Search

ЧЗВ за Християнската Вяра

Тема 1: Новорождението от водата и Духа

1-30. Ако вашето разбиране на “водата и Духа” беше правилно, тогава спасението не би било възможно за разбойника на кръста. Ако разбойникът на Кръста се счита за изключение от правилото, тогава Бог няма да бъде справедлив, защото нарушава собственото Си правило за влизане в Царството. Как можете да обясните спасението на разбойника на кръста?

По това време всички евреи са очаквали предсказания Месия. Затова те са знаели добре, повече от всеки друг народ, за “закона и жертвената система”, които Бог беше дал чрез Мойсей. Те са вярвали, че Месията ще дойде според изкупителния Божий закон и ще ги освободи от всичките им грехове.
Но те не са вярвали, че Исусовото кръщение от Йоан Кръстител е било от Бога и е било за възлагане на всичките грехове на света върху Исус (Марко 11:27-33), но по-скоро те са Го смятали за човек, който поведе хората в заблуда и по този начин са Го разпънали.
Тъй като римляните били защитени от бичуване и разпъване на кръст според римското право (Деяния 22:25-29, 23:27), знаем, че разбойниците на Кръста не са били римляни, а евреи. Знаем също, че разбойникът е бил евреин, който се е боял от Бога, от думите му: “Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си” (Лука 23:42). Разбойникът-евреин вече е знаел закона и жертвената система, която Бог е дал на Мойсей. Така че той е вярвал, че Месията ще дойде според изкупителния Божий закон.
Тези, които идват при Бога, трябва да изповядат, че са грешници, предназначени да отидат в ада за греховете им. Разбойникът изповядал греховете си, казвайки: “И ние справедливо сме осъдени, защото получаваме заслуженото от това, което сме сторили” (Лука 23:41). Можем също така да знаем, че разбойникът се боеше от Бога и неговата надежда беше да влезе в небесното царство от думите му: “Господи Исусе, спомни си за мене, когато дойдеш в Царството Си” (Лука 23:42).
Той каза: “А Този не е сторил нищо лошо” (Лука 23:41). Какво е знаел разбойникът за това, което Исус е сторил? Той е вярвал, че Исус е бил заченат от Светия Дух, че се е родил от Дева Мария, бил е кръстен от Йоан Кръстител, представителя на цялото човечество, отнел е всичките грехове на света и е бил разпнат. Той е бил евреин, който е вярвал в това, което Исус е направил за всички хора, включително и за него, въпреки че е бил разпнат, за да получи заслужената награда за делата си на земята.
Онези, които изповядали греховете си чрез кръщението на Йоан, признали Божията праведност, когато чули, че всичките им грехове са възложени на Исус чрез Неговото кръщение. Но онези, които не приели Йоановото кръщение на покаяние, отхвърлили Божията воля, защото и те не повярвали в Исусовото кръщение (Лука 7:28-30).
Напротив, разбойникът, който се спаси, призна, че всичко, което Исус е направил, е правилно и праведно, докато другите евреи не признаха. Може би той беше един от юдеите, които бяха чули всички онези съвършено потвърдени между тях събития (Лука 1:1). Той най-сетне можеше да каже, че Исус е праведен и пророкуваният Месия, защото най-накрая е повярвал на Кръста, че Исус е отнел всичките му грехове чрез Своето кръщение. Затова той се спаси. Той се спаси и чрез вярата в евангелието на водата и Духа. Тъй като Бог е справедлив, Той оправдава онези, които вярват в Исусовото кръщение и Кръста според Неговия закон на Духа на живота.