Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၁ - တဲတော်အကြောင်း

[အခန် 11-18] ရှေ့တော်မုန့်တင်ရာ စားပွဲခုံ (ထွက် ၃၇း၁၀-၁၆)

ရှေ့တော်မုန့်တင်ရာ စားပွဲခုံ
(ထွက် ၃၇း၁၀-၁၆)
“အလျားနှစ်တောင်၊ အနံတတောင်၊ အမြင့်တတောင်ထွာရှိသော စားပွဲကိုလည်း၊ အကာရှသားနှင့်လုပ်၍၊ရွှေစင်နှင့်မွမ်းမံလေ၏။ စားပွဲအ ပေါ်နားပတ်လည်၌ ကွပ်သောရွှေတန်ဆာကို၎င်း၊ အနံတလက်ဝါးရှိသော ခါးပန်းကို၎င်း၊ ခါးပန်းအပေါ်နားပတ်လည်၌ ကွပ်သောရွှေတန်ဆာကို၎င်း လုပ်လေ၏။ရွှေလေးကွင်းကိုလည်းသွန်း၍ခြေထောက်လေးခုအထက်၊ စား ပွဲလေးထောင့်၌ တပ်လေ၏။ထိုရွှေကွင်းတို့သည် ခါးပန်းပေါ်မှာရှိ၍၊ စားပွဲ ထမ်းစရာ ထမ်းဘိုးနေရာဖြစ်၏။ စားပွဲထမ်းစရာ အကာရှသားထမ်းဘိုးကို လုပ်၍ ရွှေနှင့် မွမ်းမံလေ၏။ စားပွဲတန်ဆာတည်းဟူသော လင်ပန်း၊ ဇွန်း၊ အင်တုံ၊ လောင်းစရာ ဖလားများကိုလည်း ရွှေစင်နှင့်လုပ်လေ၏။”
 


ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိနှလုံးသားဖြင့် အသက်မုန့်ကိုဝင်စားသော သူများဖြစ်လာကြသည်

 
မုန့်တင်ရာစားပွဲခုံ
ရှေ့တော်မုန့်တင်ရာစားပွဲခုံသည် တဲတော်အတွင်း အသုံးပြုသည့် ပရိဘောဂတစ်ခုဖြစ်၍ အာကာရှသစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်ကာ ရွှေဖြင့်မွမ်းမံ ထားပါသည်။ အတိုင်းအထွာအားဖြင့် အရှည် (၉၀ စင်တီမီတာ၊၃ပေ)၊ အ မြင့် တစ်ကုဗနှင့်တစ်ဝက်(၆၇.၅စင်တီမီတာ၊၂.၂ပေ)နှင့် အနံ ကုဗ (၄၅စင် တီမီတာ၊ ၁.၅ပေ)ရှိသည်။ ရှေ့တော်မုန့်တင်ရာ စားပွဲပေါ်တွင် အစဉ်သဖြင့် ပေါင်မုန့် (၁၂)ချပ်တင်ထားပြီး၊ ဤမုန့်ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်များသာ စားပိုင် ခွင့်ရှိသည်(ဝတ် ၂၄း၅-၉)။
ရှေ့တော်မုန့်တင်ရာစားပွဲခုံပြုလုပ်နည်းမှာ- စားပွဲမျက်နှာပြင်အ နားစလက်ဝါးတစ်ပြင်စာကို ရွှေပြားဖြင့်ဘောင်ခတ်၍ ကွပ်ထားကာ အနား စလေးတောင့်တွင် ရွှေကွင်းလေးကွင်းကို တပ်ဆင်ထားသည်။ ထိုစားပွဲကို သယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့ရန် ရွှေဖြင့်ကွပ်ထားသည့်အာကာရှသစ်သားထမ်းပိုးကို ပြုလုပ်၍နှစ်ဖက်နှစ်တန်တွင်လျှိုထားပါသည်။ စားပွဲပေါ်တွင် ပန်းကန်ပြား များ၊ခွက်များ၊ ဇလုံများနှင့်ကရားအိုးများကို ရွှေဖြင့် သွန်းလုပ်ထားပါသည်။
ထွက် ၃၇း၁၁-၁၂ တွင် “ရွှေစင်နှင့် မွမ်းမံလေ၏။ ရွှေစင်နှင့် မွမ်း မံလေ၏။ စားပွဲအပေါ်နားပတ်လည်၌ ကွပ်သောရွှေတန်ဆာကို၎င်း၊ အနံ တစ်လက်ပါးရှိသောခါးပန်းကို၎င်း၊ ခါးပန်းအပေါ်၌ နားပတ်လည်၌ကွပ် သောရွှေတန်ဆာကို၎င်းလုပ်လေ၏”ဟုမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ သန့် ရှင်းရာဌာနရှိ ရှေ့တော်မုန့်တင်ရာစားပွဲကို အနံလက်တစ်ပါးစာရှိသည့်ရွှေ ပြားဖြင့် ကွပ်၍ ချထားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ထိုသို့ ရွှေနှင့်ကွပ်ထားဖို့မောရှေကိုမိန့်တော်မူခဲ့သနည်း။ထိုသို့အနံတစ်ဆယ်စင်တီမီတာခန့်ရှိသည့်ရွှေပြားဖြင့် စားပွဲမျက်နှာပြင်ကို ကွပ်ရသည့်အကြောင်း မှာ အပေါ်တွင်တင်ထားသည့် မုန့်လုံးများလိမ့်ကျမည်စိုးရိမ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ရှေ့တော်မုန့်ကို ယဇ်ပုရောဟိတ်များသာ စားပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ကျွန်ုပ် တို့သည် ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမုန့်ကိုစားနိုင်သူများ ဖြစ်လာသည်။ ယေရှုခရစ် ၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့်သာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်မှကယ်တင်ခြင်းခံလျက် ထာ၀ရအသက် ကို ရရှိကြပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်း ကိုမိမိကယ်တင်ခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်သောသူများသာလျှင်ဤမုန့်ကို စားနိုင် သည်။ 
ရှေ့တော်မုန့်တင်ရာစားပွဲခုံကိုပတ်လည်လက်ဝါးတစ်မိုက်စာကာ ထားသဖြင့် ရှေ့တော်မုန့်သည် အလွယ်တကူ ပြုတ်ကျ (သို့) လျှောကျနိုင် ခြင်း မရှိတော့ပေ။ စနေနေ့တိုင်း ပူနွေးသည့်ရှေ့တော်မုန့်ကို တင်ထား ရပါမည်။လက်ဝါးတစ်မိုက်စာဘောင်ကွပ်၍ကာထားရသည့်အကြောင်းရင်း ကိုအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်ပြီးသွန်းလုပ်ထားသည့်ရွှေဖြင့်ဘောင်ခတ်ထားသည်။ 
ရှေ့တော်မုန့် စားပွဲခုံ၏ဘောင်မှကျွန်ုပ်တို့အား သွန်သင်ချက်မှာ - ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကယ်တင်ခြင်း၊ ထာ၀ရအသက်ကို ယူဆောင်လာသည့် နှုတ်ကပတ်တော်သမ္မာတရားကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲတွင် မြဲမြဲဆွဲကိုင်ထားရ မည်ဆိုသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ဤအကြောင်းအရာမှယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံ နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အပြာ ရောင်၊ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ချည်ထည် တဲတော်တံခါးကု လားကာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာယုံကြည်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့၌ရှိနိုင်သည်ဟု သွန်သင် ထားပါသည်။အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည်ကြိုး ဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်သောသူတို့သာလျှင် ဤ ဗျာဒိတ်ကို နားလည်နိုင်ပြီး ဘုရားသခင်၏သားသမီး ဖြစ်နိုင်သည်။
ဤနည်းလမ်းအားဖြင့်ကြည်ခြင်းမှလွဲ၍ကျွန်ုပ်တို့ သည်မည်သည့် အရာကိုမျှမလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပေ။အကြောင်းမှာအသက်မုန့်ကိုရှာဖွေသောသူတို့သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင် နှင့်အဖြူရောင်ချည်ကြိုး ဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုခံယူ သည့်ယုံကြည်ခြင်းရှိရမည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းသည် စစ် မှန်သောကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ရမည်။ အတိုချုပ် အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်ကယ်တင်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကို ကျွန်ုပ် တို့ထံမှလျှောကျမသွားစေဖို့ ယုံကြည်ခြင်းဘောင်ခတ်ထားရန် ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူခြင်းဖြစ်သည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ကနဦးအသင်းတော်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့အဆင့်ဆင့်လက်လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြပါသည်။ ကနဦးအသင်း တော်လက်ထက်မှစ၍ယနေ့အထိဤဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုယုံကြည် သောသူတို့၏အပြစ်ကိုဘုရားသခင်သည် ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသမ္မာတရားကို ယုံကြည်သော သူတို့၏ဝိညာဉ်ကိုဘုရားသခင်သည် ယခင်ကကဲ့သို့ပင် ကယ်တင်လျက်ရှိ တော်မူသေးသည်။ တဲတော်တံခါးအားဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သမ္မာတရားကိုယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြပြီးကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲ တွင်နိုးဆော်တိုက်တွန်းခြင်းအားဖြင့်ဝိညာဉ်ရေးရာအသက်ရှင်ခွင့်ကို ဘုရား သခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားပေးထားတော်မူခဲ့သည်။
သခင်ယေရှုပေးအပ်တော်မူခဲ့သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်သောကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်ဖြင့်ထာ၀ရအသက်ကို ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိကြပြီး ဤဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသမ္မာတရားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများထံထိုတရားတော်ကိုဟောပြောဝေငှနိုင်ကြ ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖြောင့်မတ်သောဘု ရားသခင်၏အမှုတော် မြတ်ကိုလည်းအစေခံခွင့်ရရှိကြပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းယုံကြည်ထားသော်လည်းအချိန်ကြာလာသည်နှင့် အမျှဤဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသမ္မာတရားကို စွဲမြဲစွာဆုပ်ကိုင်ထား ခြင်း မရှိဘဲပျောက်ဆုံးစေခဲ့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏အရေးကြီးသည့်အသက်ဆုံးရှုံးခြင်း အဖြစ်အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်လိမ့်မည်။ ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသမ္မာတရားကို အစဉ်အမြဲစားမြုံ့ပြန်ခြင်း အားဖြင့် ထိုနည်းလမ်းအတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်နှလုံးထဲတွင် ယုံကြည် ခြင်းချမှတ်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
 


ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးထဲတွင် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်ချည် ကြိုးပါဝင်သည့် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းရှိရမည်

 
အကယ်၍ လူတို့သည် ဤသမ္မာတရားကိုခံယူသည့်ယုံကြည်ခြင်း မရှိလျှင်သူတို့သည်မိမိအပြစ်မှလွတ်မြောက်ခြင်းမရနိုင်ကြပေ။ သူတို့သည် မိမိကိုယ်မိမိကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီဟုဆို၍ အခိုင်အမာရပ်တည်နေကြသော် လည်း၊ ယခုသူတို့၏စိတ်ထဲတွင် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင် ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ကို ယုံကြည်ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းမရှိသဖြင့် ဤကယ်တင်ခြင်းသည် မပြည့်၀ သော ကယ်တင်ခြင်းသာဖြစ်လိမ့်မည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို သမ္မာတရားအဖြစ် မယုံ ကြည်သောအပြစ်သည် ကိုယ်နည်းကိုယ်ဟန်ဖြင့် သခင်ဘုရားကိုစွန့်ပယ် သည့် အပြစ်နှင့်ညီမျှသည်။ အသက်သည်ကျွန်ုပ်တို့ပိုင်ဆိုင်ရမည့်အရာတစ် ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲထိုအစာကို ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိပါးစပ်ထဲသို့ထည့်ခြင်း၊ဝါး ခြင်း၊စားခြင်းဖြင့် ထိုသမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မာတရားဖြစ်စေနိုင် သည်။ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မယုံကြည်ဘဲ ဆက်သွား၍စိတ်ထဲ တွင်၎င်းကိုစွဲကိုင်ထားခြင်းမရှိလျှင် ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားသည် ကျွန်ုပ် စိတ်ထဲတွင် အချိန်မရတော့ဘဲ ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။
သင်သည်ခံယူထားပြီးဖြစ်သည့် အဖိုးတန်သောကယ်တင်ခြင်း သည်အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းအပေါ်သင်အံ့ဩကောင်း အံ့ဩလိမ့်မည်။ သမ္မာကျမ်းစာကိုစွဲမြဲစွာ ဆုပ်ကိုင်ထားခြင်းမရှိဘဲ ကံဆိုးသူ အတော်များများသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစွဲမြဲစွာ ဆုပ်ကိုင် ထားခြင်းမရှိ၊သူတို့သည်အစပိုင်းတွင်ဝမ်းမြောက်စွာ လက်ခံကြသော်လည်း သေခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်လေ့ရှိကြကာသူတို့၌ စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းကိုအခြေခံအုတ်အမြစ်ယုံကြည်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ‘မျိူးစေ့ကြဲသူပုံဥပမာ’(မဿဲ ၁၃း၃-၉၊၁၈-၂၃)တွင်ယေရှုသည် ကွဲပြားခြားနားသောစိတ်နှလုံးမြေကြီး လေးမျိုးရှိကြောင်းမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ဤဥပမာထဲတွင် ဘုရားသခင်၏နှုတ် ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကို ကွဲပြားခြားနားသည့် စိတ်နှလုံးမြေကြီးလေမျိုးအ ပေါ်သို့ကြဲချထားပါသည်။ပထမမြေသည်လမ်းဘေးရှိမြေ၊ ဒုတိယမြေသည် ဆူးချုံပေါသောမြေ၊တတိယမြေသည်ကျောက်ပေါသောမြေနှင့် စတုတ္ထမြေ သည် ကောင်းသောမြေ၊အသီးများစွာသီးကြသည်။ပထမသုံးမျိုး မြေကြီး ပေါ်သို့မျိုးစေ့ကျသောအခါအသီးမသီးနိုင်ဘဲ စတုတ္ထမြေကြီးကောင်းသော မြေကြီးပေါ်သို့ကျသောမျိုးစေ့သည်သာလျှင်အသီးများစွာ သီးနိုင်ပါသည်။ ၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာလူများစွာတို့သည်စစ်မှန်သော ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း တည်းဟူသောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုလူများစွာတို့သည် အ စပိုင်းတွင် ယုံကြည်လက်ခံကြသော်လည်း လမ်းတစ်ဝက်တွင် ကယ်တင် ခြင်းပျောက်ဆုံးနေကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှ လုံးသည်ကောင်းသောမြေမဖြစ်ခဲ့သော်သခင်ယေရှုပေးတော်မူသည့် ကယ် တင်ခြင်းသည်ဆုံးရှုံးနိုင်ကြောင်း အစဉ်သတိထားရမည်ဖြစ်သည်။ 
အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်ချည်ကြိုးမှလာသည့် ကယ် တင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင် ယုံကြည်ထားမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးသည်ကောင်းသောမြေဖြစ်လာနိုင်သည်။ လူများစွာတို့သည် သူ တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ထဲတွင် နက်ရှိုင်းစွာ အမြစ်တွယ်စေခြင်းမရှိသဖြင့် သူတို့လက်ခံထားသည့် ကယ်တင်ခြင်းကို ကောင်းမွန်စွာအကာအကွယ်မပေးနိုင်သဖြင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာကယ် တင်ခြင်းဆုံးရှုံးကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရား သခင်၏အသင်းတော်တွင်နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီးအသက်မုန့်ကို နေ့စဉ်စားသုံး ကာယုံကြည်ခြင်းကြီးထွားလာသည်။အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင် ချည်ကြိုးဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သောသမ္မာတရားအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ် တို့၏ယုံကြည်ခြင်း ကြီးထွားဖို့နေ့စဉ်ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတော်မူလိမ့်မည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ခံယူခဲ့သည့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့စိတ် ထဲတွင်နေ့စဉ်ထိန်းသိမ်းရမည်။အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အ ဖြူရောင်ချည်ကြိုးဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သောရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ကယ်တင်ခြင်းသ တင်းကောင်းကို ကျွနိုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင် သမ္မတရားဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရပါ သည်။ ဤကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားသည် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရသူ၏ စိတ်ထဲ၌သာရှိသည်။ ဤရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဖြင့် စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြုပြင်၍တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ဘုရားသခင်၏သား သမီး အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ အသက်ရှင်နိုင်သည်။
ထိုသို့ပင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံ ကြည်သောသူတို့သည်အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင် ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသတင်း ကောင်းအပေါ် နေ့စဉ်စားမြှုပ်ပြန်၍ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို နေ့စဉ်တိုင် တည်၍ရည်ရွယ်ရမည်။အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို စွဲမြဲစွာဆုပ်ကိုင်၍ထိန်းသိမ်းထား ခြင်းမရှိခဲ့သော်အချိန်မရွေးကျွန်ုပ်တို့သည် လက်လွတ်ဆုံးရှုံးနိုင်ကြသည်။ နေရာအနှံ့ပြန့်ကျဲနေသည့်ဟေဗြဲလူမျိုးများအတွက် ရေးသားထားသည့်ဩ ဝါစာပါအကြောင်းအရာကိုကျွန်ုပ်တို့သည်အစဉ်အမြဲသတိရသင့်သည်။“ထို့ ကြောင့်ငါတို့သည် ကြားရသော ဒေသနာကိုမမေ့မလျော့မည်အကြောင်း စိတ်နှလုံး၌သာ၍ မှတ်မိစွဲလမ်းခြင်းရှိရကြမည်” (ဟေဗြဲ ၂း၁)။
ယနေ့ရေနှင့်၀ိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို သိသောသူတို့အ ကြားမအချိန်ကြာလာသည့်နှင့်အမျှလူများစွာတို့သည် ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းအပေါ် ယုံကြည်ခြင်းတရားမှေးမှိန်သွားကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ သူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ထားသူများဖြစ် သော်လည်း သန့်ရှင်းရာဌာနတွင် အသက်မုန့်ကို နေ့စဉ်စားသောက်ဖို့ရန် ပျက်ကွက်သဖြင့် ဆိုကျိုးမှာ သူတို့၏စိတ်နှလုံးသည် စစ်မှန်သောယုံကြည် ခြင်းဖြင့် သန့်စင်ခြင်းမခံကြရတော့ပေ။ 
ကမ္ဘာပေါ်တွင် စာတန်၏တပည့်များသည်လည်း အနှံအပြား တည်ရှိနေကြသဖြင့် ဖြောင့်မတ်သူများကို သတ်ဖို့ရန် တဆေးမုန့်တည်းဟူ သောသူတို့၏အသွေးအသားမှလာသော သွန်သင်ချက်များကို ကျွေးထားပါ သည်။ အကယ်၍လွှဲမှားသည့်သတင်းစကားသည် ဘုရားသခင်၏အသင်း တော်ထဲသို့ မိတ်ဆက်ပေးသည့်အခါ သမ္မာတရားသည်လွှဲမှားသော ယုံ ကြည်မှုတရားနှင့်ရောထွေးမှုရှိပြီး လူတစ်ယောက်သည် နောက်ပြန်ဆုတ် သဖြင့် ဘုရားသခင် လက်မခံနိုင်သည့် အနေအထားသို့ ရောက်နိုင်သည်။ ထိုသို့သောသူတို့ သည်သမ္မာတရားကိုသိသော်လည်းယုံကြည်ခြင်းဘောင် ခတ်ထားဖို့ မတတ်နိုင်ကြသဖြင့် အပြစ်ထဲမှလုံးလုံးလျားလျား ကယ်တင် ခြင်း မခံရသည့်အခြေအနေတွင် အဆုံးသတ်ရလေ့ရှိသည်။ သုတ္တံ ၂၂း၂၈ တွင် “ဘိုးဘေးတို့၏မြေမှတ်တိုင်ကို မရွှေ့နှင့်”ဟု ရေးသားထားပါသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းမြေမှတ်တိုင်ကိုမရွှေ့မိဖို့အထူးသဖြင့် အရေးကြီးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်း နယ်နိမိတ်ကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသတ်မှတ်၍သခင်ဘုရားမကြွလာမီတိုင် အောင် ကောင်းမွန်စွာခုခံတိုက်ခိုက်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အစဉ်သဖြင့် အသက်မုန့်ကို စားသုံးခြင်း၊ သခင်ဘုရားကို စိတ်နှလုံးထဲတွင် အစဉ်သဖြင့် ကျိန်းဝပ်စေခြင်းပြုလုပ်မှာသာလျှင်ထာ၀ရအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်က မည်မျှပင်ပေါကြွယ်၀စွာ အစာကိုချပေးထားသော်လည်း ၎င်း၏တန်ဖိုးကိုကို ကျွန်ုပ်တို့နားမလည်ဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင် စွဲကိုင် ခြင်းကိုမပြု(သို့)ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးထဲမှ ယုံကြည်ခြင်း ဘောင်ခတ်ထား ခြင်းမရှိလျှင် အသက်မုန့်သည် စားပွဲပေါ်မှလျှောကျပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျက်စီးခြင်း၏သားသမီးအဖြစ် အဆုံးသတ်ရလိမ့်မည်။
အချို့တို့သည် မကြာသေးမီကမှ အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ခံကြရ ပြီးအချို့တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ကြားရ သည့်အချိန်မှာပင် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံကြရပြီး ယခုဆိုလျှင် ဆယ်ခုနှစ် ပေါင်းများစွာပင်ကြာ‌ညောင်းခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းကို နေ့တိုင်းကြားနာခဲ့ကြရပြီးအချို့တို့သည် ရေနှင့် ဝိညာဉ် တော်ကို မကြာခဏရည်ညွှန်းပြောဆိုသဖြင့် ငြီးငွေမှုရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားမုန့်ကို နေ့စဉ်ဆက် လက်စားသုံးရမည်။အချိန်မည်မျှကြာကြာ ဤသို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။ သခင် ဘုရားမကြွလာမီအချိန်အထိလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို အ စဉ်အမြဲ ထပ်ခါတလဲလဲ ကျွန်ုပ်၏ဟောပြောမှုကိုအချို့တို့သည် ဝေဖန် ကောင်းဝေဖန်ကြလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း ဤနည်းလမ်းနှင့် ဟောပြောဖို့ အဘယ်ကြောင့် လိုအပ်သည်ကိုသင်သည်သဘောပေါက်သင့်သည်။ ဤရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို မကြာခဏ စားမြုံ့ပြ့န်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည် တစ်နေ့တစ်ခြားကြီးထွားလာပြီး ကျွန်ုပ်တို့ သည်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်ဆောင်များဖြစ်ကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုကာလရှိဝိညာဉ်များအတွက် သစ္စာရှိသောအခန်းကဏ္ဍနှင့် စိတ်ချရ သည့်ကင်းစောင့်တစ်ဦး၏အခန်းကဏ္ဍကို ပြည့်စုံစေရမည်။ ဤရေနှင့်ဝိ ညာဉ်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကို ခံယူသူများ၏ အသက်မုန့်နှင့်စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်း၏အစာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပင် ဤအ စာကို ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့စဥ်စားရသည့်သာမကနေ့စဉ်နေ့တိုင်း သူတစ် ပါးကိုပါ ဝေငှလိုက်မည်ဆိုလျှင် သူတို့သည်လည်း အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ခံရကြလိမ့်မည်။
ဖြောင့်မတ်သော သူ၏အစာသည်ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်သတင်း ကောင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်၍ထိုသို့ဖြင့်လူတို့သည် မှောင် မိုက်တန်ခိုးမှလွတ်မြောက်၍မေတ္တာနှင့်ပြည့်ဝသောသားတော်၏နိုင်ငံတော် သို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရကြလိမ့်မည်(ယော၄း၃၄၊ကော၁း၁၃)။အကယ်၍ ကျွန်ုပ် တို့သည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို စားဖို့ကရုမစိုက်ဘဲနေမည် ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖျားမည် (သို့)သေလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အသွေးအသားအားနည်းချက်ကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်သည့် ယုံကြည်ချက်အားနည်းသည့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆိုနိုင်သည်။ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်သည့်အခါစွဲကိုင်  မည်ဆိုလျှင် ထိုဒုက္ခအခက်အခဲသည် ကျွန်ုပ်တို့ဝိညာဉ်လွတ်မြောက်ရာ ပြူ တင်းပေါက်ဖြစ်၍ထိုး၍ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည် အားကြီးသောသူများဖြစ်လာကြ လိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဧဝံဂေလိသမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့ကြား၍စား မြုံပြန်သည့်အခါပို၍ကြားရပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်သာခွန်အားရရှိလာပါ သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်းသာ၍ ကြီးထွားလာကာ ကျွန်ုပ် တို့၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် အသစ်ပြုပြင်ခြင်းသာ၍ ခံရသည်ကိုမြင်ရလိမ့် မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို နေ့တိုင်းကြား ဖို့လိုအပ်ပြီး၊ နေ့တိုင်းထိန်းသိမ်းကာ ဤဧဝံဂေလိတရားယုံကြည်ချက်ကို သန့်စင်တောက်ပစေရမည်။ သုတ္တံ၂၅း၄တွင် “ငွေထဲကချော်ကိုထုတ်ပယ် လျှင် ပန်းထိမ်သမားနှင့်တော်သင့်သောဖလားကိုရလိမ့်မည်”ဟု ရေသား ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို စင်ကြယ်ခြင်းတည်းဟူသော ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုအစဉ်မပြတ်ကြားနာခြင်း၊မိမိစိတ်ထဲမှဝန်ခံခြင်း၊တစ် ချိန်ပြီးတစ်ချိန်၎င်းကိုစားမြုံ့ပြန်ခြင်းပြုလုပ်ရမည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သ တင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်ဖို့အသက်မုန့်ဖြစ်သည်။ သခင်ဘုရား၏ ပဌ နာတော်ဆုတောင်းခြင်းတွင် ယေရှုကအသက်မွေးလောက်သော အစာကို နေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းပေးသနားတော်မူပါဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်အတိုင်း ရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်သမ္မာတရားကိုကိုယ်တော်သည်ချပေးတော်မူခဲ့သည်။ ထို ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနည်းလမ်းအတိုင်းဆုတောင်းရန် သခင်ယေရှုမိန့် တော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ 
အပြစ်ဆေးကြောခြင်းသည် ဘုရားသခင်ပေးအပ်သည့် ကယ် တင်ခြင်းဖြစ်လာသည့်အခါ အပြစ်မှကယ် တင်ခြင်းမခံရမီက ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းအခြေအနေကို ပိုမိုရှင်လင်းစေဖို့သာ၍ လုပ်ဆောင်သင့်သည်။ “အဲဒီအချိန်တည်းက ကျွန်တော်အပြစ်ကနေ လုံးလုံးလျားလျားကယ်တင် ခြင်း မခံခဲ့ရသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ကျွန်တော်အဆက်မပြတ်ကြားလာရတဲ့နောက်ကျွန်တော့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ ၎င်း ကိုအချိန်မီယုံကြည်လာခဲ့တယ်။”
ယခင်ကယေရှုကိုကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ် လက်ခံခဲ့သော် လည်း ယခုကာလမတိုင်မီ ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ခြင်းသည် ပြည့်၀ခြင်းမရှိခဲ့ သေးပေ။သို့သော်ယခုအခါရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ယုံကြည် ပြီဖြစ်လို့၎င်းကိုကျွန်ုပ်အမှန်ပင်ယုံကြည်ခဲ့ပါပြီ။ “၎င်းသည်ကိုယ်တော်၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှအသွေးတော်ဖြင့်သင်သည်အပြည့် အဝအပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးသင်သည် သခင်ဘုရားအပေါ်သဘော ပေါက်၍ယုံကြည်သောအခါ  ကောင်းကင်မှသင်၏စစ်မှန်သောကယ်တင် ခြင်း ဆုကျေးဇူးသည် သင်၏စိတ်နှလုံးထဲသို့ဆင်းသက်လာလိမ့်မည်။ သင် ယုံကြည်သည့် ဤယုံကြည်ချက်သည် သင့်ကိုကယ်တင်ခဲ့သည့်စစ်မှန် သောယုံကြည်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းအကြောင်းနှင့်ပတ် သက်၍သမ္မာကျမ်းစာ၏ဖော်ပြချက်သည် ယခင်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်း နှင့်ကွဲပြားခြားနားချက်ရှိပါသည်။ ထိုစဉ်အခါက ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၏ လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်တမျိုးတည်းကိုသာ ယုံကြည်သ ဖြင့်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၏ပြည့်စုံမှုကို ယုံကြည် မှုမရှိခဲ့ပေ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တစ်ခုတည်းကိုသာ ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ရေနှင့်ဝိ ညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည် အစပိုင်းတွင်တူညီသယောင်ရှိ သော်လည်း အဆုံးပိုင်းတွင်လုံး၀ကွဲပြားခြားနည်းမှုရှိသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုမသိမီ ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ အ သွေးတော်တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါလား။ ထို့နောက် သင်၏အပြစ်အားလုံးဆေးကြောခြင်းခံရပါသလား။မခံရပေ။ယေရှု၏လက် ဝါးကပ်တိုင်မှအသွေးတော်တစ်မျိုးသာယုံကြည်ခြင်းရှိသော်လည်းသင့်စိတ် ထဲတွင်အပြစ်ပြုနေသေးကြောင်း သင်သိသည်မဟုတ်ပါလား။ ဤအရာ သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောသူနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ အသွေးတော်တစ်မျိုးတည်းကို ယုံကြည်သောသူတို့အ ကြား ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်။ 
ရှင်းလင်းသည့်ကွဲပြားခြားနားမှုမှာ ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ယုံကြည်ခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းကိုမပေးနိုင်ဘဲ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ကို ယုံကြည်သောသူမှသာလျှင် သူတို့၏အပြစ်အားလုံးမှ ဆေးကြောသုတ် သင်ခြင်းခံရပါသည်။ ထိုသို့ဖြင့် သူတို့၏ဝိညာဉ်သည်လည်း လုံး၀ကွဲပြား ခြားနားမှုရှိသည်။ သို့သော်သာမန်လူတစ်ယောက်အနေဖြင့်ဤအကြောင်း အရာကို နားမလည်နိုင်ပေ။ ဤဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ယုံကြည်နှစ် မျိုးသည် တူသယောင်ရှိသော်လည်းကြားထဲတွင် ကြီးမားသည့် ကွက်လပ် တစ်ခုရှိပြီး ထိုအကြားကိုတံတားထိုး ဆက်သွယ်၍မရပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုယုံသည်ဖြစ်စေ၊မယုံသည်ဖြစ်စေ၊အနည်း ငယ်သောခြားနားချက်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထာ၀ရအသက်ရစေမည်(သို့)ဆုံး ရှုံးစေမည် ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဤယုံကြည်ချက် နှစ်မျိုးသည် နောက်ဆုံးလုံး ၀ပေါင်းစပ်လို့မရသည့်အခြေအနေသို့ရောက်ရှိ သွားကြောင်းအသိအမှတ်ပြုလိမ့်မည်။
အပြစ်မှကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းနယ်နိမိတ်ကို မည်သည့်အရာ ကတိကျစွာ ခွဲခြားပေးခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သိရမည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို အပြစ်မှကယ်တင်ခံရဖို့အတွက် ယုံကြည်ရ မည်ဖြစ်သည်။ ဤရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည် အ ပြစ်မှဆေးကြောပေးသည့် သမ္မာတရားဖြစ်သည်။ သင်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုမယုံကြည်မီကယ်တင်ခြင်း အမှန်အကန်မရရှိသေးကြောင်းနှင့်ယခုဆိုလျှင် စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိ သ တင်းကောင်းကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ပြီဖြစ်ကြောင်း သင်သည် ရှင်း လင်း ပြတ်သားစွာ နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုသင်၏စိတ်နှ လုံး သားမှယုံကြည်လျှင်သင်သည်ဘုရားသခင်ရှေ့တွင်ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် ဧဝံ ဂေလိသတင်းကောင်းကိုကြား၍ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သင်၏အပြစ်ဆေး ကြောခြင်းကို ခံရလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည် အမှန်တကယ် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်မည်ဆိုလျှင် သင်၏စိတ် ထဲတွင်မလွှဲမှားနိုင်သည့်အထောက်အထားတစ်ခုခုရရှိလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို ဂရုတစိုက်ဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအပေါ် ဆန်း စစ်ခြင်းအမှုသည် ရှက်ဖွယ်ရာအမှုမဟုတ်ပေ။ လွန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်မှစ၍ သင်၏အတွင်းနှလုံးသားထဲတွင် ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းဖြင့် ယေရှုကို ယုံကြည်ခဲ့ပြီဆိုလျှင်၎င်းအတွက်ရှက်စရာမလိုပေ။ (သို့) အနှစ် (၂၀)ကြာခဲ့ရသည်ဆိုလျှင်လည်း ရှက်ကြောက်စရာမဟုတ်ပေ။  ကောင်းချီးမင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် လူများစွာတို့သည် မိမိကိုယ်တိုင်အပြစ်မှ လွတ် မြောက်ပြီဟူ၍ လိမ်လည်လှည့်ဖြား နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ အရာခပ်သိမ်းကို သိကျွမ်းတော်မူသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့၏ယုံကြည် ခြင်းကို အသိအမှတ်မပြုဘဲနေသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ - သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းနယ်နိမိတ်လမ်းကြောင်းကို ပြတ်သားရိုးရှင်းစွာ မဖြတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ယခုကယ်တင်ခြင်းခံရမည့်နေ့ကိုကျွန်ုပ် တို့အတိအကျမသိရသေးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်း နယ်နမိတ်လမ်း ကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာ ပြတ်သားစွာဆွဲထားခြင်းသည် ပညာရှိရာသို့ ရောက်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ခြင်းမရမီအနေအထားနှင့်ကယ်တင် ခြင်းရရှိပြီးနောက်အနေအထားကိုသိသာထင်ရှားမှုရှိစေရန်ပြုလုပ်ဖို့အလွန် အရေးကြီးသော အလုပ်ဖြစ်ပြီး သင်၏ပြည့်စုံသောယုံကြည် ခြင်း၏ထူးခြား ချက်ကို ဝန်ခံဖို့လိုသည်။
 


ကျွန်ုပ်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းဖခင်များသည်လည်း ယခုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေ သည့် တူညီသော ဧဝံဂေလိ တရားကို ယုံကြည်ကြသည်

 
ပင်လယ်နီကိုဖြတ်သည့်အခါ၌ဖြစ်စေ၊ဣသရေလလူမျိုးများသည် ကာနန်ပြည်သို့ဝင်စားဖို့ရန်ယောဒန်မြစ်ကိုဖြတ်ဖို့ကြိုးစားသည့်အခါ၌ ဖြစ် စေ သူတို့သည် ဘုရားသခင်၏ပဋိညာဉ်သေတ္တာကို ထမ်းသော ယဇ်ပုရော ဟိတ်များ၏နောက်သို့ သူတို့သည် လိုက်၍ဖြတ်သန်းသွားကြသောအခါ လုံ ခြုံချောမွောစွာဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။“အိုကျွန်တော်တို့ယောဒန်မြစ်ကို ဘယ် လိုဖြတ်ခဲ့ကြပါလိမ့်”ဟု စဉ်းစားမိသောအခါ၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယောဒန်မြစ်ကိုမဖြတ်နိုင်ခဲ့သော်ကာနန်ပြည်သို့မရောက်နိုင်ဘဲ မြစ်ကြီး၏ တစ်ဖက်ကမ်းတွင်သာနေရဦးမည်ကိုတွေ့ရမည်။ကာနန်ပြည်သို့ဝင်စားနိုင်ဖို့သခင်ဘုရားအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ပင်လယ်နီနှင့် ယောဒန် မြစ်ကို မဖြစ်မနနေဖြတ်သန်းသွားရပါသည်။ 
ဝိညာဉ်ရေးရာအရဆိုသော် ယောဒန်မြစ်သည်သေခြင်းမြစ်နှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိနိုင်ဖို့ရန် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည့် ယုံကြည်ချက်မှာ “ငါဟာငရဲသို့ပစ်ချခြင်း အမှန် ခံရမည့်လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သခင်ဘုရားလောကသို့ ကြွ လာပြီးသူ၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ အသွေးတော်အားဖြင့် ကျွန်တော့်ကိုယ်ကယ်တင်ခဲ့တယ်”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အား ပြည့်စုံ စွာကယ်တင်ဖို့အလိုငှာကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ဘုရားသည်ယောဒန်မြစ်တွင်ဗတ္တိ ဇံခံယူပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်မိမိအသွေးတော်ကို သွန်းလောင်း တော်မူခဲ့ပါသည်။ဤသို့ဖြင့်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို သယ်ဆောင် လျက် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားအပြစ်၏ အဖိုးအခအတွက် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုစ တေးတော်မူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ယခုဤသမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံ ကြည်၍ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းမျဉ်းကြောင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲ တွင် ပြတ်သားစွာ ရေးဆွဲထားရမည်။
ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို ဟောပြောသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်နှင့်အညီ အသင်းတော်ထဲတွင် လူများစွာတို့သည် မိမိအ တွင်းနှလုံးသားမှကယ်တင်ခြင်းမျဉ်းကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာ မရေးဆွဲနိုင်သ ဖြင့် သခင်ဘုရားနောက်သို့ မလိုက်နိုင်သူများစွာရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ သူတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းမရိမီအခြေအနေနှင့်ရရှိပြီးသည့် အနေအထားကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာမျဉ်းကြောင်းရေးဆွဲရမည်ကို အံ့ဩလျက်ရှိကြသည်။ သူတို့သည် ဤသို့ပြောဆိုကာ မိမိကိုယ်ကို အခွင့်ကောင်းယူတတ်ကြပါ သည်။“ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒီလိုမျဉ်းကြောင်းကို ဘယ်သူရေးဆွဲနိုင်မလဲ။ ပေတရု ကဆွဲနိုင်မလား။ ဘယ်သူမှမဆွဲနိုင်ဘူး။”သို့ရာတွင် တမန်တော်ကြီးပေါလု နှင့်ပေတရုသည်ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကြောင်းအားလုံးကိုဖော်ပြပေးသော တမန်တော်ယုံကြည်မှုကို ချမှတ်ပေးခဲ့ကြသည်။
ရှင်ပေါလုအတွက်ဆိုလျှင်သူသည်ဒမသက်မြို့သို့သွားသော လမ်း မပေါ်တွင်ထိုမျဉ်းကြောင်းကိုပြတ်သားစွာရေးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် “တစ်ချိန်တုန်းက၊ ယခင်ကာလတွင် (သို့) ယခုအချိန် မတိုင်မီက” ဆိုသည့်စကားလုံးနှင့်“ယခု”ဆိုသည်စကားလုံးကို ကွဲပြားခြားနားမှုရှိစေရန် မကြာခဏရည်ညွန်းပြောဆို၍ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပေတရု သည်လည်း ထိုသို့သောစကားလုံးများကို မကြာခဏ အသုံးပြုသည်ကို တွေ့ရသည်(၁ပေ၂း၁၀၊၁၄၊၂၅)။ သူ၏ဝန်ခံချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ကြည့် မည်ဆိုလျှင် သူသည် ဤမျဉ်းကြောင်းကို သေချာစွာရေးဆွဲထားကြောင်း တွေ့နိုင်သည်။ “ကိုယ်တော်သည် ခရစ်တော်တည်း” ဟူသော အသက်ရှင် တော်မူသော ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်တော်မူသည် (မဿဲ၁၆း၁၆)။ “ထိုသို့ သောဥပမာအတိုင်းယခုတွင်ဗတ္တိဇံသည်ယေရှုခရစ်ထမြောက်တော်မူသော အားဖြင့် ငါတို့ကိုကယ်တင်တတ်၏။ဗတ္တိဇံဟုဆိုသော် ကိုယ်ကာယ၏အ ညစ်အကြေးဆေးကြောခြင်းကို မဆိုလို။ ကိုယ်ကိုကိုယ်သိသောစိတ်ကြည် လင်၍ ဘုရားသခင်ရှေ့၌ ဝန်ခံခြင်းကိုဆိုလိုသတည်း” (၁ပေ ၃း၂၁)။ ပေါလုနှင့် ပေတရုနှစ်ဦးစလုံးတို့သည် ကယ်တင်ခြင်းမရရှိမှီ အနေအထား နှင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးသည့် အနေအထားမျဉ်းကြောင်းကို တိကျစွာရေး ဆွဲထားခဲ့ကြပါသည်။
ထိုကြောင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံ ကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံကြည်ဘဲနေသည်ဖြစ်စေ ဤမေးခွန်းသည် အခြား သူများအတွက်မဟုတ်ပေ။ သင်၏ဝိညာဉ်ရေးရာပြဿနာဖြစ်သည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာထဲမှဘုရားသခင်၏ကျွန်များသည် အပြစ်ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ ကြရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဤပြဿနာရပ်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား လုံးအတွက် သိသာလွန်းသောအရေးတကြီးပြဿနာရပ်ဖြစ်သဖြင့် ဤပြ ဿနာကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြေရှင်းရမည့် ပြဿနာ ရပ်ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံ ကြည်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းနှလုံးသားမှအပြစ် ပြဿနာကိုဖယ် ရှားပြီးဖြစ်သဖြင့်ဘုရားသခင်သည်လည်း ကျေနပ်နှစ်သက်တော်မူသည်။ ဘုရားသခင်၏စိတ်ကိုသင်ကျေနပ်စေလိုပါသလား။ ထိုသို့သူ စိတ်ကျေနပ် စေဖို့ သင်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်သောအရာမှာ အပြစ်နှင့်ပြည့်၀သူတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုဖို့ရန်နှင့်ထိုအပြစ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ရန် ရေ နှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုလည်း ယုံကြည်ဖို့လိုအပ် ပါသည်။ အကယ်၍ယခုအခါသင်သည်ကယ်တင်ခြင်းမခံရသေးလျှင် “ဘု ရားသခင်၊ကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းမခံရသေးဘူး”ဟုဝန်ခံလိုက်ပါ။
ယေရှုက မဿဲ၁၆း၁၉တွင် “သင်သည် မြေကြီးပေါ်မှာချည်နှောင် သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ချည်နှောင် လျက်ရှိလိမ့်မည်။ မြေကြီးပေါ်မှာ ဖြေလွှတ်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ဖြေလွှတ်လျက်ရှိလိမ့်မည်”ဟု မိန့် တော်မူ၏။ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ကကြည့်မည်ဆိုလျှင် “ဘုရားသခင်သည် ကျွန် တော့်ကို ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခဲ့ပြီ။ ယခုကျွန်တော်ရဲ့ အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသမ္မာတရားကိုယုံကြည် ထားပါပြီ။ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ဖြင့်သခင်ဘုရားကျွန်တော့်ကို ကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်လုံး၀ သံသယမရှိတော့ဘူး။”
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းကို ယုံကြည်လက်ခံရမည်။ “ကျွန်တော် ဒီဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ကိုယုံကြည်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒီအရာဟာ သမ္မာတရားဖြစ်တယ်။ သခင်ဘုရားဟာလိုအပ်တာထက် ကောင်းမွန်ပြီး အပြစ်ကိုဆေးကြောပေး တော်မူတယ်။ ဒီဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ကျွန်ုပ်ယခုယုံကြည်တယ်။ ကျွန် တော်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းမခံရသေးဘူး။”ထိုသို့ကျွန်ုပ်တို့အသိ အမှတ်ပြုပြီး သခင်ဘုရားပေးတော်မူသည့်ဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည် မည်ဆိုလျှင်“သင့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကို ငါအတည်ပြုလိုက်ပြီ”ဟု ဘုရားသခင် မိန့်တော်မူလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားပြည့်စုံစွာ ကယ်တင်နိုင်သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုပေးထားတော်မူသည့်အခါအကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ခံယူကာ ကယ်တင်ခြင်းမျဉ်းကြောင်းကို ရေးဆွဲမထားခဲ့သော် ဘုရားသခင်ဘက်မှ လည်းသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်ခြင်းခံရသူများစာရင်းထဲတွင် ထည့် သွင်းပေးနိုင် မည်မဟုတ်ပေ။  ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားစကားပြော တော်မူသောအခါလူအများကိုတပြိုင်နက်တည်း ပြောတော်မူသည်မဟုတ် ဘဲလူတစ်ဦးချင်းပြောဆိုတော်မူသည်။ အကယ်၍သင်၏အတွင်းနှလုံး သား မှ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်လက် ခံခြင်း မရှိခဲ့သော်ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များဆေးကြောတော်မူလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။သင်၏စိတ်ထဲတွင်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ကိုအသိအမှတ်မပြုခဲ့လျှင် တစ်နည်းအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောဝိ ညာဉ်တော် သင့်စိတ်ထဲတွင်ကျိန်းဝပ်တော်မူနိုင်မည် မဟုတ်ပေ။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားမှားယွင်းသောသတင်းများကဲ့သို့ရေနှင့် ဝိ ညာဉ်တော်သတင်းကောင်းကိုလည်းငြင်းပယ်ဦးမည်လား၊(သို့)ထိုမှားယွင်း သောသတင်းကောင်းများသည် အသုံးဝင်နေသေးသဖြင့် လွှင့်ပစ်၍မရပါ ဟုသင်ထင်ပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိစိတ်ထဲတွင် မည်သို့ယုံကြည်ချက် ရှိကြောင်း ကောင်းစွာစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါသည်။ အချိန်အနည်းငယ်ယူ၍ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအသုံးပြုပုံကို ကြည့်ကြပါစို့။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဝယ် ယူကာအိမ်သို့ယူဆောင်လာပြီး အိမ်ရောက်မှစမ်းသပ်ကြည့်ရာ အလုပ်မ လုပ်တော့ ကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထိုပစ္စည်းသည် အသုံးမဝင်တော့ပေ။ ထို ပစ္စည်းကိုဆက်၍သိမ်းထားမည်လော (သို့) လွင့်ပစ်မည်လော။ ကျွန်ုပ်တို့ အတွက် အသုံးမတည့်တော့ပါဟု ဆုံးဖြတ်ပြီးသည့်အရာကို ကျွန်ုပ်တို့ သည်အဝေးသို့လွှင့်ပစ်ကြလိမ့်မည်။နောက်ဆုံးသင်သည် အရာဝတ္ထု တစ်ခု လုံး၀သုံး၍မရတော့သည့်အနေအထားသို့ရောက်သောအခါ မည်သို့ စွန့်ပစ် ရမည်ကို သိရှိ၍ဆုံးဖြတ်ချက်ချရပေမည်။
လောကနှင့် ဆိုင်သောအမှုကိစ္စကို ဤသို့ပြုမူကြမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့်ဆိုင်သောအမှုကိစ္စကိုမည်သို့ ကိုင်တွယ်ကြရ မည်နည်း။ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာကိုသာ၍ငြင်းပယ်ဖို့ (စွန့်ပစ် ဖို့) သာ၍ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချရမည်မဟုတ်ပါလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မှားယွင်း သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်တစ်ခု တည်းကိုသာယုံကြည်ခြင်းမှရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ကိုခံယူသည့်ယုံကြည်ချက်အတွက် ပြတ်သားသောမျဉ်းကြောင်းဆွဲနိုင်ရ မည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်တစ်ခုတည်းကို ယုံကြည်ခြင်း သည် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ကယ်တင်ခြင်းကိုယူဆောင်လာမည် မဟုတ် ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုရမည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤချွင်းချက်ပါ သောခံယူချက်ကိုလွှင့်ပစ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမည်။ မည်သည့်အရာတစ်ခုသည် သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ကိုက်ညီသနည်း။ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော် တစ်ခုတည်းသည် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဖြစ်သလော။ (သို့) ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုသာ အမှန်ဖြစ်သလား။ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်တော်သတင်းကောင်းကိုခံယူသောယုံကြည်ခြင်းသည် သင့်ကိုအပြစ် များမှကယ်တော်မူ၍ ဘုရားသခင်ကိုလည်းဝမ်းမြောက်စေသည်။ 
အတိုချုပ်အားဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း ကို သိ၍ယုံကြည်သောသူနှင့်မယုံကြည်သောသူဟူ၍ ခရစ်ယာန်နှစ်မျုးရှိပါ သည်။ ၎င်းတို့သည် တူညီသောယုံကြည်ချက်သို့ ဦးတည်နေသယောင်ရှိ သော်လည်း သမ္မာတရားနှင့်ပတ်သက်၍ လုံး၀ကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်။ ယခင် သင်ယုံကြည်ထားခဲ့သည့်ပြည့်စုံမှုမရှိသော ယုံကြည်ချက်သည် ယ ခုသင့်အတွက် အသုံးလိုဦးမည်ဟု ထင်သလား။ယခုတိုင်သင်သည်သိမ်း ဆည်းထားပြီးတစ်ခါတစ်ရံအလွယ်တကူဆွဲထုတ်၍ သုံးနိုင်သောအရာအ ဖြစ်မြင်ပါသလား။
ထိုသို့သော ယုံကြည်ခြင်းသည် မှားယွင်းသော ယုံကြည်ချက်ဖြစ် ၍ လူ့အတွေးအခေါ်မှထွက်ပေါ်လာသော အရာဖြစ်သည်။ သင်၏ဘဝ ဟောင်းမှ အိတ်ထဲတွင်ပါလာသမျှကို စွန့်ပစ်ရမည်။ သင်သည် အတွင်းနှ လုံးသားမှာပြဿနာရှိနေသောကြောင့် မှားယွင်းသောခံယူချက်ကို ယနေ့ တိုင် မစွန့်ပစ်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုသတိ ရဖို့ကျွန်ုပ်အကြံပေးပါရစေ။“ငါ၏ပညတ်တရားကိုသင် တို့သည်စောင့်ရကြ မည်။အမျိုးခြားသော တိရစ္ဆာန်အထီးမတို့ကို မရှက်မတင်စေရ။ ခြားနား သောအမျိုးစေ့ကိုရောနှော၍လယ်၌မစကြဲရ။ စာနှင့်သိုးမွှေးကိုရော၍ ရက် သောအဝတ်ကို မဝတ်ရ” (ဝတ် ၁၉း၁၉)။
 

သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်ရန် ၄င်း၏တံခါးကိုဖြတ်ကျော်၍ ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရောက်ရမည်
 
တဲတော်၏တံခါးကို မည်သည့်အရာဖြင့် ပြုလုပ်ထားသနည်း။ ၎င်းသည်အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည်ကြိုး ဖြင့် ယက်လုပ်ထားပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်၍ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံရသောသူသည်တဲတော်၏တံခါးကို ဖွင့်၍ သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ဝင်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။တဲတော်တံခါးတိုင်များတွင် ကြေးဝါ ခြေစွပ်များတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားဖြစ်ကြောင်း ကြေးပါခြေစွပ်အား ဖြင့် အသိအမှတ်ပြုရပါသည်။ 
သူတို့၏သွန်သင်ချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြား ရွေးချယ်စရာ လမ်းမရှိတော့ဘဲ ဘုရားသခင်၏အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းဖြင့် မလွဲမသွေကျွန်ုပ် တို့အသေခံရမည်ဖြစ်သော်လည်း ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းအားဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရသဖြင့် ဘုရား သခင်၏လူများဖြစ်ကြသည်။တဲတော်တံခါးအရောင်လေးမျိုးရှိသည်အနက် ယေရှုခရစ်၏အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းမှ အနီရောင်ချည်တစ်ခုတည်းကိုသာ ယုံသည့် မှားယွင်းသော ယုံကြည်ချက်ကို စွန့်ပစ်မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တဲတော်အတွင်းသို့ ဝင်ခွင့်ရလိမ့်မည်။
အတ္တစိတ်သဘောဖြစ်သည့် အတွေးအခေါ်များ၊ ယုံကြည်ချက်တို့ ဖြင့် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ဘယ်သောအခါမှ ယုံကြည်နိုင် မည်မ ဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခင်ကလက်ဝါးကပ်တိုင်မှ အသွေးတော်တစ်ခု တည်းကို ယုံကြည်စဉ်က လူ့အတွေးအခေါ်ကိုဗဟိုပြုထားခြင်းမှာ မှားယွင်း ကြောင်း အသိအမှတ်ပြီး အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင် နှင့် အဖြူ ရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည် သမ္မာတရားသည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြုရကြမည်။
အကယ်၍ဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိလျှင်ကိုယ်တော်သည် သင့် အားရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသမ္မာတရားသို့လမ်းပြပို့ဆောင်ပေးတော် မူလိမ့်မည်။ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သော သူတို့၏အပြစ်များကိုသာ ဆေးကြောခြင်းခံရ၍ထာ၀ရအသက်ရရှိနိုင်ပါ သည်။ သူတို့၏အတွင်းနှလုံးသားမှဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်သာ လျှင်ကယ်တင်ခြင်းတံခါးကို ဖွင့်နိုင်ပြီး သူတို့သည်သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင် ရောက်သွားနိုင်သည်။ 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို သင်သည်မသိမီ သင်ထံ၌ရှိသောမှားယွင်းသည့်ယုံကြည်ချက်ကို ချင့်ချိန်ဖို့သင်ပျက်ကွက်ခဲ့ သော အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း ဒုက္ခဝေဒနာကိုသင်ခံရ၍ ကယ်တင်ခြင်း လည်း ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဤသို့ဖြစ်လျှင် သင်သည်သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ ဝင်ခွင့် မရှိဘဲ ရှေ့တော်မုန့်ကိုလည်း စားခွင့်မရှိပေ။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိ သတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်သာ သန့်ရှင်းရာဌာနသို့ သင်သည်ဝင်ခွင့်ရရှိပြီးရှေ့တော်မုန့်ကို (အသက်မုန့်)ကို စားသောက် ခွင့်ရှိ သည်။
သခင်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း(အပြာရောင်ချည်ကြိုး)နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် သင်၏အပြစ် ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ခံပေးရခြင်း (အနီရောင်ချည်ကြိုး)ဖြင့် သင်၏အပြစ်များ ကို ဆေးကြောတော်မူ၍ ဘုရားသခင်၏သားသမီးဖြစ်စေရန် သခင်ဘုရား လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို သင်သည်သဘောပေါက်ရမည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည် သင့်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာအ ဖြစ် သင်သည်ရှင်းလင်းစွာ သဘောပေါက်ထားရမည်။ သင်သည်ဤဧဝံဂေ လိတရားကို ယုံကြည်သောအခါ (သို့) ဘုရားသခင်သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်ဧဝံဂေလိတရားကို ပေးသောသူကား ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ ဖြစ်တော်မူကြောင်းသိသောအခါ သင်သည်အသင်းတော်သို့လာ၍ ဖြောင့် မတ်ခြင်းအသက်မုန့်ကိုဝေမျှစားသောက်နိုင်ပါသည်။ 
 


သခင်ယေရှု၏အသားသည် အသက်မုန့်နှင့် အပြစ်လွှတ်ရန်ဖြစ်သည်

 
ယော ၆း၄၉-၅၃တွင်“ငါသည် အသက်မုန့်ဖြစ်၏။ သင်တို့ဘိုး ဘေးများသည် တော၌မန္နကိုစားလျက် သေရကြ၏။ ကောင်းကင်မှဆင်း သက်သော မုန့်ကိုစားသောသူသည် သေခြင်း နှင့်ကင်းလွတ်၏။ ငါသည် ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သော အသက်မုန့်ဖြစ်၏။ ဤမုန့်ကိုစားသောသူ မည်သည်ကားအစဉ်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ငါပေးသောမုန့်ကား လော ကီသားတို့၏အသက်အဖို့အလို့ငှာ စွန့်သော ငါ၏အသားပေတည်းဟု မိန့် တော်မူ၏။ ထိုအခါ ယုဒလူတို့က ဤသူသည် မိမိအသားကို ငါတို့စားစရာ အဖို့အဘယ်သို့ပေးနိုင်သနည်းဟုအချင်းချင်းငြင်းခုံကြ၏။ယေရှုကလည်းငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကားလူသား၏ အသားကိုမစား အသွေးကိုမသောက် လျှင် သင်တို့၌အသက်မရှိ။”ယေရှုမိန့်တော်မူသည်ကားသူ၏အသွေးနှင့် အသားကိုစားသောက်သောသူသာလျှင် အားလုံးသည် ယေရှု၏အသွေးနှင့် အသားကို စားသောက်ရမည်။
ယေရှုအသွေးနှင့်အသားကို ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့စားသောက်နိုင်မည် နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ယေရှုခရစ်၏အသွေးနှင့်အသားကို စားသောက်နိုင်ပါ သည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ယူ တင်ဆောင်ရွက် ကာကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏အသားကိုစားနိုင်ပြီး ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံး မိမိပခုံးပေါ်သို့တင်၍လက်ဝါးကပ်တိုင်ကို ထမ်း ခြင်းဖြင့် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရသည်ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၏အသွေးတော်ကို သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်ကယ်တင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ချက်များဖြင့် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြောသုတ်သင်ပေးကာ ဘုရားသခင်၏သားသ မီး များဖြစ်စေတော်မူကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်ရမည်။ ယခင်ကသင်ခံ ယူထားသည့်ယုံကြည်ချက်သည်မှားယွင်းကြောင်းဝန်ခံလျက်ရေနှင့်ဝိညာဉ် တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသင်ယုံကြည်ရမည်။ ယေရှု၏အသွေးနှင့်အ သားဖြစ်သောနှုတ်ကပတ်တော်အစာကိုသင်သည်စားရမည်။
ယော ၆း၅၃တွင် “ယေရှုကလည်း ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား လူသား၏အသားကိုမစား၊အသွေးကို မသောက်လျှင် သင်တို့၌အသက်မရှိ” ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ကို အချို့တို့အနေဖြင့် စပျစ်ရည်နှင့် မုန့်သည် ဧကန်အမှန်ခရစ်တော်၏အသွေးနှင့်အသားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲ သွားပြီဆိုသည့် ခံယူချက်အတွက်  အသုံးပြုကြသည်။ သူတို့၏ခံယူချက်အ ရပွဲတော်မင်္ဂလာစီရင်သည့်အခါ စပျစ်ရည်နှင့်မုန့်သည် စစ်မှန်သော ခရစ် တော်၏အသွေးနှင့်အသားအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီဆိုသည့်ယုံကြည်ချက် ဖြင့်ထိုပွဲတော်သို့ပါဝင်ကြပါသည်။သို့ရာတွင်ယော ၆း၅၃သည် အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် ခံယူချက်ကို ပြောဆိုနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုရည်ညွှန်ထားခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ပွဲတော်မင်္ဂလာသုံးဆောင်သည့်အခါ ဘုန်းကြီးသည်ပွဲတော်မုန့်ကို ဖဲ့၍သင်၏ပါးစပ်ထဲသို့ထည့်သောအခါ အမှန်တကယ်ခရစ်တော်၏အသား အဖြစ်သို့ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲသွားပါသလား။ မပြောင်းလဲပေ။ ယေရှု သည်ဤလောကသို့ကြွလာ၍ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်လောကအပြစ်အားလုံးကို ယူတင်ဝတ်ဆောင်ကာလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုထမ်းလျက် အပြစ်၏အဖိုးအခ ပေးဆပ်ရန်အသေခံ‌တော်မူခဲ့သည်။ ထိုသို့အားဖြင့်သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ် တို့အားသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်သည့်အခါ ယေရှု၏အသွေး နှင့်အသားကို စားသောက်နိုင်ပါသည်။
ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် စားသောက် သောသူသည် အပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်၊ အနီရောင်ချည်ကြိုး သမ္မာတရား ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များမှလွှတ်မြောက်ခြင်းခံရကြ သည်။ သခင်ယေရှုသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် မိမိခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် အ ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်ဟုယုံကြည်မှသာလျှင် သင်သည်စစ်မှန် သောယုံကြည်သူဖြစ်လာနိုင်သည်။ 
ယေရှုသည် ယောဟန်၏လက်မှ ယောဒန်မြစ်တွင်ဗတ္တိဇံခံခြင်း အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ခံယူတော်မူခဲ့ပါသည်။ မဿဲ ၃း၁၅-၁၇တွင် “ယေရှုကလည်း အလုံးစုံသောတရားတို့ကို အကုန် အစင်ကျင့်သင့် သည်ဖြစ်၍ ယခုအခွင့်ပေးပါဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။ ထိုအခါ ယောဟန် သည် ဝန်ခံလေ၏။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံကိုခံတော်မူပြီးလျှင် ရေမှ ပေါ်ထ စဉ်တွင် ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်သဖြင့်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဥ်တော်သည်ချိုး ငှက်ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍ကိုယ်တော်ပေါ်၌ နားတော်မူသည်ကိုမြင်ရ၍ ဤ သူကားငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာ ငါ၏ချစ်သားပေတည်းဟုကောင်းကင်ကအ သံတော် ဖြစ်လေ၏” ဟုဖော်ပြထားသည်။ 
ယေရှုသည် ယောဒန်မြစ်တွင် ယောဟန်၏လက်မှဗတ္တိဇံကိုခံ ခြင်းအားဖြင့် လောကသားအားလုံး၏အပြစ်ကိုခံယူကာ လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသမ္မာတရားကို ခံယူ သည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ချက်သည် ယောဟန်၏လက်မှကိုယ်တော်ခံယူ တော်မူခဲ့သည့်ဗတ္တိဇံခံသည် လောကအပြစ်အားလုံးယေရှုခရစ်အပေါ်သို့ ကျရောက်လာပြီဟူ၍ဖြစ်သဖြင့် ထိုစစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ သည် ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကိုစားသောက်နိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ဤသမ္မာတရားကို သင်သည်အသိအမှတ်ပြုမည်ဆို လျှင်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ယေရှု၏အသားကို စားသုံးပြီးဖြစ်သည်။ သင်၏လော ကအပြစ်အားလုံးကို ယေရှုခရစ်အပေါ်သို့တစ်ကြိမ်တည်း အားလုံးရောက် သွားသည်မှာ သမ္မာတရားဖြစ်၍သမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့အတွင်းနှလုံးသား မှယုံကြည်ထားဖို့ အထူးပင်အရေးကြီးလှပါသည်။ ဤယုံကြည်ချက်သည် သင့်အားယေရှု၏အသားကိုစားစေနိုင်သည့် ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည်။ကိုယ် တော်၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် သင်၏အပြစ်အားလုံးကိုယ်တော်အပေါ်သို့ သက်ရောက်ပါသလား။ဤအရာကို ယုံကြည်မှသာလျှင် ယေရှု၏အသားကို သင်စားနိုင်ပါသည်။ ယေရှုဗတ္တိဇံခံယူပြီးနောက် ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန် သည် ဤသို့ကြွေးကြောခဲ့ပါသည်။ “ဤလောက၏အပြစ်ကို ဆောင်သွား သော ဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ကိုကြည့်လော့” (ယော ၁း၂၉)။
ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လောကအပြစ်ကို ခံယူခဲ့သောကြောင့် ၎င်းကိုမိမိခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့်သယ်ဆောင်သွားတော်မူခဲ့၍အသွေးတော်ကို သွန်းလောင်းကာအသေခံတော်မူခဲ့ပါသည်။ထိုသို့သူသည်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်လက်နှစ်ဖက်နှင့်ခြေထောက်နှစ်ဖက်တို့ကို သံမှိုဖြင့်ရိုက်လျက်တင် ထားကြပြီး မိမိအသွေးတော်သွန်းလောင်း၍ “အမှုကြီးပြီ”ဟု ကြွေးကြော် တော်မူခဲ့သည်။ကိုယ်တော်သည်သုံးရက်မြောက်နေ့တွင်ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထ မြောက်တော်မူခဲ့ပြီး ရက်ပေါင်း (၄၀)သက်သေခံကာ ကောင်းကင်ဘုံသို့ တက်ကြွပြီးမှ ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏လက်ယာဖက်တွင် ထိုင်နေတော် မူသည်။သူသည်ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်ကြွသွားသကဲ့သို့မကြာမီ ပြန်လည် ဆင်းကြွလာဖို့ ကတိတော်လည်းပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ ဤသမ္မာတရား ကိုသင်သည် စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ပါသလား။ သင်သည်ဤသမ္မာ တရားကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကို စားသောက် နိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအကြောင်းကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ မှန်ကန် စွာ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်နှင့်အသားကို ကျွန်ုပ် တို့သည် စားသောက်နိုင်ကြပါသည်။ ဤယုံကြည်ချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် သန့်ရှင်းရာဌာနတွင်တင်ထားသောမုန့်ကိုစားနိုင်ကြပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့စုရုံးကြသည့်အခါ သခင်ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကို အစဉ်အမြဲအောက်မေ့သတိရဖို့အတွက် သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့ပါသည်။ (၁ကော ၁၁း၂၆)အတိုင်းပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စုဝေးကြသည့်အခါတိုင်းမှာ ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကိုအချိန်ပြည့်သတိရအောက်မေ့ဖို့လိုအပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့စုဝေးကြသည့်အခါတိုင်း ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှု၏အသွေး တော်နှင့်အသားကိုအတူတကွစားသုံးနိုင်ကြသဖြင့်အဘယ်ကြောင့် ထုံးစံအ တိုင်း အခမ်းအနားဖြင့်ပွဲတော်မင်္ဂလာကို စီရင်ကြသနည်း။
ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးကို မိမိ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်သို့တင်၍ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ သွန်းလောင်းတော်မူသောသွေးတော်ကိုယုံသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းယေရှု၏အသားနှင့်အသွေးကို အောက်မေ့သတိရနိုင်ပါ သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကိုစား သောက်နိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကို စားသောက် နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယေရှုက “ငါ၏အသားကိုစား၍ ငါ၏အ သွေးကိုလည်း သောက်သောသူသည် ထာ၀ရအသက်ကိုရ၏။ ထိုသူကို နောက်ဆုံးသောနေ့၌ ငါထမြောက်စေမည်” (ယော ၆း၅၄)။ မိမိအသွေး နှင့်အသားကို စားသောသူအား နောက်ဆုံးသောနေ့တွင်သခင်ယေရှုသည် ထမြောက်စေတော်မူလိမ့်မည်။
အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယေရှု၏အသွေး နှင့်အသားကိုစားသောက်ခြင်းမရှိလျှင်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းသည်ချွင်းချက်ရှိ သော ယုံကြည်ချက်သက်သေဖြစ်သည်။ ယော ၆း၅၄-၅၇တွင် “ငါ၏အ သားကိုစား၍ငါ၏အသွေးကိုလည်းသောက်သောသူသည် ထာ၀ရအသက် ကိုရ၏။ထိုသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ငါထမြောက်စေမည်။ ငါ၏အသား သည် စားစရာကောင်၏။ ငါ၏သွေးလည်း သောက်စရာကောင်း၏။ ငါ၏ အသားအသွေးကို သောက်စားသောသူသည် ငါ၌တည်၏။ ထိုသူ၌လည်း ငါတည်၏။ အသက်ရှင်တော်မူသောခမည်းတော်သည် ငါ့ကို စေလွှတ် တော်မူ၍ ငါသည်ခမည်းတော်အားဖြင့် အသက်ရှင်သည်နည်းတူ ငါ့ကိုစား သောသူသည် ငါ့အားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ 
သခင်ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်စားသောက် သောသူသည်အသက်ရှင်ကြပါလိမ့်မည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်သခင်ယေရှု၏ အသွေးနှင့်အသားကိုမစားသောက်သောသူသည် ယုံကြည်ခြင်းမရှိသော ကြောင့် သေရလိမ့်မည်။ သို့သော် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သခင်ယေရှု၏ အသွေးအသားကို စားသောက်ဖို့ရန် ခက်ခဲမှုမရှိပေ။ 
ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ဖို့ရန်ကယ်တင်ခြင်း စားမေးပွဲ ဖြေဖို့ရှိသဖြင့်ဝင်ဖြေနေသည်ဟုခံစားပြီးအနည်းငယ်အချိန်ယူကာ ဆင်ခြင် ကြည့်ကြပါစို့။ မေးခွန်းတစ်ခုမှာ ဤသို့ထုတ်ထားပါသည်။ “သခင်ယေရှု၏ အသွေးနှင့်အသားကို ယေရှုသည် တပြိုင်နက်တည်းပြဌာန်းထားသဖြင့် အ သွေးကိုသောက်ပြီးလျှင် အသားလည်းစားပြီးသား ဖြစ်သည်ဟု သင်သည် ပြောဆိုနိုင်မည်လား။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖြေလွှာထဲတွင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်နှစ်မျိုးစလုံးကို အတူတကွရေးသားဖြေဆိုရပေမည်။ ယေ ရှု၏အသွေးနှင့် အသားကိုစားသောက်ပြီးမှသာ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ကျွန်ုပ်တို့ဝင်ရလိမ့်မည်။ ယခင်က ကျွန်ုပ်တို့သည် လွှဲမှားစွာနားလည်၍ ယုံကြည်ခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကို နောက်ပြန်လှည့်စေပြီး ယေရှု ၏အသွေးတော်နှင့် အသားကိုပြန်လည်စားသောက်မည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ သည်စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုအောင်မြင်နိုင်ကြလိမ့်မည်။ ယခုပင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ သည် ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကို ယုံကြည်မည်ဆိုလျှင် တဒင်္ဂအတွင်း မှာပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် စာမေးပွဲကို ဖြေဆိုအောင်မြင်ကြလိမ့်မည်။
လူသည်အပြင်ပန်းသဏ္ဍာန်ကိုကြည့်တတ်သော်လည်း ဘုရားသ ခင်သည် စိတ်နှလုံးကိုကြည့်တော်မူတတ်ပြီးယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါး ကပ်တိုင်မှအသွေးတော်ကိုနှစ်ခုစလုံးယုံကြည်သည့်အခါသခင်ယေရှု၏ အ သွေးနှင့်အသားကို ကျွန်ုပ်တို့စားသောက်လျက်ရှိကြသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင် သခင်ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားရှိခဲ့သောအတွင်း စိတ်နှလုံးကိုကြည့်တတ်သောဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်တွင် ရှိသော အ ရာကို တွေ့တော်မူလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းစိတ်နှလုံးသား ထဲတွင် သခင်ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ခြင်းမ ရှိခဲ့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ထဲမှကယ်တင်ခြင်း မခံကြရသေးပေ။ ယ ခင်က သင်ယုံကြည်ခြင်းမည်မျှပင်ရှိစေကာမူ အဓိမထားတော့ဘဲ ယခုသင် သည် သခင်ယေရှု၏ အသွေးနှင့် အသားကိုယုံကြည်မည်ဆိုလျှင် သင်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ဝင်ခွင့်ရရှိပါလိမ့်မည်။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိဘာသာရေးအမြောက်အများတို့သည် ပွဲတော်မင်္ဂလာ ၏စပျစ်ရည်နှင့်မုန့် အားယေရှု၏အသွေးအသားဖြစ်လာသည်ဟူသော ခံ ယူချက်အပေါ်များစွာအငြင်းပွားလျက်ရှိသည်။ ယေရှု၏အသွေးနှင့် အသား ကို အမှန်တကယ်စားသောက်နိုင်ဖို့မည်သည့်ယုံကြည်ခြင်းမျိုး လိုအပ်သ နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်း ကောင်းကိုယုံကြည်မှသာလျှင်ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြစ်နိုင်မည်။ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းအားဖြင့် ယေရှုကိုကျွန်ုပ်တို့ အတွင်းနှလုံးသားဖြင့်ယုံကြည်မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့စစ်မှန်သော အစားအ သောက်ကိုစားသောက်နိုင်ကြလိမ့်မည်။
 

ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးကို ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ဆေး ကြောဖြေလွှတ်ရန်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ရမည်
 
သခင်ဘုရားက “ငါအသွေးသည်သောက်စရာကောင်း၏” (ယော ၆း၅၅)ဟု မိန့်တော်မူ၏။သခင်ယေရှုသည်အပြစ်အတွက် ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ခံတော်မူခဲ့ရပါသည်။ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ အပြစ်အား လုံးကိုမိမိအပေါ်သို့တင်တော်မူပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာ အသွေးတော် သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သည်ဆိုသည့်ခံယူချက်အားဖြင့် ယုံကြည်မှသာလျှင် ယေရှု၏အသွေးတော်ကိုသောက်ခွင့်ရှိသည်။ ယောဟန်၏ လက်မှဗတ္တိဇံကို ခံယူခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးဟုဆိုရာတွင် သင်၏သားသမီးများ ၏အပြစ်၊ သင်၏မိဘများအပြစ်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီ၏ အပြစ်အားလုံးပါ ဝင်ပြီးလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှာမိမိအသွေးတော် သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့် ထိုအပြစ်အားလုံးအတွက် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကို ခံတော်မူခဲ့ရပါသည်။ ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့် ယေရှုကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားတိုင်း ၏အပြစ်ပြဿနာမှန်သမျှကို ဖြေရှင်းပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းအားဖြင့် လောကသားအားလုံး၏အပြစ်ကိုခံယူကာ လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်ဝယ်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အပြစ် ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံတော်မူခဲ့ရသည်ဟု ယုံကြည်သောသူများသာလျှင် ယေရှု ၏အသွေးကိုသောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ဝယ်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို  ယုံကြည်ပါသည်ဟုနှုတ်အားဖြင့်သာဝန်ခံလာသူများစွာ ထွက်ပေါ်လာ လျက်ရှိသည်။ သို့သော်သူတို့သည် ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကို အပြည့် အဝ ယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပေ။ တစ်စုံတစ်ယောက်အနေဖြင့် အယေရှု၏အ သွေးနှင့်အသားကို အပြည့်အဝမယုံကြည်လျှင် အပြစ်ဆေးကြောခြင်း ခံရ မည်မဟုတ်ပေ။ယခင်ကသင်သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှအသွေးတော်ကိုဘ၀ တစ်ခုတည်းသောသမ္မာတရားအဖြစ် ယုံကြည်ကောင်းယုံကြည်ခဲ့မည်ဖြစ် သော်လည်းယခုအခါသင်သည်  စစ်မှန်သောသမ္မာတရားကိုတွေ့ရှိထားပြီး ဖြစ်သဖြင့် ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကိုသင်သည် ရှင်းလင်းပြတ်သား စွာယုံ ကြည်ရမည်။ ထိုသို့ယုံမှသာဘုရားသခင်သည် သင့်ကိုကယ်တင်ခြင်း ခံရသူအနေဖြင့် အသိအမှတ်ပြုတော်မူလိမ့်မည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ဤပြ ဿနာနှင့်ပတ်သက်၍ ဤနေရာတွင် သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းမျဉ်းကြောင်း ကို တိကျစွာရေးဆွဲထားခြင်းမရှိခဲ့သော် ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကို အ တွင်းနှလုံးသားမှယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ရလာသည့်အပြစ်ဆေးကြောခြင်း တည်း ဟူသောဘုရားသခင်အသိအမှတ်ပြုသည့်ယုံကြည်ခြင်းကိုသင်သည် ရှိရနိုင် မည် မဟုတ်ပေ။ 
သခင်ယေရှုက“ငါ၏အ သွေးအသားကိုသောက်စားသူသည် ငါ၌ တည်၏။ ထိုသူ၌လည်းငါတည်၏”(ယော ၆း၅၆)။ သို့သော်ယုံကြည်ခြင်း ဖြင့်ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကို မစားမသောက်ဘဲနေမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ် တို့သည်ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ကြမည်မဟုတ် ပေ။ ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကို သောက်စားခြင်းမရှိသောသူသည် သ ခင်ဘုရား၌တည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကို ယုံသည့် ယုံကြည်ခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်ထဲရှိအစေခံ၊အမှုတော်ဆောင်များနှင့် သန့်ရှင်းသူများသည် ဤယုံကြည်ခြင်းမှ သွေဖယ်မှုရှိကြမည်မဟုတ်ဟု ကျွန်ုပ်ရိုးသားစွာ ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါသည်။
သောဒုံမြို့နှင့်ကောမောရမြို့မီးဖြင့် ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသည့်အခါ လောဘ၏သမက်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို လျစ်လျူရှု ခဲ့ကြပါသည်။ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို အလေးအနက်မထား သောသူတို့အဖို့၎င်းအထဲတွင် ရေးထားသည့်အတိုင်း သူတို့အပေါ်၌ ဘုရား သခင်တရားစီရင်တော်မူလိမ့်မည်။ မယုံကြည်သောသူများသည် မယုံ ကြည်မှုအတွက် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ သူတို့၏အပြစ်ကြောင့် သူတို့အပေါ်၌ဘုရားသခင်သည်မယုံကြည်သောသူများအားမိမိမယုံကြည်မှု အတွက် အပြစ်ဒဏ်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်။သူတို့သည် မိမိအပြစ်ကြောင့် ဖျက်ဆီးခြင်းခံရကြလိမ့်မည်။စိတ်မပါဘဲအားရပါးရရီမောနိုင်သည့် ဟာသ မရှိပေ။ 
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းသည် ယေရှု၏အ သွေးနှင့်အသားယုံကြည်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကိုခံရပြီး ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာ၀ရအ သက်ကို ရရှိကြပါသည်။ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံသော ယုံကြည်ခြင်းသည် စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိသမ္မာတရားဖြစ်သဖြင့် ဤယုံ ကြည်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲတွင်ထိန်းသိမ်းထားရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင်ရှေးဦးစွာယုံကြည်ခြင်းအနားဘောင်ကိုခတ်ပြီး ဘု ရား ခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစွဲမြဲစွာ ဆုပ်ကိုင်လျက် ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ လျော ကျမသွားစေဖို့ ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ယေရှု၏အသွေးနှင့်အသားဖြင့် အပြစ် သားများ၏အပြစ်အားလုံးကို ဘုရားသခင်သည် ဆေးကြောသုတ်သင်တော် မူခဲ့သည်ကို လက်ခံ၍ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်ထဲတွင် ယုံကြည်ထားရမည်။
သခင်ယေရှုပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေ လိသတင်းကောင်းကိုသင်တို့အားလုံးယုံကြည်လက်ခံလာသဖြင့် ကျွန်ုပ် မျှော်လင့်သည့်အတိုင်း ကယ်တင်ခြင်းအစာကိုစားလျက် သင်၏အပြစ်မှ ကယ်တင်ခြင်းခံယူကာ ထာ၀ရအသက်ကိုအပိုင်ရယူလိုက်ပါ။