Search

Проповеди

Тема 8: Светият Дух

[8-17] Трябва да вярваме и да се надяваме на Светия Дух (Римляни 8:16-25)

Трябва да вярваме и да се надяваме на Светия Дух
(Римляни 8:16-25)
"Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада. И ако сме чада то сме и наследници, наследници на Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него. Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас. Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като Божии синове. Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез Този, Който го подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението, и ще премине в славната свобода на Божиите чада. Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега. И не то само, но и ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло. Защото в тая надеждание ние се спасихме; а надежда, когато се вижда вече изпълнена, не е вече надежда; защото кой би се надявал за това, което вижда? Но, ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме."
 
 
Защо праведници се надяват на Светия Дух?
Защото ние, новородените християни, ще имаме ново небе и нова земя, докато тези, които не са се новородили, ще погинат заедно с този свят.
 


Светът е изгубил надеждата

 
В наше време имат ли хората реална надежда? Не, нямат, защото тя съществува само в Исус. Ние живеем във времето на неувереност и отчаяние. Всеки ден всичко бързо се изменя. Хората с всички сили опитват се да следят тези изменения. Те не искат да намерят духовната истина и не се грижат за духовно щастие, а обратно, опитвайки се да отбягнат жизнени трудности, услужват на този греховен свят. 
Се появяват нови специалности, а стари професии губят актуалност. Хората живеят много напрегнат и неспокоен живот. Постепенно надеждата им за този свят умира. Една от причини на това е неувереност в бъдещето. Ето как изглежда животът ни в този нестабилен свят.
 
 

Трябва да се надяваме на вечен живот в Светия Дух

 
Затова по какъв начин ние можем да намерим реална надежда? Имаме възможността да я намерим благодарение на вярата в евангелието на водата и Духа. Тези хора, които са получили в дара Светия Дух, надяват се не на земните неща, а на небесните. Апостол Павел учи за истинската надежда за Небесното Царство. Ние, които сме се напълнили със Светия Дух, се осланяме на Небето; надяваме се, защото вярваме, че Христос дойде на земята, за да отнеме всичките ни грехове и да ни спаси от грехове със Своето кръщение от Йоан и с кръвта на Кръста. Господ дарява надеждата за Небето на всичките хора, които вярват в евангелието на опрощението на греховете. 
Римляни 8:19-21 казва: "Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като Божии синове. Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез Този, Който го подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението, и ще премине в славната свобода на Божиите чада". Всичките създания се надяват на освобождението от упадъка и смъртта.
В този свят всичките неща са несъвършени. Затова хора страдат под бремето на греха и очакват пришествието и помощта на Божиите синове. Освен това, те искат да получат освобождение от робството на грехове и да живеят вечно.
Ще дойде време, когато всичките Божии създания ще бъдат обновени. На тази земя всяка година вехнат и изчезват цветята, а в нов свят те ще цъфтят вечно. Ние, които сме получили в дара Светия Дух, също ще видим този нов свят. 
Исус Христос е обещал отново да дойде на земята, да прослави всички тези, които са се изпълнили със Светия Дух, да подари на всеки от тях ново, нетленно и безсмъртно тяло и да им даде вечен живот. Той също им е обещал живота в Небесното Царство заедно с Бога. Всичките творения на земята очакват този ден, а когато той настане, ще живеят вечно заедно с нас, Божии синове.
 
 
Светът на надеждата
 
Кога тази мечта ще се осъществи за праведници? Тя ще се осъществи, когато Господ отново дойде на земята. Трябва да живеем, гледайки този свят с надеждата. Исус ни е казал, че ще дойдат глад, болести, земетресения и война по целия свят (Матей 24:7). Но това още няма да бъде край. В последния ден на съществуването на този свят Господ отново ще дойде, ще обнови целия свят и ще ни подари безсмъртното духовно тяло. Това означава, че растенията и животните също ще получат безсмъртието. Вярвайки в това, трябва да гледаме света с обновена надежда. 
В този свят даже тези, които са се изпълнили със Светия Дух, заедно с всичките творения с нетърпение очакват спасението на телата на всичките Божии деца. Ние гледаме света с надеждата, че Господ ще ни прави Свои деца и че след като се върне, ще избегнем упадъка и смъртта. 
Въпреки че някога свят ще бъде унищожен, той отново ще се обнови, когато Господ втори път ще дойде на земята. Трябва да живеем с надеждата и вярата в тази истина. Обновен свят ще бъде забележителен и чудесен, както е описано в приказки, които някога четохте. Само представете си, как би било удивително да живеем в този забележителен свят хиляда години. И ние наистина ще влезем в Небесното Царство и ще получим дара на вечен живот в него, ако бъдем Божии чада. Затова да живеем с надеждата.
Виждате ли поне някаква надежда в съвременен свят? Не. Хора живеят безгрижно, защото нямат никаква надежда. Но Господ е дал надеждата за Небето на тези, които са получили опрощението на греховете и са станали праведници. "Защото в тая надеждание ние се спасихме; а надежда, когато се вижда вече изпълнена, не е вече надежда; защото кой би се надявал за това, което вижда? Но, ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме". Това означава, че трябва да бъдем търпеливи, очаквайки пришествието на Исус, за да се спасим чрез вярата в Божиите думи. 
Нашите души са изпълнени със Светия Дух, защото ние сме намерили спасението от греховете. Това означава, че тези, които са получили опрощението от Исус, имат Светия Дух в сърцето си и са отхвърлили грях. А какво ще се случи с нашите тела? Нашите слаби тела също ще възкръснат, ще намерят нов живот и безсмъртието. Когато Исус се върне, ние ще получим вечен живот близо до Господа. Само тези, които са новородени, ще могат да живеят с тази надежда, а техните души и тела ще станат съвършени. Нашата плът ще стане вечна и вече никога няма да чувства болест. Човешките тела са слаби, затова абсолютно невъзможно е да водим съвършен живот. Това ще стане възможно само след второто пришествие на Исус. Затова нека очакваме второто пришествие на Господа. Само тези, които са се изпълнили със Светия Дух, могат да живеят с такава надежда. 
Надеждата на праведниците принася плодовете не само в Небесното Царство, но и на земята. В Библията е написано, че нашият Господ отново ще слезе върху земята, когато този свят ще бъде унищожен след Страшния Съд. Исус наистина ще дойде. Когато за първи път дойде на земята, Той прие кръщението заради спасението на грешниците, умря на Кръста, за да ги направи праведници и се възнесе на Небето. Сега е настъпило времето, когато Господ има да се върне. 
Като се върне на земята, Господ ще буди всичките заспали светии, които вярваха в Исус и се напълниха със Светия Дух, и ще ги освободи от робството на тленността и смъртта. Той ще им даде нови, небесни, и нетленни тела, неподвластни на болести. Те ще се възнесат на облаци, за да се срещнат с Господа, и Той ще обнови всичките творения.
В продължение на цялото хилядолетие ние ще живеем заедно с Исус, нашия Господ, и ще властваме в нов свят като награда за служението на евангелието. Това ще бъде репетиция за тези, които ще влязат в Небесното Царство. В следното се състои надеждата за Небесното Царство и реалността й. Всичките несъвършени ще станат съвършени. Тези, които бяха тленни, ще станат безсмъртни. Думите "Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление" (1 Коринтяни 15:42) ще станат реалността благодарение на Исус Христос. 
Затова да имаме силната надежда на тези, които са получили в дара Светия Дух. Винаги нека помним, че въпреки че всичко остарява и умира, това още не е край. Трябва да имаме надеждата и вярата в това, че нашият Господ ще възкреси целия свят, и да живеем в надеждата за новото небе и новата земя. Само надявайки се на това ще можем да проповядваме евангелието. 
Ние сме се напълнили със Светия Дух благодарение на това, че сме приели спасението от греховете на света. Светият Дух, който пребъдва в нас, очаква Господа. Той от нашето име моли Небесния Отец да ни подари живота без разочарования, пълен с надеждата и вярата. 
 
 
Трябва да живеем в надеждата и в Светия Дух
 
Къде ще пребъдват праведници? За праведници приготвено е място в [5]Хилядогодишното Царство, което Господ ще възстанови като обнови земята след Своето друго пришествие, а също в Небесното Царство. Обаче трябва да бъдем много търпеливи като очакваме този ден и да вярваме, че Господ ще прави нашите тела съвършени, когато настане краят на света. Нека се надяваме и очакваме забележителното бъдеще.
 
[5]Когато Исус Христос втори път дойде на земята според обещанието, Той ще слезе от Небето и първо ще възкреси тези, които умряха в Христос. След това Той ще промени всичките светии, живи и възкресени, ще им даде вечни, нетленни и безсмъртни тела и ще ги грабне в облаците да посрещнат Господа във въздуха (1 Солунци 4:6-17, 1 Коринтяни 15:51-53).
Тогава Той ще обнови всичко след като излее седемте чаши на Своя гняв върху останалите грешници. Той ще установи Своето Царство на обновената земя и ще царства през хиляда години заедно с тях, които имаха дял в първото възкресение (Откровение 20:4-5). След Хилядолетието Той ще съди мъртвите и ще ги хвърли в огненото езеро (Откровение 20:11-15). Тогава Той ще води Своя народ към небесния Град, Нов Йерусалим, и завинаги ще пребъдва с тях (Откровение 21:1-4).
 
Изпълнен със Светия Дух, апостол Павел имаше същата надежда като ние. Ние живеем с тази надежда в сърцата си, очаквайки Хилядолетието и Небесното Царство. Тези, които не са новородени от водата и Духа, ще загинат заедно с края на света, а новородените християни ще намерят новото небе и новата земя. Нашата надежда ще се изпълни, нашите тела ще станат съвършени и ние заедно с Исус Христос ще живеем и царуваме в новия свят в продължение на хиляди години. Очаквайки този ден, ние можем с надеждата и без страх да живеем на земята.
Затова да бъдем търпеливи в очакването си. Въпреки че животът ни всеки ден все повече се приближава до края, нашата надежда ще се осъществи, защото ние вярваме в Бога. Тези, които нямат надеждата, вече са умрели. Надявайте се, вярвайки в Божието слово. 
Опрощението на нашите грехове е станало реалността; реално ще бъде обновлението на нашите тела, а също дарът на вечен живот за всичките творения на земята; ето защо нашата надежда също е истинска. Имайте вярата в Исус и в Неговото дело на изкуплението на човечество; защото тези, които имат надеждата, живеят в красота и щастие. Хора губят щастието, когато нямат надеждата, а тези, които за нищо не мечтаят, в действителност са нещастни. Ние живеем щастливо, защото се надяваме на Хилядолетието и Небесното Царство, новото небе и новата земя. 
Праведници трябва да се надяват и заедно със Светия Дух да проповядват своята надежда. Трябва да се надяваме, че хората по целия свят ще чуят нашето евангелие. Ако вашата вяра е твърда, то вие ще разберете, че свят в действителност е малък. Макар че нашето начало беше незначително, сега с надеждата и смирението можем да проповядваме евангелието по целия свят. Трябва да вярваме в това, в какво вярваше апостол Павел.
Тези, които имат твърда вяра, проповядват чудесното евангелие наистина предано и ревностно. Нека се надяваме, че чудесното евангелие ще се разпространи по целия свят сред отчаянието, което властва в наше време. Нека разпространяваме добрата вест на изчерпани и безнадеждни, бедни и скромни; нека ги спасяваме от робството на тъмнината, проповядвайки вярата и надеждата за Небесното Царство, в което могат да влязат само тези хора, чиито грехове са опростени благодарение на вярата в евангелието на водата и Духа. Нека им даваме надеждата за това, че земни трудности ще се спрат и че Бог ще слезе върху земята.
Божиите слуги и светиите, новородените, проповядвайте това евангелие до последни дни на съществуването на света и твърдо вярвайте в Небесното Царство независимо от това, колко време още остава до края. Тези от нас, които имат надеждата, никога няма да погинат, защото след земния живот ще отидат на вечността. Те непременно ще получат втория живот от Господа.