Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၀ - ဗျာဒိတ်ကျမ်း (ဗျာဒိတ်ကျမ်းအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[အခန် 2-1] ဧဖက်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်သို့ပေးစာ ( ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂း၁-၇ )

( ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၂း၁-၇ )
“ဧဖက်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်၏တမန်ကိုဤသို့ရေး၍မှာလိုက် လော့။ လကျာ်လက်၌ကြယ်ခုနှစ်လုံးကိုကိုင်၍၊ ရွှေမီးခွက်ခုနစ်လုံးအလယ် ၌သွားလာသောသူ၏အမိန့်တော်ကား၊သင်အကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ပင်ပန်းစွာလုပ် ဆောင်ခြင်း၊သည်းခံခြင်းကိုသိ၏။ သင်သည် မတရားသောသူတို့ကိုလက် မခံနိုင်ကြောင်းကို၎င်း၊ တမန်တော်မဟုတ်ဘဲ၊ တမန်တော်ဖြစ်ယောင် ဆောင်သောသူတို့ကို စစ်ဆေး၍လှည့်ဖြားသောသူဖြစ်သည်ဟု သိကြောင်း ကို၎င်း၊ ခန္တီနှင့်ပြည့်စုံ၍၊ ငါ၏နာမကြောင့် ဆင်းရဲခံ၍ အားမလျော့ကြောင်း ကို၎င်း ငါသိ၏။ သို့သော်လည်း၊ သင်သည်ရှေ့ဦးစွာသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ လျော့ပြီဟု သင်၌အပြစ်တင် စရာရှိ၏။ ထို့ကြောင့် သင်သည်မရွေ့လျော့မှီ၊ အရင်နေရာအရပ်ကိုအောက် မေ့လော့။ နောင်တရလော့။ ရှေ့ဦးစွာသော အကျင့်ကိုကျင့်လော့။ သို့မဟုတ် သင်ရှိရာသို့ ငါသည် အလျင်အမြန်လာ မည်။ နောင်တမရလျှင်၊ သင်၏မီးခွက် ကိုနေရာမှရွှေ့မည်။ သို့သော်လည်း၊ ငါမုန်သော နိကောလတပည့်တို့၏အကျင့်ကို သင်လည်းမုန်သည်ဟု ပြော စရာရှိ၏။ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်ကို၊ နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ။ အကြင်သူသည် အောင်မြင်၏။ ထိုသူသည် ငါ၏ဘုရားသခင် ပရဒိသုဥယှဉ်၌ရှိသော အသက်ပင်၏အသီးကိုစားစေခြင်းငှာ ငါအခွင့်ပေး မည်။”
 
 
အဖွင့်ဋီကာ
 
အခန်းငယ် (၁) “ဧဖက်မြို့၌ရှိသော အသင်းတော်၏တမန်ကို သို့ရေး၍ မှာ လိုက်လော့။ လကျာ်လက်၌ ကြယ်ခုနစ်လုံးကို ကိုင်၍ ရွေမီးခွက်ခု နစ်လုံး အလယ်၌ သွားလာသောသူ၏ အမိန့်တော်ကား၊
ဧဖက်မြို့၌ရှိသော အသင်းတော်သည် ပေါလုဟောပြောသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းစကားကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်တည် ထောင်ခဲ့သည့် အသင်းတော်ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ရှိ ``ရွှေမီးခွက်ခုနစ်လုံး သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်စုဝေးနေကြသည့် ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်ကို ရည်ညွှန်းကာ ကြယ်ခုနစ်လုံးသည် ထိုနေ ရာ၌ရှိသော ဘုရားသခင်၏အစေခံများကို ဆိုလိုပါသည်။ လကျာ်လက်၌ ကြယ်ခုနစ်လုံးကိုကိုင်သူဆိုသည့်စကားစုသည်အခြားတစ်ဘက်၌ ဘုရားသ ခင်ကိုယ်တော်တိုင် သူ၏အစေခံတော်ခံများကို ချုပ်ကိုင်အသုံးပြုသည်ကို ဆိုလိုပါသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ သဘောပေါက်နားလည်ထားသင့်သည်မှာ ဘုရားသခင် သည် သူ၏အစေခံယောဟန်အားဖြင့် အာရှိပြည်၌ရှိသော အသင်းတော်ခု နစ်ပါးကိုပြောသောအရာများသည်ယခုနောက်ဆုံးသောကာလကို ကြုံတွေ့ နေရသည့် မျက်မှောက်ခေတ်သူ၏အသင်းတော်အားလုံးအတွက်လည်း လိုက်မူထားသည်ကိုပင်ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အသင်းတော် များ၊ အစေခံတော်များအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားစကားပြောကာ ကျွန်ုပ်တို့ အား စောင့်ကြိုနေသည့် စုံစမ်းခြင်းနှင့်ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလကို မည်သို့ အောင်မြင်ကျော်လွှားနိုင်မည်ကိုပြောပြနေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စာတန် အားဗျာဒိတ်ကျမ်း၏စကားလုံးများကိုကြားနာယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင် ကျော်လွှားသင့်ပေသည်။ဘုရားသခင်သည် သူ၏အသင်းတော်ရှိလူအားလုံး တို့ကို စကားပြော ပါသည်။ 
 
အခန်းငယ် (၂) “သင်အကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ ပင်ပန်းစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သည်းခံ ခြင်းကို ငါသိ၏။ သင်သည် မတရားသောသူတို့ကို လက်မခံနိုင်ကြောင်းကို ၄င်း၊ တမန်တော်မဟုတ်ဘဲ၊ တမန်တော်ဖြစ်ယောင်ဆောင်သောသူတို့ကို စစ်ဆေး၍ လှည့်ဖြားသောသူဖြစ်သည်ဟု သိကြောင်းကို၄င်း။”
သခင်ဘုရားသည် ဧဖက်မြို့ရှိအသင်းတော်ကို မိန့်တော်မူသည် ကားသင်အကျင့်ကျင့်ခြင်း၊ပင်ပန်းစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ သည်းခံခြင်းမတရား သောသူတို့ကို လက်မခံနိ်ုင်ကြောင်းကို၎င်း၊ သည်းခံခြင်းမတရားသော သူတို့ကိုလက်မခံနိုင်ကြောင်းကို၎င်း၊တမန်တော်မဟုတ်ဘဲ တမန်တော်ဖြစ် ယောင်ဆောင် သောသူတို့သည် စစ်ဆေးလှည့်ဖြားသောသူဖြစ်ကြောင်းကို သိတော်မူမည်ဖြစ်သည်။ဤကျမ်းပိုဒ်မှဧဖက်မြို့ရှိအသင်းတော်၏ယုံကြည် ခြင်းသည် မည်မျှကြီးမားကာ ဆပ်ကပ်ခြင်းသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ သို့ သော် ကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်နားလည်ထားသင့်သည်မှာ အစ၌မည်မျှပင် ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့စေကာမူနောက်ပိုင်း၌ထိုယုံကြည်ခြင်းသည် လွှဲချော်သွားပါက အသုံးမဝင်ဟုပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်း သည် အစနှင့်အဆုံးခိုင်မြဲစွာ မပြောင်းလဲဘဲရှိနေသော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိ သင့်ပေသည်။ 
သို့သော် ဧဖက်မြို့၌ ရှိသောအသင်းတော်မှအစေများ၏ယုံကြည် ခြင်းသည် ထိုကဲ့သို့မဟုတ်ပေ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ထိုအသင်းတော်သည် ဘုရားသခင်က သူ၏မီးခွက်ခုနစ်လုံးအား ရှိနေသောနေရာမှ ရွှေ့ပြောင်း မည်ဟု ပြင်းထန်စွာသတိပေးဆုံးမခြင်းခံရပါသည်။ အသင်းတော်သမိုင်းက ဖေါ်ပြသည့်အတိုင်း အရှိပြည်၌ရှိသော အသင်းတော်ခုနစ်ပါးသည် အမှန်တ ကယ်ပင် သူတို့၏မီးခွက်များရွှေ့ပြောင်းခြင်းခံရသည့် ကျိန်စာသင့်ခဲ့ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဧဖက်မြို့ရှိအသင်းတော်မှ သင်ခန်းစာယူသင့် ကာ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း တွင်အမြစ်တွယ်ကာဘုရားသခင်၏သူ့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံချက်ရှိသောအသင်း တော်ဖြစ်သင့်သည်ကို သတိရကာ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဤယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းတော်များကို စောင့်ထိန်းသော ဘု ရားသခင်၏ အစေတော် ခံများဖြစ်သင့်ပါသည်။
 
အခန်း (၃) “ခန္ဓာနှင့်ပြည့်စုံ၍၊ ငါ၏နာမကြောင့်ဆင်းရဲခံ၍ အားမလျော့ ကြောင်းကို ၄င်းငါသိ၏။”
ကျွန်ုပ်တို့သခင်သည် သူ၏အသင်းတော်အားလုံးကို ကြည့်ရှုကာ သူ၏သန့်ရှင်းသူတို့သည်သူ့နာမအတွက်မည်မျှဆင်းရဲခံကြသည်ကိုကောင်း စွာသိပါသည်။ သို့သော် ဧဖက်မြို့၌ရှိသော အသင်းတော်၏ သန့်ရှင်းသူတို့ သည် မိမိတို့၏ပထမယုံကြည်ခြင်းကို စွန့်ပယ်ကာသန့်ရှင်းသောရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်း၌ အခြားသောယုံကြည်ခြင်းများကို ရောနှော စေကာ မှားယွင်းသောလမ်းသို့ လဲကျသွားခဲ့ပါသည်။
 
အခန်း(၄)“သို့သော်လည်းသင်သည်ရှေ့ဦးစွာသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ လျော့ပြီ ဟု သင်၌အပြစ်တင်စရာရှိ၏။``
ဧဖက်မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်၏သန့်ရှင်းသူတို့နှင့် အစေခံများ ၏ယုံကြည်ခြင်းအလုပ်သည်အလွန်ကြီးမားသောကြောင့် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်ပင် သူတို့၏အကျင့်ကျင့်ခြင်းဟု ပင်ပန်းစွာလုပ်ဆောင်ခြင်း နှင့်သည်းခံခြင်းကိုမိန့်တော်မူခဲ့၏။သူတို့သည်တမန်တော်မဟုတ်ဘဲယောင် ဆောင်သောသူတို့အားစစ်ဆေး၍လှည့်ဖြားသောသူဖြစ်သည်ဟုသိကြောင်းကို၎င်း၊အန္တီနှင့်ပြည့်စုံ၍ သခင်၏နာမတော်ကြောင့်ဆင်းရဲခံ၍ အားမလျော့ ကြောင်းကို၎င်းတွေ့မြင်ရကာမောပန်းခြင်းမရှိခဲ့သည်ကိုတွေ့ရ၏။ သို့သော် ဤကဲ့သို့ သော အလွန်အင်မတန်ချီးကျူးထိုက်သော အလုပ်များကြားမှပင် ဤအရာအားလုံးထက်အရေးကြီးသည်ဟု ပြောနိုင်သော ယေရှုခရစ်ပေး ထားသည့် သူတို့၏ရှေးဦးစွာသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာလျှော့ခဲ့ပါသည်။ 
ဤအရာသည် မည်သည့်အရာဆိုလိုပါသနည်း။ ဤအရာ၏ဆိုလို ချက်မှာသူတို့သည် သခင်ဘုရားအားလက်ခံယုံကြည်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့၏အ ပြစ်အားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းရစေခဲ့သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကို စောင့်ထိန်းထားခြင်းမရှိနိ်ုင်ခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ သူတို့၏ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏ သတင်းကောင်းကို စွန့်ပယ်ထားခြင်းသည် အခြား တစ်ဖက်၌ သူတို့သည် အသင်းတော်အတွင်းသို့ မှားယွင်းသော သင်ကြား ခြင်းနှင့် အခြားသတင်းကောင်းကို လျှို့ဝှက်စွာဝင်ရောက်ခြင်းပင်ဖြစ် ပါသည်။ 
ထိုသို့ဆိုသော် ဤအခြားသော သတင်းကောင်းနှင့် သင်ကြားခြင်း တို့သည် မည်သည့်အရာများဖြစ်ပါသနည်း။ ထိုအရာများသည် လောကီနှင့် ဆိုင်သောဆန္ဒများနှင့်လှူနှင့်ဆိုင်သောသဘောတရားများဖြစ်သည်။ ဤအ ရာများသည် ဘုရားသခင်၏ လူသားတို့အားပေးထားသည့် ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားကို ယခုတိုင်ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်လျှက်ရှိပါသည်။ ထိုအရာများ သည် လူတို့၏ဇာတိပိုင်းအတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိကာ (သို့) ဖြစ်နိုင်ခြေ အားဖြင့် လူများကြား၌စည်းလုံးမှုနှင့် ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုပင် သယ်ဆောင်လာ နိုင်ပေသည်။ သို့သော် ထိုအရာများသည် လူတို့၏နှလုံးသားအား ဘုရား သခင်နှင့် တစ်လုံးတစ်ဝတည်း ဖြစ်စေနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ ဤနည်းဖြင့် ဧဖက် မြို့၌ရှိသော အသင်းတော်၏သန့်ရှင်းသူနှင့် အစေခံတို့သည် သူတို့၏ ယုံ ကြည်ခြင်းအား လမ်းမှားဘက်သို့ပြောင်းစေခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏အပြစ် တင်ခြင်း၊ မငြင်းပယ်ခြင်းကို ခံရကြပါသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်သမိုင်းအား လေ့လာကြည့်ချိန်တွင် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းသည် အသင်းတော်၏ အစောဆုံးပိုင်းသော အချိန်မှစတင်၍ယိုယွင်းပျက်ပြားလာခဲ့ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ဤသင်ခန်း စာမှသင်ယူခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ခိုင်မြဲစွာထုတ်ကိုင်ကာသခင်ဘုရားအားကျွန်ုပ်တို့၏မယိမ်းယိုင်သော ယုံ ကြည်ခြင်းဖြင့် စိတ်တော်တွေ့စေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏စာတန်နှင့် ဤကာလ ဆန့်ကျင်နေခြင်းတွင် အောင်မြင်မှုယူပါ။
ထိုသို့ဆိုသော် ဧဖက်အသင်းတော်၏ အစေခံနှင့် သန့်ရှင်းသူတို့ ၏ ရှေးဦးစွာသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာအဘယ်နည်း။ သူတို့၏ရှေးဦးစွာသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်အခြားမဟုတ်ဘဲ သူတို့အား ဘုရားသခင်ပေး ထားသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းသည် လူအပေါင်းတို့အား လောက၏အပြစ်အားလုံးမှ ကယ် တင်နိုင်သော တန်ဖိုးရှိ သည့် ကယ်တင်ခြင်းစကားများဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ပေါလု၊ ယောဟန်နှင့် အာရှိပြည်ရှိအသင်း (၇) ပါး၏အစေခံများအား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် မည်သည့် အဖြစ်သည်ကိုဖော်ပြကာ ထိုအရာကိုသူတို့အား နားလည်စေခဲ့သည်။ ဤ နည်းဖြင့်သူတို့သည်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူတို့သည်လည်း လော က၏အပြစ် အားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်ခဲ့သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သခင်ပေးထားခဲ့သောရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းစကားသည် ယေရှုဗတ္တိဇံနှင့် သူ၏ကားတိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော် စကားများတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဧဖက်အသင်းတော်၏ အစေခံများသည် အစပထမ၌ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် သခင်ဘုရားနှင့် တွေ့လျှက်ပင် ဤသတင်းကောင်းအား နောက်ပိုင်းတွင် စွန့်ပယ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ဘုရား သည် သူတို့၏မှားယွင်းခြင်းအား ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် အပြစ်တင်ဆုံးမထားသည်။ 
 
အခန်းငယ် (၅) “ခန္တီနှင့်ပြည့်စုံ၍၊ငါ၏နာမကြောင့် ဆင်းရဲခံ၍ အားမ လျော့ ကြောင်းကို၄င်း ငါသိ၏။ သို့သော်လည်း၊ သင်သည်ရှေ့ဦးစွာသော ချစ်ခြင်း မေတ္တာလျော့ပြီဟု သင်၌အပြစ်တင်တစရာရှိ၏။”
ထို့ကြောင့် ဧဖက်အသင်းတော်၏အစေခံများသည် ဘုရားသခင် ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာလျော့ပြီဟု ဆိုခြင်းမှာ အသင်းသားများသည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို စွန့်ပစ်ခြင်းဟုဆိုလိုပါသည်။ ဤအတွက် ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူတို့အား အရင်နေရာအား အောက်မေ့ကာ နောင်တရ၍ ရှေးဦးစွာသော အကျင့်ကိုကျင့်ရန်မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ 
ထိုသို့ဆိုသော်အဘယ်အရာသည် ဧဖက်အသင်းတော်အား ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို စွန့်ပစ်စေခဲ့ပါသနည်း။ ဧဖက်အသင်း တော်၏အားနည်းသော ယုံကြည်ခြင်းသည် ၎င်း၏အစေခံများအား ဇာတိ အတွေးသို့ရောက်စေခြင်းအားဖြင့် အသင်းတော်ကို လမ်းလွဲစေခြင်းဖြစ်ပါ သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် ဘုရားသခင်ထံမှဖြစ်ပြီး လောကရှိ ဘာသာရေးအသင်းအဖွဲ့အပေါင်းတို့၏ မှားယွင်းသောသြဝါဒနှင့် သင်ကြားခြင်းများကို ဖော်ပြသောလုံးဝမှန်ကန်သည့် သမ္မာတရားဖြစ်ပါ သည်။ ဤဆိုလိုချက်မှာ ဧဖက်အသင်းတော်တရားဟောပြောခြင်းနှင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကေင်းဝေငှခြင်း၊ လောကီသားတို့နှင့်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ခြင်းသည် မလွဲမရှောင်သာ ဖြစ်သည်ဟုပင်။ 
ဤတိုက်ပွဲသည် ဧဖက်အသင်းသားများအား လောကီသားများ နှင့်ဆက်ဆံရန် ပိုမိုခက်ခဲစေပြီး သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအတွက် ညှင်းပန်းနှိပ် စက်ခြင်းခံရစေသည်အထိပင်ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုအရာကို ရှောင်ရှားရန်အ တွက်နှင့် လူတို့အားဘုရားသခင်၏အသင်းတော်တွင်းသို့ ပိုမိုလွယ်ကူစွာ ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် ဧဖက်အသင်းတော်၏အစေခံများသည် ရေနှင့် ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကေင်းကို ပို၍ဟောပြောခွင့်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ 
ဒ္ဒနပိုင်းဆိုင်ရာ သတင်းကောင်းသည် ဤနေရာ၌ လူနှင့်ဘုရားသ ခင်၏ဆက်နွယ်ခြင်းကို ပြန်လည်ထူထောင်ပေးသည်သာမက လူအ ချင်းချင်းဆက်နွယ်မှု၌ပင်ငြိမ်သက်ခြင်းကို ပေးစေသည့် လူ့အတွေးအခေါ် မှ ပေါ်ထွက်လာမည့် မှားယွင်းသော သတင်းကောင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့ သို့သော ဗဟုသုတမှ ဖြစ်လာသောယုံကြည်ခြင်းမျိုးသည် ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှလိုသော ယေုံကြည်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ် တို့အား ရှိစေလိုသော ယုံကြည်ခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားသခင်အပေါ် နာခံခြင်းဖြင့် သူနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းရစေသည့် ယုံကြည်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။ 
ဧဖက်အသင်းတော်၏ အစေခံများ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကို ဆုံးရုံးစေရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ဘုရားသခင်၏ အသင်း တော်၌ လက်မခံနိုင်သည့်အရာများကို လက်ခံရန် ကြိုးစားခြင်း၊ ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို မယုံကြည်ကြသည့် လောကီလူတို့၏ သင် ကြားခြင်းအားသူတို့၏တတ်တရက်ပေါ်လာသောစိတ်ကူးနှင့်ကိုက်ညီစေ ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်း ၏ အုတ်မြစ်ပေါ်၌သာ တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။ 
ထိုသို့ဖြစ်သည့်ကြားမှပင် ယနေ့ကာလတွင် ကနဦးအသင်း တော်ခေတ်ကဲ့သို့ပင် များစွာသောလူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရန်ယေရှုကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းသည် လုံလောက်သည်ဟုတွေးကာ အ ဘယ်ကြောင့်သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ကို ယုံကြည်သင့်ကြောင်း မတွေ့မြင်ကြသည့်သူများ ရှိပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်ပေးထားသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားလျစ်လျှူရှုထားကာ ယေရှုကိုသာ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကြီးစွာမှားယွင်းသော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သခင် ဘုရားအား ဘာသာရေးလုပ် ထုံးသက်သက် အားဖြင့်သာယုံကြည်ကာ စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြင့် နှလုံးသားတစ်ဝက်မျှသာ ယုံကြည်သူတို့သည် ဘုရား သခင်၏ရန်သူများဖြစ်လာပေမည်။ ထို့ကြောင့် သခင်ဘုရားသည် ဧဖက်အ သင်းတော်၏ အစေခံများအား ပြစ် တင်ဆုံးမကာ အရင်ယုံကြည်ခြင်းသို့ လှည့်ပြန်ကာပထမကြားခဲ့ပြီးသော စစ်မှန်သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းကောင်းကို လက်ခံစေခဲ့ပါသည်။ 
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အရေးပါသည့် သင်ခန်းစာရှိပါ သည်။ အကယ်၍ အသင်းတော်သည် သူ၏ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းအပေါ် ယုံကြည်ထားခြင်းမှ လဲကျသွားပါက ဘုရားသခင်သည် သူ၏အသင်း တော်ဟု ခေါ်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြေင့် သခင်ဘုရားက သူသည် မီးခွက်များကို သူ့နေရာမှရွှေ့ကာ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်သူတို့အားပေးမည်ဟုဆိုပါသည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို စွန့်ပစ်ကာ ဟောကြား ခြင်း မရှိတော့ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအား ယုံကြည်ခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ဟောပြောခြင်းသည် အခြားသော အကျင့်များအားလုံး ထက် အရေးပါကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သဘောပေါက်ထားရန်အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ 
အထက်ပါကျမ်းပိုဒ်ရှိ အာရှိပြည်၌တည်ရှိခဲ့သော အသင်းတော်ခု နစ်ပါးသည် ယခု မွတ်ဆလင်တို့၏နယ်မြေဖြစ်နေပေပြီ။ ထို့ကြောင့် သခင် ဘုရားသည် မီးခွက်ခုနစ်လုံးကို ဖယ်ရှားကာ ဘုရားသခင်၏အသင်း တော် ကို ဤနေရာ၌ ရွေ့ကာကျွန်ုပ်တို့အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်း ကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ ဟောပြောစေပါသည်။ သို့သော် စစ်မှန်သော ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်၌ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သမ္မာတရားသတင်း ကောင်း ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ အသင်းတော်သည် ထိုအရာမပါဘဲ မတည်ရှိနိုင်ပေ။တမန်တော်များခေတ်၌ယေရှု၏တပည့်တော်ဆယ့်နှစ်ပါး၌ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကေင်းနှင့် ကိုက်ညီသော ယုံကြည်ခြင်းမျိုးရှိပါ သည်။ (ရှင်ပေတရုသြဝါဒပဌမစောင် ၅) 
အာရှိပြည်၌ရှိသောဘုရားသခင်၏အသင်းတော်များသည် ကနဦး အသင်းတော်ခေတ်ကတည်းမှပင် စစ်မှန်သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းအား ပျောက်ဆုံးစေကာထိုဒေသ၌ အကျိုးအဆက်အားဖြင့် မွတ်ဆ လင်များဖြစ်လာခြင်းသည် မည်မျှပင် ကံဆိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ရောမမြို့ရှိ အသင်းတော်သည်ပင်လျှင် မီရန်မှပြန်တမ်းစာအရ ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော် သတင်းကောင်းအားစွန့်ပယ်သောကြောင့် ဝမ်းနည်းကြေကွဲ ဖွယ် ဖြစ်ရပ်သက်သတ်စေခဲ့ကြောင်း ရောမအင်ပါယာ ကွန်စတဲန်တိုင်း လက်ထက်၌ ထိုက်ဝေခဲ့ပါသည်။ 
 
အခန်းငယ် (၆)“သို့သော်လည်း ငါမုန်းသောနိကောလတပည့်တို့၏အ ကျင့် ကို သင်လည်း မုန်းသည်ဟုပြောစရာရှိ၏။”
နိကောလတပည့်တို့သည် လောကီစည်းစိမ်တို့ပိုင်ဆိုင်ရေးအ တွက် ယေရှုနာမကို အသုံးပြုသောသူများဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်ဧဖက်အ သင်းတော်သည် နိကောလတပည့်တို့၏ သြဝါဒနှင့်အကျင့်များကို မုန်းတီး သည်၊ ဧဖက်အသင်းတော်အတွက် ဤအရာသည် သခင်ဘုရားချီးမြောက် ခြင်းခံရစေသော အရာ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ 
 
အခန်းငယ် (၇) “ဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်တို့အား အဘယ် သို့မိန့် တော်မူသည်ကို နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ။ အကြင်သူ သည် အောင်မြင်၏။ထိုသူသည်ငါ၏ဘုရားသခင်ပရဒိသုဥယျာဉ်၌ရှိသော အသင်း တော်၏အသီးကို စားစေခြင်းငှါငါအခွင့်ပေးမည်။”
ဘုရားသခင်၏ အစေခံနှင့် သန့်ရှင်းသူတို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်က သူတို့အား မည်သို့ပြောနေသည်ကို ကြားနေရပေမည်။ သူတို့အား သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှ ပြေနေသည့်အရာမှာ သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းအားကာကွယ်ကာ နောက်ဆုံးသောကာလ ထိတိုင်ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်၏သတင်းကောင်းကို ဟောပြောရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ် ရန်အတွက် သူတို့အနေဖြင့် သမ္မာတရားမဟုတ်သည့်အရာများကို ပျံ့နှံ့စေ သူများအားတိုက်ခိုက်အောင်မြင်ကျော်လွှားသင့်ပေသည်။ သမ္မာတရားမ ဟုတ်သည့်အရာများကို မတိုက်ခိုက်ခြင်းသည် ပျက်စီးခြင်းပေတည်း။ ဘု ရားသခင်၏အစေခံတော်နှင့် ယုံကြည်သူများသည် သူတို့၏ ရန်သူများအား သူတို့၏လက်နက်များဖြစ်သည့်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းအားဖြင့် ကျော်လွှားအနိုင်ယူရပေမည်။ 
“`ဘုရားရှင်သည် အကြင်သူသည်အောင်မြင်၏ ထိုသူသည် ငါ၏ ဘုရား သခင်ပရဒိဥယျာဉ်၌ရှိသော အသက်ပင်၏အသီးကို စားစေခြင်းငှါ ငါအခွင့်ပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် အောင်မြင်သောသူ ကိုသာလျှင် အသက်ပင်၏အသီးကိုပေးလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အဘယ်အရာနှင့် မည်သူကိုအောင်နိုင်ရမည်နည်း။” ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကို မယုံကြည်သောသူတို့အား ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အောင်နိုင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယုံကြည်သူများသည် သမ္မာ တရားမဟုတ်သည့်အရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတို့နှင့် ဝိညာဉ်တော်တိုက်ပွဲ တွင် မပြတ်စေ့စပ်ပါဝင်ကာ သူတို့သည် တိုက်ပွဲ၌ သူတို့၏ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်သူများအဖြစ် ပေါ်ထွက်လာရပေမည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်အား ဘုန်းတော်ထင်ရှားစေကာ သူတို့၏ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ၏သတင်းကောင်း၌ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်သောအသက်တာနှင့် ရှင် သန်ရပေမည်။ သမ္မာတရားကို ယုံကြည်သောသူများသာလျှင် သူတို့၏ ရန်သူများအားလုံးတိုက်ခိုက်သည့် တိုက်ပွဲတွင် အောင်မြင်နိုင်ကာ ဘုရား သခင်ပေးထားသည် ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီး သစ်တွင်နေထိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ 
ကနဦးအသင်းတော်ခေတ်၌ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်၏သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည့်ကာ ကာကွယ်ရန်ကြိုးစားသူတို့သည် မာတုရခံရပေ သည်။ထိုနည်းလည်းကောင်းပင်အန္တိခရစ်ထွက်ပေါ်လာသောအချိန်ရောက် သောအခါတွင် ပို၍ များသော မာတုရခံခြင်းကို တွေ့ရပေမည်။