Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-4] သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်များ ပိုင်ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်သောသူများ (တမန်တော်ဝတ္ထု ၃း၁၉)

သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်များ ပိုင်ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်သောသူများ
(တမန်တော်ဝတ္ထု ၃း၁၉)
“ထို့ကြောင့် သင်တို့၏အပြစ်များ ပယ်ဖျက်ခြင်းခံရစေရန် နောင်တရလျက် ပြောင်းလဲကြလော့။”
 

တမန်တော်များသည် မည်ကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိခဲ့ကြသနည်း။
သူတို့သည် သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသော အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ကြသည်။

သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏တပည့်တော်များကိုကြည့်လျှင် သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိပြီး နောက်ပိုင်ဆိုင်သောယုံ ကြည်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရမှီပိုင်ဆိုင်သောယုံကြည်ခြင်း သည် ခြားနားသည်ကို သေချာစွာတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ကိုယ်ခန္ဓာအသွေးအ သားသည် ခြားနားမှုမရှိပေ။ သို့သော် သူတို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိခဲ့ပြီးနောက် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အလင်းတော်အားဖြင့် သူတို့ ၏အသက်တာလုံးဝပြောင်းလဲမှုရှိသည်ကို တွေ့ရှိ နိုင်သည်။ 
ကျွန်တော်နေထိုင်သောမြို့တွင် လှပသောတောင်တန်းများနှင့်ရေ ကန်များရှိသည်။ ထိုလှပသောရှုခင်းများကိုကြည့်ပြီးစိတ်ကျေနပ်မှု၊ အံ့သြ မိန့်မော တွေဝေမှုများဖြင့်ပြည့်ဝခဲ့သည်။ ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း တစ်ခုမျှမရှိသော်လည်း ထိုဖန်ဆင်းခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူး တင်လျက်ရှိသည်။ နေရောင်ခြည်အောက်တွင်ရှိသော ရေထု၏အလွန် ကြည်လင်တောက်ပမှုက ကျွန်ုပ်နှလုံးကို ပြည့်ဝစေပြီး ကျွန်ုပ်ပတ်ဝန်း ကျင်တွင်ရှိသောလောကတစ်ခုလုံးသည် ရွှေရောင်တောက် ပဝင်းလက်နေ သည်။
သို့သော်ဤကဲ့သို့သော်ရှုခင်းလှပမှုသည် သူ့ကိုယ်သူမထင်ရှားသော နေရာများစွာ ရှိသည်။ မိုးကောင်းကင်ကြည်လင်သောနေရာများစွာရှိသည်။ သို့သော် နေရောင်ခြည်အောက်တွင်ရှိသောရေသည် ရွှံဗွက်နှင့်တူသည်။ ၄င်း၏ရှုခင်းသည် တောက်ပခြင်းမရှိပေ။ ဤညစ်ညမ်းသောရေကန်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်အပြစ်များကိုဆေးကြောပေးပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိစေ သောဘုရားသခင်၏သတင်းကောင်းအ တွက် ဘုရားသခင်ကို ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်သည်။ 
ရွှံ့ဗွက်၏မျက်နှာပြင်ရှိသောအိုင်သည် အလင်းတန်းထုတ်ပြန်နိုင်သော အစွမ်းအစမရှိပေ။ ထိုနည်းတူ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘုရားသခင်၏အ လင်းတော်နှင့်ဝေးကွာတတ်ကြပြီး၊ ကျွန်ုပ်ပြစ်ကြွေးတင်နေသောအပြစ် သားဘဝမသိမသာလေး သတိလွတ်ကာ ဦးတည်တတ်ကြသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သားများအဖြစ် အသက်ရှင်ကြကာ သ တင်းကောင်းကို အခြားသူများထံသွန်သင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို လမ်းပြပါလိမ့် မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အလင်း တော်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့ကြသော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အလင်းတန်းများအဖြစ် တောက်ပနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ထိုနည်းတူစွာ၊ သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီးနောက် သူ၏တ ပည့်တော်များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိခဲ့ကြပြီး၊ အလင်း၏ သားများနှင့် တမန်တော်များဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်၏အလင်းသည် လူတိုင်းအတွက် ကြီးမားသောကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ် သောကြောင့် လူအများစုသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် ဆန္ဒပြင်း ထန်ကြသည်။
 


တမန်တော်ရှင်ပေါလု၏ယုံကြည်ခြင်း


ရှင်ပေါလုသည် မည်ကဲ့သို့သောယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိခဲ့သနည်း။ ပေါလု ၏ယုံကြည်ခြင်းကတိဝန်ခံခြင်းတွင် သူသည် ထိုအခေတ်ကာလတွင် အ ကြီးဆုံးဥပဒေဆရာ၊သူ၏ဥပဒေဆရာတစ်ပါးဖြစ်သော ဂါမလျေလလက် အောက်တွင် ကောင်းမွန်စွာ ပညာဆည်းဖူးခဲ့ပြီး၊ သွန်သင်ခြင်းခံသော သူ တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းကို သိရှိရသည်။ သို့သော် ပညတ်တော်အားဖြင့် သူ သည် သူ၏အပြစ်များမှကယ်တင်ခြင်းမ ရရှိနိုင်ကြောင်းနှင့် တကယ်တန်း ကျတော့ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင် ယေရှုကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် ခဲ့ကြောင်း သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့သည်။ တစ်နေ့တွင် သူသည် ဒမာသက်မြို့ သို့သွားသောလမ်းတွင် သခင်ယေရှုနှင့်တွေ့ခဲ့ပြီး၊ သူသည် သခင်ယေရှု၏ သတင်းကောင်းကို သယ်ဆောင်သောဧဝံဂေလိဆရာတစ်ပါးဖြစ် လာခဲ့ သည်။ လောကလူသားများ၏အပြစ်မျာကိုဆေးကြောပေးရန် ယောဟန် အားဖြင့်နှစ်ခြင်းခံယူခဲ့ပြီး၊ ဤအပြစ်များအတွက်ပြစ်ဒဏ်ဟူသမျှယူဆောင် ရန် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းခံသောသခင်ယေရှုခ ရစ်တော်ကို သူယုံကြည်ခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့်၊ ရှင်ပေါလုသည် သူ၏ နှလုံးသားထဲတွင် အပြစ်လွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခြင်းအခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ 
သခင်ယေရှု၏တပည့်တော်များက ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု၏ နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သူသွန်းလောင်းသောအသွေး တော်သည် သူတို့၏အပြစ်အားလုံးလွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးကြောင်း ယုံ ကြည်ခဲ့ကြသည်။ ရှင်ပေါလုသည် တပည့်တော်များပိုင်ဆိုင်သော ယုံကြည် ခြင်းမျိုးရှိခဲ့သောကြောင့် သူသည် သူ၏အပြစ်များမှလွတ်မြောက်ခြင်းအ ခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
ဂလာတိ ၃း၂၇ထဲတွင် ရှင်ပေါလုက "ခရစ်တော်ရှိဗတ္တိဇံကို ခံသော သူရှိသမျှတို့သည်၊ခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်သောသူဖြစ်ကြ၏" ဟု ဖော်ပြထားပြီး ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အတွက် သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ ခံယူခြင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ ရှင်ပေတရုကလည်း ၁ပေ ၃း၂၁ထဲတွင် “ဤအရာသည် ယခု သင်တို့ကိုကယ်တင်သော ဗတ္တိဇံကိုပုံဆောင်၏။ ဗတ္တိဇံသည် ကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေးကို ချွတ်ပယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယေရှုခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ကြည်လင်သောအသိစိတ်ကို ဘုရားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်၏” ဟုဖော်ပြ ထားပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်အားဖြင့် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသ တင်းကောင်းကို ရှင်ပေတရုက ဖော်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းက လောကလူသားများအားလုံး အပြစ်ကို ဆေးကြောခဲ့ သည်ဟု တပည့်တော်များက ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် အပြစ် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိခဲ့ကြပြီး၊ ဤသမ္မာတရားကို ယုံ ကြည်ခြင်းအား ဖြင့် သူတို့သည်ပညတ်တော်ကျိန်ခြင်းအောက်တွင် မနေ ခဲ့ကြတော့ပေ။
သူတို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူ သွန်းလောင်းခဲ့သောသူ၏အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ ဤယုံ ကြည်ခြင်း သည် အောင်မြင်သောတပည့်တော်များ၏အရည်အချင်းပြည့်မီ ရန် မရှိမဖြစ်လို အပ်သောအရာဖြစ်သည်။ တမန်တော်ဝတ္ထု ၁၁း၂၁-၂၂ထဲတွင် “သခင်ဘုရား၏လက်တော်သည်လည်း သူတို့နှင့်အတူရှိသဖြင့် များစွာသောသူတို့သည်ယုံကြည်၍ သခင်ဘုရားထံသို့ပြောင်းလဲလာကြ၏။ ထိုသူတို့နှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းကို ဂျေရုဆလင်မြို့၌ရှိသော အသင်း တော်သည်ကြားလျှင် ဗာနဗကို အန္တိအုတ်မြို့အထိသွားရန် စေလွှတ်လေ၏”ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ သခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်တပည့်ဖြစ်လာ ခြင်းသည် ယောဟန်အားဖြင့် သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အစပြုခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များဖြေလွတ်ခြင်းရရှိရန် လိုအပ်သောသမ္မာတရားသည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း နှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်း လောင်းခဲ့ သောအသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ “အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်၌ဗတ္တိဇံခံသောသူရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကိုဝတ်ဆင်ကြ၏” (ဂလာတိ ၃း၂၇)။ ထိုကြောင့် ရှင်ပေါလုသည် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကို ယုံ ကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တိတု ၃း၅ ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြပါစို့။ “ကိုယ်တော်သည် ငါတို့ပြုခဲ့သည့် ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ မိမိ၏ကရုဏာတော်နှင့် အညီ အသစ်မွေးဖွားခြင်းနှင့်ဆိုင်သောဆေးကြောခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်၏အသစ်ပြုပြင်ခြင်းတို့အားဖြင့် ငါတို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၏။” "ဒုတိယမွေးခြင်းနှင့်ဆိုင် သောဆေးကြောခြင်း" စကားစုအဓိပ္ပါယ်သည် ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို နှစ်ခြင်းပေးသောအခါ လော ကလူသား များအားလုံး၏အပြစ်များကိုဆေးကြောပေးသည်ကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ၊ မိတ်ဆွေသည် မိတ်ဆွေ၏အပြစ်မှလွတ်ငြိမ်း ချမ်းသာခွင့် ရလိုလျှင်၊ ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှုသည်နှစ်ခြင်းခံသောအခါ မိတ် ဆွေ၏အပြစ်များကို သခင်ယေရှုအပေါ်လွှဲပြောင်းပေးခြင်းသ တင်းကောင်း ကို မိတ်ဆွေယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်တင် သတ်ခြင်းခံကာအ သွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအကြောင်းမှာသူ သည် ယောဟန်ထံမှ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် များကို သူယူဆောင်သွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအချက်ကို ယုံကြည်ခြင်း သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိရန်လုံလောက်သည်။ ရှင်ပေါ လုကိုယ်တိုင်က ယောဟန်အားဖြင့် သခင်ယေရှုနှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့် ကား တိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခဲ့ ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပါသည်။
ဟေဗြဲ ၁၀း၂၁-၂၂ ကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ကြပါစို့။ ၄င်းကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင် “ထိုမျှမက ငါတို့၌ ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကိုအုပ်စိုးသည့် ကြီးမြတ်သောယဇ်ပုရောဟိတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ ငါတို့၏စိတ်နှလုံးကို ဆိုးညစ်သောအသိစိတ်နှင့်ကင်းစင်စေရန် ပက်ဖျန်းခြင်းခံယူလျက် ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်း စင်ကြယ်သောရေဖြင့်ဆေးကြောကာ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစိတ်ချမှုအပြည့်အ ဝနှင့် ဖြောင့်မှန်သောစိတ်နှလုံးတို့ဖြင့် အထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြကုန်စို့”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဤနေရာတွင် "ရေ ကြည်ဖြင့်ဆေးကြော ခြင်း"သည် လူသားများအား လုံး၏အပြစ်ကိုဆေးကြောရန် ယောဟန်အား ဖြင့်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကို ရည်ညွှန်း ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ထိုကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့်ဓမ္မသစ်ကျမ်းတို့တွင် သတင်းကောင်း ၏ တည်ဆောက်မှုစနစ်များသည် သခင်ယေရှု၏နှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူ၏အသေခံခြင်းများဖြစ်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ မိတ်ဆွေသည်လည်းပေါလုယုံကြည်ခြင်းကဲ့သို့ ယုံကြည် ခြင်းရှိရမည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ခရစ်ယာန်အများစုတို့က ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကိုရေနှစ် ခြင်းပေးသောအခါ လောကလူသားများအားလုံး၏အပြစ်ကို ဆေးကြောခဲ့ သည့်အကြောင်းအရာကိုမသိဘဲလျက် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြသည်။ အချို့သောသီအို လျော်ဂျီသမားများက လူတွေကအပြစ်လွှတ်ခြင်းရရှိရန် အတွက် ရေနှစ်ခြင်းခံရမည်ဟု တိုက်တွန်းကြသည်။ ဤတိုက်တွန်းမှုသည် သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြထား သည့်အတိုင်းစစ်မှန် သောရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကိုသိရှိခြင်းမရှိဘဲ တိုက်ခြင်းသာဖြစ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ရေထဲတွင်နှစ်ခြင်းခံကြသောအခါ အစည်းအဝေးကျင်းပရုံမျှဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များလွှတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မရနိုင်ပါ။ ခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းနှင့် သူ၏အသွေးတော်များက ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် များကိုဆေး ကြောပေးခဲ့သည်။ သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူများသည် သူတို့၏ အပြစ်များမှလွတ်ငြိမ်းချမ်း သာခွင့်ရရှိကြသည်။ သခင်ယေရှု၏အသွေး တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ဒဏ်ခံမည့်ပြစ်ကြွေးအားလုံးပေး ဆပ် ပြီးခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ 
“ငါတို့၏စိတ်နှလုံးကို ဆိုးညစ်သောအသိစိတ်နှင့်ကင်းစင်စေရန် ပက်ဖျန်းခြင်းခံယူလျက် ကိုယ်ခန္ဓာကိုလည်း စင်ကြယ်သောရေဖြင့်ဆေး ကြောကာ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောစိတ်ချမှုအပြည့်အဝနှင့် ဖြောင့်မှန်သောစိတ်နှလုံးတို့ဖြင့် အထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြကုန်စို့” ‌(ဟေဗြဲ ၁၀း၂၂)။ ဟေဗြဲသြဝါဒစာရေး သူက စစ်မှန်သောနှလုံးသားယုံကြည်ခြင်းအ ပြည့်ဖြင့် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ရမည်ဟု ဖော်ပြထား သည်။ သတင်းကောင်းကို စိတ်ချ လက်ချသက်ဝင်ယုံကြည်ခြင်းနှလုံးသား အပြည့်အဝဖြင့် မိတ်ဆွေသည် ဘုရားသခင်ထံချဉ်းကပ်နိုင်ပါသည်။ 
ယနေ့ခရစ်ယာန်များသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရ ရှိကြလိမ့်မည်ဟု စိတ်နှလုံးဖြူစင်စွာဖြင့်မြော်လင့်ကြသည်။ သို့သော် အ ပြစ်လွှတ် ခြင်းခံရသောသူများအထဲ၌သာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်သည်။ လူများစွာတို့သည် ဤအကြောင်းအရာကိုမသိကြသော ကြောင့် သူတို့က သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်းနှင့်သူ၏အသွေးတော်သ တင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ် ခြင်းရရှိရန်ဆန္ဒရှိကြသည်။ သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သော်လည်း သူ၏နှစ် ခြင်းခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်း လောင်းသောအသွေး တော်မယုံကြည်သောသူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်မရရှိနိုင် ချေ။အကြောင်းမှာ သူတို့မှာ ဖြူစင်သောနှလုံးသားများ မရှိကြသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ 
ရှင်ပေါလုသည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ် တွင်သူသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော်ကိုယုံကြည်သောကြောင့် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခဲ့သည်။ ထို့ပြင်၊ ဤယုံကြည်ခြင်းကို သူသည် နေရာအနှံ့ဝေငှခဲ့ပြီး၊ ယုံကြည်မှုလွှဲမှားသူအဖြစ်စွပ်စွဲခြင်းခံကာ သတ်ဖြတ်ခြင်းခံခဲ့သည်။ သို့သော် သူ၏နှလုံးသားထဲတွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်သောကြောင့် သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို သေသည့်တိုင်အောင် သူဝေငှနိုင်ခဲ့သည်။ “ငါ့ကိုခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူသောအရှင်အားဖြင့် ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို ငါတတ်စွမ်းနိုင်၏” (ဖိ လိပ္ပိ ၄း၁၃)။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်း အတွက်ဝမ်းသာစ ရာဖြစ်သည်။ သူသည်ဘုရားသခင်ကိုအစေခံကာ ဘုရားသခင် ဆီသို့ ရောက်သည့်တိုင်အောင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကွယ်ကာမှုအောက် တွင် အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ ရှင်ပေါလုကဲ့သို့သော ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူများ သာလျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ရရှိနိုင်သည်။
ရှင်ပေါလု၏ယုံကြည်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြပါစို့။ ကောလောသဲ ၂း၁၂ ထဲတွင် “သင်တို့သည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကိုယ်တော်နှင့်အတူသင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံရလျက် ခရစ်တော်ကို သေသောသူတို့ထဲမှ ထမြောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်ကို ယုံကြည်သောအားဖြင့် ထိုသခင်နှင့်အတူ ထမြောက်စေခြင်းကိုခံရကြ၏”ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ယော ဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရ၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူ ၏ အပြစ်များကိုလွတ်ငြိမ်းခွင့်ရရှိခဲ့သည်။
 


ရှေးခေတ်မှစ၍ခရစ်ယာန်ဘာသာသည်မည်ကဲ့သို့ တက်ပြောင်းလဲခဲ့သနည်း


ယခု သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည် ခဲ့ပြီး နောက်တပည့်တော်တစ်ပါးဖြစ်လာသော ညီမငယ်တစ်ဦး၏ ကတိ ဝန်ခံချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြပါစို့။
"ကျွန်မအသက်ကြီးလာခဲ့သော်လည်း ကလေးရနိုင်တော့မှာမဟုတ် ဘူး။ ဒါကြောင့် ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးရရှိရန်ဘု ရားကျောင်း တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ကျွန်မတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မတစ်ဦး တည်းအိမ်မှာနေတဲ့အ ချိန်မှာပင်လျှင် ကလေးရဖို့ရန် အနည်းဆုံးနှစ်နာရီမှ သုံးနာရီအထိဆုတောင်းခဲ့တယ်။ ဤဘာသာရေးကျင့်သုံးမှုများသည် ကျွန် မနေ့စဉ်အသက်တာ၏တစိတ်တ ဒေသဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ဤကဲ့သို့သောဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှုဖြင့် ကျွန်မအသက်ရှင်နေသည့် အချိန်တွင် အသက်ကြီးသောအမျိုးသမီးတစ်ဦးကို တွေ့ခဲ့သည်။ ကျွန်မ သည် ဘုရားသခင်ထံကလေးရဖို့ဆုတောင်းလိုလျှင် သူမထံမှလက် တင်ဆု တောင်းခြင်းရရှိသင့်သည်ဟု ထိုအမျိုးသမီးကပြောခဲ့တယ်။ ဤအမျိုးသမီး သည် ဘုရားသခင်၏သ တင်းကောင်းသယ်ဆောင်သူဟု ကျွန်မကြားသိခဲ့ သောကြောင့် ကျွန်မအပေါ် လက်တင်ရန် ကျွန်မခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ ထိုအချိန် တွင် ကျွန်မမခံ စားခဲ့ဖူးသေသာအ တွေ့အကြုံတစ်ခုကို ရရှိခဲ့တယ်။ ကျွန်မ လျှာသည်လှိမ့်လာခဲ့ပြီး ထူးခြားသောဘာ သာစကားကို ကျွန်မပြောခဲ့ တယ်။ ထူးခြားသောတစုံတခုနှင့် ကျွန်မကိုမြင့်သော နေရာသို့ဆွဲဆောင် သောအစွမ်းအစကို ကျွန်မခံစားခဲ့တယ်။
ဤအတွေ့အကြုံသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းနှင့် ကျွန်မ ဆုတောင်းခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်ပေးသောအဖြေဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကျွန် မယုံကြည် ခဲ့တယ်။ ကျွန်မ၏နဖူးပေါ်တွင်လက်တင်ပေးသောထိုအမျိုးသ မီးသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှ လာသောဆုကျေးဇူးပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ ပရောဖက်ပြုနိုင်သူနှင့် အနာရောဂါငြိမ်းစေနိုင်သူဖြစ်ဟန်ရှိတယ်။ သူမ သည် ဘုရားသခင်၏စကားတော်၌ ပညာသင်ဖူးခဲ့သူမဟုတ်ပေ။ သို့သော် သူမသည် သင်းအုပ်ဆရာများစွာတို့ကို ကူညီပေးခဲ့သူနှင့် လက်တင် ခြင်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်ပညာပေး နိုင်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်မှစပြီး၊  3"နှိုးကြားရေးလှုပ်ရှားမှု"ဟု ခေါ်သောအစည်းအဝေး များသို့ ကျွန်မတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ဤအစည်းအဝေး၌ ကျွန်မဆုတောင်း ခြင်းတစ်ခုတွင် ကျွန်မ၏ခန္ဓာကိုယ်တုန်လှုပ်ခြင်းနှင့် ကျွန်မ၏နှလုံးသား သည် ဘုရားသခင်နှင့်ကျွန်မ၏ အိမ်နီးချင်းများအပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့် လောင်ကျွမ်းခဲ့သည်။ အလားတူ အခြားသောသူများအပေါ်တွင်လည်း ဤ အတွေ့အကြုံများဖြစ်ပျက်ခဲ့ကာ လူတွေက မူးဝေပြီးအခြား သောဘာသာ စကားပြောခဲ့ကြသည်။ နတ်ဆိုးစွဲ သောသူများစွာရှိခဲ့ပြီး၊ ဤအစည်းဝေး ခေါင်းဆောင်သည် နတ်ဆိုးများကို မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်။ ဤနှိုးထမှု၊အား သစ်လောင်းခြင်းလှုပ်ရှားမှု၏ရည် ရွယ်ချက်သည် တုန်လှုပ်ချောက်ခြားမှု၊ ပရောဖက်ပြုခြင်း၊ နတ်ဆိုးများနင်ထုတ်ခြင်းနှင့် အခြားသောဘာသာစ ကားပြောဆိုခြင်းများအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ခံစားရန် လူတွေ ကိုကူညီပေးသောလှုပ် ရှားမှုဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဤအတွေ့အကြုံများထဲ တွင် ကျွန်မသည်အပြစ်ရှိသေးခဲ့တယ်။ ကျွန်မအထဲတွင်ရှိသော အပြစ် များက ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ရှက်ကြောက် ခြင်းများဖြစ်စေခဲ့တယ်။
 
3စစ်မှန်သောနှိုးထမှုသည် ခ၇စ်ယာန်အသက်တာ၏ သဘာဝနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာတစ် ခုဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာ ရင့်ကျက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ ဝိညာဉ်တော်အသီးအားဖြင့်သက်သေ ပြသသည်။ သို့သော်ယခုနှစ်များတွင် အချို့သောလှုပ်ရှားမှုများသည် "နိုးထမှု"အစီအစဉ်ရှိခဲ့ကြ သော်လည်း သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဝိညာဉ်ရေးရာရင့် ကျက်မှု မဖြစ်ထွန်း စေခဲ့ပေ။ သူတို့၏ "နိုးထမှု"များက ထိန်းချုပ်မှုမရှိသောစိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ထွန်းစေသည်။ သံသာယ ဖြစ်ဖွယ်သောအမူအရာများအားဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ပြီး၊ သမ္မာကျမ်းစာသွန်သင်ချက်နှင့်မညီညွတ်ပေ။ သမ္မာကျမ်း စာဖော်ပြချက်ထက်ကျော်လွန်သွားခဲ့သည်။
ဤအရာများသည် ပြဿနာဖြစ်ထွန်းစေသောသွန်သင်ခြင်းများနှင့်ကျင့်သုံးမှုများဖြစ်ကြ ပြီး၊ ငြင်းခုံစရာကောင်းသောအားသစ်လောင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်နှိုးထမှုသာဖြစ်သည်။ ခရစ်မားတစ်(ဒ်) အတွေ့အကြုံများသည် သမ္မာကျမ်းစာဖော်ပြချက်နှင့်မညီညွတ်ပေ။ မှားယွင်းသောလှုပ်ရှားမှုများ၊ မှားယွင်းသောသွန်သင်မှုများ၊ မှားယွင်းသောပရောဖက်ပြုခြင်းများ၊ မှားယွင်းသောအံ့သြဖွယ်နိမိတ် လက္ခဏာများသာဖြစ်သည်။ သို့သော် ဤလှုပ်ရှားမှုများ၏အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသောယူဆ ချက်သည် သူတို့က လူများစွာတို့ကိုကျိန်စာတိုက်ခဲ့ကြပြီး၊ လူတွေက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်း ဝပ်ခြင်းသမ္မာတရားကိုလွှဲမှားစွာသိရှိခဲ့ကြ၍ သတင်းကောင်းကိုဘေးချိတ်ထားခဲ့ကြသည်။

ထိုကြောင့်၊ ကျွန်မဆုတောင်းသည်အခါခါတိုင်း အပြစ်တရား၏ပြဿ နာကိုဖြေရှင်းပေးရန်အတွက်ကျွန်မရိုးသားစွာဆုတောင်းခဲ့တယ်။ ကျွန်မ သည် အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သော်လည်း လူတွေက ကျွန်မကိုကောင်းကင် တမန်တစ်ပါးကဲ့သို့ လေးစားခဲ့တယ်။ ကျွန်မမှာကောင်းသောယုံကြည်ခြင်း ရှိခဲ့သော်လည်း မှားယွင်းမှုပြုခဲ့တယ်။ ကျွန်မ၏အမှားများကို အသိအမှတ် မပြုခဲ့လျှင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ရရှိရန်အခွင့်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ၊၊
ထိုနောက်ကျွန်မသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို သယ်ဆောင် သော လူများနှင့်တွေ့ခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကိုရရှိခဲ့တယ်။ ယခုကျွန်မသည် အမှန်တကယ်ဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကို ကျွန်မ ယုံကြည်ခဲ့ပြီး သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို ရရှိခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လောက တစ်ခုလုံးတွင်ရှိသောခရစ်ယာန်အားလုံး သည်လည်း ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်ပြီး သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိကြပါစေဟု ကျွန်မ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ကို ကျွန်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်။"
ဤနေရာတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်အတွက် ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကိုယုံကြည်ရန်လိုအပ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သင်ယူခဲ့ သည်။ မိတ်ဆွေသည် အပြစ်များမှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရယူလိုပါက ယော ဟန်အားဖြင့်သခင်ယေ ရှုဗတ္တိဇံခံခြင်းကိုမိတ်ဆွေယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဧဖက် ၄း၅ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့် ကြပါစို့။ "သခင်တပါး၊ ယုံကြည်ခြင်းတပါး၊ ဗတ္တိဇံတပါးရှိ၏။" ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခဲ့သော သခင်တပါးနှင့် ဗတ္တိဇံတပါးရှိသည်ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းရရှိရန်အတွက် ယောဟန်အားဖြင့် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်သူသွန်းလောင်းသော အသွေးတော်ကို ကျွန်ုပ် တို့အားလုံးယုံကြည်ရကြမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံ ကြည်ခြင်းမ ရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဘယ်သော အခါမှ ကိန်းဝပ် လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
တခါတုန်းက စင်ကြယ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းခြင်းလှုပ်ရှားမှုက သူတို့ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန်ကူညီပေးသည်ဟု သွန်သင်ယုံကြည် သောလူအချို့ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ဤကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုများဆက်သွယ် လျှင် ကျွန်ုပ်တို့အထဲ၌ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်သည်ဟု မိတ် ဆွေယူဆသလား။ စင်ကြယ်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းခြင်းလှုပ်ရှားမှုများအားဖြင့် မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့သလား။ ၄င်းကြောင့်သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့လျှင် မိတ်ဆွေသည် ယုံကြည်ခြင်းကို စောင့် ထိန်းရန် လိမ္မာပါလိမ့်မည်။ သို့သော် ဤအရာများအားဖြင့် မိတ်ဆွေ အပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်ခဲ့လျှင် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကို ကယ်တင်ရန် ကြွလာခြင်း၊ ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကား တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းများလိုအပ်မည်မဟုတ်ပေ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိခြင်းသည် မိတ်ဆွေအပြစ် များမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခြင်းပေးနီုင်သော သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း နှင့် အသွေးတော်သွန်လောင်းခြင်းသတင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဆုကျေးဇူးပင် ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းအားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းနှင့် ခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိသော သူများအပေါ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ် ခြင်းသည် ဆုကျေးဇူးတစ်ပါး ဖြစ်သည်။
အားသစ်လောင်း/နှိုးထခြင်းလှုပ်ရှားမှုတွင် စိတ်ဝင်စားသူများကြား တွင် စိတ်အားထက်သန်စွာနောင်တရခြင်းနှင့် ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်း သည်သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် ကူညီပေးနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်သူ အချို့လည်းရှိသည်။ လူတစ်ဦးသည် သူ၏နှလုံးသားထဲတွင်အပြစ်ရှိသော် လည်း နောင်တရခြင်းနှင့်ဆိုင်သော ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဆုတောင်းလျှင် ထိုသူသည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိလိမ့်မည်ဟု သူတို့က ပြောကြ သည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ပျံ့နှံ့နေသော ပင်တေဂုတ္တေ-ခရစ်မားတစ်(ဒ်) လှုပ်ရှားမှုသည် ၁၈၀ဝ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် စတင်ခဲ့ သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုသည် စက်မှုတော်လှန်ရေးနောက်ပိုင်း လူတွေ၏အ ကျင့်စရိုက်များနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားများယိုယွင်းပျက်စီးသည် နောက်ပိုင်း တွင် စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ လူများစွာတို့၏နှလုံးသားများသည် ကြီး ကြီးမားမားစိတ်ပျက်လက်ပြတ်ဖြစ်နေသည့် အချိန်တွင် ၄င်းလှုပ်ရှားမှု သည် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ဘုရားသ ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်တွင် အခြေပြုသောယုံကြည်မှု လျော့နည်းလာ ခဲ့ပြီး အသစ်သောဘာသာရေးလှုပ်ရှားမှု ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ပင်တေ ဂုတ္တေ-ခရစ်မားတစ် (ဒ်) လှုပ်ရှားမှု၏ရည်ရွယ်ချက်သည် သန့်ရှင်းသော ဝိ ညာဉ်တော် (ဘုရားသခင်) ကို ကိုယ်ကာယဖြင့် လက်တွေ့ခံစားခြင်း ဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို မျက်စိဖြင့်မြင်တွေ့ကာ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တန်ခိုးများကို ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်တို့ဖြင့် တွေ့ကြုံခံစားသော လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။
သို့သော် ဤလှုပ်ရှားမှု၏ဆိုးရွားသောချို့ယွင်းချက်မှာ ယုံကြသည်သူ များသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဝေးကွာခဲ့ကြပြီး၊ ကိုယ် ကာယနှင့်စပ်ဆိုင်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာများကို ရှာဖွေသောဘာသာရေး ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကွင်းဆက်အနေဖြင့်၊ ဤအသစ်သောလှုပ်ရှားမှုသည် နောက်လိုက်သူများကို နတ်ဆိုးစွဲသောနတ်ဆရာများ ဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။ ယနေ့၌ပင် ပင်တေဂုတ္တေ-ခရစ်မား တစ်(ဒ်)လှုပ်ရှားမှု၌နစ်မွန်းနေသူများ က လူတစ်ဦးသည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့ လျှင် သူသည် ကြွယ်ဝချမ်း သာမည်၊ ကျန်းမာခြင်းရရှိမည်၊ လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီ တိုင်းတွင်အောင်မြင် မှုရရှိမည်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိပြီးအခြားသောဘာ သာစကား ပြောလာမည်၊ အခြားသူမားအနာရောဂါငြိမ်းစေနိုင်သောတန်ခိုးရှိမည် စ သည်ဖြင့်ယုံကြည်ကြည်ကြသည်။ ပင်တေဂုတ္တေ-ခရစ်မားတစ်(ဒ်)လှုပ်ရှား မှုသည် ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားသို့ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုသည် သတင်း ကောင်း၌လူတွေ၏ယုံကြည်မှုကိုဖျက်စီးပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်ကိန်းဝပ် ခြင်းရရှိရန် ပိတ်ပင်တားဆီးသော လှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်။
ခေတ်သစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၅၀ဝခန့် တွင် လုဿာ နှင့်ကာလ်ဗင်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို အခြေခံထားသည်။ သို့သော် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို နယ်နိမိတ်ကန့်သတ်ထားသော ကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး သမ္မာ ကျမ်းစာအတိုင်း မားမားမတ်မတ် ထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ပြဿနာ သည် ခေတ်သစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာမှစပြီး ခရစ်ယာန်အများစုက သခင်ယေ ရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်အ သေခံခြင်းတို့၏အရေးပါ မှုကို အသိအမှတ်မပြုဘဲလျက် သူတို့သည် သခင်ယေရှုကိုသာ ယုံကြည် ကြသည်။ ပို၍ဆိုးသွမ်းသောအရာမှာ လူတွေကခရစ်ယာန်ဘာ သာ၏မှား ယွင်းသောအယူဝါဒများကို နှစ်ထောင်းအားရကြကာ ကိုယ်ကာယနှင့် စပ် ဆိုင်သောအတွေ့အကြုံများကိုသာ အလေးထားကြသည်။ လောကလူသား အားလုံး၏အပြစ်များကိုယူဆောင်ရန် ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ထိုအပြစ်တရားများအတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံရန်လက် ဝါးကပ်တိုင်တော်ပေါ်တွင် သူ၏အသေခံခြင်းတို့ကို ခရစ်ယာန်များက ယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းက မိတ်ဆွေကို သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ရရှိစေ မည်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် စိတ်ပျက်နုံခြာဖွယ်ကောင်းသောဘာ သာရေးသို့ ရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းသည် လူတွေက ယောဟန်ထံမှ သခင်ယေရှုရရှိခဲ့သောဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်း ခဲ့သောအသွေးတော်တို့၏သမ္မာတရားများကို အထီမဲ့မြင်ပြုခဲ့ကြခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သမ္မာတရားကိုသိရှိရန် သခင်ယေရှုကပြောပြထားသည်။ ယော ဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူ သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ယုံကြည် ခြင်းသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ 
မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိလိုပါက ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေးသောအခါ မိတ်ဆွေ၏အပြစ်များကိုသူ့အပေါ်မှာ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် သူ၏အသွေးတော်သည် မိတ်ဆွေအပြစ်အား လုံးခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိရန် တရားစီရင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကို မိတ်ဆွေယုံကြည် ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလျှင်မိတ်ဆွေသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော် ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်ကိုရွေးနှုတ် ကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းအဖြစ်ယုံကြည်ကြသည်။သို့သော် သခင်ယေ ရှု၏အသွေး တော်ကိုသာ ယုံကြည်ကြသောမိတ်ဆွေတို့သည် အပြစ်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခြင်း ရရှိမည်လား။ ရရှိနိုင်လား။ မိတ်ဆွေသည် လွတ်မြောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်လျှင် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းစစ် မှန်သောအဓိပ္ပါယ်ကို မိတ်ဆွေကောင်းမွန်စွာပိုင်း ခြားသိမြင်ခြင်းမရှိခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုကိစ္စတွင် မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားထဲတွင် အပြစ်ရှိသေး သည်ကိုဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် အ သွေးတော်ကို တစ်ခုတည်းသောယုံကြည်ခြင်းအဖြစ် သဟဇတဖြစ်အောင် ပေါင်းစပ်နိုင်မှသာလျှင်မိတ်ဆွေ၏အပြစ်များမှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိပြီး၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ လောကကိုအောင်မြင်နိုင် ရန် ကူညီပေးနိုင်သော စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းတစ်ခုတည်းရှိသည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြထားသည်။ “ဝိညာဉ်တော်၊ ရေ၊ သွေးတည်းဟူ သော သက်သေသုံးပါးရှိ၍ ထိုသုံးပါးတို့သည် တညီတညွတ်တည်းဖြစ်ကြ၏” (၁ယော ၅း၈)။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ် မှကယ်တင်လိုသောကြောင့် ယောဟန်သည် သခင်ယေရှုကို ဗတ္တိဇံပေး စေပြီး၊ သူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံစေခြင်း ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်အများစုတို့သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လျက်နှင့် အပြစ် လွှတ် ခြင်းအခွင့်မရရှိခြင်းအကြောင်းသည် ယောဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှု ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သူသွန်းလောင်းခဲ့သောအ သွေးတော် အားဖြင့် အမှုပြီးစီးအောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသောသတင်းကောင်း ကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤအချက်နှစ်ခုတို့ကိုယုံကြည် သောသူများသည် အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိပြီး၊ သူတို့၏နှလုံးသားထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။
လူတွေက သူတို့၏အပြစ်များဆေးကြောခြင်းခံခဲ့သည်ဟု သိရှိလာကြ သောအခါ သူတို့နှလုံးသာညးသည် ငြိမ်သက်ခြင်းရရှိလာပြီး၊ သူတို့သည် စိမ်းလန်းသောရေကဲ့သို့ စိမ်းလန်းစိုပြောလာမည်ဖြစ်သည်။ လူတစုံတ ယောက်၏နှလုံးသားထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်သည်နှင့် တပြိုင်နက် ငြိမ်သက်ခြင်းသည် သူတို့၏နှလုံးသားထဲတွင်ရောက်ရှိလာပြီး၊ သူ၏နှလုံးသားထဲမှ ငြိမ်သက်ခြင်းကို စမ်းရေပမာထွက်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းသတင်းကို ဝေငှသောအ ခါ ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည် ခြင်းနှင့်ဝိညာဉ်တော်၌လျှောက်လှမ်းခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်ကို တွေ့ကြသည်။ ဤငြိမ်သက်ခြင်းမျိုး ကို ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားထဲတွင် တစ်ကြိမ် တစ်ခါမျှရှိခဲ့ဖူးမည်မဟုတ်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာသည် ကြည်လင်အေးချမ်းမည် ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့နှ လုံးသားသည်လည်း ပြည့်စုံသောပျော်ရွှင်ခြင်းရှိလာမည်ဖြစ် သည်။ ဤ သတင်းကောင်းမှကျွန်ုပ်တို့သည် အဝေးသို့တိမ်းရှောင်မထွက်ပြေး နိုင်ပေ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားထဲတွင် အစဉ်အမြဲ တည်ရှိပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ဝေငှရန်တွန်းပို့စေ မည်ဖြစ်ပြီး၊ ထိုတရားကိုယုံကြည်သောသူများသည်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်ကိုရရှိစေမည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ် တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သော ကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကောင်းချီးပေး မည်ဖြစ်သည်။ ယခုတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိရန် သခင်ယေရှု ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကား တိုင်တော်ပေါ် တွင်သွန်းလောင်းသောသူ၏အသွေး တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်ရှိသော သူများသည် လောကလူသားများ၏ အပြစ်ကိုယူဆောင်ရန်အတွက်ယော ဟန်အားဖြင့်သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် သူတို့၏အပြစ်များအတွက်တ ရားစီရင်ခြင်းခံရန် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းကို အစပြု ယုံကြည်ခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးသည်။ သူတို့သည်ထိုသို့ပြုလျှင် နောက်ဆုံးတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိပါလိမ့်မည်။