Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Het Evangelie van het Water en de Geest?

BENT U WERKELIJK WEDERGEBOREN UIT HET WATER EN DE GEEST?
 • ISBN9788965325826
 • Pagina’s402

Nederlands 1

BENT U WERKELIJK WEDERGEBOREN UIT HET WATER EN DE GEEST?

Rev. Paul C. Jong

INHOUD

Deel Eén – Preken
1. Wij Moeten Eerst Onze Zonden kennen om Verlost te worden (Markus 7:8-9, 20-23) 
2. Menselijke Wezens zijn Geboren Zondaars (Markus 7:20-23)
3. Als We Dingen volgens de Wet Doen, Kan Ons Dat Redden? (Lukas 10:25-30)
4. De Eeuwige Verlossing (Johannes 8:1-12) 
5. Het Doopsel van Jezus en de Verzoening van Zonden (Mattheüs 3:13-17) 
6. Jezus Christus Kwam door het Water, het Bloed en de Geest (1 Johannes 5:1-12)
7. Het Doopsel van Jezus is het Tegenbeeld van de Zaligmaking voor Zondaars (1 Petrus 3:20- 22)
8. Het Evangelie van de Overvloedige Verzoening (Johannes 13:1-17)

Deel Twee - Appendix
1. Getuigenissen der Zaligmaking 
2. Aanvullende Uitleg
3. Vragen & Antwoorden
 
 
Het hoofdonderwerp van deze titel is “wedergeboren worden uit het water en de Geest.” Het heeft de originaliteit over het onderwerp. Met andere woorden, dit boek vertelt ons duidelijk wat wedergeboren worden is en hoe we wedergeboren kunnen worden uit het water en de Geest in strikte overeenstemming met de Bijbel. Het water symboliseert het doopsel van Jezus in de Jordaan en de Bijbel zegt dat al onze zonden aan Jezus werden doorgegeven toen Hij gedoopt werd door Johannes de Doper. Johannes de Doper was de vertegenwoordiger van de hele mensheid en een afstammeling van Aaron de Hogepriester. Aaron legde zijn handen op het hoofd van de zondebok en gaf er op de Grote Verzoendag alle jaarlijkse zonden van de Israëlieten aan door. Het is een tegenbeeld van de goede dingen die komen gaan. Het doopsel van Jezus is het tegenbeeld van het opleggen van handen. 
Jesus werd gedoopt in de vorm van het opleggen van handen in de Jordaan. Dus nam Hij alle zonden van de wereld weg door Zijn doopsel en werd gekruisigd om voor de zonden te betalen. Maar de meeste christenen weten niet waarom Jesus door Johannes de Doper in de Jordaan werd gedoopt. Jezus’ doopsel is het sleutelwoord van dit boek en het onmisbare deel van het evangelie van het water en de Geest. We kunnen alleen wedergeboren worden door in het doopsel van Jezus en Zijn Kruis te geloven.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boekrecensies van Lezers

 • Bent u werkelijk wedergeboren uit het water en de Geest?
  Petra Pahl, Belgium

  Toen ik boek 1, Bent u werkelijk wedergeboren uit het water en de Geest, begon te lezen dacht ik, “Wat is dit! Hier heb ik nog nooit van gehoord,” en ik heb het boek een tijdje aan de kant gelegd. Maar iedere keer als ik het boek zag liggen was er een gevoel in mij dat wilde dat ik dit boek las. Dus besloot ik het boek een kans te geven. Eerlijk gezegd wilde ik wel weten wat het ‘Evangelie van het water en de Geest’ precies was. Ik had nog nooit van dit evangelie gehoord.
  Het moeilijkste voor mij was te accepteren dat ik een zondaar was, dat als ik voor God kwam ik moest toegeven dat ik inderdaad een grote zondaar was. God die ons de Wet heeft gegeven zegt duidelijk dat wij ons niet aan zijn regels kunnen houden. Dit was moeilijk voor mij om te accepteren, maar eerlijk gezegd dit is de waarheid, want ik kan mij niet aan de Wet houden. In het begin voelde ik nogal wat weerstand tijdens het lezen van dit boek, maar ik hield vol, ik had me immers voorgenomen het boek een kans te geven.
  Dat wij als zondaars geboren worden omdat wij de afstammelingen van Adam en Eva zijn wist ik niet. En dat wij zelf iedere dag ontelbare zonden plegen voor God was moeilijk te accepteren. Maar toen ik verder las in het boek begon ik me te realiseren dat dit de Waarheid was, de Waarheid die van God Zelf kwam.
  Terwijl ik verder in het boek las, kwam ik de oplossing van mijn probleem tegen. Het doopsel dat Jezus van Johannes de Doper ontving was en is mijn verlossing. Jezus accepteerde alle zonden van alle mensen in deze wereld op Zich en droeg deze zonden naar het Kruis, waar Hij Zijn kostbare bloed vergoot om voor al deze zonden te verzoenen. Toen ik dit las begon ik langzaamaan te begrijpen dat Jezus ook mijn zonden op Zich had genomen en dat ik daardoor zondeloos ben geworden.
  In het begin twijfelde ik en vroeg me af wat betekent dit eigenlijk, dat Jezus mijn zonden wegnam? Maar toen ik het boek verder las begon ik steeds meer overtuigt de raken van het feit dat ik inderdaad zonder zonden was. God gaf ons niet alleen de Wet om ons te veroordelen als zondaars, maar Hij gaf ons ook het Evangelie van het water en de Geest, waarmee Hij ons heeft gered van onze zonden en de dood.
  Nu leef en werk ik voor God. Door het evangelie over deze wereld te verspreiden neem ik deel aan datgene wat Jezus Christus ons heeft opgedragen. Ik kan God nooit genoeg bedanken voor datgene wat Hij voor mij/ons gedaan heeft.
  Ik hoop en bid dat ook u door dit boek een kans te geven wedergeboren wordt, in geest, door het evangelie van het water en de Geest. Amen.

  Meer
 • BENT U WERKELIJK WEDERGEBOREN UIT HET WATER EN DE GEEST?
  Benjamin Lavrijs, Belgium

  Dit boek van Paul C. Jong is zo duidelijk en klare taal dat ik van kaft tot kaft alles duidelijk verstond wat ik las. Ik had al enige kennis over het christelijke geloof, maar had ook een aantal vragen en begreep de Bijbel niet zo goed. Tijdens het lezen viel me op dat er vooral nadruk werd gelegd op het doopsel van Jezus Christus. Doordat er enkele Bijbelteksten nader werden uitgelegd, kwam ik tot de conclusie dat het doopsel van Jezus even belangrijk is als Jezus zijn kruisiging en Zijn opstanding.
  Zo kwam ik te weten dat ook Johannes de Doper een grote rol speelde in het ministerie van Jezus. Ook werd er uitgelegd dat wij zondaars zijn en ons niet aan de wet van God kunnen houden. Maar door de liefde en genade van God, zond Hij zijn enige Zoon, Jezus Christus. Hij is het Lam Gods dat alle zonden van de mensheid op hem heeft genomen met het doopsel dat Hij heeft ontvangen van Johannes de Doper. Dit is de voorzienigheid van God om ons zo van onze zonden te verlossen en dat ons het recht geeft op eeuwig leven. Het is belangrijk om deze accurate kennis te hebben over Jezus Christus. De verwijzing naar 1 Johannes 5-8 is ook zeer belangrijk. “En drie zijn er, die getuigen op de aarde.” Deze drie bewijzen zijn het water van Jezus’ doopsel, het bloed en de Geest. Dit zijn de drie dingen die Jezus voor ons deed in deze wereld. De zaligheid zou niet compleet zijn, als één van deze dingen weggelaten zou worden. Als laatste zou ik je ten zeerste aanraden dit boek te lezen om een duidelijk beeld te krijgen waarom en hoe God ons voor eeuwig verlost heeft van onze zonden.

  Meer

Boeken gerelateerd aan deze titel