Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၁ - တဲတော်အကြောင်း

[အခန် 11-30] ဘုရားအတွက်သန့်ရှင်းခြင်း (ထွက် ၂၈း၃၆-၄၃)

(ထွက် ၂၈း၃၆-၄၃) “ရွှေစင်သင်းကျစ်ကိုလည်းလုပ်၍၊တံဆိပ်ပေါ်မှာ အက္ခရာ တင်သကဲ့သို့၊ ထာဝရဘုရားအားသန့်ရှင်းခြင်းဟု အက္ခရာတင်၍၊ ပြာ သောကြိုးနှင့်ဗေါင်းရှေ့၌ ချည်ထားရမည်။အာရုန်သည် ထိုသင်းကျပ် ကိုနဖူး၌ဆင်သဖြင့်၊ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏သန့်ရှင်းသော အလှူ ဒါနနှင့်ဆိုင်၍၊ သန့်ရှင်းစေသမျှသောအရာတို့၌ ပါသောအပြစ်ကို ဆောင်ရမည်။ သူတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့ခြင်း ငှါ၊ အာရုန်၏နဖူး၌ အစဉ်ဆင်ရမည်။ပိတ်ချောအင်္ကျီကိုလည်း လုပ်၍ ချယ်လှယ်ရမည်။ ဗေါင်းကိုလည်း ပိတ်ချောနှင့်လုပ်ရမည်။ ခါးပန်း ကိုလည်း ချယ်လှယ်သော အလုပ်နှင့် ပြီးစေရမည်။အာရုန်၏သားတို့ ဘုန်းအသရေကို ထင်ပေါ်စေခြင်းငှါ၊ အင်္ကျီ၊ ခါးပန်း၊ ဦးထုပ်များကို လုပ်ပေးရမည်။ထိုသို့ သင်၏အစ်ကိုအာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့ကို ဝတ် ဆင်စေပြီးမှ၊သူတို့သည်ငါ့ရှေ့မှာယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်ရွက် မည်အကြောင်း၊သူတို့ကိုဆီနှင့်လိမ်းသဖြင့်အရာ၌ခန့်ထား၍သန့်ရှင်း စေရမည်။သူတို့၌ရှက်စရာအကြောင်း၊ မထင်မပေါ်စေခြင်းငှါ၊ ခါးမှ ပေါင်သို့အထိ ပိတ်ပေါင်းဘီကို ချုပ်၍ပေးရမည်။အာရုန်နှင့် သူ၏ သားတို့သည်၊ ပရိတ်သတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်ထဲသို့ ဝင်သော်၎င်း၊ သန့်ရှင်းရာ အရပ်ဌာန၌ ယဇ်ပလ္လင်အနားသို့ ချည်းကပ်သော်၎င်း၊ အ ပြစ်ရောက်၍မသေစေခြင်းငှါထိုသို့ဝတ်ရမည်။ အာရုန်မှစ၍ သူ၏ အ မျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည်စောင့်ရသောပညတ်တော်ဖြစ်သတည်း။”   ထွက် ၂၈း ၃၆ တွင် “ရွှေစင်သင်းကျစ်ကိုလည်း လုပ်၍၊ တံဆိပ် ပေါ်မှာ အက္ခရာတင်သကဲ့သို့၊ ထာဝရဘုရားအား သန့်ရှင်း ခြင်းဟု အက္ခရာတင်ရမည်” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဤတံဆိပ်ကို အပြာရောင် ကြိုးဖြင့်ချည်ထားခဲ့သဖြင့် သင်းကျပ်ပေါ်မှပြုတ်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏သင်းကျပ်အားဖြင့်အ ဘယ်အရာကို ပြသ‌တော်မူသနည်း။ သင်းကျပ်နှင့်တန်ဆာဆင်သော အရာများက သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှခံယူ သောဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွား တော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို သန့်ရှင်စင်ကြယ်စေတော် မူခဲ့သည်ဟု ပြဌာန်းထားသည်။ ပထမအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ယုံ ကြည်ခြင်းအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်ရန်ကိုယ်တော်၌ စစ်မှန် သောယုံကြည်ခြင်းရှိသင့်သည်။ သမ္မာတရား၌ယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်ရန် အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာတရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားသိမြင်ရန် လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအား “သမ္မာတ ရားသမ္မာတရားကိုလည်းသိကြသဖြင့်၊ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုလွှတ် လိမ့်မည်” (ယောဟန် ၈း၃၂) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဟုဆိုရာတွင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သောအရာ မဟုတ်ပေ။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းသည် သမ္မာတရားကို သိရှိသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ရမည်။ ထိုနောက် စိတ်တက်ကြွလှုပ်ရှား မှုဖြင့်လည်းကောင်း၊ လိုအပ်ဆန္ဒတန်ခိုးဖြင့်လည်းကောင်းလိုက်လာ သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ယဇ်ပရောဟိတ်၏ဝတ်လုံးများ အတွက် အသုံးပြုသောတန်ဆာပလ၌ထင်ရှားသောသမ္မာတရားကို တိကျစွာသိရှိယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးဝတ်ဆင်သောတာဘန်ပေါ်တွင် ရွှေပြား ချိတ်ထား၍အပြာရောင်ကြိုးဖြင့်ချည်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေ ရှုသည် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူလျက် အ ပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားသည်ဟူသောသမ္မာတရားကို ပြသ သည်။ထိုအကြောင်းကြောင့်ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာက“အာ ရုန်သည် ထိုသင်းကျပ်ကိုနဖူး၌ဆင်သဖြင့်၊ ဣသရေလအမျိုးသား တို့၏ သန့်ရှင်းသောအလှူဒါနနှင့်ဆိုင်၍၊ သန့်ရှင်းစေသမျှသောအရာ တို့၌ ပါသောအပြစ်ကို ဆောင်ရမည်။ သူတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့ခြင်းငှါ၊ အာရုန်၏ နဖူး၌ အစဉ်ဆင်ရမည်”(ထွက် ၂၈း၃၈) ဟုဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဣသရေလူမျိုးများ၏အပြစ် ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းကို ယဇ်ပရောဟိတ် မင်း၏သင်းကျပ်ရှေ့တွင်ထားသောရွှေပြားနှင့်ထိုရွှေပြားကိုလုံခြုံရန် ချည်ထားသောအပြာရောင်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားလျက်ရှိသည်။   သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် လူသားအားလုံး၏ကယ်တင် ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်  ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းသည် မိမိခေါင်းပေါ်မှအပြာရောင်ကြိုးဖြင့် ဆွဲချိတ်ထားသောတာဘန်ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။သင်သည် ယနေ့ဝိညာဥ် ရေးရာယဇ် ပရောဟိတ်အမှန်ဖြစ်ပါက သခင်ယေရှုသည်ဤလောက သို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဓမ္မဟောင်းယဇ်ပူဇော်ြခင်း စနစ်နှင့်အညီလက်တင်ခြင်းပုံစံအားဖြင့် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုသို့ဖြင့် သင့်အပြစ်များ အားလုံးဆေးကြောခြင်းခံရသည်ကိုလည်းကောင်း သင်ယုံကြည်ရ မည် ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းခေတ်ကာလတွင် ယဇ်ပရောဟိတ် ကြီးသည် အပြစ်ဟူသမျှအားလုံးဖယ်ရှားပေးသောယဇ်ပူဇော်ခြင်းစ နစ်နှင့်အညီ ယဇ်ပူဇော်ပသခြင်းအမှုပြုပေးခဲ့သည်။ တစ်ဖက်တွင် ဓမ္မသစ်ခေတ်ကာလတွင်အသက်ရှင်သောသင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ဗတ္တိဇံယောဟန် အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူ၍ အပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့ သည်ကို သိရမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံ ယူတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။ ကိုယ်‌တော်သည် လောကအပြစ်များအားလုံး ကိုတစ်ကြိမ်တည်းယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ဤဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤကမ္ဘာတစ်ခုလုံးတွင်ရှိသောလူသားအား လုံးတို့၏အပြစ်များအားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိသခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲ ပြောင်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးနှင့်လူသားအားလုံး ကိုယ်စားပြုသူ ဗတ္တိဇံယောဟန်၏အပြစ်များနှင့် လောကတစ်ခုလုံး ၏အပြစ်များအားလုံးကိုသခင်ယေရှုပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။ ထိုနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ မည်သည့် ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိရမည်နည်း။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံ ယူတော်မူ၍ လူသားအားလုံး၏အပြစ်များကိုအမှန်အကန်ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့သည်။ သမ္မာတရားကိုသိရှိခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိနှလုံးများ၌ ဤသမ္မာတရားကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းရှိရမည်ဖြစ် သည်။ ဤသမ္မာတရားကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုကို ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောအခါလူ များက ကြားနာ၍ မိမိနှလုံးများဖြင့်ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့သည် လည်း မိမိအပြစ်များအားလုံးကို မိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူစင်စွာဆေးကြောခြင်း ခံရကြသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤသမ္မာတရားကိုစိတ်နှ လုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သောသူများအားလုံးအပေါ် အပြစ်များအမှန် အကန်ဖြေလွှတ်ခြင်းပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုပြင်၊ ယနေ့ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်များသည် ရေနှင့် ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းရှိရမည်ဖြစ် သည်။ ဤသမ္မာတရားနှင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိ ညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်အမှုတာဝန်များကို ပြည့်စုံစေနိုင်မည်မ ဟုတ်ကြပေ။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်ချည်ကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူများသာလျှင် အပြစ် များဖြေလွှဝ်ခြင်းသမ္မာတရားကို ယုံကြည်သောသူများဖြစ်ကြသော ကြောင့် ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်အမှုတာဝန်များကိုထမ်းရွက် နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်နှစ်ပါးစလုံးကိုယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များဖြေလွှဝ်ခြင်းခံရသောသူများသာလျှင် သတင်းကောင်းဖြန့်ဝေခြင်းတာဝန်များကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကြမည်ဖြစ် သည်။ ဤကဲ့သို့ သမ္မာတရားကိုမှန်ကန်စွာသိရှိခြင်းသည် ဝိညာဥ်ရေး ရာယဇ်ပရောဟိတ်အားလုံးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကျမ်းစာ က“ ငါ့လူတို့သည် ပညာနည်းသောကြောင့် ဆုံးရှုံးကြ၏။ သင်သည် ပညာကိုပယ်သောကြောင့်၊ ငါ့ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ်သို့ မရောက်စေ ခြင်းငှါသင့်ကိုငါပယ်မည်။သင်၏ဘုရားသခင့်တရားကို သင်မေ့လျော့ သောကြောင့်၊ သင်၏သားသမီးတို့ကို ငါ့မေ့လျော့မည်”(ဟောရှေ ၄း၆)။ ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းသည် အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင်ဘုရားသခင်ရှေ့ သို့ရောက်လာသောအခါ သူသည် တာဘန်မဝတ်ဘဲလျက်အသန့်ရှင်း ဆုံးဌာနသို့မဝင်နိုင်ကြပေ။ ယဇ်ပ‌ရောဟိတ်သည် ဘုရားသခင်ချမှတ် တော်မူသည်နှင့်အညီ ရင်ဘက်တွင် အပြာရောင်ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆွဲ ထားသောရွှေပြားတပ်ထားသောအဖြူရောင်သင်းကျပ်ကို ဝတ်ဆင်ရ မည် ဖြစ်သည်။ သင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါက အပြာရောင်ချည်က ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှသခင်ယေရှုခံယူတော်မူသောဗတ္တိဇံကို သက် သေခံသည် (မဿဲ ၃း၁၅၊ ၁ပေ ၃း၂၁)။ လူတိုင်းသည် နေ့တိုင်းအပြစ်ကျူးလွန်နေကြသည်။ ထိုကြောင့် လူသားအားလုံးသည် မလွှဲသာမရှောင်သာ တရားစီရင်ခြင်းနှင့်အ သတ်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ သူတို့အပြစ်များကြောင့် ထာဝရဖျက်ဆီး ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ကြွ လာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှခံယူတော်မူခဲ့သောဗတ္တိဇံအား ဖြင့် မိမိကိုယ်ပေါ်သို့ လူသားများ၏အပြစ်များကို ယူဆောင်တော်မူ ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် မဿဲ ၃း၁၅ တွင် သခင်ယေရှုက “ယေရှုက လည်း အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးပါဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည် ဝန် ခံလေ၏” ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် လူ သားအားလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကို မိမိသားတော်သခင်ယေရှုအ ပေါ်သို့လွှဲပြောင်းရန် အလိုတော်ရှိ၍ သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံခံစေတော် မူခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအကြောင်းမှာ ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် လောကလူသား များအားလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်းယူဆောင်သွား တော်မူရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ထိုအချိန်တွင် သင်နှင့် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များအားလုံးကိုလည်း သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ လူသားအားလုံးသည် အပြစ်ကျူးလွန်ကြသောကြောင့်ဘုရား သခင်၏ရှေ့တော်၌အသရေးပျက်ကြသည်(ရောမ ၃း၂၃)။ ကျမ်းစာ က “အကြောင်းမူကား၊ တယောက်သောသူသည် နားမထောင်သော အားဖြင့်၊လူများတို့သည်အပြစ်ရောက်သည်နည်းတူ၊တယောက်သော သူသည် နားထောင်သောအားဖြင့်၊ လူများတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရကြ၏”(ရောမ၅း၁၉)ဟုဖော်ပြထားသည်။ အပြစ်မကျူးလွန် သူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှရှိသလော။ မရှိပေ။ အားလုံးအပြစ်ကျူးလွန် နေကြသည်။ ထိုသို့ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်/ကံကြမ္မာမှာ မည် သည့်နေရာဖြစ်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုရှိလျှင် လည်းကောင်း၊ ကာယကံ၊ မနောကံနှင့်ဝစီကံတို့ဖြင့်အပြစ်ကျူးလွန် သော်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ပျက်စီးခြင်းခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် “အပြစ်၏အခကားသေ ခြင်းပေတည်း”(ရောမ ၆း၂၃)ဟု မိန့်တော်မူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည် မုန့်ညှင်းစေ့ခန့်အလွန်သေးငယ်သောအ ပြစ်တစ် စုံတစ်ခုရှိနေပါကဤအပြစ်ကို မလွှဲမသွေဆေးကြောစင် ကြယ်စေရမည် ဖြစ်သည်။ လူသားအားလုံးသည် ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်၌ အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအပြစ်များကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် မလွှဲသာမရှောင်သာ သူတို့အပြစ်များအတွက် တရားစီရင်ခြင်း ခံရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် “အပြစ်၏အခကား သေခြင်းပေတည်း”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည် မိမိသား တော်သခင်ယေရှုအား ဗတ္တိဇံခံစေတော်မူ၍ အသေခံရန် ခွင့်ပြုတော် မူခြင်း ဖြစ်သည်။ အပြစ်၏အခမှာ သေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤနေရာမှာ သေခြင်းသည်အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ သေခြင်းဟုဆိုရာတွင် အပ္ပါယ်ငရဲကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၉း၂၇ တွင် “လူသည် တခါတည်းသေ၍ ထိုနောက်မှ တရား စီရင်တော်မူ ခြင်းကိုခံရသကဲ့သို့” ဟု ဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်ပ် တို့သေသောအခါ တရားစီရင်ခြင်းကစောင့်ကြိုနေသည်ဟု ဘုရားသ ခင်မိန့်တော်မူသည်။ လူသားအားလုံး၊ ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်စေ၊ အပြစ် သားများဖြစ်စေ၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်စေ၊အပြစ်လွှတ် ခြင်းမခံရသောသူများဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ခန္ဓာသေပြီးနောက် ထာဝရအ သက်ရှင်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ လူသားများသည် ဘုရားသခင်၏ပုံ သဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းခြင်း ခံရသောသူများဖြစ်ကြသော ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသကဲ့သို့လူ သားအားလုံးသည်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည် ဖြစ်စေအစဥ်အမြဲအသက်ရှင်ရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထာဝရအ သက်ရှင်မည့်နေရာနှစ်နေရာရှိသည်သင်မှတ်ထားသင့်သည်။ တစ် နေရာမှာဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်၍ အခြားတစ်နေရာမှာ အပ္ပါယ်ငရဲ၌ ကျိန်ခြင်းခံ၍အစဥ်အမြဲအသက်ရှင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ထာဝရ ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်တော်မူသည်။ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင် နိုင်ငံတော်၏ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းအဖြစ်ဤလောကသို့ကြွလာတော် မူ၍ မိမိကိုယ်ခန္ဓာပေးဆပ်တော်မူခြင်းသက်သက်မဟုတ်၊ လောက နှင့်ဆိုင်သောယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုပြုခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အ ပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည် (‌ဟေဗြဲ ၇း၂၁၊ ၈း၁၁-၁၂၊ ၁၀း၁၀)။ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် လောကအပြစ်များမှကယ် တင်တော်မူရန်အတွက် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်ယဇ်ပ ရောဟိတ်မင်း သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် လူပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့်လူ့ဇာ တိကိုခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံ ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို မိမိကိုယ်ခန္ဓာ ပေါ်သို့ ထမ်းရွက်တော်မူခဲ့သ်ည။ ဤသို့အားဖြင့် သင့်အပြစ်အားလုံး ကို သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်သို့ တစ်ကြိမ်တည်းလွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကို လက်ခံတော်မူပြီဖြစ်သော ကြောင့် ကားတိုင်သို့သွား၍ အသေခံကာ အသွေးတော်သွန်းလောင်း တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းဝတ်ဆင် သောသင်းကျပ်ရှေ့မှာ“ဘုရားအပေါ်သန့်ရှင်းခြင်း”ကို ရွှေပြားပေါ် တွင်ကဗ္ဗည်းထိုးထား၍ချိတ်ဆွဲထားကာ ပြုတ်ကျမသွားစေရန်အ တွက်အပြာရောင်ကြိုးဖြင့် ခိုင်မာစွာချည်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူ၍ လူသားအားလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောတော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် ယုံကြည်သောသူအားလုံးတို့ သည် မိမိနှလုံးသားထဲမှာ သန့်ရှင်းခြင်းရရှိနိုင်၍ ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်သို့ ချဥ်းကပ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။   တာဘန်အရှေ့ဘက်တွင် ရွှေပြားရှိသင့်သည်  ထွက် ၂၈း၃၇ “ပြာသောကြိုးနှင့်ဗေါင်းရှေ့၌ ချည်ထားရမည်” ဟုဖော်ပြသည်။ ဤကျမ်းချက်က သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်သို့လော ကလူသားအားလုံး၏အပြစ်များလွှဲပြောင်းပေးသည်ဟု သိရှိယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိကြသည်။ သ ခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူတော်မူသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ကို ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီဟု ပြောခြင်းသည်မှားနေ သလော။ လူများသည် အဘယ်‌ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းခံရကြသနည်း။ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် အပြစ်ကျူးလွန်နေကြသောကြောင့် ပျက် စီးခြင်းခံ၍ ဘုရားသခင်စွန့်ပစ်တော်မူခြင်း မဟုတ်ပေ။ သူတို့သည် ဤတိကျသေချာသောသမ္မာတရားကို မယုံကြည်ကြသောကြောင့် ပျက်စီးခြင်းခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် အပြစ်ရှိသေး ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ကြွလာ တော်မူ၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ် တို့အားလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူပြီဖြစ်သော ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များသည် ကိုယ်တော့်အပေါ် သို့လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ သခင်ယေရှု သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား ရက်ရက်စက်စက်အသေခံတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဦးနှောက်ဖြင့်သိ၍ စိတ်နှလုံး သားဖြင့်ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ တစ်ပါးတည်းသာ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားထဲ မှာ စိုက်ပျိုးထားခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် ရွှေသည် ယုံကြည်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်သို့ဝင်ရောင်နိုင်ကြသည်။ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောဘာသာအားလုံးသည် အများအားဖြင့် မိမိနောက်လိုက်သူများအား လူတစ်ယောက်၏အာဘော်ကိုသာ သွတ်သွင်းတတ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာက မိမိနောက် လိုက်ယုံကြည်သူများအား ခြိုးခြံစွာကျင့်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်းအား ဖြင့်သန့်ရှင်းသူဖြစ်ကာနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်နိုင်ကြသည်ဟုသွန်သင်ထား ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ရည်မှန်းချက်မှာ လူတစ် ယောက်သည် တရားထိုင်ခြင်းအားဖြင့် မနောကံများဖယ်ထုတ်၍ ကာမဂုဏ်စိတ်များပျောက်ဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ထိုသူသည် လူကောင်းတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုသို့အား ဖြင့်အပြစ်ကင်းစင်သူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမရှိနိုင်ပေ။ အချို့သော ဘာသာရေးသမားများသည် တောင်ပေါ်သို့တက်၍မိမိကိုယ်ကိုခြိုးခြံ စွာကျင့်ခြင်းအားဖြင့် လူကောင်းဖြစ်လာရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်တတ် ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကနဦးအသင်းတော်ခေတ်ကာလကုန်ဆုံး သွားပြီးနောက် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၌ မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ် ရန်ရှာဖွေသောဘုန်းကြီးမြောက်များစွာရှိခဲ့သည်။ သို့သော် တောင် ပေါ်သို့သွား၍ မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းသောသူများသည် မိမိစိတ်ထဲ တွင် မကောင်းသောအတွေးများကို မဖယ်ရှားနိုင်ကြပေ။ကျွန်ုပ်တို့ သည် လူများနှင့် ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေထိုင်၍လူများနှင့်အဆက်အ သွယ်ပြတ်တောက်လျှင် တပ်မက်လိုချင်မှုများနှင့်မကောင်းသော စိတ်အတွေးအခေါ်များပပျောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ခြင်းသည် မ ဟာအမှားကြီးတစ်ပါးဖြစ်သည်။ တစ်ဘက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အသွေးအ သားသည် ပို၍ ရမ္မက်၊ တပ်မက်မှုများ ကြီးထွားလာတတ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာတပ်မက်မှုများနှင့် လောအရာများ၌ပျော်မွေ့ခြင်းများပို၍ တဖွားဖွားကြီးထွားလာတတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိနှလုံးများ၌ အပြစ်များစွာရှိနေကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့ပင်ကြိုး စားအားထုတ်နေပါစေ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များမှ ရုန်းထွက်၍မရနိုင်ကြ ပေ။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုက “ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတ ရားလည်းဖြစ်၏။အသက်လည်းဖြစ်၏”ဟုမိန့်တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ရောက်သောလမ်းခရီး ဖြစ်တော်မူသည်။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်တော်မူသည်။ အသက် လည်းဖြစ်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုသည် အသက်၏အရှင်သခင် ဖြစ်တော်မူသည်။ လူများရှာဖွေတွေ့ရှိရမည့်အရာမှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ရောက်သောလမ်းခရီးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ‌တော်သို့သွား သောဤလမ်းကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် သမ္မာတရားကို တိကျစွာသိရှိ ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ သမ္မာတရားမှာ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော် တိုင် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍လူ့ဇာတိကိုခံယူတော်မူခြင်း၊ ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ လူသားအားလုံးတို့၏ အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသမ္မာ တရားကိုသိရှိခြင်းနှင့် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးကြောင်း ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ တစ်ဘက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကောင်းမှုကုသိုလ်အားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်သို့မဝင်ရောက်နိုင်ကြပေ။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ကောင်းသောအရာများစွာလုပ်ဆောင်မှုများအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင် ငံ‌တော်သို့မဝင်ရောက်နိုင်ကြပေ။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမှုကုသိုလ်မည်သို့ပင် ကြိုးစား၍ပြုလုပ်နေပါစေဘုရားသခင် ၏ပညတ်တော်တစ်ခုကို ကျူးလွန်ချိုးဖောက်ခဲ့ပါက ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်မစောင့်ထိန်းဘဲ ချိုးဖောက်ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တစ်ခု ချိုးဖောက်ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌အပြစ်သားဖြစ်လာခဲ့သည်။ လူတစ်ဦး သည် မိမိပြုသောကောင်းမှုကုသိုလ်များအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့မဝင်ရောက်နိုင်ပေ။ ဤသမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရ မည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှခံယူသော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ လွှဲပြောင်းရမည် ဖြစ်သည်။ သင့်အပြစ်များအပါအဝင် လူသားအား လုံး၏အပြစ်များအားလုံးကို သခင်ယေရှုယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့ သည်။ ထိုကြောင့် သင့်အပြစ်များအားလုံးဆေးကြောသန့်ရှင်းစင် ကြယ်စေနိုင်ရန်အတွက် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ သင့်အပြစ်များလွှဲ ပြောင်းပေးရမည် ဖြစ်သည်။ အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရနိုင်ရန်အတွက် သင်သည် မိမိနှလုံးသားထဲ မှာအပြစ်ရှိမရှိ မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ရှိသည် ဟုတွေ့ရှိပါက သင်သည် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည် တို့ဖြင့်ထင်ရျားသောအပြစ်လွှတ်ခြင်းကိုယုံကြည်၍ ဘုရားသခင် ထောက်ခံတော်မူသောယုံကြည်ခြင်းကို စွဲကိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးနောက် ကောင်းကင်နိုင် ငံတော်သို့သွားရောက်နိုင်ရန်အတွက် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ယဇ်ပူဇော် ခြင်းကို ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။သူတို့သည် အပြစ်ကျူးလွန်သော ကြောင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မသွားရောက်ခြင်းမဟုတ်ပေ။သို့ သော် သူုတိ့သည် ဤသမ္မာတရား၊ အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်ချည်တို့ဖြင့်ထင်ရှားသော သတင်းကောင်းကို မသိမယုံကြည် ကြသောကြောင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မသွားရောက်ခြင်းပင်ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလျစ်လျူ ရှု၍နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဝေးကွာနေသောကြောင့်မနေသာမထိုင်သာ ဖြစ်ကြသည်ဟု မဆိုနိုင်ကြပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော် သတင်းကောင်းကို ကြားနာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိ ခဲ့ကြသည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့မိမိလူများအ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရန်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုပြုပေးသ ကဲ့သို့ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ယဇ်ပရောဟိတ်များသည်လည်း တိကျသော သမ္မာတရားကိုသိရှိ၍ မိမိနှလုံးသားများထဲမှာ ဘုရားသခင်၏စင် ကြယ်ခြင်းကို ပွေ့ပိုက်နိုင်ကြသည်။ မည်သည့်အချန်၊ မည်သည့်နေ ရာနှင့်မည်သို့သောဝိညာဥ်များအတွက် ယုံကြည်ခြင်းယဇ်ပူဇော်ခြင်း ပြုပေးနေပါစေ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း အားဖြင့်ရှေ့ဦးစွာ လွှမ်းခြုံရမည် ဖြစ်သည်။ ရွှေပြားပေါ်တွင် “ဘုရား သခင်အတွက်သန့်ရှင်းခြင်း”ဟူသောစသားများကို ယနေ့ယဇ်ပရော ဟိတ်များဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့နဖူးများပေါ်တွင် အစဥ်အမြဲကဗ္ဗည်း တပ်ရေးထားရမည် ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်တိကသောအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသမ္မာတရားမှာ အပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောဖြင့် ထင်ရှားသောသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ဤသတင်းကောင်းက ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုဆေးကြောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေ၍ အပြစ်မဲ့ဖြစ်စေလျက် သန့်ရှင်းခြင်းပေးကာ သန့်ရှင်းစေသည်။ သခင် ယေရှုခရစ်တော်ဗတ္တိဇံယူသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ကိုယ်တော့်ပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်က ဗတ္တိဇံခံယူ‌တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုတစ် ကြိမ်တည်းယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်ကိုယုံ ကြည်သောသူအားလုံးသည် အပြစ်လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ခံစား၍ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်သည်။ ထို့ပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အ ပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရပြီးနောက် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်သည့် နည်းတူ၊ဤသတင်းကောင်း၏အရေးပါမှုနှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်မှုများ ကို နက်ရှိုင်းစွာ အာရုံပြုလျက်ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံယော ဟန်ထံမှသခင်ယေရှုခံယူခဲ့သောဗတ္တိဇံသတင်းကောင်းသည် ကျွန်ုပ် တို့ဘဝများတွင် မည်မျှကြီးမြတ်သည်ကို သိရှိကာအသိအမှတ်ပြုရ မည်ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများတွင် အမြဲတမ်းကိန်းဝပ်လျက်ရှိသည်။ အ ဘယ်ကြောင့်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်တိုင်းနှင့်နေ့စဥ်နေ့တိုင်း အပြစ်ကျူးလွန်နေကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ရေးထား သောစာအုပ်များဖတ်ရှုူသူများတွင် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံ၍အ သေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအတွက် ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ပေး တော်မူသည်ကို မသိသောသူမြောက်များစွာရှိသည်။ သို့သော် ဤ သမ္မာတရားကို ဗဟုတုတသက်သက်အဖြစ် သိထားခြင်းသည်ဘာမျှ အသုံးမဝင်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်း ကို အရေးတကြီး စဥ်းစားရမည် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်နှင့်မကင်း နေ့တိုင်းအပြစ်ပြုနေကြသောကြောင့် ဖြစ် သည်။ ဤယုံကြည်မှုရှိခြင်းသည် စပါးကျီတွင် စပါးများစွာသိုးထား၍ စားစရာများစွာရှိသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ရေနှင့်အသွေး စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းအကြောင်းသိရှိခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ် ဝိညာဥ်များအတွက်ဝိညာဥ်အစားအစာပင် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက “ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ လူ၏အသားကိုမစား၊ အသွေးကိုမသောက်လျှင် သင်တို့၌ အသက်မရှိ။ ငါ၏အသားကိုစား ၍ငါ၏အသွေးကိုလည်း သောက်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကို ရ၏။ ထိုသူကို နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ငါထမြောက်စေမည်”(ယော ဟန် ၆း၅၃-၅၄) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုယုံကြည်ကြောင်းနေ့ တိုင်းအသိအမှတ်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်များအားလုံး အတွက် ဤယုံကြည်ခြင်းသည် မားမားမတ်မတ်ပို၍ခိုင်မာစွာစိုက်ထူ ထားရမည် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တိကျသေချာသောယုံကြည်ခြင်း ရှိမှသာလျှင် မိမိကယ်တင်ခြင်းကိုထင်ရှားစေနိုင်၍ သူတစ်ပါးသည် လည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် သွန်သင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။မှန်ကန်သည်မဟုတ်လော။ မှန်ကန်သည်။ နေ့တိုင်းကျွန်ုပ် တို့ပိုင်ဆိုင်ရမည့်အရာမှာ သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံကိုယုံကြည်ခြင်း၊ သခင် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးအတွက်တရားစီရင်ခြင်းခံ တော်မူသည်ဟုယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းဝတ်သောသင်းကျပ်ကို ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်မ တွေ့ရပေ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရွှေပြားကိုအပြာရောင်ကြိုးဖြင့်ချည်၍ဆွဲ ချိတ် တာဘန်ဝတ်စုံမျိုးရှိသလော။ ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းဝတ်ဆင် ထားသော သင်းကျပ်ဝတ်စုံတစ်စုံတည်းရှိသည်။ ဤအရာက ယနေ့ ဖြစ်ပျက်သောသမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ပြနေသည်။ မင်းအမျိုး ဖြစ်သောယဇ်ပရောဟိတ်များသည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံယုံကြည် ခြင်းအပေါ်မှာ အခြေခိုင်ခံ့စွာရပ်တည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဤသမ္မာတရားပေါ်တွင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ခိုင်ခံ့စွာ မားမားမတ် မတ်ရပ်တည်သောအခါ ယဇ်ပရောဟိတ်ဆိုင်ရာတာဝန်များထမ်း ဆောင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ၌ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းသည် ပို၍ရှင်း လင်း၍ထက်မြက်လာသည်။ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်များအားလုံး ယူဆောင်သွားတော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် အသေခံ‌တော်မူခြင်းဖြစ် သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် “အမှုပြီးပြီ” (ယောဟန် ၁၉း၃၀)ဟု ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံသောအခါ ကြွေးကြော်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ကိုယ်တော်သည် သေခြင်းမှပြန်လည်ရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူ၍ အသက်ရှင်‌တော်မူခဲ့သည်။ ဤဖြောင့်မတ်သော လုပ်ဆောင်မှုများအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးကိုဖယ်ရှားတော်မူ၍ ကိုယ်တော့်ကိုယုံကြည်သောသူများ အားလုံး၏ထာဝရကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့တိုင်း သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုသတိရရမည် ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာမှာ အမှား နှင့်အပြစ်အနာအဆာများနှင့်ပြည့်ဝနေကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သင်အားနည်းချက်ရှိသလော။ မရှိသလော။ အချိန်ကြာမြင့်လေလော မိမိမပြည့်စုံခြင်းနှင့်အမှားများမြင်တွေ့လေလေဖြစ်သည်။ သင်သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်သွန်းလောင်းသောအသွေး တော်ကို ယုံကြည်မည်လော။   ရွှေပြားပေါ်တွင် “ဘုရားအတွက်သန့်ရှင်းခြင်း”ဟုရေးသည်  ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်ကင်းစင်စေ၍ သန့်ရှင်းစေသောယုံကြည် ခြင်းမှာ မည်သည့်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်သနည်း။ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံ မှသခင်ယေရှုခံယူတော်မူသောဗတ္တိဇံကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည့်အပြာ ရောင်ချည်ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယော ဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူနေစဥ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုကိုယ်‌တော့် အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေ ရှုသည်ဗတ္တိဇံခံသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုကိုယ်တော့် အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီးဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောအခါ ဤသို့ သောယုံကြည်ခြင်းက ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အား လုံးမှ အံ့သြဖွယ်လွှတ်မြောက်ရသောအခွင့်ကိုပေးအပ်တော်မူလိမ့် မည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကိုဗတ္တိဇံပေးအပ်သောအခါ လူသားအားလုံး၏အပြစ်များကို ကိုယ်တော်ပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေး လိုက်သည်။ လူသားအားလုံး၏အပြစ်များကို သခင်ယေရှုထံတော်သို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည် သောသူများအားလုံးသည် မိမိအပြစ်များအားလုံးမှ ထာဝရလွှတ် မြောက်ခြင်းအခွင့်ရရှိကြလိမ့်မည်။ အပြစ်များကိုယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်သန့်ရှင်းနိုင်သည်။ ဤအပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို တဲ‌တော်တွင်ရှိ သောအပြာရောင်၌တွေ့ရသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ သင်သည် သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းကိုယုံကြည်၍ “အော်၊ ငါ့အပြစ်များ၊ သင့်အပြစ် များ၊ လူသားအားလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကိုသခင်ယေရှုပေါ်သို့ လွှဲ ပြောင်းလိုက်ပြီ”ဟု ဝန်ခံသောအခါ သင့်နှလုံးသားထဲမှအပြစ်များကို ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မည်။ သင်သည် ဤယုံကြည်ခြင်းပိုအမှန် ပိုင်ဆိုင်ပါက သင့်အပြစ်များအားလုံးကို လုံးလုံးလျာလျားဆေးကြော သန့်ရှင်းစေနိုင်သည်။ သင်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှသခင်ယေရှုခံယူသောဤဗတ္တိဇံ ကိုမသိမီ သင့်နှလုံးသားထဲမှာ အပြစ်ရှိခဲ့သည်။ ဤသမ္မာတရားကိုမ သိမီ ဤလောကတွင်ရှိသောသူတစ်ယောက်မျှအပြစ်ကင်းစင်သည် ဟု သက်သေမပြနိုင်ပေ။ လူတိုင်းမှာ အပြစ်ရှိသောကြောင့် အပ္ပါယ် ငရဲသို့သွားရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ဖယ်ရှားပေးတော်မူရန်အတွက် သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ကြွ လာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးကို လက်ခံတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည်လက်ခံတော်မူသော ဗတ္တိဇံသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင်ရှိသော လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် ဣ သရေလလူမျိုးများအားလုံး၏အပြစ်များကို ယဇ်ကောင်ပေါ်သို့လွှဲ ပြောင်းပေးလိုက်သည်။ ထိုကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း အထူးသဖြင့် ဝတ်ပြုရာကျမ်းထဲတွင် ‘လက်တင်ခြင်း’ စကားလုံးကို နေရာများစွာတို့၌ တွေ့ရသည်။ သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူတော်မူစဥ် သင့်အပြစ်များကိုကိုယ်တော့် အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းခဲ့သလော။ သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံသောအခါ ကိုယ် တော်က “ယေရှုကလည်း အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင် ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးပါ”(မဿဲ ၃း၁၅) ဟုပြန်ပြော တော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ယခု”ကို ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် “hotos” ဖြစ်၍အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘ဤနည်းအားဖြင့်’၊ ‘အသင့်တော်ဆုံး’၊ သို့မဟုတ် ‘အခြားသောနည်းလမ်းမရှိ’ ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူ‌တော်မူသောအခါ လူ မျိုးနွယ်စုအားလုံး၏အပြစ်များကို အကုန်အစင်ယူဆောင်သွားတော် မူခဲ့ကြောင်း ဤစကားလုံးက ပြသသည်။ သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူသည့်အချိန်နာရီသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည့်အချိန်ဖြစ်သော ကြောင့် ကျွန်တော်ဤအချိန်ကို ဘယ်တော့မှမေ့ပျော့၍မရပေ။ ဤ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမူရင်းစကားအတိုင်း စိတ်ထဲမှာ မြဲမြံစွာသင်မှတ် ထားရမည် ဖြစ်သည်။ နေ့တိုင်းရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း ကို အာရုံပြုခြင်းအားဖြင့် သင်သည် မိမိနှလုံးသားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိ ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအားလုံးကိုလက်ခံတော်မူ၍ ဆေးကြောသန့်ရှင်းစေတော် မူခြင်းကိုနှလုံးသားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်ကင်းစင်သောသူ ဖြစ်၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သင် သည်အခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင် ရောင်နိုင်မည်လော။ သင်သည်အသက်ကြီးလာသောအခါ ပိုကောင်း ပြီစည်းကမ်းပို၍ရှိလိမ့်မည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ သို့သော်သင်သည် အသက်ကြီးလာလေလေပို၍ ဆိုးညစ်လေလေဖြစ်ပါသည်။ သင် သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပို၍နူးညံလာကာ မိမိကိုယ်ကိုစည်း ကမ်းရှိသည်ဟု ထင်မိပါက မကြာမီ သင်သည် ထိုသို့မစွမ်းဆောင် နိုင်သည်ကိုမိမိကိုယ်ကို မြင်တွေ့ပါလိမ့်မည်။ သင်သည် အသက်ကြီး လာလေလေ စိတ်တိုလေလေဖြစ်သည်။ အမျက်ဒေါသထိန်းရန်ခက် ခဲလေလေဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျက်ဒေါသပို၍ကြီး ထွားလာသောအခါ မိမိအပြုအမူများနှင့်အတူ ပညတ်တော်လိုက် လျှောက်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်ရန်မဖြစ် နိုင်ပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသို့မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသဖြင့် အ ပြစ်ပြု၍ဆိုးသွမ်းမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ည်။ကျွန်ုပ်တို့အထဲမှအမျက် ဒေါသတဖွားဖွားထွက်လာပါသည်။ ဤမှာ ကျွန်တော်ပြောကြားလိုသောအရာမှာ ကယ်တင်ခြင်း ကို မိမိကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအားဖြင့်မရနိုင်ဘဲ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သာရရှိနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၁၁း၁ တွင် “ကြည်ခြင်းသည် မြော် လင့်သောအရာတို့ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏။ မမြင်သေးသော အ ရာတို့ကို သိမှတ်စွဲလမ်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုမမြင်နိုင်ကြသော်လည်း ကိုယ်‌တော် ရှိတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်တော်မူသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဘဝများတွင် အမှုပြုနေတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤစင်္ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ ကိုယ်တော့်ကိုကျွန်ုပ် တို့မမြင်နိုင်ကြသော်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင် ခြင်းသမ္မာတရားကို ပြသ‌တော်မူသည်။ ဤကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတ ရားကိုမိမိနှလုံးသားများ၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းခံရ၍ မိမိနှလုံးသားများ၌အပြစ်များအားလုံး ကိုဆေးကြောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်သည်။ ယခုတွင် ဤအရာ သည် အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ ထိုကြောင့်၊ အပြစ်သားများသည် ဤ သမ္မာတရားကို မိမိနှလုံးသားများ၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင် ခြင်းရရှိနိုင်သည်။ ကောင်းမှုကုသိုလ်များအားဖြင့် သူတို့၏အပြစ်များ မှကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပေ။ ယဇ်ပရောဟိတ်မင်း ၏ဘာတန်အရှေ့တွင်ဆွဲချထားသောရွှေ ပြားနှင့်ချည်ထားသောအပြာရောင်ကြိုးက မည်သည့်အရာကိုဆိုလို သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုသိရှိ ၍ယုံကြည်ရမည်ကို ဆိုလိုသည်။ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေ ရှုသည် သင့်အပြစ်နှင့်ကျွန်တော့်အပြစ်များအပါအဝင် လူတိုင်း၏အ ပြစ်များအားလုံကိုယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ တန်ခိုးကြီးတော်မူ သောသခင်ယေရှုက ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သည်သိရှိ၍ ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားဖြင့်ကြား၍ဦး‌နှောက်ဖြင့်သိရှိကာ နှလုံး သားများသန့်ရှင်းစင်ကြယ်နိုင်ရန်အတွက် နှလုံးသားများဖြင့်ယုံ ကြည်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတိတ်ကအပြစ်ပြုခဲ့ကြ၍ ယခုနှင့် အနာဂတ်တွင်အပြစ်များစွာပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်များမှကယ်တင်ရန် သခင်ယေရှုသည်ဤလောကသို့ ကြွ လာတော်မူ၍ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်အပြစ်များအားလုံးကိုယူ ဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် လူသားများ၏အပြစ်များကိုလက်ခံတော်မူ၍ ဆေးကြောသန့်ရှင်းစေတော်မူခဲ့သည်။ သင့်အပြစ်များကိုလည်းကိုယ် တော့်အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤသမ္မာတရားကိုယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်သည် သင့်အပြစ်များအားလုံးမှလွှတ်မြောက် ခြင်းအခွင့်ရရှိနိုင်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်အားဖြင့်ကြွလာတော်မူ သောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောအ ခါ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် မိမိနှလုံးသားမျာမှအပြစ်များအားလုံး ကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူသည်ဟု ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ် လာနိုင်ကြသည်။ ထိုကြောင့်၊ ‌ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရ၍ ဘု ရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုချပေးတော်မူခဲ့ သည်။   ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ပိတ်ချောဘောင်းဘီရှည်  ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအတွက် ပိတ်ချောဘောင်းဘီရှည်များပြုလုပ်ရန်နှင့်လွှမ်းခြုံစေရန်မိန့်တော်မူ ခဲ့သည်။ ထိုဘောင်းဘီရှည်များသည် ခါးမှပေါင်အထိရှည်၍ ယဇ်ပ ရောဟိတ်များ၏အရှက်ကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဘုရားသခင်သည်မိန့် တော်မူသည်မှာ သူတို့သည် သေခြင်းနှင့်ကင်းလွှတ်နိုင်ရန်အတွက် အာရုန်နှင့်သားများသည် တဲတော်အစည်းအဝေးသို့လာရောက်သည့် အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ တဲတော်ဝင်းအတွင်အမှုတော်ထမ်းဆောင်ရန်ပလ္လင် သို့ချဥ်းကပ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ ထိုဘောင်းဘီများကိုဝတ်ဆင်ရ မည်ဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်သည်ဤအရာသည် အာရုန်နှင့်သူ့နောက် မှလာမည့်မျိုးဆက်များအတွက် ထာဝရချမှတ်ထားသော ပညတ်ဖြစ် သည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုဘောင်းဘီများသည် ယဇ်ပရောဟိတ်များ၏အရှက်ကိုဖုံးအုပ် ရန်အတွက် အတွင်းဝတ် ဝတ်လုံးများဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်၌ အဝတ်မဝတ်ဘဲချဥ်းကပ်ခြင်းသည် ကိုယ်တော်ရှေ့တော်၌ ညစ်ညမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌အပြစ်ထင်ရှား သောသူများသည် အသေသတ်ခြင်းအမှန်ခံရမည်။ ထိုကြောင့်ဘုရား သခင်သည် သူတို့အား မိမိအရှက်ကိုဖုံးအုပ်ရန် မိန့်တော်မူခြင်းဖြစ် သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းပြည့် စုံသောသတင်းကောင်းကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မိမိအပြစ် များနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများကိုဖုံးအုပ်ရန် ကျွန်တော်အားမိန့်တော်မူသည်။ ထိုနောက် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးများ၏ပိတ်ချောဘောင်းဘီများ ဖြူမှာ မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်သောယုံကြည်ခြင်းများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်း တို့သည် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်မဲ့ဖြစ်စေသောပြည့် စုံသည့်ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားဖြစ်သည်။ ဘုရား(‌ခရမ်းရောင် ချည်)ဖြစ်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံ (အပြာရောင်)ခံယူကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်(အနီရောင်ချည်)သွန်းလောင်းမူခဲ့သည်။ သေခြင်းမှ တစ်ဖန်ပြန်လည်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းကိုပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင် သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ဖယ်ရှားပေး တော်မူခဲ့၍ မိမိနှလုံးသားထဲမှာကယ်တင်ခြင်းချည်ဘောင်းဘီးများကို ဝတ်ဆင်သောသူများ၏အပြစ်များအားလုံးကိုအခပေးဆပ်တော်မူရန် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ မိမိနှလုံးသားများဖြင့် ဤအရာကိုယုံကြည် သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှလုံးဝကယ်တင်ခြင်းခံရ၍ ဘုရား သခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာကာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင် ရောက်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများ၏အညစ်အကြေးများအားလုံး သန့် ရှင်းဆေးကြောစေနိုင်သောနည်းလမ်းတစ်လမ်းမှာ သခင်ယေရှုခံယူ ခဲ့သောဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ အပြာရောင်ချည်ယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းဖြစ်သောသခင် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးလက်ခံတော် မူခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးဆေးကြောသန့်စင်စေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် တစ်ခုတည်းသောသမ္မာတရား ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိညစ်ညမ်းမှုများအားလုံးဖုံးအုပ်စေသော ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိမပြည့် စုံခြင်းများနှင့်အပြစ်ဒုစရိုက်များကို မရှုမမှတ်၊ ချီတုံချတုံမပြုဘဲ ဘု ရားသခင်ရှေ့တော်၌ မည်သို့ချဥ်းကပ်နိုင်ကြမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ညစ်ညမ်းမှုများကိုလုံးဝဖုံးအုပ်ပေးသော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကိုယုံကြည်သောအခါမှသာလျှင် တိုးဝင်ချဥ်းကပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ဖြစ်သောရေနှင့် အသွေးအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်တော်မူခဲ့ သည်ယုံကြည်မှုကိုစွဲကိုင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိ ညစ်ညမ်းမှုများကို ဖုံးအုပ်နိုင်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဤလော ကသို့ကြွလာတော်မူ၍ မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြည့်စုံဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရကယ်တင် ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်တော်မူသည်။ ဤအရာကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကင်းစင်သောသူများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။ ဘု ရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောလုပ်ငန်းများကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တော်မူ၍အပြစ်ကင်းစင်သောသူ များဖြစ်စေတော်မူသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တရားစီရင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိနှလုံးသားများ၌ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်သောကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ထာ ဝရအသက်ကိုရရှိနိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့တိုင်းအပြစ်ကျူးလွန်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့က ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ချဥ်းကပ်သူများသည် အပြာ ရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ကိုဖယ်ရှားပေးသောဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်း အဖြူရောင်ချည် ဘောင်းဘီရည်ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းမပြုပါက ထိုသူသည် အသေသတ် ခြင်းအမှန်ခံရမည်ကို နားလည်ရမည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ချဥ်း ကပ်သောအခါ သေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သောယုံ ကြည်ခြင်းအမျိုးအစားမှာအခြားသောအရာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တော့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော် သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အ ဖြူရောင်ချည်ဘောင်းဘီရှည်ကိုမဝတ်သောသူများအသေခံရမည်ဟု မိန့်တော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဝတ်စုံကိုရရှိ၍ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအမှန် ရရှိစေသောဘောင်းဘီရှည်ကိုဝတ်ဆင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ကျွန်ုပ်တို့တိုးဝင် ချဥ်းကပ်သောအခါ အသေခံရမည်မဟုတ်တော့ပေ။ ထို့ပြင် ယဇ်ပ ရောဟိတ်ကြီး၏ဤဝတ်လုံများတွင်ထင်ရှားသောအရာမှာ ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်တော်သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးများ၏ဝတ် လုံများကို ဝိညာဥ်ရေးရာအနက်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ချက်ချရာတွင် ချန် လှပ်၍မရနိုင်ပေ။ ယနေ့ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးများဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့ သည်လည်း ဘုရားသခင်ဝတ်ဆင်စေသောဝတ်လုံးများကို ချန်လှပ်၍ မရနိုင်ပေ။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် အဖြူရောင်ဘောင်းဘီရှည်ကို မဝတ်ဘဲ အခြားဝတ်လုံများကိုဝတ်ဆင်လျှင်မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက် လိမ့်မည်နည်း။ အသတ်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ သာမန်လူများကဤအ ဖြူရောင်ပိတ်ချောဘောင်းဘီဝတ်ခြင်း၊မဝတ်ခြင်းသည် အဓိကအ ကြောင်းမဟုတ်ပေ။ သို့သော် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးများသည် မဝတ်ပါ ကအသတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။အကြောင်းမှာသူတို့၏အရှက်များအပြစ် များနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများ ကောင်းမွန်စွာဖုံးအုပ်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများအားလုံးဖြင့် ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကို ကျွန်ုပ် တို့မပိုင်ဆိုင်ပါက မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်နည်း။ ဘုရားသ ခင်ရှေ့တော်သို့ချဥ်းကပ်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်ကင်းစင်စေ သောအရာကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသများ၌ကယ်တင် ခြင်းဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်ခြင်းမရှိလျှင် မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်လိမ့် မည်နည်း။ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်သားများအဖြစ်နေရစ်မည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ‘အပြစ်၏အခကားသေခြင်း’ ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ် သည်။ မိမိအပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းမခံရသောအပြစ်သားများသည် တရားစီရင်ခြင်းခံရမည်။ အသတ်ခံရမည်။ အပ္ပါယ်ငရဲထဲသို့ထာဝရ ပစ်ချခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် သင့်အတွက်ဘု ရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းဝတ်လုံများကိုသင့် နှလုံးသား၌ဝတ်ဆင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင် နိုင်ငံ‌တော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်ချည်၌ထင်ရှားသောသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျမ်းစာက ရွှေ၊သံနှင့်အဖိုးတန်ဆုံးသတ္တုကို ‘ယုံ ကြည်ခြင်း’ဟု မှတ်ယူထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် ရွှေကို ယုံကြည်ခြင်းရည်ညွှန်းသည်။ ကြေးသည် တရားစီရင်ခြင်းကိုရည် ညွှန်းသည်။ ရွှေချည်ကို ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံးများအတွက် မကြာခဏအသုံးပြုထားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်း၌ ခိုင်ခံ့သောယုံ ကြည်ခြင်းအစဥ်စောင့်ထိန်းရမည်ကို ဤအရာကပြဌာန်းထားသည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်၌ထင်ရှားသောသမ္မာတ ရားကို ယုံကြည်လိုက်ပါ။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အစဥ်စောင့်ထိန်း ရမည်ညတ်တရားဖြစ်သည်ဟု ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် ဤမပြောင်းလဲသောသမ္မာတရားကို မိမိစိတ်နှင့်နှလုံးများဖြင့်ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောယုံ ကြည်မှုသည် မှန်ကန်သောပညာ၊ ခံစားချက်များနှင့်အပြုအမူများ ဖြင့်ဒွန်တွဲထားပါသည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းနှင့်သမ္မာတရားကို သင်ပိုင် ဆိုင်သလော။ အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်၌ထင်ရှား သောသမ္မာတရားကို သင်နှလုံးသားများဖြင့် ယုံကြည်ပါသလား။ ဘု ရားသခင်သည် သင့်ကိုချစ်၍ ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင်သင့်အပြစ်များ အားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော် သွန်းလောင်းလျက်သေခြင်းမှပြန်လည်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်ဟု သင်ယုံကြည်သလော။ သင်သည် ဤသမ္မာတရားကို အတပ်အမှန် ယုံကြည်ပါက သင်နှလုံးသားများနှင့်ဝိညာဥ်များကို ကယ်တင်ခြင်း ဝတ်လုံးဖြင့်လွှမ်းခြုံထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် တမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောကြားသော “ထို သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို မသိဘဲ၊ ကိုယ် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို တည်စေခြင်းငှါ ရှာကြံသောကြောင့်၊ ဘုရားသခင် ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားကို ဝန်မခံကြ”(ရောမ ၁၀း၃)ဖြင့် ဣသရေ လလူမျိုးများကို ဆုံးမတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းမှု ကုသိုလ်ဟန်တူသော မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ရန် ကြိုးပမ်းသောသူများကို မုန်းတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာ တော်အ‌ပေါ်အခြေပြုကိုယ်တော်ပြုတော်မူခဲ့သောကောင်းသောအမှု များကိုမယုံကြည်သောသူများအား ဖျက်ဆီးခြင်းအမှန်ခံရမည်ဖြစ် သည်။ သင်မည်သည့်အရာကိုကိုးစားသနည်း။ သင်သည် ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကိုးစားသလော။ မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုး စားသလော။ ဘုရားသခင်သည် သင့်ကိုချစ်တော်မူကြောင်းကိုလည်း ကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း သင်သည်စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သလော။ ဤသမ္မာတရားကိုသင်ယုံကြည်သ လော။ မိမိကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုသာ သင်ယုံကြည်သလော။ ဤသမ္မာ တရားကို သင်နှလုံးသားများဖြင့်ဆုပ်ကိုင်၍ ယုံကြည်သလော။ သို့ မဟုတ် သင်သည် မိမိကိုယ်ကိုယ်ကြိုးစား၍ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြု ခြင်းအားဖြင့် သင့်အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ် နေသလော။ ဟုတ်ပါသည်။ သင်သည်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရမည်။ ဒုတိယ မွေးခြင်းခံရပြီးနောက်သင်သည်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဥ်တော်အားဖြင့် မြင့်မြတ် သောအသက်တာသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို ရှေ့ဦးစွာအသိအ မှတ်ပြုရမည်။ ကျမ်းစာက “သင်တို့မူကား၊ မှောင်မိုက်ထဲမှ အံ့ဘွယ် သောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးများကို ဘော်ပြစေခြင်းငှါ၊ ရွေးချယ်တော်မူသော အမျိုးဖြစ်ကြ၏။ မင်းစည်း စိမ်ရှိသောယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုး၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး၊ ပိုင်ထိုက်တော် မူသော အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏”(၁ပေ ၂း၉)ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ယနေ့ဘုရားသခင်၏ယဇ်ပ‌ရောဟိတ်များအတွက်မူ ကောင်းမှုကု သိုလ်ပြုခြင်းဆိုသည်မှာ စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းဟောပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်နှင့်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်မ ယုံကြည်သောသူများ၊ ဘုရားသခင်သည်သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံနှင့်ကား တိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းကို မယုံကြည် သောသူများသည် မည်မျှသနားစရာကောင်းသနည်း။ တစ်ချိန်က ဒုက္ခရောက်သောတံငါသည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိခဲ့သည်။ သူတို့သည် မုန်တိုင်းနှင့်ပင်လယ်ရေလှိုင်းရိုက်ခတ်ဒဏ် ၁၀ ရက်အ တွင်းခံရပြီးနောက် အာမဇံမြစ်ကမ်းဆပ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် ၁၀ ရက်အတွင် ရေမသောက်ခဲ့ကြသောကြောင့် ရေငတ် မှုခံစားခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူတို့သ်ည ရေသန့်ရရှိသောနေ ရာသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။သို့သော် မြစ်ကမ်းသည် အလွန်ကျယ် ပြန့်သောကြောင့် သူတို့က ရေသန့်သောက်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု တစ် ယောက်ကမှ အသိအမှတ်မပြုခဲ့ကြပေ။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် ရေ သန့်သောက်နိုင်သောနေရာတွင် ရေငတ်၍ သေဆုံးခဲ့ကြသည်။ သူ တို့သည်ဘယ်လောက်သနားစရာကောင်းသနည်း။ ဤအဖြစ်အပျက် ကို ဝိညာဥ်ရေးရာရှုထောင့်မှကြည့်သော် ဤခေတ်ကာလတွင်အ သက်ရှင်သောမျိုးဆက်များသည် မိမိအပြစ်များအတွက် လုံးပန်းရုန်း ကန်နေကြသည်။ ဝိညာဥ်ရေးတွင် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခဲ့ရကြ သည်။ သူတို့သ်ည သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် သူတို့အပြစ်များအားလုံး ဖယ်ရှားတော်မူခဲ့ခြင်းကို လုံးဝမသိခဲ့ကြပေ။ ဘုရားသခင်သည် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်မူသော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးဖယ်ရှားပေးမည့်ဖြောင့်မတ်ခြင်း အမှုကို ပြည့်စုံစွာပြုလုပ်‌တော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းက ဒုတိယမွေးခြင်းဖြစ်စေ သည်။ ဒုတိယမွေးခြင်းဟုဆိုရာတွင် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ အဖြစ်အသစ်တဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ တစ်ချိန်က ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများအဖြစ် မွေးဖွားခဲ့ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သ်ည ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သော အခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဥ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့် ဖြောင့် မတ်သူများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ် ကင်းစင်သောသူများအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့သောကြောင့် ဘုရားသခင် ၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည် ဘုရားသခင်၏ကောင်း၍ဖြောင့်မတ်သောကယ်တင် ခြင်းဝတ်လုံးများအားဖြင့် သင့်စိတ်ဝိညာဥ်များကိုလွှမ်းခြုံခဲ့ပြီးပြီ လော။ သင်သည် သင့်ဝိညာဥ်များအား ဤသတင်းကောင်းကိုအမှန် ယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့ပြီးပြီလော။ အရေးကြီးဆုံးသောအရာမှာ သင်သည် စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကို သင့်နှလုံးသားများဖြင့် ယုံကြည်ခြင်း ရှိ/မရှိ ဖြစ်သည်။ သင်သည် မိမိကိုယ်တိုင် သမ္မာတရားကိုနားလည် သဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ဤလောကသွန်သင်မှုများ ဆုပ်ကိုင်မည့်အစား သင့်ရှေ့က အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီး သောသူများအားဖြင့် သင့်ထံသို့သွန်သင်သောဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော်ကိုယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောသတင်းကောင်း ဆိုသည်မှာ သင့်ဦး‌နှောက်ဖြင့်ယုံကြည်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမ ဟုတ်ပေ။ သို့ရာတွင် သင့်နှလုံးသားများဖြင့် အတပ်အမှန်ယုံကြည်ရ မည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုပင် ဖြစ်လေသည်။ သင်သည် ဤသမ္မာတရား ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်ရမည်။ ချစ်သောညီအစ်ကိုမောင်နှများခင်ဗျား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိသား တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားချပေးတော်မူ သောကောင်းချီးမင်္ဂလာမှာ အဘယ်အရာဖြစ်သနည်း။ တစ်ပါးတည်း သောသားတော်၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များဖယ်ရှားဖြေ လွှတ်ခြင်းခံရရ၍ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား မိမိသားသမီးများဖြစ် စေတော်မူခဲ့သည်။ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောလူသားများသည် ဖြောင့်မတ်သော အရာကိုလုပ်ဆောင်ပြီး မှန်ကန်သောအမှုအရာများလုပ်ဆောင်သော သူမျာကို ကြည်ညိုလေးစားကြပါသည်။ လူသားအားလုံးကိုဖြောင့် မတ်ခြင်းဖြစ်စေသူမှာယဇ်ပူဇော်ခြင်းပြုပေးတော်မူသောသခင်ယေရှု ၏လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော် သတင်းကောင်းသည် လူများပြုလုပ်သောအရာမဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ် တို့အတွက် ဘုရားသခင်ပြည့်စုံစေတော်မူသော အမြင့်မြတ်ဆုံး နှင့် အဖြောင့်မတ်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှာ ဤအရာ ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု သည် ဤလောကလူသားများအားလုံးအတွက် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် မိမိကိုယ်ကိုယဇ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်မူခဲ့ပြီဖြစ်သော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်အ ဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေ ရာမဆို ဖြောင့်မတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသာရှိသည်။ ထိုသူမှာ သခင် ယေရှုခရစ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်‌တော် တစ်ပါးအားဖြင့်လွှဲ၍ မည်သူမည်ဝါမှ မိမိကိုယ်ကို ဖြောင့်မတ်သူမ ဖြစ်နိုင်ပေ။ သင်သည် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်လိုသလော။ သင့်အတွက် ဘုရား သခင်ပြုတော်မူခဲ့သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုတော်ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်သင်တို့အားလုံးသည် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်သောလုပ်ဆောင်မှုမှာ အခြားသောအရာမ ဟုတ်ဘဲ ရေနှင့်ဝိညာဥ်‌တော်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ဤဖြောင့် မတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်သူသခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တော်မူသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်လက်ခံသောအခါ ဘု ရားသခင်သန့်ရှင်းတော်မူသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း သန့်ရှင်းနိုင် ကြသည်။ဘုရားသခင်က“ငါသည်သန့်ရှင်းသောကြောင့်၊ သင်တို့ သည် သန့်ရှင်းခြင်း ရှိရကြမည်”(ဝတ် ၁၁း၄၅) ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ အားမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် သင့်အပြစ်များအားလုံးမှ ပြည့်စုံစွာကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ဟု စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့သင်ယုံ ကြည်ပါသလော။ ကိုယ်တော်၏ထာဝရယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ဤ လောကတွင် အဖြောင့်မတ်ဆုံးသောလုပ်ငန်းပြည့်စုံခဲ့သည်ဟု ကျွန် တော်ယုံကြည်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ ကားတိုင်ပေါ် တွင်အသွေးတော်နှင့်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအား ဖြင့် အရာခပ်သိမ်းပြည့်စုံခဲ့သည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိသမ္မာတရားနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကျွန်တော့်အားပေးအပ်တော်မူသောယုံကြည်ခြင်းအတွက် ကိုယ် တော့်ကိုကျေးဇူးတင်သည်။
(ထွက် ၂၈း၃၆-၄၃)
“ရွှေစင်သင်းကျစ်ကိုလည်းလုပ်၍၊တံဆိပ်ပေါ်မှာ အက္ခရာ တင်သကဲ့သို့၊ ထာဝရဘုရားအားသန့်ရှင်းခြင်းဟု အက္ခရာတင်၍၊ ပြာ သောကြိုးနှင့်ဗေါင်းရှေ့၌ ချည်ထားရမည်။အာရုန်သည် ထိုသင်းကျပ် ကိုနဖူး၌ဆင်သဖြင့်၊ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏သန့်ရှင်းသော အလှူ ဒါနနှင့်ဆိုင်၍၊ သန့်ရှင်းစေသမျှသောအရာတို့၌ ပါသောအပြစ်ကို ဆောင်ရမည်။ သူတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့ခြင်း ငှါ၊ အာရုန်၏နဖူး၌ အစဉ်ဆင်ရမည်။ပိတ်ချောအင်္ကျီကိုလည်း လုပ်၍ ချယ်လှယ်ရမည်။ ဗေါင်းကိုလည်း ပိတ်ချောနှင့်လုပ်ရမည်။ ခါးပန်း ကိုလည်း ချယ်လှယ်သော အလုပ်နှင့် ပြီးစေရမည်။အာရုန်၏သားတို့ ဘုန်းအသရေကို ထင်ပေါ်စေခြင်းငှါ၊ အင်္ကျီ၊ ခါးပန်း၊ ဦးထုပ်များကို လုပ်ပေးရမည်။ထိုသို့ သင်၏အစ်ကိုအာရုန်နှင့် သူ၏သားတို့ကို ဝတ် ဆင်စေပြီးမှ၊သူတို့သည်ငါ့ရှေ့မှာယဇ်ပုရောဟိတ်အမှုကို ဆောင်ရွက် မည်အကြောင်း၊သူတို့ကိုဆီနှင့်လိမ်းသဖြင့်အရာ၌ခန့်ထား၍သန့်ရှင်း စေရမည်။သူတို့၌ရှက်စရာအကြောင်း၊ မထင်မပေါ်စေခြင်းငှါ၊ ခါးမှ ပေါင်သို့အထိ ပိတ်ပေါင်းဘီကို ချုပ်၍ပေးရမည်။အာရုန်နှင့် သူ၏ သားတို့သည်၊ ပရိတ်သတ်စည်းဝေးရာ တဲတော်ထဲသို့ ဝင်သော်၎င်း၊ သန့်ရှင်းရာ အရပ်ဌာန၌ ယဇ်ပလ္လင်အနားသို့ ချည်းကပ်သော်၎င်း၊ အ ပြစ်ရောက်၍မသေစေခြင်းငှါထိုသို့ဝတ်ရမည်။ အာရုန်မှစ၍ သူ၏ အ မျိုးအစဉ်အဆက်တို့သည်စောင့်ရသောပညတ်တော်ဖြစ်သတည်း။”
 

ထွက် ၂၈း ၃၆ တွင် “ရွှေစင်သင်းကျစ်ကိုလည်း လုပ်၍၊ တံဆိပ် ပေါ်မှာ အက္ခရာတင်သကဲ့သို့၊ ထာဝရဘုရားအား သန့်ရှင်း ခြင်းဟု အက္ခရာတင်ရမည်” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ဤတံဆိပ်ကို အပြာရောင် ကြိုးဖြင့်ချည်ထားခဲ့သဖြင့် သင်းကျပ်ပေါ်မှပြုတ်မည်မဟုတ်ပေ။
ဘုရားသခင်သည် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏သင်းကျပ်အားဖြင့်အ ဘယ်အရာကို ပြသ‌တော်မူသနည်း။ သင်းကျပ်နှင့်တန်ဆာဆင်သော အရာများက သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှခံယူ သောဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွား တော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို သန့်ရှင်စင်ကြယ်စေတော် မူခဲ့သည်ဟု ပြဌာန်းထားသည်။ 
ပထမအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ယုံ ကြည်ခြင်းအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်ရန်ကိုယ်တော်၌ စစ်မှန် သောယုံကြည်ခြင်းရှိသင့်သည်။ သမ္မာတရား၌ယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်ရန် အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာတရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားသိမြင်ရန် လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအား “သမ္မာတ ရားသမ္မာတရားကိုလည်းသိကြသဖြင့်၊ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုလွှတ် လိမ့်မည်” (ယောဟန် ၈း၃၂) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းဟုဆိုရာတွင် စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သောအရာ မဟုတ်ပေ။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းသည် သမ္မာတရားကို သိရှိသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ရမည်။ ထိုနောက် စိတ်တက်ကြွလှုပ်ရှား မှုဖြင့်လည်းကောင်း၊ လိုအပ်ဆန္ဒတန်ခိုးဖြင့်လည်းကောင်းလိုက်လာ သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ယဇ်ပရောဟိတ်၏ဝတ်လုံးများ အတွက် အသုံးပြုသောတန်ဆာပလ၌ထင်ရှားသောသမ္မာတရားကို တိကျစွာသိရှိယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးဝတ်ဆင်သောတာဘန်ပေါ်တွင် ရွှေပြား ချိတ်ထား၍အပြာရောင်ကြိုးဖြင့်ချည်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေ ရှုသည် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူလျက် အ ပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားသည်ဟူသောသမ္မာတရားကို ပြသ သည်။ထိုအကြောင်းကြောင့်ယနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကျမ်းစာက“အာ ရုန်သည် ထိုသင်းကျပ်ကိုနဖူး၌ဆင်သဖြင့်၊ ဣသရေလအမျိုးသား တို့၏ သန့်ရှင်းသောအလှူဒါနနှင့်ဆိုင်၍၊ သန့်ရှင်းစေသမျှသောအရာ တို့၌ ပါသောအပြစ်ကို ဆောင်ရမည်။ သူတို့သည် ထာဝရဘုရား၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့ခြင်းငှါ၊ အာရုန်၏ နဖူး၌ အစဉ်ဆင်ရမည်”(ထွက် ၂၈း၃၈) ဟုဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဣသရေလူမျိုးများ၏အပြစ် ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သောယုံကြည်ခြင်းကို ယဇ်ပရောဟိတ် မင်း၏သင်းကျပ်ရှေ့တွင်ထားသောရွှေပြားနှင့်ထိုရွှေပြားကိုလုံခြုံရန် ချည်ထားသောအပြာရောင်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ 
 


သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် လူသားအားလုံး၏ကယ်တင် ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်


ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းသည် မိမိခေါင်းပေါ်မှအပြာရောင်ကြိုးဖြင့် ဆွဲချိတ်ထားသောတာဘန်ဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။သင်သည် ယနေ့ဝိညာဥ် ရေးရာယဇ် ပရောဟိတ်အမှန်ဖြစ်ပါက သခင်ယေရှုသည်ဤလောက သို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဓမ္မဟောင်းယဇ်ပူဇော်ြခင်း စနစ်နှင့်အညီလက်တင်ခြင်းပုံစံအားဖြင့် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ထိုသို့ဖြင့် သင့်အပြစ်များ အားလုံးဆေးကြောခြင်းခံရသည်ကိုလည်းကောင်း သင်ယုံကြည်ရ မည် ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းခေတ်ကာလတွင် ယဇ်ပရောဟိတ် ကြီးသည် အပြစ်ဟူသမျှအားလုံးဖယ်ရှားပေးသောယဇ်ပူဇော်ခြင်းစ နစ်နှင့်အညီ ယဇ်ပူဇော်ပသခြင်းအမှုပြုပေးခဲ့သည်။ တစ်ဖက်တွင် ဓမ္မသစ်ခေတ်ကာလတွင်အသက်ရှင်သောသင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ဗတ္တိဇံယောဟန် အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူ၍ အပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့ သည်ကို သိရမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံ ယူတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။ ကိုယ်‌တော်သည် လောကအပြစ်များအားလုံး ကိုတစ်ကြိမ်တည်းယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ 
ဤဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤကမ္ဘာတစ်ခုလုံးတွင်ရှိသောလူသားအား လုံးတို့၏အပြစ်များအားလုံးကို ခြွင်းချက်မရှိသခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲ ပြောင်းခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးနှင့်လူသားအားလုံး ကိုယ်စားပြုသူ ဗတ္တိဇံယောဟန်၏အပြစ်များနှင့် လောကတစ်ခုလုံး ၏အပြစ်များအားလုံးကိုသခင်ယေရှုပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။ 
ထိုနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ မည်သည့် ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိရမည်နည်း။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံ ယူတော်မူ၍ လူသားအားလုံး၏အပြစ်များကိုအမှန်အကန်ယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့သည်။ သမ္မာတရားကိုသိရှိခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိနှလုံးများ၌ ဤသမ္မာတရားကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းရှိရမည်ဖြစ် သည်။ ဤသမ္မာတရားကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုကို ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောအခါလူ များက ကြားနာ၍ မိမိနှလုံးများဖြင့်ယုံကြည်ကြသည်။ သူတို့သည် လည်း မိမိအပြစ်များအားလုံးကို မိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူစင်စွာဆေးကြောခြင်း ခံရကြသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤသမ္မာတရားကိုစိတ်နှ လုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သောသူများအားလုံးအပေါ် အပြစ်များအမှန် အကန်ဖြေလွှတ်ခြင်းပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ 
ထိုပြင်၊ ယနေ့ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်များသည် ရေနှင့် ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းရှိရမည်ဖြစ် သည်။ ဤသမ္မာတရားနှင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိ ညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်အမှုတာဝန်များကို ပြည့်စုံစေနိုင်မည်မ ဟုတ်ကြပေ။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်ချည်ကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူများသာလျှင် အပြစ် များဖြေလွှဝ်ခြင်းသမ္မာတရားကို ယုံကြည်သောသူများဖြစ်ကြသော ကြောင့် ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်အမှုတာဝန်များကိုထမ်းရွက် နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်နှစ်ပါးစလုံးကိုယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များဖြေလွှဝ်ခြင်းခံရသောသူများသာလျှင် သတင်းကောင်းဖြန့်ဝေခြင်းတာဝန်များကို ပြည့်စုံစေနိုင်ကြမည်ဖြစ် သည်။ ဤကဲ့သို့ သမ္မာတရားကိုမှန်ကန်စွာသိရှိခြင်းသည် ဝိညာဥ်ရေး ရာယဇ်ပရောဟိတ်အားလုံးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကျမ်းစာ က“ ငါ့လူတို့သည် ပညာနည်းသောကြောင့် ဆုံးရှုံးကြ၏။ သင်သည် ပညာကိုပယ်သောကြောင့်၊ ငါ့ယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ်သို့ မရောက်စေ ခြင်းငှါသင့်ကိုငါပယ်မည်။သင်၏ဘုရားသခင့်တရားကို သင်မေ့လျော့ သောကြောင့်၊ သင်၏သားသမီးတို့ကို ငါ့မေ့လျော့မည်”(ဟောရှေ ၄း၆)။
ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းသည် အပြစ်ဖြေရာနေ့တွင်ဘုရားသခင်ရှေ့ သို့ရောက်လာသောအခါ သူသည် တာဘန်မဝတ်ဘဲလျက်အသန့်ရှင်း ဆုံးဌာနသို့မဝင်နိုင်ကြပေ။ ယဇ်ပ‌ရောဟိတ်သည် ဘုရားသခင်ချမှတ် တော်မူသည်နှင့်အညီ ရင်ဘက်တွင် အပြာရောင်ကြိုးဖြင့်ချိတ်ဆွဲ ထားသောရွှေပြားတပ်ထားသောအဖြူရောင်သင်းကျပ်ကို ဝတ်ဆင်ရ မည် ဖြစ်သည်။ သင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ပါက အပြာရောင်ချည်က ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှသခင်ယေရှုခံယူတော်မူသောဗတ္တိဇံကို သက် သေခံသည် (မဿဲ ၃း၁၅၊ ၁ပေ ၃း၂၁)။
လူတိုင်းသည် နေ့တိုင်းအပြစ်ကျူးလွန်နေကြသည်။ ထိုကြောင့် လူသားအားလုံးသည် မလွှဲသာမရှောင်သာ တရားစီရင်ခြင်းနှင့်အ သတ်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ သူတို့အပြစ်များကြောင့် ထာဝရဖျက်ဆီး ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ကြွ လာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှခံယူတော်မူခဲ့သောဗတ္တိဇံအား ဖြင့် မိမိကိုယ်ပေါ်သို့ လူသားများ၏အပြစ်များကို ယူဆောင်တော်မူ ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် မဿဲ ၃း၁၅ တွင် သခင်ယေရှုက “ယေရှုက လည်း အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးပါဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည် ဝန် ခံလေ၏” ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် လူ သားအားလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကို မိမိသားတော်သခင်ယေရှုအ ပေါ်သို့လွှဲပြောင်းရန် အလိုတော်ရှိ၍ သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံခံစေတော် မူခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအကြောင်းမှာ ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် လောကလူသား များအားလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်းယူဆောင်သွား တော်မူရန်အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် ထိုအချိန်တွင် သင်နှင့် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များအားလုံးကိုလည်း သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ 
လူသားအားလုံးသည် အပြစ်ကျူးလွန်ကြသောကြောင့်ဘုရား သခင်၏ရှေ့တော်၌အသရေးပျက်ကြသည်(ရောမ ၃း၂၃)။ ကျမ်းစာ က “အကြောင်းမူကား၊ တယောက်သောသူသည် နားမထောင်သော အားဖြင့်၊လူများတို့သည်အပြစ်ရောက်သည်နည်းတူ၊တယောက်သော သူသည် နားထောင်သောအားဖြင့်၊ လူများတို့သည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ရကြ၏”(ရောမ၅း၁၉)ဟုဖော်ပြထားသည်။ အပြစ်မကျူးလွန် သူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှရှိသလော။ မရှိပေ။ အားလုံးအပြစ်ကျူးလွန် နေကြသည်။ ထိုသို့ဆိုသော် ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်/ကံကြမ္မာမှာ မည် သည့်နေရာဖြစ်သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုရှိလျှင် လည်းကောင်း၊ ကာယကံ၊ မနောကံနှင့်ဝစီကံတို့ဖြင့်အပြစ်ကျူးလွန် သော်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ပျက်စီးခြင်းခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် “အပြစ်၏အခကားသေ ခြင်းပေတည်း”(ရောမ ၆း၂၃)ဟု မိန့်တော်မူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည် မုန့်ညှင်းစေ့ခန့်အလွန်သေးငယ်သောအ ပြစ်တစ် စုံတစ်ခုရှိနေပါကဤအပြစ်ကို မလွှဲမသွေဆေးကြောစင် ကြယ်စေရမည် ဖြစ်သည်။ လူသားအားလုံးသည် ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်၌ အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်။ ထိုအပြစ်များကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် မလွှဲသာမရှောင်သာ သူတို့အပြစ်များအတွက် တရားစီရင်ခြင်း ခံရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် “အပြစ်၏အခကား သေခြင်းပေတည်း”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည် မိမိသား တော်သခင်ယေရှုအား ဗတ္တိဇံခံစေတော်မူ၍ အသေခံရန် ခွင့်ပြုတော် မူခြင်း ဖြစ်သည်။ အပြစ်၏အခမှာ သေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤနေရာမှာ သေခြင်းသည်အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ သေခြင်းဟုဆိုရာတွင် အပ္ပါယ်ငရဲကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ဟေဗြဲ ၉း၂၇ တွင် “လူသည် တခါတည်းသေ၍ ထိုနောက်မှ တရား စီရင်တော်မူ ခြင်းကိုခံရသကဲ့သို့” ဟု ဖော်ပြသည်။ ကျွန်ုပ်ပ် တို့သေသောအခါ တရားစီရင်ခြင်းကစောင့်ကြိုနေသည်ဟု ဘုရားသ ခင်မိန့်တော်မူသည်။ လူသားအားလုံး၊ ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်စေ၊ အပြစ် သားများဖြစ်စေ၊ အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်စေ၊အပြစ်လွှတ် ခြင်းမခံရသောသူများဖြစ်စေ၊ ကိုယ်ခန္ဓာသေပြီးနောက် ထာဝရအ သက်ရှင်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ လူသားများသည် ဘုရားသခင်၏ပုံ သဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းခြင်း ခံရသောသူများဖြစ်ကြသော ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသကဲ့သို့လူ သားအားလုံးသည်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည် ဖြစ်စေအစဥ်အမြဲအသက်ရှင်ရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ထာဝရအ သက်ရှင်မည့်နေရာနှစ်နေရာရှိသည်သင်မှတ်ထားသင့်သည်။ တစ် နေရာမှာဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ဖြင့်ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်၍ အခြားတစ်နေရာမှာ အပ္ပါယ်ငရဲ၌ ကျိန်ခြင်းခံ၍အစဥ်အမြဲအသက်ရှင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ထာဝရ ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်တော်မူသည်။ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်  နိုင်ငံတော်၏ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းအဖြစ်ဤလောကသို့ကြွလာတော် မူ၍ မိမိကိုယ်ခန္ဓာပေးဆပ်တော်မူခြင်းသက်သက်မဟုတ်၊ လောက နှင့်ဆိုင်သောယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုပြုခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အ ပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည် (‌ဟေဗြဲ ၇း၂၁၊ ၈း၁၁-၁၂၊ ၁၀း၁၀)။ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် လောကအပြစ်များမှကယ် တင်တော်မူရန်အတွက် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်ယဇ်ပ ရောဟိတ်မင်း သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် လူပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့်လူ့ဇာ တိကိုခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံ ခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို မိမိကိုယ်ခန္ဓာ ပေါ်သို့ ထမ်းရွက်တော်မူခဲ့သ်ည။ ဤသို့အားဖြင့် သင့်အပြစ်အားလုံး ကို သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်သို့ တစ်ကြိမ်တည်းလွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကို လက်ခံတော်မူပြီဖြစ်သော ကြောင့် ကားတိုင်သို့သွား၍ အသေခံကာ အသွေးတော်သွန်းလောင်း တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းဝတ်ဆင် သောသင်းကျပ်ရှေ့မှာ“ဘုရားအပေါ်သန့်ရှင်းခြင်း”ကို ရွှေပြားပေါ် တွင်ကဗ္ဗည်းထိုးထား၍ချိတ်ဆွဲထားကာ ပြုတ်ကျမသွားစေရန်အ တွက်အပြာရောင်ကြိုးဖြင့် ခိုင်မာစွာချည်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူ၍ လူသားအားလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောတော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် ယုံကြည်သောသူအားလုံးတို့ သည်  မိမိနှလုံးသားထဲမှာ သန့်ရှင်းခြင်းရရှိနိုင်၍ ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်သို့ ချဥ်းကပ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
 

တာဘန်အရှေ့ဘက်တွင် ရွှေပြားရှိသင့်သည်

ထွက် ၂၈း၃၇ “ပြာသောကြိုးနှင့်ဗေါင်းရှေ့၌ ချည်ထားရမည်” ဟုဖော်ပြသည်။ ဤကျမ်းချက်က သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်သို့လော ကလူသားအားလုံး၏အပြစ်များလွှဲပြောင်းပေးသည်ဟု သိရှိယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိကြသည်။ သ ခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူတော်မူသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ကို ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီဟု ပြောခြင်းသည်မှားနေ သလော။ လူများသည် အဘယ်‌ကြောင့် ပျက်စီးခြင်းခံရကြသနည်း။ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် အပြစ်ကျူးလွန်နေကြသောကြောင့် ပျက် စီးခြင်းခံ၍ ဘုရားသခင်စွန့်ပစ်တော်မူခြင်း မဟုတ်ပေ။ သူတို့သည် ဤတိကျသေချာသောသမ္မာတရားကို မယုံကြည်ကြသောကြောင့် ပျက်စီးခြင်းခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် အပြစ်ရှိသေး ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ကြွလာ တော်မူ၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ် တို့အားလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူပြီဖြစ်သော ကြောင့်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များသည် ကိုယ်တော့်အပေါ် သို့လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ သခင်ယေရှု သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား ရက်ရက်စက်စက်အသေခံတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဦးနှောက်ဖြင့်သိ၍ စိတ်နှလုံး သားဖြင့်ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ တစ်ပါးတည်းသာ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားထဲ မှာ စိုက်ပျိုးထားခဲ့သည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် ရွှေသည် ယုံကြည်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်သို့ဝင်ရောင်နိုင်ကြသည်။
ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောဘာသာအားလုံးသည် အများအားဖြင့် မိမိနောက်လိုက်သူများအား လူတစ်ယောက်၏အာဘော်ကိုသာ သွတ်သွင်းတတ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာက မိမိနောက် လိုက်ယုံကြည်သူများအား ခြိုးခြံစွာကျင့်ခြင်း၊ တရားထိုင်ခြင်းအား ဖြင့်သန့်ရှင်းသူဖြစ်ကာနိဗ္ဗာန်သို့ ရောက်နိုင်ကြသည်ဟုသွန်သင်ထား ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ရည်မှန်းချက်မှာ လူတစ် ယောက်သည် တရားထိုင်ခြင်းအားဖြင့် မနောကံများဖယ်ထုတ်၍ ကာမဂုဏ်စိတ်များပျောက်ဆုံးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ထိုသူသည် လူကောင်းတစ်ဦးဖြစ်လာနိုင်သည်။ သို့သော်ထိုသို့အား ဖြင့်အပြစ်ကင်းစင်သူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှမရှိနိုင်ပေ။ အချို့သော ဘာသာရေးသမားများသည် တောင်ပေါ်သို့တက်၍မိမိကိုယ်ကိုခြိုးခြံ စွာကျင့်ခြင်းအားဖြင့် လူကောင်းဖြစ်လာရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်တတ် ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကနဦးအသင်းတော်ခေတ်ကာလကုန်ဆုံး သွားပြီးနောက် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၌ မိမိကိုယ်ကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ် ရန်ရှာဖွေသောဘုန်းကြီးမြောက်များစွာရှိခဲ့သည်။ သို့သော် တောင် ပေါ်သို့သွား၍ မိမိကိုယ်ကိုချုပ်တည်းသောသူများသည် မိမိစိတ်ထဲ တွင် မကောင်းသောအတွေးများကို မဖယ်ရှားနိုင်ကြပေ။ကျွန်ုပ်တို့ သည် လူများနှင့် ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေထိုင်၍လူများနှင့်အဆက်အ သွယ်ပြတ်တောက်လျှင် တပ်မက်လိုချင်မှုများနှင့်မကောင်းသော စိတ်အတွေးအခေါ်များပပျောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ခြင်းသည် မ ဟာအမှားကြီးတစ်ပါးဖြစ်သည်။ တစ်ဘက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့အသွေးအ သားသည် ပို၍ ရမ္မက်၊ တပ်မက်မှုများ ကြီးထွားလာတတ်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာတပ်မက်မှုများနှင့် လောအရာများ၌ပျော်မွေ့ခြင်းများပို၍ တဖွားဖွားကြီးထွားလာတတ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိနှလုံးများ၌ အပြစ်များစွာရှိနေကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့ပင်ကြိုး စားအားထုတ်နေပါစေ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များမှ ရုန်းထွက်၍မရနိုင်ကြ ပေ။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုက “ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတ ရားလည်းဖြစ်၏။အသက်လည်းဖြစ်၏”ဟုမိန့်တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။  သခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ရောက်သောလမ်းခရီး ဖြစ်တော်မူသည်။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်တော်မူသည်။ အသက် လည်းဖြစ်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုသည် အသက်၏အရှင်သခင် ဖြစ်တော်မူသည်။ 
လူများရှာဖွေတွေ့ရှိရမည့်အရာမှာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ရောက်သောလမ်းခရီးဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံ‌တော်သို့သွား သောဤလမ်းကိုသိရှိနိုင်ရန်အတွက် သမ္မာတရားကို တိကျစွာသိရှိ ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ သမ္မာတရားမှာ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော် တိုင် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍လူ့ဇာတိကိုခံယူတော်မူခြင်း၊ ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ လူသားအားလုံးတို့၏ အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသမ္မာ တရားကိုသိရှိခြင်းနှင့် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးကြောင်း ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ 
တစ်ဘက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကောင်းမှုကုသိုလ်အားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်သို့မဝင်ရောက်နိုင်ကြပေ။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ကောင်းသောအရာများစွာလုပ်ဆောင်မှုများအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင် ငံ‌တော်သို့မဝင်ရောက်နိုင်ကြပေ။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမှုကုသိုလ်မည်သို့ပင် ကြိုးစား၍ပြုလုပ်နေပါစေဘုရားသခင် ၏ပညတ်တော်တစ်ခုကို ကျူးလွန်ချိုးဖောက်ခဲ့ပါက ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်မစောင့်ထိန်းဘဲ ချိုးဖောက်ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်တစ်ခု ချိုးဖောက်ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌အပြစ်သားဖြစ်လာခဲ့သည်။  လူတစ်ဦး သည် မိမိပြုသောကောင်းမှုကုသိုလ်များအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့မဝင်ရောက်နိုင်ပေ။ ဤသမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရ မည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှခံယူသော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ လွှဲပြောင်းရမည် ဖြစ်သည်။ သင့်အပြစ်များအပါအဝင် လူသားအား လုံး၏အပြစ်များအားလုံးကို သခင်ယေရှုယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့ သည်။ ထိုကြောင့် သင့်အပြစ်များအားလုံးဆေးကြောသန့်ရှင်းစင် ကြယ်စေနိုင်ရန်အတွက် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ သင့်အပြစ်များလွှဲ ပြောင်းပေးရမည် ဖြစ်သည်။ 
အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရနိုင်ရန်အတွက် သင်သည် မိမိနှလုံးသားထဲ မှာအပြစ်ရှိမရှိ မိမိကိုယ်ကို ဆန်းစစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အပြစ်ရှိသည် ဟုတွေ့ရှိပါက သင်သည် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည် တို့ဖြင့်ထင်ရျားသောအပြစ်လွှတ်ခြင်းကိုယုံကြည်၍ ဘုရားသခင် ထောက်ခံတော်မူသောယုံကြည်ခြင်းကို စွဲကိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးနောက် ကောင်းကင်နိုင် ငံတော်သို့သွားရောက်နိုင်ရန်အတွက် ခရစ်တော်၏ကိုယ်ယဇ်ပူဇော် ခြင်းကို ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။သူတို့သည် အပြစ်ကျူးလွန်သော ကြောင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မသွားရောက်ခြင်းမဟုတ်ပေ။သို့ သော် သူုတိ့သည် ဤသမ္မာတရား၊ အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်ချည်တို့ဖြင့်ထင်ရှားသော သတင်းကောင်းကို မသိမယုံကြည် ကြသောကြောင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မသွားရောက်ခြင်းပင်ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလျစ်လျူ ရှု၍နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဝေးကွာနေသောကြောင့်မနေသာမထိုင်သာ  ဖြစ်ကြသည်ဟု မဆိုနိုင်ကြပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော် သတင်းကောင်းကို ကြားနာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိ ခဲ့ကြသည်။ 
ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့မိမိလူများအ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရန်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုပြုပေးသ ကဲ့သို့ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ယဇ်ပရောဟိတ်များသည်လည်း တိကျသော သမ္မာတရားကိုသိရှိ၍ မိမိနှလုံးသားများထဲမှာ ဘုရားသခင်၏စင် ကြယ်ခြင်းကို ပွေ့ပိုက်နိုင်ကြသည်။ မည်သည့်အချန်၊ မည်သည့်နေ ရာနှင့်မည်သို့သောဝိညာဥ်များအတွက် ယုံကြည်ခြင်းယဇ်ပူဇော်ခြင်း ပြုပေးနေပါစေ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း အားဖြင့်ရှေ့ဦးစွာ လွှမ်းခြုံရမည် ဖြစ်သည်။ ရွှေပြားပေါ်တွင် “ဘုရား သခင်အတွက်သန့်ရှင်းခြင်း”ဟူသောစသားများကို ယနေ့ယဇ်ပရော ဟိတ်များဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့နဖူးများပေါ်တွင် အစဥ်အမြဲကဗ္ဗည်း တပ်ရေးထားရမည် ဖြစ်သည်။ 
စစ်မှန်တိကသောအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းသမ္မာတရားမှာ အပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောဖြင့် ထင်ရှားသောသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ဤသတင်းကောင်းက ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုဆေးကြောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေ၍ အပြစ်မဲ့ဖြစ်စေလျက် သန့်ရှင်းခြင်းပေးကာ သန့်ရှင်းစေသည်။ သခင် ယေရှုခရစ်တော်ဗတ္တိဇံယူသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ကိုယ်တော့်ပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်က ဗတ္တိဇံခံယူ‌တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုတစ် ကြိမ်တည်းယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်ကိုယုံ ကြည်သောသူအားလုံးသည် အပြစ်လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ခံစား၍ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်နိုင်သည်။ ထို့ပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အ ပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရပြီးနောက် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်သည့် နည်းတူ၊ဤသတင်းကောင်း၏အရေးပါမှုနှင့် မရှိမဖြစ်လိုအပ်မှုများ ကို နက်ရှိုင်းစွာ အာရုံပြုလျက်ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံယော ဟန်ထံမှသခင်ယေရှုခံယူခဲ့သောဗတ္တိဇံသတင်းကောင်းသည် ကျွန်ုပ် တို့ဘဝများတွင် မည်မျှကြီးမြတ်သည်ကို သိရှိကာအသိအမှတ်ပြုရ မည်ဖြစ်သည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများတွင်  အမြဲတမ်းကိန်းဝပ်လျက်ရှိသည်။ အ ဘယ်ကြောင့်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချိန်တိုင်းနှင့်နေ့စဥ်နေ့တိုင်း အပြစ်ကျူးလွန်နေကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်ရေးထား သောစာအုပ်များဖတ်ရှုူသူများတွင် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံ၍အ သေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအတွက် ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ပေး တော်မူသည်ကို မသိသောသူမြောက်များစွာရှိသည်။ သို့သော် ဤ သမ္မာတရားကို ဗဟုတုတသက်သက်အဖြစ် သိထားခြင်းသည်ဘာမျှ အသုံးမဝင်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်း ကို အရေးတကြီး စဥ်းစားရမည် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်နှင့်မကင်း နေ့တိုင်းအပြစ်ပြုနေကြသောကြောင့် ဖြစ် သည်။ ဤယုံကြည်မှုရှိခြင်းသည် စပါးကျီတွင် စပါးများစွာသိုးထား၍ စားစရာများစွာရှိသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ရေနှင့်အသွေး စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းအကြောင်းသိရှိခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့စိတ် ဝိညာဥ်များအတွက်ဝိညာဥ်အစားအစာပင် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက “ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ လူ၏အသားကိုမစား၊ အသွေးကိုမသောက်လျှင် သင်တို့၌ အသက်မရှိ။ ငါ၏အသားကိုစား ၍ငါ၏အသွေးကိုလည်း သောက်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကို ရ၏။ ထိုသူကို နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ငါထမြောက်စေမည်”(ယော ဟန် ၆း၅၃-၅၄) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုယုံကြည်ကြောင်းနေ့ တိုင်းအသိအမှတ်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်များအားလုံး အတွက် ဤယုံကြည်ခြင်းသည် မားမားမတ်မတ်ပို၍ခိုင်မာစွာစိုက်ထူ ထားရမည် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် တိကျသေချာသောယုံကြည်ခြင်း ရှိမှသာလျှင် မိမိကယ်တင်ခြင်းကိုထင်ရှားစေနိုင်၍ သူတစ်ပါးသည် လည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် သွန်သင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။မှန်ကန်သည်မဟုတ်လော။ မှန်ကန်သည်။ နေ့တိုင်းကျွန်ုပ် တို့ပိုင်ဆိုင်ရမည့်အရာမှာ သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံကိုယုံကြည်ခြင်း၊ သခင် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးအတွက်တရားစီရင်ခြင်းခံ တော်မူသည်ဟုယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 
ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းဝတ်သောသင်းကျပ်ကို ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်မ တွေ့ရပေ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရွှေပြားကိုအပြာရောင်ကြိုးဖြင့်ချည်၍ဆွဲ ချိတ် တာဘန်ဝတ်စုံမျိုးရှိသလော။ ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းဝတ်ဆင် ထားသော သင်းကျပ်ဝတ်စုံတစ်စုံတည်းရှိသည်။ ဤအရာက ယနေ့ ဖြစ်ပျက်သောသမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ဖွင့်ပြနေသည်။ မင်းအမျိုး ဖြစ်သောယဇ်ပရောဟိတ်များသည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံယုံကြည် ခြင်းအပေါ်မှာ အခြေခိုင်ခံ့စွာရပ်တည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဤသမ္မာတရားပေါ်တွင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ခိုင်ခံ့စွာ မားမားမတ် မတ်ရပ်တည်သောအခါ ယဇ်ပရောဟိတ်ဆိုင်ရာတာဝန်များထမ်း ဆောင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ၌ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းသည် ပို၍ရှင်း လင်း၍ထက်မြက်လာသည်။ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်များအားလုံး ယူဆောင်သွားတော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် အသေခံ‌တော်မူခြင်းဖြစ် သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် “အမှုပြီးပြီ” (ယောဟန် ၁၉း၃၀)ဟု ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံသောအခါ ကြွေးကြော်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။  ထိုနောက် ကိုယ်တော်သည် သေခြင်းမှပြန်လည်ရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူ၍ အသက်ရှင်‌တော်မူခဲ့သည်။ ဤဖြောင့်မတ်သော လုပ်ဆောင်မှုများအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးကိုဖယ်ရှားတော်မူ၍ ကိုယ်တော့်ကိုယုံကြည်သောသူများ အားလုံး၏ထာဝရကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့တိုင်း သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုသတိရရမည် ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာမှာ အမှား နှင့်အပြစ်အနာအဆာများနှင့်ပြည့်ဝနေကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သင်အားနည်းချက်ရှိသလော။ မရှိသလော။ အချိန်ကြာမြင့်လေလော မိမိမပြည့်စုံခြင်းနှင့်အမှားများမြင်တွေ့လေလေဖြစ်သည်။ သင်သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်သွန်းလောင်းသောအသွေး တော်ကို ယုံကြည်မည်လော။ 
 


ရွှေပြားပေါ်တွင် “ဘုရားအတွက်သန့်ရှင်းခြင်း”ဟုရေးသည်


ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်ကင်းစင်စေ၍ သန့်ရှင်းစေသောယုံကြည် ခြင်းမှာ မည်သည့်ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်သနည်း။ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံ မှသခင်ယေရှုခံယူတော်မူသောဗတ္တိဇံကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည့်အပြာ ရောင်ချည်ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယော ဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူနေစဥ်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုကိုယ်‌တော့် အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေ ရှုသည်ဗတ္တိဇံခံသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုကိုယ်တော့် အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းလိုက်ပြီးဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောအခါ ဤသို့ သောယုံကြည်ခြင်းက ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အား လုံးမှ အံ့သြဖွယ်လွှတ်မြောက်ရသောအခွင့်ကိုပေးအပ်တော်မူလိမ့် မည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကိုဗတ္တိဇံပေးအပ်သောအခါ လူသားအားလုံး၏အပြစ်များကို ကိုယ်တော်ပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေး လိုက်သည်။ လူသားအားလုံး၏အပြစ်များကို သခင်ယေရှုထံတော်သို့ လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့် ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည် သောသူများအားလုံးသည် မိမိအပြစ်များအားလုံးမှ ထာဝရလွှတ် မြောက်ခြင်းအခွင့်ရရှိကြလိမ့်မည်။ အပြစ်များကိုယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်သန့်ရှင်းနိုင်သည်။ ဤအပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို တဲ‌တော်တွင်ရှိ သောအပြာရောင်၌တွေ့ရသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ သင်သည် သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းကိုယုံကြည်၍ “အော်၊ ငါ့အပြစ်များ၊ သင့်အပြစ် များ၊ လူသားအားလုံး၏အပြစ်များအားလုံးကိုသခင်ယေရှုပေါ်သို့ လွှဲ ပြောင်းလိုက်ပြီ”ဟု ဝန်ခံသောအခါ သင့်နှလုံးသားထဲမှအပြစ်များကို ပျောက်ကွယ်သွားပါလိမ့်မည်။ သင်သည် ဤယုံကြည်ခြင်းပိုအမှန် ပိုင်ဆိုင်ပါက သင့်အပြစ်များအားလုံးကို လုံးလုံးလျာလျားဆေးကြော သန့်ရှင်းစေနိုင်သည်။ 
သင်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှသခင်ယေရှုခံယူသောဤဗတ္တိဇံ ကိုမသိမီ သင့်နှလုံးသားထဲမှာ အပြစ်ရှိခဲ့သည်။ ဤသမ္မာတရားကိုမ သိမီ ဤလောကတွင်ရှိသောသူတစ်ယောက်မျှအပြစ်ကင်းစင်သည် ဟု သက်သေမပြနိုင်ပေ။ လူတိုင်းမှာ အပြစ်ရှိသောကြောင့် အပ္ပါယ် ငရဲသို့သွားရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ဖယ်ရှားပေးတော်မူရန်အတွက် သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ကြွ လာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးကို လက်ခံတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည်လက်ခံတော်မူသော ဗတ္တိဇံသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင်ရှိသော လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် ဣ သရေလလူမျိုးများအားလုံး၏အပြစ်များကို ယဇ်ကောင်ပေါ်သို့လွှဲ ပြောင်းပေးလိုက်သည်။ ထိုကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း အထူးသဖြင့် ဝတ်ပြုရာကျမ်းထဲတွင် ‘လက်တင်ခြင်း’ စကားလုံးကို နေရာများစွာတို့၌ တွေ့ရသည်။ 
သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူတော်မူစဥ် သင့်အပြစ်များကိုကိုယ်တော့် အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းခဲ့သလော။ သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံသောအခါ ကိုယ် တော်က “ယေရှုကလည်း အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင် ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးပါ”(မဿဲ ၃း၁၅) ဟုပြန်ပြော တော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ “ယခု”ကို ဂရိဘာသာစကားအားဖြင့် “hotos” ဖြစ်၍အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘ဤနည်းအားဖြင့်’၊ ‘အသင့်တော်ဆုံး’၊ သို့မဟုတ် ‘အခြားသောနည်းလမ်းမရှိ’ ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူ‌တော်မူသောအခါ လူ မျိုးနွယ်စုအားလုံး၏အပြစ်များကို အကုန်အစင်ယူဆောင်သွားတော် မူခဲ့ကြောင်း ဤစကားလုံးက ပြသသည်။ သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူသည့်အချိန်နာရီသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည့်အချိန်ဖြစ်သော ကြောင့် ကျွန်တော်ဤအချိန်ကို ဘယ်တော့မှမေ့ပျော့၍မရပေ။  ဤ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမူရင်းစကားအတိုင်း စိတ်ထဲမှာ မြဲမြံစွာသင်မှတ် ထားရမည် ဖြစ်သည်။ နေ့တိုင်းရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း ကို အာရုံပြုခြင်းအားဖြင့် သင်သည် မိမိနှလုံးသားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိ ရမည် ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအားလုံးကိုလက်ခံတော်မူ၍ ဆေးကြောသန့်ရှင်းစေတော် မူခြင်းကိုနှလုံးသားဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်ကင်းစင်သောသူ ဖြစ်၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သင် သည်အခြားသောနည်းလမ်းများဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင် ရောင်နိုင်မည်လော။ သင်သည်အသက်ကြီးလာသောအခါ ပိုကောင်း ပြီစည်းကမ်းပို၍ရှိလိမ့်မည်ဟု ယူဆနိုင်ပါသည်။ သို့သော်သင်သည် အသက်ကြီးလာလေလေပို၍ ဆိုးညစ်လေလေဖြစ်ပါသည်။ သင် သည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှပို၍နူးညံလာကာ မိမိကိုယ်ကိုစည်း  ကမ်းရှိသည်ဟု ထင်မိပါက မကြာမီ သင်သည် ထိုသို့မစွမ်းဆောင် နိုင်သည်ကိုမိမိကိုယ်ကို မြင်တွေ့ပါလိမ့်မည်။ သင်သည် အသက်ကြီး လာလေလေ စိတ်တိုလေလေဖြစ်သည်။ အမျက်ဒေါသထိန်းရန်ခက် ခဲလေလေဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျက်ဒေါသပို၍ကြီး ထွားလာသောအခါ မိမိအပြုအမူများနှင့်အတူ ပညတ်တော်လိုက် လျှောက်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်ရန်မဖြစ် နိုင်ပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသို့မစွမ်းဆောင်နိုင်ကြသဖြင့် အ ပြစ်ပြု၍ဆိုးသွမ်းမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ည်။ကျွန်ုပ်တို့အထဲမှအမျက် ဒေါသတဖွားဖွားထွက်လာပါသည်။ 
ဤမှာ ကျွန်တော်ပြောကြားလိုသောအရာမှာ ကယ်တင်ခြင်း ကို မိမိကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုအားဖြင့်မရနိုင်ဘဲ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သာရရှိနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဟေဗြဲ ၁၁း၁ တွင် “ကြည်ခြင်းသည် မြော် လင့်သောအရာတို့ကို မျက်မှောက်ပြုခြင်းဖြစ်၏။ မမြင်သေးသော အ ရာတို့ကို သိမှတ်စွဲလမ်းခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏” ဟုဖော်ပြထားသည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကိုမမြင်နိုင်ကြသော်လည်း ကိုယ်‌တော် ရှိတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်တော်မူသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ဘဝများတွင် အမှုပြုနေတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤစင်္ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ ကိုယ်တော့်ကိုကျွန်ုပ် တို့မမြင်နိုင်ကြသော်လည်း နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင် ခြင်းသမ္မာတရားကို ပြသ‌တော်မူသည်။ ဤကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတ ရားကိုမိမိနှလုံးသားများ၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းခံရ၍ မိမိနှလုံးသားများ၌အပြစ်များအားလုံး ကိုဆေးကြောသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်သည်။ ယခုတွင် ဤအရာ သည် အကျိုးဖြစ်ထွန်းသည်။ ထိုကြောင့်၊ အပြစ်သားများသည် ဤ သမ္မာတရားကို မိမိနှလုံးသားများ၌ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင် ခြင်းရရှိနိုင်သည်။ ကောင်းမှုကုသိုလ်များအားဖြင့် သူတို့၏အပြစ်များ မှကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ပေ။ 
ယဇ်ပရောဟိတ်မင်း ၏ဘာတန်အရှေ့တွင်ဆွဲချထားသောရွှေ ပြားနှင့်ချည်ထားသောအပြာရောင်ကြိုးက မည်သည့်အရာကိုဆိုလို သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုသိရှိ ၍ယုံကြည်ရမည်ကို ဆိုလိုသည်။ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေ ရှုသည် သင့်အပြစ်နှင့်ကျွန်တော့်အပြစ်များအပါအဝင် လူတိုင်း၏အ ပြစ်များအားလုံကိုယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ တန်ခိုးကြီးတော်မူ သောသခင်ယေရှုက ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအား လုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သည်သိရှိ၍ ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားဖြင့်ကြား၍ဦး‌နှောက်ဖြင့်သိရှိကာ နှလုံး သားများသန့်ရှင်းစင်ကြယ်နိုင်ရန်အတွက် နှလုံးသားများဖြင့်ယုံ ကြည်ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အတိတ်ကအပြစ်ပြုခဲ့ကြ၍ ယခုနှင့် အနာဂတ်တွင်အပြစ်များစွာပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်များမှကယ်တင်ရန် သခင်ယေရှုသည်ဤလောကသို့ ကြွ လာတော်မူ၍ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်အပြစ်များအားလုံးကိုယူ ဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် လူသားများ၏အပြစ်များကိုလက်ခံတော်မူ၍ ဆေးကြောသန့်ရှင်းစေတော်မူခဲ့သည်။ သင့်အပြစ်များကိုလည်းကိုယ် တော့်အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤသမ္မာတရားကိုယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်သည် သင့်အပြစ်များအားလုံးမှလွှတ်မြောက် ခြင်းအခွင့်ရရှိနိုင်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်အားဖြင့်ကြွလာတော်မူ သောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောအ ခါ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် မိမိနှလုံးသားမျာမှအပြစ်များအားလုံး ကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေနိုင်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူသည်ဟု ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ် လာနိုင်ကြသည်။ ထိုကြောင့်၊ ‌ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရ၍ ဘု ရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုချပေးတော်မူခဲ့ သည်။ 
 

ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ပိတ်ချောဘောင်းဘီရှည်

ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးအတွက် ပိတ်ချောဘောင်းဘီရှည်များပြုလုပ်ရန်နှင့်လွှမ်းခြုံစေရန်မိန့်တော်မူ ခဲ့သည်။ ထိုဘောင်းဘီရှည်များသည် ခါးမှပေါင်အထိရှည်၍ ယဇ်ပ ရောဟိတ်များ၏အရှက်ကိုဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဘုရားသခင်သည်မိန့် တော်မူသည်မှာ သူတို့သည် သေခြင်းနှင့်ကင်းလွှတ်နိုင်ရန်အတွက် အာရုန်နှင့်သားများသည် တဲတော်အစည်းအဝေးသို့လာရောက်သည့် အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ တဲတော်ဝင်းအတွင်အမှုတော်ထမ်းဆောင်ရန်ပလ္လင် သို့ချဥ်းကပ်သည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊ ထိုဘောင်းဘီများကိုဝတ်ဆင်ရ မည်ဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်သည်ဤအရာသည် အာရုန်နှင့်သူ့နောက် မှလာမည့်မျိုးဆက်များအတွက် ထာဝရချမှတ်ထားသော ပညတ်ဖြစ် သည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
ထိုဘောင်းဘီများသည် ယဇ်ပရောဟိတ်များ၏အရှက်ကိုဖုံးအုပ် ရန်အတွက် အတွင်းဝတ် ဝတ်လုံးများဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်၌ အဝတ်မဝတ်ဘဲချဥ်းကပ်ခြင်းသည် ကိုယ်တော်ရှေ့တော်၌ ညစ်ညမ်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌အပြစ်ထင်ရှား သောသူများသည် အသေသတ်ခြင်းအမှန်ခံရမည်။ ထိုကြောင့်ဘုရား သခင်သည် သူတို့အား မိမိအရှက်ကိုဖုံးအုပ်ရန် မိန့်တော်မူခြင်းဖြစ် သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းပြည့် စုံသောသတင်းကောင်းကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မိမိအပြစ် များနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများကိုဖုံးအုပ်ရန် ကျွန်တော်အားမိန့်တော်မူသည်။
ထိုနောက် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးများ၏ပိတ်ချောဘောင်းဘီများ ဖြူမှာ မည်သည့်အရာဖြစ်သနည်း။ ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်သောယုံကြည်ခြင်းများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်း တို့သည် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်မဲ့ဖြစ်စေသောပြည့် စုံသည့်ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားဖြစ်သည်။ ဘုရား(‌ခရမ်းရောင် ချည်)ဖြစ်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံ (အပြာရောင်)ခံယူကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်(အနီရောင်ချည်)သွန်းလောင်းမူခဲ့သည်။ သေခြင်းမှ တစ်ဖန်ပြန်လည်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းကိုပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင် သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ဖယ်ရှားပေး တော်မူခဲ့၍ မိမိနှလုံးသားထဲမှာကယ်တင်ခြင်းချည်ဘောင်းဘီးများကို ဝတ်ဆင်သောသူများ၏အပြစ်များအားလုံးကိုအခပေးဆပ်တော်မူရန် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ မိမိနှလုံးသားများဖြင့် ဤအရာကိုယုံကြည် သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှလုံးဝကယ်တင်ခြင်းခံရ၍ ဘုရား သခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာကာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင် ရောက်နိုင်ကြသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများ၏အညစ်အကြေးများအားလုံး သန့် ရှင်းဆေးကြောစေနိုင်သောနည်းလမ်းတစ်လမ်းမှာ သခင်ယေရှုခံယူ ခဲ့သောဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ အပြာရောင်ချည်ယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းဖြစ်သောသခင် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးလက်ခံတော် မူခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးဆေးကြောသန့်စင်စေသော ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက် တစ်ခုတည်းသောသမ္မာတရား ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိညစ်ညမ်းမှုများအားလုံးဖုံးအုပ်စေသော ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိမပြည့် စုံခြင်းများနှင့်အပြစ်ဒုစရိုက်များကို မရှုမမှတ်၊ ချီတုံချတုံမပြုဘဲ ဘု ရားသခင်ရှေ့တော်၌ မည်သို့ချဥ်းကပ်နိုင်ကြမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ညစ်ညမ်းမှုများကိုလုံးဝဖုံးအုပ်ပေးသော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကိုယုံကြည်သောအခါမှသာလျှင် တိုးဝင်ချဥ်းကပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါ သည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ဖြစ်သောရေနှင့် အသွေးအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်တော်မူခဲ့ သည်ယုံကြည်မှုကိုစွဲကိုင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိ ညစ်ညမ်းမှုများကို ဖုံးအုပ်နိုင်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဤလော ကသို့ကြွလာတော်မူ၍ မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များအား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြည့်စုံဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရကယ်တင် ခြင်းအကြောင်း ဖြစ်တော်မူသည်။ ဤအရာကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကင်းစင်သောသူများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။ ဘု ရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောလုပ်ငန်းများကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်  ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တော်မူ၍အပြစ်ကင်းစင်သောသူ များဖြစ်စေတော်မူသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တရားစီရင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိနှလုံးသားများ၌ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်သောကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ထာ ဝရအသက်ကိုရရှိနိုင်ကြသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့တိုင်းအပြစ်ကျူးလွန်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့က ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ချဥ်းကပ်သူများသည် အပြာ ရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ကိုဖယ်ရှားပေးသောဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်း အဖြူရောင်ချည် ဘောင်းဘီရည်ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းမပြုပါက ထိုသူသည် အသေသတ် ခြင်းအမှန်ခံရမည်ကို နားလည်ရမည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ချဥ်း ကပ်သောအခါ သေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သောယုံ ကြည်ခြင်းအမျိုးအစားမှာအခြားသောအရာမဟုတ်ဘဲ ကိုယ်တော့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော် သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အ ဖြူရောင်ချည်ဘောင်းဘီရှည်ကိုမဝတ်သောသူများအသေခံရမည်ဟု မိန့်တော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဝတ်စုံကိုရရှိ၍ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအမှန် ရရှိစေသောဘောင်းဘီရှည်ကိုဝတ်ဆင်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
ဤယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်သို့ကျွန်ုပ်တို့တိုးဝင် ချဥ်းကပ်သောအခါ အသေခံရမည်မဟုတ်တော့ပေ။ ထို့ပြင် ယဇ်ပ ရောဟိတ်ကြီး၏ဤဝတ်လုံများတွင်ထင်ရှားသောအရာမှာ ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်တော်သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးများ၏ဝတ် လုံများကို ဝိညာဥ်ရေးရာအနက်အဓိပ္ပါယ်ကောက်ချက်ချရာတွင် ချန် လှပ်၍မရနိုင်ပေ။ ယနေ့ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးများဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့ သည်လည်း ဘုရားသခင်ဝတ်ဆင်စေသောဝတ်လုံးများကို ချန်လှပ်၍ မရနိုင်ပေ။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် အဖြူရောင်ဘောင်းဘီရှည်ကို မဝတ်ဘဲ အခြားဝတ်လုံများကိုဝတ်ဆင်လျှင်မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက် လိမ့်မည်နည်း။ အသတ်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ သာမန်လူများကဤအ ဖြူရောင်ပိတ်ချောဘောင်းဘီဝတ်ခြင်း၊မဝတ်ခြင်းသည် အဓိကအ ကြောင်းမဟုတ်ပေ။ သို့သော် ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးများသည် မဝတ်ပါ ကအသတ်ခံရမည်ဖြစ်သည်။အကြောင်းမှာသူတို့၏အရှက်များအပြစ် များနှင့်ညစ်ညမ်းမှုများ ကောင်းမွန်စွာဖုံးအုပ်ခြင်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများအားလုံးဖြင့် ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကို ကျွန်ုပ် တို့မပိုင်ဆိုင်ပါက မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်လိမ့်မည်နည်း။ ဘုရားသ ခင်ရှေ့တော်သို့ချဥ်းကပ်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်ကင်းစင်စေ သောအရာကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသများ၌ကယ်တင် ခြင်းဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်ခြင်းမရှိလျှင် မည်သည့်အရာဖြစ်ပျက်လိမ့် မည်နည်း။ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်သားများအဖြစ်နေရစ်မည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ‘အပြစ်၏အခကားသေခြင်း’ ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ် သည်။ မိမိအပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းမခံရသောအပြစ်သားများသည် တရားစီရင်ခြင်းခံရမည်။ အသတ်ခံရမည်။ အပ္ပါယ်ငရဲထဲသို့ထာဝရ ပစ်ချခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် သင့်အတွက်ဘု ရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းဝတ်လုံများကိုသင့် နှလုံးသား၌ဝတ်ဆင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင် နိုင်ငံ‌တော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်ချည်၌ထင်ရှားသောသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရကြသည်။ 
ထိုကြောင့် ကျမ်းစာက ရွှေ၊သံနှင့်အဖိုးတန်ဆုံးသတ္တုကို ‘ယုံ ကြည်ခြင်း’ဟု မှတ်ယူထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် ရွှေကို ယုံကြည်ခြင်းရည်ညွှန်းသည်။ ကြေးသည် တရားစီရင်ခြင်းကိုရည် ညွှန်းသည်။ ရွှေချည်ကို ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီး၏ဝတ်လုံးများအတွက် မကြာခဏအသုံးပြုထားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်း၌ ခိုင်ခံ့သောယုံ ကြည်ခြင်းအစဥ်စောင့်ထိန်းရမည်ကို ဤအရာကပြဌာန်းထားသည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်၌ထင်ရှားသောသမ္မာတ ရားကို ယုံကြည်လိုက်ပါ။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အစဥ်စောင့်ထိန်း ရမည်ညတ်တရားဖြစ်သည်ဟု ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် ဤမပြောင်းလဲသောသမ္မာတရားကို မိမိစိတ်နှင့်နှလုံးများဖြင့်ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောယုံ ကြည်မှုသည် မှန်ကန်သောပညာ၊ ခံစားချက်များနှင့်အပြုအမူများ ဖြင့်ဒွန်တွဲထားပါသည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းနှင့်သမ္မာတရားကို သင်ပိုင် ဆိုင်သလော။ အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်၌ထင်ရှား သောသမ္မာတရားကို သင်နှလုံးသားများဖြင့် ယုံကြည်ပါသလား။ ဘု ရားသခင်သည် သင့်ကိုချစ်၍ ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင်သင့်အပြစ်များ အားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော် သွန်းလောင်းလျက်သေခြင်းမှပြန်လည်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်ဟု သင်ယုံကြည်သလော။ သင်သည် ဤသမ္မာတရားကို အတပ်အမှန် ယုံကြည်ပါက သင်နှလုံးသားများနှင့်ဝိညာဥ်များကို ကယ်တင်ခြင်း ဝတ်လုံးဖြင့်လွှမ်းခြုံထားခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် တမန်တော်ရှင်ပေါလုပြောကြားသော “ထို သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို မသိဘဲ၊ ကိုယ် ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို တည်စေခြင်းငှါ ရှာကြံသောကြောင့်၊ ဘုရားသခင် ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားကို ဝန်မခံကြ”(ရောမ ၁၀း၃)ဖြင့် ဣသရေ လလူမျိုးများကို ဆုံးမတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းမှု ကုသိုလ်ဟန်တူသော မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ရန် ကြိုးပမ်းသောသူများကို မုန်းတော်မူသည်။ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာ တော်အ‌ပေါ်အခြေပြုကိုယ်တော်ပြုတော်မူခဲ့သောကောင်းသောအမှု များကိုမယုံကြည်သောသူများအား ဖျက်ဆီးခြင်းအမှန်ခံရမည်ဖြစ် သည်။ သင်မည်သည့်အရာကိုကိုးစားသနည်း။ သင်သည် ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကိုးစားသလော။ မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကိုး စားသလော။ ဘုရားသခင်သည် သင့်ကိုချစ်တော်မူကြောင်းကိုလည်း ကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် သင့်အပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း သင်သည်စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သလော။ ဤသမ္မာတရားကိုသင်ယုံကြည်သ လော။ မိမိကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုသာ သင်ယုံကြည်သလော။ ဤသမ္မာ တရားကို သင်နှလုံးသားများဖြင့်ဆုပ်ကိုင်၍ ယုံကြည်သလော။ သို့ မဟုတ် သင်သည် မိမိကိုယ်ကိုယ်ကြိုးစား၍ ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြု ခြင်းအားဖြင့် သင့်အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ် နေသလော။
ဟုတ်ပါသည်။ သင်သည်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရမည်။ ဒုတိယ မွေးခြင်းခံရပြီးနောက်သင်သည်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သင်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဥ်တော်အားဖြင့် မြင့်မြတ် သောအသက်တာသည် အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို ရှေ့ဦးစွာအသိအ မှတ်ပြုရမည်။ ကျမ်းစာက “သင်တို့မူကား၊ မှောင်မိုက်ထဲမှ အံ့ဘွယ် သောအလင်းတော်သို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူ၏ဂုဏ်ကျေးဇူးများကို ဘော်ပြစေခြင်းငှါ၊ ရွေးချယ်တော်မူသော အမျိုးဖြစ်ကြ၏။ မင်းစည်း စိမ်ရှိသောယဇ်ပုရောဟိတ်မျိုး၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး၊ ပိုင်ထိုက်တော် မူသော အပေါင်းအသင်းဖြစ်ကြ၏”(၁ပေ ၂း၉)ဟု မိန့်တော်မူသည်။  ယနေ့ဘုရားသခင်၏ယဇ်ပ‌ရောဟိတ်များအတွက်မူ ကောင်းမှုကု သိုလ်ပြုခြင်းဆိုသည်မှာ စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းဟောပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်နှင့်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်မ ယုံကြည်သောသူများ၊ ဘုရားသခင်သည်သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံနှင့်ကား တိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းကို မယုံကြည် သောသူများသည် မည်မျှသနားစရာကောင်းသနည်း။
တစ်ချိန်က ဒုက္ခရောက်သောတံငါသည်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိခဲ့သည်။ သူတို့သည် မုန်တိုင်းနှင့်ပင်လယ်ရေလှိုင်းရိုက်ခတ်ဒဏ် ၁၀ ရက်အ တွင်းခံရပြီးနောက် အာမဇံမြစ်ကမ်းဆပ်သို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။  သူတို့သည် ၁၀ ရက်အတွင် ရေမသောက်ခဲ့ကြသောကြောင့် ရေငတ် မှုခံစားခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူတို့သ်ည ရေသန့်ရရှိသောနေ ရာသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြသည်။သို့သော်  မြစ်ကမ်းသည် အလွန်ကျယ် ပြန့်သောကြောင့် သူတို့က ရေသန့်သောက်နိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု တစ် ယောက်ကမှ အသိအမှတ်မပြုခဲ့ကြပေ။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် ရေ သန့်သောက်နိုင်သောနေရာတွင် ရေငတ်၍ သေဆုံးခဲ့ကြသည်။ သူ တို့သည်ဘယ်လောက်သနားစရာကောင်းသနည်း။ ဤအဖြစ်အပျက်  ကို ဝိညာဥ်ရေးရာရှုထောင့်မှကြည့်သော် ဤခေတ်ကာလတွင်အ သက်ရှင်သောမျိုးဆက်များသည် မိမိအပြစ်များအတွက် လုံးပန်းရုန်း ကန်နေကြသည်။ ဝိညာဥ်ရေးတွင် စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခဲ့ရကြ သည်။ သူတို့သ်ည သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အားဖြင့် သူတို့အပြစ်များအားလုံး ဖယ်ရှားတော်မူခဲ့ခြင်းကို လုံးဝမသိခဲ့ကြပေ။ 
ဘုရားသခင်သည် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တော်မူသော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးဖယ်ရှားပေးမည့်ဖြောင့်မတ်ခြင်း အမှုကို ပြည့်စုံစွာပြုလုပ်‌တော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းက ဒုတိယမွေးခြင်းဖြစ်စေ သည်။ ဒုတိယမွေးခြင်းဟုဆိုရာတွင် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ အဖြစ်အသစ်တဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ တစ်ချိန်က ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများအဖြစ် မွေးဖွားခဲ့ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သ်ည ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သော အခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဥ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့် ဖြောင့် မတ်သူများဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ် ကင်းစင်သောသူများအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့သောကြောင့် ဘုရားသခင် ၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ 
သင်သည် ဘုရားသခင်၏ကောင်း၍ဖြောင့်မတ်သောကယ်တင် ခြင်းဝတ်လုံးများအားဖြင့် သင့်စိတ်ဝိညာဥ်များကိုလွှမ်းခြုံခဲ့ပြီးပြီ လော။ သင်သည် သင့်ဝိညာဥ်များအား ဤသတင်းကောင်းကိုအမှန် ယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့ပြီးပြီလော။ အရေးကြီးဆုံးသောအရာမှာ သင်သည် စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကို သင့်နှလုံးသားများဖြင့် ယုံကြည်ခြင်း ရှိ/မရှိ ဖြစ်သည်။ သင်သည် မိမိကိုယ်တိုင် သမ္မာတရားကိုနားလည် သဘောပေါက်ရန်ကြိုးစားခြင်း သို့မဟုတ် ဤလောကသွန်သင်မှုများ ဆုပ်ကိုင်မည့်အစား သင့်ရှေ့က အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီး သောသူများအားဖြင့် သင့်ထံသို့သွန်သင်သောဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော်ကိုယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောသတင်းကောင်း ဆိုသည်မှာ သင့်ဦး‌နှောက်ဖြင့်ယုံကြည်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမ ဟုတ်ပေ။ သို့ရာတွင် သင့်နှလုံးသားများဖြင့် အတပ်အမှန်ယုံကြည်ရ မည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုပင် ဖြစ်လေသည်။ သင်သည် ဤသမ္မာတရား ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်ရမည်။ ချစ်သောညီအစ်ကိုမောင်နှများခင်ဗျား၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိသား တော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားချပေးတော်မူ သောကောင်းချီးမင်္ဂလာမှာ အဘယ်အရာဖြစ်သနည်း။ တစ်ပါးတည်း သောသားတော်၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များဖယ်ရှားဖြေ လွှတ်ခြင်းခံရရ၍ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား မိမိသားသမီးများဖြစ် စေတော်မူခဲ့သည်။ 
ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောလူသားများသည် ဖြောင့်မတ်သော အရာကိုလုပ်ဆောင်ပြီး မှန်ကန်သောအမှုအရာများလုပ်ဆောင်သော သူမျာကို ကြည်ညိုလေးစားကြပါသည်။ လူသားအားလုံးကိုဖြောင့် မတ်ခြင်းဖြစ်စေသူမှာယဇ်ပူဇော်ခြင်းပြုပေးတော်မူသောသခင်ယေရှု ၏လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သည်မဟုတ်လော။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော် သတင်းကောင်းသည် လူများပြုလုပ်သောအရာမဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ် တို့အတွက် ဘုရားသခင်ပြည့်စုံစေတော်မူသော အမြင့်မြတ်ဆုံး နှင့် အဖြောင့်မတ်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှာ ဤအရာ ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု သည် ဤလောကလူသားများအားလုံးအတွက် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် မိမိကိုယ်ကိုယဇ်ပူဇော်ခြင်းပြုတော်မူခဲ့ပြီဖြစ်သော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်အ ဖြစ်အသိအမှတ်ပြုရမည် ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေ ရာမဆို ဖြောင့်မတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသာရှိသည်။ ထိုသူမှာ သခင် ယေရှုခရစ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်‌တော် တစ်ပါးအားဖြင့်လွှဲ၍ မည်သူမည်ဝါမှ မိမိကိုယ်ကို ဖြောင့်မတ်သူမ ဖြစ်နိုင်ပေ။ 
သင်သည် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်လိုသလော။ သင့်အတွက် ဘုရား သခင်ပြုတော်မူခဲ့သောဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုတော်ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်သင်တို့အားလုံးသည် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်သောလုပ်ဆောင်မှုမှာ အခြားသောအရာမ ဟုတ်ဘဲ ရေနှင့်ဝိညာဥ်‌တော်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။  ဤဖြောင့် မတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်သူသခင်ယေရှုကို ယုံကြည်လိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တော်မူသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်လက်ခံသောအခါ ဘု ရားသခင်သန့်ရှင်းတော်မူသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း သန့်ရှင်းနိုင် ကြသည်။ဘုရားသခင်က“ငါသည်သန့်ရှင်းသောကြောင့်၊ သင်တို့  သည် သန့်ရှင်းခြင်း ရှိရကြမည်”(ဝတ် ၁၁း၄၅) ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ အားမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် သင့်အပြစ်များအားလုံးမှ ပြည့်စုံစွာကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ဟု စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့သင်ယုံ ကြည်ပါသလော။ ကိုယ်တော်၏ထာဝရယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် ဤ လောကတွင် အဖြောင့်မတ်ဆုံးသောလုပ်ငန်းပြည့်စုံခဲ့သည်ဟု ကျွန် တော်ယုံကြည်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ ကားတိုင်ပေါ် တွင်အသွေးတော်နှင့်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအား ဖြင့် အရာခပ်သိမ်းပြည့်စုံခဲ့သည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါသည်။ 
ဘုရားသခင်သည် မိမိသမ္မာတရားနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကျွန်တော့်အားပေးအပ်တော်မူသောယုံကြည်ခြင်းအတွက် ကိုယ် တော့်ကိုကျေးဇူးတင်သည်။