Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 2-4] Ben Getrouw tot de Dood (Openbaringen 2:8-11)

Ben Getrouw tot de Dood
(Openbaringen 2:8-11)
 
Tijdens de Vroege Kerk periode, reisden veel Christenen door het land, terwijl ze naar een veilige plaats zochten waar zij aan de vervolgende handen van de Romeinse authoriteiten konden ontsnappen. Het Romeinse Rijk bleef doorgaan met de vervolging, zelfs na de ondergang van Keizer Nero, omdat de Christenen het gezag van de opvolgende keizers bleven weigeren. De vroege heiligen accepteerden en erkenden het wereldlijke gezag van de Romeinse keizers maar zij weigerden het te erkennen als zij hun geloof ervoor moesten opgeven. Omdat zij tegen zulke eisen van de Romeinse gezagvoerders waren, waren de geschiedboeken van de Vroege Kerk gevuld met vervolging en martelaarschap.
We zouden onszelf moeten afvragen of het Woord van de Openbaringen enige betekenis heeft voor de gelovigen van tegenwoordig. Het is tenslotte bijna tweeduizend jaar geleden geschreven, en niet nu, en het is geschreven aan de zeven kerken van Azië en niet aan ons. Hoe kan dit dan van belang zijn voor ons?
Het is van belang omdat dit het Woord van God is dat aan ons de geheimen openbaart die in de toekomst komen gaan. We moeten ons realiseren dat we nu in het tijdperk leven van het zwarte paard, het derde tijdperk van de tijdperken van de vier paarden die omschreven worden in de Openbaringen 6. We leven nu op het einde van het tijdperk van het zwarte paard, nadat we de tijdperken van het witte en het rode paard hebben doorstaan. De hele wereld zal binnenkort grote honger aanschouwen, zowel fysieke als geestelijke. Eigenlijk is het waarschijnlijk veilig om te zeggen dat dit tijdperk van de honger reeds gearriveerd is. Als het huidige tijdperk van het zwarte paard, het tijdperk van de honger voorbij is, zal het tijdperk van het bleke paard arriveren.
De zeven zegels waarvan in de Openbaringen 6 gesproken wordt, betekent dat God in Christus een totaal van zeven tijdperken gepland heeft toen Hij het universum schiep. Het eerste tijdperk, het tijdperk van het witte paard, is het tijdperk van het evangelie, het tweede tijdperk, het tijdperk van het rode paard, is het tijdperk van Satan, wanneer de Duivel grote verwarring in de wereld brengt, oorlogen laat woeden, en de kerk van God blijft bestrijden. Deze tijdperken worden gevolgd door het tijdperk van het zwarte paard, het tijdperk waarin over de wereld fysieke en geestelijke oorlogen woeden. Dit tijdperk van het zwarte paard is reeds een tijd geleden begonnen.
Als dit tijdperk over is, zal het tijdperk van het bleke paard beginnen waarin de Antichrist zal komen, en de plagen van de zeven bazuinen die in Openbaringen 8 omschreven staan, zullen beginnen. Wanneer de laatste van de zeven bazuinen geblazen is, zullen de heiligen opgenomen worden en dit zal gevolgd worden door de plagen van de zeven schalen. Er zal dan een huwelijksmaal van het Lam in de lucht gehouden worden voor de opgenomene heiligen, en als alle plagen van de zeven schalen eindigen, zal de Heer met ons naar de aarde terugkeren om Zijn Duizendjarige Rijk te beginnen. Het Duizendjarige Rijk zal dan gevolgd worden door de Nieuwe Hemel en Aarde die dan over die heiligen zal afdalen die in het Duizendjarige Rijk hebben geleefd door hun eerste opstanding.
Dus de passage van het Boek van Openbaringen, zoals “Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens,” en “Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden” zijn allen van belang op ons. Met andere woorden, het Woord van Openbaringen is enorm van belang voor de Christenen die in de huidige wereld leven. Was de Openbaringen niet van belang voor ons, dan zou dit hele Woord van God helemaal geen betekenis hebben.
Het plan van de zeven tijdperken die in het Boek van de Openbaringen onthuld wordt, is uitgevoerd en volbracht in Christus onze Heer. Als het tijdperk van het bleke paard komt, zal de Antichrist verschijnen. We moeten door het Woord van God uitvinden welk plan onze Heer voor ons had voor die tijd. Het is absoluut van belang dat we allen door het Woord van de Openbaringen begrijpen hoe God Zijn algehele plan voor ons heeft opgezet en hoe Hij het zal volbrengen, welke plagen over de aarde zullen neerkomen, wat er met de gelovigen gaat gebeuren, welke rampen de ongelovigen zullen plagen, enzovoorts. U moet het uiterste belang en de relevantie van dit Woord van profetie voor u accepteren en erin geloven.
U moet een goed begrip hebben over wat er in het Boek van Openbaringen staat zoals de zevenjarige Grote Verdrukking en de tweede komst van Christus. Veel van de huidige Christenen geloven in de doctrine van opname voor de verdrukking die voor het eerst verscheen in Engeland in de jaren 30 van de 19e eeuw en werd vervolgens wijd verbreid door een geleerde namens C. I. Scofield, een professor van het Bijbelinstuut van Moody.
Deze theorie verlangt dat de opname van de heiligen zal plaatsvinden voordat de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking begint. In dit opzicht zouden de niet-Joden het eerst opgenomen worden en dan zou God Zijn werk van de zaligheid beginnen voor het volk van Israël. De opname van de heiligen zal ook vooraf gaan aan de opkomst van de Antichrist en de plagen van de zeven schalen.
Over het algemeen geloven de meeste Christenen in het amillenialisme of in deze theorie van de opname voor de verdrukking. Maar dit zijn slechts hypotheses die opgebouwd zijn uit onjuiste kennis en onvoldoende begrip van de Bijbel. In plaats de vele vragen, die de gelovigen over het Boek van Openbaringen hebben, te beantwoorden, hebben deze hypotheses meer schade dan goed gedaan, door nog meer vragen en twijfel op te wekken over het Woord van Openbaringen.
Als de theorie van de opname voor de verdrukking juist was, wat zou het Boek van de Openbaringen dan voor belang voor de niet-Joodse gelovigen hebben­? De Grote Verdrukking en de reeks gebeurtenissen die in Openbaringen geprofeteerd worden, zouden geen belang voor ons hebben want we zouden al van tevoren opgenomen zijn. Daarom nemen veel mensen het Woord van de Openbaringen als een kwestie van nieuwsgierigheid in plaats van geloof.
Maar we moeten ons realiseren dat het Woord van Openbaringen van groot belang is voor ons die in de huidige wereld leven. Laat me u dit vragen: gelooft u in het Woord van God of gelooft u in de woorden van de geleerden? Er zijn veel theorieën over de eindtijd, van het amillennialisme tot opname na het duizendjarige rijk, opname na de verdrukking, opname voor de verdrukking, opname tijdens de verdrukking, enzovoorts. Deze theorieën die door de geleerden worden voorgesteld, zijn niet meer dan slechts hypotheses, vooronderstellingen en speculaties.
In welke van deze theorieën gelooft u? Veel mensen zeggen dat zij in de theorie van de opname voor de verdrukking geloven omdat dat hun door pastoors geleerd is. Maar laat me u duidelijk en beslist zeggen: u en ik zullen door de plagen van de zeven bazuinen gaan en temidden de Grote Verdrukking leven. Omdat we voorbestemd zijn om door de Grote Verdrukking te gaan, moet ons geloof waar en sterk genoeg zijn om de berechtigingen en verdrukkingen die ons te wachten staan, te overwinnen.
Wat zou er gebeuren als u bij uzelf dacht, doordat u in de theorie van de opname voor de verdrukking geloofde, “Ik zal opgenomen worden voor de Grote Verdrukking, het kan mij niet schelen,” en u was met uw geloof niet voorbereid op de eindtijd? Als de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking komt, zoals het Woord van God zegt, zullen degenen die hun geloof niet op de Verdrukking voorbereidden, overspoeld worden met grote verwarring, lijden en misschien zelfs de dood, d.w.z. hun geloof in Jezus zal helemaal opgeschud worden. Veel van hun zouden niet in staat zijn de Verdrukking te overwinnen en ze zullen hun strijd van geloof verliezen.
Voorafgaand aan de verschijning van de theorie van de opname voor de verdrukking, geloofden veel Christenen eigenlijk dat ze door de hele zevenjarige periode van de Grote Verdrukking zouden gaan en dat ze slechts erna opgenomen zouden worden als Christus voor de tweede keer kwam. Terwijl ze dachten dat zij ieder jaar van de zevenjarige periode moesten volhouden, bereidden ze hun geloof met verlangen maar ook met grote angst, voor. Het moet een verschrikkelijk vooruitzicht voor hun geweest zijn om door alle plagen te moeten gaan, zoals het inderdaad voor iedereen zou zijn. Maar zo’n geloof was ook slechts een academische theorie, een product van de onwetendheid ten aanzien van het Woord van God.
Dan zijn er nog de conservatieven die in het amillennialisme geloven. Deze mensen zien het Duizenjarige Rijk als symbolisch. Zij zien het als een symbolische vertegenwoordiging van de vrede die de gelovigen in Christus door hun zaligheid verkrijgen. Als zo’n academische theorieën waar zouden zijn, dan zouden wij ons geen zorgen maken over wat er met de wereld zou gebeuren, want we zouden allen door God in de lucht opgetild worden voordat de Verdrukking begint.
Maar als zij niet gelijk hadden, wat zou er dan gebeuren? We zouden overmeesterd zijn door verlammende angst als we de Grote Verdrukking zouden aanschouwen zonder ons geloof voorbereid te hebben. We zouden niet in staat zijn ons geloof te verdedigen, en we zouden ons overgeven voordat de golven van berechtigingen en verdrukking zouden komen, en we zouden meestromen in dezelfde stroom als de rest van de wereld. Maar God zei ons dat degenen wiens namen in het Boek des levens geschreven staan, d.w.z. degenen die wedergeboren zijn door het water en de Geest, zich nooit zullen overgeven.
God zei ons in Zijn Woord van Openbaringen dat degenen die wedergeboren zijn, de berechtigingen van de Grote Verdrukking door geloof zullen overwinnen en dat het in het midden van de Verdrukking is dat Hij hun in de lucht zal opheffen. De theorie van opname voor de verdrukking vertrekt dus van deze bijbelse waarheid wat betekent dat deze bewering slechts een door de mens gemaakte vooronderstelling is. Het is, met andere woorden, niet de waarheid.
En toch zijn er veel mensen op aarde die nu deze theorie van de opname voor de verdrukking geaccepteerd hebben. Zij die in Scofield’s leer van de opname voor de verdrukking geloven, geloven in het volgende:
1. De zevenjarige periode van de Grote Verdrukking zal na de opkomst van de Antichrist beginnen in de eindtijd.
2. De Antichrist zal over de wereld heersen tijdens de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking; in de eerste helft van de zevenjarige periode zal hij heersen als een goedgezinde heerser, en de laatste helft als een slechte tyran.
3. De Tempel van Jerusalem zal herbouwd worden en zonde-offers zullen weer beginnen.
4. De Antichrist zal een zevenjarig verbond maken met Israël.
5. Na de eerste drie en een half jaar van de Verdrukking zal de Antichrist dit verbond met Israël breken.
6. De volgende drieëneenhalf jaar zullen een tijd van grote verdrukking en vervolging zijn voor de Israëli’s. Tijdens deze periode zal het evangelie van het Duizendjarige Rijk gepreekt worden in plaats van het evangelie van de genade.
7. Er zullen 144.000 Israëli’s de Verdrukking overleven.
8. De Verdrukking zal met de strijd van Armageddon eindigen.
 
Terwijl hij de Grote Verdrukking in de bovenstaande termen omschreef, wijdde Scofield niet uit over wat er tijdens de Verdrukking met de niet-Joden zou gebeuren. Met andere woorden, Scofield betwijfelde dat alle niet-Joden die in Christus geloven, opgenomen zouden worden voor het begin van de Verdrukking, en dat God slechts na hun opname onder het volk van Israël zou beginnen te werken. Zijn werk zou volbracht worden met de verlossing van de 144.000 Israëli’s en hiermee zou Hij zijn werk van de zaligheid eindigen. Het Duizendjarige Rijk zou dan beginnen.
De bron van invloed op Scofield en zijn beweringen van de opname voor de verdrukking was John Nelson Darby, de grondlegger van een groepering die bekend stond als de Plymouth Broeders, die deze theorie begon te steunen na een ontmoeting met een leider van de Pinksterbeweging. Deze leider was eigenlijk een vijftienjarig meisje, Margaret MacDonald van Schotland, die in 1830 beweerde dat zij een visioen had van God waarin zij Christenen zag die net voor de Grote Verdrukking opgenomen werden. Nadat hij dit meisje bezocht had, begon Darby de theorie van de opname voor de verdrukking te onderwijzen.
Darby’s leer werd daarna aan Scofield doorgegeven, een Amerikaanse theoloog. Scofield, die zijn hele leven aan zijn wijdverbreide Scofield referentie Bijbel werkte, was toendertijd over de vraag na aan het denken of de opname voor of na de Verdrukking zou plaatsvinden. Toen Scofield hoorde van Darby’s theorie van de opname voor de verdrukking, werd hij er helemaal in betrokken en doordat hij volledig overtuigd was van de beweringen, omarmde hij deze nieuwe theorie door het in zijn Scofield referentie Bijbel op te nemen. Zo ging Scofield in de theorie van de opname voor de verdrukking geloven en het tevens ook verkondigen en zo gingen veel van de huidige Christenen het ook volgen.
Voordat de theorie van de opname voor de verdrukking werd verklaard door Darby en Scofield, geloofden de meeste Christenen in opname na de verdrukking. Maar Scofield die leraar was aan het Moody Bijbel Instituut in de Verenigde Staten, had een enorme invloed op de doctrinale kwesties, in het bijzonder door de uitwerking van zijn Scofield Referentie Bijbel. Het was door Scofield en zijn invloed dat de theorie van de opname voor de verdrukking zo wijdverspreid in de Christelijke gemeenschappen over de wereld werd.
Helaas zijn veel van de huidige Christenen hierdoor nu vast aan het slapen in hun geloof. Zij zijn aan het slapen omdat zij foutief denken dat de opkomst van de Antichrist niets met hun te maken heeft. Zij zien niet in dat zij hun geloof moeten voorbereiden op het tijdperk van de Grote Verdrukking, daar zij geloven dat zij voor het begin ervan, opgenomen zullen worden. Maar onze Heer heeft ons verteld dat we altijd waakzaam moeten zijn, want niemand weet wanneer de bruidegom komt. En toch blijven degenen die het Woord van God niet beachten en in plaats daarvan op de leer van de opname voor de verdrukking vertrouwen, helaas in een diepe slaap.
Maar nu is de tijd om wakker te worden. Nu is de tijd voor u om uw foute geloof in de opname voor de verdrukking te verwerpen en in het Woord van de waarheid te geloven. Niet de theorie van de opname voor de verdrukking, noch de theorie van de opname na de verdrukking hebben enige bijbelse grondslag; u moet terugkeren naar het ware Woord van God. Het Woord van de Openbaringen (6:8) verteld ons, “En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard, en met honger, en met den dood, en door de wilde beesten der aarde.”
Er wordt gezegd dat de naam van de ene die op het bleke paard zit, de Antichrist, de Dood was, en dat Hades hem volgde. Dit betekent dat de Antichrist een moordenaar is die zijn slachtoffers naar de hel leidt. Er wordt ook gezegd dat hem macht gegeven wordt over eenvierde van de aarde, om te doden met zijn zwaard, met honger, met dood en met de beesten van de aarde. De Antichrist zal met andere woorden dezelfde gruwelijkheden als de Romeinse keizers begaan (alleen is het deze keer erger), de Christenen doden, misbruiken en vervolgen en hun geloof te vernietigen.
U moet zich realiseren dat het tijdperk van het bleke paard, het tijdperk van de Antichrist is. De Heer zegt ons, “het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?” (Mattheus 16:3). Als we de tekenen van de tijd niet kunnen onderscheiden, kunnen we niet weten welk soort geloof we moeten hebben, en dus kunnen we niet de zaden zaaien noch de vruchten oogsten; we kunnen met andere woorden, niet voor de Heer werken. Het tijdperk van het rode paard is nu voorbij en we bevinden ons in het tijdperk van het zwarte paard. De wereld zal gauw getroffen worden door grote economische rampen en het zal het tijdperk van de ernstige hongersnood aanschouwen. Honger en verhongering zullen zich snel over de wereld uitbreiden. Als alle deze dingen voorbij zijn, zullen veel mensen tevergeefs spijt hebben. Zorg dat u niet een van hun bent, maar dat u iemand bent wiens geloof de tekenen des tijden kan onderscheiden.
Het tijdperk van vandaag de dag is het tijdperk van het zwarte paard. Als dit tijdperk van het zwarte paard voorbij is, zal het tijdperk van het bleke paard komen. De Antichrist die in deze periode zal opkomen, zal onvoorwaardelijk de heiligen doden en vervolgen, waardoor dit tijdperk als het tijdperk van het martelaarschap gemarkeerd wordt.
Openbaringen 13:6-8 zegt, “En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen. En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.” De “het” verwijst hier naar de Antichrist. De passage vertelt ons dat een van de leiders van de wereld van Satan de macht gegeven zal worden om God te lasteren en om de heiligen te vervolgen. Dit is het kind van de duivel, met de macht van de draak. Met zijn macht zal hij vechten en de heiligen “overwinnen.” Maar de overwinning betekent slechts dat hij martelaars van de heiligen zal maken. Dit verwijst slechts naar de physieke dood van de heiligen; de Antichrist kan nooit het geloof van de heiligen zelf wegnemen.
Wat Scofield beweerde was dat de heiligen helemaal geen Grote Verdrukking zouden meemaken. Maar zonder de zevenjarige Grote Verdrukking kan er geen Duizendjarige Koninkrijk zijn voor de heiligen. De heiligen zullen als de martelaars uit de Grote Verdrukking tevoorschijn komen. Deze profetie van de Bijbel is vanaf het allerbegin van de wereld in Jezus Christus gepland. Alle geschiedenis van de wereld zal in de werken die Christus volbracht heeft, eindigen.
U moet in staat zijn de zeven tijdperken die God voor ons gemaakt heeft, te onderscheiden. Het eerste tijdperk is het tijdperk van het witte paard, het tijdperk waarin het Woord van God begint te werken. Het tweede tijdperk, het tijdperk van het rode paard, is het tijdperk van de duivel. Het derde tijdperk van het zwarte paard is het tijdperk van de lichamelijke en geestelijke hongersnood. Het vierde tijdperk van het bleke paard, is het tijdperk van de opkomst van de Antichrist. Dit is het tijdperk van de zeven bazuinen, het tijdperk van het martelaarschap. Het maakt de mensen verward als ze falen dit tijdperk van het bleke paard te onderscheiden.
Zonder dit tijdperk te kennen, kunnen we niet naar behoren ons leven leiden als wedergeboren Christenen. Hoe kunnen we klaar zijn voor de toekomst als we ons niet bewust zijn van wat ons te wachten staat? Zelfs mensen die een zaak hebben, moeten van tevoren weten hoe de trend zich gaat veranderen om succesvol te zijn. Hoe kunnen wij, de gelovigen in Christus, klaar zijn voor Zijn terugkeer als we geen idee hebben van wat ons te wachten staat?
We moeten een duidelijk begrip hebben van de Grote Verdrukking om er klaar voor te zijn. De heiligen zullen door de eerste drieëneenhalf jaar van de Verdrukking leven, en gedurende deze periode zullen zij gemarteld worden. Zij zullen niet door de hele zeven jaar van de Verdrukking gaan, maar slechts de eerste helft, en dan zullen zij met hun martelaarschap herrezen en opgenomen worden. Als de heiligen zijn opgenomen, betekent het niet dat Christus naar de aarde zal afdalen, maar eerder dat de Heer hun in de lucht zal optillen voor het huwelijksmaal van het Lam.
Deze aarde zal in de tussentijd overspoeld worden door de plagen van de zeven schalen. Zij die na de plagen met Christus naar de aarde terugkeren, zijn slechts degenen wiens zonden vergeven zijn, wiens hart zo wit als sneeuw is, door in het evangelie van het water en de Geest te geloven dat ons door de Heer gegeven is. Daarom moeten we ons geloof voorbereiden door dit tijdperk te begrijpen en het kritische belang ervan.
Onze Heer zei de engel van de Kerk van Smyrna, “Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des satans. Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.” Door deze passage kunnen we zien dat de Kerk van Smyrna enorm vervolgd werd door de Joden. Maar de Heer zei dat deze Joden niet echt Joden waren, maar een synagoge satan’s. Hij zei dit niet slechts tegen de Kerk van Smyrna, maar tegen alle zeven kerken van Azië.
Er was een grote Joodse gemeenschap in Smyrna die ondanks het feit dat de Joden dezelfde God aanbaden als de gelovigen in Christus, zij desalniettemin de heiligen van de Kerk van Smyrna vervolgden, net zoals de Romeinen dat gedaan hadden. God zei tegen de heiligen die deze vervolging aanschouwden, “Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens,” en “Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.” God zei de heiligen dat zij moesten overwinnen. Net zo moeten wij ook op het einde tegen de Antichrist vechten en hem in onze geloofstrijd overwinnen. Onze Heer zal ons dan de kroon des levens geven; Hij zal met andere woorden, ons zegenen door ons het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde te geven, waarin Hij ons toestaat te leven.
Heeft u de moed om gemarteld te worden? Nu is het tijd voor u om uw geloof van het martelaarschap voor te bereiden. En door dit te doen, moet u het geloof hebben van de verlossing die het voor u mogelijk maakt om voor de Heer te staan, het geloof dat het martelaarschap zonder aarzeling kan omarmen.
We moeten dit geloof nu voorbereiden. Onze Heer heeft iedereen verteld dat niemand het Rijk van God kan binnengaan of het zelfs kan zien, zonder in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Hij zei ons dat het geloof in dit evangelie het geloof van het martelaarschap is in de eindtijd.
Als er zonde in iemand’s hart is, hoe kan hij/zij dan gemarteld worden? Zij zijn het soort mensen dat anderen leidt tot het ontvangen van het teken van het Beest, doordat zij verre van het martelaarschap zijn! Niets anders dan het evangelie van het water en de Geest kan onze zonden zuiveren. Nog niet eens uw berouwgebeden die u gewoonheidsgetrouw en ritualistisch aanbiedt, kunnen uw zonden wegruimen. Het is slechts een tijdsverspilling om te proberen door berouwgebeden uw zonden op te ruimen.
Zij die dit proberen, geloven meer in wat theologen hebben gezegd dan wat het Woord van God hun werkelijk verteld. Zegt het feit dat de geleerden, de mensen waarin zoveel Christenen hun vertrouwen leggen, beweren en geloven in het amillennialisme, niet genoeg hoe onwetend ten opzichte van de Bijbel deze zogenaamde geschriftsgeleerden zijn? Volgens deze amillennialisten, zou er geen Duizendjarig Rijk noch het martelaarschap van de heiligen zijn in de Grote Verdrukking. Het Boek van de Openbaringen zou helemaal geen betekenis hebben voor de mensen die in de theorie van de opname voor de verdrukking of het amillennialsme geloven.
Het woord van de Openbaringen is het Woord van God. Het is het Woord van God dat geschreven is door Apostel Paulus, de meest geliefde discipel van Christus. Niemand kan dit ontkennen.
Ik bekritiseer niet zonder reden de gevestigde theorieën en doctrines van de theologen, maar ik doe dit om uw geloof voor te bereiden zodat u in staat zult zijn tot de dood getrouw te zijn aan de Heer. Het is om u te trainen in het Woord van de Geschriften zodat u klaar zult zijn om de vervolging van de Grote Verdrukking te meesteren met een vastberaden bereidheid om uw martelaarschap te omarmen.
Om dit te doen, moet u nu uw geloof voorbereiden met het evangelie van het water en de Geest. Zij die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, zullen daarentegen capituleren voor Satan en ze zullen God’s vijanden worden, omdat de mensen wiens naam niet in het Boek des Levens geschreven staan, Satan zullen aanbidden. Dit is wat het Woord van God ons verteld.
God zal de heiligen in het midden van de Grote Verdrukking laten martelen. Als de eerste drieëneenhalf jaar van de zeven jarige periode van de Grote Verdrukking voorbij zijn, zullen degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, gemarteld worden. Kort na hun martelaarschap zal hun opstanding en de opname komen. Dit is de algehele opsomming van het Boek van de Openbaringen en dit is waarom ik de kernpunten herhaal.
U zou zich moeten herinneren dat als het tijdperk van de Antichrist komt, er velen zullen zijn, die kort daarna gemarteld zullen worden voor het geloven in het evangelie van het water en de Geest, herrezen en gelijktijdig opgenomen zullen worden. Als het tijdperk van het bleke paard komt, zullen de bloemen van het geloof met hun martelaarschap bloeien. Het ware geloof, zal als de tijd rijp is, de ware vruchten dragen en prachtige bloemen laten bloeien.
Er zijn bepaalde planten in de woestijn die kiemen, bloeien en vruchten dragen in slechts een week tijd. Dit is omdat zij zich aan de voorwaarden van hun woestijn, waar de neerslag zelden is en water schaars, hebben aangepast. Zij moeten snel kiemen, bloeien en vruchten dragen omdat de watervoorraad maar van korte duur is.
Het geloof van degenen die tijdens de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking in het evangelie van het water en de Geest zijn gaan geloven, zijn net als deze planten. Slechts een kleine tijdsperiode zou genoeg zijn voor hun om te geloven in, te volgen en gemarteld te worden voor, dit evangelie met ons. De gekte van de Antichrist zal zijn piek bereiken tijdens het middelpunt van de Grote Verdrukking, drieëneenhalf jaar na het begin.
Dit is als het martelaarschap van de heiligen zal plaatsvinden. Zelfs degenen die reeds het evangelie van het water en de Geest gehoord hebben, maar het nog in hun hart moeten accepteren, zullen, ondanks hun tekortkomingen, nog in staat zijn het ware geloof te krijgen en mee te doen in ons martelaarschap als zij later in de tijd van de Verdrukking in dit evangelie geloven. Daarom verspreiden we het evangelie, om de Christenen over de hele wereld uit hun geestelijke slaap te halen. We zullen het evangelie van het water en de Geest op het eind van de wereld preken tot ons eigen martelaarschap. Als er geen martelaarschap zou zijn, wat zou het dan voor zin hebben om dit evangelie te verspreiden dat wij nu dienen? Degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, kunnen gemarteld worden in de eindtijd. We moeten ons geloof nu erop voorbereiden.
Als we ons geloof niet voorbereiden om het martelaarschap te omarmen, om het evangelie van het water en de Geest te verdedigen, als we vrede hebben met God, zullen we het later slechts spijt ervan hebben. Als de eindtijd komt, zullen we druk bezig zijn, terwijl we zeggen, “Heer, ik heb het te druk nu.” Wacht nog even op me; ik ben nu aan het belijden.” Als dit het soort geloof is dat we tot het einde houden, zou de Heer dan zeggen, “Waarom spring je niet zelf in het meer van vuur? Je bent er meer dan gekwalificeerd voor!” Zij die nu zonde hebben, moeten zich realiseren dat zij zo zullen eindigen in de eindtijd. Daarom zei God, “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.”
Tegen de tijd dat de heiligen gemarteld worden, zal de natuurlijke omgeving van de wereld volledig vernietigd zijn. Bossen zullen verbrand zijn, de zeeën, de rivieren en de bronnen zullen tot rottend bloed gekeerd zijn; en de zon, de maan en de sterren zullen hun licht verliezen, waardoor de hele wereld in duisterheid zal zijn gehuld. De bewoners die door slechte geesten geleidt worden, zijn gek geworden en hun gedrag is primitief gewelddadig geworden, en hun enigste doel is het om een klopjacht te houden en alle kinderen van God die zij vinden kunnen, te doden. Daarom moet u begrijpen en geloven in het Woord van de Openbaringen.
De kerken van tegenwoordig zijn slechts geïnteresseerd in het bouwen van grotere, betere en mooiere kerkgebouwen. Zij geven miljoenen dollars uit om hun kerken te bouwen en toch kan er in hun hart slechts zonde gevonden worden, en niet het geloof dat het martelaarschap voor Jezus kan omarmen. Deze mensen moeten eerst hun hart gereinigd hebben van hun zonden.
De wereld zal binnenkort het tijdperk van de Verdrukking, het tijdperk van het bleke paard, binnengaan. Ik hoop en bid dat u het soort geloof heeft dat het martelaarschap kan omarmen en dat u getrouw blijft aan Christus tot de dood. We moeten in het Woord van de Openbaringen geloven nadat we het ernstig onderzocht hebben met Bereaanse gedachten.