Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၉ - ရောမဩဝါဒစာ (ရောမဩဝါဒစာအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[4-1] ရောမသြဝါဒစာစောင် အခန်းကြီ (၄) ကို မိတ်ဆက်ခြင်း

ရောမ ၄း၆-၈ တွင် ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်၌ ကောင်းချီးခံစား ရသော သူများအကြောင်းကို ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တော်၌ အမှန်တကယ် ကောင်းချီးခံစားရသောသူမှာ ပညတ်တော်‌အကျင့်မပါဘဲ ခွင့်လွှတ်ခံရသူနှင့် အပြစ်များကိုဖုံးအုပ်ခံရသောသူဖြစ်သည်။ “ထာဝရဘု ရားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့် လွတ်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏ဟု ပြောဆို သတည်း” (ရော ၄း၈)။
ထို့နောက် ရှင်ပေါလုက အာဗြဟံကို ကောင်းချီးခံစားရသူအဖြစ် စာဖတ်သူများကို မိတ်ဆက်ပေးသည်။ သူသည် အာဗြဟံကို သမ္မာကျမ်း စာတွင် စံနမူနာ အဖြစ် အသုံးပြု၍ အမှန်တရားနှင့် ကောင်းချီး မင်္ဂလာခံစားရသော ယုံကြည်ခြင်း၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ရှင်းပြထားပါသည်။ အာဗြဟံသည် သူ၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့ ရောက်ခဲ့ လျှင် သူ၌ဝါစရာတမျိုး ရှိကောင်းရှိခဲ့လိမ့်မည်။ သို့သော် အမှန်တွင်မူ ထိုသို့ မဟုတ်ခဲ့ပေ။ သူရရှိခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှာ နှုတ်တော် ထွက်စကားကို ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
သမ္မာကျမ်းစာက ညွန်ပြသည်မှာ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်လာရန်နှင့် ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရန် လိုအပ်သော ယုံကြည်ခြင်းမှာ အာဗြဟံ၏ ယုံကြည် ခြင်းကဲ့သို‹သော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ထွက်စကားကို ကလေး ဆန်စွာ ယုံကြည်ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ဤအခန်းတွင် တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါ လုက ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် တစ်ယောက် သောသူသည် ဘုရာသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်း ကို ဆွေးနွေးထားပါသည်။
ကမ္ဘာမြေကြီးတွင် အသက်ရှင်နေထိုင်စဉ်တွင် အပြစ်လုံးဝ မကျူးလွန် ဖူးသောသူမရှိပါ။ ထို‹အပြင် ကျွန်ုပ်တို့လူသားများသည် ကောင်းကင်ကို ဖုံးလွှမ်းထားသော ထူထပ်သော တိမ်လွှာကြီးကဲ့သို့အပြစ်ကို ကျူးလွန်ကြ သည်။ ဟေရှယအနာဂတ္တိကျမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များနှင့် ကျူး လွန်ပြစ်မှားခြင်းများသည်ထူထပ်သောတိမ်လွှာကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟု ရေးသား ခဲ့သည် (ဟေ ၄၄း၂၂)။ ထို့ကြောင့် လူသားများတွင် ယေရှုခရစ်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသမှ လွတ်မြောက်နိုင်သူ တစ်ယောက်မျှမရှိပေ။ 
ယေရှုခရစ်ခံယူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်တော်ပေါ်မှ အသွေးတော် က ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကိုကျူးလွန်ရာတွင် အပြစ်ဖြစ်မှန်းကိုပင် မသိနားမလည်ကြသော ကြောင့် ထိုအပြစ်များအတွက် တရားစီရင်ခြင်းခံရန် အကြောင်းဖန်လာ ခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသွင်းရမည်မှာ အကယ်၍ တစုံတစ်ယောက်သည် အသေး ငယ်ဆုံးအပြစ်ရှိခဲ့လျှင် ထိုသူသည် ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်မှု အောက်၌ သေဆုံးရမည်ဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ “အပြစ်၏အခကား သေခြင်းပေတည်း” (ရော ၆း၂၃) ဟု ရေးသားထားသောကြောင့် ဘုရားသ ခင်၏ ပညတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့နားလည် ယုံကြည်ရပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ထဲမှဖြစ်စေ၊ လက်တွေ့ဖြစ်စေ ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များကို ပေးဆပ် မှသာ အပြစ်၏အဖိုးအခများ ငြိမ်းအေးမည်ဖြစ်သည်။ တခြားတဖက်တွင် အပြစ်၏အခကို ပေးဆပ်ခြင်းမြုပပါက ကျွန်ုပ် တို့မည်မျှပင် óကိးစားသော် လည်း အပြစ်စီရင်ခြင်း၊ အကျိုးရလဒ်က အဆုံးသို့ရောက်လာမည် မဟုတ် ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သိထားရမည်မှာ ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည် လက်ခံပြီးမှ ကျူး လွန်သောသူပင် သူ(သို့) သူမကျူးလွန်သော ထိုအပြစ်အတွက် တရားစီရင် ခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို‹သည် အပြစ်ကြီး၊ အပြစ်ငယ် သတြိုပသောအပြစ်၊ မသိသာ သော အပြစ်၊ ကျူးလွန်သောအပြစ်၊ ရှေင်လွှဲမရဘဲ ကျူးလွန်မိသော အပြစ် စသည့် အပြစ်မျိုးစုံ ဖုံးလွှမ်းနေသော ဤကမ္ဘာကြီး၌ နေထိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မတတ်နိုင်သော်လည်း ဘုရာသခင်၏ ပညတ်တော်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များအပေါ် မူတည်၍ သေခြင်းတရားကို စီရင်ခြင်းခံ ရမည်။ “အပြစ်တရား၏ အခကား သေခြင်းပေတည်း။” 
အကယ်၍ တစ်စုံတယောက်က သူ (သို့) သူမ၏ အပြစ်ကို ဖုံးအုပ် ခြင်း ခံလိုသောသူသည် ရေ (ဗတ္တိဇံ) အသွေးတော်နှင့်သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော် အားဖြင့် ဖြစ်တည်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို ခံယူသင့်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောအားဖြင့် အပြစ်မှလွှတ်ခြင်းခံရသောသူ သည် ခရစ်တော်က မိမိဗတ္တိဇံ နှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်များကို ယူဆောင်ခဲ့သောအရာ၌ ဘုရားသခင်ကို အဆက်မပြတ် ကျေးဇူးချီးမွမ်း ခြင်း ယဇ်ပူဇော်ရန် တတ်နိုင်သည်သာမက ထိုသို့ ပူဇော်ရန် သင့်လျော် သော အရည်အချင်းကိုပါ ရရှိလာပါသည်။ ယေရှုခရစ်က သူ၏ ဗတ္တိဇံ အသွေးတော်နှင့် ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တိမ်လွှာကဲ့သို့ သော အပြစ်အပါအဝင် လောကီအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်ခဲ့စဉ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူသော ဘုရားသခင်ရှေ့ မှောက်၌ ကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်း ယဇ်ပူဇော်ရန် လာရောက်ကြသည်။
အကယ်၍ယေရှုခရစ်သည် ယောဒန်မြစ်တွင် ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းမရှိ၊ ကားတိုင်ပေါ်၌ အသေခံခြင်းမြုပလုပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အဖိုးအခ များအတွက် ငရဲတွင်သွားရောက်ပေးဆပ်ကြရမည်ဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားများသည် အပြစ်နှင့်သာ ဖုံးလွှမ်းပြည့်နှက်နေ ခဲ့ပါက သန့်ရှင်း၍ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ဘုရားသခင်ရှေ့တော် မှောက်သို့ လာရောက်၍ သူ၏ နာမတော်ကို ချီးမွမ်းရန်ဖြစ်နိုင်ပါ မည် လော။ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံးသားထဲတွင် အပြစ် ကိန်းအောင်းနေပါလျက်နှင့် “သူသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ် ခဲ့သည်” ဟုဆို၍ ကျေးဇူးချီး မွမ်းခြင်းယဇ်ကို အမှန်တစ်ကယ် ပူဇော်နိုင်ပါမည် လော။ မဖြစ်နိုင်ပါ။
သို့သော် ယခုတွင် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့ကိုချီး မွမ်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာအားလုံး ဖြစ်နိုင်ဘွယ်ရှိလာခြင်းမှာ ကျွန်ုပ် တို့ယူတင် ဝတ်ဆင်ထားသော သူ၏ဆုကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည့် ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ယုံကြည် သက်ဝင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
 
 

ရှင်ပေါလုက ဘုရားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သော အရာများကို ယုံကြည်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိသည်ဟု ဆို၏။

 
“ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ငါတို့အဘအာဗြဟံသည် ဇာတိပကတိအားဖြင့် အဘယ်အကျိုးကို ရသနည်း။ အာဗြဟံသည် အကျင့်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ် ရာသို့ရောက်သည်မှန်လျှင်ဝါကြွားစရာအကြောင်းရှိ၏။ ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်၌ ထိုသို့မဟုတ်။ ကျမ်းစာ၌ အဘယ်သို့လာသနည်း။ အာဗြဟံသည် ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကဲ့သို့မှတ်တော်မူ၏။ အကျင့်ရှိ သောသူမည်သည်ကား ကျေးဇူးအားဖြင့် အကျိုးကိုခံရသည်မဟုတ်။ ခံထိုက်သောအားဖြင့် ခံရ၏။ အကျင့်မရှိသော သူမည်သည်ကား မတရားသောသူ၏ အပြစ်ကို ဖြေသောသူကိုယုံကြည် လျှင် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့ မှတ်လျက် ရှိ၏ (ရော ၄း၁-၅)။”
ဤနေရာတွင် ရှင်ပေါလုက အာဗြဟံကို ဥပမာတစ်ခုအဖြစ် အသုံး ပြုကာ မည်သို့ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ကြောင်းကို ရှင်ပြထားပါသည်။ တစ် ယောက်သော သူက သူ (သို့) သူမ၏ အလုပ်အတွက် သင့်လျော်သော အဖိုးအခကို ရရှိရန်ဆို သည်မှာ သင့်လျော်သောအရာဖြစ်သည်။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ ထိုအရာသည် ဘုရားသခင် လုံးလုံးလျားလျား ပေးအပ် တော်မူသောဆုကျေးဇူးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဆောင်မှုကြောင့် မ ဟုတ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ၏ရှေ›တော်တွင် ကောင်းသောအကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်ဖြောင့်မတ်စွာ နေထိုင်ခြင်းစသည်တို့ဖြင့် မဟုတ်ဘဲ၊ အသစ် တဖန်မွေးဖွားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်စေပါသည်။ 
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “အကျင့်ရှိသောသူမည်သည်ကား ကျေးဇူး အားဖြင့် အကျိုးကို ခံရသည်မဟုတ်။ ခံထိုက်သောအားဖြင့် ခံရ၏” ဟု ဆို ထားပါသည်။ ၄င်းကျမ်းချက်က ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံနှင့် ပူဇော်သောအ သွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်သားသည် အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းကို မည်သို့ ရရှိနိုင်သနည်းဆိုသည့်အကြောင်းကို ပြောပြထားသည်။ ဤကယ်တင် ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောသူများအား ပေးသနားတော်မူသော ဆုကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။
အပြစ်သားကို ကယ်တင်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှ လာသော ¹ခြွင်းချက်မရှိ ဆုကျေးဇူးတော်ဖြစ်သည်။ အပြစ်နှင့်မွေးဖွားလာ သော အပြစ်သားအတွက် အပြစ်ကျူးလွန်ရန်ထက် ရွေးချယ်စရာ လမ်းမရှိပါ။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ သူသည် အပြစ်သား လုံးဝဖြစ်ကြောင်းကို ဝန်ခံရန်မှတပါး အခြားရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ ဤကဲ့သို့ သော အပြစ်သားများ၏အပြစ်သည် လွှမ်းမိုး နေသော တစ်ချို့ ခရစ်ယာန်များ၏ အယူအဆအတိုင်း လုံ့လဝရိယကြီးစွာ အပြစ် ဝန်ချဆု တောင်းနေရုံဖြင့် ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပေ။ 
အပြစ်သားသည် ဘုရားသခင်ရှေ›တော်၌ မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းအတွက် ဝါကြွားနိုင်ခွင့်မရှိပါ။ “အကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည် စင်ကြယ်ခြင်း မရှိပါ။ ပြုဘူးသမျှသော ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့သည် ညစ်သောအဝတ်နှင့်တူ ကြပါ ၏” (ဟေ ၆၄း၆)။ ထို့ကြောင့် အပြစ်သားသည် ခရစ်တော်၏ ယော်ဒန်မြစ် တွင် ခံယူခဲ့သောနှစ်ခြင်း မင်္ဂလာနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ပေးဆပ်ခဲ့သော သေခြင်းတရားဖြင့် ပြည့်စုံစေခဲ့သည့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ရန်ထက် ရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိပါ။ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခံရခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့်သာ ရရှိနိုင်သည်။
အပြစ်သားအားလုံးသည် ခရစ်တော်၏ ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ် ပေးဆပ် သောအသွေးတော်အားဖြင့်သာ သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် အပြစ် သားကို အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ၄င်းသည် အမှန် တရားဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဆုကျေးဇူးလည်း ဖြစ်သည်။ 
 
 

အပြစ်သားသည် အပြစ်များမှမည်သို‹ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည့်အကြောင်း တမန်တော်ရှင်ပေါလု၏ ပြောဆိုချက်

 
ရှင်ပေါလုသည် အာဗြဟံကို စံနမူနာဖြစ်သော ဥပမာအနေဖြင့် အသုံးပြုကာ ရှင်းပြခဲ့သည်။ “အကျင့်ရှိသောသူမည်သည်ကား ကျေးဇူးအား ဖြင့် အကျိုးကို ခံရသည်မဟုတ်။ ခံထိုက်သောအားဖြင့် ခံရ၏။” တမန် တော်ကြီးက ပညတ်ပါသောအကျင့်အားဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်မှ ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်သော တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ ဝိညာဉ်အရေပြားလှီးခြင်းနှင့် ဆိုင်သော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။ 
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လူ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များဖြင့် မရနိုင်သော အမှန်တရားဖြစ်သည်။ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်သည် ထာဝရပျက်စီးခြင်းသို့ကျရောက်ရန် အကြောင်းဖန်လာသော လူသားများဖြစ် သော်လည်း ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်က ယောဒန်မြစ်တွင် ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံကို ခံယူ၍ အပြစ် များအားလုံးကို ယူဆောင်ခြင်းမှ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သူသည် အပြစ်အားလုံးကို သယ်ဆောင်ကာ ကား တိုင်တွင် ထိုအပြစ်၏အဖိုးအခအဖြစ် အသွေးတော်ဖြင့် ပေးဆပ်ခဲ့သည်။ ဤနည်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေခဲ့သည်။ သူ၏ ဖြောင့်မတ်သော အကျင့်များက အပြစ်သားများကို ထာဝရသေခြင်းမှ ကယ်တင် ရန် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေခဲ့သည်။
 
 
ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်သောသူများသည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်သည်
 
အပိုဒ်ငယ် (၅) က “အကျင့်မရှိသောသူမည်သည်ကား မတရားသော သူ ၏အပြစ်ကို ဖြေသောသူကို ယုံကြည်လျှင် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကဲ့သို့မှတ်လျက်ရှိ၏” ဟု ဖေါ်ပြထားသည်။
တမန်တော်ရှင်ပေါလုက “အကျင့်မရှိသောသူ (တရားမဲ့သူ)” ကို ဥပမာအနေဖြင့် အသုံးပြုကာ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်း ကင်းမဲ့ရုံ သာမက ကာမဂုဏ်ကျူးလွန်သောအပြစ်များကို သူတို‹၏အသက်တာ တစ်လျှောက်လုံး ကျူးလွန်ကြသူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ် တော်က ပြောကြားသည့်အတိုင်း လူတို့သည် အပြစ်အစိုင်အခဲနှင့် မွေးဖွား လာသည်ဆိုသည့်စကားက သေချာစွာ မှန်ကန်သောစကားဖြစ်သည်။ ထို‹အပြင် လူ၏ ဖြစ်စဉ်မှန်သည် ဘုရားသခင်၏ ကြောက်မက်ဘွယ် ကောင်းသော တရားစီရင်ခြင်းကို မခံရမချင်း အပြစ် ကျူးလွန်ရုံမှတပါး အခြားလမ်းမရှိပေ။ သို့သော်လည်း အကျင့်မရှိသော ကျွန်ုပ် တို့ကို ဘုရား သခင်က အပြစ်မရှိသောသူများဟု ခေါ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ် ရေတွက်သောအခါ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း မှတပါး မည်သည့်အရာများက ဤဖြစ်နိုင်ချေကိုပြုလုပ်နိုင်မည်နည်း။
ဘုရားသခင်က အကျင့်မရှိသော ကျွန်ုပ်တို‹ကို စကားပြောပါသည်။ သူကိုယ်တိုင်က လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်ရန် ယော်ဒန်မြစ် တွင် ယောဟန်ထံမှ နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာ (ဗတ္တိဇံ) ကို ခံယူခဲ့သည်။ သူ၏စကား ကို ပြည့်စုံစေရန်အတွက် သူကိုယ်တိုင်ကလည်း အပြစ်၏အဖိုးအခများကို ပေးဆပ်ရန် ကားတိုင်ထက်တွင် အသွေးဖြင့် ပေးဆပ်ခဲ့ရပါသည်။ “အပြစ် တရား၏အခကား သေခြင်းပေတည်း။” ခရစ်တော်က အပြစ်၏အဖိုးအခ များကို ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် ယော်ဒန်မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံခံယူ၍ ကားတိုင်ထက်တွင် သွန်းလောင်းသော အသွေးတော်အားဖြင့် ပေးဆပ်ခဲ့ ကြောင်းကို မိတ်ဆွေ ယုံကြည်ပါ သလား။ ဘုရားသခင်က သူ၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောသူတို‹အား ဖြောင့် မတ်သောသူအဖြစ် ရေတွက် သည်။ ဤအရာသည် ကျော်လွှားရန် ခက်ခဲသော အတင်းအကျပ်စေခိုင်း ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်၏တရားမျှတသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအဖြစ် ပြုလုပ်ခဲ့သော မှန်ကန် ချက်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောသူကို ခမည်းတော်ဘုရားက “သင်သည် ငါ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သော ကြောင့် ငါ၏လူဖြစ်သည်။ ယခုသင်သည် ငါ၏သား/သမီး ဖြစ်သည်။ သင်၌ မပြစ်မရှိ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ငါ၏သားတော်ခံယူခဲ့သော ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်က သင်၏အပြစ်များကို ယူဆောင်သွားခဲ့သောကြောင့် သင့် ကို အပြစ်မရှိသူဖြစ်စေပြီ။ ‘အပြစ်တရား၏ အခကားသေခြင်းပေတည်း’ ဟူသော စကားအတိုင်း သင်၏အပြစ်အဖိုးအခအတွက် အသွေးတော်သွန်း လောင်းခြင်းဖြင့် ပေးဆပ်ခဲ့သည်။ သူသည် သင့်အတွက် သေခြင်းမှထ မြောက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် သင်၏ကယ်တင် ပိုင်ရှင်နှင့် ဘုရားသ ခင်ဖြစ်သည်။ ဤအရာကို သင်ယုံကြည်ပါသလား” ဟု ပြောပါသည်။
“ကိုယ်တော်ပြောသည့်အတိုင်း မှန်ပါသည်” ဟု သင်ဝန်ခံလျှင် သူက “သားတော်၏ ဖြောင့်မတ်သော လုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပြီးဆုံးခဲ့သော ငါ၏ ဖြောင့်မတ်ချက်ကို သင့်အား ပေးသနားခဲ့ပြီ။ ယခု သင်သည် ငါ၏ သား/သ မီးဖြစ်ပြီ။ ငါသည် သင့်ကို သားတော်၏ ရေနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် မွေးစားလိုက်ပြီ” ဟု ဆက်လက် ပြောဆိုမှာဖြစ်သည်။
လူသားအားလုံးသည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်တွင် တရားမဲ့သူ အကျင့် မရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ယေရှုက ယောဟန်ထံမှ ခံယူသော ဗတ္တိဇံဖြင့် တရားမဲ့၊ အကျင့်မရှိသောအပြစ်၊ ကျွန်ုပ်တို့လွန်ကျူး ခဲ့သော အပြစ်များနှင့် နောင်တွင် ကျူးလွန်မည့်အပြစ် ကိုပါ တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ယူဆောင် သွားခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင် က သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ယုံကြည်သူများကို သူတို့၏အပြစ်များမှ ကယ် တင်ခဲ့သည်။ “အဘယ်သို‹နည်းဟူမူကား သင်တို့အပေါင်းသည် ယေရှုခရစ် ကို ယုံကြည်သဖြင့် ဘုရားသခင်၏ သားဖြစ်ကြ၏။ ခရစ် တော်၌ဗတ္တိဇံကို ခံသောသူရှိသမျှတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယူတင်ဝတ် ဆောင်သော သူဖြစ် ကြ၏” (ဂလ ၃း၂၆-၂၇)။ ယခု မေးရမည့်မေးခွန်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား သခင်၏စကားတော်ကို စိတ်နှလုံးအºကွင်းမဲဖြင့် အမှန်တကယ် လက်ခံ ခြင်း ရှိ/မရှိဖြစ်သည်။ ယုံကြည်လျှင် ကျွန်ုပ်တို‹သည် ဖြောင့်မတ်လာမည်။ မယုံကြည် လျှင် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆုံးရှုံးရမည်ဖြစ်သည်။
 
 
ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်ရှိ မယုံကြည်သူများပင်လျှင်
 
ဘုရားသခင်၏မျက်မှောက်တော်ရှိ မယုံကြည်သောသူများကိုပင် ယေ ရှုခရစ်က ယော်ဒန်မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံခံပြီး လောကအပြစ်အားလုံး ဆောင်ယူ သွားကြောင်းကို ယုံကြည်လျှင် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ထိုသူတို့ အတွက် ဖြစ်ရမည်ဟု ကတိတော်ထားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ယုံကြည် သူတိုင်းကို အမှန်တစ် ကယ်ပင် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပေးသနားခဲ့ သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည် သူ မည်သူမဆို ဤ ကမ္ဘာလောကအပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ တည်သော ယုံ ကြည်သူများကို သူ၏သား/သမီးများဟု ပြောပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားမဲ့သောသူ၊ အကျင့်မရှိသောသူ မဟုတ်လျှင်ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုရန် သူ၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို တံဆိပ်ခတ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ထာဝရတည်မြဲပါသည်။ ယေရှုခရစ်က လူသားအမျိုး အနွယ်အားလုံးအတွက် မှန်ကန်သောအလုပ်ကို တကယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသား အားလုံးသည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကြောင့် လောကအပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းကို ခံခဲ့ကြရသည်။ ဘုရားသ ခင်က အကျင့်မဲ့သောသူများ၏ဝိညာဉ်ကို သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွင် ထားရှိ သောသူတို့၏ ယုံကြည်ချက်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် အပြစ်မရှိ သောသူများ အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ “ထာဝရဘုရားအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့် လွတ် သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။” အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူသည် ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတည်းဟူသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာ ကို ရရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
“သင်သည် ဘုရားတရားကြည်ညိုပါသလား” ဟု ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့ကို မေးပါသည်။ ထိုအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်ရှေ့ မှောက်၌ တရားမဲ့သော သူများဖြစ်ကြောင်းကို ဝန်ခံဆက်ကပ်ပါသည်။ ဤ အမှန်တရားကို ကျွန်ုပ်တို့ သိနားလည်သောအခါ သခင်ယေရှုအပြစ်သား များအတွက် ဗတ္တိဇံခံ၍ ကားတိုင် ပေါ်အသွေးသွန်းလောင်းခဲ့ခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းရန် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ၄င်းမှာလောက အပြစ်များ အားလုံးကို ယူဆောင်သွားသော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လူသားများက ပညတ်တော်ကို ကောင်းမွန်စွာ နာခံနိုင်မည်ဟု တွေးတောမိလျှင် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ယုံကြည်ချက်၌ ဘယ်သော အခါမှ ကျေးဇူးတင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။
“မတရားသောသူ၏ အပြစ်ကို ဖြေသောသူ” ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်း၌ ယုံကြည်သောသူသည် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆုကျေးဇူးအ ဖြစ် ရရှိလာပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် ယေရှုခရစ်တော် ၏ ရွေးနှုတ်ကယ်တင် ခြင်းနှင့် တရားစီရင်ခြင်းကို ယုံကြည်သောသူတို့ အား ဆုကျေးဇူးအဖြစ် ပေးသနား လျက်ရှိသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်သောသူတို့၌ သူ၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာ အားလုံးနှင့် ကျေးဇူးတော်တံခါးသည် ပိတ်ထားလျက် ရှိမည်ဖြစ်သည်။
အသစ်တဖန်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးဖြစ်သည့် ဖြောင့်မတ်သောသူပင်လျှင် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် စီရင်တော်မူသော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း သည် တစ်နေဝင်၊ တနေထွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောကျွန်ုပ်တို့မှာ ဖြောင့်မတ်နိုင် သည့်အပြင် ဤကမ္ဘာ မြေကြီးပေါ် နေထိုင်အသက်ရှင်စဉ်ကာလပတ် လုံး နေ‹စဉ်နေ‹တိုင်း အပြစ်ကျူး လွန်မိကြပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ယေရှုခရစ်က နှစ်ခြင်းမင်္ဂလာခံယူ ခြင်းဖြင့် ယူဆောင် သွားသော အပြစ်အတွက်နှင့် ကားတိုင်ပေါ်မှ သူ၏အသွေး တော်မှ ဖြစ်လာသည့် ဘုရားသခင် မိမိအသက်တာကို နေ့စဉ်သတိပေးရမည် ဖြစ်သည်။ အချိန် တိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းကောင်းကို ကြားနာရ သည်။ ၄င်းက ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ကို လန်းဆန်းစေ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှလုံး သားကို ပြည့်လျှံသော ခွန်အားဖြင့် အင်အားဖြည့်ပေးပါသည်။ “အကျင့်မ ရှိသော သူမည်သည်ကား မတရားသောသူ၏အပြစ်ကို ဖြေသောသူကို ယုံကြည်လျှင် သူ၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို‹ မှတ်လျက်ရှိ ၏။” မိတ်ဆွေ ယခု ဤကျမ်း ချက်ကို နားလည် ပြီလား။ သမ္မာကျမ်းစာက ကမ္ဘာပေါ်တွင် နေထိုင်သော လူသား အားလုံးကို စကားပြောနေပါသည်။
ကျမ်းစာက တစ်စုံတယောက်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မည်သို‹မည်ပုံရရှိနိုင်ကြောင်း အာဗြဟံကို ဥပမာပေး၍ ပြောထားပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျမ်းစာကဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်း အတွက် ကျေးဇူးတင် ရန်ထက် “အကျင့်ရှိသောသူ” သည် ဘုရားသခင်နှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကျင့်မရှိသောသူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းတွင် မယုံကြည်သောကြောင့် သူ့၌ကျေးဇူးတင်စရာမရှိပါ။ အပိုဒ်ငယ် (၄) က ပြောသည်မှာ ကောင်းကင် နိုင်ငံကို မိမြိုပသောကောင်း မှုဖြင့် ဝင်ရန်ကြိုးစားသော သူသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မလိုအပ်ပါ။
အဘယ့်ကြောင့်နည်း။ အကြောင်းမှာ ထိုသူသည် မိမိအပြစ်များကို ကောင်းမှုပြုသောအကျင့်ဖြင့် ဆေးကြောရန်ကြိုးစားပြီးနေ့စဉ်မိမိအတွက် အပြစ်ဝန်ချဆုတောင်းခြင်းကို ရွက်ဆိုနေသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရှာတွေ‹ရန်အကြောင်းမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သော ပုဂ္ဂိုလ် သည် သူ၏ကိုယ်ပိုင် ထင်မြင်ဖွယ် အကျင့်ကောင်းသောအပြုအမူများကို လိုလိုချင်ချင်ဖြင့် ဘေးသို့ မပစ်ချသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်သူသည် အပြစ်ဝန်ချဆုတောင်းခြင်းဖြင့် ငိုကြွေးရင်း အစာ ရှောင်ဆုတောင်းရင်း ကယ်တင်ခြင်းကို ရယူရန် ကြိုးစားပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် သူ၏ဖြောင့်မတ်သော နှုတ်ကပတ်တော်ကို အမှန်တ ကယ်ယုံကြည်သောသူများထံသာ ပေးသနားလျက်ရှိသည်။
 
 
အကျင့်ရှိသောသူမည်သည်ကား ကျေးဇူးအားဖြင့်အကျိုးကို ခံရသည်မ ဟုတ်
 
“အကျင့်မရှိသောသူမည်သည်ကား မတရားသောသူအပြစ်ကို ဖြေ သောသူကို ယုံကြည်လျှင် သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့ မှတ်လျက်ရှိ၏” (ရော ၄း၅)။
ညီအစ်ကိုတို့ဤကျမ်းချက်သည် ဘုရားသခင်ကို သိနားလည်၍ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို အာဗြဟံကဲ့သို့ ယုံကြည်သောသူကို ဆက် နွယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားမဲ့သောသူများကို ကယ်တင်ခဲ့သည့် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံကြည်ကြသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူနှစ်မျိုး နှစ်စားရှိသည်။ အငယ် (၄) တွင်ဖေါ်ပြသော “အကျင့်ရှိသောသူ” မှာ ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းကို ဆုကျေးဇူးအဖြစ် မမှတ်ယူပဲ “အကြွေး” (ခံထိုက်၍ ခံရသောအရာ) ဟု သတ်မှတ်သည်။ အကြောင်းမှာ ထိုသူတို‹သည် ယေရှုကို လက်ခံယုံကြည်ပြီးနောက် ဘုရားသ ခင်၏ ရှေ့မှောက်တွင် သူတို့၏ အကျင့်သီ လကောင်းသော အပြုအမူများကို အသိမှတြ်ုပခံလိုသောကြောင့် သူတို့သည် ဘုရားသ ခင်ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကယ်တင်ခြင်းကို ငြင်းပယ်ရန် ဆီလျော်သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ 
မည်ကဲ့သို့သော သင်၏ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းက ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ရရှိနိုင်သည်ဟု သင်ထင်မြင်ပါနည်း။ ဘုရားသခင်၏ ရှေ›မှောက်တွင် သင်၏ကောင်းမှုများကို ကိုင်ဆောင်၍ ချဉ်းကပ်သောအခါ သင်သည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မရရှိခြင်းကြောင့် အလိုအလျောက် အပြစ်သားဖြစ်လာပါသည်။ ခရစ်ယာန်အများစုက အားပေးသည့် ယုံကြည် သူများကို ကောင်းမှုပြုရန် အလွန် အမင်းသွေးဆောင်ခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ ရန်သူများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေသော အဆင့်ဆင့်သန့်ရှင်းခြင်း အတွေး ခေါ်ကို တဖြည်းဖြည်းရနိုင်သည်ဟု မဖေါ်ပြခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဆောင် မှုဖြင့် ထိုဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ရနိုင်သည် ဟုလည်း မဆိုခဲ့ပါ။
လူ၏လုပ်ဆောင်မှုများကို ထောက်ခံအားပေးသူများက နောင်တရ ဆုဆောင်ခြင်းဖြင့် သန်‹ရှင်းခြင်းသို့ရောက်နိုင်သည်ဟု သင်ပေးကြသည်။ ထိုသူ များကပြောသည်မှာ သင်၏အပြစ်များကို ခရစ်တော်က ဖယ်ထုတ် ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း သင်သည် သန်‹ရှင်းခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်လျက် ကောင်းမြှုုပလျှင် ပို၍ဖြောင့် မတ်လာနိုင်ပြီး ဘာသာတရားကို သေဆုံး သည့်တိုင် ကြည်ညိုကိုင်းရိုင်းပါက ကယ်တင်ခြင်းခံရမည် ဟူ၍ ဖြစ်ပါ သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကာမူ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည် လူ၏ လုပ်ဆောင်မှုများဖြင့် ပေါင်းစပ်၍မရသော အရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်သောသူသည် နတ်ဆိုးနှင့်ပေါင်စည်းသူများ ဖြစ်လာသည်။ အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော် ထိုသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ငြင်းပယ်သော ကြောင့် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ အပြစ် လွှတ်ခြင်းကို မရရှိကြပေ။
ညီအစ်ကိုတို့ ကျွန်ုပ်တို့သည် တစ်ရာတွင် တစ်ရာရာခိုင်နုန်း အကျင့် မရှိ သောသူများဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် မြောက်များ စွာသော သူများသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို အယူမှားကာ ယုံကြည်ခြင်း မှားယွင်းသောလမ်းတွင် လျှောက်နေကြရပါသည်။ မြောက် များစွာသောသူများက သူတို့ကိုသူတို့ ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသူများဟု ထင်မှတ်ချိန်မှစ၍ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို မယုံကြည်ကြပေ။ ထိုသူတို့က သူတို့ဘာသာ နောင်တရ ဆုတောင်းခြင်းကို ရွက်ဆိုရုံဖြင့် သူတို့၏နေ့စဉ်အပြစ်များနှင့်ရှေ့မှာလာမည့် အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရ မည်ဟု ထင်မှတ်နေကြသည်။ သူတို့၏အထဲတွင် ဘာသာ တရားကိုင်းရှိုင်း မှုသည် အလွန်ဆုံးပမာဏတခုအနေဖြင့် ရှိနေသည်ဟု ယုံကြည် သော ကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရှာဖွယ်ခြင်း၊ ယုံကြည် ခြင်းမရှိ ဘဲ သူတို့၏ ကောင်းမှုကိုသာ ရှေ့တန်းတင်တတ်ကြသည်။
မည်ကဲ့သို့သောသူသည် ဖြောင့်မတ်သောသူ ဖြစ်လာနိုင်မည်နည်း။ နောင်တရ ဆုဆောင်းခြင်းကို ကောင်းကောင်းမလုပ်သောသူများသည် ဖြောင့်မတ် သောသူဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ ၄င်းက တစုံတစ်ယောက်သည် ဝန်ချဆုတောင်းခြင်း ကိုမလုပ်ရဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤကဏ္ဍအတွက် မိတ်ဆွေ ကျွန်ုပ်တို့ အထင်မှားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါဟု ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါ သည်။ နောက်မှ ဖြောင့်မတ် သောသူ အသက်တာ၏ အကျိုးရလဒ်ဖြင့် ကျွန်တော်ဖြေရှင်းပါမည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆန့် ကျင်သော သူသည် ကောင်းမှုပြုခြင်း၊ အစာရှောင်ခြင်း (သို့မဟုတ်) အကျင့်သီလကောင်းစွာ နေထိုင်ခြင်းဖြင့် စိတ်ကြီးဝင်နေကြသည်။
သို့သော်လည်း မိမိ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ မပြည့်စုံကြောင်းကို သိနား လည်သောသူသာ ယေရှုခရစ်၏လက်ဆောင်ဖြစ်သော အပြစ်လွှတ်ခြင်းကို နှလုံးသားမှလက်ခံခြင်းဖြင့် အပြစ်သားအနေမှ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်လာ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ရမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်၍ ကျွန်ုပ်တို့အကြားတွင် မိမိ၏ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ကြွားဝါရန်မလိုအပ်ကြောင်းကို သိရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသ ခင်ရှေ့၌ ကျွန်ုပ်တို‹သတြိုပရမည်မှာ “အို အဖ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကဲ့သို့ သော အပြစ်များကို လွန်ကျူးကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သေသည့်တိုင် အပြစ်ကျူးလွန်ဦးမည့် အပြစ်သား များဖြစ်ပါသည်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဤတစ်ခုကို ရိုးသားစွာဖြင့် ဝန်ခံကြရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့ ပြုလုပ်ရမည့် တစ်ခုတည်းသော အခြားအရာမှာ ယေရှုခရစ်က ဘုရား သခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်ဆည်းခဲ့ပြီးကြောင်းကို ယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ်သားအားလုံး သည် သူတို့အပြစ်များမှ ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ပြစ်မှားကျူးလွန် ခြင်းကြောင့် တရားစီရင်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်သားများ ကို သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် ကယ်တင်သောသူ ဘုရားသခင်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အစဉ် ချီးမွမ်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။
 
 
မည်သူသည် ကောင်းချီးခံစားရသူဖြစ်သနည်
 
ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ မည်သူသည် ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစား ရသောသူဖြစ်သနည်း။ ကျမ်းစာက ကောင်းချီးခံစားရသောသူများကို အောက်ပါအတိုင်း ခွဲခြားထားပါသည်။ “အပြစ်မှလွှတ်ခြင်း ဒုစရိုက်အ ပြစ်ကို ဖုံးအုပ်ခြင်းသို့ရောက်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။” တစုံတယောက် ကပင် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့မှောက်တွင် ကောင်းမှုမပြုလုပ်နိုင်သောအခါ ထိုသူတွင် မပြည့်စုံမှုများ၊ အားနည်းခြင်းများရှိခြင်း (သို့) ဘုရားသခင်၏ သေချာသော ပညတ်တော်အခန်းများကို ထိန်းသိမ်းရန် မစွမ်း ဆောင်နိုင် သောအခါ ဘုရားသခင်က ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို‹အပြစ်များကို ဖယ်ထုတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်တည် လာသော ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းရှိသူ များအား သူ၏သား သမီးများထံ ပေးသနားခဲ့သည့် အပြစ်လွှတ်ခြင်း ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ထိုသူတို့အား ပေးခဲ့သည်။ ဤကဲ့သို့ သောသူများ သည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ပြီး ဘုရားသခင်ရှေ့ မှောက်တွင် ကောင်းချီးအခံရဆုံးသောသူများဖြစ် ကြသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်းမှာ သူတို့သည် ရေတွက်မကုန်နိုင်အောင်ရှိသော မြောက် များစွာ သော လူများထဲမှ ဘုရားသခင်၏ ရှေ့မှောက်တွင် သာလွန်ထူးခြင်းသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို ခံကြရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များမှ ကယ်တင် ခြင်းကို ရရှိခဲ့ကြသည်။ ဘုရားသခင်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ပါသည်။ ဘုရားသခင် ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်သောအရာ၌ ကျွန်ုပ်တို့ ထပ်မံ ဖြည့်စွက်စရာ ရှိပါသေးသလား။ မရှိပါ။ 
မြောက်များစွာသောသူများသည် ယေရှုကို ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ် ကြောင်း ဝန်ခံကြသော်လည်း ကယ်တင်ခြင်းရရန် ကောင်းမပြုခြင်းဖြင့် ကြိုးပမ်းနေသူများ ရှိနေသေးသည်။
ယေရှုခရစ် ယောဟန်အားဖြင့် ခံယူသောဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ် အသွေး တော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်း အမှန်တရားတွင် ထပ်မံဖြည့်စွက်စရာများ ရှိပါသေးသလား။ မရှိတော့ပါ။
သို့သော်ငြားလည်း ယနေ့ခရစ်ယာန်များသည် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ရာ၌ အင်မတန်ရှုပ်ထွေးနေကြသည်။ လူတို့သည် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိမည်ကို သိရှိကြသည်။ သို့သော်အခြားတ ဖက်တွင် သူတို့၏ ကယ်တင်ခြင်းအတွက် တဖြည်းဖြည်း အပြစ်မှ ကင်းစင်း၍ အကျင့်သီလကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်ကာ ယေရှုခရစ်ကို တစ်ခါယုံကြည်ပြီးချိန်မှစ၍ ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို ပညတ်တော် နှင့်အတူ စောင့်ထိမ်းရန် အလွန်လိုအပ် သည်ဟု အထင်ရောက်နေကြပါ သေးသည်။ ဤသို့ဖြင့် လူတို‹သည် ရှုပ်ထွေးလျက် ရှိနေပါသည်။
ထိုသူတို့က ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်တူသယောင် ပြောနေကြသော်လည်း ၄င်းမှာ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုသိခြင်းနှင့် ယုံကြည်ခြင်းမှ ဝေးကွာလျက် ရှိပါသည်။ လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့် ဘုရားသခင်ကို မည်သို့ ကောင်းမွန်စွာ ယုံကြည်နိုင်မည်နည်း။ ၄င်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသ ခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ ပါဝင်သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်နှုတ်ကပတ်တွင် ရိုးသားသောယုံကြည်ခြင်းရှိမှသာ ဖြစ်နိုင်ပြီး ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ် များမှ ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ အမှန်တရား က သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း လုံးဝပါဝင်နေသော ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံနှင့် ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုတို့ အပြစ်အားလုံး မှ ကယ်တင်ခြင်းရရန် စွမ်းဆောင်နိုင်စေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြစ်နိုင်ချေမရှိသော ခရစ်ယာန်အတွေးအခေါ်များ ဖြစ်သည်။ အဆင့်ဆင့်ပြောင်း လဲသန်‹ရှင်းလာခြင်း၊¹ခြွင်းချက်မရှိ ရွေး ကောက်ခြင်းနှင့် အမည်ခံတရားစီရင်ခြင်း (သို့) မှားယွင်းသော ယုံကြည် ခြင်းဖြစ်သည့် တစုံတယောက်က ဝက်သားမစားခြင်း (သို့) ဥပုသ်စောင့် ခြင်းဖြင့် နောက်ဆုံးတွင် ကယ်တင်ခြင်း ရရှိနိုင်ခြင်းစသည်တို့ကို အဝေး သို့လွှင့်ပစ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့ သောအသိဉာဏ်မဲ့စ ကားပြောသူများ နှင့် ခပ်ခွာခွာနေသင့်ပါသည်။ ထိုသို့သော စကားမျိုး၌ နိဂိုးမရှိ၊ မှန်ကန် သောအဖြေလည်းမရှိပေ။
ညီအစ်ကိုတို့ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အကျင့် သီလကောင်းမပါပဲ ကျွန်ုပ်တို‹ရရှိသော ကယ်တင်ခြင်းသည် မှန်ကန်သော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရရှိရန် မည်ကဲ့သို့သော ကောင်းမှုကို ပြုလုပ်ရပါမည်နည်း။ ဘုရားသခင်၏ ရှေ့မှောက်၌ ကောင်းမှုတစုံတရာကို ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်ဖူးပါသလား။ မပြုလုပ်ဖူးပါ။ ကျွန်ုပ်တို‹၏အတွေးထဲမှာပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပြည့်စုံကြပါ သလား။ မပြည့်စုံကြပါ။ သို့ဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့နေချင် သည့်ပုံစံအတိုင်း နေသင့်ကြပါသလား။ မနေသင့်ပါ။ သူ၏သားသမီးများဖြစ်လာရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပညတ်တော်အားဖြင့် အကျင့်သီလကောင်းစွာ အသက်ရှင် နေထိုင် ကြရမလား။ ထိုသို‹မဟုတ်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင် ၄င်းက ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှန်ကန်သော ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိကာ ဆုကျေးဇူးဖြစ်သော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို လက်ခံခြင်း ဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်၍ သူ၏ စစ်မှန်သောသား များ ဖြစ်သင့်ပါသည်။
လူသားအနေဖြင့် ကောင်းမွန်သောအသက်တာနှင့် အသက်ရှင်ရန်မှာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း အကျင့်မရှိသောသူ သည် ယေရှုခရစ်ပေးသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ဆက်လက်ယုံကြည်နေပါက သူသည် အပြစ်အားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရသော မင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ် သည်။ အယောက်စီတိုင်းသည် ကောင်းမွန်သောအသက်တာ၌ အသက်ရှင် ရန် မူလဇစ်မြစ်အားဖြင့် မတတ်စွမ်းနိုင်သောသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ထို‹ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို သနား ကြင်နာ၍ ယေရှုခရစ် ကို လောကသို့စေလွှတ်ကာ လောကအပြစ်များကို ယူဆောင်ရန် ဗတ္တိဇံ ဆရာယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံစေခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ယေရှုသည် အပြစ်များကို ကားတိုင်ပေါ်သို့သယ်ဆောင်၍ အပြစ်ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းခဲ့ပါသည်။ 
အရှေ့တိုင်းသားများ၏ စကားပုံ၌ ဆိုရိုးရှိခဲ့သည်။ “တစ်ယောက် သောသူသည် အများကောင်းကျိုးအတွက် မိမိအသက်တာကို အနစ်နာခံရ မည်” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ တစုံတစ်ယောက် ရေနစ်သောအခါ ရေနစ်သူအား ကယ်တင်သော သူကို သူ၏နစ်နာခံတတ်သော သနားကြင်နာမှုကို လူများက ချီးမွမ်းကြပါသည်။ ညီအစ်ကိုတို့၄င်းက ဆိုလိုသည်မှာ ရေနစ် သူကို ကယ်တင်ရန်မှာ သဘာဝဖြစ် သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို‹က ၄င်းကို အလွန်မြင့်မားလွန်းသကဲ့သို့အထင်ရှိကြပါသည်။
ဤနေရာတွင် အခြားသော ဆိုရိုးဟောင်းမှာ “အင်ဂွာ၊ အီယွန်ဘို” အဓိပ္ပါယ်မှာ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ကောင်းမွန်သောအသက်တာဖြင့် အသက် ရှင်နေထိုင်ပါက ထိုသူသည် အနာဂါတ်တွင်ကောင်းချီးခံ့ရမည့်သူ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယုတ်ညံ့စွာ အသက်ရှင်ပါက မိမိအသက်ကို အမှန်ပင် စွန့်လွှတ်အနစ်နာ ခံသည့်သူရှိပါသလား။ ကာမဆက်ဆံခြင်းနှင့် ဆက်နွယ် သည့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိစ္စတွင်ပင် ယောင်္ကျားနှင့်မိန်းမသည် တစ်ဦးကိုတဦး ဂရုတစိုက်ရှိကြသည်။ အကြောင်းမှာ ထိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် အရသာကို သူတို့နှစ်ဦးကို လိုက်လျော်ညီ ထွေစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဤသို့ဖြင့် လူသားအားလုံးသည် အခြေခံအားဖြင့် အတ္တသမားများသာ ဖြစ်ကြသည်။
ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်က လူသားများတွင် ကောင်းမြတ်ခြင်းတရား မရှိပါဟု ပြောပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သည့်ကောင်းမှုကို မျှ မလုပ်ခဲ့ ဖူးသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆိုးရွားဆုံး အပြစ်များကိုပင် ဖယ်ရှားပေးခဲ့သည့် သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌ အမှန်တစ်ကယ် မှီခိုအားထား ခြင်းရှိ၊ မရှိ မိမိကိုယ်ကို သေချာစွာ ဆန်းစစ်ကြရပါမည်။ဘုရားသခင်ပေး သနားခဲ့သော သူ၏ဖြောင့်မတ် ခြင်းကို ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိသင့်ပါသည်။
 
 
သင်သည် တရားမဲ့သော လုပ်ဆောင်မှုအပြစ်များမှခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ရရှိရမည်
 
ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ တရားမဲ့သော (သို့) အကျင့်မပါသော လုပ် ဆောင်မှုများဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။ သူ၏ရှေ့တော်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကျူးလွန် ခဲ့သည့် မှားယွင်းသောအြုပအမူအားလုံးသည် တရားမဲ့သော (ဝါ) အကျင့်မပါ သော လုပ်ဆောင်မှုများပင် ဖြစ်သည်။ 
ထာဝရဘုရားရှေ›တွင် ကျွန်ုပ်တို‹သည် မိမိအပြစ်များကို ဖုံးကွယ်နိုင် မည်လော။ ကျည်ကာအင်္ကျီထူက ကျွန်ုပ်တို‹၏ အပြစ်များကို ကာကွယ်နိုင် မည်လော (သို့) တစ်မီတာထူသည့် အခိုင်မာဆုံးသတ္တုဖြင့်ပြုလုပ် ထား သော သံချပ်အင်္ကျီက သင်၏အပြစ်ကို ကာကွယ်ရန် စွမ်းဆောင်နိုင်မည် လော။ ညီအစ် ကိုတို့ ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းမှုပြုလုပ်သောအခါတိုင်း ထိုကောင်း မှုများက ဘုရား သခင်ရှေ့မှောက်၌ ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ် များကို ဖုံးကွယ်လိမ့် မည်လော။ မဖုံးကွယ်ပါ။ လူတို့ပြုလုပ်သော ကောင်းမှုများသည် မိမိကိုယ်ကို စိတ်သက် သာစေခြင်းထက် ဘာမှမ ဟုတ်ပေ။ မည်သူမျှကောင်းမြှုုပခြင်းအားဖြင့် မိမိသြတ္တပ္ပစိတ်ကို နှစ်သိမ့် နေခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏ တရားမျှတသော တရားစီရင်မှုမှ လွတ်ကင်းနိုင် မည်မဟုတ်ပါ။
“ဒုစရိုက်အပြစ်ကို ဖုံးအုပ်ခြင်းသို့ ရောက်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။” ဤစကားသည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်က ပြောထားခြင်းဖြစ် သည်။ ညီအစ်ကိုတို့ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ဖုံးအုပ်ခြင်းသို့ရောက်ရန် တစ်ခုတည်းသောပြုလုပ်ရမည့်အရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကို ကယ်တင်ခဲ့သော သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ရန်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတွင် ယေရှုခရစ်၏ ကမ္ဘာမြေသို့ ကြွလာပြီး ဗတ္တိဇံခံခြင်း၊ အပြစ်များကို ယူဆောင် သွားခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် ကိုယ်စားသေခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှု ခရစ်က ဗတ္တိဇံခံယူပြီး လောကအပြစ်ယူဆောင်ပြီး တရားစီရင်ခြင်းကို ကားတိုင် ပေါ်တွင် သေခြင်းအဖြစ် ခံယူခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ တစုံတစ်ယောက်သည် သူ၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်သောအခါ အပြစ်အားလုံးမှ ဖုံးအုပ်ခြင်းကို ခံရသည်။
အကယ်၍လူတစ်ဦးက သူ၏အပြစ်များကို ကောင်းမှုပြုခြင်းဖြင့် ဖုံးအုပ်ရန် ကြိုးစားလျှင် ထိုóကိးစားမှုသည် ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်၌ အကျိုးမရှိသောအရာဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်က သာ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကို ဖုံးအုပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့ ကျူးလွန်ခဲ့သောအပြစ်များကြောင့် ဘုရား သခင်၏ပြင်းထန်သောအမျက် ဒေါသကို ခံရကာ တရားစီရင်ခြင်းခံပြီး ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကာ ငရဲသွား ကြရမည့်သူများ ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် ယေရှုခရစ်သည် လောကသို့ကြွ လာပြီး ယောဟန်ထံတွင် ဗတ္တိဇံခံယူကာ ကားတိုင်းပေါ်အသေခံခြင်း ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို‹အတွက် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို စုံလင်စေခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှ ဖုံးအုပ် ခြင်းသို့ရောက်ကြကြောင်းကို လက်ခံသင့်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံနှင့်သွန်းလောင်းသောအသွေး တော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင်မတ်ခြင်းသည် ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိ အပြစ်အားလုံးအတွက် တရားမျှတသော အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းကို ပြု လုပ်ခဲ့ပြီးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ဤအမှန်တရားကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မှဖုံးအုပ်ခြင်းသို့ရောက်ရှိ နိုင်ပါသည်။
မည်ကဲ့သို့သောသူသည် မင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်သနည်း။ ဖေါ်ပြပါကျမ်း ရှိ ယုံကြည်ခြင်းကို ပိုင်ဆိုင်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။ “အပြစ်မှလွှတ်ခြင်း၊ ဒုစရိုက် အပြစ်ကို ဖုံးအုပ်ခြင်းသို‹ရောက်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။ ထာဝရဘုရားအပြစ် တင်တော်မူခြင်းနှင့် လွတ်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏၊” ဤကဲ့သို့သော ယုံကြည် ခြင်းရှိသည့် လူပုဂ္ဂိုလ်သည် ပျော်ရွှင်သောသူ ၊ မင်္ဂ လာရှိသောသူ ဖြစ်ပါသည်။ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တွင် ဤကဲ့သို့သော ယုံကြည် ခြင်းမျိုး ရှိပါသလား။ အမှန်တစ်ကယ် မင်္ဂလာ ရှိသောသူသည် ခရစ် တော်က ရေနှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် ကယ် တင်ခဲ့သည်ဟူ သော ဘုရားသခင်၏စကားတော်ကို နှလုံးသွင်းသောသူဖြစ်သည်။ ခရစ် တော်၏ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ကို အတူတကွ နှလုံးသားဖြင့် လက်ခံ၍ ထိုနှ လုံးသားထဲတွင် ယေရှုခရစ်ကျိန်းဝပ်ခြင်းကိုခံရသောသူသည် အမှန် တစ် ကယ် မင်္ဂလာရှိသောသူဖြစ်သည်။
ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်း၌တည်သော ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သူများသည် လူ၏အကျင့်သီလနှင့်အတွေး အနည်းငယ် မျှပင် မပါဝင်သော အံ့သြဖွယ်ကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိခဲ့ကြသည်။ အမှန်တစ် ကယ် မင်္ဂလာရှိသော သူကသာ ဤယုံကြည်ခြင်းကို လက်ခံ၍ နှလုံးသွင်း ကာ စစ်မှန်သော သတင်း ကောင်းကို ဟောပြောပါသည်။
ညီအစ်ကိုတို့ ဘုရားသခင်၏ သား/သမီး များဖြစ်လာရန် (သို့) အပြစ်မှ လွတ်မြောက်ရန်အတွက် သင်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေးနှင့် အကျင့်သီ လကောင်းခြင်းတို့ကို သူ၏ကျေးဇူးတော်သို့ ထပ်မံဖြည့်စွက်ရန် ဘယ်တော့ မှ မကြိုးစားလေနှင့်။ သင်သည် အကျင့်သီလကောင်းမွန်ပါသလား။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ဦးက သူသည် မိမိအမှန်တစ်ကယ် မတတ်နိုင် ကြောင်းကိုသိသော်လည်း ကောင်းမှုပြုရန်ကြိုးစားသော သူသည် မာန ထောင်လွှားခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဆင်းရဲသားတစ်ဦးက သိန်းကု ဋေကြွယ်ဝသူတဦးထံမှ တန်ဖိုးကြီးသော စိန်ကြီးတစ်လုံးကို လက်ဆောင် အဖြစ်ရရှိပါက သူလုပ်ရမည့်အလုပ်မှာ “ကျေးဇူးတင်ပါသည်” ဟု ပြောဆို ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်လည်း အလားတူ စွာပင် ဖြစ်သည်။
ရောမသြဝါဒစာစောင် အခန်းကြီး (၄) က ဘုရားသခင်၌ မင်္ဂလာရှိ သော သူများအကြောင်းကို တင်ပြထားပါသည်။ ထိုသူများသည် ဘုရားသ ခင်၏ ဖြောင့် မတ်ခြင်းပါဝင်သော နှုတ်ကပတ်တော် သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အပြစ် အားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းကို ခံကြရသည်။
ဤကောင်းချီးမင်္ဂလာသည် သင့်အတွက် ဖြစ်လာမည်ဟု ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါသည်။