Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၁ - တဲတော်အကြောင်း

[အခန် 11-14] စုတ်ကွဲသွားသောကုလားကာ (မဿဲ ၂၇း၅၀-၅၃)

စုတ်ကွဲသွားသောကုလားကာ
(မဿဲ ၂၇း၅၀-၅၃)
“ယေရှုသည် ကြီးသောအသံနှင့်တဖန် ကြွေးကြော်ပြီးလျှင် အ သက်တော်ကိုလွှတ်တော်မူ၏။ထိုအခါ ဗိမာန်တော်၏ကုလားကာသည် အ ထက်စွန်းမှအောက်စွန်းတိုင်အောင် စုတ်ကွဲလေ၏။ မြေကြီးလှုပ်လေ၏။ ကျောက်များတို့သည်ကွဲပြားကြ၏။ သင်္ချိုင်းတွင်းတို့သည် ပွင့်လစ်သဖြင့် ကျိန်းစက်လျက်ရှိသောသန့်ရှင်းသူတို့၏အလောင်းများစွာတို့သည်ထကြ၍၊ ကိုယ်တော်ထမြောက်တော်မူသည်နောက်၊ထိုသူတို့သည် သင်္ချိုင်းတွင်းမှ ထွက်၍ သန့်ရှင်းသောမြို့ထဲသို့ ဝင်ပြီးလျှင်၊ လူများစွာတို့အား ထင်ရှားကြ ၏။”
 

အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသည် ဘုရားသခင်ကျိန်းဝပ်သည့်နေရာဖြစ် သည်။ အပြစ်ဖြေရာနေ့တည်းဟူသော တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ယဇ်ပူဇော်သည့်အ ခါ  ဆိတ်သငယ်တစ်ကောင်ကိုယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည်ယူ၍ ဣသရေလူ များတို့၏အပြစ်အတွက်ပူဇော်ပေးရပါသည်။ တဲတော်၏အသန့်ရှင်းဆုံးဌာ နဖြစ်သည့်ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သည် အသန့်ရှင်းဆုံးနေရာ ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ယဇ်ပရောဟိတ်သည် အပြစ်သားများ၏အပြစ်ဒုစရိုက်အတွက် ယဇ်ကောင်၏အသွေးမပါ၊ ၄င်းအပေါ်မှာ လက်တင်ခြင်းမရှိလျှင် ထိုနေရာ သို့ဝင်ရောက်ခွင့်မရှိပေ။ ဘုရားသခင်ထံတော်သို့လာ၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို ပြုသည့်အခါတွင်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးသည်ပင်လျှင် မိမိအပြစ်များအ တွက်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းမပြုလျှင် ဘုရားသခင်၏တရားစီရင်တော်မူခြင်းကိုခံ ရမည်ဖြစ်သည်။ 
ဗိမာန်တော်ကုလားကာသည် မည်သည့်အချိန်တွင်စုတ်ပြဲခဲ့သ နည်း။ သခင်ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်း သည့်ခါ ထိုကုလားကာစုတ်ကွဲသွားပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် အဘယ့် ကြောင့် ကားတိုင်ပေါ်မှာအသေခံ၍အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သ နည်း။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်သည် လူတစ်ယောက်၏ခန္ဓာ ကိုယ်ဖြင့်လောကသို့ကြွလာ၍ လောကသားအားလုံး၏အပြစ်ကို သယ် ဆောင်ကာ ယော်ဒန်မြစ်တွင် ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူသော ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် လူသားအား လုံးတို့၏အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့သောကြောင့် ကိုယ် တော်သည် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းအသေခံတော်မူ၍ အပြစ်ဒဏ်အားလုံးကိုခံရ‌တော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ဘု ရားသခင်၏အိမ်တော်တွင် အသန့်ရှင်းဆုံးနေရာနှင့်သန့်ရှင်းသောနေရာကို ခွဲခြားထားသောကုလားကာသည် အထက်မှအောက်သို့နှစ်ခြမ်းကွဲသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ ဘုရားသခင်နှင့်လူသားများကိုခွဲခွါစေသောအပြစ် အုတ်တံတိုင်းကြီးသည် ထာဝရအသက်တစ်ကြိမ်တည်းပြိုကွဲသွားခဲ့သည်။ 
တစ်နည်းအားဖြင့်ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူပြီးလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့်အပြစ်အားလုံးကိုပျောက်ကွယ် စေတော်မူခဲ့ပါသည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ခမည်းတော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်းဖြင့် ဆေးကြောသုတ်သင်ခဲ့ပြီးကောင်းကင်ဘုံလမ်းခရီးကိုဖွင့်ကာ ယေရှု၏ဗတ္တိ ဇံနှင့်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်သူရှိသမျှတို့သည်  ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိကြသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူ သောအခါ ကမ္ဘာမြေပြင်ပေါ်တွင်သုံးနာရီတိတိ မှောင်မိုက်အတဖြစ်ခဲ့ရ ပါသည်။သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်များအားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူ၍ ကားတိုင်တင်ခံရ တော်မူခဲ့သည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် ဆွဲချိတ်တော်မူခြင်းခံရသည့်အ ချိန်တွင်အသက်တော်မချုပ်မီ“ဧလိ၊ဧလိလာမရှဗစဿနိဟုကြီးသောအသံ နှင့်ကြွေးကြော်တော်မူ၏။အနက်ကားအကျွန်ုပ်ဘုရား၊ ကျွန်ုပ်ဘုရားအ ဘယ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်သနည်းဟုဆိုလိုသတည်း” (မဿဲ ၂၇း၄၆) ဟူ၍ကြွေးကြော်တော်မူခဲ့ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေဖြင့်“အမှုပြီးပြီ”ဟုကြွေး ကြော်၍အသက်စွန့်တော်မူခဲ့သည်။ထို့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးအရက်လေးဆယ်ပတ်လုံး ကိုယ်ကိုပြတော်မူ ပြီးမှတပည့်တော်များနှင့်ယုံကြည်သူများ၏ရှေ့မှောက်တွင်ကောင်းကင်ဘုံ သို့ တက်ကြွတော်မူခဲ့သည်။ 
 

ခမည်းတော်သည် ယေရှုကို အမှန်တကယ်စွန့်ပစ်တော်မူခဲ့သလား
 
ယေရှုသည်ဒုက္ခဝေဒနာခံစားရသည့်အခါခမည်းတော်သည်သူကိုစွန့်ပစ်တော်မူသည်ဟုခံစားမည်ဆိုလျှင် မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင် ပြင်း ထန်လိမ့်မည်။ အပြစ်ကြောင့်ခံစားရသည့်အဖိုးအခသည် ကြီးမားလွန်းလှပါ သည်။ယေရှုသည်လောကသားများ၏အပြစ်အားလုံးကိုသယ်ဆောင်၍ဗတ္တိ ဇံမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူသောကြောင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အပြစ်အ တွက် တရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူသည့်အခါ ခမည်းတော်ဘုရား၏မျက်နှာလွှဲ အပ်တော်မူခြင်းကို ခေတ္တခံစားတော်မူခဲ့သည်။ ခမည်းတော်ဘုရားသည် အ ပြစ်ရှိသောသူမည်သူမဆိုအပြစ်ဒဏ်စီရင်တော်မူခဲ့သည်။ထိုကြောင့် လော ကသားအားလုံးတို့၏အပြစ်သည် ယေရှုအပေါ်သို့ကျရောက်သဖြင့်ကိုယ်‌ တော်သည်ရိုက်ပုတ်ညှင်းဆဲခြင်းခံရပြီးဤအပြစ်များအတွက် လက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်တွင် အသေသတ်ခြင်းခံရတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်၏ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်နှင့်ပြည့်စုံသောယေရှုသည် လူသား များ၏အပြစ်အားလုံးကိုသယ်ဆောင်၍ ယောဒန်မြစ်တွင်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း ဖြင့်အပြစ်အားလုံးသည်မိမိခန္ခာကိုယ်အပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် ယေရှုသည် အပြစ်အားလုံးမိမိအပေါ်သို့တင်ထားသဖြင့် ခမည်း တော်မှအခိုက်အတန့်မျက်နှာလွှဲ ခြင်းခံရပြီးလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် ဒုက္ခ ဝေဒနာခံစားခြင်းအားဖြင့် အပြစ်၏အဖိုးအခပေးဆပ်ပေးတော်မူပြီဖြစ် သောကြောင့်လူသားမျိုးနွယ် တစ်ရပ်လုံးသည်ကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ကြရပါ သည်။ဤအကြောင်းကြောင့် ယေရှုသည်ကြီးမားသည့်ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစား ရပြီးအခိုက်အတန့်အားဖြင့်ခမည်းတော်၏မျက်နှာလွှဲခြင်းခေတ္တခံစားရခြင်း ဖြစ်သည်။
သို့သော် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှုကိုအစဥ်အ မြဲစွန့်ပစ်တော်မူသည်ကိုမဆိုလိုပေ။ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်များအတွက် ရက်စက်စွာတရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူသည်ကိုဆိုလိုသည်။ထိုကြောင့်ခမည်း တော်ဘုရားသခင်သည် ကိုယ်တော့်ကိုခေတ္တခဏစွန့်ပစ်ခြင်းသာြဖစ်သည်။ သခင်ယေရှုက နာကျင်မှုပြင်းထန်စွာခံစားလျက် “အကျွန်ုပ်အဘ၊အကျွန်ုပ် အဘကျွန်ုပ်ကို အဘယ်ကြောင့်စွန့်ပစ်တော်မူသနည်း”ဟု ဟစ်ကြွေးတော် မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်ကြောင့် နာကျင်မှုရက်ရက်စက်စက်ခံ တော်မူသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်တရားစရင်ခြင်းမှကယ်နှုတ်နိုင် ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိအပြစ်များကြောင့် ဘုရားသခင်မျက်နှာ လွှဲခြင်းကိုခံရသောသူများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ် အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်မှာ အပြစ်တရားစီရင် ခြင်းအတွက်နာကျင်မှုကိုခံတော်မူခဲ့သည်။ထို့ပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားခမည်း တော်ဘုရားသခင်၏ခေတ္တာခဏစွန့်ပစ်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူခဲ့သည်။ 
ရှောလမုန်င်းကြီးအုပ်စိုးချိန်တွင်ဗိမာန်တော် တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး နောက်ဗိမာန်‌တော်အားဖြင့်တဲ‌တော်ဖွဲ့စည်းမှုကိုသင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ သို့ သော် တဲတော်တည်ဆောက်ပုံစနစ်၏အခြေခံသဘောတရားမှာ ဗိမာန် တော်တည်ဆောက်ပုံနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ဗိမာန်တော် တွင် အသန့်ရှင်းဆုံးနေရာနှင့်သန့်ရှင်းသောနေရာကာရံခွဲခြားထားသောကု လာကာရှိသည်။ ကားတိုင်ပေါ်တွင် သခင်ယေရှုက “ဧလိ၊ဧလိလာမာရှဗ ခသနိ”ဟု ဟစ်ကြွေးတော်မူသည့်အချိန်တွင်ဗိမာန်တော်ကုလားကာသည် အထက်စွန်းမှအောက်စွန်းတိုင်းအောင် စုတ်ကွဲခဲ့ပါသည်။ ဤအဖြစ်မှသခင် ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူတော်မူစဥ်နှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူစဥ် ကျွန်ုပ် တို့အပြစ်များအားလုံးဆေးကြောစင်ကြယ်စေတော်မူခဲ့ခြင်းကိုထင်ရှားစေ  ခဲ့သည်။ ကောင်းကင်တံခါးသည် ယခု ဖွင့်လစ်လျက်ရှိသောကြောင့်ယုံ ကြည်သူအားလုံးတို့သည် ထိုတံခါးသို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ ယခုတွင်ရေ နှင့်ဝိညာဥ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအား  ဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ 
တဲတော်နည်းစနစ်ဗျာဒိတ်တော်အားဖြင့် ဓမ္မဟောင်းကာလရှိလူ တို့သည်မေရှိယအဖြစ်ကြွလာတော်မူသောသခင်ယေရှုကို ယုံကြည်ခဲ့ကြ သည်။ ထိုကြောင့် သူတို့အားလုံးသည်လည်း အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရကြ၍ ဘု ရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာနိုင်ကြသည်။ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုင်ရာအပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်၌ အတပ်အမှန်ဗတ္တိဇံခံယူသည့်အချိန်တွင် လည်းကောင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူသည့်အချိန်တွင်လည်းကောင်း၊ ပြည့်စုံ စွာလုပ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် နှလုံးသား ဖြင့်ကျေးဇူးတင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သ တင်းကောင်းကို ကြားသိခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုပေးအပ်တော်မူသောအ ပြစ်လွှတ်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ကြားရ၍ယုံကြည်ခဲ့ကြသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်နည်းကိုယ်ဟန်ဖြင့်အပြစ်မှ မလွတ်နိုင်ဘဲဘု ရားသခင်ပေးတော်မူသည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့်သာ အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရသည်။ ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွှတ်ငြိမ်းခွင့်ရရှိနိုင်သည်။သခင်ယေရှုပေးအပ်တော်မူသော ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ ပျောက်ကွယ်သွား၍ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ယခု ဝင်ရောက်နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကို မချီးမွမ်းဘဲနေနိုင်ကြမည်လော။ သခင်ယေရှုအသေခံတော်မူစဥ် ကောင်း ကင်တံခါးသည် အထက်မှအောက်သို့ နှစ်ခြမ်းကွဲသွားခြင်းအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သိရှိခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့် ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမည်ဖြစ် သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူစဥ်လူသားများ၏အပြစ်အား လုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူခြင်း၊ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်း လောင်းတော်မူလျက်အပြစ်တရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူခြင်းသည်ဝမ်း‌မြောက် ဘွယ်ရာသတင်းကောင်း ဖြစ်သည်။ ထိုအ‌ရာများအားဖြင့် ယုံကြည်သူအ ပေါင်းတို့သည် အပြစ်မှလွှတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံသည့်အခါဗိမာန်တော် ၏ကုလားကာ အထက်စွန်းမှအောက်စွန်းတိုင်အောင် စုတ်ကွဲသည့်အ ကြောင်းအရာက ရေနှင့်အသွေးတော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရသောသူများအားလုံးသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြကြောင်း သိစေသည်။ ဤအရာသည် သခင်ယေရှု ပေးအပ်တော်မူသောကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားသက်သေအထောက်အ ထားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်သားများဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်၏ နံရံက ကျွန်ုပ်တို့အားတားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့သဖြင့် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက် သို့မချဥ်းကပ်နိုင်ကြပေ။ သို့သော် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေး တော်အားဖြင့် အပြစ်နံရံသည် တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါ သည်။ ဗိမာန်တော်ကုလားကာအထက်မှအောက်သို့ဘုရာသခင်နှစ်ခြမ်းကွဲ စေတော်မူသည့်အကြောင်းက ဘုရားသခင်၏သားတော်သည်ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားများ၏အပြစ်ဒုစရိုက်အားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူသည် ဟုယုံကြည်သူအားလုံးတို့သည် ပြည့်စုံစွာစင်ကြယ်ခြင်းရရှိခဲ့ကြသည်။ ထို သို့အားဖြင့်အပြစ်သားများသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ရဲဝံ့စွာဝင်ရောက် နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ယေရှုသည် ဗိမာန်တော်ကုလားကို အထက်စွန်းမှ အောက်စွန်း တိုင်အောင်စုတ်ကွဲစေတော်မူခဲ့ခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းအမှုပြည့်စုံခဲ့ပြီ ကြောင်းသက်သေထင်ရှားစေခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် ဟေဗြဲ ၁၀း၁၉-၂၂တွင် “ထိုကြောင့် ညီအစ်ကိုတို့ယေရှု၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်တည်းဟူသော ကုလား ကာအားဖြင့် ထိုသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအသက်လမ်းသစ်တွင် ငါတို့ သည်သန့်ရှင်းရာဌာနထဲသို့အသွေးတော်ကိုအမှီပြု၍ အဆီးအတားမရှိဝင်ရ သောအခွင့်ရှိသဖြင့် ၎င်းဘုရားသခင်၏အိမ်တော်ကို အုပ်စိုးသောယဇ်ပု ရောဟိတ်မင်းရှိသဖြင့်၎င်းငါတို့သည် သစ္စာနှင့်ပြည့်စုံသောသဘောရှိ၍ ဝိစိ ကိစ္ဆာနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်း၌ တည်လျက်စိတ်နှလုံးကို သံဝေဂတ ရားနှင့်လွတ်အောင်ဖြန်းခြင်း၊ကိုယ်ကာယကိုလည်းကြည်သောရေဖြင့်ဆေး ကြောခြင်းရှိပြီးမှ၊အထံတော်သို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ကြစို့”ဟုဖော်ပြသည်။
သခင်ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူ သောအခါ ကာရံထားသောကုလားကုစုတ်ကွဲခြင်းအားဖြင့် အသန့်ရှင်းဆုံး နေရာဝင်ပေါက်သည် ကျယ်၀န်းစွာဖွင့်ဟထားပါသည်။ အသန့်ရှင်းဆုံးနေ ရာတံခါးဖွင့်ထားခြင်းမှာ ဖွင့်ထားသော ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့သွားသောအ သစ်နှင့်အသက်လမ်းဖွင့်ထားသောသတင်းကောင်းဖြစ်သောဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာများ ၏အပြစ်များအားလုံးကို သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း(စင်ကြယ်သောရေ) နှင့်အသွေးတော်အားဖြင့်ဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်ဟုကျမ်းစာကဖော်ြပထားသည်။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်၏ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းကို စိတ်ချလက်ချယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စင်ကြယ်သောသူများဖြစ်နိုင်ကြသည်။ 
ဤအကြောင်းကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုအထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်ကျေးဇူး တော်ကိုချီးမွမ်းမိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်မျှဝင်ကြိုးစားအား ထုတ်စေ ကာမူကောင်းကင်နိုင်ငံသို့မဝင်နိုင်ဘဲရှိသဖြင့်ကိုယ်တော်၏ဗတ္ကိဇံခံခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြောင့်မတ်မှုလုပ် ဆောင်ချက်ဖြင့်ယေရှုသည်အပြစ်အားလုံးမှကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်‌တော် မူခဲ့သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတံခါးကို ကျယ်ပြန့်စွာ ဖွင့်ပေးတော်မူသဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူတို့သာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခွင့်ရရှိကြသည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်အားလုံးဆေးကြောခြင်းခံရ ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခွင့်ရရှိကြခြင်း ဖြစ်သည်။  
သခင်ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေ ခံခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကောင်းကင်နိုင်ငံတံခါးကိုဖွင့်ပေးတော်မူခဲ့ သည်။ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များကို ဆေးကြောနိုင်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ခွင့်ရရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘု ရားသခင်ကိုမချီးမွမ်းဘဲနေနိုင်မည်လော။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုယဇ် ကောင် အဖြစ်အသေခံတော်မူခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်၍မဆုံးနိုင်ပေ။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် အသန့်ရှင်းဆုံးနေရာသို့ဝင် ရောက်နိုင်ရန် ကုလားကာစုတ်ပြဲ‌စေတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားတော်မူ၍ မိမိကိုယ်ခန္ဓာအားယဇ် ကောင်အဖြစ် ပူဇော်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအတွက် ရက်ရက်စက်စက်တရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့ သည်။ 
 


ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့သွားရာတစ်လမ်းတည်းရှိသည်

 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်၏အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခွင့်ရရှိ ကြပါသည်။ ဤသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းမှလွှဲ၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံ သို့သွားနိုင်မည့်အခြားလမ်းမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သခင်ယေရှုလုပ် ဆောင်ခဲ့ပြီးသောအမှုအရာများကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ဘုရားသခင်သည်ရေ နှင့်သခင်ယေရှု၏အသွေးတော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူများအ တွက်ဤအမှုအရာတို့ကိုပြုတော်မူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ 
ထိုကြောင့်ခရစ်ယာန်များသည် မိမိကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်း၊ ဝတ် ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် အခြားသူတော်ကောင်းဟန်ဆောင်ကြိုးပမ်းမှုများအား ဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မဝင်နိုင်ကြပေ။ဘုရားသခင်သည်သခင်ယေရှု ခံယူတော်မူသောဗတ္တိဇံနှင့်သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေးတော်ကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် မိမိအပြစ်များမှစင်ကြယ်ခြင်းခံရသောသူများသာလျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင် ၏သားတော်ဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း နှင့် အသွေးတော်အားဖြင့် အပြစ်မှ ကယ်တင်သူထာဝရကယ်တင်ရှင်ဖြစ် ကြောင်းယုံကြည်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ဤသို့သော ယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူများ၏အပြစ်များကိုဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးသွန်းလောင်း တော်မူခြင်းအားဖြင့်သာလျှင်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် ဤအကြောင်း ကိုယုံကြည်သောကျွန်ုပ်တို့အားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌ တော်သို့ဝင်ရောက်စေ‌တော်မူခဲ့သည်။ 
ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့ငွေကြေးလိုအပ်သလော။ အ ကယ်၍ငွေကြေးသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်နိုင်ရန် အဓိကဖြစ်ခဲ့ လျှင် ကယ်တင်ခြင်းကိုငွေကြေးဖြင့်ဝယ်ယူရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ဘုရားသခင်အခမဲ့ပေးအပ်တော်မူသောကယ်တင်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင် မည်မဟုတ်ပေ။ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်နိုင်ရန် ရေ နှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းကလွှဲ၍အခြားသောအရာ တစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိပေ။တစ်နည်းအားဖြင့်၊ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်နိုင် ရန် အဖိုးအခမလို၊ ကောင်းမှုကုသိုလ်မလို၊ ကိုယ်ပိုင်ကြိုးပမ်းအားထုတ် မှုမလိုအပ်ပေ။ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် လူသားများ ၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု ဘာမျှမလိုအပ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းကင် နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်သောအရည်အချင်းရှိရန်ဘုရားသခင်သည် ကြိုး ပမ်းအားထုတ်မှု၊လုပ်ဆောင်ချက်၊ လိုအပ်ဆန္ဒ၊လျော်ကြေးနှင့်ကောင်းမှုကု သိုလ်များတောင်းတော်မမူခဲ့ပေ။ 
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ရန်မရှိမဖြစ်တစ်ခုတည်း သောလိုအပ်ချက်မှာ သခင်ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်မှခံယူသောအပြစ် ဆေးကြောခြင်းဗတ္တိဇံနှင့်အပြစ်ဖြေလွှတ်ရန်အတွက် ကားတိုင်ပေါ်တွင် အ သွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုယုံကြည် ခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။အခြားနည်းလမ်းမရှိပေ။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လို အပ်ချက် တစ်ခုမှာသခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည် ခြင်းသာဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရ၍ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ရန်အတွက် သခင်ယေရှုပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့်မေတ္တာရှင်သခင်ယေ ရှုသည်ပြည့်စုံသောကယ်တင်ခြင်းကိုလုပ်ဆောင်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ အပြစ် ဖြေလွှတ်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကယ်တင်ခြင်းကိုသခင်ယေရှုသည်ပြည့် စုံစွာလုပ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့် အပြစ်သားများသည် ဤသ တင်းကောင်းကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်သောအခါ မိမိအပြစ်အားလုံး မှကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောအပြစ်ဖြစ်စေ၊ သေးငယ်သောအပြစ်ဖြစ်စေ သခင်ယေရှုသည် အကုန်အစင်ယူဆောင်သွား တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌ တော်သို့လူတိုင်း ဝင်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သည်။ 
ယေရှုသည် ကောင်းကင်တံခါးကို ဖွင့်ထား‌တော်မူသဖြင့် အပြစ် သားများသည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်ထိုနိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြသည်။ အထူးသဖြင့် ကျေးဇူးတော် ကြောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ “သခင် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်အပြစ်များအားလုံး ယူဆောင်သွားရန်ဗတ္တိဇံခံယူ‌တော်မူ ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်ကိုယ်စားအသေခံတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော် သည် ကျွန်ုပ်အပြစ်များအားလုံးကို ဆေးကြောတော်မူ၍ ကောင်းကင်တံခါး ဖွင့်လစ်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အလွန်ချစ်တော်မူ သောကြောင့် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် အပြစ်လွှတ်ခြင်းလုပ်ငန်းအားလုံးပြည့်စုံစွာလုပ်ဆောင်တော်မူခဲ့သည်။”ဤ နည်းလမ်းအားဖြင့် သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကိုယုံကြည်သော အခါ ဤယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံ‌တော်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ကြ ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
လူများသည် သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ရန်အ တွက်အခက်အခဲမရှိလျှင်ယေရှုသည်လောကသို့ ကြွလာတော်မူ၍ လုပ် ဆောင်ခဲ့ပြီးသောအမှုအရာများကိုနှလုံးသားဖြင့်လက်ခံလျက် ယုံကြည်ရ မည်ဖြစ်သည်။အကြောင်းမူကားသခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အား လုံးကို ဆေးကြောတော်မူခဲ့ပြီး ယောဒန်မြစ်တွင် ယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံ ခံယူ ခြင်း၊ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်း လောင်တော်မူခြင်းကိုစိတ်နှလုံးသားမှာယုံကြည်သောအခါ ကွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြသည်။ 
“သမ္မာတရားကိုလည်း သိကြသဖြင့် ထိုတရားကို သင်တို့သည် လွတ်လိမ့်မည်” (ယော ၈း၃၂)။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်သည်သေးငယ်သည်ဖြစ် စေကြီးသည်ဖြစ်စေယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်း၊ အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်း ဖြင့်ယေရှုသည်ထိုအရာများကို အားလုံးပျောက်ကွယ်စေတော်မူခဲ့ပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သမ္မာတရား သည် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်မှကယ်နှုတ်သည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ကြသည်။ ဤစစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းဖြင့် လွတ်မြောက်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်ကြသည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ပြည့်စုံစေခြင်းဖြင့်သခင် ယေရှုသည်ကောင်းကင်တံခါးကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဖွင့်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည်ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ဗတ္တိဇံခံယူလျက် လက်ဝါး ကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ၍ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်းမှ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူ၍ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကို ပေးအပ် တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏အနီးအနားသို့ ပို့ဆောင်ပေးတော်မူ ခဲ့သည်။ အနာဂတ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုလုပ်ပေး တော်မူ ခဲ့သည်။ ယခုတွင် သင်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်လိုလျှင် သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူသောအ သွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းခံရမည် ဖြစ်သည်။ ဤယုံကြည်ခြင်းက အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိစေ၍ ကောင်းကင် တံခါးဝသို့ပို့ ဆောင်ပေးသည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းအလုံးစုံကိုသိတော်မူ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မွေးဖွားသည်အချိန်၊ကျွန်ုပ်တို့ကျူးလွန်ခဲ့သည့်အပြစ်များ နှင့်ကျူးလွန်မည့်အပြစ်များအားလုံးကိုလည်းသိတော်မူသည်။ ကွန်ုပ်တို့ သည် မည်သို့ပင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်စေကာမူ မိမိအပြစ်များကိုမဖယ်ရှား ပေးနိုင်ကြောင်း ကိုယ်တော်သိတော်မူသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကို ကောင်းမွန်စွာသိတော်မူ‌သောကြောင့် ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ် တွင်သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်များ အားလုံးကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဖယ်ရှားပေးတော်မူခဲ့သည်။ 
 


သခင်ယေရှုသည် ဘာကြောင့်ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူခဲ့သနည်း။

 
ယေရှုဟူသောနာမည်၏အဓိပ္ပါယ်မှာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်သည်။ လူ သားများသည် အပြစ်မှလုံးဝကယ်တင်ခြင်းမရနိုင်ကြသောကြောင့်သခင် ယေရှုဤလောကသို့ကြွလာတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကိုယ်တော် သည် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့်သာလျှင်ကြွလာတော်မူခဲ့သည်။  ထိုနည်းတူ၊သခင်ယေရှုဖွားမြင်တော်မူခြင်းတွင် ရှင်းလင်းသောရည်ရွယ် ချက်ရှိသည်။ဤအကြောင်းကြောင့် သခင်ယေရှုသည် လောကသားတို့အား အပြစ်မှကယ်တင်ဖို့ရန်အပျိုကညာမှဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်။ တစ်နည်းအား ဖြင့်သခင်ယေရှုသည် အာဒံနှင့်ဧ၀ကျူးလွန်ခဲ့သည့်အပြစ်ကြောင့် အပြစ်ကို အမွေခံမည့်အပြစ်သားများကိုကယ်တင်တော်မူရန်မိန်းမအားဖြင့်လူ့ဇာတိ ကိုခံယူတော်မူခဲ့သည်။ လောကတွင်ရှိသည့်အပြစ်သားများကို သူတို့၏အ ပြစ်မှ ကယ်တင်မည့်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ဖို့ရန် ဘုရားသခင်၏တန်ခိုးတော် အားဖြင့်သခင်ယေရှုသည်ဤလောကသို့ကြွလာ‌တော်မူ၍ အပျိုကညာမှာ ဖွားမြင်တော်မူခဲ့သည်။ 
သခင်ဘုရားသည်မိမိဖန်ဆင်းခဲ့သည့်ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် မွေးဖွားခဲ့ ပြီးသူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကင်းစင်သော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အ ချိန်ကာလစေ့စုံသောအခါ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ခြေလှမ်းလှမ်း၍ ကျွန်ုပ်တို့ ထံကယ်တင်ခြင်းကိုသယ်ဆောင်လာခဲ့ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် အသက် (၃၀)ပြည့်သောအခါယော်ဒန်မြစ်တွင်ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့ပါသည်။ လောက တွင် မွေးဖို့ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အကောင်အထည်ဖေါ်နိုင်ဖို့ ရန်ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းဖြင့်လောက၏အပြစ်ကိုရယူပြီး ယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်ဤ အမှုကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ပါသည်(မဿဲ ၃း၁၃ -၁၇)။
ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံအားဖြင့်လောကသားများ၏ အပြစ်ကိုခံယူကာ သုံးနှစ်လွန်ပြီးမှကားတိုင်ပေါ်မှာအသေခံတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် လောက၏အပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဆောင်ရွက်ကာဗတ္တိဇံကို ခံယူတော်မူ သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် ကိုယ်စားပြုတရားစီရင်ခြင်း ပြစ်ဒဏ်ခံတော်မူခဲ့သည်။ယောဟန်ပေးသည့် ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ အသွေးတော်ဖြင့်သခင်ဘုရားသည်အပြစ်အားလုံးကိုပျောက်ကွယ်စေခဲ့ပြီးယုံကြည်သောသူများကိုအပြစ်မှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ 
လူတို့သည်မိမိကိုယ်မိမိပြန်ကြည့်သောအခါ အသုံးမကျသောသူ၊ အားနည်းချက်ထောင်ချောက်တွင် ကျစေကာသူ၊ အမျိုးမျိုးသောအပြစ် သား၊ အမျိုးအစားစသည်ဖြင့် မည်မျှပင်ဖြစ်စေကာမူ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သူတို့အား ဘုရားသခင်သည် မိမိနိုင်ငံတော်၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သည်။ယေရှုသည် ယော်ဒန် မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်း လောင်းတော်မူခြင်းဖြင့်အပြစ်၏အဖိုးအခကို ပေးဆပ်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အဖိုးအခကိုပေးဆပ်ခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကို ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ဖြင့်ပြည့်စုံစေခဲ့သည့်ကယ်တင်ခြင်းကြောင့်ရေ နှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုတွင်အ ပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရကြသည်။ဤအရာသည်အခြေခံကျသည့်ခရစ်ယာန် ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်း၏ အဓိကဗဟိုအချက်ဖြစ်သည်။ 
ဤလောကအပြစ်သားအားလုံး၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာဖို့ရန် သ ခင်ယေရှုသည်လောကသို့ကြွဆင်းတော်မူခဲ့သည်။သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်များမှအတပ်အမှန်ကယ်တင်တော်ခဲ့ပါသည်။သူတို့သည် မည် သို့သောသူများပင်ဖြစ်စေကာမူ သခင်ယေရှုသည်မိမိဆောင်ရွက်ချက်အမှု ကို ယုံကြည်သောသူတို့အား ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သည်။ 
ဤအရာသည်သခင်ဘုရား၏ မေတ္တာတော်ပင်ဖြစ်သည်။ သခင် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်မိမိအသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်တော်မူခဲ့သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားမည်မျှချစ်ကြောင်းထင်ရှားစေ တော်မူခဲ့သည်။သခင်ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် မိမိအသွေးတော်သွန်း လောင်းတော်မူ၍ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်မှကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ် တော်ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သောအမှုအရာကြောင့်ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ အား ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်တော်မူကြောင်း ပြသခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သေ သည့်တိုင်အောင် ဆက်လက်အပြစ်ကျူးလွန်ရမည့်သူများဖြစ်ကြသည်။ အ ပြစ်ကြောင့်ဒုက္ခခံရ၍ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးကွာရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သော သူများကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်သခင်ယေရှုသည် ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ပြည့်စုံစေခဲ့ပြီးမိမိနှင့်တစ်လုံးတစ်တည်းဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့သော အပြစ်သားများ ဘုရား သခင်၏မေတ္တာဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များမှ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့် မိမိအသွေးတော်သွန်းလောင်း ခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်မေတ္တာတော်ကိုပြည့်စုံစေ တော်မူခဲ့သည်။ဤသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရား သခင်ပြုတော်မူသောအမှုအရာအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြသည်။ဘုရားသခင် ပေးအပ်တော်မူသောကယ်တင်ခြင်းသည် နှုတ်ဖြင့်မဖော်ထုတ်နိုင်အောင် ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်သည်။ကိုယ်တော့်ရှေ့တော်မှောက်တွင်သာဒူး ထောက် ရမည်ဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုပေးအပ်တော်မူခဲ့သော အပြစ်လွှတ်ခြင်းသမ္မာ တရားသည် အလွန်မြင့်မြတ်၍အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာတော်ဖြစ်သဖြင့် ယုတ္တိဗေ ဒအရသော်၎င်းအလင်္ကာအရသော်၎င်း အားလုံး ဖွင့်ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ 
လွန်ခဲ့သော အနှစ် ၂၀၀၀ ခန့်က ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် မွေးဖွား ခြင်းမရှိသေးပေ။ လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀၀၀ ခန့်က လောက ဆိုင်ရာဗိမာန် တော်ကုလားကာသည်စုတ်ကွဲသွားခဲ့ပြီး ကေင်းကင်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘုရားသ ခင်၏ကုလားကာဖွင့်လှစ်ထားခြင်းခံရပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအချိန်က မိခင်၏ဗိုက်ထဲတွင်ပင် မရှိသေးကြသော်လည်းသခင်ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏အကြောင်းအရာအားလုံးကိုသိမြင်တော်မူသည်။သင်တို့သည်မွေးဖွားလာ ပြီးထူးခြားစွာအသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု ကိုယ်တော်သိတော်မူခဲ့သည်။ သခင် ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကို ချစ်တော်မူလျက်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ပြည့်စုံ စွာလုပ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပြီးသောရေ၊ အသွေးတော်၊ ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အပြစ်သားများကို ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ခွင့်ပြု တော်မူခဲ့သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် (ယေရှု၏ဗတ္တိဇံ နှင့်လက်ဝါးကပ်၏အ သွေးတော်)ဖြင့်ယေရှုသည်အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရရှိစေရန်အတွက် ကယ် တင်ခြင်းအမှုကိုပြည့်စုံစွာလုပ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ 
ဗိမာန်တော်ကုလားကာ အထက်စွန်းမှ အောက်စွန်းတိုင်အောင် စုတ်ကွဲသည့်အချိန်သည်အံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းသောအချိန်ဖြစ်သည်။ ယေရှု လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံသည့်အချိန်နှင့်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဗိမာန်တော်ရှိအသန့်ရှင်းဆုံးဌာနကုလားကသည်အထက်မှစွန်းမှ အောက် စွန်းတိုင်အောင်အဘယ်ကြောင့်စုတ်ကွဲခဲ့ရသနည်း။ ဤကုလားကာသည် ယခုခေတ် ကော်ဇောနှင့်တူညီမှုရှိသည်။ ဤအရာသည် ထူထပ်လေးလံ သောအထည်ဖြင့်ယက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံတွင် ယ ခုတိုင်အောင် ထိုကဲ့သို့ထူထပ်လေလံသောချည်ထည်များတွေ့ရသေးသည်။ ထိုကုလားကာ၏ ခိုင်ခံမှုမှာ - မြင်းလေးကောင်မှ လေးဖက်လေးတန် ဆွဲဖြဲ သည့်အခါမှသာစုတ်ကွဲနိုင်သည်။ မြင်းတစ်ကောင်၏ အင်အားမှာမည်မျှရှိ သနည်း။ အောက်စွန်းမှအထက်စွန်းတိုင်အောင်ကွဲဖို့ ရန်မြင်းလေးကောင် ဖြင့်ဆွဲရသည့်ထိုကုလားကာသည် ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံ သည့် အခါစုတ်ကွဲခဲ့ပါသည်။ 
အဘယ်ကြောင့်ထိုကုလားကာစုတ်ကွဲခဲ့ရသနည်း။ လူသားမျိုး နွယ်တစ်ရပ်လုံး၏စိတ်ထဲတွင် ရှိသောအပြစ်များအားလုံးကို ယေရှုသည် ဆေးကြောပေးခဲ့သောကြောင့် ထိုကုကားကာစုတ်ကွဲခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့်သ ခင်ယေရှုသည် မိမိတာဝန်လုပ်ငန်းများကို ပြည့်စုံစွာလုပ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ကုလားကာစုတ်ကွဲခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် လောကအပြစ်အားလုံးကို ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ခံယူ၍လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်တွင် အပြစ်အတွက် တရားစီရင်တော်မူခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်။ ယုံကြည် သောသူတို့အတွက် ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမည့်လမ်းကို ယေရှုသည် ဖွင့်ပေး တော်မူခဲ့ပါသည်။ ယခု သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာမှာယေရှုပြုတော်မူခဲ့ ကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းသက်သက် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင်တံခါးကိုဖွင့်ထား‌တော်မူခဲ့သဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်တို့ အားလုံးဝင်ရောက်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။ 
 


သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့်အသွေးတော်နှစ်ပါးစလုံးတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သလော။ 

 
ဓမ္မဟောင်းလက်ထက်မတိုင်မီကပင်ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းနည်းစနစ်ရှိသည်။ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းအမှုအတွက် သခင်ယေရှုပေါ်မှာ လက်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။အကြောင်းမူကား၊လက်တင်၍အပြစ်အားလုံးကို ခံယူအသေခံခြင်းဖြင့်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်ဖို့ရန်ကယ်တင်ခြင်းအတွက် ဘု ရားသခင်ကပညတ်တော်ချမှတ်တော်မူခဲ့သည်။သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ အားထာဝရကယ်တင်တော်မူရန်ယဇ်ကောင်အဖြစ်ကြွလာတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်‌တော်သည်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ် များအားလုံးကိုထုတ်ဖယ်နိုင်ခဲ့သည်။ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးသည်ပင်လျှင် ယဇ်ကောင်၏ဦးခေါင်းပေါ်တွင် လက်ကိုတင်၍ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းပြုလုပ်ပြီး အသွေးကိုယူကာ အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ 
အဘယ်ကြောင့်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းသည် အသွေးပါမှသာ ဤနေ ရာသို့ဝင်ခွင့်ရရှိသနည်း။ ခန္ဓာကိုယ်၏အသက်သည် အသွေး၌ရှိသည်။ ဘု ရားသခင်သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးအားသူ၏ရှေ့တော်သို့ မလာမီ မိမိ ဝိညာဉ်အဖို့ယဇ်ပူဇော်ခေါ်ခြင်းပြုလုပ်ဖို့ ဘုရားသခင်အမိန့်ပးထားပါသည် (ဝတ်၁၇း၁၁)။သခင်ယေရှုသည်လူတိုင်း မိမိအပြစ်အတွက်သေခံရမည်ဖြစ် သော်လည်းလူသားအားလုံး၏အပြစ်ကိုယူတင်ဆောင်ရွက်ကာ ယော်ဒန် မြစ်တွင်ယော်ဟန်၏ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်း(အပြစ်အားလုံးသည်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်ယေရှုအပေါ်သို့သက်ရောက်သည်)ဖြင့်အပြစ်အားလုံးကိုယူဆောင်သွား တော်မူ၍လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ထို့အတူ၊အ သွေးကိုသွန်းလောင်းခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်သားများသည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်သို့ကြွလာသောအခါ ရေနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရကြောင်းယုံကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ယေရှု၏ရေ၌ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် သွန်းလောင်းခဲ့သည့် အသွေး တော်ကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်မှသာလျှင် အပြစ်အတွက်ခံစားရမည့် တရားစီရင်ခြင်းဒဏ်မှလွှတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရရှိနိုင်ကြသည်။ 
ယခုယေရှုသည် အပြစ်ရှိသမျှကိုဆေးကြောတော်မူခဲ့သဖြင့် တစ် စုံတစ်ယောက်အနေဖြင့် နောင်တနှင့်ဆိုင်သောဆုတောင်းချက် (သို့) အစာ ရှောင်ခြင်း (သို့)၎င်း၏ အပြစ်ဆေးကြောခြင်းဆိုင်ရာယဇ်ကိုပူဇော်၍အပြစ် ဒဏ်ခံခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ခံဖို့(သို့) နောင်တတရားအားဖြင့်ဆုတောင်းဖို့ မလိုအပ်တော့ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့လုပ် ဆောင်ရမည့်အလုပ်မှာအပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်ကယ်တင်ခြင်းကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းယုံကြည်ခြင်းပင် ဖြစ် သည်။ 
ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် ဓမ္မဟောင်းကာလတဲတော်တွင် အ သုံးပြုသည့်အပြာရောင်ချည်ကြိုးကိုပုံဆောင်သကဲ့သို့လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာယေရှု၏အသွေးတော်သည်အနီရောင်ချည်ကြိုးကို ပုံဆောင်ထားသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်အနေဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းသက်သက်သာရှိရမည်။တဲတော် တံခါးအတွက် အသုံးပြုခဲ့သည် ခရမ်းရောင်မှာယေရှုသည်ရှင် ဘုရင်ဖြစ် တော်မူခြင်း သမ္မာတရားကို ရည်ညွှန်းဖော်ပြထားသည်။ထိုကြောင့်၊ အပြာ ရောင်၊ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သောအပြစ်ဆေး ကြောခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကိုဆေးကြောခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ခံရမည့်ပြစ်ဒဏ်မှန်သမျှကုန်ဆုံးစေပြီးသည့်နောက် ကောင်း ကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုတော်မူခဲ့သည်။ ဤသတင်းကောင်းမှာ  ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ 
 


ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံသည်အခါ ဗိမာန်တော်၏ ကုလား ကာ အဘယ်ကြောင့် စုတ်ကွဲသနည်း။ ဤအကြောင်းအရာကို နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ဆင်ခြင်ကြပါစို့

ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၌ထင်ရှားသောအပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အနီ ရောင်၊ချည်ကြိုးဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းနှင့်ကောင်ကင် နိုင်ငံသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသတင်းကောင်းသည် ယုံကြည်သူ တို့အတွက်ဖြစ်သည်။ထိုကြောင့်သခင်ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူပြီးလက်ဝါးကပ်တိုင် တွင်အသေခံသည့်အခါဗိမာန်တော်ကုလားကာစုတ်ကွဲရခြင်းဖြစ်သည်။ယေ ရှုကိုယုံကြည်သောသူတို့အဖို့ ဘုရားသခင်သည်ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် သ တင်းကောင်းကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ “အား- ယေရှုဟာ ဒါကြောင့် ကျွန် တော်အစားယောဟန်ရှေ့မှာဗတ္တိဇံခံယူခံတယ်၊လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာအ သေခံပြီးအပြစ်ရဲ့အဖိုးအခ၊သေခြင်းရဲ့အဖိုးအခကိုပေးဆပ်တော်မူခဲ့ တယ်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ သခင်ယေရှုအသေခံတဲ့အချိန်မှာ“အမှုပြီးပြီ”လို့ ပြောခဲ့ပြီးအဲဒီအခိုက်အတန့်မှာသူဟာကျွန်တော်တို့အတွက် ကောင်းကင် 
နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့လမ်းကိုဖွင့်ပေးခဲ့ပါလား။”
လူသားများနှင့်ဘုရားသခင်တို့ အကြားကာရံတားဆီးထားသော အပြစ်တံတိုင်းကြီးအားဖြင့်ဘုရားသခင်နှင့်ဝေးကွာနေသောသူများကိုကယ် တင်ရန်အတွက် သခင်ယေရှုဤလောကသို့ကြွလာတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် ယေရှု၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်၍တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ဘုရားသခင် ၏မဟာအမိန့်တော်နှင့်မေတ္တာတော်ပင် ဖြစ်လေသည်။ သခင်ယေရှုသည် ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကိုနာခံသည့် အနေဖြင့်လောက၏အပြစ် ကိုမိမိ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သို့တင်၍ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သခင် ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်လောက၏အပြစ်ကိုထမ်း၍ လက်ဝါး ကပ် တိုင်သို့သွားပြီးလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်း ကာအ သေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြည့်စုံစွာ လုပ်ဆောင်  ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ထိုအရာတို့သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီ ရောင်ချည်ကြိုးဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည့် အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းတည်းဟူသော အပြစ်သားများ၏အပြစ်မှလွတ်မြောက်ခြင်း နှင့်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်း စနစ် ပြည့်စုံစေသောလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုသည်ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းကို ပြည့်စုံစွာ လုပ်ဆောင်‌တော်မူခဲ့သည်။ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မည်သူမျှမဝင်သေး သော်လည်း ယခုတွင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တံခါးဖွင့်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထို ကြောင့်ဓမ္မဟောင်းကာလတွင်ယဇ်ပူဇော်ရန်အတွက်တိရစ္ဆာန်၏ခေါင်းပေါ် သို့လက်ကိုတင်၍အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းတံခါးသည် မပွင့်တော့ဘဲယခု ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းခဲ့သည်သူ၏သွေးတော်ကိုယုံသည့်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ ဖွင့် ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကုလားကာစုတ်ကွဲခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ပြည့်စုံ မှုထင်ရှားခဲ့သဖြင့် ယခုဘုရားသခင်သည် သခင်ဘုရား၏ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကိုသိ၍ယုံကြည်သောသူအားကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင် ခွင့်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ဗိမာန်တော်၏ကုလားကာစုတ်ကွဲရသည့်အကြောင်းရင်းမှာဤအကြောင်းကြောင့်ပင်ဖြစ်သည်။ 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာသွန်းလောင်းသောအသွေးကိုယုံ ကြည်သောယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ဝင်ရ မည်။အပြစ်နှင့်လုံး၀ ကင်းစင်သောသခင်ယေရှုသည် လောကသို့ကြွလာ၍ လူဇာတိကိုခံယူလျက်ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် အားလုံးကိုလက်ခံ‌တော်မူခဲ့သည်(မဿဲ ၃း၁၅)။ ထို့ပြင်၊ သခင်ယေရှုသည် 
မိမိခန္ဓာအသက်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက်အဖိုးအခ အဖြစ်ပေးဆပ်ခဲ့ရ ပြီးထာ၀ရအပြစ်ဖြေရာယဇ်ဖြစ်လာသည့်နောက် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော် သို့ ရောက်လာသောအခါ ခံရမည့်တရားစီရင်ခြင်းကို သခင်ယေရှုခံပေး တော်မူခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဗတ္တိဇံခံ ယူ ပြီး သွန်းလောင်းခဲ့သည့်ယေရှု၏အသွေးတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရမည်။ လူသားများကို အပြစ်မှကယ်ချွတ်ပြီး ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်သည့်လူများ ဖြစ် လာဖို့ရန် ယေရှုသည်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုချိုးဖဲ့ခြင်းဖြင့်ကောင်းကင်တံခါးကို ဖွင့်ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ 
ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလာ၍ကယ်တင်သည်အခါလက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းသက်သက် မဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိထားရမည်။လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံမှီ သုံးနှစ်အလို တွင် ယော်ဒန်မြစ်၌ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အပြစ်များကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့်ယေရှုသည် လူသားမျိုးနွယ် တစ်ရပ်လုံးအတွက် ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံကိုခံယူပြီးရောမ စစ်သားများ ၏လက်ချက်ဖြင့် ကားစင်အတင်အသတ်ခံတော်ခဲ့ပါသည်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ် တို့သည်လောကတွင် မမွေးဖွားသေးသော်လည်း ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းနှင့်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် အားလုံး ကိုဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ 
ယေရှုသည်ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကိုတစ်ကြိမ်တည်း လွှဲပြောင်းရယူဖို့ရန်အကောင်အထည်ဖေါ် ရ မည့်ကယ်တင်ခြင်းနည်းစနစ်ပင်ဖြစ်သည်။ သွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်း သည်သူတို့အပြစ်အားလုံး၏အဖိုးအခအတွက် ဆပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ယေ ရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့် အပြစ်မှကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင် ခြင်းတရားဝင်လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အပ်နှင်းတော်မူခဲ့သည်။ ဤအရာသည် ကျွန်ုပ် တို့သည် သခင်ဘုရား၏ပြည့်စုံသောယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြစ်သည်။ လူသားမျိုး နွယ်တစ်ရပ်လုံးအတွက် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ကယ်တင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တရားတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ ၏အပြစ်များကိုဆေးကြောကာ အပြစ်အတွက် တရားစီရင်ခြင်းမှလွတ် မြောက်စေခဲ့ကြောင့် သင်ယုံကြည်ပါသလား။
 


ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်အားဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး၏ အပြစ်များကိုယခုတွင် ဆေးကြောတော်မူခဲ့သည်

 
လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး၏ အပြစ်ကိုဆေးကြောပေးဖို့ရန်ယေ ရှုသည် ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍ယေရှု၏ ကယ်တင်ခြင်းအမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းကိုကြည့်သောအခါ လူထုအတွင်းနေ ထိုင်သည့်အသက်တာမှဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကိုချန်လှပ်ထားမည်ဆိုလျှင် ဤ ကမ္ဘာမတည်ရှိမီယေရှုအားဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်တရပ်လုံးအတွက် ကယ်တင် ခြင်းစီမံကိန်းသည်လှည့်ဖျားမှုတစ်ရပ်သာဖြစ်လိမ့်မည်။ကမ္ဘာမတည်မရှိမီ ကပင်လူသားများ၏အပြစ်များကိုယူတင်၍ဗတ္တိဇံခံယူကာအသွေးတော်ကိုသွန်းလောင်းတော်မူရန် ယေရှုသည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်တော်မူခဲ့သည်။ 
ဤအကြောင်းကြောင့် ယေရှုသည် လူသားများ၏ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူပြီး အပြစ်များကို လက်ခံတော်မူခဲ့ပါ သည်(မဿဲ ၁၁း ၁၁-၁၂၊ ၃း၁၅)။ ယေရှုသည် အပြစ်သားများ၏ ဒုစရိုက် အပြစ်များကိုဗတ္တိဇံခံယူသည့်ကယ်တင်ခြင်းနည်းစနစ်အားဖြင့် ဆေးကြော တော်မူခဲ့ပါသည်။ ယေရှုသည်အပြစ်သားများ၏ဒုစရိုက်အပြစ်များကို လက် ခံ၍စင်ကြယ်စေကာကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားအသေခံတော်မူ၍ ယုံကြည်သော သူများကိုအပြစ်များနှင့်အပြစ်တရားစီရင်ခြင်းမှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ဤနည်းစနစ် (ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း နည်းစနစ်)ဖြင့်ယေရှုသည်လူသားများ၏အ ပြစ်အားလုံးကိုခံယူ၍မိမိအပေါ် သို့တင်တော်မူ၍ အပြစ်ဒဏ်တရားစီရင် ခြင်းကိုခံယူကာလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်း လောင်းတော် မူခဲ့ပါသည်။“ယေရှုကလည်း အလုံးစုံသောတရားတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့် သင့်သည်ဖြစ်၍ယခုအခွင့် ပေးပါဟုပြန်ပြောတော်မူ၏” (မဿဲ၃း၁၅)။ ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်တွင်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းသည် အပြစ်သားအားလုံး၏ အပြစ်များအားလုံးကိုလက်ခံယူဆောင်သွားတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။
ညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့  သင်တို့သည် ဤအရာကို မျက်စိ ဖြင့် ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခြင်းမရှိ သော်လည်း ယေရှုသည် လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် ၂၀၀၀ခန့်က လောကသို့ ကြွဆင်းတော်မူ၍ အသက် (၃၀)တွင် ဗတ္တိဇံ ကိုခံ ယူတော်မူလျက် အသွေးတော်သွန်းလောင်းသည်ကိုယုံကြည်ကြပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ချို့တဲ့မှုများကိုသိလျက် ကမ္ဘာမတည်မရှိမီ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ရေနှင့်အသွေးတော်ကယ်တင်ခြင်း စီမံကိန်းကိုကြိုတင်ချမှတ် ထားခဲ့ပြီး ထိုအစီအစဉ်အတိုင်းယေရှုခရစ်တော်နှင့်ဗတ္တိဇံယောဟန်ကို စေ လွှတ်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းအမှုအ တွက်ပြည့်စုံစွာလုပ်ဆောင်တော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဤသမ္မာတရားအားလုံး ကိုသိ၍နားလည်စေရန်အတွက်ဘုရားသခင်သည် မိမိလူများကိုအသုံးပြု တော်မူလျက် ကျမ်းစာကိုရေးသားစေတော်မူခဲ့သည်။ နှုတ်ကပတ်တော် တွင် ဘုရားသခင်သည်ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းအလုံးစုံနှင့် လူသားများအ တွက်ပြည့်စုံလာမည့်အချက်များကိုရေးသားဖေါ်ပြထားသည်။ရေးသားထား သည့်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် ယေရှုသည်ယော်ဒန်မြစ်တွင် ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို သယ်ဆောင်တော်မူခဲ့ကြောင်း လူတိုင်းသိရှိနားလည်သဘောပေါက်ခွင့်ပေး တော်မူခဲ့သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အတွက်သခင် ယေရှုခံယူခဲ့ သည့်ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် မိမိအသွေးတော်သွန်းလောင်း တော်မူခြင်းကို ယခုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးယခုယုံကြည်ရကြမည်။ ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့သည်မျက်စိအားဖြင့်မမြင်ခဲ့ရသော်လည်း စိတ်နှလုံးအားဖြင့် ယုံ ကြည်နိုင်ကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေခံသည့်နေ ရာမှစစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပေါ်လာသည်။သခင်ယေရှုကသောတ် အား “ငါကိုမမြင်ဘဲယုံသောသူတို့သည် မင်္ဂလာရှိကြ၏”(ယောဟန်၂၀း၂၉) ဟုမိန့်တော်မူ၏။ ယေရှုသည်မိမိခံယူခဲ့သည့် ဗတ္တိဇံနှင့်သွန်းလောင်းခဲ့သည့် အသွေးတော်ဖြင့်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ ဤအကြောင်း ယုံကြည်သောသူအားလုံးကို ဘုရားသခင်သည်‌ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော် သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးတော်မူသည်။ 
ဤအကြောင်းကြောင့်ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံသည့်အခါ ဗိမာန်တော်၏ကုလားကာကို ဘုရားသခင်သည်စုတ်ကွဲစေတော်မူ ခဲ့သည်။ဘုရားသခင်နှင့်လူသားများကြားရှိ အပြစ်တန်တိုင်းကိုယေရှုသည် ဖြုတ်ချတော်မူခဲ့ပါသည်။ ယေရှု၏လုပ်ဆောင်ချက်သည် အပြစ်အားလုံး တန်တိုင်းကိုအပြီးအပိုင်ချိုးဖြတ်တော်မူခဲ့သည်။စိတ်နှလုံးထဲတွင်ဤရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ရုံဖြင့် တစ်စုံတစ်ယောက်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့အဖုံးအကာမရှိဝင်ရောက်နိုင်ရန် ကိုယ်တော်ကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်နှလုံးထဲတွင် ဤ သမ္မာတရားကိုယုံကြည်လျှင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ အမှန်ပင်ဝင်ရောက်ခွင့်ရ ရှိပြီးဖြစ်သည်။ထိုကြောင့် ဤသမ္မာတရားအတွက် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူး တော်ကိုချီးမွမ်းရမည် ဖြစ်သည်။ သို့မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် မိမိ နှလုံးသားဖြင့်ယုံကြည်မှသာလျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်နိုင် ကြမည် ဖြစ်သည်။  
ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသောအပြစ်သားများကိုကယ်တင်တော်မူရန် အ တွက် သခင်ယေရှုဤလောကသို့ ဖွားမြင်တော်မူခြင်းသည် မှတ်သား လောက်သောအဖြစ်အပျက်ဖြစ်မဟုတ်လော။ ဘုရားသခင်ကိုဖန်ဆင်ခြင်း ခံရသောအရာများနှင့်နှိုင်းယှဥ်ကြည့်လျှင် ကိုယ်တော်လုပ်ဆောင်ချက်များ သည် မှတ်သားစရာပင် ဖြစ်သည်။ အရာခပ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သော  ဖန်ဆင်းရှင်သည် သတ္တဝါများကိုဖန်ဆင်းခြင်းခဲ့သော်လည်း ဖန်ဆင်းရှင် သည် ဖန်ဆင်းခြင်းခံရသူကဲ့သို့ ဤလောကသို့ ကြွလာတော်မူ၍ လောက သားအားလုံး၏အပြစ်ကိုယူတင်ဆောင်ရွက်ကာဗတ္တိဇံကို ခံယူလျက်ကား စင်အတင်ခံတော်မူခဲ့သည်။ဤကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်အပျက်သည်အ အခြား လူများလုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာမဟုတ်ဘဲ ဘုရားသခင်တစ်ပါး တည်းသာ လုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ 
ဖန်ဆင်းရှင်သည် ဖန်ဆင်းခံရသည့်သတ္တဝါမည်သို့ ဖြစ်လာသ နည်း။ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသော ယေရှုသည်ယောဟန်၏ ဗတ္တိဇံကို ယောဒန်မြစ်တွင်ခံယူတော်မူလျက်လူသားများ၏ လူသားကိုယ်စားအသေ ခံတော်မူသည့်အထိကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သည့်အထိနိမ့်ချတော်မူခဲ့သည်။ ဤ အဖြစ်အပျက်သည်မည်မျှပင် အံဩဖွယ်ကောင်းလှ ပါသနည်း။ ထိုနေရာ တွင် အဆုံးသတ်ခြင်းမဟုတ်သေးဘဲယေရှုသည်မိမိကိုယ် ကိုနိမ့်ချခဲ့ပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်ရက်ရက်စက်စက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံခြင်း၊ အသွေးတော် သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်သေခြင်းတိုင်အောင်နာခံတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဤအရာ များသည်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်၊ ကရုဏာတော်နှင့်အလွန်ကြီးမား သည့်ကျေးဇူးတော်ပင်ဖြစ်သည်။ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး၏အပြစ်များကိုယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ အသွေးတော်သွန်းလောင်းမူခြင်းအားဖြင့် တစ် ကြိမ်တည်းဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဗိမာန်တော်ကုလားကာကို စုတ်ကွဲစေခဲ့ပြီး ယေရှုသည်(၃)ရက်မြောက်နေ့တွင်သေခြင်းမှ ရှင်ပြန် ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်သားများကိုဤသို့ကယ် တင်တော်မူခဲ့သည်။စကြာ၀ဠာနှင့်အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်း‌တော်မူခဲ့သည့် အလုပ်ထက်များစွာကြီးကျယ်သည့်လုပ်ငန်းမှာ အပြစ်သားများကိုအပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုမွေးဖွားခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်း၊ ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်စေခြင်းအမှုတို့သည် ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်၏လုပ်ဆောင်တော် မူချက်ပင် ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အား အပြစ်အား လုံးမှကယ်တင် တော်မူခဲ့ပါသည်။သခင်ယေရှုသည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအား ဖြင့်တစ်ကြိမ်တည်းလောကအပြစ်အားလုံးမှသင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို လွတ် မြောက်စေခဲ့သည်။ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့် မတ်သူများဖြစ်လာကြပြီး ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမည်။ ဘုရားသခင် သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခြင်းအပြည့်ကောင်း ကြီးမင်္ဂလာကိုပေး တော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ သင်ယုံကြည်ပါသလား။
ညီအစ်ကိုမောင်နှမ အပေါင်းတို့၊သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည် အပ္ပါယ်ငရဲ ထဲသို့ပစ်ချခြင်းခံရမည့်သူများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိအပြစ် ကြောင့်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရမည့်သူများ၊ဝမ်းနည်းခြင်းအထဲတွင် အသက်ရှင်ရ မည့်သူများဖြစ်သော်လည်း သခင်ယေရှုသည် ကမ္ဘာမတည်မရှိမီစီစဉ်ထား သည်အတိုင်းကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြင့် အပြစ်ထဲမှကျွန်ုပ်တို့အား ကယ် တင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘဲအပြစ် များအလယ်တွင်တိုင်လျက်အသက်ရှင်ခြင်း၊မြည်တမ်းမှု၊ ခါးသီးမှုနှင့်ကျိန် ခြင်း၊ အမင်္ဂလာများရှိစေကာမူ သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အား လုံးကိုဆေးကြောတော်မူပြီဖြစ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ရမည့်သူများဖြစ်သည်။ထိုကြောင့်သခင်ယေရှုသည်ကယ်တင်ရှင်ဘုရား ဖြစ်တော်မူသည်။ 
ယေရှုသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုချပေးတော်မူ ခဲ့သည်သာမက အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကိုပါ အာမခံချက်ပေးတော်မူခဲ့ သည်။ ယေရှုသည်ကယ်တင်ရှင်သခင်ဘုရားဖြစ်တော်မူသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေရာတွင်လောကအဖြစ်ကိုယူဆောင်ကာ ကျွန်ုပ်တို့နေရာတွင်အသေခံ တော်မူခြင်းအားဖြင့် ပြည့်စုံသောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူခဲ့ပါသည်။
 

ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းကို သင်သည်ယုံကြည်ပါသလား။
 
ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သည့်ဗတ္တိဇံနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှသွန်း လောင်းတော်မူသောအသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် လုံးလုံးလျားလျားလွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရရှိကြသည်။ အပြစ်သားများ သည် ယေရှုအားကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ရန်အတွက် ဗတ္တိဇံနှင့်လက် ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်းကို ဆင်ခြင်ပြီးဤ နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှသာလျှင်ပြည့်စုံ သည့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိသည်ကိုသူတို့ ယုံကြည်ရမည်။ 
မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ် တိုင်တွင်အသေခံတော်မူခြင်းကို သင်ယုံကြည်သလား။ ယောဟန်ထံမှသ ခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကိုလျစ်လျူရှုလျက်ငြင်းပယ်သလား။ အပြစ်သားများ၏ အပြစ်ဒုစရိုက်များအားလုံးယူဆောင်သွားတော်မူရန်အတွက် သခင်ယေရှုခံ ယူတော်မူသော ဗတ္တိဇံခံယူြခင်း၊ အပြစ်များအတွက် တရားစီရင်ခြင်းဖြစ် သောအသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့်ခံစားရသောကားတိုင် တင်အသေခံတော်မူခြင်းကြောင့် ဘုရားသခင်တောင်း ဆိုတော်မူသော ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားပြည့်စုံပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သင်နှင့်ကျွန်တော် တို့သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်သောအခါ ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အတွက်  သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံတော်မူခြင်းနှင့်ကားတိုင်ပေါ်တွင်သွန်းလောင်းတော် မူသောအသွေးတော်နှစ်ပါးစလုံးကိုယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်သွန်းလောင်း ခြင်းလိုအပ်ချက်ကို နှုတ်ကပတ်တော်တွင် ရေးသား‌တော်မူခဲ့သော်လည်း ယနေ့တိုင်ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်အတွက် ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်မှအ သွေး တောကိုယုံကြည်ခြင်းသာကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်ကြောင်း ဘုရားသခင် အခိုင်အမာမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ အကယ်၍သင်သည် ဤအရာနှစ်ခုစလုံးတို့ ကိုမယုံကြည်ခဲ့လျှင် သင့်ယုံကြည်မှုကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ရမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍သင်သည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာသွန်းလောင်း‌တော်မူသောအ သွေးတော်တစ်ခုတည်းသာယုံကြည်လျှင်လူအများရှေ့မှောက်တွင် သခင် ယေရှုလုပ်ဆောင်တော်မူသောသန့်ရှင်းသောအမှုအရာများ လက်လွတ်ဆုံး ရှုံးသွားခြင်းအချည်းနှီးသက်သက် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍သင်သည် ထိုသို့ သောယုံကြည်ခြင်းသာရှိမည်ဆိုလျှင် သင်သည်မှားယွင်းသောယုံကြည်မှု ကိုစွန့်ပစ်၍နောက်သို့ပြန်လှည့်ကာ ကျမ်းစာဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းစစ် မှန်သောယုံကြည်ခြင်းရှိရမည် ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း မရှိဘဲလျက် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်ရှိမည် လော။ သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံတော်မမူလျှင် အပြစ် အတွက်ကိုယ်‌တော်အသေခံတော်မူခြင်းသည် အဓိပ္ပါယ်မရှိတော့ပေ။
ညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့အကယ်၍ သင်သည် အကြွေးစာ ရင်းမှသင်၏နာမည်ကို ဖျက်ပစ်ပြီးလျှင်အကြွေးရှင်အားထိုအကြွေးကို ထပ် မံဆပ်စရာမလိုတော့ပေ။အကြွေးရှင်သည်လည်းအကြွေးရရန်ရှိသောသူ ထံ မှ တင်နေသည့်အကြွေးပမာဏကို ပြည့်စုံစွာလက်ခံရရှိမှသာလျှင် ထိုသူ ၏နာမည်ကို အကြွေးရရှိမည့် စာရင်းမှပယ်ဖျက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုနည်းတူ စွာကျွန်ုပ်တို့ပေးဆပ်ရမည့်အကြွေးကိုယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ဒုစရိုက်အားလုံးကိုခံယူပြီး အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့် ထိုအရာတို့ကို ရှင်းထုတ်ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ 
သခင်ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အ ပြစ်ကိုသယ်ဆောင်လျက်အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာ ထိုအပြစ်များအ တွက်သခင်ယေရှုသည်တရားစီရင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်။ အကြွေးပေးဆပ် ရန် အကြွေးပမာဏနှင့်လျော်ညီသော တန်ဖိုးရှိသည်အရာတစ်ခုခုကို ယူ ဆောင်လာ၍ အကြွေးရှင်အားပေးလိုက်တော်မူခဲ့သည်။ အကြွေးဆပ်ရ မည့်သူသည် ငွေမယူဆောင်ဘဲ ကြွေးရှင်အားနာမည်စာရင်းထဲမှနာမည်ကို ပယ်ဖျက်ပေးပါမည်ဟု တောင်းဆိုနေမည်ဆိုလျှင် ပယ်ဖျက်ပေး၍ရနိုင် မည်လား။ သူတို့သည် မည်မျှပင်ပြင်းထန်စွာနာမည်ကိုစာရင်းမှပယ်ဖျက်ဖို့ တောင်းဆိုစေကာမူ သူတို့၏နာမည်များသည် မှတ်တမ်းစာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ၍ရမည် မဟုတ်ပေ။
အကြွေးတင်နေသည့် အကြွေးပေးဆပ်စရာရှိသည့်ငွေကြေးပမာ ဏကို အမှန်တကယ်ပေးဆပ်ခြင်း ရှိမှသာလျှင်ထိုအကြွေးသည်ကြေသွား သကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်သားများ၏အပြစ်ကို ဆေးကြောခြင်းခံဖို့ရန် ကျွန်ုပ် တို့စိတ်ထဲတွင်ယုံကြည်ထားရမည့်အချက်မှာ-ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအား ဖြင့် သူသည်လောကသားများ၏အပြစ်ကို လက်ခံပြီးထိုအရာများသည် ကိုယ်တော့်အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးခြင်းခံရသည်။ 
ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ထံမှ နှစ်ခြင်းခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အ ပြစ်အားလုံးသည် ယေရှုအပေါ်သို့ သက်ရောက်သွားပါသည်။ ဗတ္တိဇံဆရာ ယောဟန်ထံမှ ဗတ္တိဇံကိုခံယူ၍လောက၏အပြစ်အားလုံးကို သယ်ဆောင် လျက်လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့သွားပြီးအသွေးတော်သွန်းလောင်း၍ အသေခံ တော်မူခဲ့ပါသည်။ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံခြင်း၊ကယ်တင်ခြင်းရရှိရန်ပြစ် ကြွေးအား လုံးပေးဆပ်ကျေအေးစေခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုယေရှုအပေါ်သို့ ယူဆောင်သွားခြင်းနှင့် ကယ်တင် တော်မူခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိ ကြောင်းသက်သေထူနိုင်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိနှလုံးသားဖြင့် သခင် ယေရှုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသောအမှုအရာများယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယခုတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ရရှိကြသည်။ အကြောင်းမှာ၊ ဗတ္တိဇံ ခံခြင်းနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားဘဝသစ် ကိုပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ 
ယေရှုသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံသည့်အခါသန့်ရှင်း ရာဌာန၏ကုလားကာနှစ်ခြမ်းကွဲသွားခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ ကျောက် တုံးကျောက်ခဲများလှိမ့်လှန်ခံရခြင်း၊ သင်္ချိုင်းဂူများပွင့်လာခြင်းနှင့် အိပ်ပျော် နေသည့်ရှေးသန့်ရှင်းသူများပြန်ရှင်လာခြင်းစသည့် အဖြစ်အပျက်များဖြစ် ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်များအားဖြင့် ခရစ်တော်သည် လူသားများ ၏အပြစ်ကို ဆေးကြောသုတ်သင်ပေးခဲ့ပြီး နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံ ကြည် သောသူတို့အားဘုရားသခင်သည် ထမြောက်စေတော်မူမည့်အကြောင်း သက်သေပြသခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည် ယေရှုကိုသေခြင်းမှပြန်လည်ရှင် ပြန်ထမြောက်စေတော်မူသကဲ့သို့ယေရှုကိုယုံကြည်သောသူတို့ကိုပြန်လည် အသက်ရှင်စေလိမ့်မည်။ ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်မှ ကယ်တင်ခဲ့ခြင်း တစ်ခုတည်းသာမကဝိညာဉ် သေနေသောကျွန်ုပ်တို့အား အသက်သစ်ကို ပြန်၍ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်တွင် အသေခံခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ အားဘဝသစ်ကိုပေးအပ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မိမိသန့်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ဝင်ခွင့်နှင့်အစဉ်အမြဲနေထိုင်ခွင့် ပေးတော်မူခဲ့ သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကို အမှန် ချီးမွမ်းနိုင်ကြသည်။ 
အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရသောသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင် ခွင့်ရလိမ့်မည်။ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ဝယ် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရသည်ကို ယုံကြည်သောသူသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိပြီး ထိုနေရာတွင် အမြဲနေရလိမ့်မည်။အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရသောသူသည်ကောင်းကင်နိုင် ငံကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် သောသူသည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုခံရသဖြင့်ထိုအရာနှစ်ခုသည် သီးခြားစီ မံ မဟုတ်ဘဲတစ်ခုတည်းဖြစ်သည်။ 
အကယ်၍ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူအားလုံးသည်ယုံကြည်သည်နှင့်တပြိုင်နက် ဒုတိယမွေး ဖွားခြင်းခံရပါသည်။အပြစ်သားများသည်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကိုခံရသည့် အချိန်တွင်ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်လာကြပြီးမိမိသားသမီးများအတွက်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအခမဲ့ပြင်ဆင်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် မိမိကိုယ်ကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းကြောင့် မဟုတ်ပေ။ ကယ်တင်ခြင်း ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပေး တော်မူ၍  ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အားဆုကျေးဇူးအဖြစ်ပေးအပ်တော်မူခဲ့ သည်။  
သခင်ယေရှုသည်လောကသို့ကြွလာခဲ့ပြီးဗတ္တိဇံကိုခံယူ၍ အသွေး တော်သွန်းလောင်းခဲ့သည်ဆိုသည့်အချက်မှာမှန်ကန်သောစကားဖြစ်သည်။ ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံသည့်အခါ ယေရှုသည် မိမိ ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်အားလုံးကို သယ်ဆောင်သွားတော် မူခဲ့ပါ သည်။ယေရှုသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မမူမီ ယောဟန် လက်မှဗတ္တိဇံခံယူခဲ့ရပြီးလောကသားအားလုံး၏အပြစ်ကိုသယ်ဆောင်သွား တော်မူခဲ့ပါသည်။ အပြစ်၏ခဏတာသေခြင်းပေတည်းဟူသော ပညတ်  တရားအတိုင်းအပြစ်စီရန်ခြင်းခံယူရန်သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံ ယူခြင်း ဖြင့် လောက၏အပြစ်အားလုံးကို ထမ်းရွက်သွားတော်မူခဲ့ပါသည်။ ယေရှု သည်လူသားမျိုးနွယ်တို့အားကယ်တင်ဖို့ရန်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် လောက၏ အပြစ်အားလုံးကိုသယ်ဆောင်လျက် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ‌  တော်မူခဲ့ပါသည်။ 
ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေသက်ခြင်းခံရသည့်အခါ ယုဒလူမျိုးများကကိုယ်တော့်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ရိုက်ထားခြင်းမ ဟုတ်ပေ။  ရောမစစ်သားများကလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် ရိုက်သတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ် သည်။  ယေရှုသည်တစ်ပါးအမျိုးသားစစ်သားများဖြင့်လက်ဝါးကပ်တိုင် တွင် ရိုက်သတ်ခြင်းခံတော်မူခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏အပြစ်အတွက် အသွေးတော်သွန်းလောင်း၍“အမှုပြီးပြီ”ဟုယေရှုကကြွေးကြော်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်သည် ယေရှု၏နောက်ဆုံးထွက်သက်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန် တွင် ဗိမာန်တော်ကုလားကာသည် အထက်စွန်းမှအောက်စွန်းတိုင်အောင် စုတ်ကွဲခဲ့ရပါသည်။ထိုမျှမကမြေငလျင်တုန်လှုပ်ခြင်း၊ ကျောက်တုံး ကြီးများ လှိမ့်လှန်ခံရခြင်း၊ သင်္ချိုင်းဂူများပွင့်ထွက်သွားခြင်း၊ အိပ်ပျော်နေသည့် ရှေး သန့်ရှင်းသူများသည်ခန္ဓာအားဖြင့် သေရာမှပြန်လည်ရှင်ပြန် ထမြောက်ခဲ့ ကြပါသည်(မဿဲ၂၇း၅၁-၅၂)။ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံ တော်မူသည့်အချိန်တွင်ရောမစစ်သားများ၊ စစ်ဗိုလ်မှူးများက “ဤသူကား၊ ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်တော်မူ၏”(မဿဲ၂၇း၅၄)ဟုသက်သေခံခဲ့ကြသည်။ ယေရှုသည် အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်တော်မူ ကြောင်း ဘုရားသခင်သည် ဤတစ်ပါးအမျိုးသားစစ်သားများ၏နှုတ်ကို ဖွင့်၍သက်သေခံစေတော်မူခဲ့သည်။ 
ယခုအခါ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သော သူများမှလွဲ၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် စစ်မှန်သောသတင်းကောင်းကို သက် သေခံနိုင်သောသူမရှိပါ။ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းအားဖြင့်လူ တိုင်းအသက်တာပြောင်းလဲမှုရှိကြသည်။လူတို့သည် ယေရှုထံမှအပြစ်ဆေး ကြောခြင်းကိုရရှိသောအခါ ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပြုလိုက်ရသော်လည်း အ သက်တာပြောင်းလဲလာကြကာ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် ကျိန်းဝပ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း ကိုခံ ရသောဖြောင့်မတ်သူ၏စိတ်နှလုံးသည်နေ့စဉ်ပြောင်းလဲမှုရှိပြီးဘုရား သခင် ၏ အသင်းတော်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုအခိုင် အမာ ကြားသိရပါသည်။ သူတို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားရသည့်အခါ ယေ ရှုကိုချီးမွမ်းသူတို့ချီးမွမ်းသည့်သီးချင်းစာသားများသည်သူတို့၏ စိတ်ကိုတို့ ထိပြီး နေ့တိုင်းသူတို့၏စိတ်နှလုံးသည် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းခံရသည်။ ဖြောင့် မတ်သောသူများသည်အစဉ်မပြတ်စိတ်နှလုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုခံရခြင်း နှင့်မိမိကိုယ်ကိုမိမိရှင်းလင်းစွာပြောင်းလဲမှုကိုခံစားကြရပါသည်။
ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်လာ၍ ပြောင်းလဲကြောင်းမိမိကိုယ်ကိုသိ သောမယုံကြည်သူသည် သူတို့၏စစ်မှန်သော ကယ်တင်ခံရကြောင်း သက် သေခံလာကြပါသည်။ “သူတို့သည် အမှန်အကန်ကယ်တင်ခြင်းရရှိခဲ့ကြ သည်။ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏လူခရစ်ယာန်အစစ်အမှန်များဖြစ်ကြ သည်။”ထိုနည်းတူ၊ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို မိမိကိုယ်ကို သက် သေပြခြင်းတစ်ခုတည်းသည်စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်း မဟုတ်ပေ။ ယေရှု သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူသည့်အခါ ဘုရားသခင်၏ သားတော်သည်အပြစ်သားများကို လောကအပြစ်များမှကယ်တင်တော်မူခဲ့ ပြီးသည့်အကြောင်းကိုရောမစစ်ဗိုလ်စစ်သားများက သက်သေခံခဲ့ကြပါ သည်။ ထိုနည်းတူ၊ ယေရှုသည်ရေနှင့်သွေးတော်သတင်းကောင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်အားလုံးမှကယ်တင်တော်မူခဲ့ကြောင်း ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင်သက်သေခံတော်မူခဲ့သည်။ 
 


နတ်ဆိုးများတောင်လက်မြှောက်အရှုံးပေးသောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် သတင်းကောင်း

 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို နတ်ဆိုးများသည်လည်း  အရှုံးပေးစေလောက်သည့်ကယ်တင်ခြင်းတရားဖြစ်သည်။ ယေရှုအသေခံ တော်မူစဉ် “အမှုပြီးပြီ”ဟုကြွေးကြော်သည့်အခါ နတ်ဆိုးသည် ဤသို့ပြော လိမ့်မည်။ “အား ဒီအရာတော့ အကြီးအကျယ်သိက္ခာချခြင်းခံနေရပြီပဲ။ ကျွန်တော်လည်းဘာမှ မတတ်နိုင်တော့ဘူး။  သူလုပ်တာ မှန်တယ်။ ကမ္ဘာ ပေါ်မှာအပြစ်လုံးဝမရှိနိုင်တော့ဘူး။ လူတိုင်းချွင်းချက်မရှိအပြစ်ကင်းစင်သူ တွေဖြစ်ကြတယ်။ ဒီအချက်ကကျွန်တော့်စိတ်ကို တအားထိခိုက်စေပေ မယ့် အဲဒီအရာအတွက် ငါလည်း ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူး။”
တစ်နည်းအားဖြင့် ယေရှုပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သော ကယ်တင် ခြင်းကိုနတ်ဆိုးသည်ပင်လျှင် ငြင်းပယ်စရာမရှိဘဲအသိအမှတ်ပြုရတော့ သည်။သို့သော် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကိုခံရသည့်ယုံကြည်သူများအား ယုံ ကြည်ခြင်းဖြင့် အသက်ရှင်သည့်အခါဤသမ္မာတရားကိုဖုံးကွယ်နိုင်ရန် နတ် ဆိုးတို့သည်ကြိုးစားလျက်ရှိသေး၏။ ယေရှုပြည့်စုံစေခဲ့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်သတင်းကောင်းကိုကြည်သူများသည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးများ ဖြစ်ကြသဖြင့် သူတို့သည် ကိုယ်တော့်အတွက် အသက်ရှင်ကြိုးပမ်းနေကြ ခြင်း ဖြစ်သည်။သို့သော် နတ်ဆိုးများက အပြစ်ကျေးကျွန်ခံရမည်သူအ နည်းငယ်သာရှိလိမ့်မည်ဟု သိကြသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏အမှုတော် ဆောင်များသည် ဤသမ္မာတရားကို ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားသို့ဟောပြော သက်သေခံခြင်းမပြုရန် ပိတ်ပင်တားများဆီးကြသည်။ 
အကယ်၍ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော်သတင်းကောင်းယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့်အပြစ်လွှတ်ခြင်းခံရသောသူများသည် ထိုသမ္မာတရားကို ဟောပြော၍ များစွာသောလူများတို့သည် အပြစ်လွှတ်ခြင်းအခွင့်ခံရကြသည်။ ထိုသို့ဖြစ် ရန် စာတန်သည်အလိုမရှိ၊ သဝန်တိုသောကြောင့် လူသားများအားနည်း ချက်များကို လက်ညှိုးထိုးပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မည်သူမျှသခင် ယေရှု၏နောက်တော်သို့မလိုက်လျှောက်ရန်အတွက် စာတန်သည် တားဆီး ပိတ်ပင်လျက်ရှိသည်။ 
စာတန်သည်လူတို့၏စိတ်ထဲတွင် “ယေရှုကို သတ်လိုက်ပါ”ဟု တိုက်တွန်းပြီး ယေရှုကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေသတ်စေခဲ့သည်။ သို့ သော်ယေရှုလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူလျက်“အမှုပြီးပြီ”ဟု ကြွေးကြော်‌တော်မူသောအခါအရာခပ်သိမ်းအဆုံးသတ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း နတ်ဆိုးတို့သည် သဘောပေါက်ခဲ့ပါသည်။စာတန်သည်ဤအရာကြောင့် တုန်လှုပ်ချောက်ချားခဲ့ပါသည်။ မည်သို့ပင်တားဆီးမှုကြုံတွေ့ရစေကာမူ သခင်ယေရှုသည်ယောဒန်မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင် တွင် အသေခံတော်မူခြင်းဖြင့်လူသားများအားအပြစ်နှင့်အပြစ်တရားစီရင် ခြင်းမှ ပြည့်စုံစွာကယ်တင်‌တော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ နတ်ဆိုးတို့သည် ဤဘု ရားသခင်၏ညဏ်တော်ကိုမသိကြပါ။ ယေရှုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေသတ်နိုင်မည်ဆိုလျှင်ကိစ္စပြတ်ပြီဟုနတ်ဆိုးတို့သည် ထင်ခဲ့ကြသော် လည်းထိုအတိုင်းမဖြစ်ပေ။  ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်လောကအပြစ် အားလုံးကိုယူတင်ဆောင်ရွက်ကာ မိမိခန္ခာကိုယ်ဖြင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် တွင်အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားများ၏အပြစ်ကို အားလုံးဆေး ကြောသန့်စင်စေတော်မူခဲ့သည်။ 
ယေရှုသသည်ခန္ဓာကိုယ်အသေခံခြင်းဖြင့် အပြစ်၏အဖိုးအခကို ပေးဆပ်တော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်လူအထဲတွင် အပြစ်တရားလုံးဝ မရှိတော့ပေ။ အကြောင်းမှာ အကြောင်းမှာ ပညတ်တရားအရ - အပြစ်၏ အခကားသေခြင်းပေတည်းဟုလာသည်ဖြစ်၍ ယေရှုသည်အပြစ်သားများ အတွက်ကိုယ်စားပြုအသေခံတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ယေရှုသည် အပြစ်သား များ၏ အပြစ်အားလုံးကို သယ်ဆောင်ကာ ယောဒန်မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံခံလျက် အပြစ်သား များကိုယ်စားအသေခံတော်ခဲ့ပါသည်။ 
“အမှုပြီးပြီ။” ဤစကားသည် ယေရှု၏နောက်ဆုံးထက်သက်တွင် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှကြွေးကြော်ခဲ့သည့် စကားဖြစ်သည်။ ယေရှုအသေခံ ပြီးနောက်နတ်ဆိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့အား “မင်းအပြစ်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလား” ဟူ၍မပြောနိုင်တော့ပေ။ သခင်ယေရှု၏မွေးဖွားခြင်း၊ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံခြင်း၊ အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့် သေ ခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း တို့ဖြင့်ယေရှု၏ရှေ့မှောက်တွင်စာတန်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပါ သည်။နတ်ဆိုးသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်ပြုလုပ်စေပြီး ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်ပျက်အောင်အစဥ်အမြဲကြိုးစားသော်လည်း သခင်ယေရှုသည် လူသား များ၏အပြစ်များကိုဆေးကြောတော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် စာတန်မာရ် နတ်သည် နောက်ဆုံးအလွဲသာမရှောင်သာတော့ဘဲလက်‌မြောက်အရှုံးပေး ရပါသည်။ 
ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်၏ အသွေးတော်ကိုသင်သည် ယုံကြည်ပြီးနောက်သင်၌အပြစ်ရှိသေးသလား။မရှိတော့ပေ။အသွေးအသား ၏ဆင်ခြင်တုံတရားတစ်ခုတည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အပြစ်မရှိတော့ပါဟု ပြော၍မရပေ။ သို့သော်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်မရှိတော့ပါ ဟုရဲဝံ့စွာကြော်ငြာနိုင်ကြပြီ။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးကို သယ်ဆောင်၍ယော်ဒန်မြစ်တွင် ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်း၊လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားအသေခံတော်မူခြင်းအား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ဟု သင်ယုံကြည်ပါသလား။ ဤ သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယခုကျွန်ုပ်တို့၌အပြစ် မရှိတော့ပါဟု သင်ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။အမှန်တကယ်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်အပြစ် တစ်ခက်မျှပင်မကျန်တော့ပေ။ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်မှောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျေးဇူးတင်တတ်သောနှလုံးသားများ ပေါက်ဖွားလာပြီးယုံကြည်ခြင်းနှင့်အတူကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်ကြပါသည်။ 
“ဘုရားသခင်ကျွန်တော့ယုံကြည်ခြင်းဟာမကြီးမားဘူး။ မုံညှင်း စေ့လောက်သေးငယ်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါစေကိုယ်တော့်ကျေးဇူးတော် ကိုချီးမွမ်းနေဦးမည်ဖြစ်တယ်။ ကျွန်တော်ဟာကိုယ်တော်ရဲ့ကြီးမားတဲ့ မေတ္တာကိုပြန်မပေးဆပ်နိုင်ပေမယ့်ကိုယ်တော်ကျွန်တော့စိတ်ထဲသို့ကြွလာပြီး ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်လက်ခံစေပြီး အခုဆိုရင် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲမှာ ကိုယ်တော်၏မေတ္တာကို ထားနိုင်ပါပြီ။ နေ့ တိုင်းကျွန်တော်နှင့်အတူ ကျွန်တော့စိတ်ထဲမှာ သခင်ဘုရားကျိန်းဝပ်တော် မူတဲ့အတွက် ကိုယ်တော့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဤသို့ဖြင့် သခင်ဘုရား သည် ကျွန်ုပ်တို့အားကျေးဇူးတင်တတ်သည့် နှလုံးသားကိုပေးတော်မူပါ သည်။သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနေ့စဉ်ကောင်းကြီးပေးတော်မူသည်။ 
ကျွန်ုပ်တစ်ဦးတည်းသာမက ဤပြည့်စုံသော ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားကို ကြား၍ယုံကြည်သော သူတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်အ ပြစ်မရှိတော့ပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သော ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိသဖြင့် ဘု ရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်ကြသည်။ ယေရှု၏ဖွားမြင်တော်မူခြင်း၊အ သွေးသွန်းလောင်းတော်မူခြင်းနှင့်ချီဆောင်ခြင်းခံတော်မူခြင်းနှင့် ဤသမ္မာ တရားကိုယုံကြည်ခြင်း စသည်တို့ကို ယုံကြည်ခြင််းမရှိလျှင် မိမိအပြစ်များ အားလုံးမှကယ်တင်ခြင်းရရှိနိုင်မည့်နည်းလမ်းမရှိသည်ကိုနားလည်သဘော ပေါက်ရန် ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသည်။ 
တမန်၄း၁၂တွင်“ထိုသခင်၏နာမတော်မှတစ်ပါးငါတို့ကို ကယ် တင်နိုင်သောနာမတစ်စုံတစ်ခုမျှကောင်းကင်အောက် လူတို့တွင် မပေါ်မရှိ” ဟုမိန့်ဆိုထားပါသည်။  ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည် ကြပါသည်။ ဤစကားကို ယုံ ကြည်သောသူသည်ကျေးဇူးတင်တတ်သော နှလုံးသားရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲတွင် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်း ခြင်းရှိသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ခြင်းကိုပေးအပ် တော်မူ၍ကျေးဇူးတင်တတ်သောနှလုံးသားကိုလည်းပေးအပ်တော်မူသည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ထာ၀ရအသက်ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့မျှမတတ်နိုင်သော်လည်း ဤကြွယ်၀ပြည့်စုံသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပေးထားသည်ဖြစ်၍ထိုမေတ္တာတော်တွက် ကျေးဇူး တော်ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေနိုင်ကြသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် မုံညှင်းစေ့လောက်သေးငယ်စေ ကာမူယေရှုပြုခဲ့သည့်အမှုကို ကျွန်ုပ်တို့ စိတ်ထဲတွင် စွဲမြဲစွာယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရကြပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကယ်တင်ခြင်းအ တွက်မည်သည့်အရာမျှလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူ ကယ်တင်ခြင်းကိုအခမဲ့ရယူလက်ခံဖို့ရန် ကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ် သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ပိုင်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေ လွှတ်ခြင်းမခံစားရကြပေ။ ဘုရားသခင်ကိုယ်နှိုက်က ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များ အားလုံးကို သန့်ရှင်းစွာဆေးကြောပေးတော်မူ၍ ယုံကြည်သောသူများအား မိမိကယ်တင်ခြင်းကိုပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ယခုတွင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင် ရမည့်အရာတစ်ခုမှာ အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် လက် ခံခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ 
ကိုးရီးယားစကားပုံတစ်ခုရှိပါသည်။”မေတ္တာလက်ဆောင်များများလိုချင်ရင်ကတုံးရိတ်ပြီးသွားရလိမ့်မည်။”အင်္ဂလိပ်စကားပုံအရဆိုလျှင်“အခ မဲ့စားရသည့်နေ့လည်စာမရှိ”နှင့်တူသည်။ ဤစကားအလွန်ပင်မှန်ကန်မှုရှိ သည်။ ဘ၀တွင်မည်သည့်အရာကိုမျှ အခမဲ့မရနိုင်ပေ။ တစ်စုံတစ်ရာအဖိုး အခမပေးထားဘဲရရှိဖို့မျှော်လင့်သူအားကျွန်ုပ်တို့ပျက်ယယ်ပြုသင့်ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ-ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ကယ်တင်ခံရ၍ ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနိုင်ခြင်း မှာလူတိုင်း အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ကတုံးတုံး၍လက်ဆောင်များစွာခံယူ ခြင်းသည်လူ အမြင်တွင်သင့်တော်ခြင်းမရှိသော် လည်းဝိညာဉ်ဆိုင်ရာက တုံးတုံးခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏လက်ဆောင်ရယူခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တွင်ကောင်း ကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် အပြစ် ကင်းမဲ့လျက်ရှိ သည်ကိုဘုရားသခင်ပျော်ရွင်မှုရှိကြောင်းထိုသို့ရှိသည်ကိုတွေ့မြင်သောအခါ မိမိလက်မောင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အား ဖက်ထားတော်မူမည်ဖြစ်ကြောင်း အား လုံးသဘောပေါက်ဖို့ရန်ကျွန်ုပ်ဆုတောင်းပါသည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏အခမဲ့လက်ဆောင်ကိုမြတ်နိုးကြ ပါသည်။ သခင်ယေရှုလောကသို့ကြွလာပြီး ရေ၌ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းလက်ဝါး ကပ်တိုင်ပေါ်တွင် မိမိအသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းတို့အားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တံခါးကိုဖွင့်ခြင်းအတွက် ကျွန်ုပ်တို့သည် မည်သို့မျှမ တတ်နိုင်သော်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်ပါသည်။ အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနမှ ကုလားကာကိုအထက်စွန်းမှအောက်စွန်းတိုင်အောင် စုတ်ကွဲစေပြီးကောင်း ကင်နိုင်ငံတော်တံခါးကိုဖွင့်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သို့မျှမတတ်နိုင် သော်လည်းကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်ပါသည်။ အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနမှကုလား ကာကို အထက်စွန်းမှအောက်စွန်းတိုင်အောင်စုတ်ကွဲစေပြီး ကောင်းကင် နိုင်သို့ဝင်ဖို့ရန်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုစိတ်ထဲမှယုံကြည်ခြင်း ဖြင့် ကိုယ်တော်သည်တစ်စုံတစ်ယောက်အား ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုပေး အပ်တော်မူနိုင်သည်။ 
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ မိမိအသွေးတော်သွန်းလောင်း ခြင်း၊ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း စသည့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့် အပြစ် ဆေးကြောခြင်းတံခါးကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဖွင့်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါသည်။