Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၃ - ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း

[3-6] စစ်မှန်သော ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ အရေဖျားလှီးခြင်းမင်္ဂလာ (ထွက်မြောက်ရာကျမ်း၊ ၁၂း၄၃-၄၉)

စစ်မှန်သော ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ အရေဖျားလှီးခြင်းမင်္ဂလာ

(ထွက်မြောက်ရာကျမ်း၊ ၁၂း၄၃-၄၉)
‘‘တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားက မောရှေနှင့်အာရုန်အား “ပသခါပွဲဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ဟူမူကား မည်သည့်တိုင်းတစ်ပါးသားမျှ ပသခါသိုးကိုမစားရ။ သို့သော် ငွေဖြင့်ဝယ်ထားသောမည်သည့်ကျွန်ယောက်ျားမဆို အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံပြီးလျှင် စားနိုင်၏။ မည်သည့်ဧည့်သည်၊ မည်သည့်သူရင်းငှားမျှ မစားရ။ ပသခါသိုးကို အိမ်တစ်အိမ်ထဲ၌ စားရမည်။ အသားကို အိမ်ထဲမှ အပြင်သို့ ယူမသွားရ။ အရိုးကိုလည်း မချိုးရ။ အစ္စရေးလူထုအပေါင်းတို့သည် ထိုပွဲကို ကျင်းပရမည်။ သင်တို့ထံ၌တည်းခိုနေထိုင်သောတိုင်းတစ်ပါးသားသည် ထာဝရဘုရားအဖို့ ပသခါပွဲကိုကျင်းပလိုလျှင် သူနှင့်အတူရှိသောယောက်ျားအပေါင်းတို့သည် အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံရမည်။ သို့ပြီးမှ သူသည် ပသခါပွဲကိုပါဝင်ကျင်းပနိုင်မည်။ အမျိုးသားချင်းကဲ့သို့လည်းဖြစ်မည်။ သို့သော် အရေဖျားလှီးခြင်းမခံသောသူမည်သူမျှ ပသခါသိုးကိုမစားရ။ အမျိုးသားချင်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ သင်တို့ထဲတွင်တည်းခိုနေထိုင်သော တိုင်းတစ်ပါးသားအတွက်ဖြစ်စေ ပညတ်တရားတစ်ပါးတည်းဖြစ်ရမည်”ဟု မိန့်တော်မူ၏။”
 

ဓမ္မဟောင်းတွင် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ ဘုရားသခင်သားသမီးများ ဖြစ်လာနိုင်ရန် ရှောင်လွဲမရသောအရာသည် အဘယ်နည်း။
အရေဖျားလှီးခြင်းခံရမည်။

ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်နှစ်ခုစလုံးတွင်ရှိသောဘုရားသခင်၏ နှုတ်က ပတ်တော်များသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သောသူ၊ ကျွန်တော်တို့အတွက် အရေးကြီး၍ အဖိုးထိုက်တန်လှပါသည်။ စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ကိုပင်လျှင် သတိမမူ ဘဲထား၍မရပါ။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင် ၏ နှုတ်ကပတ်တော်များသည် အသက်ဖြစ်၏။ 
ယနေ့ ဤကျမ်းပိုဒ်က ပသခါပွဲခံလိုသော မည်သူမဆို ပွဲမခံမီကြို တင်၍ အရေဖျားလှီးခြင်းမင်္ဂလာခံယူရသည်။ ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမည့်အ ကြောင်းအရာအချက်အလက်များကို ဤသို့ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ တစ်ယောက်ယောက်သည် အရေဖျားလှီးခြင်း မခံယူဘဲ ပသခါပွဲကိုမခံယူနိုင်။ 
အကယ်၍သခင်ယေရှုကို ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါက ပညတ်ချက်ပေးရခြင်း ၏ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်ချက်ကို သိနားလည်ရပါလိမ့်မည်။ အရေဖျားလှီးခြင်း သည် ယေကျာ်းတစ်ယောက်ထိပ်ဖျားအရေပြားကို လှီးဖြတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အဘယ်ကြောင့် အဗြံဟံနှင့် သူ၏မျိုးဆက်များကို အရေ ဖျားလှီးစေပါသနည်း။ အကြောင်းရင်းမှာ သူတို့၏အပြစ်များကို ဖြတ်တောက် သောသူသာလျှင် သူ၏လူမျိုးဖြစ်ရမည်ဟု ဂတိတော်ပေးခဲ့သော ကြောင့်ဖြစ် သည်။ 
ယင်းကြောင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကို ဘုရားသခင်ကအရေဖျားလှီးခြင်း၊ မင်္ဂလာခံယူရမည်ဟု မိန့်တော်မူရခြင်းဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်၏လူမျိုးဖြစ်ဖို့ရန် အလို့ငှာ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အရေဖျားလှီးရသည်။ ယင်းသည် ဘုရားသခင်၏ အမိန့်ချီးမြှောက်ခြင်း၏ အခြေခံနှင့်သူသည် အရေဖျားလှီးခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏ အပြစ်များကို အဆက်ပြတ်သောသူများ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်လာရသည်။ ထို့အ ပြင် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်မိမိအပြစ်ကို အဆက်ပြတ်နိုင်သော သူများ၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်လာရသည်။
 


ပသခါပွဲတော်

 
ပသခါပွဲသည်အဘယ်နည်း
ဣသရေလအမျိုးသားများ အီဂျစ်ပြည်မှ လွတ်မြောက်စေ သည်ကိုအမြဲသတိရအောက် မေ့ရန်နှင့် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းရသောနေ့ဖြစ်ပါသည်

ဣသရေလအမျိုးသားများအတွက် အရေးကြီးဆုံးသော နေ့ထူးနေ့ မြတ်သည် ပသခါပွဲနေ့ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ဣသရေလအမျိုးသား များနှစ်ပေါင်း (၄၀ဝ)ခန့် ဤဘဝဖင့်နေခဲ့ရသောနေရာ၊ အီဂျစ်ပြည်မှ လွတ် မြောက်လာရသည့်အတွက် ထိုနေ့ရက်ကို အမြဲသတိရအောက်မေ့ဘို့ရန်နှင့် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းရာနေ့ဖြစ်ပါသည်။ မာကြောလှသည့် ဖာရောမင်းကြီး၏စိတ်ကို ပျော့ပြောင်းစေရန် ဘုရားသခင်သည် ကပ်ရော ဂါ ၁၀ မျိုးကိုဆောင်ခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့် ဤဖြစ်ရပ်များဖြင့် ဘုရားသ ခင်သည်အီဂျစ်ပြည်ရှိဣသရေလမျိုးသားတို့ကို ခါနန်ပြည်သို့ ခေါ်ဆောင် သွားခဲ့ကြောင်းကို ဆိုလို ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုမူကာ သားဦးများသေဆုံးခြင်းမှလည်း ကောင်း၊နောက်ဆုံးသောကပ်ရောဂါမှလည်းကောင်း၊ယဇ်ပူဇော်ရာသို့ သူငယ် ၏အသွေးတော်နှင့် အရေဖျားလှီးခြင်းမင်္ဂလာအားဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့လေသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်အားဆွေစဉ်မျိုးဆက်တလျှောက်လုံး သူ၏အကြင်နာ တရားကို သတိရသည်အနေဖြင့် ပသခါပွဲနေ့ကို စောင့်ရှောက်ကြပါရန် ဣသ ရေလအမျိုးသားတို့အား မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
 

ပသခါပွဲခံဖို့ရန်အလို့ငှာဣသရေလအမျိုးသားတို့ကအဘယ်အမှုကိုပြုကြပါ သနည်း

ဣသရေလ အမျိုးသားတို့သည်ပသခါ ပွဲခံ ခြင်းငှာ အဘယ်အမှုကို ပြုကြပါသနည်း။
အရေဖျားလှီးခြင်း မင်္ဂလာကိုခံရသည်

ကျွန်တော်တို့တွင် ဝိညာဉ်ရေးနှင့်စပ်ဆိုင်သော ပသခါပွဲခံရန် ကျွန် တော်တို့၏ နှလုံးသားထဲ၌ အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံယူရမည့်အကြောင်း သ ဘောပေါက်နားလည်သင့်ပါသည်။ ဣသရေလအမျိုးသားများပင်လျှင် ပသခါ ပွဲကိုခံရန် အရေဖျားလှီးခြင်းကို ခံယူရသည်။ 
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၁၂း၄၃-၄၉ တွင် ‘‘တစ်ဖန် ထာဝရဘုရားက မောရှေနှင့်အာရုန်အား “ပသခါပွဲဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်ဟူမူကား မည်သည့်တိုင်းတစ်ပါးသားမျှ ပသခါသိုးကိုမစားရ။ သို့သော် ငွေဖြင့်ဝယ်ထားသောမည်သည့်ကျွန်ယောက်ျားမဆို အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံပြီးလျှင် စားနိုင်၏။ မည်သည့်ဧည့်သည်၊ မည်သည့်သူရင်းငှားမျှ မစားရ။ ပသခါသိုးကို အိမ်တစ်အိမ်ထဲ၌ စားရမည်။ အသားကို အိမ်ထဲမှ အပြင်သို့ ယူမသွားရ။ အရိုးကိုလည်း မချိုးရ။ အစ္စရေးလူထုအပေါင်းတို့သည် ထိုပွဲကို ကျင်းပရမည်။ သင်တို့ထံ၌တည်းခိုနေထိုင်သောတိုင်းတစ်ပါးသားသည် ထာဝရဘုရားအဖို့ ပသခါပွဲကိုကျင်းပလိုလျှင် သူနှင့်အတူရှိသောယောက်ျားအပေါင်းတို့သည် အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံရမည်။ သို့ပြီးမှ သူသည် ပသခါပွဲကိုပါဝင်ကျင်းပနိုင်မည်။ အမျိုးသားချင်းကဲ့သို့လည်းဖြစ်မည်။ သို့သော် အရေဖျားလှီးခြင်းမခံသောသူမည်သူမျှ ပသခါသိုးကိုမစားရ။ အမျိုးသားချင်းအတွက်ဖြစ်စေ၊ သင်တို့ထဲတွင်တည်းခိုနေထိုင်သော တိုင်းတစ်ပါးသား အတွက်ဖြစ်စေ ပညတ်တရားတစ်ပါးတည်းဖြစ်ရမည်”ဟု မိန့်တော်မူ၏။” ဟု ဖော်ပြထား သည်။ နောက်တဖန် ဘုရားသခင်က အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံပြီးမှ ပသခါပွဲခံရန် ဣသရေလ အမျိုးသားတို့အားမိန့် တော် မူခဲ့သည်။ 
မည်ကဲ့သို့သောသူကိုပသခါပွဲ၏သိုးသူငယ်အသားကို စားရသောအ ခွင့်နှင့် ပသခါပွဲခံသောအခွင့်ရပါသနည်း။ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ခံယူပြီး သောသူများသာလျှင် ပသခါ ပွဲကိုခံရသည်။ 
ပသခါသိုးသူငယ်သည် ကျွန်တော်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်း လောက၏အပြစ် အလုံးစုံကို ဆောင်သွားသော ယေရှုခရစ်ပင်ဖြစ်သည်။ 
ဤသို့ဆိုလျှင် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာနှင့် ဓမ္မသစ် ကျမ်း၏ အရေလှီးမင်္ဂလာသည် အဘယ်နည်း။ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာဆို သည်မှာ ယောကျာ်းအင်္ဂါထိပ်ဖျားအရေပြားကိုလှီးခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ် သည်လည်း ဤလောကတွင်မွေးပြီး (၈)ရက်မြောက်သောနေ့တွင် အရေ ဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုခံယူသည်။ ဘုရားသခင်က ပူဇော်ပွဲနှင့် စပ်ဆိုင်သော ပသ ခါပွဲတွင် ပွဲခံသောသူအပေါင်းတို့သည် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုခံရမည်ဟု မိန့် တော်မူ၏။ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို မခံသောမည်သူမဆို ထိုပွဲတော်တွင် လုံးဝပါဝင်ပွဲခံခွင့် မရှိသည်မှာရှင်းနေပါသည်။ 
ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်း လူတိုင်းအရေဖျား လှီးမင်္ဂလာခံရမည်။ အကယ်၍ယေရှုကိုယုံကြည်ပါကဓမ္မသစ်ထဲက အရေဖျား လှီးမင်္ဂလာ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ကောင်းကောင်းနား လည်သဘောပေါက် ရလိမ့်မည်။ 
 


ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဘယ်အရာကျင်းပပြုလုပ်ရန်မိန့်တော်မူသနည်း


အာဗြဟံနှင့် သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည်မည် ကဲ့သို့ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာရပါသည်း
အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာအားဖြင့် ဖြစ်လာရသည်

ကမ္ဘာဦးကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံထံ ထင်ရှားတော် မူ၍ သူနှင့်သူ၏ အမျိုးအနွယ်များနှင့် ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့သည်။ အခန်းကြီး ၁၅တွင် ဘုရားသခင်က သင်၏ အမျိုးအနွယ်သည် မိုးကောင်းကင်က ကြယ်များလို တိုးပွားများပြားစေမည့်အပြင်ခါနန်ပြည်ကို သူတို့အားအမွေခံစေမည်ဟု ဂတိ တော်ပေးခဲ့သည်။ 
အခန်းကြီး ၁၇တွင် ဘုရားသခင်က အာဗြဟံအား အကယ်၍ သူနှင့် သူ့အမျိုးအနွယ်များသည် ဘုရားသခင်၏ပဋိညာဉ်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းငှာ အမျိုးသားများသည် အရေဖျားလှီးခြင်းခံယူရပြီးနောက် ငါသည် သူတို့၏ဘု ရားသခင်ဖြစ်လာ၍ သူတိုသည်လည်း ငါ့လူမျိုးဖြစ်လာကြမည်ဟု မိန့်တော် မူခဲ့သည်။ ယင်းသည် အာဗြဟံနှင့်သူ၏အမျိုးအနွယ်များနှင့် ဘုရားသခင်ပြု ခဲ့သောပဋိညာဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က သူ၏ပဋိညာဉ်ကို စောင့်ရှောက် ပါက အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံယူရမည်။ ယင်းသို့ပြုခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ လူမျိုးများဖြစ်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သည့်နည်းတူ ဘုရားသခင်သည် လည်း အမှန်စင်စစ် သူတို့၏ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ပဋိညာဉ်ဖြစ်ပါသည်။ 
ကမ္ဘာဦး၊ ၁၇း ၇-၈ “ငါသည် သင်မှစ၍ နောင်လာမည့် သင့်သားစဉ်မြေးဆက်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်မည့်အကြောင်း ငါ၏ပဋိညာဉ်ကို ငါနှင့်သင့်ကြား၌လည်းကောင်း၊ နောင်လာမည့် သင့်သားစဉ်မြေးဆက်ကြား၌လည်းကောင်း တည်စေ၍ သူတို့၏မျိုးဆက်အစဉ်အဆက်တို့၌ ထာဝရပဋိညာဉ်ဖြစ်စေမည်။ သင်တည်းခိုနေထိုင်သောပြည်ဖြစ်သည့် ခါနာန်ပြည်တစ်ပြည်လုံးကို သင်နှင့်နောင်လာမည့် သင်၏သားစဉ်မြေးဆက်အား အစဉ်အမြဲပိုင်ဆိုင်ရာအဖြစ် ငါပေးမည်။ ငါသည် သူတို့၏ဘုရားဖြစ်မည်”ဟု မိန့်တော်မူ၏”။
အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာသည် အာဗြဟံနှင့်သူ၏အမျိုးအနွယ်များနှင့် ပြုခဲ့သော ဘုရား သခင်၏ ပဋိညာဉ်ဖြစ်ပါသည်။ 
 


ဝိညာဉ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအရေဖျားလှီးခြင်းမင်္ဂလာ၏နည်းစနစ်ဆိုသည် မှာအဘယ်အနည်း


ဝိညာဉ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သောအရေဖျားလှီး မင်္ဂလာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန် တော်တို့၏ နှလုံးသားထဲတွင် ရှိသမျှအပြစ် အလုံးစုံကိုဖြတ်တောက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်

အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်သော ကြောင့် ဖြောင့်မတ်သူအဖြစ်မှတ်ယူ၍ သားအဖြစ်လက်ခံထားပါသည်။ အရေ ဖျားလှီးမင်္ဂလာဆိုသည်မှာလည်း ဘုရားသခင်နှင့်အာဗြဟံတို့ကြား ပဋိညာဉ် ပြုခြင်း အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ 
“ငါနှင့်သင်တို့ကြား၌လည်းကောင်း၊ နောင်လာမည့်သင်၏သားစဉ်မြေးဆက်ကြား၌လည်းကောင်း သင်တို့စောင့်ထိန်းရမည့် ငါ၏ပဋိ ညာဉ်ကား ဤသို့တည်း။ သင်တို့တွင်ရှိသောယောက်ျားတိုင်း အရေဖျား လှီးခြင်းကိုခံရမည်” (ကမ္ဘာဦး၊ ၁၇း၁၀)။ 
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာသည် ယောကျာ်းအင်္ဂါ၏အ သားပိုကို လှီးဖြတ်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ မင်္ဂလာကို ကျွန်တော်တို့ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှုထံ ကျွန်တော် တို့၏အပြစ်အလုံးစုံကို လွှဲပြောင်းဆက်ကပ်သည်ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ၏ကယ်တင်ခြင်းကို လက်ခံယုံကြည် ခြင်းအား ဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များကို ဖြတ်တောက်သောအခါ ဝိညာဉ်ရေးအရ အရေဖျားမင်္ဂလာခံယူသူများဖြစ်လာရပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို လက်ခံယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်အလုံးစုံ ကို ဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်ပါ သည်။ 
ထို့ကြောင့် ဓမ္မဟောင်းရှိ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှစ်ခုစလုံးသည်သူ့လူမျိုးများဖြစ်သောကျွန်တော်တို့နှင့် ဘုရား သခင်ပြုခဲ့သော ပဋိညာဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မဟောင်းရှိ အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာတို့သည် တစ်ထပ်တည်း ဖြစ်ခဲ့သလို အတူတူပင်ဖြစ်ကြပါသည်။ 
အာဗြဟံနှင့် သူ၏အမျိုးအနွယ်များသည် အရေဖျားလှီးဖြတ်ခြင်းပြု ကြသောအခါ ဘုရားသခင်၏လူမျိုးဖြစ်လာရသကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့သည် လည်း နှလုံးသားထဲမှအပြစ်များကိုဖြတ်တောက်ပြီးသောအခါ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်လာရပါသည်။ ထိုသို့သောယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့ ပါက ဤလောကတွင် အပြစ်ဆိုသည် ရှိတော့မည်မဟုတ်ပေ။ အကြောင်းမှာ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံယူသောအခါ ကျွန်တော်တို့၏ အပြစ်အလုံးစုံကို ယေရှုက ယူဆောင်သွားပြီဖြစ်ပါသည်။ 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် အပြစ်သားအားလုံးကို သူတို့၏အပြစ်များမှ ဖြတ်တောက်စေခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်စေပါသည်။ အရေဖျား လှီးမင်္ဂလာ၏လုပ်နည်းအစဉ်အရ အရေပြားအပိုင်းအစတစ်ခု ဖယ်ရှားသည့် နည်းတူ ယောဒန်မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံ ယူသောအခါ လူအားလုံး၏နှလုံးသားထဲ၌ရှိသော အပြစ်အလုံးစုံကို ဖယ်ရှား ခဲ့သည်။ ဤအမှုသည် ဝိညာဉ်ရေးအရ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာဖြစ်သည် ဟု ယုံကြည်သူများသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်သော ဘုရားသခင်၏လူ ဖြစ်ကြရပါသည်။ 
 

လွဲမှားသော သက်ဝင်ယုံကြည်မှုသည် လူတို့ဘုရားသခင်နှင့် အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်စေသည်။ 

ဣသရေလ အမျိုးသားတို့သည် ဘယ်အမူအ ရာက သူတို့ကိုဘုရားသခင်နှင့်အဆက်ပြတ် သွားစေပါသနည်း။
အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာမခံယူခြင်း

ဘုရားသခင်၏ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာမခံယူသော မည်သူမဆို သူ၏ လူမျိုးအဖြစ်မှဖယ်ရှားမည်ဟုအာဗြဟံအား မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ ဝိညာဉ်နှင့်သက်ဆိုင်သော အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ အကယ်၍အသားပိုင်း၏အရေဖျားလှီး မင်္ဂ လာသည် ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှ သေးငယ်သောအရေပြားကို လှီးဖြတ်ခြင်းသာဖြစ်သည့်နည်းတူ ဝိညာဉ်ရေးနှင့်စပ်ဆိုင်သော အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာသည် ကျွန်တော်တို့၏ နှလုံးသားရှိအပြစ်အလုံးစုံဖြတ်တောက်ရသည် ကိုလည်းကောင်း၊ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့်အပြစ်အလုံးစုံကိုယေရှုထံဆက်ကပ် လွှဲပြောင်းပေးခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ 
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာသည် ကျွန်တော်တို့ထဲမှ ဤလောက၏ အပြစ်အလုံးစုံကို ယေရှုထံဆက်ကပ်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်ပါသဖြင့် လူသား တို့၏ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအရေ ဖျားလှီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန် ထံမှဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ အပြစ်အလုံးစုံ ယူဆောင်သွား သော ဝိညာဉ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာအားဖြင့် လူသား အားလုံးကို အပြစ်များမှ ကယ်တင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ 
လူသားအားလုံး၏အပြစ်အလုံးစုံကို ယေရှုထံတော်သို့ လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အာဗြဟံ၊ ဣဇက်၊ ယာကုပ်နှင့် သူတို့၏အမျိုးအ နွယ်များ၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်လာသော ထာဝရဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံနှင့် သူ၏အမျိုးအနွယ်တို့နှင့် သူတို့၏ယောကျာ်းအင်္ဂါအသားပို ဖြတ်တောက်ခြင်း ပဋိညာဉ်ကို ပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ခံယူခြင်းဖြင့် သူတို့ ၏အပြစ်များကို ဖယ်ရှားသောသူအပေါင်းတို့၏ကယ်တင်ရှင် ထာဝရဘုရား သခင်ဖြစ်လာသည်။ 
အပြစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းတည်းဟူသော အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာသည် အဘယ်နည်း။ အာဗြဟံအပြင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့် ကားတိုင်ပေါ်အသ တ်ခံရခြင်းကိုယုံကြည်၍ ဒုတိယမွေးခြင်းခံရသောသူအားလုံးနှင့်အတူ ဘုရား သခင်ပြုခဲ့သော ပဋိညာဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနည်းအတိုင်းဘဲ ကျွန်တော်တို့ကို ဖြောင့်မတ်သောသူ၏လူများဖြစ်လာစေဖို့ရန် အခွင့်အရေးများပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူသည်အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံယူသူများ၏ထာဝရဘုရားသခင် ဖြစ်လာရပါသည်။ 
“သင်တို့၏မျိုးဆက်အစဉ်အဆက် သင်တို့တွင်ရှိသောယောက်ျားတိုင်းသည် အိမ်၌မွေးဖွားသောသူဖြစ်စေ၊ တိုင်းတစ်ပါးသားတစ်စုံတစ်ဦးထံမှ ငွေဖြင့်ဝယ်ထားသည့် သင်၏အမျိုးအနွယ်မဟုတ်သောသူဖြစ်စေ ရှစ်ရက်သားအရွယ်၌ အရေဖျားလှီးခြင်းကိုခံရမည်။ သင်၏အိမ်၌မွေးဖွားသောသူဖြစ်စေ၊ သင်၏ငွေဖြင့်ဝယ်ထားသောသူဖြစ်စေ အရေဖျားလှီးခြင်းကို မုချခံရမည်။ ဤသို့အားဖြင့် ငါ၏ပဋိညာဉ်သည် ထာဝရပဋိညာဉ်အဖြစ် သင်တို့၏အသားတွင်တည်လိမ့်မည်။ အရေဖျားမလှီးထားသောယောက်ျားတည်းဟူသော မိမိ၏ထိပ်ဖုံးအရေပြားအသား၌ အရေဖျားလှီးခြင်းကိုမခံထားသောသူသည် မိမိ၏လူမျိုးမှ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရမည်။ ထိုသူသည် ငါ၏ပဋိညာဉ်ကို ချိုးဖောက်လေပြီ”ဟု မိန့်တော်မူ၏” (က ၁၇း၁၂-၁၄)။
ဝိညာဉ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောအရေဖျားလှီးမင်္ဂလာမခံယူဘဲ ယေရှု ထံလာရောက် ရန်ကြိုးစားသောသူသည် သူ့လူအဖြစ်မှ ဖယ်ရှားခြင်းခံရ မည်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာသည် ယေရှုထံ ဤလောက၏အပြစ်အလုံးစုံကို ဆက်ကပ်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းတည်း ဟူသော ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာပင်ဖြစ်ပါသည်။ 
ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူတိုင်း ဓမ္မဟောင်းထဲက အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာကိုလည်းကောင်း၊ ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲက ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုလည်းကောင်း ယုံကြည်ရပါလိမ့်မည်။ သို့မှသာလျှင် ဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိမည့်အပြင် အပြစ်အ လုံးစုံမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရကာ ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်လာရပါသည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်သောကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် ဓမ္မဟောင်းထဲက အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာနှင့်ဓမ္မသစ်ထဲက ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာတို့သည် အတူ တူပင်ဖြစ်ပါသည်။ 
အကယ်၍ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာ၏ စစ်မှန်သော အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို သဘောမ ပေါက်နားမလည်ဖြစ်ခဲ့ပါက (ဝါ) ဝိညာဉ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ကျွန်တော်တို့၏နှလုံးသား၌ လက်ခံခြင်းဖြင့် ဒုတိယမွေးခြင်းခံရနိုင်ကြောင်း လက်ခံယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့ ပါက ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်မလာနိုင်ပေ။ အရေ ဖျားလှီးမင်္ဂလာမခံရလျှင် ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သား သမီးများအ ဖြစ်မှ ဖယ်ရှားခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ငွေအားဖြင့် ဝယ်ရသော ကျွန်ဖြစ်စေ၊ ဧည့်သည်ဖြစ်စေ၊ပသခါပွဲတော်မဝင်မီ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံ ယူရမည်ဟု ပညတ်ရှိပါသည်။ 
ဣသရေလနိုင်ငံဖွားသားများပင်လျှင် အကယ်၍ အရေဖျားလှီးခြင်း မခံရသောသူဆိုခဲ့လျှင် ဘုရားသခင်သည် သူ့လူအဖြစ်မှ ပယ်ရှားခဲ့လေသည်။ ဣသရေလအမျိုးသားများနှင့်ပြုခဲ့သောဘုရားသခင်၏ပဋိညာဉ်သည် ယေရှု ကို ယုံကြည်သူအားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ 
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး ၁၂တွင် ပသခါပွဲ အသားနှင့်ခါး သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစားသော ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ကြို တင်၍ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုခံယူရမည်။ ပသခါပွဲတော် အသားစားရသော အခွင့်သည် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာ ခံယူပြီး သူများသာလျှင် ရရှိသည်။ 
ကျွန်တော်တို့သိထားဖို့ရန် အရေးကြီးသောအချက်မှာ ဣသရေလ အမျိုးသားများ ပသခါပွဲအသားကို စားရသောအခါ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ကြိုတင်ခံယူပြီးမှ တခါ တိုင် များနှင့် ထုပ်တန်းများတွင် သိုး၏အသွေးကို သုတ်ထားကြခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်၏ ပညတ်ချက်အရ အကယ်၍ လူတစ်ယောက်သည် အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာမခံဘဲနေခဲ့လျှင် ဘုရားသခင်က သူ့လူအဖြစ်မှ ပယ်ရှား လိုက်သည့်အပြင် ဘုရားသခင်၏သားတစ်ဦးဖြစ်လာရသော အခွင့်အရေးများ ကိုလည်း ဆုံးရှုံးရပါသည်။ တနည်းအားဖြင့် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာခံယူခြင်းကို မယုံကြည်ရခြင်း၏အပြစ်သည် လူကိုပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်စေသည်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ 
“ဤအရာသည် ယခု သင်တို့ကိုကယ်တင်သော ဗတ္တိဇံကိုပုံဆောင်၏။ ဗတ္တိဇံသည် ကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေးကို ချွတ်ပယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယေရှုခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ကြည်လင်သောအသိစိတ်ကို ဘုရားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်” (၁ပေ၊ ၃း၂၁)။ ယော်ဒန်မြစ်တွင် ယေရှု ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ ခံယူခြင်းအားဖြင့် သင်တို့၏အပြစ် အလုံးစုံကိုအမှန်တကယ် လွှဲပြောင်းဆက်ကပ်လိုက်ပြီဟု ယုံကြည်ပါ သ လား။ အကယ်၍သမ္မာတရားဖြစ်သော ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကို အမှန်တကယ်သဘော ပေါက်နားလည်မည် ဆိုပါကဝိညာဉ်ရေးအရ အရေ ဖျားလှီးမင်္ဂလာကို နားလည်မည်ဆိုပါက ဝိညာဉ်ရေးအရအရေဖျားလှီး မင်္ဂလာကို နားလည်လျက် ဖြောင့်မတ်သောသူတစ် ယောက်ဖြစ်လာရပါ သည်။ ကားတိုင်ပေါ်မှအသွေးတော်တည်းဟူသောဝိ ညာဉ်ရေးနှင့် စပ်ဆိုင် သောသမ္မာတရားကို ယုံကြည်လာရမည်ဖြစ်သောလည်း သူ၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ ကို လက်ခံယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် အချည်းနှီးသာလျှင် ဖြစ် ပါလိမ့်မည်။ 
အကယ်၍ သင်သည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် ဝိညာဉ်ရေးအရ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံယူခြင်းမရှိဘဲ ကားတိုင်တော်ကို သာ ယုံကြည်ခဲ့လျှင် ဘုရားသခင်၏ဂရုဏာတော်အောက်မှ မိမိကိုယ်မိမိစွန့် ခွာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်တော်တို့သည် သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ယေရှုခရစ် တော်၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာမှ ဘုရားသခင်၏ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းသည် စတင်၍ ကားတိုင်ပေါ် အသွေးတော်အားဖြင့် ထမြောက်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့်ကျွန်တော်တို့၏နှလုံးသားတွင်သမ္မာတရားဖြစ်သောယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အ သွေးတော်ကိုကျွန်တော်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်နှလုံးသွင်းရန်လိုပါသည်။ 
ဤယုံကြည်ခြင်းနှင့်အတူ အမှောင်တန်ခိုးအောက်မှ လွတ်မြောက် လျှက် အလင်း၏သားသမီးများဖြစ်လာရပါသည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းသည် သာ မန်ယုံကြည်သူများအဆင့်မှ အမှန်တကယ် ဒုတိယမွေးခြင်းခံရသူများအဖြစ် ဝိညာဉ်ရေးအရ ခွဲခြားထားပါသည်။ 
ကျွန်တော်တို့၏ သခင်ယေရှုက သူ့၌တည်နေကြရန် ကျွန်တော်တို့ အား မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ သူသည် သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်အလုံးစုံကို ဆေးကြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘု ရားသခင်၏သားသမီးများ၏သင်္ကေတအမှတ်အသားအားဖြင့်မွေးဖွားရန် ယေ ရှု၏ဗတ္တိဇံကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံယုံကြည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။အကယ်၍ ထို သို့မပြုလျှင်ဘုရားသခင်၏သားသမီးအဖြစ်မှပယ်ရှားခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ 
ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းသည် ဓမ္မသစ်ထဲက ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ဓမ္မ ဟောင်းထဲကအရေဖျားလှီးမင်္ဂလာမှအပအခြားနည်းလမ်းမရှိတော့ချေ။ ယေ ရှု ၏ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏ကားတိုင်ပေါ်က အသွေးတော်နှစ်လမ်းအားဖြင့်သာလျှင် ပြည့်ဝစုံလင်သော ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရသည်။ 
ဓမ္မဟောင်းထဲကအရေပြားလှီးမင်္ဂလာသည်ဓမ္မဟောင်းထဲက ယေရှု ၏ဗတ္တိဇံနှင့်ဆက်နွယ်လျက်ရှိသည်။ ဟေရှာယ ၃၄း၁၆တွင်“ထာဝရဘုရား၏ကျမ်းစာလိပ်ထဲ၌ ရှာဖွေဖတ်ရှုကြ။ ထိုအကောင်တို့သည် တစ်ကောင်မျှမပျောက်။ ဖိုမအစုံအစုံ ရှိကြလိမ့်မည်။ ထိုသို့ နှုတ်တော်ထွက်ရှိနှင့်ပြီ။ ဝိညာဉ်တော်သည် ထိုအကောင်တို့ကိုစုရုံးစေတော်မူပြီ။”ဟုဆိုထားသည်။ 
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိ နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုစီတိုင်းသည် ဓမ္မသစ် ကျမ်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည်လို သည်မရှိ။ 
 

မှားယွင်းသောဓလေ့ထုံးတမ်းဖြင့်မိုက်မဲစွာယုံကြည်သောသူတို့အတွက် မည်သို့ သဘောရပါသနည်း။ 

ယုံကြည်သူများထဲမှ မည်သူတို့သည် ငရဲသို့သွားကြမည်နည်း
ဝိညာဉ်ရေးနှင့်သက်ဆိုင်သော အရေဖျား လှီးမင်္ဂလာမခံရသောသူများ

ယနေ့တွင် ပသခါပွဲတော်၏ သိုးသူငယ်အသွေးတော်ကိုသာလျှင် ယုံကြည်သောသူ မြောက်များစွာရှိသည်။ သူတို့က “အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲဟုမေးတတ်ကြသည်။ယင်းသည် ဓမ္မဟောင်းခေတ် တွင်မူ ကျွန်တော်တို့၏ ယောကျာ်းအင်္ဂါ အရေဖျားလှီးခြင်း မလိုတော့ပါဟု” ဆင်ခြေပေးတတ်ကြသည်။ 
အတိုင်းအတာအားဖြင့်မှန်ကန်ပါသည်။ကျွန်တော်ကလည်း ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာအရေဖျားလှီးရန် အကြံပြုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရှင်ပေါလုကလည်း ဝိညာဉ် ရေးနှင့် စပ်ဆိုင်သောအရေဖျားလှီးမင်္ဂလာအကြောင်းကို ထင်ထင်ရှားရှား ရှင်းပြထားသည့်အတိုင်း နှလုံးသားအရေဖျားလှီးခြင်းကို ကျွန်တော်ရည်ညွှန်း ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုင်ရာ အရေဖျားလှီးခြင်းကို ကျွန်တော်ဆိုလိုခြင်းမ ဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာအသားကို လှီးဖြတ်ခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် အဓိပ္ပါယ်မရှိပါသော်လည်း ယေရှုထံဆက်ကပ်၍ ကျွန်တော်တို့၏ အပြစ်အ လုံးစုံမှ ကယ်တင်ခြင်းရဘို့အလို့ငှာ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဝိညာဉ်ရေးနှင့် စပ်ဆိုင်သော အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ခံယူရ သည်။ 
တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ဒုတိယမွေးခြင်းရရှိရန်အတွက် ဝိညာဉ်ရေးနှင့်စပ်ဆိုင်သောအရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ခံယူရမည်။ ဤလမ်းသာ လျှင် အပြစ်အလုံးစုံကို ဖြတ်တောက်နိုင်သော နည်းလမ်း၊ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ည ရောက်စေနိုင်သော အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ခံယူပြီးနောက်မှသာလျှင် လုံးဝ အပြစ်ကင်းစင်သောသူများဖြစ်ရသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏နှလုံးသားတွင် ဝိညာဉ်ရေးနှင့် စပ်ဆိုင် သော အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို လက်ခံဘို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ 
ရှင်ပေါလုသည်လည်း ဝိညာဉ်ရေးနှင့်စပ်ဆိုင်သော အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာ၏ အရေးကြီးပုံကို ယုံကြည်လက်ခံခဲ့သည်။ သူက “အရေဖျားလှီး ခြင်း သည် ဝိညာဉ်တော်တရားအား”ဖြင့် “စိတ်နှလုံးနှင့် စပ်ဆိုင်၏” (ရောမ၊ ၂း၂၉) ဟု ဆိုခဲ့သည်။ အပြစ်မှလုံးဝကင်းလွတ်ဖို့ရန်အတွက်အယောက်တိုင်း ဝိညာဉ် ရေးအရ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။ 
သင်၏အပြစ်များကို ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားပြီးနောက် သင်၏အပြစ် များကိုယေရှုထံသို့အမှန်တကယ်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသလား။ဓမ္မသစ်ကျမ်း ၌ပင်လျှင် ယေရှုကို ယုံကြည်စေသောသူတိုင်း ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သူတို့၏စိတ်နှလုံးအရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ခံယူရမည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ 
ရှင်ပေါလုက သူ၏သြဝါဒစာများတွင် ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည်လူသားအားလုံးကိုဤလောက၏အပြစ်အလုံးစုံမှကယ်တင် ခဲ့၍ သူ့သားသမီးများအဖြစ် ချီးမြှောက်ခဲ့သည်။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ သည် သူတို့၏ယောကျာ်းအင်္ဂါအရေ ဖျားလှီးမင်္ဂလာခံယူခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင် ၏လူမျိုးဖြစ်လာရသကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့သည် လည်း ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ အပြစ်များကို ယေရှုထံ လွှဲပြောင်း အပ်ကာ ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်လာရပါသည်။ 
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်တော်က သူ၏အသွေးတော်ကို ကျွန် တော်တို့သက်ဝင်ယုံကြည်ကြောင်း ဘုရားသခင်တွေ့မြင်ရသောအခါ သူ၏ လူမျိုးအဖြစ် ကျွန်တော်တို့ကို ဘုရားသခင်လက်ခံပါသည်။ ယင်းသက်ဝင် ယုံကြည်မှုသည် ကျွန်တော်တို့ကို ဝိညာဉ်ရေးအရ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ခံယူစေ၍ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ 
 


ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့်သူ၏အသွေးတော်အားဖြင့်အပြစ်သားများအတွက်ကယ်တင်ခြင်းသည်တည်၏


ယေရှုအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို မည်သို့ပြည့်စုံခဲ့ပါသနည်း
သူ၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့် ကားတိုင်တင်သတ်ခံရခြင်း အားဖြင့်ပြည့်စုံစေသည်

ယေရှုခရစ်သည်ရေ၌ သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်ကအ သွေးတော်အားဖြင့် ပြည့်စုံစေခဲ့သော သူ၏ကယ်တင်ခြင်းသည် အပြစ်သား များအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ သိုးသူငယ်၏အသွေးတော်သည် တရားစီရင်ခြင်းကို လည်းကောင်း၊ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာသည် ကျွန်တော်တို့၏ အပြစ်အလုံးစုံ ကို ယေရှုထံလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သော ဝိညာဉ်ရေးနှင့်စပ်ဆိုင်သော အရေ ဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုလည်းကောင်း ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
ယနေ့ ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များတွင် ဝိညာဉ်ရေးနှင့် စပ်ဆိုင် သော အရေဖျားလှီးခြင်း၏ခံယူချက်အလင်းတရားကို ဟောပြောခြင်းမရှိကြ ချေ။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲက အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာသည် ယခုခေတ် ကျွန်တော် တို့အတွက် အနည်းအကျဉ်းသာ အဓိပ္ပါယ်ရှိခဲ့သော်လည်း ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ မင်္ဂလာသည် မည်သည့်အခါမျှ မသိကျိုးကျွံပြု၍မရပါ။ 
ကျွန်တော်ပြောခဲ့သည်မှာ ယေရှုက ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာအားဖြင့် သင်၏ အပြစ်အလုံးစုံကိုဆောင်ယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သင်၏အပြစ်အလုံးစုံမှသင့် ကို ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ မင်္ဂလာကို မသိကျိုးကျွံပြုမည်ဆိုလျှင် ဒုတိယမွေးခြင်းသတင်းကောင်းဖြစ် သော ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်း ပြီးပြည့်စုံစေခြင်း၏သ တင်းကောင်းကို မည်သည့်အခါမျှ သိနားလည် တော့မည်မဟုတ်ပေ။ 
ကျွန်တော်တို့ကို ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသောဝိညာဉ်ရေးနှင့် စပ်ဆိုင်သော အရေဖျားလှီးခြင်းဖြစ်သည့် ယေရှုဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို မည်သို့ မသိ ကျိုးကျွံပြုနိုင်ပါမည်နည်း။ အကယ်၍ကျမ်းစာဖတ်ပါက အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာ နှင့် ပသခါပွဲသိုးသူငယ်၏အသွေးသည် နီးစပ်လျက် ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ယင်း သည် ဝိညာဉ်ရေးနှင့်စပ်ဆိုင်သော အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာနှင့် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ မင်္ဂလာတို့၏လျှို့ဝှက်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ 
ရှင်ယောဟန်ဟောပြောခဲ့သော သတင်းကောင်းသည် အခြားသ တင်းကောင်းထက် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသတင်းကောင်းနှင့် သူ၏ကားတိုင်ပေါ်က အသွေးတော်ကို အလေးထားကြောင်း တွေ့ရသည်။ ၁ယောဟန်၊ ၅း၆တွင် “ယေရှုခရစ်တော်သည် ရေနှင့်သွေးအားဖြင့် ကြွလာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်၏။ ရေအားဖြင့်သာမဟုတ်ဘဲ ရေနှင့်သွေးအားဖြင့်ကြွလာတော်မူ၏” ဟု ဖော်ပြထားသည်။ 
ရှင်ယောဟန်ကယေရှုသည်ရေနှင့်အသွေးတော်နှင့် ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့်ကြွလာသည်။ ရေအားဖြင့် အသွေးတော်အားဖြင့်သာ လာသည်မ ဟုတ်၊ ရေအသွေးတော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်အားလုံးဖြင့် ခြုံ၍ကြွလာသည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ထိုဝိသေသလက္ခဏာ သုံးခုဖြစ်ကြသော ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂ လာ၊ ယေရှု၏ကားတိုင်ပေါ်က အသွေးတော်နှင့် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းတို့သည်တစ်ခုတည်းသောကျွန်တော်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း လက္ခဏာ သက်သေဖြစ်သည်။ 
 


အဘယ်ကြောင့် ကျမ်းစာတော်ကယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့် သူ၏အ သွေး တော်အကြောင်းဟောပြောခဲ့ပါသနည်း။ 


ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ပသခါပွဲတော် သို့သိုးသူငယ်၏အသွေး တော်တစ်ခုတည်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရခဲ့ပါသလား။
မရခဲ့ပါ။ ပသခါပွဲမစမီ သူတို့သည် အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာကို ကြိုတင်ခံယူခဲ့ကြသည်။

ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့် သူ၏အသွေးတော်သည် ကျွန်တော်တို့ အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်မွေးခြင်းခံရဖို့ရန် အခွင့်ရစေခဲ့ပါသည်။ ထွက်မြောက် ရာ အခန်းကြီး ၁၂တွင် သိုးသူငယ်တစ်ကောင်စီယူရမည်။ သိုးသူငယ်၏အ သွေးကိုယူ၍ အိမ်တံခါးထုပ်နှင့် တံခါးတိုင်နှစ်ဖက်၌ ထိုးရမည်။ ထိုအသွေးကို ငါမြင်သောအခါ သင်တို့ကို ငါလွန်သွားမည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ 
ပသခါပွဲတော်၏ သိုးသူငယ်အသွေးသာလျှင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်အလုံးစုံမှ ကယ်တင်နိုင်သည်ဟု ယုံကြည်ပါသလား။ အဘယ်ကြောင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ထိုသခင်နှင့်အတူ သဂြိုလ်ခြင်းကို ခံကြ၏(ကော၊ ၁း၁၂)။ ‘‘အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံခံသောသူရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကိုဝတ်ဆင်ကြ၏’’ (ဂလာ တိ၊ ၃း၂၇)။ ယခုတွင် ဗတ္တိဇံသည် ငါတို့ကို ကယ်တင်တတ်၏ (၁ပေ၊ ၃း၂၁) ဟုဆိုခဲ့သည်။ 
ရှင်ပေတရု၊ရှင်ပေါလုနှင့်အခြားသောယေရှုခရစ်တော်၏ တပည့် တော်များသည်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအကြောင်းကိုဟောပြောကြသည်။ ယောဒန် မြစ်တွင် ယေရှုခံယူသောဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို အားလုံးက ရည်ညွှန်းပြောဆို ကြသည်။ ထို့အပြင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုလည်းကောင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်က အ သွေးတော်ကိုလည်းကောင်း၊ သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းသည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဒုတိယမွေးခြင်း၏ သမ္မာတရားဖြစ်ကြောင်းထွက်ဆိုကြသည်။ 
သင့်ကို သစ္စာစကားဆိုပါမည်။ ကျွန်တော်သည် (၁၀)နှစ်မက သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို လက်ခံခြင်းမရှိဘဲ အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည်လက်ခံ ခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုအသိတရားသည် ကျွန်တော်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင်ရှိသော အပြစ်များကို ယူဆောင်မသွားနိုင်ခဲ့ပါ။ သခင်ယေရှုကို စိတ်နှလုံးအကြွင်း ကင်းမဲ့ယုံကြည်ခဲ့ပါသော်လည်း ကျွန်တော်၏စိတ်နှလုံးသည် အပြစ်နှင့် ပြည့် လျှံနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ 
(၁၀)နှစ်ကြာပြီးနောက် ဝိညာဉ်ရေးနှင့်စပ်ဆိုင်သော အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာ၏အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို သိရှိနားလည်လာကာ (ယေရှု၊ ဗတ္တိဇံ) ဒုတိယ မွေးခြင်းကိုရခဲ့သည်။ ထိုအခါမှသာလျှင် သမ္မာတရားဖြစ်သော ဓမ္မဟောင်း ထဲကအရေဖျားလှီးမင်္ဂလာသည်ဓမ္မသစ်ထဲကယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ၏သင်္ကေ တဖြစ်ကြောင်းကိုလက်ခံပါ။ထိုတရားကိုယုံကြည်၍ယနေ့ထိတိုင်လုပ်ဆောင် ဆဲဖြစ်သည်။ 
ဓမ္မသစ်ထဲက ယေရှုအသွေးတော်နှင့် သူ၏ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်ခြင်း သည် မှန်ကန်သော သက်ဝင်ယုံကြည်မှုမှန်ပါသလား။ ကျမ်းစာအတိုင်း ကျွန် တော်၏ယုံကြည်ခြင်းသည် မှန်ကန်ပါသလား။ ဒုတိယမွေးခြင်းခံရပြီးနောက် ပိုင်း ဤအကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။ 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့် အသွေးတော်၏ဒေသနာတော်ကိုယုံ ကြည်သည်ဆိုခဲ့သော်လည်း ကျွန်တော်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် မေးခွန်းပေါင်း မြောက်များစွာ ဆက်လက်တည်ရှိသည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို ခံ သောအခါ ကျွန်တော့်အပြစ်အလုံးစုံကို ယူဆောင်သွားပြီဟူသော သမ္မာတရား က ယုံကြည်ခြင်းသည် မှန်ကန်ပါသလား (သို့မဟုတ်) ယေရှုသည် သူ၏ကား တိုင်တင်သတ်ခံရခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ သည်ဟူသော ယုံကြည်ခြင်းသည် မှန်ပါသလား။ ယေရှုကို မိမိကယ်တင်ရှင် ဘုရားသခင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြည်လျှင် လုံလောက်ပြီမဟုတ်လော။ ထွက် မြောက်ရာကျမ်းအခန်းကြီး ၁၂ ကို ဖတ်ရသည့်အခါ အလေးအနက်စဉ်းစား မိပါသည်။ 
ယနေ့ လူအမြောက်အများက ထွတ်မြောက်ရာကျမ်း အခန်းကြီး ၁၂ ကို ဖတ်ကြ ပါသော်လည်း သူတို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကားတိုင်တော်တွင် ယေရှုခရစ်အသေခံရခြင်းအတိအလင်းဖော်ပြထားသည်ကို နှစ်ခါပြန်မစဉ်းစား ကြချေ။ ခရစ်တော်အသွေးတော်အား ယုံကြည်ခြင်းကို မှန်ကန်သည်ဟု ယူ ဆကြသည့်အပြင် သူတို့၏ခိုင်မာသော ယုံကြည်ခြင်း၏သစ္စာတရားအဖြစ် သက် သေခံကြသည်။ သူတို့က ခရစ်တော်ကို သခင်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဘု ရားသခင်၏သားတော်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ကြပါသည်ဟု မတွန့် မဆုတ်ဆိုကြပါသော်လည်း အပြစ်သားဖြစ်မြဲဖြစ်ကြပါသည်။ အကယ်၍ ယေရှုခရစ်တော်ကို မိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံယုံကြည်လျှင် သူတို့၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင်အပြစ်များရှိလျှက်နှင့််ပင်လျှင်ကယ်တင်ခြင်းကို ရမည်ဟုယုံ ကြည်ကြသည်။ 
ဤကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးသည် မှန်ကန်သော ယုံကြည်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ဤယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ဒုတိယမွေးခြင်းရ၍ ကယ်တင် ခြင်းရနိုင်သည်မဟုတ်။ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကသာလျှင်ကျွန်တော် တို့ကို ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်စေနိုင်ပါသည်။ 
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း(၁၂)သည် အတိအကျဆိုလိုရင်းအချက်သည် အဘယ်နည်း။ ကျမ်းစာကို လေ့လာရသည့်အခါ ယေရှုဗတ္တိဇံကို လစ်လျူရှုပြီး အသွေးတော်ကိုသာယုံကြည်ခဲ့လျှင် မည်သို့ရှိမည်နည်းဟု ထင်ခဲ့သည်။ ထွက်မြောက်ရာကျမ်းဖတ်၍မပြီးမီကယ်တင်ခြင်းတွင် အသွေးတော်အားဖြင့် သာလျှင်မဟုတ် သူ၏ဗတ္တိဇံပါပါဝင်ကြောင်း မှန်ကန်သည့်သမ္မာတရားကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ ကျမ်းစာအရ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသာမက ကားတိုင်တော်မှ သူ၏အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏စိတ်နှလုံးကို အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာခံယူမှသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းအာမခံချက်ရစေပါသည်။ 
 
များသောအားဖြင့် ခရစ်ယာန်များသည် ဘာကြောင့်အပြစ်သားများဖြစ်နေပါသည်း
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုမယုံကြည်ကြသော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်

ထွက်မြောက်ရာကျမ်း၊ ၁၂း၄၇-၄၉ကို ဖတ်ပြီးသည့်နောက် တစ်စုံ တစ်ယောက်သော သူသည် ပသခါပွဲမခံမီ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံယူပြီးမှ ပသ ခါပွဲတော်ကို ခံယူရသောအခွင့်ရှိကြောင်း သိနားလည်ခဲ့ရပါသည်။ ယင်းသည် အပိုဒ်ငယ် ၄၉တွင် “အမျိုးသားချင်းဖြစ်သောသူ” တည်းခိုသောတပါးအမျိုး သားဖြစ်သောသူတို့သည် တပါးတည်းသောတရားနှင့် ဆိုင်ကြ၏ဆိုသော အချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ 
ထို့ကြောင့် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာမခံရသေးသော မည်သူမဆို ပသခါ ပွဲတော်အသားကိုမစားနိုင်။ယင်းသည်ကျွန်တော်တွေ့ရှိရသည့် သမ္မာတရား ပင်ဖြစ်သည်။ထို့နည်းတူယေရှုကိုကျွန်တော်တို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံ ယုံကြည်လာသောအခါ ပထမဆုံးလက်ခံရမည့်အချက်သည် ယောဒန်မြစ် တွင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာအားဖြင့် ယေရှုသည် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်အ လုံးစုံကို ယူဆောင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ထိုအပြစ်များအတွက် ယေရှုခရစ် တော်သည် ကားတိုင်တော်တွင် သေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ 
ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့်ယူဆောင်သွားသော အပြစ်များ အတွက် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံလျက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သေခဲ့ရကြောင်းကို လက်ခံယုံကြည်လာသောအခါ အပြစ်အလုံးစုံမှလည်းကောင်း၊ ဤလောက၏ ဖောက်ပြန်မှုများမှလည်းကောင်းကယ်တင်ခဲ့သောဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ အရေဖျား လှီးမင်္ဂလာ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်တော်လည်း လက်ခံယုံကြည်လာခဲ့ ပါသည်။ 
မျက်စိတမှိတ်ကာလအတွင်း ကျွန်တော်၏အပြစ်အလုံးစုံရှင်းပစ် လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။ ကျွန်တော်၏စိတ်နှလုံးသည် နှင်းပွင့်များ အလား ဖြူစင်သွားသည့်အပြင် ရေအသွေးတော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်တော်၏ စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြီးအပြတ်လက်ခံ ခဲ့ပါသည်။ 
ဓမ္မဟောင်းထဲက အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာနှင့် သိုးသူငယ်၏အသွေး အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဓမ္မသစ်ထဲကယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်ကအ သွေး တော်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့သော အရာ နှစ်ခုရှိသည်ကို ကျွန်တော်စ၍သိနားလည်ခဲ့ရပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းထဲက အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာသည် ဓမ္မသစ်ထဲကယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် တစ်ခုတည်း ဖြစ်သည့်အပြင် အနှစ်သာရချင်း အတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်။ 
ယေရှုခရစ်တော်သည် သူကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များ ကြောင့် အပြစ်ဒါဏ်စီရင်ခံရခြင်းမဟုတ်ပါ။ သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ဤ လောက၏အပြစ်အလုံးစုံကို ယူဆောင်သွားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ လူ သားများ၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဗတ္တိဇံယောဟန်ကို လက်ခံယုံကြည်သော သူများသည် ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်က အသွေးတော်နှစ်ရပ်စလုံးကိုလည်းကောင်း၊ ဤလောက၏ အပြစ်အလုံးစုံကို ယေရှုထံလွှဲပြောင်းအပ်နှံလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ကောင်း၊ လက်ခံယုံကြည် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာအကြောင်းကိုကျမ်းစာတော်၌ အကြိမ်ပေါင်း များစွာ ထပ်ခါထပ်ခါ ဖော်ပြခဲ့ပါသော်လည်း မြောက်များစွာသော လူတို့သည် အဘယ်ကြောင့် ငြင်းပယ်ကြရပါသနည်း။ ထိုသို့ ငြင်းပယ်ခြင်းကြောင့် ယေရှု ၌တည်ကြသော်ငြားသော်လည်း အပြစ်သားများဖြစ်ဆဲပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ သည် ယေရှုကို ယုံကြည်ကြမည်ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်နှင့် အဆက် ပြတ်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ယေရှုကိုယုံကြည်ကြပါသော်လည်းအပါယ်ငရဲကိုသွား ကြမည့်အပြစ်သားများဖြစ်နေကြသည်မှာ အလွန်ပင်သနားစရာကောင်းသော သူ များဖြစ်ကြပါသည်။ 
အကယ်၍ ယေရှုကိုယုံကြည်လျှက်နှင့် သူတို့သည် အဘယ်ကြောင့် အပြစ်သားများ ဖြစ်နေကြပါသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် သူတို့သည် ပျက်စီးရာ လမ်းသို့လိုက်ကြပါသနည်း။ ယင်းသည်ပင်လျှင် သနားစရာကောင်းကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ဝိညာဉ်ရေးနှင့် စပ်ဆိုင်သော ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လူတိုင်းဆီသို့ ထာဝရကယ်တင်ခြင်းကိုသယ်ဆောင်လာသောသူယေရှုသည် ဤလောက၏ အပြစ်အလုံးစုံကို ယူဆောင်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း တကယ်ယုံကြည် ခြင်းမရှိကြ သောကြောင့် သူတို့သည် အပြစ်သားများအဖြစ် ဆက်လက်ရပ်တည်နေကြရ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
လူတို့သည် ယေရှု၏အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရွေးနှုတ် ကယ်တင်ခြင်းရသည်ဟု လက်ခံယုံကြည်ကြသော်လည်း ထိုယုံကြည်မှုမရှိ သည့်သူတို့အတွက် မည်သည့်အခါမျှ ပြည့်စုံခြင်းသို့မရောက်ချေ။ အဘယ် ကြောင့်နည်း။ သူတို့၏အပြစ်များကို ယေရှုထံလွှဲပြောင်း အပ်နှံရန်ပျက်ကွက် ခဲ့ကြခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ 
ကျွန်တော်တို့သည် ဘုရားသခင်ပညတ်ထားသည့်လမ်းဖြစ်သော ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာ၏ကယ်တင်ခြင်းတည်းဟူသော ရေ (ခရစ်တော်ဗတ္တိဇံ)နှင့်အသွေးတော်ကို ယုံကြည်မှသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်သည်။ သို့မှသာလျှင် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောသားသမီးများဖြစ် လာနိုင်ပါသည်။ 
ကိုယ့်ကိုယ်ကို မေးစမ်းကြည့်ပါ။ အကယ်၍ ဝိညာဉ်ရေးနှင့်သက် ဆိုင်သော အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာအဖြစ် ယေရှု၏အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည် ခဲ့လျှင် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များကို လုံးလုံးလျားလျား ဆေးကြောပေးနိုင် ပါသလား။ကျွန်တော်တို့၏ စိတ်ထဲ၌ နက်နက်နဲနဲ စဉ်းစား၍ အဖြေကို ရှာသင့် ပါသည်။ 
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့်ကားတိုင်ပေါ်က သူ၏အသွေးတော် အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ သကဲ့သို့ ဓမ္မဟောင်း ခေတ်လူတို့သည်လည်း ပသခါပွဲတော်သိုးသူငယ်၏ အ သွေးနှင့်အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာခံယူခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကိုရကြသည်။ ထိုနည်းအတိုင်း ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းမှလည်းကောင်း၊ အပြစ်လောကမှ လည်း ကောင်း၊ကယ်တင်ခြင်းကိုရခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ယုံကြည်သောသူ များသည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်ရည့်အပြင် ဘုရားသခင်သည် လည်း သူတို့၏အဖဖြစ်လာ ရပါသည်။ 
အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာနှင့် ပသခါပွဲတော်သိုးသူငယ်၏အသွေးနှစ်ရပ် ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရကာ ဘုရားသခင်ပိုင်သောသူများ ဖြစ်လာရပါသည်။ ဥပမာ - ယေရှုက ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့်အသွေးတော်။ ယင်း သည် ယေရှုမိန့်မှာချက်အရ သမ္မာတရားလမ်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ရေအ သွေးတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်ဒုတိယမွေးခြင်း၏ စစ်မှန်သော အနက်အဓိပ္ပါယ် ဖြစ်ပါသည်။ 
 


ကျမ်းစားထဲတွင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းသည် အဘယ်အရာကိုရည်ညွှန်းပါသနည်း


ယေရှုအသွေးတော်ကိုသာယုံကြည်ခြင်း ဖြင့်အပြစ်သားများသည် ဖြောင့်မတ်သော သူ ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ဘယ်တော့မှ မဖြစ်နိုင်

ယေရှုသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရှိ သူ၏ပလ္လင်တော်ကို စွန့်၍ ဤလောကကသို့ကြွလာတော်မူသည်။ သူသည် ဤလောက၏ အပြစ်အ လုံးစုံကို ယူဆောင်သွားဖို့ အလို့ငှာ အသက် ၃၀ အရွယ်တွင် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို ခံယူခဲ့ပါ သည်။ 
ကားတိုင်ပေါ်က ယေရှု၏ အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းသည် ဤလောကရှိ အပြစ်သားများ၏ အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော် သည် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် သည်လောကကို ကြွလာခဲ့သည့်အတိုင်း ရေနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်သားအားလုံးကို သူတို့၏ အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ 
အသွေးတော်တစ်ခုတည်းဖြင့်သာ ဒုတိယမွေးခြင်းခံရပါသလား။ မ ဟုတ်ပါ။ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့်သူ၏အသွေးတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရပါသည်။ ယေရှု၏အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည်သောသူများကို မေးခွန်း တစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်ပါသည်။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားများသည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်နိုင်ပါသလား။ (သို့မဟုတ်) ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့် ကားတိုင်ပေါ်က သူ၏အသွေးတော် နှစ်ရပ်စလုံးအားဖြင့် ရနိုင်ပါသလား။ သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် လည်းကောင်း(ဝါ) အသွေးတော်တစ်ခုတည်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကျွန် တော်တို့၏အပြစ်များကို ယေရှုထံလွှဲပြောင်းအပ်နှံရကြောင်း ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းကိုရတာလား။ မည်သည့်မေးခွန်း သည် သမ္မာတရားလမ်းဖြစ်ပါသနည်း။ 
ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်မွေးခြင်း အမှန်တကယ်ရဖို့ရန် အောက်ပါအ တိုင်းပြီးပြည့်စုံရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယေရှုသည် လူ့ဇာတိကိုခံယူ၍ ဤလော ကသို့ ကြွလာတော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ယောဒန်မြစ်၌ခံယူသော သူ၏ ဗတ္တိဇံနှင့်အတူ ဤလောက၏အပြစ်အလုံးအစုံကို သူကိုယ်တိုင်လွှဲပြောင်းယူ ဆောင်သွားသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်အလုံးစုံအတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ရပါ လိမ့်မည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်တော်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်အစစ်အမှန် ဖြစ်ကြောင်း လက်ခံယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့သည် အမှန်တကယ်ဒုတိ ယမွေးခြင်းကို ရနိုင်ပါသည်။ 
နောက်ထပ်မေးခွန်းလိုပါသည်။ ကျမ်းစာအရ ယုံကြည်ခြင်းသည် အဘယ်နည်း။ ယေရှု၏အသွေးတော်ကို သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းလား။ ယေရှု ၏ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏အသွေးတော် ကို သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းလား။ 
ယေရှု၏အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ် ပါသည်။ ယေရှုသည် ဤလောက၏အပြစ်အလုံးစုံအတွက် တရားစီရင်ခြင်း ခံ၍ အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံယေရှုသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရှိ သူ၏ပလ္လင် တော်ကိုစွန့်၍ ဤလောကကသို့ကြွလာတော်မူသည်။ သူသည် ဤလော က၏ အပြစ်အလုံးစုံကို ယူဆောင်သွားဖို့ အလို့ငှာ အသက် ၃၀ အရွယ်တွင် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို ခံယူခဲ့ပါသည်။ 
ကားတိုင်ပေါ်က ယေရှု၏အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းသည် ဤ လောကရှိ အပြစ်သားများ၏အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရခြင်းဖြစ် သည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သည်လောကကို ကြွလာ ခဲ့သည့်အတိုင်း ရေနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်သားအားလုံးကို သူတို့၏ အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ 
အသွေးတော်တစ်ခုတည်းဖြင့်သာ ဒုတိယမွေးခြင်းခံရပါသလား။ မဟုတ်ပါ။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့် သူ၏အသွေးတော်အားဖြင့် ကယ်တင် ခြင်းခံရပါသည်။ ယေရှု၏အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည်သောသူများကို မေး ခွန်းတစ်ခု ကျွန်တော်မေးချင်ပါသည်။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကိုသာ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားများသည် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်နိုင်ပါ သလား။ (သို့မဟုတ်) ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့် ကားတိုင်ပေါ်က သူ၏ အသွေးတော်နှစ်ရပ်စလုံးအားဖြင့်ရနိုင်ပါသလား။သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေး တော်အားဖြင့်လည်းကောင်း (ဝါ) အသွေးတော်တစ်ခုတည်းအားဖြင့်လည်း ကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များကို ယေရှုထံလွှဲပြောင်းအပ်နှံရကြောင်း ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကယ်တင်ခြင်းကိုရတာလား။ မည်သည့် မေးခွန်းသည် သမ္မာတရားလမ်းဖြစ်ပါသနည်း။ 
ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်မွေးခြင်း အမှန်တကယ်ရဖို့ရန် အောက်ပါအ တိုင်းပြီးပြည့်စုံရန် လိုအပ်ပါသည်။ ယေရှုသည် လူ့ဇာတိကိုခံယူ၍ ဤလော ကသို့ ကြွလာတော်မူသည်ကို လည်းကောင်း၊ ယောဒန်မြစ်၌ခံယူသော သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့်အတူ ဤလောက၏အပြစ်အလုံးအစုံကို သူကိုယ်တိုင်လွှဲ ပြောင်းယူဆောင်သွားသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့၏အပြစ် အလုံး စုံအတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ရပါလိမ့်မည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်တော်တို့၏ကယ်တင်ရှင် အစစ်အမှန်ဖြစ်ကြောင်း လက်ခံယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့သည် အမှန် တကယ်ဒုတိယမွေးခြင်းကို ရနိုင်ပါသည်။ 
နောက်ထပ်မေးခွန်းလိုပါသည်။ ကျမ်းစာအရ ယုံကြည်ခြင်းသည် အ ဘယ်နည်း။ ယေရှု၏အသွေးတော်ကို သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းလား။ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏အသွေးတော်ကို သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းလား။ 
ယေရှု၏အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ် ပါသည်။ ယေရှုသည် ဤလောက၏အပြစ်အလုံးစုံအတွက် တရားစီရင်ခြင်း ခံ၍ အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရသည်။ သူသည် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များ အတွက် ချေမှုန်းခြင်းခံရသည့်အပြင် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များဖြင့် ကြောက်မက် ဖွယ်ကောင်းသောတရားစီရင်ခြင်းမှ ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ သို့ သော် ယင်းသည် စုံလင်သောသမ္မာတရားမဟုတ်။ ထိုခံယူချက်ကို ကျွန်တော် တို့လက်မခံမီ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိထားဖို့ရန် အချက်တစ်ချက်ရှိပါသည်။ ယေရှုသည် အဘယ်ကြောင့် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် တင်သတ်ခြင်းခံရပါ သနည်း။ 
အပြစ်၏အဖိုးအခသည် သေခြင်းဖြစ်၏ဟု ကျမ်းစာတော်တွင် အတိအလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ယေရှုသည် ဤလောကတွင် အပြစ်တစ်စုံ တစ်ရာကျူးလွန်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပါ။ မယ်တော်မာရိအားဖြင့် လူ့ဇာတိကိုခံယူ ကာ ကြွလာတော်မူသော သန့်ရှင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော် အဖြစ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ အပြစ်သားများ၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ဖြင့်လည်း ကောင်း၊ သူ၏လူမျိုးတို့ကို ဖော်ပြရန်ကြွလာသည်။ ယင်းသည် ကားတိုင်ပေါ် အသတ်မခံမီ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို ခံယူသောအချိန်တွင် သူကိုယ်တိုင် ကျွန် တော်တို့၏အပြစ်အလုံးစုံကို ယူဆောင်သွားခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဗတ္တိဇံမင်္ဂ လာမခံခဲ့လျှင် ကားတိုင်ပေါ်၌ အသွေးတော်သွန်းလောင်းရန် စီရင်ချက်ချခံရ မည်မဟုတ်ပေ။ 
 

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲ၌ ဖော်ပြထားသော ယစ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်

ယဇ်ပူဇော်ရာတွင်မရှိမဖြစ်သည့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များသည်အဘယ်နည်း
(၁)အပြစ်အနာအဆာကင်းသောရှင်သည့်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင် (၂) ထိုယဇ်ပူဇော်ရာ တိရစ္ဆာန်ပေါ်လက်တင်ခြင်း (၃)ထိုတိရစ္ဆာန်၏အသွေး

သန့်ရှင်းသောတဲတော်၏ ပူဇော်သက္ကာနည်းစနစ်အားဖြင့် ဤသမ္မာ တရားကိုလေ့လာကြပါစို့။ ဓမ္မဟောင်းတွင် အပြစ်သား (ဝါ) ယစ်ပရောဟိတ် တစ်ဦးဦးက ယစ်ပူဇော်ရာသိုးသူငယ် (ဝါ) ဆိတ်ပေါ်သို့ အပြစ်များကိုလွှဲ ပြောင်းပေးရန်သော်လည်းကောင်း၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ အပြစ်များကို လွှဲပြောင်းပေးရန်သော်လည်းကောင်း ထိုတိရစ္ဆာန်၏ခေါင်းပေါ်၌ လက်ကို တင်ရသည်။ထို့နောက်ယစ်ပူဇော်ရာယဇ်ကောင်ကိုသတ်ပြီး ယစ်ပလ္လင်တော် ၏ရှေ့တွင် ဆက်ကပ်ပူဇော်ကြသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း စာရှေ့ပြေးဖြစ်သည့်အပြင် ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောကကို အပြစ်မှ ကယ်တင်မည့်အကြောင်း ဘုရားသခင်ဂတိတော်ပေးခဲ့သော ယစ်ပူဇော်ရာ သိုးသူငယ်ဖြစ်ပါသည်။ 
သင်၏အပြစ်အလုံးစုံကို ယေရှုထံမည်သည့်အချိန်တွင် လွှဲပြောင်း ပေးခဲ့ပါသနည်း။ ဤအကြောင်းကို သေချာစဉ်းစားပြီး မေးခွန်းကိုဖြေစေလို ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ယဇ်ပူဇော်ရာ ယစ်ကောင်၏ခေါင်းပေါ်တွင် လက်မတင်ဘဲ ထိုယဇ်ကောင်ကို မသတ်ရပါ။ (လက်တင်ခြင်းသည်အပြစ်များကို ဆက်ကပ်အပ်နှံခြင်း သဘောဖြစ်ပါ သည်)။ အပြစ်ဖြေရာယစ်ပူဇော်ခြင်းမပြုမီ ယဇ်ကောင်များကို ယဇ်ပလ္လင် ရှေ့သို့ယူဆောင်လာရသည်မှာ ယဇ်ပူဇော်ရာယစ်ကောင်များပေါ်သို့ အပြစ် များကို လွှဲ ပြောင်းပေးဘို့အလို့ငှာ နေရာယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
“သူ့လက်ကို မီးရှို့ရာယဇ်ကောင်၏ခေါင်းပေါ်၌ တင်သောအခါ ထိုယဇ်ကို သူ့အတွက် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းယဇ်အဖြစ် လက်ခံတော်မူလိမ့်မည်”(ဝတ်ပြုရာကျမ်း၁း၄) ဟုဝတ် ပြုရာကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားပါသဖြင့် ယဇ်ကောင်များအားလုံးအပေါ် လက်တင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယဇ်ကောင်များ ၏ခေါင်းပေါ်၌ သူတိုပ၏လက်များကို တင်ခြင်းအားဖြင့် ဣသရေလအမျိုး သားတို့သည် သူတို့၏အပြစ်ကို ထိုယဇ်ကောင်ဆီသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ် လိုက်ခဲ့သည့်အပြင် ဘုရားသခင်၏အရှေ့မှောက်တွင် အသွေးနှင့် အသား များ ကိုသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အတူ ပူဇော်သက္ကာပြုခြင်းကြောင့် သူတို့၏ အ ပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိခဲ့ကြသည်။ ဓမ္မဟောင်းကာလ၌လည်း ဣသရေလ အမျိုးသားတို့ကို သက်ဝင်ယုံကြည်မှုအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိကြ ပါသည်။ 
ဘုရားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင် မီးရှို့ရာယဇ်ကိုပူဇော်သည့်အခါ အ ပြစ်သားတစ်ယောက်သည် သူ၏အပြစ်များကို ယစ်ကောင်ဆီသို့လွှဲပြောင်း ဘို့အလို့ငှာ ထိုယဇ်ကောင်၏ခေါင်းပေါ်သို့ လက်နှစ်ဖက်ကိုတင်ရသည်။ ထို့ နောက်ထိုအပြစ်သားအစား ယဇ်ကောင်ကို သတ်ဖြတ်လိုက်သည်။ အသွေး များကို ယစ်ပလ္လင်၏ ဦးချိုလေးဘက်စလုံးသို့ ပက်ဖျန်း၍ ကျန်အသွေးများကို ယစ်ပလ္လင်၏ခြေရင်းမြေကြီးပေါ်တွင် သွန်းလောင်းလိုက်ကြသည်။ ဤ အမှု သည် အပြစ်သားများ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။ 
ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ရေနှင့်ယေရှု၏အသွေးတော်၌ သူတို့သက်ဝင်ယုံ ကြည်မှုအားဖြင့် အပြစ်သားများသည် သူတို့၏အပြစ်အလုံးစုံမှ ရွေးနှုတ် ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်သည်။ ၁ယော၊ ၅း၁-၁၀တွင် အပြစ်သားတစ်ဦးသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုလည်းကောင်း။ သိုးသူငယ်၏ အသွေးတော်(ကားတိုင်) ကို လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်လာသောအခါ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းရခဲ့သည်ဟု ဆိုထားပါသည်။ 
ထို့ကြောင့် အပြစ်သားမည်သူမဆို ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့် ကား တိုင်ပေါ်ကသူ၏အသွေးတော်နှစ်ခုစလုံးယုံကြည်မည်ဆိုလျှင် ရွေးနှုတ်ကယ် တင်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အပါအဝင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ နှင့် သူ၏အသွေးတော်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်မွေးခြင်းခံရာတွင် မရှိမ ဖြစ်သောအရာများဖြစ်ကြပါသည်။ 
ချစ်သောမိတ်ဆွေယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်၌ ယုံကြည်ခြင်း တစ်ခုတည်းဖြင့် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသလား။ ကားတိုင်တော်အ သွေးတော်တစ်ခုတည်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဒုတိယမွေးခြင်းရရှိနိုင်ပါသည် ဟု ယုံကြည်သောသူများသည် သူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်ရှိဆဲပင်ဖြစ် ပါသည်။ သို့သော် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားခဲသောအရေဖျား လှီးမင်္ဂ လာနှင့် ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည့်မျက်မှောက်ခေတ်ဓမ္မသစ်ကျမ်း ဝိညာဉ်ရေး ဆိုင်ရာ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာအဖြစ် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် အပြစ်အလုံးစုံမှ ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်နိုင်သည်။ 
ဂိုဏ်းဂနအသီးသီးတွင် သူတို့ကိုယ်တိုင် အယူဝါဒများရှိကြပါသည်။ သူတို့၏မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်းကိုမစွန့်လွှတ်လျှင်သူတို့သည် အပါယ်င ရဲကို သွားဖို့ရန် ပြစ်ဒဏ်သင့်ကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပရက်ဘီတီရီယန်းအသင်း တော်က ရှေးကုသိုလ်ကံဖန်ခြင်း အယူဝါဒကိုလည်းကောင်း၊ မက်သဒစ်အ သင်းတော်ကအာဟီးနယန်းတို့၏ အယူဝါဒလူသာ ပဓါနဝါဒကိုလည်းကောင်း၊ နှစ်ခြင်းအသင်းတော်ကဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုလည်းကောင်း၊ သန့်ရှင်းသောအ သင်းတော်က သန့်ရှင်းသောအသက်တာကိုလည်းကောင်း၊ သမ္မာတရား၏ သစ္စာစကား ကိုတစ်မျိုးစီဖြာထွက်စေကြသည်။ 
သို့သော် သမ္မာတရား၏သစ္စာစကားက ကျမ်းစာတွင် ဒုတိယမွေး ခြင်းအကြောင်းကို မည်သို့ဆိုထားပါသနည်း။ ကျမ်းစာတော်က သမ္မာတရား သည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့်သူ၏အသွေးတော်၌ တွေ့ရှိရပါသည်။ ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်၍ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်း လိုက် လျှောက်သူတိုင်းသည်လည်းကောင်း၊ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်မွေးခြင်းကို သက် ဝင်ယုံကြည်သူများသည် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိကြပါလိမ့်မည်။ 
 

ယေရှုဗတ္တိဇံ၏ လျှို့ဝှက်ချက်သည်အဘယ်နည်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ အရေဖျား လှီးမင်္ဂလာသည်အဘယ်နည်း
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ

ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံသည် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာဖြစ် ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်ကအရေဖျားလှီးမင်္ဂလာမခံယူ သော မည်သူမဆိုသူ့လူ အဖြစ်မှဖယ်ရှားခြင်းခံရမည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ 
အမှန်စင်စစ်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းရှိ ဝိညဉ်ရေးဆိုင်ရာ အရေဖျား လှီးမင်္ဂလာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်တော်တို့သိရှိယုံကြည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ယေရှုသည် သူ၏သာသနာလုပ်ငန်းကို စတင်လုပ်ဆောင်နေ ချိန်တွင် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကို ခံယူခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် သူ၏ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ အရေ ဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ခံယူနိုင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယော ဟန်ထံမှဗတ္တိဇံကို ခံယူရသည့်အကြောင်းရင်းကို လေးလေးနက်နက် ဆင်ခြင် စဉ်းစားသင့် ပါသည်။ 
“ထိုကာလတွင် ယေရှုသည် ယောဟန်ထံ၌ဗတ္တိဇံခံရန် ဂါလိလဲနယ်မှ ဂျော်ဒန်မြစ်နားရှိ ယောဟန်ထံသို့ ကြွလာတော်မူ၏။ သို့ရာတွင် ယောဟန်သည် ကိုယ်တော်ကိုတားဆီးလျက် “အကျွန်ုပ်ကသာကိုယ်တော်ထံ၌ ဗတ္တိဇံခံရမည်ဖြစ်ပါလျက်နှင့် ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ကြွလာတော်မူပါသလော”ဟု ဆို၏။ ယေရှုကလည်း“ယခုအခါတွင် အခွင့်ပေးလော့။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးစုံကို ဤသို့ပြည့်စုံစေသင့်၏”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည် ကိုယ်တော်ကိုအခွင့်ပေးလေ၏” (ရှင်မဿဲ၊ ၃း၁၃-၁၅)။
ယေရှုသည် “သေမင်းမြစ်” ဖြစ်သောယောဒန်မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံယော ဟန်ထံမှဗတ္တိဇံကို ခံယူခဲ့သည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန်သည် ယေရှု၏ခေါင်းပေါ်သို့ သူ၏လက်ကိုတင်၍သူ့ကို လုံးဝရေထဲနှစ်လိုက်သည်။ ယင်းသည် ဗတ္တိဇံ ခံယူသည့် မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ (ဗတ္တိဇံ-ရေထဲနှစ်ခြင်း) ဤ လောက၏အပြစ်အလုံးစုံကို ယေရှုယူဆောင်သွားဘို့ရန်အလို့ငှာ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းရည်ညွှန်းသည့် လက်ကိုခေါင်းပေါ်တင်ခြင်း နည်းလမ်းအတိုင်း ဗတ္တိဇံကို ခံယူခဲ့သည်။ 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည်ယေရှုကို ယုံကြည်သူများအတွက် ဝိညာဉ်ဆိုင် ရာအရေဖျားလှီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်။ “ယေရှုကလည်း“ယခုအခါတွင် အခွင့်ပေးလော့။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအလုံးစုံကို ဤသို့ပြည့်စုံစေသင့်၏”(မဿဲ၊ ၃း၁၅)။ ယေရှုသည် ဤလောက၏အပြစ်အလုံးစုံကို ယူဆောင်သွားရန် အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင်ကျင့်၍ ကျွန်တော် တို့၏ ဘုရားသခင်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာသည်။ ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ကျင့် သောကြောင့် သူ၏ခေါင်းပေါ်တွင် ကျွန်တော်တို့၏ အပြစ်အလုံးစုံနှင့်အတူ ကားတိုင်ပေါ်တွင် သေဆုံးခဲ့ရသည်။ 
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံသည် အပြစ်သားအားလုံးကို ဒုတိယမွေးခြင်းရစေ နိုင်ရသောတန်ခိုးတော်ရှိသည်။ ယင်းပင်လျှင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ 
ယေရှုသည် အပြစ်သားများကို သူတို့၏ အပြစ်များမှ ကယ်တင်ရန် သာသနာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင် ပထမဦးဆုံး သူလုပ်ဆောင်ခဲ့သော အမှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန် ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဗတ္တိဇံဆိုသည်မှာ ဆေးကြောခြင်း၊မြှုပ်နှံသင်္ဂြိုဟ်ခြင်း၊လွှဲပြောင်းပေးခြင်းဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်ရပါ သည်။  
ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကိုပြု၍ ယေရှုကိုယ်တိုင် ဤလောက၏အပြစ်အ လုံးစုံကို ယူဆောင်သွားရန် ဘုရားသခင်၏ တောင်းဆိုချက်ဖြစ်ပါသည်။ “ကြည့်လော့။ ဤလောက၏အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်တော်ပေတည်း”(ယောဟန် ၁း၂၉)။ ယေရှု၏ဗတ္တိ ဇံသည် သူ့ကိုယုံကြည်သော ဤလောကရှိ လူသားအပေါင်းတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ အရေဖျားလှီး ခံယူခဲ့ပြီးဖြစ် သည်ဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါသည်။ 
နောက်ဆုံးတွင်ဤလောက၏အပြစ်အလုံးစုံကို ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်အဖြစ် ကားတိုင်ပေါ်သို့ အပြစ်သားအားလုံးအတွက် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံရသည်။ ထိုအခါ သူသည် လူသားအားလုံးကို အပြစ်မှ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ 
ထို့ကြောင့်ဓမ္မဟောင်းတွင် ဖော်ပြသော အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာ တည်းဟူသော ယေရှုခရစ်တော်၏ ဗတ္တိဇံကိုလည်းကောင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်က သူ၏အသွေးတော်ကို သူတို့၏ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်လည်းကောင်း လက်ခံယုံ ကြည်သောသူအားလုံး သူတို့၏အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ် တော်က အပြစ်သားအားလုံးကို သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကယ် တင်ခဲ့သည်။ 
 

အသွေးတော်တစ်ခုတည်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရပါသလား။ မရပါ။
 
ယေရှုသည် မည်သို့အားဖြင့် ဤလော ကကိုကြွလာတော်မူပါသနည်း
ရေနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကြွလာတော်မူပါသည်

၁ယောဟန်၊ ၅း၄-၈ တွင် “အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်ထံမှပေါက်ဖွားလာသောသူတိုင်းသည် လောကကိုအောင်နိုင်၏။ လောကကိုအောင်နိုင်သော အောင်ပွဲမှာ ငါတို့၏ယုံကြည်ခြင်းပင်ဖြစ်၏။ မည်သူသည် လောကကိုအောင်နိုင်သနည်း။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သောသူပင်မဟုတ်လော။သက်သေခံတော်မူချက်၏   သေချာမှုယေရှုခရစ်တော်သည် ရေနှင့်သွေးအားဖြင့် ကြွလာတော်မူသောအရှင်ဖြစ်၏။ ရေအားဖြင့်သာမဟုတ်ဘဲ ရေနှင့်သွေးအားဖြင့်ကြွလာတော်မူ၏။ ဝိညာဉ်တော်သည် သက်သေခံသောအရှင်ဖြစ်၏။ အကြောင်းမှာ ဝိညာဉ်တော်သည် သမ္မာတရားဖြစ်တော်မူ၏။ ဝိညာဉ်တော်၊ ရေ၊ သွေးတည်းဟူသော သက်သေသုံးပါးရှိ၍ ထိုသုံးပါးတို့သည် တညီတညွတ်တည်းဖြစ်ကြ၏”ဟု ဆိုထားပါသည်။ 
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများ၊သူသည်သင်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း သင်၏သက်သေသည် အဘယ်နည်း။ ရေအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အသွေးအား ဖြင့်လည်းကောင်းကြွလာတော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို သက်ဝင် ယုံကြည်ခြင်းသာလျင် ဖြစ်ပါသည်။ 
ဘယ်အရာသည် ဤလောကကို အောင်နိုင်သနည်း။ ရေနှင့်အသွေး ကို ယုံကြည်ခြင်း၊ တန်ခိုးတော်အားဖြင့်သာလျှင် အောင်နိုင်ပါသည်။ ယင်း သည် ရေအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ ကြွလာတော်မူသော ယေရှုခရစ်တော်ပင် ဖြစ်သည်။ ၎င်းကို ဝိညာဉ်တော်ကသက်သေခံသည်။ အကြောင်းမှာ ဝိညာဉ် တော်သည် သမ္မာတရားဖြစ်တော်မူ၏။ 
မြေကြီးပေါ်တွင် သက်သေခံသုံးပါးရှိသည်။ ယင်းတို့သည် ရေ၊ အသွေးတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်တို့ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသုံးပါးသည် တညီတညွတ် တည်းဖြစ်ကြသည်။ ယေရှုသည် လူ့ဇာတိကိုခံ၍ ဤလောကသို့ကြွလာတော် မူသည်။ ကျွန်တော်တို့ကို ထာဝရပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှ ကယ်တင်ရန် ဗတ္တိဇံကို ခံ၍ကားတိုင်ပေါ်တွင် သေခဲ့ရသည်။ 
ကျွန်တော်တို့၏ ဖန်ဆင်းရှင်အပြစ်သားအားလုံး၏ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်လာသောဘုရားသခင်၏သက်သေခံသည် ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို ကယ် တင်သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းတွင်ရှိသည်။ 
ဝိညာဉ်တော်မှ လူ့ဇာတိကိုခံယူသောကျွန်တော်တို့၏သက်သေ ယေရှုသည်ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်အလုံးစုံကိုကိုယ်တိုင်ဆောင်သွားရန် ယော ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံကိုခံယူကာကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များအတွက်တရားစီရင်ခြင်း ခံလျက်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခဲ့သည်။ဤသို့ဖြင့် သူ့ကို ယုံကြည်သောသူအားလုံးကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ယင်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်း၏ဇစ်မြစ်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းကို သတ်သေခံသောရေနှင့်အသွေးတော်သည် အဘယ်နည်း။

ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသောအရေဖျားလှီး မင်္ဂလာနှင့်အလားတူ သောအရာသည်အဘယ်နည်း
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ

ရေသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းတွင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းရှိ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာ၏သက်သေခံသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသော ယေရှု၏ဗတ္တိဇံပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဤလောက၏ အပြစ်အလုံး စုံကိုယေရှုထံလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ရသည့် သက်သေအထောက်အထားမှာယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ၌ရှိသည်။ 
ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်သောသူအယောက်တိုင်းသည် ဘုရား သခင်၏ရှေ့မှောက်၌ “ငါသည် သင်၏ဗတ္တိဇံကိုလည်းကောင်း၊ အသွေးတော် ကိုလည်းကောင်း၊ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုလည်းကောင်း ယုံ ကြည်ရပါသဖြင့် ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ် ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ငါ့မှာအပြစ်မရှိတော့ပါ။ ကျွန်တော်သည် ကိုယ်တော်၏ သားဖြစ်၍ ကိုယ်တော်သည်လည်းကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါသည်ဟု လိပ်ပြာသန့်သန့်ဖြင့်ဆိုနိုင်ပါသည်။ငါတို့သည်စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အတူ အတိအလင်း ဆိုနိုင်ပါသည်။ ဤသို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောဆိုနိုင်ရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းမှာ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏အသွေးတော်ကို သက်ဝင်ယုံကြည် ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ 
မည်သည့်သမ္မာတရားသည် ကျွန်တော်တို့ကို ဒုတိယမွေးခြင်းရစေ နိုင်ပါသနည်း။ ကျွန်တော်တို့၏နှလုံးသားထဲ၌ ကယ်တင်ခြင်းသက်သေခံချက် ဖြစ်သော ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်က သူ၏အသွေးတော်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်မွေးခြင်း သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်။ 
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများ “ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကို ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် လုံးလုံးလျားလျားကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ပါသလား”ဟူ၍ ထပ်၍မေးလို ပါသည်။ မရနိုင်ပါ။ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ကားတိုင်တင်သတ်ခံရခြင်းကို ယုံ ကြည်ရန်မတောင်းဆိုခဲ့ပါ။ ရေနှင့်အသွေးတော်နှစ်ခုစလုံး ယုံကြည်ဘို့ရန်သာ တောင်းဆိုထားပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဖြင့် အပြစ်သား များ ဒုတိယမွေးခြင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ ရေသို့မဟုတ် တနည်းအားဖြင့် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံအကြောင်း ကျမ်းစာကိုအထောက်အထားပြု၍ လေ့လာကြပါစို့။ 
၁ပေ၊ ၃း၂၁-၂၂တွင် “ဤအရာသည် ယခု သင်တို့ကိုကယ်တင်သော ဗတ္တိဇံကိုပုံဆောင်၏။ ဗတ္တိဇံသည် ကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေးကို ချွတ်ပယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယေရှုခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ကြည်လင်သောအသိစိတ်ကို ဘုရားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်၏။ ခရစ်တော်သည် ကောင်းကင်ဘုံသို့ကြွတော်မူ၍ ကောင်းကင်တမန်များ၊ အာဏာစက်များနှင့် တန်ခိုးတို့ကိုမိမိလက်အောက်၌ချထားလျက် ဘုရား သခင်၏လက်ယာတော်ဘက်၌ရှိနေတော်မူ၏” ဟု ဆိုထားပါသည်။ 
ရှင်ပေါလုကလည်းယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည်ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင် ခဲ့ကြောင်း ယင်းသည် အပြစ်မှ ကယ်တင်သော သက်သေခံလည်းဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံခဲ့သည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိ အရေဖျားလှီး မင်္ဂလာနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ဘုရားသ ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်၍ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်လာ ဖို့ရန် ယောကျာ်းအင်္ဂါထိပ်အရေပြားကိုလှီးဖြတ်ကြသည့်နည်းတူ ဓမ္မသစ်အ ချိန်တွင် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံသည် ကျွန်တော်တို့ကို အပြစ်များမှ ကယ်တင်သည်။ 
ထို့ကြောင့် ဓမ္မဟောင်းထဲက အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲက ယေရှု၏ဗတ္တိဇံတို့သည် အတူတူပင်ဖြစ်ကြသည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသည် အရေ ဖျားလှီးမင်္ဂလာနှင့်အမှန် တကယ်အတူတူဖြစ်ပါသည်ဟု ယုံကြည်ပါသလား။ ၁ပေ၊ ၃း၂၁တွင် ယေရှုဗတ္တိဇံသည် ယေရှုခရစ် ထမြောက်တောမူခြင်းအားဖြင့် ငါတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော်တွင် ဖော်ပြထားသည်ကို ဆင်ခြေတက်နိုင်ပါသလား။ 
ဤလောကတွင် အသက်ရှင်နေထိုင်သူကျွန်တော်တို့သည် အပြစ်မှ မည်သို့လွတ်မြောက်နိုင်ပါမည်နည်း။ အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင် ကျင့်၍ အပြစ်မှကယ်တင်ရန် ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းသည် ကျွန်တော် တို့တန်ဖိုးရှိစေသည်။ ရှင်မဿဲ၊ ၃း၁၅ တွင် “ယေရှုကလည်း အလုံးစုံသော တရားတို့ကို အကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည်” ဟု မိန့်ဆို ထားပါသည်။ 
ဤလောက အပြစ်အလုံးစုံကို ယေရှုထံ လွှဲပြောင်းပေးခြင်းကြောင့် သူ့ကိုယုံကြည်သူတိုင်းယခုပင် အပြစ်ကင်းလျှက်ရှိသည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်အလုံးစုံကို ယေရှုထံလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီဖြစ် ကြောင်း သမ္မာတရားကို လက်ခံယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တောတို့သည် ဖြောင့် မတ်ရာသို့ရောက်သည်။ တရားစီရင်ခြင်းအလုံးစုံမှ ကျွန်တော်တို့ကို ကယ် တင်ရန်ယေရှုကိုယ်တိုင် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များကို ဆောင်သွားသည်။ 
ချစ်သောမိတ်ဆွေများ အပြစ်သားအားလုံးအပြစ်များမှ ကယ်တင် နိုင်သောအရာနှစ်ခုသည် ရေနှင့်အသွေးတော်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏အ ပြစ်အလုံးစုံကို ဆောင်သွားခြင်းနှင့် ကျွန်တော်တို့အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သူ၏သေခြင်းတို့သည်သုံးနှစ်အတွင်းဤလောက၌ သူ၏သာသနာလုပ်ငန်း တွင် ယေရှုခရစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် အရေးပါသော အရာနှစ်ခုဖြစ်သည်။ 
ယောဟန်၊ ၁း၂၉တွင် “နောက်တစ်နေ့၌ ယောဟန်သည် မိမိထံသို့ ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုမြင်လျှင် “ကြည့်လော့။ ဤလောက၏အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်တော်ပေတည်း”ဟု ဆိုထားပါသည်။ယေရှုခရစ်သည် လောက၏အပြစ်အလုံးစုံကို ဆောင်သွားရန် ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာကိုခံယူ၍ ကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်သမျှသောအပြစ်များအတွက် ပေးဆပ်ဖို့ရန် ကားတိုင်ပေါ်တွင်သေခဲ့ရသည်။ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ သားတော်ဖြစ်၏ ဖန်ဆင်း ရှင်လည်းဖြစ်၏။ ဤလောက၏အပြစ်အလုံးစုံကို ယူဆောင်သွားခြင်းဖြင့် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်ပြုခဲ့သော အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာပိဋိညာဉ် ကို ပြီးပြည့်စုံ စေသည်။ 
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံကိုလည်းကောင်း၊ ရေနှင့်အသွေးတော်သတင်း ကောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ယုံကြည်သူမည်သူမဆို ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အား ဖြင့် ဒုတိယမွေးခြင်းရပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည်လည်း ယုံကြည်သူအား လုံးအတွက် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည်လည်း ယုံကြည် သူအားလုံးအတွက် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါမည်။ ဘုရားသခင် ကျေးဇူးတော်ချီး မွမ်းပါ၏။ ဟာလေလုယ။ ဘုရားသခင်ဂတိတော်ပေးခဲ့သည့်အတိုင်း ယေရှု သည် ကျွန်တော်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းကိုပြီပြည့်စုံစေသည့်အပြင် ဤလောက ၏အပြစ်အလုံး စုံမှ ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ 
 

ပယ်ရှား၍ မရသောအညစ်အကြေး

လူ့ဇာတိအားဖြင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ် မည့်အချိန်အခါရှိနိုင်ပါသလား
မရှိနိုင်ပါ။ လူ့ဇာတိသည် သေသည့်တိုင်အပြစ်များကို ဆက်လက်ကျူးလွန်ဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁ပေ၊ ၃း၂၁တွင် “ဤအရာသည် ယခု သင်တို့ကိုကယ်တင်သော ဗတ္တိဇံကိုပုံဆောင်၏။ ဗတ္တိဇံသည် ကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေးကို ချွတ်ပယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယေရှုခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ကြည်လင်သောအသိစိတ်ကို ဘုရားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်၏”ဟု ဆိုထား ပါသည်။ 
တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ယေရှုခရစ်ကို သူ၏ကယ်တင်ရှင် အဖြစ်ယုံကြည်သောအခါလူ့ဇာတိဖြင့်ပြစ်မှားသောအပြစ်များကို ရပ်တန့် သွားသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ အပြစ်များဆက်လက်ကျူးလွန်ခဲ့ကြပါ သော်လည်း ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် လောကီရေးနှင့်ဆိုင်သော ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များကို ယေရှုထံသို့လွှဲပြောင်း ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါသ ဖြင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သူ့အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောတန်ဆာနှစ်ခုအဖြစ် ထိုအရာ(၂)ခုကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့သည် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းကို ခံရပါသည်။ 
ဒုတိယမွေးခြင်းဆိုသည်မှာ လူသားအားလုံး၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယေရှုကို ကျွန်တော်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ ကြိုဆိုလက်ခံခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ် ပါသည်။ အပြစ်လွှတ်ခြင်းသည် စိတ်နှလုံးအားဖြင့်သာ စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်က သူ၏အသွေးတော်ကို ကျွန်တော်တို့ယုံ ကြည်လာသောအခါ ကျွန်တော်တို့၏နှလုံးသားတွင် ဒုတိယမွေးခြင်းခံရသော် လည်း လူဇာတိအားဖြင့်အပြစ်များဖောက်ပြန်မှုများဆက်လက် ကျူးလွန်ဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် လူ့ဇာတိအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်အလုံးစုံသည် ကြိုတင်အပြစ်လွှတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ 
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရသောသူ အားလုံးအတွက် သက်သေခံဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုခရစ် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် အပြစ်များလွှတ်ခြင်းကို ယုံကြည်လာသောအခါ ကျွန်တော်တို့သည် အပြစ်ကင်းစင်သောသူများဖြစ် လာရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့သည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားကို စိတ်နှလုံးသွင်းသောအခါဒုတိယမွေးခြင်းကို ရရှိ၍ရေနှင့်ဝိ ညာဉ် တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်ရသည်။ 
ယင်းသည် ဓမ္မဟောင်းထဲရှိ အာဗြဟံ၏ ယုံကြည်ခြင်း၊ ရှင်ပေါလု ပြောပြောနေသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရစေသော သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ရှင်ပေတရုက ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တတ်သောအရာဟု သက်သေခံ သွားသော ယုံကြည်ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကြားသည့်အ တိုင်းယုံကြည်သဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်ရှိသကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့သည် လည်း ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်တင်သတ်ခံရခြင်းကို ယုံကြည်လာသောအ ခါ ကယ်တင်ခြင်းကို ရသည်။ 
ယောဟန်၊ ၁း၁၂တွင် “သို့ရာတွင် ကိုယ်တော်ကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်၏နာမတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အား ဘု ရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏” ဟု ဆိုထား လေသည်။ သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော် အားဖြင့်ယေရှုခရစ်ကို လက်ခံ ယုံကြည်ပါသလား။ ရေနှင့် ဘုရားသခင်သား တော်၏အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်တော်တို့အားပေးခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်း ကို ယုံကြည်လက်ခံရမည်။ 
ယေရှုဗတ္တိဇံသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ ဝိညာဉ်ရေးနှင့်စပ်ဆိုင်သော အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ထံမှ အပြစ်အလုံးစုံဖြတ် တောက်ပေးခြင်းကြောင့် ယင်းသည်ကယ်တင်ခြင်း၏ သမ္မာတရားပင်ဖြစ် ပါသည်။ အမှန်စင်စစ်ဤလောက၏အပြစ်များအတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံရ သည်ဟုဆိုသည့်အခါ သင်နှင့်ကျွန်တော့်အတွက် သူသည်တရားစီရင် ခြင်း ခံရသည်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏အသွေးတော်ဖြစ်သော အပြစ်လွှတ်ခြင်းသ တင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များအတွက် တရားစီရင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ခဲ့ရသည်။ 
ကျွန်တော်တို့၏သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အတူ ဤလောကတွင် ကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များမှ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ယေရှု၏ ဗတ္တိ ဇံသည်သူ၏အသွေးတော်ကို ကျွန်တော်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ် လက်ခံရ ယူသောအခါကျွန်တော်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ ရှိသောအပြစ်များကို ဆေးကြော ခံရပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို အားလုံးလက်ခံယုံကြည် ပါလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ 
ရှင်ပေါလုက “အရေဖျားလှီးခြင်းသည် စိတ်နှလုံးနှင့်စပ်ဆိုင်သည်” (ရောမ၊ ၂း၂၉)ဟု ဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့၏စိတ်နှလုံးကို မည်သို့အရေဖျား လှီးရပါသနည်း။ ယေရှုသည် လူ့ဇာတိကိုခံ၍ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူ သည်ကိုလည်းကောင်း၊ သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်အလုံးစုံ ဆောင်ယူသွားသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များအတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင်ကားတင်သတ်ခံရခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန် ထမြောက်သည်ကိုလည်းကောင်း ယုံကြည်သည့်အခါ ကျွန်တော်တို့သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ အရေဖျားလှီးခံရသောသူများဖြစ်လာရပါသည်။ 
ရှင်ပေါလုက “အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာသည် စိတ်နှလုံးနှင့်ဆိုင်သည် ဟု ဆိုခဲ့သည်။ စိတ်နှလုံးအရေဖျားလှီးခြင်းဆိုသည်မှာ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏အသွေးတော်ယုံကြည်ခြင်းကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သင်၏နှလုံးသား ကို အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံယူလိုပါက ယေရှုဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏အသွေးတော်သ တင်းကောင်းကို နှလုံးသွင်းရန်လိုပါသည်။ သို့မှသာလျှင် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးအစစ်အမှန်ဖြစ်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 
 

ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ဘုရားသခင်စေလွတ်သောသူလော

ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် မည်သူနည်း
သူသည် လူသားတို့၏ ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အာရုန်မျိုး နွယ်အရနောက်ဆုံးသော ယဇ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်သည်

ဤနေရာတွင် ယေရှုခရစ်ကို ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာပေးခဲ့သော ဗတ္တိဇံယော ဟန်ဆိုသည်မှာ အဘယ်သူနည်းဟု မေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဗတ္တိဇံယောဟန် သည် လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါသည်။ ရှင်မဿဲ၊၁၁း၁၁-၁၄ “သင်တို့အား ငါအမှန်ဆိုမည်။ မိန်းမတို့မှ မွေးဖွားလာသောသူတို့တွင် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထက် ကြီးမြတ်သောသူတစ်ယောက်မျှ မပေါ်ထွန်းခဲ့ဖူးပေ။ သို့သော် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ အငယ်ဆုံးသောသူသည် သူ့ထက်ကြီးမြတ်၏။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်လက်ထက်မှ ယခုတိုင်အောင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည် အတင်းတိုးဝင်ခြင်းကိုခံရလျက် အတင်းတိုးဝင်သောသူတို့သည် ၎င်းကိုလုယူဝင်စားကြ၏။ အကြောင်းမူကား ပရောဖက်ကျမ်းများနှင့်ပညတ်တရားကျမ်းရှိသမျှတို့သည် ယောဟန်လက်ထက်တိုင်အောင် ပရောဖက်ပြုဟောပြောခဲ့ကြ၏။ သင်တို့သည် လက်ခံရန် ဆန္ဒရှိလျှင် ဤသူသည် ပေါ်ထွန်းလာရမည့် ဧလိယဖြစ်၏။ ဟု ဆိုထားပါသည်။”
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများယေရှုကမိန်းမမွေးသောသူတို့တွင် ဗတ္တိဇံ ယောဟန် ထက်ကြီးမြတ်သောသူ တစ်ယောက်မျှ မပေါ်ထွန်းသေးဟု ဗတ္တိဇံ ဆရာယောဟန်မွေးသည်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ပထမဥိးဆုံးပဋိညာဉ်ကာလ သည်လည်းကောင်း၊ ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကလည်းကောင်း၊ ပြီးဆုံးသွားသည်။ ဤသို့ပြီးဆုံးရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ပဋိညာဉ်ကိုပြီးပြည့်စုံစေသော ယေရှုခ ရစ်တော်သည် နောက်ဆုံး၌ကြွလာတော်မူသော ကြောင့်ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်၏ပဋိညာဉ်ကို အဘယ်သူနှင့်အဘယ်သူက ပြည့်စုံစေ ပါသနည်း။ ယေရှုခရစ်နှင့်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်က ဤလောက၏ အပြစ် အလုံးစုံကိုယေရှုထံသို့လွှဲပြောင်းပေးလိုက်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏ နောက် ဆုံးသောယစ်ပရောဟိတ်သည်အဘယ်သူနည်း။အာရုန်၏ အမျိုးအနွယ်သည် ဘယ်သူတို့နည်း။ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ကဲ့သို့ ကြီး သူမရှိဟုသက်သေခံသည်။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် မိန်းမမွေးသောသူတို့ တွင် အကြီးမြတ်ဆုံးနှင့် လူသားအားလုံး၏ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါသည်။ 
ဤအချက်များကို ကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားကြရ အောင်။ မောရှေ၊ အာဗြဟံ၊ ဣဇက်နှင့် ယာကုပ်တို့သည် မိန်းမမွေးသောသူ များဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ထိုဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်း(၂)ခုရှိလူတွေ ကြားထဲမှာ မိန်းမမွေးသောသူတို့တွင် အဘယ်သူသည် အကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ် ပါသနည်း။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဖြစ်ပါသည်။ 
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ဓမ္မဟောင်း၏နောက်ဆုံးသောပရော ဖက်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ အာရုန်၏မျိုးနွယ်အဖြစ်လည်းကောင်း ဓမ္မဟောင်း ကာလတွင် အပြစ်ဖြေလွှတ်ရာနေ့၌ ယဇ်ပူဇော်ရာယဇ်ကောင်ပေါ်သို့ အာရုန် သည် လက်တင်ခဲ့သည့်နည်းတူ ဓမ္မသစ်ကာလတွင် ဘုရားသခင်၏ သိုးသူ ငယ်ကိုဗတ္တိဇံပေးခြင်းဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်အလုံးစုံကို ယေရှုထံလွှဲ ပြောင်းအပ်နှံလိုက်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏အစေခံဖြစ်သည်။ ယေရှု ခရစ်ကိုဗတ္တိဇံပေးခြင်းဖြင့် သူသည် လူသားအားလုံး၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ ဝိညာဉ် ရေးနှင့် စပ်ဆိုင်သော အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ပြီးပြည့်စုံစေသည်။ 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာနှင့်အတူ သူ၏အသွေးတော်ကိုပါ ကျွန်တော် တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းသက်သေခံအဖြစ် ယုံကြည်ရပါလိမ့်မည်။ ယေရှုခရစ် သည် သူ၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာအားဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်အလုံးစုံကို ယူဆောင် သွားပါက ထိုအပြစ်များအတွက် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ခံရသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့အတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာသည် ရိုးရိုး လေးဖြင့် ထိုအရာကိုယုံကြည်ဖို့ရန်သာဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုလုပ်ဆောင် ခဲ့သမျှ ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်အလိုတော်ဖြစ်ပါသည်။ 
ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်မွေးခြင်း သတင်းကောင်းကို တစ်ခါတည်း မိမိနှလုံးသားသွတ်သွင်းလိုက်ရုံဖြင့် သင်သည် အာဗြဟံ၏မျိုးဆက်အဖြစ် လည်းကောင်း၊ဘုရားသခင်၏သားအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ လူအမြောက်အများရှိလင့်ကစား ခရစ်တော်၌ အသက်ရှင်သောသူသည် အ နည်းငယ်သာဖြစ်သည်။ 
ယခုမျက်မှောက်ခေတ်သည် ပို၍ဆိုးလာကာ မှောင်မိုက်ခြင်းသည် ဖုံးလွှမ်းလျှက် နေပါသည်။ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံကိုယုံကြည်၍သင်၏စိတ်နှလုံးထဲ ဝင်နားရသောအခွင့်ပေးပါ။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏အသွေးတော်၌ သင်၏ သက်ဝင်ယုံကြည်မှုသည်ဝိညာဉ်ရေးနှင့်ဆိုင်သောကယ်တင်ခြင်း ကောင်းကြီး ခံစားရပါလိမ့်မည်။ 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏ အသွေးတော်သတင်းကောင်းဖြစ်သော ကယ် တင်ခြင်း သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောအခါ သင်၏နှလုံးသားထဲ၌ အမြဲပင်ဝိညာဉ်ရေးနှင့်ဆိုင်သောဘိသိတ်ပေးခြင်း လိုက်ပါလာသည်။ ယေရှု ၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်၏ သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဝိညာဉ်ရေး နှင့်ဆိုင်သောမီးခွက် (အသင်းတော်)ဆီကို ပညာသတိရှိသော သူတို့သမီးများ ကဲ့သို့ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်သည်ကို သင်သတိပြုစေလိုပါသည်(ရှင်မဿဲ၊ ၂၅း၄)။ ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူများသည် သူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ ဝိညာဉ်တော်နှင့် အတူဘုရားရှိခိုး ကျောင်းကို သွားကြသည်။
 

မည်သူ့အတွက် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံပါသနည်း

မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယေရှု သည်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့သနည်း
လူသားမျိုးနွယ်များ၏ အပြစ်အလုံးစုကို ဆေးကြောဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်
 

“သို့ရာတွင် ယောဟန်သည် ကိုယ်တော်ကိုတားဆီးလျက် “အကျွန်ုပ်ကသာကိုယ်တော်ထံ၌ ဗတ္တိဇံခံရမည်ဖြစ်ပါလျက်နှင့် ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ကြွလာတော်မူပါသလော”ဟု ဆို၏။ ယေရှုကလည်း“ယခုအခါတွင် အခွင့်ပေးလော့။အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ဖြောင့် မတ်ခြင်းအလုံးစုံကို ဤသို့ပြည့်စုံစေသင့်၏”ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည် ကိုယ်တော်ကိုအခွင့်ပေးလေ၏” (ရှင်မဿဲ၊ ၃း၁၄-၁၅)။ 
ယေရှုသည် လူသားများ၏ အပြစ်အလုံးစုံကို ယူဆောင်သွားဘို့ရန် ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ်တော်သည်ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ကျွန် တော်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ် ပါသည်။ သူသည် ကျွန်တော်တို့ကို ဖန်ဆင်းသူ၊ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ပါသည်။
ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ပရောဖက်အားလုံးက ကျွန်တော်တို့၏အ ပြစ်အလုံးစုံကို ယူဆောင်သွားဖို့ရန်နှင့် ထိုအပြစ်များမှ ထာဝရကယ်တင်ရန် ဤလောကသို့ ယေရှုကြွလာတော်မူမည့်အကြောင်း ပရောဖက်ပြုခဲ့ကြသည်။ 
ယေရှုသည် ဓမ္မဟောင်းတွင် ပရောဖက်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း အာဒံနှင့်ဧဝအစ၊ နောက်ဆုံးသောဤမြေကြီးသားအထိတိုင်လူသားအားလုံး၏ အပြစ်အလုံးစုံ ကို ယူဆောင်သွားဘို့ရန် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်။ 
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏အသွေးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို သင်၏နှလုံးသားထဲတွင် သွင်းယူထားပါ။ ယင်းသည် သမ္မာတရားဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ထိ မသေမချာဖြစ်နေဆဲဘဲလား။ အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အ ကုန်အ စင်ကျင့်သင့်သည်။ အားလုံးဖြောင့်မတ်သော သူများအဖြစ်ပြီးပြည့်စုံစေဘို့ရန် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံကိုခံယူခဲ့သည်။ 
“ဗတ္တိဇံ”ဟူသောစကားလုံးသည် ဆေးကြောခြင်းဟု အဓိပ္ပါယ်သက် ရောက်ပါသည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံယောဟန်ထံမှဓမ္မဟောင်းတွင် ဖော်ပြ ထားသည့်လက်တင်ခြင်းနည်း လမ်းအရ ဗတ္တိဇံကို ခံယူခဲ့သည်။ 
သူသည် လူသားအားလုံး၏အပြစ်အလုံးစုံကို ဆောင်ယူသွားပြီး နောက် ကိုယ်တိုင်ယော်ဒန်မြစ်တွင် နှစ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ ထိုမြစ်သည် အပြစ် သားများအတွက် အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းဟူ၍ အဓိပ္ပါယ်သက် ရောက်ပါသည်။ခရစ်တော်ရေထဲ၌နှစ်ခြင်းသည်ကားတိုင်ပေါ် သူ၏အသက် ဆုံးရှုံးခြင်းသင်္ကေတဖြစ်ပါသည်။ ရေမှပြန်ပေါ်ထွက်လာခြင်းသည် ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းအတွက်ရပ်တည်ပါသည်။ ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင်သေဆုံး ပြီးနောက် သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါသည်။ 
ယေရှုသည် ကျွန်တော်တို့၏ ကယ်တင်ရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူရန်သော်လည်းကောင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင်ကားစင် တင်သတ်ခြင်းဖြင့် အသွေးတော်သွန်းလောင်းရန် ဤလောကသို့ကြွလာတော် မူခြင်းသည်အမှန်မှာတော့ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ရှင်ပြန်ထမြောက်ဘို့ ရန်လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏လကျာ်တော်၌ ထိုင်နေရခြင်းသည် လည်းကောင်း၊ သူသည် သေခြင်းမှလူသားအားလုံးကို ကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါသည်။ ဤသမ္မာတရားကို ရိုးသားစွာယုံ ကြည်ပြီလား။ 
ယေရှုဗတ္တိဇံသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ဝိညာဉ်ရေးနှင့်စပ်ဆိုင်သောအ ရေဖျားလှီးမင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်။ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာသည် နှလုံးသားနှင့်ဆိုင် သည်။ နှလုံးသားအရေဖျားလှီးမင်္ဂလာသည် ယေရှုထံကျွန်တော်တို့၏အပြစ် အလုံးစုံကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း၏သမ္မာတရားဖြစ်သော ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံကို လက်ခံယုံကြည်လာသောအခါတွင် ပြည့်စုံခဲ့သည်။ နှလုံးသား အရေဖျား လှီးမင်္ဂလာသည် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များကို ယေရှုထံ လွှဲပြောင်းပေးအပ် ခြင်းဖြစ်သော ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ဝန်ခံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ 
သင်၏နှလုံးသားထဲ၌အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံယူခဲ့ပြီလား။ အကယ်၍ နှလုံးသားအရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို လက်ခံယုံကြည်ပါက တစ်ကြိမ်တည်းတွင် အပြစ်အားလုံး ဆေးကြောခဲ့ပြီးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ယေရှု သည်အပြစ်သားအားလုံးကို ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်စေကာ ကယ်တင်ခြင်း စိတ်ချစေပါသည်။ 
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများ သင်၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ ဤကယ်တင် ခြင်းသက်သေအထောက်အထားကို နှလုံးသွင်းထားပါ။ ယင်းသည် သမ္မာတ ရားဖြစ်သည်။ ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းကို တစ်ကြိမ်တည်းနှလုံးသွင်းပါက သင်သည် သင်၏အပြစ်အလုံးစုံမှ လွတ်မြောက်ရပါလိမ့်မည်။ “သို့ရာတွင် ကိုယ်တော်ကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်၏နာမတော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အား ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ ၏” (ယောဟန်၊ ၁း၁၂)။
ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူရန် ဤလောကသို့အဘယ်ကြောင့်ကြွလာ တော်မူသည်ကို ယခုနားလည်းသဘောပေါက်နေပြီလား။ ယုံကြည်ပြီလား။ ယေရှုသည် လူသားအားလုံး၏အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားဘို့ရန် ဗတ္တိဇံခံ ယူခဲ့သည်။ ယင်းသည် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာ၏ဗတ္တိဇံပင်ဖြစ်သည်။ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံသည် ကျွန်တော်တို့ကို ဝိညာဉ်ရေးနှင့်စပ်ဆိုင်သော အရေဖျားလှီးမင်္ဂ လာတို့ပေးခဲ့သည်။ ယင်းကိုရှင်ပေါလုက ကျွန်တော်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ အ ရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံယူရန် ဟောပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကို ယေရှုက သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့သည်ကို အတိ အလင်းဖော်ပြထားပြီဖြစ်ပါသဖြင့် ကျွန်တော်တို့သည် ထိုအရာကိုယုံကြည်ရုံ မှအပ ရွေးစရာအဘယ်အရာမျှမရှိတော့ချေ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ် တော်ကို နှလုံးသားထဲ၌ ဟုတ်ကဲ့ “အာမင်”ဟု ဆိုရုံသာရှိပါသည်။ သမ္မာတ ရားပင်မဟုတ်လော။ ထိုသမ္မာတရားကို မယုံကြည်နိုင်ဘူးလား။ 
 

ဤအမှန်တရားကို သင်၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ လက်ခံပါသလား

ယေရှုကို မဆက်ကပ်မီ ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ရသနည်း
ရေနှင့်အသွေးတော်၏သမ္မာတရားကို နှလုံးသွင်းရမည်

ဤလောကသို့ယေရှုကြွလာတော်မူသည့်အချိန်မှစ၍ နှစ်ပေါင်း ၂၀ဝ၀ ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ ကျေးဇူးတော်ကာလ၌ ကျွန်တော်တို့ သည် ရေနှင့်ယေရှု၏အသွေးတော်တည်းဟူသော သမ္မာတရားကို နှလုံးသွင်း ရပါမည်။ကျွန်တော်တို့အတွက် ဘာမျှလုပ်စရာမရှိပါ။ 
အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာသည် နှလုံးသားနှင့်ဆိုင်၏။ ကျွန်တော်တို့၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကို ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းကိုရနိုင်သည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာ ဖြင့်လည်းကောင်း၊သူတို့၏တံခါးတိုင်၊ထုပ်တန်းများတွင်သုတ်ထားသော ပသ ခါယစ်ကောင်၏အသွေးအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ကယ်တင်ခြင်းကို ရကြသည်။ 
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံကိုလည်းကောင်း၊ သူ၏အသွေးတော်ကိုလည်း ကောင်း မိမိ၏ကယ်တင်ခြင်းအဖြစ် ယုံကြည်သောသူများသည် သူတို့၏ အပြစ်များကိုယေရှုထံလွှဲပြောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ တရား စီရင်ခြင်းကို ကြောက်စရာ၊ စိုးရိမ်စရာမလိုတော့ပါ။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းသည်သမ္မာတရားနှလုံးမသွင်းသောသူများပေါ်သို့ကျရောက် ပါလိမ့်မည်။ ယေရှုကိုအချည်းနှီးယုံကြည်သူများနှင့်သူတို့၏အပြစ်များတွင် အပြစ်ကျွန်များဖြစ်နေသောသူ မြောက်များစွာရှိသည်။ 
ဤနယ်ပယ်ထဲကို မည်သို့ရောက်ကြရပါသနည်း။ အဘယ်ကြောင့် အပြစ်ဝေဒနာကို ခံစားနေကြဆဲဖြစ်ရပါသနည်း။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ သမ္မာတ ရားဖြစ်သော ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏အသွေးတော်ကို လက်ခံယုံကြည်ခြင်း မရှိသောယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏ အသွေးတော်ကို လက်ခံယုံကြည်ခြင်းမရှိ သောကြောင့်သာဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် ယေရှု၏အသွေးတော်ကိုသာလျှင် လက်ခံယုံကြည်လျက် သူ၏ဗတ္တိဇံကိုမူကား မျက်စိလျှံတက်ကြသည်။ 
ယေရှု၏အသွေးတော်ကို သာမန်ယုံကြည်ရုံမျှလောက်ဖြင့်ကယ် တင် ခြင်းရနိုင်ပါသလား။ ယင်းအကြောင်းကို ကျမ်းစာတွင် ဖော်ပြထားပါ သလား။ ဤအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်တို့တွင် မည်သို့ ဆိုထားပါသနည်း။ကျမ်းစာအရ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင် သိုးသူ ငယ်၏အသွေးတော်တစ်ခုတည်းအားဖြင့်သာလျှင်မဟုတ်၊ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ပါမှ အထမြောက်ခဲ့သည်(၁ယော၊ ၅း၃-၆)။
သင်သည် ယေရှုအသွေးတော်တစ်ခုတည်းကိုသာ ယုံကြည်နေပါသ လား။ ထိုသူတို့သည် သူတို့၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်များရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ မှားယွင်းနေသော သူတို့၏သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းကို ကျော်လွှား၍ စစ်မှန် သောသတင်းကောင်းကို ဖော်ထုတ်ရန် လိုအပ် ပါသည်။ 
ထိုယုံကြည်ခြင်းမရှိသော သူတို့သည် ယော်ဒန်မြစ်တွင် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ယေရှုကအပြစ်အလုံးစုံကို လွှဲပြောင်းယူဆောင်သွားခဲ့သည်ကို မသိနားမလည်သောကြောင့်မိမိကိုမိမိလှည့်စားနေကြောင်း ဝန်ခံရပါလိမ့် မည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို လက်မခံဘဲ မှားယွင်း၍ လစ်လျူရှုခဲ့မိကြောင်း ဝန်ခံရမည်။ သူတို့စိတ်နှလုံးထဲ၌ ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤလော က၏အပြစ်အလုံးစုံကို လွှဲပြောင်းယူဆောင်သွားခဲ့ကြောင်းကို နှလုံးသွင်းယူ ရမည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏ကားတိုင်တော်နှစ်ခု စလုံးလက်ခံယုံကြည် လာသောအခါမှသာလျှင် ရရှိနိုင်သည်။ တနည်းအား ဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ သတင်းကောင်းအားဖြင့်သာလျှင် ကျွန်တော်တို့ သည် ထာဝရအသက်ကို ရရှိခံစားနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 
ချစ်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေများ ယေရှု၏အသွေးတော် တစ်ခုတည်းကို သာ ယုံကြည်လျှက်ရပ်နေပါသလား။ အကယ်၍အပြစ်လုပ်နေလျှင် နှလုံးသား ထဲ၌ အပြစ်ရှိဆဲဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားနှင့် လျော်ညီအောင်နေသောအခါသင်သည်အပြစ်မှလွတ်မြောက်သည်ဟု ထင်ခဲ့ လျှင် ယင်းသည် သင်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုမှလာသော ခံစားမှုတစ်ခုသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့သောခိုင်မာသည့် ယုံကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် လိုက်လျောညီထွေမရှိပေ။ 
 

အချိန်မနှောင်းသေးပါ

သမ္မာတရားသည် ကျွန်တော်တို့ကို အဘယ် အရာမှ လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ဆောင် ပေးပါ သနည်း
အပြစ်၏ အဖိုးအခဖြစ်သော သေခြင်းမှ

အချိန်မနှောင်းသေးပါ။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ သင်၏စိတ်နှလုံးထဲ၌ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံ ယူခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဤအမှုအလုံးစုံကို လုပ်ဆောင်ပါက အပြစ်မှ လွတ် မြောက်လာပါလိမ့်မည်။ အပြစ်အလုံးစုံမှလွတ်မြောက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ယေရှု ၏ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏အသွေးတော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ် တင်ခြင်းရသည်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ 
အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ရန်အတွက်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏အ သွေးတော်ကို လက်ခံယုံကြည်ရန်လိုပါသလား။ ယင်းသို့ တခါတည်းသာ လက်ခံယုံကြည်ပါ။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘယ်လိုလဲဆိုတာ နားလည်သွား ပါလိမ့်မည်။ စိတ်၏ငြိမ်သက်ခြင်းရပါလိမ့်မည်။ သို့မှသာလျှင် ဖြောင့်မတ်ရာ သို့ ရောက်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်၏အကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ကယ် တင်ခြင်းအတွက် ယေရှု၏အသွေးတော်တစ်ခုတည်းသာလျှင် မှီတည်၍ ယုံကြည်ခြင်းတည်ဆောက်ခဲ့သည်ဆိုခဲ့လျှင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုလည်းကောင်း၊ သူ၏အသွေးတော်ကိုလည်းကောင်း နှစ်ခုစလုံးလက်ခံယုံကြည်ပါရန် တိုက် တွန်းလိုပါသည်။ 
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေလူသားများကိုအပြစ်များမှ ပြည့်စုံသောကယ် တင်ခြင်းသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏အသွေးတော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် ပြီးပြည့်စုံပါသည်။ ဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရား သခင်သည် လူ့ဇာတိကိုခံယူကာ ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူသည်။ 
သူ့လူမျိုးများကိုသူတို့၏အပြစ်မှကယ်တင်မည့်သူယေရှုကဟူ၍ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခေါ်နေသောသူ၏အကြောင်းကို ပရောဖက်အားဖြင့် ဘုရားသ ခင်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်က “ကြည့်ရှုလော့။ အပျိုကညာသည် သန္ဓေတည်၍ သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ ထိုသား၏အမည်ကို ဧမာနွေလဟု ခေါ်ကြလိမ့်မည်”ဟု ပရောဖက်အားဖြင့် မိန့်တော်မူသည့်အရာ ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်မည့်အကြောင်းတည်း။ (ဧမာနွေလ၏အဓိပ္ပာယ်မှာ “ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်”ဟူ၍ ဖြစ်၏’’(မဿဲ၁း၂၃)ဟု ဆိုခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများကို ကယ်တင်ရန် ဤလောကသို့ ကြွလာခဲ့သည်။ သူသည် ဤလောက၏အပြစ်အလုံးစုံကို ယူဆောင်၍ အပြစ် သားများကို ကယ်တင်ရန်ဗတ္တိဇံကိုခံခဲ့သည်။ ယင်းသည် သမ္မာတရားဖြစ် သည်။ရေနှင့်အသွေးတော်၏ကယ်တင်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ယေရှု၏အသွေး တော်တစ်ခုတည်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်ပါသလား။မရနိုင်ပါ။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ နှင့် ကားတိုင်တော်မှ သူ၏အသွေးတော်ဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်း ရနိုင်သည်။ 
ယနေ့တွင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို မယုံကြည်သောသူ မိစ္ဆာပရောဖက် နှင့် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိများမြောက်များစွာရှိသည်။ “ယေရှုကလည်း“သင်တို့သည် အောက်အရပ်နှင့်ဆိုင်၏။ ငါမူကား အထက်အရပ်နှင့်ဆိုင်၏။ သင်တို့သည် ဤလောကနှင့်ဆိုင်၏။ ငါမူကား ဤလောကနှင့်မဆိုင်” (ယောဟန်၊ ၈း၃၂) ဟုဆို သည်။
သမ္မာတရားကို ကျွန်တော်တို့သိသင့်ပါည်။ အဘယ်ကြောင့် ယေရှု သည်သူ၏ဗတ္တိဇံအကြောင်းကိုပြောခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊အဘယ်ကြောင့် ယုံကြည်ကြရမည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းသိနား လည်ဘို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် ဣသရေလအမျိုးသား တို့ကိုဘုရားသခင်က အဘယ်ကြောင့် အရေဖျားလှီးမင်္ဂ လာခံယူစေသည်ကို လည်းကောင်း၊ အဘယ်ကြောင့် ပသခါပွဲသိုးသူငယ်အသွေးအကြောင်း မိန့် တော်မူသည်ကိုလည်းကောင်း၊ သိနားလည်ဘို့ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပုံပြင်သဘော နားလည်ရုံမျှလောက်ဖြင့် ဘယ်သောအခါမျှ သမ္မာ တရားကို သိနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ယေရှုက “ရေနှင့်ဝိညာဉ်မမွေး သောသူမည်သည်ကား ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ မဝင်ရဟု ငါအမှန်အ ကန်ဆို၏”( ရော ၃း၅) ဟု ဆိုခဲ့သည်။ 
 

ယေရှု၌ ဗတ္တိဇံခံရန်

ခရစ်တော်၏သေခြင်း၌တလုံးတဝတည်း မည်သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သူ့ထံ ကျွန်တော်တို့၏ အပြစ်အလုံးစုံကိုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းဖြင့်

ကျမ်းစာသည် ကယ်တင်ခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်ကို သက်သေခံသည်။ ယေရှု၏ အသွေးတော်တစ်ခုတည်းဖြင့်ဟူ၍ ဆိုထားပါသလား။ မဆိုးထားပါ။ သူ၏အသွေးတော်နှင့်ဗတ္တိဇံဖြင့်ဟု ဆိုထားပါသည်။ ရှင်ပေါလုကလည်း ရောမသြဝါဒစာ အခန်းကြီး(၆)နှင့် အခြားသြဝါဒစာများတွင် ဤအကြောင်းကို မကြာခဏပြောထားပါသည်။ 
ရောမ၊၆း၃-၈ကိုဖတ်ကြပါစို့။ “ခရစ်တော်ယေရှု၌ ဗတ္တိဇံခံခဲ့သောငါတို့သည် ကိုယ်တော်၏အသေခံတော်မူခြင်း၌ ဗတ္တိဇံခံခဲ့ကြောင်း သင်တို့မသိကြသလော။ ထိုသို့ ငါတို့သည် အသေခံတော်မူခြင်း၌ ဗတ္တိဇံခံသောအားဖြင့် ကိုယ်တော်နှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံကြ၏။ ဤသည်ကား ခရစ်တော်သည် ခမည်းတော်၏ဘုန်းအသရေတော်အားဖြင့် သေသောသူတို့ထဲမှ ထမြောက်တော်မူသည့်နည်းတူ ငါတို့သည်လည်း အသက်တာသစ်၌ အသက်ရှင်လျှောက်လှမ်းကြရန်ဖြစ်၏။အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ခရစ်တော်၏အသေခံတော်မူခြင်းနှင့်တူညီသောသဏ္ဌာန်၌ ကိုယ်တော်နှင့်အတူပေါင်းစည်းကြသည်ဆိုလျှင် ကိုယ် တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသဏ္ဌာန်ကိုလည်း ဧကန်အမှန်ဆောင်ကြလိမ့်မည်။ ငါတို့၏လူဟောင်းသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်၌တင်ထားခြင်းခံရသည်မှာ အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောကိုယ်ခန္ဓာသည် ဖျက် ဆီးခြင်းခံရလျက် ငါတို့သည် နောက်ထပ် အပြစ်ထံ၌ ကျွန်မခံရရန်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း ငါတို့သိကြ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သေလွန်သောသူသည် အပြစ်၏လက်မှ လွတ် မြောက်ပြီဖြစ်၏။ငါတို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူသေလျှင် ကိုယ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်မည်ဟူ၍လည်း ယုံကြည်ကြ၏။  ငါတို့သည် ခရစ် တော်နှင့် အတူသေလျှင် ထိုသခင်နှင့်အတူ ရှင်လိမ့်မည်ဟု သဘောရှိကြ၏။”
အပိုဒ်ငယ်(၅)ကိုပြန်ဖတ်ကြပါစို့။ အကြောင်းမူကား ငါတို့သည် ခရစ်တော်၏အသေခံတော်မူခြင်းနှင့်တူညီသောသဏ္ဌာန်၌ ကိုယ်တော်နှင့်အတူပေါင်းစည်းကြသည်ဆိုလျှင် ကိုယ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသဏ္ဌာန်ကိုလည်း ဧကန်အမှန်ဆောင်ကြလိမ့်မည်။ 
သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်အလုံးစုံကို လွှဲပြောင်း ယူလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့် သူ၏သေခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့၏ သေခြင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်၍ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်ကသူ၏အသွေး တော်တို့၏ကွင်းဆက်သည် ကျွန်တော်တို့နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ 
ယေရှုဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏အသွေးတော်၌ ကျွန်တော်တို့၏ သက်ဝင်ယုံ ကြည်မှုသည်ကျွန်တော်တို့အား ယေရှုနှင့်တလုံးတဝတည်းဖြစ်စေသည်။ အပြစ်၏အဘိုးအခသည်သေခြင်းဖြစ်၏ (ရောမ၊ ၆း၂၃)။ ထို့ကြောင့် ကားတိုင် ပေါ်တွင် ယေရှု၏ သေခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့သေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ကျွန် တော်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ယူဆောင်သွားရန် သူကိုယ်တိုင် ဗတ္တိဇံကိုခံ ယူသည်။ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့၏ ကယ်တင်ရှင် ယေရှုခရစ်နှင့်အတူ တလုံးတဝတည်းဖြစ်စေပါသည်။
 

ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသော ဘဝအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ယေရှုကို သာမန် ကာ လျှံကာ မယုံကြည်သင့်ပါ။ 

ဘုရားသခင်သည် သမ္မာတရားနှင့်လည်း ကောင်း၊ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်လည်း ကောင်း၊ပြည့်စုံသည်ဆိုခြင်းသည်ဘာကိုဆိုလိုပါသနည်း။
ယေရှုသည် တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ် အလုံးစုံကိုဆေးကြောသည်ဟူသော သမ္မာတရားကို ယုံကြည်သောသူတိုင်းကယ်တင်ခြင်းရသည်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
 
 ယေရှုကို ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းသူတစ်ဦး အသက်တာရှိမျှလောက်သာယုံကြည်ကိုးစားကြသည်။သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် ဘုရား ရှိခိုးကျောင်းကိုသွားကြကာ နောင်တတရားနှင့်ဟစ်အော်၍ ဆုတောင်းတတ် ကြသည်။ သူတို့၏အပြစ်များကိုဝန်ခံ၍ နေ့တိုင်းအပြစ်လွှတ်ရန်တောင်း လျောက်ခံကြသည်။ သူတို့ကကိုယ်တော် ကျွန်ုပ်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့ကြောင်း သိရှိယုံကြည်ပါ၏။ ကျွန်တော်တကယ် ယုံကြည်ပါသည် ဟု တောင်းတတ်ကြသည်။ 
အောက်ပါကျမ်းပိုဒ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့သည် လုံးဝမှားနေ ကြောင်း ရှင်းနေပါသည်။ “ငါတို့သည် ကိုယ့်အပြစ်များကိုဖော်ပြဝန်ခံလျှင် ဘုရားသခင်သည် သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံ၍ ဖြောင့်မတ်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူသောကြောင့် ငါတို့၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ပြီး ငါတို့ကို မတရားမှုရှိသမျှတို့မှ စင်ကြယ်စေတော်မူ၏”(၁ယော၊ ၁း၉)။ ကိုယ့်အပြစ်ကို ဝန်ခံခြင်းအားဖြင့် နေ့စဉ်နှင့်အမျှသူတို့၏အပြစ်များကို လွှတ်ခြင်းခံရသည်ဟု အခိုင်အမာ ဆိုကြသည်။ သို့သော် အထက်တွင်ဖော်ပြသောအပြစ်သည် အသေးအဖွဲ ဖြစ်သည်။နေ့တိုင်း ဖောက်ပြန်မှုကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤကျမ်းပိုဒ်၏ ဆို လိုသည်မှာယခု၌ကယ် တင်ခြင်းမရရှိသေးကြောင်းဝန်ခံ၍ ကျွန်တော်တို့ အပြစ်များအတွက် အပြီးအပြတ်အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါ သည်။  
“သို့ဖြစ်၍ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ပြီး ကြားနာခြင်းသည်ခရစ်တော်၏စကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်၏”(ရောမ၊၁၀း၁၇)။ ‘သမ္မာတရားကိုလည်း သိကြသဖြင့် ထိုတရားသည် သင်တို့ကိုလွှတ်လိမ့်မည်’ (ယောဟန်၊ ၈း၃၁)။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေများသမ္မာတရားသည်ရှင်းနေပါသည်။အကယ် ၍ ယော်ဒန်မြစ်တွင် ယေရှုခံယူခဲ့သောသူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့၏ အပြစ်များကို ဆောင်ယူသွားကြောင်း ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ ကားတိုင်တော်အ သတ်ခံရခြင်းကိုသာ ယုံကြည်ပါက သင်၏သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းသည် အချည်းနှီးသာလျင်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ခရစ်ယာန်မည်သူမဆို အပြစ်မှ ကယ်တင်လိုပါက ယေရှုသည် ယော်ဒန်မြစ်၌ခံယူခဲ့သော သူ၏ဗတ္တိဇံအား ဖြင့် သူ၏အပြစ်များယူဆောင်သွားသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်တော်တို့၏ အပြစ်များအတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ အပြီးအပြတ်ယုံကြည်ရမည်။ တနည်းအားဖြင့် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ နှင့် သူ၏အသွေးတော်နှစ်ရပ်စလုံးကို ယုံကြည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ 
ကယ်တင်ခြင်းသည် အခြားမည်သူ၌မျှမရှိ။ အကြောင်းမူကား ထိုနာမမှတစ်ပါး ငါတို့အားကယ်တင်မည့်အခြားသောနာမကို ကောင်းကင်အောက်လူတို့၌ပေးအပ်ထားခြင်းမရှိ”ဟုသူတို့အားဆိုလေ၏”(တမန်၊၄း၁၂)။ ယေရှုခရစ်သည်သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ အပြစ် အားလုံးကို လွှဲပြောင်းယူဆောင်သွားကာ ကျွန်တော်တို့၏ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်ပါသည်။ ထာဝရ ငရဲသစ်ငုတ်ဘဝမှကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ရန် ယေရှုသည် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၏။ “အကြောင်းမူကား လူသည် စိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်၍ ဖြောင့်မတ်သည်ဟုအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရပြီး နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ ကယ်တင်ခြင်းခံရ၏” (ရောမ ၁၀း၁၀)။ သင်သည်ဖြောင့်မတ်သောသူလား၊ အပြစ်သားလား။ 
ဂလာတိ၊ ၃း၂၇တွင် “အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံခံသောသူရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကိုဝတ်ဆင်ကြ၏”ဟုဖော်ပြထားသည်။ ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်အလုံးစုံ ယူဆောင်သွား ပြီးနောက် ကားတိုင်တင်ခံရသည်ဟူသောသမ္မာတရားကို ဤကျမ်းပိုဒ်က ကျွန်တော် တို့ကိုပြောထားပါသည်။သူသည် သေပြီးသုံးရက်မြောက်သော နေ့၌ ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ကာ ဘုရားသခင်၏လကျာ်တော်တွင် ထိုင် တော်မူ၏။ သူသည် သူ့ကို ယုံကြည်သောသူအားလုံးအတွက် ကယ်တင် ခြင်းအရှင်သခင် ဖြစ်လာသည်။ 
အကယ်၍သာယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုမခံခဲ့လျှင်လည်းကောင်း၊ကျွန်တော်တို့အတွက် ကားတိုင်တွင် အသေသတ်ခြင်းမခံရလျှင်လည်းကောင်း၊ သူသည် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်မဟုတ်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်မှသာလျှင် ကယ်တင်ခြင်းကိုရမည်ဖြစ်သည်။
 

မောရှေ၏သား

ဘုရားသခင်သည် အဘယ်ကြောင့်မောရှေကို အီဂျစ်ခရီးလမ်းတွင်သတ်ရန်ကြိုးစားပါသနည်း
သူ့သားကို အရေဖျားမလှီးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ချစ်သောမိတ်ဆွေ ရေနှင့်ယေရှု၏ အသွေးတော်အားဖြင့် သင်၏အ ပြစ်နွံထဲမှရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကို နားထောင်ပါ။ ယင်း သည် ဘရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားထောင်ဖို့ အလို့ငှာ အံ့ဘွယ် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာဖြစ်ပါသည်။ 
ယင်းသည်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်ပင်မဟုတ်လော။ ဓမ္မဟောင်း ကာလတွင် လူတို့သည် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပသခါပွဲ သိုးသူငယ်အသွေးတော်အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ အာဗြဟံ၏ မျိုးဆက်သစ်များဖြစ်လာရပါသည်။ ယနေ့တွင်လည်း ကျွန်တော်တို့သည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်က ဤသက် သေများကို ကျွန်တော့်အားဖွင့်ပြခဲ့သည်။ 
ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်သည်မောရှေ ကို သူ့လူမျိုးများအား အီဂျစ်ပြည်မှခေါ်ဆောင်သွားရန် မိန့်တော်မူသည်။ သို့ဖြစ်၍ မောရှေသည် သူ၏ယောက္ခထီး ယေသရော၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မီဒီယာန်နယ်ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှဖြစ်၍သူ့ဇနီးသားသမီးများနှင့်အတူ အီဂျစ် ပြည် သို့ ထွက်ခွာလာသည်။ 
မောရှေသည်သူ၏မိသားစုကို မြည်းပေါ်တွင်တင်၍ ခရီးသွားစဉ် တွင် စားစခန်းအရပ်၌ ထာဝရဘုရားသည် မောရှေကိုတွေ့၍ ကွပ်မျက်ခြင်းငှာ ရှာကြံတော်မူ၏။ 
သို့သော် တပါးသောသူ၏ ဇနီးဇိပေါရသည် ထိုအကြောင်းကိုသိ လေသည်။ ထိုအခါဇိပေါရသည် လားကိုယူ၍သား၏အရေဖျားကိုလှီးဖြတ်ပြီး မှ လင်၏ခြေရင်း၌ ပြပ်ဝပ်လျက် အကယ်စင်စစ်သင်သည် အကျွန်ုပ်၌ အ သွေးနှင့်ယှဉ်သောလင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ ဘုရားသခင်၏တောင်းဆိုချက်ကို သဘောတူလက်ခံရန် ဆိုခဲ့သည်။ 
ဣသရေလအမျိုးသားများ၌ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာမခံယူသောမည် သူမဆို သူ့လူမျိုးအဖြစ်မှပယ်ရှားခြင်းခံရသည်။ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာခံယူ သောသူများသာလျင် ပသခါသိုးသူငယ်၏ အသားကိုစားရသောအခွင့်ရသည့် အပြင် ဘုရားသခင်၏လူမျိုးအဖြစ် ပွဲခံနိုင်သည် (ထွက် ၄း၂၆)။ 

ရှင်ပေါလုသည် ဟေဗြဲလူမျိုးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ မွေးပြီး (၈)ရက် မြောက်သောနေ့တွင် အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာကိုခံယူပြီး ကာမီလဲထံ ပညာသင် သောသူဖြစ်ပါသဖြင့် အဘယ်ကြောင့် ယေရှုသည် ယော်ဒန်မြစ်တွင်နှစ် ခြင်းခဲ့သည်ကိုလည်းကောင်း၊ အဘယ်ကြောင့်ကားတိုင် တင်သတ်ခံရသည် ကိုလည်းကောင်း၊ အတိအကျနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်ပါ သဖြင့် ရှင်ပေါလုသည် သူ၏သြဝါဒစာများတွင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအကြောင်း ရေးသားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ 
ရှင်ပေါလုကလည်း ကယ်တင်ခြင်းပြီးပြည့်စုံစေသောအရာအဖြစ် ယေရှု၏ အသွေးတော်အကြောင်းကို မကြာခဏ ဟောပြောခဲ့သည်။ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံသည် ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာအရေဖျားလှီးမင်္ဂလာဖြစ်သော်လည်း အသွေး တော်သည်လည်း သူ၏ရွေးနှုတ်ကယ်တင် ခြင်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်သာလျှင် ဖြစ်သည်။ သူ၏ဗတ္တိဇံမပါဘဲယေရှု၏အသွေးတော်ကို အလေးအနက် ထားခြင်းသည် အရာမရောက်ပေ။ 
ရှင်ပေါလုသည် ယေရှု၏ကားတိုင်တော်အကြောင်းကို မကြာခဏ တိုက်ရိုက် ဆွေးနွေးလေ့ရှိသည်။ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမှာ ယင်းသည်ကျွန်တော်တို့ ကယ်တင်ခြင်း၏ သက်သေဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ယေရှုကိုယ်တိုင် ဤလောက၏အပြစ်များကိုယူ ဆောင်သွားခဲ့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့အတွက်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို လက်ခံ၍ကားတိုင်ပေါ်တွင်အ သွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကို အပြည့်အဝ ကယ်တင်နိုင် မည် မဟုတ်ပေ။
ထိုအကြောင်းကြောင့် ရှင်ပေါလုသည် မကြာခဏကားတိုင်တော် အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကားတိုင်တော်သည် ကျွန်တော်တို့ ၏ကယ်တင်ခြင်းနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။အကယ်၍သာကယ်တင်ခြင်း၏ သမ္မာတရားကို ယခုခေတ်တွင် လွဲချော်မှုမရှိဘဲ လက်ဆင့်ကမ်းပေးမည်ဆိုပါ ကမြောက်များစွာသောလူတို့သည်အပြစ်ကင်းလျှက်ရှိကြမည်ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် သမ္မာတရားသည် ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာအဖြစ် အချိန်များကုန် လွန်ခဲ့ကာ သူ့ဗတ္တိဇံ၏စစ်မှန်သောအနက်အဓိပ္ပါယ်ကို လက်ခံယုံကြည်မှုမရှိ ဘဲ ကားတိုင်တော်အကြောင်းကိုသာလျှင် လူအမြောက်အများက လက်ခံယုံ ကြည်ကြရသည်။ 
သူတို့၏သက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းသည်သတင်းကောင်း၏ အခွံသာ လျှင်ဖြစ်သောကြောင့် နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ကြာကြာယေရှုကို စိတ်အား ထက်သန်စွာယုံကြည်ကြသော်လည်း အရာမရောက်ဘဲ အပြစ်သားများအဖြစ် ကျန်ရစ်နေမည်သာဖြစ်သည်။
 

ကျွန်တော်၏ သက်သေခံချက်

ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများကိုဖြောင့် မတ်သောသူများအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသလား။
မသတ်မှတ်ခဲ့ပါ။ သူသည် တရားသောဘုရားဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ် သောသူများသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် သူတို့၏ အပြစ်များကို

ကျွန်တော် အသက်(၂၀)အရွယ်မှာ ယေရှုကို စတင်ယုံကြည်ခဲ့ပါ သည်။အဆိုပါကာလမတိုင်မီဘုရားသခင်၏ပညတ်တရားကို နားမလည်ပါ
သောကြောင့် ကျွန်တော်သည် အဘယ်မျှလောက် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့သည်ကို မတွေးမိပေ။ ဘုရားသခင်ကိုကောင်းစွာသိ ကျွမ်းခြင်းမရှိဘဲ ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်ဖြင့် အသက်တာအသက်ရှင်ခဲ့ရပါသည်။ 
အဆိုပါကာလတွင် ကျွန်တော်ဖျားလာသည်။ အပြင်းဖျားနေပါ သဖြင့် သေမည်ဟု ထင်ခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါသဖြင့် ကျွန်တော်မသေမီ ယုတ်စွ အဆုံးအပြစ်အလုံးစုံမှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံရလေအောင် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ သည်။ ကျွန်တော်ကဲ့သို့သော အပြစ်သားများအတွက် ယေရှုအသေခံခဲ့သည် ကို ကြားခဲ့ဘူးပါသဖြင့် သူ့ကိုယုံကြည်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်သည်။ အစ ပထမတွင် ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မှုအပြည့်နှင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသည်။ 
သို့သော် အချိန်အနည်းငယ်အတွင်း ခံစားချက်အားလုံး မှေးမှိန်သွား သည်။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာသောအခါ မပျော်နိုင်တော့ဘဲ နေ့တိုင်းအသစ် သောအပြစ်များကို ထပ်ခါထပ်ခါကျူးလွန်ခဲ့သည်။ ၁၀ နှစ်ကြာလာသောအခါ ယခင်ထက်ပို၍ ဆိုးဝါးသောအပြစ်သားဖြစ်ဆဲဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုကိုမူကား ၁၀ နှစ်ယုံကြည်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ အမှန်စင်စစ်ပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ အပြစ်သား တစ်ဦးအနေဖြင့်ရပ်တည်ဆဲဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်သည် ယုံကြည်သူဖြစ်ခဲ့ပါ သော်လည်း အပြစ်သားတစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ 
သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်၏မျက်ရည်သည် ကျွန်တော့်ကိုမကယ်နိုင် ပါ။ အကျွန်ုပ်၏မျက်ရည်များသည် ကျွန်တော်၏စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းကို မလျော့ စေနိုင်။ နှစ်နှင့်ချီကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များကို မဆေးကြောနိုင်။ မျက်ရည် သည် အကျွန်ုပ်ကိုမကယ်နိုင်ဟူသောသီချင်းကို သီဆိုကာ အချိန်တိုင်း အပြစ် ကျူးလွန်ခဲ့ပါ၏ဟု အော်ခဲ့ပါသည်။ 
ချစ်သော ဘုရားသခင် ဤအပြစ်တစ်ခုလေးကိုတော့ ကျေးဇူးပြု၍ လွှတ်တော်မူပါ။အပြီးအပြက်လွှတ်တော်မူပါ။ ဘယ်သောအခါမျှ အပြစ်မလုပ် တော့ပါဟူ၍ အပြစ်ကျူးလွန်ပြီးနောက်သုံးရက်တိုင်အောင် ဆုတောင်းခဲ့ သည်။ အခန်းတစ်ခန်းတွင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သော့ပိတ်ကာ သုံးရက်တိုင် အစာ ရှောင်ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ကျွန်တော်၏အသိစိတ်သည် လေးလံနေသဖြင့် အပြစ်လွှတ်ရန် ငိုယိုကာဘုရားသခင်ထံ ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ သုံးရက် နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်၏ခံစားမှု ဝေဒနာသက်သာလာကာ သူ၏ရှေ့မှောက် တွင် ကျွန်တော့်ကို လက်ခံကြောင်း ယုံကြည်လာသည်။ 
နောက်တကြိမ် ကျွန်တော်၏အပြစ်များကို ဆေးကြောပစ်လိုက် သည်။ ဟာလေလုယ။ သို့ဖြစ်၍ တခဏတာအတွင်း အပြင်ထွက်၍ ဝိရိယ နှင့်နေရသည်။ သို့သော်များမကြာမီ အပြစ်ကိုပြန်လုပ်၍ ကြမ်းတမ်းခက်ထန် မှုပိုကြီးထွားလာသည်။ ကြောက်မက်ဘွယ်ကောင်းသော လုပ်ဆောင်မှုအ မျိုးမျိုးကို ထပ်ခါထပ်ခါကျူးလွန်ခဲ့ရပါသည်။ အစပထမတွင် ယေရှုကို ကျေ ကျေနပ်နပ်ယုံကြည်ပါသည်ဟု ခံစားပါသော်လည်းကြာလာသောအခါ ပို၍ ကြီးမားသော ကျွန်တော်၏ အပြစ်များသည် အသုံးမပြုခဲ့သော အခန်းထဲတွင် အမှိုက်သရိုက်ကဲ့သို့ စုပြုံလာသည်။ 
၁၀ နှစ်ကြာပြီးနောက် စတင်ယုံကြည်သည့်အချိန်ထက် ပို၍ဆိုးဝါး သောအပြစ် သားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်တော်၏အသက်တာ၌ အ ဘယ်ကြောင့်စောလျင်စွာ ယေရှုကို လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ပါသနည်း။ အကယ်၍ အသက် ၈၀ အထိစောင့်ပြီး သေခါနီးကျမှ ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံပါက ပို၍လွယ်ကူမည့်ဟန်ရှိပါသည်။ ထိုအခါ ကျွန်တော်၏အပြစ်များကို အသိ စိတ်ထဲ၌မရှိဟန်ရှိပါသည်။ ထိုအခါ ကျွန်တော်၏အပြစ်များကို အသိ စိတ် ထဲမရှိ၊နေ့တိုင်းလည်း နောင်တတရားရရန်မလိုတော့ဟု စဉ်းစားပါတော့ သည်။ ဘုရားသခင်၏ အလိုတော်အတိုင်း အကျွန်ုပ်မှာ အသက်ရှင်ရန် လိုအပ်သည်ဖြစ်၍ လုံးဝမဖြစ်နိုင်စသည်ဖြင့်လေလွင့်စိတ် ဝေဒနာများခံစား လာ ပါသည်။ 
ဘုရားသခင်ကို အသစ်တဖန်ရှာရန် စတင်ပါတော့သည်။ ဘာသာ ရေးယုံကြည်ခြင်းအခြေခံပညာများကို အချိန်များစွာဖြုန်း၍ သင်ယူခဲ့ပါသော် လည်း နှစ်အနည်းငယ်ကြာလာသောအခါ စိတ်ပါဝင်စားမှုပို၍ပို၍ နည်းနည်း လာပါသည်။ ဘာသာရေးခံယူချက် စာအုပ်များကို စတင်ဖတ်ခဲ့သည်။ နွေး ထွေးသောအိပ်ယာပေါ်တွင် စိတ်ပျော်ရွှင်စွာ ဘယ်တော့မှ အိပ်လေ့မရှိသော ရှင် Damien ကဲ့သို့ အသက်ရှင်သည်ဟု ပြောရလောက် အောင်ဖတ်ခဲ့သည်။ လိုအပ်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ဆက်ကပ်မှုမရှိသရွေ့ ဘယ်တော့မှမိမိ၏ စိတ်အလိုကို မလိုက်တော့ကြောင်း အဓိဌာန်ပြုပါသည်။ 
ထိုသူတော်စင်၏အကြောင်းကို ဖတ်သည့်အတိုင်းသူကဲ့သို့ အသက် ရှင်ရန် သံဓိဌာန်ချထားသည်။ မိမိကိုခြိုးခြံစွာကျင့်သောသူဖြစ်ရန် ကြိုးစားခဲ့ သည်။ သံမန်သလင်းတွင် ဒူးထောက်၍ တကြိမ်တွင် နာရီပေါင်းမြောက်များ စွာဆုတောင်းခဲ့သည်။ထိုအခါကျွန်တော်၏ဆုတောင်းခြင်းသည် ပို၍အဓိပ္ပါယ် ရှိလာသကဲ့သို့ခံစားရပါသဖြင့် နောက်တွင်လည်းပို၍ ကောင်းလာလိမ့်မည် ဟု ထင်ခဲ့သည်။ 
သို့သော် ၁၀ နှစ်နောက်ပိုင်း ယင်းအတိုင်း ဆက်လက်၍မရပ်တည် နိုင်ခဲ့ပါ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ထံဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။ ကောင်းကင်ဘုံတွင် ရှိတော်မူသော ဘုရားသခင် ကျေးဇူးပြု၍ ကယ်မတော်မူပါ။ ကျွန်တော်သည် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ပါ၏။ တစ်စုံတစ်ယောက်သော သူသည် ကျွန်ုပ်၏လည်ပင်းကို ဓါးဖြင့်ထောက်လင့်ကစား ကိုယ်တော့်အား ချစ်ခင်စွဲလန်းမှုသည် ပြောင်းလဲမည်မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်တော်သိပါသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသော်လည်း အဘယ်ကြောင့် ကျွန်တော်၏အထဲအနှစ်သာရမဲ့ဖြစ်နေရပါသနည်း။ အဘယ် ကြောင့်ကျွန်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်များ ပျက်ပြားရပါသနည်း။ ကျွန်တော် သည် အဘယ်ကြောင့် ပို၍ပို၍ဆိုး သွမ်းသောအပြစ်သားဖြစ်ခဲ့ရပါသနည်း။ 
ယခင်အချိန်များတွင်အပြစ်အကြောင်းမစဉ်းစားခဲ့ဘူးပါ။ ကိုယ် တော်ကိုယုံကြည်လာသည်နှင့် နှစ်အတော်ကြာကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်ခဲ့ပြီး နောက်မှအဘယ်ကြောင့်ပို၍ဆိုးသွမ်းလာရသည်မှာကျွန်တော်အံ့သြလို့မ ဆုံး ပါ။ ကျွန်ုပ်တွင် ဘာပြဿနာရှိပါသနည်း ဟု ဆုတောင်းခဲ့သည်။ 
ကျွန်တော်၏စိတ်နှလုံးတွင် အပြစ်ရှိလျက်နှင့် သူတပါးအား ဘုရား သခင် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်အကြောင်းကို မည်သို့ဟောပြော ပါမည်နည်း။ ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းငှာ တပါးသောသူတို့ မည်သို့ဟောပြောပါ မည်နည်း။ ဆက်လက်၍ ဆုတောင်းခဲ့ရပါသည်။ “ချစ်သော ဘုရားသခင် မကြာမီကျမ်းစာကျောင်းမှဘွဲ့ရတော့မည်။ သာသနာပုဆရာအဖြစ် ခန့်ကြ တော့မည်။ သို့သော် အကယ်၍အပြစ်နှင့်တနင့်တပိုးသင်းအုပ် ဆရားတပါး ဖြစ်လာလျှင် အခြားအပြစ်သားများကို ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်း၊ အကြောင်း မည်သို့ဟောပြောရပါမည်နည်း။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အပြစ်သားဖြစ်နေပြီ။ ရှင်ပေါလု၏သြဝါဒစာများကို ကျွန်တော်ဖတ်ရသောအခါ အကယ်၍ တစ်စုံ တစ်ယောက်သောသူသည် ခရစ်တော်၏ဝိညာဉ်မရှိပါက ဘုရားသခင်၏ သား တစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်ဟု ဆိုထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
သို့သော် ခဏခဏရှာဖွေထားသမျှ အရာမရောက်ဖြစ်ရပါသဖြင့် ဝိညာဉ်တော်သည်လည်းကျွန်ုပ်အထဲ၌မရှိ။အစတွင်ဟုတ်မလိုလိုဖြင့် ပျောက် ကွယ်သွားခဲ့ပြီ။ ဘာများဖြစ်နေပါသနည်း။ အဘယ်ကြောင့်နည်း၊ ကျေးဇူးပြု၍ ဖွင့်ပြတော်မူပါဟု ဆုတောင်းခဲ့ပါသည်။
အမှန်စင်စစ် ထိုအကြောင်းအရင်းမှာ ယေရှုကို သာမန်ကာလျှံကာ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းရလိမ့်မည်ဟု ကိုယ့်ကိုယ်ကို လှည့်စားခဲ့ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် အချိန်အတော်ကြာ ဤနာ ကျင်မှုဝေဒနာကိုခံနေရပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ့ကို စိတ်အားထက်သန် စွာ ရှာဖွေသူများကို ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြခြင်းငှာ ဂတိပေးထားခဲ့သည်။ နောက် ဆုံးတွင် ကျွန်တော်သည် သူ၏သမ္မာတရားတို့ထိခြင်းကို ခံရသည်။ ယေရှုကို စတင် ယုံကြည်လာသည့်အချိန်မှစ၍ ကျွန်တော်သည် ၁၀ နှစ်တာမျှ အပြစ် သားအဖြစ် ရပ်တည်ဆဲဖြစ်ပါသည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်ကိုလည်းကောင်း၊ လေ့လာဖော်ထုတ်၍ ယုံကြည်လာသောအခါ ကျွန်တော်၏ခံစားချက်ဝေဒနာများသည် အပြီးသတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်၏ စိတ်ဝိညာဉ်သည် နှင်းပွင်းကဲ့သို့ ဖြူစင်လာသည်။ 
သင်သည်လည်းအလားတူဖြစ်ပါလိမ့်မည်။အကယ်၍ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏ အသွေးတော်၏သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ပါက သင်သည်လည်း အပြစ်ကင်းစင်သောသူဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ သင်သည် မပြည့်စုံသောသူဖြစ် နေမည် မှန်သော်လည်းဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ ဤသမ္မာတ ရားကို စိတ်နှလုံးသွင်းသောအခါ သူတပါးကို သိစေပါ။ သူတို့သည်လည်း ကယ်တင်ခြင်းရလျှက် ဟာလေလုယ ဟူ၍ ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြပါလိမ့်မည်။ 
ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းခံရသော ညီအစ်ကိုမောင်နှမအားလုံး ဝမ်း မြောက်ဝမ်းသာ နှုတ်ဆက်လိုပါသည်။ အပြစ်အလုံးစုံမှ ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သည့်အတွက်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါသည်။ ဟာလေလု ယ၊ ကျွန်တော်တို့သည်အပြစ်အလုံးစုံမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီ။ 
ယင်းကဲ့သို့သောကြီးမားသည့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွက်ကျွန် တော်တို့၏ ဝမ်းသာမှုအားလုံး ဖော်ပြရုံမျှဖြင့် မလုံလောက်သေးပါ။ သီချင်း တစ်ပုဒ်ကိုအတူတကွသီဆိုကြပါစို့။ နာမတော်သည် လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဖြစ် လာသည်။ ထိုလျှို့ဝှက်ချက်များကို သက်ရှိလသားတိုင်းဆီသို့ မကြေညာ ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သူသည် တိုက်ဆောက်သူများက ပစ်ပယ်ထားသော ကျောက်ကဲ့သို့ ပစ်ပယ်ခြင်းကို ခံရသည်။ သို့သော် သူ၏နာမတော်သည် အကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးတွင် အဖိုးတန်ဆုံးကျောက်ဖြစ်ပါ၏။ 
 

ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏အသွေးတော်သည် အပြစ်သားများကို သူတို့၏  အပြစ်အလုံးစုံမှကယ်တင်ရန် လိုသည်ထက်ပိုပါသည်


ကျွန်တော်တို့၏ စိတ်နှလုံးက အပြစ်အားလုံး ကို အဘယ်အရာက ဖယ်ရှား ပေးနိုင်ပါသနည်း။
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ

ယေရှုခရစ်သည် သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် ဤလောက ၏ အပြစ်အလုံးစုံကို ဆေးကြောပစ်လိုက်သည်။ သူသည် ကျွန်တော်တို့ကို ဝိညာဉ်ရေးအရ အရေဖျားလှီးမင်္ဂလာပေးပြီး သူ့လူအဖြစ် ချီးမြှောက်သည်။ သူသည် ဒုတိယမွေးခြင်း၏ ဘုရားဖြစ်ပါသည်။
အပြစ်အတွက် တရားစီရင်ခြင်းသည် အမြဲရှိပါသည်။ သို့သော် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံ၍ ကားတိုင်ပေါ် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံခြင်းဖြင့် ကျွန်တော် တို့ကို ကယ်တင်သည်။ သူ၏အသွေးတော်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကို ကယ်တင်ပြီး သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်သည်။ယေရှုကိုခမည်း တော်ဘုရားသခင်က သေခြင်းမှ ထမြောက်စေခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ယေရှု၏အသက်သည် ကျွန်တော်တို့၏အသက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန် တော်တို့သည်ဘုရားသခင်၏သားသမီးအဖြစ်တည်ရှိလျက်ရှိကြောင်း အမှတ် အသားဖြစ်ပါသည်။ သူ၏ဗတ္တိဇံသည် ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ယူဆောင်သွားသည့်နည်းတူ အဖိုးတန်လှသော ကားတိုင်ပေါ်က ယေရှု၏အ သွေးတော်သည်ကျွန်တော်တို့၏ကိုယ်စားပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရသည့် သက် သေဖြစ်ပါသည်။ 
ချစ်သောမိတ်ဆွေများ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏အသွေးတော်သက် သေသည် သင်တို့၏နှလုံးသားထဲတွင် တည်နေပါသလား။နောက်ထပ် မေးခွန်းမေးလိုပါသည်ယေရှု၏ အသွေးတော်တစ်ခုတည်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ သည် ကယ်တင်ခြင်း ရနိုင်ပါသလား။ မရနိုင်ပါ။
 

အဘယ်သူသည် မိစ္ဆာဒိဌိနည်း (သင်းခွဲသောသူ)

မည်သူသည် မိစ္ဆာဒိဌိဖြစ်ပါသနည်း
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ၌ ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းချက်ကြောင့် မိမိကိုယ်မိမိပြစ်ဒဏ် ချမှတ်သောသူ

ချစ်သော မိတ်ဆွေများ သင်တို့၏နေ့စဉ်အသက်တာတွင် ယေရှုထံ သင်၏သက်ဝင်ယုံကြည်ဆက်ကပ်သော်ငြားလည်း အပြစ်သားတစ်ယောက် ဖြစ်ဆဲဘဲလား။ ယေရှုကိုယုံကြည်လျှက်နှင့်ပင် အပြစ်သားဖြစ်နေဆဲဆိုခဲ့ လျှင် သင်သည် မိစ္ဆာဒိဌိသာဖြစ်ပါသည်။ မိစ္ဆာဒိဌိ (ဝါ) သင်းခွဲသောသူ၊ ဘုရား သခင်၏သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိ။ တိတု၊ ၃း၁၀ တွင် “ကွဲပြားမှုကိုဖြစ်စေသောသူအား တစ်ကြိမ်၊ နှစ်ကြိမ် သတိပေးပြီးလျှင် ပယ်ရှားလော့။ 11ထိုသို့သောသူသည် ဖောက်ပြန်လွဲမှားသောသူဖြစ်ပြီး မိမိမှားယွင်းနေကြောင်းသိလျက်နှင့် အပြစ်ပြုနေသူဖြစ်ကြောင်း သိမှတ်လော့”ဟုသင်းခွဲသောသူ၏ မိစ္ဆာဒိဌိနှင့်ပတ်သက်၍ ဆိုထား ပါသည်။ 
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြစ်ဒဏ်ခတ်သောသူသည် “ချစ်သော ဘုရားသခင်၊ ကျွန်တော်သည်အပြစ်သားဖြစ်ပါ၏။ ကိုယ်တော့်ကို ယုံကြည်ပါသော်လည်း ယခုတိုင်အပြစ်သားဖြစ်ဆဲဖြစ်ပါ၏။ မည်သူမဆို ကျွန်တော်သည် အပြစ်သား ဖြစ်ပါသည်။ သမ္မာတရားကို နည်းလည်ပါသည်ဟု ဆိုခြင်းသည် အရာမ ရောက်ပေ။”
ဘုရားသခင်က သူ့ကို သင်သည်အပြစ်သားဖြစ်ဆဲဘဲလား။ သို့ဖြစ် လျှင် ငါ၏သားမဖြစ်သေးဟု ဆိုပါသည်။ ထိုအခါ သင်သည် သင်းခွဲသောသူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည့် အတွက် အပါယ်ငရဲထဲ စွန့်ပစ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ 
အကယ်၍ သင်သည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသတင်းကောင်းကို မယုံကြည် ဘဲ ယေရှုကိုယုံကြည်လျှင်လည်းကောင်း၊ မိမိကိုယ်မိမိ အပြစ်သားတစ်ဦး အဖြစ် သက်မှတ်လျှက် ထိုအပြစ်နှင့်အတူသင်၏ဝိညာဉ်ကို ဘုရားသခင်ထံ ဆက်ကပ်နေလျှင်လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏ရှေ့၌ သင်သည် မိစ္ဆာဒိဌိ(ဝါ) သင်းခွဲသောသူဖြစ်ပါသည်။ 
 

စစ်မှန်သောယုံကြည်သူသည် မည်သူနည်း

ကယ်တင်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘုရားသခင် ၏သက်သေသည်အဘယ်နည်း
ရေ၊ အသွေးတော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်

ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ကို ယုံကြည်သူအားလုံးသည် လည်းကောင်း၊ ဘုရားသခင်၏လူမျိုးဖြစ်လာသော သူများသည်လည်း ကောင်း၊ သူတို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြောသောသူများသည်လည်းကောင်း ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ရောက်ရသည်။ သင်သည်ယေရှုကို ယုံကြည်လျှက်နှင့်မည် သို့ အပြစ်သားဖြစ်နေရပါသနည်း။ အပြစ်သားတစ်ယောက်သည် ဘုရားသ ခင်၏နိုင်ငံတော်ကို မဝင်စားနိုင်ပါ။ ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြောင့်မတ် ခြင်းသို့ ရောက်သောသူများသည် သူတို့၏နှလုံးသားထဲ၌ ဘုရားသခင်၏ သက်သေခံရှိသည်။ ထိုသက်သေခံသည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏အသွေး တော်ဖြစ်ပါသည်။ ဤကယ်တင်ခြင်းအမှုသည် ဤလောကတွင် ယေရှုခရစ် လုပ်ဆောင်သောအရာဖြစ်သည်။ 
ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်တို့၏ အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားခဲ့သော ယေရှု၏ဗတ္တိဇံသတင်းကောင်းကို လက်ခံယုံကြည်ရန် ငြင်းပယ်သောမည်သူ မဆို ဘုရားသခင်ထံမှ ပယ်ရှား ခြင်းကိုခံကြရမည်။ 
ချစ်သောညီအစ်ကို မောင်နှမများ၏သက်ဝင်ယုံကြည်မှုတွင် အပြစ် သားများ၏ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းသည် ယေရှု၏ အသွေးတော်အား ဖြင့်သာမဟုတ်ဘဲ ရေ၌ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကိုလည်းပါရှိကြောင်း သင်၏ စိတ်နှလုံး၌ လက်ခံပါသလား။ 
ဤလောကတွင် ယေရှုပြုခဲ့သမျှသောအမှုကို ယုံကြည်သောသူ မည်သူမဆို တနည်းအားဖြင့် ရေ၊ အသွေးတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်ကို လက်ခံ ယုံကြည်သောသူမည်သူမဆို အပြစ်အလုံးစုံမှ ကယ်တင်ခြင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် သမ္မာတရားဖြစ်၍ ရေအသွေးတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ သတင်း ကောင်း၏ အသိပညာဖြစ်ပါသည်။ 
ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ အပြစ်အလုံးစုံကို လုံးဝသန့်စင်စေခဲ့ပြီးပါသဖြင့် လူသားတိုင်းသည် သူ့အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ကို ရရှိသည်။ အကယ်၍ ယေရှုကို အမှန်တကယ်ယုံကြည်ခဲ့လျှင် သင်သည် အပြစ်သားဖြစ်စရာ အကြောင်းမရှိပေ။ 
ယေရှုသည် ကျွန်တော်တို့အတွက် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ ပြီ။ သူသည် ဝေးရာကိုလွင့်မျော၍ ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးရာကို ရောက်သွားကာ ဆာတန်၏ချည်နှောင်ခြင်းခံရသော ဝိညာဉ်အားလုံးကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ 
ယေရှုသည်ပျောက်ဆုံးသွားသောဝိညာဉ်အားလုံးကို ရှာဖွေရန်အ လိုတော်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည် ရေ၊ အသွေးတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ သတင်းကောင်းနှင့်အတူ ယေရှုအားဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကို ဖိတ်ခေါ်၍ သူအားဖြင့် ယခုပင် ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့သည်။ 
အလေးနက်ဆုံးဖြစ်သော ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ပါသလား။ ကျွန်တော်ပြောနေသော ကယ်တင်ခြင်းသည် အသွေးတော်အားဖြင့်သာ မဟုတ်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်တော်က သူ၏အသွေးတော်နှစ်ရပ်စလုံး အားဖြင့်သာကယ်တင်ခြင်းသည် ပြည့်စုံရသည့်အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။အ သွေးတော်အားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခဲ့သည်ဟု ပြောသောသူတို့သည် သူတို့၏ စိတ်နှလုံးထဲ၌ အပြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ 
ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ကျွန်တော်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လုံလောက်သည်ဟု ထင်ကြသည်။ ယခင် အချိန်၌ ထိုသို့ယူဆသော်လည်း ယခုမူကား ယင်းသည် မလုံလောက်ကြောင်း ဝန်ခံရမည်။ ရေ၊အသွေးတော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကြွလာတော်မူသော ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဒုတိယမွေးခြင်းခံစေကာ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ 
အပြစ်သားတိုင်းယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏အသွေးတော်ကို သက်ဝင် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဒုတိယမွေးခြင်းရရှိနိုင်သည် (၁ယော၊ ၅း၅-၁၀)။ ဘုရား သခင် ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းကြပါစို့။ ဟာလေလုယ။