Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-29. Бях сигурен, че вярата в Исус ме е спасила. Имах мир с убежденията в сърцето си. Но сега съм объркан от вашите послания. Трябва ли да вярвам в Неговото кръщение заедно с Неговия кръст, за да се спася?

Ако не вярвате в Исусовото кръщение, то със сигурност имате грях в сърцето си. Апостол Йоан казва: “Ако речем, че нямаме грях, лъжем себе си, и истината не е в нас” (1 Йоаново 1:8). Ако казвате, че нямате грях, въпреки че наистина имате грях, защото не вярвате в Исусовото кръщение, това е акт на измама на собствената ви съвест и е доказателство, че истината не е във вас. Убеждението за спасение се появява в сърцата ни, когато получаваме опрощението на греховете и Светия Дух като дар, като вярваме както в Исусовото кръщение, така и в Кръста.
Апостол Павел каза: „друго благовестие; което не е друго благовестие” (Галатяни 1:7). Нищо освен евангелието на водата и Духа, което апостолите са приели от Исус и проповядвали на хората, не може да ни спаси от всичките ни грехове. Ако не вярваме в евангелието на водата и Духа, което апостолите са проповядвали, ние със сигурност все още имаме грях в нас.
Как бихме могли да живеем с убеждението за спасение, когато все още имаме грях в нас? Когато християните, които все още не са се новородили, се държат добре пред Бога, те са сигурни в спасението си в пълна радост и убеждение; те обаче нямат убеждение и се страхуват от тежестта на греха в сърцата си, когато правят сериозни грехове. Това е псевдоспасение, основано на техните собствени мисли и емоции, а не на Бога. Те са склонни всеки ден да възнасят молитви на покаяние, за да станат постепенно осветени и да запазят лесно разклащащото се спасение.
Онези, които вярват в това лъжливо спасение, мислят, че един ден най-накрая ще бъдат напълно спасени, ако водят свят живот, молят всеки ден за прошка и спазват закона чрез дела. Въпреки това, те все още са грешници, ако не са възложили греховете си на Исус чрез вярата в Неговото кръщение.
Спасението, което Бог е осъществил, е съвършеното спасение, което ни казва, че Исус е отнел всичките грехове на света чрез Своето кръщение от Йоан в Йордан и ги е изличил на Кръста.
Така апостол Йоан казва: “Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда” (1 Йоаново 1:9). Ако всичките ни грехове не са били простени чрез евангелието на водата и Духа поради факта, че не го познаваме, ние трябва да изповядаме пред Господа, че сме все още грешници, въпреки че вярваме в Него, и да знаем, че сме предназначени да отидем в ада за нашите грехове. Това е истинското изповядване на греха. Грехът не може да бъде измит без евангелието на водата и Духа, колкото и малък да е грехът. Когато се изповядваме по този начин, евангелието на водата и Духа отмива веднага всичките ни грехове и ни прави праведни.
Сега е благоприятното време (2 Коринтяни 6:2). Всеки, който чува и вярва в евангелието на Исусовото кръщение и на Кръста, е спасен от всичките си грехове, става праведен и има силна вяра, че винаги е готов да влезе в небесното царство, когато и да дойде Господ. Всяка вяра в доктрини и теологии, различни от истинското евангелие, не може да ни спаси от всичките ни грехове. Това са просто хитри измами, които дяволът е вкарал в мислите на хората. Трябва да се върнем към евангелието на водата и Духа и да получим истинското спасение от греховете в сърцата си. Това означава да обичаме Него и Неговото дело.