Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

Jezus Christus en Johannes de Doper.

Het Verwantschap Tussen Het Ambt van JEZUS en Dat van JOHANNES de DOPER Geopenbaard in De Vier Evangeliën
  • ISBN9788928209767
  • Pagina’s400

Nederlands 21

Het Verwantschap Tussen Het Ambt van JEZUS en Dat van JOHANNES de DOPER Geopenbaard in De Vier Evangeliën

Rev. Paul C. Jong

INHOUD

Voorwoord 
1. U moet weten en geloven in het ambt van Johannes de Doper (Marcus1:1-2) 
2. Johannes de Doper was geen mislukkeling (Matteüs 11:1-14) 
3. Johannes de Doper die op de rechtvaardige manier kwam (Matteüs 17:1:13) 
4. Kijk naar het ambt van Johannes de Doper! (Lucas 1:17-23) 
5. Laat ons blijmoedig van de glorie van God genieten (Johannes 1:1-14) 
6. Kent u de ambten van de twee dienaren van God? (Johannes 1:30-36) 
7. Waarom moest Jezus het doopsel ontvangen? (Johannes 3:22-36) 
8. Verspreid het ware evangelie en Jezus’ rechtvaardige daad (Matteüs 3:1-17) 
9. Het verwantschap tussen het werk van Johannes de Doper en het evangelie van de verzoening van onze zonden (Matteüs 21:32) 
10. Jezus kwam om onze zonden uit te wissen (Matteüs 3:13-17) 
11. “Let op, Ik zend Mijn bode” (Marcus 1:1-5) 
12. Laat ons geloven in Jezus met het begrip van Johannes de Doper (Lucas 1:1-17) 
 
Het Nieuwe Testament begint met de Vier Evangeliën, dat zijn, de Evangeliën van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Al de Vier Evangeliën behandelen en beschrijven het ambt van Johannes de Doper. Dat is omdat zijn ambt zeer belangrijk is. Zonder het begrip in het ambt van Johannes de Doper, kunnen we niet beweren het ambt van Jezus Christus te kennen. Zo ja, dan vragen we onszelf, “Was het ambt van Johannes de Doper geopenbaard in de Vier Evangeliën zo belangrijk?” Wijzend naar Johannes de Doper, zei Jezus zelfs, “En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou” (Matteüs 11:14). Vandaar, Johannes de Doper was een man die geboren werd op deze aarde om een speciaal ambt uit te voeren. Jezus zei ook, “Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van de Hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen” (Matteüs 11:12). Dit is waar omdat Johannes de Doper geboren werd op deze aarde en toen hij Jezus Christus doopte, werden de zonden van de wereld aan Hem doorgegeven. Dus, was Jezus in staat de zonden van de wereld in een keer over te nemen. Door dit zo toe te staan, heeft de Heer diegenen die geloven in het ambt van Johannes de Doper en het ambt van Jezus toegelaten tot de Hemel door de reiniging van zonden te ontvangen. Dit is de betekenis inherent in de Geschriften passage van het Evangelie van Matteüs hoofdstuk 11, vers 12-14. Gelooft u dat het evangelie van het water en de Geest de Waarheid is? Als u dat doet, dan betekent dit dat u het ambt van Johannes de Doper en het ambt van Jezus compleet kent. Echter, veel Christenen die niet het ambt van Johannes de Doper begrijpen kennen niet de evangelische Waarheid van het water en de Geest, en zij lijden hun leven van geloof alleen met de ijver van hun vlees. Hoewel onwetend, proberen dergelijke mensen zelfs niet het ambt van Johannes de Doper beschreven in de Vier Evangeliën te begrijpen. Vandaar, het ambt van Johannes de Doper is te lang ondergewaardeerd geworden onder Christenen die beweren te geloven in Jezus. Misschien om deze reden, vind ik dat er niet veel mensen zijn die vandaag de dag veel interesse hebben in het ambt van Johannes de Doper. Dus, zijn de mensen geneigd vreemd te kijken naar diegenen die wel interesse hebben in dit onderwerp. Het is omdat veel mensen schoorvoeten hebben weggekeken van het ambt van Johannes de Doper en het ambt van Jezus.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel