Search

GRATIS BOEKEN,
eBOEKEN EN LUISTERBOEKEN

De Tabernakel

De TABERNAKEL: Een gedetailleerd portret van Jezus Christus (Ⅱ)
  • ISBN8983144424
  • Pagina’s409

Nederlands 10

De TABERNAKEL: Een gedetailleerd portret van Jezus Christus (Ⅱ)

Rev. Paul C. Jong

INHOUD 
 

Voorwoord 
1. We zijn niet degenen die zich terugtrekken naar de verdoemenis vanwege onze zonden (Johannes 13:1-11) 
2. De voorhang en de zuilen van het Heiligdom (Exodus 26:31-37) 
3. Zij die het Allerheiligdom mogen betreden (Exodus 26:31-33) 
4. De voorhang die gescheurd was (Mattheus 27:50-53) 
5. Twee zilveren voetstukken en twee houvasten voor ieder paneel van de Tabernakel (Exodus 26:15-37) 
6. De spirituele mysteries die verborgen zijn in de Ark des Verbonds (Exodus 25:10-22) 
7. Het offer van de verlossing van de zonden die gegeven werdt op het Verzoendeksel (Exodus 25:10-22) 
8. De tafel der toonbroden (Exodus 37:10-16) 
9. De gouden kandelaar (Exodus 25:31-40) 
10. Het reukaltaar (Exodus 30:1-10) 
11. De Hogepriester die het offer gaf van de Grote Verzoendag (Leviticus 16:1-34) 
12. De vier mysteries die verborgen zijn in de dekkleden van de Tabernakel (Exodus 26:1-14) 
13. Recensies van lezers 
 
Hoe kunnen we de waarheid ontdekken die verborgen is in de Tabernakel? Slechts door het evangelie van het water en de Geest te kennen, de ware hoofdzaak van de Tabernakel, kunnen we het antwoord op deze vraag correct begrijpen en kennen.
De blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen dat in de poort van de voorhof van de Tabernakel getoond wordt, laat ons feitelijk de werken zien van Jezus Christus in de tijd van het Nieuwe Testament, welke de mensheid hebben gered. Op deze manier zijn het Woord van de Tabernakel van het Oude Testament en het Woord van het Nieuwe Testament zeker nauw met elkaar verbonden en met elkaar verweven net zoals het getwijnde linnen. Maar helaas is deze waarheid voor lange tijd verborgen geweest voor iedere waarheidzoeker in het Christendom.
Nadat Jezus Christus naar deze aarde is gekomen, werd hij gedoopt door Johannes en vergoot Hij Zijn bloed aan het Kruis. Zonder het evangelie van het water en de Geest te begrijpen en erin te geloven, kan niemand van ons ooit de waarheid die geopenbaard wordt in de Tabernakel ontdekken. We moeten nu deze waarheid van de Tabernakel leren en erin geloven. We moeten ons allen de waarheid die getoond wordt in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen van de poort van de voorhof van de Tabernakel, realiseren en het kennen.
eBoek Downloaden
PDF EPUB
Luisterboek
Luisterboek

Boeken gerelateerd aan deze titel