Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၂ - သင်၏စိတ်နှလုံးသား၌ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် အချည်းနှီးများ ရှိလျှင် သမ္မာတရား အလင်းကို ရှာပါ

[12-5] သန့်ရှင်းသောမျိုးစေ့သည် လူသားများအတွက်မြော်လင့် ချက်ဖြစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်

သန့်ရှင်းသောမျိုးစေ့သည် လူသားများအတွက်မြော်လင့် ချက်ဖြစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်
(ဟေရှာယ ၆း၁-၁၃)
“ဩဇိမင်းကြီးအနိစ္စရောက်သော နှစ်တွင်၊ ထာဝရဘုရားသည် အလွန်မြင့်မြတ်သောပလ္လင်ပေါ်မှာ ထိုင်တော်မူသည်ကို ငါမြင်၏။ အ ဝတ်တော်တန်ဆာ သည် ဗိမာန်တော်ကို ဖြည့်လေ၏။ ကောင်းကင် တမန်သရပ်တို့သည် ပလ္လင်တော် တဘက်တချက်၌ ရပ်နေကြ၏။ သူတို့သည် အတောင် ခြောက်ခုစီရှိ၍၊ အတောင်နှစ်ခုဖြင့် မျက်နှာကို ဖုံးလျက်၊ အတောင်နှစ်ခုဖြင့် ခြေတို့ကို ဖုံးလျက်၊ အတောင်နှစ်ခုဖြင့် ပျံတတ်ကြ၏။သူတို့ကလည်း၊ 
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားသည်
သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ သန့်ရှင်းတော်မူ၏။
 မြေကြီးလုံးသည် ဘုန်းတော်နှင့် ပြည့်လေ၏ဟု တပါးကိုတပါး
ကြွေးကြော်၍ မြွတ်ဆိုကြ၏။
ထိုသို့သော ကြွေးကြော်သံကြောင့်၊ တံခါးတိုင်တို့သည် လှုပ်ရှား ၍၊ မီးခိုးနှင့် တအိမ်လုံးပြည့်လေ၏။
ငါကလည်း၊ 
ငါ၌အမင်္ဂလာရှိ၏။ ငါအကျိုးနည်းပြီ။ 
အကြောင်းမူကား၊ ငါသည်ညစ်ညူးသောနှုတ်ခမ်းရှိလျက်၊ 
ညစ်ညူးသောနှုတ်ခမ်းရှိသော လူမျိုးတွင်နေလျက်နှင့်၊
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားတည်းဟူသော 
ရှင်ဘုရင်ကို၊ ကိုယ်မျက်စိနှင့်မြင်လေပြီတကားဟု ဆို၏။
ထိုအခါ ကောင်းကင်တမန် သရပ်တပါးသည် ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်က မီးညှပ်ဖြင့်ယူသော မီးခဲတခဲကို လက်နှင့်ကိုင်လျက်၊ ငါရှိရာသို့ပျံလာ ၍၊ငါ့နှုတ်ကိုတို့ပြီးလျှင်၊ 
ဤမီးခဲသည် သင်၏ နှုတ်ခမ်းကို တွေ့ပြီ။ 
သင်၏ဒုစရိုက်ကို သုတ်သင်ပြီ။ 
သင်၏အပြစ်လည်း ပြေရှင်းပြီဟု ဆို၏။
တဖန်ထာဝရဘုရားက၊ ငါသည်အဘယ်သူကို 
စေလွှတ်ရမည်နည်း။ ငါတို့အဘို့ အဘယ်သူသွားမည်နည်းဟု
မေးတော်မူသံကို ငါကြားလျှင်၊ 
ငါက၊ အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏။ အကျွန်ုပ်ကို စေလွှတ်တော်မူပါဟု 
လျှောက်လေ၏။ 
ထာဝရဘုရားကလည်း၊ ထိုလူမျိုးရှိရာသို့ သွားပြီးလျှင်၊ 
သင်တို့သည် ကြားလျက်ပင်၊ အနက်ကို နားမလည်ဘဲ
ကြားကြလိမ့်မည်။ မြင်လျက်ပင်အာရုံမပြုဘဲ 
မြင်ကြလိမ့်မည်ဟု ပြောလော့။ 
သူတို့မျက်စိမမြင်၊ နားမကြား၊ စိတ်နှလုံးမသိ၊ 
အကျင့်မပြောင်းလဲ၊ သူတို့အနာရောဂါကို 
ငါမငြိမ်းစေရ သည်တိုင်အောင်၊ သူတို့စိတ်နှလုံးကို
မိုက်စေလော့။ သူတို့ နားကိုလည်း ထိုင်းစေလော့။
သူတို့မျက်စိကိုလည်း ပိတ်လော့ဟု မိန့်တော်မူ၏။
အိုထာဝရဘုရား၊ အဘယ်မျှကာလပတ်လုံး
ကြာပါလိမ့်မည်နည်းဟု ငါမေးလျှောက်ပြန်လျှင်၊ 
မြို့တို့သည် မြို့သားမရှိ၊ အိမ်တို့သည် အိမ်သားမရှိအောင် 
ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်သဖြင့်၊ တပြည်လုံးသည် 
လူဆိတ်ညံရာသက်သက်ဖြစ်သည်တိုင်အောင်၎င်း၊
ထာဝရဘုရားသည် လူတို့ကိုဝေးသောအရပ်သို့ 
ပြောင်းစေတော်မူ၍၊ ပြည်ထဲမှာများစွာသော စွန့်ပစ်ခြင်း 
ရှိသည်တိုင်အောင်၎င်း၊ ထိုကာလသည် ကြာလိမ့်မည်။
ထိုပြည်၌ ဆယ်ဘို့တွင်တဘို့ ကြွင်းသေးသော်လည်း၊
 ထိုအကြွင်းသည် အထပ်ထပ်ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံရ လိမ့်မည်။
သို့ရာတွင်၊ ထင်းရူးပင်နှင့် သပိတ်ပင်တို့ကို ခုတ်လှဲ၍၊ 
သစ်ငုတ်သည် ကြွင်းသကဲ့သို့၊ သန့်ရှင်းသောအနွယ်သည်
 ထိုပြည်၌ အငုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
 

ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ခဲ့သော ဟေရှာယအခန်းကြီး ၆တွင် ဘုရားသခင် သည် ပရောဖက်ဟေရှာယထံပြသတော်မူခဲ့သော ရူပါရုံအမျိုးမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်ကြသည်။ ဤရူပါရုံများတွင် ပရောဖက်ဟေရှာယက အတောင်ပံခြောက်ခုစီရှိသော ကောင်းကင်တမန်သရပ်ကို မြင်တွေ့ခဲ့ သည်။ သူတိုသည် အတောင်ပံနှစ်ခုဖြင့် မိမိမျက်နှာများကို ဖုံးအုပ်၍ နှစ်ခုတို့ဖြင့် ခြေထောက်ကို ဖုံးအုပ်ကာ နှစ်ခုတို့ဖြင့် ပျံသန်းကြသည်။ သူတို့သည် တစ်ဉီးနှင့်တစ်ဉီး ငိုကြွေးကြ၍ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်း ကြ သည်။ သူတို့က-
“ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားသည်သန့်ရှင်းတော်မူ 
၏။ သန့်ရှင်းတော မူ၏။ သန့်ရှင်းတော်မူ၏။ မြေကြီးလုံးသည် 
ဘုန်းတော်နှင့် ပြည့်လေ၏ဟု တပါးကိုတပါး ကြွေးကြော်၍
မြွတ်ဆို ကြ၏” (ဟေရှာယ ၆း၃)။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်ရှိသော ဗျာ ဒိတ်ကျမ်းစာ၌လည်း ဤသို့ဖြင့် ကောင်းကင်တမန်များသည် ဘုရား သခင်ကို ချီးမွမ်းခြင်းကိုလည်း တွေ့ရကြသည်။
ပရောဖက်ဟေရှာယသည် ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်၍ မိမိကိုယ်ကို ကိုယ် “သန့်ရှင်းတော်မူသောဘုရားကို ငါ့မျက်စိဖြင့်မြင်တွေ့ရသဖြင့် ငါ အကျိုးနည်းပြီ”ဟု ဆိုခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားရှေ့တော်၌ ရပ်နေ သည်ကို မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် မြင်တွေ့ခဲ့သဖြင့် သူသည် သေရမည်ဟု သူသိနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးက ယဇ်ပလ္လင်မှ မီးညှပ်ဖြင့် မီးခဲတစ်ခဲကို ယူ၍ ဟေရှာယ၏နှုတ်ကို တို့ထိ၍ “သင်၏ ဒုစရိုက်ကို သုတ်သင်ပြီ”ဟု ပြောခဲ့သည်။ 
 

ဘုရားသခင်၏ရန်သူဖြစ်လာခဲ့သည်သူတစ်ဉီးသည် နောက်ပြန်လှည်ရန် အလွန်ခက်ခဲသည်

ဘုရားသခင်၏ရန်သူများဖြစ်လာခဲ့သူများသည် နောက်ပြန် လှည့်၍ ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ဘုရားသခင်က “ငါသည်အဘယ်သူကို စေလွှတ်ရမည်နည်း။ ငါတို့အဘို့ အဘယ်သူ သွားမည်နည်း” (ဟေရှာယ ၆း၈)ဟု မိန့်တော်မူသောအခါ ဟေရှာယ က “အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏။ အကျွန်ုပ်ကို စေလွှတ်တော်မူပါ”ဟု ပြန် လျှောက်ခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဘုရားသခင်က
“သူတို့မျက်စိမမြင်၊ နားမကြား၊ 
စိတ်နှလုံးမသိ၊ 
အကျင့်မပြောင်းလဲ၊ 
သူတို့အနာရောဂါကို ငါမငြိမ်းစေရ သည်တိုင်အောင်၊ 
သူတို့စိတ်နှလုံးကို မိုက်စေလော့။ 
သူတို့ နားကိုလည်း ထိုင်းစေလော့။ 
သူတို့မျက်စိကိုလည်း ပိတ်လော့”(ဟေရှာယ ၆း၁၀)ဟု မိန့် တော်မူ၏။
ဘုရားသခင်သည် လဲကျခဲ့ကြသောဣသရေလလူမျိုးများကို ကြည့်တော်မူသောအခါ သူတို့သည် ကိုယ်တော်ထံပြန်လှည့်လာ၍ အနာရောဂါငြိမ်းရန် စိတ်ဝင်စားတော်မူသည်။ ဣသရေလလူမျိုးများ သည် သူတို့၏အခြေအနေမှာ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ မျက်နှာမူ၍ ကိုယ်တော်ထံသို့ ပြန်လှည့်ရန် မဖြစ်နိုင်သည်ကို ဆိုလိုသည်။ တစ် နည်းအားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးများသည် နှလုံးသားများပြောင်းလဲ၍ ကိုယ်တော့်ထံပြန်လှည့်ရန်အတွက်သော်လည်းကောင်း၊ ဤစစ်မှန်မှု၊ ရိုးသားသောနောင်တရခြင်းမရှိဘဲ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ထံ အပြစ် ခွင့်လွှတ်ရန် တောင်းလျှောက်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏အပြစ်များပြဿ နာကို မဖြေရှင်းနိုင်ကြသည်ကိုလည်းကောင်း ကိုယ်တော်ပြောကား တော်မူသည်။ ဤသို့မဖြူစင်သောနောင်တမှာ အလွန်မှားယွင်းသည်။ ထိုကြောင့် ဣသရေလလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ နှလုံး သားအကြွင်းမဲ့ ပြန်လှည့်လာခြင်းမရှိဘဲ သူတို့၏ခံစားချက်ကို သက် သာရစေရန်အတွက်သာ ရှာဖွေဥ ကိုယ်တော့်ကို ဆန့်ကျင်သောအ ပြစ်မှ နောင်ရခြင်းသာရှိကြလျှင် ဤသို့သောနောင်တရခြင်းသည် ဘု ရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းသက်သက် ဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် ပထမဉီးဆုံးလုပ်ရ မည့်အရာမှာ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်ခြင်းမှ သူတို့နှလုံး သားများသည် စိတ်နှလုံးဖြူစင်စွာ ပြန်လှည့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့ သည် စစ်မှန်သောနောင်တရခြင်းမရှိဘဲ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်  ဆင်ခြေ ရန်အတွက်သာ ဘုရားထံတော်သို့ ပြန်လှည့်လာကြလျှင် ဘုရားသ ခင်သည် ၎င်းကို လက်ခံတော်မူလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ သူတို့သည် ဘု ရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သောအပြစ်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင် တော်မူခြင်းကို မလွဲမသွေ ခံစားရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင် သည် တရားစီရင်သောသူကို တရားစီရင်တော်မူသည်။ ကိုယ်တော် သည် ကျေးဇူးပြုလိုသောသူကို ကျေးဇူးပြုတော်မူလိမ့်မည်။ ဘုရား သခင်သည် တရားတော်မူသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ထားရကြမည် ဖြစ်သည်။
ဟေရှာယ ၆း၁၃ တွင်
“ထိုပြည်၌ ဆယ်ဘို့တွင်တဘို့ ကြွင်းသေးသော်လည်း၊ 
ထိုအကြွင်းသည် အထပ်ထပ်ဖျက်ဆီးခြင်းကိုခံရ လိမ့်မည်။ 
သို့ရာတွင်၊ ထင်းရူးပင်နှင့် သပိတ်ပင်တို့ကို ခုတ်လှဲ၍၊ 
သစ်ငုတ်သည် ကြွင်းသကဲ့သို့၊ 
သန့်ရှင်းသော အနွယ်သည် ထိုပြည်၌ အငုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်”ဟု ဖော်ပြားသည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိလူများကို ကြည့်တော်မူခဲ့သော အခါ သူတို့သည် ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းအပြစ်မှ ပြန်လှည့်ရန်၊ ဘုရား သခင်ထံတော်သို့ ပြန်လာရန်နှင့် ရုပ်တုကိုးကွယ်၍ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သောအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းဘဝကို ရပ်တန့်ရန် ကိုယ်တော်အ လိုတော်ရှိခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများအား ဤ သို့သောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် မိန့်တော်မူခဲ့သော် လည်း သူတို့သည် ရပ်တန့်ရန် လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ပေ။
ဣသရေလလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သောအ ပြစ်မှ ပြန်လှည့်၍ ကိုယ်တော်ထံတော်သို့ ပြန်လည်ကြသည်ကို စိတ် ကူးကြပါစို့။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်တော်မူ၍ သူတို့ကို လက်ခံတော်မူလိမ့်မည်။ သူတို့သည် နောက်ပြန်လှည့်ရန် ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား အခွင့်အရေးများစွာ ပေးအပ်တော်မူခဲ့ သည်။ သို့သော် သူတို့သည် ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းအပြစ်မှ ပြန်လှည့်ရန် ငြင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ 
သို့သော် သူတို့သည် ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းအပြစ်မှ နောက်ပြန် လှည့်ရန် ငြင်းဆိုကြသေးသည်။ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ရန် သူတို့ ၏ပုန်ကန်ထကြွသောဆန္ဒကြောင့် ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ အခြေခံအား ဖြင့် သူတို့၏နှလုံးသားများ၌ ဘိုးဘေးများမှ ဆင့်ကဲ အမွေဆက်ခံ သော အရိုးတစ်ချောင်းကဲ့သို့ အမြစ်တွယ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တစ်နည်း အားဖြင့်၊ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို နာမခံသောဆန္ဒဖြင့် ဤလော က၌ မွေးဖွားခဲ့ကြသောကြောင့် သူတို့သည် မှားယွင်းသောဘဝဖြင့် အသက်ရှင်ခဲ့ကြသည်။ ပထမလူသားအာဒံကို ဘုရားသခင်က ဖန် ဆင်းတော်မူခဲ့သော်လည်း သူသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သော ကျဆင်းသောကောင်းကင်တမန်၏စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်း၌ ကျဆင်း ခဲ့သည်။  အာဒံသည် ကျဆင်းခဲ့သော ကောင်းကင်တမန်၏ဆိုးသော ဆန္ဒနှင့် မိမိနှလုံးသားစည်းလုံးစေခဲ့၍ ဘုရားနေရာကို လုယူရန် ရှာ ဖွေခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်သော ကြီးလေး သောအပြစ်သို့ ခွေးကျဝက်ကျ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်း ကြောင့် အာဒံ၏နှလုံးသားသာမက ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများသည် လည်း ၎င်း၏မျိုးဆက်သစ်များအဖြစ် ဘုရားသခင်၏ရန်သူလွှမ်းမိုးမှု အောက်၌ နေရကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ထိုအချိန်တွင် ဣသရေ လလူမျိုးမျာသည် အာဒံထံမှ အမွေဆက်ခံခဲ့သော အပြစ်များကို ဝန်ခံ ၍ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ ဒူးထောက်ရသင့်ကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်တော်မူခြင်းမှ မလွှတ်မြောက်နိုင်ကြ၍ ကိုယ်တော့်ထံ ပြန်မလာနိုင်ကြသည်ဟု သူတို့သိသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောက၌ မွေးဖွားလာခဲ့ကြသောအခါ အာဒံ သည် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သော ပုန်ကန်သောနှလုံးသားကို အမွေဆက် ခံခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သဘာဝအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို နာမခံ ဘဲ ဆန့်ကျင်ရန် ဆန္ဒဖြင့် မွေးဖွားလာခဲ့ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကိုယ်တော့်ထံ မိမိအပြစ်များကို ဝန်ခံမှသာလျှင် ဘုရားသခင် ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားရရှိနိုင်ကြသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ နား လည်သဘောပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလတွင် အသက် ရှင်နေကြသော ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်း အားဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသ်ဟူသာ အပြစ်များကို ပြည့်စုံစွာ သိရ ကြမည် ဖြစ်သည်။ သင်သည်လည်း ဤလောက၌ မွေးဖွားလာခဲ့ သောအခါ သင်၏နှလုံးသားသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ရန် ဆန္ဒ ရှိခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဤဆန္ဒဖြင့် သင်သည် အသက်ရှင်ခဲ့သည် ကိုလည်းကောင်း ဝန်ခံရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် လူသားအားလုံး သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၊ လူသားများ၏ကယ်တင်ရှင်ထံ ပြန် လှည့်လာကြ၍ “ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ကိုယ်တော်ချပေးတော်မူခဲ့သော “ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်း”ကို အသိအမှတ်ပြုရကြမည် ဖြစ်သည်။ လူသားအားလုံး သည် အာဒံ၏အပြစ်ကို အမွေဆက်ခံခဲ့ကြ၍ ယနေ့အထိ ဘုရားသ ခင်ကို အံတုခုခံသူများအဖြစ် အသက်ရှင်နေကြသည်ကို ဝန်ခံရကြ မည် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် သူတို့သည် ဘုရားသခင်ထံ ကိုယ်တော်၏ ဂရုဏာတော်ကို နိမ့်ချစွာ တောင်းလျှောက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။
လူသားများသည် ဘုရားသခင်ထံ ပြန်လှည့်လာကြ၍ အမှန်အ ကန် နောင်တရမှသာလျှင် သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ကြ သောအခါ သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့သော အခြေခံအပြစ်များမှ ကျန်းမာခြင်း ရရှိကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည် သဘာဝအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ခုခံ ဆန့်ကျင်သူများဖြစ်ကြသည်ဟု ဝန်ခံခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်ထံ တော်သို့ ပြန်မလှည့်လာနိုင်ကြသည်ဟု သူတို့နားလည်သဘော ပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်  ဘုရားရှေ့တော် ၌ မှန်ကန်သောနောင်တရရန်နှင့် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် အတွက် ဘုရားသခင်၏အခွင့်အာဏာ၊ သန့်ရှင်းမှုနှင့် ဂုဏ်ပြုခြင်းကို အသိအမှတ်ပြုသော ယုံကြည်ခြင်း ရှေ့ဉီးစွာ ရှိရကြမည် ဖြစ်သည်။ ယခုတွင် သင်၏နှလုံးသားသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ရန် ဆန္ဒရှိ သည်ဟု ဝန်ခံသင့်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏သန့်ရှင်းမှိုကု ဝန်ခံကြ၍ ကိုယ်တော်၏ဂရုဏာကောင်းကြီးမင်္ဂလာ၊ ဂရုဏာကျေးဇူးတော်၊ နှင့် ဖြောင့်မတ်သောကယ်တင်ခြင်းကို ယုံ ကြည်ကြ၍ ချီးမွမ်းရန် ဆက်ကပ်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် တန် ခိုးကြီး၍ ဂရုဏာတော်ရှင်ဘုရားသခင် ထံတော်သို့ ပြန်လှည့်နိုင်ကြ ရန်အတွက် ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မစခြင်းမပါဘဲ မဖြစ်နိုင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ အမှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဤမစတော်မူခြင်းကို ရရှိနိုင်ကြသည်။
ဓမ္မသစ်ကျမ်းခေတ်ကာလရောက်လာသည်နှင့်အမျှ ဆုကျေးဇူး အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်ချပေးတော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်၏မစခြင်းမပါဘဲ စစ်မှန်သော ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေဟု နားလည်သဘော ပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအကြောင်း ကို မမေ့အပ်ပေ။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အ ခြေခံအားဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆန့်ကျင်ရန် ဆန္ဒ ရှိသောအပြစ်ရှိသောနှလုံးသားဖြင့် မွေးဖွားလာခဲ့ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသို့ဖြင့် ဘုရားသခင်၏ရန်သူများအဖြစ် အသက်ရှင်ခဲ့သောကြောင့် နောက်ဆုံးသော မြော်လင့်ချက်မှာ ဘုရား သခင်၏သားတော် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်သောလုပ် ဆောင်ချက် ဖြစ်သည်။ ဤလောက၌ အပြစ်များအားလုံးမှ ရွေးနှုတ် ခြင်းမြော်လင့်ချက်မှာ ယခုတွင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ကြွလာတော်မူသော သခင်ယေရှု ခရစ်တော်ပေါ်၌ ရပ်တည်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်သောကယ်တင်ခြင်းအ မှုကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိ၍ ကိုယ်တော်ထံ ကျေးဇူးတင်တတ်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤသို့လုပ်ဆောင်ရန် ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို ဖွဲ့စည်းပေး သော သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏လုပ်ငန်းကို ရှေ့ဉီးစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားရ ကြမည် ဖြစ်သည်။ ဤပညာသည် လူသားများထံ သခင်ယေရှုခရစ် တော် ကတိပြုတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်အား ဖြင့် ရောက်ရှိသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် လူသားများ၏အ ပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူရန်အတွက် အပြစ်ဖြေရာပူဇော်သက္ကာ အဖြစ် ကိုယ်တော်သည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံ မိမိကိုယ်ကို ကိုယ် လိုလိုလားလား ပူဇော်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤစစ် မှန်သော ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်သောအခါ ရွေးနှုတ်ကယ်တင် ခြင်းအမှန်အကန် ခံရကြသည်။ ဤဓမ္မသစ်ခေတ်ကာလတွင် သခင် ယေရှုသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော် အားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးသောအမှုကို ပြည့် စုံစေတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကြွလာတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားကို နှလုံးသားများဖြင့် ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤယုံကြည်မှုရှိကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းမှာ ပြည့်စုံ၍ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ် ကျေးဇူး တင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း နှုတ်ကပတ်တော်၊ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြုတော် မူခဲ့သော အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ကြ သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံတွင် သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင် ထံတော်သို့ အမှန်အကန် ပြန်လှည့်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သော သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင်ထံ ပြန်လှည့်လာ၍ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ချီးမွမ်းကာ ထာဝရအသက်ရှင်နိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ ယ ခုတွင် သန့်ရှင်းတော်မူသောဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုကို လက်ခံတော်မူရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေး အပ်တော်မူသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ် တော်သည် စစ်မှန်သောသမ္မာတရားဖြစ်သည်ဟူသော ယုံကြည်ခြင်း ရှိရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းမှာ ကိုယ်တော် သည် လူသားများ၏အပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူလိမ့်မည်ဟု ကတိပြုတော်မူခဲ့သော သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ အပြစ်ဖြေရာယဇ် ပူ ဇော်သက္ကာအားဖြင့် ပြည့်စုံလျက်ရှိသည်။
 


ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်၌သာ မြော်လင့်ချက်ထားရကြမည် ဖြစ်သည်


ဤနေ့အထိ လူသားများအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူ များအဖြစ် ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလတွင်ရှိသော ဣသရေလလူမျိုး များကဲ့သို့ အသက်ရှင်နေကြသည်။ ရှေးခေတ် ဣသရေလလူမျိုးများ သည် ဘုရားသခင်နှင့်နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်သူ များအဖြစ် အသက်ရှင်ခဲ့ကြသောကြောင့် သူတို့သည် အခြားတိုင်းတ ပါး၏ထမ်းဘိုးကို ထမ်း၍ ကြီးမားသော ဆင်းရဲဒုက္ခခံရကြသည်။ ဘု ရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများအား သူတို့ကျူးလွန်သောအ ပြစ်များအားလုံမှ ကယ်တင်တော်မူရန်အတွက် သားတော်သခင်ယေ ရှုခရစ်တော်အား ပူဇော်သက္ကာပြု၍ အပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ကျေအေး စေတော်မူခဲ့သည်။ လူသားအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက် တော်၌ ပျောက်သောသိုးများဖြစ်ကြသည်။
ကျွန်တော်အစောပိုင်းတွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း လူသားများ သည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြန်လှည့်နိုင်ကြရန်အတွက် သူတို့အား လုံးသည် သဘာဝအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ဘုန်းတော် ကို  အာဒံကဲ့သို့ ဆန့်ကျင်သူများဖြစ်ကြသည်ကို ဝန်ခံရကြမည် ဖြစ် သည်။ လူသားများသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သောအပြစ်ကျူး လွန်သူများအဖြစ် အမှန်အကန် နောင်တရသောအခါ ကိုယ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတော်တံခါးသည် ဖွင့်လျက်ရှိသည်။ ယခု တွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် လူသားများထံ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ပေးအပ်တော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသမ္မာတ ရားရှေ့မှာ ဒူးထောက်၍ အပြစ်များကို ဝန်ခံကာ ဘုရားသခင်ပေးအပ် တော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကို လက်ခံရကြမည် ဖြစ်သည်။  ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကိုယ်တော်နှင့် ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ် တော်ကို ဆန့်ကျင်သောအပြစ်ကြောင့် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင် ခြင်းကို ခံရကာ အပ္ပါယ်ငရဲသို့ ပစ်ချခြင်းခံရမည်သူများဖြစ်ကြသည် ဟု အသိအမှတ်ပြုရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏ရန်သူများနှင့် ကိုယ်တော်ကို ဆန့်ကျင်သူများဖြစ်ကြသည်ဟု ဝန်ခံ မှသာလျှင် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရန် အရည်အချင်း ပြည့်စုံသည်ဟု မမေ့သင့်ပေ။ အခုအထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ၏သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ကြီးမြတ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်နေကြသေးသည်။ လူ သားများသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ “ဖြောင့်မတ်ခြင်း”ကို ကယ် တင်ရှင်အဖြစ် နားလည်သဘောပေါက်၍ ယုံကြည်ကြကာ ဘုရားသ ခင်ထံတော်သို့ ပြန်လှည့်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာလျှင် ဘုရားသ ခင်ပေးအပ်တော်မူသော ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးကို သူတို့သည် ခံစား ရရှိနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူများအဖြစ် အသက်ရှင်ခဲ့ ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘုရားသခင်ပေးအပ်တော်မူခဲ့သော ကယ် တင်ခြင်းစစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို နားလည်သဘော ပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏သားတော်သ ခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူခဲ့ပြီးနောက် လူသားများ၏ဒုစရိုက်များအားလုံးကို ထမ်းတော်မူရန် ဗတ္တိဇံယော ဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်း လောင်းတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ကိုယ်တော်ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည် ရွေးနှုတ်ခြင်း ပူဇော်သက္ကာဖြစ်ကြသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ရ ကြမည် ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်များကို ဆေးကြောပေးသည်။ ဤသတင်းကောင်း ယုံကြည် ခြင်းမှာ လူသားများလိုအပ်သောအရာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားဖြစ်တော်မူ သော သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်က ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူ၍ ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသောအခါ ယခု တွင် မှောင်မိုက်၌၌ ချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသော ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ် များအားလုံးမှ လွှတ်မြောက်ကြသည်။ လူသားများအပေါ် ဘုရားသ ခင်ပေးအပ်တော်မူခဲ့သော စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းသည် စတင်ခဲ့ ၍ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ ဖော်ပြထားသော ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းပြည့်စုံသည်ကို ဆိုလိုသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များမှ ကယ်တင် ခြင်းသို့ ရောက်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။
ဘုရားသခင်က “သန့်ရှင်းသောအနွယ်သည် ထိုပြည်၌ အငုတ် ဖြစ်လိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၆း၁၃) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဤလောက ၌အသက်ရှင်သောအပြစ်သားများအားလုံးအတွက် သန့်ရှင်းသောအ နွယ်ဖြစ်သူ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်သောယဇ်ပူဇော်ခြင်း ကို ယုံကြည်ကြလျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ကြသည်။ ဤယုံ ကြည်မှုသည် ယနေ့အထိ အပြစ်သားများဖြစ်ကြသူအားလုံးအတွက် တစ်ခုတည်းသောမြော်လင့်ချက် ဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ဟေရှာယမြင် တွေ့ခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်က ဓမ္မသစ်ခေတ်ကာလ တွင်ရောက်လာမည့် ကိုယ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်အ ကြောင်းကို ပြောထားသည်။ လူသားများအားလုံးသည် အပြစ်၌ ကျွံ ကျနေကြသော်လည်း ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်က ပတ်တော်သည် သူတို့ကို အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်၍ သခင် ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူများအား လုံးအပေါ် ချပေးတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ် တို့အား အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းပေးအပ်တော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် နှ လုံးသားအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိ/မရှိပေါ်မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့အား လုံးသည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ ဖြစ်လာရန် ကောင်းကြီးမင်္ဂ လာများခံစားရသည်။ သို့မဟုတ် မခံစားရပေ။
 


လူသားများသည် ကမ္ဘာ့ဘာသာများကို မှီခိုခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက်နိုင်ကြပေ


တည်ရှိခဲ့သောလောဘာသာတရားကို မှီခိုခြင်းအားဖြင့် လူသား များသည် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေဟု နား လည်သဘောပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ လူများသည် ကောင်းမှုကု သိုလ်ပြုခြင်းအားဖြင့် သူတို့အပြစ်များကို ဖယ်ရှားမှသာလျှင် သူတို့ သည် သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ သွားနိုင်ကြ သည်ဟု ဤလောကဘာသာတရားများက သွန်သင်ကြသည်။ အပြစ် များပြဿနာဖြေရှင်းပေးရန် တစ်ခုတည်းသောလမ်းမှာ ကောင်းမှုကု သိုလ်များစွာပြုခြင်းနှင့်မွန်မြတ်သောအသက်တာဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သူတို့ယုံကြည်ကြသည်။  သူတို့သည် မိမိအတွေးအခေါ် များကိုပေါ်တွင် မှီခိုကြသည်။ သူတို့သည် မိမိနှလုံးသားနှင့်စိတ်များ မှထွက်လာသော ဆိုးသောအပြစ်များမှ နောင်တရ၍ မွန်မြတ်သော ဘဝဖြင့် အသက်ရှင်ကြလျှင် သူတို့သည် ဤအပြစ်များအားလုံးမှ လွှတ်မြောက်နိုင်ကြသည်ဟု တွေးကြသည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင် နှင့် ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းထက် ကောင်းမှု ကုသိုလ်များကိုယုံကြည်ကြ၍ သူတို့သည် ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ရောက်နိုင်ကြမည်ဟု အချည်းနှီးတွေး တောကြသည်။ သူတို့သည် ပိုများသောအမှားကို မပြုနိုင်ကြပေ။ ဘု ရားသခင်ချပေးတော်မူသော ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်သည် သူတို့ထံ ပေးအပ်ခဲ့သော်လည်း သူတို့သည် နားမလည်ကြပေ။ ဤသို့ ဖြင့် ဘာသာရေးသမားများက သူတို့အပြစ်ဒုစရိုက်များကို နောင်တရ ကြသောအခါ ထိုအပြစ်များသည် အနည်းငယ် တစစီ ဖြေရှင်းပေးနိုင် သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ဤအရာသည် အလွန်ဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းသော မိစ္ဆာယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်း၌ပင်လျှင် လူများစွာတို့သည် နောက် တဖန်အပြစ်မပြုရန် ဖြေရှင်း၍ တစ်လှမ်းချင်း နောင်တနှင့်စပ်ဆိုင် သောဆုတောင်းခြင်းပြုကြသောအခါ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော် သည် သူတို့အပြစ်များကို ဆေးကြောပေးသည်ဟု ထင်တတ်ကြ သည်။ ခရစ်ယာန်များသည် ပူဇော်သော နောင်တနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆု တောင်းခြင်းများသည် ကမ္ဘာ့ဘာသာတရားနှင့် ထူးခြားမှုမရှိပေ။ တစ် နည်းအားဖြင့်၊ ဤခရစ်ယာန်များသည် ဤလောက အခြားဘာသာလူ များကဲ့သို့ တူညီသောအတွေးအခေါ်များဖြင့် ဘာသာရေအသက်တာ ကျင့်ဆောင်နေကြသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သူတို့သည် မိမိစိတ်ဆန္ဒ၊ ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများ အခိုးအငွေ့ပမာပျံသန်း၍ နောက်ဆုံးတွင် ဆုံးရှုံးသောသူများဖြစ်ကြသည်ဟု သူတို့ကိုယ်တိုင် မြင်တွေ့ကြလိမ့်မည်။
ဤသို့လမ်းလွှဲသောခရစ်ယာန်များသည် ဘုရားသခင်ကိုဆန့် ကျင်ခြင်းအားဖြင့် ယနေ့အထိ ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များအားလုံးမှ ပြန်လှည့်ရန်အတွက် သူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ပေးအပ်တော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်က ပတ်တော်သို့ ပြန်လှည့်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ မိစ္ဆာအယူဝါဒများမှ နောက်ပြန် လှည့်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ သူတို့သည် အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင် ခြင်းခံရရန် နောင်တနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်းကြိုးစားအား ထုတ်မှုများအားလုံးသည် အချည်းနှီးသက်သက် ဖြစ်သည်ကို သူတို့ နားလည်သဘောပေါက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမှာ အပြစ်သားများသည် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရ ရန်အတွက် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် လူသားများ ၏ကယ်တင်ရှင်သည် ကျွန်ုပ်တို့နေရာတွင် ကယ်တင်ခြင်း ယဇ်ပူဇော် သက္ကာကို ပြုပေးတော်မူခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤအရာကို ယုံ ကြည်ခြင်းသည် လူသားများအားလုံး ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သော အပြစ်မှ နောက်ပြန်လှည့်ရန်နှင့် ကိုယ်တော့်ထံတော်သို့ ပြန်လည်ရန် တစ်ခုတည်းသောလမ်း ဖြစ်သည်။ လူသားများ၏အပြစ်မျာကို ဖယ် ရှားပေးတော်မူရန်အတွက် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြုပေးတော်မူခဲ့ သော ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို သူတို့သည် ယုံကြည်မှသာလျှင် သူတို့ သည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြန်လာနိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
 


လူသားများ၏မြော်လင့်ချက်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော် တပါးတည်ပေါ်တွင် မှီခိုသည်


လူသားများအားလုံးအတွက် တစ်ခုတည်းသောမြော်လင့်ချက်ရှိ သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင် ချက်ကို ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်အဖြစ် ယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်မှုတစ်ခုတည်းသာလျှင် သူတို့၏မြော်လင့်ချက် ဖြစ် သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော် မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကိုဘ်တော်သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင် သော လူသားများ၏အပြစ်များကို မိမိကိုယ်ပေါ်သို့ ထမ်းတော်မူခဲ့ သည်။ ကိုယ်တော်သည် လောကအပြစ်များကို ထမ်း၍ ကားစင်တင် အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် လူများ၏အပြစ်များအားလုံး၏ပြစ် ကြွေးများပေးဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် လူ သားမျးထံ စစ်မှန်သောမြော်လင့်ချက်ကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။  သ ခင်ယေရှုသည် ဤကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို ယုံကြည်သောလူ သားများအပေါ် စစ်မှန်သောမြော်လင့်ချက်ကို ယူဆောင်တော်မူခဲ့ သော ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားများ၏အပြစ် များအားလုံးကို ကိုယ်တိုင်ထမ်းတော်မူ၍ လောကအပြစ်များကို ထမ်း ကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာအသေခံတော် မူခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် လူသားများ၏ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကိုယ်တော်ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ဖြောင့် မတ်ခြင်းအမှုကို နှလုံးသားများဖြင့် ယုံကြည်သူအားလုံးအပေါ် ကိုယ် တော်သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းနှင့် အသစ်သောဘဝကို ပေးအပ် တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အား ဖြင့် ရရှိခဲ့သော စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်း နှုတ်က ပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သော ယနေ့အထိ ကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်များအားလုံးမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား သခင်ယေရှုပေးအပ် တော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော် ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော် အတိတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သောအပြစ်၏ချုပ်နှောင်မှုကို အချိန် ကြာမြှင့်စွာ ခံရကြသောကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် စစ်မှန်သော ကယ်တင်ခြင်းမည်သို့ရရှိကြမည်ကို မသိကြပေ။ လူသားများအတွက် ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကို ပြုပေးခဲ့သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အပြစ်များယူဆောင်သွားတော်မူသော ဗတ္တိ ဇံ၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်း၊ နှင့် ကိုယ်တော်၏ရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူခြင်းတန်ခိုးကို ကျေးဇူးတင်ကြသည်။ ယခုတွင် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်က သခင်ယေရှုခရစ်တော် ဤ လောကသို့ ကြွလာတော်မူခဲ့သောအခါ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များအားလုံး ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုကို နှလုံးသားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့အားလုံးသည် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် တစ်ခုတည်း သောလမ်း ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏တစ်ခုတည်းသောဖြောင့်မတ်ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများအားလုံးအတွက် စစ်မှန်သောမြော်လင့်ခြင်း ဖြစ် သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူခဲ့သောအခါ ကိုယ်တော်သည် ယောဒန်မြစ်၌ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် အပြစ်သားများ၏အပြစ်များအားလုံးကို လက်ခံတော်မူခဲ့သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယနေ့အထိ နှလုံး သားများ၌ စုပုံထားသော အပြစ်များအားလုံးမှ တစ်ကြိမ်တည်း ဆေး ကြောခြင်း ခံရကြသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအ ပြစ်များအားလံးကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဤကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများသည် ယုံကြည်ကြသောအခါတွင်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလော ကအပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ သခင်ယေရှုခရစ် တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကယ် တင်ခြင်းစတင်၍ ပြည့်စုံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ် တော်ပြုတော်မူခဲ့သော ရွေးနှုတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောအခါမှသာ လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ ဖြစ်လာနိုင်ကြ သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောက၌ “သန့်ရှင်းသောအနွယ်”ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာပြောသောအခါ သခင်ယေရှုသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ် တော်၊ ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် လူသားများကို မျိုးစေ့ကြဲ တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် ဤသတင်းကောင်း ယုံကြည်သူများအားလုံးအတွက် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းအမှုပြည့် စုံစေတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း ဆိုလိုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်းရှေ့မှာ ရပ်ကြသော အခါ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ရှိသောအပြစ်များအားလုံး ထင်ရှားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိအပြစ်များအတွက် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ရာ ပလ္လင်ရှေ့မှ ရပ်သော အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နား လည်သဘောပေါက်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တော်အားဖြင့် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းသို့ မရောက်နိုင်ကြ ပေ။ သို့သော် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို နှလုံးသား များဖြင့် ယုံကြည်မှသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာကို ကားကား၍ “ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံး သားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်” ဟု ပြောတတ်ကြသည်။ စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းမှာ ကိုယ်ကောင်း မှုကုသိုလ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ် သောလုပ်ငန်းကို နားလည်သဘောပေါက်၍ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သာလျှင် ရရှိနိုင်သည်ကို ဆိုလိုသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သ ခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြုပေးတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ြခင်းအမှုကို ယုံ ကြည်၍ နှလုံးသားများ၌ ဤနှုတ်ကပတ်တော်ကို လက်ခံကာ ဘုရား သခင်ကို ကျေးဇူးတင်ရကြမည် ဖြစ်သည်။
ကိုယ်တော်ချပေးတော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်သည် ဤစစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းနှုတ် ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူတိုင်းသည် ကယ်တင်ခြင်း သို့ ရောက်စေသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ် တော်ကို အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်း သမ္မာတရားအဖြစ် ယုံကြည်သူ အားလုံးသည် အပြစ်များအားလုံးမှ တစ်ကြိမ်တည်း ကယ်တင်ခြင်းခံ ရကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် သင်သည် သခင်ယေရှုပြည့်စုံစေတော် မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံ ကြည်မှသာလျှင် အပြစ်များအားလုံးမှ ဆေးကြောခြင်းခံရနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုခရစ် တော်ဘုရားကို အကန့်အသတ်မရှိ ကျေးဇူးတင်နိုင်ကြသည်။
ယနေ့ ကျမ်းချက်တွင် ကောင်းကင်တမန်သည် မိမိမျက်နှာများ ကို အတောင်ပံနှစ်ခုဖြင့် ဖုံးအုပ်၍၊ မိမိခြေထောက်များအတောင်ပံ နှစ်ခုဖြင့်ဖုံးအုပ်ကာ အတောင်ပံနှစ်ခုဖြင့် ပျံသန်းစဉ် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းခဲ့ကြသည်ဟု ပြောထားသည်။ ဤကျမ်းချက်တွင်ဖော်ပြထား သော ကောင်းကင်တမန်များသည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်တော် လှန်သောကောင်းကင်တမန်များ မဟုတ်ကြပေ။ ဤကောင်းကင်တ မန်များသည် ဘုရားသခင်ကို မဆန့်ကျင်ခဲ့ကြသော်လည်း သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်းရှေ့၌ မသန့်ရှင်းမှုများကို ထင်ရှား၍ မခံ နိုင်ကြသောကြောင့် သူတို့သည် မိမိမျက်နှာများနှင့်ခြေထောက်များ ကို ဖုံးအုပ်ခဲ့ကြသည်ကို တွေ့ရကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘု ရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏မသန့်ရှင်းမှုများကို ပို၍ထင်ရှားလာသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် အပြစ်များအတွက် သေခံရမည့်သူများဖြစ်ကြသည်ကို နား လည်သဘောပေါက်ကြသောအခါ ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်သည် အလွန်နီးကပ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။
ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးတွင် သုံးပါးတဆူဘုရားသာလျှင် သန့် ရှင်းတော်မူသည်။ ဤသို့ သန့်ရှင်းခြင်းရှေ့မှာ တုန်လှုပ်ချောက်ခြား သူများမှာ ကောင်းကင်တမန်များသာမဟုတ်ဘဲ ပရောဖက်ဟေရှာယ သည်ဟု အလွန်ကြောက်လှန့်ခဲ့သည်။ ပရောဖက်ဟေရှာယသည် ပလ္လင်ပေါ်တွင် ထိုင်တော်မူသော သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင်ကို မြင် တွေ့သောအခါ ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်း၌ ထင်ရှားသော ၎င်း၏ ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ဒုစရိုက်အပြစ်များကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို မသိ သောကြောင့် သူတို့သည် ကြောက်၍ မျက်နှာကို ဖုံးအုပ်လျက် မြေ ပေါ်မှာ ပြပ်ဝပ်ခဲ့သည်။ ပရောဖက်ဟေရှာယသည် မိမိအကြောင်း၊ လူ သားတစ်ဉီးဖြစ်ခြင်းကို သိခဲ့သဖြင့် သူသည် သန့်ရှင်းသောဘုရားကို မြင်တော်ခြင်းမှာ သေရမည်ကို သိသဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း သူဝန်ခံ ခဲ့သည်။
“ငါကလည်း၊ ငါ၌အမင်္ဂလာရှိ၏။ ငါအကျိုးနည်းပြီ။
အကြောင်းမူကား၊ ငါသည်ညစ်ညူးသော နှုတ်ခမ်းရှိ လျက်၊ 
ညစ်ညူးသောနှုတ်ခမ်းရှိသော လူမျိုးတွင်နေလျက်နှင့်၊ 
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် ထာဝရဘုရားတည်း ဟူသော 
ရှင်ဘုရင်ကို၊ ကိုယ်မျက်စိနှင့်မြင်လေပြီတကား” (ဟေရှာယ
၆း၅)။ 
မသန့်ရှင်းသောနှုတ်ခမ်းများဖြင့် လူသားများသည် သန့်ရှင်း တော်မူသော ဘုရားကို မြင်တွေ့လျှင် သူတို့အားလုံးသည် ဘုရားရှေ့ ၌ ရွေးချယ်စရာမရှိ ညစ်ညမ်း၍ ဆိုးသောသူများဖြစ်ကြသည်ကို နား လည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်မည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ ဘု ရားသခင်သည် နှုတ်ဖြင့် မပြောနိုင်လောက်အောင် သန့်ရှင်းတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများနှင့် လျစ်လျူရှုသောသူများဖြစ်ကြ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် လုပ်နိုင်သောအရာတစ်စုံ တစ်ခုမျှမရှိဘဲ အပြစ်များအတွက် သေရမည့်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်းကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ကြ သောအခါ လူသားများ၏သဘာဝမှာ ဆိုးသွမ်း၊ ညစ်ညမ်း၊ အပြစ်ရှိ၊ သနားစရာကောင်းသောသူများဖြစ်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်တော်မူခြင်းကို မလွှဲသာမရှောင်သာခံရ မည့်သူများဖြစ်ကြသည်ဟု နားလည်သဘောပေါက်၍ ဝန်ခံရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် ယနေ့ကျမ်းချက်သွန်သင်သောအရာ ဖြစ် သည်။
 

“ငါတို့အဖို့ အဘယ်သူ သွားမည်နည်း”

ဘုရားသခင်က “ငါတို့အဖို့ အဘယ်သူသွားမည်နည်း”ဟု မေး တော်မူသောအခါ ပရောက်ဖက်ဟေရှာယက “အကျွန်ုပ်ရှိပါ၏။ အ ကျွန်ုပ်ကို စေလွှတ်တော်မူပါ”ဟု ပြန်ဖြေခဲ့သည်။ သို့သော် ဘုရား သ ခင်က “သင်သည် သူတို့ထံ သွားလျှင်တောင် အသုံးမဝင်ပေ။ သူတို့ သည် ငါ့စကားကို နားထောင်လျှင်တောင် သူတို့သည် ငါ့ကို ဆန့်ကျင် သောအပြစ်မှ ပြန်လှည့်ကြ မည်လော”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ပရော ဖက်ဟေရှာယက ဣသရေလလူမျိုးများထံသွား၍ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို သူတို့ထံဟောပြောခဲ့သည်။ သူသည် ဘုရားသ ခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကို လက်ခံခဲ့ပြီးနောက် 
သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်း ၎င်း၏ မျိုးဆက်သစ်များသာမက ယနေ့မျိုးဆက်သစ်များအတွက် ၎င်း၏ ပ ရောဖက်စကား၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းခေတ်ကာလအထိ မမြင်ရသေးသော သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းဟောပြော ခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ပရောဖက်ဟေရှာယသည် သခင်ယေရှုခရစ် တော် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူသည့်ပုံစံ၊ ကိုယ်တော်သည် မည် သို့သော ကယ်တင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းနှင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို မိမိအပေါ်သို့တင်၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ထိုအ ပြစ်များ ထမ်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား မည်သို့ ကယ်တင် တော်မူမည့်အကြောင်းကို အသေးစိတ်၊ လုံးစေ့ပတ်စေ့ ပြောကြားခဲ့ သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ပရောဖက်များအားလုံးမှ သခင်ယေရှုခရစ် တော်၏အကြောင်းကို အများဆုံးဟောပြောသောပရောဖက်မှာ အ ခြားသူမဟုတ်ဘဲ ပရောဖက်ဟေရှာယ ဖြစ်သည်။
သို့သော် ဘုရားသခင်သည် “သင်က ဣသရေလလူမျိုးများထံ ဟောပြောနေလျှင်လည်း သူတို့သည် ပြန်လှည့်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ သည် ငါ့ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းအမှုမှ ပြန်လှည့်ရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။ သူတို့သည် မိမိကောင်းမှုကုသိုလ်မှ ငါ့ထံသို့လာ၍ သူတို့အပြစ်များမှ ကျန်းမာ ခြင်းခံစားရကြမည်”ဟု မိန့် တော်မူခဲ့သည်။ သူတို့နှလုံးသားများသည် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြ၍ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းမှ နောက်ပြန်လှည့်ရန် ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် သူတို့နှလုံးသားများကို အသစ်ဖြစ်စေတော်မူလျှင် သူတို့သည် ကိုယ်တော့်ကို ဘုရားနှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် အသိအမှတ် ပြုကြလိမ့်မည်ဟု ဘုရားသိတော်မူသည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင် သည် လူသားများ၏ကယ်တင်ရှင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ဣ သရေလလူမျိုးများကို ကယ်တင်တော်မူရန် ကြံစည်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ယခုတွင် စောင့်မြော်တော်မူ၍ သူတို့သည် ကိုယ် တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြ၍ အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ် တင်ခြင်းခံရကာ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်ဟု ဘုရားသိ တော်မူသည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ပရောဖက်ဟေရှာယထံ ဣသရေလလူမျိုးများ၏နှလုံးသားများသည် အသစ်မဖြစ်လျှင် ကိုယ် တော်သည် သူတို့ထံမှ ဘာမျှော်လင့်ချက်မရှိပေဟု ကိုယ်တော်မိန့် တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။
ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့သတိထားရမည့် အရေးကြီးသောသင်ခန်းစာ တစ်ခု ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူများထံ ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းဟောပြောသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဤသို့ မြော်လင့်ချက်ရှိသင့်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဤပစ္စုပ္ပန်ခေတ်ကာလတွင် ၎င်းအတိုင်း အသုံးချနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်သောသူများထံ ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသမ္မာတရား၊ ဘုရားသခင်၏ပရောဖက် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဟောပြောရန် သင့်တော်သည်။ သို့သော် ဘုရား သခင်ဆန့်ကျင်သောနှလုံးသားရှိသူများသည် သူတို့ထံ သတင်း ကောင်းဟောပြောကြလျှင်တောင် သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏နှုတ်က ပတ်တော်ကို လက်မခံကြပေ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကို နှလုံးသားဖြင့် ဆန့်ကျင်သောသူများသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော် တစ်ကြိမ်တည်း ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းဖြောင့်မတ် သောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုလိုအပ်ကြသည်။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် ဤ သမ္မာတရားကိုသာ ယံဒကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရကြ မည် ဖြစ်သည်။ ဤလောကတွင် အသက်ရှင်နေကြသောအပြစ်သား များအားလုံးသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောကြားတော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို လိုအပ်ကြ သည်။
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ရန် ဆန္ဒရှိသူအပြစ်သားများအားလုံးထံ ရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသမ္မာတရားကို မဖြစ်မနေ ဟော ပြောရမည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ယနေ့ အပြစ်သားများထံ စစ်မှန် သောသတင်းကောင်းသက်သေခံနိုင်ရန်အတွက် ဓမ္မသစ်နှင့်ဓမ္မ ဟောင်းကျမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသော ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သော နှုကပတ်တော်ဖြင့် ပြည့်စုံခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဟောပြောရန် သူတို့မှာ တာဝန်ရှိကြသည်။ ဤ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားနာသူ အပြစ်သားများအားလုံးသည် သူတို့ ကို ကယ်တင်နိုင်သော ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို အသိအမှတ်ပြု၍ ယုံကြည်မှသာလျှင် သူတို့ သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိဝိညာဉ်ရေးရာအတွေ့အကြုံများဟောပြော လျှင်လည်းကောင်း၊ ဇာတိအတွေးအခေါ်များ ထည့်သွင်းလျှင်လည်း ကောင်း ကျွန်ုပ်တို့ဟောပြောသောစကားကို ကြားသောသူများသည် ပျက်စီးလိမ့်မည်။ သက်သေခံသူတစ်ဉီးသည် ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတ ရားထက် အခြားသောအရာများကို ဟောပြောလျှင် ဤသက်သေကို ကြားနာသောသူများသည် ဘုရားသခင်ခင်းပေးတော်မူခဲ့သော စစ်မှန် သော ကယ်တင်ခြင်းလမ်းမှ လမ်းလွှဲကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်သည်ဟု ပြောသော ဝိညာဉ်များကို သတ်ဖြတ် သော ဤသို့မိုက်မဲသောသက်သေခံများ ဘယ်တော့မှ မဖြစ်လာသင့် ကြပေ။ လူသားများ၏ဝိညာဉ်မျာကယ်တင်ပေးသော ကယ်တင်ခြင်း အမှုကို ဖျက်စီးသေသာသူများသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို မသိဘဲ ခရစ်ယာန်ဘာသာအား ဘာသာ တရားတစ်ပါးအဖြစ်သာ ဟောပြောသူများ ဖြစ်ကြသည်။
 


ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုမှာ လူသားများ၏ မြော်လင့်ချက် ဖြစ်သည်


ထင်းရှူးပင် သို့မဟုတ် သပိတ်ပင်ခုတ်ဖြတ်သောအခါ အငုတ် ကျန်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟု ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့သောအခါ သန့်ရှင်း သောအနွယ်သည် လူသားများ၏မြော်လင့်ချက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ် နည်းအားဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများကို ကယ်တင်တော်မူရန်အတွက် တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို ဤ လောကသို့ စေလွှတ်တော်မူခဲ့၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့ သောဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေး တော်အားဖြင့် အလောကအပြစ်များ၏ပြဿနာများကို တစ်ကြိမ် တည်း ဖြေရှင်းပေး တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ဤစစ်မှန်သောနှုတ် ကပတ်တော်မှာ လူသားအားလုံးအတွက် မြော်လင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အပြစ်သားများအား ဤလောကအပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူရန် ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်မှာ ခမည်းတော်ဘုရားသခင် ၏သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော အကြံ အစည်တော်ဖြစ်သဖြင့် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်း မြော်လင့်ချက် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းသာ လျှင် လူသားများအတွက် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်း မြော်လင့်ချက် ဖြစ်သည်ဟု ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
ခရစ်ယာန်များအပါအဝင် ဤလောက၏ဘာသာတရားကိုင်း ရှိုင်းကျင့်ဆောင်သူများသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို မသိကြသောကြောင့် သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို အချည်းနှီးယုံကြည် ကြ၍ သမ္မာတရားနှုတ်ကပတ်တော်ကို ရှုပ်ထွေးစေကြသည်။  ဤ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် မိမိအတွေးအခေါ်များ သို့မဟုန် ဘာသာတရားများ ကို မှီခိုခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ် နေကြသည်။ သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်က ပတ်တော်၊ ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို မကြားဖူးခဲ့ကြသော ကြောင့် သူတို့သည် အပြစ်သားများအဖြစ် ဘာသာတရားအသက် တာဖြင့် အသက်ရှင်နေကြသည်။ သူတို့သည် ဘာသာတရားကိုင်း ရှိုင်းခြင်း၊ စိတ်အားထက်သန်စွာဆုတောင်းခြင်း၊ ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ စိတ် ခံစားချက်များနှင့် နောင်တနှင့်စပ်ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်းများအား ဖြင့် အပြစ်များဆေးကြောရန် ကြိုးစားနေကြသည်။ သို့သော် သူတို့ က ဤဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုများသည် အပြစ်များဖယ်ရှားပေးရန် လုံး ဝအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသည်ကို အမှန်အကန်နားလည်သဘော ပေါက်ကြလိမ့်မည်။ ပို၍ဆိုးသွမ်းမှုမှာ ခရစ်ယာန်အချို့တို့သည် ဘု ရားသခင်၏ဝိညာည်တော်ကို ရရှိရန်ကြိုးစား၍ ဂူထဲသို့သွားခြင်း၊ အ စာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းများပြုလုပ်၍ ရူပါရုံများမြင်တွေ့သည်ဟု ပြောတတ်ကြသည်။ သို့သော် ဤသို့သော အစာရှောင်ဆုတောင်း ခြင်းများသည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရရန်အတွက် လုံးဝ အသုံးမ ဝင်ပေ။ သူတို့သည် မိမိဘာသာတရားကို မှီခို၍ သူတို့သည် သခင်ယေ ရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သော “ကောင်း”သော ခရစ်ယာန်များနှင့်အ ပြစ်ကင်းစင်သူများဖြစ်ကြသည်ဟု ပြောတတ်ကြသည်။
ယနေ့ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်း၌ ယုံကြည်သူများစွာတို့သည် သူ တို့ထက်ပို၍ ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ ပို၍ရင့်ကျက်သည်ဟု ထင်မှတ်သောသူ များကို ရှာဖွေ၍ သူတို့၏အပြစ်များ ဆေးကြောခြင်းခံရမည်အ ကြောင်း သူတို့အပေါ် လင်တင်၍ ဆုတောင်းပေးရန် တောင်းဆိုတတ် ကြသည်။ သို့သော် ဤသို့ “ဝိညာဉ်ရေးရာ” ခေါင်းဆောင်များထံမှ ဒု စရိုက်အပြစ်တစ်ခုတောင်မျှ ဆေးကြောခြင်းခံနိုင်မည်မဟုတ်သည် ကို ကျွန်တော်သေချာစွာ သိသည်။ ဤခေါင်းဆောင်များသည် ဝိ ညာဉ်ရေးရာ၌ ရင့်ကျက်သောသူများဖြစ်ဟန်တူသော်လည်း အမှန်အ ကန်မှာ သူတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးရာလှည့်စားသောသူများနှင့် ဘုရား ရှေ့တော်၌ မိစ္ဆာပရောဖက်များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့အတွေးအခေါ် များနှင့်နှလုံးသားများသည် သူတို့၏စိတ်ပါဝင်စားမှုများနှင့် လောဘ ကို ကျေနပ်ရောင့်ရဲစေရန် မိမိနောက်လိုက်သူများကို လှည့်စားနေကြ ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့လုပ်ဆောင်သောအရာမှာ သူတို့သည် သနား စာနာမှုခံရ၍ သူတို့၏ဝမ်းပြည့်စေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ သူတို့ဆုပ် ကိုင်သော မှားယွင်းသောယုံကြည်ချက်မှာ အပြစ်သားများထံ စစ်မှန် သောယုံကြည်မှုကို မယူဆောင်နိုင်ပေ။ သူတို့၏နှလုံးသားများ၌ အ ပြစ်များရှိသေးသော ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များသည် ဘုရားသခင် ၏ကျေးဇူးတော်ကို မြော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ခုမရှိပေ။
ထိုကြောင့် ဤလောက၏အပြစ်သားများအားလုံးအတွက် ကယ်တင်ခြင်းတစ်ပါးတည်းသာရှိ၍ ထိုသူမှာ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ဖြစ်တော်မူသည်ဟု သင်နားလည်သဘောပေါက်ရမည်။ စစ်မှန်သော သမ္မာတရားကို ဟောပြောသော စစ်မှန်သောဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်း ဆောင်များသည် လူသားများထံ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးအပ် တော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဟောပြောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် လူသားများကို ဖန်ဆင်း တော်မူခဲ့သော ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တော်မူ၍ ကိုယ်တော်သည် ဤလော ကအပြစ်များမှ တစ်ကြိမ်တည်းကယ်တင်တော်မူခဲ့သော စစ်မှန်သော ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤ လောကသို့ ကြွလာတော်မူခဲ့သောအခါ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းအားလုံးကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ဖြောင့်မတ်သောကယ်တင် ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုသည် ခရစ်တော်သည် မိမိလူများ ကို အပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူရန်အတွက် ဤလောကသို့ ကြွ လာတော်မူခဲ့သည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သိ၍ ယုံကြည်ကြ သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းသည် ပြည့်စုံခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု ခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူ၍ ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့ အား ဤလောကအပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူရန် ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားကို လုံလောက်သည်ထက်ပို၍ ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။
ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင်နှင့်ဘုရား သခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သော ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့နားလည်သဘောပေါက် ၍ ယုံကြည်ကြသောအခါ စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်း၏ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများကို ရရှိနိုင်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် လူသားများ၏အ ပြစ်များကို တစ်ကြိမ်တည်းထမ်းတော်မူရန်အတွက် ဗတ္တိဇံယောဟန် ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဤသို့ပြုတော်မူခဲ့ သောအခါ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်မျာကိုလည်း ထမ်းတော် မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကားစင်တင်ခံ၍ အသွေးတော်သွန်း လောင်းကာ အသေခံတော်မူခဲ့ပြီး သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ထ မြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖြောင့်မတ်သောကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤ သမ္မာတရားကို ဆုပ်ကိုင်၍ နှလုံးသားဖြင့် ယုံကြည်ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် စစ်မှန်သောအပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်း မုချဧ ကန် ရရှိနိုင်ကြသည်။ 
ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိ ဇံအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို တစ်ကြိမ်တည်းလက်ခံတော်မူ ၍ ကားတိုင်သို့ ၎င်းတို့ကို ထမ်းတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် လောကအပြစ်များကို ထမ်း၍ ကားစင်တင်ခံကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းပြီး သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူ ခြင်းအားဖြင့် ဤသမ္မာတရားကို ယခုယုံကြည်သူ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အတွက် စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ချပေးတော်မူခဲ့သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း အားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံစေသောသမ္မာတရားကို နှလုံးသားများ ဖြင့် ယုံကြည်ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးတွင် ဘုရားသ ခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။ ဤမပြောင်းလဲသော ကယ် တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို ယုံကြည်သူများအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘု ရားသခင်၏အလိုတော်နှင့်အညီ အသက်ရှင်ရန် တန်ခိုးရရှိနိုင်ကြ သည်။
ထိုကြောင့် ဖြောင့်မတ်သူများသည် ဘုရားသခင်၏အသင်းတော် ၌ ကိန်းဝပ်ခြင်းအားဖြင့် ခန္ဂာနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်၌ ကောင်းစားနိုင်ကြ သည်။ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်တွင် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်ရှိသောကြောင့် ယုံကြည်သူအားလုံးတို့သည် ထိုနေရာတွင် စစ် မှန်သောငြိမ်သက်ခြင်းတွေ့ရှိနိုင်သောနေရာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတ ရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းနှင့် ထာဝရ အသက်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ရန် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ကြ ပါစို့။
 

ငိုကြွေးခြင်းတံတိုင်းမဟုတ်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံ ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းကြပါစို့

ယနေ့၌ပင် ဣသရေလလူမျိုးများသည် ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိသော  ငိုကြွေးသောတံတိုင်းသို့ ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းရန် သွားကြ သည်။ သူတို့သည် သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင် သို့မဟုတ် ဘုရားအဖြစ် မယုံကြည်ကြသောကြောင့် သူတို့သည် ဘု ရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘုရား သခင်ကို ဆန့်ကျင်သော ဘိုးဘေးများ၏အပြစ်မှ နောက်ပြန်မလှည့် ခဲ့ကြပေ။ သူတို့သည် မိစ္ဆာပရောဖက်များနှင့်အတူ ကိုယ်တော်ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုကြသည်။ သူတို့၏နှလုံးသားများသည် ဘုရားသခင် ကို တော်လှန်ဆန့်ကျင်သူများအဖြစ် သူတို့၏ဘိုးဘေးများအသက်ရှင် ခြင်းကဲ့သို့ အသက်ရှင်ကြသောကြောင့် သူတို့သည် သခင်ယေရှုခရစ် တော်ကို ဆန့်ကျင်နေကြသည်။ သူတို့သည် မိမိဘိုးဘေးများကျူး လွန်ခဲ့ကြသော အပြစ်များကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြသော်လည်း သူတို့သည် မိမိအပြစ်များကို သတိမမူကြပေ။ ယနေ့အထိ သူတို့နှင့် သူတို့၏ ဘိုး ဘေးများကို သူတို့ကျူးလွန်ခဲ့သော ဒုစရိုက်အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်တော်မူရန် ကြွလာတော်မူခဲ့သော ဘုရားသခင်၏သား တော်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို လက်ခံခြင်းမရှိဘဲ အသက်ရှင်နေ ကြသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် သူတို့အပြစ်များနှင့် ဘိုးဘေးများ၏အပြစ် များမှ ကယ်တင်တော်မူရန် ကြွလာတော်မူခဲ့သည်ဟု ယုဒလူမျိုးများ သည် သင့်တော်စွာ အသိအမှတ်ပြုကြလျှင် သူတို့သည် သခင်ယေရှု ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် နှလုံးသား၌ လက်ခံကြလိမ့်မည်မဟုတ် လော။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် သူတို့၏ကယ်တင်ရှင်ဘုရားဖြစ် တော်မူသည်ဟု ယုဒလူမျိုးများသည် အမှန်အကန် နားလည်သဘော ပေါက်၍ ကိုယ်တော့်ကို နှလုံးသားများ၌ လက်ခံကြလိမ့််မည်ဟု ကျွန်တော် ယုံကြည်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ခေတ္တရပ်နား၍ ယုဒလူမျိုးများအတွက် ဆု တောင်းကြပါစို့။ “ကိုယ်တော်ဘုရား၊ ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပါတယ်။ ကိုယ်တော်သည် တစ်ပါးတည်းသော ကယ်တင်ရှင်သာမက ဣသရေလလူမျိုးများနှင့် ဤကမ္ဘာတွင်ရှိသော လူသားအားလုံးတို့၏ ကယ်တင်ရှင်လည်းဖြစ်တော်မူတယ်။ သူတို့ကို အပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူပါ။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမ တော်အားဖြင့် ဆုတောင်းပါ၏။ အာမင်။”
နောင်အနာဂတ်တွင် ယုဒလူမျိုးများသည် သခင်ယေရှုခရစ် တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သူတို့နှလုံးသားများ၌ လက်ခံကြလိမ့် မည်။ ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား အပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူ ရန် သူတို့နှလုံးသားများ၌ ယုံကြည်ခြင်း ပြင်ဆင်ပေးတော်မူလိမ့် မည်။ များမကြာမီ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤစကြာဝဠာတစ်ခု လုံး၏အစိုးရသောသူ၊ လူသားအားလုံး၏သခင်၊ အရာခပ်သိမ်းကို အုပ် စိုးသောအရှင်နှင့် သူတို့အတွက် ကယ်တင်ခြင်းဘုရားဖြစ်တော်မူ သည်ဟု သူတို့နားလည်သဘောပေါက်ကြသည်။ သခင်ယေရှုခရစ် တော်သည် တစ်ချိန်လုံးကို သူတို့စောင့်မြော်နေကြသော ကယ်တင် ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု သူတို့ယုံကြည်ကြလိမ့်မည်။ သူတို့သည် ဘု ရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်သောအပြစ်မှ နောင်တရကြလိမ့်မည်။ သူတို့ သည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ပြန်လှည့်လာရန် စိတ်အားထက်သန် စွာ ဆန္ဒရှိကြလိမ့်မည်။
“ကိုယ်တော်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် သူတို့စောင့်မြော်နေခဲ့ သော ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်ဟု ဣသရေလလူမျိုးများကို ယုံကြည် စေတော်မူပါ၊ အာမင်။”
သို့သော် ပြဿနာမှာ ဣသရေလလူမျိုးများသည် သခင်ယေရှု ကို သူတို့အားကယ်တင်ရန် ကြွလာတော်မူသော ဘုရားသခင်၏သား တော်အဖြစ် သူတို့နှလုံးသာ၌ လက်မခံ၊ အသိအမှတ်မပြုကြပေ။ ယု ဒလူမျိုးများသည် ဟေရှာယ ၅၃ကို ထဲထဲဝင်ဝင် အာရုံစူးစိုက်ခြင်းမရှိ ကြသည်ကို ဆိုလိုသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ဖော်ပြထားသော ယုဒလူ မျိုးများ၏ ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ သတိထားသောကျမ်းချက်မှာ ဟေရှာ ယ အခန်းကြီး ၅၃ ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ သခင်ယေရှုခရစ်တော် သည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ဟေရှာယ အခန်းကြီး ၅၃က ဖော်ပြထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဤကျမ်းချက် တွင် သခင်ယေရှုကြွလာတော်မူခြင်းအကြောင်း၊ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ခေတ်ကာလတွင် အသေခံတော်မူသောသိုးငယ်ကဲ့သို့ သခင်ယေရှု သည် ဤလောကအပြစ်များကို တစ်ကြိမ်တည်းမည်သို့ ယူဆောင် သွားတော်မူမည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဤအပြစ်များကြောင့် ကိုယ် တော်သည် အလွန်ထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောအရာကို သည်းခံ တော်မူမည်ကိုလည်းကောင်း ဖော်ြပထားသည်။ ယုဒလူမျိုးများသည် နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန်အတွက် ထိုအရာများအားလုံး ရေး သားထားသည်။
သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ မည်သို့ကြွလာတော်မူမည်ကို လည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် လူသားများ၏ကယ်တင်ခြင်းအ တွက် မည်သို့အသေခံရမည်ကိုလည်းကောင်း ဟေရှာယအခန်းကြီး ၅၃တွင် ပရောဖက်ပြုထားသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ဤလောက၏အပြစ်များသားများအားလုံး၏ကယ် တင်ရှင် မည်သို့ ဖြစ်တော်မူသည်ကို ပရောဖက်ပြုထားသည်။ ဓမ္မ သစ်ကျမ်းတွင် သခင်ယေရှုသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ ပရောဖက်ပြု ထားသည့်အတိုင်း ကယ်တင်ခြင်း၏အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်သက္ကာ ပြုတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပရောဖက်နှင့်အ ညီ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်သားများကို ကယ်တင်တော်မူရန် လူ သားတစ်ဉီးအဖြစ် လူ့ဇာတိကို ခံယူတော်မူခဲ့သည်။ ဣသရေလလူမျိုး များသာမက ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောလူသားအားလုံးသည် သခင်ယေရှု ခရစ်တော်အား လူသားများ၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သိကြသည်။ သ ခင်ယေရှုခရစ်တော်အား ဘုရားနှင့် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏တစ် ပါးတည်းသောသားတော်အဖြစ် လူများစွာတို့သည် ယုံကြည်ကြသော ကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်သည်။ သို့သော် ဣသရေလလူ မျိုးများသည် သခင်ယေရှုကို ငြင်းပယ်ကြ၍ ကိုယ်တော်အား ဘုရား နှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ရန် ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို မယုံကြည်၊ ကိုယ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင် အဖြစ် အသိအမှတ်မပြုကြဘဲ ကိုယ်တော်ကို ငြင်းပယ်၍ ဆန့်ကျင် ဘက်ပြုကြသည်။
ဣသရေလလူမျိုးများသည် ဘုရားသခင်ကို နားမလည်ကြသော ကြောင့်  ဤသို့ကြီးလေးသောအမှားကို ကျူးလွန်၍ အပြစ်ပြုနေကြ သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိကြသည်။ သခင်ယေရှုခရစတော်နှင့်ပတ်သက် ၍ မှားယွင်းသောခံယူချက်သည် သူတို့အား ဘုရားတစ်ဆူတည်းရှိ သည်ဟူသော တစ်ဆူဘုရားယုံကြည်မှုကြောင့် ဖြစ်သည်။ သူတို့ သည် ဘုရားတစ်ဆူတည်းရှိ၍ သူတို့ဘုရားမှာ ဤဘုရားဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ အမှန်အကန်ပြောရလျှင် ဘုရားသခင်သည် သုံး ပါးတစ်ဆူ ဖြစ်တော်မူသည်။ သို့သော် သူတို့က ယာဝေးသည် တစ်ဆူ တည်းသောဘုရားဖြစ်တော်မူသည်ဟု အသိအမှတ်ပြုကြသည်။ ထို ကြောင့် သူတို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်း ကို အသိအမှတ်ပြုရန် အခက်အခဲရှိကြသည်။ သူတို့သည် သခင်ယေ ရှုကို ဘုရားအဖြစ် ယုံကြည်ကြလျှင် သူတို့ယုံကြည်သော တစ်ဆူ တည်းသောဘုရား၊ ယာဝေးကို သစ္စာဖောက်ရန်ရောက်လိမ့်မည်ဟု သူတို့ ထင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤအရာသည် လွှဲမှား သောနားလည်သဘောပေါက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ယာ ဝေးသာမဟုတ်ဘဲ ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ ခမည်းတော်၊ သား တော်၊နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဖြစ်တော်မူသည်။ ဣသရေလ လူမျိုးများစောင့်မြော်နေကြသော ဘုရားမှာ အဘယ်သို့သော ဘုရား ဖြစ်တော်မူသနည်း။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ယာဝေးဘုရားတစ်ပါးတည်း ကိုသာ သူတို့တွေးကြ၍ တန်ခိုးကြီးသောဘုရားကို စောင့်မြော်နေကြ သည်။
သို့သော် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းခေတ်ကာလတွင် ဣသရေလလူမျိုး များအပေါ် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ထင်ရှားခဲ့သောဘုရားမှာ ဘုရားတစ် ပါးတည်းမဟုတ်ဘဲ သုံးပါးတစ်ဆူဘုရား ဖြစ်တော်မူသည်။ ဤအ ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ဆုပ်ကိုင်ရန် အလွန်အရေးကြီးသည်။ ခမည်း တော်၊ သားတော်၊ နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။ ထိုတူညီသော ပုဂ္ဂိုလ်သုံးပါးဖြစ် သည့်တစ်ဆူတည်းသောဘုရားသည် မတူညီသောလုပ်ငန်းအသီးသီး ရှိကြသည်။ ဤဝေါဟာရနှင့်အညီ ထားရှိလျှင် ခမည်းတော်ဘုရားသ ခင်သည် ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းပြုလုပ်ခဲ့၍ သားတော်သခင်ယေရှု ခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူခဲ့သောအခါ ခမည်း တော်ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်တော်ကို ပြည့်စုံစေတော်မူပြီး ဘု ရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏အကြံအစည်နှင့် သားတော်အား ဖြင့် ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို သက် သေခံတော်မူသည်။ ဤသို့ဖြင့် လူသားများကို အပြစ်များမှ ကယ်တင် တော်မူခဲ့သော သုံးပါးတစ်ဆူဘုရားသခင်သည် သူတို့အား ကိုယ် တော်၏သားသမီးများဖြစ်တော်မူ၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တွင် ထာ ဝရအသက်ရှင်ရန် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများချပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဤ အရာသည် သုံးပါးတစ်ဆူ၏အကြံအစည်နှင့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ခံစားရရှိကြပါစို့။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် တစ်ပါးတည်းသောသားတော်အား ဖြင့် ဤလောကအပြစ်များအားလုံးမှ ယုံကြည်သူများကို တစ်ကြိမ် တည်း ကယ်တင်တော်မူ၍ သူတို့သည် ကိုယ်တော်၏သားသမီးများ ဖြစ်လာကြရန် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ ချပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဤ တွင် ကျွန်ုပ်တို့ဆုပ်ကိုင်ရမည့်အရာမှာ ဘုရားသခင်၏တစ်ပါးတည်း သောသားတော်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် လူသားများ၏ကယ် တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ခရစ်တော်သည် ဤလော ကသို့ ကြွလာတော်မူသောအခါ လူသားများ၏အပြစ်များကို ဖယ်ရှား ပေးတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဤသို့ဖြင့် ကိုယ်တော်သည် ယုံ ကြည်သူများအား အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ကို လည်းကောင်း ရည်ညွှန်းထားသော သမ္မာတရား ဖြစ်သည်။ သခင် ယေရှုခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်ဘုရားကဲ့သို့ ဘုရားဖြစ်တော်မူ သည်ကို သိ၍ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သုံးပါးတစ်ဆူထံ ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းပါ။
သို့သော် ယနေ့ဣသရေလလူမျိုးများက သခင်ယေရှုခရစ်တော် ကို ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု နားမလည်ကြသောကြောင့် သူ တို့သည် ကိုယ်တော်ကို ငြင်းပယ်နေကြသည်။ သူတို့သည် ကိုယ် တော်ကို နှလုံးသားများ၌ လက်ခံကြမည့်အစား ကိုယ်တော်ကို ငြင်း ပယ်ခဲ့ကြသည်။ ဆိုးကျိုးမှာ ဣသရေလလူမျိုးများသည် မဟာအမှား ကြီးပြုကြ၍ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ယုံကြည်ကြကာ ဓမ္မသစ်ကျမ်းကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ ယနေ့အထိ သူတို့သည် မောရှေအားဖြင့် ယာ ဝေးမိန့်တော်မူခဲ့သော ဉပုသ်နေ့ကို စောင့်ရှောက်ရန် ကြိုးပမ်းနေကြ သည်။ သူတို့သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ ဖော်ပြထားသော ပညတ်တော် နှင့် အထုံးအဖွဲ့များ ၆၁၃ ပုဒ်ကို စောင့်ရှောက်ရန် ဆက်ကပ်နေကြ သည်။ ထိုကြောင့် သူတို့အတွက် တောက်ပသောအနာဂတ်မရှိပေ။ ထို့ပြင်၊ သူတို့၏ကယ်တင်ရှင်ဘုရားကို သူတို့သည် အချိန်ကြာမြှင့်စွာ စောင့်မြော်နေကြသော်လည်း ဘာကြောင့် ကြွလာတော်မူသေးသည် ဟု မေးခွန်းထုတ်ကြသည်။ သူတို့သည် မှားယွင်းသွေဖယ်သော မြော် လင့်ချက်ရှိကြသည်ကို ဆိုလိုသည်။ 
ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် သင်နှင့်ကျွန်တော်များကိစ္စကဲ့သို့ သခင်ယေရှုခရစ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ သူတို့၏မြော်လင့်ချက် ဖြစ် သည်။ ကိုယ်တော်သည် သူတို့ကယ်တင်တော်မူရန် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူခဲ့သောအခါ ကယ်တင်ခြင်းဘုရားသည် ဣသရေလလူ မျိုးများ၏မြော်လင့်ချက် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ကယ် တင်ခြင်းအမှုကို နှလုံးသားဖြင့် ယုံကြည်သူများအားလုံးအတွက် သူ တို့၏အပြစ်များအားလုံး တစ်ကြိမ်တည်းဆေးကြောပေးရန် လမ်းဖွင့် နေပြီ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ဘုရားအ ဖြစ် သိ၍ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏လူများ ထာဝရဖြစ် လာခဲ့ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျေးဇူးတင်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရား၏မေတ္တာတော်ကို နှလုံးသား အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်၍ ကိုယ်တော်ရှေ့တော်၌ ရပ်နိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့နိုင်ကြ၍ ကိုယ်တော် နှင့်အတူ ထာဝရအသက်ရှင်ကိန်းဝပ်နိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည် ရကြမည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်နှင့်အတူအသက်မရှင်နိုင်သော ဘု ရားသခင်၏ရန်သူများဖြစ်ကြသည်ဟု မမေ့သင့်ပေ။ လူသားများ သည် သန့်ရှင်းသောဘုရားကို မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ မည်သို့ စကားပြော နိုင်ကြမည်နည်း။ နှလုံးသားများဖြင့် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်၍ ကျူးလွန်းသောအအပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်၍ မရနိုင်ပေ။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများအတွက် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းတစ်ပါးတည်းသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းမြော်လင့်ချက်နှင့် ထာဝရ အသက် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင် ၏မေတ္တာတော်နှင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်သူအားလုံးအပေါ် အ ရာခပ်သိမ်း ဖြစ်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုသည် လူသားများ၏ကယ် တင်ရှင်မဟုတ်ခဲ့လျှင် သင်နှင့် ကျွန်တော်တို့မှာ ယခု ဂုဏ်ပြုခြင်းမရှိ နိုင်ကြပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောကအပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံ ကြသောအခါ သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့် မိတ်သဟာယပျက်ခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မြော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့နေကြသေးသည်။ သို့သော် သ ခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင်သာမက ဘုရားလည်းဖြစ် တော်မူသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်ဆိုင်ရာ ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားရရှိခဲ့ကြ သည်။ ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားမှာ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ သော် ဤသမ္မာတရားသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ မကျန်ခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုတွင် လုံး ဝ တန်ဖိုးကင်းမဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ကိုယ်တော်ချပေးတော်မူခဲ့သော ရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ၊ ကိုယ် တော်ပေးအပ်တော်မူခဲ့သော ကောင်းကင်ဆိုင်ရာ ကတိတော်နှင့် ကိုယ်တော်သည် အနာဂတ်တွင် ပြည့်စုံစေတော်မူမည့် ပဋိညာဉ်နှုတ် ကပတ်တော်များသို့ တွယ်ကပ်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သို့ မဆုပ်ကိုင် ကြလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် မြော်လင့်ချက်တစ်စုံတစ်ခု ရှိလိမ့်မည် မ ဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိ ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည် အဘယ်အကျိုးခံစားကြမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့တော်၌ လူသားများ၏နှလုံးသား သဘော သဘာဝကို ဆန်းစစ်ကြသောအခါ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတစ်စုံတစ်ခုမျှ လုံး ဝမရှိကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့မှာ သီးသန့်ထားရ မည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုရှိကြ၍ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ကြသော ကိုယ်တော်၏မေတ္တာတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိ ကြသောကြောင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်အပေါ် ကျေးဇူးတင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ အစအဉီးသည် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ထာန် နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခြင်းခံသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် အစအဉီး၌ ကယ်တင်ခြင်းစီမံတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏သားသမီးများအဖြစ်အသက်ရှင်နိုင်ကြ၍ ဤရည်ရွယ် ချက်နှ်င့အညီ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သည် ကို ဆိုလိုသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အစောပိုင်း၌ ဘုရားသခင် ၏ရန်သူများအဖြစ် နှလုံးသားစည်းလုံးလင့်ကစား ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်းထားသောနှုတ်ကပတ် တော်ကို ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်၌ ဂုဏ်ပြုခြင်းခံရသောသူများဖြစ်လာကြသည်။
 


ဗတ္တိဇံယောဟန်ခေတ်မှစ၍ ယခုအထိ ကောင်းကင်နိုင်ငံ သည် အနိုင်အထက်ပြုလျက်ရှိသည်


၁ ပေ ၁း၂၃ တွင် “မဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သော မျိုးစေ့ တည်းဟူသော အသက်ရှင်၍ အစဉ်အမြဲတည်တော်မူသော ဘုရားသ ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဖြစ်ဘွားသောကြောင့်”ဟု သမ္မာ ကျမ်းစာက ပြောထားသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ သန့်ရှင်းသောအ နွယ်မှာ ဤလောက၏အငုတ်ဖြစ်သည်ဟု ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်လည်း ဖော်ပြထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိပရောဖက်ဆိုင်ရာ နှုတ်က ပတ်တော်ကို ချ်ထား၍ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက် နှုတ်ကပတ်တော် အဖြစ် ပြည့်စုံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ မာလာခိ အ ခန်းကြီး ၄ ကို ကြည့်ကြလျှင် အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရကြသည်။
“ကြည့်ရှုလော့။ ထာဝရဘုရား၏ ကြောက်မက် ဘွယ်သော
နေ့ရက်ကြီး မရောက်မှီ၊ ပရောဖက်ဧလိယကို 
သင်တို့ရှိရာသို့ ငါစေလွှတ်မည်။ 
ငါသည် လာ၍ သင်တို့၏ပြည်ကို ကျိန်ခြင်းဘေးနှင့် 
ဒဏ်မခတ်မည်အကြောင်း၊ ထိုပရောဖက်သည်
 သားတို့နှင့်အဘတို့ကို၎င်း၊ 
အဘတို့နှင့်သားတို့ကို၎င်း အသင့်အတင့်ဖြစ်စေမည်” (မာလခိ ၄း၅-၆)။ ဘုရားသခင်သည် ဤလောကသို့ ဧလိယကို စေလွှတ်ရန် က တိပြုတော်မူခဲ့သည်။ ကမ္ဘာဉီးကျမ်းတွင်လည်း ဘုရားသခင်သည် “သူသည် သင်၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိမ့်မည်”(ကမ္ဘာ ၃း၁၅)ဟု မိန့် တော်မူ၍ ဤလောကသို့ လူသားများ၏ကယ်တင်ရှင်ကို စေလွှတ် တော်မူရန် ကတိပြုတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤသို့သော ပ ရောဖက်စကားများကို ဆက်တိုက်ပေးအပ်တော်မူခဲ့၍ ဘုရားသခင် အားဖြင့် ၎င်းတို့သည် ပြည့်စုံလျက်ရှိသည်။
ထိုကြောင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် သခင်ယေရှုက ဗတ္တိဇံယောဟန် အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါအတိုင်း မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ သည်။ “ဤသူကား လာလတံ့သော ဧလိယဖြစ်သတည်း” (မဿဲ ၁၁း ၁၄)။ သခင်ယေရှုသည် “ဗတ္တိဇံ၊ ဆရာယောဟန်လက်ထက်မှစ၍ ယခုတိုင်အောင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို အနိုင်အထက် ပြုသော သူတို့သည်လည်း လုယူဝင်စားရကြ၏” (မဿဲ ၁၁း၁၂)ဟု ပြောကြား တော်မူ၍ ဗတ္တိဇံယောဟန်၏သာသနာလုပ်ငန်းအကြောင်းကို ပြော ကြားတော်မူသည်။ ဤတွင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်လက်ထက်မှစ၍ အနိုင်းအထက်ပြုခြင်းခံရသည်ကို လည်း ကောင်း၊ မတရားလုယူဝင်စားခြင်းခံရသည်ကိုလည်းကောင်း သခင် ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့သောအခါ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် လူသားများ၏ အပြစ်များကို ကိုယ်တော်၏ခေါင်းပေါ်သို့လွှဲပြောင်လိမ့်မည်ကို ပြော ကြားလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဤလောက၏အပြစ်များကို ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ကိုယ်ပေါ်သို့ လွှဲ ပြောင်းလိမ့်မည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခဲ့ပြီးနောက် ကိုယ်တော်သည် ဤလောက၏အပြစ်များကို ကားတိုင်ပေါ်သို့ ထမ်းတော်မူခဲ့သည်။ ယောဟန် ၁း၂၉ တွင် “နက် ဖြန်နေ့၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကို ယောဟန်သည်မြင်လျှင်၊ ဤ လောက၏အပြစ်ကို ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ကို ကြည့်လော့”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဗတ္တိဇံအား ဖြင့် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ ဤလောကအပြစ်များကို လွှဲပြောင်းသည့် အချိန်နှင့် သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်း လောင်းကာ သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူခဲ့သည့်အချိန်၊ ဗတ္တိဇံယော ဟန်ခေတ်မှစ၍ ယုံကြည်သူအားလုံးအပေါ် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် ယုံ ကြည်သူများထံမှ အနိုင်အထက်ပြုခြင်းခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် လက်များတင်ခြင်းပုံစံ၊ ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သ ခင်ယေရှု၏ဉီးခေါင်းပေါ်သို့ အပြစ်များ လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုခဲ့လျှင် အ ပြစ်များ မည်သည့်နေရာတွင် ရှိလိမ့်မည်နည်း။ လူသားများ၏အပြစ် များသည် ယနေ့အထိ အပြန်အလှန်နေရစ်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာဝတစ်လျှောက် အပြစ်သားများအဖြစ် အသက်ရှင် ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်  သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သောကြောင့် ဤလောကအပြစ် များအားလုံးသည် သခင်ယေရှုအပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ ဆေးကြောခြင်းခံရသည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော် ဗတ္တိဇံပေးအပ်သည့်အချိန်မှစ၍ ကိုယ်တော် သည် ဤဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ထမ်းတော် မူခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် အ လောကအပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်သို့သွား၍ အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာ အသေခံတော်မူခဲ့ သည်။ ထိုနောက် ကိုယ်တော်သည် သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ သေ ခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ယနေ့ ဤသမ္မာတရားကို နှ လုံးသားများဖြင့် လက်ခံသောသူများအားလုံးအပေါ် အပြစ်များဖြေ လွှတ်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကို ကိုယ်တော်ပေးအပ်တော်မူသည်။ တစ် နည်းအားဖြင့်၊ ကိုယ်တော်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ယနေ့ယုံကြည်သူများအပေါ် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူး ကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသော “သန့်ရှင်းသောအနွယ်” ဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖြောင့်မတ်သော လုပ်ငန်းဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ကျွန်ုပ် တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ရ ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
သမ္မာကျမ်းစာ၌ သခင်ယေရှုခရစ်တော်အား “နှုတ်ကပတ်တော်” ဟု မှည့်ခေါ်သည်။ “Logos”၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် နံဝိညာဉ် ဖြစ်တော်မူသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ မည်သို့ ထင်ရှားတော်မူခဲ့သ နည်း။ ကိုယ်တော်သည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ထင်ရှားတော်မူခဲ့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် Logos၊ နှုတ်ကပတ်တော် ဖြစ်တော်မူသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရား သခင် ဖြစ်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည် နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ကြွလာတော်မူ၍ ယုံကြည်သူများကို ကယ်တင်ရန်နှင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးတော်မူရန် အလိုတော်ရှိသည်။ ဘုရားသခင် သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကလွှဲ၍ အခြားသောနည်းလမ်းအားဖြင့် ထင် ရှားတော်မမူခဲ့သည်ကို ဤအရာက ဆိုလိုသည်။
ဘုရားသခင်သည် ထူးခြားသောအသံဗလံများ၊ မိုးချုန်းခြင်းများ၊ တိုးတိုးတိတ်တိတ်စကားသံများ၊ နှင့် အခြားသောပုံသဏ္ဌာန်များအား ဖြင့် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ထင်ရှားတော်မမူပေ။ ဘုရားသခင်သည် နှုတ် ကပတ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ တိတ်ဆိတ်စွာ ထင်ရှားရန် ဝမ်း မြောက်တော်မူသည်။ သန့်ရှင်းသောဘုရားသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ ပရောဖက်ဆိုင်ရာနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးကို ရေးသားတော်မူခဲ့၍ အချိန်တန်လာသောအခါ ကိုယ်တော်သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း၌ ပရော ဖက်ဆိုင်ရာဤနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ထင်ရှားတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိသန့်ရှင်းသောနှုတ်က ပတ်တော်အားဖြင့် လူသားများအားလုံးထံ ပြောကြားတော်မူခဲ့သော ကြောင့် ဤဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ပြည့်စုံစွာ စုစည်းခြင်း ကို နှုတ်ကပတ်တော်ဟု ခေါ်သည်။
 


ဘုရားသခင်သည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ စကားပြောတော်မူခဲ့သည်


ဘုရားသခင်သည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ယခု ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပြောကြားတော်မူသည်။ “ငါသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းအားဖြင့် သင်၏အပြစ်များကို ထမ်းလိမ့်မည်။ ငါသည် ဤလော ကအပြစ်များကို ထမ်း၍ ကားစင်တင်အသေခံခြင်းအားဖြင့် သင်၏ အပြစ်များအားလုံးအတွက် တရားစီရင်ခြင်း ခံလိမ့်မည်။ ငါသည် သေ ခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မည်။ ငါ့ကို ယုံကြည်သူသင်တို့အားလုံး ကို လုံးဝ ကယ်တင်လိမ့်မည်။ သင်သည် ငါ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာ ဖော် ပြထားသော ဤနည်းလမ်းဖြင့် သင့်ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည် လျှင် သင်၏ဝိညာဉ် မည်သို့သော အခြေအနေမျိုး၌နေပါစေ သင်၏ အပြစ်များအားလုံးမှ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ သင် သည် ငါ့ရှေ့မှာ အပြစ်များကို ဝန်ခံ၍ သင်၏အပြစ်များအတွက် ပျက် စီးခြင်းခံရမည်ဟု အသိအမှတ်ပြုလျက် ငါသည် သင့်အား အပြစ်များ အားလုံးမှ ကယ်တင်ခဲ့သည်ဟု နှလုံးသားဖြင့် ယုံကြည်လျှင် သင်က ငါ၏လူများဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ယခုတွင် သင်သည် အပြစ်များမှ ကယ် တင်ခြင်းခံနိုင်၍ သန့်ရှင်းသောဘုရားနှင့် ငါ့ရှေ့မှ ရောင့်ရဲစွာ တိုးဝင် ချဉ်းကပ်နိုင်၍ အရှက်ကင်းမဲ့စွာ ငါ့ကို မျက်နှာချင်းဆိုင် အသက်ရှင် နိုင်လိမ့်မည်။ သင့်အား ငါပြောသောအရာကို ယုံကြည်၍ ငါစကား ပေါ်တွင် အာရုံပြုပါ။ သင်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက် ၍ အသက်ရှင်လိမ့်မည်”ဟု မိန့်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်သည် နှုတ် ကပတ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြုတော်မူခဲ့သောအရာခပ် သိမ်းကို ပြောကြားတော်မူခဲ့၍ ဤနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အညီ အရာ ခပ်သိမ်းကို ပြည့်စုံခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် ယခုမှစ၍ နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် စကား ပြောတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့မြော်လင့်ချက်သည် ဘုရားသ ခင်နှင့် နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်တွင် မှီခိုသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော်သည် လူသားများထံ ဘုရားသခင်ပြုတော်မူခဲ့သော ကတိ တော်များပါဝင်သည်။ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း အချိန် တန်လာသောအခါ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံကြွလာ တော်မူခဲ့သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့သည့် အတိုင်း ကိုယ်တော်သည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းခေတ်ကာလတွင် ဤလော ကအပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းကို ကိုယ်တော်ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်ပြောကြားသောအရာ နှင့် ပြုတော်မူခဲ့သောအရာပေါ်တွင် မှီခိုသည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသ ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ် ကိုကိုယ် လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှ မရှိပေ။ ဘုရားသခင် ၏နှုတ်ကပတ်တော်ရှင်းပြထားသော တရားဟောချက်များကို ယုံ ကြည်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်း ကို သင်၏နှလုံးသားထဲသို့ ရောက်လာလိမ့်မည်။
ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်း မိမိလူများကို အပြစ်များမှ ကယ်တင် တော်မူရန် ဤလောကသို့ ကြွဆင်းတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုခရစ် တော်သည် အသက် ၃၀ နှစ်တွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် သခင်ယေရှုက “အလုံးစုံသောတရား တို့ကို အကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးပါ” (မဿဲ ၃း ၁၅)ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအား လုံးကို တစ်ကြိမ်တည်း ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ဗတ္တိ ဇံယောဟန်ထံမှ သခင်ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံ၏အရေးပါမှု ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များကို တစ်ကြိမ်တည်း ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေ ရှုသည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့သော ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ထိုအပြစ်များကို ကားတိုင်ပေါ်သို့ ယူ ဆောင်သွားတော်မူနိုင်ခဲ့သည်။
ယောဟန် ၁း၂၉ တွင် “ဤလောက၏အပြစ်ကို ဆောင် သွား သောဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ကိုကြည့်လော့”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဤသို့ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လောကအ ပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခဲ့၍ ဤအပြစ်များထမ်းစဉ် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ယခုတွင် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့အားလံဒးအပေါ် ဘာဝ သစ်ကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ကယ်တင်ခြင်းအမှုအားလုံးကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်း စာတွင် “ငါသည် ထမြောက်ခြင်းအကြောင်း၊ အသက်ရှင်ခြင်းအ ကြောင်းဖြစ်၏” (ယောဟန် ၁၁း၂၅)ဟု ဖော်ပြထားသည်။ သခင်ယေ ရှုသည် အသက်ရှင်ခြင်း၏သခင် ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ကိုယ်တော်မိန့် တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၏ဘုရားကို နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သိရကြသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရအသက်ရရှိခဲ့ကြ သည်။ ယခုတွင် ကျွန်ု်ပတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို နာခံစွာ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရား သခင်၏သားသမီးများ ဖြစ်လာနိုင်ခဲ့ကြသည်။
ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်နှင့် နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ ကျေးဇူးတင်ကြသည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သောမြော် ခင့်ချက်ရှိကြသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ် ကပတ်တော်ကလွှဲ၍ လူသားများသည် အခြားမြော်လင့်ချက်ကို တွေ့ ရှိနိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ဘုရားတစ်ပါးတည်းသာ စစ်မှန်သောကယ် တင်ခြင်းနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ မြော်လင့်ခြင်းကို ကျွန်ုပ် တို့ထံ ယူဆောင်တော်မူခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤတွင် ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘောပေါက်ရမည့်အရာမှာ ဘုရားနှင့်နှုတ်ကပတ်တော် သာလျှင် လူသားများအတွက် စစ်မှန်သောမြော်လင့်ခြင်း၏အရင်းအ မြစ် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံပြောကြား တော်မူခဲ့သော နှုတ်ကပတ်တော်သည် တန်ခိုးရှိသောကြောင့် ၎င်း သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းနှင့် ထာဝရအသက်ကို ယူ ဆောင်နိုင်သည်။
 

ဘုရားသခင်သည် လူသားများနှင့်မတူဘဲ တန်ခိုးအလုံးစုံ ကို ပိုင်ဆိုင်တော်မူသည်

ဘုရားသခင်သည် ပုထုဇဉ်လူသားများနှင့်မတူဘဲ ကယ်တင် ခြင်းတန်ခိုးအားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော် သည် လူသားများအားလုံးကို လောကအပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူ ရန် တန်ခိုးရှိတော်မူသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားဖြစ် တော်မူခဲ့သော်လည်း လူသားတစ်ဉီးအဖြစ် လူ့ဇာတိကို ခံယူတော်မူ ရန် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူရန် တန်ခိုးရှိတော်မူသည်။ ကိုယ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပြောကြားတော်မူသော ပဋိညာဉ်နှုတ်က ပတ်တော်ကို စောင့်ရှောက်ရန်နှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူရန် လုံလောက် သောတန်ခိုးထက်ပို၍ များပြားသောတန်ခိုးရှိတော်မူသည်။ ကိုယ် တော်သည် အပြစ်သားများအားလုံး၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သူတို့ကို အပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူနိုင်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် အခြေခံ အားဖြင့် ဘုရားဖြစ်တော်မူသောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် မိမိတန်ခိုး တော်အားဖြင့် မိမိကတိတော်များကို ပြည့်စုံစေတော်မူနိုင်ခဲ့သည်။ သ ခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် မိန်းမတစ်ဉီး၏ဝမ်းဗိုက်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကဲ့သို့ အသွေးအသားရှိသော လူသားအဖြစ် ဤလောကသို့ ကြွဆင်း တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကတိတော်ဆိုင်ရာ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို စောင့်ထိန်းတော်မူရန် ဤအရာကို ပြုတော်မူခဲ့ သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် လူသားများထံ ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ယူဆောင်တော်မူလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ပေး သောဗတ္တိဇံအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များကို တစ်ကြိမ်တည်း ထမ်းတော်မူနိုင်ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် သဘာဝအားဖြင့် အပြစ် တစ်စုံတစ်ခုမျှ ရှိတော်မမူခဲ့သော်လည်း ကိုယ်တော်သည် လူသားများ အားလုံးကိုယ်စားပြုသူတစ်ဉီး၊ ဗတ္တိဇံယောဟန်ကို ပျိုးထောင်၍ ဤ လောကအပြစ်များကို ကိုယ်တော်အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းရန် မိန့်တော်မူ ခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လူသားများအားလုံး ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များအား လုံးကို တစ်ကြိမ်တည်းလက်ခံတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘု ရားသခင်၏သိုးသငယ်တော်ဖြစ်လာတော်မူခဲ့၍  ဤလောကအပြစ် များကို ထမ်းလျက် ကားစင်တင်ခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သူ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မိမိအသက်တော်ကို စတေးတော်မူနိုင်ခဲ့သည်။
လူတစ်ဉီးသည် မေတ္တာဖြင့် ပြည့်စုံနိုင်သည်ဟု မည်သို့ပင် ကြွေး ကြော်စေကာမူ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်တော်မူသည့်အ တိုင်း မည်သူမည်ဝါကမျှ မချစ်နိုင်ပေ။ လူအချို့တို့သည် မိမိချစ်သူ များအတွက် အသေခံရန် ဆန္ဒရှိနိုင်သော်လည်း သာမန်လူသားတစ် ဉီးသည် အခြားပုဂ္ဂိုလ်အတွက် ဤသို့ပြုလုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ သို့ သော် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားအဖြစ် လူသားများအားလုံး ကို အမှန်အကန် ချစ်နိုင်ရန် တန်ခိုးရှိတော်မူသည်။ သခင်ယေရှုခရစ် တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူခဲ့သောအခါ ကိုယ်တော်ပြု တော်မူခဲ့သောအမှုမှာ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံ ခံယူတော်မူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်းဖြစ်၍ အပ္ပါယ်ငရဲသို့ ဉီးတည်၍ ပျက်စီးမည့် လူသားများကို အပြစ များမှ ကယ်တင်တော်မူရန်ပြုုတော်မူခဲ့သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအမှုဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားမည့်သူများကို အပြစ် များနှင့်တရားစီရင်ခြင်းမှ ကယ်တင်တော်မူရန် လုပ်ဆောင်တော်မူခဲ့ သော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ထို ဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးကို လိုလိုလားလား သည်းခံတော်မူနိုင်ခြင်း ဖြစ် သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ရေနှင့်အသွေးတော် အားဖြင့် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူခဲ့သောအခါ လူသားများအား အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းဘုရားသခင်၏အမှုကို ကိုယ်တော်တိုင် ထမ်းတော်မူခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မမူမီ ကိုယ် တော်သည် “အမှုပြီးပြီ”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုနောက် ကိုယ်တော် သည် သေခြင်းမှ ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ သ ခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သော ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဖြစ်တော်မူသောကြောင့် သေသောသူများကို ထ မြောက်စေနိုင်သော တန်ခိုးပိုင်ဆိုင်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဤသို့ဖြင့် သေခြင်းကိုပင် အောင်မြင်ရန် တန်ခိုးရှိတော်မူသော ကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်များအ တွက် တရားစီရင်ခြင်းကို မိမိကိုယ်ပေါ်သို့ ထမ်းတော်မူ၍ ကျိန်ခြင်း အမင်္ဂလာများကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် သ ခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အပြစ်များအတွက် ဆင်း ရဲဒုက္ခခံတော်မူခဲ့သောအခါ ကိုယ်တော်သည် အားနည်းသောလူသား များကဲ့သို့ နာကျင်မှုအနည်းငယ်ခံစားတော်မူခဲ့သည်။ ဤအရာသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘု ရားသခင်၏မေတ္တာတော်လည်း ဖြစ်သည်။
ဟေရှာယ ၅၃း၄တွင် ဤသို့ဖော်ပြထားသည်။
“ထိုသူသည် ငါတို့အနာရောဂါ ဝေဒနာများကို 
ယူတင်ဆောင်ရွက်လေ၏။” သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ ခံစားချက်များရှိတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ထမ်းရသကဲ့သို့ အပြစ်များ၏တရားစီရင်ခြင်းကို ခံတော်မူသောအခါ နှိမ့်ချခြင်းနှင့်နာ ကျင်ခြင်းကိုခံစားခဲ့သည်ကို ဆိုလိုသည်။ သို့သော် ခြားနားချက်မှာ ကိုယ်တော်သည် လူသားများကို အပြစ်များအားလုံးမှ တစ်ကြိမ် တည်းကယ်တင်တော်မူရန် ကယ်တင်ခြင်းတန်ခိုးရှိတော်မူခြင်း ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်သည် ထာဝရတန်ခိုးကြီးတော်မူသည်။ ကိုယ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတန်ခိုးမှာ ထာဝရ ဖြစ်သည်။ သခင်ယေ ရှုခရစ်တော်သည် ဖန်ဆင်းခံလူသားများနှင့်တူတော်မမူသောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ်တည်ရှိတော်မူသော ဘုရားဖြစ် တော်မူသည်။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်ကို ယာဝေးဟု မှည့်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ခြင်းနှင့်ဖန်ဆင်း ခြင်းတန်ခိုးရှိတော်မူသည်။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ဤစကြာဝ ဠာတစ်ခုလုံးနှင့် အရာခပ်သိမ်းတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပြိးနောက် ကိုယ်တော်သည် ပထမ ကောင်းကင်နှင့် ပထမ ကမ္ဘာကို ဖျက်ဆီး နိုင်တော်မူ၍ ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်ကို ဖန်ဆင်းတော်မူနိုင် သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤသို့တန်ခိုးကို ပိုင်ဆိုင်တော်မူ ၍ ကိုဘ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သော ဘုရား ဖြစ်တော်မူသည်။ 
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောကအပြစ်သားများအား လုံးကို အပြစ်များအားလုံးမှ တစ်ကြိမ်တည်းကယ်တင်တော်မူရန် က တိတော်နှင့်ပတ်သက်သော မိမိသန့်ရှင်းသောနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်သူ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးထံ ကယ်တင်ခြင်းကို ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူခဲ့ သောအခါ ကိုဘ်တော်သည် နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အညီ ကတိပေးခဲ့ တော်မူသောပဋိညာဉ်အားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်းပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ သည်။ ယခုတွင် သခင်ယေရှုသည် မိမိကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို နှလုံးသားအကြွင်းမဲ့ ယုံ ကြည်ရန် ပြောကြားတော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် အသွေးအသား နှင့်နှလုံးသားအပြစ်များအားလုံးဖြေလွှတ်ခြင်းခံရရန် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူများကို ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေး တော်မူခဲ့သည်။ ယခုထိတိုင်အောင် အသက်ရှင်တော်မူသော သခင် ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများကျွန်ုပ်တို့ယုံ ကြည်သူများကို ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့၍ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော် ယုံကြည်သူ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအပေါ် ထာဝရအပြစ်များဖြေ လွှတ်ခြင်းနှင့် ထာဝရအသက်ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော် သည် ခရစ်တော်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ကြ သောကြောင့် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်တွင် ဝင်ရောက်၍ ထာဝရအသက်ရှင်ရန် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ချပေးတော်မူခဲ့သည်။
ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည် ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ် တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်း ခံရန် ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အ တွက် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကိုယ်တော် ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံ ကြည်သူများအား ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်လာရန် ခွင့်ပြုတော်မူ သည်။ တန်ခိုးရှင်၊ သခင်ယေရှုခရဏ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော တန်ခိုးကြီးသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်လာနိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားမှု သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မှုအားဖြင့် ထိုအရာကို မရနိုင်ပေ။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် စစ် မှန်သောဘုရားသခင် ဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် ရေ၊ အ သွေးနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းယုံကြည်သူများကို ကယ်တင်ရုံ သာမက သူတို့ကို ထာဝရအသက်ကိုလည်း ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဤသမ္မာတရားကို အ သေးစိတ်၊ လုံးစေ့ပတ်စေ့ ဖွင့်ပြတော်မူခဲ့သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ဘိုးဘေးများ အာဒံနှင့်ဧဝတို့သည် ဘုရားသခင်၏ရန် သူအဖြစ် စည်းလုံးမှုဖြင့် ရပ်တည်ခဲ့ကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား လုံးသည် ဘုရားသခင်၏ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာကို ဉီးတည်နေကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ကြွလာတော်မူခဲ့သည် ကိုယ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ရန် ကတိပြုတော်မူ၍ ဤကတိ တော်နှင့်အညီ ကိုယ်တော်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း နှုတ်ကပတ်တော်ကို နှလုံးသားများဖြင့် ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ကို ဤလောကအပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များအတွက် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားရမည်သူများ ဖြစ်ကြသော်လည်း သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤ လောကအပြစ်များနှင့် ဤအပြစ်များ၏တရားစီရင်ခြင်းမှာ အသင့် တော်ဆုံး၊ အတရားဆုံး၊ နှင့်ထာဝရ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား တရားမျှတစွာ၊ သင့် တော်စွာ၊ နှင့် မှန်ကန်စွာ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ် တော်သည် ယနေ့ ဤစစ်မှန်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်သူ များအား အပြစ်များအားလုံးမှ တစ်ကြိမ်တည်းကယ်တင်တော်မူခဲ့ သည်ဟု သက်သေထူနိုင်တော်မူသဖြင့် စာတန်တောင် ကိုယ်တော် ၏ကယ်တင်ခြင်းအမှုရှေ့မှာ ရေငုံနှုတ်ပိတ်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ဘုရားသ ခင်၏အလွန်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းသော “တရားမျှတမှု”မှာ ကိုယ်တော် သည် လူသားများအားလုံးကို အပြစ်များမှ ပြည့်စုံတရားမျှတစွာဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကို ရည်ညွှန်းသည်။ တစ် နည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ “တရားမျှတခြင်း”မှာ ဘုရားသခင် သည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်း၊ အသွေးတော်နှင့် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းအားဖြင့် လူသားများ၏အပြစ်ကြွေးများအားလုံးကို ပေး ဆပ်ကျေအေးစေတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် ဤသမ္မာတရဦးကို ယုံကြည်သူအားလံဒးအတွက် အပြစ်မှ ကယ်တင် ခြင်းအမှု ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း ဆိုလိုသည်။ ဤ အရာသည် ယခုတွင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ် တော်ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏တရားမျှ တမှုနှင့် မေတ္တာတော် ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင် သည် လူသားများအား ဝရုံးသုံးကား သို့မဟုတ် အခြေအမြစ်မရှိ ကယ် တင်တော်မမူခဲ့ပေ။
လူသားများအတွက် ဘုရားသခင်၏တရားသောကယ်တင်ခြင်း အမှုမှာ မည်မျှ အံ့ဩစရာကောင်းသနည်း။ လူသားများအတွက် တ ရားမျှတခြင်းရှိရန် မလွယ်ကူပေ။ သူတို့သည် လူတိုင်းအပေါ် တရား မျှတခြင်းရှိရန် မည်သို့ပင် ကြိုးစားစေကာမူ သူတို့သည် လုံးဝမလုပ် ဆောင်နိုင်ကြပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် သူတပါးထံ လုံလောက်သောစဉ်းစားဉာဏ်မရှိတတ်ကြပေ။ နားလည်ပေးခြင်းမရှိကြသောကြောင့် နားလည်မှုလွှဲချော်ခဲ့ကြသည်။ ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏မတရားမှုသည် မလွှဲမသွေ ထင်ရှားလျက်ရှိ သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် လူသား များ ဖြစ်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ လူသားဖြစ်ခြင်း၏ အားနည်းချက်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရည်ရွယ်မရှိ၊ တရားမျှတရန် အကောင်းဆုံးကြိုးစားနေသော်လည်း မတရားမှုဖြင့်သာ နိဂုံးချုပ် တတ်ကြသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များထံ ဝန်ထမ်းများအား လုပ်ငန်းတာဝန်များအသီးသီးအပ်နှံသောအခါ တ ရားမျှတမှုရှိ၍ ညီတူညီမျှရှိရန် တောင်းဆိုလေ့ရှိကြသည်။
တန်ခိုးကြီးတော်မူသောဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောနှုတ်က ပတ်တော်ဖြစ်တော်မူထသော သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လောကအပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင် ခြင်းခံရကြသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို မေတ္တာဖြင့် ရှာဖွေ၍ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာချပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏မေတ္တာတော်နှင့်ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင် ခြင်းမှာ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းပေါ်တွင် မှီခိုထား သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ယုံကြည် ကြသောကြောင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ပြည့်စုံစေ တော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြသောအခါ ကိုယ်တော် သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာရန် အခွင့် ပေးအပ်တော်မူလိမ့်မည်ဟု ကိုယ်တော်ကတိပြုတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ဖြောင့်မတ်သောကယ်တင်ခြင်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင် ၏သားသမီးများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နှလုံးသား များဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိခဲ့ကြ သည်။ ဤအချိန်၌ပင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများ၌ အပြစ်မရှိပေ။ လူတစ်ဉီးသည် ဘုရားသခင်ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်း ကို ယုံကြည်လျှင် ဤယုံကြည်မှုပိုင်ဆိုင်သူများသည် နှလုံးသား၌ ထာ ဝရ ပြစ်ကင်းစင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်များကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုး စားခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များ မဖယ်ရှားနိုင်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဇာတိ အသွေးအသားဖြင့် အမှားများစွာ ရှိခဲ့လျှင်လည်း ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များ လက်ခံတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းအ သေခံတော်မူပြီး သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်း ဖယ်ရှားပေးတော်မူ ခဲ့သောကြောင့် ဤကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းသည် သခင်ယေရှု ခရဏ်တော်အား ဘုရားနှင့်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာရန် လုံလောက် သည်ထက်ပိုသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းသမ္မာတရား၊ တရား၍ဖြောင့်မတ်သော ကယ်တင်ခြင်း သတင်းကောင်း၊ ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့အတွက် အပြစ်တစ်စုံတစ်ခုမျှ ရှိရန် လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ပေ။ ထိုကြောင့် လူသားတစ်ခုလုံး၏မြော် လင့်ချက်သည် “သန့်ရှင်းသောအနွယ်”- သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့် နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်တွင် တည်ရှိသည်။ သန့်ရှင်းသေသာအနွယ်မှာ မည်သည့်အရာ ဖြစ်သနည်း။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ဖြစ် သည်။ ဤနှုတ်ကပတ်တော်သည် လူသားတစ်ဉီးအဖြစ် ဤလောက သို့ လူ့ဇာတိခံယူတော်မူရန် ကြွဆင်းတော်မူခဲ့သော သခင်ယေရှုခရစ် တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ 
သမ္မာကျမ်းစာက ဤသို့ပြောထားသည်-
“ထင်းရူးပင်နှင့် သပိတ်ပင်တို့ကို ခုတ်လှဲ၍၊ 
သစ်ငုတ်သည် ကြွင်းသကဲ့သို့၊ 
သန့်ရှင်းသော အနွယ်သည် ထိုပြည်၌ အငုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်” (ဟေရှာယ ၆း၁၃)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းအားဖြင့် ကြွလာတော်မူခဲ့သော နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ယခုတွင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော် ယုံ ကြည်သူများအဖြစ် ဤလောက၌ သန့်ရှင်းသောအနွယ် ဖွဲ့စည်းထား သော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ဤသတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ် တို့သည် လူများထံ ဟောပြောနေကြသည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘု ရားသခင်ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို လူ များသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ကြ သောကြောင့် သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်အပေါ် ကျေးဇူးတင် သည်။ ဖြောင့်မတ်သူများသည် သန့်ရှင်းသောအနွယ်ဖြစ်သော သခင် ယေရှုခရစ်တော်၏အမှုကို ဟောပြောကြ၍ ဤသတင်းကောင်းယုံ ကြည်သူများသည် မိမိအပြစ်များကြောင့် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ ပစ်ချခြင်းမခံ ရကြသည့်အတွက် ဖြောင့်မတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအပေါ် ကျေးဇူးတင် သည်။ ဘုရားသခင်သည် လူတိုင်း၏ကယ်တင်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေ တော်မူခဲ့သောကြောင့် လူတစ်ဉီးသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်မှသာလျှင် သူသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့ သွားနိုင်သည်ကို ဤအရာဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။
 

ကိုလိုနာဗိုင်းရပ်စ်အချိန်တွင် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏မြော်လင့်ချက် ဖြစ်သည်

ယုံကြည်သူများခင်ဗျား၊ ဤလောက၌ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူသားများ၏မြော်လင့်ချက်ဖြစ်၍ ဘုရား သခင်၏အသင်းတော်သည် လူသားအားလုံး၏ မြော်လင့်ချက်လည်း ဖြစ်သည်။ အပြစ်သားများအတွက် ဘုရားသခင်၏အစေခံများနှင့်လူ များသည် သူတို့၏မြော်လင့်ချက် ဖြစ်သည်။ ဤလောကတွင် အ သက်ရှင်သော ကျွန်ုပ်တို့ဖြောင့်မတ်သူများမပါဘဲ ဤလောကအ တွက် မြော်လင့်ချက်ရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ဤ ကမ္ဘာနှင့်စကြာဝဠာကို ပစ္စုပ္ပန်အခြေအနေဖြင့် စွန့်ပစ်တော်မူလိမ့် မည် မဟုတ်ပေ။ ကိုယ်တော်သည် လူသားများနှင့် ကိုယ်တော်ဖန် ဆင်းတော်မူခဲ့သော ပထမကမ္ဘာကို ဖျက်စီးတော်မူလိမ့်မည်။ ဤစ ကြာဝဠာတစ်ခုလုံးဖန်ဆင်းခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်၏မူလရည် ရွယ်ချက်မှာ လူသားများကို လောကအပြစ်များမှ ကယ်တင်၍ ယုံ ကြည်သူများကို ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ချီဆောင်ကာ သူတို့နှင့်အ တူ အသက်ရှင်ရန် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်မှာ ယခုတွင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့သာမကဤ သတင်းကောင်းယုံကြည်မည့်သူများအားလုံးကိုပါ ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့ ချီဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
လူသားအားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောနှုတ်က ပတ်တော်ကို နှလုံးသားများဖြင့် ယုံကြည်မှသာလျှင် သူတို့သည် မည် သို့ပင်  ဖြစ်စေကာမူ အပြစ်ကင်းစင်နိုင်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တော် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူများသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ လူသားအားလုံးသည် ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်သော ကယ်တင်ခြင်းကို နှလုံးသားများဖြင့် ယုံကြည်မှသာ လျှင် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ ဖြစ်လာရန် အခွင့်ရရှိ ကြသည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကို ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ချပေးတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဘုရားကို တွေ့ကြ၍ အသက်ရှင်နိုင်ကြသည်။ ပရောဖက်ဟေရှာယနှင့်ကောင်း ကင်တမန်များသည် ကိုယ်တော်၏မျက်မှောက်တော်၌ရှိကြသောအ ခါ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းခြင်းရှေ့မှာ သူတို့ဘဝများအ တွက် အခြားလုပ်ဆောင်စရာမရှိဘဲ ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ထိုနည်းတူ ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် သန့်ရှင်း သောဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းနှင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူများအတွက် ဘုရားခသင်သည် ကိုယ် တော်သန့်ရှင်းခြင်းကဲ့သို့ သူတို့ကို သန့်ရှင်းစေတော်မူသည်။ ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုတွင် ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ အသက်ရှင်နိုင်ကြသည်ကို ဆိုလိုသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း ၍ အသက်ရှင်ကာ ဤလောက၌ မြော်လင့်ချက်ဖြစ်သူ သခင်ယေရှုခ ရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက် ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူးတင်ကြ ပါစို့။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုတွင် ကိုလိုနာဗိုင်းရပ်စ်အချိန်၌ အသက်ရှင် နေကြသော်လည်း သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည် သူများအတွက် မြော်လင့်ချက် ဖြစ်တော်မူသည်။ ကမ္ဘာကြီးသည် က မောက်ကမ ဖြစ်နေသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့မြော်လင့်ချက်မှာ အခြားနေ ရာတွင် မရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့မြော်လင့်ချက်သည် ကိုယ်ခန္ဂာပေါ်တွင် မ ရပ်တည်ပေ။ သင်၏မြော်လင့်ချက်သည် သင်၏အိုင်ကျူ၊ တတ်ကျွမ်း မှု၊ အစွမ်းအစများ၌ မရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဂာများသည် အချိန်ကုန် ဆုံးသည့်နှင့် မလွဲမသွေ ခွန်အားလျော့နည်းလာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် အလွန်အားနည်းနေကြသောကြောင့် အလုပ်တစ်ခုကိုသာ အာ ရုံးစိုက်ခြင်းက အခြားအလုပ်တစ်ခုလုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့အား လွယ်ကူစွာ စိတ်ပျက်စေနိုင်သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှု ခရစ်တော်နှင့်ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်မပါဘဲ သင်နှင့်ကျွန် တော်တို့သည် စစ်မှန်သော မြော်လင့်ချက်မရှိကြပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ် တို့မှာ မြော်လင့်ချက်တစ်ခုရှိသေးသည်။ အကြောင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့ သည် သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောနှုတ်ကပတ် တော်ကို ယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကို နှလုံးသားများ၌ လက် ခံခဲ့ကြသောကြောင့် ဤမြော်လင့်ခြင်း ရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကို လိုနာဗိုင်းရပ်စ်အချိန်၌ အသက်ရှင်ခြင်းကို လျစ်လျူရှု၍ သခင်ယေရှု ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ မှာ မြော်လင့်ချက်ရှိကြခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့သည် အ ပြစ်တရား၌ ကျော့မိခဲ့သော လူသားများထံ ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်က ပတ်တော်ကို ဟောပြောကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မြော်လင့် ခြင်းရှိကြသည်။ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသောသူများသည် ဖြောင့်မတ်သူ များအဖြစ် တူညီသောခေတ်တွင်အသက်ရှင်ကြသောကြောင့် သူတို့ သည် မြော်လင့်ချက်ရှိကြသည်ကို ဆိုလိုသည်။ သူတို့သည် ဖြောင့် မတ်သူများကို တွေ့ကြသောအခါ သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ကြီးမားသောမြော်လင့်ချက်ကို တွေ့ကြလိမ့်မည်။ အပြစ်သားများ သည် အပြစ်များမှကယ်တင်ခြင်းရရုံသာမက ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြ မည် ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းယုံကြည်သူ ဖြောင့်မတ်သူများအပေါ် ကျေးဇူးတင်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ယခု တွင် လူသားအားလုံး၏မြော်လင့်ချက်မှာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်သူသင်နှင့် ကျွန်တော်တို့အပေါ်၌ ရပ်တည်သည်။ လူသားများအားလုံး၏စစ်မှန်သောမြော်လင့်ချက်မှာ သန့်ရှင်းသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏သတင်းကောင်း နှုတ်ကပတ် တော်၌ တွေ့ရသည်။ လူသားများသည် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်း မြော်လင့်ချက်ကို အခြားနေရာတွင် မတွေ့ရပေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းမြော်လင့်ချက်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြ သောကြောင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ “ဖြောင့်မတ်ခြင်း”အပေါ် ကျေးဇူးတင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်း၍ ကျွန်ုပ်တို့တောင်းလျှောက်သောအရာကို တွေးတောခြင်းသည် မဖြစ် နိုင်သောအရာဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် မြော်လင့်ချက်ရှိနိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ထံ ဆုတောင်းကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်မှုများအတွက် တောင်း လျှောက်ကြ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံ ကြည်ကြသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်သည် တောင်းလျှောက် ရန် မိန့်တော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ လိုအပ်မှုများအားလုံး ဖြည့်ဆည်းပေးတော်မူ၍ ကွယ်ကာပေးကာ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများချပေးတော်မူသည်ကို ယုံကြည်ကြသည်ကို လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ထံပြောကြားကြသည်။ ဓမ္မ ဟောင်းခေတ်တွင် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်ပေါ်၌သာ မြော်လင့်ချက်ထားကြသော်လည်း ဓမ္မသစ်ခေတ်ကာလတွင်မူ ကျွန်ုပ်တို့သည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်နှင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော် အပေါ်တွင် မြော်လင့်ချက်ရှိကြသည်။
သခင်ယေရှုက ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် “ငါ၏နာမကို အမှီပြု၍ ဆုတောင်းခဲ့သလော။ ငါ၏နာမကို အမှီပြု၍ တစ်စုံတစ်ခု သောဆုကို တောင်းလျှင် တောင်းသည့်အတိုင်း ငါပြုမည်”ဟု မိန့် တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ထံ သို့ ဆုတောင်းရကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆုတောင်းသည့် အခါခါတိုင်းတွင် နောက်ဆုံးတွင် “သခင်ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့် ဆုတောင်းကြပါ၏”ဟု အမြဲတမ်းပြောကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မြော်လင့်ချက်၊ စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်၊ နှင့်ဘုရားဖြစ် တော်မူသောကြောင့် ဆုတောင်းခြင်းနောက်ဆုံးတွင် ဤသို့ပြောရ ခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဘုရားအဖြစ် ယုံကြည် ကြသောကြောင့် ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏မျက်မှောက် တော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရန် အရည်အချင်းမီကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ကြ သောကြောင့် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင် ၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများရရှိခဲ့ကြသောကြောင့် သခင်ယေရှုခရစ် တော်နာမတော်အားဖြင့် ဆုတောင်းကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် သင် နှင့်ကျွန်တော်တို့အား ဤလောကအပြစ်များအားလုံးမှ တစ်ကြိမ် တည်းကယ်တင်တော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဆုတောင်းသော အခါ “သခင်ယေရှု၏နာမတော်အားဖြင့် ဆုတောင်းပါ၏”ဟု ပြော ကြသည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏မျက် မှောက်တော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်နိုင်ကြသောကြောင့် ကယ်တင်ရှင် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်မှုအပေါ် ကျေးဇူးတင်ကြသည်။ သခင်ယေရှု ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်တော်မူ၍ အပြစ်များကို ဖယ်ရှား ပေးတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်ကို မဖြစ်မနေ ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ် တော်ယုံကြည်ခြင်းသည် လူသားများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးထံ စစ်မှန် သောမြော်လင့်ခြင်းကို ယူဆောင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ဘုရားအဖြစ် ယုံကြည်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြလျှင် ဘာမျှမ ဟုတ်ပေ။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံ ကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော်ကို ယုံကြည်ကြသောအခါ ဤယုံကြည်မှု ရရှိကြသည်။
 

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု ခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ရကြမည်

ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ခေတ်တွင် အသက်ရှင်နေ ကြစဉ် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် နှာ ခေါင်းစည်းများတပ်ခြင်း၊ ခပ်ခွါခွါနေခြင်း၊ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်မှ မိမိ ကိုယ်ကိုကိုယ် လုံခြုံစွာနေခြင်းစသော ကန့်သတ်ချက်များကို အ ကောင်းဆုံးလိုက်နာရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရ မည့်အရာများအားလုံးမှာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စိုးရိမ် ပူပန်မှုရှိကြလျှင် ဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်း၍ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ရန် လိုအပ်သသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထိ ရောက်သောဆေးဝါးများကို ပြင်ဆင်ပေးတော်မူလိမ့်မည်ဟု ကျွန် တော်ယုံကြည်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဤပြဿ နာကို ဖြေရှင်းပေးတော်မူလိမ့်မည်လော။ ဘုရားသခင်သည် နှုတ်က ပတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဆုတောင်းသူများကို စောင့်ရှောက် တော်မူလိမ့်မည်။ ကိုယ်တော်၏အချိန်ရောက်လာသောအခါ ဘုရား သခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းခြင်းများကို အဖြေပေးတော်မူ၍ ပြ ဿနာများ ဖြေရှင်းပေးတော်မူလိမ့်မည်။ ဘုရားအချိန်မရောက်မှီ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြောက်သောနှလုံးသားဖြစ်စေသောအရာများကို ရှောင်ကြဉ်စောင့်ရှောက်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြိုး စားရကြမည်  ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့မြော်လင့်ခြင်းမှာ သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့် ကိုယ် တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ ရပ်တည်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော် သည် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့၏ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူ၍ ကိုယ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏သိုးထိန်း ဖြစ်တော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ယုံကြည်သူကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အတွက် မေတ္တာရှင်ဘုရင် ဖြစ်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရင် တကာတို့၏ဘုရင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ထိုပြင် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ် တို့အတွက် မေတ္တာရှင်ဘုရင်လည်း ဖြစ်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှု ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်သူများအတွက် အောက်ပါအတိုင်း ယုံကြည်မှု ဝန်ခံချက်ကို ပြုသင့်သည်။ “ကျွန်ုပ်တို့သိုးထိန်းရှင်သည် မေတ္တာရှင် ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၍ ဘေးဒုက္ခများရောက်ချိန်၌ အကွယ်အကာလည်း ဖြစ်တော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏မေတ္တာ တော်နှင့်ကိုယ်တော်၏အမှုကို ယုံကြည်ကြသောကြောင့် မည်သူမည် ဝါမျှ ကျွန်ုပ်တို့ကို မဖျက်ဆီးနိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကြီးမားအသော ဘေးဒဏ်ကြီးမှ အမှန်အကန် ရွေးနှုတ်ကယ်တင် တော်မူလိမ့်မည်။” ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်တွင် မြော်လင့်ခြင်းများအားလုံး ချထား၍ ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော် အကုန်အစင် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ကြပါစို့။ သင်သည် သ ခင်ယေရှုခရစ်တော်အား ဘုရားနှင့်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်လိမ့် မည်ဟု ကျွန်တော်မြော်လင့်၍ ဆုတောင်းသည်။
ယနေ့ များစွာသောလူများက သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို မသိကြပေ။ ဆိုးကျိုးမှာ ကိုယ်တော်သည် သူတို့၏ကယ် တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟု ယုံကြည်ခြင်းမရှိ၊ ဟောပြောခြင်းလည်း မရှိကြပေ။ “ယေရှု”ဟူသောနာမတော်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်သည်။ “ခရစ်တော်”ဟူသောနာမတော်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ကယ်တင် ခြင်းရရှိရန်အတွက် ကိုယ်တော်ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော လုပ်ငန်းသုံး ရပ် ဖြစ်သော ဘုရင်၊ ယဇ်ပရောဟိတ်နှင့် ပရောဖက်တို့ကို ဆိုလို သည်။ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့အတွက် သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူသောအခါ ကိုယ်တော်သည်  ဘုရင်၊ ယဇ်ပရောဟိတ်ကြီးနှင့် ပရောဖက်အဖြစ် လုပ်ငန်းသုံးရပ်တို့ကို ပြည့် စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဤသို့ပြုခြင်းဖြင့် သင်နှင့် ကျွန် တော်တို့အား အပြစ်များအားလုံးနှင့် ပြစ်ဒဏ်တို့မှ ကယ်တင်တော်မူ ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသော် လည်း သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်နှင့် သိုး ထိန်းဖြစ်တော်မူသည်။ ဤအရာသည် အရေးကြီးသောအချက် ဖြစ် သော်လည်း ဤလောကတွင်ရှိသောလူများသည် မသိကြသော ကြောင့် သူတို့သည် မယုံကြည်နိုင်ကြပေ။ သူတို့သည် ဤသမ္မာတ ရားကို မဟောပြောနိုင်ကြပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ကြ ၍ ဤအကြောင်းကို ဟောပြောကြသည်။
ဘုရားသခင်သည် ပရောဖက်ဟေရှာယထံ “ငါတို့အတွက် ဘယ် သူသွားရမည်နည်း”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဟေရှာယက “ကျွန်ုပ်သွား မည်”ဟု ပြောခဲ့သောအခါ ဘုရားသခင်က “သင်သည် သွား၍ ဟော ပြောသော်လည်း ဤလူများသည် အလွန်ပျက်စီးနေကြသောကြောင့် သူတို့သည် ငါ့စကားကို ယုံကြည်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ သူတို့သည် မည် သို့ဖြင့်  ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ကြလိမ့််မည်နည်း။ သူတို့သည် မ ယုံကြည်ခြင်းအပြစ်မှ မည်သို့ ပြန်လှည့်နိုင်ကြမည်နည်း”ဟု မိန့် တော်မူခဲ့သည်။ လူတစ်ဉီးသည် မှားသောလမ်းသို့ တစ်ကြိမ်မှားယွင်း စွာ လိုက်လျှောက်သောအခါ သူသည် နောက်ပြန်လှည့်ရန် အလွန် ခက်ခဲသည်။ ယနေ့များစွာသောခရစ်ယာန်မျာသည် သခင်ယေရှုခရစ် တော်၏ ရေနှင့်ဝိညာည်တော်အလုပ်ကို မယုံကြည်သူပေ။ သူတို့ သည် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသောကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုလည်းမ ဟောပြောကြပေ။
ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်က “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့် ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရားတော်ကို ရှေ့ဉီးစွာရှာကြလော့။ နောက်မှ ထိုအရာ များကို ထပ်၍ပေးတော်မူလတံ့”(မဿဲ ၆း၃၃)ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဤတွင် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား “ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းတရားတော်ကို ရှေ့ဉီးစွာရှိကြလော့”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သော်လည်း လူများက “ဖြောင့်မတ်ခြင်း"မှာ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်လုပ် ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု မှားယွင်းစွာ တွေးတောတတ်ကြသည်။ သို့ သော် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားတော်ကို ရှေ့ဉီးစွာရှာကြလော့”ဟု မိန့်တော်မူ ခဲ့သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့လူများအတွက် ဘုရားသခင်ပြည့်စုံစေတော်မူ ခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏လုပ်ငန်း ကို ရှေ့ဉီးစွာ ယုံကြည်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သ်ည ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရှေ့ဉီး စွာ ယုံကြည်ခြင်းဟောပြောသင့်သည်ကိုလည်း ဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် လူများထံ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဟောပြောရ ကြမည်ကို ဘုရားခသင်ပြောကြားတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဖြောင့်မတ်စွာအသက်ရှင်ရုံမျှမပြုကြဘဲ ငွေကြေးများစွာပေး အပ်ရကြမည် ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်က “ဘုရားသခင်၏နှိင်ငံတော်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားတော်ကို ရှေ့ဉီးစွာရှာကြလော့”ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဤတွင် “ဖြောင့်မတ်ခြင်း"မှာ အဘယ်အရာ ဖြစ်သနည်း။ တရား၍ မှန်ကန် သောအရာကို ဆိုလိုသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် တ ရားမျှတစွာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည် ကိုလည်းကောင်း၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ  ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇ့နှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူ သောအသွေးတော်အားဖြင့် ခြွင်းချက်မရှိ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိနေကြသူ လူသားအားလုံးတစ်ယောက်မကျန် လူတိုင်း၏အပြစ်ပြဿနာ များ ဖြေရှင်းပေးတော်မူခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း ယုံကြည်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အား ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော် သည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင် ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သောအသွေးတော်ကို ယုံကြည်သူ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအပေါ် စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းနှင့် ဘဝသစ်ကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ ဤကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားမှ မည်မျှ တ ရားမျှတသနည်း။ ဤလောကတွင်ရှိနေကြသောလူသားအားလုံးအ တွက် သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်အားဖြင့် လူအချို့တို့ ၏အပြစ်များကို ထမ်း၍ အချို့တို့၏အပြစ်များကို မထမ်းဘဲ ချန်ထား တော်မူခဲ့သလော။ လုံးဝမဟုတ်ပေ။ ထိုအရာသည် တရားမျှတသော အရာမဟုတ်ပေ။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော် မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်များအားလုံးကို ထမ်း တော်မူ၍ ထိုအပြစ်များအားလုံးကို ထမ်းချက် အသွေးတော်သွန်း လောင်းကာ အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သူများအ တွက် ကိုယ်တော်ကယ်တင်ခြင်းအမှုသည် မည်မျှ တရားမျှတသ နည်း။
သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေးတော် အားဖြင့် ယုံကြည်သူများကို တစ်ကြိမ်တည်းကယ်တင်တော်မူခဲ့ခြင်း မှာ စကားများအားဖြင့်သာမဟုတ်ဘဲ မိမိလူများအတွက် မိမိကိုယ် ခန္ဂာစတေးခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖွဲ့စည်းထားသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ယုံ ကြည်သူ ကိုယ်တော်၏လူများ၏အပြစ်များကို ထမ်းတော်မူခြင်းအား ဖြင့်လည်းကောင်း၊ သူတို့အပြစ်များ၏ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာအားလုံးနှင့် အပြစ်စီရင်ခြင်းများကို ကားတိုင်ပေါ်သို့ ယူဆောင်သွားတော်မူခြင်း အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် သူတို့ကို တရား မျှစွာ၊ ဖြောင့်မတ်စွာနှင့် မှန်ကန်စွာ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ထို ကြောင့် စာတန်ပင်လျှင် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်၍ ဖန် ဆင်းခြင်းခံ သောလူသားများသည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ် လာနိုင်ခြင်း မေးခွန်း မေးလိုသော်လည်း ဘုရားဖြစ်တော်မူသော သခင်ယေရှုခရစ် တော်သည် စကားများအားဖြင့်မဟုတ် ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ဆောင် ချက်အားဖြင့် သူတို့ကို အပြစ်များမှ တရားမျှတစွာ ကယ်တင်တော်မူ ခဲ့သောကြောင့် သူသည် ပြောနိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှ မရှိတော့ ပေ။ သမ္မာကျမ်းစာက “အပြစ်၏အခကားသေခြင်းပေတည်း”ဟု ပြောထားသည့်အတိုင်း ကိုယ်တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အပြစ် များအားလုံး၏ “တရားစီရင်ခြင်းအခများ”ကို တစ်ကြိမ်တည်းပေး ဆပ်ပေးတော်မူခဲ့၍ ကိုဘ်တော်သည် ဤအရာကို ယုံကြည်သူကျွန်ုပ် တို့အားလုံးကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဖျက်စီးမှောက် လှန်ရန် မည်သို့ပင် ကြိုးစားစေကာမူ သူသည် မည်သည့်အရာတစ်စုံ တစ်ခုမျှ မပြုနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဘုရားဖြစ်တော်မူသော သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဗတ္တိဇံ ယောဟန်ထံမှခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤလောကအပြစ် များအားလုံးကို ထမ်းတော်မူခဲ့၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခြင်းခံကာ အသွေးတော်သွန်းလောင်းပြီး အသေခံတော်မူခြင်းအား ဖြင့် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များအားလုံးအတွက် ပြစ်ဒဏ်ခံ တော်မူလျက် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်  ကျွန်ုပ်တို့အား တစ်ကြိမ်တည်းကယ်တင်တော်မူရန် ကယ်တင်ခြင်း အမှုကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် ဤ လောကတွင် လုပ်ဆောင်တော်မူခဲ့သော ဖြောင့်မတ်သည်ကယ်တင် ခြင်းအမှုမှာ မှားယွင်းခြင်းတစ်စုံတစ်ခုရှိသည်ဟု မည်သူသည် စောဒ ကတက်နိုင်မည်နည်း။ လူသားများ၏ကယ်တင်ရှင်လုပ်ဆောင်တော် မူခဲ့သောအမှုသည် မတရား၊ တရားမမျှတပေဟု မည်သူသည် ပြော နိုင်မည်နည်း။ မည်သူမည်ဝါကမျှ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ပြစ်တင် ဝေဖန်၍မရနိုင်ပေ။ တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ရောမ အခန်းကြီး ၈ တွင် “ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်၌ ရှိတော်မူလျှင် အဘယ်သူ သည် ငါတို့ကို ဆန့်ကျင်နိုင်မည်နည်း။ အခက်အခဲ၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခြင်း၊ နှင့်အခြားဖန်ဆင်းခံအရာများက ငါတို့ကို ဆန့်ကျင်ဘက်မပြု နိုင်ပေ”ဟု သက်သေခံသည်။
ယခုသင်ကြားနာနေသော ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောနှုတ်က ပတ်တော်သည် နေရာတိုင်းတွင် မကြားနိုင်ကြသော်လည်း ဘုရားသ ခင်၏အသင်းတော်၌သာ ကြားရသည်။ ဤပစ္စုပ္ပန်ခေတ်တွင် ရောက် လာမည့် ပြောင်းလဲမှများစွာ ရှိသည်။ သို့သော် ကမ္ဘာကုန်ဆုံးခြင်း သည် တဟုန်ထိုးရောက်လာလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ မည်သည့်အချန် တွင် ရောက်လာလိမ့်မည်နည်း။ သဘောဝဘေးအန္တရာယ်များသည် ဆိုးရွားစွာ ဖြစ်လာသောအခါ ပြည်သူပြည်သားများသည် ကိုယ်နည်း ကိုယ်ဟန်ဖြင့် ကိုင်တွယ်နိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် တည် ရှိသော အနည်းငယ်သာမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ခန့်မှ အနည်းဆုံး ၅၀တွင် သူတို့၏စိန်ခေါ်မှုကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖြေရှင်းနိုင်မည်မဟုတ် ပေ။ ထိုအချိန်တွင် အန္တိခရစ်သည် တဖြည်းဖြည်း ထွက်ပေါ်လာလိမ့် မည်။ အခြေအနေသည် ဆိုးရွာလာသောအခါ  သင်သည် “ဘုရားသ ခင်၏ရန်သူ၊ အန္တိခရစ်ရောက်လာအချိန် ကျရောက်လာပြီ။ ဘုရားသ ခင်၏ရန်သူနှင့်၎င်း၏အပေါင်းအဖော်များ အပ္ပါယ်ငရဲသို့ ပစ်ချရမည့် အချိန်ရောက်လာပြီ”ဟု မှန်းဆနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ရန်သူသည် နောက်ဆုံးတိုက်ခိုက်ရမည့်အချိန်ရောက်၍ သူသည် များစွာသောလူ များကို အတတ်နိုင်ဆုံး စုရုံး၍ လှည့်စားရမည့်အချိန် ရောက်လာလိမ့် မည်။ ဤအရာကို သိ၍ ထိုအရာကို ယုံကြည်ပါ။ ဘုရားသခင်၏ပုံ သဏ္ဌာန်တော်နှင့်အညီ ဖန်ဆင်းခြင်းခံသော လူသားများအားလုံးထံ အန္တိခရစ်သည် မိမိသည် ဘုရားဖြစ်သည်ဟု ကြွေးကြော်၍ စစ်မှန် သောဘုရားကို ဆန့်ကျင်တော်လှန်ရန် သူသည် ခပ်သိမ်းသောအမှုအ ရာမှန်သမျှ အားလုံးလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။  သူသည် မိမိထံလူများကို စုရုံး၍ သန့်ရှင်းတော်မူသောဘုရားကို နောက်တစ်ဖန် ဆန့်ကျင်တော် လှန်ရန် အစွမ်းကုန် ကြိုးစားလိမ့်မည်။
သို့သော် ထိုအချိန်တွင် ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော် သည် ဤလောကသို့ တဖန်ကြွလာတော်မူ၍ မိမိနှုတ်မှထွက်လာ သောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် မိမိရန်သူများအားလုံးကို ဖျက်ဆီး တော်မူလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးချိန်ရောက်လာသောအခါ ဘုရားသခင် သည် ဤလောကသို့ ပြန်လည်ကြွလာတော်မူ၍ မိမိတန်ခိုးကြီးသော နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် သူတို့အားလုံးကို တရားမျှတစွာ စီရင် တော်မူလိမ့်မည်။ ထိုကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်သူများကျွန်ုပ်တို့အတွက် မြော်လင့် ခြင်းမှာ ကောင်းကင်ဘုံ၌ တွေ့ရကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်း ကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝိညာဉ်လူများအဖြစ် ဝင်ရောက်ရန် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာခံရကြမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော် ယုံကြည်မှုအပေါ် ကျေးဇူးတင်ကြသည်။ သင်တို့အားလုံးသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းအတွက် မည်သို့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရကြသည်ကိုလည်းကောင်း၊ သင်သည် ယခု တွင် ကြားနာရသော နှုတ်ကပတ်တော်သည် မည်သည့်ကောင်းကြီး မင်္ဂလာဖြစ်သည်ကိုလည်းကောင်း နားလည်သဘောပေါက်ပါ မည့်အ ကြောင်း ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးဖြူစင်စွာ မြော်လင့်၍ ဆုတောင်း ပေး သည်။ သင်တို့အားလုံးနှင့်အတူ ကျွန်တော်သည် ဘုရားသခင်၏နာမ တော်ကို ချီးမွမ်း၍ ကိုယ်တော်ထံ ထာဝစဉ် ကျေးဇူးတင်သည်။ ဘု ရားသခင်သည် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ အစဉ်အမြဲရှိတော်မူ လိမ့်မည်။ ဟာလေလုယာ။