Search

တရားဟောချက်များ

ဘာသာရပ် ၁၁ - တဲတော်အကြောင်း

[အခန် 11-22] တဲတော်ကိုဖုံးအုပ်ထားသည့် အကာအရံထဲတွင် ဝှက်ထားသည့် လျှို့ဝှက်ချက်လေးခု (ထွက် ၂၆း၁-၁၄)

တဲတော်ကိုဖုံးအုပ်ထားသည့် အကာအရံထဲတွင် ဝှက်ထားသည့် လျှို့ဝှက်ချက်လေးခု
(ထွက် ၂၆း၁-၁၄)
တနည်းကား၊ ပြာသောအထည်၊ မောင်းသောအထည်၊ နီသောအ ထည်ဖြင့် ပြီးသောခေရုဗိမ်အရုပ်နှင့် ချယ်လှယ်သော၊ ပိတ်ချောကုလား ကာ ဆယ်ထည်ဖြင့်တဲတော်ကိုလုပ်ရမည်။ ကုလားကာသည် အလျားနှစ် ဆယ် ရှစ်တောင်၊အနံလေးတောင်ရှိ၍ ကုလားကာချင်း အလျားအနံတူရ မည်။ ကုလားကာငါးထည်စီ တစပ်တည်းချုပ်ရမည်။ ကုလားကာတထည် ပြင်ဘက်မှာ ကုလားကာ နားချင်းဆက်မှီရာ၌ ကွင်းများကို ပြာသောအ ထည်နှင့်လုပ်ရမည်။အခြားသောကုလားကာပြင်ဘက်မှာ ကုလားကာနား ချင်းဆက်မှီရာ၌လည်း ထိုအတူလုပ်ရမည်။ ကုလားကာတထည်၌ ကွင်းငါး ဆယ်ကို၎င်း၊အခြားသောကုလားကာအနားဆက်မှီရာ၌ ကွင်းငါးဆယ်ကို ၎င်း၊ကွင်းချင်းဆိုင်မိအောင်လုပ်ရမည်။ရွှေချောင်းငါးဆယ်ကိုလည်း လုပ်၍ ထိုရွှေချောင်းဖြင့်ကုလားကာများကို ပူးတွဲသဖြင့်၊ တဲတော်တဆောင်တည်း ဖြစ်ရမည်။ တဲတော်ဖုံးအုပ်ဘို့အခြားသော ကုလားကာဆယ်တထည်ကို ဆိတ်မွှေးနှင့်လုပ်ရမည်။ကုလားကာသည်အလျားအတောင်သုံးဆယ်၊ အနံ့ လေးတောင်ရှိ၍၊ ကုလားကာဆယ်တထည်တို့သည် အလျားအနံချင်းတူရ မည်။ကုလားငါထည်တစပ်၊ခြောက်ထည်တစပ်တည်းချုပ်၍ဆဌမ ကုလား ကာကို တဲတော်ဦး၌ခေါက်ထားရမည်။ ကုလားကာများဆက်မှီရာ၌၊ ပြင် ဘက်ကနေသောကုလားကာတထည်အနားမှာ၊ကွင်းငါးဆယ်ကို၎င်း၊ ဆက် မှီသောအခြား ကုလားကာအနားမှာ၊ ကွင်းငါးဆယ်ကို၎င်း လုပ်ရမည်။ ကြေးဝါချောင်း ငါးဆယ်ကို၎င်းလုပ်၍ ကွင်းတို့၌လျှိုပြီးလျှင် အပေါ်တဲတ ပိုင်းနှင့်တပိုင်းပူးတွဲသဖြင့် တဲတဆောင်တည်းဖြစ်ရမည်။ ထိုအပေါ်တဲ၌ ပိုသော ကုလားကာတဝတ်ကိုကား၊ တဲတော်နောက်ဖေးမှာ တွဲလွဲဆွဲထား ရမည်။အပေါ်တဲ၌ပိုသောကုလားကာအလျားနှစ်တောင်တွင်၊ တဲတော်ဖုံး အုပ်ဘို့ တဘက်တချက် တကောင်စီ တွဲလွဲဆွဲထားရမည်။”
 


တဲတော်၏အဖုံးများ

 
ယခုတစ်ဖန်တဲတော်၏အဖုံးများကို ကြည့်ကြပါစို့။ တဲတော်အဖုံး ကိုအရောင်လေးမျိုးစပ်၍ချုပ်လုပ်ထားပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မောရှေ အားတဲတော်ကိုဆောက်ဖို့အမိန့်ပေးသည့်အခါ ကိုယ်တော်သည်အသေး စိတ်၊လုံးစေ့ပတ်စေ့ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။ ထူးထူးခြားခြားပထမအဖုံးကို တဲ တော်၏အတွင်းဖက်မှသာမြင်နိုင်ပြီး ပျဉ်ပြားများနှင့်အခြား တဲတော်၏အ သုံးအဆောင်များအတွင်းဖက်ကို ဖုံးအုပ်ထားပါသည်။ ဤအဖုံးအားဖြင့် တဲ တော်၏ပျဉ်ပြားများ၊သန့်ရှင်းရာဌာန၊အသန့်ရှင်းဆုံးဌာနအားလုံးကိုမြေကြီး တိုင်အောင် ဖုံးအုပ်ထားပါသည်။ ၎င်းသည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ချည်ကြိုးများဖြင့် လှပသည့်ခေရုဗိမ်ရုပ်ကိုလည်း  ထိုးထား၍ ယက်လုပ်ထားကြပါသည်။
ပထမအဖုံးကိုအပိုင်းနှစ်ပိုင်းအဖြစ်ချုပ်ပြီးမှတွဲချဉ်ထားပြီးကုလား ကာနှစ်ခုတွဲငါးတွဲဖြစ်အောင် ချုပ်ထားပါသည်။ ထိုကုလားကာများနှစ်ခုစီ တွဲချုပ်မိဖို့ရန်ရွှေတွယ်အပ်အချောင်းငါးဆယ်ကိုပြုလုပ်ထားပါသည်။ ထို တွယ်အပ်ဖြင့်တွဲချည်ရမည့်ကုလားကာ၏အစတွင် အပြာရောင်ကြိုးတွင်း များကို တပ်ဆင်ထားပါသည်။
တဲတော်၏ပထမအဖုံးကိုကုလားကာဆယ်ထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ထား ပါသည်။ ၎င်းတို့အားနှစ်ထည်စီတွဲ ချည်ထားသဖြင့် အလွန်ကျယ်ပြန့်သော ကုလားကာဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အရှည်မှာ ၂၈ တောင်ရှိသည်။ တစ်တောင် သည် ၄၅စင်တီမီတာ(၁.၅ပေ)ရှိသည်။ ယနေ့အတိုင်းအရည်ဖြင့် အလျား မှာ ၁၂.၆မီတာ(၄၁.၆ပေ)ရှိသည်။ အနံတစ်ခုစီတိုင်းနှင့်လေးတောင်၊ ၁.၈မီ တာ(၅.၉ပေ)အသီးသီးရှိကြသည်။ ကုလားကာ ငါးထည်ကိုတစ်စပ်တည်း ရွှေအပ်ဖြင့်တစ်စပ်တည်းဖြစ်ဖို့ တွဲချည်ထားရပါသည်။  ဤသို့ဖြင့် တဲ တော်၏ပထမအဖုံးပြုလုပ်ထားသည်။သို့သော် အခြားအဖုံးသုံးမျိုးရှိသေး သည်။ပထမအဖုံးထဲတွင်အပြာရောင်၊ခရမ်း ရောင်၊အနီရောင်၊အဖြူရောင် ချည်ကြိုးကို အသုံးပြု၍ ခေရုဗိမ်၏အရုပ်ဖြင့် ချယ်လှယ်ထားသည်မှာ အနု ပညာလက်ရာ ပြောင်မြောက်လှပါသည်။
ဤအရာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ခရီး လမ်းပြညွှန်ပေးလျက်ရှိသည်။ ဥပမာ- တဲတော် ပထမအဖုံးအတွက် အပြာ ရောင်ချည်ထည်ကိုအသုံးပြုရသည့်အဓိပ္ပါယ်မှာ လောက၏အပြစ်အားလုံး ကို သယ်ဆောင်ဖို့ရန် ယောဟန်၏လက်မှ ယေရှုခံယူတော်မူခဲ့သည့်ဗတ္တိဇံ ကိုဆိုလိုသည်။ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် ယေရှုသည် လောကအပြစ်ကို ယူဆောင်သွားတော်မူခဲ့ပါသည်(မဿဲ၃း၁၅)။ ကိုယ်တော်၏ဗတ္တိဇံခံယူ တော်မူခြင်းအားဖြင့် လောကသားအားလုံး၏ အပြစ်ကိုသယ်ဆောင်တော်မူ ခဲ့သဖြင့် ထိုဗတ္တိဇံသည်ယခုအခါကယ်တင်ခြင်း၏ ပုံဆောင်ချက်ဖြစ်လာ သည်(၂ ပေ ၃း၂၁)။
တဲတော်၏ ဒုတိယအဖုံးကို ဆိတ်သားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါ သည်(ထွက်၂၆း၇)။ ၎င်းသည် ပထမအဖုံး ထက်ပို၍ရှည်ပြီး ၉၀စင်တီမီတာ (၃ပေ)ပို၍ ရှည်သည်။ အရှည်မှာအတောင် ၃၀၊၁၃.၅မီတာ (၄၅ပေ)၊နှင့် ၄တောင်၊အကျယ်အနံမှာ၁.၈မီတာ၅.၉ ပေရှိသည်။ အဖုံးကိုကုလားကာ ဆယ်တစ်ထည်ဖြင့်ယက်လုပ်ထားပြီး တစ်ဖက်ကိုကုလားကာငါးထည်ဖြင့် ၎င်း၊အခြားတစ်ဖက်ကို ကုလားကာခြောက်ထည်ဖြင့်၎င်း စပ်၍တွဲချည် ထားပါသည်။ဤအဖုံးနှစ်ဖက်ကိုကြေးဝါတွယ်အပ်ဖြင့်ချုပ်ထားပါသည်။
တဲတော်၏ဒုတိယအဖုံးကို ဆိတ်ထားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားရခြင်း အဓိပ္ပါယ်မှာယေရှုခရစ်သည်ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့အားစင်ကြယ်စေတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။လောကသို့ကြွလာပြီးသခင်ယေရှုသည်အသက် (၃၀)နှစ်ရှိသောအခါ ယောဟန်၏လက်မှ ဗတ္တိဇံကိုခံယူ တော်မူလျက် လောကသားများ၏အပြစ်များကို မိမိကိုယ်တိုင်ခံယူတော်မူခဲ့ သည်။ ဤအရာ၏အကျိုးရလဒ်အနေဖြင့် သခင်ယေရှုသည် လောကအ ပြစ်ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်သို့သယ်ဆောင်ကာ အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်းကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောသုတ် သင်တော်မူ ခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူ သည်။ထို့ကြောင့် ဆိတ်မွှေးအဖြူဖြင့် ယက်လုပ်ထားသော တဲတော်၏ဒုတိ ယအဖုံးမှာယေရှုခရစ်သည် လွတ်လပ်လဟာဖို့ ဆိတ်သူငယ်ဖြစ်လာပြီး ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်ကင်းသောသူများဖြစ် စေတော်မူခဲ့ပါသည်။ 
တဲတော်၏တတိယအဖုံးကို အနီရောင်ဆိုးထားသည့် သိုးမွှေးအား ဖြင့်ယက်လုပ်ထားသည်။၎င်းဆိုလိုရင်းမှာယေရှုသည်ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်အားလုံးကိုထမ်းရွက်ကာလက်ဝါးကပ်တိုင်သို့ သယ်ဆောင်ကာ အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်း၊အပြစ်ဒဏ်စီရခြင်းတို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ အားအ ပြစ်မှကယ်တင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ 
စတုတ္ထမြောက်တဲတော်၏အဖုံးမှာခွေး တူပျံတူ၏သားရေဖြင့်ပြု လုပ်ထားပါသည်။ ခွေးတူဖျံတူ၏အဓိပ္ပါယ်မှာယေ ရှုခရစ်၏အပြင်ပိုင်း သဏ္ဌာန်ကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင် ကြည့်ချင်စရာဟူ၍မ ရှိသလောက် ဖြစ် သည်။ သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်သည်ဘုရားစင်စစ် ဖြစ်တော်မူသည်။ တဟာရှသားရေ၏အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုမှာ ယေရှုကို ပုံတူကူးချခြင်းဖြစ်၍ကိုယ် တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်မှကယ်တင်ဖို့ရန် လူအဖြစ်သို့ကိုယ်ကို နှိမ့် ချတော်မူသည့် ဘုရားဖြစ်တော်မူသည်။ 
ဤတဲတော်၏ အဖုံး လေးမျိုးအကြောင်းကို အသေးစိတ်လေ့လာ ကြည့်ရှုကြပါစို့။
 

ပထမတဲတော်အဖုံး၏ဝိညာဥ်ရေးရာအဓိပ္ပါယ်
 
ပထမတဲတော်အဖုံး၏ဝိညာဥ်ရေးရာအဓိပ္ပါယ်
တဲတော်အဖုံးလေးမျိုးအနက် ပထမအဖုံးတွင် အပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင် ချည်ကြိုးများကို အသုံးပြုထားပါသည်။ ဤသို့အရောင်လေးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသဖြင့်တဲတော်၏အတွင်း ဖက်မှ အ လွယ်တကူမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ ထိုအဖုံးထဲတွင် ကောင်းကင်တမန်များ၏ အရုပ်ကိုလည်းချယ်လှယ်ယက်လုပ်ထားသဖြင့်အထက်စီး၍မိုးပြီးကြည့်နေ သကဲ့သို့ ဖြစ်သည်။ ချည်လေးမျိုးတို့၏ဝိညာဉ်ရေးရာ အဓိပ္ပါယ်မှာ အောက် ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
တဲတော်၏ပထမအဖုံးအတွက် အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းမှာ အပြာ ရောင်ချည်ကြိုးဖြစ်၍ ၎င်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ မေရှိယဖြစ်ပြီးကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံတစ်ကြိမ်ခံယူခြင်းဖြင့်လောကသားအားလုံး၏အပြစ်ကို ခံယူတော်မူ ခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည်လောကသို့ကြွလာတော်မူလျက် ယောဟန်၏ လက်မှဗတ္တိဇံကိုခံယူခြင်းဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးအတွက် ကိုယ်စား လှယ်ဖြစ်လာပြီး ဓမ္မဟောင်းခေတ်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းခံရမည့်ယဇ်ကောင်အ ပေါ်သို့ လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားများ၏အပြစ်အားလုံးသည် ယဇ် ကောင်အပေါ်သို့သက်ရောက်သကဲ့သို့လောကအပြစ်အားလုံးခံယူတော်မူခဲ့ရသည်။ ဤအကြောင်းအရာမှာကျွန်ုပ်တို့အား ပြောပြသည့်သမ္မာတရား မှာ ယေရှုသည် ဤအပြစ်အားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်းအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း ခံရတော်မူသောအားဖြင့် လောကသားအားလုံး၏အပြစ်ကိုဆေးကြော ပေး တော်မူခဲ့ပြီဟု ဖော်ပြလိုခြင်းဖြစ်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ခရမ်းရောင်ချည်ကြိုး၏အဓိပ္ပါယ်မှာ - လောက သို့ကြွလာတော်မူသောယေရှုသည် ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်နှင့်ဘုရားဖြစ် တော်မူသော်လည်းမိမိကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဖြစ်တော်မူသည်။ ယေရှု သည် ဘုရားဂုဏ်တော်နှင့် ပြည့်စုံသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို လည်း ပြောလိုပါသေးသည်။ တဲတော်မှအနီရောင် ချည်ကြိုး၏အဓိပ္ပါယ်မှာ ယေရှုသည်ယောဟန်၏လက်မှ ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် လောကသားအားလုံး၏ အပြစ်ကို လွှဲပြောင်းရယူကာလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသေခံတော်မူသ ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားအပြစ်စီရင်ခြင်းခံယူတော်မူလျက် ယဇ်အဖြစ်မိမိ ကိုယ်ကိုပူဇော်ပေးတော်မူခဲ့သည်။
ဓမ္မဟောင်းခေတ်ယဇ်ပူဇော်ခြင်းနည်း စနစ်အရအပြစ်ကင်းစင် သောယဇ်ကောင်သည် လက်တင်ခြင်းဖြင့် အပြစ်သားများ၏အပြစ်ကို ရ ယူကာအသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ဤအပြစ်အားလုံးအ တွက် ဒဏ်စီရင်ခြင်းနှင့် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်သူ၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသေခံခြင်းသည်အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာယေရှုသည် ဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်း၊လက်ဝါးကပ်တိုင်သို့သွားခြင်း၊ အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာ ၎င်းအပေါ်မှာအသေခံတော်မူခြင်းကိုဓမ္မသစ်ကာလတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါည်။
သမ္မာကျမ်းစာမှ ယေရှုခရစ်ကို ပူဇော်သည့် ယဇ်ကောင်အနေဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။“ယေရှု”ဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်မှာ“မိမိလူတို့ကို အပြစ်မှ ကယ် ချွတ်မည့်သူ”(မဿဲ ၁း၂၁)ဖြစ်သည်။ခရစ်ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်မှာ - “ဘိသိတ် ခံရသောသူ”ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ ဓမ္မဟောင်းခေတ်တွင် ဤသို့သောပုဂ္ဂိုလ် (၃)ပါးတို့သည် ဘိသိတ်ပေးခြင်းခံရသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဘုရင်၊ ပရောဖက်၊ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယေရှုခရစ်၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ကယ် တင်ရှင်၊ ဘုရားသခင်၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်၊ ထာ၀ရသမ္မာ တရား၏သခင်ဖြစ်တော်မူ၏။လောကသို့ကြွလာလျက်ယောဟန်၏လက်မှ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းဖြင့်ကိုယ်တော်သည် စစ်မှန် သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။
ထိုနည်းတူစွာတဲတော်၏ပထမအဖုံးအနေဖြင့်မေရှိယသည်အပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည်ကြိုးအဖြစ် ပုံဆောင်၍ ကြွလာပြီးသူတို့ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အား သူတို့၏အပြစ်နှင့် အပြစ် ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှ ကယ်တင်ခြင်းခံရမည်ဟု ဖော်ပြသည်။ ဤအမှုတော်မြတ် လုပ်ငန်းသည်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှအသွေးတော်မှတစ် ပါး အခြားမဖြစ်နိုင်ပေ။ ပထမအဖုံး၏အရောင်လေးမျိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည် ကယ်တင်ခြင်း၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်မှုအရ မေရှိယသည် လောကသို့ကြွ လာတော်မူလျက်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံး၏ အပြစ် များကိုခံယူတော်မူကာလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသေခံ၍သေခြင်းမှတစ် ဖန်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့သည်။
ယေရှုခရစ်သည်ယုံကြည်သောသူတို့အားဤအမှု တော်မြတ်လုပ် ငန်းဖြင့်ကယ်တော်မူလျက် ဘုရားသခင်၏လူများဖြစ်စေတော်မူ၏။ယေရှု ခရစ်သည် ဘုရင်တကာတို့၏ဘုရင်အပြစ်သားများ၏အပြစ်ဒုစရိုက်များကို ဖယ်ရှားပေးသည့်ယဇ်ကောင်ဖြစ်တော်မူ၍ယုံကြည် သောသူတို့အားသူတို့ ၏အပြစ်အတွက်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ 
 

တဲတော်ဒုတိယအဖုံး၏ ဝိညာဉ်ရေးရာအဓိပ္ပါယ် 
 
တဲတော်ဒုတိယအဖုံး၏ ဝိညာဉ်ရေးရာအဓိပ္ပါယ် 
တဲတော်၏ဒုတိယအဖုံးအတွက် အသုံးပြုသောပစ္စည်းကရိယာမှာ ဆိတ်သားရေမွှေးဖြစ်သည်။ ၎င်းအနေဖြင့် မေရှိယသည်လောကသို့ကြွ လာတော်မူလျက်လူသားအပေါင်းတို့ကိုသူတို့၏အပြစ်များ၊အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရခြင်းမှလွတ်မြောက်စေသည်ဟုဆိုလိုသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လူသည် ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုခံယူဖို့ရန် ရေ၊အသွေးတော်၊ ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဘုရား သခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကို နှင်းပွင့်ကဲ့သို့ ဖြူစင် စေပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်သည်။
 

တဲတော်မှတတိယအဖုံး၏ဝိညာဉ်ရေးရာအဓိပ္ပါယ်
 
တဲတော်မှတတိယအဖုံး၏ဝိညာဉ်ရေးရာအဓိပ္ပါယ်
တဲတော်၏တတိယအဖုံးအတွက် အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းကရိယာ မှာ အနီရောင်ဆိုးထားသည့် သိုးမွှေးဖြစ်သည်။ ၎င်းအနေဖြင့် မေရှိယသည် လောကသို့ကြွလာလျက်ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့်လောကသားအားလုံး၏ အပြစ်ကို လွှဲပြောင်းရယူကာ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသေခံသည့်နည်းလမ်းဖြင့် မိမိလူများအတွက်အပြစ်ဖြေရာယဇ်ကောင်ဖြစ်လာတော်မူကြောင်းဖော်ပြသည်။ ယေရှုခရစ်တော်၏လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသွေးတော်သွန်း လောင်းတော်မူခြင်းသည် လောကသားများအဖို့ အသေခံ၍အပြစ်၏ အဖိုး အခကိုပေးဆပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ယေရှုခရစ်သည် ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းခံရမည့် ယဇ်ကောင်ဖြစ်လာတော်မူပြီးမိမိလူတို့ကိုထိုနည်းလမ်း အားဖြင့် သူတို့၏အပြစ်မှကယ်တင်တော်မူခဲ့ကြောင်း၎င်းမှအတည်ပြုဖော် ပြထားသည်(ဝတ်ပြု ၁၆)။
အပြစ်ဖြေရာယဇ်ပူဇော်သောနေ့တွင် ဣသရေလလူမျိုးများ၏ အ ပြစ်ကိုယူဆောင်စေဖို့ယဇ်ကောင်အဖြစ်ဆိတ်နှစ်ကောင်ကို ရွေးကောက်ရ မည်။၎င်းတို့အနက်တစ်ကောင်ကိုယူ၍သူတို့၏အပြစ်အတွက် ဘုရားသခင် အားအပြစ်ဖြေရာယဇ်အဖို့ဖြစ်စေရမည်။ထိုအချိန်တွင်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း သည်ဤပထမယဇ်ကောင်အပေါ်သို့လက်ကိုတင်၍ မိမိလူများကျူးလွန် သည့်အပြစ်အားလုံးကိုတစ်ကြိမ်တည်းဖြင့်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ ထို့ နောက်သူသည် ၎င်း၏အသွေးကို ယူ၍ကရုဏာပလ္လင် အရှေ့ဖက်သို့ပက် ဖြန်းခြင်း၊ကရုဏာပလ္လင်၏ရှေ့မှောက်တွင်ခုနှစ်ကြိမ်ပက်ဖြန်းခြင်းပြုလုပ်ရ ပါသည်။ ဤအရာသည် ဣသရေလလူမျိုးများမှ ဘုရားသခင်ထံသို့ အပြစ် ဖြေရာယဇ်ကို ပူဇော်ရသည့်ပုံစံနည်း စနစ်ဖြစ်သည်။
ထိုနောက်ဣသရေလလူမျိုးများ စုရုံးရောက်ရှိလာပြီး သက်သေခံ ကြသည့် တဲတော်ရှေ့တွင်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးသည်လွတ်လပ်လဟာဖို့ ရွေးချယ်ထားသောဆိတ်အပေါ် ဣသရေလလူတို့၏အပြစ်တစ်စာကို လွှဲ ပြောင်းပေး ဖို့လက်တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းကြီးသည် ယဇ်ကောင်အပေါ်သို့လက်ကိုတင်ခြင်းဖြင့်လွန်ခဲ့သည့် နှစ်တစ်နှစ်တာပတ် လုံး ဣသရေလလူမျိုးများကျူးလွန်သည့်အပြစ်ကို ယူ၍ယဇ်ကောင်အပေါ် သို့ လွှဲပြောင်း ကာတင်ပေးလိုက်သည်။ ထိုလွတ်လပ်လဟာအဖို့ သူတို့၏ အပြစ်ကိုသယ်ဆောင်ကာအသေခံစေဖို့ သဲကန္တရတောနက်ထဲသို့ စေလွှတ် လိုက်သည် (ဝတ် ၁၆း၂၁-၂၂)။ ဤဘုရားသခင်၏ကတိတော်မှ မေရှိယ သည်လောက သို့ကြွလာတော်မူလျက်ဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်၏လက်မှဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်း(မဿဲ ၁၁း၁၁-၁၃၊ ၃း၁၃-၁၇)အားဖြင့်လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ် လုံး၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မိမိသဘောဆန္ဒအလျှောက်လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်ဝယ်အသေခံခြင်းဖြင့် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံတော်မူလျက်မိမိလူတို့ကို အပြစ်များမှ ကယ်တင်တော်မူခဲ့ ကြောင်း ထင်ရှားလျက်ရှိသည်။ 
 

တဲတော်၏စတုတ္ထအဖုံး၏ဝိညာရေးရာ အဓိပ္ပါယ်
 
တဲတော်၏စတုတ္ထအဖုံး၏ဝိညာရေးရာ အဓိပ္ပါယ်
တဟာရှ၏သားရေသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓကိုယ်ကို ပုံဆောင် ထားပြီးလောကသို့ကြွလာသည့်သခင်ဘုရား၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်ကိုလည်း ပုံ ဆောင်ထားပြန်သည်။ အပြစ်သားတို့အားလည်ပတ်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့၏ သခင် ဘုရားသည် လူ၏အသွေးအသားကိုယူဆောင်ပြီးလောကသို့ ကြွလာတော် လျက်သူတို့အားဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။ တဟာရှ ၏အသားရေမှ ယေရှုသည်လောကသို့ကြလာသည့်အခါ မိမိကိုယ်ကို မိမိဝါ ကြွားခြင်းအလျင်းမရှိဘဲ လူသားတစ်ဦး အဖြစ်နှိမ့်ချ၍ဖွားမြင်တော်မူခဲ့ ကြောင်းပြောခဲ့ပါသည်။
ဓမ္မဟောင်းခေတ်တွင်ဘုရားသခင်သည် ပရောဖက်များကိုအသုံး ပြုလျက်မေရှိယကြွလာတော်မူပြီး အပြစ်သားများကို သူတို့ကျူးလွန်သည့် အပြစ်မှကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ မိမိအစေခံများ အားဖြင့်မိန့်တော်မူသည်မှာ ဘုရားသခင်သည်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် လက်ဝါး ကပ်တိုင်ပေါ်မှအသွေးတော်အားဖြင့် ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့သည်။ ဤပရော ဖက်စကားသည် ပဋိညာဉ်စကားတော်ဖြစ်၍ မေရှိယကြွလာသောအခါ ဣသရေလလူမျိုးများ၏ အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၍ ယုံကြည်သော သူတို့ကို ကယ်တင်တော်မူ၍မိမိလူများဖြစ်စေတော်မူခဲ့သည်။ 
ထွက်မြောက်ရာ (၂၅)တွင် ဖော်ပြသည့် တဲတော်ကိုဆောက်လုပ် သည့်အခါ အသုံးပြုသည့်ပစ္စည်းများသည် အလွန်ထူးဆန်းသည်ကို တွေ့ရ သည်။တဲတော်ကိုဆောက်လုပ်သည့်ပစ္စည်းတွင် အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊  အနီရောင်၊ အဖြူရောင်ချည်ကြိုး၊ ဆိတ်မွှေး အနီရောင်ဆိုးထားသော သိုး သားရေ၊ ခွေးတူပျံတူ၏ သားရေ၊ ရွှေ၊ ငွေ၊ ကြေးဝါ၊ ဟင်ခေတ် အမွှေးအ ကြိုင်၊ ဆီနှင့်အဖိုးတန်ကျောက်များပါဝင်သည်။ ဤပစ္စည်းကရိယာများမှ မေရှိယလောကသို့ကြွလာတော်မူလျက်ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးသွန်းခြင်းအားဖြင့် လူတို့အားမိမိအပြစ်မှကယ်တင်မည့်အကြောင်းကိုထင်ရှားစေပါသည်။
အဘယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီ ရောင်နှင့် အဖြူရောင် ချည်ကြိုးကို တဲတော်၏အဖုံးအဖြစ်ချုပ်လုပ်ခိုင်းသ နည်း။ အဘယ်ကြောင့် ဆိတ်မွှေး၊ သိုးသားရေ၊ တဟာရှသားရေကို အသုံးပြုစေခဲ့သနည်း။ ဘုရားသခင်သည် လောကအပြစ်များမှ ကျွန်ုပ်တို့ ကိုကယ်တင်တော်မူခဲ့သည့်အကြောင်းအရာပေါ်ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အထူးဂရုစိုက်ရမည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည် ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်ယေရှု၏အမှုတော်ဆောင်လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့်သူ ၏လူတို့ကို သူတို့၏အပြစ်များမှယေရှုကယ်တင်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ် တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များမှကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးဘုရားသခင်၏လူများ ဖြစ်လာကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် တဲတော်အဖုံးမှထင်ရှားခဲ့သည့် ဘုရား သခင်၏အကြံအစည်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့သည် သိ၍ယုံကြည်ရကြမည်။ 
 

နည်းလမ်းလေးမျိုးအားဖြင့် 
 
တဲတော်၏အဖုံးလေးမျိုးအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အားအပြစ်မှကယ်တင်ခဲ့သည့်လမ်းလေးမျိုးအကြောင်းကိုရှင်းလင်းစွာ ဖော် ပြခဲ့ပါသည်။မေရှိယသည် ဤလောကသို့ ခန္ဓာကိုယ်အားဖြင့် ကြွလာတော် မူ၍ ယောဟန်၏လက်မှ ဗတ္တိဇံခံခြင်းဖြင့် လောကသားအားလုံး၏အပြစ် များခံယူ‌တော်မူလျက်အပြစ်စီရင်ခြင်းအလိုငှာ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ ထိုနောက် မိမိလူတို့ကို အပြစ်ဆေးကြောပေးကာ အသွေးတော်အားဖြင့်သူတို့၏အပြစ်မှကယ်တင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ဤကယ်တင်ခြင်းသည် မေရှိယကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်သော သူတို့အတွက် သာပြည့်စုံနိုင်သည်။တဲတော်၏အဖုံးအတွက်အသုံးပြုသည့် ပစ္စည်းများအား ဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ယေရှုခရစ်သည်ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါး ကပ်တိုင်ဖြင့်အမှန်တကယ်ကြွလာတော်မူခဲ့ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် များမှတစ်ကြိမ်တည်းကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ခဲ့ကြောင်းယုံကြည်ရမည်။
တဲတော်အဖုံးများဖြစ်သည့် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင် နှင့် အဖြူရောင်ချည်ကြိုး ပရောဖက်ပြုချက်နှင့်အညီ ဘုရားသခင်၏သား တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ကြွလာတော်မူလျက် ဓမ္မသစ်ခေတ်တွင် ယဇ်ပူ ဇော်သည့်အနေဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် အသွေးတော် သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့ပါသည်။ တဲတော်အဖုံးများဖြင့် ဖွင့်ပြသည့်မေရှိယကို ယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ပေးအပ်တော်မူ၍ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ် တို့ကိုကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ 
ထိုသို့အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် သမ္မတရားကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရကြမည်။ အကယ်၍တစ်စုံတစ်ယောက် သောသူသည်ဘုရားသခင်ထံသို့လာ၍ အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင် ချည်ကြိုးဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည့် ယေရှု၏အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းကို ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်ခြင်းယဇ်ကို မပူဇော်ခဲ့သောသူ၊သူမသည် သူ၊သူမ၏ အပြစ်အတွက် အမှန်တကယ်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရမည်။ သို့သော် တစ်စုံတစ် ယောက်အနေဖြင့် ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ပြီးမှ ဘုရားသခင်၏သား သမီးဖြစ်သည်နှင့်အညီကယ်တင်ခြင်း ယုံကြည်ချက်ဖြင့် အချိန်မရွေးဘုရား သခင်ထံသို့ သွားရောက်နိုင်ပါသည်။ ယဇ်ကောင်ဖြစ်လာသည့် ယေရှုခရစ်၊ အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်ချည်ကြိုးအားဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည့်ယေရှု ခရစ်ကို မယုံကြည်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ 
တဲတော်၏အဖုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းကင်နိုင်ငံသွားမည့် လမ်းကိုပြပေးလျက်ရှိသည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့် အနီရောင်ချည် ကြိုးဖြင့် ဖွင့်ပြသည့်သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ရောက်မည့်လမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍    တစ်စုံတစ်ယောက်အနေဖြင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့သွားလိုလျှင် သူ၊ သူမ၏အပြစ်ပြဿနာကိုအပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းသမ္မာတရားကိုယုံကြည်လျက် ဘုရား သခင်၏အသင်းတော်သို့ဝင်ရမည် (သို့) ဘုရားသခင်ကို မယုံကြည်ဘဲငြင်း ပယ်မည်ဆိုသည့်ရွေးချယ်မှုသည်ကာယကံရှင်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အမှန်အားဖြင့်တဲတော်၏အဖုံးများဖြင့် ဖော်ပြခဲ့သည့်ကယ်တင် ခြင်းသမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်း၊နှင့်ငြင်းပယ်ခြင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ပင် ဖြစ်လေသည်။သို့သော်ဤသမ္မာတ ရားကိုမယုံကြည်ခြင်း ၏နောက်ဆက်တွဲအကျိုးသည် လူတစ်ယောက်အတွက် မခံမရပ်နိုင် လောက်အောင်ဖြစ်လာမည်ကိုလည်း အသိအမှတ်ပြုရမည်။ ဘုရားသခင် ၏အလိုတော်နှင့်အညီတောက်ပသောဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သို့ ကျွန်ုပ် တို့ဝင်နိုင်ဖို့ရန် မေရှိယခံယူတော်မူခဲ့သည့် ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံနှင့် လက်ဝါး ကပ်တိုင်မှအသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်မှ ထာ ၀ရကယ်တင်ခြင်းခံရမည်။ မေရှိယ၏ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါးကပ် တိုင်မှကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်ကို ဆေးကြောပေးခဲ့ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး၏ စိတ်ထဲတွင် ယုံကြည်၍လက်ခံရမည်။ သူတို့သည် ယုံကြည်သောအခါမှသာလျှင် ထာ၀ ရအပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရ၍ဘုရားသခင်၏ဘုန်းတော်ထဲသို့ ဝင်စားနိုင်ကြ လိမ့်မည်။
တဲတော်၏ပထမအဖုံးကို အရောင်လေးမျိုးပါသည့် ချည်ကြိုးဖြင့် ယက်လုပ်ထားပြီး ၎င်းအားဆိတ်မွှေးဖြင့် ယက်လုပ်ထားသည့် ဒုတိယအဖုံး ပေါ်သို့ ဖြန့်၍ခင်းထားပါသည်။ ဤအရာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှု၏ အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းဖြစ်သည့်ဗတ္တိဇံနှင့်အသွေးတော်အပေါ် တွင်အခြေ ခံမှဘာကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို ရရှိနိုင်ကြောင်းပြသခြင်းခံရ ပါသည်။ ထိုသို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့လက်ခံရရှိသည့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းတည်း ဟူသော ဘုရားသခင်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းသည်လည်း တဲ တော်၏ပထမအဖုံးဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သည့်အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင် နှင့် အဖြူရောင်ချည်ကြိုးကို ယုံသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်း အပေါ်အ ခြေခံထားပါသည်။ ဤအကြောင်းအရာမည်ကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ကို အောက်ပါသမ္မာကျမ်းစာတွင် ပြန်လည်ကြည့်ရှုကြပါစို့။
ဟေရှာယ၅၃း၆တွင်“ထာ၀ရဘုရားသည်ခမ်သိမ်းသောငါတို့၏အ ပြစ်များကိုသူ့အပေါ် ၌တင်တော်မူ၏”ဟုဖော်ပြသည်။ဟေဗြဲ ၉း၂၈တွင် “ခရစ်တော်သည် လူများအပြစ်တို့ကိုခံ ခြင်းငှါတစ်ခါတည်းကိုယ်ကိုပူ ဇော်ပြီးမှ”ဟုဖော်ပြသည်။ ၂ကော ၅း၂၁တွင်မူ “အဘယ်ကြောင့် နည်းဟူမူ ကားဘုရားသခင်သည်အပြစ်နှင့်ကင်းစင်သောသူကို ငါတို့အတွက်ကြောင့် အပြစ်ရှိသောသူဖြစ်စေတော်မူ၏။ အကြောင်မူကား၊ငါတို့သည် ထိုသူအား ဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ဖြောင့်မတ်သော သူဖြစ်မည်အကြောင်းတည်း” ဟုဖော်ပြသည်။အထက်ဖော်ပြပါကျမ်းပိုဒ်များကို အားလုံးသုံးသပ်ကြည့် မည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းသည် တဲတော်၏ပထမအဖုံးအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူရောင်ချည်ကြိုး ဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းအမှုတော်မြတ်အပေါ် အခြေခံ ထားကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအ တွက်ကိုယ်စားအပြစ်စီရင်ခြင်းကို ခံဖို့ရန်သစ်တိုင်ပေါ်ဝယ်ဆွဲထားခြင်းခံရ သည့်ကြောင်းရင်းမှာ သူသည်ရှေးဦးစွာ ယောဟန်၏လက်မှဗတ္တိဇံခံယူခြင်း ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံး ယူဆောင်ခြင်းအကြောင်းလည်း တစ်ခုအပါအ ဝင်ဖြစ်သဖြင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အပြစ်အတွက် အပြစ်ဒဏ်စီရင် ခြင်ခံရသည့် အကြောင်းရင်း တစ်ခုတည်းမဟုတ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။
ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူပြီးမှ လောကအပြစ်အားလုံးကို ယူတင် ဆောင်ရွက်ပြီး အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံဖို့ရန် လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် အပြစ်ဖြေ ရာယဇ်ပူဇော်သည့်အခါကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိတော်မမူ။ ကြောက်ရွံ့ခြင်းရှိ‌တော် မမူသည်သာမကဝမ်းမြောက်တော်မူသည်။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုအချိန် သည်ကိုယ်တော့်အတွက်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားအလုံးစုံကိုပြည့်စုံစေမည့်အချိန်ဖြစ်သည် (မ ၃း၁၅)။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင် ပေါ်မှအသွေးတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုအပြစ်မှကယ်တင်ဖို့ရန်သွန်းလောင်းပေး တော်မူခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ကိုယ်တော်သည်ဤလောကသို့ ကြွ လာတော်မူလျက် ယောဟန်၏လက်မှဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်ဆန္ဒရှိစွာ ယဇ်ပူ ဇော်ခြင်းခွက်ကို သောက်တော်မူခဲ့သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် သခင် ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်နှင့်အညစ်အကြေးများအား လုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူလျက် ကာရနီ တောင်ကုန်းပေါ်ဝယ်အသွေး တော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဒဏ်စီရင် ခြင်းကို ခံတော်မူခဲ့ရပါသည်။
 

တဲတော်၏ပထမကုလားကာအဖုံးကို တွဲချည်ထားဖို့တွယ်အပ်ကို ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
 
တဲတော်၏ပထမကုလားကာအဖုံးကိုကုလားကာနှစ်ထည်စပ်ငါးတွဲဖြင့် ယက်လုပ်ထားသဖြင့် တစ်ခုနှင့်တစ်ခုစပ်မိဖို့ရန် ရွှေတွယ်အပ်များ ဖြင့်ချိတ်ထားသည်။ ဤအရာအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ကောင်းကင်ဘုံ သို့ဝင်နိုင်ဖို့ရန် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ကြိုး ထင်ရှားခဲ့ သည့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်း သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းသာ လိုအပ်သည်။ ပူးတွဲထားသောကုလားကာငါးခုကို ရွှေတွယ်အပ် အချောင်း ငါးဆယ်ဖြင့်တွဲထားရသည့်အဓိပ္ပါယ်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်၏ ကယ် တင်ခြင်းတရားကို အသေးစိတ်ယုံကြည်မှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်မှ လွှတ်မြောက်နိုင်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင်ရွှေကို ဘုရား သခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းကို ဖော်ပြလို သည့်အခါ အသုံးပြုထားသည်။
ထိုကဲ့သို့ပင် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီအနေဖြင့် နေ့တိုင်းဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို သေချာစွာယုံကြည်ရမည်။ အပြာရောင်ချည်ကြိုးအား ဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည့်သမ္မာတရားယုံကြည်ခြင်းကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲတွင် ရှိထားဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ယေရှု၏လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံခြင်း အမှု တစ်ခုတည်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအ တွက်အကျိုးသက်ရောက် မှုမရှိပေ။အဘယ်ကြောင့်နည်း။လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်းရှိ ဖို့ ယေရှုသည်ရှေးဦးစွာဗတ္တိဇံအားဖြင့်အပြစ်အားများ၏အပြစ်ကို လွှဲပြောင်း ခံယူဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် လောကအပြစ်အားလုံး ခမည်းတော်ဘုရားသခင်က ခံယူစေသည်ဟူသောတစ်ခုတည်းသော ယုံ ကြည်ခြင်းရှိမှသာလျှင် လက်ဝါးကပ်တိုင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်း အတွက် ထိရောက်မှုရှိလာပေသည်။
 

တဲတော်မှအဖြူရောင်ချည်ထည်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မည်သည့်အရာကိုပြောသနည်း
 
၎င်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်သည်မိမိဂရုတစိုက်ပြုစုထားသည့် နှုတ် ကပတ်တော်သမ္မာတရားနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့စပ်ကြားတွင်အလုပ်လုပ် လျက် ရှိသည်ဆိုသည့် အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ မေရှိယသည်လောကသို့ အစစ်အမှန် ကြွလာ‌တော်မူလျက်ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံအားဖြင့်အပြစ်နှင့် အပြစ်ဒဏ်စီရင် ခြင်းကိုခံယူကာလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော် မူခဲ့ပါသည်။၎င်းအနေဖြင့်သူ၏ကယ်တင်ခြင်းသည် နှုတ်ကပတ်တော်ထံမှ ပေးအပ်တော်မူခဲ့သောကတိတော်ပြည့်စုံစေ တော်မူခြင်းဖြစ်ကြောင်းထင် ရှားစေပါသည်။ 
ဓမ္မသစ်ကာလရောက်လာသောအခါသခင်ယေရှုသည်လောကသို့ အမှန်တကယ်ကြွလာတော်မူပြီးယောဟန်၏လက်မှဗတ္တိဇံယူလျက် ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်များကိုလက်ခံတော်မူပြီး အသွေးသွန်းကာ အသေခံခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းအားလုံးကိုခံယူသည့် နည်းလမ်းဖြင့် ကယ် တင်ခြင်းဆိုင်ရာကတိတော်များကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ပါသည်။ ယောဟန် ၏လက်မှဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသေခံခြင်းဖြင့် သခင်ယေရှု သည်ခမည်းတော်ဘုရား၏အလိုတော်ကို ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဘု ရားသခင်သည်မိမိလူဣသရေလအမျိုးသားများနှင့်ပြုလုပ်ခဲ့သော ပဋိညာဥ် သည် မိမိသားတော်ယေရှုအားဖြင့် ပြည့်စုံစေတော်မူခဲ့ပါသည်။
မည်သူသည်ဤသမ္မာတရားကိုအမှန်တကယ်အရေးတယူပြုလုပ် မည်နည်း။ ဣသရေလလူမျိုးတစ်မျိုးတည်းသာ ဖြစ်သလော။ (သို့) သင်နှင့် ကျွန်ုပ်လည်းပါဝင်သလော။
တဲတော်၏ပထမအဖုံးများကို တွဲချည်ဖို့ရန်အတွက် ရွှေတွယ်အပ် လိုသည်ဆိုသည့်အဓိပ္ပါယ်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ထံမှစစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းဘု ရားသခင်တောင်းဆိုနေတော်မူခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ယေရှုသည်အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်နှင့် အဖြူရောင်ချည်ကြိုးတည်းဟူသော တဲတော်၏ ပထမအဖုံးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်မိမိအမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၏အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောသုတ်သင်ပေးတော်မူခဲ့ပြီဆိုသည့်အရာကို သိမြင်ယုံကြည်သောသူသာလျှင် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်စားနိုင် မည်ဟု ထိုအရာအားဖြင့်ပြသလျက် ရှိသည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်နှုတ်ကပတ်သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခု တည်းကသာကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်ဆေးကြောခြင်းကိုပေးနိုင်သည်ဟု ထင် ရှားလျက်ရှိသည်။ဓမ္မဟောင်းနှင့်ဓမ္မသစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့အား အမှန်တကယ်အသေးစိတ်ဖော်ပြသည်မှာတဲတော်၏အဖုံးများဖြင့် ထင်ရှား ခဲ့သည့်ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှအသွေးတော်ကို ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခု တည်းကသာကျွန်ုပ်တို့အား စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိစေနိုင်ပြီး အ ပြစ်နွံမှ ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်နိုင်သည်။
တဲတော်၏ပထမအဖုံးအတွက် အသုံးပြုသည့်အပြာရောင်၊ခရမ်း ရောင်၊ အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင် ချည်ကြိုးဖြင့် ဖွင့်ပြသည့် သမ္မာတရားကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဘုရားသခင်သည် ဧကန်ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်ကိုမိုးပွင့်ကဲ့သို့ ဖြူစင်အောင်ဆေးကြောနိုင်တော်မူကြောင်းထင်ရှားသည်။ ဤသမ္မာတရား ကိုစိတ်နှလုံးထဲတွင် ယုံကြည်သောသူတို့သာဘုရားသခင်သည် မိမိနိုင်ငံ တော်ထဲသို့ဝင်ခွင့်ပြုတော်မူလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တဲတော်၏အဖုံးအ ကြောင်းကို သိ၍၎င်းတို့ကို ယုံကြည်ရမည်။ အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီ ရောင်ချည်ကြိုး အမှုတော်မြတ်အားဖြင့် ယေရှုခရစ်လောကသို့ ကြွလာ တော်မူခဲ့သည်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးဖြစ်ဖို့အရည်အချင်းပြည့်မှီသူများ၊ မိမိနိုင်ငံတော်၏ဘုန်းအာနု ဘော်၌ စံပယ်ခွင့်ရရှိသူများဖြစ်ကြပါသည်။
အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် ကိုယ်တော်၏လုပ်ဆောင်ချက်များအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးမှ မေရှိယသည်  ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်တော်မူခဲ့ပြီးသည့်နောက် ဘုရားသ ခင်၏မေတ္တာအစိုင်အခဲဖြစ်သည့်လျော်ကန်သင့်မြတ်လှသည့် ကယ်တင် ခြင်းကိုမယုံကြည်ဘဲထိုအရာကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ငြင်းပယ်နိုင်မည်နည်း။ ယုံ ကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းဖြင့်သာလျှင် ရရှိနိုင်သည့်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့သို့ငြင်းပယ် နိုင်ကြမည်နည်း။ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်အပေါ်ဝယ် အသွေး တော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့် လောက၏အပြစ်များမှကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ် တင်‌တော်မူခဲ့သောယေရှုခရစ်တော်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး ယုံကြည်ရကြမည်။
တဲတော်၏ပထမအဖုံးအဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သည့် အပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်၊အနီရောင်ချည်ကြိုးသမ္မာတရားကိုမယုံကြည်သောသူသည်ယုံကြည် ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို အမှန်ခံရမည်မဟုတ်ပေ။ ဤသမ္မာ တရားကို မယုံကြည်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏သားသမီးမဖြစ်နိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့်တဲတော်၏အဖုံးအတွက်အသုံးပြုသည့်အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ဖွင့်ပြခြင်းခံရသည့် ကယ်တင်ခြင်း သမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့သည် ယုံကြည်ရမည်ဖြစ်ပြီး ထိုနည်းလမ်းအားဖြင့်ထာ၀ရအ သက်ရရှိနိုင်သည်။ 
 

ဆိတ်မွှေးဖြင့် ယက်ထားသောတဲတော်အဖုံးသည် ပထမအဖုံးထက်သာ၍ကြီးစေသည် 
 
တဲတော်၏ဒုတိယအဖုံးကိုဆိတ်မွှေးဖြင့်ပြုလုပ်ထား၍ ပထမအ ဖုံးထက်သာ၍ကြီးမားသည်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ ဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်၍ရပ် တည်သောသူတိ့သည် တဲတော်၏ပထမအဖုံး၌ဖွင့်ပြထားသောသမ္မာတရား ၏အစိတ်အပိုင်းကိုတောင်မြင်ခွင့်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ တဲတော်၏ပထမ အဖုံးတွင်ရှိသောအပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်တို့ဖြင့်ထင်ရှား သောအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်ကိုဝှက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဘု ရားသခင်သည် အပြာရောင်၊ခရမ်း‌ရောင်နှင့်အနီရောင်ဖြင့်ထင်ရှားသောသ ခင်ယေရှု၏အမှုတော်မြတ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြ်င့ ဘုရားသခင်ကို ရို သေကြည်ညိုသောသူများကိုသာ ဘုရားသခင်သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့ဝင်ခွင့်ပြုတော်မူလိမ့်မည်။ 
ဤအကြောင်းကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ဧဒင်ဥယျာဥ်၏အရှေ့ ဘက်တွင် ခေရုဗိမ်ချထားတော်မူ၍ လူသားများအပြစ်နွံထဲသို့ကျဆင်းသွား ပြီးနောက် အသက်ပင်ကိုစောင့်ထိန်းရန် မီးစက်နက်ချထားတော်မူသည် (ကမ္ဘာ ၃း၂၄)။ ပထမဦးဆုံးဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲ လူတစ် ယောက်၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက် ခွင့်မရှိပေ။ ထိုအကြောင်းကြောင့် ဘုရားသခင်သည် တဲတော်ရှိပထမအဖုံး ထိက်ပို၍ကြီးသောဆိတ် မွှေးဖြင့်ပြုလုပ်သည့်ဒုတိယအဖုံးကိုပြလုပ်တော်မူ ခြင်းဖြစ်သည်။ 
တဲတော်ရှိဒုတိယအဖုံးက ကျွန်ုပ်တို့သည် ပထမအဖုံး၌ထင်ရှား သောအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်သောသူများဖြစ်လာ နိုင်ကြသည်ဟု ထင်ရှားစေပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိနှုတ်ကပတ် တော်ကိုကြောက်ခြင်းနှင့် ကြည်ညိုခြင်းအားဖြင့် ယုံကြည်သောသူများ၊ သမ္မာတရားသတင်းကောင်းကိုခိုင်ခံ့စွာဆုပ်ကိုင်သောသူများသာလျှင် မိမိ လူများဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာဘုရားသ ခင်သည် ထိုသို့ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုယ် တော်သည် အပြစ်ဖြေလွှတ်ရန်ချမှတ်ထားသည့်အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင် နှင့်အနီရောင်တို့ကိုပထမယုံကြည်ခြင်းမရှိသောသူများကို သားဖြစ်ရသော အခွင့်ပေးအပ်တော်မမူပေ။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်မှာ မိမိနှလုံးသားထဲ မှာ အပြစ်ရှိသောသူများအား အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်တို့ဖြင့် ထင်ရှားသောလျို့ဝှက်ချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိကြပေ။ 
 

တဲတော်၏ဒုတိယအဖုံးကို ဆိတ်မွှေးဖြင့်ပြလုပ်ထားပြီး တွယ်အပ်တို့ကို ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်
 
ကြေးဝါခြေတွယ်အပ်စွပ်၏ဝိညာဥ်ရေးရာအနက်အဓိပ္ပါယ်မှာ လူ များ၏အပြစ်များအတွက်တရားစီရင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကြေးဝါတွယ်အပ်က ပြောထားသည်မှာ အပြစ်အားလုံးသည် အဖိုးအခပေးဆပ်ရမည်ဟုဖော်ပြ ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ဖြင့်၊ ကြေးဝါတွယ်အပ်တွင်ပါရှိသောသမ္မာတရားမှာ မေရှိယသည် ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သည်။ အ ကြောင်းမှာ ကိုယ်တော်သည် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ တစ်ကြိမ် တည်းဗတ္တိဇံခံယူခြင်းအားဖြင့် လောကလူသားများအားလုံး၏အပြစ်များ အားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မေရှိယသည် ယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လောကလူသားများအားလုံး ၏အပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်သွားတော်မူ၍ ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသွေး တော်သွန်းလောင်းတော်မူခြင်းအားဖြင့် ထိုအပြစ်တရားများအတွက် အပြစ် ဒဏ်ခံယူတော်မူခဲ့သည်။ 
ကြေးဝါတွယ်အပ်အားဖြင့်အပြစ်၏အခကားသေခြင်းဖြစ်သည်ဟူ သောဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရပါသည်(ရောမ ၆း၂၃)။ ထိုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် မေရှိယအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအားလုံး ၏တရားစီရင်ခြင်းပြည့်စုံစေတော်မူပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အသိအမှတ်ပြု ရမည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံ ယူတော်မူလျက်ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူသဖြင့် လူသားများအား လုံး၏အပြစ်များအားလုံးအတွက် တရားစီရင်ခြင်းလုံးဝဥဿုံပြည့်စုံစေ တော်မူခဲ့သည်။ 
ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်သို့ကျွန်ုပ်တို့သွားသည့်အခါ သမ္မာ တရားသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဩတ္တပစိတ်ထဲတွင် စဉ်းစားရမည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်လောကတွင်အသက်ရှင်သည့်အခါစိတ်နှလုံး၊ တွေးတောမှု၊အပြုအမူတို့အားဖြင့် နေ့စဉ်အပြစ်ကျူးလွန်နေကြလျက်ရှိ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်ကျူးလွန်နေကြသည့် အပြစ်များကိုလည်း မေရှိယ သည် ယူတင်ဝတ်ဆောင်တော်မူလျက်အသက်စတေးခြင်းအားဖြင့် ပေး ဆပ်ခြင်းရှိတော်မမူခဲ့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းအဘယ်သို့ ပြည့်စုံစေ နိုင်မည်နည်း။ ဤသမ္မာတရားယုံကြည်ချက်မရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ဩတ္တပစိတ် သည်သွေ့ခြောက်ခြင်း(သို့)သေခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ် တို့အားလုံးသည်ဤသမ္မာတရားကို ယုံကြည်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏သေနေသည့်ဝိ ညာဉ်များကယ်တင်ခြင်း ရရှိကာအသက်ရှင်ခွင့်ရကြလိမ့်မည်။ 
ဤကြေးဝါတွယ်အပ်များဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်သမ္မာတရားကို သင် သည်စိတ်ပါလက်ပါယုံကြည်ပါသလား။ ကြေးဝါကွယ်အပ်မှ ပြောပြသည့် သမ္မာတရားမှာ ကျွန်ုပ်တို့လွှဲရှောင်၍မရဘဲ အပြစ်ဒဏ်ခံရမည့် အချိန်တွင် မေရှိယသည် ဗတ္တိဇံခံခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက် ဒဏ်စီရင် ခြင်းကို တစ်ကြိမ်တည်းခံယူတော်မူခဲ့ပါသည်။ ယေရှုသည် သူ၏ဗတ္တိဇံနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှအသွေးတော်အားဖြင့်တစ်ကြိမ်တည်းအပြစ်၏အဖိုးအခ တွက် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုဧကန်အမှန်ခံယူခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်း ဖြင့်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သို့ဝင်နိုင်သည့်ယုံကြည်ခြင်းကို ယေရှုခရစ် သည် ကျွန်ုပ်တို့အားပေးအပ်တော်မူခဲ့ပါသည်။
တစ်စုံတစ်ယောက်အနေဖြင့် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက် တွင် စိတ်ထဲ၌အပြစ်ပြုမိသည့်အခါ သူသည်ငရဲသို့ ပစ်ချခြင်းခံရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံယူသင့်သောအရာမှာ ထာ၀ရသေ ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မေရှိယသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက် ကိုယ် စားယဇ်ကောင်ဖြစ်လာတော်မူပြီးနောက်ထိုအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း အားလုံးမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အတွက်ကျွန်ုပ် တို့သည်ငရဲသွားဖို့ရာထားခြင်းခံရကြသော်လည်းမေရှိယသည် ကျွန်ုပ်တို့ ကိုယ်စားအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရသည်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ယခုကျွန်ုပ် တို့သည် ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်သို့ဝင်နိုင်ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ဤသမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲတွင် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်စီရင်ခြင်းမှ လွတ်မြောက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏လောကအပြစ် များကို ဆေးကြောရမည်။ မေရှိယသည် ယောဟန်၏လက်မှဗတ္တိဇံခံယူ ခြင်းဖြင့်လောကအပြစ်အားလုံးကိုခံယူတော်မူလျက်လောက အပြစ်အ တွက်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသေခံတော်မူ၍ ကယ်တင်ခြင်းအမှုကို ဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့ပါသည်။ဤသမ္မာတရားကို သိ၍ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းတစ်ခုတည်းကိုသာခံရသည်မဟုတ် ဘဲအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှလည်း လွတ်မြောက်ခွင့်ရရှိကြပါသည်။
မေရှိယသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလက်ခံတော်မူ၍ ဤလော ကသို့ကြွလာတော်မူလျက်ပြစ်ကြွေးအားလုံး ပေးဆပ်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကိုယ်တော်သည် လက်တင်ခြင်းပုံစံအားဖြင့်ဗတ္တိဇံမင်္ဂလာခံယူတော်မူခဲ့ပါ သည်။ ယောဟန်၏ဗတ္တိဇံပေးခြင်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် လောကလူ သားအားလုံးကိုအပြစ်များအားလုံးကိုယူဆောင်တော်မူ၍ကားတိုင်ပေါ်တွင် အပြစ်များ၏အခကိုပေးဆပ်တော်မူရန် အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည် ထိုအကြောင်းအရာကိုယုံကြည်ရမည်။ ထိုကြောင့် ယုံကြည်သူများ အပေါ်ဘုရားသည် ဘဝသစ်ကိုပေးတော်မူလိမ့်မည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိအပြစ်များကြောင့် ငရဲထဲသို့သွားရမည့်သူများ ဖြစ်ကြသောကြောင့် မေရှိယသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလက်ခံတော်၍ ကျွန်ုပ်တို့နေရာတွင်အသေခံတော်မူလျက် အပြစ်များအတွက်တရားစီရင် ခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်။ အပြစ်တရားစီရင်ခြင်းအတွက်အသေခံရမည့်သူဖြစ် သောကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုယ်စားသခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စားအ သေခံတော်မူခဲ့သည်။ သခင်‌ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များအတွက်တ ရားစီရင်တော်မူခြင်းမှကယ်တင်တော်မူခဲ့သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။ 
သခင်ယေရှုချပေးတော်မူသော ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့နှလုံး သားအကြွင်းမဲ့လက်ခံရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သိမ်ငယ်သောစိတ်ဖြင့်မဟုတ်နှုတ် ခပတ်တော်ကိုအခြေပြုသောဝိညာဥ်ရေးရာ ယုံကြည်မှုဖြင့်လက်ခံရမည်။ ဤသတင်းစကားကိုကြားသောသင်တို့ အားလုံးတစ်ယောက်မကျန်မိမိနှ လုံးသားဖြင့် ဤသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ရမည်။ မေရှိယသည်ဗတ္တိဇံခံ ခြင်းနှင့်အသွေးတော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်သော ကြောင့်ယုံကြည်သောသူတို့သည် အမှန်ကယ်တင်ခြင်းခံရကြလိမ့်မည်။ 
လူများသည် အပ္ပါယ်ငရဲထဲသို့ကျရောက်သောသူများဖြစ်ကြလိမ့် မည်ဟုယုံကြည်ခြင်းမရှိလျှင် သူတို့သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်ဖြင့်ကြွလာတော်မူသော မေရှိယကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင် ခြင်းရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟု သိကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော်လူများသည် ငရဲထဲသို့ကျရောက်သောသူများအမှန်ဖြစ်ကြကြောင်း ယုံကြည်လျှင် အပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်တို့ဖြင့်ကြွလာတော်မူသောမေရှိယကိုယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းရရှိကြလိမ့်မည်ဟုသိရှိကြသည်။ ထို ကြောင့် သခင်ယေရှုက “ ကျန်းမာသောသူတို့သည် ဆေးသမားကိုအလိုမရှိ ကြ။ နာသောသူတို့ကိုနောင်တသို့ခေါ်ခြင်းငှါငါလာသည်မဟုတ်၊ ဆိုးသော သူတို့ကိုခေါ်ခြင်းငှါငါလာသတည်း”(မာကု ၂း၁၇) ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် သူတို့သည် ဤအကြောင်းကိုနှလုံးသားဖြင့်ယုံကြည်သောအခါ သူတို့သည် မိမိနှလုံးသားမှအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိကြလိမ့်မည်။ 
သင်သည်မိမိကိုယ်ကိုကြည့်၍ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်၌ ဘုရားသခင်၏ပညတ်တော်ပေတံဖြင့်တိုင်းလျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ် သားများဖြစ်ကြသည်ကို မငြင်းပယ်နိုင်ဘဲ လက်ခံဖို့သာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာခံရကြလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် အပြစ်တရားကြောင့် အပ္ပါယ်ငရဲထဲသို့သွားရမည့်သူများဖြစ် ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ခံရမည်။ ထိုပြပင် အပြစ်တရားစီရင်ခြင်းကိုရှောင် ကြဥ်ရန် စိတ်နှလုံးဖြူစင်စွာဝန်ခံရမည်။ ထိုသို့ဖြစ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ သတင်းစကားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မိမိအပြစ်များအားလုံးမှဆေးကြော ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းအရာသည် ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မိမိအ ပြစ်များအားလုံးကြောင့် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှလွှတ်‌မြောက်စေသော ဘဝ အသက်လမ်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ 
တဲတော်၏ပထမအဖုံးအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းခံရသည့်အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် ယေရှု၏အမှုတော် မြတ်လုပ်ငန်းအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ငရဲသို့သာကျရခံရကြလိမ့်မည်။ မေရှိယခံခဲ့တော်မူသည့်ဗတ္တိဇံနှင့် လက်ဝါး ကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝိညာဉ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် နီးကပ်စွာဆက်သွယ်မှုရှိကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အာဒံ၏ဆွေမျိုးစဉ်ဆက်အဖြစ်မွေးဖွားလာသဖြင့် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ငရဲသို့ကျခံရမည့်သူများဖြစ် သည်။ ဘုရားသခင်၏ ရှေ့မှောက်တွင် အပြစ်သားများဖြစ်ကြသဖြင့် ငရဲသို့ သေချာပေါက်သွားရမည့်သူများအဖြစ်မိမိကိုယ်ကိုအသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ထိုအတိုင်းသင်သည် အသိအမှတ်ပြုပါသလား။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားကြည့်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့သည်ငရဲကျဖို့ရထားခြင်း ခံရသော သူများဖြစ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း ဘုရားသခင်ရှေ့တွင်မိမိကိုယ်ကို ကြည့်သောအခါငရဲသို့ကျဖို့ရာတားခြင်းခံရသောသူများအဖြစ်မြင်ရကြလိမ့် မည်။ သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် ငရဲထဲသို့ခြေရာဦးတည့်နေကြသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အားအပြစ်များမှကယ်တင်တော်မူရန်ကယ်တင်ရှင်သည်ဤလော ကသို့ကြွလာတော်မူခြင်း ဖြစ်သည်။ 
ဤသို့ဖြင့် ဗတ္တိဇံခံခြင်း၊အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်း၊ အ သေခံ တော်မူခြင်းတို့ဖြင့်သခင်ယေရှုသည် ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုပြည့် စုံစေတော် မူခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြေခံအားဖြင့် ငရဲသို့သွားရမည့်သူအဖြစ် ရာထားခြင်းမခံခဲ့ကြရသော် သခင်ယေရှုသည် ဤကယ်တင်ခြင်းအမှုတော် မြတ်ကို လုပ်ဆောင်ဖို့မလိုအပ်တော့ပေ။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခင်က အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့ကြဖူးသော်လည်းယခုအခါကျွန်ုပ်တို့သည် ဒုတိယအကြိမ် မွေးဖွားပြီးနောက် ယခုစိတ်ထဲတွင် အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းမရှိကြတော့ပေ။ 
အပြစ်ရှိသောသူသည် ဧကန်ပင်ငရဲသို့သွားရပါလိမ့်မည်။ အပြစ် ၏အခကားသေခြင်းပေတည်း။ အပြစ်သားများသည် ငရဲသို့ဧကန်အမှန်ပစ် ချခြင်းခံကြရမည်။ သို့သော် ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်ယေရှုခရစ်ပေးအပ်တော်မူ သောအပြစ်ဆေးကြောခြင်းလက်ဆောင်ကိုရသောသူသည် ယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့် ထာ၀ရအသက်ကိုရလိမ့်မည်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်ယေရှုကို မေရှိ ယကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်သောအခါသခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား မိမိမေတ္တာတော်အားဖြင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမှ ကယ်တင်တော်မူလိမ့်မည်။ အာမင်၊ ဟာလေလုယ။
 

ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် ဘုရားပေးအပ်တော်မူသည့် စစ်မှန်သော ယုံကြည်ခြင်းရှိမရှိကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရမည်
 
မိမိကိုယ်ကို တစ်ကြိမ်ခန့်မျှစောင့်၍ကြည့်ကြပါစို့။ ဘုရားသခင် ၏နှုတ်ကပက်တော်ပညတ်တရားအတိုင်းသင်နှင့် ကျွန်ုပ်ယုံကြည်သလား။ အကယ်၍ယုံကြည်သည်ဟုဆိုလျှင် သခင်ဘုရား၏ရှေ့၌ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ ဖြစ်ကြမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံ ကြရမည်မဟုတ်လား။ အပြစ်သားများကို အပြစ်တရားမစီရင်ဘဲနေသော ဘုရားမဟုတ်ပါ။ အကြောင်းမူကား ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသောသူ၊ ဖြောင့်မတ်သောသူဖြစ်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်သည် အပြစ်တရားကိုသည်း ခံတော်၍ မရနိုင်ပေ။မယုံကြည်မှုကြောင့် မိမိရှေ့မှောက်တွင် အပြစ်ရှိသော သူကိုဧကန်အမှန်ငရဲသို့ ချပစ်တော်မူမည့်အကြောင်းဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အားမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ 
ပိုးမသေမီးမငြိမ်းရာအရပ် ထာ၀ရငရဲမီးရှိရာအရပ်သို့ သူတို့ကိုချ ပစ်တော်မူမည်ဟု ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား မိန့်တော်မူခဲ့သည်။  (သူတို့၏စိတ်နှလုံးကိုသူတို့နည်းဟန်ဖြင့် သက်သာစေဖို့ကြိုးစားသူများ၊ ဆေးကြော ဖို့ကြိုးစားသူများကိုဘုရားသခင်သည်ငရဲသို့ချပစ်လိမ့်မည်။ထို့ ကြောင့်ထိုသို့သောသူတို့ကိုဘုရားသခင်သည်ဤသို့မိန့်တော်မူမည်။“အဓမ္မ အမှုကို ပြုသောသူတို့ငါ့ထံမှ ဖယ်ကြ” (မဿဲ ၇း၂၃)။
ထိုသို့နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့သည်မေရှိယကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်။ ဤလောကသို့ကြွလာတော်လျက်ဗတ္တိဇံကို ခံယူကာလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် ဝယ်အသွေးတော်သွန်းလောင်ခြင်းနှင့်သေခြင်းမှတဖန် ရှင်ပြန်ထမြောက် တော်မူခြင်းတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်ရမည်။အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အ ကြောင်းမူကားအခြေခံကျကျပြောရမည် ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်တွင်အပြစ်သားများဖြစ်ကြပြီး ငရဲသို့သွား ရာတားခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် မေရှိယသည်အပြာ ရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့်ကြွလာလျှက် ခန္ဓာကိုယ်အား ဖြင့်ကယ်တင်ခြင်း ယဇ်ပူဇော်ခြင်းကိုပူဇော်ကာကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံး ကို ဆေးကြောသုတ်သင်ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သခင်ဘုရား သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ ယဇ်ပူဇော်ခဲ့သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရမည်။ အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည် ငရဲသို့သွားဖို့ရာထားခြင်းခံရသူ များဖြစ်ကြောင်းနားမလည်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်နှင့်လုံးဝသက် ဆိုင်မှုမရှိပေ။ 
သို့သော် လူပေါင်းများစွာတို့အနေဖြင့်သူတို့သည် ငရဲသို့သွားဖို့ရာ ထားခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြောင်း မသိရှိကြပေ။ ဆရာဝန်များထံသွား ရောက်တိုင်ပင်ရန်မလိုကျန်းမာသောသူများဖြစ်ကြသည်ဟု ထင်မှတ်ကြပါ သည်။ ထိုသို့သောသူတို့သည် ယေရှုအပေါ်ဂုဏ်အသရေရှိလူကြီးတစ်ဦး၊ စာရိတ္တကောင်းမှန်သူတစ်ဦး၊ရိုသေထိုက်သူ၊ ဆရာအဖြစ်သာ သဘောထား နိုင်ကြပြီး၊သူတို့သည်ယေရှုအပေါ်သူများနည်းတူအဆင့်သာယုံ၍ မိမိကိုယ် ကိုလှည့်စားနေသူများဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုက“ကျန်းမာသော သူတို့သည်ဆေးသမားကိုအလိုမရှိကြ။နာသောသူတို့သာလျှင် အလိုရှိကြ ၏”(မာ ၉း၁၂)ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သူတို့သည် မိမိတို့စိတ်နှလုံးကို သမ္မာ ကျမ်းစာဆိုင်ရာရပ်တည်ချက်မှ မိမိကိုယ်ကိုဂရုတစိုက် စစ်ဆေးဖို့လိုအပ် ပြီး အကယ်၍ ထိုသို့မလုပ်နိုင်လျှင်ငရဲတွင် အဆုံးသတ်ရကြလိမ့်မည်။
မေရှိယကိုကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာကိုယ် တော့်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် မိမိအပြစ်မှ ဆေးကြောခြင်းခံယူဖို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မေရှိယကိုယုံကြည်ခြင်း အားဖြင့်မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ဖို့မဟုတ်ပေ။သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ တွင်အပြစ်ရှိနေသဖြင့် လုံး၀ဥဿုံမေရှိယကို ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် မေရှိယသည် လောကသို့မွေးဖွားခြင်းခံတော်မူခဲ့သည်။ မိမိအသက် ၃၀ တွင်ယောဟန်အားဖြင့် ဗတ္တိဇံခံယူ‌တော်မူ၍ လောကအပြစ်များကိုယူ ဆောင်သွားကာ ကားတိုင်ပေါ်တွင် အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့ သည်။ သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင် သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့ သည်။ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ တက်ကြွတော်မူ၍ ယခုတွင် ခမည်းတော် ဘုရားသခင်၏လက်ယာလက်တွင် စိုးစံတော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်တော်မူရန် ဤအမှုများပြုလုပ်‌တော်မူပြီဖြစ်သော ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအရာများအားလုံးကို တစ်ချက်မချန်ထားဘဲယုံ ကြည်ရကြမည် ဖြစ်သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်တွေးခေါ်မှုအရ စဥ်းစားလျှင် တဲတော်အဖုံးကို အခြားထူထပ်သောချည်ထည်ဖြင့်ပြုလုပ်လျှင် ကောင်းနိုင်သည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျမ်းစာထဲတွင်ဘုရားသခင်သည်တဲတော်၏အဖုံးကို မည်သို့ယက် လုပ်ထားသည်ကို တိကျစွာဖော်ပြထားသည်။ ရွှေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော တွယ်အပ်နှင့်အခြားကြေးများကိုလည်း ဖော်ြပထားသည်။ ဘုရားသခင် သည်အဘယ့်ကြောင့်ဤသို့မိန့်တော်မူခဲ့သည်ကိုသင်ယူဆသလော။ ဘုရား သခင်မိန့်တော်မူခြင်းအကြောင်းမှာ ဤအရာများအားလုံးသည် ဝိညာဥ်ရေး ရာအတွက် ထူးခြားသောအနက်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ဤအ ကြောင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအရာများကို အထင်သေး၊အမြင်‌သေး ၍မရနိုင်ပေ။ 
 


မေရှိယဖြစ်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ဗတ္တိဇံခံခြင်းနှင့် အသွေးတော်ကို ကျွန်ုပ်တို့အမှန်ယုံကြည်ရမည်

 
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိအပြစ်ကြောင့်ငရဲသို့သွားရမည်ဖြစ်သည်။ သို့ သော်လည်းယေရှုခရစ်မေရှိယသည်လောကသို့ကြွလာတော်မူလျက်အပြစ် မှကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ယေရှုသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊လက်ဝါးကပ်တိုင် တွင်အသေခံတော်မူ၍ အသွေးတော်သွန်းလောင်းတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် မိမိစိတ်ထဲတွင် ယေရှု၏ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် ဝယ်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းကို ရှေးဦးစွာမယုံကြည်ဘဲအပြစ်မ ရှိပါ ဟုပြောမည်ဆိုလျှင်ပညတ်တရားတော်နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိပေ။ မေရှိယဖြစ် တော်မူသည့်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ဖို့ရန်လောကသို့ အမှန်ကြွ လာတော်မူလျက်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့ လူသားမျိုးနွယ်တစ် ရပ်လုံး၏အပြစ်ကိုယူဆောင်သွားတော်မူ၍အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံယူကာ အသေခံခြင်း၊သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ စစ်မှန်သော ထာ၀ရကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ ဤယေရှုကို ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခု တည်းဖြင့်သာကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ဆေးကြောသုတ်သင်တော်မူနိုင်ခဲ့ သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ် များအားလုံးမှလွှတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရရှိကြသည်။ 
မေရှိယသည်ကယ်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပြီးပြည့်စုံစေဖို့ရန်ယော ဟန်၏လက်မှဗတ္တိဇံကိုခံယူလျှက်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသေခံတော် မူခဲ့သည်။ ဤအရာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အစကတည်းက ပင်လျှင် အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံယူဖို့မလိုတော့ပေ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ အပြစ်နှင့် ကင်းစင်သောမေရှိယသည်မိမိအပေါ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များ ကိုလွှဲပြောင်းရယူကာအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံတော်မူခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့်ကျွန်ုပ် တို့အားလုံးကိုယ်စားအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံတော်မူခဲ့ရသည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ အသွေးတော်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဒဏ်စီရင် ခြင်းအလုံးစုံမှ လွတ်မြောက်စေနိုင်တော်မူခဲ့သည်။
မော်တော်ကားအနောက်ဘက်မှန်တံခါးပေါ်တွင် “သင့်ကိုယေရှု ချစ်တော်မူတယ်”ဟုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ထိုသို့ကပ်ခြင်းသည်သခင်ယေ ရှု၏အလိုတော်ဖြစ်သလော။ သခင်ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းသည် ထိုကဲ့သို့ သောစကားများအားဖြင့်သာလျှင်ပြုလုပ်နိုင်သောအရာမဟုတ်ပေ။ ကိုယ် တော်သည် သင့်အား “ငါမင်းကိုအရမ်းချစ်တယ်၊ ထိုကြောင့်၊ သင့်အပြစ်ကို ငါခွင့်လွှတ်တယ်၊ ငါ့ကိုယုံကြည်ပါ။ ငါ့ချစ်သမီးဖြစ်စေမည်”ဟူသောအချက် ကိုသိရှိရန် အလိုတော်ရှိသည်။ မေရှိယသည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ၍ကားတိုင် ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူခဲ့သည်။ အသွေးတော်သွန်းလောင်း၍အသေခံ တော်မူခဲ့သည်။ သင့်အပြစ်များအားလုံးမှလွှတ်မြောက်ရန် ဤသို့ပြုလုပ်ရ ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ဆိုင်းနေသောတရားစီရင်ခြင်းမှ သခင် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။ 
သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရောဂါကို ကုသပေးမည့်သ မားတော်ဖြစ်တော်မူသည်။ လောကသို့ ကြွလာတော်မူလျက် ဗတ္တိဇံခံခြင်း အားဖြင့်မိမိ၏ခန္ဓာကိုယ်၌ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ကယ်တင်တော်မူ လျှက်လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသေခံခြင်း၊အသွေးတော်သွန်းလောင်း ခြင်း၊သေခြင်းမှအမှန်တကယ်ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းတို့ဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့အားအပြစ်ရောဂါမှအနာငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုပေးအပ်တော်မူသည်။ ကျွန်ုပ် တို့သည် မှန်ကန်သောယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်ထဲမှအနာငြိမ်းခြင်းအ ခွင့်ကို ရရှိကြပါသည်။
လူတို့သည်အပြစ်ရှိကြသော်လည်း ငရဲသို့ကျခံဖို့ရာထားချက်မရှိခဲ့ သော် မေရှိယသည် လောကသို့ကြွလာလျက် အသွေးတော်သွန်းလောင်းဖို့ လိုအပ်မည် မဟုတ်ပေ။ သို့သော် လူတို့အနေဖြင့် ငရဲသို့ကျရောက်စေမည့် အပြစ်ရောဂါကို ကြောက်ရွံ့နေကြသဖြင့် လူတို့သည်ယေရှုကို လုံး၀ဥဿုံ ယုံကြည်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ အပြစ်ရောဂါကိုကြောက်ရွံ့နေသူများ သည်မလွဲသာမရှောင်သာဘဲ ငရဲသို့ပစ်ချခြင်းခံရမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဗတ္တိ ဇံနှင့်အသွေးတော်ဖြင့် မေရှိယဖြစ်လာသူယေရှုအား စောဒကမတက်ဘဲ ယုံ ကြည်ရမည် ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ ပညတ်တရားကို ကြည့်မည်ဆိုလျှင်အပြစ်တရား ၏အခကားသေခြင်းပင်ဖြစ်သဖြင့် စိတ်ထဲတွင် အပြစ်ကျူးလွန်သူတိုင်း အ ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ငရဲသို့ စီရင်ချက်ချမှတ်ခြင်းခံကြရမည်။ အရိုးစင်းဆုံးပြောရ မည်ဆိုလျှင် အသေးငယ်ဆုံးအဖြစ်ကလေးတစ်ခုကို စိတ်ထဲတွင်ကျူးလွန် ထားမည်ဆိုလျှင်သူ၊သူမသည်ငရဲသို့သွားရလိမ့်မည်။ဤအကြောင်းကြောင့် ယေရှုကြွလာတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို ပြည့်စုံစွာဆေး ကြောသုတ်သင်ပေးတော်မူခဲ့သောမေရှိယကိုမှန်ကန်စွာ ယုံကြည်ကြသော ကြောင့် အပြစ်အားလုံးမှကျွန်ုပ်တို့သည် ကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ကြသည်။ကျွန်ုပ် တို့သည် သခင်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့အ တွက်လုပ်ဆောင်တော်မူခဲ့သောအရာများကိုလည်း ယုံကြည်ရမည်။ 
ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၍စစ်မှန်သောလူ ဇာတိအဖြစ် မွေးဖွားခြင်းကိုခံယူပြီးဘုရားနှင့်ဆိုင်သောဘုန်းတော်ကိုခေတ္တ စွန့်ပယ်ပြီး အမှန်ပင်လူဇာတိအဖြစ်မွေးဖွားခြင်းကိုခံယူပြီး အပြစ်ဒဏ် စီရင်ခြင်း၊ ငရဲ၊ ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့်ကျိန်ဆဲခြင်းကို ကြောက်ရွံ့လျက်ရှိသော သင်နှင့်ကျွန်ုပ်ကို ကယ်တင်ဖို့ရန် ကြွလာတော်မူသည်။ ကိုယ်တော်သည် အမှန်ပင်ဗတ္တိဇံခံ ယူ၍လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသေခံလျက် ရှင်ပြန်ထမြောက်ကာ ကောင်းကင်ဘုံသို့တက်တော်မူခဲ့သည်။ဤသမ္မာတရားကိုဟာ သတစ်ခုအ ဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောမထားသင့်ပေ။ ဤသို့အ ကြောင်း အချက်တရားကို မှန်ကန်စွာသိမြင်ယုံကြည်ထားရမည်။
ယဇ်ပူဇော်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုသောယဇ်ကောင်သိုးနှင့် ဆိတ် များတို့မှာ အပြစ်ရှိကြသလော။ တိရစ္ဆာန်များတွင် အပြစ်တရားအကြောင်း သိရှိခြင်းမရှိကြပေ။ သို့သော် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် လက်တင်ခြင်းအားဖြင့် ဣသရေလလူမျိုးများ၏အပြစ်များကိုဤတိရစ္တာန်များက လက်ခံကြသည်။ အကြောင်းမှာ အပြစ်၏အခကားသေခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ထို သို့ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တော်မူခဲ့သည်။ ထိုကြောင့် အပြစ်ဖြေ လွှတ်ရာနေ့တွင်ယဇ်ပူဇော်သောအခါ ထိုတိရစ္ထာန်သည် ဣသရေလူမျိုးများ ၏အပြစ်များကိုလက်ခံခဲ့ပြီဖြစ်သောကြောင့် အမှန်အကန်အသေခံရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် သခင်‌ယေရှုသည်လည်း အသေခံတော်မူ ခြင်းဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအား ဖြင့် လောကအပြစ်အားလုံးကို ယူဆောင်သွားတော်မူပြီဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ 
အဘယ်သူ့အတွက်ဤအမှုများကိုပြုပေးခဲ့သနည်း။ ဤအရာများ သည် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် ယုံကြည် မည်လား(သို့)ငြင်းပယ်မည်လား။လူတို့အနေဖြင့် အပြစ်ရောဂါကို ပြင်းထန် စွာခံစားရသဖြင့်အပြည့်အဝယုံကြည်ဖို့ငြင်းပယ်နေကြပါသည်။ သူတို့သည် အသေးငယ်ဆုံးသော အပြစ်ကလေးတစ်ခုအတွက် ငရဲသို့ကျခံရမည်ကိုသိ သော်လည်း ယေရှုခရစ်ကိုမေရှိယအဖြစ် ရွေးချယ်မှုမပြုကြသောကြောင့် သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်း(သို့)မယုံကြည်ခြင်းသည် အကျိုးမရှိပေ။
လူတို့သည် မုံညှင်းစေ့ခန့်မျှလောက်သော အပြစ်ကိုပြုမိသောအ ခါသူတို့သည်ငရဲသို့ပစ်ချခြင်းခံရမည်။သူတို့သည် ဖျက်ဆီးခြင်းခံရမည်။ သူ တို့၏လုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှသည်လောကတွင်ဖြစ်သော်လည်းငရဲ၏ကျိန် ခြင်းအမင်္ဂလာတံခါးကိုပိတ်လိုက်တော်မူခဲ့သည်။ အပြစ်ရှိသော်လည်းအ ဆင်ပြေသည်ဟုထင်မြင်သောသူများသည် အလွန်အမင်းဒုက္ခခံစားမည့်သူ များဖြစ်ကြသည်။အပြစ်၏အခကားမေးစရာမလိုဘဲငရဲပင်ဖြစ်သည်။ အမှန် အားဖြင့်လူများစွာတို့သည်သူတို့စိတ်ထဲတွင် အပြစ်များကျူးလွန်လျှက်ပင် အောင်မြင်စွာ အသက်ရှင်နေလျက်ရှိကြသည်။ လူငယ်များသည် ဝတ်ပြု စည်းဝေးမတက်ဘဲတစ် ခါတစ်ရံအိပ်မက်ဘာမက်တတ်ကြသည်။ သူတို့ ရရှိမည့် အဆောင်အယောင်သည် ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီလား။ လူများစွာတို့သည် ဆယ်ငါးမိနစ်အတွင်းမှာပင် သူတို့၏ဂုဏ် အသရေများပျက်စီးသွားသည်မှာ ဝမ်းနည်းကြေကွဲဖွယ်ရာပင်ဖြစ်သည်။
လူအချို့တို့သည် အပြစ်ဒုစရိုက်သို့နောက်ပြန်လှည့်၍ဆိုးသွမ်း သောအရာများပြုလုပ်ကြပါသည်။သခင်ဘုရားနှင့်မတွေ့မီ သင်သည်လည်း ထိုအတိုင်းပင်ဖြစ်၍သင်လိုချင်သည့်အတိုင်း အရာခပ်သိမ်းသည် ဖြစ်လာ လေ့မရှိပေ။သင်သည်ကျိန်ဆဲခြင်းအသက်တာတွင် အသက်ရှင်နေသဖြင့် သင်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများသည်လည်းကောင်းမလာဘဲ၊ အကောင်အ ထည်ပေါ်မလာဘဲ၊ အိပ်မက်သည် တဖြည်းဖြည်းသေးငယ်လာပြီး နောက် ဆုံးတွင်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်။ သင်၏အသေးငယ်ဆုံးသော ရူပါရုံကို ပင်အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သောကြောင့်သင်၏အိပ်မက်သည် တစ်စစီ ဖြစ်ကာကုန်ဆုံးသွားပါလိမ့်မည်။
အဘယ်ကြောင့် ဤသို့ဖြစ်ရသနည်း။ သင်၏စိတ်ထဲတွင် အပြစ် ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။စိတ်ထဲတွင်အပြစ်ရှိသောသူများသည် ပျော်ရွှင်မှုမ ရှိပေ။သူတို့သည်မည်မျှပင် အလုပ်ကြိုးစားကြသော်လည်း ဘုရားသခင် ကောင်းချီးချပေးတော်မမူပေ။အချို့တို့သည်အပြစ်ပြုကြသည့်ကြားအောင် မြင်နေကြသယောင်ရှိသော်လည်းဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုစွန့်ပစ် ထားပြီ ဖြစ်ကြောင်းသင်သည်သဘောပေါက်နိုင်လိမ့်မည်။သူတို့၏လက်ရှိ အသက် တာသည်အောင်မြင်ကောင်း အောင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသ ခင်သည်ငရဲသို့သူတို့အား ပစ်ချဖို့စီရင်ထားပြီဖြစ်ကြောင်း၊ သင်နားလည်နိုင် ပါသည်။လောကတွင်အပြစ်ကင်းမဲ့သူချင်းဘာရှိနေမည်ဆိုလျှင် ငရဲကိုသွား စရာလိုမည်မဟုတ်ပေ။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ငရဲကိုအမှန်တကယ် ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပြီးစိတ်နှလုံးထဲတွင် အပြစ်ကျူးလွန်သူများအတွက်ဖန် ဆင်းတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် တဲတော်ပထမအဖုံးအား အပြာရောင်၊ ခရမ်း ရောင်းနှင့်အနီရောင်းတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ရန် မိန့်မှာတော်မူခြင်းမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ နှ လုံးသားထဲမှာအပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းရရှိရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော် နှင့်ဓမ္မသစ်ခေတ်ရောက်လာသောအခါ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ယော ဟန်ထံမှဗတ္တိဇံကိုခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် လောကအပြစ်များယူဆောင် သွားတော်မူမည့်အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ဤအပြစ်များအတွက် လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူ၍အပြစ်ဒဏ်ခံရမည်ကိုလည်းကောင်း ဖွင့်ပြတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် အပြစ်သားများအားလုံး၏ ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်။ 
ထိုကြောင့် ကိုယ်တော်သည်အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီ ရောင်တို့ဖြင့်လုပ်ဆောင်တော်မူခြင်းအားဖြင့် အပြစ်သားများ၏အပြစ်များ ကိုဖြေလွှတ်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ယခုသင်နားလည်သဘောပေါက်သည်မ ဟုတ်လော။ သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များယူဆောင် သွားတော်မူရန်အတွက်ယောဒန်မြစ်၌ ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခဲ့သည်။ ကားတိုင် ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူ၍ အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာ အပြစ်များ၏အ ခကိုပေးအပ်တော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့်ကိုယ်တော်သည် ဗတ္တိဇံခံ ယူခြင်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူတော်မူ သောကြောင့် အပြစ်များယူဆောင်သွား၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အ သေခံတော်မူသည်ဟု သင်ယုံကြည်သလော။ 
 

ဇာတိအားဖြင့် သင်နှင့်ကျွန်တော်တို့သည် တဟာရှသားရေ နှင့်တူသည်
 
စတုတ္ထမြောက်အဖုံးမှာ တဟာရှသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါသည်။ တဟာရှကို ဓမ္မဟောင်းကျမ်းရှိဟေဗြဲဘာသာစကား “Tachash” နို့တိုက် သတ္တဝါနာမည်တစ်ခုမှဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။ နို့တိုက်သတ္တဝါ အဖြစ် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ “ပင်လယ်နွား” (NIV),“တံဆိပ်”(ASV),“စင်ကြယ်သောဆိတ်သားရေ”(NLT),“ဆုံ”(NASB), တို့ဖြစ်သည်။ ဤနို့တိုက်သတ္တဝါကို ကျွန်ုပ်တို့တိတိကျကျမသိရကြပေ။ ကျမ်းစာဒသဗေဒပညာရှင်များက “Tachash”ဟူသောစကားလုံးသည်နိုင်ငံ ခြားဘာသာစကားမှဆင်းသက်လာသည်ဟု ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။ ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ “Tachash” ဟုပြောရာတွင် တဲတော်၏လေးခု မြောက်သောအဖုံး၌အသုံးပြုသောနို့တိုက်သတ္တဝါတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ဤ အဖုံးသည် မလှပေ။ ဆွဲဆောင်မှုလည်းမရှိပေ။ အလွန်ကြမ်းတမ်းသောအ ဖုံးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြနိုင်သည်။ 
စတုတ္ထမြောက်အဖုံးကိုတဟာရှသားရေဖြင့်ပြုလုပ်ရခြင်းမှာ သ ခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် ဤလောကသို့ကြွလာတော်မူလျက်လူသားတစ် ဦးအဖြစ်လူ့ဇာတိကိုခံယူတော်မူခဲ့သည်။ ထို့ပြင်၊ ကိုယ်တော်သည် လူသား ဖြစ်စဥ်မျက်နှာတော်မှာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်ဖြင့် ဆွဲဆောင်စရာမကောင်းပေ။ ကျမ်းစာက ကိုယ်တော့်အကြောင်းကို “ထာဝရဘုရား၏ကျွန်သည်အညွန့် ကဲ့သို့၎င်း၊ သွေ့ခြောက်သောမြေ၌ပေါက်သောအတက်ကဲ့သို့၎င်း၊ရှေ့တော် ၌ကြီးပွား၏။ ပမာဏပြုစရာအဆင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိ။ ချစ်လိုဘွယ်သော မျက်နှာလက္ခဏာနှင့်မပြည့်စုံ”(ဟေရှာယ ၄၃း၂) ဟုဖော်ပြထားသည်။ 
ဘုရားသခင်၏သားတော်သည် ဤလောကသို့နှိမ့်ချစွာကြွဆင်း တော်မူ၍ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုကယ်တင်တော်မူကာ သေသည့်တိုင်အောင် ရှက်ကြောက်ဘွယ်ကောင်းသောဘဝဖြင့်အသက်ရှင်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရား သခင်သည်အာဒံမှဆင်းသက်လာသောလူသားများကိုကြည့်ရှုတော်မူသော အခါ ဤသားရေအဖုံကဲ့သို့ မလှမပမြင်တွေ့တော်မူခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ် တို့သည် အပြစ်ပြုနေကြသေးသည်။ တဟာရှကဲ့သို့ညစ်ညမ်းနေကြသည်။ လူသားများသည် မွေးဖွားသည့်အချိန်ကစ၍သေဆုံးသည့်ချိန်အထိ မိမိဝမ်း အတွက်သာကျွေးမွေးဖို့စိတ်ဝင်စားကြသည်။ ထိုကြောင့် သခင်ယေရှုသည် လူတစ်ဦးအဖြစ်ဇာတိခံယူတော်မူ၍ ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာများစွာခံစားတော်မူ ခဲ့သည်။ 
သူတို့၏အပြစ်ကျူးလွန်တတ်သောသဘာ၀ကို အထူးတလေ သ ဘောပေါက်ထားသောသူသာလျှင် မေရှိယကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ ၏အပြစ်နှင့်အပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းများထဲမှကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ကြသည်။သူ တို့၏အပြစ်ကို မျက်ကွယ်ပြုသောသူတို့သည်မိမိအပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုမ သိကြသောကြောင့်အပြစ်ဆေးကြောသုတ်သင်ခြင်းကိုခံယူဖို့မထိုက်တန်သူ များဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောသူသည် သားရဲတိရစ္ဆာန်ထက်သာ၍ မကောင်း ကြပါဟု ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူပါသည်(ဆာ ၄၉း၂၀)။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ပုံသဏ္ဍာန်တော်နှင့်အညီဖန်ဆင်း ခြင်းခံရသော်လည်းလူတိုင်းဘုရားသခင်၏မေတ္တာကိုမခံယူလိုကြပေ။ ဘု ရားသခင်၏ကယ်တင်ခြင်းစီမံကိန်းကို မယုံကြည်သောသူတို့သည် သူတို့၏ စိတ်ထဲတွင်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းမခံရဘဲ တိရစ္ဆာန်များပျက်စီးသကဲ့သို့ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရကြလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည် ဤသို့အကြံ အစည်ရှိသောကြောင့်လူကိုသူနှင့်ပုံသဏ္ဍာန်တူအောင်ဖန်ဆင်းထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
လူ၏လုပ်ဆောင်ချက်၊ တွေးခေါ်မှုကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ပါ။ သင်တစ်ဦးတည်း ညွှန်ပြလိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ လူသားမျိုးနွယ်တစ်ရပ်လုံးကို ညွှန်ပြလိုခြင်းသာဖြစ်သည်။ လူအများစုသည် သူတို့ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည့် ဖန် ဆင်းရှင်အားမသိရှိကြပေ။ ထိုသို့ဖြစ်သည်သာမက သူတို့၌ အပြစ်မရှိ ကြောင်း ပြောဆိုကြပြီး တစ်ခြားသူများထက် သူတို့သည် သာ၍မဆိုးပါဟု ပြောဆိုလေ့ရှိကြသည်။လူသည်မည်မျှမိုက်မဲသနည်း။ ဘုရားသခင်ကို မသိ သောသူသည် စိတ်နှလုံးခိုင်မာသောသူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြား သောသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ကြသောအခါမည်သည့်ထူးခြားချက်ကို တွေ့ရမည် နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူတစ်ပါးထက်မည်မျှပိုကောင်းသနည်း။(သို့)ပိုဆိုး သနည်း။ လူများစွာတို့သည် မိမိ၏အတ္တစိတ်ကြောင့် သူတစ်ပါးကိုများစွာ နာကျင်ထိခိုက်စေကြပါသည်။ မည်မျှအထိမှားယွင်းသနည်း။
လူတစ်ယောက်၏ အသက်တာတွင် အပြစ်ပြုမိသောအရာများ သည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့မှောက်တွင် မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြားလျက် ရှိသည်။လူ၏အပြုအမူကိုယိုယွင်းပျက်စီးရုံသက်သက်သာမကဘုရားသခင် သည်လူအား တန်ဖိုးရှိသောသူအဖြစ်ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သော်လည်း သူတို့၏ အပြစ်များကြောင့်ဖျက်ဆီးခံရတော့မည်ကို မသိကြသေးကြောင်း ကျွန်ုပ် ညွှန်ပြလိုပါသည်။လူတို့သည်မိမိဝိညာဉ်ကိုမည်သို့စောင့်ရှောက်ရမည်ကို မ သိရှိကြပေ။ သူတို့သည် အပြစ်ရှိသဖြင့် အနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင် ဆင်ချက် မပြုလုပ်နိုင်ကြပေ။ သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော် ကိုအသိအမှတ်မပြုကြပေ။သူတို့သည်ထာ၀ရပျက်စီးခြင်းကို လွှဲရှောင်၍မ ရသောသူဖြစ်စေကာမူဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိကြပေ။ သူတို့သည် ပျက်စီးနေသည့်တိရစ္ဆာန်များထက်သာ၍ကောင်းသောသူများမဟုတ်ကြ ပေ။
 

သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပျက်စီးခြင်းသို့စွန့်ပစ်တော်မမူ
 
ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်မှကယ်တင်ဖို့ရန် ယေရှုသည်လောကသို့ကြွ လာတော်မူလျက် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကိုဆေးကြောဖို့ရန် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းနှင့်သေခြင်းမှ ရှင် ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့ပါသည်။ထိုသို့အားဖြင့်သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ ၏ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လာသည်။ ဤသမ္မာတရားကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်။ သင်သည်ယုံကြည်ပါသလား။ သင်၏ကျမ်းစာအသိပညာအားနည်းချက်ကို ကြည့်၍ “ဘာဆိုင်လို့လဲ။ သခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လျှင် ကောင်းကင်နိုင်ငံ တော်သို့သွားနိုင်လိမ့်မည်”ဟု ကြံကြံဖန်ဖန်ပြောနိုင်သည်။ ထို့နောက်ဤ သို့လည်းတဖန်ဆိုနိုင်သေးသည်။ “ယေရှုအသွေးတော်တစ်မျိုးတည်းကို ယုံကြည်မည်ဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ရောက်မှာပဲ။” ဤသို့သောယုံကြည် ခြင်းအမျိုးအစားသည် မှန်ကန်မှု ရှိပါသလား။
အမှန်အားဖြင့်ဘုရားသခင်သမ္မာတရားနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောဘုရားဖြစ်သည်။နှုတ်ကပတ်တော်တွင်ဖော်ပြသည့်ဘုရားသခင်သည် မိမိစီမံ ကိန်းအတိုင်းအတိအကျအကောင်အထည်ဖော်ပေးတော်မူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်ကိုဆေးကြောပေးတော်မူ၍ဤသမ္မာတရားဖြင့် အတွေ့ခံတော် မူသောဘုရားလည်းဖြစ်တော်မူသည်။အသက်ရှင်တော်မူသောဘုရားလည်း ဖြစ်တော်မူသည်။ယခုပင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီတိုင်းနှင့်အတူ ပါရှိတော်မူ ၏။ စိတ်နှလုံးတွင်အပြစ်ရှိသောသူများဘုရားသခင်ကို လိမ်ညာဖို့ ကြိုးစား ၍မရပေ။ အကယ်၍လူတို့သည် သူတို့၏စိတ်ထဲတွင်အပြစ်ကျူး လွန်သည့် အခါ သူတို့၏ဩတ္တပ္ပစိတ်သည် သူတို့ကိုပြန်၍စားသကဲ့သို့ဖြစ်၍ ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်းနှင့်အသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သူတို့ သည် ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမည်။ အပြစ်သားများအနေဖြင့် သူတို့သည် ငရဲသွားဖို့ရာထားခြင်းခံရသောသူများဖြစ်၍ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် သွန်းလောင်းတော်မူသောအသွေးတော်အားဖြင့် သူတို့၏အပြစ်မှသခင်ယေ ရှုကယ်တင်တော်မူခဲ့သည်။
မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ လုံး၀မဖြေရှင်းနိုင်သည့်အပြစ်ပြ ဿနာကိုရေနှင့်အသွေးတော်အား ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ သခင်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ရေ၊ အသွေး၊ ဝိညာဉ်တော် (၁ ယော ၅း၆-၈)ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ကယ်တင်တော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ဤအကြောင်း အရာကိုအသိအမှတ်ပြု၍ ယုံကြည်ခြင်းမရှိသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဖျက်စီး ခြင်းသို့ ရောက်၍အပြစ်သားများဖြစ်ကြသည်။ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော် မှောက်တွင် ဤသို့ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ခံသင့်သည်။ “ကျွန်တော်အပြစ်သားတစ် ယောက်ဖြစ်လို့ငရဲကျထိုက်သောသူဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ရေ၊ အ သွေး၊ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းတရားကို ယုံကြည်ပါတယ်။” ကျွန်ုပ်တို့၌ထိုသို့သောယုံကြည်ခြင်းရှိရမည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ထဲတွင် သခင် ယေရှုသည် ရေ၊အသွေး၊ ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂလိတရားအားဖြင့် အပြစ်များမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူကြောင်း ယုံကြည်ထားရမည်။ ရိုးသားသော စိတ်၊ ယုံကြည်ချက်ဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းတ ရားမှထင်ရှားခဲ့သည့်သမ္မာတရားအားဖြင့် မိမိ ကိုယ်ကိုတွဲချဉ်ထားရမည်။ ထိုအခါမှသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ထဲမှ လွတ်မြောက်နိုင်ကြလိမ့်မည်။
ထိုသို့ဖြင့် ဤသမ္မာတရားအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့သိမြင်၍ ယုံကြည် ရမည်။ တဲတော်နှင့်ရေဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့် သမ္မာတရားကိုမ သိဘဲ “ငါအပြစ်လုပ်နေတာတောင် ငါယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ကောင်းကင် နိုင် ငံရောက်မှာပေါ့”ဟုအချို့တို့သည်မျှော်လင့်နေကြလျက်ရှိသည်။သို့သော်ဘု ရားသခင်သည် အပြစ်ရှိသောသူသည် ငရဲသို့သွားရမည်ဟု မိန့်တော်မူပြီ ဖြစ်သဖြင့်“အပြစ်ဘယ်လောက်ပဲလုပ်လုပ်ယေရှုကိုယုံကြည်ရင်ရတယ် ငရဲ မကျဘူး” မပြောခဲ့တော့ပေ။ ဤယုံကြည်ချက်သည် အမိုက်မဲ ဆုံးသော ယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည်။ယေရှုကိုယုံကြည်သောကြောင့် ကောင်းကင်ဘုံသို့ မဖြစ်မနေသွားရမည်ဟုပြောနေကြသော်ငြားလည်း အမှန်အားဖြင့် သူတို့ သည် သူတို့လျှောက်လိုသည့်လမ်းကိုလိုက်နေကြခြင်းဖြစ်၍ ထိုသို့အားဖြင့် မိုက်မဲခြင်း၊လည်ပင်းခိုင်မာခြင်း၊မျက်စိကန်းသောသူ၏ယုံကြည်ခြင်းတို့ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
အခြားသောသူတို့ကလည်းဤသို့ထပ်မံ၍ပြောကြသေးသည်။ “င ရဲကျတဲ့လူ(သို့)ကောင်းကင်နိုင်ငံတက်သွားတဲ့လူတစ်ယောက်မှ ငါမမြင်ရ သေးဘူး။တရားစီရင်ခြင်းနေ့ရက်မတိုင်မီရှာတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါ။”သို့သော် ငရဲနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံသည် အမှန်တကယ်ပင်တည်ရှိနေသောဌာန ဖြစ် သည်။လောကတွင်မျက်စိနှင့်မြင်၍ ရနိုင်သောအရာဘာများဟာရှိသလော။ လေကိုသင်၏မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သလား။မျက်စိဖြင့်မြင်၍ မရနိုင်သည့် နယ် ပယ်အမှန်ပင်ရှိပါသည်။အပြစ်သားများအနေဖြင့်ဘုရားသခင်ကို မျက်စိဖြင့် မမြင်ရသောကြောင့် မယုံကြည်သောသူတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်နေ သောတိရစ္ဆာန်များနှင့်တူပေသည်။
ထိုသို့ပင် အကယ်၍လူတို့သည် သူတို့၏ စိတ်ထဲတွင်အပြစ်ကျူး လွန်သူတို့သည် ဖျက်ဆီးခြင်းခံရမည်ဖြစ်၍ ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်း မှလွတ်မြောက်ဖို့ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို သူတို့ သည်ယုံကြည်ကြရမည်။ လူတို့သည်ဘုရားခင်ကိုဆန့်ကျင်၍ အမှားများစွာ ပြုကျင့်နေကြသော် ထိုသို့သောသူတို့အပေါ်အပြစ်မပြုမိသောသူသည် ပ ညာရှိဖြစ်၍ ဤအဖြစ်အပျက်အားဖြင့်အားလုံးတို့သည် မကြာမီမှာပင် ဘု ရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်တွင် တရားစီရင်ခြင်းခံရဖို့ အချိန်နီးနေပြီဖြစ် ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဥပက္ခာပြုခြင်း၊ ဘုရားသခင်ကို အလေးမထားခြင်း၊ ကိုယ်တော်၏ဖြောင့်မတ်သည့် တရားစီရင်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရုံသာမကသူသည်အပြစ်သားတိုင်းကိုထာ၀ရမီးငရဲသို့ ချပစ်လိမ့်မည်။တဲတော်အားဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သောသမ္မာတရားကို ကြားလျက် ပင် မယုံကြည်သောသူတို့သည် ဖျက်စီးခြင်းခံရသည်သာမကဘဲ စာတန်၏ သားသမီးများဖြစ်ကြသည်။ မေရှိယ၏ ဆန္ဒအရ အပြစ်ဆေးကြောခြင်းနှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ခွင့်ရရှိဖို့ယုံကြည်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့အားလုံး အယောက်စီတိုင်းတွင် ရှိစေချင်ပါသည်။
 

ကျွန်ုပ်တို့အားအရုပ်များပမာဘုရားဖန်ဆင်းတော်မမူ
 
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား လူသားတစ်ဦးအဖြစ် ဖန်ဆင်း တော်မူသောအခါမိမိအကြံအစည်တော်မှာလူသည်အပြစ်ကြောင့် နှိပ်စက် ခြင်းခံ ဖို့မဟုတ်ဘဲထာ၀ရပျော်ရွှင်ခြင်း၊အဆောင်အယောင်၊ဘုရားသခင်၏ ဘုန်း အာနုဘော်နှင့်သူ၏သားသမီးဖြစ်ဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းဖြစ်သည်။င ရဲသို့မကျစေဖို့မေရှိယသည်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊လောကသို့အပြစ်အားလုံးကိုလွှဲ ပြောင်းရယူခြင်း၊လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသွေးတော် သွန်းလောင်းခြင်း တို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကိုဆေးကြောသုတ်သင်ပေးတော်မူခဲ့ပါ သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အလွန်ချစ်တော်မူသောကြောင့် ကယ်တင်ခြင်းကို ပေးခဲ့သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် အသိအမှတ်မပြုဘဲ စိတ်နှလုံးအပြည့်မဟုတ်ဘဲယုံကြည်လျှင် ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသနှင့် ကင်းလွတ်နိုင်မည် မဟုတ်ပေ။
ဘုရားသခင်သည် မိမိသားတော်ကို ပူဇော်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်မှကယ်တင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ မေရှိယသည် မိမိခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်များလွှဲပြောင်းရယူနိုင်ဖို့ဗတ္တိဇံခံ၍မိမိကိုယ်ကိုအပြစ်ဖြေရာယဇ် ပူဇော်ခြင်းဖြင့်လောကအပြစ်များထဲမှ ကျွန်ုပ်တို့ကို ကယ်တင်တော်မူခဲ့ပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိအပြစ်ကြောင့် ငရဲကျဖို့ရာထားခြင်းခံရသော် လည်းသခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ဂရုဏာထား၍ဗတ္တိဇံ ခံယူခြင်း၊ အ သွေးတော်သွန်း၍အသေခံခြင်း၊ သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်း တို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား အပြစ်မှကယ်တင်တော်မူခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်၏သား သမီးဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ဘုရားသခင်သည်ကစားစရာအရုပ်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ ကို ဖန်ဆင်းတော်မမူခဲ့ပေ။ 
မကြာသေးမီက ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်မှ ညီမငယ်တစ်ယောက် ၏ ဘွဲ့နှင်းသဘင်သို့သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။ ပန်းချီပြခန်းတစ်ခုသို့ရောက်၍ ပန်းချီကားများကိုလျှောက်ပတ်၍ကြည့်ခဲ့ပါသည်။ဘွဲ့ရကျောင်းသားတစ်ဦး မှ အာဒံနှင့်ဧ၀ကောင်းမကောင်း သိကျွမ်းရာအပင်ကို စားနေသည့်ပုံကို ရေးဆွဲပြီးအောက်တွင် “ဘုရားသခင်သည် သူတို့အားကစားစရာအရုပ်များ အဖြစ်ဖန်ဆင်းထားခဲ့ပါသလား”ဟူသောစာတမ်းကိုရေးထိုးထားလေသည်။ ထိုမေးခွန်းကို အချို့သောကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်များက အောက်ပါအတိုင်းအ ဖြေပေးကြပါသည်။“ဘုရားသခင်ဟောနေရတာပျင်းလို့ကျွန်ုပ်တို့ကို ကစား စရာအရုပ်အဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းထားတယ်။”
ဤအဖြေထက်မှားယွင်းသည့်အဖြေရှိတော့မည်မထင်ပေ။ ဘုရား သခင်သည် ကောင်း၊မကောင်းသိကျွမ်းရာ အပင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီး အဘယ်ကြောင့်မစားနှင့် ဟုတားမြစ်တော်မူသနည်း။ကိုယ်တော်သည်ထို အပင်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလျှင်လူတို့သည် စားကြလိမ့်မည်ကို ကြိုတင်သိ လျက်ပင် အဘယ်ကြောင့် ဖန်ဆင်းတော်မူသနည်း။ သူတို့သည် ၎င်းကို စားပြီးနောက် ဧဒင်ဥယျဉ်ထဲမှ ဘုရားသခင်၏မောင်းထုတ်ခြင်းခံရသဖြင့် အပြစ်ထဲသို့ ကျရောက်ခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် အပြစ်ရှိသောသူတို့ ငရဲသို့ တန်းတန်းမတ်မတ်သွားမည်ဟု ဘုရားမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင် သည်အဘယ်ကြောင့်ဤသို့ပြု လုပ်တော်မူခဲ့သနည်း။အမှန်တကယ်ဘုရား သခင်သည်မိမိနေထိုင်သောနေရာတွင်ပျင်းရိသောကြောင့် ကစားစရာအ ရုပ်အဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့အားဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပါသလား။ တစ်ယောက်တည်း နေဖို့ပျင်းလာသဖြင့် မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လာကာ လူသားများကို ဖန်ဆင်းတော် မူခဲ့သလော။ လုံး၀မဟုတ်ပေ။ 
ညီအစ်ကိုမောင်နှမအပေါင်းတို့ - ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ အား မိမိလူများပြန်လည်ဖြစ်စေဖို့သော်၎င်း၊ မသေနိုင်သော အဖြစ်သို့ပြု လုပ်ပေးဖို့သော်၎င်း၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ထာ၀ရအတူပျော်ရွှင်စွာနေဖို့သော် ၎င်းအဘယ် ကြောင့်အလိုရှိတော်မူသနည်း။ဘုရားသခင်သည် ဤအရာ များကိုကျွန်ုပ်တို့အတွက် ပြင်ဆင်ပေးရသည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာ မသေနိုင် သည့်ကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်သို့ ရောက်၍ထာ၀ရအဆောင်အယောင်အားဖြင့် ပျော်ရွှင်စွာထာ၀ရဘုန်းတော်ဝင်စားဖို့ရန်ဘုရားအလိုတော်ရှိသည်။ ထိုသို့ ဖြင့် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်စာတန်၏လှည့်စားမှုခံရသည့်အခါ အပြစ်ထဲသို့ကျ ရောက်ပြီးငရဲသွားမည့်သူများဖြစ်ကြသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကယ်တင်ဖို့သူ၏တစ် ပါးတည်းသောသားတော်ကိုစေလွှတ်တော်မူ ခဲ့သည်။သားတော်သည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် လောကအပြစ်အားလုံးကို ရယူပြီး အသွေးတော်သွန်းလောင်းကာ သေခြင်းမှ ပြန်လည်ရှင်ပြန်ထ မြောက်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အား စာတန်လက် မှကယ်တင်တော်မူခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
သို့သော်မရေမတွက်လောက်အောင်များပြားသောသူတို့ကဘုရား သခင်သည်အပျင်းပြေကစားဖို့ကျွန်ုပ်တို့အားဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သည်ဟု ဆို ကြပါသည်။ သခင်ယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူများနှင့်ကနဦးအစကတည်း ကကိုယ်‌တော့်အကြောင်းကိုမသိရသေးသောသူများက ဘုရားသခင်အား “ဘုရားသခင်သည် ဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဆင်းရဲဒုက္ခခံ စေတော်မူနည်း”ဟု စောဒကတက်တတ်ကြသည်။ သူတို့က ဤသို့ပြောရ ခြင်းအကြောင်းမှာသူတို့သည်လူသားများအတွက် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေး တော်မူသောကယ်တင်ခြင်းစီမံချက်များကိုမသိကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
မေရှိယ၏ဤလျော်ကန်သင့်မြတ်သောပြင်ဆင်ပေးမှုဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့အား ဘုရားသခင်၏လူများအဖြစ်လက်ခံ၍ မိမိသားသမီးများဖြစ်စေ တော်မူခဲ့သည်။ အိမ်တော်သားများအဖြစ်ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏ဘုန်းစည်းစိမ် ကိုခံစားစေတော်မူသည်။ဤအရာသည် လူသားများအပေါ်ဘုရားသခင်ဖန် ဆင်းတော်မူရသည့် ရည်ရွယ်ချက်ပင်ဖြစ်သည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမတိုင်မီ ဤသမ္မာတရားကို ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပင်သ ဘောမပေါက်နိုင်ခဲ့ပေ။ သို့သော် အပြစ်ဆေးကြောခြင်းခံရပြီးနောက် ဒုတိ ယမွေးဖွားခြင်းခံရသောအခါ“အား၊ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်က ငါ့ကို ဖန်ဆင်း ထားတာကို”ဟု သဘောပေါက်နားလည်လာခဲ့ရပါသည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ခန့်ကသခင်ယေရှုသည်လော ကသို့ကြွ လာတော်မူလျက်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုယူတင်ဆောင်ရွက်ဖို့ မေရှိယသည် မည်သည့်အရာကိုလုပ်ဆောင်ပေးတော်မူခဲ့သနည်း။ ကျွန်ုတို့ ၏အပြစ်များအတွက် ဒဏ်စီရင်ခြင်းကိုခံဖို့ကိုယ်တော်သည် မည်သို့လုပ် ဆောင်ခဲ့သနည်း။ ကိုယ်တော်ဗတ္တိဇံခံယူခြင်း၊ အသွေးတော်သွန်းလောင်း ခြင်းပင်မဟုတ်ပါလား။ ဤအရာအားလုံး သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကိုဆေး ကြောဖို့ရန်ဖြောင့်မတ်သောအပြုအမူ၊ယဇ်ပူဇော်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဘုရားသခင်အပေါ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရသည့်အကြောင်းရင်းသည် ထိုအပေါ်တွင်ရှိ၍အဘယ်ကြောင့် ယေရှုခရစ်ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင် ဘုရားသခင်အဖြစ် ယုံကြည်ရမည်နည်းဆိုသည့် အကြောင်းကိုလည်း ဤ အထဲတွင် ပါဝင်နေပါသည်။ သင်နှင့် ကျွန်ုပ်သည်ငရဲသွားဖို့ရာထားခြင်းခံရ သဖြင့် ဘုရားသခင်သည် လောကသို့ကြွလာတော်မူ၍ ကယ်တင်ခဲ့ပါသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ယေရှုသည်ယောဟန်၏လက်မှဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် အသေခံကာသေခြင်းမှ တစ်ဖန်ရှင်ပြန်ထမြောက် တော်မူခဲ့ပါသည်။အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှား ခဲ့သည့်အ ပြစ်ဆေးကြောခြင်းကိုအဘယ်ကြောင့်ယုံကြည်ရမည်နည်းဆို လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ် သည်။ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူသည့်အရာ ပြည့်စုံစေဖို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိဖို့လိုအပ်သည်။သခင်ယေရှု၏ကယ်တင်ခြင်းကိုယုံ ကြည်သည့်အခါအခြားသူများအတွက်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ မိမိ ကိုယ်တိုင်၏ အကျိုးအမြတ်အတွက် လုပ်ဆောင်နေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
 

ယခုအချိန်တွင်ဘုရားသခင်၏ ကယ်တင်ခြင်းသမ္မာတရားကို စောစီးစွာယုံကြည်ရမည့်အချိန် ဖြစ်သည်
 
ဦးနှောက်အတွေးကိုရှေးဦးစွာစွန့်ပစ်ဖို့လိုအပ်ပြီးစိတ်ထဲတွင် ရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်လျက် ဤသို့ဝန်ခံရ မည်။“ငါငရဲသို့ သွားဖို့ရာထားခြင်းခံရတယ်ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး။ယေရှုက ကျွန် တော့်ရဲ့အပြစ် အားလုံးဆေးကြောသုတ်သင်ပေးခဲ့ပြီလို့ကြားရတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ယုံကြည်လိုက်ပြီ။ ကျွန်တော်ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ဟာမှားယွင်းတဲ့အ ချက်အလက်အပေါ်မှာအချိန်အတော်ကြာခဲ့တယ်။ မှန်ကန်သောအရာကို သင်ယူပြီးကောင်းမြတ်တဲ့အသိညာဏ်အပေါ်မှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း ကို အခြေခံထားရမည်။ ကျွန်တော့ယုံကြည်ချက်မှားမှန်းသိခဲ့ရပြီ။ ဒါပေ မယ့် အခုပြန်ပြင်ဖို့နောက်မကျသေးဘူး။ ကျွန်တော်ဟာ ငရဲသွားဖို့ရာ ထားခြင်းခံရတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် မေရှိယဟာ သူရဲ့ဗတ္တိ ဇံခံယူခြင်း၊ အသွေးသွန်းခြင်းဖြင့် ကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ် အားလုံးကို ဆေးကြောပေးခဲ့တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ငရဲကျကို ကျ မှာဖြစ်တယ်။”
လက်တစ်ဆုပ်အမျှသာ ရှိသည့်ခရစ်ယာန်ဦးရေအနည်းငယ်က သာသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းအစပိုင်းမှနေပြီး ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိတ ရားကို မှန်ကန်တိကျစွာယုံကြည်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ကိုယ်တော်၏ ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့် လောကအပြစ်အားလုံးကိုယူဆောင်တော်မူ၍လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ် ယေရှုအသေခံခြင်းအကြောင်းအပြည့်အစုံသဘော ပေါက်ဖို့ရန် ကျွန်ုပ်ခရစ်ယာန်စဖြစ်သည့်အချိန်မှစ၍ ဆယ်နှစ်ခန့်အချိန်ယူ ခဲ့ရပြီးနောက် ကျွန်ုပ်သည်ယေရှုကို ကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ထပ်မံယုံ ကြည်၍ စစ်မှန်သောကယ်တင်ခြင်းကို ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ခရစ်ယာန်ဖြစ် ပြီး(၁၀)နှစ်ကျော်ကြာပြီးမှကျွန်ုပ်၏လွဲမှားသည့် ယုံကြည်ချက်ကို စွန့်ပစ်၍ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိကယ်တင်ခြင်းသတင်းကောင်းကို ကောင်းမွန် သည့်အသိညာဏ်ကိုရရှိပြီး ၎င်းကိုမှန်ကန်စွာ ယုံကြည်လာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော်အခြားသူများအတွက်ဆိုလျှင် ဤယုံကြည်ရရှိနိုင်ဖို့ အနှစ်နှစ်ဆယ် ခန့် ကြာပြီးမှ ယုံကြည်ကောင်းယုံကြည်လာနိုင်ကြမည်။
အနှစ်၂၀ ကြာပြီးမှ ထိုသို့သောသူတို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဖြင့် ကယ်တင်ဖို့ဘုရားသခင်သည် စီစဉ်တော်မူခဲ့ကြောင်း သဘောပေါက် လာပြီး ယေရှုသည်ဗတ္တိဇံခံယူကာ သူတို့၏အပြစ်များအတွက် လက်ဝါး ကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်အသေခံတော်မူခဲ့ရသည်ကို ယုံကြည်လာကြလိမ့်မည်။ သမ္မာတရားကိုသိလျက်ပင် မယုံကြည်ဘဲနေခြင်းအမှုထက်သာ၍ဆိုးသော အရာ ဘုရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်တွင် မရှိတော့ပေ။ အကယ်၍ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းတရားကို ယုံကြည်ဖို့ရန် ၁၀နှစ်၊ အနှစ်၂၀ကြာမြင့်ခဲ့သော်ထိုအမှုသာဆိုးသောအမှုဖြစ်ပါသလား။ လုံး၀မဖြစ် နိုင်ပေ။ဤသို့ဖြစ်ခြင်းသည် မှားယွင်းမှု (သို့)ရှက်ကြောက်ဖွယ်ရာအမှုမဖြစ် ပါ။ လူတို့သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှား ခဲ့သည့်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို အမှန်တကယ်သိမြင်ယုံကြည်လာသော အခါသူတို့သည်အမှန်ပင်ကယ်တင်ခြင်းခံရလိမ့်မည်။ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်၏စိတ်တော် ကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။ အပြာရောင်၊ အနီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် အပြည့်အဝအ ကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည့်ကယ်တင်ခြင်းကို သင်ယုံကြည်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။
တဲတော်၏အဖုံးကို ဂရုတစိုက်အသေးစိတ် ပြုလုပ်ထားခဲ့သည်။ ဆိတ်မွှေးဖြင့် ယက်ထားသော အဖုံးပေါ်သို့ အနီရောင်ဆိုးထားသော သိုး သားရေကိုဖုံးအုပ်ပြီး ထိုသို့သားရေအပေါ်သို့ ခွေးတူဖျံတူ၏အရေခွံကို ဖုံး အုပ်ထားသည်။၎င်းအထဲမှထွက်ပေါ်လာသည့်သမ္မာတရားဟူမူကား ကျွန်ုပ် တို့အားလုံးသည်ငရဲကျရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သခင်ယေရှုသည် လောက သို့ကြွလာတော်မူလျက် ဗတ္တိဇံခံယူတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ် အားလုံးကိုမိမိအပေါ်သို့တင်၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်ဝယ်ယဇ်ကောင်အ ဖြစ်ပူဇော်ခြင်းခံယူသည့်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖြစ်အတွက် အသေခံ တော်မူခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံဂလိသ တင်းကောင်းကို ယုံကြည်နိုင်ကြပါသည်။အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့် အ နီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည့် ယေရှု၏အမှုတော်မြတ်အားဖြင့်သခင် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုအတပ်အမှန်ကယ်တင်တော်မူခဲ့ပါသည်။ တဲတော် အဖုံးသည် ကယ်တင်ခြင်းလျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်မှုကို ဖွင့်ပြထားသည်။ 
သမ္မာကျမ်းစာ၏အကြောင်းအရာကိုမျှသာ သင်ယူခြင်းသည်အ ရေးမကြီးပေ။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်ယူမှုတစ်ခုတည်းအ ပေါ်တွင်အားရတော်မမူဘဲယုံကြည်မှသာလျှင် ကျေနပ်သောဘုရားဖြစ် သည်။ အကယ်၍ဘုရားသခင်သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့် အနီ ရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ဖွင့်ပြခြင်းခံရသည့်ယေရှု၏လုပ်ဆောင်ချက် ကျွန်ုပ်တို့ အတိုင်းစိတ်ထဲတွင် ယုံကြည်လက်ခံလိုက်ရုံသာရှိသည်။ ဤအရာဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့စေသည်။အကယ်၍ကျွန်ုပ် တို့၏စိတ်ထဲတွင် ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကို အမှန်တကယ်ကြား၍ မိမိအပြစ်ကိုအမှန်တကယ် အသိမှတ်ပြုကြမည်ဆိုလျှင် သခင်ယေရှု၏ ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှအသွေးတော်ကို ယုံကြည်၍ စစ်မှန်သော အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကိုအမှန်ပင်လက်ခံရရှိကြလိမ့်မည်။သို့သော်အကယ် ၍သခင်ဘုရားပေးထားသည့်ဤအပြစ်ဆေး ကြောခြင်းကိုလက်မခံခဲ့သော် သဘောတရားနှင့်ဆိုင်သောအကြောင်းကိစ္စရပ်များဖြင့်သာ ကိုယ်တော်ကို ယုံကြည်၍မိမိဩတ္တပစိတ်၏နှိပ်စက်မှုကိုဆက်လက်ခံ စားနေရဦးမည်ဖြစ် သည်။
ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ပြဿနာအမှန်ကို မဖြေရှင်းဘဲထားသမည်ဆိုလျှင်အပြစ် ရှိသည့် ဩတ္တပစိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်နှလုံးကိုဆက်လက်၍စပြီးနေဦး မည်။သို့ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂလိသတင်း ကောင်း ကို ယုံကြည်မည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ရှိသောဩတ္တစိတ်သည် လွတ် မြောက်မှုရရှိပြီး၊ ပြည်စုံသည့်အပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို လက်ခံခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ကင်းစင်သူများဖြစ်သည့်အခါ အပြစ်၏နှိပ်စက်ခြင်း ကိုထပ်မံ၍ ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ထပ်မံ၍ ခံစားရတော့မည်နည်း။ ဤအရာ သည်ကျွန်ုပ်တို့ အမှန်တကယ်ယုံကြည်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ သည်ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ပြဿနာအားလုံးဖြေရှင်းခြင်းခံရမည်။ ထိုသို့မပြုလုပ် သောသူသည် အခြားရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘဲ အပြစ်ချည်နှောင်မှုထဲသို့ ဆက်၍ ကျင်လည်ရဦးမည်။
ဘ၀သည် တိုတောင်းလှသော်လည်း ဒုက္ခများနှင့် ပြည့်နှက်လျက် ရှိသည်။လူတိုင်းဒုက္ခထဲတွင်ကျင်လည်ဖို့ ဘုရားသခင်အခွင့်ပေးတော်မူပါ သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားသခင်သည် အဘယ်ကြောင့် ဒုက္ခရောက်ဖို့ အ ခွင့်ပေးတော်မူသနည်း။ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကြောင့် ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်း အားဖြင့် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်း၏တန်ဖိုးရှိခြင်းကို နားလည်သဘောပေါက်၍ဤဧဝံဂေလိတရားကို ယုံကြည်ခြင်းနည်းလမ်း ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါသည်။ ယေရှုသည် အပြစ်ကြောင့် ဒုက္ခဝေ ဒနာခံစားခြင်းကိုသင့်ထံသို့ ယူဆောင်လာခြင်းဖြင့် သင်၏စိတ်နှလုံးထဲတွင် မေရှိယသည် ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင် အသွေးတော်ဖြင့် သင်၏အပြစ်အားလုံးကို ဆေးကြောခဲ့ကြောင်း ယုံကြည် ရမည်။ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို သမ္မာတရားအဖြစ် မယုံကြည်ဘဲ လူအတော်များများမိုက်မဲခြင်းအမှုကို ပြုကြသည်။ လူသား များ၏အပြစ်ကိုဆေးကြောနိုင်သည့် တစ်ခုတည်းသောလမ်းစဉ်မှာ ရေနှင့် ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းယုံသည့်ယုံကြည်ချက်သာဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ပြဿနာများကို စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိတရား ကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းဖို့ဘုရားသခင်မိန့်တော်မူသည်။ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်ယေရှုကို ယုံကြည်ရမည်။ သင် သည်လည်းယေရှုခရစ်ကို သင်၏အပြစ်ကိုဝန်ခံ၍ ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော် ဧဝံ ဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းခံရ မည်။ သင်၏စိတ်ထဲတွင်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်၏ ဗတ္တိဇံနှင့်လက်ဝါးကပ် တိုင် ပေါ်မှအသွေးတော်ကိုအမှန်ယုံကြည်ခြင်းပြီးနောက်သင်၏အပြစ်အား လုံးဆေးကြောခြင်းခံရမည်။ ယေရှု၏ဗတ္တိဇံနှင့် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ အသွေး တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းသည်သာကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များမှ လွတ် မြောက်နိုင်သည့်သမ္မာတရားဖြစ်သည်။အဖုံးများ၏အစီအစဉ်သည် ကျွန်ုပ် တို့၏ကယ်တင်ခြင်း  အစီအစဥ်နှင့်အတိအကျ တိုက်ဆိုင်မှုရှိသည်။
 

အဖုံများအစီအစဥ်စနစ်တကတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်း အစီအစဥ်တစ်ထပ်တည်းတူညီသည်
 
ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ဖော်ပြရလျှင်ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် လောကတွင်မွေးဖွားခြင်းသည် ခွေးတူပျံကူကဲ့သို့ အပြစ်လွန်ကျူးခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်ကဲ့သို့ပျက်စီးခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့  ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်ပင် သေဒဏ်ကျခံပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်အ တွက်ငရဲသို့သွားရမည်။ ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်မှလွတ်မြောက်ဖို့ရန်ကျွန်ုပ် တို့သည်အပြစ်ဖြေရာယဇ်လို အပ်လျက်ရှိသဖြင့် မေရှိယသည်အမှန်ကြွလာ လျက်ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ကယ် တင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်။ယေရှုကယ်တင်ရှင်သည်ဗတ္တိဇံခံယူ၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံတော်မူခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ် များမှကယ်တင်တော်မူခဲ့ကြောင်း ယုံကြည်ရမည်။ 
အကယ်၍ ဘုရားသခင်သည် တဲတော်အဖုံးကိုနှစ်ခုသာပြုလုပ် ထားမည်ဆိုလျှင်ပြဿနာသိမ်မရှိပေ။အကယ်၍ယေရှု၏ဗတ္တိဇံကို ချန်လှပ် ထားပြီး ကယ်တင်ခြင်းအပြည့်အစုံရရှိနိုင်မည်ဆိုလျှင် တဲတော်အဖုံးကု လားကာကိုလေးမျိုးလေးထည်ဖြင့်ယက်လုပ်ခိုင်စရာမလိုတော့ဘဲဘုရားသ ခင်သည်တဲတော်ကိုခွေးတူဖျံတူသား ရေနှင့်သိုးသားရေနှစ်မျိုးဖြင့် သာလျှင် ဖုံးအုပ်ခိုင်းလိမ့်မည်။ အမှန်တကယ်ဤနှစ်မျိုးတည်းကိုသာ အသုံးပြုခဲ့သ လား။မဟုတ်ပေ။တဲတော်ကိုခြားနားသည့်အရောင်လေးမျိုးဖြစ်သည့်အပြာ ရောင်၊ခရမ်းရောင်၊အနီရောင် နှင့် အဖြူရောင်ချည်ကြိုးဆိတ်မွှေးဖြင့် ယက် သည့်ကုလားကာ၊ သိုးသားရေဖြင့် လုပ်သည့်ကုလားကာ၊ တဟာရှသား ရေဖြင့် ပြုလုပ်သည့်ကုလားကာစသည်ဖြင့် ပြုလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါသည်။
ဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလက်ခံ တော်မူခြင်း၊လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်အသေခံခြင်း၊အပြစ်နှင့်ပြည့်၀ သော ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝိညာဉ်၊သနားစဖွယ်ကောင်းသောဝိညာဉ်များတို့ကို ငရဲသို့ သွားရမည့်နေရာမှကယ်တင်ခဲ့ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အား ဘုရားသခင်၏သားသ မီးဖြစ်စေခြင်းစသည့်သမ္မာတရားကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်။ ဤတဲတော် အဖုံးလေးမျိုးတွင် လျှို့ဝှက်ဆန်းကျယ်မှုများကို ထားရှိပြီး တဲတော်အဖုံး လေးမျိုး၏အစီအစဉ်သည်ကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်နှင့် ထပ်တူထပ်မျှတူညီ မှုရှိပြီး အခြားမရှိနိုင်တော့ပေ။ 
ပထမနှင့်ဒုတိယတဲတော်အဖုံးများကိုတွဲချည်ထားဖိုရန်ရွှေ၊ကြေးဝါ တွယ်အပ်များလိုအပ်သည်။ ကုလားကာအစွန်းနှစ်ဖက်တွင် အပြာရောင် ချည်ကြိုးကွင်း တဲချည်ထားစရာပြုလုပ်ထားပါသည်။ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ အသွေးတော်တစ်ခုတည်းကိုသာ ယုံကြည်ထားမည်ဆိုလျှင်ရွှေ၊ ကြေးဝါး တွယ်အပ်များဖြင့်ကုလားကာအနားစများရှိအပြာရောင်ချည်ကြိုးကွင်း များ ကိုတွဲချည်ထားသည့်သမ္မာတရားကို သိနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပေ။ ရေနှင့်ဝိ ညာဥ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုယုံကြည်သောသူတို့သာအဖုံးလေးမျိုးထဲမှဝှက်ထားလျက်ရှိသည့်သမ္မာတရားကိုနားလည်၍ယုံကြည်နိုင်မည်။
အပြာရောင်ကြိုးကွင်းများအနေဖြင့် ယော်ဒန်မြစ်တွင် ယေရှုခံယူ ခဲ့သည့်ဗတ္တိဇံကိုရည်ညွန်းလိုပါသည်။လူတို့အနေဖြင့် ဗတ္တိဇံအားဖြင့် ယေရှု သည်လောကသားအားလုံး၏အပြစ်ကိုလွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည့်အကြောင်းကို မယုံကြည်ဘဲလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ အသွေးတော်တစ်ခုတည်းကိုသာ အ ဘယ်ကြောင့်ယုံကြည်ကြသနည်း။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သူတို့သည်ဘု ရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောလျှင် ပြောသည့်အတိုင်း မယုံကြည် သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယေရှုကို ယုံကြည်ပါ၏ဟုကျွန်ုပ်တို့ဝန်ခံသောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို နှုတ်ယူခြင်း(သို့)ပေါင်း ထည့်ခြင်းအားဖြင့် မှန်ကန်စွာယုံကြည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောလျှင် ပြောသည့်အတိုင်း“မှန်ပါ၏”ဟု ကျွန်ုပ်တို့ သည် ဝန်ခံရမည်။
ယေရှုကို ယုံကြည်ပါ၏ဟုပြောဆိုနေကြသူများစွာအနက် ကိုယ် တော်ခံယူတော်မူခဲ့သည့်ဗတ္တိဇံကိုချန်လှပ်ထား၍ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ သွန်းလောင်းခဲ့သည့်အသွေးတော်တစ်မျိုးတည်းကိုသာအများအားဖြင့် ယုံ ကြည်ကြပါသည်။ထို့ကြောင့်များစွာသောခရစ်ယာန်တို့သည် တဲတော်အဖုံး များဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည့်လျှို့ဝှက်ချက်သမ္မာတရားကို သဘောမပေါက်နိုင် ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ခရစ်ယာန်များသည် မေရှိယကိုယ်တိုင် အပြည့်အဝပြည့်စုံ စေခဲ့သည့်စစ်မှန်သောအပြစ်ဆေးကြောခြင်းကို မယုံ ကြည်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့အနေဖြင့် ယေရှုအပေါ်လောကတွင် ဘာသာရေးတစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့သူတစ်ဦးအဆင့်မျှသာအချည်းနှီးယုံကြည် ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပင်ခရစ်ယာန်အများစုသည် လမ်းမှားကိုလိုက် လျှောက်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့သည် နေ့စဉ်အပြစ်ပြု၍နေ့စဉ်နောင် တရလျက် ဆုတောင်းခြင်းအား ဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့် မည်ဟု ဆိုကြလေ့ရှိသည်။ လောကီသားများထံမှ ခရစ်ယာန်များကို မ ကြာခဏကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချခြင်းခံရသည့်အကြောင်းကိုဤသမ္မာတရားမှရှင်း လင်း ပေးထားပါသည်။
“ခင်ဗျားရဲ့ အပြစ်ပြဿနာကို အမှန်တကယ်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘာနဲ့၊ ဘယ်လိုရှင်းနိုင်မလဲ”ဟုခရစ်ယာန်များကိုမေးမြန်းကြည့်သောအခါ “လက် ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်မှ ယေရှု၏အသွေးတော်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် နောင်တရလျက် ဆုတောင်းခြင်းယဇ်ကို ပူဇော်လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီအပြစ်ပြဿနာကို ဖြေရှင်း နိုင်တယ်”ဟုအများဖြင့်ဖြေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ “ခင်ဗျားစိတ်ထဲက အပြစ်တွေဟာ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းဖြင့် တကယ်ဘဲဖြေရှင်းခြင်းခံရသလား” ဟု ဆက်၍မေးကြည့်ရာ“တကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော့မသိစိတ်ထဲမှာတော့ အပြစ် ရှိသေးတယ်”ဟု ပြန်ဖြေကြည့်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။ စိတ်နှလုံးထဲတွင် အပြစ်ရှိသောသူများသည် ဘုရားသခင်၏လူမဖြစ်နိုင်သေးပေ။ ထိုသို့သော သူတို့သည်ယေရှုခရစ်အပြင်ဖက်တွင်ရှိသောလူများ ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ သည် ရေနှင့်ဝိညာဉ်တော်ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းအား ဖြင့် ယေရှုထံသို့လာရကြမည်။
မည်သည့်နည်းလမ်းအားဖြင့်သခင်ဘုရားသည်အစစ်အမှန်ကျွန်ုပ် တို့၏အပြစ်ကိုဆေးကြောပေးခဲ့ကြောင်း အရှိတရားအတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့သည် သေးစိတ်သိထားရမည်။ကိုယ်တော်သည်ယောဟန်ထံမှဗတ္တိဇံခံယူခြင်းဖြင့်လောကအပြစ်အားလုံးကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်သို့သယ်ဆောင်ကာ အသွေး တော်သွန်းလောင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်အားလုံးကိုဆေးကြောသုတ် သင်ပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ရှေ့ တော်မှောက်သို့ဝင် ရောက်လိုလျှင်အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊အနီရောင် ချည်ကြိုးအားဖြင့် ယက်လုပ်ထားသည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ် တို့သည်ဝင်ရောက်နိုင်ကြပါသည်။ ဘုရား သခင်ကိုယုံကြည်လျက်ညလုံးပေါက်မည်သို့ပင် ဆုတောင်းစေကာမူ လွဲမှား သောယုံကြည်ချက်(သို့)လွဲမှားသည့် နားလည်သဘောပေါက်မှုရှိသောအ ချိန်များဖြစ်နိုင်သည်။ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ခွင့်ရရှိနိုင်ဖို့ရန် သမ္မာတရားတည်းဟူသော အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်ချည် ကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် ကယ်တင်ခြင်းတရားတည်းဟူသော ကျွန်ုပ်တို့ ၏အပြစ်များကိုမေရှိယက အတပ်အမှန်ဆေးကြောပေးနိုင်တော်မူဖို့ ရန် ၎င်းကိုယုံကြည်လက်ခံရမည်။
ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းမှား ခဲ့သော် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ပြန်လည်တည့်မတ်ပြီး မှန်ကန်စွာယုံကြည်ရ မည်ဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည် အမှန်ပင်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကိုသယ် ဆောင်ကာဆေးကြောပေး တော်မူခဲ့ပြီဖြစ်သည်ကိုသမ္မာတရားအဖြစ်အ ကြိမ်ပေါင်းမည်မျှပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်။အမှန်အားဖြင့် ကျွန်ုပ် တို့အနေဖြင့်ကိုယ်တော်ဗတ္တိဇံဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်းလောကအပြစ်များကို တစ်ကြိမ်တည်းယူဆောင်သွားပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်မှ အသွေးတော်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက် ဒဏ်စီရင် ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီဆိုသည့်သမ္မာတ ရားကို ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ထားပြီးဖြစ်သည်။
အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်ဗိမာန်တော်ချည်ကြိုးဖြင့်ထင် ရှားခဲ့သည့်ယေရှု၏အမှုတော်မြတ် လုပ်ငန်းတည်းဟူသော စစ်မှန်သော ယုံ ကြည်ခြင်းဖြင့်မေရှိယကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံနိုင်သည်။ တဲတော်အားဖြင့်ရေ နှင့်ဝိညာဉ်တော်ကိုသာ၍ တိကျစွာစွဲကိုင်လာနိုင်မည်ဖြစ်၍အပြာရောင်၊ ခ ရမ်းရောင်၊အနီရောင်၊အဖြူရောင်ချည်ကြိုးဖြင့်ထင်ရှားခဲ့သည်ကို ယုံကြည် ခြင်း၏အခြေခံသမ္မာတရားကိုသဘောပေါက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ တွင်ရှိရမည့်အရေးအကြီးဆုံးယုံကြည်ချက်မှာ-အပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊ အ နီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့်ကယ်တင်ခြင်းကို ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ထဲ တွင် အမှန်တကယ်ယုံကြည်ထားဖို့ပင်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုတွင်တဲတော်၌အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊ အနီရောင်၊ အဖြူ ရောင်ချည်ကြိုးအားဖြင့်စွဲကိုင်ရမည့် သမ္မာတရားအကြောင်းကို ကျွန်ုပ်တို့ သည်ကြားသိ၍သင်ယူနေကြခြင်းဖြစ်သည်။မေရှိယသည် ယခု ကျွန်ုပ်တို့ အားစောင့်ဆိုင်းလျက်ရှိရာအပြာရောင်၊ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်ချည်ကြိုးဖြင့် ထင်ရှားခဲ့သည့်ကိုယ်တော်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များ သည် ဆေးကြောသုတ်သင်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြရပြီး ဖြစ်သည်။ 
ဘုရားသခင်သည်သင့်အားဤသမ္မာတရားကို စိတ်နှလုံးအကြွင်း မဲ့သင့်ကို ယုံကြည်ရန်အလိုတော်ရှိသည်။ သင့်စိတ်ထဲတွင်အပြစ်ရှိပါသေး သလား။ သင်၏အ ပြစ်သည်မည်မျှပင်ညစ်ညမ်း၍မဲမှောင်နေပါလေစေ၊ဘု ရားသခင်၏ရှေ့တော်မှောက်တွင် သင်၏အပြစ်ကိုဝန်ချတောင်းပန်၍ ရှင်း လင်းစွာထား၍အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်၊အနီရောင်ချည်ကြိုး မည်သည့် နည်းလမ်းအားဖြင့် သခင်ယေရှုသည် အစစ်အမှန်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ကို ဆေးကြောပေးတော်မူခဲ့ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုယုံကြည်ထားရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူသောအပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်တို့ဖြင့်ယက်လုပ်ထားသောအပြစ်လွှတ် ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ရမည်။ ဘုရားသခင်သည် သခင်ယေရှု၏အမှု တော်ဖြစ်သော အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်းတို့ဖြင့်အံ့သြဖွယ် ကောင်းသောသတင်းကောင်းကိုပေးအပ်တော်မူ၍ ထိုအရာအားဖြင့်အပြစ် လွှတ်ခြင်းအခွင့်ပြင်ဆင်ပေးတော်မူ၍ မိမိသားသမီးများအားဖြစ်တန်ခိုး နှင့် အခွင့်အာဏာအားလုံးကို ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ သခင်ယေရှုသည် အပြာ ရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောက်ချည်ထည်၌ထင်ရှားသောအရာကို ယုံ ကြည်ခြင်းအားဖြင့်အပြစ်အားလုံးနှင့်တရားစီရင်ခြင်းမှကယ်တင်တော်မူ၍ ထာဝရအသက်ပေးအပ်တော်မူခဲ့သည်။ 
ဘုရားသခင်သည် အပြာရောင်၊ ခရမ်းရောင်နှင့်အနီရောင်၊အဖြူ ရောင်တို့ဖြင့်ထင်ရှားသောသမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကယ်တင် ခြင်းရရှိစေသောနည်းလမ်းကိုဖွင့်ပြပေးတောမူသောကြောင့် ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းပါသည်။ ဤသမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်များအားလုံးမှလွှတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ရရှိ၍ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ဟာလေလုယာ။