Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၀ - ဗျာဒိတ်ကျမ်း (ဗျာဒိတ်ကျမ်းအနက်ဖွင့်ကျမ်းများ)

[အခန် 15-2] ထာဝရကံကြမ္မာ၏ပိုင်းခြားသည့်အမှတ်၊ အစိတ်အပိုင်းညွှန်ချက် (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၅း၁-၁၈)

ထာဝရကံကြမ္မာ၏ပိုင်းခြားသည့်အမှတ်၊ အစိတ်အပိုင်းညွှန်ချက်
( ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၅း၁-၁၈ )
 
အခန်းကြီး(၁၅)သည် သန့်ရှင်းသူများချီဆောင်ခြင်း ခံရပြီးနောက်၊ ဘုရားသခင်အား ဆန့်ကျင်ရပ်တည်ကြသောဘုရား၏ ရန်သူများအပေါ်သို့ သွန်းလောင်းမည့် ဖလားခုနှစ်လုံး၏ ကပ်ရောဂါဘေးများအကြောင်း ကိုဖော်ပြထားပါသည်။ ဗ္လျာိတ်ကျမ်း၌တွေ့ရသောကျမ်း၌ ဂဏန်းနံပါတ် (၇)သည်အများနှင့်ဆိုင်သောဂဏန်းဖြစ်သည်။တံဆိပ်ခုနှစ်ချက်၊ တံပိုးခုနှစ် လုံးနှင့် ဖလားခုနှစ်လုံးစသည်တို့ဖြင့် ဘုရားသခင်၏အနန္တတန်ခိုးတော်နှင့် သူ၏ပြည့်စုံခြင်းတို့ကို သိသာအောင်ညွှန်ပြနေပါသည်။ ယေရှုခရစ်တော် သည်အလုံးစုံကိုသိသောအနန္တတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံသောဘုရားဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုခရစ်တော်၏ အလုံးစုံကိုသိခြင်းနှင့် အနန္တတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံခြင်းတို့က သူသည်သူ့အတွက် ဘာမဆိုမဖြစ်နိုင်သည့်အရာမရှိသည့် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုလိုပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားရှင်သည် ကိုယ် တိုင်ကြံစည်တော်မူသောအရာမှန်သမျှကို ပြီးပြည့်စုံစေနိုင်သော တန်ခိုးရှင် ဖြစ်တော်မူသည်။
သန့်ရှင်းသူတို့သည် သူ၏အလုံးစုံကိုသိမြင်ခြင်း၊ အနန္တတန်ခိုးနှင့် ပြည့်စုံတည်းဟူသောဂုဏ်သိက္ခာတော်ကို ချီးမွမ်းကြရမည်။ ထိုတန်ခိုး တော်ဖြင့်ဘုရားရှင်သည် ဤကမ္ဘာပေါ်သို့ ဖလားခုနှစ်လုံး၏ ကပ်ရောဂါ ဘေးကိုကျရောက်စေခြင်းအားဖြင့် သူ၏တန်ခိုးကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ တရာစီ ရင်ခြင်းကဲ့သို့သော အမှန်တရားကို သူ၏အလုံးစုံသိမြင်ခြင်းနှင့်အနန္တတန် ခိုးတော်တို့အားဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားရှင်အား ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းကြရမည်။ ဘုရားရှင်သည် ဖလားခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါဘေးများ ကျရောက်စေခြင်းဖြင့် သူ၏ရန်သူ များကိုကလဲ့စားချေမှာဖြစ်ပြီးသူတို့အားထာဝရငရဲမီးအိုင်သို့ ကျစေမှာ ဖြစ် သည်။ ယင်းအချက်သည်သန့်ရှင်းသူများအဖို့ ဘုရားရှင်အားကျေးဇူး တင် ဘွယ်ရာနှင့်ကျေနပ်ဘွယ်ရာအကောင်းဆုံးအချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သန့်ရှင်းသူတို့သည် ဘုရားရှင်အား အကူအညီမပေးနိုင်သော်လည်းချီးမွမ်း နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ ဟာလေလုယ။
ဖလားခုနှစ်လုံး၏ ကပ်ရောဂါဘေးများသည် ဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ် နှစ်ကာလ၏ပထမသုံးနှစ်ခွဲအချိန်အတွင်း ချီဆောင်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ် ကျော်လျက်ကျရောက်လာလိမ့်မည်။ ဤဖလားခုနှစ်လုံး၏ ကပ်ရောဂါ ဘေးများကျရောက်မှုကြောင့်ဘုရားသခင်ရန်သူများ၏နှလုံးသားတို့ကို စိတ် ပျက်ဝမ်းနဲစေလျှက် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘုရားရှင်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဖြစ် ကြောင်း သူတို့သိလာပြီး သူ့အားကြောက်ရွံ့ကြလိမ့်မည်။
“ကောင်းကင်၌ အံ့ဘွယ်သောနိမိတ်ကြီး”ဟုအခန်းငယ်(၁) ၌ ဖော် ပြထားခြင်းမှာ ဤကမ္ဘာသို့ နောက်ဆုံးကျရောက်လာမည်ဖြစ်သော ဖလား ခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါဘေးကိုရည်ညွှန်းပါသည်။“အံ့ဘွယ်သောနိမိတ်ကြီး” ဟုဖော်ပြထားသောစာပိုဒ်၌ အပိုင်း (၃) ပိုင်းရှိပါသည်။ ပထမအပိုင်းမှာ သန့်ရှင်းသူများသိကြပြီးဖြစ်သော ဤကမ္ဘာသို့ကျရောက်လာမည့် ကပ်ရော ဂါဘေးအားလုံးအတွက် ဖော်ပြသောပရောဖက်ပြုချက်ဖြစ်ပြီးဒုတိယအ ပိုင်းမှာသန့်ရှင်းသူများသည်ဖလားခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါဘေးမှ ကင်းလွတ် ကြမည့်အကြောင်းဖြစ်လျှက်တတိယအချက်မှာ ဘုရားသခင်ကျရောက်စေ မည့် ဖလားခုနှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါဘေးမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌ သေစေ လောက်သော ဖျက်ဆီးမှုကျရောက်စေနိုင်သော စွမ်းအားရှိလိမ့်မည်ဆို သည့်အချက်များဖြစ်ပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်၌ ရွေးနှုတ်ခြင်းခံရပြီး ချီဆောင်ခြင်းထဲဝင်ရောက် ခဲ့သောသန့်ရှင်းသူများအဖို့ မောရှေ၏သီချင်း၊ ဘုရားသခင်ကျွန်များ၏သီ ချင်းနှင့်သိုးသူငယ်၏သီချင်းများကို လေထဲတွင်သီဆိုကြရလိမ့်မည်။ ဤသီ ချင်း၏ နောက်ခံသမိုင်းဖြစ်စဉ်ကို ထွက်မြောက်ရာကျမ်း (၁၅း၁-၁၈) တွင် တွေ့ရပြီးမောရှေအားဖြင့် ပင်လယ်နီကိုဖြတ်သန်းစေသောဘုရားသခင်၏ အခွင့်အာဏာနှင့် တန်ခိုးတော်ကိုချီးမွမ်းသော ဣသရေလလူမျိုးတို့၏သီ ချင်းဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးတို့သည် အီဂျစ်တပ်မတော်၏လိုက်လံ တိုက်ခိုက်မှုမှ သူ၏တန်ခိုးတော်ဖြင့်လွတ်မြောက်စေခဲ့သော ဘုရားရှင်အား သူတို့အကူအညီမပေးနိုင်ကြသော်လည်း ဂုဏ်တော်အား သီချင်းဖြင့်ချီးမွမ်း နိုင်ခဲ့ကြသည်။
ထိုကဲ့သို့ပင်ဓမ္မသစ်ကာလရှိသန့်ရှင်းသူများတို့သည် ယေရှုခရစ် တော်ကသူတို့၏အပြစ်များကို ကိုယ်စားခံယူရန်ပြုလုပ်ခဲ့သော ယောဟန် ထံရေနှစ်ခြင်းခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကားတိုင်၌ အသွေးသွန်းခြင်းဖြင့် ရရှိခဲ့ သောသူတို့၏ထာဝရကယ်တင်ခြင်းအတွက် ဘုရားသခင်အား အကူအညီမ ပေးနိုင်ကြသော်လည်းသူ၏ဂုဏ်တော်အားချီးမွမ်းနိုင်ကြပါသည်။ နောက် ဆုံးသောကာလ ရောက်လာသောအခါတွင်လည်း ဘုရားသခင်၏လူတို့ သည် ဘုရားရှင်၏ကျေးဇူးတော်ကို သူတို့၏မာတုရဖြစ်ရခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထ မြောက်ရခြင်း၊ ချီဆောင်ခံရခြင်းနှင့် ထာဝရအသက်ခံစားရခြင်းအတွက် ကျေး ဇူးတော်ချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်။
၄င်းအပြင် ဤသီချင်း၏အရေးပါ၍ ထူးခြားကွဲပြားသောအချက်မှာ ဘုရားသခင်၏အနန္တတန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၊ မြင့်မြတ်ခန့်ငြားခြင်း၊ ဖြောင့် မတ်ခြင်းတို့ကိုချီးမွမ်းထားပါသည်။ မာတုရများဖြစ်သော အာဇာနည်သန့် ရှင်းသူတို့သည် ဘုရားရှင်အားမည်သည့်အရာမျှ အကူအညီမပေးနိုင်ကြ သော်လည်းဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်သူတို့၏အပြစ်မှ ကယ်တင်သောသူ ၏ကျေးဇူးတော်၊ ထာဝရအသက်တာကို ကောင်းချီးခံစားရခြင်းတို့အတွက် ချီးမွမ်းနိုင်ကြပါသည်။ 
အခန်းငယ် (၅) တွင် ဖော်ပြထားသော “သက်သေခံတော်မူချက် ဌာပနာရာတဲတော်”သည် ဘုရားသခင်ကအီဂျစ်ပြည်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ကြ သောဣသရေလလူမျိုးများကို ပေးခဲ့သောတဲတော်ကို ဆိုလိုပြီး ယင်းမှာ ဘုရားသခင်နှင့်အတူပါခြင်းတည်းဟူသော ကောင်းချီးမင်္ဂလာကို သူတို့ အားပေးအပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အခန်းငယ် (၆) ၌ ဖော်ပြသော “ပိုက်ဆံအဝတ်” ဆိုသည်မှာ ဘု ရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်က ကောင်း ကင်တမန်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဝတ်လုံကိုဝတ်ဆင်လျှက် မည်သည့်ရန်သူမျိုးကမှ မငြင်းဆန်နိုင်သည့် တရားစီရင်ခွင့်တည်းဟူသော အခွင့်အာဏာကို ဘုရားရှင်ထံမှ လက်ခံရရှိကြလိမ့်မည်။
အခန်းငယ် (၈) ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတန်ခိုးအာနုဘော်တော် ကြောင့် ဗိမာန်တော်သည် မီးခိုးနှင်ပြည့်စုံ၍ ကောင်းကင်တမန်ခုနှစ်ပါး၏ ဘေးဒဏ်ခုနှစ်ပါးမကုန်မှီတိုင်အောင် ဗိမာန်တော်ထဲသို့ အဘယ်သူမျှမဝင် နိုင်။
ဤကျမ်းပိုဒ်မှအဓိပ္ပါယ်(၃) မျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်ပါသည်။ ပထ မအချက်အနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏အမျက် ဒေါသသည် သူ၏ရန်သူများ အပေါ် မည်မျှပြည့်စုံသည်ကိုဖော်ပြသည်။
ဒုတိယအနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ထဲသို့ ယေရှုခရစ် တော်ရေနှစ်ခြင်းနှင့် သူ၏အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်း မရှိလျှင် မည်သူမျှ ဝင်ရောက်ခွင့်ရမည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်ဘုရားသခင်၏အပြစ်သားများ အား ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းသည် လုံးဝပြည့်စုံသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ် တို့ကိုပြောပြနေပါသည်။
တတိယအနေဖြင့် ဖော်ပြထားသည်မှာ ဘုရားသခင်၏တရားစီရင် ခြင်းကိုမည်သို့သောလူသားတို့၏ကောင်းမြတ်မှုက မည်သည့်အခါမျှ ရှောင် ရှားရန်တတ်စွမ်းနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့နောက်သခင်ယေရှု၏ ရေနှစ်ခြင်း ခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကားတိုင်၌ သွန်းသောသူ၏အသွေးကို ယုံကြည်လက် ခံခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ အပြစ်သားများအပေါ် သွန်းလောင်းမည့်ဘုရား သခင်၏အမျက်ဒေါသမှ လွတ်မြောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်သန့်ရှင်းသူတို့သည် သတင်းကောင်းကို တည်ကြည် ခိုင်မာစွာ စွဲကိုင်လျှက် နောက်ဆုံးသောအခါသမယအထိ ဟောပြောကြရ မည်။ ထို့နောက်သူတို့၏အပြစ်မှ ရွေးနှုတ်ခြင်းမခံရသေးသူများနားလည် သဘောပေါက် ထားရမည်မှာ သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏တရားမျှတသော တရားစီရင်ချက်နှင့်ရင်ဆိုင်ရန် သေချာနေသည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် သ ခင်ဘုရားပေးအပ်သော ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းဖက်သို့မြန် နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးပြန်လှည့်ကြရမည်။ ဤစာပိုဒ်က ကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြ သည်မှာဘုရားသခင်က သူ၏ရန်သူများအပေါ်ကျရောက်စေမည့် ဖလားခု နှစ်လုံး၏ကပ်ရောဂါဘေးများသည် အများမျက်မှောက်၌ပင် ပြည့်စုံလာ လိမ့်မည်။ ဤအပြစ်အတွက် တရားစီရင်မှုကို မပြီးမချင်းမည်သူတစ်ဦးတစ် ယောက်ကမှ ရပ်စဲစေနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး (၁၅) က အန္တီခရစ်၊ စာတန်၊ နတ်ဆိုး စသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသတင်းကောင်းကို ဆန့်ကျင်ရပ်တည်ပြီး မယုံ ကြည်ကြသောသူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့သခင်ဘုရား၏ရန်သူများဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် သူ၏ရန်သူများကို တရားစီရင်ရန်အ တွက်သူ၏ကပ်ရောဂါဘေးများကို ယူဆောင်လာသည့်အတွက် သူ့အား ကျေးဇူးတင်လျက်ချီးမွမ်းပါသည်။သန့်ရှင်းသူများသည် ဘုရားသခင်၏ဂုဏ် တော်ကို မောရှေ၏သီချင်း၊ဘုရားသခင်၏အစေခံကျွန်နှင့် သိုးသူငယ် သီချင်းတို့ဖြင့် ချီးမွမ်းခြင်းမှာ လျော်ကန်သင့်မြတ်လှပါသည်။
သခင်ဘုရား၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၊တန်ခိုးတော်၊မြင့်မြတ်ခြင်းနှင့်အ မှန်တရားတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ချီးမွမ်းသည်ကို မည်သူမျှမတားအဆီးနိုင်ပါ။ ဤ ကဲ့သို့သော်ကောင်းချီးများ ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးသည့်အတွက် ဘုရားရှင်၏ဂုဏ် တော်ကို ကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါသည်။ ဟာလေလုယ။