Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[3-1] ရောမအခန်းကြီး ၃ ကို မိတ်ဆက်ခြင်း

လူသားများ၏မယုံကြည်မှုသည် ဘုရားသခင်၏သစ္စာတော်ကို မထိခိုက်ခဲ့ပေဟု ရှင်ပေါလုက ပြောခဲ့သည်။ ရောမ အခန်းကြီး ၂ မှစ ၍ ဤအခန်းအထိ ယုဒလူမျိုးများသည် ဟေလသလူမျိုးများအပေါ် အခွင့်အရေးမယူခွင့်မရှိပေဟု တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ရည်ညွှန်းခဲ့ သည်။ ဤအခန်းတွင် ရှင်ပေါလုက အပြစ်သားများအား ကိုယ်တော် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိစေ၍ စစ်မှန်သောဘဝသို့ ပို့ဆောင်ပေး သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပညတ်တော်အကြောင်းကို မ ပြောမီသူသည် ပညတ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပ ညတ်အကြောင်းကို နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းသည် အကျင့်များအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်ဟု ဤကျမ်းချက်တွင် ရှင်ပေါက အထူး ပြုတင်ဆက်ခဲ့သည်။ 
ယုဒလူမျိုးများနှင့် အခြားသူများသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်လျှင်တောင် သူတို့၏မယုံကြည်ခြင်းက ကိုယ် တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မထိခိုက်ပေဟု တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် မုသာမပြောနိုင်နိုင်ပေ။ ကိုယ်တော် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသစ္စာစောင့်သိမှုသည် မကွယ်ပျောက်နိုင်ပေ။ ယုဒ လူမျိုးများသည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်ကြ သောကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ပျက်ပြယ်ခြင်းရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။
လူများသည် မယုံကြည်ကြသောကြောင့် မပယ်ပျက်နိုင်သည့် အကြောင်းကို ရှင်ပေါလုဟောပြောသော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ် ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ်သားများထံ ပေးအပ်တော် မူခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိကြ၍ ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လူသားများ၏ ကိုယ်ကျင့်တရားသို့မဟုတ် အတွေးအခေါ် ထက်သာ၍ ပြည့်စုံသည်။
ဘုရားသခင်ကို မုသာဆိုစေခြင်းအားဖြင့်အားဖြင့် ကိုယ်တော် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်သူများကို ရှင်ပေါလုသည် ပြစ်တင် ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် လူများကိုအ ပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်သော်လည်း သူတို့သည် ဤအရာ ကို မယုံကြည်ခဲ့ကြပေဟု ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကိုယ်တော့်ကို မုသာဆိုစေခဲ့ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် သူတို့၏မယုံကြည်မှုအားဖြင့် ထိခိုက်ပျက်ပြယ် ခြင်းမရှိပေ။
 


ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် မည်သို့ထင်ရှား သနည်း


ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူများသည် သူတို့ အပြစ်များကြောင့် တရားစီရင်ခြင်းခံရကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ချပေးတော်မူသော ကယ်တင်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးကို အတည်ပြုနိုင်ကြသည်။ ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူများသည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရ ကြ၍ ထာဝရအသက်ရရှိကြသည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်း၏သစ္စာတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူတိုင်းသည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားရရှိနိုင်ကြသည်။
ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှာ မှားယွင်းသောအရာမ ဟုတ်ဘဲ မှန်ကန်သောအရာ ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းသည် ဘုရားရှေ့ တော်၌ လိမ်ညာသောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင် သည် မိမိကတိတော်နှင့်အညီ အမှုပြုတော်မူခဲ့၍ ကိုယ်တော်သည် ကတိတော်များကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင် ၏သစ္စာတော်သည် လူသားများ၏လှည့်စားမှုများအပေါ် အနိုင်ယူ သည်။ လူသားများသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည် ရကြမည် ဖြစ်သည်။ လူသားများသည် ပတ်ဝန်းကျင့်တရားစီရင်မှု များနှင့်အညီ သူတို့စိတ်ထားများကို မကြာခဏ ပြောင်းလဲကြ၍ ဘု ရားသခင်သည် မိမိမိန့်တော်မူခဲ့သောအရာကို ပြောင်းလဲခြင်းမရှိပေ။  ဘုရားသခင်သည် လူသားများအပေါ် မိန့်တော်မူခဲ့သောအရာများကို မှန်ကန်ရန် အမြဲတမ်းစောင့်ထိန်းတော်မူသည်။ 
ရောမ ၃း၅ တွင် “သို့ရာတွင် ငါတို့၏မတရားမှုသည် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေလျှင် မည်သို့ဆိုရမည်နည်း။ လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့်ငါဆိုသော် အမျက်တော်ကိုသက်ရောက်စေတော်မူသောဘုရားသခင်သည် မဖြောင့်မတ်သောအရှင်ဖြစ်သ လော”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ လူသားများ၏မဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေသည်။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းချက် များအားဖြင့် ပို၍ ထင်ရှားသည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ အ ပြစ်သားများအား အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ရန် သခင်ယေရှု ကိုယ်တော်တိုင် ဖြောင့်မတ်စွာ လုပ်ဆောင်တော်မူခဲ့‌သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် လူသားများ၏အားနည်းချက်များကြောင့် ဘု ရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ပို၍တောက်ပစွာ ထွန်းလင်းသည်။ ဤသမ္မာတရားကို ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြင့် ပြည့်သော ရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ဤသို့အကြောင်း ကြောင့် လူသားများအားလုံးသည် သေသည့်ထိတိုင်အောင် အပြစ် ကျူးလွန်ကြ၍ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်သည် ထိုအပြစ်များထက် ပို၍ ကြီးမားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော် သည် ဆိုးသွမ်းသောအပြစ်သားများအားလုံးကို အပြစ်များမှ ကယ် တင်သည်။
သခင်သည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို အောင်မြင်တော်မူ၍ အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ မည်သူမည်ဝါမျှ အပြစ်ကင်းစင်သောဘဝ ဖြင့် အသက်မရှင်နိုင်ကြပေ။ လူသားများသည် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားရ မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်သည် မိမိမေတ္တာတော်အားဖြင့် ၎င်းတို့ကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
လူသားများကျွန်ုပ်တို့သည် မွေးဖွားသည့်နေမှစ၍ လိမ်လည်သူ များဖြစ်ကြ၍ ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို မယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြသည်။ လူ သားများ၏အကျင့်များသည် ကိုယ်တော်ရှေ့တော်၌ အနည်းငယ် ပ မာဏမျှ လက်ခံဖွယ်မရှိသောကြောင့် သူတို့အားလုံးသည် ဘုရားရှေ့ တော်၌ ချုပ်နှောင်ခြင်းခံရကြသည်။ သို့သော်  ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနားတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ်တောသ်ည် မိမိ မေတ္တာတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ လူ သားများအားလုံးသည် စာတန်၏လှည့်စားခြင်းအားဖြင့် ပျက်စီး၍ သူတို့အားလုံးသည် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသောကြောင့် သူတို့သည် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားရကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် လူသား များအား စာတန်၏လက်များနှင့် မှောင်မိုက်တန်ခိုးမှ ကယ်တင် တော်မူရန်အတွက် တပါးတည်းသောသားတော်ကို စေလွှတ်တော်မူ ခဲ့သည်။
လူတစ်ဉီးသည် နေ့စဉ်အသက်တာ၌ ကောင်းသောအကျင့် ကျင့်ဆောင်ရန် ကြိုးစားနိုင်သော်လည်း သူသည် မိမိဘဝတလျှောက် တွင် အပြစ်ကျူးလွန်သည်ဟု တမန်တော်ရှင်ပေါလုက ပြောကြားခဲ့ သည်။ သို့သော် လူသားများ၏ဆိုးသွမ်းမှုသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းနှင့် မေတ္တာတော်ကို ပို၍ ထင်ရှားစေလိမ့်မည်။ အမှန်အ ကန်ဖော်ပြရလျှင် လူသားများမှာ ဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့် သူတို့သည် တမန်တော်ရှင်ပေါလုကဲ့သို့ သတင်းကောင်းသယ်ဆောင် သူတစ်ဉီး လိုအပ်သည်။ သူသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သိ၍ လက်ခံခဲ့သောကြောင့် သူ့မှာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိန်း ဝပ်ခြင်းခံရသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် သူသည် ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ‌ဟောပြောနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
 


ပေါလုဟောပြောသောသတင်းကောင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်တွင် အခြေပြုခဲ့သည်


ရှင်ပေါလုဟောပြောသောသတင်းကောင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းပေါ်တွင် အခြေပြုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် အပြစ် သားများကို ချစ်တော်မူခဲ့၍ အပြစ်များမှ သူတို့ကို ကယ်တင်တော်မူ ခဲ့သောကြောင့် ရှင်ပေါလုသည် သတင်းကောင်းဟောပြောခဲ့သည်။ အပြစ်မှရွေးနှုတ်သော ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်မှာ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခြင်း သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်မှုပေါ်တွင် မှီခိုသည်။ သို့သော် ပြဿနာမှာ လူများသည် ဘုရားရှေ့တော်၌ ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် အကျင့်သီလဖြင့် အသက်ရှင်သင့်ကြသ်ဟု အ များအားဖြင့် တွေးတောခြင်း ဖြစ်သည်။ လူသားများသည် သူတို့၏ အခြေခံသဘောတရားများပေါ်တွင် အခြေပြု၍ မကောင်းနိုင်ကြပေ။ အပြင်လူကောင်းခြင်းတစ်ခုတည်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းလက်ခံရန် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာသည်။ လူများသည် ဘုရား သခင်ပေးအပ်တော်မူခဲ့သော ဝိညာဉ်ရေးရာအရေဖျားလှီးခြင်းသ တင်းကောင်းကို လက်ခံရန်အတွက် အကျင့်သီလဖြင့် သတ်မှတ် ထားသောအကျင့်သီလဖြင့် အသက်ရှင်ခြင်းကို ချိုးဖြတ်ရကြမည် ဖြစ်သည်။
ဤလောက၌ မည်သူမည်ဝါမျှ အမှန်အကန်မကောင်းနိုင်ကြ ပေ။ ထိုနောက် အပြစ်သားများသည် အပြစ်များအားလုံးမှ မည်သို့ ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ကြမည်နည်း။ သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းခံရရန် ကောင်းမွန်သောဘဝများဖြင့် အသက်ရှင်သင့်သည်ဟူသော အတွေး အခေါ်များကို လွှင့်ပစ်သင့်ကြသည်။ လူများစွာတို့သည် သူတို့၏အ တွေးအခေါ်များနှင့်စံချိန်များကို စွန့်ပစ်ရန် ငြင်းပယ်ကြသည်။ ထို ကြောင့် သူတို့သည် အပြစ်များမှ လုံးဝကယ်တင်ခြင်းမခံရနိုင်ကြ ပေ။ ဝိညာဉ်ရေးရာအရေဖျားလှီးခြင်းသတင်းကောင်း၌ ထင်ရှားခဲ့ သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မဖြောင့်မတ် ခြင်းက ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ကို မည်သုတိ့ထင်ရှားစေသည် ကိုလည်းကောင်း၊ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် မည်မျှကြီး မားသည်ကိုလည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား သတိပြုစေသည်။ ဤအ ကြောင်းကြောင့်  ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူများ သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဝါကြွား၍ သူတို့၏ဖြောင့် မတ်ခြင်း၌ မဝါကြွားကြပေ။ ဖြောင့်မတ်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်ကိုသာ ဝါကြွား၍ ၎င်းသည် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ လာသောကြောင့် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ချီးမြှောက်ကြ သည်။ 
ကောင်းသောအကျင့်သီလရှိကြလျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ သွားရောက်နိုင်၍ သို့သော် သူတို့သည် သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ပြီး နောက် အကျင့်သီလဖြင့် အသက်မရှင်လျှင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းမရောက်နိုင်ပေဟု ယုံကြည်သူ ပညတ်တရားကျင့်ဆောင် သူများထံ တမန်တော်ရှင်ပေါလုသည် ပညတ်တော်၏အခန်းကဏ္ဌ ကို သွန်သင်သည်။ ပညတ်တော်မှာ လူသားများ၏အပြစ်များကို ထင် ရှားစေသော ကြည့်မှန်နှင့်တူသည်။ လူများသည် ပညတ်ယုံကြည်မှု များရှိကြသည်ကိုလည်းကောင်း၊ သူတို့၏ယုံကြည်မှုသည် မှားယွင်း သည်ကိုလည်းကောင်း ရှင်ပေါလုက သွန်သင်သည်။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအပေါ် ရှင်ပေါလု၏သွန်သင်မှုနှင့် လမ်းပြမှု ဖြစ်သည်။
သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ပြီးနောက် ဖြောင့်မတ်သူများနှင့် အ ပြစ်ကင်းစင်သူများဖြစ်နိုင်ကြသည်ဟု မယူဆသော မိစ္ဆာသွန်သင် ဆရာများနောက်သို့ လိုက်သူများထံ ရှင်ပေါလုက စကားပြောသည်။  သူက မယုံကြည်သူများထံ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံ ကြည်ရန်နှင့် ပြစ်ဒဏ်မှ လွှတ်မြောက်ရန် သွန်သင်သည်။ ရှင်ပေါလု သခင်ယေရှု၏ရေနှင့်အသွေးကယ်တင်ခြင်းကို မယုံကြည်သူများ သည် တရားစီရင်ခြင်းအောက်၌ရှိနေ၍ သူတို့သည် ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်ကြသောကြောင့် သူတို့အတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံရရန် သင့်တော်သည်ဟု ပြောကြားသည်။ အပြစ်သားများသည် အလွန် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောတရားစီရင်ခြင်းမှ လွှတ်မြောက်ရန် အတွက် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ပြန်လှည့်၍ ကိုယ်တော် ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိသင့်ကြသည်ဟု သူပြောသည်။
 


ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည် ကြသောကြောင့် အပြစ်ပြုနိုင်ကြသလော


အပိုဒ်ငယ် ၇ တွင် “သို့သော် ငါ၏လိမ်လည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားသည် ကိုယ်တော်၏ဘုန်းအသရေတော်အဖြစ်သို့ တိုးပွားလျှင် ငါသည် အဘယ်ကြောင့် အပြစ်သားတစ်ဦးအဖြစ် စီရင်ခြင်းကိုခံရသေးသနည်း” ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ထို နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကင်းစင်သူများအဖြစ်အခေါ်ခံရကြ လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှ လွှတ်မြောက်နိုင်ကြမည်လော။ ရှင် ပေါလုက ဤအချက်ကို ပြောပြထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် သင့် ကို ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခဲ့သော ကြောင့် သင်သည် လှည့်ဖြားရန် ပို၍ လွတ်လပ်မည်လော။ သင် သည် ထိုသို့ ယုံကြည်လျှင် သင်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို မသိသည်ကိုလည်းကောင်း၊ သင်သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ရှုတ်ချသည်ကိုလည်းကောင်း သင်သိသင့်သည်။
ယနေ့၌ပင်လျှင် နှလုံးသားများ၌ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ရှုတ်ချသူများစွာ ရှိကြသည်။ ထိုအရာသည် ရှေးခေတ်နှင့် ခြားနားမှုမရှိပေ။ ရှင်ပေါက လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ခန့်တွင် ဤကျမ်းစာကို ရေးသားခဲ့၍ ထိုအချိန်ကတည်းက မိမိအတွေးအခေါ် လမ်းများ၌ ချုပ်နှောင်ခင်းခံရသူများစွာ ရှိခဲ့ကြသည်။
ယနေ့၌ပင် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရသေးသော ခရစ်ယာန်အ များစုတို့က လူတစ်ဉီးသည် အပြစ်ကင်းစင်လျှင် သူသည် ရည်ရွယ်  ချက်ရှိစွာဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်နိုင်သည်ဟု နားလည်မှုလွှဲချော်ကြ သည်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရသေးသောသူများသည် သူတို့၏ဇာ တိပကတိတွေးခေါ်မှုများနှင့်အညီ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ဒုတိ ယမွေးဖွားခြင်းခံခဲ့သော ဖြောင့်မတ်သူများကို ဆဲဆိုကြ၍ ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့သောသူများကို အတင်းအဖျင်းပြောကြသည်။ ရိုးရိုး သာမန်ခရစ်ယာန်များသည် သူတို့၏မှားယွင်းသောစိတ်များဖြင့် ဒုတိ ယမွေးဖွားခြင်းအမှန်အကန်ခံရသော ခရစ်ယာန်များကို ရှုတ်ချခဲ့ကြ သည်။ စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းသည် လူသားများ၏အသွေးအသား ဖြင့် နားမလည်နိုင်ပေ။ အပြစ်မှာ သင်၏ဘဝများအားလုံး၌ ကျူး လွန်သောအရာတစ်စုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဖြောင့်မတ်သူများနှင့် မ ဖြောင့်မတ်သူများသည် အပြစ်ကို မလွဲမသွေ ကျူးလွန်ကြသည်။ သို့ သော် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ငြင်းဆိုသူများသည် အပြစ် ရှိကြ၍ ၎င်းကို ယုံကြည်သူများသည် အပြစ်မရှိကြပေ။
ရှင်ပေါလုက မယုံကြည်သူများထံ “ထိုသို့ဆိုလျှင် သူတို့တွင် မယုံကြည်သောသူအချို့ရှိပါက မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ ဘုရားသခင်၏သစ္စာတော်သည် သူတို့၏မယုံကြည်မှုကြောင့် ပျက်ပြယ်သွားမည်လော။ လုံးဝမပျက်ပြယ်နိုင်ရာ” (ရောမ ၃း၃-၄)ဟု ပြောခဲ့သည်။ လူ သားများသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်ကြသော ကြောင့် သူတို့၏မယုံကြည်မှုသည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို  မပျက်ပယ်စေနိုင်ပေ။ လူတစ်ဉီးသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို ယုံကြည်လျှင် သူသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်။ သို့သော် လူတစ် ဉီးသည် မယုံကြည်လျှင် သူသည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မ ရရှိနိုင်ပေ။ ထိုအရာသည် မှန်ကန်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့် မတ်ခြင်းသည် ထာဝရမြဲမြံလိမ့်မည်။ အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားသောသူများ သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကို မယုံကြည်ကြ၍ သူ တို့အပြစ်များကို ဆေးကြောရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ယုံကြည်သူများအား ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းသို့ ပို့ဆောင်သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း သည် လူများသည် ၎င်းကို မယုံကြည်သောကြောင့် မပျက်ပြယ်စေ နိုင်ပေ။ 
 

ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိခြင်းမှာ လူသားများ၏ ကြိုးစားမှုနှင့် မသက်ဆိုင်ပေ

ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းရရှိခြင်းသည် လူသားများ၏ကြိုး ပမ်းမှုနှင့် လုံးဝ ပတ်သက်မှုမရှိပေ။ ထိုအရာမှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟူ သော သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်သည်။ ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သမ္မာတရားကို ယုံကြည်သူတစ်ဉီးသည် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိသည်။ သို့သော် ဘု ရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်သူတစ်ဉီးသည် ဘုရားသ ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သမ္မာတရားနှင့်အညီ တရားစီရင်ခြင်းခံသည်။
ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုကို ဤလောကသို့ စေလွှတ်တော်မူ၍ ကိုယ်တော့်အား ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို မနာခံသောသူများအပေါ် ထိမိ၍လဲကျစရာကျောက်နှင့် ပုန်ကန် သောကျောက်ဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။ ထိမိ၍လဲကျစေသောကျောက် နှင့် ပုန်ကန်သောကျောက်၊ သခင်ယေရှုသည် သူတို့၏ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်တော်မူခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သူတို့ အားပေးအပ်တော်မူခဲ့သော်လည်း လူများစွာတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်ကြသောကြောင့် သူတို့သည် အပ္ပါယ် ငရဲအတွက် မိမိဆန္ဒအလျောက်တောင်းလျှောက်သူများစွာ ရှိကြ သည်။ အဆိုးဆုံးသောသူပင်လျှင် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်လာ၍ ထာဝရအ အသက်ရရှိစေသောနည်းလမ်းကို ရရှိသည်။ လူတစ်ဉီးသည် အပြစ် များဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိစေ၍ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းဖြစ်သော ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်လျှင် အကျင့်သီလများစွာရှိသူ တစ်ဉီးပင်လျှင် ပျက်စီးခြင်းမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
အပြစ်၏အခမှာ သေခြင်းဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်ရှိသူအားလုံး သည် တရားစီရင်ခြင်းကို ဖြတ်သန်းကြလိမ့်မည်။ သခင်ယေရှုသည်  မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းကို တည်ဆောက်ရန် ကြိုးစားသူများနှင့် ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းမရှိဘဲ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် သို့ ဝင်ရောက်ရန် ကြိုးစားသောသူများအတွက် ထိမိ၍လဲကြစေ သောကျောက်နှင့် ပုန်ကန်သောကျောက် ဖြစ်တော်မူသည်။ ထို ကြောင့် လူများသည် သခင်ယေရှုကို တစ်နည်းတစ်လမ်းအားဖြင့် ယုံ ကြည်ကြသော်လည်း ပျက်စီးရခြင်းအကြောင်းမှာ သူတို့သည် ကိုယ် တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်ကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
သူတို့သည် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရသော အပြစ်သား များ ဖြစ်ကြသည်ဟု အချို့က ပြောကြသော်လည်း ဤသို့ဖြင့် ‘ကယ် တင်ခြင်းခံရသောအပြစ်သား’ တစ်ဉီးမျှ မရှိပေ။ လူတစ်ဉီးသည် အ ပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးနောက် အပြစ်သားတစ်ဖန် မည်သို့ ဖြစ် လာနိုင်မည်နည်း။ လူတစ်ဉီးသည် အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းခံရလျှင် အပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်၍ လူတစ်ဉီးသည် အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းမခံရ သေးလျှင် အပြစ်ရှိသူ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်၌ အပြစ် ရှိသူတစ်စုံတစ်ဉီး မရှိနိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် “ထို့ကြောင့် ဆိုး ယုတ်သောသူတို့သည် တရားစီရင်တော်မူရာကာလ၌လည်းကောင်း၊ အပြစ်သားတို့သည် ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏ အစုအဝေးထဲ၌လည်း ကောင်း ရပ်တည်နိုင်ကြမည်မဟုတ်”(ဆာလံ ၁း၅)ဟု မိန့်တော်မူ သည်။
လူများသည် အပြစ်ကို နေ့တိုင်းကျူးလွန်နေကြစဉ် သူတို့သည် မည်သို့ဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာနိုင်ကြမည်နည်းဟူ ကြီးမား သောမေးခွန်းကို မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ပြဌာန်းကြသည်။ သို့သော် သူတို့ အတွက် ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်းစရာ မရှိပေ။  ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ် လာခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားလုံးပြည့်စုံစေတော် မူခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် မိမိအပေါ်သို့ လော ကအပြစ်များအားလုံးနှင့် သူတို့၏အနာဂတ်အပြစ်များကို သခင် သည် ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သောကြောင့်သာ ဖြစ်နိုင်သည်။ အပြစ် သားများသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်သာလျှင် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။ သင်၏အကြွေး များအားလုံး ပေးဆပ်ခဲ့လျှင် သင်သည် အကြွေးတင်သူ ဖြစ်သေး သလော။
ကိုယ်တော်သည် မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို လုံးဝယုံကြည်သူများကို ကယ်တင် တော်မူခဲ့သောကြောင့် သူတို့သည် မည်သို့ပင် အားနည်းစေကာမူ သူတို့အတွက် ပြစ်ဒဏ်မရှိတော့ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ် သူများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။
 

လူ့အတွေးအခေါ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သေခြင်းသို့ ပို့ဆောင်သည်

လူ့အတွေးအခေါ်များသည် ကျွန်ုပ်တို့အား သေခြင်းသို့ ပို့ဆောင် ပေး၍ သူတို့သည် ဇာတိစိတ်မှ စတင်ပေါက်ဖွားလာသည်။ ဝိညာဉ် ရေးရာအတွေးများသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှ စတင် ပေါက်ဖွားလာသည်။ မာရ်နတ်သည် လူ့အတွေးအခေါ်များကို လွှမ်း မိုးနိုင်သည်။ လူ့အတွေးအခေါ်များသည် အခြားရွေးချယ်စရာမရှိ ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် အပြစ်ကျူးလွန်ကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူတစ်ဉီးသည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်လာသည်။ အပြစ်မကျူးလွန်ရန် ရှောင်ကြဉ်ခြင်းအားဖြင့် လူတစ်ဉီးသည် ဖြောင့် မတ်သူ မဖြစ်လာနိုင်ပေ။ သန့်ရှင်းသောအခြေအနေသို့ ရောက်ရန် ကိုယ်ခန္ဓာပုံသွင်းပြုခြင်းအားဖြင့် လူတစ်ဉီးသည် အပြစ်ကင်းစင်သူ မဖြစ်လာနိုင်ပေ။ ခရစ်ယာန်တစ်ဉီးအတွက် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော် ၌ အပြစ်လုံးဝမကျူးလွန်သော သန့်ရှင်းသူဖြစ်လာခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု ထင်ခြင်းသည် မိုက် မဲမှု ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးမှ တစ်ကြိမ်တည်း ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင် ကြသည်။ ထိုပြင် ယုံကြည်သူများအား ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းသို့ ပို့ ဆောင်ပေးနိုင်သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကျေးဇူး တော်ကို အပြစ်သားများသည် ယုံကြည်ကြလျှင် သူတို့အားလုံးသည် အပြစ်မှ လုံးဝကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။ လူတစ်ဉီးသည် လူ့အ မြင်မှ အပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်လာရန် မဖြစ်နိုင်ဟန်တူသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ဖြစ် နိုင်သည်။ လူတစ်ဉီးသည် လူ့ကိုယ်ခန္ဓာအားဖြင့် အပြစ်မကျူးလွန် ဘဲ အသက်မရှင်နိုင်သော်လည်း လူတစ်ဉီးသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို အမှန်အကန် ယုံကြည်လျှင် သူ၏နှလုံးသားသည် အပြစ်ကင်းစင်သည်။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာများသည် ပျော်ရွှင်မှုကို အစဉ်မ ပြတ်တောင့်တကြသောကြောင့် သူတို့သည် မိမိဆန္ဒများကို ကျေနပ် စေရန် လိုအပ်၍ ကိုယ်ခန္ဓာများသည် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းကို ရှောင် ကြဉ်နိုင်ရန် မဖြစ်နိုင်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် သမ္မာတရားကို ပြော ကြားတော်မူသည်။ လူတစ်ဉီးသည် ဘုရားသခင်ချပေးတော်မူခဲ့ သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သာလျှင် ဖြောင့်မတ်သူ ဖြစ်လာနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ခန္ဓာ အားဖြင့် အကျင့်သီလာစောင့်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ မဝင်ရောက်နိုင်ကြပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။
 

ဝိညာဉ်စိတ်နှင့်ဇာတိစိတ်များအကြား မတူညီမှု ရှိသည်

ဇာတိစိတ်များသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ကင်းစင်နိုင် ကြသည်ကိုလည်းကောင်း၊ လူတစ်ဉီးသည် မိမိအပြစ်များအတွက် နောင်တရလျှင်လည်း နောက်တစ်နေ့တွင် အပြစ်တဖန်ပြုလိမ့်မည် ဟု တွေးသောကြောင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသော ခရစ်ယာန်များ၊ ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်ကိုလည်းကောင်း ပြောသော သမ္မာတရားကို သူတို့သည် နားမလည်နိုင်ကြပေ။
သို့သော် လူတစ်ဉီးသည် လူ့အကျင့်များဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ် လာရန် မဖြစ်နိုင်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံစွာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ လူတစ်ဉီးသည် သခင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ် တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသ ခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လူသားများ၏အပြစ်များအားလုံးကို ပယ် ဖျက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်စေ၍ ခမည်းတော်ကို ဘုရားဟု ခေါ်စေသည်။ ထိုကြောင့် စစ်မှန်သောယုံ ကြည်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အစပြုသည်ကို သင်သိသင့်သည်။ စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းသည် ဇာတိစိတ်ဖြင့် မစတင်ဘဲ သမ္မာတရားနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် စတင်သည်။
ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရသေးသောများစွာသောသူများသည် သူ တို့အထဲ၌ အမြဲတမ်းချိတ်ပိတ်ထားသောကြောင့် သူတို့၏အတွေးအ ခေါ်များမှ မလွှတ်မြောက်နိုင်ကြပေ။ ဤပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် သခင်ယေရှု ကို ယုံကြည်ကြသည်ဟု ဆိုကြသော်လည်း သူတို့သည် ဇာတိစိတ် များကိုသာ စဉ်းစားကြသောကြောင့် သူတို့သည် ဖြောင့်မတ်သူများ ဖြစ်ကြသည်ဟု မပြောနိုင်ကြပေ။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါ ဝင်သော ဝိညာဉ်ရေးရာအရေဖျားလှီးခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို သူ သည် ယုံကြည်သောအခါမှသာ သခင်ယေရှုရှေ့၌ အပြစ်ကင်းစင်သူ ဖြစ်သည်ဟု လူတစ်ဉီးသည် ဆိုနိုင်သည်။ 
ထိုကြောင့်၊ လူတစ်ဉီးသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိလိုလျှင် သူသည် လူသားများအား စစ်မှန်သောဒုတိယမွေးဖွား ခြင်းခံရသူများနှင့် နှလုံးသားဖြင့် ယုံကြည်သူများထံမှ သမ္မာတရား နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားထောင်သင့်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ် တော်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူ သန့်ရှင်း သူများအထဲ၌ ကိန်းဝပ်တော်မူသည်။ ညီအစ်ကိုသင်တို့သည် စိတ်ထဲ ၌ ဤသမ္မာတရားကို ထိန်းသိမ်းမည်ဟု ကျွန်တော် မြော်လင့်သည်။ သင်သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကို ရရှိရန် အမှန်အ ကန် ဆန္ဒရှိလျှင် ဘုရားသခင်သည် သင့်အား ကိုယ်တော်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသောသူကို တွေ့ဆုံ ရန် ခွင့်ပြုတော်မူလိမ့်မည်။
 

ဖြောင့်မတ်သူမရှိပေဟု သင်ပြောသည်မဟုတ်လော

အပိုဒ်ငယ် ၉ နှင့် ၁၀ တို့တွင် “သို့ဖြစ်လျှင် မည်သို့နည်း။ ငါတို့သည် သာ၍ကောင်းမြတ်သလော။ လုံးဝမဟုတ်ပေ။ အကြောင်း မူကားဂျူးလူမျိုးဖြစ်စေ၊ ဂရိလူမျိုးဖြစ်စေ လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ် တရားအောက်၌ရှိကြောင်း အထက်က ငါတို့ထောက်ပြခဲ့ပြီ။ ဤ သည်ကား “ဖြောင့်မတ်သောသူမရှိ၊ တစ်ယောက်မျှမရှိ”ဟု ဖော်ပြ ထားသည်။ ဖြောင့်မတ်သောသူတစ်ယောက်မျှမရှိဟု ရေးထားသည်။
ဤအရာသည် အဘယ်အရာကို ဆိုလိုသနည်း။ ဤနှုတ်ကပတ် တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံမီ သို့မဟုတ် ခံပြီး နောက်အခြေအနေအကြောင်းကို ပြောသလော။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရမီ အပြစ်သားများ ဖြစ်ကြသည်။ “ဖြောင့်မတ်သူမရှိ”စကားလုံးသည် ဤလောကအပြစ်များအားလုံး ဖယ်ရှားပေးခြင်းအမှုတော်ကို သခင်ယေရှုပြည့်စုံစေတော်မမူမီ အ ခြေအနေကို ရည်ညွှန်းသည်။ လူတစ်ဉီးသည် သခင်ယေရှုကို ယုံ ကြည်ခြင်းမရှိဘဲ ဖြောင့်မတ်သူ မဖြစ်လာနိုင်ပေ။
ထိုကြောင့် ‘စင်ကြယ်မှုဖြစ်စဉ်’သည် အယူဝါဒလွှဲများသော ဘာ သာတရား သို့မဟုတ် ရုပ်တုများကို အစေခံသူများအားဖြင့် တည်ရှိ သည်။ “ဖြောင့်မတ်သူတစ်ယောက်မျှမရှိ။” အပြစ်သားတစ်ဉီးသည် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် သင်တန်းသက်ရောက်ခြင်းနှင့် စိုက်ပျိုးခြင်းအား ဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု သင်ယူဆသလော။ လူတစ်ဉီး သည် မိမိကိုယ်ကိုကိုယ် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်လာနိုင်ပေ။
“ဖြောင့်မတ်သောသူတစ်ယောက်မျှ မရှိ။” လူတစ်ဉီး၏ကိုယ် ပိုင်မျှတသောဘဝအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်လာမည့်သူ သို့မဟုတ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီးသောသူ တစ်ယောက်မျှ မရှိပေ။ ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားအား ထုတ်ခြင်းများအားဖြင့် အပြစ်ကင်းစင်သူ တစ်စုံတစ်ယောက်မျှ မရှိ ပေ။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါဝင်သော ဝိညာဉ်ရေးရာအရေ ဖျားလှီးခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင်သည်။
အပိုဒ်ငယ် ၁၁ တွင် “တတ်သိနားလည်သောသူမရှိ၊ ဘုရားသ ခင်ကိုရှာသောသူမရှိ”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ မိမိအဆိုးများကို နား လည်သဘောပေါက်သူ တစ်ယောက်မျှ မရှိပေ။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ အပ္ပါယ်ငရဲသို့ စေလွှတ်ခြင်းခံရမည်သူဖြစ်သည်ဟု နားလည်သဘော ပေါက်သောသူတစ်ယောက်မျှ မရှိပေ။ အပြစ်သားတစ်ဉီးသည် အ ပြစ်သားဖြစ်သည်ဟု နားလည်ရန် မစွမ်းဆောင်နိုင်ပေ။ အပြစ်သား တစ်ဉီးသည် မိမိအပြစ်များကြောင့် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားရမည်ဟု ရှင်း လင်းစွာ နားလည်သဘောမပေါက်ဘဲ အသက်ရှင်သည်။ ထိုကြောင့်  ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဉီးသည် အပြစ်ကြောင့် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွား ရန် ထိုက်တန်သည်ဟု နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ် မှ ကယ်တင်ခြင်းခံရန် ကြိုးစားရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားရှေ့ ၌ လူတစ်ဉီး၏အပြစ်သဘောသဘာဝကို နားလည်သောသူ သို့မ ဟုတ် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားရန် ဆိုးရွားသော ကံကြမ္ဘာကြုံရသောသူ ဖြစ်သည်ဟု နားလည်သောသူတစ်ယောက်မျှ မရှိပေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားရှေ့တော်၌ သင့်လျော်ကြသလော။ သို့ မဟုတ် မသင့်လျှော်ကြသလော။ လူသားတစ်ရပ်လုံးသည် ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းမခံရမီ အသုံးမဝင်ကြပေ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ‌ ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာခြင်းအတွက် ကိုယ်တော့်ကို ကျေးဇူးတင် ကြသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ခဲ့သောသူ များဖြစ်ကြ၍ သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ရန် ငြင်းဆိုကာ ကိုယ်တော့် ကို ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြသလော။
ထိုနောက် အပြစ်သားတစ်ဉီးသည် ဘုရားသခင်ကို မည်သို့ ဂုဏ်ပြုနိုင်မည်နည်း။ အပြစ်၏ပြဿနာများကို မဖြေရှင်းသေးသော အပြစ်သားတစ်ဉီးသည် ဘုရားသခင်ကို မည်သို့ ချီးမွမ်းနိုင်မည်နည်း။  အပြစ်သားတစ်ဉီး၏အခြေအနေ၌ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းခြင်းမှာ စစ်မှန်သောကိုးကွယ်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ အပြစ်သားတစ်ဉီးသည် ဘု ရားသခင်ကို မည်သို့ ချီးမွမ်းနိုင်မည်နည်း။ အပြစ်သားတစ်ဉီးသည် ဘုရားသခင်ဂုဏ်တော်ကို မချီးမွမ်းနိုင်ပေ။ ကိုယ်တော်သည် ဤသို့ သော ပုဂ္ဂိုလ်မှ တစ်စုံတစ်ခုကို မလက်ခံပေ။
ယခုနေ့များတွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး၌ ချီးမွမ်းခြင်းသာသနာလုပ်ငန်း သည် ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယံဒကြည်သူများသာလျှင် ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းနိုင်ကြသည်။ အ ပြစ်သားတစ်ဉီး၏ချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ဝမ်း မြောက်တော်မူလိမ့်မည်ဟု သင်ထင်သလော။ အပြစ်သားတစ်ဉီး၏ ချီးမွမ်းခြင်းသည် ကာဣန၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်တူသည်။ ဘုရားသ ခင်သည် အဓိပ္ပါယ်မရှိသော ချီးမွမ်းခြင်းများနှင့် အပြစ်သားများ၏ ဆိုးသောနှလုံးသားများကို  ဘာကြောင့် လက်ခံတော်မူလိမ့်မည် နည်း။
အပိုဒ်ငယ် ၁၂ တွင် “လူအပေါင်းတို့သည် လမ်းလွဲကြ၍ တညီတညွတ်တည်းအသုံးမကျသောသူများဖြစ်ကြပြီ။ ကောင်းသောအမှုကိုပြုသောသူမရှိ၊ တစ်ယောက်မျှမရှိ”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ “လမ်းလွဲ”သူအပြစ်သားများသည် သူတို့အတွက် ဘုရားသခင်ပြု တော်မူခဲ့သောကြီးမားသောအမှုများကို မသိကြ၍ ကိုယ်တော့်ကို မ ယုံကြည်၊ နှုတ်ကပတ်တော်သမ္မာတရားကိုလည်း မယုံကြည်ကြပေ။  ထိုပြင်၊ အပြစ်သားများသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဆုပ်ကိုင်ရန် ငြင်းဆိုသည်သာမက မယုံကြည်ကြပေ။ သူတို့သည် မိမိ အတွေးအခေါ်များပေါ် အခြေပြုသော ဇာတိပကတိဘက်လိုက်မှုများ ကိုသာ အမြဲစဉ်းစားကြသည်။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် ဘုရားရှေ့ တော်၌ အမှန်နှင့်အမှားကို သေချာပိုင်းခြားနိုင်စွမ်းမရှိကြပေ။
စစ်မှန်သောတရားစီရင်ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ပါဝင်သော သမ္မာတရားနှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင် သည်။ ကောင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် မှန်ကန်သောတရားစီရင် ခြင်းများသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်သာ ပြုလုပ်ရ မည် ဖြစ်သည်။ တရားမျှတသောတရားစီရင်ခြင်းများအားလုံးသည် လူသားများ၏အတွင်း၌မတည်ဘဲ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ သာတည်သည်ဟု သင်သိသင့်သည်။ လူ့အတွေးအခေါ်များအားလုံး သည် လမ်းလွှဲကြ၍ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ခဲ့ကြ သည်။ လူများက “သမ္မာကျမ်းစာက မည်သို့ပင်ပြောနေပါစေ ကျွန် တော်သည် ဤနည်းလမ်းဖြင့် ယုံကြည်၍ ကျွန်တော့်အတွေးအခေါ် များနှင့်အညီ ယုံကြည်သည်”ဟု ပြောကြသည်။ သို့သော် မိမိအတွေး အခေါ်များကို မပယ်ဖျက်သောသူသည် မိမိလည်ပင်းခိုင်မာခြင်းအား ဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်သောသူများဖြစ်ကြ သည်ဟု သင်နားလည်သဘောပေါက်သည်ဟု ကျွန်တော်မြော်လင့် သည်။ ထိုကြောင့် ဤသို့စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းသည် လူတစ်ဉီးအား ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ပြန်လှည့်စေသည်။
 

ဇာတိပကတိစိတ်သည် လူတစ်ဉီး၏ဝိညာဉ်ကို သေခြင်းသို့ ပို့ဆောင်သည်

ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရသေးသောသူတစ်ဉီးသည် မိမိကိုယ်ကို ကိုယ်တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်၌ အဘယ်အရာရှိသည့်အကြောင်းကို အ မှန်အကန် ဂရုမစိုက်ကြပေ။ သို့သော် သူတို့၏အဝွေးများနှင့် မတူညီ သောအရာတစ်စုံတစ်ခုရှိလျှင် သူတို့က မှားသည်ဟု ပြောကြ၍ သူ တို့၏ကိုယ်တိုင်တွေးခေါ်မှုများဖြင့် နှုတ်ကပတ်တော်အစိတ်အပိုင်း များကိုသာ သဘောတူကြသည်။ လူသားများသည် မိမိအတွေးများ နှင့် အတ္တသို့ ပြန်လှည့်ခဲ့ကြသည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာက ဖော်ပြသည်။ လူတစ်ဉီးသည် အသင့်တော်ဆုံးသောနည်းလမ်းဖြင့် အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရရန် မြော်လင့်လျှင် သူသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းနှင့် တရားမျှတခြင်း လိုအပ်သည်။ ထိုနောက် ကိုယ်တော်၏ တရားမျှတခြင်းမှာ အဘယ်အရာနည်း။ 
ဘုရားသခင်၏တရားမျှတခြင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်သောတရားမျှတခြင်းအတွက် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည် ဟု သင်သိသင့်သည်။ “အစအဦး၌ နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏။ နှုတ်က ပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏”(ယောဟန် ၁း၁)။ “နှုတ်ကပတ်တော်”ဟု ခေါ်ခင်းခံရသော ဤပုဂ္ဂိုလ်မှာ မည်သူနည်း။ ခမည်းတော်နှင့်သန့် ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဘုရားဟု ခေါ်ခြင်းခံရသောဤပုဂ္ဂိုလ်မှာ မည် သူနည်း။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှာ ကယ်တင်ရှင်၊ သခင်ယေရှုခရစ်တော် ဖြစ် တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင် နှင့် ဘုရင်တို့၏ဘုရင် ဖြစ်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားဖြစ် တော်မူသည်။
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်း၌ အစအဉီး၌ နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၍ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိသည်ဟု ဖော်ပြထား သည်။ ဟုတ်ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင် ဖြစ် တော်မူသည်။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်၍ ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်ကို ထင်ရှားစေတော်မူသည်(ဟေဗြဲ ၁း၃)။  ကယ်တင်ရှင်မှာ ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။ ထိုကြောင့် နှုတ်က ပတ်တော်သည် ဘုရားဖြစ်တော်မူ၍ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း စကားတော်များသည် လူသားများ၏အတွေးများနှင့် မတူညီပေ။  အ ပြစ်သားများသည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို လျစ်လျူရှုကြ သောအခါ သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် အလွန်ခက်ခဲသည်ကို သင် နားလည်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ခိုင်ခံစွာ ရပ်တည်သောသူတစ်ဉီးသည် ဘုရားသ ခင်၏အသုံးတော်ခံသောတန်ဆာပလာအဖြစ် ထားရှိရမည့် သင့် တော်သောသူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်တွင် ခိုင်ခံ့စွာရပ်တည်၍ ဆုပ်ကိုင်သူတစ်ဉီးသည် ယုံကြည်ခြင်းရှိသူဖြစ်၍  ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်၌ သင့်တော်သည်။ ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ်သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရသည်။
လူသားအားလုံးသည် မိမိအတွေးများနှင့်အပြစ်များဖြင့် ဘုရား သခင်ကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ကြသည်။ လူတစ်ဉီး၏ သန့်ရှင်းခြင်းနှင့် ကောင်းခြင်းဟန်ဆေင်မှု သို့မဟုတ် သူတပါးအပေါ် သနားကြင်နာမှု ရှိခြင်းနှင့် ဂရုဏာရှိခြင်းဟန်ဆောင်မှုများသည် ဘုရားသခင်ကို လှည့်စားသော လူ့အတွေးအခေါ်များမှ လာသော သူတော်ကောင်း ဟန်ဆောင်မှုအကျင့်များ ဖြစ်ကြသည်ဟု သင်သိသင့်သည်။ လူ ကောင်းဟန်ဆောင်ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မည်သူမည်ဝါမျှ မကောင်းပါ။ ကိုယ်တော်တစ်ပါးတည်းသာ ကောင်း မြတ်တော်မူသည်။ ခရစ်ယာန်တစ်ဉီးသည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရ ဘဲ ကိုယ်တော်ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော မေတ္တာနှင့် ကယ်တင်ခြင်း အတွက် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မလက်ခံလျှင် ထိုအရာ သည် ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့် သမ္မာတရားကို နာမခံခြင်း သက်သက် ဖြစ်သည်။
ဤလောက၌ ကြီးလေးသောအပြစ်များကျူးလွန်သူများသာ လျှင် ဘုရားသခင်၏ပြစ်ဒဏ်ခံရကြသည်ဟု သင်ထင်သလော။ ဘု ရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်သူအားလုံးသည် ဘုရားသ ခင်၏ပြင်းထန်သောအမျက်တော်မှ လွှတ်မြောက်ကြလိမ့်မည် မ ဟုတ်ပေ။ 
သမ္မာတရားအားဖြင့် သခင်ယေရှုကို မယုံကြည်သူတစ်ဉီးသည် အကျင့်သီလဖြင့်အသက်ရှင်ရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခံယူချက်ဖြင့် ပြည့်နေသူ ဖြစ်သည်။ ဤသို့သော အတွေးများကို မည်သူက သွန် သင်ခဲ့သနည်း။ သွန်သင်ခဲ့သူမှာ စာတန် ဖြ်စသည်။ သို့သော် လူ သားများသည် မွေးဖွားသည့်အချိန်မှစ၍ အကျင့်သီလဖြင့်အသက်မ ရှင်နိုင်ကြပေ။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်က ကျွန်ုပ် တို့သည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရမည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား ပြော ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးဇူးတော်၌ ကြွယ်ဝရန် ရည်ရွယ် ချက်ဖြင့် မဆိုးကို လုပ်သင့်ကြသည်ကို ဤအရာဆိုလိုသလော။ မ ဟုတ်ပေ။ လူသားများသည် မွေးဖွားသည့်အချိန်မှစ၍ အပြစ်ဖြင့် ကူး စက်ခြင်းခံရသောကြောင့် သူတို့သည် ညစ်ညမ်းသော အပြစ်၏ဒဏ် ချက်များကြောင့် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ ဉီးတည်နေကြသည်။ ထိုကြောင့် ဘု ရားသခင်သည် သူတို့အတွက် သခင်ယေရှုပြင်ဆင်ပေးတော်မူခဲ့ သေသာ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းကို ရရှိရန် မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကယ်တင်ခြင်းအရှင်ဖြစ်တော်မူ၍ သမ္မာတရားဖြစ် သော ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို လက်ခံ ခြင်းအားဖြင့် နှလုံးသားများ၌ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကယ်တင်ခြင်းရရှိကြ ရန် အကြံပြုတော်မူသည်။
 

လူသားများသည် သဘာဝအားဖြင့် မည်သည့်အရာဖြစ်ကြ သနည်း

အပိုဒ်ငယ် ၁၃-၁၈ တွင် “သူတို့၏လည်ချောင်းသည် ဖွင့်ထားသောသင်္ချိုင်းတွင်းဖြစ်ကြ၏။ သူတို့သည် မိမိတို့လျှာဖြင့် လိမ်လည်ပြောဆိုတတ်ကြ၏။ သူတို့၏နှုတ်ခမ်းအောက်၌ မြွေဆိုး၏အဆိပ်အတောက်ရှိ၏။ သူတို့၏နှုတ်သည် ကျိန်ဆဲသောစကား၊ ခါးသီးသောစကားတို့ဖြင့် ပြည့်ဝလျက်ရှိကြ၏။ သူတို့၏ခြေသည် လူကိုသတ် ဖြတ်ရန်လျင်မြန်ကြ၏။ သူတို့သွားရာလမ်း၌ ပျက်စီးခြင်းနှင့်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိ၍ သူတို့သည် ငြိမ်းချမ်းရာလမ်းကိုမသိကြ။ သူတို့၏မျက်စိရှေ့တွင် ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိ”ဟု ကျမ်းစာ၌ရေးထားသည့်အတိုင်းဖြစ်၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။
“သူတို့သည် မိမိတို့လျှာဖြင့် လိမ်လည်ပြောဆိုတတ်ကြ၏။”  လိမ်လည်သောသူအားလုံးသည် မည်သို့ တတ်ကျွမ်းကြသနည်း။ ရှင် ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတွင် “သူသည် လိမ်လည်သောသူဖြစ်ပြီး လိမ်လည်ခြင်း၏အဖလည်းဖြစ်သောကြောင့် လိမ်လည်ပြောဆိုသောအခါ မိမိပင်ကိုစရိုက်အတိုင်းပြောဆို၏”(ယောဟန် ၈း၄၄)ဟု ရေးထားသည်။ “ငါသည် သမ္မာတရားကို ပြောနေတယ်။ ဒီအရာမှာ သမ္မာတရားဖြစ်တယ်။ မင်းသဘောပေါက်သလား။” ဒုတိယမွေးဖွား ခြင်းမခံရသေးသောလူတစ်ဉီးမှန်ကန်သည်ဟု ပြောသောစကားအား လုံးမှာ မှားယွင်းနေသည်။
ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရသေးသောသူတစ်ဉီးသည် စကားပြော သည့်အချိန်တိုင်းတွင် လိမ်လည်မှုစကားများကိုသာ ပြောသည်။ သူ က မိမိပြောခဲ့သောစကားအားလုံးသည် မှန်ကန်သည်ဟု အတင်း ပြောနေသော်လည်း သူလိမ်ညာသည့်အချိန်တိုင်းတွင် လိမ်လည်နေ သည်ကို သက်သေပြသော ဝိရောဓိအထောက်အထားများဖြစ်၍ ထို အရာသည် သမ္မာတရားဖြစ်သည်ဟု ပြောခြင်းအားဖြင့် လူများကို လိမ်လည်နေသည်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရသေးသောသူများသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်သောကြောင့် သူပြော သမျှသောစကားအားလုံးမှာ မှားယွင်းသည်။
လူလိမ်တစ်ဉီးသည် လူများကို လိမ်ညာသည်ဟု သူတို့အားလုံး သိကြပြီးနောက် သူသည် လူများကို လိမ်ညာသောအကျင့်ကို ဘယ် တော့်မှ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ သူပြောသောစကားများ သည်မှန်ကန်သည်ဟု သူပြောသည်။ သူက လူများအား သူ့ကို ယုံ ကြည်ရန် လက်တွေ့ကျသောအရာနှင့် ဖြူစင်သောနှလုံးသားဖြင့် ပြောသည်။ “ငါ အမှန်တရားကို ပြောတယ်။ မင်းက ဒီအရာ၌ ငွေအ ချို့ကို ရင်းနှီးရင် မင်းက အမြတ်ငွေများစွာ ရရှိလိမ့်မည်။ ဒေါ်လာ တစ်သန်းသာရင်းပါ။ တစ်နှစ်အတွင်း မင်းရင်းနှီးမှုထက်ပိုများသော ဒေါ်လာနှစ်သန်းခန့်ပြန်ရလိမ့်မည်။ နောက်နှစ်များအတွင်း ငွေကြေး များစွာ ရရှိလိမ့်မည်။ ဒီအရာသည် သစ်ဆန်းသောစီးပွါးရေးမျိုးဖြစ် တယ်။ အလွန် လုံခြုံစိတ်ချရတယ်။ လုပ်ပါ။ အခြားသူများစွာတို့ သည် စောင့်မြော်နေကြသဖြင့် မင်း အမြန်လုပ်၍ ဆုံးဖြတ်ပါ။” ဤ အရာမှာ လူများကို လိမ်ညာသူတစ်ဉီးပြောသောအရာ ဖြစ်သည်။ အပြစ်များမှဖြေလွှတ်ခြင်းမခံရသေးသောသူတစ်ဉီးသည် မိမိလျှာဖြင့် လှည့် စားသောအကျင့်ကို ကျင့်သည်ကို သင်မှတ်ထားသင့်သည်။
စာတန်သည် လိမ်ညာသောအခါ သူသည် မိမိဇာတိအတိုင်း ပြောသည်ဟု သမ္မာကျမ်းစာကပြောသည်။ အပြစ်မှဒုတိယမွေးဖွား ခြင်းမခံရသေးသောသူအားလုံးသည် လိမ်လည်ကြသည်။ ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းမခံရသေးသောအမှုတော်ဆောင်တစ်ပါးသည် အသင်း သူသားများထံ အသင်းတော်သို့ ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့များစွာ ထည့်ဝင်လှူး ဒါန်းလျှင် ချမ်းသာလိမ့်မည်ဟု ပြောခြင်းအားဖြင့် သူတို့ကို လှည့်စား ကြသည်မှာ မထူးဆန်းပါ။ ထိုပြင် လူတစ်ဉီးသည် အသင်းတော်လူ ကြီးတစ်ပါး ဖြစ်လာသောအခါ သူသည် ‘ဘုရားသခင်၏မခံမရပ်နိုင် သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ’အားဖြင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာလာလိမ့်မည် ဟု သူပြောနိုင်သည်။ လူများသည် ဘာကြောင့် သင်းထောက်လူကြီး ဖြစ်လာရန် အလွန်ကြိုးစားကြသနည်း။ သူသည် သင်းထောက်လူ ကြီးဖြစ်လာသောအခါ ဘုရားသခင်သည် စည်းစိမ်ဉစ္စာများချမ်းသာ မှုဖြင့် သူ့ကို ပြည့်စေတော်မူလိမ့်မည်ဟု ကြွေးကြော်သော မှားယွင်း သောအမှုတော်ဆောင်များ၏လှည့်စားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။ သင်း ထောက်လူကြီးဖြစ်လာခဲ့ပြီးနောက် မိမိစည်းစိမ်ဉစ္ဏာများ ဆုံးရှုံးသွား ခဲ့သော ခရစ်ယာန်များစွာ ရှိကြသည်။ သူတို့သည် သင်းထောက်လူ ကြီးဖြစ်လိုကြသောကြောင့် သူတို့သည် လိမ်လည်သောအမှုတော် ဆောင်များထံ ချဉ်းကပ်ရန် ငွေကြေးများစွာ ပေးခဲ့ကြသည်။
ရောမ ၃း၁၀ကို တဖန် အာရုံပြုကြပါစို့။ “နှုတ်ကပတ်၌ရေးထား သည့်အတိုင်း”စကားစုမှာ နောက်ကျမ်းချက်များသည် ဓမ္မဟောင်း ကျမ်းမှ မှီငြမ်းကိုးကားချက် ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား ညွှန်ပြ သည်။ ရှင်ပေါလုက ထပ်မံဖြေရှင်းခြင်းများပေးမည့်အစား မူရင်း ကျမ်းချက်မှ တိကသောစကားစုကို ကိုးကားသည်။ “အကြောင်းမူ ကား သူတို့၏နှုတ်တွင် တည်ကြည်မှုမရှိပါ။ သူတို့စိတ်ထဲ၌ ယုတ်မာ စဉ်းလဲမှုရှိ၍ သူတို့၏လည်ချောင်းသည် ပွင့်နေသောသင်္ချိုင်းတွင်းဖြစ်ပါ၏။ သူတို့၏လျှာသည် မြှောက်ပင့်ပြောဆိုတတ်ပါ၏” (ဆာလံ ၅း ၉)။ “သူတို့ခြေသည် မကောင်းမှုရှိရာသို့ ပြေးသွားတတ်၏။ သူတို့သည် အပြစ်မဲ့သောသူအား သတ်ဖြတ်ရန် လျင်မြန်၏။ သူတို့၏အကြံသည် မကောင်းသောအကြံဖြစ်၏။ သူတို့သွားရာလမ်း၌ ပျက် စီးပြိုပျက်ခြင်းရှိ၏”(ဟေရှာယ ၅၉း၇)။ လူများသည် ဘုရားသခင်၏ ‌ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မသိကြသောကြောင့် အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားရမည် သူများသည် အလွန်သနားစရာ ကောင်းသည်။
အပိုဒ်ငယ် ၁၉ တွင်“ပညတ်တရားဆိုထားသမျှတို့သည် ပညတ် တရားအောက်၌ရှိသောသူများအတွက်ဆိုထားကြောင်း ငါတို့သိကြ၏။ ဤသည်ကား နှုတ်ရှိသမျှသည် ပိတ်ထားခြင်းခံရ၍ လောကီ သားအပေါင်းတို့သည် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်ခြင်းလက်အောက်သို့ ကျရောက်ကြရန်ဖြစ်၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။
“ပညတ်တရားသည် အမျက်တော်ကိုဖြစ်ပေါ်စေ၏”(ရောမ ၄း၁၅)။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရသေးသောသူများသည် မိမိကိုယ်ကို ကိုယ် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်ကို သေစေတော်မူရန်အတွက် ဘု ရားသခင်သည် သူတို့အား ပညတ်တော်ကို ပေးအပ်တော်မူသည်။  အပြစ်သားများအားလုံးသည် ကိုယ်တော်၏ပညတ်တော်နှင့်အညီ အ သက်မရှင်နိုင်ကြသည်ဟု ပညတ်တော်က သွန်သင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ပညတ်တော်လိုက်လျှောက်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်ရန် ဘု ရားသခင်သည် ပညတ်တော်ကို ပေးအပ်တော်မူခြင်းမဟုတ်သည်ကို ရှင်းလင်းစွာ ပြောခဲ့သည်။ ထိုနောက် ဘုရားသခင်သည် ပညတ် တော်ကို အချည်းနှီးဖြစ်စေတော်မူသလော။ မဟုတ်ပေ။ ကိုယ်တော် သည် ထိုသို့ပြုတော်မမူပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်ကြ သည်ဟု သွန်သင်ရန် ဘုရားသခင်သည် မောရှေအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အား ပညတ်တော်ကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်ဟု ဘုရားသခင်မိန့် တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပညတ်တော်အား ဖြင့် အပြစ်၏သဘောသဘာဝများကို နားလည်သဘောပေါက်စေလို တော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာကျင့်ဆောင်ရန်အတွက် မဟုတ်ပေ။ ပ ညတ်တော်၏အခန်းကဏ္ဌမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် လူသားများအဖြစ် မည်သို့မစုံလင်၊ မည်သို့အားနည်းကြသည်ကို ညွှန်ပြရန် ဖြစ်သည်။
ထိုကြောင့် အပိုဒ်ငယ် ၂၀ တွင် “သို့ဖြစ်၍ ပညတ်တရားနှင့် ဆိုင်သောအကျင့်အားဖြင့် မည်သူမျှ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ဖြောင့် မတ်သည်ဟုအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရမည်မဟုတ်။ အကြောင်းမူကား ပညတ်တရားအားဖြင့် အပြစ်အကြောင်းကိုသိရှိရုံမျှသာဖြစ်၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ပညတ်တော်၏အကျင့်များအားဖြင့် ဘုရားရှေ့ တော်၌ မည်သည့်ကိုယ်ခန္ဓာမျှ မဖြောင့်မတ်ပေ။ ရှင်ပေါလုသာမက ဘုရားသခင်၏အစေခံများအားလုံးသည်လည်း “မည်သူမျှ ဘုရားသ ခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်သည်ဟု အသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရမည်မ ဟုတ်။” မည်သူမျှ ပညတ်တော်ကို မစောင့်ရှောက်နိုင်ပေ။ စောင့် ရှောက်နိုင်သောသူလည်းရှိလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ စောင့်ရှောက်ခဲ့သူ လည်း မရှိခဲ့ပေ။ ထိုကြောင့် နိဂုံးမှာ လူတစ်ဉီးသည် ပညတ်တော်၏ အကျင့်များအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူမဖြစ်လာနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပညတ်တော်ကို စောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲနိုင်ကြမည်လော။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ဤကျမ်းချက်များကို မြင်တွေ့ကြသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၌ ယုံကြည်သူများဖြစ်လာကြပြီးနောက် အကျင့်များ အားဖြင့် ကောင်းသောအသက်ဘဝရှင်သန်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းသူ ဖြစ်လာနိုင်၍ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တိုးတက်ကာ နောက်ဆုံးတွင် စင် ကြယ်ခြင်းသို့ ရောက်နိုင်ကြသည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွယ်တကူ စဉ်းစားနိုင်ကြသည်။ သို့သော် ဤအရာသည် စစ်မှန်သောအရာမ ဟုတ်ပေ။ လူတစ်ဉီးသည် တဖြည်းဖြည်းစင်ကြယ်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟု ပြောခြင်းမှာ လုံးဝ မှားယွင်းသည်။
ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမခံရသေးသောသူအားလုံးသည် ဘုရားသ ခင်၏ပညတ်တော်၊ အပြစ်နှင့်သေခြင်း၏ပညတ်အောက်၌ရှိနေသေး သည် (ရောမ ၈း၂)။ လူတစ်ဉီးသည် ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာလျှင် သူသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များအားဖြင့် အသက်ရှင်ရမည်ဟု သူ ယူဆသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်များသည် အကျင့်များ အားဖြင့် ပညတ်တော်ကို စောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ခံစား ကြသော်လည်း အမှန်အကန်၎ှာ သူတို့သည် ပညတ်တော်အားဖြင့် လုံးဝ အသက်မရှင်နိုင်ကြပေ။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် နောင်တနှင့် စပ်ဆိုင်သောဆုတောင်းခြင်းများကို နေ့တိုင် ပြောနေကြခြင်း ဖြစ် သည်။ သူတို့သည် မြော်လင့်ချက်မရှိသောဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာ သာ၏အမှိုက်ထဲသို့ ကျဆင်းနေကြသည်ကို သူတို့နားမလည်ကြပေ။  ဤသို့သော ဘာသာတရားဘဝဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသည် အစမှစ၍ မှားယွင်းနေသည်ဟု ဤအရာ သက်သေပြသည်။ ပညတ်တော်က လူများအား အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်ဟုသာ သွန်သင်ထားသော် လည်း ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သော ခရစ်ယာန်-ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်း သူများအဖြစ်သို့ ပို့ဆောင်သည်ဟု နားလည်မှု လွှဲချော်ပြီးနောက် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကို စောင့် ရှောက်ရန် ကြိုးစားကြသည်။
ခရစ်ယာန်ဘာသာ၌ ဖြစ်စဉ်စင်ကြယ်ခြင်း၏ဓမ္မခံယူချက်သည် ကမ္ဘာ၏ဘုရားကိုမယုံကြည်သူသောဘာသာများအဖြစ် ဘာသာတ ရားဓမ္မခံယူချက်နှင့်တူသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာ၌ ဖြစ်စဉ်စင်ကြယ် ခြင်းဓမ္မခံယူချက်က ဗုဒ္ဂဘာသာ၌ နိဗ္ဗာန်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းခံယူချက် နှင့်တူ၍ ၎င်းက လူတစ်ဉီး၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်ဝိညာဉ်သည် သခင်ယေရှု ကို စတင်ယုံကြည်ပြီးနောက် ပို၍ သန့်ရှင်းလာ၍ လူတစ်ဉီးနောက် နောက်ဆုံးတွင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရောက်ရန် လုံလောက် သော စင်ကြယ်ခြင်းသို့ ရောက်ရှိသည်။
အပြစ်၏ကူးစက်ခြင်းနှင့် မွေးဖွားလာသူတစ်ဉီးသည် တစ်ဘ ဝလုံးတွင် အပြစ်ပျံ့နှံ့ခြင်းအလုပ်ကိုသာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ဤသို့ ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ လူတစ်ဉီးသည် အပြစ်ဖြင့် ကူးစက်မှုခံခဲ့ရ သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဉီးသည် အပြစ်ပျံ့နှံရန် မလုပ် ဆောင်လျှင်လည်း အပြစ်၏ဗိုင်းရပ်စ်သည် လူတစ်ဉီး၏ကိုယ်ခန္ဓာမ ထွက်လာသည်။ ဤရောရာအတွက် ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာတစ်ခုတည်း သာရှိသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပါဝင်သော သမ္မာတရား သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို နားထောင်၍ ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ လူတစ်ဉီးသည် ဝိညာဉ်ရေးရာအရေဖျားလှီးခြင်းရရှိစေ သော အပြစ်များ၏စစ်မှန်သောဖြေလွှတ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ကား၍ ယုံကြည်လျှင် သူသည် အပြစ်အားလုံးမှ လွှတ်မြောက်၍ ထာ ဝရအသက်ရရှိနိုင်သည်။ 
လူတစ်ဉီးသည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရပြီးနောက်တောင် ပ ညတ်တော်နှင့်အညီ ပြည့်စုံစွာ အသက်ရှင်သူ ဤလောကတွင် တစ် စုံတစ်ဉီးမျှ မည်သို့ရှိနိုင်မည်နည်း။ တစ်စုံတစ်ဉီးမျှ မရှိပေ။ သမ္မာ ကျမ်းစာက “အကြောင်းမူကား ပညတ်တရားအားဖြင့် အပြစ်အ ကြောင်းကိုသိရှိရုံမျှသာဖြစ်၏”(ရောမ ၃း၂၀)ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဤသမ္မာတရားသည် ရှင်းလင်း၍ ရိုးရှင်းသည်မဟုတ်လော။ အာဒံ နှင့်ဧဝတို့သည် အပြစ်ကင်းစင်ခြင်းခေတ်၌ စာတန်၏လှည့်ဖြားခြင်း ကို ခံရခြင်းအားဖြင့် မယုံကြည်ခြင်းနှင့် အပြစ်သို့ ကျဆင်းခြင်းအား ဖြင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ကြ၍ သူတို့သည် ထိုအဖြစ်အပျက်ပြီးနောက် မိမိနောင်လာနောက်သားများအပေါ် အ ပြစ်များအားလုံးကို လက်ဆင့်ကမ်းလာခဲ့ကြသည်။ သို့သော် လူသား များအားလုံးသည် မိမိဘိုးဘေးများထံမှ အပြစ်ကို အမွေးဆက်ခံလာ ခဲ့ကြသောကြောင့် သူတို့သည် အပြစ်သားများအဖြစ် မွေးဖွားလာခဲ့ ကြသည်ဟု သူတို့သည် မသိခဲ့ကြပေ။
အာဒံခေတ်ကတည်းက ဘုရားသခင်သည် လူသားများထံ ဘု ရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လူသားများ အားလုံးသည် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံစေ၇န် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းအပေါ် ခိုင်မာသောပညာကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။
 

ရှင်ပေါလုက ပညတ်တော်အပြင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းအကြောင်းကို ပြောကားတော်မူသည်

အပိုဒ်ငယ် ၂၁-၂၂ တွင် “သို့ရာတွင် ယခုအခါ၌ ပညတ်တရားနှင့်ပရောဖက်များသက်သေခံသော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ပညတ်တရားမပါဘဲ ထင်ရှားလေပြီ။ ၎င်းမှာ ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့အပေါ်သက်ရောက်သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်၏။ ဤတွင် မည်သည့်ခြားနားမှုမျှမရှိ”ဟု ဖော်ပြထားသည်။
“ပညတ္တိကျမ်းနှင့်ပရောဖက်များသက်သေခံခြင်း”အားဖြင့် ဘု ရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ထင်ရှားသည်ဟု ဆိုသည်။ “ပ ညတ္တိကျမ်းနှင့်ပရောဖက်များ”သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ပြဌာန်း သည်။ ယခုတွင် တဲတော်၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့ သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသတင်းကောင်းအကြောင်းကို ပြောပြခဲ့သည်။ အပြစ်ယဇ်ပူဇော်သက္ကာအားဖြင့် လူတစ်ဉီးသည် အ ပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို သမ္မာတရားက ရှင်းလင်းစွာ ပြသသည်။ ရှင်ပေါလု၏ယုံကြည်မှု သည် သမ္မာကျမ်းစာအားလုံးတွင် ထင်ရှားသော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအပေါ် အခြေပြုသည်။
သခင်ယေရှုကို ယုံကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို အကုန်အစင်ရရှိသည်ဟု ရှင်ပေါလုက ကြွေးကြော် သည်။ လူတစ်ဉီး၏ကယ်တင်ခြင်းခံရခြင်း သို့မဟုတ် မခံရခြင်းမှာ လူတစ်ဉီး၏ ယုံကြည်မှု သို့မဟုတ် မယုံကြည်မှုပေါ်တွင် လုံးဝ မူ တည်သည်။ ထိုကြောင့် သူက ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် “ ယုံကြည်သူအားလုံးအပေါ် သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ထင်ရှားသည်။ ခြားနားမှု အလျင်းမရှိပေ”ဟု ပြောသည်။
စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းမှာ အဘယ်အရာနည်း။ မည်သူသည် ယုံကြည်ခြင်း၏အနှစ်သာရ ဖြစ်သနည်း။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ် တော်မူသည်။ ဟေဗြဲ ၁၂း၂ တွင် “ယုံကြည်ခြင်းကိုအစပြုဖြစ်တည်စေ၍ စုံလင်စေသည့်အရှင်ဖြစ်တော်မူသောယေရှုကို မျက်မှောက်ပြုကြကုန်စို့”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ခံရသူများထံမှ ဘုရားသခင်၏သမ္မာတရားအကြောင်းကို သင်ယူ၍ ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၌ ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးနောက် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှင်သင့်ကြသည်။ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို နှလုံးသားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းမှာ စစ်မှန်သော ယုံကြည်မှု ရှိခြင်း ဖြစ်သည်။
ရောမ ၁၀း၁၀ တွင် “အကြောင်းမူကား လူသည် စိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်၍ ဖြောင့်မတ်သည်ဟုအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရပြီး နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ ကယ်တင်ခြင်းခံရ၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကို နှလုံးသားများဖြင့် ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာနိုင်ကြ၍ နှုတ်များဖြင့် မိမိ ယုံ ကြည်မှုကို ဝန်ခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းများကို အ တည်ပြုနိုင်သည်။ အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းကို အကျင့်များအားဖြင့် မရရှိနိုင်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ရရှိနိုင်သည်။
အပိုဒ်ငယ် ၂၃-၂၅ တွင် “အကြောင်းမူကား လူအပေါင်းတို့သည် အပြစ်ပြု၍ ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေတော်နှင့် အလှမ်းဝေးကြပြီ။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကြောင့် ခရစ်တော်ယေရှု၏ရွေးနုတ်ခြင်းအားဖြင့် အဖိုးအခမပေးရဘဲ ဖြောင့်မတ်သည်ဟုအ သိအမှတ်ပြုခြင်းခံရကြ၏။ ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေရန် ခရစ်တော်ကိုခန့်ထား၍ ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ခရစ်တော်၏သွေးတော်ကို အသနားခံခြင်းပူဇော်သက္ကာဖြစ်စေတော် မူ၏။ တစ်နည်းဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် သည်းခံတော်မူခြင်းအား ဖြင့် လွန်ခဲ့ပြီးသောအပြစ်များအတွက် အပြစ်မယူဘဲနေတော်မူ၏” ဟုဖော်ပြထားသည်။
လူသားအားလုံးသည် အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြသည်ဟု သမ္မာ ကျမ်းစာက ဖော်ပြထားသောကြောင့် သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်ကို ရှုတ်ချစေကြသည်။ အပြစ်သားများသည် အပ္ပါယ်ငရဲ သို့သွားခြင်းကလွှဲ၍ အခြားလုပ်ဆောင်စရာမရှိပေ။ သို့သော် သခင် ယေရှုခရစ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ရှိသော ရွေး နှုတ်ခြင်းအားဖြင့် လူများသည် အပြစ်များမှဖြေလွှတ်ခြင်းကို အခမဲ့ ရရှိခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုအား ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် အသွေးတော်ဖြင့် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်စေတော်မူသည်။
အပိုဒ်ငယ် ၂၅-၂၆ ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ကြသောအခါ “ဘုရားသ ခင်သည် မိမိ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေရန် ခရစ်တော်ကိုခန့် ထား၍ ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ခရစ်တော်၏သွေးတော်ကို အသနားခံခြင်းပူဇော်သက္ကာဖြစ်စေတော်မူ၏။ တစ်နည်းဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် သည်းခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် လွန်ခဲ့ပြီးသောအပြစ်များအတွက် အပြစ်မယူဘဲနေတော်မူ၏။ ဤသည်ကား ယခုအချိန်အခါ၌ မိမိ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေရန်နှင့် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ဖြောင့်မတ်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူပြီး ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူအား ဖြောင့်မတ်သည်ဟုအသိအမှတ်ပြုတော်မူရန်ဖြစ်၏”ဟုဖော်ပြသည်။
ဤတွင် “ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းထင်ရှား‌စေခြင်း”စကား စုသည် သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဖြောင့်မတ်သောအကျင့်အားဖြင့် ပြည့်စံဒသော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ သ ခင်ယေရှုသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူ ခြင်းအကြောင်းမှာ ကိုယ်တော်အသေခံတော်မမူမီ ယောဒန်မြစ်၌ ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏‌ဖြောင့် မတ်ခြင်းအားလုံးကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည် (မဿဲ ၃း၁၃-၁၇ ကို ရည်ညွှန်းသည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် လူသားများနှင့် ကိုယ်တော်တို့အကြား ငြိမ်သက်ခြင်းပြုလုပ်ရန်အ တွက် ဤလောကအပြစ်များအတွက် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်သက္ကာ ဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်း၏ လူ့ဇာတိခံ ဖြစ်တော်မူသည်။
သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအား ဖြင့် ဤလောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် အာလဖနှင့်အိုမေဃဖြစ်တော်မူခဲ့သည်။ လူအား လုံးသည် အစအဉီးမှစ၍ အဆုံးထိတိုင်အောင် ကိုယ်တော်သည် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်ဟူသော ဖော်ပြချက်နှုတ်ကပတ်တော်များကို ယုံကြည်လျှင် သူတို့သည် အ ပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်သည်ကို ဆိုလိုသည်။
သခင်ယရှုပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏နှင့်ငြိမ်ချမ်းမှု ဖြစ်စေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းမှာ လူတစ်ဉီးသည် ဘုရားသခင်နှင့်ငြိမ် သက်ခြင်းရှိမှသာလျှင် သူသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင် ရောက်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်သည် သမ္မာတရားသ တင်းကောင်းကို စတင်ယုံကြည်ခဲ့သည့်အချိန်မှသာ ကျွန်တော်သည် “ဘုရားသခင်သည် မိမိ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုထင်ရှားစေရန် ခရစ် တော်ကိုခန့်ထား၍ ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ခရစ်တော်၏သွေးတော်ကို အသနားခံခြင်းပူဇော်သက္ကာဖြစ်စေတော်မူ၏။ တစ်နည်းဆိုသော် ဘု ရားသခင်သည် သည်းခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် လွန်ခဲ့ပြီးသောအပြစ်များအတွက် အပြစ်မယူဘဲနေတော်မူ၏”ဟူသောကျမ်းချက်ကို ကျွန် တော်နားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်၏ သည်းခံခြင်း အချိန်တွင် ကျွန်တော်သည် သခင်ယေရှုအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို နားလည်သဘောပေါက်၍ ယုံကြည်လာခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ပြီးမြောက်ပြည့်စုံခဲ့သည် ဟု ညွှန်ပြသော ဖြင့် ပြည့်စုံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် သခင်ယေရှု သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံးကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု ပြောသော စစ်မှန်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ဝိညာဉ်များ သည် တစ်ကြိမ်တည်းအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်ခန္ဓာများသည် အပြစ်ကျူးလွန်သေးသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤလက်ရှိကမ္ဘာ၌ ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်သောအပြစ်များကို ‘ယခင်က ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်’အဖြစ် ရည်ညွှန်းတော်မူသည်။
အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ အား ကယ်တင်ခြင်းအစပွိုင့်အဖြစ် ချမှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းမှာ သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြည့်စုံစေတော်မူ ခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်းပြည့် စုံခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင် ကိုယ်ခန္ဓာဖြင့် ကျူးလွန်သောအပြစ်များ သည် ဘုရားအမြင်တွင် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။  လောကအပြစ်များအားလုံးကို ဘုရားရှေ့တော်၌ ခွင့် လွှတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ‘ယခင်ကကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များလွှဲပြောင်း ခြင်း’အဓိပ္ပါယ်မှာ ‘အပြစ်များ၏အခများကို ပေးဆပ်ခဲ့ပြီဟု တွေး တော်ခြင်း’ ဖြစ်သည်။ လောကအပြစ်များအားလုံးသည် ကိုယ်တော် ခံယူတော်မူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်အား ဖြင့် ဆေးကြောပေးခဲ့သော အပြစ်များဖြစ်ကြသည်။ 
ထိုကြောင့် ဤကမ္ဘာအစမှ အဆုံးထိ၊ အာဒံခေတ်မှ ကမ္ဘာပေါ် တွင် နောက်ဆုံးသောလူသားအထိ လူသားများ၏ အပြစ်များအား လုံးနှင့် လူသားများလက်ရှိကျူးလွန်သောအပြစ်များပင်လျှင် အ တိတ်၌ သခင်ယေရှုဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည် ‘ယခင်ကျူးလွန်ခဲ့ သော’ အပြစ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူများသည် အပြစ်မရှိကြပေ။ ဤသမ္မာတရားမှာ လွှဲ ပြောင်းခဲ့ပြီးသော ယခင်အပြစ်များဖြစ်ကြသည်။ ဤလက်ရှိတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်နေကြသောအပြစ်များသည် ဘုရားသခင်၏အ မြင်၌ ယခင်က ကျူးလွန်၍ ဖြေလွှတ်ခဲ့ပြီးသော အပြစ်၏အစိတ်အ ပိုင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ဤလောက လူသားများသည် လောကအပြစ်  များအားလုံးယူဆောင်သွားတော်မူရန် ဤလောကသို့ စေလွှတ်ခြင်း ခံတော်မူခဲ့သော ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့ သောအပြစ်များကို ကျူးလွန်ကြသည်။ ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန် နေကြသောအပြစ်များသည် ကိုယ်တော်ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သော အပြစ်များ ဖြစ်ကြသည်။ ဤအရာသည် အဘယ်အရာကို ဆိုလို သည်ကို သင်နားလည်သဘောပေါက်သလော။
ကိုယ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် လော ကအပြစ်များကို ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်ဟု သခင်ယေရှုမိန့်တော် မူခဲ့သည်။ လူတစ်ဉီးသည် ဤကျမ်းချက်၏အဓိပ္ပါဘ်ကို အမှန်အကန် နားမလည်လျှင် ဤအရာကို နားလည်မှုလွှဲချော်နိုင်သည်။ ကိုယ် တော်၏အမြင်၌  လူသားများကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်သောအပြစ်များ သည် သခင်ယေရှုက ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံယူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် တရားစီရင်ခြင်းခံခဲ့ပြီးသော အပြစ်များ ဖြစ်ကြသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဤလောကသို့ ကြွဆင်းတော်မူခဲ့၍ လူသားများအား တစ်ကြိမ်တည်း ပြည့်စုံစွာ စင်ကြယ်စေတော်မူခဲ့ သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်အကြောင်းကို စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းမ ရှိကြရန် ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ဤကျမ်းချက်၌ ရှင်ပေါလုပြောကြားသော သမ္မာတရားမှာ ဘု ရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်း ခံခဲ့သောသူတစ်ဉီးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော် ဒုတိယ မွေးဖွားခြင်းမခံရသောသူများသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကို လျစ်လျူရှုခဲ့ကြ၍ အပ္ပါယ်ငရဲသို့ သွားကြလိမ့်မည်။ ညီအစ်ကို များ၊ သင်သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို နားထောင်၍ ပြည့်စုံစွာ နားလည်သဘောပေါက်သင့်သည်။ သို့မှသာ သင်၏ယုံ ကြည်မှုသည် အခြေချရန်နှင့် သူတပါးထံ သတင်းကောင်းဟောပြော ရန် ကောင်းပေလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့် မန်ခြင်းကို နောက်ဆုံးဖော်ပြရန်အတွက် အပြစ်လောက၊ ဖြောင့်မတ် ခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းကို ဖွင့်ပြတော်မူသည်ဟု သင်သိသလော (ယောဟန် ၁၆း၈)။
ဘုရားသခင်သည် မိမိသည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းကြောင့် မိမိဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေရန် အသွေးတော်အားဖြင့်၊ ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် သခင်ယေရှုကို ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်ရန်ယဇ်ပူဇော်သက္ကာအ ဖြစ်ချမှတ်တော်မူခဲ့၍ ဘုရားသခင်သည် ယခင်က ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး သောအပြစ်များကို လွှဲပြောင်းပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုကို ပြစ်ကြွေးပူဇော်သက္ကာအဖြစ် ချမှတ်တော်မူခဲ့သော ကြောင့် ယခင်ကအပြစ်များကိုပင်လျှင် ဖြေလွှတ်ပေးခဲ့သည်ဟု ကိုယ်တော်သွန်သင်တော်မူသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူ များဖြစ်လာခဲ့ကြသည်။
အပိုဒ်ငယ် ၂၆ တွင် “ဤသည်ကား ယခုအချိန်အခါ၌ မိမိ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေရန်နှင့် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင် ဖြောင့်မတ်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူပြီး ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူအား ဖြောင့်မတ်သည်ဟုအသိအမှတ်ပြုတော်မူရန်ဖြစ်၏”ဟု ဖော်ပြထား သည်။ ‘ပစ္စုပ္ပန်အချိန်၌’ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထာဝရအ သက်ပိုင်ဆိုင်ရန် ခွင့်ပြုတော်မူ၍ ကိုယ်တော်သည် လောကကို တ ရားစီရင်ရန် အလိုတော်မရှိပေ။  ‘ပစ္စုပ္ပန်အချိန်၌’ ဘုရားသခင်သည် ‘ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေတော်မူရန်’ သခင်ယေ ရှုခရစ်တော်ကို စေလွှတ်တော်မူခဲ့၍ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံနှင့်အ သွေးတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေ တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို ဗတ္တိဇံခံယူရန်နှင့် ကားစင်တင်ခံရန် ဤ‌လောကသို့ စေလွှတ်တော်မူ ခဲ့၍ ၎င်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်၏မေတ္တာတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် ထင်ရှားစေတော်ခဲ့သည်။
ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုအားဖြင့် မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းအား လုံးကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူအားလုံးသည် ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသ ခင်သည် လောကအပြစ်များကို တစ်ကြိမ်တည်းဖယ်ရှားပေးတော်မူ ခြင်းဖြောင့်မတ်သောလုပ်ငန်းကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ ထို နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို နှလုံးသား များဖြင့် ယုံကြည်နိုင်ကြသလော။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြသောအခါ ဖြောင့်မတ်သူများဖြစ်လာ ကြ၍ အပြစ်မရှိပေဟု ဘုရားသခင်မိန့်တ်ောမူသည်။ အဘယ် ကြောင့်နည်း။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ဆေး ကြောပေးသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်တော်မူခဲ့သော ကြောင့် ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်သူတစ်ဉီးသည် အပြစ်ကင်းစင်သ လော။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူတစ်ဉီးသည် အပြစ်မပိုင်ဆိုင်သောကြောင့် ဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော် သည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဘဝလုံးကျူးလွန်သောအပြစ်များလုံးကို ဖယ် ရှားပေးတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်နိုင်ကြသည်။ သို့မဟုတ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဘယ်တော့မှ ရရှိနိုင်ကြမည် မ ဟုတ်ပေ။
 

ဝါကြွားရန် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတစ်တည်း ရှိသည်။

အပိုဒ်ငယ် ၂၇-၃၁ တွင် “သို့ဖြစ်လျှင် ဝါကြွားစရာအဘယ်မှာရှိသနည်း။ ၎င်းသည် ဖယ်ရှားခြင်းခံရလေပြီ။ မည်သည့်တရားအားဖြင့် ဖယ်ရှားသနည်း။ အကျင့်တရားအားဖြင့်လော။ မဟုတ်ပေ။ ယုံကြည်ခြင်းတရားအားဖြင့် ဖယ်ရှား၏။ အကြောင်းမူကား လူသည် ပညတ်တရားနှင့်ဆိုင်သောအကျင့်အားဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သည်ဟုအသိအမှတ်ပြုခြင်းခံရ၏ဟု ငါတို့မှတ်ယူကြ၏။ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်သည် ဂျူးလူမျိုးတို့၏ဘုရားသာ ဖြစ်တော်မူသလော။ လူမျိုးခြားတို့၏ဘုရားလည်း ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်လော။ ဟုတ်ပေ၏။ လူမျိုးခြားတို့၏ဘုရားလည်း ဖြစ်တော်မူ၏။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အရေဖျားလှီးထားသောသူကို ဖြောင့်မတ်သည်ဟုအသိအမှတ်ပြုတော်မူ၍ အရေဖျားမလှီးသောသူကိုလည်း ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သည်ဟုအသိအမှတ်ပြုတော်မူသောဘုရားသခင်သည် အမှန်ပင် တစ်ဆူတည်းဖြစ်တော်မူ၏။ သို့ဖြစ်လျှင် ငါတို့သည် ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ပညတ်တရားကို ပယ် ဖျက်ကြသလော။ လုံးဝမပယ်ဖျက်ကြ။ ပညတ်တရားကို တည်မြဲတည်စေကြ၏” ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ပညတ်တော်တည်ထောင်ခြင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် အ ကျင့်သီလာများအားဖြင့် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းမခံရနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အားနည်း၍ မပြည့်စုံသောဖန်ဆင်းခြင်းခံ များဖြစ်ကြသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် နှုတ်က ပတ်တော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကို ကယ်တင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းခံ ရကြပြီးနောက် ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို စကားဆက်လက် ပြောတော်မူ၍ “မင်းတို့က မစုံလင်သော်လည်း ငါမင်းတို့ကို စင် ကြယ်စေခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် မင်းတို့သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ တိုးဝင်ချဉ်းကပ်သင့်တယ်”ဟု မိန့် တော်မူသည်။
အပိုဒ်ငယ် ၂၇ တွင် “သို့ဖြစ်လျှင် ဝါကြွားစရာအဘယ်မှာရှိသနည်း။ ၎င်းသည် ဖယ်ရှားခြင်းခံရလေပြီ။ မည်သည့်တရားအားဖြင့် ဖယ်ရှားသနည်း။ အကျင့်တရားအားဖြင့်လော။ မဟုတ်ပေ။ ယုံကြည်ခြင်းတရားအားဖြင့် ဖယ်ရှား၏”ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ဘုရားသခင် တည်ထောင်ခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းပညတ်တော်ကို လူတစ်ဉီးသည် သိသင့်၍ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဤပညတ် တော်ကို ယုံကြည်သင့်သည်။ “မည်သည့်တရားအားဖြင့် ဖယ်ရှားသနည်း။ အကျင့်တရားအားဖြင့်လော။ မဟုတ်ပေ။ ယုံကြည်ခြင်းတရားအားဖြင့် ဖယ်ရှား၏။”
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုယုံကြည်သည့် အခါမှသာလျှင် အပြစ်များမှ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံကြ၍ အကျင့်သီလများ အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမခံရကြသည်ကို သင်သိသင့်သည်။ တမန် တော်ရှင်ပေါလုအားဖြင့် ရောမဩဝါဒစာ အခန်းကြီး ၃ တွင် ဤအ စိတ်အပိုင်းအကြောင်းကို ပြောထားသည်။ “ဘုရားသခင်၏သစ္စာတော်သည် သူတို့၏မယုံကြည်မှုကြောင့် ပျက်ပြယ်သွားမည်လော။” ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သူတစ်ဉီးသည် ခိုင်ခံ့စွာ ရပ်တည်သော်လည်း ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြငး်ကို မယုံကြည် သူတစ်ဉီးသည် ကျဆင်းသည်။
ရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး ၃ တွင် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိအ တွေးများယုံကြည်သူများအား ကျဆင်းစေတော်မူရန် မိမိဖြောင့်မတ် ခြင်းပညတ်ကို တည်ထောင်တော်မူခဲ့သည်ဟု သင်သည် စိတ်ထဲမှာ မှတ်ထားသင့်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်များ အားလုံးမှ လုံးဝ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ထင်ရှားစေသော ဘုရားသ ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံး မှ ကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို အမွေခံကြ၍ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်တော်နှင့်အတူ စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှု ရရှိကြသည်။
ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်သူများသည် နှလုံး သားများ၌ ငြိမ်သက်ခြင်းမရနိုင်ကြပေ။ လူတစ်ဉီးသည် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာခံစားရသည် သို့မဟုတ် ကျိန်ခြင်းခံရသည်ကို လူတစ်ဉီး သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ယုံကြည်သည် သို့မဟုတ် မယုံ ကြည်သည်ဟူသောအချက်ပေါ်တွင် မူတည်သည်။ လူတစ်ဉီးသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို မယူဆောင်လျှင် သူသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်တရားမျှတသောပြစ်ဒဏ် နှင့်အညီ တရားစီရင်ခြင်း ခံရလိမ့်မည်။ ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘုရား သခင်၏မေတ္တာတော်မှ စတင်ပေါက်ဖွားလာ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ် တော်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များမှ ကယ် တင်ခြင်းခံရကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည် ခြင်းပေးအပ်တော်မူခဲ့သောသခင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ချီးမွမ်းကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တမန်တော်ရှင်ပေါလုရှိခဲ့သော ယုံကြည်ခြင်းကို ပိုင် ဆိုင်သောအချက်အတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြပါစို့။ ဘုရားသခင် ၏နာမတော် ဘုန်းကြီးတော်မူပါစေ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် အ သွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်များအားလုံးမှ ရွေးနှုတ် ခြင်းခံရကြသောကြောင့် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်း၍ ကျေးဇူးတင်ကြ သည်။ ဤကယ်တင်ခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်မရှိခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များမှ ဖြေလွှတ်ခြင်းခံ ရနိုင်ကြမည် မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို နှလုံးသားဖြင့် အမှန်အကန် ယုံကြည်ခဲ့ကြ၍ ကယ်တင်ခြင်း ကို နှုတ်ဖြင့် ဝန်ခံကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းဖြင့် အပြစ်များအားလုံးမှ ကယ်တင်ပေးတော်မူခဲ့သူ ဘုရားသ ခင်အပေါ် ကျေးဇူးတင်ကြသည်။