Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen - IS HET TIJDPERK VAN DE ANTICHRIST, HET MARTELAARSCHAP, DE OPNAME EN HET DUIZENDJARIGE KONINKRIJK OP KOMST? (Ⅱ)
  • ISBN8983143916
  • Pagina’s422

Nederlands 8

Commentaren en Preken over het Boek van de Openbaringen - IS HET TIJDPERK VAN DE ANTICHRIST, HET MARTELAARSCHAP, DE OPNAME EN HET DUIZENDJARIGE KONINKRIJK OP KOMST? (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

INHOUD

Voorwoord 

HOOFDSTUK 8 
1. De bazuinen die de zeven plagen aankondigen (Openbaring 8:1-13) 
2. Zijn de plagen van de zeven bazuinen letterlijk? 

HOOFDSTUK 9 
1. De plaag van de bodemloze put (Openbaring 9:1-21) 
2. Heb een moedig geloof in de Eindtijd 

HOOFDSTUK 10
1. Weet u wanneer de opname zal plaatsvinden? (Openbaring 10:1-11) 
2. Weet u wanneer de opname van de heiligen zal plaatsvinden? 

HOOFDSTUK 11
1. Wie zijn de twee olijfbomen en de twee profeten? (Openbaring 11:1-19) 
2. De zaligheid van het volk van Israël 

HOOFDSTUK 12
1. Gods Kerk zal enorm geschaad worden in de toekomst (Openbaring 12:1-17) 
2. Aanvaardt uw martelaarschap met moedig geloof 

HOOFDSTUK 13
1. De opkomst van de Antichrist (Openbaring 13:1-18) 
2. De verschijning van de Antichrist 

HOOFDSTUK 14
1. Het lof van de herrezenen en opgenomen martelaars (Openbaring 14:1-20) 
2. Hoe dienen de Heiligen te reageren op de verschijning van de Antichristus? 

HOOFDSTUK 15
1. De Heiligen die de wonderlijke Werken van God in de lucht loven (Openbaring 15:1-8) 
2. Het verschilpunt van het eeuwige Lot 

HOOFDSTUK 16
1. Het begin van de plagen van de zeven fiolen (Openbaring 16:1-21) 
2. Alles wat u dient te doen voordat de zeven fiolen worden uitgestort... 

HOOFDSTUK 17
1. Het oordeel van de Hoer die op vele wateren zit (Openbaring 17:1-18) 
2. Concentreer onze aandacht op Zijn Wil 

HOOFDSTUK 18
1. De wereld van Babylon is gevallen (Openbaring 18:1-24) 
2. “Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij van haar geen plagen zult ontvangen” 

HOOFDSTUK 19
1. Het Koninkrijk dat geregeerd wordt door de Almachtige (Openbaring 19:1-21) 
2. Slechts de Rechtvaardigen kunnen met hoop wachten op de wederkomst van Christus 

HOOFDSTUK 20
1. De Draak zal gebonden zijn aan de bodemloze put (Openbaring 20:1-15) 
2. Hoe kunnen we van dood naar leven overgaan? 

HOOFDSTUK 21
1. De Heilige Stad die van de Hemel afdaalt (Openbaring 21:1-27) 
2. We moeten het soort geloof hebben dat door God is goedgekeurd 

HOOFDSTUK 22
1. De Nieuwe Hemel en Aarde, waar het levenswater stroomt (Openbaring 22:1-21) 
2. Wees blij and sterk in de hoop van de gelukzaligheid 

Appendix
1. Vragen & Antwoorden  
 
De meeste Christenen van tegenwoordig geloven in de theorie van de opname voor de verdrukking. Omdat zij geloven in deze onjuiste doctrine, welke hen leert dat zij zouden worden opgenomen voor de komst van de zevenjarige Grote Verdrukking, leven zij luie religieuze levens doorweekt van zelfgenoegzaamheid.
Maar de opname van de heiligen zal slechts plaatsvinden nadat de zeven bazuinen hebben geklonken totdat de zesde plaag helemaal is uitgegoten, dat will zeggen, de opname zal plaatsvinden nadat de Antichrist temidden wereldomvattende chaos opkomt en de wedergeboren heiligen gemarteld zijn en als de zevende bazuin heeft geklonken. Op dat moment zal Jezus uit de hemel neerdalen en de herrijzenis en opname van de wedergeboren heiligen zal plaatsvinden (1 Thessalonieken 4:16-17).
Op die dag zal iedereen in deze wereld op een kruispunt van zijn/haar eeuwige bestemming staan. De rechtschapenen die wedergeboren zijn door in het "evangelie van het water en de Geest" te geloven, zullen herrezen en opgenomen worden en dus heersers van het Duizendjarige Rijk en van het eeuwige Koninkrijk van de Hemel worden, maar de zondaars die niet in staat waren aan deze eerste herrijzenis deel te nemen zullen de grote straf ontvangen van de zeven fiolen die door God uitgegoten worden en ze zullen in het eeuwige vuur van de hel gegooid worden.
Daarom moet u nu alle onjuiste doctrines van religie en de lusten en verwarrende waarden van deze wereld verwerpen en het ware Woord van God accepteren. Ik hoop en bid dat u door het lezen van mijn reeks over het evangelie van het water en de Geest, allen de zegen zult ontvangen dat al uw zonden weggewassen worden en dat u de tweede komst van onze Heer zonder angst kunt ontvangen.
 
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel