Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၁ - တဲတော်အကြောင်း

[အခန် 11-3] အသက်ရှင်တော်မူသောယာဝေးဘုရား (ထွက် ၃၄း၁-၈)

အသက်ရှင်တော်မူသောယာဝေးဘုရား
(ထွက် ၃၄း၁-၈)
“တဖန် ထာဝရဘုရားက၊ အရင်ကျောက်ပြားနှစ်ပြားနှင့်တူအောင် ကျောက်ပြားနှစ်ပြားကို ခုတ်လော့။ သင်ချိုးဖဲ့သော အရင်ကျောက်ပြား၌ စကားပါသည်အတိုင်း နောက်ကျောက်ပြားပေါ်မှာ ငါရေးထားမည်။ နက် ဖြန်နံနက်သင်သည် အသင့်နေလျက်၊ သိနာတောင်ပေါ်သို့ တက်၍ တောင် ထိပ်၌ငါ့ရှေ့မှာကိုယ်ကို ပြလော့။သင်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှ မတက်ရ။ တောင်တပြင်လုံး၌လူကို မထင်ရှားစေနှင့်။ တောင်ခြေရင်း၌ သိုးနွား တို့ကို ကျက်စားရာမပြုစေနှင့်ဟုမောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။ထာဝရဘုရား မိန့် တော်မူသည်အတိုင်း၊ အရင်ကျောက်ပြားနှင့်တူအောင်ကျောက်ပြားနှစ် ပြားကိုခုတ်ပြီးမှ၊ မောရှေသည် နံနက်စောစောထ၍ ထိုကျောက်ပြားနှစ် ပြားကို ကိုင်လျက်၊ သိနာတောင်ပေါ်သို့ တက်လေ၏။ ထာဝရဘုရားသည် မိုဃ်းတိမ်ဖြင့် ဆင်းသက်၍၊ ထိုအရပ်၌ မောရှေအနားမှာရပ်လျက်၊ ထာဝရ ဘုရား၏နာမတော်ကို ကြွေးကြော်တော်မူ၏။ထာဝရဘုရားသည် မောရှေ ရှေ့၌ ကြွသွားတော်မူလျက်၊ ထာဝရဘုရား၊ ထာဝရဘုရား၊ ချစ်သနား ခြင်း မေတ္တာကရုဏာနှင့်ပြည့်စုံ၍ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကျေးဇူးပြုခြင်း၊ သစ္စာစောင့် ခြင်းနှင့် ကြွယ်ဝတော်မူထသော၊အထောင်အသောင်းများသော သူတို့အား သနားခြင်း ကျေးဇူးတရားကို စောင့်တော်မူထသော၊ အဓမ္မကျင့်ခြင်း၊ တ ရားတော်ကို လွန်ကျူးခြင်း၊ ပြစ်မှားခြင်းအပြစ်တို့ကို ဖြေလွှတ်သော်လည်း၊ အချည်းနှီး သက်သက်ဖြေလွှတ်တော်မမူထသော၊ သားစဉ်မြေးဆက်၊ တ တိယအဆက်၊ စတုတ္ထအဆက်တိုင်အောင်၊ အဘတို့၏ အပြစ်ကိုသားတို့၌ ဆပ်ပေးစီရင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဟုကြွေးကြော်တော်မူ၏။မောရှေ သည် အလျင်အမြန် ဦးညွှတ်ချ၍ ကိုးကွယ်လျက်”
 
 
မိမိကိုးကွယ်သောဘုရားသည် မည်သို့သောဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်သည်
 
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း၃း၁၃-၁၆ကို စတင်ဖွင့်ကြပါစို့ “မောရှေက လည်းအကျွန်ုပ်သည်ဣသရေလအမျိုးသား တို့ရှိရာသို့ရောက်၍ သင်တို့ဘိုး ဘေးများ၏ ဘုရားသခင်သည်ငါ့ကိုသင်တို့ရှိရာသို့ စေလွှတ်တော်မူပြီးဟု အကျွန်ုပ်ဆိုလျှင်သူတို့ကထိုဘုရားသခင်၏နာမတော်ကား အဘယ်သို့နည်း ဟု အကျွန်ုပ်ကိုပြန်၍မေးသောအခါ အဘယ်သို့ပြန်ပြောရပါမည်နည်းဟု ဘုရားသခင်အားမေးလျှောက်လေ၏။ ဘုရားသခင်ကလည်း ငါဖြစ်သည်အ တိုင်းငါဖြစ်၏ဟူ၍လည်းကောင်း၊ငါဖြစ်သည်ဟုအမည်ရှိသောသူသည်ငါ့ကိုသင်တို့ရှိရာသို့စေလွှတ်တော်မူပြီဟုဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ပြန်ပြော လော့ဟူ၍လည်းကောင်း၊မောရှေအားမိန့်တော်မူ၏။
တဖန်ဘုရားသခင်ကသင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ ဘုရားသခင်၊ အာဗြ ဟံ၏ ဘုရား၊ဣဇက်၏ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ဘုရားတည်းဟူသော ထာဝရ ဘုရားသည် ငါ့ကို သင်တို့ရှိရာသို့စေလွှတ်တော်မူပြီးဟု ဣသရေလအမျိုး သားတို့အား ပြောရမည်။ ထိုအမည်သည် အစဉ်ငါ့အမည်ဖြစ်၏။ လူမျိုးအ စဉ်အဆက်မပြတ် ငါ့ဘွဲ့နာမဖြစ်၏။ သွား၍ဣသရေလအမျိုးအသက်ကြီး သူတို့ကို စုဝေးစေပြီးလျှင် သင်တို့ဘိုးဘေးများ၏ ဘုရားသခင်၊ အာဗြဟံ၏ ဘုရား၊ဣဇက်၏ဘုရား၊ ယာကုပ်၏ဘုရားတည်းဟူသော ထာဝရဘုရား သည် ငါ့အားထင်ရှားတော်မူလျက် အကယ်စင်စစ်သင်တို့ကို ငါအကြည့် အရှုလာ၍ အဲဂုတ္တုပြည်၌ သင်တို့အား ပြုသောအမှုတို့ကို ငါမြင်ပြီ။”
 
 

ယာဝေးဘုရားသည် အဘယ်သူနည်း။

 
ဟေဗြဲဘာသာစကားတွင် ထာဝရဘုရားကို “YHWH” ဟု ရေးသား လျက် “Yahweh”(ယာဝေး)ဟု အသံထွက်ပြီး ယေယောဝါဟုခေါ်တွင် သောထိုဘုရားသည် “ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်ဖြင့် တည်ရှိသောသူ”ဟု အနက် အဓိပ္ပါယ်ရရှိပါသည်။ စကြဝဠာအတွင်းရှိ အရာခပ်သိမ်းကို သူသည်ဖန် ဆင်းခဲ့သော်လည်း သူသည်ဖန်ဆီးခြင်းခံရသော သတ္တဝါ မဟုတ်ဘဲသူ့နည်း သူဟန်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာ၍ တည်ရှိနေသူဟု တနည်းအားဖြင့် အနက်ဖွင့် နိုင်သည်။
ထွက်မြောက်ရာကျမ်း ၆း၂-၇ကို ဖွင့်ကြပါစို့။ “တဖန်ဘုရားသခင် သည် မောရှေ၌ဗျာဒိတ်ထားတော်မူသည်ကား ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ် ၏။ ငါသည် အာဗြဟံ၊ ဣဇာက်၊ယာကုပ်တို့အား အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရား သခင်နာမနှင့် ထင်ရှားသော်လည်း ထာဝရဘုရားနာမအားဖြင့် သူတို့သည် ငါ့ကိုမသိကြ။ သူတို့သည် အရပ်ရပ်လည်၍ ဧည့်သည်နေရာပြည်စာ နန် ပြည်ကို သူတို့အား ပေးခြင်းငှာ သူတို့နှင့်ငါပြုသော ပဋိညာဉ်ကို ငါတည် စေပြီ။အဲဂုတ္တုလူတိုပသည် အစေကျွန်ခံစေသော ဣသရေလအမျိုးသားတို့ ၏ ညဉ်းတွားမြည်တမ်းခြင်းအသံကို ငါကြားရပြီ။ ငါ့ပဋိညာဉ်ကိုလည်း ငါ အောက်မေ့၏။ ထို့ကြောင့် ဣသရေလအမျိုးသားတို့အား ပြောရသောစ ကားဟူမူကား ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။ ငါသည်လည်းသင်တို့ကို အဲ ဂုတ္တု လူတို့လက်မှလွှတ်၍ သူတို့၏ညှင်းဆဲထဲက နှုတ်ယူမည်။ လက် ဆန့်ခြင်း၊ကြီးစွာသောဒဏ်ခတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုငါရွေးမည်။ ငါ၏ လူ မျိုးဖြစ်စေခြင်းငှာ၊သင်တို့ကို ငါသိမ်းယူမည်။ ငါသည်လည်း သင်တို့၏ ဘု ရားသခင်ဖြစ်မည်။ငါသည်သင်တို့ကိုအဲဂုတ္တုလူတို့လက်မှလွှတ်သောသင် တို့၏ ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုသင်တို့သိကြလိမ့်မည်။”
အပိုဒ်ငယ်(၃)တွင် “ငါသည်အာဗြဟံ၊ ဣဇက်၊ ယာကုပ်တို့အား အ နန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်နာမနှင့် ထင်ရှားသော်လည်းထာဝရဘုရားနာမ အားဖြင့် သူတို့သည် ငါ့ကိုမသိကြ”ဟု ဆိုရာတွင် King James မူအရ ထာ ဝရဘုရားဆိုသည့်စကားလုံးကို ယာဝေးဟူသော စကားလုံးအား ထည့်သွင်း အသုံးပြုထားပါသည်။ယာဝေးဆိုသည့်ဘုရားနာမ၏အနက်မှာတည်ရှိနေသော သူ (သို့) စစ်မှန်သော ဘုရား၏လျော်ကန်သင့်မြတ်မှုရှိသည့်အမည် နာမဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည်ယခင်ကလူတို့အား ယာဝေးဟုခေါ် ခိုင်းခြင်းမရှိပါ။ ထိုစဉ်က လူတို့အနေဖြင့် “ဘုရား” ဟုသာ ရိုးစင်းသော စ ကားလုံးဖြင့်ခေါ်တွင်စေခဲ့ပါသည်။သို့သော်လည်းယခုဣသရေလလူမျိုးများ ကိုကယ်တင်ဖို့ဖြစ်လာသည့်အခါ သူ၏အမည်နာမမှာ ယေဟောဝါဖြစ် ကြောင်း ကမ္ဘာသိအောင်ကျေညာခဲ့ပါသည်။“ငါသည်ယေဟောဝါဖြစ်၏။ ငါ သည် ယာဝေးဖြစ်၏။ ငါဖြစ်သည်အတိုင်း ငါဖြစ်၏။ ငါသည်ကိုယ့်နည်း ကိုယ့်ဟန်ဖြင့်တည်ရှိသောဘုရားဖြစ်သည်။”ထိုအမည်နာမဖြင့် လူတို့သည် သိရှိဖို့ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိ၏။
အာဗြဟံ၊ ဣဇက်၊ ယာကုပ်၏ ဘုရားသည် သူ့နည်းသူဟန်ဖြင့် တည်နေသောဘုရားဖြစ်သည်။သူသည်၏အရာခပ်သိမ်းဖြစ်တည်မှုမရှိမီ ရှိ နှင့် သောသူဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ထာဝရကာ လ အသက်ရှင်၍ တည်နေတော်မူသော ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ အာဗြဟံ၏ သား စဉ်မြေးဆက် ဣသရေလလူမျိုးများကို အဲဂုတ္တုကျေးကျွန်ဘဝဖြင့်နှစ်ပေါင်း ၄၃၀ တိုင်အောင်နေခွင့်ပြုပြီး ထိုနေရာမှ လွတ်မြောက်စေလျက် ကတိ တော်မြေတည်းဟူသော ကာနန်ပြည်သို့ ပို့ဆောင်ရန် ဘုရားသခင်မိန့်တော် မူ၏။ နှစ်ပေါင်း (၄၃၀)ပြည့်သောအခါ ဖာရောဘုရင်၏ ညှင်းပမ်းနှိပ် စက် ခြင်းထဲမှဣသရေလလူမျိုးများကိုကယ်တင်ဖို့မောရှေအားဘုရားသခင်အ မိန့်ရှိသည်။“ငါသည်ယေဟောဝါဘုရားဖြစ်သည်။ငါဖြစ်သည်အတိုင်း ငါဖြစ် သော သင်၏ဘုရားပေတည်း။ ငါ၏လူတို့ကို လွှတ်ပေးပါ။”သူ၏လူတို့အဖို့ မောရှေအား ကိုယ်ရောင်တင်ပြလျက် ဣသရေလလူမျိုးများခံစားရသည့် ဒုက္ခဝေဒနာများကိုသိနှင့်သောယေဟောဝါဘုရားသည်ဖာရောဘုရင် လက် အောက်မှ လွတ်မြောက်စေဖို့ မိန့်တော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား သူ၏လူတို့ သည် နာကျင်မှုဝေဒနာကြောင့် အော်ဟစ်ညဉ်းတွားကြသဖြင့် ဘုရားသခင် သည် ကျွန်ဘဝမှလွှတ်ပေးမည်ဟု ပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နှစ်ပေါင်း(၄၃၀) ကြာပြီးနောက် သူပေးထားသည့် ကတိတော် အတိုင်းဘုရားသခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးတို့အား ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ “ငါ ဟာ ယေဟောဝါဖြစ်တယ်။ငါဟာဘုရားဖြစ်တယ်။ သင်တို့၏ဖခင်ကြီးအာ ဗြဟံကို ကတိပေးထားတဲ့အတိုင်းသူရဲ့သားသမီးတွေကို အဲဂုတ္တုပြည်ကနေ ကာနန်ပြည်ကိုခေါ်ဆောင်သွားခြင်းအားဖြင့်ပြည့်စုံစေမည်။သင်တို့ခံစားရတဲ့ နာကျင်မှုဝေဒနာတွေ အားလုံးကို ငါသိတယ်။ အခုဖာရောဘုရင်ရှိတဲ့ နေရာကိုသွားပြီးဒီအတိုင်းသွားပြောကြပါ။”ဤစကားသည်ယေဟောဝါ ဘု ရားသခင်ပြောသောစကားဖြစ်သည်။
 
 
ဘုရားသခင်၏နာမတော်နှင့်ဆိုင်သောအဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သိရှိထားရမည်။
 
ဘုရားသခင်သည် သူ့ဘာသာသူတည်ရှိနှင့်သူ၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ဖန်ဆင်းသောသူ၊အပြစ်ထဲမှကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ပေးသောသူဖြစ်သည်။ ယာဝေးသည်သာ လုံးဝဥသုံဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်း၊ စကြာဝဠာရှိ အရာ ခပ်သိမ်းကို ယာဝေးအတွက် ဖန်ဆင်းထားလျက်ရှိကြောင်းနှင့် ထိုယာဝေး ဘုရားသခင်သည် ယခုတည်ရှိသကဲ့သို့ နောက်လည်းဆက်လက်တည်ရှိဦး မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ယုံကြည်ထားရမည်။
ဣသရေလလူမျိုးများကဲ့သို့သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းသူ၏မျက် မှောက်တော်တွင်ပညတ်တော်ကို လက်ခံရရှိပြီးယုံကြည်သောသူများဖြစ် သည်။ဣသရေလလူမျိုးများအနေဖြင့် ပညတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ ပျက် ကွက်သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့လည်းဖြစ်ကြသည်။ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက် တွင် ကျူးလွန်သော အပြစ်များကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းကြောက်မက် ဖွယ်ရာတရားစီရင်ခြင်းကို ရှောင်လွှဲ၍ မရသောသူများဖြစ်သည်။ တစ်နည်း
အားဖြင့် အပြစ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံရမည့်သူများဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်လူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်အား သူ/သူမအတွက် အရွေး ဖိုးငွေကိုပေးဖို့လို အပ်သည်။ အပြစ်ထဲမှ ကယ်တင်ခြင်းအဖို့ အလိုငှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အပြစ်နှင့် လျော်ညီသော အသက်ကိုဘုရားသ ခင်ထံပူဇော်ရမည်။အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရဘဲဘုရားသခင်ကို ကျေနပ်စေ ပြီး ကရုဏာတော်ကိုခံစားစေဖို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အသက်နှင့်ညီမျှသော ယဇ် ကောင်ကို ပူဇော်ပေးရမည်။ ဘုရားသခင်နှင့်လူသားများ စပ်ကြားသင့်မြတ် မှုကို တည်ဆောက်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အတွက် ယဇ်ကောင်ကိုပူဇော်ခြင်း တစ်မျိုးတည်းဖြင့်သာ ဖြစ်နိုင်သည်။ အပြစ်နှင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းထဲမှ ယုံ ကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ လွတ်မြောက်နိုင်သည်။
အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်သို့ သွားသော အခါအပြစ်ကိုကျူးလွန်သောသူဖြစ်သောကြောင့် မည်သို့မျှမတတ်နိုင်ဘဲ အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ခံရမည့်သူဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိကိုယ်ကို အသိအမှတ် ပြုရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကြောင့် ငရဲသွားရမည့်သူများဖြစ်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုလျက် ဝန်ခံပြီးအပြစ်၏ အဖိုးအခကိုပေးဆပ်ခဲ့သူအပြစ် ဒဏ်စီရင်ခြင်းထဲမှ ကယ်တင်ပေးခဲ့သူတည်းဟူသော မေရှိယသည်ကယ် တင်ရှင်အနေဖြင့် လွတ်မြောက်စေသူဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်လက်ခံရမည်။ ဘုရာသခင်၏ရှေ့တော်သို့သွားသောအခါ အပြစ်နှင့်ဆိုင်သော ယဇ်ပူဇော် ခြင်းတည်းဟူသော ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် သူ့ကိုမေရှိယအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလျက် ယုံကြည်ရမည်။ပညတ်တော်ကို မလိုက်လျှောက်နိုင်သောကြောင့် အပြစ်သားဘဝမှ မေရှိယယေရှုခရစ်အ နေဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့သည့်အကြောင်း လက်ခံယုံကြည်ထားရမည်။ 
အပြစ် အတွက် တရားစီရင်ခြင်းဒဏ်ကို ရှောင်လွှဲ၍မရနိုင်သည့်အ ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်သားဖြစ်ခြင်း အနေအထားကို ထိုသို့ဝန်ခံသောအခါ ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် အပြစ် ဆေးကြောခြင်း ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံယူဖို့အဆင့်မှီသော သူဖြစ်လာပြီး အခြေခံယုံကြည်ခြင်းတည်းဟူသော အပြစ်ဆေးကြောခြင်းနှင့်ကရုဏာကို လက်ခံ၍တည်ဆောက်နိုင်လိမ့်မည်။
သူ၏သားသမီးအဖြစ် ပြုလုပ်ဖို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏ပုံသဏ္ဍန် နှင့်အညီ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားခြင်းမှာ မှန်သော်လည်း အားနည်းသူအ ဖြစ်မွေးဖွားဖို့ခွင့်ပြုထားလျက်ရှိသည်။ အာဒံ၏သားစဉ်မြေးဆက်ဖြစ် သည် နှင့်အညီအပြစ်သားများအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်မွေးဖွားလျက် ထိုသို့မွေး ဖွား ခြင်းအားဖြင့်သူ၏သားသမီးအဖြစ်ပြုလုပ်ရာတွင်ပိုမိုလေးနက်စေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ထိုသို့အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ရှောင်လွှဲ၍မရ နိုင်ဘဲ ရှိနေစဥ်သူ၏အလိုတော်ကို ပြည့်စုံစေဖို့ရန် ဘုရားသခင်သည် သား တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့အဖို့စေလွှတ်လျက် သူ၏စီမံကိန်းကို အကောင်အ ထည် ဖော်ပြီးအပြစ်ဖြေလွှတ်ခွင့်ပေးဖို့ရန်ဗတ္တိဇံကိုခံယူကာလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေသတ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါသည်။ကသားအားလုံး၏အပြစ်ကိုယူတင် ဝတ် ဆောင်ဖို့သားတော်သည် ယောဟန်၏လက်ဖြင့် ဗတ္တိဇံကိုခံယူလျက် လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသေသတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသဖြင့် အပြစ်အတွက်အဖိုး အခကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဟု ယုံကြည်သူတိုင်း အပေါ်ယေဟောဝါ ဘုရားသည် အသစ်သော အသက်တာကိုပေးထားလျက်ရှိသည်။
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် အသွေးတော်သည် ပူဇော်သက္ကာဖြစ်သဖြင့် ယုံ ကြည်သောသူသည်အပြစ်အားလုံးမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီး သကာလဘုရား သခင်၏ သားသမီးဖြစ်လျက်အသက်တာသစ်ကိုရရှိလိမ့်မည်။ ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်အားလုံးထဲမှ ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ လူစုအဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ထိုတရားသည်အစဉ်မှန်ကန်သောတရားဖြစ်လျက် ထိုတရားအားဖြင့်သာ ဘုရားသခင်၏ လူမည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်သည်။
 
 
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိသမျှသောဘာသာတရားကိုးကွယ်မှုများသည်ဖန်ဆင်းခြင်း ခံရသည့်လူသားများမှတီထွင်ထားသောအရာသာဖြစ်သည်။
 
လူသားများမှတီထွင်ထားသောအရာဖြစ်သည်။ယေဟောဝါ ဘုရား မပါခဲ့သော်ယေရှုခရစ်နှင့်သန့်ရှင်းသောဝိညာသ်တော်သည်လည်း လူတို့ တီ ထွင်ထားသောဘုရားသာလျှင်ဖြစ်လိမ့်မည်။ကမ္ဘာပေါ်မှာအလိုအလျှောက် ထွက်ပေါ်လာသောအရာမရှိပါ။ ထို့ကြေင့် ယာဝေးဘုရားသခင်က ]]ငါဖြစ်
သည်အတိုင်း ငါဖြစ်၏” မိန့်တော်မူ၏။
သူ့နည်းသူ့ဟန်ဖြင့် ဖြစ်တည်လာသူရှိပါသလား။ ဂေါတမသည် သူ၏မိခင်အားဖြင့်မွေးဖွားလာသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ဖန်ဆင်းခြင်းခံ ရသော သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ကွန်ဖြူးရှပ်နှင့်မိုဟာမက်တို့သည် မိဘမှတစ် ဆင့်မွေးဖွားလာသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသော သူများ ဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓရုပ်တုသည် ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားသောကြေးဝါ(သို့) ကျောက်ကိုအသုံးပြုလျက်တတ်ကျွမ်းသောလူသားအားဖြင့် ထုလုပ်ခြင်း (သို့)သွန်းလုပ်ခြင်းခံရသော အရာသာဖြစ်သည်။ နေ၊ လ၊ ကြယ်များ ရေ၊ လေ၊ နဂါးငွေတန်းအစရှိသော အရာခပ်သိမ်းကို ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထား လျက်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်လျက်ရှိသောအရာ မရှိပါ။ ဝိညာဉ်ဘဝဖြင့် တည်နေသော ကောင်းကင်တမန်များကိုလည်း ဘု ရားသခင်ဖန်ဆင်းထားလျက်ရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ ကိုးကွယ်သော ယာဝေးဘုရားသည် အာဗြဟံ၊ ဣဇက်၊ ယာကုပ်၏ဘုရားဖြစ်လျက် သူ့နည်းသူ့ဟန်ဖြင့် ဖြစ်တည်လျက်ရှိသည်။ ယာဝေးဘုရားကို ဖန်ဆင်းသောသူမရှိပါ။ သူသည် သောအရှင်၊ သင် နှင့် ကျွန်ုပ်အားဖန်ဆင်းခဲ့သူဖြစ်သည်။ယာဝေးဘုရားကသာ အပြစ်ထဲမှ ကျွန်ုပ် တို့အား ကယ်တင်လျက် သူ၏လူဖြစ်စေဖို့ ဆန္ဒရှိသည်။
ဘုရားသခင် စီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ငိုကြွေး လျက်မွေးဖွားသော်လည်း လက်ချဉ်းဗလာသက်သက်ဖြင့် ပြန်သွားရမည် ဖြစ်သည်နှင့်အညီ လောကတွင်ကူမည့်သူမရှိဘဲ ဒုက္ခနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည့်အ ချိန်တွင် ကယ်တင် ရှင်ကိုရှာဖွေသောအခါ သူ့ကိုတွေ့ဖို့ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါသည်ဟုဝန်ခံရာဝယ် ကျွန်ုပ်တို့သည် သေတတ်သောလူသား၊ အပြစ်သားဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်၏ ပ ညတ်တော်ကို မလိုက်လျှောက်နိုင်သော သူအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း တည်းဟူ သော သေခြင်း၊ ငရဲအိုးကို ရှောင်လွှဲ၍မရသောသူ၊ ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ကြောက်မက်ဖွယ်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရသောသူဟု အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက် သည်။ ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်မေရှိယအဖြစ် ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမပြုမီ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်သားများဖြစ်သောကြောင့် ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ တ ရားစီရင်ခြင်းကို ရှောင်လွှဲ၍မရနိုင်ဘဲ ငရဲသွားရမည့်သူဖြစ်ကြောင်း အသိ အမှတ်ပြုရမည်။
 
 

ယာဝေးဘုရားသည် အရာခပ်သိမ်းကို သိ၍တတ်နိုင်သောသူဖြစ်သည်။

 
ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ အရာခပ်သိမ်းကိုသိ၍ တတ်စွမ်းနိုင် သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အား ဖန်ဆင်းလျက် လောကကို အုပ်စိုးတော်မူ၏။ ထိုကဲ့သို့ဘုရားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်မှန်တည်းဟူ သောအပြစ်သားဖြစ်ခြင်းကို ဝန်ခံမည်ဆိုလျှင်အပြစ်ကြောင့် ကြောက်မက် ဖွယ်ရာကောင်းသည့် သူ၏အမျက်တော်ကိုလွှဲရှောင်၍မရနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ထဲမှ လွတ်မြောက်စေဖို့ ကြွလာသောဘုရားသခင်၏သိုး သငယ်အပေါ်သို့ လက်တင်ခြင်းဖြင့်အပြစ်အားလုံးလွှဲပြောင်းကာ ယဇ်ပူ ဇော်သည့်အချက်ကိုယုံကြည်မည်ဆိုလျှင်အပြစ်ပြဿနာအားလုံးကို ကျွန်ုပ် တို့ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မည်။ အပြစ်ကြောင့် ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ခံရ သောကြောင့် အသေခံရမည်ဖြစ်သော်လည်းဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့ ၏အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်လျက် ယဇ်ပူဇော်ခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်သည် ဆေးကြော၍ သန့်စင်နိုင်သောအရာဖြစ်လာသည်။
ဤသမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်။ ဘုရားသခင်မတတ်နိုင်သော အမှုမရှိ သကဲ့သို့ဤသမ္မတရားကို အသိအမှတ်ပြုမည်ဆိုလျှင် အပြစ် ကြောင့် မလွဲသာမရှောင်သာဘဲငရဲသို့သွားရမည့် အကျွန်ုပ်တို့ကို ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ကယ်တင်နိုင်လိမ့်မည်။ထိုသို့ယုံကြည်သော သူသည် ယေရှုခရစ်ကို စစ်မှန်သော ကယ်တင်ရှင်မေရှိယအဖြစ်လက်ခံ ယုံကြည်သောသူဖြစ်သည်။
မေရှိယအပေါ် ဖြစ်ကတတ်ဆန်းယုံကြည်ခြင်းသည် မှားယွင်း သောအချက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်သည် သမ္မာကျမ်း စာအခြေခံ အုတ်မြစ်အပေါ် ခြေခံထားသောယုံကြည်ချက်မျိုးဖြစ် သင့် သည်။ “ငါ (ယေဟောဝါ) ဖြစ်သည်အတိုင်း ငါဖြစ်၏” ဟုမိန့်တော်မူသော အစအဦး၌စီရင်ထားသည့် အားကြီးသော သမ္မာတရားအခြေခံအုတ်မြစ်အ ပေါ် အခြေခံခြင်းရှိရမည်။
ဘုရားသခင်ပေးထားသည့် ပညတ်တော်ကို ဣသရေလလူမျိုးများ အနေဖြင့်လိုက်လေဆာက်ဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဣသရေလူမျိုးများ ကို ပေးခဲ့သောပညတ်တော်တို့ကို ယနေ့အသက်ရှင်နေသော ကျွန်ုပ်တို့ အားလည်းပေးထားလျက်ရှိသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ ဆန္ဒရှိသူများ၊ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် စစ်မှန်သော အာဗြဟံ၏သားသမီးဖြစ်လိုသောသူ သည် ပညတ်တော် (၆၁၃)ခုကို ဣသရေလလူမျိုးများကိုသာ ပေးထားခြင်း မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့ အပါအဝင်လောကလူသားတစ်ဦးစီကို သော်လည်း ကောင်း၊ စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးကိုသော်လည်းကောင်း၊ ပေးထားခြင်းဖြစ် ကြောင်း ယုံကြည်ရမည်။ ဣသရေလလူမျိုးများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် လည်း မလိုက်လျှောက်နိုင်သောကြောင့် “အပြစ်၏အစကား သေခြင်းပေ
တည်း”ဟု ဆိုသည်အတိုင်း ငရဲသွားဖို့ရာထားခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြ သည်။
ဘုရားသခင်သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ထည် သမ္မာတရားဖြင့်အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရ မည်။ထိုသို့ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ရန်အပြစ်နှင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းထဲမှလွတ်မြောက် စေခဲ့သော သခင်ဘုရား၏ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့အနေ ဖြင့် ရှာဖွေလေ့လာရမည်။
ဘုရားသခင်၏တင်းကြပ်သော ပညတ်တော်တို့ကို မပျက်မကွက် လိုက်နာနိုင်ဖို့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအပြစ်သားတစ်ဦး၏အနေအထားနှင့် အ ပြစ်အတွက် ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံယူဖို့ရာထားခြင်း ခံရသည်ဟု သဘောမပေါက် ခဲ့သော် မေရှိယအပေး လုံးဝယုံကြည်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍လူတို့ အနေဖြင့် အပြစ်ထဲ၌ရှိနေလျက်ပင် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ဖို့ယုံကြည်နေ မည်ဆိုလျှင် ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏အမည်နာမကို တရားစီရင်ခြင်း ဆိုင်ရာမှတ်တမ်းစာအုပ်တွင်ရေးမှတ်ထားလျက် သူတို့သည်လည်း မိမိဆန္ဒ အလျောက်ပညတ်တရားကိုပြောင်းလဲသူများ၊ဘုရားသခင်၏နာမကို မုသာ နှင့်ဆိုင်၍ မြွတ်ဆိုသောသူများဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော သူများသည်အပြစ် ထဲမှ ဘယ်သောအခါမှ ကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့ယုံကြည် သည်မယုံကြည်ပါဆိုသည့်အချက်နှင့်မဆိုင်ဘဲသူတို့၏ယုံကြည်ချက်သည် အသိအမှတ်ပြုခြင်းမခံရသောကြောင့်သူတို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းခံရ သဖြင့်
ထာဝရဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံယူဖို့ဘုရားသခင်သည် ငရဲသို့ပို့လိမ့်မည်။ လူ တို့အနေဖြင့်တစ်ကြိမ်တစ်ခါနောင်တရလျက်မယုံကြည်သောအနေအထားမှ ပြန်လှည့်လာရမည်။
လောလောဆယ် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးတွင်ရှိ သကဲ့သို့ နေရာတကာတွင် နေနိုင်သောဘုရား ဖြစ်သည်။ သူသည်ကျွန်ုပ် တို့၏ အကြောင်းအရာကိုလည်းအစအဆုံးသိသော ဘုရားဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် အသက်ရှင်လျက်ရှိနေသော်လည်း အချို့တို့အ နေဖြင့် ယုံကြည်ဖို့တွန့်ဆုတ်နေကြလျက်ရှိပါသည်။ အပြစ်နှင့်ဆိုင်သော ယဇ်ကိုပူဇော်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ချမှတ်ခဲ့သည့်ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း တဲတော်၏ မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်တွင် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကို ပူဇော်ဖို့သူသည်ဣသရေလလူ မျိုးများကို အမိန့်ပေးခဲ့ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် သူ့ဖာသာသူတည်ရှိနိုင်သော ဘုရားဖြစ်သည်။ သူသည်အတိတ်၊ပစ္စုပ္ပန်တည်ရှိသောသူဖြစ်သည်။ သူသည်လွန်ခဲ့သော အ ချိန်ကာလတွင်အသက်ရှင်၍ပေါ်လာလျက် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်း ဖခင် ကြီးများကိုစကားပြောသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အကြားတွင် အသက်ရှင်ခြင်း၊ ပေါ် လွင်ခြင်း၊ စကားပြောခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ဦးဆောင်ခြင်း၊အသက်တာကို အုပ်စိုးခြင်းစသည့် အမှုများကို ပြုသောဘုရားဖြစ်သည်။
 
 
ကျွန်ုပ်တို့မမေ့အပ်သော သမ္မာတရား
 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိထားသူများဖြစ်လင့်ကစား မမေ့ အပ်သောအရာတစ်ခုရှိနေပါသည်။ ထိုအရာမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရှောင်လွဲ၍ မရနိုင်ဘဲ အပြစ်၏အဖိုးအခကိုထာဝရကာလတိုင်အောင် ပေးဆပ်ဖို့ရှိနေ သော်လည်း သူ၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် အသွေး တော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် အပြစ်စီရင်ခြင်းထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့အား လွတ် မြောက်စေခဲ့ပြီဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရား၏ရှေ့တော်မှောက် သို့ မရောက်မီ ဤသမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် စွဲမြဲစွာမှတ် သားထားရမည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် ကောင်းကင် ရွှေပြည်သို့ရောက်၍ သူ့အားချီးမွမ်းလျက်နေရသည့် အချိန်၌ပင် ဤသမ္မာ တရားကို ယုံကြည်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မလွှဲသာ မရှောင်သာဘဲ ထာဝ ရကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာကို ခံရမည့်သူများဖြစ်နေသော်လည်းသခင်ဘုရားကို ကယ်တင်ရှင်အနေဖြင့် ယုံကြည်ခွင့်နှင့် ထာဝရအသက်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အတွက်
ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ရမည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကို ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ထာဝ ရအသိအမှတ်ပြုရမည်။ အကယ်၍ထိုသို့ အသိအမှတ်မပြုခဲ့သော် အပြစ် ကြောင့် ထာဝရဒဏ်ခံစေဖို့ စီရင်ခြင်းခံရသော သူအတွက်အဘယ်သို့ ဖြစ် လိမ့်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘုရားသခင်အားချီးမွမ်းစရာအကြောင်း ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်၏အားနည်းချက်ကြောင့် အပြစ်၏အဖိုးအခ အနေဖြင့်ထာဝရအပြစ် ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရမည့်အနောအထားမှ ဘုရားသခင် သည်ကျွန်ုပ်တို့အား အမှန်ပင် ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ သခင်ဘုရားသည် ဗတ္တိဇံကိုခံယူလျက်အသွေးတော်ကို သွန်းလောင်းခဲ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ အနေဖြင့်ယုံကြည်လျက် ချီးမွမ်းနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ယုံကြည်လျက်ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားကို ဟောပြောနေ ကြခြင်းဖြစ်သည်။ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကို ခံယူပြီးမှသူတို့၏အပြစ်အတွက် အ သွေးတော်သွန်းလောင်းခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်သောသူသည် စိတ်နှလုံးပါ လျက်ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းနိုင်လိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား သခင်ဘုရား သည် သူတို့ကိုအပြစ်များနှင့်သေခြင်းအထဲမှ ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခဲ့သော ကြောင့် သူ့ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်နေ့စဉ်ချီးမွမ်းနိုင် ကြလိမ့်မည်။
သို့သော် သခင်ယေရှုအပေါ် အချို့သော သူတို့၏နားလည်မှုလွဲမှား နေသောအချက်သည် ပြဿနာရပ်ဖြစ်လျက် နေပါသည်။ ယေရှုနှင့်ပါတ် သက်၍ သူတို့၏အသိရားသည် တစ်ဖက်သတ်ဆန်၍ တဝက်တပျက်သာ ရှိလျက်နေပါသည်။ သူတို့၏ ဆင်ခြင်တုံးတရားသည် ပျက်စီးနေပြီဖြစ် သောကြောင့် မိမိကိုယ်ကိုမိမိအပြစ်ကျူးလွန်မှန်းကိုပင် မသိနိုင်သောသူ များ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့အပြစ်ကို ကျူးလွန်မှန်းမသိဘဲကျူးလွန်သော သူသည်အပြစ်သားမှလွဲ၍ အခြားသူများမဖြစ်နိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အားနည်းလျက် မတတ်နိုင်ဘဲ အပြစ်ကိုပြုမိသော ကြောင့် အပြစ်ကျူးလွန်သည့်အခါတိုင်း ထိုအပြစ်ကိုဝန်ခံလျက် ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားတည်းဟူသော သခင်ဘုရား၏ ရေ၌ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်ဝယ် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်း ခိုင်မာ စေရမည်။ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်ဝယ်မည်သို့မျှမတတ်နိုင်ဘဲ အ ပြစ်သားဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံအသိအမှတ်ပြုရမည်။ ထို့နောက်ရေနှင့် ဝိညာဉ် တော်ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်လက်ခံခြင်းအားဖြင့် အသက်ရှုပေါက် တွေ့လိမ့်မည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်သာ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကင်းသူများဖြစ်ပြီးဟု ဆိုရာဝယ် အမှန်တ ကယ် ကျူးလွန်မိသော အပြစ်များကို ဝန်ခံအသိ အမှတ်ပြုဖို့လိုတော့ပါဟု ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်သူ တစ်ဦးအနေဖြင့် အပြစ်ကို အပြစ်ဟုထင်မှတ်စရာအကြောင်းမရှိပါဟု ပြော နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်အားလုံးထဲမှ ကယ်တင်ခဲ့ရသော သူများဖြစ်လင့်ကစား ကျူးလွန်မိသော အပြစ်များကို အပြစ်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ခံအသိအမှတ်ပြုနိုင်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မမေ့အပ်သော အရာ တစ်ခုမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်ကြောင့် မလွှဲသာမရှောင်သာဘဲ ထာဝရအ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း ခံရမည့် နေရာတည်းဟူသော အပြစ်နှင့်အပြစ်ဒဏ် စီရင် ခြင်းမှသူ၏ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူခြင်း၊လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသွေး တော် သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ထည် အားဖြင့် သခင်ဘုရားကယ်တင်ခဲ့သည်ဆိုသည့် အချက်ကိုအစဉ်စွဲမှတ်လျက် ယုံ ကြည်ပြီးသူကိုချီးမွမ်းရမည်။ယခင်ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာကိုလည်း အောက် မေ့ရမည်။ တစ်ချိန်က ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်းမလွဲသာ မရှောင်သာဘဲ အပြစ် ကြောင့် ထာဝရဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ခံရမည့်သူများ ဖြစ်သည်။ဘုရားသခင် ပေးခဲ့သည့် အပြစ်ကို ဆေးကြောလျက် ကယ်တင်ပေးခြင်းအတွက် သူ့ကို ချီးမွမ်းပြီးမှ ကြီးမားသော ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူးတော်အတွက် ကျေးဇူး တင်ရမည်။ ဤယုံကြည်ချက်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားမှ လွဲ၍ အခြားမဖြစ်နိုင်ပါ။
 
 

ယာဝေးဘုရားသည် ယခုတိုင်အောင် အသက်ရှင်လျက်နေတော်မူ၏

 
ဘုရားသခင်သည် အာဗြဟံ၊ ဣဇက်၊ ယာကုပ်၏ဘုရားဖြစ်သကဲ့ သို့ ယခုသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ဘုရားလည်းဖြစ်သည်။“ဘုရားသခင်သည် ရုန်း ရင်းခတ်သောအမှုကိုပြုစုတော်မမူ။သန့်ရှင်းသူတို့၏ အသင်းတော်အပေါင်း တို့၌ဖြစ်သကဲ့သို့ ငြိမ်ဝပ်ခြင်းကို ပြုစုတော်မူ၏။ “သူသည် ခရစ်ယာန်မျးကို ဟန်ဆောင်စေသောသူ၊ ပရမ်းပတ်ဖြစ်စေသော သူမဟုတ်ဘဲရေနှင့် ဝိ ညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်စေသော ဘုရားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည်ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို ယုံကြည်လျက် ထိုနှုတ်က ပတ်တော်အတိုင်း နာခံသောသူများဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ် တို့၏ဘုရား ဖြစ်သည်။ “သင်သည်ငရဲသို့သွားရမည်”ဟု မိန့်တော်မူသော အခါ “မှန်လှပါဘုရား”ဟု ဝန်ခံရမည်။ “သင်သည် မသေမချင်းအပြစ်ကို ကျူးလွန်မည့်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်”ဟုဆိုသော်အခါလည်း “မှန်လှပါဘု ရား” ဟုဝန်ခံရမည်။ “သို့သော် ငါသည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင် အဖြူရောင်ချည်ထည်အားဖြင့် သင့်ကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီ”ဟု ပြောလာသော အခါထပ်မံ၍ “မှန်လှပါဘုရား”ဟုဝန်ခံရမည်။ “မှန်ပေ၏” ဟု ထိုသို့မကြာ ခဏဝန်ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏လူဖြစ်လိမ့်မည်။ ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ ကျေး ဇူးတော်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရမည်။
သခင်ဘုရားသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် အပြစ်ထဲမှကျွန်ုပ်တို့အား အမှန်တကယ်တင်လျက် နိုင်ငံတော်သားဖြစ်ဖို့ ပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြောင်းစိတ်ထဲမှအသိအမှတ်ပြုလျက်ယုံကြည်ရမည်။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတရားဖြင့်သခင်ဘုရားကိုယုံကြည်သောအခါ ဝိညာဉ် တော်သည် ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်း ဆုကျေးဇူးကိုဖြစ်စေသော ကြောင့် ကျေးဇူးတော်ကို ချီးမွမ်းပါ။
အပြစ်ကြောင့်မလွဲသာမရှောင်သာဘဲငရဲသို့သွားရမည့် ကျွန်ုပ်အား ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့ပြီဆိုသည့် ယုံ ကြည်ချက်ကို ရနိုင်သောကြောင့်အစဉ်အမြဲဘုရားသခင်ကို ကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါ ၏။ ကြေးဝါသည် တရားစီရင်ခြင်းကို ပုံဆောင်ထားသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရအပြစ်ဒဏ်ကျခံဖို့ စီရင်ချက်ချမှတ်သည့် နေရာမှအပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင်ချည်ထည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ် တို့ကို လွတ်မြောက်စေခဲ့ ကြောင်း၊ အောက်မေ့ရမည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်၊အနီရောင်၊ အဖြူရောင်ထဲတွင် ဖုံးကွယ်ခြင်းခံနေရသည့် ဧဝံဂေ လိသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခွင့်ရရှိသည့်အတွက် ကိုယ်တော်ကို ကျေးဇူး တင်ရမည်။
ယာဝေးဘုရားသည်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး၏ဘုရားဖြစ်သည်။ သူသည်လူသားမျိုးနွယ်တရပ်လုံးကို ကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအနေဖြင့်၏ယာဝေးကိုဘုရားသခင်အနေဖြင့်ယုံ ကြည်ရ မည်။