Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၀ - ဗျာဒိတ်ကျမ်း (ဗျာဒိတ်ကျမ်းအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[အခန် 13-1] အန္တီခရစ်ပေါ်ထွန်းခြင်း (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၃း၁-၁၈)

အန္တီခရစ်ပေါ်ထွန်းခြင်း
( ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၃း၁-၁၈ )
“ပင်လယ်နားသဲပေါ်၌ငါရပ်၍သားရဲတစ်ကောင်သည်ခေါင်းခုနှစ်လုံး၊ ချိုဆယ်ချောင်းနှင့် တကွ ချိုပေါ်၌ သရဖူဆက်သူကို ဆောင်းလျက်၊ ခေါင်းပေါ်၌လည်း ဘုရားသခင်၏အသရေတော်ကို ရှုတ်ချသောနာမ ရှိ လျက်၊ ပင်လယ်ထဲကတက်သည်ကို မြင်၏။ ထိုသို့ ငါမြင်ရသောကျား ရဲ သည် ကျားသစ်နှင့်တူ၏။ သူ၏ခြေသည် ဝံခြေကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ သူ၏ နှုတ်သည်လည်း ခြင်္သေ့ကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ နဂါးသည် မိမိတန်ခိုးနှင့် မိမိပလ္လင်ကို လည်းကောင်း၊ ကြီးစွာသော အာဏာစက်ကိုလည်းကောင်း၊ သားရဲ၌ အပ် ပေး၏။သားရဲ၏ခေါင်းတစ်လုံးသည်၊သေအောင်ကွပ်မြက်ပြီးသကဲ့သို့ ဖြစ် ၍၊ သေစေသော ဒဏ်ချက်သည် ပျောက်လျှက်ရှိ၏၊မြေကြီးသား အပေါင်း တို့သည် သားရဲနောက်သို့ လိုက်၍ အံ့သြကြ၏။ ထိုသားရဲအာဏာစက်ကို အပ်ပေးသောနဂါးကို ကိုးကွယ်ကြ၏ သားရဲကိုလည်း၊ ကိုးကွယ်၍ အဘယ် သူသည်သားရဲနှင့်တူသနည်း။အဘယ်သူသည် သူတို့စစ်ပြိုင် နိုင်သနည်းဟု ပြောဆိုကြ၏။ ထိုသားရဲသည်လည်း ကြီးစွာသောစကားကို၄င်း၊ ဘုရားသ ခင်ကို ပြစ်မှားသောစကားကို၄င်း၊ပြောတတ်သော နှုတ်ဖြင့်ပြည်စုံ၍၊ လ လေးဆယ့်နှစ်ပတ်လုံး စီရင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏။ “ဘုရားသခင်ကို ပစ်မှား သောစကားအားဖြင့် နာမတော်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ပြစ်မှားခြင်းငှာ နှုတ် ကို ဖွင့်ထား၏။” သန့်ရှင်းသူတို့ကို စစ်တိုက်၍ နိုင်ရသောအခွင့်ကို ရ၏။ အသီးသီးသောစကားကို ပြောသောလူမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်းတို့ကို အုပ်စိုးရ သောအခွင့်ကိုလည်း ရ၏။ ကွက်ပျက်သောသိုးသူငယ်၏ အသက်စာ စောင်၌ ကမ္ဘာဦးကပင်စာရင်းမဝင်သောမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည် သား ရဲကို ကိုးကွယ်ကြ၏။ နားရှိသောသူမည်သည်က ကြားပါစေ။ သူတစ်ပါးကို ဖမ်းဆီးသွားသောသူသည် ကိုယ်တိုင် ဖမ်းဆီးသွားခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ “ဝါ:ဖြင့် သတ်တတ်သော သူသည်လည်း ကိုယ်တိုင် “ဝါ:ဖြင့်သေရမည်။ ဤအရာ၌ သန့်ရှင်းသူတို့လည်းသည်းခံစရာအကြောင်း၊ ယုံကြည်စရာအ ကြောင်းရှိ၏။ အခြားသောသားရဲတစ်ကောင်သည် သိုးသူငယ်၏ချိုနှင့် တူသောချိုနှစ်ချောင်းရှိ၍ နဂါးကဲ့သို့စကားပြော၍ မြေကြီးထဲက ထွက် သည်ကို ငါမြင်၏။ ထိုသားရဲသည် သူ့အရင်ဖြစ်သောသားရဲ၏ အာဏာစက် ရှိသမျှကိုသုံးစွဲ၏။သေစေသောဒဏ်ချက်ပျောက်ခဲ့ပြီးသောပထမ သားရဲကို မြေကြီးမှစ၍ မြေကြီးအားမြေကြီးသားတို့သည် ကိုးကွယ်စေခြင်း စပြု၏။ ကြီးစွာသောနိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလည်းပြ၏။လူတို့မျက်မှောက်၌ ကောင်း ကင်က မြေကြီးအပေါ်သို့ မီးကို ဆင်းစေ၏။ ပထမသားရဲရှေ့၌ ပြနိုင်သော နိမိတ်လက္ခဏာတို့အားဖြင့် မြေကြီးသားတို့ကို လှည့်ဖျား၏။ “ဝါနှင့် ခုတ်သော ဒဏ်ချက်ကို ခံရ၍ အသက်ရှင်သေးသော သားရဲ၏ရုပ်ထုကို လုပ်ဆောင်စေခြင်းငှာ မြေကြီးသားတို့ကို မှာထား၏။သားရဲ၏ရုပ်ထုသည် စကားပြောနိုင်မည့်အကြောင်းနှင့်မိမိကိုမကိုးကွယ်နိုင်သောသူ ရှိသမျှတို့ကို သတ်ခြင်းငှာ ပြုနိုင်မည့်အကြောင်း၊ ရုပ်တု၌ အသက်ကို သွင်းပေးရသော အခွင့်ကိုလည်း ရ၏။ ငွေရတတ်သောသူ၊ ဆင်းရဲသော သူ၊ ကျွန်ခံရသော သူ၊ လွန်လပ်သောသူ၊ အကြီးအငယ်ရှိသမျှတို့သည် လကျာ်လက်၌ ဖြစ်စေ၊ နဖူး၌ ဖြစ်စေ၊တံဆိပ်လက်မှတ် ရေးထိုးခံစေခြင်းငှာလည်းကောင်း၊ ထိုတံ ဆိပ်လက်မှတ်တည်း ဟူသောသားရဲ၏ နာမဖြစ်စေ၊ နာမ၏ အရေအတွက် ဖြစ်စေ၊တစ်ခုခုကိုမခံသောသူတစ်ယောက်မျှမရောင်းမဝယ်စေခြင်းငှာစီရင် ၏။ဤအရာ၌ ပညာရှိ၏။ ဉာဏ်ရှိသောသူသည် သားရဲ၏ အရေအတွက်ကို ရေတွက်စေ၊လူ၏အရေအတွက်ဖြစ်၏။ ခြောက်ရာ ခြောက်ဆယ့်ခြောက် လည်း ဖြစ်၏။”
 
 

အနက်ဖွင့်ကျမ်း

 
အခန်းငယ် (၁)င်လယ်နား သဲပေါ်၌ ငါရပ်၍ သားရဲ တစ်ကောင် သည် ခေါင်းခုနှစ်လုံး၊ ချိုဆယ်ချောင်းနှင့်တကွ ချိုပေါ်၌ သရဖူဆက်သူကို ဆောင်းလျက်၊ ခေါင်းပေါ်၌လည်း ဘုရားသခင်၏အသရေတော်ကို ရှုတ်ချ သော နာမ ရှိလျက်၊ပင်လယ်ထဲက တက်သည်ကို မြင်၏။
တမန်တော်ရှင်ယောဟန်သည် သားရဲတစ်ကောင်ပင်လယ်ထဲမှ တက်လာသည်ကို မြင်ခဲ့ ရသည်။ ရှင်ယောဟန် မြင်ခဲ့ရသော ၄င်းသားရဲ အားဖြင့်၊ အန္တီခရစ် ဤကမ္ဘာသို့ပေါ်ထွန်းလာသောအခါ သူလုပ်ဆောင်မည့် အရာကို၊ ဘုရားသခင်က ကျွန်ုပ်တို့အားပြသပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ ခေါင်းခုနှစ်လုံးနှင့် ချိုဆယ်ချောင်းပါသော ဤ သားရဲကို ရှင်ယောဟန်အား ပြသခဲ့ရခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့အား၄င်း သားရဲသည်၄င်း ပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်း ကမ္ဘာမြေသို့ရောက်ရှိလာမည်ဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။သို့သော် ဤ သားရဲ ကဲ့သို့ အခွင့်အာဏာနှင့် တန်ခိုးရှိသောသူ တစ်ဦး ပေါ်ပေါက် လာလိမ့်မည် ဖြစ်ပြီး၊ သန့်ရှင်းသူများကို နှိပ်စက်လိမ့်မည်။ သူတို့အထဲမှ အချို့ကို ညှင်းပမ်း နှိပ်စက်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့ ဆိုလျှင်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲ၌ပေါ်လာသော အရာ မှန်သမျှ သည် သင်္ကေတအမှတ်အသားမျှသာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုပါသလား။ လုံးဝ မဟုတ်ပါ နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ပေါ်လာမည် အန္တီခရစ်၏ပေါ်ပေါက် လာပုံနှင့်လုပ်ငန်းများကို ဖေါ်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့သော ရှုပါ ရုံဖြင့် ဘုရားရှင်က ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင် တစ်ဦးတည်းသာပြောပြ နိုင်သောပညာတော်နှင့်တန်ခိုးတော် ဖြစ်ပါသည်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၁၃) အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးသော ကာလ၏တောက်ပသော ရုပ်ပုံကို မြင်နိုင် ကြမည်ဖြစ်သည်။
ရှင်ယောဟန် ပထမဆုံး မြင်ခဲ့သည်မှာ ပင်လယ်ထဲမှ လာသော သားရဲ၏ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်သည်။ သားရဲ၏ခေါင်းခုနှစ်လုံးနှင့် ချိုဆယ်ချောင်း သည် ဤနေရာတွင်၊အန္တီခရစ်၏ တန်ခိုးကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ “ချိုပေါ်၌ သရဖူဆက်သူကို ဆောင်လျက်ခေါင်းပေါ်၌လည်း ဘုရားသခင်၏ နှမတော် ကို ရှုတ်ချသောနာမရှိလျက်” ဤကျမ်းပ္လ်ုက အန္တီခရစ်သည်၊ကမ္ဘာရှိနိုင်ငံ များနှင့်အတူတကွ စုရုံးလျက်ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ကြမည်။ သူသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိဘုရင်များအားလုံးကိုလည်း သူအုပ်စိုးလိမ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပါသည်။သရဖူဆက်သူသည်သူတို့၏ အောင် ပွဲကို ရည်ညွှန်း ပါသည်။ သားရဲ၏ဦးခေါင်းရှိ နာမတော်ကို ရှုတ်ချသော အမည်မှာ သူတို့၏မာနထောင်လွှားမှုကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
အနာဂတ်ကာလတွင်၊ကမ္ဘာကြီးသည် ညီညွတ်စုစည်းသော နိုင်ငံ များက အုပ်စိုးလိမ့်မည်။ ယင်း နိုင်ငံများသည်နိုင်ငံအားလုံး၏ အကျိုးစီးပွား ကို အတူတကွ လုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ်အခြေခံလျှက် အုပ်ချုပ်ခြင်း ဖြစ် သည်။ ဤဘက်ပေါင်းစုံ စုပေါင်းထားသော မဟာအင်အားကြီးရှိပြီး၊ အလွန် ကြီးမားသောသဘာဝလွန် အဆောက်အအုံကြီးသည် သူ၏အုပ်ချုပ်မှာ အာ ဏာစက်ကို တိုးချဲ့ပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ နိုင်ငံအားလုံးကို အုပ်ချုပ်လိမ့်မည်။ အန္တီခရစ်က သူ့အသွင်အပြင်ကို ဤကမ္ဘာ၌ နောက်ဆုံးဖော်ပြသော အချိန် တွင် အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းက သူ၏လုပ်ငန်းအားလုံးကို ဆောင်ရွက်ကြ လိမ့်မည်။သူသည် စာတန်၏တန်ခိုးကိုဝတ်ဆင်ပြီးမကောင်းဆိုးဝါး သတ္တဝါ ၏ ကျွန်၊ ဘုရားသခင်၏ ရန်သူ ဖြစ်သည်။
အခန်းငယ် (၂) ထိုသို့ ငါမြင်ရသော ကျားရဲသည် ကျားသစ်နှင့် တူ၏။ သူ၏ ခြေသည် ဝံခြေကဲ့သို့ ဖြစ်၏။ သူ၏နှုတ်သည်လည်း ခြင်္သေ့ ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ နဂါးသည် မိမိတန်ခိုးနှင့်မိမိပလ္လင်ကိုလည်းကောင်း၊ ကြီးစွာ သော အာဏာစက်ကိုလည်းကောင်း၊ သားရဲ၌ အပ်ပေး၏။
ဤကျမ်းပိုဒ်က အန္တီခရစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့်အတူ သန့်ရှင်းသူများနှင့် ကမ္ဘာပြည်သူများအပေါ်သူဘာတွေလုပ်လိမ့်မည်ဆိုသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အား ဖေါ်ပြနေပါသည်။ အန္တီခရစ်ရောက်ရှိလာခြင်းနှင့်အတူအလားတူ ရက်စက် သောအရာများကို သန့်ရှင်းမှုများအပေါ်လုပ်ကြလိမ့်မည်။ အ ဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော်သူသည်စာတန်ထံယင်းကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်အရာများကို လုပ်ဆောင် နိုင် သောအာဏာနှင့်တန်ခိုးကိုလက်ခံရရှိထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤ ကျမ်းပိုဒ်က မည်မျှလောက်ဆိုးသွမ်းယုတ်မာသောအရာများကို သန့်ရှင်း သူများအပေါ်လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားဖေါ်ပြပါသည်။ သန့်ရှင်း သူများသည် သူတို့၏ နှိပ်စက် ညှင်းပန်းမှု ခံရသည့် ကာလ၌ မည်သို့သော ဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးကိုအန္တီခရစ်ထံမှခံစားရမည်ဆိုသည်မှာကိုလည်းဖေါ်ပြထား ပါသည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်က အန္တီခရစ်သည်မည်မျှကြမ်းကြုတ် ရက်စက်သည် ကို ဖေါ်ပြပါသည်။ ကျမ်းပိုဒ်ပါ“သူ၏ခြေသည်ဝံခြေကဲ့သို့ဖြစ်၏။” သူသည် မည်မျှ ဖျက်ဆီးနိုင်သောတန်ခိုးရှိကြောင်း ဖေါ်ပြပါသည်။ ဤနေရာ၌ ဖော် ပြသော “နဂါး”သည်မူလအားဖြင့် ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဖြစ်ပြီး ဘုရား ရှင်ဖန်ဆင်းခဲ့သူဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်ပလ္လင်တော်ကို စိန်ခေါ်သူ ဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်၌ ဖေါ်ပြထားသော သားရဲသည်၊ နဂါးထံမှတန်ခိုး အာဏာရရှိ ထားပြီးဘုရားသခင်နှင့်သူ၏သန့်ရှင်းသူများကို ဆန့်ကျင်ရပ်တည်သော အ လုပ်ကို လုပ်သူ ဖြစ်သည်။
ကောင်းကင်ပေါ်မှ မောင်းထုတ်ခံရသောင်းကင်တမန် စာတန် သည်ဘုရားသခင်အားဆန့်ကျင်ပြီးရပ်တည်မည့်သူထံသူ၏တန်ခိုး အာဏာ ကို အပ်နှင်းမည်၊အန္တီခရစ်သည် စာတန်၏ တန်ခိုး အာဏာကို ဝတ်ဆင်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ လူမျာနှင့်အနာဂတ်ကာလ၌ရှိနေကြမည့်သူများအားလုံးကို ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်စွာဖိနှိပ်လိမ့်မည်။
အခန်းငယ် (၃)သားရဲ၏ခေါင်းတစ်လုံးသည် သေအောင် ကွပ်မြက် ပြီး သကဲ့သို့ဖြစ်၍၊သေစေသောဒဏ်ချက်သည် ပျောက်လျှက် ရှိ၏၊မြေကြီး သား အပေါင်းတို့သည် သားရဲနောက်သို့ လိုက်၍ အံ့သြကြ၏။
ဤကျမ်းပိုဒ်က၊ ခန္တီခရစ်သည်ဘုရားခုနှစ်ပါးအထဲက တစ်ပါးကဲ့သို့ ပေါ်ပေါက်လာမည်ဟုဖေါ်ပြပါသည်။ခန္တီခရစ်ကိုသားရဲဟုခေါ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် သူသည် သန့်ရှင်းသူများအား လူမဆန်သော ရက် စက်မူများ ပြုလုပ်လိမ့်မည် ဖြစ်သောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။
ဤနေရာတွင်ဘုရားသခင်၏ရန်သူနှင့်သန့်ရှင်းသူတို့သည် နောက် ဆုံးသောကာလထဲ၌သေခြင်းပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သော သူကဲ့သို့ ဖြစ်ကြ လိမ့်မည်။ နောက်ဆုံးသောကာလရှိလူတို့က သူသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကပ်ရော ဂါများ၏ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည့်သူဟု ယုံကြည်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော် သူသည် ဘုရားသခင်၏ရန်သူသာဖြစ်သည်။ သူသည် တစ်ကမ္ဘာ လုံးရှိ သူများကို သူ့ထံအရှုံးပေးရန် လုပ်ဆောင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ သူသည် ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏သန့်ရှင်းသူများကို ဆန့်ကျင်ရပ်တည်ပြီး နောက်ဆုံး သောကာလ၌ ဖျက်ဆီးခြင်း ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
အခန်းငယ် (၄) ထိုသားရဲ အာဏာစက်ကို အပ်ပေးသောနဂါးကို ကိုးကွယ်ကြ၏။ သားရဲကိုလည်း၊ ကိုးကွယ်၍ အဘယ်သူသည် သားရဲနှင့် တူသနည်း၊ အဘယ်သူသည် သူတို့ စစ်ပြိုင် နိုင်သနည်းဟု ပြောဆိုကြ၏။
ဤကျမ်းပိုဒ်ကကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည်မှာ၊ နဂါးသည် သူ၏အာဏာစက် ကိုလူမဆန်စွာရက်စက်တတ်သူ၊ သူ၏အစေခံကျွန်အဖြစ် ပြောင်းလဲလာ မည့်သူတစ်ဦးကို အပ်နှံလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် တစ်ကမ္ဘာ လုံးရှိလူတို့ကနဂါးကို ဘုရားကဲ့သို့မှတ်လျက်၊ ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြင့် တုန်လှုပ် လျက် သူ့ကို ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ထိုကာလ၌ ကမ္ဘာမြေပေါ်ရှိမည်သည့်ဘုရင်တွင်မျှသားရဲစွဲကိုင်သောအာဏာမျိုး မရှိကြ သောကြောင့်၊ သူ၏သူ့ကိုယ်သူ ဘုရားအဖြစ်ကြေငြာခြင်းကို မတားဆီး နိုင်ကြချေ။
နဂါးကသားရဲကို တန်ခိုးအာဏာပေးထားသည့်အလျောက်၊ လူ တိုင်းသည်နဂါးနှင့်သားရဲကို လေးစားကြပြီး၊ နောက်ဆုံး၌ သူတို့၏ဘုရား အဖြစ်ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်။ခန္တီခရစ်သည်ယင်းကဲ့သို့သောတန်ခိုး အာဏာ ကို ပိုင်ဆိုင်လာသောအခါ၊ အသင်းထက် မှောင်မိုက် ပို၍ နှစ်သက်သောသူ အပေါင်းတို့သည် သူနောက်သို့ လိုက်ကြလိမ့်မည်။ ဘုရားကဲ့သို့ကိုးကွယ် ကြလိမ့်မည်။ ထိုနောက် သူကို အမြင့်ဆုံးတိုင် ချီမြှောက်ကြလိမ့်မည်။
အခန်းငယ် (၅) ထိုသားရဲသည်လည်း ကြီးစွာသော စကားကို၄င်း၊ ဘုရားသခင်ကို ပြစ်မှားသောစကားကို၄င်း၊ပြောတတ်သောနှုတ်ဖြင့် ပြည်စုံ ၍၊ လလေးဆယ့်နှစ်ပတ်လုံးစီရင် ရသောအခွင့်ကိုရ၏။
သားရဲသည်၊နဂါးထံမှသူ၏မာနလွှမ်းသောနှလုံးသားနှင့်သူ၏အခွင့် အာဏာကို၊ မာနလွှမ်းသောစကားများသုံးနှစ်နှင့်ခြောက်လကြာ ပြောရ သည့် အခွင့်ကိုရရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သားရဲသည် သန့်ရှင်းသူများနှင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူအပေါင်းတို့ကိုသုံးနှစ်နှင့် ခြောက်လကြာကာလအထိ အန္တ ရာယ်ပေးရန်အတွက် ဤအခွင့် အာဏာကို ရရှိလိမ့်မည်။
သားရဲတည်းဟူသောအန္တီခရစ်သည် ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင် ရပ်တည်ရန်နှင့်သူ၏ အသင်းတော်များအား သုံးနှစ်ခွဲကြာမျှ အပြစ်တင် စကား ပြောဆိုရန် အခွင့်အာဏာလက်ခံ ရရှိလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အဆုံး၌ သန့်ရှင်းသူအားလုံးသည်သားရဲထံအရှုံးပေးကြလိမ့်မည်ကို နောက်ဆုံးတွင် သားရဲနှင့် အတူ သူတို့၏ပျက်စီးခြင်း ထဲသို့ ကျရောက်သွားကြလိမ့်မည်။
အခန်းငယ်(၆) “ဘုရားသခင်ကို ပစ်မှားသော စကားအားဖြင့် နာမ တော် တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ပြစ်မှားခြင်းငှာ နှုတ်ကို ဖွင့်ထား၏။”
သားရဲသည် နဂါးထံမှ အခွင့် အာဏာစက် လက်ခံရရှိ ပြီးနောက်၊ ဘုရားကိုလွန်ကျူး၍ စော်ကားပြောဆိုလိမ့်မည်။ သူ၏ကောင်းကင်တမန် အားလုံးနှင့် သန့်ရှင်းသူတို့ကိုလည်း သုံးနှစ်ခွဲကြာမျှကျိန်ဆဲခြင်း၊ ခုခံ ပြော ဆိုခြင်းပြုလိမ့်မည်။ ဤအရာအားလုံးသည် နဂါးက သူ့အား မည်သို့ လုပ် ရမည်ဟုပြောထားသည့်အတိုင်း ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ နားလည်သဘောပေါက်ထားရန်နှင့်ယုံကြည်ထားရမည်မှာဤကဲ့သို့စာတန် က သားရဲကို ဘုရားသခင်အား စော်ကားလွန်ကျူးရန်အတွက် သူ၏ အခွင့် အာဏာကို သုံးနှစ်ခွဲကြ ပေးအပ်ထားရခြင်းမှာဘုရားသခင်၏ ခွင့်ပြုချက် ဖြင့်သာ လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ 
အခြေခံအားဖြင့် အန္တီခရစ်တည်ရှိရခြင်းမှာ ဘုရားသခင်နှင့် သူ့လူ များအား စော်ကားမော်ကား ပြောဆိုရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ နဂါးထံမှ အာ ဏာစက်ရရှိခြင်းဖြင့်အန္တီခရစ်သည် ဘုရားသခင်၏နာမတော်အား လည်း ကောင်း၊သူ့လူမျိုးများအားလည်းကောင်း၊ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၏ ပထမသုံး နှစ်ခွဲ ကြာမျှပုတ်ခတ်ပြောဆို နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
အခန်းငယ် (၇) သန့်ရှင်းသူတို့ကို စစ်တိုက်၍ နိုင်ရသော အခွင့်ကို ရ၏။အသီးသီးသောစကားကိုပြောသောလူမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်းတို့ကို အုပ်စိုး ရသောအခွင့်ကိုလည်း ရ၏။
သားရဲသည်နဂါးထံမှ သန့်ရှင်းသူများကို သတ်ဖြတ်နိုင်သော အခွင့် အာဏာရလိမ့်မည်။ထို့နောက်သန့်ရှင်းသူများထဲမှ အာဇာနည် ဘဝ ရောက် ရှိ သူများရှိလိမ့်မည်။ ဤတစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ လူတိုင်းကို သူ၏ လက်အောက်ခံ အဖြစ် အုပ်စိုးရသော အခွင့်အာဏာအပ်နှင်း ခံရခြင်းဖြင့် သူသည်လည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးကို အုပ်စိုးလိမ့်မည်။ 
ဤကမ္ဘာမြေကြီးကို သူအုပ်စိုးနိုင်မည့် တစ်ခုတည်းသော နည်း လမ်းမှာ အန္တီခရစ်အနေဖြင့် သန့်ရှင်းသူများကို သတ်ဖြတ်ရန်သာ ဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းသူများအပေါ် အောင်နိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ အန္တီခရစ်ကို ကြိုးဆွဲ သူမှာ မကောင်းဆိုးဝါးမာရ်နတ် ဖြစ်သည်။ သူသည် ကောင်းကင်မှ ကျလာ ပြီး ဘုရားကဲ့သို့ ကိုးကွယ်ခံချင်သောသူ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် သန့်ရှင်း သူ များကို သတ်ဖြတ်ပြီး၊ ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်း မခံရသေးသူများ၏ ကိုး ကွယ်မှုကိုခံယူလိမ့်မည်။ ဤဘေးဒဏ်ကြီးကာလတွင်သန့်ရှင်းသူအားလုံး တို့သည် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှုနှင့် အာဇာနည်ကဲ့သို့ ညှင်းပန်းမှုကို အန္တီခရစ် အားဖြင့်ခံကြရလိမ့်မည်။
အခန်းငယ် (၈) ကွက်ပျက်သော သိုးသူငယ်၏ အသက်စာစောင်၌ ကမ္ဘာဦးကပင်စာရင်းမဝင်သော မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည် သားရဲကို ကိုးကွယ်ကြ၏။
အန္တီခရစ်က ကမ္ဘာကြီးကို အောင်မြင်သောအခါ ရေနှင့် ဝိညာဉ် ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းအားဖြင့်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရသူများမှအပ၊ တစ်နည်းအားဖြင့်ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းမခံရသေးသူအားလုံးသည် သူ့ ကိုဘုရားအဖြစ်ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်လည်း အန္တီခရစ်သည်အ သက် စာစောင်တွင် နာမည်ရေးထိုးထားခြင်း မခံရသေးသူ အပြစ်သားများ ကသာ ဝတ်ပြုကိုးကွယ် ကြလိမ့်မည်။
အခန်းငယ် (၉) နားရှိသောသူ မည်သည်ကား ကြားပါစေ။
ဤကျမ်းပိုဒ်က ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြသည်မှာဘုရားသခင် ပိုင် ဆိုင်သောသူတို့သည် သူ/သူမတို့၏ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကာလအတွက် သူ တို့၏ယုံကြည်မှုကို ပြင်ဆင်ထားရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤအ ရာများသည် အတိအကျဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟု ကျမ်းစာတွင်ရေးသား ထားပြီး ဖြစ်သည်။
အခန်းငယ်(၁၀)သူတစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးသွားသောသူသည် ကိုယ်တိုင် ဖမ်းဆီးသွားခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ ဓါဖြင့် သတ်တတ်သော သူသည်လည်း ကိုယ်တိုင် ဓါ:ဖြင့်သေရမည်။ ဤအရာ၌ သန့်ရှင်းသူတို့လည်း သည်းခံစရာ အကြောင်း၊ ယုံကြည်စရာအကြောင်းရှိ၏။
ဤနေရာတွင်ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးသောကာလ၌ ဒုတိယအ ကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးသော သန့်ရှင်းသူများကို သတ်ဖြတ် သူများအတွက် သူသည် အလားတူသေခြင်းနှင့် ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ရသောကာလကို ချမှတ် မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြပါသည်။ ပထမသုံးနှစ်ခွဲလွန်ဖြစ်သောဘေး ဒဏ်ကြီးကာလ ကျော်လွန်ပြီးသောအခါ သန့်ရှင်းသူများသည် အန္တီခရစ်နှင့် သူ၏နောက်လိုက်များသတ်ဖြတ်ခြင်းကိုခံကြရလိမ့်မည်။ သို့သော် သန့်ရှင်း သူများကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့ကြသောသူများကို ဘုရားသခင်သည် ပို၍ကြီးမား သော ဘေးဒုက္ခများရောက်ရှိ ခံစားစေခြင်းဖြင့် ကလဲ့စားချေလိမ့်မည်။ ထို့ ကြောင့် သန့်ရှင်းသူများသည် သူတို့၏နှလုံးသားများကို ညီညွတ်စည်းလုံး စေရမည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ထဲ၌ တည်သောသူတို့၏ ယုံ ကြည်ခြင်းဖြင့် ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ အခက်အခဲများကို ကျော်လွှားရမည်။ ထို့နောက် ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းလျှက် သူတို့၏ အာဇာနည် ကဲ့သို့ ဆင်းရဲဒုက္ခာ ရောက်ရခြင်းကို လက်ခံ ကြရမည်။ 
အခန်းငယ် (၁၁) အခြားသောသားရဲတစ်ကောင်သည် သိုးသူငယ် ၏ ချိုနှင့်တူသော ချိုနှစ်ချောင်းရှိ၍နဂါးကဲ့သို့ စကားပြော၍ မြေကြီးထဲက ထွက်သည်ကို ငါမြင်၏။
ဤနေရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပထမသားရဲကို မမြင်ရ။ သို့သော် ဒုတိယသားရဲကို မြင်ရသည်။ဒုတိယသားရဲသည်လည်း နဂါးကဲ့သို့ပင် တွေး ခေါ်ပြီးပြောဆိုတတ်သည်။ သူသည် နဂါးနှင့်တူညီကြောင်းကို တွေးယုံတင် မကဘဲ နဂါး၏လုပ်ဆောင်မှု အပေါ်အခြေခံလျှက် သန့်ရှင်းသူများကို ပို၍ ပြင်းထန်စွာရက်စက်သည်။ဤသားရဲသည်အန္တီခရစ်၏ပရောဖက်ဖြစ်သည်။
အခန်းငယ်(၁၂)ထိုသားရဲသည်သူ့အရင်ဖြစ်သောသားရဲ၏အာဏာ စက်ရှိသမျှကိုသုံးစွဲ၏။သေစေသောဒဏ်ချက်ပျောက်ခဲ့ပြီးသောပထမသားရဲကိုမြေကြီးမှစ၍မြေကြီးအားမြေကြီးသားတို့သည်ကိုးကွယ်စေခြင်းပြု၏။ 
ဒုတိယသားရဲတည်းဟူသောပထမသားရဲ၏အာဏာစက်အပ်ခြင်း ခံရသူသည် ပထမသားရဲကို ကိုးကွယ်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အသက်ရှင် ကျန်ရစ် သေးသူအားလုံးကို သူ့အားလည်း ကိုးကွယ်စေသည်။ သူ၏ အလုပ်သည် ပထမသားရဲအားပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကိုးကွယ်ပြီး လူတိုင်းကိုသူ့အား ဘုရားကဲ့ သို့ကိုးကွယ်ရန် စေခိုင်းသည်။ဤလုပ်ရပ်ကြောင့် ပထမသားရဲနှင့် သူသည် လူအားလုံးက ဘုရားကဲ့သို့ ကိုးကွယ်ရသည့်ပုဂ္ပိုလ်များ ဖြစ်လာကြသည်။ ဤအရာမှာ သူ၏အနှစ်သာရ ဖြစ်ပြီး စာတန်၏အတ္တစစ်လည်း ဖြစ်သည်။
အခန်းငယ် (၁၃) ကြီးစွာသော နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုလည်း ပြ၏။ လူတို့ မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်က မြေကြီး အပေါ်သို့မီးကို ဆင်းစေ၏။
စာတန်သည် လူတို့မျက်မှောက်တွင် ဤကမ္ဘာပေါ်၌ ကြီးမားသော နိမိတ်လက္ခဏာများကိုပြသသည့်အတိုင်းသူသည်လူအပေါင်းများစွာတို့ကို လိမ်လည်လှည့်ဖျားလိမ့်မည်။သူသည် ကောင်းကင်မှမြေကြီးသို့ ကျရောက် စေနိုင်သည့် တန်ခိုးကိုပင် ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
အခန်းငယ် (၁၄) ပထမသားရဲရှေ့၌ ပြနိုင်သောနိမိတ် လက္ခဏာ တို့အားဖြင့် မြေကြီးသားတို့ကို လှည့်ဖျား၏။ ဓါနှင့်ခုတ်သော ဒဏ်ချက်ကို ခံရ၍ အသက်ရှင်သေးသော သားရဲ၏ရုပ်ထုကို လုပ်ဆောင်စေခြင်းငှာ မြေ ကြီးသားတို့ကို မှာထား၏။
သို့သော် စာတန်သည် မကြာမီတွင် သူ၏မူလအရောင်သို့ ပြောင်း လဲလိမ့်မည်။သူလုပ်ချင်သောအရာမှာဘုရားသခင်ထံယုံကြည်သောသူများ၏ နှလုံးသားကို ခိုးယူပြီး သူတို့အား ဘုရားအစား သူတို့ကို ကိုးကွယ်စေရန် ဖြစ်သည်။ဤအရာအောင်မြင်နိုင်ရန်အတွက်သူသည် လူအများ၏ရှေ့တွင် နိမိတ်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြပြီး ဘုရားသခင်၏လူများကို သတ်ဖြတ် လိမ့်မည်။ သူ၏နောက်ဆုံးရည်ရွယ်ချက် အကောင်းအထည်ပေါ်စေရန်မှာ ဘုရားကဲ့သို့ဖြစ်ရန်ဖြစ်ပြီးထို့နောက်သူသည်ဘုရား၏နေရာသို့တက်ရောက် နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သူသည်ပထမသားရဲ ပုံရိပ်ကို ပြု လုပ်ခြင်းဖြင့် လူအများအား ဘုရားကဲ့သို့ ကိုးကွယ်စေခြင်း ဖြစ်သည်။ 
အခန်းငယ် (၁၅)သားရဲ၏ရုပ်ထုသည် စကားပြောနိုင်မည့် အ ကြောင်းနှင့်မိမိကိုမကိုးကွယ်နိုင်သော သူရှိသမျှတို့ကို သတ်ခြင်းငှာ ပြုနိုင် မည့်အကြောင်း၊ ရုပ်တု၌အသက်ကို သွင်းပေးရသော အခွင့်ကိုလည်းရ၏။
သူ့အားဘုရားအဖြစ် ကိုးကွယ်စေရန် အကြီးမားဆုံးသောအတားအဆီးမှာ ဘုရားသခင်၏လူများ ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ထိုသူတို့အား ရရှိနိုင်ရန်အတွက် သူ၏အစွမ်းရှိသမျှအကုန်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သူသည် သားရဲကိုမ ကိုးကွယ်သောသူမှန်သမျှအား မည်မျှများပြားပါစေသူသည် အားလုံးကို သတ်ဖြတ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သန့်ရှင်းသူတို့သည် ဤဆင်းရဲကို အရှုံးပေး ကြ လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤသို့ဖြင့် ထိုအချိန်၌ရှိသောသူတို့၏ ယုံကြည် ခြင်းအတွက် မရေတွက်နိုင်သော သန့်ရှင်းသူများသည် အာဇာနည်တို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခများကိုရင်ဆိုင်ကြလိမ့်မည်။သူတို့၏တမလွန်ဘဝကိုမျှော်ကြည့် လျက်လိုလားစွာရင်ဆိုင်ကြလိမ့်မည်။အန္တီခရစ်သည်သန့်ရှင်းသူများ အပေါ် သို့ကြီးမားသောဆင်းရဲဒုက္ခာ ကြရောက်စေဖြစ်သကဲ့သို့ ဘုရားသခင် သည် သူတို့အတွက် ဖလားခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါဘေးများနှင့်လေထု မီးလောင် ကျွမ်းသော ငရဲတည်း ဟူသော ပြစ်ဒဏ်တို့ကို ပြင်ဆင် ထားလိမ့်မည်။
အခန်းငယ် (၁၆-၁၇) ငွေရတတ်သောသူ၊ ဆင်းရဲသောသူ၊ ကျွန်ခံရ သောသူ၊လွန်လပ်သောသူ၊ အကြီးအငယ်ရှိသမျှတို့သည်လကျာ်လက်၌ ဖြစ် စေ၊နဖူး၌ ဖြစ်စေ၊ တံဆိပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခံစေခြင်းငှာ လည်းကောင်း၊ ထို တံဆိပ်လက်မှတ်တည်းဟူသောသားရဲ၏နာမဖြစ်စေ၊နာမ၏အရေအတွက် ဖြစ်စေ၊ တစ်ခုခုကို မခံသောသူ တစ်ယောက်မျှ မရောင်းမဝယ်စေခြင်းငှာ စီရင်၏။
ဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၏အထွတ်အထိပ်ရောက်လာသောအခါ အန္တီ ခရစ်သည်လူတိုင်း သူ၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်သို့သေချာပေါက်ရောက်ရှိ လာ စေရန်အတွက် သူတို့၏ညာဖက်လက် (သို့မဟုတ်) သူတို့၏ နဖူးများတွင် အမှတ်တံဆိပ်များခံယူစေရန် လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤအမှတ် လက္ခဏာသည် သားရဲ၏ အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ လူတိုင်းအား သူတို့၏အစေခံကျွန် ဖြစ်စေရန် အန္တီခရစ်သည် လူအများသူ၏အမှတ်တံဆိတ်ကို လက်ခံစေရန် အတင်းအကျပ် လုပ်လိမ့်မည်။
လူအများ၏အပေါင်ပစ္စည်းကဲ့သို့စွဲကိုင်လျက် အန္တီခရစ်သည် သူ၏ နိုင်ငံရေးစီမံချက်များနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်လုပ်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏ အမှတ်အသားဖြစ်သည့် သားရဲတံဆိပ်တည်းဟူသော သူ့အား သူ/သူမ တို့၏သစ္စာခံခြင်း အထောက်အထားမပါဘဲတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှရောင်းရန် ဖြစ် စေ၊ ဝယ်ရန်ဖြစ်စေ၊ မည်သည့်နည်းနှင့်မျှ လူတိုင်းအတွက် မဖြစ်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ဤအမှတ်အသားသည် သားရဲ၏အမည် ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ် သူ၏နံပါတ် ဖြစ်သည်။ နောင်အနာဂတ်တွင် ကမ္ဘာမြေသို့ သားရဲ ဝင်ရောက်လာသောအခါသူ၏အမည်ဖြင့် သို့မဟုတ် နံပါတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထား သောသူ၏အမှတ်အသားကိုလူတိုင်း လက်ခံရရှိထားရန် လိုအပ်လိမ့်မည်။ ထိုအကြောင်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏သတိပေးချက် ဖြစ် သော ဤအမှတ် လက္ခဏာကိုလက်ခံရရှိသူ မှန်သမျှသည် ကန့်နှင့် ငရဲမီးရှိ သော ထာဝရမီးလျှံသို့ ပစ်ချခံရမည်ဆိုသည်ကို မိမိကိုယ်မိမိ သတိပေးရ မည် ဖြစ်သည်။
အခန်းငယ်(၁၈) ဤအရာ၌ပညာရှိ၏။ ဉာဏ်ရှိသောသူသည် သား ရဲ၏အရေအတွက်ကို ရေတွက်စေ၊ လူ၏ အရေအတွက် ဖြစ်၏။ ခြောက်ရာ ခြောက်ဆယ့်ခြောက်လည်း ဖြစ်၏။
သားရဲ၏နံပါတ်မှာ(၆၆၆)ဖြစ်၏။အတိုချုပ်အားဖြင့် ဤအရာသည် သားရဲကိုယ်တိုင်ဘုရား ဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ လူသည် ဘုရားဖြစ်ဟု ဖော်ပြသောနံပါတ်တစ်စုံတစ်ခု ရှိပါသလား။ ဤကဲ့သို့ အဓိပ္ပါယ် ဆောင် သော ထိုနံပါတ်သည်အန္တီခရစ်၏နံပါတ် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းသူ များတို့သည် ဤအမှတ်လက္ခဏာကို လက်ခံရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ အဘယ် ကြောင့်ဆိုသော် သုံးပါးတစ်ခုတည်းသောဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် စစ် မှန်သောဘုရားဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသူများသည် စာတန်ကို ဘုရားသခင်၌ ထားသောသူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကို ချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းသည်အ ကောင်းဆုံးသောယုံကြည်ခြင်းနှင့် ကိုးကွယ်မှုဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းသူများဂုဏ် တော်အားလုံးကို ဘုရားသခင်ထံ ပေးအပ်နိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည် ခြင်းဖြင့်အနိုင်ယူကြပါစို့။
 
 
အချိန်ကာလ၏ သော့ချက်ကို ရှင်းလင်းပြသခြင်း
 
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၁၃)၏ ခေါင်းစဉ်မှာအန္တီခရစ်နှင့် စာ တန်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။သူတို့ပေါ်ထွက်လာခြင်းနှင့်အတူသန့်ရှင်း သူများသည် ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြင့်ချိန်းဆိုပြီး ဖြစ်လိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းသူများ အဖို့ရွေးချယ်ရန်မရှိ။ သို့သော်အန္တီခရစ်အားဖြင့် နှိပ်စက်ညှင်းပန်းမှု ခံရမည် ဖြစ်သည်။ အန္တီခရစ်သည် စာတန်၏တပည့်ကျေးကျွန်ဖြစ်ပြီး သန့်ရှင်းသူ တို့အားအလွန်နှိပ်စက်ညှင်းပမ်းမည့်သူ၊ သူတို့အား ဆင်းရဲဒုက္ခခံစေ မည့်သူ ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ ခေတ်ကာလ၌ နေထိုင်စဉ်အားလုံးသော ခရစ်ယာန်နှင့် ခရစ်ယာန်မဟုတ်သော၊၄င်းတို့နှင့်အတူတူဖြစ်သောကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူတို့သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းပါ နှုတ်ကပတ်တော်များကိုသိရှိနားလည် ရမည်။စာတန်သည် အန္တီခရစ်ကို ဘုရားကဲ့သို့ချစ်ခင်မြတ်နိုးသောအချိန်ကာလသည် ရောက်ရှိ လာလိမ့်မည်ဟုဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး (၁၃)၌ ပရောဖက် ပြုထားပါ သည်။ စာတန်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံရေးအာဏာရှိသော ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးကို ကြီးကျယ်သောတန်ခိုးအာဏာစက် ပေးအပ်ပြီး ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏သန့်ရှင်းသူများကိုဆန့်ကျင်ရပ်တည်သူအဖြစ်ခန့်အပ်လိမ့်မည်။ အထူး သဖြင့် အန္တီခရစ်သည် မိမိကိုယ်ကို မိမိဘုရားအဖြစ် မှတ်ယူလျက် ဘုရား သခင်ကို ရင်ဆိုင် လိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်၏လူများအပါအဝင်လူတိုင်းသည် ဒုက္ခအတိရောက်ရှိ ပြီးနှိပ်စက်ညှင်းပမ်းခြင်းတို့ကိုစက်ဆုပ်စရာကောင်းသောအန္တီခရစ်အားဖြင့် ကြီးမားစွာ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစား ကြရလိမ့်မည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်က ကျွန်ုပ်တို့အား ဖော်ပြသည်မှာအန္တီခရစ်၏ပုံရိပ်၊ စာတန်၏အသက်ဇီဝကိုရရှိပုံ၊ အသက်ရှင် နေသကဲ့သို့စကားပြောပုံ၊လူအများတို့အား အန္တရာယ်ပြုနိုင်သောအခွင့် အာ ဏာစက်ပိုင်ဆိုင်ထားပုံတို့ဖြစ်သည်။စာတန်၏ပုံရိပ်ကို ရုပ်တုကဲ့သို့ မကိုး ကွယ်သောသူတို့သည် မည်မျှပင် များပြားစေကာမှု အကြောင်းမဟုတ် အသတ်ခံကြရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်း မခံ ရသေးသူတို့သည် သူ့ထံအရှုံးပေးကြပြီး သူ၏အစေခံကျွန်ဖြစ်ကြ လိမ့် မည်။စာတန်ကလည်းသူတို့အားလုံး၏ညာလက်မောင်း၌ ဖြစ်စေ၊နဖူး၌ ဖြစ် စေ၊ သူ၏အမှတ်တံဆိပ် သို့မဟုတ် နံပါတ်တို့ ရေထိုးစေမည် ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် ထား ရမည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်း(၁၃)၌ ကြိုတင်ဖော်ပြထားသော ဤနှုတ်ကပတ်တော် ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် အနာဂတ် ကာလ၌စာတန်ကိုဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်အောင်မြင်မည်ဖြစ်သည်။ယနေ့ ကာ လရှိဘုရားသခင်၏လူတို့သည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းပါနှုတ်ကပတ်တော်ကို လေ့ လာဆည်းပူးခြင်း၊ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဂုဏ် တော်ကို ချီးမွမ်း ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အန္တီခရစ်ကိုခိုင်မြဲစွာ ရပ်တည် ဆန့်ကျင်ပြီး သူကို အောင်ပွဲဖြင့် ကျော်လွှားကြရမည်။
 
 
ငရဲ၏ဇစ်မြစ်
 
ကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးသိရမည်မှာ အဘယ်ကြောင့် ငရဲရှိရ မည်နည်း။ မည်ကဲ့သို့ရောက်ရှိ လာပြီး မည်ကဲ့သို့ ဖြစ်တည် သနည်း။ ငရဲသည် စာတန် အတွက် ပြင်ဆင်ထားသော နေရာ ဖြစ်သည်။ ကျမ်းစာကဖော်ပြ သည်မှာ အစ၌သူသည်စာတန်မဟုတ်ခဲ့ပါ။သို့သော်ဘုရားဖန်ဆင်းသောကောင်းကင် တမန် များစွာ ထဲမှ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင် သူ၏ မာနဖြင့် စိန်ခေါ်မှုကြောင့် သူ၏ အပြစ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး ငရဲသည် သူ့အား ထောင်ချရန် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားသောနေရာဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် စာတန် နှင့်သူ၏အပေါင်းအပါများကိုပေးရန်အတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီးသူ့အား ဆန့်ကျင် ရပ်တည်နေသူများကို အပြစ်ပေးရန်အတွက် ပြင်ဆင်ထားသည်။
ဟေရှာယ အခန်းကြီး (၁၄း၁၂-၁၅)က ဤကောင်းကင် တမန်၏ စာတန်ဘဝသို့ ပြောင်းလဲပြီး အဆုံးသတ်ပုံကို ရှင်းပြထားသည်။ “အို နံနက်သားမိုးသောက်ကြယ်၊ သင်သည် ကောင်းကင်ကကျလေပြီတကား၊ အပြည်ပြည်တို့ကို နှိပ်စက်သော သင်သည် မြေတိုင်အောင် ခုတ်လှဲခြင်းကို ခံရလေပြီတကား။ သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ ငါတက်မည်။ ဘုရား သခင်၏ကြယ်တို့အပေါ်မှာ ငါ့ပလ္လင်ကို ငါချီးမြှောက်မည်။ မြောက်မျက်နှာ ဘက်ဗျာဒိတ်တော် တောင်ပေါ်မှာ ငါထိုင်မည်။ မိုဃ်းတိမ်တိုက် ပေါ်သို့ ငါ တက်မည်။ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားကဲ့သို့ ငါ နေမည်ဟု စိတ်အကြံ ရှိလေပြီ။ သို့သော်လည်းသင်သည် မရဏနိုင်ငံ၊ သင်္ချီုင်းတွင်းထဲသို့ နှိမ့်ချခြင်းကို ခံရ လေပြီ တကား။”
ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဘုရားသခင်ကို ဆန့်ကျင်ရပ်တည်သောဤ ကောင်းကင်တမန်သည်ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်ကိုငမ်းငမ်းတက် လိုချင် ခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ သူ၏အပေါ်၌ရှိသည်ကို မြင်သော အခါ သူသည်ဘုရားသခင်အားမောင်းထုတ်ပြီး သူ့ပလ္လင်ပေါ်၌ ထိုင်ရန် ကြိုးပမ်းသည်။ ဤမအောင်မြင်သောပုန်ကန်မှု၏ ရလ္လ်အဖြစ်သူကိုယ်တိုင် သည် ကောင်းကင်ဘုံမှဘုရားသခင်က မောင်းချပြီးစာတန် ဖြစ်လာခြင်း ဖြင့်နိဂုံးချုပ်ခဲ့သည်။ကျမ်းစာကဤပုံကန်မှုတွင်စာတန်၏နောက်လိုက်ခဲ့ကြ သောကောင်းကင်တမန်များကိုလည်းနတ်ဆိုးအဖြစ်ရည်ညွှန်းထားပါသည်။
ဘုရားသခင်ကို ပြန်လည်၍ ဆန့်ကျင်သောသတ္တဝါများကို ဘုရား ရှင်၏အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ထားသည်။ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်း ထားသော ၄င်းနေ ရာကိုငရဲဟု ခေါ်သည်။ စာတန်သည် ဘုရားသခင်ကိုမဆုံးနိုင်အောင် စိန်ခေါ်မည့် ပုံပေါက်ပြီး ဘုရားရှင်၏အလုပ်ကိုလည်း စော်ကားပြောဆို သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းကို လူအားလုံးသို့ဟောပြော ပြီးသောအခါ နောက်ဆုံး၌မူ စာတန်အား အဆုံးမရှိ နက်သောကျင်းထဲသို့ နှစ်တစ်ထောင်ကြာ ချုပ်နှောင်ထားလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်စာတန်သည်အခြေခံအားဖြင့်ဘုရားသခင် အား ဆန့်ကျင်သော သူ၏ပြစ်မှ နောင်တရမည် မဟုတ်။ သူသည် သူ့ ကိုယ်သူဘုရားကဲ့သို့မြှင့်တင်ချီးမြှောက်ရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေမည် ဖြစ် ပြီး အဆုံးသတ်၌ ကြောက်စရာကောင်းသော ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည့် ထာဝရ ငရဲမီးအိုင်ကိုရရှိလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ သူ၏ နိဂုံးချုပ်မရောက်မီ အထိ စာ တန်သည် ဘုရားသခင်နှင့်ဖြောင့်မတ်သူများအားလူအများကို သူ့အား ကိုး ကွယ်စေခြင်းဖြင့် ဆန့်ကျင်နေမည် ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်၏ သန့်ရှင်းသူ များနှင့် ဘုရားသခင်အားစော်ကား၍လွန်ကျူးပြောဆိုသော ဤကောင်း ကင်တမန်ပျက်ကိုကျမ်းစာကစာတန်သို့မဟုတ်မာရ်နတ်ဟု လည်းကောင်း၊ နဂါး သို့မဟုတ် ရှေးမြွေဟောင်း ဟု ခေါ်သည်။ (ဗျာဒိတ်တ် ၁၂း၉)
 
 

(၆၆၆) သားရဲ၏နံပါတ်

 
နောက်ဆုံး၌ ဘုရားသခင်သည် စာတန်ကို ချုပ်နှောင် လိမ့်မည်။ သို့သော်ငရဲ၌ အချုပ်မခံရမီ စာတန်သည် လူတို့အား (၆၆၆) အမှတ်သားကို လက်ခံအောင် ပြုလုပ်လိမ့်မည်။သူတို့၏ညာလက်သို့မဟုတ်နဖူးတွင် သူ၏ နာမည်နှင့် နံပါတ်စဉ်တပ်ပေးထားလိမ့်မည်။ ဤအမှတ်အသား မရှိသော လူတိုင်းကို မည်သည့်ပစ္စည်းမျှ ရောင်းခြင်း၊ ဝယ်ခြင်းမပြုနိုင်ရန် တားမြစ် ထားလိမ့်မည်။
နံပါတ် (၇) သည် ပြည့်စုံခြင်းနံပါတ်ဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်ကို ညွှန်းဆိုသည်။တစ်ခြားနည်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်က လူကိုသူ၏ ပုံသဏ္ဍာန် တည်းတူအောင် (၆)ရက်မြောက်နေ့၌ ဖန်ဆင်းခဲ့သည့်အတွက် နံပါတ် (၆) သည်လူကို ညွှန်းဆိုသည်။ဤနေရာ၌ နံပါတ်(၆၆၆)သည် သားရဲ၏ နံပါတ် ဖြစ်ပြီး သုံးပါးတစ်ဆူ ဖြစ်သော ဘုရားရှင်နှင့် တူညီအောင် ကျိုးပမ်းသော လူ၏မာနထောင်လွှားမှုကိုဖော်ပြသည်။မဝေးလှသောအနာဂတ်၌ဤကမ္ဘာ ၌လူအများတို့ကနံပါတ်(၆၆၆)အမှတ်အသားကိုလက်ခံသောအချိန် ရောက် ရှိ လာလိမ့်မည်။
ဗျာဒိတ်တ်ကျမ်း (၁၃း၁)က ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြသည်မှာ၊ တိုင်း နိုင်ငံ (၁၀)နိုင်ငံထဲမှ ဘုရင်(၇)ပါး ပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မည်။ သူတို့ အထဲ မှစာတန်၏ကြီးမားသည့်တန်ခိုးနှင့်အခွင့် အာဏာအပ်နှင်းခြင်းခံရသော သူ တစ်ဦးသည်၊ တကမ္ဘာလုံးကို သူ၏လက်အောက်ခံ အဖြစ်အုပ်စိုးလိမ့်မည်။ သူသည်သေလောက်သောဒဏ်ရာမှကျန်းမာစေခြင်း၊ ကောင်းကင်မှ မီးများ ကျစေခြင်း စသည့် ကြီးမားသောနိမိတ်လက္ခဏာများကို ပြုလုပ်ပြခြင်းဖြင့် တကမ္ဘာလုံးရှိ လူများအား သူ့နောက်လိုက်အောင် ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။ တနည်းဖြင့်ပြောရလျှင်၊ စာတန်သည် ဘုရားသခင်နောက်သို့လိုက်သည် ထက်ပိုများသော လူအပေါင်းတို့အား သူ့နောက်လိုက် ဖြစ်လာရန်ပြုလုပ် သည့်အတိုင်း နောက်ဆုံး၌ လူပေါင်းမြောက်မြားစွာတို့သည် သူ့ကို ဘုရား သခင်ကဲ့သို့ ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်။
အန္တီခရစ်သည် ဒုက္ခရောက်သောကာလ၌ သူရဲကောင်းကဲ့သို့ ပေါ် ထွက်လာပြီး၊စာတန်၏ကြီးမားသည့် အချုပ်အခြာအာဏာကိုလက်ခံ ရရှိ လျှက်၊ လူတို့အားသူကိုဘုရားကဲ့သို့ကိုးကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းလိမ့်မည်။ ထို့ နောက် ကမ္ဘာကြီးအား၊ နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေးအခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်စေခြင်း အားဖြင့် လူတိုင်းအားသူကိုဘုရားကဲ့သို့ကိုးကွယ်ရန် ဆုံးဖြတ် စေလိမ့်မည်။ နောက်ဆုံး၌ စာတန်သည် သူ၏မူလအရောင်အသွေးကို ပြန်လည် ဖေါ်ပြ ပြီး၊နောက်ဆုံးသောကာလ၌ဘုရားသခင်ကို တိုက်ရိုက်စိန်ခေါ်ရန် ကြိုးပမ်း လိမ့်မည်။
ဒံယေလကျမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသကဲ့သို့ ကြီးမားသော ဆင်း ရဲဒုက္ခာကြီးသည်၊အလွန်အမင်း ကြမ်းတမ်းစွာဖြင့် နောက်ဆုံးသော အချိန် ၏ ပထမနှစ်ဝက်ကာလ၌ ကျရောက်လိမ့်မည်။ ဤသုံးနှစ်ခွဲ ကြာမြင့် သော ပထမနှစ်ဝက်ကာလသည် အလွန့်အလွန် ဆိုးဝါးသောကပ်ဘေးကျ ရောက် သည့်ကာလနှင့်စာတန်၏တန်ခိုးအာဏာဖြင့် အုပ်စိုးသောကာလ ဖြစ်လိမ့် မည်။ သို့သော်ပထမနှစ်ဝက်ကာလလွန်မြောက်သောအခါ၊ အလွန် ကြီးမား သောဘေးဒဏ်ကြီးကာလ၏လေဆင်နှာမောင်းကြီးကျရောက်လိမ့်မည်။ ထိုအချိန်တွင် စာတန်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူတို့အထဲသို့ သူ၏စကားကို နားမထောင်သူတိုင်းအားသတ်ဖြတ်ခြင်း၊လူအပေါင်းတို့အားကောင်းကင် မှ မီးကျစေသောနိမိတ်လက္ခဏာများပြသပြီးလှည့်ဖျားခြင်း၊သူ့အားကိုးတွယ် စေခြင်း၊ဘုရားသခင်အား၊လွန်ကျူး၍ပြောဆိုစော်ကားစေခြင်း၊စသည့် သူ ၏လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် အခွင့်အာဏာပေးလိမ့်မည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊စာတန်ထံမှအာဏာတန်ခိုးရရှိထားသောအန္တီ ခရစ်သည်သန့်ရှင်းသူများကို ရုန်ရင်း ကြမ်းတမ်းစွာ စော်ကားပြောဆိုခြင်း၊ သူ၏စကားကိုမနာခံ သူတို့အား သတ်ဖြတ်ခြင်းများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ အ ခန်းငယ် ၇-၈ က ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြသည့် အတိုင်း၊ “သန့်ရှင်းသူတို့ကို စစ်တိုက်၍ နိုင်ရသော အခွင့်ကိုရ၏။ အသီးသီးသောစကားကို ပြောသော လူမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်းတို့ကို အုပ်စိုးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏။ ကွက်ပျက် သော သိုးသူငယ်၏အသက်စာစောင်၌ကမ္ဘာဦးကပင် စာရင်းမဝင်သော မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်သားရဲကိုကိုးကွယ်ကြ၏။”သန့်ရှင်းသူတို့အား စစ်တိုက်၍ရသည့် အခွင့်ကိုရ၏။ အသီးသီးဘာသာစကားကို ပြောသော လူအမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်းတို့ကို အုပ်စိုးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏။ ကွပ်မျက် သောသိုးငယ်၏အသက်စာစောင်၌ပင်၊ သားရဲအားကိုးကိုယ်ရန် ငြင်းဆို သူ များရှိပြီးထိုသူတို့မှာတခြားသောသူများထက်ဘုရားသခင်၏ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားခြင်းခံရပြီးသူ၊သိုးသူငယ်၏အသက်စာစောင်၌ နာမည်ရေးထိုးခြင်း ခံရပြီးသူများသာဖြစ်ကြသည်။
 
 
အာဇာနည်တို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခ ခံစားရခြင်း အဖြစ်အပျက်
 
အာဇာနည်တို့၏ ဆင်းရဲဒုက္ခခံစားရခြင်း အကြောင်းအရာသည်၊ စာတန်၏အမှတ်အသားကိုဆန့်ကျင်လျက်ရေနှင့် ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်မွေးဖွားခြင်းခံရသူများ၏ သခင် ဘုရားအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သူတို့၏ယုံကြည်ချက်ကိုခုခံကာကွယ်သူများ ထံမှ ပေါ်ထွက်လာသောအဖြစ်အပျက် ဖြစ်သည်။တမူထူးခြားစွာဖြင့်၊ ဘေး ဒဏ်ကြီးကာလ၏ အထင်ရှားဆုံးအဆင့်သည် ပထမနှစ်ဝက် ကာလတည်း ဟူသောသုံးနှစ်ခွဲအချိန်၌ပြီးဆုံးလိမ့်မည်။၄င်းအချိန်တွင်၊ ဖြောင့်မတ်သူများ ၏ယုံကြည်ခြင်းသည် သူတို့၏အာဇာနည် ကဲ့သို့ဆင်းရဲဒုက္ခာရောက်ရခြင်း အတွက်အဆင်သင့် ဖြစ်နေကြလိမ့်မည်။
သို့ပါသော် ငြားလည်း၊ ခရစ်တော်ကိုသူတို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည် စေကာမူ၊ ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာ သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် လက်ခံခြင်းမရှိကြပေ။ပြဿနာများသည်သူတို့၏အပြစ်မှရွေးနှုတ်ခြင်းခံရ မည်မဟုတ်။ သူတို့၏ နှလုံးသား၌အပြစ် ကျူးလွန်ဆဲ ရှိကြသူများသည်၊ စာတန်၏ဖက်၌ရပ်တည်ပြီး နောက်ဆုံး၌သူ့ထံအရှုံးပေးကာ၊ ဘဝ အဆုံး သတ် သွားကြလိမ့်မည်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်အား ယုံကြည်သော်လည်း၊ ဒု တိယအကြိမ် မွေးဖွားမခံရသေးသောခရစ်ယာန်တို့၌ သူတို့၏ နှလုံးသား တွင် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မရှိသဖြင့်၊ စာတန်၏ထိုးစစ်ကြီး အင်အား ဖြင့် နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ဝင်ရောက်လာသောအခါ၊ စာတန်ထံ လက် နက်ချကြပြီး၊ သူတို့၏ညာလက် သို့မဟုတ်နဖူး၌စာတန်၏ အမှတ်အသား ကို လက်ခံကာ၊ သူကို့ ဘုရားကဲ့သို့ ကိုးကွယ်ကြလိမ့်မည်။
ထိုကာလ၌ စာတန်အား ကိုးကွယ်ခြင်းမပြုသောသူများ သာလျှင် သူတို့၏ အပြစ်များမှရွေးနှုတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ရှင်းလင်း စွာ နားလည်ထားရမည်။သားရဲထံ လက်နက်ချသူများကိုစာတန်နှင့် အတူ ကန့်နှင့်ငရဲမီးဖြင့် ပြီးသော မီးအိုင်ထဲသို့ ဘုရားသခင်က ပစ်ချလိမ့်မည် ဖြစ် ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြထားသည်ကို ကောင်းစွာနားလည်သဘော ပေါက်ရမည်။
အခန်းငယ် (၉-၁၀)၌“နားရှိသောသူမည်သည်ကား ကြားပါစေ၊သူ တစ်ပါးကိုဖမ်းဆီးယူသွားသော သူသည် ကိုယ်တိုင် ဖမ်းဆီး ယူသွားခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ ဓားဖြင့် သတ်တတ်သော သူသည်လည်း ကိုယ်တိုင် ဓားဖြင့် သေရမည်။ ဤအရာ၌ သန့်ရှင်းသူတို့သည်လည်း သည်းခံစရာအကြောင်း၊ ယုံကြည်စရာ အကြောင်းရှိ၏။”
ဤအတိုင်းပင် သန့်ရှင်းသူတို့သည် သူတို့၏ညှင်းပမ်း နှိပ်စက်မှုကို ဖြတ်သန်းကြရမည်ဖြစ်ပြီး ဘုရားသခင်၏ကတိတော်များကို ယုံကြည် လျက်သေဆုံးကြရမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ ရန်သူများအပေါ်သူ၏ကလဲ့စားချေခြင်း ကျရောက်စေမည်လား။ ကျွန်ုပ် တို့သည် မည်မျှကြာကြာ တရားမျှတမှု အပေါ်ခံပြင်းလျက် ကျွန်ုပ်တို့၏ မျက်စိကိုပိတ်ထား ရမည်နည်း။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အန္တရာယ်ပြုခဲ့သောသူများအပေါ်ကလဲ့စားချေမှုရှိစေမည်ဟုကတိပေးထား သည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အသေခံခြင်းသည် အချီးနှီး ဖြစ်မည် မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်တွင် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီး ဖိနှိပ်ခဲ့ကြ သူများအပေါ် ကလဲ့စားချေမည်မှာ အလွန်သေချာသည်။ ထို့အပြင် ဖြောင့် မတ်သူတို့ကို သူတို့၏ထမြောက်ခြင်း၊ ချီဆောင်ခြင်းနှင့်သိုးသူငယ် မင်္ဂလာ ဆောင်ညစာစားပွဲအတွက် လမ်းပြမည်ဖြစ်ပြီး နှစ်တစ်ထောင် အုပ်စိုးခြင်း၌ ဘုရားသခင်နှင့်အတူပါဝင် အုပ်စိုးစေကာ သူနှင့်အတူ ထာဝရ ကာလအထိ နေထိုင်စေမည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးသည် ဤအရာများကို ယုံ ကြည်ပြီးဤ အရာများအပေါ်၌ ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက်ကို ထားရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်လင့်ချက် အား လုံးကို ပြည့်စုံစေမည့်အကောင်းဆုံးသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်။