Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၀ - ဗျာဒိတ်ကျမ်း (ဗျာဒိတ်ကျမ်းအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[အခန် 10-2] သန့်ရှင်းသူများ၏ချီဆောင်ခြင်း မည့်သည်အချိန်တွင်ပေါ်ပေါက်လာမည် က (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၀း၁-၁၁)

သန့်ရှင်းသူများ၏ချီဆောင်ခြင်း မည့်သည်အချိန်တွင်ပေါ်ပေါက်လာမည် က
( ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၀း၁-၁၁ )
 
ကျွန်ုပ်တို့၏အာရုံစိုက်မူကို၊မည်သည့်အချိန်တွင်ချီဆောင်ခြင်း ဖြစ် ပေါ်မည်နည်း ဆိုသည့်အကြောင်းအရာဘက်သို့ လှည့်ကြပါစို့။ကမ္ဘာကျမ်း စာအုပ်ထဲတွင်ချီဆောင်ခြင်းအကြောင်းဖေါ်ပြသောကျမ်းပိုဒ်မြောက်များစွာ ရှိပါသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာတွင်လည်း၊ ထိုကဲ့သို့ပင်ဖေါ်ပြထားကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့နိုင်ပါသည်။ သာဓအားဖြင့် ဧလိယသည် မီးမြင်းရထားဖြင့် ကောင်းကင်သို့ တက်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဧနောက်သည် ဘုရားသခင်နှင့် အတူသွားလာသူဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်သိမ်းယူတော်မူကြောင်း တွေ့ရသည်။ ချီဆောင်ခြင်းအကြောင်းကို ကျမ်းစာ၌ နေရာတော်တော်များများတွင် ဖေါ် ပြခဲ့ခြင်းအားဖြင့် သိရှိနိုင်ပါသည်။ ချီဆောင်ခြင်းဆိုသည်မှာ “ချီသည်၊ မသည်” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။ ၄င်းက ရည်ညွှန်းသည်မှာ ဘုရားသခင်က သူ၏လူများကိုကောင်းကင်ဘုံသို့သူ၏တန်ခိုးဖြင့်ချီမသည်ဟုဆိုလိုပါသည်။
မည်သို့ ဆိုလေကာမူ ကျမ်းစာ၏ပဟေဠိအဆန်ဆုံးဟာ ဘာလဲဟု မေးလာလျှင်၊ ဤမေးခွန်သည် ချီဆောင်ရွက်ခြင်း မေးခွန်းပင် ဖြစ်သည်။ မည်သည့်အချိန်တွင် ဘုရားသခင်က သူ့လူများကို ချီဆောင်မည်နည်း၊ ဤ မေးခွန်းသည် ချည်ဆောင်ခြင်းအချိန် ကာလအကြောင်း ဖြစ်ပြီး ခရစ်ယာန် လောကတွင် မကြာခဏ အမေးခံရဆုံး မေးခွန်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
သက်သာ လောနိတ်သြဝါဒစာပဌမစောင် အခန်းကြီး ၄း၁၄-၁၇ သို့လှည့်ကြပါစို့၊ရှင်ပေါလုအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြ သည်ကို ကြည့်ကြပါစို့။
“ယေရှုသည် သေပြီးမှ တဖန်ထမြောက်တော်မူသည်ကို ငါတို့ သည် ယုံလျှင်၊ထိုနည်းတူ ယေရှု၌အိပ်ပျော်သောသူတို့ကိုလည်း၊ ထိုသခင် နှင့်အတူ ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တော်မူလိမ့်မည်။ သခင်ဘုရား၏ ဗျာဒိတ် တော်အားဖြင့်တဖန်၊ငါတို့ဆိုသည်ကား၊ သခင်ဘုရား၏ဗျာဒိတ်တော်အား ဖြင့် တဖန်၊ ငါတို့ဆိုသည်ကား၊ သခင်ဘုရားကြွလာတော်မူသောအခါ၊ အသက်ရှင်၍ ကျန်ရစ်သော ငါတို့သည် အိပ်ပျော်ပြီးသော သူတို အရင်အချီ နေရာကျရမည်မဟုတ်။သခင်ဘုရားသည်ကြွေးကြော်ခြင်း၊ကောင်းကင် တ မန်မင်းအသံပေးခြင်း၊ ဘုရားသခင်၏ တံပိုးတော်ကို မှုတ်ခြင်းနှင့်တကွ၊ ကောင်ကင်းဘုံမှကိုယ်တိုင် ဆင်းသက်တော်မူ၍၊ ခရစ်တော်၌ သေလွန် သော သူတို့သည် အဦးထမြောက် ကြလိမ့်မည်။ ထိုအခါအသက်ရှင်၍ ကျန်ကြွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဘုရားထံတော်သို့ ရောက်စေခြင်းငှါ၊ ထိုသူတို့နှင့်တကွ မိုးယ်တိမ်ပေါ်သို့ ချီဆောင်ခြင်းကို ခံရသောအားဖြင့်သခင်ဆုံရာနှင့်အတူအစဉ်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်။”
ဘုရားရှင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ရှင်ယုဒဩဝါဒစာအခန်းကြီး (၁) အငယ် (၁၄) အားဖြင့်ဟောပြောသည်မှာ-
“အာဒံမှဆင်းသက်၍ခုနှစ်ဆက်မြောက်သော သူ၏ နောက်ညီအစ် ကို သူတို့အကြောင်း ကြိုတင် ဟောကိန်း ထုတ်ထားသည်မှာ၊ ကြည့်လော့၊ အတိုင်းမသိများပြားစွာသော မိမိသန့်ရှင်းမူတို့နှင့်တကွကြွလာတော် မူလိမ့် မည်။”တခြားနည်းဖြင့်ပြောရလျှင်၊ သန့်ရှင်းသူများသည် ကောင်ကင်တမန် မင်း၏တံပိုးမှုတ်သံနှင့်အတူ ဘုရားသခင်၏ လေထဲသို့ ချီဆောင်ခြင်းကို ခံရပြီး၊လေထဲတွင် အတန်ကြာမျှ ရုပ်အလောင်းကောင် အဖြစ်နေရပြီး၊ မြေ ပြင်သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားနှင့်အတူ နောက်တစ်ကြိမ် ဆင်းသက်ရ မည်။ ဤသည်မှာ သမ္မာကျမ်းစာပေါ် ကျိုးကြောင်းခိုင်လုံသော ချီဆောင် ခြင်း အကြောင်း သရုပ်ဖေါ်ရေးသားချက် ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ ကျမ်းပိုဒ်ကို ကြိုတင်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရှုရခြင်း အ ကြောင်းရင်းမှာ၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်း (၁၀)က ကျွန်ုပ်တို့အား ချီဆောင်ခြင်း မည် သည့်အချိန်ကျရောက်လာမည်ကိုပြောပြနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ယင်က ကျွန်ုပ် ဖေါ်ပြခဲ့သည့် အတိုင်းဤအခန်း၏ အဓိက ကျမ်းပိုဒ်ကိုအခနး်ငယ် (၇) တွင် ဤသို့တွေ့ရသည်။ “ကာလမနှေးဘဲ သတ္တမကောင်းကင်တ မန် ၏တံပိုးမှုတ်ခြင်း အသံမြည်သော် နေ့ရက်ကာလ၌ ဘုရားသခင်၏ နက်နဲ သောအရာသည် ဘုရားသခင်၏ကျွန်တော်မျိုးပုရောဖက်တို့အား ဝမ်း မြောက် စရာသီတင်းကိုဗျာဒိတ်ထားသည့်အတိုင်း၊ပြည်စုံခြင်းသို့ရောက် လိမ့်မည်။”ဤကျမ်းပိုဒ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ချီဆောင်ခြင်းအကြောင်းနှင့် ဆိုင် သော မေးခွန်းများ စောဒကများအတွက် အဖြေပေးသည့် သော့ချက်ပင် ဖြစ်ပြီး ချီဆောင်ခြင်း မည်သည့်အချိန်တွင် ပေါ်ထွက် လာမည်ဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြနေသည်။
ဘုရားသခင်က ရှင်ယောဟန်၏အမြင်အာရုံထဲသို့ ခွန်အားကြီး သောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်က သူဤ ကမ္ဘာသို့လာရောက်သောအခါ ပြုလုပ်မည့် အပြုအမူကဲ့သို့ ကောင်းကင် တမန်အား ပိုင်ဆိုင်လေပြီး၊ ၄င်းကောင်းကင်တမန်အား ဖြည့်သူဖေါ်ပြ လိမ့် မည် ဖြစ်သည့်အကြောင်းအရာများကို ပြသသည်။ ဤကောင်းကင်တ မန်က သူ၏လက်ကို ကောင်းကင်ဘုံသို့ မြှောက်ပြီး “ကောင်းကင်မြေကြီး၊ သမုဒ္ဒာရာကို၄င်း၊အရပ်ရပ်၍ရှိရှိသမျှတို့ကို၄င်း၊ကမ္ဘာအဆက်ဆက်အသက် ရှင်တော်မူသောသူတို့ကိုတိုင်တည်၍ ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုလေ၏”ကာလမ နှေးမဘဲ ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်၊ ကာလမနှေးဘဲဟု ဖေါ်ပြရာ၌ ဆိုလိုရင်းမှာမည်သည့် အရာကမျှနှောင်းနှေးစေမည်မဟုတ်ဟု ဆိုလိုသည်။ ၄င်း ဆိုလိုရင်းမှာ “အချိန်မရှိတော့” ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ တပြန်တလှန်အား ဖြင့် အချိန်မရှိတော့ဟု ဆိုလိုရင်းမှာ သတ္တမမြောက် ကောင်းကင်တမန်၏ တံပိုးမှုတ်သံ မြည်သောနေ့ရက်တွင် ဘုရားသခင်က သူ၏အစေခံ ကျွန် ပရောဖက်များကို ကြိုတင်ကြေငြာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်အတိုင်း ဘုရား သခင်၏နက်နဲသောအရာသည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။
တံပိုး ခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါ ဘေးများဖြစ်သော နောက်ဆုံးတံပိုး မြည်သောအခါ ကမ္ဘာမြေကြီးသည် ဖလားခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီး ထဲသို့ ဝင်ရောက်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ၄င်းတို့အားဖြင့် ဤကမ္ဘာကြီး ဆက်လက်တည်ရှိရန် အတွက်အချိန်အနည်း ငယ်မျှပင် စောင့်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘောပေါက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဤ အတိုင်းဆိုလျှင် အခန်းငယ် (၇)တွင် ပါဝင်သော ဘုရားသခင်၏ နှုတ်က ပတ်အရ၄င်း နေ့ရက် ကာလသည် “သတ္တမမြောက် ကောင်းကင်တမန်၏ တံပိုးမှုတ်ခြင်း အသံမြည်သောအခါ ဘုရားသခင်၏နက်နဲသော အရာသည် သူ၏အစေခံ ကျွန်ပရောဖက်များထံ ကြေငြာခဲ့သည့်အတိုင်း ပြည့်စုံ လိမ့် မည်။” ချီဆောင်ခြင်းကာလအချိန်ကိုရည်ညွှန်းပါသည်။ အခြား တစ်နေ ရာတွင် ရှင်ပေါလုကလည်း ချီဆောင်ခြင်းသည် ကောင်းကင်တမန်မင်း၏ အသံနှင့်ဘုရားသခင်၏တံပိုးမှုတ်သံတို့နှင့်အတူ ပေါ်ထွက်လာမည်ဟု ပြော ထားပါသည်။ ၄င်းသည် ရှင်ပေါလု စိတ်ထဲတွင်ရှိသောအရာကို ဖော်ပြ သည်။၄င်းအပြင်ချီဆောင်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းသောအခြားကျမ်းစာ ရည်ညွှန်း ချက်များ၏အစလည်း ဖြစ်သည်။
“ကာလမနှေးဘဲ သတ္တမကောင်းကင်တမန်တံပိုးမှုတ်ခြင်း အသံ မြည်သောအခါ ဘုရားသခင်၏ နက်နဲသောအရာသည် သူ၏အစေခံ ကျွန် ပရောဖက်များထံကြေငြာသည့်အတိုင်း ပြည့်စုံလိမ့်မည်။” ဤကျမ်းပိုဒ်က ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်မှာသန့်ရှင်းသူများ၏ချီဆောင်ခြင်းသည် သတ္တမ မြောက် ကောင်းကင်တမန်က သူ၏တံပိုးကို မှုတ်သံမြည်လာသောအခါ ပေါ်ထွက်လာပြီး သူတို့ကို လေထုထဲသို့ မချီ သွာလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏ အစေခံ ကျွန်များက ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်း ပျောက်ဆုံး ဝိ ညာဉ်များထံသို့ ပျံ့နှံ့စေသောအခါ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် တ ကယ်ပင် စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သူတို့၏ နှလုံးသားထဲသို့ ဆင်းသက်လာသည်။ထို့နောက်သူတို့သည်တကယ်ပင်ဘုရားသခင်၏ သား သမီးများဖြစ်လာကြတော့သည်။ ဘုရားသခင်၏နက်နဲသောအရာတည်း ဟူသော ချီဆောင်ခြင်းသည်လည်း တကယ်ပင် မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ အဖြစ် ပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းသူများကို လေထုထဲသို့ ချီမသွားလိမ့် မည်။ 
ဤအရာအားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လည်း ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်လာမည်။ ဤအရာများဖြစ်ပြီးနောက် ဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာ မြေကြီး ကို ဖလား ခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါဘေးများ သွန်းလောင်းပြီး လုံးဝ ဖျက်ဆီး ဖြစ်လိမ့်မည်။ ခရစ်တော်နှင့် အတူကျွန်ုပ်တို့အုပ်စိုးမည့် အနှစ်တထောင် ကာလတည်ရှိမည့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ပေါ်ထွန်းလာမည်။ ထို့ နောက် ကျွန်ုပ်တို့အစဉ် ထာဝရနေထိုင်ရမည့်ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီး သစ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့အား ရွှေ့ပြောင်းပေးလိမ့်မည်။
ပေါ်ထွန်းလာမည့်ချီဆောင်ခြင်း အကြောင်းကို ရှင်ယောဟန်အား ပြောပြပြီးနောက် ဘုရားသခင်သည် သူ့အားစာစောင်ငယ်ကို စားစေပြီး နောက်ထပ် ပရောဖက်ပြုခိုင်းသည်။ ဤနောက်ဆုံးကာလ၌ ဘုရားသခင် ၏အစေခံကျွန်များက သန့်ရှင်းသူများကို သင်ကြားပေးရမည့် အရေးကြီး ဆုံးသောသင်ခန်းစာမှာ ချီဆောင်ခြင်း၏အဖြစ်အပျက်နှင့် ၄င်း၏ တိကျ သည့်အချိန်အကြောင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဤသင်ခန်းစာများကို သူတို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ၏ကျိုးကြောင်း ခိုင်လုံသောစကားရပ်များ၊ ဝေါဟာရများ အတိုင်းသင်ကြားပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် ရေနှင့် ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ သတင်းကောင်းကိုလည်း တိကျမှန်ကန်စွာ ဟောပြော ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာများသည်နောက်ဆုံးသောကာလတစ်လျှောက်လုံးရှင်သန် နေထိုင် ကြရမည်။ဘုရားသခင်၏အစေခံ ကျွန်များနှင့်သူ၏ သန့်ရှင်းသူများက လုပ် ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသူများကို ဤလုပ်ငန်းအားအပ်နှံပြီး သူ၏နက်နဲသောအရာများကိုလည်း သူတို့ကို ဖော်ပြ ပေးသည်။
ဘုရားသခင်ကသူသည်နှောင့်နှေးလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းသူ့လုပ် ငန်းကို မပျက်မကွက် ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောပြ ပါသည်။ အချိန်ကျရောက်လာသောအခါ ဘုရားသခင်သည် အရာအား လုံးကို လက်တွေ့ ဖြည့်ဆည်းပေးမှာ ဖြစ်သည်။
အခန်းကြီး (၁၁) တွင် သံလွင်ပင် (၂)ပင် ပေါ်လာသည်။ ၄င်းတို့ သည်ပရောဖက်နှစ်ပါးဖြစ်သည်။ ထိုဘုရားသခင်၏ အစေခံနှစ်ဦးတို့သည် သံလွင်ပင်နှစ်ပင်ပုံ ဆောင်ထားပြီးအန္တီခရစ်နှင့် တိုက်ခိုက်သောသူတို့ တိုက်ပွဲတွင်အသတ်ခံကြရလိမ့်မည်။ သို့သော် သေခြင်းမှသူတို့ နောက်ထပ် ပြန်ရှင်လိမ့်မည်။ထို့နောက်သုံးရက်ခွဲအကြာတွင် ချီဆောင်ခြင်းခံကြရလိမ့် မည်။ တနည်းဖြင့်ပြောရလျှင် ဘုရားသခင်က အန္တီခရစ်အုပ်စိုးသော ကာလ တွင် သန့်ရှင်းသူများ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခံနေရစဉ် ချီဆောင်ခြင်း ပေါ်ပေါက် လာမည်။ခြားနားသောအခြေအနေအခါသမယကို ကျွန်ုပ်တို့အား ဖော်ပြနေ ပါသည်။
သန့်ရှင်းသူ များသည် ဘေးဒဏ်ကြီး ကာလတစ်လျှောက်လုံး ပထ မအကြိမ်ဆဌမကပ်ရောဂါဘေး၏တံပိုးခုနှစ်လုံးကပ်ရောဂါရောက်ရှိ ကျော် လွန်ပြီး အသက်ရှင် နေထိုင်ကြလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကြိုတင် သိရှိထားရမည် ဖြစ်သည်။အတိမကျပြောရလျှင် ဘုရားသခင်သည် တံပိုး ခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါဘေးများမှ ဘုရားသခင်က သန့်ရှင်းသူများကို ကာ ကွယ်လိမ့်မည်။ ဆဌမကပ်ရောဂါဘေးမကျရောက်မှီအထိသူတို့အား ဘုရား သခင်ကအကာအကွယ်ပေးမည်။သို့သော်နောက်ဆုံးတွင်အန္တီခရစ်က သူတို့ အားလုံးအား သူ၏ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုအမြင့်ဆုံးကာလတွင် သတ်ဖြတ်လိမ့် မည်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်သောသူ၏နောက်ဆုံး အခြေအနေ ကိုလည်း ပြုလုပ်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသူများ၏သေမင်းကို လက်ခံ ကြမည်။ ၄င်းအချိန်ကာလသည် သူတို့၏ မာတုရဘဝပင် ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည် ယုံကြည်ချက်ကို ကာကွယ်သည့် ဖြောင့်မတ်သူတို့၏သေခြင်းဖြင့် သေကြရလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့က မာတုရဘဝဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည် ထားရမည်မှာချီဆောင်ခြင်းသည်ဤအာဇာနည်ဘဝနောက်ပိုင်းတွင် ပေါ် လာလိမ့်မည်။ ၄င်အပြင် ဤယုံကြည်ချက်ကိုလည်း အခြားသူများအား ဟောပြောကြလိမ့်မည်။
လူများစွာ တို့သည် ချီဆောင်ခြင်းသည် ဘေးဒါဏ်ကြီး ကာလ မတိုင်မီ သို့မဟုတ် ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ပေါ်ပေါက်လာမည်ဟု ကြီးမားစွာ ရှုတ်ထွေးမှု ဖြစ်နေကြသည်။ခရစ်တော်သည် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလ နောက် ပိုင်းတွင်မှ ကြွလာမည်ဟူသော အတွေးဖြင့် ကျင့်သားရနေပြီး ဖြစ်သည်။ ၄င်းနောက် သန့်ရှင်းသူများသည်ခရစ်တော်၏ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ကြွလာ ခြင်းနှင့်အတူ ချီဆောင်ခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယခု ခေတ်ကြီး တွင် ခရစ်ယာန်အများက ချီဆောင်ခြင်းသည် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလ မတိုင် မီကျရောက်မည်ဟု ယူဆကြသည်။ သူတို့သည် တံပိုးခုနှစ်လုံး၏ ကပ်ရော ဂါဘေး သို့မဟုတ် ဖလားခုနှစ်လုံးတို့နှင့် မည်သို့မျှပတ်သက်စရာ ရှိမည် မဟုတ်။ ထို့နောက်သူတို့သည် သူတို့၏ နေ့စဉ် ပုံမှန်ဘဝနှင့် အဆင့်မြင့်မြင့် နေထိုင်သည့်ဘဝတွင်ပင် ချီဆောင်ခြင်းခံကြရ လိမ့်မည်ဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤမှားယွင်းသော သင်ကြားချက်များဖြင့် အလိမ် ညာခြင်း မခံသင့်ပေ။ ဤလူအပေါင်းတို့သည် ချီဆောင်ခြင်း အချိန်ကာ လနှင့်ပတ်သက်၍သူတို့၏အသိတရားနှင့် နားလည်သဘောပေါက်မှု၌အ မှား အယွင်းမြောက်များစွာရှိနေသည်။ နောက်ဆုံးသောကာလသည် နီး သထက်နီးလာသည့်အတိုင်းသူတို့၏ဘာသာတရားရိုသေကိုင်းရှိုင်းမှုလျှော့ ပါးလာလိမ့်မည်။ ထို့နောက် သူတို့သည် သူတို့၏ယုံကြည်မှုကွယ်ပျောက် သွားလိမ့်မည်။
ချီဆောင်ခြင်းသည် ဘေးဒါဏ်ကြီးကာလ၏အလယ်တွင် ကျ ရောက်မည်ဟု သင့်အား ပြောပြသောအခါ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် သင့်ကို ဘု ရားတရားပိုမို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းရန်ပြောခြင်းမဟုတ်ပါ။ ချီဆောင်ခြင်း ကာ လနှင့်ပတ်သက်၍ သင့်အား ပိုမိုနားလည်စေလိုပြီး ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ မတိုင်မီချီဆောင်ခြင်းလာမည်ဟုဆိုသော မှားယွင်းသည့် သင်ကြားချက်မှ လွတ်မြောက်စေလိုသည်။ အခန်းငယ် (၇) တွင် ဘုရားသခင်က ယခုလို အသေးစိတ် ပြောပြထားပါသည်။ “ကာလမနှေးဘဲ သတ္တမ ကောင်းကင် တမန်တံပိုးမှုတ်ခြင်းအသံမြည်သောနေ့ရက်ရောက်သောအခါ ဘုရားသခင် ၏နက်နဲသောအရာသည် သူ၏အစေခံကျွန်ပရောဖက်တို့ထံ ကြိုတင် ကြေ ငြာခဲ့သည့်အတိုင်း ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်လိမ့်မည်။” ဖလားခုနှစ်လုံး၏ ကပ်ရောဂါဘေးကြီး သွန်းလောင်းသောအခါ ၄င်းအရင် ကျရောက်သော တံပိုးခုနှစ်လုံး ကပ်ရောဂါနှင့်မတူပါ။ ၄င်းကပ်ရောဂါများသည် တစ်ခုပြီး တစ်ခု အဆက်မပြတ်ကျရောက်လာလိမ့်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သန့်ရှင်းသူများ အားလုံး နားလည်သဘောပေါက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၁၆း၁-၂က ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြသည်မှာ“ဗိမာန် တော်ထဲကကြီးသောအသံကားသွားကြလော့။ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော် ဖလားခုနှစ်လုံးကို မြေကြီးပေါ်သို့ သွန်းလောင်းကြလော့”ဟု ကောင်းကင် တမန်ခုနှစ်ပါးတို့အား ပြောဆိုသည်ကိုငါကြား၏။ ပဉ္စမသူသည်သွား၍ မိမိ ဖလားကို မြေကြီးပေါ်သို့ သွန်းလောင်းလျှင် သားရဲ၏တံဆိပ် လက်မှတ်ကို ခံ၍သူ၏ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်သောသူတို့၌ အလွန်ဆိုးသော အနာစိမ်း ပေါက် လေ၏။ကျန်ရှိနေသေးသောဖလားခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါဘေးသွန်းလောင်း ပြီးသောအခါ ဤပထမကပ်ရောဂါဘေးများသည် လေယာဉ်၏ အလိုအ လျောက် မောင်းနှင်သည့် စနစ်နည်းလမ်းကဲ့သို့ ကောင်းကင်တမန် ခုနှစ် ပါး၏ဖလားများ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံးလောင်းချခြင်းနှင့်အတူ မည်သည့် တံပိုးမှုတ်သံသော်၄င်း၊ အခြားအရာတစ်ခုခုသော်၄င်း၊မပါဝင်ဘဲဆက် တိုက် လိုက်လာမည် ဖြစ်သည်။ တခြားနည်းဖြင့်ပြောရလျှင် ဘုရားသခင်သည် ဖလားခုနှစ်လုံးကို ဆက်တိုက် လောင်းချခြင်းဖြင့် ဤကမ္ဘာမြေကြီးတို့ လုံးဝဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်။အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် သတ္တမမြောက်တံပိုး၏ကပ်ရောဂါဘေးနှင့်အတူ ဖလားခုနှစ်လုံး၏ လောင်း ချမှု အပါအဝင်အားလုံးသည် အတူတကွ နိဂုံးချုပ်သွားကြမည် ဖြစ်သည်။
တံပိုးခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါဘေးကျရောက်သောအခါတွင် အနည်း ဆုံး ခေတ္တရပ်နားချိန် အချို့ကို ကပ်ရောဂါဘေးနှင့် နောက်တစ်ခုကြား၌ တွေ့ရမည်။သို့သော် ဖလားခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါဘေးနှင့်အတူ ကျရောက် လာမည့် ကပ်ရောဂါဘေး၌မူမည်သည့် ဆိုင်းငံ့ခြင်း မျိုးမျှရှိလိမ့်မည် မ ဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဖလားခုနှစ်လုံး၏ ကပ်ရောဂါဘေးသည် နောက်ဆုံး တဒင်္ဂာကာလအတွက် ချန်လှပ်ထား၍ ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ် အတိုင်း တံပိုးခုနှစ်လက်၏ကပ်ရောဂါဘေးကျရောက်ပြီး နောက်ဆုံး တံပိုး များနောက်ဆုံးပိတ်တွင် မှုတ်သောအခါ ကမ္ဘာကြီးသည် ပြောင်တလင်း ခါအောင်ပျက်ဆီးမည့် ဘက်သို့ ပြောင်းသွားပြီး အရာအားလုံးပျက်ဆီး ကြလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့်ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၁း၁၅-၁၈က ဤသို့ မှတ်တမ်းတင် ထားရသနည်း။ “သတ္တမကောင်းကင်တမန်သည် တံပိုးမှုတ်သောအခါ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ကြီးသောအသံတို့ကား လောကီနိုင်ငံသည် ငါတို့ အရှင်၏ နိုင်ငံ ဖြစ်လေပြီ။ ထိုအရှင်၏ခရစ်တော်နိုင်ငံ ဖြစ်လေပြီ။ သူသည်လည်း ကမ္ဘာအဆက်ဆက် စိုးစံတော်မူမည်ဟုပြောဆိုကြ၏။ ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်၌ မိမိတို့ပလ္လင် ပေါ်မှာထိုင်သော အသက်ကြီးသူနှစ်ဆယ့် လေးပါး တို့သည် ပြပ်ဝပ်၍ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်လျက် အနန္တတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံ ၍ ပစ္စုပ္ပန်၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်ကာလအစဉ်ရှိတော်မူသောထာဝရ အရှင် ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်၏မဟာတန်ခိုးတော်ကို ယူဆောင်၍ စိုးစံတော်မူ သောကျေးဇူးတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည်ချီးမွမ်းပါ၏။ လူမျိုးတို့သည် အမျက် ထွက်ကြသည်ဖြစ်၍ အဖျက်တော်သည်လည်းရောက်ပါပြီ။ သေလွန်သော သူတို့ကို တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၍ကိုယ်တော်ဧကျွန်တည်း ဟူသော ပရောဖက်တို့အား၄င်း၊ သန့်ရှင်းသူတို့အား၄င်း၊ ကိုယ်တော်ကို ကြောက်ရွံ့ ရိုသေ သောသူအကြီး၊ အငယ်တို့အား၄င်း၊ ဆုကျေးဇူးကို ပေးသနားတော် မူ၍မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးတော်မူသောအချိန် ရောက်ပါပြီဟု လျှောက်ဆိုကြ ၏။”
သတ္တမမြောက် ကောင်းကင်တမန်က သူ၏တံပိုးကို မှုတ်သော အခါကြီးသောအသံဖြင့် “လောကီနိုင်ငံသည် ငါတို့အရှင်၏နိုင်ငံ ဖြစ်လေပြီ။ ထိုအရှင်၏ခရစ်တော်နိုင်ငံ ဖြစ်လေပြီ။ သူသည်လည်း ကမ္ဘာအဆက်ဆက် စိုးစံတော်မူမည်ဟု ပြောဆိုကြ၏”ဟူ၍ ပြောသည်ကိုကြားကြရပါသည်။ သို့သော် ဤနေရာတွင် ကပ်ရောဂါဘေး အကြောင်းဖော်ပြထားခြင်း မရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သတ္တမမြောက် တံပိုးမှုတ် သံ၏ နောက်မှချက်ချင်း ဖော်ပြထားသောအသံမှာ သတ္တမမြောက် ကပ် ရောဂါမဟုတ်ပါ ချီဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသူ များကို ချီဆောင်သွားလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ဆက်လက် ရှင်သန်နေ သေးသူများနှင့် အိပ်ပျော်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်ပြီးသူများကိုပါ ချီဆောင် သွား လိမ့်မည်။ ထို့နောက်သူတို့၏ချီဆောင်ခြင်း ပြီးစီးသွားသောအခါ ဘုရားရှင် သည် ဖလားခုနှစ်ကပ်ရောဂါဘေးကို သွန်းလောင်းပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးကို လုံးဝ ဖျက်ဆီးပစ်လိမ့်မည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တကယ်ပဲ ချီဆောင်ခြင်း ကာလကျရောက်မည့် အချိန်ကိုသိလိုလျှင် ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၀း၇တွင် ဖော်ပြထားသော ဘုရား သခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်ရှု လေ့လာရန်သာ ရှိပါသည်။ ဘုရားရှင်၏နက်နဲသောအရာသည် သေချာပေါက်ပြည့်စုံလိမ့်မည် ဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်၏နက်နဲသော အရာဆိုသည်မှာ ချီဆောင်ခြင်းကို ရည် ညွှန်းပြီးလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘဲသန့်ရှင်းသူများအတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် သင်၏ နားလည်သဘောပေါက်မှု ရှင်းလင်းရန်နှင့် မှန်ကန်သောယုံကြည်မှုအတွက် အခြားကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တင်ပြ ပါသည်။ ကျမ်းစာက ထပ်မံ၍ဆိုထားသည်မှာ “နက်နဲသောအရာတစ်ခုကို ငါ ပြဦးမည်၊ ငါတို့ရှိသမျှသည် အိပ်ပျော်ကြရမည် မဟုတ်သို့သော်လည်း နောက်ဆုံးသော တံပိုးမှုတ်သောအခါ တခဏခြင်းတွင်မျက်စိတမှိတ်၌ ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြမည်။ထိုတံပိုးမှုတ်ချိန်ရောက် သောအခါ သေလွန်သောသူတို့သည် မပုပ်နိုင်သောအဖြစ်၌တည်လျက် ထမြောက်၍ ငါတို့ရှိသမျှသည် ပြောင်းလဲခြင်းသို့ ရောက်ကြရမည်။” သန့်ရှင်းသူများ၏ ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းသည် နောက်ဆုံး တံပိုးမှုတ်ချိန်၌ ပေါ်ပေါက်လာလိမ့်မည်ဟု ကျမ်းစာက ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြထားသည် မ ဟုတ်ပါလား။ တံပိုးမှုတ်သံ ပေါ်လာသောအခါ ခရစ်တော်၌ သေလွန်ခဲ့ကြ သူများသည် မပျက်စီး၊ မပုပ်ပွနိုင်သော အဖြစ်သို့ ထမြောက်လာကြ လိမ့် မည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ချီဆောင်ခြင်းခံရခြင်းဖြင့် တခဏ အတွင်း ပြောင်းလဲကြလိမ့်မည်။
အခန်းကြီး (၁၀) တွင် ပေါ်ပေါက်လာသော ကောင်းကင်တမန်မှာ ဘုရားသခင်စေလွှတ်လိုက်သောအားကြီးသည့် ကောင်းကင် တမန်ဖြစ် သည်။တံပိုးခြောက်လုံးအနက်ပထမဆုံးတံပိုးကို မှုတ်သူဖြစ်သည်။ ဤအင် အားကြီးမားသောကောင်းကင်တမန်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးသောအခါ သူသည် ဘုရားသခင်နှင့် အလွန်တူသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့ကိုဘုရားသခင်အဖြစ် အမှတ်မှားနိုင်ပါသည်။ “သူ၏ ခေါင်းပေါ်၌သက်တန့်ရှိ၏။ သူ၏ မျက် နှာသည် နေကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ သူ့ခြေသည်လည်း မီးခဲတိုင်ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ ဖွင့် ထားသောစာစောင်ငယ်ကိုကိုင်လျက် ရှိ၏။ လကျာ်ခြေသည် ပင်လယ် ပေါ် မှာ၄င်း၊ ခြင်္သေ့ဟောက် သကဲ့သို့ကြီးသောအသံနှင့်ကြွေးကြော်လေ၏။”
အခြားတနည်းဖြင့် ပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင် တမန်ကို ဘုရားကဲ့သို့အမှတ် မှားနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် ၄င်းကောင်းကင် တမန်တော်သည် သခင်ယေရှု လုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ အရာ အားလုံးကို သူ၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤ အရာ အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ဤအရာအားလုံးကို အင်အားကြီးမားသော ဤကောင်းကင်တမန်အားဖြင့် လုပ်ဆောင်လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ ကိုပြောပြနေပါသည်။ ဤကောင်းကင် တမန်သည် သူ၏ခြေထောက်ကို ပင်လယ်နှင့် မြေပြင်ပေါ်မှာချထားပြီး ၄င်းနှစ်ခုလုံးကို ဖျက်ဆီးလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောပြနေပါသည်။ ၄င်းအပြင် မိုးကြိုးမှုန်းတိုင်း ကျရောက်လာသောအခါ ဘုရားသခင်က စင်္ကြာဝဠာနှင့် လူသားတို့ကို ဖန် ဆင်းခြင်း၊ အစကတည်းကပင် ယေရှုခရစ်တော်၌ စီမံပြီးသော အရာအား လုံးကို ဖျက်ဆီးလိမ့်မည်။
တံပိုးခုနှစ်လုံး၏ ကပ်ရောဂါများမပြီးဆုံးမီတိုင်အောင် ကျွန်ုပ်တို့ သန့်ရှင်းသူများသည် ဆဌမကပ်ရောဂါ ဘေး၏ပထမအကြိမ် ကာလ တ လျှောက်လုံးအသက်ရှင်လျှက်တွေ့ကြုံခံစားဦးမည် ဖြစ်ပြီး သတင်းကောင်း ကို ဆက်လက်ဟောပြောနေရဦးမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်က ရှင် ယောဟန်ကို စာစောင်အား ယူ၍ စားပစ်ရန်နှင့် ထပ်မံ၍ ပရောဖက်ပြုရန် ပြောခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ၄င်းနှုတ်ကပတ်တော်သည် နောက်ဆုံးသော ကာ လမတိုင်မီအထိ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို ဆက်လက် ရပ်တည်ပြီး အသက်ရှင်ရန် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလည်း ညွှန်ကြားပါသည်။ သတ္တမမြောက် တံပိုးမှုတ်သံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ချီဆောင်ခြင်း အမှန် တကယ်ကျရောက်လာသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဤ မှန်ကန် သော ချီဆောင်ခြင်းကို အသိအမှတ် ပြုရမည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ခိုင်မြဲစွာ လုပ်ကိုင်ထားရမည်။၄င်းအပြင် ဤနေ့ရက်မတိုင်မီ ကာလအထိ နှုတ်က ပတ်တော်ကို ကြားနာပြီး သတင်းကောင်းကို ဝေငှရမည်။
သတ္တမ တံပိုးမှုတ်သံမတိုင်မီအထိ ၄င်းကပ်ရောဂါဘေး အလယ်၌ အန္တီခရစ်သည် လှုပ်ရှားလိမ့်မည်။ ထို့နောက် သန့်ရှင်းသူများသည် အာဇာ နည်ကဲ့သို့ နှိပ်စက် ညှင်းပန်းခံရမှာ ဖြစ်ပြီး မကြာမီချီဆောင်ခြင်း ခံရလိမ့် မည်။ ၄င်းအတိုင်းပင်အချိန်ကာလရောက်လာသည့် တိုင်အောင် ခရစ်တော် ၌ ယုံကြည်ကြသူမြောက်များစွာ၏ ယုံကြည်ချက်သည် ၄င်း၏ အချက် အချာဖြစ်မှုမှကိုင်လှုပ်ခံရပြီး ၄င်း၏တရားဝင် ဖြစ်ခြင်းမှလည်း ပျောက်ဆုံး လိမ့်မည်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့မှာမူ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဆက်လက် အသက်ရှင် ရမည် ဖြစ်သည်။ တခြားနည်းဖြင့်ပြောရလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ အ တွက် ချီဆောင်ခြင်းသည် သတ္တမမြောက် တံပိုးမှုတ်သံပြီးမှ အတိအကျ ရောက်ရှိလာမည် ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်နေရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက် အ သက်ရှင်နေရမည် ဖြစ်သည်။
မကြာမီပင် သတ္တမမြောက် တံပိုး၏ကပ်ရောဂါဘေးကို ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ကြုံရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဌမ မြောက်၏ ပထမအကြိမ်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ကပ်ရောဂါ ဘေးများကို မြင်ရ၊ ရေတွက်ကြရလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ၄င်းနောက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အာဇာ နည်ကဲ့သို့ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု ခံရသောကာလရောက်ရှိလာသော သန့်ရှင်း သူများမှ ယင်းအရာများကိုအလိုလိုခံစားရသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ သည်လည်း အမှန်တကယ်ပင် အာဇာနည်များ၏ညှင်းပန်း နှိပ်စက်မှုများနှင့် ကိုက်ညီ အောင် ခံစားရလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် နတ်သမီးပုံပြင်လည်း မ ဟုတ်၊ စိတ်ကူးယဉ်သိပ္ပံဝတ္ထုလည်းမဟုတ်ပါ။ ၄င်းသည် သင်ယုံကြည် နိုင်သော တစ်စုံတစ်ခု သို့မဟုတ်သင်၏ကြံကြံဖန်ဖန်စိတ်ကူး ယဉ်လည်းမ ဟုတ်ပါ။ ၄င်းအရာသည် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အပေါ် အမှန်တကယ် ကျရောက် လာမည့်အဖြစ်အပျက် ဖြစ်ပါသည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၁၀း၇ကျမ်းပိုဒ်သည်ချီဆောင်ခြင်းကို အရှင်းလင်းဆုံး ဖော်ပြသောဗျာဒိတ်ကျမ်းမှဖြစ်သည်။ ၄င်းကျမ်းပိုဒ်က ချီဆောင်ခြင်းသည် သတ္တမမြောက်တံပိုးမြည်သံပြီးနောက်ကျရောက်လာလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းနောက် ကမ္ဘာကြီးသည် ဖလားခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါဘေးများဖြင့် နိဂုံး ချုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောပြနေပါသည်။သန့်ရှင်းသူများကို ချီဆောင် ပြီးနောက် ဘုရားရှင်သည် ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံး၏ပျက်စီးခြင်းကို ကျရောက်စေမည် ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသူများချီဆောင်ခြင်း ခံရ ပြီးသောအ ခါ သူတို့အားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ ဂုဏ်တော်ကို လေထုထဲ၌ ချီးမွမ်း ကြလိမ့်မည်။ ဤကမ္ဘာမြေကြီးတွင်လည်း ဖလားခုနှစ်လုံး၏ ကပ်ရောဂါ ဘေးသွန်းလောင်းခံရလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကြီးမှာ လုံးဝပျက်စီး ပြီးနောက် ဖလား ခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါဘေး ပြီးဆုံးလိမ့်မည်။ ထို့နောက် သန့်ရှင်း သူများသည် သခင်ဘုရားနှင့်အတူ ကမ္ဘာမြေသစ်သို့ ဆင်းသက် လာကြ လိမ့်မည်။ ထို့နောက် နှစ်တစ်ထောင်နိုင်ငံတော် တည်းဟူသော ခရစ် တော်၏နိုင်ငံတော်ကို ဤကမ္ဘာမြေတွင် တည်ဆောက်ကြလိမ့်မည်။
ယနေ့ ခရစ်ယာန် အများစုသည် ဘေးဒဏ်ကြီး ကာလမတိုင်မီ ချီဆောင်ခြင်းကျရောက်မည်ဟု ထောက်ခံကြသည်။ ၄င်းအပြင် ယနေ့ ကာ လ၌အချို့သောသူများက နှစ်တစ်ထောင် အုပ်စိုးခြင်း အယူအဆအထိ တိုင် အောင် ထောက်ခံပြောဆိုကြသည်။ ဤနေရာတွင် နှစ်တစ်ထောင် ကာလ တကယ်ဘဲ မရှိဘူးလား။ ထိုကဲ့သို့ယုံကြည်သူများယနေ့ကာလတွင် ရှိနေ ကြပါသည်။ ၄င်းတို့ အနက်အချို့သော ကိုးရီးယားပြည်တွင် အကြီးဆုံး သော အသင်းတော်များကို အုပ်ချုပ်နေသူများက ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် အရာ အားလုံးကို ကြေငြာပြီး ဖြစ်သည့်တိုင်အောင် ၆၆၆ အမှတ်အသားမှ ချီ ဆောင်ခြင်းကာလထိအောင် အဖြစ်အပျက်များမှာ တကယ်မဟုတ် သင်္ကေ တ အမှတ်လက္ခဏာများသာဟု ဆိုကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားက “လူသားပြန်ကြွလာသောအခါ ကမ္ဘာမြေတွင် ယုံကြည်ခြင်းကို သူတကယ် ရှာတွေ့ပါလား” ဟုတစ်ချိန်က မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ဤနောက်ဆုံးသော ကာလ၌ စစ်မှန်သောယုံကြည်သူကို ရှာတွေ့ရန်မှာအလွန်ခက်ခဲ လှမည်မှာ သေချာပါသည်။
သို့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ချီဆောင်ခြင်းသည် တကယ်ပင် ဖြစ် ပေါ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း သခင်ဘုရားက ပြောပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ချီဆောင်ခြင်းခံရ ပြီးသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ဘုရားနှင့် လေထုထဲတွင် ဆုံတွေ့ကြပြီး သူ့အားချီမွမ်းကြမည်။ သူ၏ နှစ်သိမ့်အား ပေးမှုနှင့်ဂရုစိုက်နေသမျှကို ခံရမည်ဖြစ်ပြီးသူနှင့်အတူ ဤကမ္ဘာသို့ နောက် ထပ် ပြန်လာရမည် ဖြစ်သည်။ နှစ်တစ်ထောင်ကာလသို့ဝင်စား ကြပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘဝသစ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး အသွင် ပြောင်း လဲသောခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် အရာရာသည် အသွင်သစ်အဖြစ် ရောက်ရှိနေသော အခြေအနေအလယ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ပြောင်းလဲသော အသက်တာဖြင့် ပြောင်းလဲလာသောကောင်းချီးများခံစားကြရမည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ယင်းကဲ့သို့သော ဘုရားသခင် လွှမ်းခြုံပေးသည့်ဂုဏ်တော်၌ အသက်ရှင် နေထိုင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့သောမျှော်လင့်ချက်နှင့် ယုံကြည် ချက်မျိုးဖြင့်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်ကြရမည်။ထို့အပြင်နှစ်တစ်ထောင် အုပ်စိုးမှု ကာလလွန်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူ ထာဝရ ဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့် ဂုဏ်တော်ခံစားလျက် ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်သို့ ဝင်ရောက် အုပ်စိုးကြရမည်ဖြစ်သည်။
နှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှုနှင့် ကောင်းကင်သစ်နှင့် မြေကြီးသစ်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်လာသောအခါ ကောင်းကင်တမန်အားလုံးတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အစေခံကျွန်များ ဖြစ်လာကြမည်။ လူတိုင်းသည် ဝိညာဉ်သား အဖြစ် ဖြစ်တည်ကြမည်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးနှင့်အရာအားလုံးတို့သည် ဘုရားသ ခင်နှင့်သခင်ယေရှု ခရစ်တော်၏ဖန်ဆင်းခံများဖြစ်ကြပြီး ၄င်းတို့ အပိုင် ဖြစ် ကြသည်။ သူတို့အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့ အပိုင်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ် ကြောင့် ဤသို့ ဖြစ်ရပါသနည်း။ သန့်ရှင်းသူများသည် အရာအားလုံးကို အမွေခံစားကြရမည့်အမွေခံများ ဖြစ်ကြသည်ဟု ကျမ်းစာက ပြောပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ သ တင်းကောင်းအားဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးသော သန့်ရင်းသူ များဖြစ်လာကြပြီး အရာအားလုံးကို အမွေခံကြရမည့် ခရစ်တော်နှင့် ပူး တွဲအမွေခံများအဖြစ် ဘုရားသခင်၏အမွေခံများ ဖြစ်ကြသောကြောင့် ဖြစ် သည်။ ဤအတိုင်းပင် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် ဤကမ္ဘာမြေ၏အခက်အခဲ များကို ယုံကြည် ခြင်းဖြင့် ကျော်လွှားပြီး အမွေဆက်ခံဘဲ စားရမည့် နေ့ကို ဇွဲရှိရှိဖြင့် စောင့်မျှော်ကြရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်း ဘုရားသခင် အထက်တန်းစား စစ်သည်တော်များကဲ့သို့ တိုက်ပွဲဝင် ယုံကြည်ချက်မျိုး ထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။
ဤအရာအားလုံးတို့သည် မည်သည့် နှောင့်နှေးမှုမှန်သမျှ မရှိစေ ဘဲ မကြာမီ ပြည့်စုံလာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။တခြားနည်းဖြင့်ပြောရလျှင် သူတို့သည် မကြာမြင် မှီ အသေချာဆုံးသော သေချာပေါက် ပြည့်ဝလာလိမ့်မည်။ ထို့နောက် အချို့ ပုဂ္ဂိုလ်များက ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်ကြောင့် ဒီထက်ပို၍ အသေးစိတ် မပြောပြသလဲဟု အံ့သြကြလိမ့်မည်။ ဤမေးခွန်းအတွက် အဖြေမှာအမှုအရေးကို မှတ်ထားခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်နှင့် သင့်၏ (သုတ္တံ ၂၅း၂၊ လုကာ ၁၀း၂၁) ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏အကြံအစဉ်တော်များသည် အသေးစိတ်ရေးထား ပါသလား။ ဤရေးသားချက်များသည် ဤကမ္ဘာမြေအတွင်း သွေးတိုး လှုံ့ ဆော်မှုအများစုကို ဖြစ်ပေါ်စေသောအကြောင်း ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ထိုအ ချိန်တွင် သန့်ရှင်းသူများသည် နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မတိုင်မီအထိ နေ ထိုင်နိုင်ကြမည်မဟုတ်ပေ။ သန့်ရှင်းသူများအားလုံး နီးပါးသည် မယုံကြည် သူများ၏သတ်ဖြတ်ခြင်းခဲ့ကြရလိမ့်မည်။သို့ပြင်မည်သည့်သန့်ရှင်းသူတစ်ဦး တစ်ယောက်မျှ အသက်ရှင်ကျန်မည်မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ နောက်ဆုံး သော ကာလ၏အကြောင်းအရာ အလုံးစုံ အသေးစိတ်ကိုကျမ်းစာအုပ်တွင် ရေးသား ဖော်ပြခဲ့ပါက ရေနှင့်ဝိညာဉ်အားဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်း မခံရသေးသူအားလုံးက ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးသည့် ယုံကြည် သူများကို သတ်ဖြတ်ကြလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ ရည်ရွယ်ချက် ကို ဖုံးကွယ်ထားခြင်းဖြင့် ထိုက်တန်သူများကိုသာ ဘုရားသခင်က ဖော်ပြ ပေးလိမ့်မည်။ တခြားနည်းအားဖြင့် ကျန်သည့်လူများထံမှ လျှို့ဝှက် နက် နဲသောအရာကဲ့သို့ သူတို့အား ထိန်းသိမ်းထားလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ ဘုရား သခင်၏ပညာတော်ဖြစ်သည့်ဘုရားသခင်သည် သူ၏အကြံအစီတော်များ ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ ဖော်ပြခဲ့ပြီး ၄င်းအရာကို သိရှိစေခဲ့သည် အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် ဤအရာများသည် သန့်ရှင်းသူများအတွက်သာ ဤ ခေတ် ကာလ၌ အလိုအပ်ဆုံး ဖြစ်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရသောအသင်းတော်များသည်နောက် ဆုံးသောကာလအတွက် အသေးစိတ် ပြောဆိုနေကြသည်။ ဆိုလိုရင်းမှာ နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် နီးကပ်လာပြီ ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘေးဒဏ်ကြီး ကာလခေတ်သည် အလွန်နီးကပ် နေပြီ ဖြစ်သည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ နှုတ်ကပတ်တော်များမှာ ဟောပြောခဲ့ကြ ပြီး ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းသူများအဖို့ ယခု နီးကပ်လာပြီ ဖြစ်သည့် ဘေးဒဏ်ကြီး ကာလကို မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်းခြင်းဖြင့် ကျော်လွှား နိုင်ရန် အတွက် နောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းသင့်တော်သော အသိတရားရှိရ မည် ဖြစ်သည်။ ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးသူပင်လျှင် ဘေးဒဏ် ကြီးကာလအသိပညာတစ်စုံတရာမသိရှိဘဲ ရင်ဆိုင်ရမည် ဆိုလျှင်ဘာလုပ် ရမည်ကိုသိမည်မဟုတ်သည့်အပြင် တကယ်တန်းဘေးဒဏ်ကြီး ကာလ ရောက်ရှိလာသောအခါ ကြီးမားသော ရှုပ်ထွေးမှုထဲသို့ ခြေစုံပစ်ဝင်ရောက် သွားမည် ဖြစ်သည်။ ဤရှုပ်ထွေးမှုသည် မိမိတို့၏တစ်ဦးချင်း ဇာတိယုံ ကြည်မှုကိုသာ မှီခိုအားထားနေရသူများအဖို့ ပို၍ ကြီးမားသောရှုပ်ထွေးမှု ဖြစ်လာလိမ့်မည်။
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိသော ဝိညာဉ်များစွာသည် သူတို့၏မသိ နား မလည်ခြင်းနှင့် ရှုတ်ထွေးစေမှုများက နောက်ဆုံးသောကာလရောက်ရှိ လာ သည့်အခါ မှားယွင်းသော လမ်းကြောင်းသို့ သွားရန် စတင်ကြလိမ့်မည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေးတောဆင်ခြင်နိုင်ပါသည်။ “ဘုရားသခင်က သင့်ကို တစ်စုံတ ရာ ပြောပြပါသလား။” “သင် ဆုတောင်းနေသည့်အခါ သင့်အား ဘုရား ရှင်က အမြင်အာရုံတစ်ခုမဖော်ပြဘူးလား။”လူအများတို့သည် ဘုရားသခင် ထံမှအမြင် တစ်ခုခုရှာဖွေရန် လှုံ့ဆော်ခံရမည်။ ထို့နောက် လူအများ တို့ သည် နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အလားတူအမြင်တစ်ခုခု ရရှိရန် တောင်း ဆို ကြလိမ့်မည်။ “သင် ဆုတောင်းသောအခါ ဘုရားသခင်က သင့်ကိုတစ် စုံတရာမပြောပြ ဘူးလား။” အကယ်၍ သန့်ရှင်းသူများထဲတွင် မသိနား မလည်မှု ကျန်ရှိနေသေးမည်ဆိုလျှင် ၄င်းသည် နောက်ဆုံးသောကာလ၏ သန့်ရှင်းသူများထဲတွင်တကယ်ကိုဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မေးခွန်း ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်လိမ့်မည်။
သို့သော်ဘုရားသခင်သည် ယင်းသို့သော နည်းလမ်းဖြင့် မည်သည့် အခါမှ လုပ်ဆောင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူသည် ကျွန်ုပ်တို့အား “နားရှိသော သူတိုင်းသည် အသင်းတော်များထဲတွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်က ဘာ ပြောသလဲဆိုတာ ကြားကြပါစေ” ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား အမိန့်ပေးထားပြီး ဖြစ် ပါသည်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရလျှင်သန့်ရှင်းသူအားလုံးသည်အသင်းတော် များအားဖြင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကမည်သို့ ပြောဆိုသည်ကို ကြား ကြရမည်သာဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ် တော်သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ၄င်း၏မှန်ကန်မှုနှင့် စစ်မှန် မှုကိုသာ သက်သေလျှက် အာမခံပေးနေသည်။ ကပ်ရောဂါ ဘေးကြီးများ က ကမ္ဘာမြေကြီး၏နောက်ဆုံးကာလ ရောက်ရှိလာမည့်အချိန်ကို အချက် ပေးလာသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့ သန့်ရှင်းသူများသည် ကျရောက်လာမည့် ဘေးဒဏ်ကြီး ကာလ၏ရုတ်တရက် ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံရမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်ရမည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့ သည် နှုတ်ကပတ်တော်၏စစ်မှန်မှုကို ကြားနာရပြီး ဖြစ်သည်။ အားလျော် စွာကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားထဲ၌လည်းယုံကြည်မှုဖြင့် ကြိုတင်၍ထွင်းထု ထား ကြပြီး ဖြစ်သည်။
ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့် ရှင်ယောဟန်က ကျွန်ုပ်တို့အား အနာ ဂတ်တွင်ဘာတွေ ဖြစ်လာမည်လဲ ဆိုသည်ကို ကြိုတင်၍ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ အစေခံကျွန်များသည် ဤရေးသားပြီး နှုတ်ကပတ်တော်၏ နယ်ပယ် အတွင်းရှိ အမှန်တရားအကြောင်းကို အဘယ်ကြောင့် ဟောပြော နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ပြုခြင်းတည်းဟူ သော အနာဂတ်အတွက် ကြိုတင်ဟောပြောချက်များသည် အခြားအရာ များထက် အက္ခရာတင်ပြီးသော နှုတ်ကပတ်တော်မှမည်သည့်အရာများ ဖြစ်ပေါ်လာမည် ဆိုသည်ကို သိရှိစေရန်နှင့် ဟောကြားစေရန်အတွက်သာ ဖြစ်သည်။ အိပ်မက်များသို့မဟုတ် ဆုတောင်းခြင်းများဖြင့်အမြင် အာရုံရရှိ စေရန် တောင်းဆိုရန်အတွက် မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏သန့်ရှင်းသူများဖြစ်ကြသည့်အ လျောက်ကျွန်ုပ်တို့၏ချီဆောင်ခြင်းသည်လည်းအမှန်တကယ်ပင်ကျရောက် လာမည် ဖြစ်ကြောင်းမမေ့သင့်သည်သာမက သင်သည် ယခုအခါသန့် ရှင်းသူတစ်ဦးဖြစ်လာပြီး ဖြစ်သည်။ချီဆောင်ခြင်းကျရောက်လာသော အခါ မည်သူသည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ လေထုထဲ၌ ရှိလိမ့်မည်နည်း။ မည်သူ သည် နှစ်တစ်ထောင်ကာလ၌ ကမ္ဘာမြေသစ်သို့ရောက်ရှိနေထိုင် မည်နည်း။ ထို့နောက် မည်သူသည် ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်၌ ထာဝရ နေထိုင် မည်နည်းဆိုသည်ကို မမေ့သင့်ပေ။ အကယ်၍ သင်သည် လူအများပြော နေကြသော ချီဆောင်ခြင်း မတိုင်မီ ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ အကြောင်း သို့မ ဟုတ် နှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်းမည်သည့်အခါမျှရောက်ရှိလာမည် မဟုတ် ကြောင်းစသည့်တို့ကို ကြားနာရပါကထိုသူတို့အားသင်သည်သက်မာ လော နိတ်သြဝါဒစာပဌမစောင် အခန်းကြီး (၄) ကိုလည်းကောင်း၊ ကောရိန္သု ဩဝါဒစာပဌမစောင်အခန်းကြီး(၁၅)ကိုလည်းကောင်း၊ ရည်ညွှန်းလျက် သ ခင်ဘုရားသည် တန်ခိုးကြီးသော ကောင်းကင်တမန်နှင့်အတူ နောက်ဆုံး သော တံပိုးမှုတ်သံမြည်လျှက် ကြွရောက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့နောက် သူနှင့် အတူသန့်ရှင်းသူများကို လေထုထဲသို့ ချီဆောင်သွားမည် ဖြစ် ကြောင်း ပြောပြရမည်။ ဤချီဆောင်ခြင်း အကြောင်းကို သင်တကယ် ယုံ ကြည်မှသာလျှင် သင်၏ယုံကြည်ချက်ကို ကာကွယ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ချီဆောင်ခြင်းဖြစ်လာရန်အတွက် ဤနေရာတွင် ယုံကြည်ချက် အတွက် မာတုရတို့အား ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမျိုး ပေါ်ပေါက် လာလိမ့် မည်။ ထို့နောက်ခန္ဓာကို ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း ရှိလိမ့်မည်။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော်ချီဆောင်ခြင်းသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့် တပြိုင်နက် ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး မကြာမီ ကျွန်ုပ် တို့အား ချီဆောင်ခြင်းနှင့်ထမြောက်ခြင်းသည်တပြိုင်နက်တည်း ဖြစ်မည်။ ပထမ ဦးဆုံးသောထမြောက်ခြင်းကို ဝင်စားခြင်းဟူသည် နှစ်တစ်ထောင် အုပ်စိုးခြင်း ကာလ၌ သခင်ဘုရားနှင့်အတူ ပါရှိခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ချီ ဆောင်ခြင်း၌ တည်ရှိခြင်းသည်လည်း သခင်ဘုရားနှင့်အတူ ဤကမ္ဘာ၌ နှစ်တစ်ထောင်ကာလ၌ နေထိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။
ထို့နောက် အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ချီဆောင်ခြင်း ခံရမည်နည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်သည် ဖလားခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါ ဘေးများကို ဤကမ္ဘာသို့ သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့် အရာအားလုံးကို ဖျက်ဆီး လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ ဘုရားရှင်က သန့်ရှင်းသူများကို ကြိုတင်၍ ချီဆောင် ထားရခြင်းမှာ သူ၏ သားသမီးများကိုဤကပ်ရောဂါဘေးကြီး၏ အဆုံးသတ်၌ လွတ်မြောက်စေဖို့ရန် ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသူများကို အပြစ် သားများထဲမှ သီးခြားခွဲခြားထားရန်နှင့် သူတို့၏သွားရမည့် နေရာကို ခွဲခြား ရန်အတွက် ဘုရားရှင်သည် သန့်ရှင်းသူများကို ချီဆောင် သွားလိမ့်မည်။ ဤအတိုင်းပင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအရာအားလုံးကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ချီဆောင်ခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ထမြောက်ခြင်းကိုလည်း ကောင်း၊ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ မာတုရဘဝကို လည်းကောင်း၊ ယုံကြည် ကြ ရမည် ဖြစ်သည်။
တချို့သော ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ သတင်း ကောင်းသည် အသေးစိတ်ဖော်ပြလျှက် ရှိသည်။ ထိုစဉ်အခိုက်တွင် အခြား သောသူများ အတွက်မူလျှို့ဝှက်စွာဖြင့် လုံးဝဖုံးကွယ်လျှက် ရှိနေသည်။အ လားတူပင် သန့်ရှင်းသူတို့၏ အာဇာနည်ဖြစ်ခြင်း၊ ထမြောက်ခြင်း၊ ချီ ဆောင်ခြင်းနှင့် သူတို့၏နှစ်တစ်ထောင် အုပ်စိုးခြင်းနှင့်ကောင်းကင်နှင့် မြေ ကြီးသစ်အကြောင်းတို့ အားလုံးတို့သည် ဘုရားသခင်၏လျှို့ဝှက်ချက်များ ဖြစ်နေသည်။ ဘုရားသခင်၏ လျှို့ဝှက်ချက်များသည် ဒုတိယအကြိမ် မွေး ဖွားခြင်း ခံရသူများကိုသာ ဖွင့်လှစ်ဖော်ပြလျှက် ရှိသည်။ ထို့နောက် ဤ လျှို့ဝှက်ချက်များအပေါ် ယုံကြည်စေပြီးနောက် ဘုရားရှင်သည် သူတို့အား နောက်ဆုံးသော ကာလ၌အသက်ရှင်နိုင်စွမ်းကို ပေးအပ်ပြီးနောက် သူတို့ ၏အခက်အခဲအသီးသီးကို ကျော်လွှားပြီး သူတို့၏ချီဆောင်ခြင်း၌ မျှော်လင့် ချက်များနှင့်အတူ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်စားခွင့် ပေးသည်။
သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်လည်း ဤကဲ့သို့သော ယုံကြည်မှုမျိုး ရှိကြရ မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ချီဆောင်ခြင်းခံရမည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ သည်ကောင်းကင်သစ်နှင့်မြေကြီးသစ်၌နေထိုင်လိမ့်မည်ကိုလည်းကောင်း၊ အန္တီခရစ်၏သတ်ဖြတ်ခြင်းခံရမှ ဘုရားသခင်က ထမြောက်စေလိမ့်မည်ကို လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ကို ချီဆောင်လိမ့်မည်ကိုလည်းကောင်း၊ လေထဲ တွင် နေထိုင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ကို လည်းကောင်း၊ထို့နောက် နှစ်တစ်ထောင် အုပ်စိုးရလိမ့်မည်ကို လည်းကောင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် ဤနောက်ဆုံး သော ကာလ၏ခက်ခဲပြီး၊ စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းရသော အသက်တာကို ဇွဲလုံ့လ ရှိရှိနှင့်ခံနိုင်ရည် ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
သန့်ရှင်းသူများသည် လှပသော အိပ်မက်များ ပိုင်ဆိုင်ထားရမည်။ ဘုရားသခင်ကယင်းအိပ်မက်များကို ပြည့်စုံလာစေလိမ့်မည်။ ယင်းကဲ့သို့ သော မျှော်လင့်ချက်မပါလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤကမ္ဘာမြေကြီး၏ ဝမ်းနည်း စရာနှင့် စိတ်ပျက်စရာများကိုသာခံစား ရလိမ့်မည်။
ရှင်ပေါလုက တိမောသေကို သူ့အား အပ်နှံထားသော လှပသည့် အရာများကိုထိန်းသိမ်းထားရန်ပြောခဲ့ပါသည်။ ဤသတင်းကောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မာတုရဘဝဖြစ်ခြင်း၊ ထမြောက်ခြင်းနှင့်ချီဆောင်ခြင်း၊ ထို့ နောက် နှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးခြင်းကာလနှင့်ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးသစ်၌ နေထိုင်းခြင်း ကဲ့သို့သောလှပသည့် သတင်းကောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။ ဤအရာအားလုံးတို့သည် ကောင်းမွန်ပြီးလှပသောအရာများ ချည်းဖြစ် သည်။ ဤအရာများကို သန့်ရှင်းသူများကသာ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ၄င်းတို့သည် ထင်ယောင်ထင်မှားအဖြစ်များ သို့မဟုတ် စိတ်ကူးယဉ် အဖြစ်အပျက်များ မဟုတ်ကြဘဲ ၄င်းအရာအားလုံးသည် အမှန်တကယ် ဖြစ်လာနိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းသည် ဘုရားသခင်က ပေး အပ်သော ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့် မျှော်လင့်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအရာ အားလုံးကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဤခေတ်ကာလတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် နှစ်တစ် ထောင် အုပ်စိုးခြင်းနှင့်ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးသစ်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ယူဆောင်လာမည့်အချိန်ကို မျှော်လင့်ရင်း အသက်ရှင်နေထိုင်ရမည်။
ချီဆောင်ခြင်း ခံရမည့်သူများသည် အခြားသောသူများထက် သင် နှင့် ကျွန်ုပ်တို့သာဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ချီဆောင်ခြင်းခံရပြီး သခင်ဘုရား နှင့် အတူနှစ်တစ်ထောင် အုပ်စိုးခြင်းနှင့် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသစ်ကို အုပ်စိုးရမည့်အချိန်ကို စောင့်မျှော်ရင်း ယုံကြည်ချက်နှင့်အသက်ရှင် နေရ မည် ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ကမကြာခင် ကြွရောက်လာမည့်သူအကြောင်း ကျွန်ုပ် တို့ကို ပြောပြပါသည်။ ဘေးဒဏ်ကြီး ကာလ၏ခုနှစ်နှစ်တာကာလ ပထမပိုင်း အတွင်းကျရောက်မည့် ကပ်ရောဂါဘေးများသည် မပြင်းထန် လှဘဲအချိန်တာရှည်မည်မဟုတ်ပေ။ယင်းခုနှစ်နှစ်ကြာသော ဘေးဒဏ်ကြီး ကာလ၏ ကပ်ရောဂါဘေးကြီးများ ဆက်တိုက်ဖြစ်လာမည်လား။ မည်သူ တို့ ရပ်တည်နိုင်မည်နည်း။ အစောပိုင်းကပ်ရောဂါဘေးသည် တိုတောင်း မည်။ထိုနောက်ဆုံးကာလသို့အချိန်ကိုနီးကပ်စေမည်ကို ဤနေရာတွင် ပို၍ မြင်တွေ့ရမည် ဖြစ်သည်။ တံပိုးခုနှစ်လက်၏ ကပ်ရောဂါကျရောက် လာ သောအခါကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ရောက်ရှိလာမည်။
စာတန်က သန့်ရှင်းသူများ၏ယုံကြည်ချက်ကို လှုပ်ခါရန် ကြိုးစား ပေးသောအခါနမူနာပြသည့်အနေဖြင့် အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်အချို့ကို သတ်ဖြတ်လိမ့်မည်။စာတန်က ဘုရားသခင်ကို ငြင်းပယ်လျှင် သင်တို့ အ သက်ကို သက်ညှာမည်ဟု ပြောလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကမ္ဘာကြီးသည် ပိုမို၍ ကောင်းမွန်လာသည့်တိုင်အောင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကစာတန်၏ကမ်းလှမ်း မှုကို နှစ်ကြိမ်တိုင် စဉ်းစားနေလိမ့်မည်။ ထို့နောက်မှန်ကန်သော စိတ်ဓါတ် ရှိသူသည် ဘုရားသခင် ဖလါးခုနှစ်လုံးကပ်ရောဂါကြီးကိုသွန်းလောင်း လိမ့် မည်ကို သူသည် ကောင်းစွာသိရှိပြီး ဘုရားရှင်ကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည်။ ထို့ နောက်ကပ်ရောဂါဘေးများ သယ်ဆောင်လာမည့် စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာ ခံစား ရမည့်အရာများကိုတလျှောက်လုံး ခံစားသွားလိမ့်မည်။ ကမ္ဘာကြီး၏ အဆုံး ကာလကို သိသောသန့်ရှင်းသူသည် ဘုရားသခင်ကို ငြင်းဆန်ခြင်း သော် လည်းကောင်း၊သူတို့ယုံကြည်ခြင်းကိုသစ္စာဖောက်ခြင်းသော်လည်းကောင်း၊ လုပ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ထို့အတူ ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားသည် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားရှင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကို သတိပေး လိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဘုရားသခင်၏ အကြံအစီတော်များသည် နောက်ဆုံးသောကာလ၌ အလျင်အမြန်ပြည့်စုံလာလိမ့်မည်။ ထိုအချိန်တွင် ထိုနေရာ၌ ငြီးငွေ့ဖို့ရန်နေရာရှိမည်မဟုတ်ပေ။ တိုတောင်းလှသော နောက် ဆုံး ကာလလွန်မြောက်သွားသောအခါ ထမြောက်ခြင်း ရှိလိမ့်မည်။ ထို အရာပြီးနောက် ချီဆောင်ခြင်းရောက်လာပြီး ကျွန်ုပ်တို့ကို လေထုထဲသို့ ချီမသွားလိမ့်မည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအသွေးအသားများဝိညာဉ် ခန္ဓာသို့ ကူးပြောင်းသွားပြီး သခင်ဘုရားကို ချီးမွမ်းကြမည်ကို တွေးကြည့်ပါ။ ဘုရား သခင်၏ နိုင်ငံတော်တွင် ယခင်ခြားနားလျက်ရှိသော ကမ္ဘာလုံးတစ်ဝှမ်း လုံးသည်လှပကျော့ရှင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့ယခင်က ဤကမ္ဘာကြီးတွင် မကြုံတွေ့ ရဘူးသော အတွေ့အကြုံ ကဲ့သို့ ပျော်ရွှင် မြူးတူးစွာ ခံစား ရမည် ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ခန္ဓာသည် အချိန်နှင့်နေရာ ကန့်သတ်မှုမရှိသည့် အ လျောက် ကျွန်ုပ်တို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောကမ္ဘာ၌ မည်သည့် နေရာ သို့မဆို ကျွန်ုပ်တို့သွားနိုင်ပြီး မည်သည့် အရာမဆို လိုချင်သည့် အရာများ ရရှိကြမည် ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထိုကဲ့သို့သောကြီးမားသည့် ကောင်းချီးများချပေးသည့်အတွက် ဘုရားသခင်အား ကျွန်ုပ် အမှန်တကယ် ပင် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ နှုတ်က ပတ်တော်အား ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၊ ၄င်း၏ကပ်ရောဂါဘေးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုခံရမည့်အရာ၊ထမြောက်ခြင်းနှင့် ချီဆောင်ခြင်း အ ကြောင်းများကို ကျွန်ုပ်တို့အား အသေးစိတ်ဖော်ပြပေးသည့်အတွက် ဘုရား ရှင်အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားများသည် ဤနောက်ဆုံးသောကာလအကြောင်းကို အမြဲသတိရနေမည် ဖြစ်ပြီး ယင်း တို့ကို ယုံကြည် နေရန်လည်း ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါသည်။