Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Het Evangelie van het Water en de Geest?

BENT U WERKELIJK WEDERGEBOREN UIT HET WATER EN DE GEEST?
  • ISBN9788965325826
  • Pagina’s402

Nederlands 1

BENT U WERKELIJK WEDERGEBOREN UIT HET WATER EN DE GEEST?

Rev. Paul C. Jong

INHOUD

Deel Eén – Preken
1. Wij Moeten Eerst Onze Zonden kennen om Verlost te worden (Markus 7:8-9, 20-23) 
2. Menselijke Wezens zijn Geboren Zondaars (Markus 7:20-23)
3. Als We Dingen volgens de Wet Doen, Kan Ons Dat Redden? (Lukas 10:25-30)
4. De Eeuwige Verlossing (Johannes 8:1-12) 
5. Het Doopsel van Jezus en de Verzoening van Zonden (Mattheüs 3:13-17) 
6. Jezus Christus Kwam door het Water, het Bloed en de Geest (1 Johannes 5:1-12)
7. Het Doopsel van Jezus is het Tegenbeeld van de Zaligmaking voor Zondaars (1 Petrus 3:20- 22)
8. Het Evangelie van de Overvloedige Verzoening (Johannes 13:1-17)

Deel Twee - Appendix
1. Getuigenissen der Zaligmaking 
2. Aanvullende Uitleg
3. Vragen & Antwoorden
 
 
Het hoofdonderwerp van deze titel is “wedergeboren worden uit het water en de Geest.” Het heeft de originaliteit over het onderwerp. Met andere woorden, dit boek vertelt ons duidelijk wat wedergeboren worden is en hoe we wedergeboren kunnen worden uit het water en de Geest in strikte overeenstemming met de Bijbel. Het water symboliseert het doopsel van Jezus in de Jordaan en de Bijbel zegt dat al onze zonden aan Jezus werden doorgegeven toen Hij gedoopt werd door Johannes de Doper. Johannes de Doper was de vertegenwoordiger van de hele mensheid en een afstammeling van Aaron de Hogepriester. Aaron legde zijn handen op het hoofd van de zondebok en gaf er op de Grote Verzoendag alle jaarlijkse zonden van de Israëlieten aan door. Het is een tegenbeeld van de goede dingen die komen gaan. Het doopsel van Jezus is het tegenbeeld van het opleggen van handen. 
Jesus werd gedoopt in de vorm van het opleggen van handen in de Jordaan. Dus nam Hij alle zonden van de wereld weg door Zijn doopsel en werd gekruisigd om voor de zonden te betalen. Maar de meeste christenen weten niet waarom Jesus door Johannes de Doper in de Jordaan werd gedoopt. Jezus’ doopsel is het sleutelwoord van dit boek en het onmisbare deel van het evangelie van het water en de Geest. We kunnen alleen wedergeboren worden door in het doopsel van Jezus en Zijn Kruis te geloven.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel