Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၃ - ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း

[3-8] ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည် (မဿဲ၊ ၃း၁၃-၁၇)

ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်သည်
 
(မဿဲ၊ ၃း၁၃-၁၇)
“ထိုအခါ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံအံ့သောငှာ ဂါလိလဲပြည်မှယော်ဒန်မြစ်နား ယောဟန် ထံသို့ ကြွတော်မူ၏။ ယောဟန်ကလည်း အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံ၌ ဗတ္တိဇံခံရမည့် အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ကြွလာ တော်မူသလောဟု ယေရှုကိုဆီးတားလေ၏။ ယေရှုက လည်း အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည် ဖြစ်၍ ယခုအ ခွင့်ပေးပါဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည် ဝန်ခံလေ၏။ ယေ ရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင် ရေမှပေါ်ထစဉ်တွင် ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ် သဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ ဆင်းသက်၍ကိုယ် တော်အပေါ်၌ နားတော်မူသည် ကိုမြင်ရ၍ ဤသူကား ငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ ငါ၏ချစ်သားပေတည်းဟု ကောင်းကင်က အသံတော် ဖြစ်လေ၏။”
 
 
 

ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ

 
နောင်တတရားဆိုသည်မှာအ ဘယ်နည်း။
ပြစ်မှားနေသော အသက်တာမှ ပြန်လှည့်လာ၍ သန့်ရှင်းခြင်းရရှိရန်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။
 
ယေရှုဤလောကသို့ကြွလာရခြင်းအကြောင်းနှင့် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန် ထံ ဗတ္တိဇံခံယူရခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုများစွာသော လူများကိနားမလည် ကြချေ။ သို့ဖြစ်၍ ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ယေရှုကိုဗတ္တိဇံ ပေးသော ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ ဗတ္တိဇံအကြောင်းကို လေ့လာကြပါစို့။
ရှေးဦးစွာ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ယော်ဒန်မြစ်၌လူများကို ဗတ္တိဇံ ပေးရာတွင် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပေးခဲ့ကြောင်းလေ့လာရမည်။ ဤအရာသည် မဿဲ ၃း၁-၁၂တွင် ကောင်းစွာရှင်းပြထားစီရာ၊ လူများသည် အပြစ်မှနောင်တရ၍ မိမိအပြစ်ကိုဝန်ခံကာ နောင်တရပြီး ဘုရားသခင်ထံ ပြန်လှည့်လာကြရန်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြထားသည်။
“ငါသည် နောင်တအဘို့အလိုငှာသင်တို့ကိုရေနှင့်ဗတ္တိဇံပေး၏။” (အငယ်၊ ၁၁)။ ထို့အပြင် “တော၌ဟစ်ကျော်သောအသံမှာ ထာဝရဘုရားကြွတော်မူရာ လမ်းကို ပြင်ကြလော့။ လမ်းခရီးတော်ကို ဖြောင့်စေကြလော့” (အငယ်၊ ၃) ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ကုလားအုပ်အမွေးနှင့်ရက်သော အဝတ်ကိုဝတ် လျက် ခါး၌သားရေခါးပန်းကိုစည်းလျက်၊ကျိုင်းကောင်နှင့် တော၌ဖြစ်သော ပျားရည်ကို စားကာတော၌ဟစ်ကျော်သည်မှာ သူတို့အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်း ခံရန်၊ နောင်တရပြီး ဗတ္တိဇံခံယူဘို့လိုကြောင်း ဟောပြောခဲ့သည်။
လူများထံ ဗတ္တိဇံဆရာဟောပြောသော အချက်မှာ “နောင်တရကြပါ၊ လူသားတို့၏အရှင်သခင်သည်ကြွလာတော်မူပြီ။သူ့အတွက်လမ်းတို့ကိုဖြောင့်စေလော့၊ကယ်တင်ခြင်း လမ်းခရီးကိုဖြောင့်စေကြလော့။ တစ်ပါးအမျိုးသား များကိုးကွယ်သော ဘုရားများကို ကိုးကွယ်ခြင်းမှပြန်လှည့်လာကြပါ။ သင်တို့ စိတ်နှလုံးထဲမှ ဘုရားသခင်ကိုလက်ခံကြပါ” ဟူ၍ဟစ်ကြော်ခဲ့သည်။
မည်သည့်အရာမှ ပြန်လှည့်လာကြမည်နည်း။ ရုပ်တုဆင်းတုကိုးကွယ် သောနေရာနှင့် ဒုစရိုက်အပြစ်မှားမှ ဘုရားသခင်ထံပြန်လှည့်ရမည်။ သို့ဖြစ်၍ မည်သည့်အရာများဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သနည်း။သန့်ရှင်းခြင်းရရှိရန်ယေရှု၌ ဗတ္တိဇံခံယူရမည်။ တောအရပ်၌ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟစ်ကျော်သည်မှာ “ဗတ္တိဇံခံအံ့သောငှာ ငါ့ထံသို့လာကြပါ။” သင်တို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြော စေပါ။သင်တို့၏သခင်၊ မေရှိယသည် ဤလောကသြွို့ကလာပြီ။ သင်တို့အပြစ် ရှိသမျှနှင့် ဓမ္မဟောင်း၌သိုးကောင်အားဖြင့် ပူဇော်ခြင်းအမှုတို့ကို ပယ်ရှား၍ သင်တို့၏အပြစ်ကို ဆေးကြောတော်မူလိမ့်မည်။”
ဓမ္မဟောင်းခေတ်တွင် နေ့စဉ်ပြစ်မှားသောအပြစ်များကို လက်တင်ထား သော ဆိတ်ကောင်အပေါ်တင်ထားခြင်းဖြင့် ဖြေလွှတ်သွားသည်။ နှစ်စဉ်အ ပြစ်မူကား၊ ရက်လ(၁၀)ရက် မြောက်သောနေ့တွင် ကျင်းပတတ်သောရွေး နှုတ်တော်မူခြင်းနေ့တွင် ယဇ်ပရောဟိတ်သည် ဆိတ်ကောင်အားဖြင့် ပူဇော် သဣာကိုပြုပြီးမှ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရကြသည်(ဝတ်၊ ၁၆း၂၉-၃၁)။
ထိုနည်းတူ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအား လူသားများ၏အပြစ်များယေရှု အပေါ်သို့ တင်ထားပေးပြီးယေရှုအားဖြင့်အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းကို ခံရကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် လူများကို ယေရှုထံသို့ပြန်လှည့်လာကြ ရန်နှင့် သူထံသို့ဗတ္တိဇံခံယူကြရန် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြသည်။
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပေးသော ဗတ္တိဇံ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်သည် ဣသရေလ လူမျိုးများနောင်တရပြီး ကြွလာတော်မူသော သူတို့သည်မေရှိယ ထံပြန်လှည့်လာကြရန်နှင့် တောင်တနှင့်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံဖြစ်သည်။ နောင်တ ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ အပြစ်ဒုစရိုက်လုပ်သောအသက်တာမှပြန်လှည့်လာ၍ အပြစ် ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရန် မေရှိယကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းဖြစ်သည်။
ဣသလူမျိုးများသည် သူတို့စောင့်ကြည့်နေသောကြွလာတော်မူသော မေရှိယအားဖြင့်အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းနှင့် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ကြ သည်။ ထိုနည်းတူကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၂၀ဝ၀) လောက်က ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြောတော်မူပြီး ကောင်းကင်နိုင် ငံတော်သို့တက်ကြွတော်မူခဲ့သော ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရွေးနှုတ် တော်မူခြင်းကိုခံရကြသည်။ သို့သော်လည်း ဣသရေလလူမျိုးများသည် ဓမ္မ ဟောင်းခေတ်ကာလတွင်ပညတ်တရားကိုသာအဓိကထားပြီးပူဇော် သက္ကာပြု ခြင်းဖြင့် သူတို့မေရှိယကို မေ့လျော့ခဲ့ကြသည်။
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ဣသရေလလူမျိုးများ မေ့ပစ်ထားသော မေရှိယကို ပြန်လည်သတိယ၍လက်ခံယုံကြည်စေရန် ကြွလာမည့်မေရှိယ အကြောင်းကိုဟောပြောပြီး ဗတ္တိဇံပေးကာ ယေရှုကိုလည်းဗတ္တိဇံပေးခဲ့သည်။
များစွာသောလူတို့သည် မိမိကိုးကွယ်ခဲ့သော ရုပ်ထု၊ ဆင်းထုမှ၄င်း၊ ဦးစားပေးလွန်းသောပညတ်တရားမှ၄င်း၊ နောင်တရကြကာပြန်လှည့်လာကြ ပြီး ယောဟန်ထံဗတ္တိဇံခံယူ ကြသည်။ စစ်မှန်သောယဇ်ပူဇော်ခြင်းတွင် မပါ မနေရဖြစ်သော အခြေခံအချက်(၃)ချက်ရှိသည်။ ၄င်းတို့မှာ အသက်ရှင် သော ယဇ်ကောင်၊ လက်တင်သောယဇ်ကောင်၊ အသွေးတို့ဖြစ်သည်။ လူသားအား လုံးတို့သည် ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရ ကြသည်။
မ ၃း၇–၉ “ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒုကဲ အများတို့သည် ဗတ္တိဇံကို ခံအံသောငှါလာ ကြသည်ကိုသောဟန်သည်မြင်လျှင်၊ အချင်းမြွေဆိုးအမျိုးတို့၊ ရောက်လုသော ဘေးဒဏ်မှ ပြေးသွားစိမ့်သောငှါ၊ အဘယ်သူသည်သင်တို့ကို သတိပေးဘ သနည်း။ နောင်တရခြင်းနှင့် ထိုက်တန်သောအကျင့်ကို ကျင့်ကြလော့။ အာဗြ ဟံသည် ငါတို့အဘဖြစ်သည်ဟူ၍စိတ်ထဲ၌ မအောက်မေ့ကြနှင့်။ ဘုရားသခင် သည် ဤကျောက်ခဲတို့မှ အာဗြဲဟံသားတို့ကို ထုတ်ဘော်ဖန်ဆင်းနိုင်တော် မူသည် ဟုငါအမှန်အကန်ဆို၏။”
ဖာရိရှဲနှင့်ဇဒ္ဒုကဲများတို့သည်နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ရုပ်ထုကိုးကွယ် သောသူများသည် မိမိကိုယ်ကို မိမိဘုရားသခင်၏လူကဲ့သို့ ထင်ကြသော် လည်း အမှန်စင်စစ်ဘုရားသခင် ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုမယုံကြည်သောသူ များဖြစ်ကြသည်။မိမိထင်မြင်ယူဆချက်နှင့် အခြားသောဘုရားများကို ကိုးစား သောသူများဖြစ်ကြသည်။
သူတို့သည်ဗတ္တိဇံခံဘို့ရန် ယောဟန်ထံသို့လာကြသောအခါ ]]မှားယွင်း သောပူဇော် သက္ကာယကိုမပူဇော်ဘဲ အပြစ်မှနောင်ထရပြီး ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကြွလာတော်မူသောမေရှိယ ထံသို့လာကြပါ။ သင်တို့အပြစ်အားလုံးကို ဖြေ လွှတ်ဆေးကြောပေးတော်မူလိမ့်မည်။ ဤအရာကိုသင်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှ ယုံကြည်လက်ခံကြပါ”ဟုဆုံးမခဲ့ကြသည်။
နောင်တဆိုသည်မှာမှားသောလမ်းမှပြန်လှည့်လာခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်မှန် သော နောင်တသည်မှားသောလမ်း၊ မှားသောယုံကြည်ခြင်းမှပြန် လှည့်ကာ ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် ယေရှု၏ လက်ဝါး ကားတိုင်ပေါ်တရားစီရင်ခြင်းခံရခြင်းနှင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ဆောင် ရွက် ပေးသော ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းအပေါ်အခြေခံ၍ ယုံကြည် ခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုသို့သောအားဖြင့် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုနှင့် ပညတ်တရားကိုသာကိုးစားလွန်းသော ဣသရေလလူမျိုးများကို ဘုရားသခင် ထံပြန်လှည့်လာစေရန် တိုက်တွန်းဟစ်ကျော်ခဲ့သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများ ယေရှုကိုယုံကြည်၍ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိနိုင်ရန် ယေရှုထံပြန်လှည့်စေ သောအလုပ်သည် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏အဓိကလုပ်ငန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
 
 

ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသော ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်း ကို သင်ယုံကြည်ပါသလား။

 
လူအပေါင်းတို့သည် ယေရှုရှေ့တွင် မည်သည့်အမှုဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသနည်း။
သူတို့အပြစ်မှ ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရန် ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံရမည်။
 
ယေရှုဤလောက၌ အမှုဆောင်ရွက်ရာတွင် ပထမဦးဆုံးဆောင်ရွက် ရမည့် အမှုသည်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထံ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်း အားဖြင့် လောကီသားတို့၏ အပြစ်ရှိသမျှကို သူ့အပေါ်တင်ထားလိုက်သည်။
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် လူသားများ၏ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ဘု ရားသခင်၏ပထမဦးဆုံးလုပ်ငန်းနှင့် လောကီသားတို့၏ အပြစ်ဆေးကြောဘို့ ရန် ယေရှု၏ဖြောင့်မတ်သောလုပ်ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်သည်။ သမ္မာတရားကို ယုံကြည်လက်ခံသူကို ဘုရားသခင်သည် ကယ်တင်တော်မူ၍ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြောပေးလိုက်သည်။ 
ယေရှုဤလောကသို့ကြွလာတော်မူပြီးယောဟန်ထံ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအား ဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏သတင်းကောင်းအစပြုခဲ့သည်။ သူ၏ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတံခါး ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း မဿဲ ၃း၁၅ တွင်တွေ့ရပြီး ထိုအဖြစ်အ ပျက်သည် ရွေးနှုတ်တော်မူသောနေ့ (ဓမ္မဟောင်း) တွင် ဖြစ်ပျက်သောအရာ ဝတ်ပြုရာကျမ်း၊ ၁း၁-၅ နှင့် ၄း၂၇-၃၁ တို့တွင် ရေး သားခဲ့သော ဓမ္မဟောင်းအဖြစ်အပျက်နှင့် အတူတူ ဖြစ်သည်။ 
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ရေးသားထားသမျှသောအရာသည် ဓမ္မသစ်၌ ဖော်ထုတ်သောအရာများနှင့် မကိုက်ညီသောအရာ တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိပါ။ ထာ ဝရဘုရား၏ကျမ်းစာကိုကြည့်၍ ဖတ်ကြလော့။ “ထိုတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်မျှ မပေါ်ဘဲမနေရ” (ဟေရှာ၊ ၃၄း၁၆)။
 
 

ဓမ္မဟောင်းနှင့် ဓမ္မသစ်ကျမ်း နှစ်ခုစလုံး၏ဖော်ထုတ်သောအရာသည် လူသား များ အပြစ်မှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်တော်မူကြောင်းဖြစ်သည်။ 

 
ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်အပြစ်အတွက် နေ့စဉ်နောင်တရရန်လိုအပ်ပါသလား။
မလိုပါ။ စစ်မှန်သော နောင်တသည် ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်း အားဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးသော ရွေးနှုတ်ကယ်တင်တော်မူခြင်း ရရှိရန်အပြစ်မှပြန်လှည့်လာ၍စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဆက်ကပ် အပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။
 
ဓမ္မဟောင်းအချိန်တွင် နေ့စဉ်ပြစ်မှားသောအပြစ်သည် လက်တင်ထား သော ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ တင်ထားလိုက်သည်။ ယဇ်ကောင်သည် အပြစ် သားကိုယ်စားအသွေးသွန်းကာ အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရသည်။ တနှစ်လုံးပြစ်မှား သော အပြစ်များကိုလည်း အပြစ်ဖြေသောယစ်ကောင်အပေါ် လက်တင်ခြင်း ဖြင့် ယစ်ကောင်အပေါ်သို့ တင်ထားသဖြင့် လူများ၏ တနှစ်လုံးပြစ်မှားသော အပြစ်များကို ဖြေလွှတ်ပေးလိုက်သည်။ 
ဓမ္မသစ်အချိန်တွင်လည်း ဓမ္မဟောင်းကဲ့သို့ပင် ယောဒန်မြစ်၊ ယောဟန် ထံ၌ ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် လူသားတို့၏အပြစ်များကို သူ့အပေါ်တင် ထားပေးကာ ဆေးကြောပေးလိုက်သည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ဓမ္မဟောင်းအချိန် ဘုရားသခင်၏ပရောဖက်များ ဟောကြား ခဲ့သော အရာများပြည့်စုံသွားသည်။ 
ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးသောသူသည် ဘုရားသခင်၏ အစေခံယေရှုထက်၆ လအရင်စော၍ စေလွှတ်သောသူဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ဤလောက၏အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောပေးသောသူဖြစ်ကြောင်း “ဤ လောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွား သောဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်” (ယောဟန်၊  ၁း၂၉) ဟူ၍ သက်သေခံခဲ့သည်။ 
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ယော်ဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံပေးခြင်းဖြင့် ဤလော က၏အပြစ်ကို ယေရှုအပေါ်သို့ တင်ထားလိုက်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ဘု ရားသခင်သည် လူသားတို့ကို အပြစ်မှကယ်တင်လိုက်သည်။ ယခု ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ရမည့်အရာသည် ယုံကြည်လက်ခံခြင်းသာဖြစ်သည်။ 
ဤလောက၏ အပြစ်ရှိသမျှသည် ယေရှုအပေါ်သို့ တင်ထားခဲ့ပြီ။ တမန် တော်များဟောပြောခဲ့သည်မှာ“ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားထံတော်မှ ချမ်းအေး သောအချိန်ကာလသည် ရောက်လာ၍ သင်တို့အဘို့အလို့ငှာ ခန့်ထားတော် မူနှင့်သောယေရှုခရစ်ကို စေလွှတ်တော်မူမည့်အကြောင်း၊ သင်တို့အပြစ် များကို ပြေစေခြင်းငှာ နောင်တရ၍ စိတ်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့” (တမန်၊ ၃း၁၉)။ 
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးခြင်းနှင့် ဣသရေလလူ များယေရှုထံ ပြန်လှ့်စေချင်သောအကြောင်းကို တမန်တော်များသည် ကျွန်ုပ် တို့အား နားလည်စေချင်သည်။ “နောင်တရ၍ စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ကြလော့။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းတည်းဟူသော ရွေးနှုတ်ကယ်တင် တော်မူခြင်းကို ယုံကြည်ကြလော့။ သင်တို့၏အပြစ် ကိုဆေးကြောကြလော့” ဟူ၍ ယောဟန်သည် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြသည်။ 
မေရှိယသည် ကြွလာ၍ ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြော ပေးလိုက်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်ရှိသမျှကို ယေရှုအပေါ်သို့ တင်ပေးလိုက်သည်။ မဿဲ၊ ၃း၁၃-၁၇တွင် ဖော်ပြရေးသား သည့်အတိုင်း ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ပဋိညာဉ်တရား ပြည့်စုံသွားသည်။ 
“ထိုအခါ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သောငှာ ဂါလိလဲပြည်မှ ယော်ဒန် မြစ်နား ယောဟန်ထံသို့ကြွတော်မူ၏။ ယောဟန်ကလည်း အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံ၌ဗတ္တိဇံကို ခံရမည်အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍ ကိုယ်တော် သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ကြွလာတော်မူသလောဟု ယေရှုကို ဆီးထားလေ၏။ ယေရှုကလည်း အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင် ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးတော်မူပါဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည် ဝန်ခံလေ၏။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင် ရေပေါ်မှထစဉ်တွင် ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ ဆင်း သက်၍ ကိုယ်တော် အပေါ်၌ နားတော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍ ဤသူကား ငါနှစ်က်မြတ်နိုးရာ ငါ၏ချစ်သားပေတည်းဟု ကောင်းကင်ကအသံတော် ဖြစ်လေ၏။” 
ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ပြည့်စုံစေရန် ယေရှုသည် ယော ဟန်ထံသို့ ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့သည်။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် ဘုရားသခင်၏ အထူးအစေခံဖြစ်သည်။ ရှင်လုကာ၊ အခန်းကြီး(၁)တွင် ယောဟန်သည် ပထ မဦးဆုံးသော ယဇ်ပရောဟိတ် အာရုန် မှ ဆင်းသက်လာသောသူဖြစ်သည်ဟု ရေးသားသည်။ အာရုန်မှဆင်းသက်လာသော ယောဟန်ကို ဘုရားသခင်ရွေး ကောက်လိုက်ခြင်းမှာ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား အကုန်အစင် ကျင့်သောလူသား အားလုံးကို ပုံဆောင်သောသူအဖြစ် အလိုဆန္ဒရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ယေရှုထက် ၆လအရင်စော၍ ယဇ်ပရောဟိတ်မိသား စုမှ မွေးဖွားလာသောယောဟန်ကို စေလွှတ်လိုက်သည်။ ဗတ္တိဇံဆရာယော ဟန်သည် “မြွေဆိုး အမျိုးတို့နောင်တရ၍ ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော့။ မေရှိယသည် ကြွတော်မူသည်။ သူ၌ ပြောင်းလဲခြင်းရှိကြလော့။ သို့မဟုတ် သင်တို့ကိုနှုတ်၍ ငရဲမီးအိုင်ထဲသို့ ပစ်ချတော်မူလိမ့်မည်။ လက်ဝါးကတ်တိုင် ၌ အသွေးသွန်းတော်မူခြင်းနှင့် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်လက်ခံကြ လော။နောင်တရ၍ ဗတ္တဇံခံယူကြပါ။ ထိုမှသာရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းသို့ ရောက် နိုင်မည်”ဟူ၍ ကြွေးကြော်ခဲ့ပါသည်။ 
ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းသတင်းကောင်းကို တမန်တော်ဝတ္တု၊ ၃း၁၉တွင် ရှင်း လင်းစွာ ရေးသားဖော်ပြထားသည်။ ဗတ္တိဇံဆရာဟောပြောသော သူတို့၏အ ပြစ်ဖော်ထုတ်ပေးခြင်းအားဖြင့် များစွာသောသူတို့သည် ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ကြသည်။ 
ယောဟန်သည် ဤလောက၏အပြစ်ကိုယေရှုအပေါ်၌ တင်ထားပေး သောကြောင့်တချိန်တည်းတွင်အပြစ်ရှိသမျှကို ဖြေလွှတ်ပေးခဲ့သည်။ ယော ဟန် ယေရှုအား ဤလောက၏အပြစ်ကို ဆောင်သွားသောသူဟူ၍ သက်သေခံခဲ့သည့်နည်းတူ ယေရှု၏ သွေးတော်မြတ်နှင့် ရေကိုလည်းကောင်း၊ သူ၏ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းသတင်းကောင်းကို လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်လက်ခံ ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ရသည်။ 
 
 

ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်ယေရှုကြွလာတော်မမူခင်ကြွလာရခြင်းအကြောင်း

 
“အလုံးစုံသောတရားတို့”ဆိုသည်မှာ မည်သည့်အရာများကိုဆိုလိုပါသနည်း။
(၁) အထူးမြတ်ဆုံးသောတရား (၂) အမွန်မြတ်ဆုံးကျင့်ထိုက်သောတရား (၃) တစ်ခုတည်းသော အရေးကြီးဆုံးတရားလမ်း (အခြားသောလမ်းမရှိ)
 
သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူများ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသည့်အ ကြောင်းကို ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲတွင်ရေးသားထားသော ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရှိကြောင်းကိုလည်း အာမခံချက်ရှိပါ သည်။ ရှင်မဿဲ၊ ၃း၁၅-၁၆ တွင် ယေရှုက ယောဟန် ယခုအခွင့်ပေးပါဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။ ယောဟန်ကလည်း “အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံ၌ ဗတ္တိဇံခံရမည်အကြောင်းရှိပါသည်ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ကြွ လာတော်မူသလော” ဟု ဆီးတားလေသည်။ 
ယောဟန်ပြောသောစကားအားဖြင့် ယေရှုသည် မည်သူဖြစ်သည်ကို ယောဟန်က အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ထင်ရှားစေသည်။ ယောဟန်သည် ဤလောက၏အပြစ်ကို ယေရှုအပေါ်သို့တင်ထားပေးရန် ဘုရားသခင်စေ လွှတ်သော အစေခံဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ဓမ္မဟောင်း ပရောဖက်ပြုချက်များ ပြည့်စုံစေရန်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကြွလာပြီး ယောဟန်ထံဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းအား ဖြင့် ဤလောက၏ အပြစ်ကို သူ့ခေါင်းပေါ်တင်လိုက်သည်။ 
အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ယေရှုသည်အမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားသခင်၏ သား တော်၊ ဖန်ဆင်းသောအရှင်၊ ကယ်တင်သောအရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။ သို့ဖြစ်၍ လူသားများကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်စေခြင်းငှာ ဗတ္တိဇံခံယူတော် မူခဲ့သည်။ 
“အလုံးစုံသောတရား”တည်းဟူသော ယောဟန်ထံ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောပေးလိုက်သည်။ လက်ဝါးကားတိုင် ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားတရားစီရင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းတွင် သိုးကောင်ပူဇော်ခြင်းဖြင့် အပြစ်ရှိသမျှသည် ယစ်ကောင်အပေါ်တင်ထားခြင်း ခံရန် ဘုရားသခင်သည် ကတိထားတော်မူခဲ့သည့် နည်းတူ ဘုရားသခင်၏ သားတော်သည်သိုးငယ်ဖြစ်လာ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရှိသမျှကို သူ့အပေါ်တင် ထားလိုက်သည်။ 
ဓမ္မဟောင်း၌ယစ်ကောင်အပေါ်လက်တင်ခြင်းနှင့်ဓမ္မသစ်တွင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းတို့သည်အပြစ်ကိုသူတို့အပေါ်တွင်ထားပေးခြင်းဖြစ်၍ ဝိညာဉ် တော်နှင့် ရေအားဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးသောဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံ ကြည်လက်ခံသောသူတိုင်း ထာဝရ အသက်ရှင်ခြင်းသို့ ရောက်ရကြသည်။ 
 
 

ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရှိသမျှဆေးကြောခြင်းခံရသည်

 
ခရစ်တော်ကိုမည်သို့ယူတင်ဝတ် ဆောင်ရမည်နည်း။
ခရစ်တော်၌ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ယူတင်ဝတ်ဆောင်ရမည်။
 
ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်ထံ ဗတ္တိဇံခံယူရန် ကြွလာတော်မူ သောခါ ယောဟန်သည် ယေရှုအား “အကျွန်ုပ်သည် ကိုယ်တော်ထံ၌ ဗတ္တိဇံ ကိုခံရမည့်အကြောင်းရှိသည်ဖြစ်၍ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ကြွလာ တော်မူသလော” ဟု ဆိုခဲ့သည်။ 
သို့သော်ယေရှုမိန်တော်မူသည်မှာ “အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အ စင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးတော်မူပါ” ဟု ပြန်ပြောတော်မူသည်။ ယခုအခွင့်ပေးတော်မူပါ။ အခွင့်ပေးလိုက်သည်။ ယေရှုက “ဗတ္တိဇံပေးခြင်း အားဖြင့် လောက၏အပြစ်ကို ငါ့အပေါ်မှာ တင်ပေးပါ။ထိုမှသာ ရွေးနှုတ်တော် မူခြင်းတည်းဟူသောရေအားဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသော ဧဝံဂေလိကို ယုံကြည် လက်ခံသောသူတို့ကို ငါသည်ကယ်တင်ခြင်းကိုပေးမည်။ ငါသည် သူတို့ အပြစ်အတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံ၍ ငါခံရသောဗတ္တိဇံကို ယုံညြ်လက်ခံသော သူရှိသမျှတို့၏အပြစ်ကို ငါဆေးကြေေားည်။ ဗတ္တိဇံပေးခြင်းဖြင့် ဤလော က၏ အပြစ်ရှိသမျှကို ငါ့အပေါ်တင်ထားလိုက်ပါ၊ ထိုမှသာလာလတ္တံ့သော သူများ၏အပြစ်ကိုလည်း တခါတည်းဆေးကြောပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့ ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးတော်မူပါ”ဟူ၍ ပြန်ပြောတော်မူသည်။ ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်ထံသို့ ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းည် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတော် မူသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းအတွက် ဖြောင့်မတ်သောဘုရားသခင်၏ ပညတ် တရား လိုက်ကျင့်ခြင်းသဘောဖြစ်သည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် ဤ လောက၏ အပြစ်ရှိသမျှ သူ့အပေါ်တင်ထားခြင်းဖြစ်သောကြောင့် ယေရှု၌ ဗတ္တိဇံခံယူ၍ ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် ထာဝရအ တွက် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းခံရကြသည်။ သူ့အပေါ် လက်တင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့ အပြစ်ရှိသမျှတို့ကိုဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ် တို့ကိုယ် စား လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံကာ ယခုအခါ ဘုရားသခင်၏ လင်္ကျာ တောင်ဘက်၌ တိုင်တော်မူသောကြောင့် ဝိညာဉ်တော်နှင့်ရေအားဖြင့် ရွေး နှုတ်တော်မူခြင်းသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက် နိုင်သည်။ 
သူသည် ဤလောက၏ အပြစ်မှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့သူ ယေရှု ဖြစ်သည်။ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကြွေး ကိုဆပ်ပေးပြီး၊အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောပေးပြီဟုယုံကြည်ပါက ကယ်တင် ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်သည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် ရွေးနှုတ်တော်မူ ခြင်းလုပ်ငန်း၏ အစပထမဖြစ်သည်။ 
ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့်ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုသမ္မာကျမ်းစာ ထဲတွင် အခါခါရေးသားဖော်ပြပြီး ဂလာတိသြဝါဒစာထဲတွင် ပေါလုသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ အသေခံပြီး ခရစ်တော်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြောင်း ရေးသားထားသည်။ တမန်တော်ပေါလုသည် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းနှင့်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်း ဆောင် ရွက်ပေးခြင်းအပေါ် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖော်ပြရေးသား ထားသည်။ 
 
 
“ယခုအခွင့်ပေးပါ”
 
ဗတ္တိဇံ ဆရာယောဟန် ဆောင်ရွက်ရ မည့်အမှုကား အဘယ်အမှုဖြစ်သနည်း။
လူသားအားလုံး၏ ယဇ်ပရောဟိတ်ကဲ့သို့ ဤလောက၏ အပြစ်ကိုယေရှုအပေါ် တင်ထားပေးခြင်းအမှုဖြစ်သည်။
 
ယေရှုက “အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင် ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍” ဟုဆိုခဲ့သည်။ အလုံးစုံသော တရားဆိုသည်မှာ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် အပြစ် ရှိသမျှ ဖြေလွှတ်ပေးခြင်းနှင့် လူများ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် အပြစ်ကင်းကြောင်း ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ “ယောဟန်သည် ဝန်ခံလေ၏။” ယေရှုသည် ယော်ဒန် မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့သည်။ 
ယဇ်ပရောဟိတ်သည် ဆိတ်ကောင်၏ ခေါင်းပေါ်တွင် လက်ကိုတင်သ ကဲ့သို့ ယောဟန်သည် ယေရှု၏ခေါင်းပေါ်တွင် လက်တင်ကာ ဤလောက၏ အပြစ်ကို သူ့အပေါ်တင်ပေးလိုက်သည်။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် လူသား အားလုံးကို ကိုယ်စားပြု၍ ဤလောက၏အပြစ်ရှိသမျှကို ယေရှုအပေါ်တင် ထားပေးသော ယဇ်ပရောဟိတ်ဖြစ်သည်။ “ကိုယ်တော် ဤလောက၏အပြစ် ရှိသမျှကို ကိုယ်တော်၏သိုးသူငယ်ယေရှုအပေါ် အကျွန်ုပ် တင်ထားလိုက်ပြီ။” ထိုသို့ဖြင့် လူသားအားလုံး၏ အပြစ်ကိုယေရှုပေါ်သို့ တင်ထားလိုက်ပြီ။ 
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည် လက်ကိုယေရှု၏ခေါင်းတော်ပေါ်တွင် တင် ကာ၊ ရေထဲသို့နှစ်ပြီး ရေထဲမှပြန်ထလာသောအခါ လက်ကိုရွေ့လိုက်သည်။ ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည်တရားသောကယ်တင်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ထိုနည်းအားဖြင့်သူ့ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်လက် ခံသော သူတို့ကို ကယ်တင်လိုက်သည်။ 
 

ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်၍ ကောင်းကင်မှ အသံတော်
 
မည်သည့်အချိန်မှစ၍ ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သနည်း။
ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်အချိန်မှအစပြုခဲ့သည်။ (မဿဲ ၊ ၁၁း၁၂)
 
 
“ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင် ရေပေါ်မှထစဉ်တွင် ကောင်း ကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ ဆင်း သက်၍ ကိုယ်တော်အပေါ်၌ နားတော်မူသည်ကို မြင်ရ၍ ဤသူကား ငါနှစ် သက်မြတ်နိုးရာ ငါ၏ချစ်သားပေတည်းဟု ကောင်းကင်က အသံတော်ဖြစ် လေ၏” (မဿဲ၊ ၃း၁၆-၁၇)။
ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်ကို ဆောင်သွား သောအခါ ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်တော်မူသည်ကို တွေ့ရသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ် ပေါင်းများက ဘုရားသခင်ဖွဲ့ဆိုခဲ့သောပဋိညာဉ်တရားသည် ယေရှုယော်ဒန် မြစ် ၌ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံ သွားသည်။ 
ယေရှု ဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်သည် လူသားအားလုံးကို သူတို့အပြစ် ထဲမှ ကယ်တင်ခဲ့သည်။ လောကီသားအားလုံး၏အပြစ်ကိုသူ့အပေါ် တင်ထား ခြင်းဖြင့် ဘုရား သခင်၏ အလိုတော်ကို ပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ 
ရှင်ယောဟန် ၊ ၁း၂၉ - ထဲတွင် ဤသို့ရှင်းပြထားသည်။ “ဤလောက၏ အပြစ်ကို ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်ကို ကြည့်လော့”။ ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်၏သိုးသူငယ်ဖြစ်သော ကြောင့်ထိုအပြစ်ဝန်ထုတ်ကိုဆောင်သွားပြီးသုံးနှစ်အကြာတွင် လက်ဝါးကား တိုင်ရှိသော ဂေါလဂေါသ နေရာဘက်သို့ ချီတက်ခဲ့သည်။ ဗတ္တိဇံခြင်းဖြင့် အပြစ်ရှိသမျှ ဆောင်သွားပြီးနောက် သူ့ကိုယုံကြည်လက်ခံသောသူများ၏ အ ပြစ်ရှိသမျှကို ခွင့်လွှတ်လိုက်ကြောင်း နေရာအနှံ့အပြားတွင် ဟောပြော သက် သေခံခဲ့သည်။ 
ရှင်ယောဟန်၊၈း၁၁တွင်အထံတော်သို့ခေါ်ဆောင်သော ပြစ်မှားနေသော မိန်းမအား “ငါသည်လည်းသင့်ကို အမှုမစီရင်” ဟုပြောခဲ့သည်။ ထိုမိန်းမ၏ အပြစ်မစီရင်ခြင်းသည် ယေရှုသာလျှင် အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရမည့်သူ၊ ဤလော က၏ အပြစ်ဆောင်သွားသော သူဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ယေ ရှုသည် အပြစ်သားများ၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း လူများထံဟောပြော ခဲ့သည်။ 
ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရှိသမျှ တို့ကိုသူ့အပေါ် တင်ပြီးဆောင်သွားသောကြောင့် ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည် သန့်ရှင်း ခြင်းသို့ ရောက်ရကြသည်။ ယေရှု ဗတ္တိဇံခံနေစဉ် ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏ ဂိတ်တံခါးများ ဖွင့်လှစ်ပေးသောကြောင့် ယေရှု ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် အခမပေးဘဲ ဝင်ရသော အခွင့်ရရှိကြသည်။ 
 
 

ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်ယူသွားပြီး နောက်အသေသတ်ခြင်းကို ခံခဲ့သည်။ 

 
စာတန်၏ ဦးခေါင်းကို ယေရှုသည် မည်သို့ကြိတ်လိုက်သနည်း။
အပြစ်အားလုံးကိုယ်စား တရားစီရင်ခြင်းခံပြီး၊သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းအားဖြင့်စာတန်ခေါင်းကို ကြိတ်လိုက်သည်။
 
သူ့ခေါင်းပေါ်မှာ အပြစ်အားလုံးကို တင်ထားတော်မူသောကြောင့် ယေရှု သည် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် တရားစီရင်ခြင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။ သူဆင်းရဲ ဒုက္ခခံရမည့်အကြောင်းစဉ်းစားမိတိုင်း စိတ်နှလုံးထဲတွင် အလွန်နာကြင်စွာ ခံစားခဲ့သည်။ ချွေးသည်အသွေးကဲ့သို့ စီးထွက်သည်တိုင်အောင် ဆုတောင်းခဲ့ သည်။ တပည့်တော်များနှင့် အတူဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့သွားကာ၊ “အကျွန်ုပ် အဘ၊ ဤခွက်သည် အကျွန်ုပ်ကို လွန်သွားနိုင်လျှင် လွန်သွားပါစေသော်”ဟု ဆိုတောင်းခဲ့သည် (မဿဲ၊ ၂၆း၃၉)။ “ငါသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ဤ လောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားပါပြီ။ သို့သော် သေခြင်းတရားကိုအနိုင်ယူကာ စာတန်၏ခေါင်းကို ကြိတ်လိုက်သည်။ 
သူ့ခေါင်းပေါ်မှာ အပြစ်အားလုံးကို တင်ထားတော်မူသောကြောင့် ယေရှု သည်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် တရားစီရင်ခြင်းခံရခြင်းဖြစ်သည်။ သူဆင်းရဲ ဒုက္ခခံရမည့် အကြောင်းစဉ်းစားမိတိုင်း စိတ်နှလုံးထဲတွင် အလွန်နာကြင်စွာခံ စားခဲ့သည်။ ချွေးသည် အသွေးကဲ့သို့ စီးထွက်သည်တိုင်အောင် ဆုတောင်းခဲ့ သည်။ တပည့်တော်များနှင့်အတူ ဂေသရှေမန်ဥယျာဉ်သို့သွားကာ၊ “အကျွန်ုပ် အဘ၊ ဤခွက်သည် အကျွန်ုပ်ကို လွန်သွားနိုင် လျှင် လွန်သွားပါစေသော}} ဟု ဆိုတောင်းခဲ့သည် (မဿဲ၊ ၂၆း၃၉)။ ]]ငါသည် ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းအားဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားပါပြီ။ သို့သော် သေခြင်းကင်းလွှတ်စေ တော်မူပါ”။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် တုန့်ပြန်တော်မမူ။ 
ဓမ္မဟောင်းခေတ်ကာလတွင် ရွေးနှုတ်တော်မူသောနေ့၌ အပြစ်ဖြေသော ယဇစ်ကောင်ကိုသတ်ပြီးမှယဇ်ပရောဟိတ်သည်အသွေးကိုယူ၍ပဋိညာဉ်သေတ္တာပတ်လည်တွင် အသွေးကို ဖြန့်ခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူ ယေရှုသည် အသေ ခံခြင်းဖြင့် ထိုအမှုအားလုံးကို ဆောင်ရွက်သော ဘုရားသခင်သည် စီမံထားပြီး သားဖြစ်သည်။ အခြားနည်းလမ်းမရှိ။ အသေခံခြင်းဖြင့်ထိုအမှုအားလုံးကို ဆောင်ရွက်သောဘုရားသခင်သည် စီမံထားပြီးသားဖြစ်သည်။ အခြားနည်း လမ်းမရှိ။ 
ယဇ်ပလ္လင်သည် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်၍အပြစ်ဖြေသော ယဇ်ကောင်၏အသွေးသည် အသက်ဖြစ်သည်။ ပဋိညာဉ်သေတ္တာ၏အရှေ့ ဘက်နှင့်ပတ်လည်တွင် အသွေးခုနှစ်ခါဖြန်းခြင်းသည် တရားစီရင်အမှုပြီးစီး ခြင်းကို ဖော်ပြသည် (ဝတ်၊ ၁၆း၁-၂၂)။ 
ယေရှုသည် သူသောက်ရမည့်ခွက်က သူ့ကိုလွန်သွားစေရန် ဘုရားသ ခင်ထံ ဆုတောင်းခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အခွင့်ပေးတော်မမူသောကြောင့် နောက်ဆုံးတွင်ယေရှုက “သို့သော်လည်း အကျွန်ုပ်အလိုရှိသည်အတိုင်း မဖြစ် ပါစေနှင့်။ ကိုယ်တော်အလိုရှိသည်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေသော”ဟု ဆုတောင်း တော်မူသည် (မဿဲ၊၂၆း၃၉)။ ဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ရန် ဆုတောင်းတော်မူသည်။ ဆုတောင်းပြီးနောက်၊ ခမည်းတော်၏ အလိုတော် အတိုင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ 
ယေရှုသည် မိမိအလိုဆန္ဒကို လျှော့ကာ ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကို သာနာခံခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ဤလောက၏ အပြစ်ကို ဆောင်သွားပြီးနောက် တရားစီရင်ခြင်းခံယူခဲ့ပါက ကယ်တင်ခြင်း အမှုသည် ပြည့်စုံနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် လူသားတို့၏ အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောကြောင့် အသေသတ်ခြင်းခံရသည်။ “အပြစ်တ ရား၏ အစကားသေခြင်းပေတည်း။ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော ဆုကျေး ဇူးတော်ကားငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ထာဝရအသက်ပေတည်း” (ရောမ၊ ၆း၂၃)။ 
ဘုရားသခင်၏ ပဋိညာဉ်ပြုချက် “ကယ်တင်ရှင်ကိုစေလွှတ်၍ သူ့အပေါ် လက်တင်ခြင်းဖြင့်လူသားများအပြစ်ထဲမှကယ်တင်လိမ့်မည်”ဟူသောအချက် ကို ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ပြီးပြည့်စုံသွားသည်။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ၏အလိုတော်ကိုနာခံပြီး ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။ 
ဤအချက်သည် ကမ္ဘာဦးကျမ်း၊ ၃း၁၅တွင် ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင် ပရောဖက်ပြု ထားချက် ပြည့်စုံခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ပြုချက်မှာ “သင်နှင့်မိန်းမကိုလည်းကောင်း၊ သင်၏အမျိုးအနွယ်နှင့် မိန်းမ၏အမျိုးအ နွယ်ကိုလည်းကောင်း၊ငါသည်ရန်ငြိုးဖွဲ့စေမည်။သူသည်သင်၏ခေါင်းကိုကြိတ် လိမ့်မည်၊ သင်သည် သူ၏ဖနောင့်ကို ကြိတ်လိမ့်မည်။” ဘုရားသခင်သည် မိန်းမဧဝအမျိုးမှမေရှိယစေလွှတ်မည်ကြောင်းကတိပေးခံရာ၊စာတန်၏တန်ခိုး ကိုနိုင်ကာ အပြစ်သားလူသားများ ငရဲလာမည့်နေရာမှ ကယ်တင်မည့်အ ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။ 
ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း ကို ကြားနာ၍ ယုံကြည်သောအားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းကိုခံရ၍ တရားစီ ရင်ခြင်းမှ ကယ် တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ရသည်။ 
လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် ယေရှုသွန်းလောင်းသော အသွေးတော်မြတ် နှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကိုဆင်ခြင်အောက်မေ့ပြီး နှလုံးသွင်းကာ လက်ခံယုံကြည် ရမည်။စိတ်နှလုံးထဲမှ ယုံကြည်လက်ခံလျှင် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက် လိမ့်မည်။ 
 
 

ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိ တရား၏ အစပြုခြင်းဖြစ်သည်။

 
ယေရှုကောင်းကင်သို့ တက်ကြွတော်မမူခင် သူ၏ နောက်ဆုံးမိန့်မှာချက်ကား အဘယ်နည်း။
ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၌ ဗတ္တိဇံပေးခြင်းဖြင့် လူမျိုးတကာတို့ကို တပည့်တော်ဖြစ်စေရန် သူ့တပည့်တော်များအား မိန့်မှာခဲ့သည်။
 
ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် ဧဝံဂေလိတရား၏ အစပြုခြင်းဖြစ်သည့်နည်း တူ၊ အသွေးတော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားများကို ကယ် တင်ခဲ့သည်။ မဿဲ၊ ၂၈း၁၉တွင် “သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့် ဖြစ်စေလျှက် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုပေးကြလော့” ဟု ရေးသားသည်။ ယေရှုကသူ့တပည့်တော်များကို ခမည်းတော်၊သားတော်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ယေရှု၏ အသွေး တော်နှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် လူသားတို့အပြစ်ကို ဆေးကြောပြီး ကယ်တင် တော်မူကြောင်း သက်သေခံကြရန် မိန့်တော်မူသည်။ 
ယေရှုသည်တပည့်တော်များအား ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် ဤလောက၏ အပြစ် ဆေးကြောခဲ့ကြောင်း၊ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းနှင့်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအကြောင်း၊လူမျိုးတကာတို့ထံသို့ ဟောပြောသက်သေခံနိုင်သော တန်ခိုး ကိုပေးခဲ့သည်။ 
လွန်ခဲ့သော အနှစ်တစ်ထောင်လောက်က ယေရှုသည် လူကတိခံယူပြီး ဤလောကသို့ကြွလာခဲ့ရာ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ပေးသော ဗတ္တိဇံကိုခံယူ ခဲ့သည်။ ထိုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ဤလောက၏အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ၏အပြစ်အပါအဝင် သူ့အပေါ်တင်ထားပေး ကာ ဆောင်သွားခဲ့သည်။ 
မည်မျှလောက်သော အပြစ်ကိုသူ့အပေါ် တင်ထားခဲ့သနည်း။ မနက်ဖန် အတွက် ပြစ်မှားမည့်အပြစ်များ မည်သို့ဖြစ်လာမည်နည်း။ အနက်ဖန်အတွက် ပြစ်မှားမည့်အပြစ်ပင်လျှင် သူ့အပေါ်တင်ထား၍ ဆောင်သွားကြောင်း ကျွန်ုပ် တို့ကိုသင်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သားသမီးများ၏အပြစ်များ၊ သားစဉ်းမြေးဆက် များ၏ အပြစ်များ၊ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်နှင့် အာဒံ၏ အပြစ်ပင်လျှင် ယေရှုသည် ဆောင်သွားခဲ့သည်။ 
အပြစ်မရှိရန် မည်သို့ ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။ အပြစ်နှင့်ကင်းရှင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ နေရမည်နည်း။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်များကိုဆောင်သွားသောကြောင့်ယုံကြည်သူများသည်အပြစ်မှလွတ်ကင်း၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်စား ရသောအခွင့်ရရှိကြသည်။ 
“သမ္မာတရားကိုကျင့်သောသူမူကားမိမိအကျင့်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့ အလိုတော်နှင့်ညီသည်ကို ထင်ရှားစေခြင်းငှာ အလင်းသို့ချဉ်းကပ်သည်ဟု ဟောတော်မူ၏” (ယောဟန်၊ ၃း၂၁)။ 
ယေရှုသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ အသေခံခြင်း၊ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် တွင်အသွေးတော်မြတ်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ ၏အပြစ်များကို ဆေးကြောပေးတော်မူသည်။ သို့ဖြစ်၍ သူ၏အသေခံခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်း သည် အပြစ်ထဲမှ ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်း သို့ရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ 
ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံ ကြည်သောအခါ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရသည်။ ယေရှုကို သမ္မာတရားနှင့် အညီယုံကြည်လက်ခံလာသောအခါကျွန်ုပ်တို့ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်သွားသ လား၊ သို့မဟုတ်အပြစ်သားဖြစ်သွားသလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ် သောသူဖြစ်သွားသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်သောအခါ၊ အပြစ် မရှိသောပြည့်စုံခြင်းသို့ပြောင်းလဲသွားမှာလား။ ဟုတ်ပါသည်။ အပြစ်မရှိသော သူအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှု၏လက်ဝါးကားတိုင် ပေါ် တွင် တရားစီရင်ခြင်းနှင့်သူ၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းသည် ပြည့်စုံ၍ ကောင်းမြတ်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ 
 
 
ယေရှု၏ နာမ၌ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံပေးခြင်း

ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိတရား၏ အစကားအဘယ်နည်း။
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းဖြစ်သည်။
 
လူသားများသည်မပြည့်စုံသောလူသားများဖြစ်ကြသောကြောင့်ယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ်နှင့်သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ပြည့်စုံသောလူသားအဖြစ်သို့ အတည်ပြုပေးလိုက်သည်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း၊ အာမခံချက်ကိုပေး၍ ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းဖြင့် ယေရှုနှင့်အတူ ဗတ္တိဇံခံယူကြောင်း သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ခိုင်မာစွာအတည် ပြုပေးလိုက်သည်။ 
အမှုတော်ဆောင် (ဧဝံဂေလိဆရာ) သည် ပထမဦးဆုံး ဒုတိယမွေးဖွား ခြင်းခံသောလူအပေါ် လက်တင်ပြီးဆုတောင်းပေး၍ ဘုရားသခင်ထံကောင်း ကြီးမင်္ဂလာများ တောင်းခံပေးပါ။ ထိုသူသည် ဘုရားသခင်ကို သေသည့်တိုင် အောင် ကောင်းမွန်စွာကိုးကွယ်ရနိုင် မည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် နာမ၌ ဗတ္တိဇံယူစေရန်ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်း၏အခြေခံဖြစ်သော ယေရှု၏အသွေးတော် နှင့် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၌ ဗတ္တိဇံခံရကြပြီ။ ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် အပြစ်အားလုံးသူ့အပေါ် တင်ထားခြင်းကို ထင်ရှားစေပြီး၊ ယုံကြည်သူ၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းမူကား၊ ယေရှုနှင့်အတူအသေခံ၍ အတူရှင်ပြန်ထမြောက် ခြင်းကို ပုံဆောင်သည်။ 
သို့ဖြစ်၍ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် အပြစ်အားလုံးသူ့ အပေါ်တင်ထားပေးခြင်းကိုယုံကြည်ကြောင်း၊ ယေရှုနှင့်အတူ တရားစီရင်ခြင်း နှင့် အတူရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြောင်း ထင်ရှားပေါ်လွင်စေ သည်။ မိမိ၏ယုံကြည်ခြင်းသည် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၊ စာတန်နှင့် မိမိညီအစ်ကိုများတို့ အားလည်း ထင်ရှင်းပေါ်လွင် စွာပြသရန် လိုအပ်သည်။ ဝိညာဉ်တော်နှင့်ရေ၌ ဒုတိယမွေး ဖွားခြင်းခံ ကြောင်းကို ထင်ရှားစွာပေါ်လွင်စေရန် လိုအပ်သည်။ 
ယေရှုကို ယုံကြည်သောသူများသည် ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်မြတ်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်ကိုကောင်း စွာနားလည်သူများဖြစ်၍ ဤလောက၏အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းရရှိသောသူ များဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသူများသည် ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ နာမ၌ ဗတ္တိဇံခံယူကြသည်။ 
“ဟောင်းသောအရာတို့သည် ပြောင်းလဲ၍ ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် အသစ်ဖြစ်ကြပြီ” (၂ကော၊ ၅း၁၇)။ ကျွန်တော်တို့၏ဟောင်းသော အသက်တာ တို့သည် ပြောင်းလဲ၍ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသစ်မွေးဖွားသောသူများဖြစ် သည်။ ထိုအရာများကို စိတ်နှလုံးထဲ၌ စိတ်ချမှုရရှိရန် ဗတ္တိဇံကိုခံယူရသည်။ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၌ ဗတ္တိဇံခံသောသူဖြစ်ရသည်။ 
 
 
 
လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်မြတ်နှင့် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်း၌ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ခံပြီးသော အသက်တာ
 
ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ခံသောသူသည် မည်သူပအတွက်အသက်ရှင်ရသနည်း။
တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ဧဝံဂေလိတရား ဟောပြောရန်နှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား အတွက်အသက်ရှင်ကြသည်။
 
ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းနှင့် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းရရှိပြီးသူ၏ အသက်တာ တွင် နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းသည် အဓိကပါဝင်ရမည့်အချက်ဖြစ် သည်။နေ့စဉ်ပြစ်မှားသောအပြစ်မှနောင်တရ၍ ပျော်ရွှင်မှုခံစားသော အသက် တာမျှလောက်မဟုတ်ပေ။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် အပြစ်အားလုံးဆေး ကြောခြင်းကို နေ့စဉ်အသက်တာအတွက် သေချာစွာ နားလည်၍ သစ္စာရှိစွာ ယုံကြည်လက်ခံခြင်းသာဖြစ်သည်။ 
ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးကို ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် သူ့အပေါ် တင်ထားပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သော အပြစ်ဝန်ထုတ်ကြီးနှင့်သုံးနှစ်လုံး ဆင်းရဲ ဒုက္ခခံပြီးမှ တရားစီရင် ခံခြင်းခံကာ၊ အသေသတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ 
သို့ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သူများသည် သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ရေးသား ထားသောနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်၍ ခံစားချက်မျှနှင့် အသက်ရှင်ရန် မဟုတ်ပေ။ ထိုအရာကိုမေ့လျော့ပါက ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းနှင့် ရွေးနှုတ်တော် မူခြင်းရရှိပြီးမှ နေ့စဉ်ပြုမှားမိသောအပြစ်အတွက် စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင် ရမည်ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲတွင် အပြစ်ဟုထင်တက်သောအရာများကို ပယ်ရှား ကာ အသွေးတော်နှင့်ရေတည်းဟူသော ဧဝံဂေလိရားကိုသာ ယုံကြည်အား ကိုးရမည်။ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကို ရရှိသောသူများ၏အသက်တာသည် ဤကဲ့ သို့သော သမ္မာတရား၏ လမ်းပြမှုကိုသာ လိုက်၍ အသက်ရှင်ရမည်။ 
ယေရှုအကြောင်းနှင့်ပါတ်သက်၍ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်က မည်သို့ဆိုခဲ့ သနည်း။ “ဤလောက၏ အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်၏ သိုးသူ ငယ်”ဟု ဆိုခဲ့သည် (ယော ဟန်၊ ၁း၂၉)။ ယေရှုသည် မနေ့၊ ယနေ့၊ နောင် ကာလ အပြစ်နှင့်အာဒံမှ ကျွန်ုပ်တို့၏မွေးရာပါ အပြစ်ရှိသမျှ ဆောင်သွား သောအကြောင်းကို ယောဟန်က သက်သေခံခဲ့သည်။ 
ထိုအပြစ်ရှိသမျှသည် သယ်ဆောင်သွားပြီမဟုတ်လား။ ထို့အပြင် အား လုံးသည် ယေရှုအပေါ်သို့ တင်ထားပေးပြီမဟုတ်လား။ ဤလောက၏ အပြစ် ဟုဆိုရာ၌ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်၊ အနာဂတ်၌ ကျွန်ုပ်တိုပ၏ အပြစ်သမျှကို ဆိုလို သည်။ ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ အတည်ပြုလက်ခံရမည်။ 
ယေရှုအသွေးတော်မြတ်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းတည်းဟူ သော သမ္မာတရားကို ယုံကြည်လက်ခံသောသူများသည် ကယ်တင်တော်မူ ခြင်းသို့ ရောက်ရကြသည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်သမျှသောသူ များသည် သူတို့စိတ်နှလုံးထဲတွင် အပြစ်ကင်း သောသူများဖြစ်ကြသည်။ 
များစွာသောသူများ ယနေ့တိုင်အောင် အပြစ်ရှိသောသူကဲ့သို့ မိမိကိုယ် ကိုထင်တတ်ကသည်မှာ ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် အားလုံး သူ့အပေါ် တင်ထားပြီး သယ်ဆောင်သွားခြင်းကို မသိနားမလည် ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ စာတန်၏ လှည့်ဖြား ခြင်းကိုခံကြသည်။ သူတို့၏ ဇာတိအတွေးအခေါ်ကိုအသုံးပြုပြီးစာတန်က လှည့်ဖြားကြသည်။ “သင်သည် ယနေ့ပြုမှားမိသည်။ မည်သို့အပြစ်ကင်းသောသူဖြစ်နိုင်မည်နည်း။” 
အပြစ်နှင့် ကင်းရှင်းမှ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ရန် ကြိုးစားကြသည်။ သို့သော် စာတန်ကလှည့်ဖြား၍အပြစ်သားသည် အပြစ်နှင့်မကင်းနိုင်သော ကြောင့် ယနေ့အပြစ်လုပ်ရသည်ဟု စိတ်ထဲတွင် လှည့်ဖြားတက်သည်။ သို့သော် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် ယေရှုသွန်းလောင်းသော အသွေးတော် မြတ်နှင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်လက်ခံသောသူသည် အပြစ်ခွင့်လွှတ် ခြင်းခံရ၍ အပြစ်နှင့်ကင်းသောသူဖြစ်သည်။ 
အားနည်း၍ မပြည့်စုံသော ဤလောက၌ အသက်ရှင်နေစဉ် မိမိပြုမူကျင့် ကြံမှုအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်သောသူအဖြစ်သို့မည်သည့်နည်းလမ်းနှင့်မျှ မရောက် ရှိနိုင်ပေ။ သို့သော် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသော ယေရှု၏ အ သွေးတော်မြတ်နှင့်ဗတ္တိဇံခံခြင်းတည်းဟူသောသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့်သာ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်။ 
“ကျွန်တော် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းခံရပြီး သင်လည်း ရွေးနှုတ်တော်မူ ခြင်းခံရပြီ။ တို့အားလုံးရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းခံကြပြီ။” သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်၏လမ်းပြမှုကိုခံစားပြီး ဧဝံဂေလိတရားဟောပြောချင်သော ဆန္ဒအပြည့် အဝနှင့် အသက်ရှင်ခြင်းသည် ပျော်ရွှင်မှုအပြည့်အဝနှင့် အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ် သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သူများသည်နေ့စဉ်ပြုမှားမိသောအမှားများစွာရှိသော် လည်း အပြစ်လုံးဝမရှိကြပါ။ ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း ကို စိတ်နှလုံးထဲတွင် လက်ခံရရှိကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးသည် အပြစ်လုပ်ချင်သော ဆန္ဒနှင့် ပြည့်နေသော် လည်း ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်သောသူများဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်ထဲ၌ မနစ်မွန်း နိုင်တော့ချေ။ 
“နောင်ကာလအခါ သူတို့၌ ငါပေးသော ပဠိညာဉ်တရားဟူမူကား၊ ငါ ထာဝရဘုရားသည် ပညတ်တို့ကို သူတို့နှလုံးသားထဲမှာ ပေးသွင်းမည်။ သူတို့ စိတ်ဝိညာဉ်၏အပေါ်မှာ ရေးထားမည်” (ဟေဗြဲ ၊ ၁၀း၁၆)။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးသည်အပြစ်နှင့် ကင်းလွှတ်သွားသည်။ လက်ဝါး ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်မြတ်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြည့်စုံသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်စေ သည်။ အပြစ်မှကယ်တင်တော်မူခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်ယုံ ကြည်မှုအပေါ် အဓိကအခြေခံသည်။ 
 
 
လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် ယေရှုသွန်းလောင်းတော်မူသော အသွေး တော်မြတ်နှင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည် နောက်တ ဖန် အပြစ်သား မဖြစ်နိုင်။ 
 
ပြစ်လုပ်မိခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားပြန်ဖြစ်နိုင်မည်လော။
မဖြစ်နိုင်။ အဘယ်နည်းနှင့်မျှ အပြစ်သာပြန်မဖြစ်နိုင်။
 
ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို မယုံကြည်ပါကအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိနိုင်ရန် အဘယ်မျှလောက်ဆုတောင်း စေကာမူ စိတ်နှလုံးထဲတွင် အပြစ်နှင့်မကင်းနိုင်ပါ။ သို့သော်ဧဝံဂေလိသမ္မာ တရားကို လက်ခံလာသောအခါ ကျွန်ုပ်အပြစ်ရှိသမျှတို့သည် ဆေးကြောခြင်း ခံရသည်။ 
“ဟေ့ ဘာကြောင့်သင်ဒီနေ့ ဒီလောက်တောင်လှပပြီး ပျော်မွေ့နေရတာ လဲ။”
“ကျွန်တော့်စိတ်နှလုံးက အပြစ်နှင့်လုံးဝကင်းရှင်းလို့ပါ။”
“ဟုတ်လား။ ကျွန်တော်အကဲခတ်မိတယ်။ ယခုသင်အပြစ်လုပ်ချင် သမျှလုပ်လို့ ရတယ်နော်။”
ဤအချက်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူသည်အပြစ်မှ ကူညီမစရန် မတက် နိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဤအရာသည် လူသားတိုင်း၏ အဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေရှု၏လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌ တရားစီရင်ခြင်းခံရခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းအားဖြင့်အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောပေးလိုက်သည်။ဤအရာကြောင့် ယခု ကျွန်တော်သည် မိမိကိုယ်ကိုစွန့်ပြီး အသင်း တော်၌ ဧဝံဂေလိတရား၏ အစကိုခံရသည်။ ရောမအခန်းကြီး(၆)တွင် ဖော်ပြသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့အား လုံးသည်ထိုကဲ့သို့ အသက်ရှင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးသည် အပြစ်နှင့် ကင်း ရှင်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဖြောင့်မတ်သောအရာကိုသာပြုချင်သော ဆန္ဒရှိလာ သည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်း သော အသွေးတော်မြတ်ကို ယုံကြည်၍ တစ်ကမ္ဘာလုံးသို့ ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပြောရမည်။ ယေရှုကိုယုံကြည်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင် ရှင်သခင်သည် ယေရှုဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်သားပြန်မဖြစ်နိုင်။ ထာဝရကယ် တင်တော်မူခြင်းတည်းဟူသော ယေရှု၏လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေး တော်မြတ်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်လက်ခံရမည်။ ကျွန်တော့်အသက်တာသည် ငြိမ်သက်ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့် ပြည့်လျှက်နေသည်။ 
 
 

ဝိညာဉ်တော်သည် မည်သူများက ရရှိသနည်း။

 
ယေရှုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ဗတ္တိဇံဆ ရာ ယောဟန်ကမည်သို့ဖော်ပြခဲ့သနည်း။ ယေရှုသည် ဤလောက၏ အပြစ်ကိုဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏
သိုးသူငယ်ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ဦးချင်း၏ အပြစ်၊ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပန်နှင့် အနာဂတ်၌အပြစ်နှင့် အာဒံမှမွေးရာပါအပြစ်ရှိသမျှဆောင်သွားသော သူဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
 
လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသောယေရှု၏ အသွေးတော်နှင့် သူ၏ဗတ္တိဇံကိုယုံကြည်သောသူကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရကြသည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို မည်သို့ခံစားကြသနည်း။ တမန် တော်ဝတ္တု၊ ၂း၃၈တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ “ပေတရုကလည်း သင်တို့အပြစ် ကိုလွှတ်စေခြင်းငှာ နောင်တရ၍ တယောက်မျှ မကြွင်း၊ ယေရှုခရစ်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံကိုခံကြလော့။ သို့ပြုလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် တည်းဟူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကို ခံရကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ကတိတော်သည် သင်တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ သင်တို့၏သားသမီးတို့နှင့်လည်းကောင်း၊ ဝေးသော သူတို့တွင် ငါတို့၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားခေါ်တော်မူသမျှသော သူတို့နှင့် လည်းကောင်း ဆိုင်သည် ဟုဟော၏။”
ယေရှု၏နာမ၌ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် နှုတ်တော်မူခြင်းကို ယုံကြေငြာ ကြောင်း နှင့်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း၏ သက်သေဖြစ်သည်။ ထိုနောက်မှ ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူးတော်ဖြစ်သော ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရကြ သည်။ 
ယေရှုခရစ်တော်၏နာမ၌ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည်လည်း ခရစ်တော်၏အ သွေးတော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းရရှိကြောင်းကို ဆိုလိုသည်။ ဤအရာကိုယုံကြည်စွဲကိုင်လာသောအခါ ရွေးနှုတ်ကယ်တင် တော်မူခြင်းနှင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်ရသည်။ ယုံကြည်သူများသည် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် သွန်းလောင်းတော်မူသော အသွေးတော်မြတ်နှင့်သူ ၏ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်သောအားဖြင့် မိုးပွင့်ကဲ့သို့ ဖြူစင်စေသည်။ 
“သို့ပြုလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တည်းဟူသော ဆုကျေးဇူးတော် ကို ခံရကြလိမ့်မည်။”လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် ယေရှု၏အသေခံတော်မူခြင်း နှင့်ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရှိသမျှကို သူ့အပေါ်တင်ထားပေး ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြစ်သည်ဟူ၍ ခိုင်မာစွာယုံကြည်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးထဲမှ အပြစ်ကိုသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည်။ ယေရှု၏အ သွေးတော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံကိုယုံကြည်သောအခါ ဘုရားသခင်၏ဆုကျေးဇူး တော်တည်းဟူသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလည်း ရရှိ၍ ဘုရားသခင် ၏သားသမီး များအရာကိုရရှိကာ အသစ်သောအသက်တာ၌ လျှောက်လှမ်း ခြင်းကို အစပြုလာတော့သည်။ 
“သမ္မာတရားကိုလည်းသိကြသဖြင့်၊ ထိုတရားသည်သင်တို့ကိုလွှတ်လိမ့် မည်”(ယောဟန်၊ ၈း၃၂)။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် တရားစီရင်ခြင်းခံရခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကိုနားလည်သင့်သည်။ သမ္မာတရားဆို သည်မှာ ယေရှုလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ အသေခံခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရှိသမျှကို ဖြေလွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ထိုသမ္မာတရားကို ယုံကြည်သောအချိန်တွင် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကို ရရှိလာသည်။ 
 
 

ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးနှုတ်ခဲ့သည်။ 

 
ဝိညာဉ်တော်ကို မည်သူများက ရရှိကြသနည်း။
လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်၌ သွန်းလောင်းသောယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ်နှင့် သူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကိုယုံကြည်၍ ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကိုရရှိသော သူများက ဝိညာဉ်တော်ကို ရရှိကြသည်။
 
ဓမ္မဟောင်းအချိန်တွင် အပြစ်မှရွေးနှုတ်ခြင်းအတွက် ယဇ်ပူဇော်သောပုံ စံသည် ဓမ္မသစ်၌ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ပုံဆောင်သည်။ ယေရှု၏ ဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းပရောဖက်ပြုချက်များ၏ အဓိကဖော်ထုတ်လို သောအချက်ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းအချိန်တွင် လက်တင်ခြင်း၏ တစ်စိတ်တ ဒေသကို ဓမ္မသစ်အချိန် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းတွင် တွေ့ရှိနိုင်သည်။ 
ဣသရေလလူမျိုးများ အပြစ်ကို လွှတ်ရသောယဇ်ကောင်၏ ခေါင်းပေါ် သို့ လက်တင်ခြင်းဖြင့်တင်ထားပြီး ဆောင်ယူသွားသကဲ့သို့၊ ဤလောက၏အ ပြစ်ရှိသမျှတို့သည် ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ယေရှုအပေါ်သို့ တင်ထား ကာ ဆောင်သွားခဲ့သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်ရန် ယေရှု ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်ကြပါသလား။ ယုံကြည်ပါသည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်ယူသွားကြောင်း၊ သမ္မာတ ရားကို လက်ခံယုံကြည်ရမည်။ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို မယုံကြည်ပါက ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ယေရှုဆောင်ယူသွားပေးနိုင် မည်မဟုတ်ပေ။ ပြည့်ဝစုံလင် သော ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ရန် ထိုအရာတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ အကြွင်း မဲ့ယုံကြည်ရမည်။ သို့မဟုတ်ပါက ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်မည်မ ဟုတ်ပါ။ 
ယေရှုသည် အမွန်မြတ်ဆုံးနှင့် ဖြောင့်မတ်သောတရားလမ်းတည်းဟူ သော ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ဤလောကအပြစ်သားများ၏ အပြစ်ရှိသမျှကို ဆေးကြောပေးပြီး ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ဤအမှုဆောင်ရွက်ရန်သည့်ထက် ကောင်းသောအခြားသောတရားလမ်းမရှိပါ။ ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် အ ပြစ်ရှိသမျှကိုသူ့အပေါ်တင်ထားပေးသော တရားသော လမ်းဖြစ်သောကြောင့် ထိုအရာကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာစိတ်နှလုံးထဲမှာတည်မြဲသော သန့်ရှင်းခြင်း ကို ရရှိနိုင်သည်။ 
ယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ်သွန်းလောင်းခြင်းသည်လည်း အပြစ်များ အတွက်တရားစီရင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်လက်ခံရမည်။ လက်ဝါး ကားတိုင်ပေါ်တွင် ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းကို ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည် အပြစ်မှ ကယ်တင်တော်မူခြင်း ကို ခံရကြသည်။ 
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်စားရန် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြရ မည်။ ဘုရားသခင်၏ဒဏ်ခတ်တရားစီရင်ခြင်းအပြစ်မှ လွတ်မြောက်နိုင်ရန် ဤအရာသည် တစ်ခု တည်းသော တရားသောလမ်းဖြစ်သည်။ 
ဓမ္မသစ်၌ ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ဓမ္မဟောင်း၌ လက်တင်ခြင်းသည် အချင်းချင်းကိုမြင်စေသောကြည့်မှန်ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ထိုအရာများသည် ဓမ္မ ဟောင်း နှင့်ဓမ္မသစ်တို့ကို ချိတ်ဆက်ပေးသော ကွင်းဆက်ကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ 
ဓမ္မသစ်တွင်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်သည်ယေရှုအထက်၆ လအရင်စောပြီး ကြွလာခဲ့သည်။ ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူသော အချိန်သည် “ဘုရားသခင်၏သား တော်၊ ယေရှုခရစ်တော်၏ ဧဝံဂေလိအစပြုခြင်း” ဖြစ်သည် (မာကု၊ ၁း၁)။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည် ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် အပြစ်အားလုံးကို ဆောင်သွားသောအချိန်မှ အစပြုခဲ့သည်။ 
လူသားများ၏ ကယ်တင်ခြင်းအမှုဆောင်ရွက်ပုံသည် ယေရှု၏ မွေးဖွား ခံခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထ မြောက်ခြင်းနှင့်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသောအဖြစ်အပျက်တို့နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ကယ်တင်ခြင်းအမှုကြီးနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသော ဤအဖြစ်အ ပျက်များ ကောင်းစွာနားလည်ပြီး ယုံကြည်လက်ခံပါက ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်မှ ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၏ အစဖြစ်သည့်နည်းတူ၊ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ် တွင်အသွေးတော်မြတ်သွန်းလောင်းခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်း၏ ပြည့်စုံခြင်း ဖြစ်သည်။ 
“ဘုရားသခင်၏သားတော်၊ယေရှုခရစ်တော်၊ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၏ အစ”(မာ၊ ၁း၁)။ တရားသောနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သောယေရှု၏ ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်း၊ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်မြတ်သွန်းလောင်းခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း၊ ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့် သူ၏ ဒုတိယအကြိမြွ်ကလာတော်မူခြင်းတို့သည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၏အ ဖြစ်အပျက်များဖြစ်သောကြောင့် တစ်ခုမှ ပယ်ထား၍ မရပါ။ 
ယေရှုက လူဇာတိခံယူခြင်းဖြင့် ဤလောကသြွို့ကလာပြီး ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းအားဖြင့်လူသားအားလုံး၏အပြစ်ဖြေလွှတ်ပေးခြင်းသည် ကောင်းကင် နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိ၏အစဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဤဖြစ်ပျက်မှု တစ်ခုခုကို ပယ်ထားပါက ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆိုင်သော ဧဝံဂေလိတ ရားသည် ပြည့်စုံနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ 
သို့ဖြစ်၍ အကြင်သူသည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံပါက ယေရှု၏အသွေး တော်မြတ်နှင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကိုယုံကြည်လက်ခံရမည်။အချို့တို့သည်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်မြတ်မယုံကြည်ကြပါ။ ဤကဲ့သို့ ယူဆခြင်း သည် မှားယွင်းသောယူဆချက်သာ ဖြစ်သည်။ အကြင်သူသည် ယေရှုကို ယုံကြည်ပါက ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်မြတ်ကိုလည်း ယုံ ကြည် ရမည်။ 
ခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိရန် ဆုတောင်းရုံမျှနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ဆေးကြောခြင်း ရရှိနိုင်ပါမည်လော။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များယေရှုအပေါ်သို့ တင်ထားပေးလိုက်သည်။ လူသားများ ၏ အပြစ်ဆောင်သွားဘို့ရန် ထိုတရားလမ်းမှတပါး အခြားသောတရားလမ်း ယေရှု၌မရှိ။
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်စားရန်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၌ ဒုတိယမွေး ဖွားခြင်းခံရမည်။ ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းရရှိနိုင်ရန် ဝိညာဉ်တော်၊ လက်ဝါးကား တိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်မြတ်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် ရေ၌ ဗတ္တိဇံခံခြင်းမှ တပါး အခြားသောတရားလမ်းမရှိပါ။ ယေရှုသည် နိကောဒင်အား ယောဟန်၊ ၃း၅ တွင် ပြောပြခဲသကဲ့သို့ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံသောသူအချို့ကသာလျှင် ဘုရားသခင်ကို မြင်ရသောအခွင့်ရှိသည်။ စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းသည် ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ရရှိနိုင် သည်။ 
 
 

ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းမရှိဘဲ ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ပါမည်လော။ 

 
ယေရှုသည် မည်သို့အားဖြင့် အကျွန်ုပ် တို့၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာရသနည်း။
ဗတ္တိဇံခံယူပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကိုဆောင်သွားသောအားဖြင့်
 
အရေးကြီးသော ယေရှု၏လုပ်ဆောင်ချက်များဖြစ်သော ယေရှုဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းအားဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်များကို ဆောင်သွားခြင်း၊ ဤလောက သို့ ကြွလာခြင်းတို့ကိုပယ်ပြီး သူ၏သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် အပျိုကညှာမှ မွေးဖွား ခြင်းကိုသာ ဦးစားပေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် လက်ဝါးကားတိုင်၌ အသေခံခြင်းကို ပယ်ထားပြီး ပယ်ထားသောအရာနှင့် ဦးစားပေးသော အရာမျိုးရှိပါက ကျွန်ုပ် တို့၏ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ခြင်းသည် “ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ၊ ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ၊ ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ”ဟူ၍ အခါခါရွတ်ဆိုနေသော ရုပ်တုဆင်းတုကို ကိုးကွယ် သော သူကဲ့သို့သာဖြစ်လိမ့်မည်။ 
ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကိုပယ်ထားပါက ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်သည် ယေရှုအ ပေါ်သို့ တင်ထားခြင်းမရှိတာနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်း သည် မထိုက်တန်သော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးသာဖြစ်၍ အြွေကးရှိသူတစ်ဦးသည် မိမိတင်ထားသောအကြွေးကို မပေးဘဲပြီးသွားပြီဟုပြောသောသူကဲ့သို့ဖြစ် သည်။ ထိုသို့အားဖြင့်မုသားသုံးသောသူသာဖြစ်စေသည်။ အြွေကးရှိသူတစ်ဦး သည် မိမိအကြွေးများကို မပေးစပ်ဘဲ ပေးစပ်ပြီဟုပြောသော်လည်း အမှန်စင် စစ် ပေးစပ်ခြင်းမရှိကြောင်းသူ့စိတ်နှလုံးထဲတွင် အြွေကးတင်သောသူဖြစ်ပါ သေးသည်။ 
ယေရှုသည်ရေ၌ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့်ယုံကြည်သူများကို ဆေးကြော သန့်ရှင်းစေပြီး ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်စေသည်။ ဗတ္တိဇံဆရာယော ဟန်၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ဤလောက၏အပြစ်ရှိသမျှကို ဆောင်ယူသွား ကာ ယုံကြည်သူများကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည်။ ထိုအရာများကို သိရှိ နားလည်၍ ယုံကြည်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးသည် ထာဝရအ တွက် သန့်ရှင်းသွားသည်။ 
ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပါသည်။ လုကာ၊ ၂း၁၄ တွင် “ကောင်းကင်ဘဝဂ်ဝယ်ဘုရားသခင်သည်ဘုန်းကြီးတော်မူစေသတည်း။ မြေ ကြီးပေါ်၌လည်း ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေသတည်း။ လူတို့အား မေတ္တာကရုဏာရှိ စေသတည်း”ဟုရေးသားသည်။ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ်နှင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း အပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းကို ပေး၍ ဘု ရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်စေသည်။ ယေရှု၏အသွေးတော်နှင့် ဗတ္တိဇံ သည် ကယ်တင်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ပေး၍ ဤနှစ်ခုကိုယုံကြည်သော သူသည် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရသည်။ 
ယေရှု၏လုပ်ဆောင်မှုအားလုံးသည် တစ်ခုမှပယ်ထား၍မရပါ။ အသွေး တော်မြတ်ကိုသာ ယုံကြည်သောသူများကမူ ပေါလုသည် လက်ဝါးကားတိုင် တရား၌ ဝါကြွား၍ အခြား၌ ဝါကြွားစရာမရှိဟု ဆိုတက်ကြသည်။ သို့သော် လက်ဝါးကားတိုင်တရားတွင် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကိုလည်း ပါဝင်သည်။ 
ရောမသြဝါဒစာ အခဏ်းကြီး (၆)ထဲတွင် ပေါလုသည် ယေရှု၌ ဗတ္တိဇံခံ၍ ယေရှုနှင့် အတူအသေခံကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။ ဂလာဝါ ၂း၂၀တွင် လည်း “ငါသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လက်ဝါးကားတိုင်မှာ အသေခံပြီ။ သို့ သော်လည်း အသက်ရှင်သေး၏။ ထိုသို့ဆိုသော် ငါသည် ကိုယ်တိုင်မရှင်၊ ခရစ် တော်သည် ငါ၌ရှင်တော်မူ၏။ ကိုယ်ခန္ဓာ၌ ယခုငါရှင်သောအသက်သည် ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် တည်၏။ သားတော်သည် ငါ့ကိုချစ်၍ ငါ့အဘို့ကိုယ်ကိုစွန့်တော်မူ၏”ဟုပေါလုဆိုခဲ့သည်။ 
ထို့ပြင် ဂလာတိ၊ ၃း၂၇-၂၉တွင်လည်း “ခရစ်တော်၌ ဗတ္တိဇံခံသောသူရှိသ မျှတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏။ ယေရှုခရစ်၌ ယုဒလူမရှိ၊ ဟေလသလူ မရှိ၊ ကျွန်မရှိ၊ လူလွတ်မရှိ၊ ယေကျာ်းမရှိ၊ မိန်းမမရှိ၊ ထိုသခင်၌ သင်တို့အပေါင်းသည်တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ခရစ်တော်နှင့် စပ်ဆိုင်လျှင် အာဗြဟံ၏ အမျိုးအနွယ်ပင်ဖြစ်၍ ဂတိတော်အတိုင်း အမွေခံ၏ အရာ၌ တည်ကြ၏။” 
ယေရှု၌ ဗတ္တိဇ့ခံခြင်းဆိုသည်မှာ ဤလောက၌ ယေရှုဆောင်ရွက်ခဲ့သမျှ သောအရာ၊ လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်မြတ် နှင့် ဗတ္တိဇံ ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ လွန်ခဲ့သော အနှစ် (၂၀ဝ၀) လောက်က ယေရှုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော အပြစ်များဖြေလွှတ်ပေးခြင်းအကြောင်းတည်း ဟူသောသမ္မာတရားအပေါ် ယုံကြည်အားကိုးခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ကျွန်ုပ် တို့ကို ကယ်တင်ခြင်းသို့ပို့ဆောင်နိုင်ရန် ထိုတရားလမ်းမှတပါး အခြားသော တရားလမ်းမရှိပါ။ 
 
 

လက်ဝါးကားတိုင်၌ ယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ်နှင့် သူ၏ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည် သောခဏချင်းတွင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ 

အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း ရရန်ဆုတောင်းရုံ မျှဖြင့်အပြစ်ဖြေလွှတ်ခံနိုင်မည်လော။
မခံရနိုင်ပါ။ ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထံ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း အားဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ရှိသမျှတို့သည် ယေရှုအပေါ်သို့ တင်ထားပေးကာ ဆောင်ယူသွားသည်ဟု ကြည်မှသာ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိနိုင်သည်။
 
“ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းငှာ စိတ်နှလုံးဖြင့် ယုံကြည်ရ၏။ ကယ်တင် ခြင်းသို့ ရောက်ခြင်းငှာ နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏”(ရောမ၊ ၁၀း၁၀)
“ခရစ်တော်၌ ဗတ္တိဇံခံသောသူရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယူတင်ဝတ် ဆောင် သောသူဖြစ်၏” (ဂလာ၊ ၃း၂၇)။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် ယေရှု၌ကျွန်ုပ်တို့ကို ဗတ္တိဇံခံစေပြီး ခရစ်တော်ကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်စေပြီးမှ ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်စေသည်။ ယေရှုဤလောကသို့ ကြွလာတော် မူပြီး ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ဤလောက၏ အပြစ်ကို သူ့အပေါ်တင်ထားကာ ဆောင်ယူသွားပြီး ဤလောက၏အပြစ်ရှိသမျှတို့ကို ဆေးကြောဖြေလွှတ် သွားသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားယေရှုနှင့်တလုံးတဝတည်း ဖြစ်စေသည်။ ယေရှုနှင့်အတူအသေခံခဲ့သည်။ ယေရှုနှင့်အတူ ရှင်ပြန်ထ မြောက်သည်။ ယခုတွင် ယေရှု၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်း၊ ကောင်းကင်သို့ တက်ကြွသွားခြင်း၊ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊အသွေးတော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းကိုယုံကြည်သောသူဖြစ်သောကြောင့်ထာဝရအသက်ရှင်ရ၍ကောင်းကင် နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်စားရသောအခွင့်ကို ရရှိကြပြီ။
ယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ်ကိုသာ ယုံကြည်သောသူများသည် သူတို့၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် အပြစ်ဆေးကြောဖြေလွှတ်ခြင်းမရရှိဘဲ အပြစ်ကျန်ရှိနေ သေးသောကြောင့် ဒုက္ခများစွာနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြသည်။ အဘယ့်ကြောင့် နည်း။ ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် သူတို့အပြစ်ရှိသမျှတို့ကို သယ်ဆောင် သွားပြီ၊သူတို့၏အပြစ်ဆေးကြောဖြေလွှတ်ပေးကြောင်းသူတို့၏ စိတ်နှလုံးထဲ မှ အပြစ်များသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေကြောင်းနှင့် ထာဝရအတွက်မိုးပွင့် ကဲ့သို့ ဖြူစင်စေကြောင်းကို မသိနားမလည်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ 
ယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် အပြစ်အားလုံးထဲမှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့ကြောင်းကိုသင်ယုံကြည်လက်ခံပါသလား။ ဤမပြောင်း လဲနိုင်သောသမ္မာတရားကိုသင်ယုံကြည်လက်ခံပါ။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို လက်မ ခံသောသင်၏ ယုံကြည်ခြင်းသည် အချည်းနှီးသောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုလက်မခံသောသင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည် အချည်းနှီးသော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံယူခြင်းကို မယုံကြည်ပါက သင့်အပြစ် ထဲမှ ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းရနိုင်မည်မဟုတ်။သင်သည် တဘက်သက်မေတ္တာ ဖြင့် ဘုရားသခင်ချစ်တော်မူသောသူဖြစ်သည်။ 
လက်ဝါးကားတိုင်သာလျှင်ယုံကြည်သောသူများကမူ“ယေရှုသည်ကျွန်ုပ် ၏အသက်သခင်၊ကျွန်ုပ်အတွက်လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံပေးသော သူဖြစ်သည်။ သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး၊ ကောင်းကင်သို့မတက်သွားမှီ၊ ရက်ပေါင်း (၄၀)ပတ်လုံး ကိုယ်ကိုပြသတော်မူပြီး ယခုဘုရားသခင်၏ လကျာ် တောင်ဘက်တွင်ထိုင်တော်မူသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ြွကလာတော်မူသော အခါ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်ကို ပြည့်စုံသော သူအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေပြီး၊ သူ့ကို တွေ့ရလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ပါသည်။ အိုအကျွန်ုပ်ချစ်သောယေရှု၊ အကျွန်ုပ်၏ အသက်သခင်”ဟု ဆိုတက်ကြသည်။ 
သူတို့အပြစ်မှခွင့်လွှတ်ခြင်းရရှိရန် ဆုတောင်းကာအပြစ်နှင့် ကင်းလွတ် ရန် မျှော်လင့်ကြသော်လည်း သူတို့စိတ်နှလုံးသည် အပြစ်နှင့်မကင်းနိုင် ကြချေ။“ကျွန်တော်ယေရှုကိုယုံကြည်သော်လည်းစိတ်ထဲမှာ အပြစ်မကင်းနိုင် ပါ။ ယေရှုကိုချစ်ပါသော်လည်းစိတ်နှလုံးထဲတွင်အပြစ်ရှိသေးသည်။ အကျွန်ုပ် ၏သတို့သား ကိုယ်တော်ကြွလာတောမူပါဟု မပြောရဲပါ။ ကယ်တင်ခြင်းကို လည်း မိမိကိုယ်ကို မသေချာနိုင်ပါ။ သို့ဖြစ်၍ သာ၍ဆုတောင်းပြီး နောင်တ ရ၍သာ၍ကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားပြီးမှသာ ယေရှုလာမည်ဟု ကျွန်တော် မျှော်လင့်သည်။ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယေရှုကို ချစ်သော်လည်း စိတ်နှလုံးထဲ တွင် အပြစ်ရှိနေသော ကြောင့် ယေရှုကို မတွေ့ရဲပါ” ဟု ပြောတက်ကြသည်။
“အဘယ်ကြောင့် မပြည့်စုံသောသူဟု မိမိကိုယ်ကို ထင်ကြသနည်း” ဟု ယေရှုသည် ထိုသူများကို မေးပါက “ကိုယ်တော် နေ့စဉ်အပြစ်လုပ်မိသော ကြောင့် ကျွန်တော်ဖြောင့်မတ်သောသူမဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် နား လည်ပါသည်။ ကိုယ်တော်အပြစ်သားများကိုခေါ်သောအခါ အကျွန်ုပ်ကို လည်း မမေ့ပါနှင့်” ဟူ၍ ပြောကြလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်သည် တရားစီရင်သောသူ ဖန်ဆင်းသောအရှင်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် အပြစ်သားများကို ဘုရားသခင်၏သားသမီးများအဖြစ် လက်မခံနိုင် ကြောင်းကိုလည်း မသိကြပါ။
သတို့သားသည် ကြွလာတော်မူပြီး သတို့သမီး၏ အပြစ်ပြဿနာရှိသမျှ တို့ကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့သော်လည်း သတို့သမီးသည် နားမလညခဲ့သောကြောင့် အပြစ်၏ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံနေဆဲဖြစ်သည်။ ဇာတိအသွေးအသားနှင့်အသက် ရှင်၍ အပြစ်လုပ်မိခြင်းကြောင့် မိမိကိုယ်ကို အပြစ်သားဟု ထင်မိပါက ဘုရားသခင်ကိုအားကိုးသောယုံကြည်ခြင်းကျွန်တော်တို့၌မရှိပါ။ ဘုရားသခင် ၏နှုတ်ကပတ်သမ္မတရားကို မသိနားမလည်ပါက ကျွန်ုပ်တို့စိတ်၌ ရှိသောအ ပြစ်သည် ပွားများသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို အုပ်စိုးသွားသည်။
 
စိတ်နှလုံးထဲ၌ရှိသော အပြစ်သည် အချို့ တို့ကိုအဘယ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်စေသနည်း။
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် သူတို့၏ အပြစ်ရှိသမျှတို့ကို ဆောင်သွားပြီး၊ ဖြေလွှတ်ပေးကြောင်းကို မသိနားမလည် ဘဲ၊ စိတ်နှလုံးထဲမှ ယုံကြည်လက်ခံခြင်း မရှိကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
 
သတို့သား (ယေရှု)သည် ဤလောက၏အပြစ်ရှိသမျှတို့ကို ဆောင်ယူ သွားပြီ။အဘယ်အချိန်တုန်းက ဆောင်သွားခဲ့သနည်း။ ယော်ဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံ ယူသောအချိန်တွင် ဆောင်သွားခဲ့ပြီ။ ထိုအရာကို မယုံကြည်သောသူသည် ယခုပင်အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်။ညစ်ညှိုးသော သတို့သမီးဖြစ်ကြောင်းကို သာ သိကြသည်။ 
သတို့သားသည် သတို့သမီးအား မေးလိုက်သည်မှာ “ငါ့သတိုးသမီးမဖြစ် သေးဘဲ ငါ့ကိုမည်သို့ချစ်လိုက်သနည်း” သတို့သားဟူ၍ ငါ့ကိုမခေါ်မှီသင့်အ ပြစ်ဆေးကြောခြင်းနှင့် ဖြေလွှတ်ခြင်းကိုအရင်ခံရမည်ဟု ဆိုသည်။ 
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းမရှိဘဲ ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိ နိုင်မည်လော့။ မရရှိနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ပုံသဏ္ဍာန်တော် နှင့်အတူဖန်ဆင်းသောသူများဖြစ်သောကြောင့် စိတ်နှလုံးထဲမှ ဖြောင့်မတ် ခြင်းကိုရှာကြ၍ အသိတရားရှိသမျှနှင့် ကြိုးစားအားထုတ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ် တို့၏နှလုံးသားသည် ဆေးကြောခြင်းမခံရပါက ထိုအရာများရရှိရန် နည်း လမ်းမရှိပါ။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုယုံကြည်လက်ခံမှသာ စစ်မှန်သော ဖြောင့်မတ် ခြင်း နှင့် အပြစ်ကင်းသော အသက်တာကိုရရှိနိုင်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားထဲ၌ အပြစ်ရှိနေစဉ် အသိတရားမျှလောက်ဖြင့် အပြစ်မရှိသောသူဟုယူဆရသော်လည်းမည်သို့သောအားဖြင့်မျှသန့်ရှင်းသော သူမဖြစ်နိုင်။ သို့မဟုတ် ဤကဲ့သို့အပြစ်ရှိလျှက်နှင့် ဘုရားသခင်လက်ခံနိုင် မည်လော။ ဘုရားသခင်သည် မုသားနှင့် ကင်းသောဘုရားဖြစ်သည်။ 
အဖိုးအခပေးစေရန် ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား ဣသရေလလူမျိုး များ၏ နာမည်စာရင်းယူဘို့ အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ချမ်းသာသောသူသည်လည်း ငါးကျပ်ထက်မပို၊ ဆင်းရဲသားသည်လည်း ငါးကျပ်အောက်မလျော့ဘဲ အားလုံး တန်းတူညီညာစွာပေးကြသည်။အားလုံးမိမိရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်း၏ အဖိုးအ ခအဖြစ်ပေးဆောင်ကြသည်။ 
သို့ဖြစ်၍အကြင်သူသည် မိမိအသက်ရှင်ဘို့အတွက် အဖိုးအခပေးစပ်ပေး သောယေရှုကို မယုံကြည်၊ လက်မခံပါက သန့်ရှင်းခြင်းကို မည်သို့ရရှိနိုင် မည်နည်း။ ထိုကဲ့သို့သောသူများ၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် ဆက်လက်အပြစ်ရှိ သေးသည်။ 
ယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ်အကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုသာ ယုံကြည်ပါ က စိတ်နှလုံးထဲတွင် အပြစ်ရှိသေး၍ အပြစ်သားဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံရန်လို အပ်သည်။ သို့သော် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် လက်ဝါးကားတိုင်တရား နှစ်ခုစလုံးပေါင်းပြီး ယုံကြည်ပါက စစ်မှန်သောအပြစ်ကင်းခြင်းကို ရရှိကာ ကယ်တင်ခြင်းတည်းဟူသောထာဝရအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်သောသူ ဖြစ်ရသည်။ 
 
 

ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်တော်ကို ပြစ်မှားခြင်းဖြစ်သည်။ 

 
လူသားများ ငရဲသို့ကျရောက်စသော အပြစ်သည်မည်ကဲ့သို့သော အပြစ်မျိုးဖြစ်သနည်း။
ဝိညာဉ်တော်ကို ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်သောအပြစ်၊ အခြားစကား လုံးအားဖြင့် ဖော်ပြပါက ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို မယုံကြည်သောအပြစ်
 
ရောမ၊ ၁း၁၇ တွင် “ယုံကြည်ခြင်း၌တည်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရားသည် ယုံကြည်ခြင်းအဘို့ အလို့ငှာ ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ထင်ရှားလျှက်ရှိ၏”ဟူ၍ ရေးသားထားသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း တရားသည် ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ထင်ရှားလျှက်ရှိသည်။ ယေရှုသည် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းနှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့်ဤလော က၏အပြစ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရှိသမျှတို့ကို ဖြေလွှတ်ဆေး ကြောပေး တော်မူခဲ့သည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် အသွေးတော်မြတ်သည် ဧဝံဂေ လိတရား၏တန်ခိုးဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် တစ်ကြိမ်တည်းတွင် ထာဝရအ တွက် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။ 
ယုံကြည်လက်ခံခြင်းသည် ကယ်တင်တော်မူခြင်းဖြစ်၍ ယုံကြည်ခြင်း သည် ထာဝရငရဲသို့ ကျရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၌ရှိသော တပါးတည်းသောသားတော် ယေရှုကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူပြီး ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့်ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းတည်းဟူသောကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် ရှိသမျှတို့ကိုဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။ထိုအရာကိုယုံကြည်သောသူရှိသ မျှတို့သည်ဒုစရိုက်အပြစ်ရှိသမျှထဲမှသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းကိုခံရကြသည်။ 
ဤလောက၌ ကျန်ရှိနေသေးသောတစ်ခုတည်းသောအပြစ်သည် ယေရှု ၏အသွေးတော်မြတ်နှင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို မယုံကြည်သော အပြစ်သာဖြစ် သည်။ မယုံကြည်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်တော်ကို ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင်သော အပြစ်ဖြစ် သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ စီရင်ခြင်းခံရ၍ မယုံကြည်ခြင်းတည်းဟူသော ငရဲထဲသို့ ပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းခံရလိမ့်မည်။ 
၎င်းသည် အပြင်းထန်ဆုံးသောအပြစ်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော အပြစ်ကို ကျူးလွန်သော သူသည်နောင်တရ၍ ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကို သို့ရောက်ရှိစေ ငှာ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ယုံကြည်လက်ခံပါစေ။ သို့မဟုတ်ပါက ထာ ဝရပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။ 
ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံခံယူသောတရားအားဖြင့် သင်ရွေး နှုတ်တော်မူခြင်းကို ရရှိပြီလား။ ယောဟန်၊ ၁း၂၉ တွင် “ဤလောက၏ အပြစ် ကို ဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏ သိုးသူငယ်ကို ကြည့်ကြလော့” ဟူ၍ ရေးသားထားသည့်အတိုင်း၊ ယောဟန်ဟောသောတရားကို သင်ယုံကြည် လက်ခံပြီလား။ ဟေဗြဲ ၊ ၁၀း၁၈ တွင် “ထိုအပြစ်တို့ကို လွှတ်ပြီးလျှင် နောက် တဖန်အပြစ်ဖြေသောပူဇော်သက္ကာကိုပြုစရာအကြောင်းမရှိ”ဟူ၍ ရေးထား သည့်နည်းတူ ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ်နှင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို အမှန်တ ကယ်ယုံ ကြည်ပါသလား။ 
ယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်လက်ခံသောသူများသည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများဖြစ်ကြောင်း ကို ဘုရားသခင်က အသိပေးဖော်ပြသည်။ ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံကိုယုံကြည်သောသူများသည်ယေရှု၏တရားသောမေတ္တာအားဖြင့် ရွေး နှုတ်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ရသည်။ 
ဘုရားသခင်စေလွှတ်သောသူဟူသမျှတို့သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော်ကို ဟောပြောကြသော်လည်း ဘုရားသခင်စေလွှတ်တော်မမူသော လောကီသားတို့မူကာ မိမိယူဆသည့်အတိုင်းသာ ဟောပြောတက်ကြသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဟောပြောသောသူများစွာ ဤကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိကြ သော်လည်း ဘုရားသခင်စေလွှတ်ခြင်းအားဖြင့် ဟောပြောသောသူများသည် ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ်အကြောင်းနှင့်ဗတ္တိဇံခံယူရခြင်းအကြောင်းများကို ဟောပြောတက်ကြသည်။ 
မိမိအလိုဆန္ဒနှင့်ထင်မြင်ချက်အတိုင်းဟောပြောတက်သောသူများသည် မိမိအထင်ဖြင့်ဟောပြောသောအရာများကို မိမိထင်သည့်အတိုင်း ရှင်းပြတတ် ကြသည်။ သူတို့ပြောတတ်ကြသည်မှာ “ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းသည် အာဒံမှ ဆင်းသက်လာသောမူလအပြစ်ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြစ်၍ နေ့စဉ်ပြစ်မှားသောအပြစ် များအတွက် နေ့စဉ်နောင်တရရမည်။” တဖြည်းဖြည်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်ရမည်ဟု ဆိုတတ်ကြသည်။ 
သို့သော် အကြင်သူသည် မိမိကိုယ်တိုင် ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်မည်လော။ မိမိတက်စွမ်းနိုင်သောကုသိုလ် ကောင်းမှုတို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ သန့်ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်ကြမည်လော။ မိမိကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်ရွေးနှုတ်တော်မှုရရှိသလား။သို့မဟုတ် ဘုရား သခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များဆေးကြောဖြေလွှတ်ပေးသောကြောင့် သန့် ရှင်းခြင်းသို့ ရောက်သလား။ 
စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သန့်ရှင်းစေသော အရာဖြစ် သည်။မီးသွေးသည် အကြိမ်ပေါင်းတစ်ထောင်ဆေးကြောသော်လည်း ဖြူသွား နိုင်မည်လော။ မဲသောသားရေခွန်ကို ဆပ်ပြာရေနှင့် ဖြူအောင်ဆေးကြော နိုင်မည်လော။ မရပါ။ ဆပ်ပြာနှင့်ပြာရည်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ဆေးကြော၍မရသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်ရှေ့ တွင် ညစ်သောအဝတ်နှင့်တူသည်။ 
ယေရှု၏အသွေးတော်မြတ်နှင့်ဗတ္တိဇံကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင့် မတ်ခြင်းသို့ရောက်နိုင်မည်လော။သို့မဟုတ်လက်ဝါးကားတိုင်၌ သွန်းလောင်း တော်မူသောအသွေးတော်ကိုသာယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက် နိုင်မည်လော။ 
စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းသည် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်း တော်မူ သော ယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ်နှင့် ရေ၌ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းတို့အပေါ် အခြေခံ၍ အစပြုသည်။ ကယ်တင်တော်မူခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ တက်စွမ်း နိုင်သော လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် လုံးဝအခြေမခံပါ။ ယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ် နှင့် ဗတ္တိဇံခံယူမှုအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်မှလွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိ၍ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်စေသည်။ 
ခမည်းတော်သည် လူသားအားလုံး၏ အသက်ကို သားတော်၌အပ်ထား တော်မူပြီးသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူဟူသမျှတို့သည် ထာဝရအသက်ကို ရကြလိမ့်မည်။ သားတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဆိုသည်မှာ အသွေးတော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးသောရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းကို လက်ခံယုံ ကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအရာကို ယုံကြည်လက်ခံသမျှသော သူသည် ဘုရား သခင်၏သားတည်းဟူသော ထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မည်။ ထိုယုံကြည် သော သူဟူသမျှသည် ထာဝရဘုရားသခင်၏လကျာ်တော်ဘက်တွင်နေရသောအ ခွင့် ရရှိကြသည်။ 
ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့် ဘုရားနှင့်တလုံးတဝတည်းဖြစ်ကြောင်း ယုံ ကြည်ခြင်းသည် ဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းသာဖြစ်သည်။ နှုတ်ကပတ် တော်သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံခြင်းကို အခွင့်ပေးသည်။ ယေရှု၏ အသွေး တော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံကိုယုံကြည်သောအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်း သို့ရောက်ရသည်။ 
ယုံကြည်ခြင်းရှိပါ။ ယေရှု၏ အသွေးတော်မြတ်နှင့် ဗတ္တိဇံယုံကြည်ခြင်း သည် ရွေးနှုတ်တော်မူခြင်းခံထိုက်သောသူဖြစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော သမ္မာတရားဖြစ်သော ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်၍ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ခံကြလော့။