Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၈ - သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်

[8-13] သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဆုကျေးဇူးများ (ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၆း၅-၁၁)

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်ဆုကျေးဇူးများ
(ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင် ၁၆း၅-၁၁)
“ယခုမူကား ငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောအရှင်ထံသို့ ငါသွားတော့မည်။ သို့သော် သင်တို့ထဲမှ မည်သူကမျှ ‘ကိုယ်တော်သည် မည်သည့်အရပ်သို့ သွားမည်နည်း’ဟု ငါ့အား မမေးကြ။ ထို့ပြင် ဤအကြောင်းအရာများကို သင်တို့အား ငါပြောသောကြောင့် သင်တို့စိတ်နှလုံးသည် ဝမ်းနည်းခြင်းနှင့် ပြည့်လျက်ရှိ၏။ သို့သော် ငါသည် သင်တို့အား ဟုတ်မှန်ရာကိုပြောမည်။ ငါသွားရခြင်းသည် သင်တို့အတွက်အကျိုးရှိ၏။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ငါမသွားလျှင် ကူညီမစသူသည် သင်တို့ထံသို့လာမည်မဟုတ်။ ငါသွားလျှင်မူကား ထိုအရှင်ကို သင်တို့ထံသို့ ငါစေလွှတ်မည်။ ထိုအရှင်ရောက်လာသောအခါ လောကီသားတို့အား အပြစ်အကြောင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအ ကြောင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းတို့ကို ဖော်ပြမည်။ သူတို့သည် ငါ့ကိုမယုံကြည်ကြသောကြောင့် အပြစ်အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ငါသည် ခမည်းတော်ထံသို့သွား၍ သင်တို့သည် ငါ့ကိုတွေ့မြင်ရတော့မည်မဟုတ်သောကြောင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဤလောကကိုအုပ်ချုပ်သူသည် တရားစီရင်ခြင်းခံရပြီဖြစ်သောကြောင့် တရားစီရင်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းကောင်း ဖော်ပြမည်။”
 

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက် များသည်အဘယ်အရာများဖြစ်ကြသနည်း
သူသည် လောကအပြစ်ကို၄င်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို၄င်း၊ တရားစီရင်ခြင်းကို၄င်း ဖော်ပြသည်

ကမ္ဘာဦးကျမ်း ၁း၂ တွင် “မြေကြီးသည် အသွင်သဏ္ဌာန်မရှိ၊ လဟာ သက်သက်ဖြစ်၏။ နက်ရှိုင်းရာအရပ်၏မျက်နှာပြင်ကို မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်း၍ ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည် ရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ရစ်ဝဲလျက်နေတော်မူ၏”ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ရှုပ် ထွေးခြင်းနှင့်အပြစ်တရားအားဖြင့် ပြည့်ဝသောနှလုံးသားများထဲတွင် ကိန်း ဝပ်ခြင်းမရှိကြောင်း ဤကျမ်းပိုဒ်ထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့ သော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သော သူများ၏နှလုံးသားများထဲ၌သာ လျှင် သူကိန်းဝပ်လျက်ရှိသည်။ သို့သော် လူများစွာတို့သည် သူတို့နှလုံး သားများထဲ၌အပြစ်ရှိလျက်ပင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရ ရှိနိုင်သည်ဟု ပြောဆိုသောတယူသန်သော ယုံကြည်ခြင်း၏လွှမ်းမိုးမှု အောက်တွင် ဘိုးမသိဘမသိ၊ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ သောအသက်တာမျိုးအားဖြင့် အသက်ရှင်သောလူများစွာရှိသေးသည်။
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအရူးအမူးများဖြင့် ဝိညာဉ်တော်ရရှိ ခြင်းသည် ကောင်းသောဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ပေ။ စာတန်၏လုပ်ဆောင်မှု များသည် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ဖြစ်နေကြသော ဘာသာရေးအယူသီးသည့်ယုံ ကြည်သူများအပေါ်တွင် သက်ရောက်လျက်ရှိသည်။ ဘာသာတရားကိုင်း ရှိုင်းယောင်ဆောင်ပြုအရူးအမူးသမားများသည် စာတန်၏လှည့်စားမှုနှင့် လွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင် လွယ်လင့်တကူကျဆုံးခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော၊ တိကျသည့်စိတ် ရှိသော ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီး သူ့မှာ စေ့စပ်သေချာသည့်ဆန္ဒ ရှိသည်။ သူသည် ဤလောကကိုဖန်ဆင်းခြင်းထဲတွင် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၊ သူ ၏သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့် အလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောကတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် မည် သည့်အလုပ်မျိုးကိုလုပ်ဆောင်ကြောင်းကို လေ့လာကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
 


သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အပြစ်တရားကို လူသားများအားဖွင့်ပြသည်


သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ပထမဦးဆုံးသောလုပ်ဆောင်မှုမှာ အ ဘယ်အရာ ဖြစ်သနည်း။ သူသည် လောကလူသားများ၏အပြစ်ကိုသိစေ သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် အပြစ်ဖော်ပြခြင်းခံသောသူများသည် ယောဟန်ထံမှသခင်ယေရှုခံခဲ့သောဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသောအသွေးတော်သတင်းကောင်းကို မလက်ခံသေးသော သူများဖြစ် ကြသည်။ သူသည် ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုမယုံ ကြည်သေးသောသူများ၏အပြစ်များနှင့် အပြစ်များအားလုံးကိုကို ထင်ရှား သိစေသည်။
 


သူသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လူသားများအားဖော်ပြသည်


သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြုသောဒုတိယအချက်သည် မည်သည့်အ ရာ ဖြစ်သနည်း။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို၄င်း၊ အပြစ် သားများအား သူတို့အပြစ်များမှကယ်တင်ခြင်း အမှုအောင်မြင်ပြီးစီးမှုကို ၄င်း၊ သက်သေခံသည်။ ယောဟန် ၁၆း၁၀ တွင် “ငါသည် ခမည်းတော်ထံသို့သွား၍ သင်တို့သည် ငါ့ကိုတွေ့မြင်ရတော့မည်မဟုတ်သောကြောင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုလည်းကောင်း”ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာဆိုလိုသောဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကို ကျွန်ုပ် တို့သိရှိ ရန်လိုအပ်သည်။ ၄င်းသည် သခင်ယေရှုက ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန် ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းအားဖြင့် လောကသားများအပြစ်အားလုံးယူဆောင်သွား ခဲ့ပြီး၊ သူ့ကို ယုံကြည်သောသူများသည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်အား ဖြင့်ဖြောင့် မတ်ခြင်းရရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သခင်ယေရှုသည် ယောဟန် အားဖြင့်ဗတ္တိ ဇံခံယူခဲ့ပြီး၊ လောက အပြစ်များအားလုံးကိုလက်ခံခဲ့ကာ ကား တိုင်တော်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းလျက် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး အပြစ်သား များအားလုံး၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်ပေးခဲ့သောသတင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ သခင် ယေရှုသည်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်အတိုင်း ရေနှင့်အသွေးတော် အားဖြင့် လောကအ ပြစ်များအားလုံးယူဆောင်သွားခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ များ၏သခင် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူတွေအား ယောဟန်အားဖြင့်သ ခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်း သောအသွေးတော်ကို ယုံကြည်ရန် ကူညီပေးသည်။ ထိုကြောင့် သူသည် လူတွေကို သူတို့ အပြစ်များမှ ခွင့်လွတ်ခြင်းရရှိရန် ကူညီပေးသည်။ ဘုရား သခင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များသည် သုံးပါးတဆူတွင်ပြီးပြည့်စုံသည်ကို မိတ် ဆွေသိသင့်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သတင်းကောင်းအ တွက်လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်ကို လူတွေ အားယုံကြည်စေသည်။ စစ်မှန်သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း သည် မှန်ကန်ကြောင်း သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က အာမခံပေးသည်။
 


သူသည် အပြစ်စီရင်ခြင်းကို လူသားများထံဖော်ပြသည်


သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တတိယမြောက် အလုပ်သည် အဘယ် အရာဖြစ်သနည်း။ သူသည် စာတန်၏လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖျက်စီး သည်။ စာတန်သည် "သင်သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်နိုင်သော်လည်း ခရစ် ယာန်ဘာသာသည် လောကတွင်ရှိသောဘာသာတရားတစ်ခုသာဖြစ် တယ်" ဟု ပြောခြင်းအားဖြင့် လူတွေ၏အတွေးထဲတွင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပြောသည်။ စာတန်သည် သခင်ယေရှု ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်တော် ပေါ်တွင်သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်ကို မယုံကြည်ရန် တားဆီးပိတ်ပင် သည်။ သို့မှသာ သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သော်လည်း သူတို့၏ အပြစ်များမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ရရှိကြလိမ့်မည်မ ဟုတ်ပေ။ စာတန် သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို "ရိုးရိုးသာမန်"ဘာသာရေးအဖြစ် လျော့ပေါ့စေ သောကြောင့် မြောက်များစွာသောလူတို့သည် စာတန်၏လိမ်ညာခြင်းသို့ သားကောင်အဖြစ်ကျရှုံးသွားကြသည်။ ထိုကြောင့် သူတို့ကသခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းကို ကောင်းသောလူဖြစ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်ဟု ခံယူကြ သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်း၏စစ်မှန်သောရည်ရွယ်ချက် မှာ ဖြောင့်မတ်သောသူအဖြစ်ဒုတိမွေးဖွါးခြင်းခံယူခြင်း ဖြစ်သည်။
မိတ်ဆွေမှာ မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်းမရှိသင့်ပေ။ မိတ်ဆွေသည် သခင်ယေရှုကို မည်မျှပင်ယုံကြည်နေပါစေ မှားယွင်းသောယုံကြည်ခြင်းက မိတ်ဆွေအား သန့်ရှင်းခြင်းမပြုနိုင်ပေ။ မိတ်ဆွေသည် မှားယွင်းသောယုံ ကြည်ခြင်းရှိလျှင် စာတန်သည်မိတ်ဆွေကို လှည့်ဖြားသောကြောင့် မိတ် ဆွေသည် သခင်ယေရှုကို သိရှိမည်မဟုတ်ပေ။ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင် တွေ့နိုင်မည်လည်း မဟုတ်ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိသောသူများအတွက် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်သည် ကယ်တင်ခြင်း အကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အာမခံပေး သည်။ မိမိနှလုံးသားတွင်အပြစ်ရှိသောသူများ၏ယုံကြည်ခြင်းများသည် အ သုံးမဝင်ပေ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သတင်းကောင်းသမ္မာတရား၏မှန် ကန်မှုကို သက်သေခံသည်။ သခင်ယေရှုသည် လောကလူသားများအပြစ် အားလုံးယူဆောင်သွားရန် ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ပြီး အပြစ်၏အခပေးဆပ်ရန် ကား တိုင်တော်ပေါ်တွင် အသေခံခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဤ သမ္မာတရားကို သက်သေခံသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လော ကလူသားများအားလုံး အားသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ အပြစ်များမှလွတ်ငြိမ်းချမ်း သာခွင့်ရရှိရန် အကြံပြုသည်။ သို့သော် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်သည် မိမိနှလုံးသား၌သတင်းကောင်း မယုံကြည်သော သူများအား အပြစ်ကိုဖော်ပြပြီး တရားစီရင်ခြင်းများပြုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်နှလုံးထဲတွင် စွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်ထားရမည်။
 

လူတိုင်းသည် ကောင်းချီးခံစားသောယုံကြည်ခြင်းရှိသင့်သည်

ကောင်းချီးခံစားသောယုံကြည်ခြင်းသည်အဘယ်အရာ ဖြစ်သနည်း။ ၄င်းသည် အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ် ခြင်းရရှိရန် လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးသော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် လောကတွင်ရှိသော ခရစ်ယာန်များစွာတို့သည် အချိန်ကြာမြှင့်စွာ သခင် ယေရှုအပေါ် သူတို့ယုံကြည်ခြင်း စောင့်ထိန်းနိုင်ကြသော်လည်း သတို့နှလုံး သားတွင်အပြစ်ရှိသေးကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ သူတို့သည် သခင် ယေရှုကိုယုံကြည်မှုကြာလေလေ၊ သူတို့သည် အပြစ်သားဖြစ်လေလေဖြစ် သွားပါသည်။သူတို့သည် မိမိအပြစ်များမှ လွတ်မြောက်ခြင်းမရရှိရန် အကြီး ဆုံးသောပြဿနာမှာ အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းနှင့် ရူပါရုံရရှိခြင်း သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခြင်းသက်သေဖြစ်သည်ဟု ယူဆခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းကို သတိ မထားကြ ပေ။
ဤလောကတွင်ရှိသောမြောက်များစွာသောလူတို့သည်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်စာတန်လုပ်ဆောင်ချက်များကို မခွဲ ခြားနိုင်ကြပေ။ စာတန်လုပ်ဆောင်ချက်များသည် လူတွေအား မှားယွင်း သော ယုံကြည်မှုများပေးအပ်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်စေပြီး သူတို့ ကိုပျက်စီးခြင်းလမ်းသို့ ဦးဆောင်လမ်းပြလျက်ရှိသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက် သည် ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ကာ သူ့ထံမှ ထွက်ခွါသွားရန် စာတန်၏ကြိုး ပမ်းမှုဖြစ်သည်။ စာတန်သည် လူသားများအား မှားယွင်းသော ယုံကြည်မှု ၏လွှမ်းမိုးခြင်းအောက်တွင် ကျဆင်းစေပြီး၊ သူတို့အား သူ၏ကျွန်ဖြစ်စေ သည်။ စာတန်သည် သူတို့အားသဘာဝတရား ထက်လွန်ကဲသော အတွေ့ အကြုံများခံစားစေလိုသောဆန္ဒရှိရန် သွတ်သွင်းပေး ခဲ့ပြီး၊သတင်းကောင်း ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းထက် ထိုအတွေ့အကြုံများသည်ပို၍တန်ဖိုးကြီးသည်ဟု ယူဆစေသည်။
သို့သော်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို လူတွေအားမြင်တွေ့စေသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် လူကိုဖန်ဆင်းခဲ့ကြောင်း၊ သူတို့ကို ချစ်ကြောင်းနှင့် သူတို့ကိုကယ်တင်လိုကြောင်း လူတွေကိုသိရှိယုံကြည်စေ သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်၏အစီအစဉ်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုက သူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်၌အသက်ရှင်ကြရန် ခေါ် ဖိတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၁ ပေ ၃း၂၁ တွင် “ဤအရာသည် ယခု သင်တို့ကိုကယ်တင်သော ဗတ္တိဇံကိုပုံဆောင်၏။ ဗတ္တိဇံသည် ကိုယ်ကာယ၏အညစ်အကြေးကို ချွတ်ပယ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ယေရှုခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ကြည်လင်သောအသိစိတ်ကို ဘုရားသခင်ထံတောင်းလျှောက်ခြင်းဖြစ်၏”ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ၁ ပေ ၁း၂၃ တွင် “သင်တို့သည် ယိုယွင်းပျက်စီးတတ်သောမျိုးစေ့အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းနှင့်ကင်းသည့်မျိုးစေ့တည်းဟူသော အသက်ရှင်၍ အစဉ်တည်မြဲသည့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် အသစ်တစ်ဖန်မွေးဖွားစေခြင်းကိုခံရကြပြီ” ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှုမှာ လူသားများကို အပြစ် ကိုဖော်ပြပေးခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုဖော်ပြပေးခြင်း၊ တရားစီရင် ခြင်းများကို ဖော်ပြပေးခြင်းနှင့် သူတို့အားထိုသမ္မာတရားများကို ယုံကြည် စေခြင်းတို့ဖြစ်ကြသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ထိုသူတို့အားဘု ရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းနှင့် သူတို့သည် သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင်သူသွန်းလောင်းခဲ့သောအသွေးတော်အားဖြင့် သူတို့ သည် မိမိအပြစ်မှလွှတ်မြောက်နိုင်ခြင်းတို့ကို သိစေသည်။ သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်သည်သူတို့နှင့်အတူပါရှိခြင်းအကြောင်းသိရှိသောဉာဏ်ကို သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသူတို့အားပေးသည်။
ဤအထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင် ချက်များကို တွေ့မြင်ခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ဤလောကတွင်ရှိသမျှသော လူ သားအားလုံးတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အပြစ်တရားများမှလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိသောအခါ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းနှင့် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော် ရရှိနိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။ 
 

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဂုဏ်ရည်သတ္တိ

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တန်ကြီးသောဘုရားဖြစ်သည်။ သူမှာ လူတစ်ဦး၏အကျင့်စရိုက်များ၊ နာမည်၊ ဉာဏ်အစွမ်း၊ စိတ်ခံစားမှုနှင့် လို အင်ဆန္ဒ များပိုင်ဆိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှာ စဉ်းစားတတ် သောဉာဏ်ရှိသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏နက်နဲသောအရာများပင်လျှင် သိရှိပြီး (၁ကော ၂း၁၀)၊ လူတွေ၏နှလုံးသားကို သိနိုင်သည်။ 
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှာ စိတ်ခံစားချက် ပိုင်ဆိုင်သောကြောင့် သူသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ယုံကြည်သောသူများအပေါ် ဝမ်း မြောက်ခြင်းရှိသည်။ သို့သော် မယုံကြည်သောသူများအပေါ် စိတ်နာကျည်း သည်။ ထိုပြင်ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အား ဖြင့် ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာတော်ကိုခံစားနိုင်သည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို "နှစ်သိမ့်ရှင်"ဟုခေါ်ပါသည်။ ဤစကား ၏အဓိပ္ပါယ်မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများ အား ခက်ခဲသည့်အချိန်တွင် ကူညီပြီး၊ သူတို့ကို အောင်မြင်မှုပေးသည်။ သူ တို့၏ရန်သူများကို လည်းတိုက်ခိုက်ပေးသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့လူသား များနည်းတူ ဉာဏ်ပညာ၊ စိတ်ခံစားချက်၊ လိုအပ်ဆန္ဒများပိုင်ဆိုင်သည်။ သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူများထဲ တွင် ကိန်းဝပ်လျက်ရှိသည်။
 

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆောင်ဆောင်မှုသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် လူများအား အပြစ်လွတ်ခြင်းနှင့် ယုံ ကြည်သူများ၏ နှလုံးသားထဲတွင် သူကိန်းဝပ်ခြင်းသမ္မာတရားများနား လည်သိရှိခွင့်ပေးထားသည်။ သူ၏လုပ်ဆောင်ချက်မှာ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်းနှင့် သူ၏အသွေးတော်အားဖြင့်(၁ယောဟန် ၅း၆-၈) လူသားများ အားလုံး၏အပြစ်များကို သခင်ယေရှုယူဆောင်သွားခဲ့ခြင်းသမ္မာတရား သက်သေခံခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ခက်ခဲသောအချိန်များတွင် သူ၏အစေခံ ကျွန်များနှင့်သန့်ရှင်းသူများကို အားပေးကာ တဖန်ပြန်လည်ရပ်တည်နိုင် ရန်အားပေးသည်။ သူတို့သည် အဘယ်သို့သောဆုကို တောင်းရမည်ကိုမသိ သောအခါ(ရောမ ၈း၂၆)သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က သူတို့ ကိုယ်စား ဆုတောင်းပေးနေသည်။ သူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား ဘုရားသ ခင်၏အသင်းတော်တွင်ငြိမ်သက်ချမ်းသာခွင့်ပေးကာ သူတို့ကို ဘုရားသ ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကြွယ်ဝပြည့်စုံခြင်းထဲတွင် လမ်းပြပို့ဆောင်သည် (ဆာလံ ၂၃)။ 
 

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ပတ်သက်မှုရှိသည်

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဖြောင့်မတ်သောသူများအား သူတို့ ၏နှလုံးသားထဲတွင် သမ္မာတရားကိုအသိအမှတ်ပြရန်နှင့်ယုံကြည်ရန်၄င်း၊ ထိုတရားကို အခြားသူများထံဝေငှရန်၄င်း လမ်းပြနေသည်။ “ကျမ်းစာထဲ၌ရေးထားသမျှတို့သည် ဘုရားသခင်မှုတ်သွင်းတော်မူသောအားဖြင့်ဖြစ်၍ ဩဝါဒပေးခြင်းအတွက်လည်းကောင်း၊ အပြစ်ကိုဖော်ပြခြင်းအတွက်လည်း ကောင်း၊ အမှားကိုပြုပြင်ခြင်းအတွက်လည်းကောင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းအတွက်လည်းကောင်း အကျိုးကျေးဇူးရှိ၏”(၂ တိ ၃း၁၆)။
“ထာဝရဘုရား၏ကျမ်းစာလိပ်ထဲ၌ ရှာဖွေဖတ်ရှုကြ။ ထိုအကောင်တို့သည် တစ်ကောင်မျှမပျောက်။ ဖိုမအစုံအစုံ ရှိကြလိမ့်မည်။ ထိုသို့ နှုတ်တော်ထွက်ရှိနှင့်ပြီ။ ဝိညာဉ်တော်သည် ထိုအကောင်တို့ကို စုရုံးစေတော်မူပြီ” (‌ဟေရှာယ ၃၄း၁၆)။
“ကိုယ်တော်သည် ကမ္ဘာမတည်မရှိမီကပင် သိမှတ်ခွဲခန့်ထားခြင်းခံရသော်လည်း ဤနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလ၌ သင်တို့အတွက်ပေါ်ထွန်းတော်မူ၏။ 21ကိုယ်တော်အား သေသောသူတို့ထဲမှ ထမြောက်စေ၍ ဘုန်းအသရေပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ကို ကိုယ်တော်အားဖြင့် သင်တို့ယုံကြည်ကြ၏။ သို့ဖြစ်၍ သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းတို့သည် ဘုရားသခင်ထဲ၌တည်ရှိကြ၏”(၁ပေ ၁း၂၀-၂၁)။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ရေးသားရန် ဘု ရားသခင်၏ကျွန်များကို မှုတ်သွင်းခဲ့သည်။ သူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကိုလူများအား မိတ်ဆက်ပေးပြီး၊ ၄င်းကိုလူသားများထံ ဟောပြောရန်လမ်းပြထားသည်။ ထိုကြောင့် ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် မိမိအသက်တာတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာခံ စားခဲ့ရသော်လည်း သူတို့သည် ၄င်းတို့ကိုအောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်ပါသည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ တန်ခိုးတော်ကိုကျေးဇူးတင်လျက်ရှိပါသည်။
 

သန့်ရှင်းသောဝိညာသ်တော်၏ဆုကျေးဇူးများနှင့်အသီး

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဆုကျေးဇူးများဟူသည် ယုံကြည်သော သူများအပေါ် အခြားသောသူများထံ ဘုရားသခင်၏သတင်းကောင်းဟော ပြောရန် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးထားသောအစွမ်းအစများပင်ဖြစ် သည်။ ထိုကြောင့် ယုံကြည်သူများသည်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ပေး အပ်သောဆုကျေးဇူးများအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏အမှုတော်လုပ်ဆောင်ရန် မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်နိုင်ကြပြီး ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေ ရန်အတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က သူတို့ကို ကူညီပေးသည်။ “သို့သော် အများကောင်းကျိုးအတွက် တစ်ဦးစီ၌ ဝိညာဉ်တော်၏ထင်ရှားခြင်းအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏” (၁ကော ၁၂း ၇)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဆုကျေးဇူးများ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ယုံ ကြည်သူများအားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ပြုပြင်ပေးကာ သူတို့ရှေ့တွင်ရှိ သောအပြေးပြိုင်ပွဲကို ပြေးနိုင်ရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည် (ဧဖက် ၄း၁၁-၁၂)။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်များအပေါ် အ စွမ်းအစများပေးအပ်ပြီး သူတို့သည် သတင်းကောင်းဟောပြောနိုင်ရန် ကူ ညီပေးသည်။ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်သည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ စင်ကြယ်ခြင်းရရှိခဲ့ပြီးသော ယုံကြည်သူများ၏အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည် (၁ကော ၁း၂)။
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် အသင်းတော်၏ဦးခေါင်းဖြစ်သည့်နည်း တူ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရရှိခဲ့ပြီးသောခရစ်ယာန်အယောက်စီတိုင်း သည် သူတို့၏ရာထူးနှင့်တာဝန်အတိုင်းအသက်ရှင်သင့်သည်။ ယုံကြည်သူ များသည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ဝိညာဉ်ရေး ရာထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းနှင့် အစွမ်းအစများကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ပေးခဲ့သည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ဘုရားသခင်ပေးထားခဲ့သော သ တင်းကောင်း၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေရန် အတွက် လိုအပ်သောအရာဟူ သမျှပေးသည်။ သူက “ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် စားသည်ဖြစ်စေ၊ သောက်သည်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်အမှုကိုပြုသည်ဖြစ်စေ ခပ်သိမ်းသောအမှုတို့ကို ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်အတွက် ပြုကြလော့” (၁ကော ၁၀း၃၁)။
 

အမျိုးမျိုးသောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးများ

အမျိုးမျိုးသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူး ၁၂ မျိုးရှိသည်။ ဤ ဆုကျေးဇူးများသည် ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် လူအသီးသီးပေါ်မှာဖြစ်ပေါ် လျက်ရှိသည်ကို သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဝိညာဉ် တော်ဆုကျေးဇူးအများ ဆုံးဖော်ပြသောကျမ်းပိုဒ်များမှာ ရောမ ၁၂း၆-၈၊ ၁ကော ၁၂း၈-၁၀၊ နှင့် ဧဖက် ၄း၁၁ တို့ဖြစ်ကြသည်။ အောက်တွင် ဖော်ပြ ထားသောဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးများသည် ၁ကော အခန်းကြီး ၁၂ထဲတွင် ဖော် ပြထားသော ဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး ၉ မျိုးဖြစ်သည်။
၁) ထိုးထွင်းသိရှိသောဉာဏ်- ဤဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူးသည် ကျွန်ုပ်တို့ အားရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအကြောင်းနားလည်ရန်ဝိညာဉ်ရေးရာ မှုတ်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး ဤသတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားဟော ပြောစေသည်။
၂) ပညာတရား- ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ် သောသူများ၏အသက်တာတွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောပြဿနာများကို ဖြေရှင်း ပေးသော အစွမ်းအစဖြစ်သည်။
၃) ယုံကြည်ခြင်း- ယုံကြည်သူများသည်ပျောက်ဆုံးသောဝိညာဉ်များ အံသြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် သူတို့အပြစ်များနှင့်စာတန်လက်မှကယ် တင်နိုင်ရန်အတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ထိုသူတို့အားခိုင်ခံ့ သောယုံကြည်ခြင်းနှင့် ရောင့်ရဲမှုများပေးသည်။ ဖြောင့်မတ်သောလူတစ်ဦး သည် သူတို့အပြစ်များ ခွင့်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိနိုင်ပြီး၊ ယုံကြည်ခြင်းတန်ခိုး အားဖြင့် ဝိညာဉ်ရေးရာချို့ယွင်းချက်များ ကုသနိုင်ပါသည်။
၄) အနာရောဂါငြိမ်းစေခြင်း- သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့် မတ်သောသူများအပေါ် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အနာရောဂါငြိမ်းစေသောအစွမ်းအစပေးထားသည်။
၅) အံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာပြုခြင်း- ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏အမှု တော်လုပ် ဆောင်စေသောအလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆုကျေးဇူးဖြစ် သည်။ အံ့သြဖွယ်နိမိတ်လက္ခဏာဆိုသည်မှာ ယုံကြည်ခြင်း၊ လူတွေ့သိရှိ ခြင်းသဘာဝတရားဥပဒေက မကန့်သတ်နိုင်သောအရာများအားဖြင့် သ ဘာဝတရားလွန်ကဲသောအရာများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
၆) ပရောဖက်ပြုခြင်း- ဤအချိန်တွင် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော် ကိုယုံကြည်ပြီးနာခံသောသူများကသာလျှင် ရေးသားထားသောနှုတ် ကပတ်တော်အတိုင်း ပရောဖက်ပြုနိုင်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြ ထားသောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ် အခြေမပြုသောလူတစ် ဦး၏ယုံကြည်ခြင်းစကားများသည် စစ်မှန်သောပရောဖက်ပြုခြင်းမဟုတ် ပေ။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောဘုရားသခင်၏အစေ ခံကျွန်များက နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဟောပြောနိုင်ပြီးထိုသို့ ဟောပြောခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်သော အသင်းတော်အားဖြင့် ယုံ ကြည်သူများအား ဘုရားသခင်၏အမှုတော်လုပ်ဆောင်ရန် အသိအမှတ်ပြု အားပေးနိုင်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဤအစွမ်းသတ္တိကို ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်များနှင့်ယုံကြည်သောသူများအပေါ်ပေးခဲ့သည်။
၇) ဝိညာဉ်တော်ကိုပိုင်းခြား၍သိမြင်နိုင်ခြင်း- ဤဝိညာဉ်ဆုကျေးဇူး သည် လူတစ်ဦးသည် အပြစ်လွတ်ခြင်းရှိမရှိဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သောအစွမ်းအ စမျိုးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆုကျေးဇူးကိုမပိုင်လျှင် စာတန်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား လမ်းလွှဲအောင်ဦးဆောင်နိုင်ပေသည်။ လောကသည် စာ တန်အုပ်စိုးမှုအောက် တွင်ရှိနေသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင် ပေးထားခဲ့သောသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဤဆုကျေးဇူးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလောကတွင်ရှိသော စုံစမ်း နှောက်ယှက်ခြင်း၊ ဝန်ပိုးဝန်ထုတ် များနှင့်နတ်ဆိုးများအပေါ် အောင်မြင် ခြင်းရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောလူတစ်ဦးသည် စစ်မှန်သောသ တင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဤဆုကျေးဇူးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုကြောင့် သူက လူတစ်ဦးသည် သူ၏နှလုံးသားတွင်အပြစ်ရှိမ ရှိဖော်ပြ နိုင်ပေမည်။
၈) အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားပြောခြင်း- သမ္မာကျမ်းစာတွင် အမျိုး မျိုးသောဘာသာစကားပြောခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြထားပါသည်။ "သို့ သော်လည်း အသင်းတော်၌အခြားသောဘာသာစကားဖြင့် စကားတစ် သောင်းကိုပြောနိုင်သည် ထက် သူတပါးကိုသွန်သင်ခြင်းငှါစကားငါးခွန်းကို ဉာဏ်နှင့်တကွ ပြောနိုင်သောအခွင့်ကိုသာအလိုရှိ၏" (၁ကော ၁၄း၁၉)။ ယုံကြည်သူတစ်ဦးသည် မိမိကိုယ်တိုင် မသိနားမလည်သောအခြားသော ဘာသာစကားပြောခြင်းထက် သမ္မာတရားဖြစ်သောဘုရားသခင်၏နှုတ်က ပတ်တော်ကို သိရှိခြင်းသည် ပို၍အရေးကြီးသည်ကို သိသင့်ပေသည်။ ထို ကြောင့် သူသည် အခြားသောဘာသာစကားပြောခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်သင့် ပေသည်။
၉) ဘာသာစကား၏အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုဖွင့်ဆိုခြင်း- ဤဆုကျေးဇူး သည် ကနဦးအသင်းတော်ခေတ်ကာလ သတင်းကောင်းကိုဟောပြော သောသူများအအပေါ် တပည့်တော်များပေးထားခဲ့သော ဆုကျေးဇူးဖြစ် သည်။ ယခုချိန်တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အမျိုးမျိုးသောဘာ သာစကားဘာသာပြန်ဆိုခြင်း သာသနာလုပ်ငန်းအားဖြင့် သတင်းကောင်း ဟောပြောဖြန့်ချီသည်။ လူတစ်ဦးသည် အခြားသောဘာသာစကားသိကျွမ်း လျှင် သူသည် တရားဟောသောအခါ ဘာသာပြန်ဆိုသူ မလိုအပ်ပေ။ သို့ သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် မတူညီသောဘာသာစကားအခက် အခဲကိုတွေ့ကြုံ သောအခါ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အမှုတော်ပြည့်စုံစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ် တို့အား ဘာသာပြန်ဆိုသူရှိရန်ပြင်ဆင်ပေးထားသည်။ ဘုရားသခင် ဝရုံးသုံး ကားမပြုလုပ်ပေ။ သူသည် စိတ်ရူးထအလုပ်ကိုလည်းမလုပ်ပေ။ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်သည် သတင်းကောင်းတွင် အလုပ်လုပ်ပြီး၊ သတင်း ကောင်းကိုအမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအားဖြင့်အနက်ဖွင့်ဆိုရန် ယုံကြည် သူများကို ဦးဆောင်သည်။
 

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အသီးများသည်အဘယ်အရာများ ဖြစ်ကြသနည်း

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အသီးနှင့်ပတ်သက်ပြီး သမ္မာကျမ်းစာထဲ တွင် ဤသို့ဖော်ပြထားပါသည်။ “ဝိညာဉ်တော်၏အသီးအပွင့်မူကား ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ ကောင်းမြတ်ခြင်း၊ သစ္စာစောင့်ခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုချုပ် တည်းခြင်းပေတည်း။ ဤအရာများကို ဆန့်ကျင်သောတရားမရှိ” (ဂလာ တိ ၅း၂၂-၂၃)။
၁) ချစ်ခြင်း- စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဟူသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကိုဟောပြောခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားများအားအပြစ်မှ ကယ်တင်ပေးသောဖြောင့်မတ်သူများအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ် သောသူများသည်သခင်ယေရှု၏စစ်မှန်သောမေတ္တာတော်ဖြစ်သောသတင်း ကောင်းကိုပိုင် ဆိုင်သောသူများဖြစ်ကြသောကြောင့် သူတို့သည် စစ်မှန် သောချစ်ခြင်းမေတ္တာသတင်းကောင်းကို ဟောပြောပြီး အခြားသောဝိညာဉ် များအပေါ်စစ်မှန်သော ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိကြသည်။
၂) ဝမ်းမြောက်ခြင်း- ဤဝိညာဉ်အသီးသည် ကျွန်ုပ်တို့ဒုတိယမွေးခြင်း ခံသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းနှလုံးသားများထဲတွင် အခြားအဘယ်အရာ နှင့်နှိုင်းတု၍မရသောဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိ သောဖြောင့်မတ်သူများသည် သူတို့၏နှလုံးသားထဲတွင် ပျော်ရွှင်ခြင်းရှိ သည်(ဖိလိပ္ပိ ၄း၄)။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် သူတို့၏နှလုံးသားထဲတွင် ပျော်ရွှင်ခြင်းရှိသောကြောင့် သူတို့သည် သတို့၏ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုအခြားသူ များထံဟောပြောနိုင်သည်။
၃) ငြိမ်သက်ခြင်း- ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်း အခွင့်ရရှိသောဖြောင့်မတ်သူများအပေါ်ပေးထား ခဲ့သောနှလုံးသား နှစ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ယှဉ်သော ဧဝံဂေလိကိုဟောပြောရန် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်က ကူညီသည်။ ဤငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ယှဉ်သောသတင်းကောင်း ကိုကြားခဲ့သောသူများသည် အခြားသောသူများအား လောကအပြစ်များမှ အောင်မြင်ကျော်လွှားရန် လမ်းပြနိုင်ပြီး၊ တန်ခိုးကြီးသောယုံ ကြည်ခြင်းရှိ လျက် ကယ်တင်ခြင်းဆုကျေးဇူး၌စိတ်နှစ်သိမ့်မှု ရှိကြသည်။ ဘုရားသခင် နှင့်လူတွေအကြားတွင် ငြိမ်သက်ခြင်းအမှုပြုသောသူများကို ဘုရားသခင် ၏သား ဟုခေါ်ပြီး (မဿဲ ၅း၉)၊ အခြားသူများသည် အပြစ်တရားမှ လွတ် မြောက်ရန်လမ်းပြပေးနိုင်သည်(သုတ္တံ ၁၂း၂၀)။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအားဖြောင့်မတ်သောအသက်တာအားဖြင့် အသက် ရှင်စေပြီး၊ သတင်းကောင်းဖြန့်ချီခြင်းအားဖြင့် အခြားသောသူများ အား ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်အတူကောင်းချီးပေးသည်။
၄) စိတ်ရှည်ခြင်း- စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် အပြစ်တရားများမှလွတ်မြောက်ခြင်း ခံခဲ့ရသောဖြောင့်မတ်သောသူ များ၏နှလုံးသားများထဲတွင် စိတ်ရှည်ခြင်းအသီးများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်နှင့်အတူ အစဉ်အမြဲမိတ်ဿဟာရဖွဲ့ခြင်း အားဖြင့် ဤဝိညာဉ်အသီးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများ၌ စိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းနှလုံးသားရှိသည်။
၅) ကျေးဇူးပြုခြင်း- ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်တရားနှင့်ပြည့်ဝလျက် သ ခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်တွင် သူသွန်းလောင်းသော အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်တရားများမှကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရ ကြသောအခါ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ကျေးဇူးဂရုဏာတော်ရှိ သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့ကိုယုံကြည်ကာ သူ၏ကျေးဇူး တော်ကိုခံစားကြသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များအားလုံးကို အဝေးသို့လွင့် ပျောက်ကွယ်စေသောကြောင့်ကျွန်ုပ် တို့သည် အခြားသောသူများအပေါ်ချစ်ခြင်း မေတ္တာထားရှိကာ ကျေးဇူးပြု နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် သနားကြင်နာတတ် သောနှလုံးသားများနှင့် သတင်းကောင်း၏အသီးများကိုပိုင် ဆိုင်နိုင်ကြ သည်။
၆) ကောင်းမြတ်ခြင်း- ဤနေရာတွင် ကောင်းမြတ်ခြင်အဓိပ္ပါယ်မှာ "သီလ" ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် သူတို့၏အတွင်းနှလုံး သားတွင် ဘုရားသခင်၌ ကောင်းမြတ်ခြင်းနှင့်ယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်ကြသည်။
၇) သစ္စာစောင့်ခြင်း- သစ္စာစောင့်ခြင်းဟူသည် ဘုရားသခင်၌ယုံကြည် ခြင်းနှလုံးသားအပြည့်ရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ယုံကြည်သူများ၌သစ္စာစောင့် ခြင်းသည် သခင်ယေရှုအပေါ်သစ္စာစောင့်ခြင်းမှလာသည်။ 
၈) နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်း- အခြားသူများအားနားလည်ပေးနိုင်သောအစွမ်း အစရှိခြင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားတွင် သူတို့အားနွေးထွေးစွာ ဆက်ဆံခြင်း နှင့်ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် သူ တို့ရန်သူများအတွက် ချစ်သောနှလုံးသားများရှိပြီး၊ သူတို့၏လွတ်မြောက် ခြင်းအတွက်ဆုတောင်းပေးသည်။
၉) ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်းခြင်း- ကာမဂုဏ်ချုပ်တည်းခြင်းဟူသည်မှာ မိမိကိုယ်ကို ထိန်းချုပ်တတ်ခြင်းအစွမ်းအစဖြစ်သည်။ စိတ်ပျက်ဖွယ် ကောင်းသောအသက်တာရှောင်ရှားခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းအား ဖြင့်အသက်ရှင်ကာ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
 

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်း

သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်းအကျိုးတက်ရောက်မှုသည် အဘယ်အရာဖြစ်သနည်း။ ဤကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံစားခြင်းသည် ယုံ ကြည်သူများ အားသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏တပည့်တော်များအဖြစ်အသက် ရှင်စေပြီး ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်သို့ မိမိကိုယ်ကိုပါဝင်စေခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား ဖြောင့် မတ်ခြင်းတရား၏အသုံးတော်ခံတန်ဆာပလာဖြစ်စေပြီး၊ ခရစ်တော်၏အ လိုတော်ပြည့်စုံစေရန် မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်စေသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူ များ၏ဆန္ဒကို ဘုရားသခင်၏အလိုတော်က ထိန်းသိမ်းပြီး သူတို့သည် သူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်အစွမ်းအစများအားဖြင့် ဘုရားသခင်အ တွက်စေခံ ရန် မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် အောင် မြင်ခြင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနှင့်ရောင့်ရဲခြင်း၊ ဝိညာဉ်ရေးရာဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမရှိ ခြင်း၊ ရှုံးနှိမ့်မှုမရှိခြင်း၊ စိတ်ပျက်မှုမရှိခြင်း(ရောမ အခန်းကြီး ၇)ဖြင့် လော ကအပြစ်များအပေါ်အောင်မြင်ရန် မိမိကိုယ်ကိုဆက်ကပ်ခြင်းအားဖြင့် အ သက်ရှင်တတ်ကြသည်။
"သင်တို့အပေါ်သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါ သင်တို့သည် တန်ခိုးကိုခံရ၍ ယေရုရှလင်မြို့မှစသော ယုဒပြည်၊ ရှမာရိ ပြည်၊ မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် ငါ၏သက်သေဖြစ်ကြလိမ့်မည်" (တမန် ၁း၈) ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်ဝခြင်းသည် ဖြောင့်မတ်သော သူများအားသတင်း ကောင်းဟောပြောရန် လမ်းပြ ပေးသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်ခြင်းရရှိသောသူများပေါ် ဘုရားသ ခင်သည်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ယှဉ်သောတန်ခိုးတော်ကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ သခင် ယေရှု၏ သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွတ်ခြင်းခံရ သောသူများအား ဘုရားသခင်သည် သူ၏သားသမီးများဖြစ်ရသောအခွင့် ပေးခဲ့သည် (ယောဟန် ၁း၁၂)။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်၏သား သမီးများဖြစ်သောသူများသည် ဤလောကတွင် သတင်းကောင်းဟော ပြောနိုင်ကြသည်။
ဖြောင့်မတ်သောသူများမှာ အပြစ်လွတ်ခြင်းသတင်းကောင်းအားဖြင့် စာတန်ကိုအောင်မြင်နိုင်သောအစွမ်းရှိသည်။ သူတို့မှာ ဝိညာဉ်ရေးရာအနာ ရောဂါငြိမ်းစေခြင်း (မာကု ၁၆း၁၈)၊ စာတန်တန်ခိုးများချေဖျက်နိုင်ခြင်း (လုကာ ၁၀း၁၉)၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း(ဗျာဒိတ် ၂၂း၁၄) တန်ခိုးရှိသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ် ကပတ်တော်ဂတိကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ရှင်ဘုရင်များနည်းတူ တူညီ သောအခွင့်အာဏာအားဖြင့်အသက်ရှင်ကြသည် (၂ကော ၆း၁၇-၁၈)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား သူတို့ ဇာတိအသွေးအသားတပ်မက်မှုများဖယ်ရှားစေသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့ အား စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းဟောပြောစေသည် (ဂလာတိ ၅း၆)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား သ တင်း ကောင်းကိုဖတ်ရှုယုံကြည်စေပြီး ၄င်းတို့ကိုအခြားသူများထံသွန်သင် စေသည် (၁တိ ၄း၁၃)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉော်တ်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအားဘုရား သခင်၏အသင်းတော်တွင် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းစုရုံးစေသည် (ဟေဗြဲ ၁၀း၂၅)။
ဖြောင့်မတ်သောသူများသည် သမ္မာတရားအလင်းအားဖြင့် (ဧဖက် ၅း၁၃) သူတို့နှလုံးသားများအား ထင်ရှားစေရန်အတွက် သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော်သည် သူတို့အပြစ်များကို ဝန်ချတောင်းပန်စေသည် (၁ယော ၁း၉)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား သူတို့ အသက်တာတွင် သမ္မာတရားလမ်း၌လမ်းပြပေးသည် (ဆာလံ ၂၃)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား သူ ၏ဆု ကျေးဇူးမငြိမ်းသတ်စေရန် ပြောသည် (၁သက် ၅း၁၉)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အလွန်ကောင်းသောသတင်းကောင်း အားဖြင့် ကြီးမားသောအမှုပြုသည် (မာကု ၁၆း၁၇-၁၈)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများအား ဘုရား သခင်၏အသင်းတော်သို့ပါဝင်စေခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏တပည့်တော် များအဖြစ်အသက်ရှင်ရန် လမ်းပြသည်။ သူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူများ အားကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းဟောပြောခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ရန် နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့် ပြည့်ဝသောအသက်တာပိုင်ဆိုင်ရန် ဦးဆောင်သည်။ ဤအရာသည် အလွန်ကောင်းမွန်သောသတင်းကောင်း အားဖြင့်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည် (၁ပေ ၂း၉)။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဤအချိန်၌ပင် ယုံကြည်သောသူ များ၏နှလုံးသားများတွင် အလုပ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ဟာလေလုယ။