Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၁ - တဲတော်အကြောင်း

[အခန် 11-17] ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တော်ပေါ်က အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်း ယဇ်ပူဇော်ခြင်း (ထွက်၂၅း၁၀-၂၂)

ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တော်ပေါ်က အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်း ယဇ်ပူဇော်ခြင်း
(ထွက်၂၅း၁၀-၂၂)
“အလျားနှစ်ထောင်ထွာ၊အနံတထောင်ထွာ၊စောက်တထောင်ထွာ ရှိသော သေတ္တာကို၊ အကာရှသား နှင့်လုပ်၍၊ သေတ္တာအတွင်းအပြင်ကို ရွှေ စင်နှင့်မွမ်းမံရမည်။သေတ္တာအပေါ်နားပတ်လည်၌ကွပ်သောရွှေတန်ဆာကို လည်း လုပ်ရမည်။ ရွှေလေးကွင်းကို သွန်း၍၊ သေတ္တာလေးထောင့်၌ တ မျက်နှာနှစ်ကွင်းစီတပ်ရမည်။ အကာရှသားထမ်းဘိုးကိုလုပ်၍ ရွှေနှင့်မွမ်းမံ ပြီးမှသေတ္တာထမ်းစရာတို့ တဘက်တချက် ရွှေကွင်းထဲသို့ လျှိုထားရမည်။ ထိုထမ်းဘိုးကိုလည်း သေတ္တာရွှေကွင်းထဲက မနှုတ်အစဉ်ရှိစေရမည်။ ငါ ပေးသောသက်သေခံချက်ကို ထိုသေတ္တာထဲမှာထားရမည်။ အလျားနှစ် ထောင်ထွာ၊အနံတထောင်ထွာရှိသော သေတ္တာအဖုံးကိုလည်း ရွှေနှင့်လုပ်ရ မည်။ ရွှေခေရုဗိမ်နှစ်ပါးကိုလည်း သေတ္တာအဖုံးတွင် အလျားတဘက်တ ချက်၌ ထုလုပ်ရမည်။ ထိုခေရုဗိမ်နှစ်ပါးကို သေတ္တာဖုံးကိုယ်ထဲက ထုတ်၍ သေတ္တာဖုံးအပေါ်၌ တဘက်တပါးစီလုပ်ပြီးလျှင် ခေရုဗိမ်နှစ်ပါးတို့သည် မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ သေတ္တာဖုံးကိုရှုလျက်၊ မိမိအတောင်ကို ဖြန့်၍ သေတ္တာ ဖုံးကိုမိုးရမည်။ သေတ္တာအဖုံးကို သေတ္တာပေါ်မှာ တင်ရမည်။ ငါပေးသော သက်သေခံချက်ကိုလည်းသေတ္တာထဲမှာထားရမည်။ထိုအရပ်၌ ငါသည်သင် နှင့်တွေ့၍ သက်သေခံချက်ထားသော သေတ္တာဖုံးအပေါ်၊ ခေရုဗိမ်နှစ်ပါး ကြားမှာသင်နှင့်နှုတ်ဆက်သဖြင့်ဣသရေလအမျိုးသားတို့၌ဆင့်ဆိုရာသမျှတို့ ကိုစီရင်မည်။”
 

ကျေးဇူးတော်ပလ္လလင်
ကျေးဇူးတော်ပလ္လလင်
တစ်ကုဗ၏အရှည်မှာ တစ်တောင်ဆစ်မှလက်အထိအ ကွာအ ဝေးဖြစ်သည်။ကျမ်းစာ၊ ယခုခေတ်အသုံးပြုသောတိုင်းတာအားဖြင့် တစ်ကု ဗသည် ၄၅စင်တီစီတာရှည်လျားသည်။ ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တော်၏အရှည် မှာ ကုဗ၂.၅ ရှိသည်။ မက်ထရစ်အတိုင်းအတာဖြင့်ကြည့်လျှင် အလျားမှာ ၁၁၃ စင်တီမီတာ(၃.၇ပေ)ရှိသည်။ ၄င်း၏အနံမှာ ကုဗ ၁.၅ရှိ၍၊ ၆.၇စင်တီ မီးတာခန့်(၂.၂ပေ)ရှိသည်။ ဤအတိုင်းအတာသည် ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်၏ ယေဘုယျအားအရွယ်အစားပင် ဖြစ်သည်။ 
ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို အကာရှသစ်ဘားဖြင့် ပြုလုပ်ထား၍အတွင်း အပြင်ကိုရွှေဖြင့် မွမ်းမံထားပါသည်။ သို့သော် ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်ကို ပဋိ ညာဉ်သေတ္တာအပေါ်တွင်ရွှေစင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားရမည်။၎င်းပေအလျား တစ် ဖက်တစ်ချက်စီတွင်ခရုဗင်နှစ်ပါးသည်အတောင်ဖြန့်၍ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို မိုးခိုင်းရမည်။ထိုနေရာသည် ကျေးဇူးပလ္လင်တော်ဖြစ်၍ ခေရုဗိင်နှစ်ပါးသည် မျက်နှာချင်းဆိုင်၍ မတ်တရပ်လျက်ရှိသည်။ ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်သည် ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရောက်လာသူကိုဘုရားသခင်ကျေးဇူးပြုသည့်နေရာဖြစ်သည်။
သေတ္တာတော်၏ ထောင့်စွန်းလေးခုတွင် ရွှေတွင်းလေးတွင်းတပ် ထားပါသည်။ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်ရွှေကျင်းကိုတပ်ထားပြီး၊ထမ်းစ ရာထမ်းပိုးကို လျှို၍သယ်ဆောင်သွားရလေ့ရှိသည်။ ထိုထမ်းပိုးကို အကာရှ သားနှင့်ပြုလုပ်၍ ရွှေဖြင့်မွမ်းမံထားပါသည်။ ထမ်းပိုးနှစ်ချောင်းကို အလျား လိုကက်ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီရွှေတွင်းတွင် လျှိုထားရမည်ဖြစ်၍ ထို သေတ္တာတော်ကိုမနိုင်ဖို့လူနှစ်ဦးလိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည် ကား“ထိုကျေးဇူးပလ္လင်တော်နေရာတွင်ငါသည်သင်တို့နှင့်အတွေ့ခံမည်”ဟူ ၍ ဖြစ်သတည်း။
ဣသရေလလူတို့အားသွားလေရာရာသို့ ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို သယ်ဆောင်သည့်အခါကျေးဇူးပလ္လင်နှင့်အတူထမ်းပိုးကိုလျှို၍ပခုံးဖြင့်ထမ်း သွားဖို့ ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ဤအရာ၏ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပါယ် မှာကမ္ဘာအနှံ့ဧဝံဂေလိတရားကို ဖြန့်ဝေဖို့ဆိုလိုသည်။ ထိုနည်းတူစွာ အမွှေး နံသာပူဇော်သည့်ပလ္လင်ကိုလည်း ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ရွှေကွင်း တပ်ထားသဖြင့် ထမ်းပိုးကို လျှိုထားလျက် လူနှစ်ဦးမှထမ်းနိုင်ဖို့ စီစဉ်ထား ပါသည်။ ၎င်း၏ဆိုလိုရင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုက္ခအခက်အခဲနှင့်ကြုံတွေ့ သောအခါ ဘုရားသခင်ထံ အကူအညီတောင်း၍ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်လေရာ ရာ ကမ္ဘာအနှံ့သို့ ဧဝံဂေလိတရားကို နှံ့ပြားစေနိုင်ရန် ဆုတောင်းရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။
ပဋိညာဉ်သေတ္တာထဲတွင် ထည့်ထားသည့်အရာသုံးမျိုးမှာ -မန္နမုန့် ထည့်ထားသည့်ရွှေအိုးတစ်လုံး၊အပွင့်ပွင့်သည့် အာရံလှံတံနှင့် ပညတ်တော် ဆယ်ပါး ကျောက်ပြားနှစ်ချပ်တို့ဖြစ်သည်။ ဤအရာများသည် အဘယ်သို့ ဆိုလိုသနည်း။ ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် မန္နမုန့် ထည့်ထားသည့် ရွှေအိုးသည် ယုံကြည်သူများကိုယေရှုသည် အသစ်သောအသက်ကိုပေးခဲ့ပြီဟု ဆိုလို သည်။ သူသည်တစ်ကြိမ် ဤသို့မိန့်တော်မူငါသည်၏။ယေရှုကလည်း၊ “ငါသည်အသက်မုန့်ဖြစ်၏။ငါ့ထံသို့လာသောသူသည်နောက်တဖန်အဆာအ မွတ်မခံရ။ငါ့ကို ယုံကြည်သောသူသည် နောက်တဖန် ရေငတ်မခံရ” (ယော ၆း၃၅)ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
အပွင့်ပွင့်သော အာရုန်၏လှံတံတော်ကပြောသည်မှာ- ခရစ်တော် သည် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြစ်၍ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အားထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကျောက် ပြားနှစ်ပြားက ပြောသည်မှာ-ပညတ်တော်ရှေ့တွင် မလွဲသာမရှောင်သာဘဲ ကျွန်ုပ်တို့သည် သေရမည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်၏ကရုဏာတော်သည် အ လွန်ကြီးမြတ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းအပြစ်မှန်သမျှတည်းဟူ သော ပညတ်တော်၏ကျိန်ဆဲခြင်းမှန်သမျှကို ဖုံးလွှမ်းခဲ့ပါသည်။ ပညတ် တော်ဆယ်ပါးမှ ထွက်ပေါ်လာသည့် ကျိန်ဆဲခြင်းအမင်္ဂလာမှန်သမျှကို က ရုဏပလ္လင်မှအားလုံးလုံခြုံစွာဖုံးအုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံ ဂေလိတရားကို ယုံကြည်သူတိုင်းတို့သည်ကျေးဇူးတော်ထိုင်ခုံ၊ ကရုဏာ ပလ္လင်သို့ ရဲဝံ့စွာချဉ်းကပ်ခွင့်ရှိသည်။ 
 

ကရုဏာပလ္လင်ပေါ်ဝယ် မြင့်မြတ်သောအသွေးတော်ပက်ဖြန်းခြင်း 
 
ရှေးဦးစွာ ကရုဏာပလ္လင်ပေါ်မှာဝှက်ထားလျှက်ရှိသောအရာကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ကြပါသည်။တစ်နှစ်တစ်ခါ ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီးသည် ယဇ် ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာအသွေးတော်ကို ယူဆောင်ကာ အသန့်ရှင်း ဆုံးဌာန သို့ဝင်၍ယဇ်ပူဖော်ခြင်းဆိုင်ရာအသွေးကိုခုနှစ်ကြိမ်တိတိပက်ဖြန်း ပေးရပါ သည်။ဤကရုဏာပလ္လင်ပေါ်မှာ ဣသရေလလူမျိုးများနှင့်အတွေ့ ခံဖို့ဘု ရားသခင်မိန့်တော်မူထားခဲ့ပါသည်။ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာစနစ်အရ အပြစ် ဖြေလွှတ်ရန်ဘုရားသခင်ဖွင့်တော်မူသည့်အတိုင်းယဇ်ပုရောဟိတ် ကြီးထံမှ ခံယူသောယုံကြည်ခြင်းရှိသောသူများကို ဘုရားသခင်တွေ့တော်မူသည်။ 
ကရုဏာပလ္လင်ပေါ်မှာ ပက်ဖြန်းသည်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာ အ သွေးတော်မှဘုရားသခင်၏လူသားများအပေါ်တရားစီရင်ခြင်းနှင့် ကရုဏာ တော်ကိုထင်ရှားစေသည်။ခုနှစ်လပိုင်းဆယ်ရက်နေ့ ယဇ်ပူဇော်သည့်နေ့ တွင်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းအာရုန်သည်ဣသရေလလူမျိုးအားလုံး၏အပြစ်ကို လွှဲပြောင်းခံယူ၍တစ်နှစ်လျှင် တစ်ကြိမ်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြု လုပ် ပါသည်။ သူသည်ယဇ်ကောင်၏လည်ပင်းကို ဖြတ်၍အသွေးကိုယူကာကုလားကာ အတွင်းသို့ယူဆောင်သွားပြီးကရုဏပလ္လင်ပေါ်သို့ပက်ဖြန်းရသည် (ဝတ်ပြု  ၁၆း၁၁-၁၆)။ 
ထိုသို့ အသွေးပက်ဖြန်းခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ဣသရေ လလူမျိုများနှင့်အတွေ့ခံတော်မူလျက် အပြစ်ဆေးကြောခြင်း ကောင်းချီး မင်္ဂလာကို ခံယူရရှိကြပါသည်။ ဤအရာသည် ဣသရေလလူမျိုးများအပေါ် ဘုရားသခင်၏ ကျေးဇူးတော်တည်းဟူသော မိမိကိုယ်တိုင်ထူထောင်ခဲ့ယဇ် ပူဇော်ခြင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်ဖြစ်သည်။ ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့လက်ကိုတင် ခြင်းနှင့်၎င်း၏အသွေးဖြင့် သူတို့သည် ကရုဏတော်တည်းဟူသော ကျေးဇူး တော်အားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ခံယူရရှိကြပါသည်။
ဤကျေးဇူးတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ခံယူရရှိနိုင်ကြမည်နည်း။ ဘုရားသခင်သည်ဘာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်း ကျွန်ုပ်တို့ ၏အပြစ်ကို ဆေးကြောသုတ်သင်ပေးတော်မူခဲ့သနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့အားပေး အပ်တော်မူသည့်လက်ဆောင်ကိုလက်ခံရရှိဖို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ယဇ်ပူ ဇော်သည့်နည်းစနစ်ဖြင့် ထင်ရှားတော်မူခဲ့သည့်သမ္မာတရားကို သိမြင်ယုံ ကြည်ခြင်းသဘောပေါက်နားလည်မှုကိုဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေး အပ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ လက်ကိုတင်ခြင်းနှင့်၎င်း၏အ သွေးတော်တည်းဟူသော အရာနှစ်ခုကိုရရှိဖို့အတွက် ဘုရားသခင်သည် ဤသို့လုပ်ဆောင်ပေးတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဤဓမ္မဟောင်း ကျမ်းမှယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းသည် ယေရှုခရစ်၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းကို ရည်ညွှန်းထားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များ အပါအဝင်လောကတစ်ခုလုံး၏ အပြစ်ကို ယေရှုခရစ်သည်ယောဟန်၏လက်မှဗတ္တိဇံခံယူတော်မူလျက် အပြစ်များ၏ အဖိုးအခအတွက် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်အရ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အ သေခံတော်မူခဲ့၍ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ် ခံယူတော်မူခဲ့သည့် ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့သည်။ ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ ဘုရားသခင်ကိုတွေ့သောသူများသည် စစ်မှန်သောကျေးဇူးတော်ကိုခံစားရ သောသူများဖြစ်ကြသည်။ ဤအကြောင်းအရာသည် ရေနှင့်ဝိညာဥ်တော် သတင်းကောင်း၏အရိပ်အယောင်ပင် ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ထံမှ အပြစ် ဆေးကြောခြင်းကို အပြစ်သားများအနေဖြင့် ခံယူနိုင်ဖို့စစ်မှန်သော ယုံ ကြည်ခြင်းအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုချမှတ်ခြင်းတည်းဟူသော သမ္မာတရားသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်နှင့်ဆိုင်သောယဇ်ပူဇော်ခြင်း ဖြစ်တော်မူသည်။ သူသည် သန့်ရှင်းသောခမည်းတော်ဘုရားသခင်ထံသို့ ကြွသွားတော်မူရန် သမ္မာတ ရားတံတားလည်းဖြစ်တော်မူသည်။ 
တဲတော်၏ တံခါးအတွက် အသုံးပြုသည့် အပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်၊ အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် သမ္မာတရား အတိုချုပ်အထောက်အထားဖြင့်လည်းတစ်ဖန်ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့နိုင်ကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်တဲတော်တံခါး၏အရောင်လေးမျိုးသည် စစ်မှန်သော ဧဝံ ဂေလိတရားကို တွေ့ဖို့ သဲလွန်စပင် ဖြစ်သည်။ 
ပထမသဲလွန်စအနေဖြင့်တဲတော်၏တံခါးတွင် အပြာရောင်ချည် ကြိုးကို တွေ့ရပါသည်။ ဤအရောင်၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ယေရှုသည် ယောဟန် လက်မှ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လောကသားအားလုံး၏ အပြစ်ကို ယူ တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ယောဟန်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကိုသခင်ယေရှုအပေါ်သို့ တင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ် သည် ယောဟန်အားဗတ္တိဇံကိုပေးဖို့ရန် ဤသို့တိုက်တွန်းတော်မူခဲ့ပါသည်။ “အလုံးစုံသောတရားတို့ကိုအကုန်အစင်ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ယခုအခွင့်ပေးပါ” (မဿဲ ၃း၁၅)။
ဒုတိယသဲလွန်စအဖြစ်တဲတော်တွင် ခရမ်းရောင်ချည်ကြိုးသည် ထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ခရမ်းရောင်သည်ဘုရင်၏အရောင်ဖြစ်သည်။ယေရှုသည် လောကသို့ကြွလာလျက်လူသားများအားအပြစ်မှ ကယ်တင်ခဲ့သည့်ကယ် တင်ရှင်၊ဘုရင်ထက်တို့၏ဘုရင်ဖြစ်တော်မူသည်။ သူသည် ကောင်းကင်နိုင် ငံတော်၏ဘုန်းစည်းစိမ်ကိုစွန့်လွှတ်ကာလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်များကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ယေရှုခရစ်သည် ဘုရား သခင်၏ပင်ကိုယ်အရည်အသွေးရှိထားပြီးသားဖြစ်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးမှကယ်တင်လိုသည့်အခါလောကသို့ ကြွဆင်းတော်မူလျက် ခမည်းတော်၏အလိုတော်ကို နာခံ၍ဗတ္တိဇံကိုခံယူကာ လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် များကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်းတော်မူရန် သခင်ယေရှုသည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်၏ဘုန်းစည်းစိမ်းကိုစွန့်၍အပြစ်သားများကို ကယ်တင်ဖို့ အပျိုကညာ မာရိ၏ ဝမ်းဗိုက်မှမွေးဖွားခြင်းကို ခံယူတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကိုယ် တိုင်အပျိုကညာ၏ဝမ်းဗိုက်မှမွေးဖွားခဲ့ပြီးဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်း၊ လက်ဝါး ကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းများကို ကိုယ်တော်မမွေး ဖွား မီနှစ်ပေါင်း ၇၀ဝ ခန့်ကပရောဖက်ဟေရှာယ၏နှုတ်ဖြင့်ပရောဖက်ပြ ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။ 
 တတိယ သဲလွန်စမှာ - အနီရောင်ချည်ကြိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်ကိုပုံဆောင်ထားသည်။ ဤသမ္မာတရားအားဖြင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်သွန်းလောင်းခဲ့သည့်အသွေးတော်ကြောင့် ဘုရား သခင်၏ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ယေရှုသည်ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ကြောင်း ထင်ရှားသည်။လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ မိမိအသွေး တော်သွင်းလောင်းခြင်း သည်ပြစ်မှုအကြီးမားဆုံးကိုကျူးလွန်သောသူတို့အတွက် ကြီးလေးသော ပြစ်ဒစ်ဖြစ်သည်။ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သည့် အပြစ်ဒဏ်စီ ရင်ချက်ကြောင့် လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးသည် မိမိအပြစ်များအတွက်တ ရားစီရင်ခြင်းခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အတင်ခံရခြင်းနှင့် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့် လောကသားအား လုံး၏အပြစ်ကိုယူတင်ဆောင်ရွက်ကာ ကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်မှ လွတ်ငြိမ်းချမ်း သာခွင့်ကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ယောဟန်၏လက်မှ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် အားလုံးကိုရယူကာခမည်းတော်ကိုနာခံသည့်အနေ ဖြင့်အသေခံခဲ့ပြီးဘုရားသခင်သည်သူတို့၏အပြစ်အားလုံးမှကယ်တင်တော် ခဲ့ပါသည်။
သခင်ယေရှုသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူခြင်း အားဖြင့်အပြစ်အားလုံးယူဆောင်သွားတော်မူခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သူများ အား ဘုရားသခင်၏သားသမီးများဖြစ်စေတော်မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဒဏ် အားလုံးငြိမ်းစေတော်မူသည်ဟု သင်နားလည်သလော။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်၍ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရရှိနိုင်ရန်အတွက်  ဘု ရားသခင်သည် ဤအရာများအားလုံးပြုလုပ်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သခင် ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူ‌တော်မူ၍ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူခြင်းအား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်မှကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုကားတိုင် ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူစဥ် နောက်ဆုံးစကား“အမှုပြီးပြီ”(ယောဟန် ၁၉း ၃၀)ဟုကြွေးကြော်တော်မူခဲ့သည်။သခင်ယေရှုသည် ခမည်းတော်ဘုရားသ ခင်၏အလိုတော်အတိုင်းအပြစ်မှလွတ်မြောက်ရန်ကယ်တင်ခြင်းအမှုပြီးဆုံး တော်မူကြောင်း ဝမ်းမြောက်သက်သာစွာဖြင့် ကြွေးကြော်တော်မူခဲ့သည်။ 
နောက်ဆုံး အဖြူရောင်ချည်ကြိုး၏ လုပ်ဆောင်ချက်မှာ - ယေရှု သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တော်မူကြောင်း ပုံဆောင်သည်။  ကိုယ်တော်သည် မိမိအကျင့်နှင့်အပြောအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏အလိုတော် ကိုထင်ရှားစေတော်မူခဲ့သည်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတစ်လျောက်လုံးတွင်သခင် ယေရှုသည်ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါတွင် အသေခံ‌တော်မူခြင်းအားဖြင့်လူသားအားလုံးကို ကယ်တင် တော်မူခဲ့သည်ဟု ကြိုတင်ဖော်ပြထားသည်။ ကိုယ်တော်သည် ပရောဖက် ပြုချက်များကို ဓမ္မသစ် ကျမ်းတွင် ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ “အစအဦး၌ နှုတ်ကပတ်ရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့် အတူရှိ၏။ နှုတ် ကပတ်တော်သည်လည်းဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ နှုတ်ကပတ်တော် သည်လည်း လူ့ဇာတိအဖြစ်ကိုခံယူ၍ ကျေးဇူးတော်နှင့်၎င်း၊ သစ္စာတော်နှင့် ၎င်း ပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည်ဖြစ်၍ ခမည်းတော်၌တစ် ပါးတည်းသောသားတော်၏ ဘုန်းကဲ့သို့သူ၏ဘုန်းတော်ကို ငါတို့သည်မြင်ရ ကြပြီ” (ယော ၁း၁၊၁၄)။
ဤသမ္မာတရားသည် ကျွန်ုပ်တို့အား မိုးပွင့်ကဲ့သို့ဖြူစင်အောင် အပြစ်များအားလုံးမှ စင်ကြယ်ဆေးကြောပေးခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုခံယူ တော်မူသည့်ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်တို့သည် ယဇ်ကောင်ပေါ်တွင်လက် တင်ခြင်းနှင့်အပြစ်လွှတ်ရန်ယဇ်ပူဇော်မှုပြုခြင်းတို့ကိုဖြစ်သည်။ယေရှုသည် လောကတစ်ခွင်လုံးရှိသောလူသားများ၏အပြစ်အားလုံးကို သူအပေါ်သို့ တင်၍လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်မိမိအသွေးတော်သွန်း လောင်းတော်မူခဲ့ပါ သည်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားအပြစ်များကို သယ်ဆောင်ဖို့ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ လျက်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခဲ့သဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်အားလုံးဆေးကြောပေးရန် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအမှုပြုပေးတော်မူ ခြင်းသည် ဤသမ္မာတရားပင် ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင်ဘုရားသည် လူသားအဖြစ်လောကသို့ ကြွ လာတော်မူသည့်အခါဗတ္တိဇံကိုခံယူ၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာအသွေး တော်သွန်းခြင်းသည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ကြိုးအား ဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပါင်း ၂၀ဝ၀ ခန့်မွေးဖွားကာ လောက၏အပြစ်အားလုံးကို သယ်ဆောင်၍ ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်း၊သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း၊ရက်ပေါင်း(၄၀)သက်သေခံခြင်းနှင့် ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွခဲ့ပြီး ခမည်းတော်၏ပလ္လင်တော် လက်ကျင် ဘက်တွင် စိုးစံခြင်းတို့သည်အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင် ချည်ကြိုး အားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်သမ္မတရားဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် အားလုံး ကို ဆေးကြောသုတ်သင်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များမှကယ် တင်ခဲ့ခြင်း ကိုဘုရားသခင်သည်ဤသမ္မာတရားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပြောလျက် ရှိသည်။ ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်သောအခါ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား “အခု-သင်သည်ငါ၏သားသမီးဖြစ်နေပြီ။ ခင်းဗျားအပြစ်သားမဟုတ် တော့ ဘူး။”ခင်ဗျားတို့ဟာငါရဲ့လူဖြစ်ပြီဆိုတော့အပြစ်သားမဖြစ်တော့ဘူး။ သင် တို့ရဲ့အပြစ်များအတွက်ပြစ်ကြွေးပေးဆပ်၍ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာမှငါအား လုံး ကယ်တင်ခဲ့ပြီ။ ငါရဲ့အကန့်အသတ်မရှိတဲ့ မေတ္တာနှင့်သင်တို့ကို ငါချစ် တော်မူတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ဟာ ငါ့အတွက်အရမ်းချစ် စရာကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်အခြေအနေနှင့်မဆိုင်တဲ့မေတ္တာနဲ့ငါချစ်တယ်။ သင့်ကိုငါချစ်လို့ငါအတွက်သင်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။ ငါဟာသင်တို့ကိုပါး စပ်နဲ့ချစ်ရုံသက်သက်မဟုတ်ဘဲ ငါရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဒီပုံစံနှင့်သက်သေ ပြခဲ့တယ်။ ငါရဲ့ယဇ်ပူဇော်တဲ့အသွေးတော်ကို ကြည့်ပါ။ အဲဒီအသွေးတော် ငါရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာသက်သေဖြစ်တယ်။ငါဟာသင့်ကို ဒီသက်သေကိုပြခဲ့ တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ်မသာညည်းတွားလျက်ဘုရားသခင်သို့ရောက် ရှိလာသည့်အခါ ကိုယ်တော်သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင် ချည်ကြိုးဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ သခင်ဘုရားသည် လောကသို့ကြွလာလျက် လက်ပါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အပြစ်ကြွေးပေးဆပ် တော်မူရန်အသေခံပြီး သေခြင်းမှတစ်ဖန်ထမြောက်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကင်ဘုံ သို့တက်ကြွတော်မူခဲ့ပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းမေတ္တာကို ယုံကြည်သူတိုင်း နှင့် ဘုရားသခင် အတွေ့ခံတော်မူသော ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။
ယုံကြည်သောသူတို့အားဘုရားသခင်သည်ကယ်တင်ခြင်းကျေးဇူး တော်ကိုပေးအပ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်တော်ကျေးဇူးတော်သည် ဖန်ဆင်း ထားသမျှသောအားလုံးတို့အားဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်စေခဲ့သည်။ ဘု ရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား “သင်တို့သည် ယခုလာ၏သားသမီးများ ဖြစ် နေကြပါပြီ။ သင်တို့ဟာ ငါးရဲ့သားသမီးဖြစ်ကြတယ်။ သင်တို့ဟာ စာတန် ရဲ့သားသမီး၊မဖြစ်ကြတော့ဘူး၊ငါရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်။ သင်တို့ဟာ တိရစ္ဆာန်မဟုတ်တော့ဘူး။ ငါပိုင်ဆိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ သင်တို့ရဲ့အပြစ် အားလုံးအတွက် ငါရဲ့သားတော်ကိုယဇ်အဖြစ်ပူဇော်ခဲ့တယ်။ သင်တို့ကို ငါ ရဲ့သားသမီးအဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီ။သင်တို့ဟာယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ငါရဲ့လူတွေဖြစ် ကြပြီ”ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည်အပြစ်သားများကို ကယ်တင် ခဲ့ရုံသာမကဘဲမိမိသားသမီးများအပေါ် ကျေးဇူးတော်ကိုပေးအပ်ခဲ့ပြီး မိမိ သားသမီးများဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် တဲတော်တွင်ရှိသော ပဋိညာဥ်သေတ္တာ၏အမိုး ကို ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်ဟုမှည့်ခေါ်တော်မူသည်။ ခေရုဗိမ်နှစ်ပါးတို့သည် အတောင်ပံဖြန့်လျက်မျက်နှာချင်းဆက်ထားသည်။ ဘုရားသခင်သည်အ ဘယ်ကြောင့် ဣသရေလလူမျိုးများအား ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တော်အထက် ၌တွေ့ဆုံကြပါစို့ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သနည်း။ အကြောင်းမှာ အသွေးသွန်း လောင်းခြင်းခံသောယဇ်ကောင်ပေါ်သို့ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသ ခင်သည် ဣသရေလလူမျိုးများ၏အပြစ်အားလုံးကို ဖြေလွှတ်တော်မူပြီဖြစ် သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးများ၏အပြစ်သည် ယဇ် ကောင်အပေါ်သို့ လက်ကိုတင်ခြင်းအားဖြင့် ထိုယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ သက် ရောက်ပြီးယဇ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းလက်ဆောင်ကို ဣသ ရေလလူတို့အား ဘုရားသခင်သည်ပေးလိုတော်မူခဲ့သည်။သူတို့အပြစ်၏အ ဖိုးအခအနေဖြင့်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် မိမိလူများ၏အပြစ်ကို ဆေး ကြောသုတ်သင်ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။အပြစ်သားများသည် အပြစ်ဖြေလွှတ် ခြင်းယဇ်ကိုပူဇော်ခြင်းမပြုဘဲ ဘုရားသခင်ကို မတွေ့နိုင်သဖြင့် ယဇ်ပူဇော် ခြင်းဖြင့်သူတို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြောပြီးမှသာလျှင် ဘုရားသခင်နှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ 
အာဒံ၏မျိုးရိုးစဉ်ဆက်မှ ဆင်းသက်လာသူအားလုံးအပြစ်သားအ ဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ကြသည်။ထို့ကြောင့် လူတိုင်းအပြစ်ရှိသဖြင့် အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်မပူဇော်ဘဲဘုရားသခင်ကိုအဘယ်သူမျှတွေ့ခွင့်မရှိပေ။ထို့ကြောင့်ဣသ ရေလလူမျိုးများ၏အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုလက်ခံ၍ကရုဏာ ပလ္လင် ကို ငါအတွေ့ခံမည်ဟု ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်သည် ခုနစ်လပိုင်းဆယ်ရက်နေ့ကို အပြစ်ဖြေရာ နေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ရန် ဣသရေလလူမျိုးများအား မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ် တော်သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်ကြီးအား ဣသရေလလူမျိုးများအားလုံး ၏တစ် နှစ်ပတ်လုံးအပြစ်များကို ယဇ်ကောင်ပေါ်သို့တင်၍ အသွေးကိုဘု ရားသ ခင်ထံဆက်ကပ်ခဲ့ပါသည်။ထိုနေ့တွင် ဣသရေလလူမျိုးများ၏တစ် နှစ်တာ အတွင်းအပြစ်များ လွှတ်ငြိမ်းခွင့်ရရှိခဲ့ကြသည်။ ဤနေသည် ယဇ်ပုရော ဟိတ်ကြီးကသူတို့ကိုယ်စားအပြစ်ပူဇော်သောနေ့ဖြစ်သောကြောင့်အပြစ်ဖြေရာ‌နေ့ဟုမှည့်ခေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ 
 


အပြစ်သားများသည်အပြစ်ဒုစရိုက်များမှလွှတ်မြောက်ရန်အတွက် ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်

 
ဝတ် ၁း၄တွင် “ပူဇော်သော နွား၏ခေါင်းပေါ်မှာ မိမိလက်ကိုတင် ရသဖြင့် သူ၏အပြစ်ကိုဖြေရမည့်အကြောင်း လက်ခံတော်မူမည်”ဟု ဖော် ပြခဲ့ပါသည်။အပြစ်သားတစ်ဦး၏အပြစ်အားလုံးသည်ယဇ်ပူဇော်မည့် ယဇ် ကောင်အပေါ်သို့လက်ကိုတင်ခြင်းအားဖြင့် မိမိအပြစ်များအားလုံးကို လွှဲ ပြောင်းပေးခဲ့သည်။ဘုရားသခင်သည် မိမိနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအတပ်အမှန် ယုံကြည်သောသူ၏ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကို အားရဝမ်း‌မြောက်စွာလက်ခံတော်မူ သည်။ ဤအရာသည် ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးများအတွက် ထူ ထောင်ပေးသည့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်းစနစ်၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာ နှင့်ပထမခြေလှမ်းပင် ဖြစ်လေသည်။ 
တစ်စုံတစ်ဦးကယဇ်ကောင်၏လည်ပင်းကိုဖြတ်၍အသွေးကိုယူ၍ ယဇ်ပုရောဟိတ်အားပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် မီးရှို့ရာယဇ် ပူဇော်သည့် သိုးချိုအထဲသို့ ထိုအသွေးကိုထည့်၍ အသားကိုယဇ်ပလ္လင်ပေါ် သို့တင်ကာ မီးရှို့ခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းအားဖြင့် အပြစ်သားများ၏အပြစ် အတွက် ဘုရားသခင်ထံ မီးရှို့ရာယဇ်ပူဇော်သည့်နည်းစနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့ ကြပါသည်။ ဤပညတ်တရားသည်ကားအပြစ်သားများ၏အပြစ်ကို ဘုရား သခင်အမှန်တကယ်ဆေးကြောပေးခဲ့သည့် ကယ်တင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ယဇ်ပူဇော်သည့် နေ့တည်းဟူသောခုနစ်လပိုင်းဆယ်ရက် နေ့တွင်သူတို့အားလုံး၏တစ်နှစ်စာအပြစ်ကို ဖြေလွှတ်ဖို့ရန်အပြစ်ဖြေစရာ ယဇ်ပူဇော်ခွင့်ကိုဘုရားပေးအပ်တော်မူခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့တွင် ဣသရေလ လူမျိုးများ၏ကိုယ်စားယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးသည်ယဇ်ကောင်နှစ်ကောင် ကို ပြင်ဆင်ထားရပါသည်။ ဝတ် ၁၆း၈-၉ တွင် “အာရုန်သည် ထိုဆိတ်နှစ် ကောင်ကို ထာဝရဘုရားအဖို့ စာရေးတံတတံ၊ လွတ်လပ်သောအဖို့တတံ စာရေးတံ နှစ်တံချ၍ ထာဝရဘုရားအဖို့စာရေး တံကျသောဆိတ်ကိုဆောင် ခဲ့၍အပြစ် ဖြေရာယဇ်အဖို့ပူဇော်ရမည်”ဟု ရေးသားထားပါသည်။ သူသည် ပထမယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ လက်ကိုတင်၍ယဇ်ပူဇော်ဖို့ရန် ဣသရေလ လူမျိုးအားလုံး၏အပြစ်တစ်နှစ်စာကို သူ့အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းခဲ့ပါသည်။ သူ သည်ထိုယဇ်ကောင်ကိုသတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့်အသွေးကိုယူ၍အသန့်ရှင်းဆုံးဌာ နသို့သွားရောက်ကာ အရှေ့ဘက်ကရုဏာပလ္လင်ပေါ်သို့လက်ညှိုးဖြင့်ပက် ဖြန်းပြီးထိုကရုဏာပလ္လင်၌ပင်ခုနှစ်ကြိမ်တိတိပက်ဖြန်းရပါသည်။ဤယဇ်ပူ ဖော်ခြင်း အသွေးကိုလက်ခံခြင်းဖြင့် သူတို့၏အပြစ်ကို ဘုရားသခင်သည် ဆေးကြောပေးခဲ့ပြီး မိမိလူအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုတော်မူခဲ့ပါသည်။
ဤအမှုပြုပြီးသည့်နောက် ယဇ်ပုရောဟိတ်သည် တဲတော်မှထွက် လာ၍ အခြားဆိတ်တစ်ကောင်ကို ဣသရေလလူမျိုးများရှေ့တွင် လက်ခံရ ပါသည်။သူသည်လူတို့ကျူးလွန်သည့်အပြစ်ကိုအမှန်ဧကန်လွှဲပြောင်းပေးဖို့ ရန်ယဇ်ပူဇော်မည့်ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့ လက်ကိုတင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သူသည် အပြစ်ဝန်ချပြီး “ယမန်နှစ်တစ်နှစ်ပတ်လုံး ငါ၏လူတို့ကျူးလွန် သောအပြစ်အားလုံးကိုသင်အပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီ”ဟုပြောခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်သူသည် ထိုယဇ်ကောင်ကို သင့်တော်သူတစ်ဦးဦး၏လက်ဖြင့် သဲကန္တရသို့ လွှတ်ပေးဖို့ စေလွှတ်လိုက်ပါသည်။
ဤဆိတ်ကို အသေခံရန် သဲကန္တာရတောသို့စေလွှတ်ရမည် ဖြစ် သည် (ထွက် ၁၆း၂၀-၂၂)။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်က အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော် သည့်နေ့တွင် အပြစ်ဆိုင်ရာယဇ်ပူဇော်ခြင်းအတွက် တစ်ကြိမ်တည်းပြုလုပ် ခြင်းအားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးများအားလုံး၏အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းခံရ သည်ကို ညွှန်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ထိုလွတ်လပ်လဟာသို့ စေလွှတ်သည့်ဆိတ်သည် ယေရှုမှတစ် ပါးအခြားဆိုလိုမည့်သူမရှိပေ။ ဤအပြစ်ဖြေရာယဇ်သည် ယေရှုခရစ်ယော ဟန်လက်မှဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်း၏အပြစ်ကိုလက်ဝါးကပ် တိုင်ပေါ်ဝယ်အသေခံခြင်းဖြင့် ဆေးကြောသုတ်သင်ပေးကာ ပြည့်စုံစေခြင်း ဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည့်ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားဖြစ်သည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ် မင်းကြီးအားဖြင့် ပညတ်တရားနှင့်အညီ ယဇ်ပူဇော်သည့်အခါ ဘုရားသခင် သည် ဣသရေလလူတို့အားကရုဏာပလ္လင်ပေါ်ဝယ် အတွေ့ခံမည်ဟုကတိ တော်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဣသရေလူမျိုးတို့သည် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးနှင့်က ရုဏာပလ္လင်ကို တန်ဖိုးရှိသောအရာအဖြစ် မြင်တွေ့ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးသည် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းသူတို့ ကိုယ်စားပူဇော်ခဲ့သည်။ ကရုဏာပလ္လင်သည် အပြစ်ဒုစရိုက်ဖြေလွှတ်သော နေရာဖြစ်သည်။ 
ထိုနည်းတူစွာကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဘုရားသခင်အကြားသခင်ယေရှုက ရန်ကိုငြိမ်းစေတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုစတေး တော်မူခဲ့သည်။ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ထာဝရလုံလောက်သောယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုတစ်ကြိမ်တည်းပြုလုပ်‌ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ ထိုကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုအား ကျေးဇူးတင်၍မ ဆုံးနိုင်ပေ။ ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ တော်မူခြင်းကိုသာယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။
 

ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်တော်က ပဋိညာဥ်သေတ္တာထဲတွင် ထည့်ထားသော ပညတ်တော်ဆယ်ပါးကျောက်ပြားနှစ်ပြားကို တံဆိပ်ခတ်ခဲ့သည်
 
သိနာတောင်ပေါ်တွင် ဘုရားသခင်သည် မောရှေအား ပညတ် တော်ဆယ်ပါးကိုကျောက်ပြားနှစ်ပြားပေါ်တွင် ကဗ္ဗည်းရေးထိုး၍ ပဋိညာဥ် သေတ္တာထဲတွင်ထားကာထိုဋိညာဥ်အား ကျေးဇူးတော်ပလ္လင်ဟုတံဆိပ်ခတ် ရန် မှာတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်ဤအမှုပြုရခြင်းအကြောင်းမှာ ကိုယ်တော်သည် ဣသရေလလူမျိုးများသည် ပညတ်တော်ကိုမစောင့်ထိန်း နိုင်ကြသောကြောင့်သူတို့အားကရုဏာတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သော မေတ္တာတော် ကို ပေးအပ်တော်မူလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်၊ အပြစ်၏ အခကားသေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသော်လည်း ဘုရားသခင်သည် နေ့တိုင်း အပြစ်ကျူးလွန်သောဣသရေလလူမျိုးများအား သူတို့အပြစ်နှင့်အထိုက်အ လျောက်တရားစီရင်တော်မူခြင်းမပြုခြင်းကြောင့် ဘုရဦးသခင်သည် ဤအ မှုကိုပြုတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ ဣသရေလလူမျိုးများအားအပြစ်ဖြေလွှတ် ခြင်းခံရရန် ထိုသို့ပြုရခြင်း ဖြစ်သည်။ 
တစ်နည်းအားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးများ၏ ပညတ်တရားလိုက် လျှောက်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင် လုံးဝလုံလောက်မှုရှိပေ။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် သူတို့အားယဇ်ပူဇော်သည့် နည်းစနစ်ပညတ် တရားကိုပေးအပ်တော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။သူတို့သည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအား ဖြင့် မိမိအပြစ်များအားလုံးသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ ဣ သရေလလူမျိုးများသည် အပြစ်များမှလွှတ်မြောက်ခြင်းခံရရန်အတွက် ဘု ရားသခင်သည် သူတို့အား မိမိအပြစ်များကို ယဇ်ကောင်ပေါ်သို့လက်တင် ခြင်းအားဖြင့် လွှဲပြောင်းပေး၍ သူတို့ကိုယ်စား ထိုယဇ်ကောင်၏လည်ပင်း ကိုဖြတ်ရန် ဘုရားသခင်မိန့်မှာတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် ဣသရေ လလူမျိုးများအား ကယ်တင်ခြင်းဆိုင်ရာမေတ္တာတော်ပညတ်တော်လည်း ကောင်း၊ မိမိတရားမျှတသောအမျက်တော်လည်းကောင်းပေးအပ်တော်မူ ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်ပေးအပ်တော်မူသောကယ်တင်ခြင်းသမ္မာ တရားမဏ္ဌိုင်နှစ်ခုဖြစ်သော မေရှိယသည်ယောဟန်ထံမှခံယူသောဗတ္တိဇံ နှင့် ကားတိုင်ပေါ်တွင် သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေးတော်ကိုယုံကြည် ရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ 
ဓမ္မဟောင်းကာလတွင် တိရစ္ဆာန်ကို အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်ခြင်း အတွက်ပူဇော်ခြင်းသည်ဓမ္မသစ်ကာလတွင် မေရှိယ၏ခန္ဓာကိုယ်ကို ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းဖြစ်လာပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစားထဲတွင် ပေးထားသည့် ယဇ်ပူဇော် ခြင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားခဲ့သဖြင့် ဘုရားသခင်၏ မေတ္တာကရုဏာတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောသုတ် သင်ခဲ့ပါသည်။ သခင်ယေရှုအသေခံတော်မမူမီ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဖြေ လွှတ်ခြင်းအတွက် ယဇ်ပူဇော်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူ၊ လူသားများ၏ အပြစ်များကိုဖယ်ထုတ်ရန်အတွက် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား နှင့်ကရုဏာမေတ္တာတော်တရား လိုအပ်လျက်ရှိသည်။ 
အကြောင်းမူကားဖြောင့်မတ်သောဘုရားသည်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ပြု မိသောအခါ အပြစ်တရားစီရင်တော်မူရမည်ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းဖြင့် အပြစ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးသည့်နည်းစနစ်ဖြင့် မိမိအပြစ်ကိုဆေး ကြောပေးရမည်။ကိုးရီးယားစကားပုံတစ်ခုအရ“အပြစ်ကိုမုန်းပါ၊အပြစ်သား များကိုမမုန်းပါနှင့်” ဟုဆိုထားသဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အ ပြစ်ကို မုန်းတီးသော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်များကိုမူ ချစ်တော်မူ၏။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြောသုတ်သင်ဖို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည်ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့  လက်ကိုတင်ဖို့ လိုအပ်လျှက်ရှိပြီး၎င်း ၏အသွေးကိုယူ၍သခင်ယေရှုထံသို့ပေးအပ်ရမည်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလူတို့၏အပြစ်များအတွက် ယဇ်ပူဇော်ပေးတော် မူခဲ့သည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ ဘုရား သခင်သည် သူတို့၏ပူဇော်သက္ကာကိုလက်ခံ၍ ထိုယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့အပြစ်များဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ 
ဣသရေလလူမျိုးများအတွက် ပညတ်တရားကိုပြဌာန်းပေးခဲ့သူ မှာဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ဣသရေလူမျိုးများရှေ့တွင် မိမိကိုယ်ကို ထင်ရှားစေတော်မူခဲ့သောယေဟောဝါဘုရားမှာ မိမိကိုယ်ကိုတည်ရှိတော်မူ သောဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။ဘုရားသခင်သည် ပညတ်တရားပြဌါန်းသူအ ဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုသည့်အခါ ကိုယ်တော်သည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း နည်းစနစ်ကို လက်ခံသောဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်း အသိအမှတ်ပြုရ မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်ကို ဘုရားသခင်ဆေးကြော သုတ်သင်ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်အစပြုခဲ့သည်ယဇ်ပူဇော်ခြင်း နည်းစနစ်ဖြင့်ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အား အလွန်ချစ်တော်မူကြောင်းကို လည်းကောင်း၊ ကွန်ုပ်တို့အားအပြစ်မှမည်သို့ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်ကို လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရမည်။ ဘုရားသခင်၏ပညတ်တ ရားတော်အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်များကိုမ စောင့်ထိန်းနိုင်ကြကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။ အဓိကအား ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်တွင် ရုပ်တုကိုကိုး ကွယ်သူများ၊ အပြစ်ဒုစရိုက်ပေါင်းစုံကျူးလွန်သောသူများဖြစ်ကြသည်။ ထို ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်တရားကြောင့် အပ္ပါယ်ငရဲထဲသို့ ခွေးကျဝက် ကျကျမည့်သူများဖြစ်ကြသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ဘုရားသခင်ကိုယ် တော်တိုင် ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ထံကြွလာတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ယေရှုခရစ်တော်သည် မိမိကိုယ်ခန္ဓာတော်ကိုစတေးတော်မူ လျက် လောကလူသားများ၏အပြစ်များအတွက် ထာဝရယဇ်အဖြစ်ပူဇော် တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်အပြစ်အတွက်ယဇ် ပူဇော်သည့်နည်းစနစ်အတိုင်း တစ်ထပ်တည်းမိမိကိုယ်ကိုပူဇော်တော်မူခဲ့ သည်။ အထူးသဖြင့်၊ အပြစ်ပူဇော်ရာနေ့အတွက် ဖော်ပြချက်တွင်တွေ့ရ သည်။ ယဇ်ကောင်း၏ဦးခေါင်းပေါ်တွင် လက်များတင်လျက် အသွေးကို သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူတော်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပညတ် တော်(၁၀)ပါးကျောက်ပြားထည့်ထားသည့်ပဋိညာဉ်သေတ္တာနှင့် ကရုဏာ ပလ္လင်သည် ဣသရေလူမျိုးများ၏အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ခံယူဖို့အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့်အရာဖြစ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်သောပညတ် တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့သည်ကတိတော်အတိုင်းအသစ်သော အသက် ကိုရရှိကြလိမ့်မည်။ယနေ့ပညတ်တရားမှဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့် နှုတ်ကပတ်သမ္မာတရားသည် ဣသရေလလူမျိုးများအတွက်သာ ထာဝရ ကယ်တင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်သာမက ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပါ ဘုရား သခင်နှင့်တွေ့ရသည့်အကြောင်းနှင့်ထာဝရအသက်ရရှိစရာအကြောင်းဖြစ် သည်။
ယခုကာလတွင် အသက်ရှင်ကြကုန်သော သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အနေ ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုးကွယ်သည့်ဘုရားသည် မည်သို့သောဘုရားဖြစ်တော်မူ သည်ကိုသိထားဖို့လိုအပ်၍ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသောအရာများနှင့်အပြစ် ဆေးကြောပေးတော်မူခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့သည် သိရှိ၍ ယုံကြည်ရကြမည်။ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိတဲတော်တံခါးမှ အပြာရောင်၊ခရမ်း ရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည်ကြိုးဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည့်သမ္မာတရား ဖြင့်ဘုရားသခင်သည်သင်နှင့်ကျွန်ုပ်အားခေါဖိတ်၍ လက်ခံတော်မူလျက် ဤသမ္မာတရားကို ယုံနိုင်သည့် ယုံကြည်ခြင်းကိုပေးတော်မူခဲ့သည်။ 
 


အပြာရောင်ချည်ကြိုးသည် ယေရှုခံယူခဲ့သည့် ဗတ္တိဇံကို အတိအကျ ပုံဆောင်ခဲ့ပါသည်

 
မဿဲ၃း၁၃-၁၇ တွင်“ထိုအခါယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံအံ့သော ငှါဂါ လိလဲပြည်မှယော်ဒန်မြစ်နားယောဟန်ထံသို့ ကြွတော်မူ၏။ ယောဟန် က လည်း၊အကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တော်ထံ၌ဗတ္တိဇံကိုခံရမည်အကြောင်းရှိပါသည် ဖြစ်၍၊ ကိုယ်တော်သည် အကျွန်ုပ်ထံသို့ ကြွလာတော်မူသလောဟု ယေရှု ကိုဆီးတားလေ၏။ယေရှုကလည်းအလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန် အစင် ကျင့်သင့်သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးပါဟု ပြန်ပြောတော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန်သည်ဝန်ခံလေ၏။ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင်ရေမှပေါ် ထစဉ်တွင်၊ ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့်၊ ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ ကိုယ်တော်အပေါ်၌ နားတော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍၊ ဤသူကားငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ၊ငါ၏ချစ်သား ပေတည်းဟု ကောင်းကင်က အသံတော်ဖြစ်လေ၏” ဟုဖော်ပြထားသည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဓမ္မဟောင်းကာလယဇ်ပူဇော်သည့်နည်းစနစ်အရ ယဇ်ပူဇော်ခြင်း အားဖြင့်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် အမှန်ပင် လောကအပြစ်အားလုံး ကိုမိမိ၏တစ်ပါးတည်းသော သားတော်အပေါ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးတော်မူခဲ့ ကြောင်းထင်ရှားခဲ့ပါသည်။ ယောဟန်သည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း ကိုပြည့်စုံစေဖို့ယေရှုကိုဗတ္တိဇံပေးခဲ့ပါသည်။ အကြောင်းမှာ ယောဟန်သည် ယေရှုကိုဗတ္တိဇံပေးခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်အားလုံးကို ကိုယ်‌တော့်အ ပေါ်သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကိုယုံကြည်သောသူများသည် မိမိနှလုံးသားထဲ၌ အပြစ်ရှိသမျှအားလုံးကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေခြင်းဖြစ် သည်။ 
ယေရှုခရစ်တော်ခံယူတော်မူခဲ့သောဗတ္တိဇံ၏အဓိပ္ပါယ်သည်ယနေ့ ခေတ်လူသားများခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖို့ အစဉ်အလာအရ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်လုံး လုံးလျားလျားအဓိပ္ပါယ်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ယနေ့ ရေ၌ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်သည် ခရစ်ယာန်ဘာသာထဲသို့ ကူးပြောင်း လာသည့် ပြင်ပလက္ခဏာတစ်ရပ်သာ ဖြစ်သည်။ ယေရှုသည် ယောဟန်၏ ယောဒန်ဖြစ်တွင်ဗတ္တိခံယူခြင်းသည်လောကလူသားမျိုး နွယ်တစ်ရပ်လုံး၏ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်အပြစ်ကိုခံယူဖို့ဖြစ်သည်။ဘုရားသခင်သည်ဝတ်ပြုရာ ကျမ်းထဲတွင်အပြဖြေလွှတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းစနစ်ကိုထူထောင်မူ ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ သခင်ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့်လူသား အားလုံးတို့၏အပြစ်များကိုယူဆောင်သွားတော်မူ၍ ဤအပြစ်များ၏အခ ကိုပေးဆပ်ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာအ သေခံတော်မူခြင်းသည် လူသားများအတွက် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော် ဖြစ်၍ အပြစ်လုံးလုံးလျားလျား ပြည့်စုံစွာ ဖြေလွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ 
ခမည်းတော်ဘုရားသခင်သည် မိမိသားတော်အားဗတ္တိဇံကို ခံ စေခြင်းဖြင့်လောကအပြစ်အားလုံးမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။မဿဲ ၃း၁၅တွင် “အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန်အစင်ကျင့်သည်ဖြစ်၍” ဆို သည်။ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လောကလူသားတစ်ရပ် လုံး၏အပြစ်ကို မိမိအပေါ်သို့တင်တော်မူပြီဟူသောအဓိပ္ပါယ်ဆောင်သည်။ ယောဟန်သည် ယေရှုအားဗတ္တဇံပေးသည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်သည် လည်း မိမိအပေါ်သို့ရောက်ရှိသွားသည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးကိုခံယူသောကြောင့် အသွေးတော်သွန်းလောင်း ကာ ကျွန်ုပ်တို့ကိုကိုယ်စားအသေခံ‌တော်မူခဲ့ပါသည်။ ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့ သည့်ဗတ္တိဇံသည်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့် အပြစ်ဆေး ကြောခြင်း ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို မိမိအပေါ်သို့ တင်ပြီး နောက် ကိုယ်တော်သည်ရေထဲသို့ နှစ်ခြင်းခံတော်မူခဲ့ရသည်။ ရေထဲသို့နှစ် ခြင်းသည်မိမိအသေခံတော်မူခြင်းကိုပုံဆောင်သည်။ရေမှပြန်ပေါ်ထွက်လာ ခြင်းသည် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကို ကြိုတင်ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်သည်။
 


ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖန်ဆင်းရှင်နှင့် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူခြင်း

 
ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ကြွလာ‌တော်မူသောယေရှုခရစ်သည် စင်္ကြာဝဠာ နှင့်အရာခပ်သိမ်းကို ဖန်ဆင်း‌တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်သည် ဆိုသည့် အချက်မှာမှန်ကန်သည်။ကမ္ဘာ၁း၁တွင်“အစဦး၌ဘုရားသခင်သည် ကောင်း ကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏”ဟုဖော်ပြသည်။ယော၁း၃ တွင်လည်း “ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည်ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသည်။ ဖန်ဆင်းတော် မူခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိ” ဟုဖေါ်ပြထားပါသည်။ ယေရှုခရစ်သည်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၊ သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားနှင့်အတူ စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ ခဲ့ပါသည်။ 
ဖိလိပ္ပိ ၂း၅-၈ တွင် “ယေရှုခရစ်၌ရှိသော ထိုစိတ်သဘောကို သင် တို့၌လည်းရှိစေကြလော့။ ထိုသခင်သည် ဘုရားသခင်၏ သဏ္ဍာန်တော်နှင့် ပြည့်စုံတော်မူသည်ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်နှင့်ပြိုင်သောအမှုကို လုယူခြင်းအမှု ဟူ၍မထင်မမှတ်လျက်ပင်၊ မိမိအသရေကိုစွန့်၍ အစေခံကျွန်သဏ္ဍာန်ကို ယူဆောင်လျှက် လူကဲ့သို့သောအဖြစ်၌ ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏။ ထိုသို့ လူ၏ဂုဏ်အင်္ဂါလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိအသေခံခြင်းသာမဟုတ်၊ လက် ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခြင်းတိုင်အောင် အစေကျွန်ုပ်ခံ၍ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နှိမ့်ချတော်မူ၏”ဟုဖေါ်ပြထားပါသည်။သခင်ယေရှုသည် စကြာဝဠာတစ်ခု လုံးအပါအဝင်လူသားများကိုဧကန်စင်စစ်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သည်။ကျွန်ုပ်တို့ အားအပြစ်မှကယ်တင်ဖို့ရန်လူအဖြစ်လောကသို့ကြွလာတော်မူလျက်ယော ဟန်၏လက်မှဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် လောကသားအားလုံး၏အပြစ်ကိုခံယူ ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလောကအပြစ်အားလုံးမှကယ်တင်တော်မူခဲ့ပါသည်။
မေရှိယသည် ဣသရေလလူမျိုးတို့အားအပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည်ထည်ကို တဲတော်တံခါးကုလားကာအဖြစ် ယက်လုပ်စေခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင် ချည် ကြိုးကိုတဲတော်တံခါးအတွက်ပြုလုပ်စေခြင်းဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကို အပြစ်မှကယ်တင်ဖို့ကြိုတင်စီမံတော်မူခဲ့သည်။ထိုကြောင့်ကိုယ်တော်သည် ယောဟန်၏လက်မှဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် လောကအပြစ်အားလုံးကိုယူတင် ဝတ်ဆောင်၍အပြစ်၏အဖိုးအခအတွက်လက်ဝါးတပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် မိမိအ သွေးတော်ကိုသွန်းလောင်းတော်မူခဲ့ပါသည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းထဲတွင် အပြစ်သားသည် ယဇ်ကောင်ကိုတဲ တော်သို့ယူဆောင်လာပြီး ၎င်းအပေါ်သို့လက်တင်ခြင်းဖြင့်မိမိအပြစ်ကိုလွှဲ ပြောင်းပေးလျက် မီးရှို့ရာယဇ်ပလ္လင်ပေါ်ဝယ်ပူဇော်ရပါသည်။ ထို့နောက်သူ သည်ထိုယဇ်ကောင်း၏လည်ပင်းကိုဖြတ်၍အသွေးကို ယဇ်ပုရောဟိတ်များ ထံသို့ ပေးအပ်ရမည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် အပြစ်ဖြေရာ ယဇ်ပလ္လင်မှ ဦးချို (၄)ချောင်းဖြင့် ဘုရားသခင်ထံသို့ ဆက်သပြီး ၎င်းအားမြေကြီးပေါ်သို့ သွန်းလောင်းပေးရသည်။
အပြစ်ဖြေရာယဇ် ပူဇော်သည့်နေ့တွင် ယဇ်ပုရောဟိတ်အကြီး သည်ခေါင်းပေါ်သို့ လက်တင်ပြီးသားယဇ်ကောင်၏အသွေးကို ယူဆောင် လျက် အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနသို့ဝင်၍ ကရုဏာပလ္လင်အပေါ်သို့ ပက်ဖြန်းသော အခါသူ၏လူတို့အစား အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရသည့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း၏အ သွေးအဖြစ်ဘုရားသခင်လက်ခံတော်မူ၏။အဘယ်ကြောင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ခံရသည့် ယဇ်ကောင်သည် အသေသတ်ခြင်းခံဖို့လိုအပ်သနည်း။ ယဇ်ပုရော ဟိတ်မင်းကြီး၏လက်တင်ခြင်းကို ယဇ်ကောင်သည်ခံရသဖြင့် ဣသရေလူ တို့အားလုံး၏အပြစ်သည်ထိုယဇ်ကောင်ပေါ်သို့ သက်ရောက်သောကြောင့်  ဖြစ်သည်။တစ်နည်းအားဖြင့်ထိုအသွေးသည်လက်တင်ခြင်း၏အကျိုးရလဒ် ဖြစ်သည်။ထိုသို့အားဖြင့်ဘုရားသခင်သည် ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအသွေးနှင့်မီးရှို့ ရာယဇ်ပူဇော်သည့် အနံ့ကိုလက်ခံ၍ ဣသရေလလူမျိုးအားလုံး၏အပြစ်ကို ဆေးကြော သုတ်သင်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ 
ဓမ္မသစ်ကာလတွင်လည်းဤပုံစံအတိအကျဖြင့်ယေရှုသည်လောကသို့ဆင်းကြွလာ‌တော်မူခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို မိမိအ ပေါ်သို့တင်၍အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံယူဖို့ရန်အပျိုကညာ မာရိ၏ဝမ်းဗိုက် မှမွေးဖွားလာကာလူ့ဇာတိကိုခံယူတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ဤ လောကသို့ကြွလာ၍ယောဟန်၏လက်မှဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊လက်ဝါး ကပ်တိုင် ပေါ်ဝယ် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ပြီးပြည့်စုံ စေတော်မူခဲ့ပါသည်။အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်ချည်ကြိုးသည်ဘု ရားသခင်ဖြစ်သည်။ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံ ရခြင်းသမ္မာတရားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဖြစ်သည်။
ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ယူ တင်ဆောင်ရွက်ကာ မိမိအသွေးတော်သွန်းလောင်း၍အသေခံကာသုံး ရက် မြောက်နေ့တွင်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော် သည် ယုံကြည်သောသူတို့အတွက် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ကိုယ် တော်သည်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ပလ္လင်တော်လက်ယာဘက်တွင်ထိုင် နေတော်မူသည်။ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်သူတို့ သည်ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင် တစ်ကြိမ်တည်းအပြစ် ဆေးကြောခြင်းခံရပြီးမှ ထိုဘုရားသခင်အားအဗ္ဗအဘဟု ခေါ်ဆိုခွင့်ရရှိကြ သည်။ဤအရာများသည်အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ကြိုးထဲ ရှိ နက်နဲသည့်သမ္မာတရားဖြစ်သည်။
မေရှိယသည်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ အသွေးတော် ဖြင့် အပြစ်ကို ဆေးကြောတော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စား အပြစ်ဒဏ် စီရင် ခြင်းကိုခံတော်မူသည်။ ယခုကိုယ်တော်သည် လောကကယ်တင်ရှင်ဖြစ် တော်မူသည်။ ဓမ္မဟောင်းခေတ် တဲတော်တံခါးကုလားကာ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည်ကြိုးကိုယုံကြည်ရသကဲ့သို့ဓမ္မ သစ်ခေတ်တွင်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်မေရှိယသည် လောကသို့ဧ ကန်ကြွလာတော်မူလျက်ဗတ္တိဇံအားဖြင့်လောကသားအားလုံး၏အပြစ်များ ကိုယူတင်ဆောင်ရွက်ကာလက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရခြင်း ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဆေးကြောခြင်း ခံရကြောင်း ယုံကြည်ရမည်။ 
 

ခရစ်ယာန်တစ်ဦးအနေဖြင့် သင်သည် ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို မည်မျှအထိ အာရုံပြုသနည်း
 
ထွက် ၂၅း၂၂ တွင် “ထိုအရပ်၌ ငါသည်သင်နှင့်တွေ့၍ သက်သေ ခံချက်ထားသောသေတ္တာဖုံးအပေါ် ခေရုဗိမ် နှစ်ပါးစပ်ကြားမှာ သင်နှင့်နှုတ် ဆက်သဖြင့် ဣသရေလအမျိုးသားတို့၏ဆင့်ဆိုရသမျှတို့ကို စီရင်ရမည်” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ သင်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းဖြစ် သည့်အပြစ်ဖြေရာယဇ် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းနှင့် မည်မျှနီးစပ်မှုရှိသ နည်း။ ယေရှုကိုမိမိကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်သူတို့အား မည်သည့်နေရာ မှ သခင်ဘုရား စကားပြောမည်ဟု ဆိုထားသနည်း။ ထွက် ၂၅း၂၂ အရ ဘုရားသခင်သည်ပဋိညာဉ်သေတ္တာထက်မှပညတ်ချက်မှန်သမျှကို ပေးမည် ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ဓမ္မဟောင်းကာလဣသရေလလူတို့အား ဘုရား သခင်သည် အရာခပ်သိမ်းကို ကရုဏာပလ္လင်မှမိန့်တော်မူမည်ဟု ဖော်ပြ ထားသည်။ 
အပြစ်ဖြေလွှတ်ရာယဇ်ပူဇော်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောြခင်း ရရှိကာ ဘုရားသခင်၏လူဖြစ်လာပြီးနောက် ဘုရားသခင်၏ကတိတော် သည် သင့်ဘဝကို မည်သို့လမ်းပြလိမ့်မည်ကို သင်နားလည်သဘောပေါက် ရမည်။သင်သည် ခရစ်ယာန်ဖြစ်လာခဲ့သည့် သက်တမ်းကြာလာသည်နှင့်အ မျှ သခင်ဘုရား၏ဦးဆောင်မှုကို ခံယူဖို့ မည်မျှပင်ကြိုးစားနေစေကာမူ ရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုဥပက္ခာပြု၍ မယုံကြည်ဘဲနေ လျှင် ကိုယ်တော်သည် သင့်ကို ဦးဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟု ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူသည်။ ထိုသို့ဖြင့် သခင်ဘုရား၏ဦးဆောင်မှုကို သင်သည်ခံယူ လိုလျှင် သင်၏အပြစ်များကိုတစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်ဆေးကြောသန့်စင်ပေးခဲ့ သည့်ဆေးကြော ခြင်းသမ္မာတရားကိုရှေးဦးစွာသိမြင်လက်ခံ၍ ကိုယ်တော် ၏ဦးဆောင်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းပေ။
သင့်အားကျွန်ုပ်ပြောလိုသည့်အချက်မှာ - ဘုရားသခင်၏သားသ မီးဖြစ်ဖို့ရန်နှင့် ကိုယ်တော်၏အသင်းတော်သို့ပါဝင်ဖို့ရန် သင်သည်အသင့်ရှိ မည်ဆိုလျှင်အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်ချည်ကြိုး၏နက်နဲမှု ဖြစ် သည့်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ရှေး ဦးစွာအပြစ် ဆေးကြောခြင်းခံရမည် ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါကျ မှသာလျှင် အထက်မှပဋိညာဉ်သေတ္တာမှ ဘုရားသခင်စကားပြောတော်မူ သကဲ့သို့ သင်သည် စကားပြောခြင်း ခံရလိမ့်မည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံ ကြည်သောအခါအပြစ်မှဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေး၍ ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကို ဦးဆောင်လျက်သခင်ဘုရားသည်အစဉ်အမိန့် ပေးနေကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်၍အစဉ်သတိရရမည်။ အထက်အ ရပ်နှင့်ဆိုင်သောကရုဏာပလ္လင်မှာ သခင်ဘုရား၏အမိန့်ပေးခြင်းခံနေရ သည်ဟု မိမိကိုယ်ကို မိမိယုံကြည်ပါသလား။ သို့မဟုတ် သင်၏ခံစားချက် အပေါ် အခြေခံ၍ သခင်ဘုရား၏ နောက်တော်သို့လိုက်နေသလား။
သင်၏ခံစားချက်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းကိုမ တည်ဆောက်နိုင်ပေ။ရှုပ်ထွေးပွေလီမှုသို့ပို့ဆောင်ပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အထက်အရပ်ပဋိညာဉ်သေတ္တာမှဘုရားသခင်၏စကားပြော ခြင်း အမိန့်ကို လိုက်လျောဖို့ရှာဖွေမည်ဆိုလျှင် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီ ရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် တဲတော်တွင် စကားပြောခြင်းအပေါ် နားလည်းသဘောပေါက်ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ယုံကြည်ခြင်း သည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်ပေး‌တော်မူသည့်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းဖြစ် သည်။
ဟာလေလုယာ -သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာ၊ လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်မှအသွေးတော်၊တန်ခိုးတော်နှင့်မေတ္တာတော်အခြေပြုလျက်လောကအပြစ်များမှ ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ခဲ့သည့်အတွက် ဘုရားသခင်၏နာမ တော်ကို ချီးမွမ်းပါသည်။