Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၁ - တဲတော်အကြောင်း

[အခန် 11-31] ဗျာဒိတ်ရင်ဖုံး (ထွက် ၂၈း၁၅-၃၀)

ဗျာဒိတ်ရင်ဖုံ
(ထွက် ၂၈း၁၅-၃၀)
“ရွှေနှင့်၎င်း၊ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအ ထည်၊ ပိတ်ချောနှင့်၎င်း၊ သင်တိုင်းကိုလုပ်သည်နည်းတူ၊ ဗျာဒိတ် ရင်ဖုံးကိုထူးဆန်းစွာလုပ်ရမည်။နှစ်ထပ်ခေါက်လျက်၊အလျားတထွာ၊ အနံတထွာ၊စတုရန်းလေးထောင့်ဖြစ်ရမည်။ထိုရင်ဖုံး၌ကျောက်မြတ် ကို လေးတန်းစီရမည်။ ပဌမအတန်းကား၊ ကျောက်နီ၊ ဥဿဖရား၊ ပတ္တမြား၊ဒုတိယအတန်းကား၊မြ၊နီလာ၊စိန်၊တတိယအတန်းကား၊ ဝှါ ကိန္တုမဟူရာ၊ ဂေါ်မိတ်။ စတုတ္ထအတန်းကား၊ မျက်ရွဲ၊ ကြောင်၊ နဂါး သွဲ့ဖြစ်၍၊ အသီးအသီးတို့ကို ရွှေအိုး၌ စီရမည်။ ဣသရေလအမျိုး တဆယ်နှစ်မျိုးရှိသည်အတိုင်း၊ တံဆိပ်ပေါ်မှာ အက္ခရာတင်သကဲ့သို့ ထိုကျောက်တို့၌၊ ထိုတဆယ့်နှစ်ပါးသော နာမည်အသီးသီးတို့ကို တင်လျက်၊ကျောက်တလုံးလျှင်နာမည်တပါးစီပါရမည်။ရင်ဖုံးအပေါ် ထောင့်နှစ်ခု၌ ရွှေနှစ်ကွင်းကို၎င်း၊ကျစ်သော ရွှေကြိုးနှစ်ပင်ကို၎င်း လုပ်ပြီးမှ၊ ထိုရွှေနှစ်ကွင်း၌ တပ်၍၊သင်တိုင်း သိုင်းကြိုးပေါ်မှာရှိ သော ကျောက်အိုးတို့၌ တွဲရမည်။ တဖန် ရွှေနှစ်ကွင်းကိုလုပ်၍ သင် တိုင်းအောက်နားမှာရှိသောရင်ဖုံးအောက် ထောင့်နှစ်ခု၌ တပ်ရမည်။ အခြားသောရွှေနှစ်ကွင်းကိုလည်းလုပ်၍၊ သင်တိုင်းရှေ့ဘက်အောက် နား၌ထူးဆန်းသောရင်စည်းအပေါ်နားဆက်မှီရာတွင်၊ သင်တိုင်း ကိုယ် တဘက်တချက်၌တပ်ရမည်။ ရင်ဖုံးရွှေနှစ်ကွင်းကို သင်တိုင်း ရွှေနှစ်ကွင်းနှင့်တွဲ၍၊ ပြာသောကြိုးဖြင့် ပြီးစေရမည်။ ထိုသို့ ရင်ဖုံးကို ထူးဆန်းသောရင်စည်းအပေါ်နားမှာဆွဲ၍၊ သင်တိုင်းနှင့်မကွာ အမြဲရှိ စေရမည်။အာရုန်သည်လည်း၊ သန့်ရှင်းရာအရပ်ဌာနတော်ထဲသို့ ဝင် သောအခါ၊ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ထာဝရဘုရားအစဉ်အောက် မေ့တော်မူစေခြင်းငှါ၊ဗျာဒိတ်ရင်ဖုံး၌ပါသောသူတို့နာမည်များကို မိမိ နှလုံးပေါ်မှာ ဆောင်ရမည်။ဗျာဒိတ်ရင်ဖုံးအထဲ၌ ဥရိမ်နှင့် သုမိမ်ကို သွင်းထားရမည်။ အာရုန်သည် ထာဝရဘုရား ရှေ့တော်သို့ ဝင်သော အခါ မိမိနှလုံးအပေါ်မှာ ဥရိမ်နှင့်သုမိမ်ပါသည်ဖြစ်၍၊ ဣသရေလ အမျိုးသားတို့အမှု၌ စီရင်တော်မူချက်ကို ထာဝရဘုရားရှေ့၊ မိမိနှ လုံးပေါ်မှာ ဆောင်ရမည်။”
 

ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းစီရင်ခဲ့သော  ရင်ဖုံးအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယခုစဥ်းစားအာရုံပြုကြပါစို့။ အထက် တွင်ဖော်ပြထားသောကျမ်းချက်က တရားစီရင်ခြင်းရင်ဖုံးကို အလျား နှင့်အနံတစ်ထွာရှိစတုရန်းပုံအထည်နှစ်ချိုးခေါက်၍ပြုလုပ်သည်။ အ ထည်မှာ ရွှေ၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူ ရောင်ပိတ်ချောတို့ဖြင့် လှလှပပရက်လုပ်ထားသည်။ ဤအထည်ပေါ် တွင် အဖိုးတန်ကျောက်ဆယ်နှစ်ခုတပ်၍ တစ်တန်းလျှင် သုံးခုစီဖြင့် လေးလိုင်းတန်းစီ၍စီထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား ဥရိမ် နှင့် သုမိမ် တို့ကို တရားစီရင်ခြင်းရင်ဖုံးပေါ်တွင် ချထားရန်မိန့် မှာတော်မူခဲ့သည်။ ဤနေရာတွင် ဥရိမ် နှင့် သုမိမ် တို့သည် ‘အလင်း နှင့်ပြည့်စုံခြင်း’အဓိပ္ပါယ်ကို ဆောင်ပါသည်။
 


ယဇ်ပရောဟိတ်မင်း၏တရားစီရင်ခြင်းစံချိန်စံညွှန်း


ကျွန်ုပ်တို့သိရှိသည့်အတိုင်း အမှုတစ်စုံတစ်ခုကို သတ်မှတ်ထား သောစံချိန်စံညွှန်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအား ဖြင့်လည်းကောင်း စေ့စပ်စွာစစ်ကြောခဲ့ပြီးနောက် တရားစီရင်ရန် ပြစ်ဒဏ်ပေးရလေ့ရှိသည်။ ထိုနောက် ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းသည် မည်သည့်စံချိန်စံညွန်းကိုအခြေပြုလျက် မိမိလူများအတွက်တရားစီ ရင်ခဲ့သနည်း။ သူသည် မိမိလူများအားတရားစီရင်ရာတွင် မိမိရင်ဖုံး တွင်ရှိသော ဥရိမ် နှင့် သုမိမ်  ၎င်းမှာ ‘အလင်းနှင့်ပြည့်စုံခြင်း’ ဖြင့် တရားစီရင်ခဲ့သည်။ သူသည် မှန်ကန်တင့်တော်စွာတရားစီရင်ခြင်း ပြုစေသောအခြေခံယုံကြည်မှုမှာ တရားစီရင်ခြင်းရင်ဖုံးရက်လုပ် ထားသောချည်ငါးမျိုးဖြင့်ထင်ရှားသောသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးသည် ဣသရေလ လူမျိုးများအားလုံးကိုတရားစီရင်ရာတွင် ရွှေ၊ အပြာရောင်၊ခရမ်း ရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောဖြင့် ပြုလုပ်သော သမ္မာတရားကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းပေါ်တွင် အခြေပြုခဲ့သည်။ 
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် ယဇ်ပရောဟိတ်မင်း၏တရားစီရင် ခြင်းစံချိန်စံညွှန်းမှာ ရင်ဖုံးအတွက်ရက်လုပ်ထားသော အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့် အဖြူရောင်ပိတ်ချော၌ထင်ရှား သည့် ‘အလင်းနှင့်ပြည့်စုံခြင်း’တည်းဟူသောသမ္မာတရားပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ချည်ငါးမျိုး၌ထင်ရှားသောသမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းသည် ဣသရေလလူမျိုးများအားလုံးအတွက် ဝိညာဥ်ရေးရာ၌မှန်ကန်သည် သို့မဟုတ် မှားယွင်းသည်ကို ဆုံးဖြတ် ပိုင်သောအခွင့်အာဏာရှိခဲ့သည်။ 
ရင်ဖုံးကို ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးတစ်ပါးစီတိုင်း၏နှလုံးများပေါ် တွင် ချထား၍ အတွင်းတွင် ဥရိမ် နှင့် သုမိမ် တို့ကို ထားရှိခဲ့သည်။ဤ အရာက ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းတစ်ပါး၏နှလုံးသားထဲမှာ အလင်းနှင့် ပြည့်စုံခြင်းသမ္မာတရားကို ခိုင်ခံ့စွာတည်ထောင်ထားသဖြင့် သူသည် ဣသရေလလူမျိုးများအားအမြဲတမ်းဦးဆောင်နိုင်၍ သူတို့၏ယုံ ကြည်မှုမှန်ကန်သည်ကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့ပူဇော်သောယဇ်သည် ဘုရားသခင်ချမှတ်တော်မူသောယဇ်ပူဇော်ခြင်း ဆိုင်ရာစနစ်နှင့် ညီ ညွတ်သည်မညီညွတ်သည်ကိုလည်းကောင်း၊သူတို့သည် ဘုရားသခင် ၏အလိုတော်နှင့်အညီအသက်ရှင်၊မရှင်သည်ကို လည်းကောင်းဆုံး ဖြတ်ကာတရားစီရင်တတ်ကြသည်။  
ယနေ့ ဘုရားသခင်၏မင်းမျိုးယဇ်ပရောဟိတ်များဖြစ်သော ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤခေတ်ကာလတွင်အသက်ရှင်သောလူများကို တူ ညီသောစံချိန်စံညွန်းဖြင့်တိုင်းတာ၍ တရားစီရင်ရမည် ဖြစ်သည်။ လူ များသည် ရင်ဖုံးအတွက်ပြုလုပ်ထားသောချည်ငါးမျိုး၌ထင်ရှားသည် သမ္မာတရားကိုယုံကြည်လျှင် သူတို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ လောကအလင်းဖြစ်လာနိုင်ကြ၍ မယုံကြလျှင် သူတို့သည် တရားစီ ရင်ခြင်းခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကို သဘောမတူသောလူအချို့တို့က တောင်ထိပ်သို့ရောက်နိုင်ရန်အတွက် လမ်းများစွာရှိနိုင်သည်ဟု ငြင်း ဆိုတတ်ကြသည်။ တောင်တက်သမားများက “မင်းကအတိတ်က အလွယ်ဆုံးပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရှေ့ဘက်ကိုလိုက်မယ်။ အဲ့ဒီတောင်ပေါ်သို့အခက်ဆုံးတက်နိုင်သောလမ်းဖြစ်တယ်”ပြောနိုင် ကြသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ တောင်တက်သမားများအတွက် တောင် ပေါ်သို့ရောက်နိုင်သောလမ်းပေါင်းများစွာရှိပါသည်။ သို့သော် ဝိညာဥ် ရေးရာနှင့်ပတ်သက်၍ ရှုပ်ထွေးပွေလီမှု သို့မဟုတ် လိုင်းများစွာမရှိ ပေ။ ဘုရားသခင်ချမှတ်တော်မူသောစံချိန်စံညွှန်းတစ်ခုတည်းသာရှိ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့တော်၌ လောက၏အလင်းဖြစ်လာ နိုင်ရန်အတွက် နည်းစနစ်များစွာမရှိပေ။ နည်းလမ်းတစ်ခုတည်းသာ ရှိသည်။ ဤလမ်းမှာ ရွှေ၊ အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည် နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချော၊ ထိုအရာများသည် ရင်ဖုံးနှင့်သင်တိုင်းတန် ဆာများဖြင့်ထင်ရှားသော ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားအလင်းကိုယုံ ကြည်ခြင်းဖြစ်၍ ထိုအရာဖြင့် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိကာ ဘုရား သခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။ 
လောကအလင်းဖြစ်လာနိုင်သောအခြားလမ်းမရှိပေ။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးတော် မူခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ခြင်းနှင့် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင် ချည်ဖြင့်ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားဖြောင့်မတ်သောသူများ ဖြစ်စေခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လောကအလင်းဖြစ်လာနိုင်ပါ သည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးများဝတ်ဆင်သောဝတ်လုံးအတွက်အသုံး ပြုသောတန်ဆာများ၏သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ လျှင် အပြစ်သားများသည် ဖြောင့်မတ်သောသူများဖြင့် မပြည့်စုံသော သူများသည် ပြည့်စုံသောသူများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။ ထိုနည်းတူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့တော်၌ ကယ်တင်ခြင်းရရှိ၊ မရှိသည်ကို ဆုံး ဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် သမ္မာတရား၏အလင်းတန်းဖြစ်လာခဲ့သောရေ နှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်တွင် အခြေပြု လျက် တရားစီရင်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့သွားရမည်ကိုလည်းကောင်း၊ အပ္ပါယ်ငရဲသို့သွားရမည်ကို လည်းကောင်း သင့်တော်စွာဖြင့် အမှန်အကန်တရားစီရင်ခြင်းခံလိုပါ က တရားစီရင်ခြင်းရင်ဖုံးပြုလုပ်သောတန်ဆာများကို သိရှိယုံကြည် သောယုံကြည်ခြင်းရှိကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတပါးကို ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သမ္မာတရားကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်း ရှိ၊ မရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သ တင်းကောင်းကို ရှေးဦးစွာယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ရွှေ အပြာရောင် နှင့်ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူ‌ရောင်ပိတ်ချော၌ထင်ရှား သောသမ္မာတရားသည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းအကြောင်းမှန်ကန် သောတရားစီရင် ခြင်းသို့ရောက်စေသောအရာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ကောင်း၊ ဤသမ္မာတရားသည် မှန်ကန်သောတရားစီရင်ခြင်းသက် သေခံသည်ကိုလည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရ မည်ဖြစ်သည်။ 
ယနေ့တွင် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းအတွက် အခွင့်အာဏာပထ မဦးဆုံးရှိသောသူမှာမည်သူဖြစ်သနည်း။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ယဇ် ပရောဟိတ်ကြီး သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပင် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခ ရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်၍လူသားများ၏အပြစ်များကိုယူ ဆောင်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင် သွားတော်မးခဲ့သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ‌တော်မူလျက် သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့ သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များမှ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ် တင်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်၊ ဤသမ္မာတရားနှင့်အညီသခင်ယေရှု ကိုယုံကြည်သောသူများသည် မင်းယဇ်ပရောဟိတ်အမျိုးအနွယ်ဖြစ် လာကြ၍ သူတစ်ပါးကိုမှန်ကန်စွာတရားစီရင်ရန်အခွင့်အရေးရှိသော သူများဖြစ်ကြသည်။ယခု ကျွန်ုပ်တို့ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသောသူ များသည် ဘုရားသခင်ပေးအပ်‌တော်မူသော စံချိန်စံညွှန်း၊ ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်‌တော်သတင်းကောင်းနှင့်အညီ  မယုံကြည်သူများကိုတရားစီ ရင်ရန် တာဝန်ရှိသည်။  ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားသူကြီးချုပ်ဖြစ်တော် မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှေ့မှာ ဤတာဝန်ကို သစ္စာရှိစွာဖြင့် ထမ်းဆောင်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပ‌ရောဟိတ်များဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏တရား စီရင်ခြင်းကို မကြိုက်မနှစ်သက်သူအချို့ရှိသည်။ သူတို့က ကျွန်ုပ်တို့ အား “မင်းက ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ မင်းနှင့်ငါ့လိုဘဲ အားနည်းသောလူ သားပါပဲ။ မင်းကငါတို့ကဲ့သို့အားနည်းသောလူသားဖြစ်နေသဖြင့် ငါ ကအပြစ်လွှတ်ခြင်းရ/မရမင်းဆုံးဖြတ်နိုင်မလား။ဘုရားတစ်ပါးတည်း သာ အပြစ်သားများအားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုရှိတော်မူသည်။ မင်းက မိမိကိုယ်ကို ဘယ်လိုထင်လို့လဲ။  မင်းက ကယ်တင်ခြင်းရ/မရမည်သို့ တရားစီရင်ရဲသလဲ။ မင်းက သူတစ်ပါးထက်ပိုကောင်းတယ်လို့မိမိ ကိုယ်ကို ထင်သလား”ဟု ပြောနိုင်သည်။ 
သို့သော် ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်များဆုံး ဖြတ်ချက်ချုနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းမှာ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အ ပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ကိုချပေးတော်မူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဘုရား သခင်၏ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် အမှားအမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အ ခွင့်အာဏာရှိသောကြောင့် သူတို့ဆုံးဖြတ်ချက်သည်မှန်ကန်ဖြင့်ဤ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်တစ် ပါးသည် မိမိလူနာများ၏အနာရောဂါကို ရှာဖွေ‌ပေးရသည်။ ထိုနည်း တူ ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်များသည် မိမိလူများအားအပြစ် သားဖြစ်သေးသလား သို့မဟုတ် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်ပြီလားဟု သူတို့၏စိတ်ဝိညာဥ်များကို ဆန်းစစ်၍ဆုံးဖြတ်ပေးရမည် ဖြစ်သည်။ 
အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ် ချောတို့ကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဥ် ရေးရာ၌ ယဇ်ပရောဟိတ်များဖြစ်လာကြသည်။ ဤဝိညာဥ်ရေးရာ ယဇ်ပရောဟိတ်များသည် အပြစ်များအားလုံးဖြေလွှတ်ခြင်းခံရ သော သူများနှင့် သမ္မာတရားသတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရား သခင်ထံတော်ကသန့်ရှင်းသောဝိညာဥ်တော်ရရှိသောသူများဖြစ်ကြ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည် သတင်းကောင်းကို ကြားနာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များဖြေ လွှတ်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြသောကြောင့် ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်သားများကိုကျမ်းမာစေနိုင်ကြ၍ ခရစ်တော်ထံ‌တော်သို့ လမ်းပြပို့ဆောင်နိုင်ကြသည်။ 
 

လူများကသင်၏ယဇ်ပရောဟိတ်ဖြစ်ခြင်းကိုစိန်ခေါ်သော အခါ ရဲရင့်မှုရှိပါ။

အပြစ်သားများသည် မိမိစိတ်များတွင်တွေးတော၍ ဖြောင့်မတ် သူများတရားစီရင်ခြင်းတန်ခိုးကို အထင်သေး၊အမြင်သေး၊ ပေါ့ပေါ့ တန်တန်တွေးတတ်ကြသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယမွေး ဖွားခြင်းခံရကြသော်လည်း မိမိယဇ်ပရောဟိတ်ဖြစ်ခြင်းကို နားမ လည်ခြင်းသည် ပို၍ဆိုးရွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံရသော သူများသည် သူတစ်ပါးကိုတရားစီရင်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့စဥ်းစားရ မည့်အရာမှာ “ကျွန်တော်ဟာ အခွင့်အရေးယူ၍မာန်မာနထောင် လွှားနေသလား။ ကျွန်တ်ောအမှားများလုပ်မိပါသလား”ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤတွင် မှားယွင်းခြင်းတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိပေ။ အကြောင်းမှာ ဝိညာဥ်ရေးရာ၌ ဘုရားသခင်၏ယဇ်ပရောဟိတ်ဖြစ်လာသူများသာ လျှင် ဤဝိညာဥ်ရေးရာတရားစီရင်ခြင်းကို မှန်ကန်စွာပြုလုပ်နိုင်ကြ သည်။ ထိုကြောင့်၊ အပြစ်သားများသည် သူတို့ကိုစီရင်ရာတွင် ကျွန်ုပ် တို့၏အခွင့်အရေးကိုစိန်ခေါ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံရသော သူများသည် ရဲရင့်ခြင်းရရှိရမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုက မိမိတ ပည့်တော်များထံအခွင့်အာဏာပေးအပ်တော်မူသောအခါ “အကြင် သူ၏အပြစ်ကို သင်တို့လွှတ်လျှင်၊ ထိုသူသည် အပြစ်လွှတ်လျက်ရှိ ၏။ အကြင်သူ၏အပြစ်ကို သင်တို့တည်စေလျှင်၊ ထိုသူသည် အပြစ် တည်လျက်ရှိ၏” (ယောဟန် ၂၀း၂၃)ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဝိညာဥ် ရေးရာ၌ ယဇ်ပရောဟိတ်များဖြစ်လာသောသူများသည် သူတစ်ပါး အား အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းဖြစ်စေသောသတင်းကောင်းဖြင့်လမ်း ပြပို့ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ 
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ခရစ်ယာန်စာပေသာသနာအားဖြင့် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသောသန့်ရှင်းသူမြောက်များစွာ ရှိသည်။ သူတို့သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်က သူတို့အပေါ် သူတပါးသည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းရှိ/မရှိဝိညာဥ် ရေးရာ၌ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်သော သန့်ရှင်းသောဝိညာဥ်တော်၏တန် ခိုးတော်ကိုပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ ရွှေ၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အ နီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောဖွင့်ပြထားသောအရာကို ယုံ ကြည်သောသူများသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတစ်ပါးအားတရား စီရင်ရန် တန်ခိုးအခွင့်အာဏာရရှိသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ဤယဇ် ပ‌ရောဟိတ်များအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် အပြစ်များနှင့်တရားစီရင် ခြင်းမှ လူများကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်‌တော်သ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိ ညာဥ်ရေးရာ၌ ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာကြသည်။ 
ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာပြီးနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်များဖြစ်လာကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်စေ၊ မခံရ သေးသောသူများဖြစ်စေ တရားစီရင်ရန်အခွင့်အာဏာရှိကြသည်။ အ ပြစ်သားများသည် မိမိအပြစ်ကြောင့်အပ္ပါယ်ငရဲသို့ခြေဦးတည့်သော သူများဖြစ်ကြသည်ကိုလည်းကောင်း  ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်း ကောင်းယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မိမိအပြစ်များမှဖြေလွှတ်ခြင်းခံရမည် ကိုလည်းကောင်း အနှောင့်နှေးဘဲ အချိန်ရှိတုန်းပြောရမည်ဖြစ်သည်။  ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်အားဖြင့် ဒုတိယမွေးခြင်းခံရပြီးသောသူ ယုံကြည် သူညီအစ်ကိုများကိုလည်း အပြစ်သားများအား မှန်ကန်သောလမ်းသို့ လမ်းပြပို့ဆောင်ရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းအားပေးသင့်သည်။ 
ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်များဖြစ်လာသူကျွန်ုပ်တို့အတွက် အပြစ်သားများအား မိမိအပြစ်များမှဖြေလွှတ်ခြင်းမခံရသေးကြောင်း တရားစီရင်းခြင်း၌ မှားယွင်းခြင်းရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့မစဥ်းစားသင့် ပေ။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ဤသို့သောလူများအားအပြစ်သားများအ ဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းသည် မာန်မနထောင်လွှားခြင်းဖြစ်သည်ဟု မစဥ်း စားသင့်ပေ။ အခြားတစ်ဘက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ် ပရောဟိတ်များအဖြစ် မိမိရင်ဘက်တွင် တရားစီရင်ခြင်းရင်ဖုံးကို အမြဲတမ်းသယ်ဆောင်နေကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိလုပ် ငန်းတာဝန်များကို ပို၍အားတက်သရောထမ်းဆောင်နိုင်ကြသည်။  အားလုံးခြုံငုံ၍ကြည့်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားကိုယ်စား ဤအပြစ် သားများကို အပ္ပါယ်ငရဲသို့တရားစီရင်နိုင်သည်။ ဤအပြစ်သားများ သည် ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်များ၏တရားစီရင်ခြင်းကိုဘုရား သခင်၏တရားစီရင်ခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။ ဤတရားစီရင် ခြင်းကို လက်ခံရမည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည် နှင့်အဖြူပိတ်ချောတို့ဖြင့်ထင်ရှားသောအပြစ် ဆေးကြောဖြေလွှတ် ခြင်းပေးရာ မိမိအပြစ်များအားလုံးမှကယ်တင်ခဲ့သော ဘုရားသခင် ၏ကျေးဇူးတော်ကိုယုံကြည်ရမည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် တရားစီရင်ခြင်းသည် မှန်ကန်သောတရားစီရင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 
ထိုနောက် သူတပါးသည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရခြင်းရှိ/မရှိ မည်သည့်အတိုင်းအတာပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ကြ မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွှေ၊ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်ချည်နှင့် အဖြူရောင်ပိတ်ချောငါးမျိုးချည်ယုံကြည်သောယုံ ကြည်မှုပေါ်ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြေပြုနိုင်ကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မင်းယဇ်ပရောဟိတ်များသည် သူတပါးအား ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သ တင်းကောင်းအခြေပြုလျက်တရားစီရင်နိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ သား‌တော်သခင်ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း အားဖြင့်အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်တော်မူခဲ့သည်။လက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူ၍ သေခြင်းမှပြန်လည်ထမြောက်တော် မူခဲ့သည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုဆေးကြော သန့်စင်စေတော်မူ၍ ထိုအပြစ်များအားလုံးအတွက် တရားစီရားစီရင် ခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်။ ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်သူများသည်အပြစ် လွှတ်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် မယုံကြည်သောသူ များသည် အပြစ်သားများအဖြစ် တရားစီရင်ခြင်းခံထိုက်သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ 
ဖြောင့်မတ်သူများအတွက်တရားစီရင်ခြင်းစံချိန်စံညွှန်းမှာ သူတို့ သည်ဝိညာဥ်ရေးရာ၌ ထိုက်ထိုက်တန်တန်အသက်ရှင်သည်ဖြစ်စေ၊ မရှင်သည်ဖြစ်စေ၊ ထိုအရာပေါ်တွင်အခြေမပြုဘဲရေနှင့်ဝိညာဥ်တော် သတင်းကောင်းအတွက် ကောင်းမွန်စွာအစေခံခြင်းရှိ/မရှိပေါ်တွင်အ ခြေခံထားသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် တရားစီရင်ခြင်းအားလုံးတွင် ရေ နှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းရှိ/မရှိဟူသော စံချိန်စံ ညွှန်းပေါ်တွင် အခြေခံ၍တရားစီရင်ခြင်းသည် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါ သည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဤစစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကိုမ ယုံကြည်သောသူများသည် အပြစ်သားဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း တွင်ဖော်ပြထားသော အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့် အဖြူရောင်ပိတ်ချောလေးခုတို့မှ တစ်ခုကိုချန်ထားသောသူသည် အ ပြစ်တရားမှကယ်တင်ခြင်းမရသေးဘဲ အပြစ်တရား၌ဆက်လက်ရှင် သန်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်း အမှုတွင် ဤချည်လေးခု အားလုံးယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်နေသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ 
ယနေ့ခရစ်ယာန်များအကြား ကားတိုင်ပေါ်တွင်ရှိသောအသွေး တော်တစ်ပါးတည်းကိုသာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ခံရသည်ဟု ဆိုသောသူမြောက်များစွာရှိသည်။ ကားတိုင်ပေါ်တွင်ရှိ သောအသွေးတော်တစ်ခုတည်းကာသာယုံကြည်သောခရစ်ယာန်များ ၏ယုံကြည်မှုကို တရားစီရင်မည်ဆိုပါက သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် မပြည့်စုံသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့၏ယုံ ကြည်ခြင်းတွင် အပြာရောင်ချည်(သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ)ကိုချန်လှစ် ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံသည့်အချိန်မှာ လူသားများ၏အပြစ်များကို ယူဆောင်နိုင် တော်မူခဲ့သလော။ သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံယော ဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးကို ရှေးဦးစွာယူဆောင်တော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော် သည် ကားတိုင်တင်ခံ၍အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာအသေခံနိုင် တော်မူခြင်းဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံမခံ  ယူခဲ့လျှင် လောကအပြစ်များကို ကိုယ်တော်အပေါ်သို့မည်သို့တင်နိုင် ကြမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် သခင် ယေရှုခရစ်တော်၏ကိုယ်ပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်သော ကြောင့်ခရစ်တော်သည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို သယ်ဆောင် တော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းပြည့်စုံစေရန်အတွက်အသေခံကာ အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူသောအခါလူ သားများ၏အပြစ်များကိုလက်ခံတော်မူခဲ့သောကြောင့် လက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းကလွှဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များလွှဲပြောင်းပေးနိုင်သောအ ခြားအရာရှိသေးသလော။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်ကို ပြည့်စုံစေရန် ကားတိုင်ပေါ်တွင် မည်သူသည် ချိတ်ဆွဲခြင်းခံနိုင်မည် နည်း။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များယူဆောင်ခြင်းပြုတော်မမူလျှင် ကိုယ် တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် မည်သို့အသေခံနိုင်မည်နည်း။ မှန်ကန် သည်မဟုတ်ပေဘူးလား။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယော ဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းမပြုပါက သင့်နှလုံးသားထဲမှာ အပြစ် များအားလုံးဆက်လက်ကျန်ရစ်နေပေလိမ့်မည်။ သခင်ယေရှုခရစ် တော်သည် လောကအပြစ်များကိုမယူဆောင်ခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ် စားလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံစရာအကြောင်းရှိမည်လော။
 

ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းလျစ်လျူရှုခြင်းမှ ထုတ်ပြန်သောမေးခွန်းများ

“သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးယူဆောင်သွားတော်မူလျှင် ကိုယ်‌တော့်မှာအပြစ်ရှိတာကို ဆိုလိုတယ်။ ထိုသို့ဆိုရင် အပြစ်ရှိသူသခင်ယေရှုသည် အပြစ်သား များ၏ကယ်တင်ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်မလဲ”ဟု မေးမြန်သူအချို့ရှိ သည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို လုံးလုံးလျားလျားလျစ် လျူရှု၍ဤသို့သောမေးခွန်းမျိုးမေးမြန်းခြင်းသည် စိတ်ပျက်ဝမ်းနည်း စရာ ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူသောအခါ လူသားများ ၏အပြစ်များယူဆောင်သွားသည်ဟုဆိုရာတွင် မိမိကိုယ်ပေါ်မှာတင် ထားသည်ကိုဆိုလိုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ကိုယ်တော်သည် မိမိ စိတ်ဝိညာဥ်အပေါ်သို့ လောကအပြစ်များကိုမဆောင်ယူခဲ့ပေ။ ဗတ္တိဇံ ခံယူသောသခင်ယေရှု၏ဘုရားဇာတိသည် ပြည့်စုံစွာသန့်ရှင်းတော်မူ သည်။ ကိုယ်တော်သည် မိမိကိုယ်ဖြင့်သာ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူသော ကြောင့် မိမိကိုယ်ပေါ်တွင် လောအပြစ်များကိုဆောင်ယူသွားတော်မူ ခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံ ခံ ယူတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကားတိုင်တင်ခံ၍အပြစ်များအားလုံးအ တွက် ပြစ်ကြွေးအားလုံးပေးဆပ်ရန်အသေခံတော်မူပြီး ကားတိုင်ပေါ် တွင်အသေခံကာ အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သည်။ သခင် ယေရှုသည် ဤလာကတွင် အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှပြုတော်မမူခဲ့ပေ (၂ ကော ၅း၂၁)။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် လောအပြစ်များအားလုံး ကို ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်ယူဆောင် သွားတော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် မိမိကိုယ်‌ပေါ်တွင် ဤလောကအပြစ် များအားလုံးကို ချထားတော်မူခဲ့သည်။ ထိုသို့မပြစ်များလွှဲပြောင်းခြင်း မရှိလျှင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်ဘယ် တော့်မှဖြစ်လာနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ 
ဤနမှော်နမဲ့လူများအပေါ် ကျွန်တော်အတပ်အမှန်ပြောလို သောအရာမှာ သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် လောကအပြစ် များအားလုံးယူဆောင်တော်မူခြင်းမရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်း ကို နောက်တဖန်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါရစေ။ “သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူသောအခါ လော ကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူသောကြောင့် ကား တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ‌တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။” ဤအရာသည် မမှန် ခဲ့လျှင် သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော် မူရန် အခြားအခွင့်အရေးရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အခြေခံကျကျပြော ရလျှင် သခင်ယေရှုသည် အပြစ်သားများအားလုံးအတွက် ယဇ်သိုးသ ငယ်ဖြစ်သော်လည်း ကိုယ်တော်၏နှလုံးသားထဲမှာ အပြစ်တစ်စုံတစ် ခုမျှရှိတော်မမူပေ။ သခင်ယေရှုသည် မွေးစကတည်းကအပြစ်မရှိ ပေ။ သို့သော် ကိုယ်‌တော်သည် ဗတ္တိယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူ ‌တော်မူခြင်းအားဖြင့်လောကအပြစ်များကိုလက်ခံတော်မူ၍ မိမိကိုယ် ပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် လောကအ ပြစ်များအားလုံးအတွက် တရားဝင်ယဇ်ပူကောင်ဖြစ်လာ‌တော်မူခဲ့ သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်း၍ အသေခံတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် သေခြင်းပြန်လည်ထမြောက်တော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ သို့ပြုခြင်း အားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် အပြစ်တရားစီရင်ခြင်းအားလုံးကိုသယ် ဆောင်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်သောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်သည်မိမိနှလုံး သားထဲမှာအပြစ်ရှိသေးလျှင် သင့်အပြစ်များအားလုံးမှကယ်တင်ခြင်း ခံရမည် ဖြစ်သည်။
 


ခရစ်ယာန်ဘာသာပျက်သုံးခြင်းသမိုင်း


ကနဦးအသင်းတော်ခေတ်ကာလတွင် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင်သွေးတော်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် တမန်တော်များ ဖြစ်ကြသော ရှင်ပေါလုနှင့်ရှင်ပေတရုနှင့်ကနဦးသန့်ရှင်းသူများ သည် ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်များဖြစ်လာကြ၍ အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့ ကြသည်။ သမိုင်းအကြောင်းအရဖော်ပြရလျှင် ကနဦးအသင်းတော် ခေတ်ကာပြနှင့်အသင်းတော်ဖခင်းများခေတ်ကုန်ဆုံးသွားပြီးနောက်  ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းသမ္မာတရားသည် အေဒီ ၃၁၃ခု နှစ်တွင်မီလန့်၏အမိန့်အရ၊ထိုအချိန်ကစ၍ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပျက်သုံး သွားခဲ့သည်။ ဤပျက်စီးခြင်းအားဖြင့် ယနေ့မှားယွင်းသောယုံကြည်မှု များထွက်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်ယုံကြည်သည်။ ထို နောက် သာမန်ခရစ်ယာများစွာ အစုံလိုက်အပြုံလိုက်ပေါ်‌ပေါက်လာ ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်တစ်ပါး တည်းသာယုံကြည်ကြသော်လည်း အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရကြ သည်ဟု ကြွေးကြော်တတ်ကြသည်။ ယခုချိန်အထိ အပြာရောင်၊ခ ရမ်းရောင်၊ နှင့်အနီရောင်ချည်၌ထင်ရှားသောသတင်းကောင်းကို သက်ခံဟောပြောခြင်းမရှိဖုံးကွယ်ထားသည်။ များစွာသောခရစ် ယာန်အပြစ်သားများစွာပေါ်‌ပေါက်၍ သူတို့သည် ဤလောက၏ဘာ သာတရားများကိုလိုက်လျှောက်သော သာမန်ခရစ်ယာန်များစွာပေါ် ပေါက်လာပါသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယနေ့ခရစ်ယာန်များအား ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပ ရောဟိတ်ဖြစ်စေသောယုံကြည်မှုအပေါ်အခြေပြုလျက်တရားစီရင် မည်ဆိုပါက သူတို့အများစုမှာ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းဖြစ်စေသော ကယ်တင်ခြင်းကို သူတို့သည် နားမလည်ဘဲ လွှဲချော်သွားခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ ယနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဂိုဏ်းဂဏအားလုံး၏ချမှတ် ထားသောယုံကြည်မှုအားလုံးသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆင်တူရိုးမားဖြစ် နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရကြသည်။ သူတို့သည် မှည့်ခေါ်ထားသော နာမည်များသာကွဲပြာသည်။ သူတို့၏ယုံကြည်မှုများကိုကြည့်သော် သူတို့သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင်သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်တစ် ပါးတည်းသာယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်မှဖြေလွှတ်ခြင်းခံရကြ သည်ဟု အားလုံးကယူဆကြသည်။ သူတို့သည် သူတို့၏နှလုံးသား များတွင် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအမှန်အကန်မရှိကြပေ။ သူတို့သည် ဘု ရားသခင်၏ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို လျစ်လျူရှိခဲ့ကြ သော်လည်း ကောင်းသောခရစ်ယာန်များအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုထင်မှတ် ကြသည်။ ဤလူများသည် သခင်ယေရှုအား မိမိကယ်တင်ရှင်နှင့် ကားတိုင်တော်အသွေးကိုယုံကြည်ကြသော်လည်း သူတို့သည် အပြစ် အားလုံးကိုဆေးကြောသန့်ရှင်းစေနိုင်သော သမ္မာတရားကိုသိရှိယုံ ကြည်ခြင်းမရှိကြသောကြောင့် သူတို့၏နောင်တနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆု ‌တောင်းခြင်းများသည်အချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်သည်။တစ်နည်းအား ဖြင့်လူများသည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းတန်ခိုးကို လျစ် လျူရှုမေ့ပျောက်ခဲ့ကြသော်လည်း သူတို့အပြစ်များဆေးကြောသန့် စင်ရန် ကြိုးစားအားထုတ်နေကြသည်။ 
ထိုကြောင့် ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်း ကောင်းကို ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးတွင်ရှိသောလူသားအားလုံးထံသို့တဖန် ဟောပြောနေကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောလူများသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်မှသခင်ယေရှုခံယူတော်မူသောဗတ္တိဇံကို လျစ်လျူရှု ကြသောကြောင့် တဲတော်တွင်အသုံးပြုသောတန်ဆာပလာများအ ဖြစ်အသုံးပြုသော အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်၌ထင် ရှားသောရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို သူတို့ထံသို့ဟော ပြောရမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်မှဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်များကိုယူ ဆောင်သွားတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်းအား ဖြင့် အပြစ်ကြွေးများအားလုံးပေးဆပ်တော်မူခဲ့သောကြောင့် ဤသ တင်းကောင်းကို တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိလူသားများထံသို့ ဟောပြောရခြင်း ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းမသိသေးသောသူများ ထံသို့ ဤသတင်းကောင်းဟောပြောခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကြွေးမှီတင် သောတာဝန်ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန်အတွက် ဤစစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကို သူတို့ ထံ ဟောပြောရမည့်အခွင့်အရေးရရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့နား လည်သဘောပေါက်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
အချို့သောနိုင်ငံများတွင် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်မှုသမိုင်းမှာ နှစ် ပေါင်း ၁၀၀၀ သို့မဟုတ် ၂၀၀၀ကျော် နောက်သို့ပြန်ဆုတ်ခဲ့သည်။သို့ သော် ခရစ်ယာန်အများစုမှာ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိကြပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တဲတော်၌ ထင်ရှားသောသတင်းကောင်းသမ္မာတရားကိုအခြေပြုလျက်တရားစီ ရင်သောအခါ သခင်ယေရှုကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်တဖန်ပြန်လည် ယုံကြည်ရန် လိုအပ်သောသူမြောက်များစွာရှိသေးသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ ဤတွင်ကျွန်တော်ပြောကြားလိုသည့်အကြောင်းအရာမှာ သူ တို့သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်း မည်မျှပင်ကြာညောင်းခဲ့သော် လည်း သူတို့သည် အပြစ်များဖြေလွှဝ်ခြင်းမခံရကြပေ။ သူတို့သည် သခင်ယေရှုကိုမှန်ကန်စွာယုံကြည်ရန်လမ်းပြပို့ဆောင်ရမည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို အရေးတကြီးဟော ပြောရမည် ဖြစ်သည်။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ထိုအကြောင်းကိုပြန် လည်ဖော်ပြခဲ့သည်။ “ငါသည်ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောရုံပြုလျှင် ဝါ ကြွားခြင်းအကြောင်းမရှိသေး။အဘယ်ကြောင့်နည်းဟူမူကား၊မဟော ဘဲမနေနိုင်။ မဟောဘဲနေလျှင် အမင်္ဂလာရှိ၏”(၁ကော ၉း၁၆)။
 


အပြစ်သားများအားလုံးကိုကယ်တင်ရန်လူ့ဇာတိခံယူသောယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်


သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်နှင့်မိမိကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်ဟုယုံကြည်ကြသော်လည်း သခင်ယေရှုသည်ဘုရား ဖြစ်တော်မူကြောင်းမယုံကြည်သူအချို့ရှိသည်။သူတို့မှာ ခရမ်းရောင် ချည်ဖြစ်သောခရစ်တော်၏အမှုတ်တော်မြတ်ကို မယုံကြည်ကြပေ။ သူတို့သည်အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင် ပိတ်ချော၌ထင်ရှားသောသမ္မာတရားကိုယုံကြည်သော ယုံကြည်ခြင်း ကိုမိမိနှလုံးသားများ၌မရှိကြသောကြောင့် ဤလူများသည်အမှန်အ ကန်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည် အပြစ်များဖြေလွှတ် ခြင်းမခံရကြပေ။ သခင်ယေရှုသည် မိမိအပြစ်များအားလုံးကိုဖယ်ရှား ပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု မိမိနှလုံးသားများဖြင့်အမှန်အကန်မယုံကြည် သေးသောသူများသည် မိမိအပြစ်များဆေးကြောသန့်စင်ရန်သက် သေခံသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့် သူတို့ သည် မိမိနှလုံးသားများ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဥ်တော်မရှိကြပေ။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကို “သခင်”ဟုခေါ်သောအခါ “သ ခင်”ဟူသောစကားလုံး၏အဓိပ္ပါယ်မှာ အုပ်စိုးသူသခင်ဖြစ်သည်။ သ ခင်ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းကိုအဓိက ဖော်ပြလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤဘုရားသခင်၏သားတော်သည် စစ်မှန် သောဘုရားဖြစ်‌တော်မူသည်။ ဤအကြောင်းကိုရှင်းပြနိုင်ရန်အတွက် အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောပုံဥပမာကို ကျွန်တော်အသုံးပြုလေ့ရှိ သည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိသောအခါ အခြားလူတစ်ဦးမွေးဖွားလာသည်။ ခွေး များကလေးမွေးသောအခါခွေးကလေးများစွာမွေးဖွားသည်။ ငှက်များ ကအခြားငှက်များကို ပေါက်စေကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ သူ့အ မျိုးအလိုက် မတူညီသောအမျိုးများဖွားလေ့ရှိသည်။ ခမည်းတော်ဘု ရားသခင်သည် တစ်ပါးတည်းသောသားတော်တစ်ပါးတည်းဖွားမြင် တော်မူခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်(ဆာလံ ၂းရ)။ ကိုယ် တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့်အဆင့်အတန်းတူတော်မူသည်(ဖိလိပ္ပိ ၂း၆)။ သို့သော် ကိုယ်တော်သည် မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချတော်မူ၍ လူ့ဇာ တိကိုခံယူတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်မှ ကယ်တင်ရန်အတွက် ဤလောကသို့ကြွဆင်းတော်မူ၍ ဗတ္တိဇံခံကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ၍ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့ သည်။ ကိုယ်တော်သည် စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ဤသို့ဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားစစ်မှန်သောကယ်တင် ခြင်းကိုချပေးတော်မူခဲ့သည်။ 
သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်းကို ငြင်းပယ် သောသူများစွာရှိသည်။ စာသင်ကျောင်းများတွင် သခင်ယေရှုသည် ရှေးခေတ်ကပေါ်ထွန်းသော ပညာရှိလေးပါးမှတစ်ပါးဖြစ်သည်ဟု လူ အများရှေ့မှာသွန်သင်ကြသည်။ ဤသို့သောသွန်သင်မှုများသည် အသင်းတော်ဖခင်များထံမှ စတင်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ သည် မိမိဘိုးဘေးများယုံကြည်ခြင်းမှစစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကို ကြားခဲ့ကြသော်လည်း သူတို့သည်မိမိမှားယွင်းသောယုံကြည်မှုကို သာစွဲကိုင်တတ်သူအချို့ရှိသည်။ သူတို့သည် မာတုရအသေခံများကို အကြောင်းပြုလျက် မိမိယုံကြည်မှုကိုဝန်ခံတတ်ကြသည်။ သို့သော အခြားသူများက သခင်ယေရှု၏ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်းကို ငြင်းပယ်ခဲ့ ကြသည်။ အချို့သောအသင်းတော်ဖခင်များက သခင်ယေရှုသည်ဘု ရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်၍ ဘုရားမဟုတ်ကြောင်း ရေးသား၍ဖြန့် ဝေခဲ့ကြသည်။ 
လက်ရှိမျက်မှောက်ကာလတွင် သီအိုလော်ဂျီများစွာတို့သည် ဘာသာရေးအများအပြားယုံကြည်မှုဝါဒကို ထောက်ခံအားပေးခဲ့ကြ သည်။ သူတို့က လူများသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာအပြင် အခြားမတူ ညီသောဘာသာတရားများကိုယုံကြည်လျှင်တောင်မှ အပြစ်မှကယ် တင်ခြင်းရရှိ၍ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်ဟု ဆိုတတ်ကြသည်။ကဲသိုလိတ်အသင်းတော်သည် သို့သောယုံကြည်မှု ကိုပထမဦးဆုံးထုတ်ပြန်ဖြန့်ဝေသောအသင်းတော်ဖြစ်သည်။ ဤသို့ သော်ခရစ်ယာန်များသည် ဤရပ်တည်မှုထုတ်ပြန်ခြင်းအကြောင်းမှာ သူတို့က သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်နှင့်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တော်မူ ခြင်းကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။သူတို့သည် နှုတ်ကပတ် တော်ပြောသည့်အတိုင်းကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ရန် ဆန္ဒရှိကြသည်။ သို့သော်သူတို့သည်မှန်ကန်သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကို မတည်ဆောက် နိုင်ကြပေ။ သူတို့သည် သဲများပေါ်တွင်အိမ်ဆောက်သောလူမိုက်နှင့် အတူတူပင် ဖြစ်သည် (မဿဲ ၇း၂၆)။ သူတို့သည် အခြားဘာသာရေး များမှအရာခပ်သိမ်းလေ့လာသင်ယူရန် နှစ်သက်ကြသည်။ဥပမာအား ဖြင့်၊ အချို့သောအနောက်တိုင်းအသင်းတော်များသည် တစ်ပတ်တစ် ကြိမ် ဗုဓ္ဒဘာသာဝင်များကဲ့သို့ တရားကျင့်အာရုံပြုခြင်းအကျင့်ကို ကျင့်ဆောင်တတ်ကြသည်။လူ့အမြင်ဖြင့်ကြည့်သော် အသို့သောလုပ် ဆောင်ချက်သည် လှပ၍ တိုးတက်မှုလည်းရှိပါသည်။ သို့သော်သခင် ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်ဟု မယုံကြည်သောသူများသည် အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရရှိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ 
သင်ရောယုံကြည်သလား။ သင်မည်သို့ယုံကြည်သနည်း။ ကမ္ဘာ ၁း၁-၃ တွင် “အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မြေကြီးသည်အဆင်းသဏ္ဍာန်မရှိ၊ လွတ်လပ်လ ဟာဖြစ်၏။ နက်နဲရာအရပ်ကို မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည်ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ လှုပ်ရှား တော်မူ၏။ဘုရားသခင်ကလည်း လင်းဖြစ်စေဟု အမိန့်တော်ရှိ၍ အလင်းဖြစ်လေ၏” ဟု ဖော်ပြသည်။ အစအဦး၌ ဘုရားသခင်သည် မိမိနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်း တော်မူခဲ့သည်။နှုတ်ကပတ်တော်သည်အစအဦး၌ရှိနှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤနှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။ ထိုကြောင့် ကမ္ဘာသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၊ လူ့ဇာတိခံယူသောနှုတ်ကပတ် တော်အားဖြင့်ဖန်ဆင်း ထားခြင်း ဖြစ်သည် (၁ယော ၁း၁၊ ယောဟန် ၁း၁၀)။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရား၊ နှုတ်ကပတ်တော်၏အ ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ကို ဆိုလိုသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင် တော်မူရန်အတွက် ဤလောကသို့ကြွလာ တော်မူသော ကယ်တင်ရှင် နှင့်စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတော် မူသောဖန်ဆင်းရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုန်းစည်းစိမ် ပလ္လင်တော်ကိုစွန့်လွှတ်တော်မူသောဘု ရားဖြစ်၍ ဤလောကသို့ကြွလာကာ လူ့ဇာတိကိုခံယူတော်မူခဲ့သည်။ 
ဘုရားသခင်သည်မိမိအစေခံများအားဖြင့်မေရှိယာကြွလာတော် မူမည့်အကြောင်းကိုပရောဖက်ပြုတော်မူခဲ့သည်။ ဤပရောဖက်များ နှင့်အညီ ကယ်တင်ရှင်သည် အပျိုကညာမာရိ၏ဝမ်းဗိုက်၌ပဋိသန္ဓေ တည်လျက် လူသားတစ်ဦးအဖြစ် လူ့ဇာတိကိုခံယူတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် အသက် ၃၀ နှစ်ရှိသောအခါ ကောင်းကင်ဘုံယဇ်ပ ရောဟိတ်ကြီးအဖြစ် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ရှိသောအပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင် သွားတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ၍ သေခြင်းမှပြန်လည်ထမြောက်တော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး မှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှသောကယ်တင်ရှင်နှင့် ထာဝရကယ်တင်ရှင်ဖြစ် တော်မူသည်။ 
သခင်ယေရှု၏ရပ်တည်မှုကြည့်သော် ကိုယ်‌တော်သည်ခမည်း တော်ဘုရားသခင်နှင့်တူတော်မူသော ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။ သခင် ယေရှုသည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့်အခြေခံအားဖြင့်တူညီ၍ ဘု ရားလည်းဖြစ်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်‌တော်၏ခမည်းတော် သည် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။ ခမည်းတော်သည်လည်း သခင်ယေရှု ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်။ အကြောင်းမှာကိုယ်တော်အားဖြင့်ကမ္ဘာ ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ ကိုယ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများ သည်လည်းဖန်းဆင်းခြင်းခံကြသည်။ကမ္ဘာ ၁း၂၆ တွင် ဘုရားသခင် က “ငါတို့ပုံသဏ္ဌာန်နှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြပါစို့” ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူယောင်္ကျားအား မိမိပုံသဏ္ဌာန်တော်နှင့် အညီဖန်ဆင်းသောအခါ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်လည်းရှိတော်မူ ခဲ့သည်။  ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ သောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်း တော်မူ၍ အပြစ်မှကယ်တင်တော်မူခဲ့သောဘုရားလည်းဖြစ်တော်မူ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတော်မူသော သခင်ယေရှု ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူ သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ခြင်းကိုပေးအပ်တော် မူပြီဖြစ်သောကြောင့်လည်းကောင်း၊ သူသည် ဘုရားဖြစ်တော်မူသော ကြောင်းလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် ကယ်တင်ခြင်းအရှင်သခင် ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်နှင့် ကျွန်တော်တို့သည် ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်၊ ရဝေရဝါမဖြစ်ဘဲလျက် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့်ကြွ လာတော်မူသောဘုရားသခင်ကို မိမိနှလုံးသားဖြင့် ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။
မိမိနှလုံးသားတွင်အပြစ်ဒုစရိုက်ရှိနေသော်လည်းဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်ကြသည်ဟု အာခံပြောဆိုနေသောလူများလည်းရှိ သည်။ သူတို့သည် မိမိနှလုံးသားများထဲမှာ အပြစ်ရှိရက်နှင့်ဘုရားသ ခင်၏လူများဖြစ်ကြသည်ဟု အမှန်ပြောနိုင်မည်လော။ သူတို့နှလုံး သားများ၌အပြစ်ရှိလျက်ဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့သွားနိုင်ကြ မည်လော။ လုံးဝသွားနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်း၊ မဖြစ် ခြင်းကိစ္စမဟုတ်။ သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို လျစ်လျူရှုကြသောကြောင့် အပြစ်များဖြစ်လွှတ်ခြင်းမရခဲ့ကြလျှင် မည်သူမည်ဝါကမျှကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်မည်မ ဟုတ်ကြပေ။ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောခရစ်ယာန်အဖွဲ့အစည်းများ၌ ပင်လျှင် ဤသို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုဆွဲကိုင်သောလူပေါင်းများစွာ ရှိသေးသည်။ 
မည်သူသည် စစ်မှန်သောရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း ကိုဟောပြောဝေငှရကြမည်နည်း။ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် သူတို့ အတွက်တရားစီရင်ရသောအခွင့်အာဏာရှိကြသဖြင့် သူတို့ထံ ရေနှင့် ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုဟောပြောရမည် ဖြစ်သည်။ တဲတော် ၌ဖင်ရှားသောသတင်းကောင်းသည် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ် ဟောပြောခဲ့ပြီးနောက် လုံးလုံးလျားလျားပစ်ပယ်ရမည့်တရားမျိုးမ ဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှုပြန်လည်ကြွလာတော်မူသည့်အချိန်အထိ ဆက်လက်ဟောပြောရမည် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရား ဖြစ်သည်။ 
သင်သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိစေသော ရေနှင့်ဝိညာဥ် တော်သတင်းကောင်းကို သိရှိပါသလား။ လူများသည် အပြစ်ရှိလျှင် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများမဟုတ်ကြပေ။ တန်ဆာပလာဖြစ်သော အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်၌ထင်ရျားသောကယ် တင်ခြင်းသမ္မာတရားသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောယုံကြည်ခြင်း သူတို့ရှိရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာဆုံးထိတိုင်အောင်ရေ နှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းဟောပြောရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းဟောပြောရာတွင် ငြီး ငွေ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခြင်းခံစားရသလော။ ရှေးခေတ်တွင် ဘုရားသခင်က မိမိအစေခံများအား “သွား၍ဆက်လက်ပရောဖက်ပြု ပါ”ဟုမိန့်မှာတော်မူခဲ့သည်။ သူတို့သည် ဆက်လက်ပရောဖက်ပြုကြ သည်။ ဘုရားသခင်က ‌ဟေရှာယအား “အဝတ်ချွတ်၍ပရောဖက်ပြု ရန်”မိန့်မှာတော်မူခဲ့သည်။ သူသည်လည်း အဝတ်ချွတ်၍ပရောဖက် ပြုခဲ့သည်(ဟေရှာ ၂၀း၂-၅)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တဲတော်၌ထင်ရှားသော အတန်ဆာပလာများဖြစ်သည့် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း ကိုဟောပြောသောအခါ၌သာလျှင် လူများသည် ဘုရားသခင်၏အ မျက်တော်မှလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ခံစားရရှိကြလိမ့်မည်။ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသတင်းကောင်းကို ဆက်လက်ဟောပြောရမည် ဖြစ်သည်။ 
သင်ရော အဘယ်သို့နည်း။ သင်နှလုံးသားထဲမှာရှိသောယုံကြည် ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်သည် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းကိုယူဆောင် ပါသလား။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောလူများစွာတို့သည် အပြစ်လွှတ်ခြင်း သမ္မာတရားကိုမပိုင်၍ စာတန်၏လူများဖြစ်ကြသည်။ သင်သည် ထိုင်၍ ဘာမျှမလုပ်ဘဲနေနိုင်မည်လော။ သင်သည် အေးအေးဆေး ဆေးထိုင်နေ၍မရပေ။ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားတွင်သင်နှင့်လက်တွဲ လုပ်ဆောင်မည့်သူမြောက်များစွာရှိသည်။ သူတို့သည် အပြစ်များ ဖြေလွှတ်ပေးသောသတင်းကောင်း၊ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်း ကောင်းကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာယုံကြည်ကြသည်။ လူအချို့တို့ သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို မိမိအပေါင်းအဖော်များ ထံဟောပြောသောအခါ ညှဥ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရကြသည်ဟု လူအ ချို့ကပြောကြသည်။ သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း ဆန့်ကျင်သူများအား “မင်းက နှလုံးသားထဲမှာအပြစ်ရှိသေးသဖြင့်ဘု ရားသခင်၏လူမဖြစ်နိုင်ပါ။ မင်းက ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်း ကောင်းမယုံကြည်သောညီညမ်းသောအပြစ်များကြောင့် အပ္ပါယ်ငရဲ ထဲသို့သွားရန် ခြေဦးတည့်နေတယ်။ ကျွန်တော်က အပြစ်သားမ ဟုတ်တော့သဖြင့် မင်း ငါ့ကို ‘ညီလေး’ ဟုခေါ်သော်လည် ငါက မင်း ကို ‘ညီလေး’ ဟုမခေါ်နိုင်‌ပေ” ဟု လူအချို့က ပြောခဲ့ကြသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသို့ဝန်ခံရန် လမ်းမပြနိုင်ပေ။ သို့သော် သန့် ရှင်းဝိညာဥ်တော်သည် အဘယ်အရာလုပ်ရမည်ကို သူတို့အားလမ်းပြ ပို့ဆောင်တော်မူသည်။ သူတစ်ပါးအားတရားစီရင်နိုင်ရန်အတွက် ဖွဲ့ စည်းထားသောစံချိန်စံညွှန်းဖြစ်သည့် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်း ကောင်းကိုသင့်နှလုံးသားထဲမှာရှိခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့် စိုးရိမ်ပူပန် ခြင်း၊ သတ္တိကြောင်ခြင်းလုံးဝမရှိသင့်ပေ။ အထူးသဖြင့်၊ တဲတော်၌ ထင်ရှားသောသမ္မာတရားသတင်းကောင်းကို သင်ယုံကြည်ခဲ့ပြီဖြစ် သောကြောင့် သူတစ်ပါး၏အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို ဤအစွမ်းအစက မှန် ကန်စွာပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည် သုံးချည်များနှင့်အတူသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ရပ်ရမည်ဖြစ်သည်။  သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်များအားလုံးမှကယ်တင်တော် မူ၍ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။ 
 

မှန်ကန်စွာတိုင်းတာသည့်ကယ်တင်ခြင်းပေတံသုံးကြပါစို့

ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ‘ကာနွန်’ ဟုခေါ်သည်။ ‘ကာနွန်’စကားလုံးသည် ဟေဗြဲဘာသာ qaneh မှဆင်းသက်လာ၍ ဂရဘာသာဖြင့် kanon ဟုသုံးနှုန်းထားသည်။ ထိုစကားလုံးနှစ်လုံး တို့သည် တိုင်းတာသည်ပေတံကိုရည်ညွှန်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်စုံတစ်ခုကိုတိုင်းတာလိုလျှင် ပေတံ သို့မဟုတ် တိုင်းတာသည့် ကိရိယာတစ်စုံတစ်ခုကိုအသုံးပြုကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် သူတစ်စုံတစ် ဦး၏ဝိညာဥ်ရေးရာအခြေအနေကိုတိုင်းတာလိုလျှင် လည်းကောင်း၊ လူတစ်ယောက်သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းရ/မရသိလိုလျှင်လည်း ကောင်း ထိုသူကို စုံစမ်းသိရှိနိုင်ရန် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောကို ပေတံလိုအသုံးပြုလျက်တိုင်း တာရသည်။ အပ်ချုပ်သမားများသည် မိမိဧည့်သည်များ၏အရွယ်အ စားကိုပေတံဖြင့်တိုင်းတာသကဲ့သို့ လူတစ်ယောက်သည် အပြစ်ဖြေ လွှတ်ခြင်းခံရ/မခံရခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့စုံစမ်းစစ်ဆေးရမည်။ ထိုသို့စုံ စမ်းနိုင်ရန်အတွက် ထိုသူသည် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ်ချောတို့၌ထင်ရှားသောသမ္မာတရားကို အသုံးပြုရမည် ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဤဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်‌တော်ကိုအ ခြေပြုလျက်လူတစ်ယောက်၏ယုံကြည်မှုဟူ သမှကိုဆန်းစစ်၍ စံချိန်စံညွှန်းအောက်လျော့သောအရာနှင့် ဘောင် ကျော်သောအရာများရှင်းလင်းပြတ်သားစွာပိုင်းခြားရမည် ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိယုံကြည်မှုကို အပြာရောင်၊ခ ရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ဖြစ်သော ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်း ကောင်းကို ပေတံအဖြစ်အသုံးပြု၍ မှန်ကန်စွာတိုင်းတာရန်လိုအပ် ပေသည်။ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်သည် ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင် ချည်ကိုသာအခြေပြု၍သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ပါက ဘုရားသခင် သည်သူတို့ကယ်တင်ခြင်းကို မိမိအသင်းတော်၏မင်းယဇ်ပရောဟိတ်  များကဲ့သို့ မှတ်ယူတော်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ မိမိအပြစ်များဖြေလွှတ် လိုသူအားလုံးတို့သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်၌ ထင်ရှားသောကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားတစ်ခုလုံးကို ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည်လူသားများအားလုံးကိုအပြစ်မှကယ်တင် ရန်အတွက် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူသည်၊ကား တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူခဲ့သည်၊သေခြင်းမှ ပြန်လည်ထမြောက် တော်မူသည်၊ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သော ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမှာ ဤမှန်ကန်သောတရားစီရင်ခြင်းစံ ချိန်စံညွှန်းရှိကြသည်။ လူများသည် အပြစ်သားလော၊ ဖြောင့်မတ်သူ လောဟု ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်အခြေပြုလျက် ကျွန်ုပ် တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိပညာနှင့်စိတ် လှုပ်ရှားမှုများကိုအခြေပြုလျက် ဆုံးဖြတ်ချက်မချမှတ်သင့်ပေ။ဤ လုပ်ငန်းသည် ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်များသည် မိမိလူများအ တွက် အပြစ်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရာတွင် မရှိမဖြစ်လို အပ်သောအရာဖြစ်သည်။ 
ယခုချိန်များတွင် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် လောကတွင်နေ ထိုင်သောသူများအားလုံးကို ဤမှန်ကန်သောပေတံစံချိန်စံညွှန်းဖြင့် တရားစီရင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤပေတံဖြင့် အားလုံး၊ မိမိသားသမီး များ၊ဇနီးသည်များ၊ ခင်ပွန်းသည်များ၊ ဖခင်များနှင့်မိခင်များ၊ ယောက် ခထီးနှင့်ယောက္ခမများနှင့်မြေးများ ကိုညီတူညီမျှတိုင်းတာရမည် ဖြစ် သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတစ်ပါး၏ယုံကြည်မှုကို ဘုရားသခင်၏နှုတ် ကပတ်တော်အားဖြင့်တိုင်းတာရမည်။ ယဇ်ပရောဟိတ်ဖြစ်လာသော သူများသည် တရားစီရင်ခြင်းဆိုင်ရာပေတံကို လူတိုင်း၏နှလုံးသား တွင် ချထားရမည်။ “အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့် အဖြူရောင်ပိတ်ချောသခင်ယေရှု၏သမ္မာတရားကို သိရှိယုံကြည်ပါ သလား။ သင်သည် ဤသို့ယုံကြည်ပါက ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်။ သို့ သော်မယုံကြည်ပါက ကယ်တင်ခြင်းမရပါ။” ဤသို့ဖြင့် တိကျပြတ် သားစွာတရားစီရင်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မှန်ကန်သောလုပ် ဆောင်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ 
ဤအမှုအရာသည် ကုန်လွန်ခဲ့သောအချိန်က ယဇ်ပရောဟိတ် ကြီးများလုပ်ဆောင်မှုဖြစ်လျှင် ယနေ့ဝိညာဥ်ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ် များဖြစ်ကြသောသင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်လည်း ခြွင်းချက်မရှိလုပ် ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ယဇ်ပရောဟိတ် များအားဖြစ် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သောအရာကိုမလုပ်လျှင် ဘုရားသ ခင်သည် ဧကန်မုချ ငြင်းပယ်တော်မူလိမ့်မည်။ လူအချို့က “လူတစ် ယောက်ဆီဧဝံ‌ဂေလိဟောနည်းက ဒီလိုမဟုတ်ပါ။ မင်းဟောပြောတဲ့ နည်းပဲဖြစ်တယ်။ မင်းကဲ့သို့ လူများထံဧဝံ‌ဂေလိဟောမည်ဆိုရင် မည် သူတွေကသခင်ယေရှုကို ယုံကြည်နိုင်မလဲ”ဟု ပြောဆိုကြသည်။ 
သီအိုလော်ဂျီ၌ ‘ဧဝံဂေလိဟောပြောနည်း’ ခေါ် သင်ခန်းစာ တစ်ခုရှိသည်။ ထိုသင်ခန်းစာတွင် ဧဝံ‌ဂေလိဟောပြောနည်းအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များရှိသည်။ ‘ဧဝံဂေလိမိဿဟာယ’ စကားစုကိုတရား ဟောဆရာအားလုံးကို နှုတ်ဖျားများပေါ်မှာ အာဂုဏ်ဆောင် ထွက် လေ့ရှိကြသည်။ သူတို့နောက်သို့လိုက်သောသူများသည် လူများထံ သတင်းကောင်းဟောပြောသောအခါ ဤအကြောင်းကို သွန်သင်လေ့ ရှိကြသည်။ ပထမဦးဆုံးသူတို့နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့ပြီးနောက် သူတို့ကိုဘု ရားကျောင်းသို့ တဖြည်းဖြည်းခေါ်လာရမည် ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် မှန်ကန်ပါသည်။ သူတို့သည် ဧဝံဂေလိတရားကိုကြိုးစားဟောပြော ခြင်းအားဖြင့် လူတစ်ဦးသည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ရန် ဆုံးဖြတ် ချက်ချမှတ်သောအခါ သူတို့က ထိုသူအား သခင်ယေရှုကိုလက်ခံ သောဆုတောင်းခြင်းကို တိုင်၍နောက်မှလိုက်ဆိုစေကြသည်။ ထိုသို့ ပြုခြင်းအားဖြင့် ခရစ်တော်သည် ထိုသူ၏နှလုံးသားထဲသို့ဝင်ရောက် လာ၍ ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့သည်။ 
သို့သော်ဤသို့ဝေငှခြင်း၏ နောက်ဆုံးရလဒ်မှာ မည်သည့်အရာ ဖြစ်သနည်း။ ဤသို့သောအသစ်သောပြောင်းလဲသူများ၏နှလုံးသား များမှ အပြစ်များပျောက်ကွယ်သွားသလော။ လုံးဝမပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ပေ။ သူတို့သည် ဘုရားကျောင်းသို့တက်သည်။ သို့သော် သူတို့ မှာအပြစ်ရှိသေးသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ ပြောင်းလဲသူအသစ်များ သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခြင်းမျှသာဖြစ်သည်။ ထို ကြောင့်ဤသို့သောလူများသည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ပြီးနောက် ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့ပေးလှူခဲ့ကြသည်။ အလှူဓါနများပေးလှူခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးတွင် သူတို့သည် ခရစ်ယာန်များဖြစ်ခဲ့ကြသော်လည်း သူ တို့သည် အပြစ်ရှိသေးသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်တော် မူခြင်းမှလွှတ်မြောက်မည်မဟုတ်ကြပေ။ 
သူတို့က ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းဟောပြော ခြင်းနည်းစနစ်သည် မှားနေသည်ဟု ဆိုကြသည်။ “လူတွေကို မြင် တွေ့ရုံမျှဖြင့် အပြစ်ရှိတယ် သို့မဟုတ်အပြစ်ကင်းစင်တယ် ဟုဘယ် လိုမေးနိုင်မလဲ။သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သော အရာကို အလျင်တဆောမည်သို့ ဟောပြောနိုင်သလဲ။ သူတို့အ ကြောင်းကိုတစ်စုံတစ်ခုမျှမသိဘဲလျက် ကယ်တင်ခြင်းရ/မရဟုဘယ် လိုတရားစီရင်နိုင်မလဲ”ဟု ပြောကြသည်။ ဟုတ်ပါသည်။ သူတို့ပြော သောအရာများအချို့တို့ကိုစဥ်းစားရန် လိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်လိုသောဝိညာဥ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့နှုတ်ဖျားမှထွက်လာ သောစကားများအားဖြင့် သူ၏ဘဝကို လွယ်ကူစွာ ဖျက်ဆီးနိုင်သော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် များမကြမီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိနှင့်ဆက် နွယ်သောမယုံကြည်သူများထံကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်းဟော ပြောရမည် ဖြစ်သည်။ သူတို့ကို မည်သို့ပင် ရင်းနှီးစေကာမူ၊ များမ ကြာမီအချိန်တွင် သူတို့ထံ သတင်းကောင်းဟောပြောသောအခါ  ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် သတင်းကောင်းဟောပြောရန်အခွင့်အရေးကို မ လွဲမသွေရှာဖွေရမည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဤသမ္မာတရားကိုအ ဆုံးထိတိုင်မဟောခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သတင်းကောင်းကို သင့်တော်စွာ ဟောပြောြခင်း ဖြစ်သည်။ 
ထိုကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူအားလုံးကို ဧဝံဂေလိတရား ဟောပြောသောအခါ အစ သို့မဟုတ်နောက်ဆုံးတွင် “မင်း နှလုံးသား ၌အပြစ်ရှိသလား” ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရှိပါတယ် ဟု ဖြေဆိုပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတို့ထံ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်ကယ်တင်ခြင်းသတင်း ကောင်းဟောပြောရမည် ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါသည်။ သူတို့၏ ရန်လို ခြင်းမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ခံရနိုင်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဥ် ရေးရာယဇ်ပရောဟိတ်များဖြစ်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သစ္စာရှိရှိ လုပ်ရမည့်တာဝန်မှာ လူသားအားလုံးသို့ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်း ကောင်းကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ တံပိုးမှုတ်ဟောပြောခြင်းဖြစ်သည် ကို ကျွန်ုပ်တို့သတိရရကြမည်။ 
 


သခင်တစ်ပါး၊ ဗတ္တိဇံတစ်ပါးနှင့် ဘုရားတစ်ပါး


ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိအပြစ်များအားလုံးကို ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရကြ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘဝ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးသို့ကယ် တင်ခြင်းအကြောင်းဟောပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့် ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းဟောပြောသောဧဝံဂေလိများ၏တာဝန် များကိုအတူတူထမ်းဆောင်ရသောသူများဖြစ်ကြသဖြင့် တက်ညီ လက်ညီ အားတက်သရောပါဝင်လုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဘာကြောင့်ဤသို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ တစ်ဆူတည်းဘုရားကိုယုံကြည်ကြသောကြောင့် တူညီသောထာဝရ အသက်ရရှိခဲ့ကြ၍တူညီသောဘုန်းကိုမျှဝေခံစားရရှိကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမတူညီကြပေ။ ကိုယ်ကျင့်  တရားနှင့်စိတ်နေသဘောထားမတူကြပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရွေးကောက်ခြင်းခံရ၍ အချင်းချင်းစည်းလုံးနိုင်ခြင်းမှာ ဘုရားသခင် အတွက်သာလျှင် အသက်ရှင်နိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ယနေ့ယဇ်ပရောဟိတ်ဖြစ်လာသူများ၏နှ လုံးသားများပေါ်တွင်တရားစီရင်ခြင်းရင်ဖုံးကို ချထားတော်မူခဲ့သည်။ ရင်ဖုံးများကို ခိုင်ခံ့စွာ ချည်ထားခဲ့သည်။ “ရင်ဖုံးရွှေနှစ်ကွင်းကို သင်တိုင်း ရွှေနှစ်ကွင်းနှင့်တွဲ၍၊ ပြာသောကြိုးဖြင့် ပြီးစေရမည်။ ထိုသို့ ရင်ဖုံးကိုထူးဆန်းသောရင်စည်းအပေါ်နားမှာဆွဲ၍၊သင်တိုင်းနှင့်မကွာ အမြဲရှိစေရမည်”(ထွက် ၂၈း၂၈)။ ဤကျမ်းချက်က သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောတရားစီရင်ခြင်း အားလုံးနှင့်လုံးလုံးလျားလျားခွဲခြား၍မရကြောင်း အသစ်တဖန်အထူး တင်ဆက်ထားပါသည်။  ထိုကြောင့် တမန်တော်ရှင်ပေါလုက သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ၏အရေးပါမှုကိုလည်း တင်ဆက်ထားခဲ့သည်။ “သင် တို့ကိုခေါ်တော်မူခြင်းနှင့်စပ်ဆိုင်သော မြော်လင့်ခြင်းတပါးထဲသို့ ခေါ် သွင်းတော်မူသည်နှင့်အညီ၊ ကိုယ်တကိုယ်၊ ဝိညာဉ်တဝိညာဉ်တည်းရှိ ၏။ သခင်တပါး၊ ယုံကြည်ခြင်းတပါး၊ ဗတ္တိဇံတပါး၊” (ဧဖက် ၄း၄-၅)။
ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းရှိ/မရှိကို အခြေခံ၍ လူများ၏ဝိညာဥ်များသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်/မခံရ သည်ကို ဆုံးဖြတ်တရားစီရင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့မှာ တာဝန်ရှိသည်။ အပြစ် များဖြေလွှတ်ခြင်းမခံရသောသူများထံ သတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဟောပြောရမည်။ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသောသူများထံသူတို့ကို အ သိအမှတ်ပြုလျက် သူတို့ယုံကြည်မှု၌ ကြီးထွားရန်ကူညီပေးရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသောအခါ ဝိညာဥ်ရေးရာ၌ တရားစီရင်ခြင်းရင်ဖုံးထားရှိခြင်းသည် မှန်ကန်သလော။ မှားယွင်း သလော။ လူတစ်ယောက်အားကယ်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍မှန်ကန် စွာ တရားစီရင်ရန် ရှောင်လွှဲခြင်းသည် မှန်ကန်သလော။ မမှန်ကန်ခဲ့ ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းမရသေးသော ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အ ပြားရှိလူသားအားလုံးထံသို့ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို ဝေငှဟောပြောရမည် ဖြစ်သည်။ 
 

ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ခန္ဓာ၌ပြည့်စုံကြသလော

ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များကိုတရားစီရင်သောအခါ သူတို့အပြု အမူပေါ်တွင် အခြေခံ၍တရားမစီရင်ကြပေ။ သို့သော် သူတို့အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့တရားစီရင်သောအခါ စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းနှင့်ဘု ရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်တွင် အခြေခံ၍တရားစီရင်ကြသည်။ သူတို့အတွက် စစ်မှန်သောအလင်းမှာ အဘယ်အရာနည်း။ ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်လာခြင်းသည် သူတို့အတွက် အလင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘု ရားသခင်၏သားသမီးများသည် ဤ‌လောကအတွက် အလင်းဖြစ်ပါ သည်။ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသောသူများသည် မိမိအပြုအမူများ ပြည့်စုံသည်ကိုဆိုလိုသလော။ သူတို့နှလုံးသားများသည် ပြည့်စုံပါ သည်။ သို့သော် သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည် လုံးဝပြည့်စုံခြင်းမရှိကြပေ။ 
ဇာတိအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အတ္တဆန်သည်။ ဆိုးသွမ်းသည်။ မပြည့်စုံပေ။ အားနားသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ကိုယ် တော့်ပြည့်စုံသူများဖြစ်ကြသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်း ကိုယုံကြည်သောသူများသည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်ကြ သောကြောင့် အပြုအမူများ၌ မပြည့်စုံကြသလော။ သို့မဟုတ်ပြည့်စုံ ကြသလော။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းယုံကြည်သောသူ များသည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်၍ ဝိညာဥ်ရေးရာအရ သူ တို့ကယ်တင်ခြင်းသည် ပြည့်စုံခြင်းရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ အ ပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရသောသူများသည်မိမိပြုသောကောင်းမှုကုသိုလ်များ အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံကြသည်။သူတို့ကယ်တင်သည်လည်း ပြည့်စုံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးတကယ်တင်ခဲ့သောကျွန်ုပ်တို့ယုံ ကြည်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် အောက်၌ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် တစ်လုံးတစ်ဝဖြစ်နိုင်ကြ ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်ချည်သမ္မာတရားဖြင့် ပိုင်းခြား၍ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခဲ့ကြသော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့သည် ဘယ် တော့မှ ရွေ့လျော့မှားယွင်းခြင်းမရှိပေ။ 
ဘုရားသခင်သည် ယဇ်ပရောဟိတ်များ၏နှလုံးသားများပေါ် တွင် ဤတရားစီရင်ခြင်းစံချိန်စံညွှန်းကို အမြဲတမ်းချထားရန် ကျွန်ုပ် တို့အားမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိနှလုံးသားများ၌ ဤ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောလူအားလုံးကို ပွေ့ဖက်ရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ ဝိညာဥ်များကိုပွေ့ဖက်၍ဆု‌တောင်းပေးရမည်။သူတို့ထံရေနှင့်ဝိညာဥ် တော်သတင်းကောင်းကို ဟောပြောရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိနှလုံးသများ၌ တရားစီရင်ခြင်းရင်ဖုံးကိုအမြဲတမ်း ထားရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ ယနေ့နှင့်မနက်ဖြန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုဟောပြောခြင်းအားဖြင့်အပြစ် သားများအားလုံးကို အမြဲတမ်းတရားစီရင်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
သင့်နှလုံးများထဲမှာဤယုံကြည်ခြင်းသမ္မာတရားကိုချထားရန် ကျွန်တော်ဆန္ဒရှိသည်။ ဤသမ္မာတရားသည်သင့်နှလုံးသားထဲမှာရှိ ပါက သင့်မှာ တရားစီရင်ပိုင်သောအခွင့်အာဏာရှိသည်ကိုဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသမ္မာတရားနှုတ်ကပတ်‌တော်ကိုယုံကြည်ပါ။ ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေပြုလျက်တရားစီရင်ပါ။ သင်နှလုံး သားဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်၍ဟော ပြောသက်သေခံလိုက်ပါ။ 
နေ့တိုင်း ကျွန်ုပ်နှလုံးသားထဲမှတရားစီရင်ခြင်းရင်ဖုံးကို ကျွန် တော်သတိရသည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှာအရာအားလုံးတရားစီ ရင်သည်။ သတင်းကောင်းကိုဆက်လက်ဟောပြောသည်။ ကြိမ်ဖန် များစွာပြုလုပ်ခြင်းဟူသည်မှာ သတင်းကောင်းဟောပြောခြင်းကိုဆို လိုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်မေ့ပျောက်တတ်သောသူများဖြစ် ကြသည်။ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်အန်ခြင်းအားဖြင့် ပညာဆည်းဖူးခြင်းစ နစ်သည် ပညာသင်ကြားမှုတွင် စနစ်ကျဆုံးနှင့်ထိရောက်မှုအရှိဆုံး ဖြစ်သည်ဟု ပညာရေးဌာကဆိုသည်။ ကလေးငယ်တစ်ဦးကဘာသာ စကားလေ့လာသင်ယူသောအခါ အခေါက်တစ်ထောင်ထပ်ခါထပ် ရွက်ဆိုခြင်းအားဖြင့် ဘာသာဗေဒပညာရှင်များကဆိုသည်။ ထိုနည်း တူ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သမ္မာတရားနှုတ်ကပ် တော်ကို အဆက်မပြတ်၊ ထပ်ခါတလဲလဲ ဟောပြောသောအခါကျွန်ုပ် တို့နှလုံးများထဲမှာ ကဗ္ဗည်းရေးထိုးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်က ဤသမ္မာတရားသတင်းကောင်းကို ကြိမ်ဖန်များစွာရေးသားခဲ့သော ကြောင့်လူများက ကျွန်ုပ်တို့စာအုပ်များကိုဖတ်ရှုခဲ့ကြ၍ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့် အဖြူရောင်ပိတ်ချောသမ္မာတရား ကိုရှင်းလင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ကြ၍ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ထို ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာတရားကယ်တင်ခြင်းကို ဆက်တိုက် ဟောပြောရမည် ဖြစ်သည်။ 
ချစ်သောညီအစ်ကိုမောင်နှများခင်ဗျား၊ ကျွန်ုပ်တို့သန့်ရှင်းသူ များသည် မိမိယုံကြည်မှုကို အချင်းချင်းဝန်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် မိမိယုံကြည်မှုကိုဝန်ခံ၍ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုအ ချင်းချင်းဝေမျှသောအခါကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများသည် တစ်ဦးနှင့်တစ် ဦး စည်းလုံးခြင်းရှိကြသည်။မှားယွင်းသောပညာ သို့မဟုတ် နားလည် မှုလွှဲချော်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်ကြသည်။ ထိုသို့ပြု လုပ်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဥ်ရေးရာ၌ တိုးတက်ကြီးထွား လာနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာများသည် ရှေ့သို့ရွှေ့လျားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွေးများမည် အကြိမ်မည်မျှမှားယွင်းခဲ့သ နည်း။ အရင်က ကျွန်ုပ်တို့ပညာသည် အကြိမ်မည်မျှ လွှဲချော်သွားခဲ့ သနည်း။ သီအိုလော်ဂျီပညာဖြင့် မည်မျှအသက်ရှင်ခဲ့ရသနည်း။ ရေ နှင့်ဝိညာဥ်‌တော် သတင်းကောင်းကိုမသိမီ အရင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင် သောယုံကြည်မှုများသည် သီအိုလော်ဂျီပညာသာဖြစ်သည်။
တမန်တော်ရှင်ပေါလုကသတင်းကောင်းကလွှဲ၍အခြားသတင်း ကိုဟောပြောသောသူများသည် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာခံစားစေ(ဂလာ တိ ၁း၉)ဟု ပြောခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုက သူသည် ဘုရားသခင်၏သမ္မာ တရားမှ အမှိုက်ကဲ့သို့ အစိတ်အပိုင်ကိုသာသိခဲ့သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ သို့သော် ယနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတွင် မိမိအမှိုက်ကဲ့သို့ဘာသာရေး ၌ဝါကြွးသောသူများသည် တန်ခိုးကြီးလာကြသည်။ 
အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့်အဖြူရောင်ပိတ် ချောအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီးသောကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦးတစ်လုံးတစ်ဝဖြစ်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ သည်လည်းစည်းလုံးခြင်းရှိကြသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်း ကောင်းကိုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အရှက်မရှိကြပေ။ အကြောင်းမှာ ဤ သမ္မာတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပ္ပါယ်ငရဲမှာထာဝရပြစ်ဒဏ်ခံခြင်း မှကယ်လွှတ်ခဲ့သောသမ္မာတရားဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်၌ဖုံးအပ်ထား သောသမ္မာတရားသတင်းကောင်းဟော ချီတုံချတုံမပြုဘဲ ကမ္ဘာဆုံး ထိတိုင်အောင်ဟောပြောရမည် ဖြစ်သည်။ ဤသာသနာလုပ်ငန်း သည် ကျွန်ုပ်တို့အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်ရမည့်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ 
ကျွန်တော် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းသည် သမ္မာတ ရားဖြစ်သည်ဟု စတင်နားလည်သဘောပေါက်သည့်အချိန်တွင် အ လွန်တုန်လှုပ်ခြောက်ချားခဲ့သည်။ “အမေလေး၊ ကောင်းလိုက်တာ။ အခုမှကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိ သောလူသားအားလုံးက ဒီအကြောင်းကို သိကြရဲ့လား။ ကျမ်းတတ် ပုဂ္ဂိုလ်များက ဒီအကြောင်းဟောပြောကြသလား”ဟု ပြောခဲ့သည်။ သီအိုလော်ဂျီသမားအချို့က ဤသမ္မာတရားကိုသိရှိ၍ဟောပြောသူ တစ်စုံတစ်ဦးရှိရန် ကျွန်တော်ဆန္ဒပြုလိုက်သည်။ ထိုကြောင့် ခရစ် ယာန်ဘာသာ၌သီအိုလော်ဂျီအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို ကျွန်တော် လေ့လာစုံစမ်းခဲ့သည်။ သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်း ကောင်းအကြောင်းကို အနည်းငယ်မျှ ဟောပြောသူရှိသလောဟု ကျွန်တော်စုံစမ်းကြည့်ရာ သူတို့ဟောပြောသောအရာများသည်အ ချည်းနှီးသက်သက်ဖြစ်ပါသည်။ 
ထိုကြောင့် ဤသမ္မာတရားသတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်နား လည်သဘောပေါက်ခဲ့ပြီးနောက် ကျွန်တော်ပထမဆုတောင်းချက်မှာ “ဘုရားသခင်၊ ကျွန်တော်ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံ ကြည်ပါတယ်။ ကိုယ်‌တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော့် အပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွား၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံကာ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော့်ကိုအ ပြစ်မှကယ်တင်တော်မူခဲ့တယ်လို ကျွန်တော်ယုံကြည်ခဲ့တယ်။သို့ သော်ဘုရားသခင်၊ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိသောလူအားလုံးက ဤသမ္မာ တရားအကြောင်းကို မသိကြပေ။ ဤသမ္မာတရားကို တစ်ကမ္ဘာလုံး သို့ဟောပြောခွင့်ပြုတော်မူပါ။ ကိုယ်တော်မူရင်းသတင်းကောင်းကို ထိုအတိုင်းဟောပြောခွင့်ပေးတော်မူပါ”ဟုဆု‌တောင်းခဲ့သည်။ 
သင့်အား ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ဖက်များအဖြစ်တွေ့ရှိခြင်းသည် အ လွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သည်။ အပြာ ရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်နှင့် အဖြူရောင်ပိတ်ချောသမ္မာ တရားကိုသူတို့ထံဟောပြောရန်ဘုရားသခင်ကိုရှာဖွေ၍ သမ္မာတရား ရှာဖွေသူအနည်းငယ်တွေရှိ၍ ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီး သူတို့နှင့် အတူအစေခံခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားမ ထောင်မယုံကြည်သူထောင်ချီနှင့်တွေ့ကာ သွန်သင်ခြင်းထက်ပို၍ ကောင်းမွန်သည်။  ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်သူ အားလုံးသင်တို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို အလွန်တ ရားချီးမွမ်းပါသည်။ 
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောလူအနည်းငယ်သည် သင်နှင့်ကျွန်တော် ကဲ့သို့ဝမ်းမြောက်ကြသည်။ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သူများသည် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ စစ်မှန်သောညီအစ်ကိုမောင်နှမများဖြစ်ကြသနည်း။ ဤအရာများအားလုံးသည် သမ္မာတရားအရှင်ဘုရားထံမှအမှန်အ ကန်ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားတန်ဖိုး ကြီးသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများချပေးတော်မူသောအခါတွင် ဖြစ် စေ၊တန်ဖိုးရှိသောကယ်တင်ခြင်းကိုဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးအပ်တော်မူသည့်အခါတွင်ဖြစ်စေ၊တန်ဖိုးရှိသောယဇ်ပရောဟိတ် ရာထူးကိုဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အားချပေးတော်မူသောအခါ တွင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အစေမခံဘဲနေ နိုင်ကြ မည်လော။ အပြစ်သားများကိုတရားမစီရင်ဘဲနေနိုင်ကြမည် လော။ ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းမဟောဘဲနေနိုင်ကြမည် လော။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းဟောပြော သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရပြီးသောသူများ သည် မပြစ် လွှတ်ခြင်းမခံရသေးသောသူများနှင့်မည်ကဲ့သို့ခွဲခြားနိုင် မည်နည်း။ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်း တော်မူသောအခါ အမှောင်နှင့်အလင်းကိုပိုင်းခြားတော်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဖြောင့်မတ်သူများနှင့်အပြစ်သားများကို ရှင်း လင်းစွာပိုင်းခြားကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာတရားနှင့်မှားယွင်း သောအရာများရောထွေးနေလျှင် ဘုရားသခင်သည် ဝမ်းမြောက် ခြင်းရှိတော်မမူပေ။ ဘုရားသခင်က “စပျစ်ဥယျာဉ်၌ ခြားနားသော မျိုးစေ့တို့ကို ရောနှော၍ မကြဲရ။ထိုသို့ကြဲလျှင်၊ မျိုးစေ့အသီး၊ စပျစ် ပင်အသီးနှစ်ပါးစလုံး ပျက်လိမ့်မည်။နွားနှင့်မြည်းကိုဘက်၍ လယ် မထွန်ရ။ဝါနှင့်သိုးမွေးကို ရောနှော၍ ရက်သောအဝတ်ကို မဝတ်ရ” (တရား ၂၂း၉-၁၁) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည်လည်း အပြစ်သားများကို ပိုင်းခြားနိုင်ရန် သူတို့အတွက် ရှင်း လင်းပြတ်သားသောတရားစီရင် ခြင်းပြုရမည် ဖြစ်သည်။ 
ယခုချိန်သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာသူ များအတွက် သမ္မာတရားကို သမ္မာတရားအဖြစ် သူတို့လက်ရှိအခြေ အနေနှင့်မသင့်မတင့်ဖြစ်နေသော်လည်း ယုံကြည်ရမည့်အချိန်ကာ လာရောက်နေပါပြီ။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်သူ များသည် ကျေးဇူးတော်အောက်၌ လောက၏အလင်းဖြစ်လာခဲ့ကြ သည်။သို့သော် မယုံကြည်သောသူများသည် အမှောင်မှလွတ်မြောက်  ခြင်းအခွင့်မရရှိကြပေ။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ် တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ကြသဖြင့် ဥရိမ် နှင့် သုမိမ် ၎င်းမှာ ‘အလင်းနှင့်ပြည့်စုံခြင်း’ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်၌ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်မှလုံးလုံးလျားလျားကယ်တင်ခြင်းရရှိသောသူများဖြစ် ကြသည်။ 
သင်သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာခဲ့ပြီလော။ ယခုကျွန်ုပ် တို့အားလုံးသည် မင်းယဇ်ပရောဟိတ်၏အမှုများကိုထမ်းဆောင်ခြင်း ဖြင့် အသက်ရှင်နေကြသဖြင့် ဤကမ္ဘာတွင် ဘုရင့်တကာတို့၏ဘုရင် ဖြစ်တော်မူထသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ် ကျေးဇူးတင်ကြ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကိုချပေးတော်မူ သောဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောကတွင်အသက်ရှင်နေစဥ်ကာလအတွင်း မင်းယဇ်ပရော ဟိတ်တာဝန်းများကို အောင်မြင်စွာထမ်းဆောင်ရန် ဘုရားသခင်မစ တော်မူပါစေဟု ကွန်တော်ဆုတောင်းပါသည်။
ဟာလေလုယာ။ ဘုရားသခင်အစဥ်ဘုန်းကြီးတော်မူပါစေ သော်။