Search

Preken

Onderwerp 11: De Tabernakel

[11-18] De tafel der toonbroden (Exodus 37:10-16)

De tafel der toonbroden
(Exodus 37:10-16)
“Hij maakte ook een tafel van sittimhout; twee ellen was haar lengte, eneen el haar breedte; en een el en een halve haar hoogte. En hij overtrok ze met louter goud; en hij maakte een gouden krans daaraan,rondom. Hij maakte daaraan ook een lijst rondom, een hand breed; en hij maakteeen gouden krans rondom derzelver lijst. Hij goot ook vier gouden ringen daaraan; en hij zette de ringen aan devier hoeken, die aan derzelver vier voeten waren. Tegenover de lijst waren de ringen tot plaatsen voor de handbomen, om detafel te dragen. Hij maakte ook de handbomen van sittimhout; en hij overtrok ze met goud,om de tafel te dragen. En hij maakte het gereedschap, dat op de tafel zijn zoude, haar schotelen, en haar reukschalen, en haar kroezen, en haar platelen (met welke zijbedekt zoude worden), van louter goud. Hij maakte ook een kandelaar van louter goud. Van dicht werk maakte hij dezen kandelaar, zijn schacht, en zijn rieten; zijn schaaltjes, zijnknopen, en zijn bloemen waren uit hem.”
 
 
De tafel der toonbroden
 

Door een kader in ons hart te plaatsen, moeten we degenen worden die het levensbrood kunnen eten

 
De tafel der toonbroden, een van de werktuigen in de Tabernakel, was gemaakt van acaciahout en overlegd met puur goud. Het was twee ellen (90 cm) lang, anderhalve el (67,5 cm) hoog en een el (45 cm) breed. Op de tafel der toonbroden waren altijd 12 broden geplaatst, en deze broden konden slechts door de priesters gegeten worden (Leviticus 24:5-9). 
De eigenschappen van de tafel der toonbroden waren: het had een kader van een hand breed rondom; een gouden profiel was hier omheen geplaatst; op de vier hoeken waren vier gouden ringen; en de ringen hielden de palen van acaciahout die overlegd waren met goud, en die gebruikt werden voor de tafel te transporteren. De gebruiksvoorwerpen op de tafel, de borden, koppen, schalen en kruiken, waren ook van goud gemaakt.
Exodus 37:11-12 zegt: “En hij overtrok ze met louter goud; en hij maakte een gouden krans daaraan, rondom. Hij maakte daaraan ook een lijst rondom, een hand breed; en hij maakteeen gouden krans rondom derzelver lijst.” De tafel der toonbroden in het Heiligdom van het Huis van God had een kader dat even hoog was als een hand breed en rondom het kader was een gouden profiel geplaatst. Waarom gebood God Mozes om zo’n kader te plaatsen? Dit kader van een hand breed, dat ongeveer 10 cm uitstak, was gemaakt om te voorkomen dat het brood van de tafel zou vallen.
Omdat slechts priesters het brood konden eten dat op de tafel der toonbroden was geplaatst, moeten we degenen zijn die dit brood geestelijk kunnen eten. Slechts degenen die gered zijn van de zonden en die het eeuwige leven hebben ontvangen door in het doopsel van Jezus Christus te ontvangen en het bloed aan het Kruis, dus degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven als hun zaligheid, kunnen dit brood eten. 
Omdat een kader zo hoog als een hand breed speciaal rond de tafel der toonbroden van de Tabernakel geplaatst was, zorgde het ervoor dat de broden niet van de tafel zouden vallen. En op iedere Sabbath werden warme, versgebakken broden op de tafel geplaatst. We moeten bijzondere aandacht schenken aan het feit dat een kader van een hand breed rond de tafel der toonbroden was gemaakt en dat het kader een gouden profiel rondom had.
Het kader van de tafel der toonbroden leert ons dat we het Woord van de waarheid dat ons de zaligheid en daarmee het eeuwige leven geeft, in ons hart moeten houden. Dit zegt ons dat we het geestelijke geloof van de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en het fijn getwijnde linnen dat gebruikt werd voor de deur van de Tabernakel, slechts kunnen hebben als we in het doopsel van Jezus Christus en het bloed aan het Kruis geloven. En we moeten ons realiseren dat door deze openbaring slechts degenen die in deze waarheid geloven die getoond wordt in deze blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en getwijnd linnen, God’s kinderen gemaakt kunnen worden. 
Omdat we niets met de Heer te doen zouden hebben als we niet op deze manier geloven, moeten degenen onder ons die het levensbrood willen hebben, het geloof hebben in het evangelie van het water en de Geest dat getoond wordt in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en het fijn getwijnde linnen. We meoten geloven dat slechts het evangelie van het water en de Geest de echte waarheid van de zaligheid is. God zegt ons dus dat we het kader van geloof in ons hart moeten verheffen zodat het Woord van de zaligheid niet van ons weg zal vallen.
Dit evangelie van het water en de Geest is aan ons doorgegeven vanaf de tijd van de Vroege Kerk. Vanaf deze tijd van de Vroege Kerk tot tegenwoordig, heeft God de zonden van degenen gereinigd die in dit evangelie geloven. We kunnen nu net als voorheen zien dat God de zielen redt van degenen die in de waarheid geloven van dit evangelie van het water en de Geest. We zijn gered door in de waarheid te geloven die getoond wordt in de deur van de Tabernakel en God heeft ons geestelijk laten leven door een kader in ons hart te laten verheffen. 
Van ons geloof in het evangelie van het water en de Geest dat ons door de Heer gegeven is, hebben we het eeuwige leven ontvangen en door dit evangelie van de waarheid, kunnen we het levensbrood met anderen delen. En we zijn ook de rechtvaardige werken van God gaan dienen. Zelfs als we in het evangelie van het water en de Geest geloven, en we houden ons niet stevig vast aan de waarheid van dit evangelie naar verloop van tijd en we verliezen het, dan zal dat niet minder betekenen dan dat we ons leven verliezen. Als dusdanig moeten we het kader van geloof in ons hart verheffen door altijd met geloof na te denken over het evangelie van het water en de Geest.
 
 

In ons hart moet het geloof zijn in het evangelie dat omvat wordt in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol

 
Als mensen niet het geloof in deze waarheid hebben, dan kunnen ze niet van hun zonden gered worden. Zij zullen zelf volhouden dat ze absoluut gered zijn, maar omdat hun hart nu niet vasthoudt aan en gelooft in het evangelie van het water en de Geest dat getoond wordt in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol, is deze zaligheid die zij hebben slechts een onvolmaakte. 
Als men niet in het evangelie van het water en de Geest gelooft als de waarheid, is dat dezelfde zonde als dat we de Heer uit onszelf verlaten. Het levensbrood is niet iets dat we moeten hebben, maar het is iets dat we in onze mond moeten nemen, erop moeten kauwen en het eten en daarbij de waarheid ervan van ons maken. Als we verdergaan zonder dat we in het Woord van God geloven en het in ons hart houden, dan zal de waarheid van de zaligheid in een mum van tijd uit ons hart verdwijnen.
U zult zich afvragen hoe het mogelijk is dat u zo’n waardevolle zaligheid kwijtraakt als u reeds van de zonden gered bent. Maar helaas zullen velen die nu niet het Woord van God houden, alhoewel ze de waarheid eerste in vreugde ontvangen hebben, sterven want zij hebben niet de wortel van het geloof dat de basis heeft in het ware evangelie. 
Met betrekking tot dit thema sprak Jezus van vier verschillende gronden van het hart als de “parabel van de zaaier” (Mattheus 13:13-9, 18-23). In deze parabel werden de zaden van de waarheid van God gezaaid op vier verschillende gronden van het hart van de mensheid. De eerste grond was de berm, de tweede was de stenige grond, de derde de doornige grond, en de vierde was de goede grond. De zaden die op de eerste drie gronden vielen, droegen geen fruit en slechts de zaden die op de vierde grond vielen, de goede grond, droegen fruit. Dit betekent dat veel mensen hun zaligheid halverwege kunnen verliezen ook al hebben ze het evangelie van het water en de Geest, het ware evangelie van de zaligheid, ooit gehoord en geaccepteerd. Als dusdanig moeten we ons herinneren dat als de aarde van ons hart niet goed is, het voor ons mogelijk is om onze zaligheid te verliezen die de Heer ons gegeven heeft.
Als we in ons hart geloven in de zaligheid die gekomen is van de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol, dan kan de grond in ons hart goed zijn. Maar met tijden zien we dat sommige mensen hun zaligheid verliezen door hun onkunde hun geloof te verdedigen omdat hun geloof in het Woord van God niet diep genoeg geworteld is. Daarom moeten we in God’s Kerk blijven, iedere dag het levensbrood eten en in geloof groeien. Met de waarheid die getoond wordt in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol, voedt God ons dagelijks zodat ons geloof zou groeien.
We moeten iedere dag in ons hart de verlossing van de zonden bevestigen die we ontvangen hebben. De waarheid die gevonden moet worden in ons hart, is de zaligheid van het evangelie van het water en de Geest dat getoond wordt in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en het fijn getwijnde linnen. Deze waarheid van de zaligheid is in het hart van degenen die de verlossing van de zonden hebben ontvangen. Door ons geloof in dit ware evangelie van het water en de Geest te vernieuwen, kunnen we dag na dag als de kinderen van God blijven leven. 
Als dusdanig moeten zelfs degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, iedere dag over het evangelie van de gerechtigheid van God, dat getoond wordt in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en fijn getwijnd linnen nadenken en hun geloof iedere dag bevestigen. Waarom? Omdat we het op ieder moment kunnen verliezen als we niet aan het evangelie van het water en de Geest vasthouden en het bevestigen. We moeten ons altijd herinneren wat de schrijver van Hebreeën zei tot de Joodse Diaspora: “Daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is,opdat wij niet te eniger tijd doorvloeien” (Hebreeën 2:1).
Tegenwoordig zien we dat er zelfs onder degenen die het evangelie van het water en de Geest kennen, velen zijn wiens geloof in het evangelie met de tijd verflauwt. Dit komt omdat zij niet constant ht levensbrood in het Heiligdom hebben gegeten ook al hebben ze altijd geloofd in het evangelie van het water en de Geest en hierdoor is hun hart niet verzorgd met het ware geloof. 
Er zijn ook veel dienaren van Satan in deze wereld die de rechtvaardigen proberen te doden door ze met het gegiste brood te voeden; d.w.z. de leer van hun eigen vlees. Als het valse evangelie in God’s Kerk wordt geïntroduceerd, dan wordt de waarheid vermengd met de leugens waardoor de gelovingen in mensen keren die niet door de Heer geaccepteerd kunnen worden. Zulke mensen kennen de waarheid maar ze geloven niet doordat ze niet het kader van geloof hebben verheven en dus eindigen ze als iemand die niet langer volledig gered is van de zonden. Gezegden 22:28 zegt: “Zet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben.” 
Het is daarom van uiterst belang voor ons dat we de palen van ons geloof niet verwijderen. We moeten duidelijk de grens van ons ware geloof hebben en het verdedigen tot de dag dat onze Heer terugkeert. Slechts dan kunnen we altijd op het levensbrood voeden, slechts dan kan de Heer in de kern van ons hart verblijven en slechts dan kunnen we het eeuwige leven hebben. Het doet er niet toe hoe veel brood God ons geeft, als we de waarde ervan niet waarderen en het niet met ons hart vasthouden, of als we het kader van ons hart verwijderen en het brood van de tafel laten vallen, dan zullen we de kinderen van de vernietiging worden.
Enkelen van ons hebben pas de verlossing van de zonden ontvangen terwijl anderen jaren geleden voor het eerst het evangelie van het water en de Geest hoorden en van hun zonden verlost werden. Omdat we iedere dag over het Woord van het evangelie van het water en de Geest horen, kan het heel goed mogelijk zijn dat sommigen van ons het woord “water” van het evangelie van het water en de Geest moe worden. Maar toch, we moeten van het brood van het ware evangelie blijven eten. Hoelang moeten we dit blijven doen? Tot de dag dat de Heer terugkeert. 
Sommige van u zullen klagen dat ik altijd het evangelie van het water en de Geest herhaal en preek maar u dient zich te realiseren waarom ik op deze manier moet preken. Het is omdat ons geloof meer en meer versterkt moet worden door na te denken over het evangelie van het water en de Geest zodat we de werkers van God kunnen worden. We moeten de rol van de getrouwen en betrouwbare wachter vervullen voor de zielen van deze tijd. Voor de wedergeboren zielen is dit ware evangelie van het water en de Geest ook het levensbrood en het ware voedsel van geloof. Als dusdanig moeten we dit brood iedere dag eten en niet alleen dit, d.w.z. we moeten het niet alleen voor onszelf hebben, maar we moeten het ook dagelijks met andere delen zodat zij ook de verlossing van de zonden kunnen ontvangen.
Het brood van de rechtvaardigen is om het evangelie Woord van het water en de Geest te verspreiden en daarbij de mensen van de macht van de duisterheid te verlossen en hen mee te voeren naar het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde (Johannes 4:34, Kolossenzen 1:13). Als we het brood van het evangelie van het water en de Geest niet nemen, zullen we onvermijdelijk ziek worden of sterven. Op momenten zal ons geloof in het evangelie van het water en de Geest zwak zijn omdat ons vlees zwak is. Maar als we vasthouden aan het evangelie van het water en de Geest in tijden van problemen, dan kan het in een venster worden van mogelijkheden om onze ziel te sterken. 
Als we dit evangelie van de waarheid horen en erover nadenken, hoe vaker we het horen, hoe meer onze ziel versterkt wordt en hoe meer vernieuwde kracht we uit ons hart zien opkomen. We moeten het evangelie van het water en de Geest iedere dag horen en ons geloof in dit evangelie bevestigen en verfijnen. Zoals God zei: “Doe het schuim van het zilver weg, en er zal een vat voor den smelter uitkomen” (Gezegden 25:4), hebben we de verfijning van ons geloof nodig, d.w.z. we moeten het evangelie van het water en de Geest blijven horen, het in ons hart erkennen en het keer op keer overdenken, want het evangelie van het water en de Geest is het levensbrood dat ons laat leven! Zoals Jezus zei in het Onze Vader “geef ons heden ons dagelijks brood,” heeft de Heer ons het Woord van het evangelie van het water en de Geest gegeven. Daarom zei Hij ons dat we op deze manier moeten bidden.
Als het op de zaligheid van de verlossing van de zonden aankomt die God ons heeft gegeven, moeten we het duidelijk maken hoe ons geloof was voordat we van de zonden verlost waren. “Voordat ik deze waarheid kon, was ik niet gered van de zonde.” We moeten duidelijk toegeven dat we op dat moment niet van de zonden verlost waren ook al geloofden we in Jezus. “Ik was niet volledig gered van de zonden op dat moment maar toen ik dit evangelie van het water en de Geest bleef horen, ging ik er met mijn hart in geloven. 
Alhoewel ik voorheen in Jezus als mijn Verlosser geloofde, was mijn zaligheid niet volmaakt tot dat moment, maar nu ben ik werkelijk gered door het ware evangelie van het water en de Geest te horen. Nu kan ik werkelijk in het evangelie van het water en de Geest geloven en ik geloof er werkelijk in.” Pas wanneer u zich realiseert en gelooft dat de Heer u volledig van de zonden heeft gered met Zijn doopsel en het bloed van het Kruis, zal de gave van de ware zaligheid over uw hart neerdalen van de Hemel. Dit geloof in de waarheid, is het ware geloof dat u redt.
Het evangelie van het water en de Geest dat geopenbaard wordt in de Bijbel is anders dan het geloof dat we voorheen hadden. We geloofden op dat moment in het evangelie van alleen maar het bloed aan het Kruis in plaats van dit volmaakte evangelie van het water en de Geest. Het geloof in alleen het Kruis en het geloof in het evangelie van het water en de Geest lijken op het eerste gezicht misschien op elkaar, maar de twee zijn uiteindelijk compleet verschillend. Voordat u dit evangelie van het water en de Geest te weten kwam, geloofde u toen niet in alleen het bloed aan het Kruis? Waren toen al uw zonden verlost? Natuurlijk niet! Als je alleen in Jezus’ bloed aan het Kruis gelooft, heeft u eigenlijk nog steeds zonden in uw hart. Dit is het verschil tussen het geloof dat in het evangelie van het water en de Geest gelooft en het geloof in slechts het Kruis. 
Het duidelijke verschil is dat degenen die slechts in het bloed van het Kruis geloven, niet gered zijn terwijl zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, gered zijn van al hun zonden. Als dusdanig is hun geest onmiskenbaar anders. Maar gewone mensen realizeren zich dit niet. Alhoewel de twee evangelies gelijk lijken, is er een groot gat van geloof tussen de twee die niet overbrugd kan worden. Als het kleine verschil of we wel of niet in het doopsel van Jezus geloven, ons het eeuwige leven laat krijgen of verliezen, dan kunnen we slechts erkennen dat er een verschil is tussen deze twee soorten geloof dat nooit van de hand gedaan kan worden.
We moeten precies weten welk geloof onze zaligheid van de zonde omlijnt. Om van de zonden gered te worden, moeten we in het evangelie van het water en de Geest geloven. Dit evangelie van het water en de Geest is de waarheid van de verlossing van de zonden. De duidelijke status van de zaligheid zal van u zijn als u toegeeft dat u zeker niet gered was voordat u in het evangelie van het water en de Geest geloofde, en dat u nu werkelijk in het ware evangelie gelooft met uw hele hart. 
Als u in het evangelie van het water en de Geest gelooft met de kern van uw hart, dan moet u dit duidelijk toegeven voor God, dat u de verlossing van uw zonden heeft ontvangen door het evangelie van het water en de Geest te horen en erin te geloven. Als u nu in de waarheid van het evangelie van het water en de Geest gelooft, dan kunt u onmiskenbaar merken dat het bewijs in uw hart is.
We moeten ons geloof aandachtig onderzoeken voor God. Er is absoluut geen schande in het onderzoeken van ons geloof. Als u er vijf jaar voor nodig heeft sinds u voor het eerst geloofde in Jezus om tot het geloof in het evangelie van het water en de Geest te komen met de kern van uw hart, dan is dat helemaal geen schande. Als het 10 jaar duurde voordat u gered was, zou dat geen schande zijn, en als u er zelfs 20 jaar voor nodig zou hebben, dan is dat nog steeds geen schande. In tegendeel, het is een zegen. 
De werkelijkheid is echter dat er velen zijn die net doen alsof ze van de zonden gered zijn. Maar de Heilige Geest die alle dingen zoekt, kan hun geloof niet goedkeuren, omdat ze niet eerlijk een duidelijke lijn van de zaligheid trekken. Zelfs nu is het veel wijzer om de grenslijn van onze zaligheid duidelijk te stellen, en niet om het precieze aantal dagen te kennen dat we gered zijn, maar wat belangrijker is hier, is om duidelijk te onderscheiden tussen de tijd voordat we gered zijn en de tijd erna en om je volmaakte geloof duidelijk te belijden.
 
 

Onze Vaders van geloof, geloofden ook in hetzelfde evangelie waarin we nu geloven

 
Nadat het volk van Israel de Rode Zee had overgestoken, probeerden ze de Jordaan over te steken om het land van Kanaän binnen te gaan. Ze konden de oversteek echter pas veilig maken als zij werkelijk hun priesters volgenden die eerst de Ark des Verbonds van God droegen. Als we alleen maar bij onszelf denken, “Oh, dus zo moet ik de Jordaan oversteken,” en niet echt de oversteek maken, dan kunnen we het land van Kanaän niet binnengaan, want we zouden nog steeds aan de andere kant van de rivier zijn. Om het land van Kanaän binnen te kunne, moeten we absoluut de Rode Zee oversteken en de Jordaan door ons geloof in de Heer.
Op spiritueel gebied, is de Jordaan de rivier van de dood en de herrijzenis. Het geloof dat ons van de zonden heeft verlost, is het geloof dat zegt “Ik moet in de hel geworpen worden maar de Heer kwam naar deze aarde en heeft me met Zijn doopsel en het bloed aan het Kruis gered.” Om ons op een volmaakte manier te verlossen, werd onze Heer gedoopt in de Jordaan en vergoot Hij Zijn bloed aan het Kruis. Op deze manier nam Hij onze zonden op Zich en betaalde de lonen van de zonden door Zijn eigen leven namens ons op te geven. Nu moeten we in deze waarheid geloven en de lijn van het geloof en de zaligheid duidelijk in ons hart trekken.
Terwijl ik het Woord van God preek, kan ik zien dat er velen zijn in Zijn Kerk die nog steeds niet de lijn duidelijk hebben getrokken in hun hart en die daarom niet in staat zijn de Heer te volgen. Zij vragen zich af hoe ze deze lijn kunnen trekken tussen voor en na hun zaligheid. Ze verontschuldingen zichzelf door te zeggen, “Is er ooit iemand op deze wereld geweest die deze lijn heeft getrokken? Deed de apostel Paulus dat? Deed Petrus dat? Niemand heeft het ooit gedaan.” Maar de apostels van geloof zoals Paulus en Petrus trokken allen de lijn van de zaligheid. 
In het geval van Paulus, hij trok het terwijl hij op weg was naar Damascus. Dus vermeld hij vaak de woorden “ooit, in het verleden, of voorheen” tegenover het woord “nu”. En Petrus, hij ook uitte dezelfde woorden die hierboven staan (1 Petrus 2:10, 14, 25). We kunnen zien dat hij ook deze lijn trok als we naar zijn belijdingen kijken: “Gij zijt de Christus, de Zoon deslevenden Gods” (Mattheus 16:16) en “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus” (1 Petrus 3:21). Zowel Paulus en Petrus trokken duidelijk de lijn van geloof tussen de tijd voor en na hun zaligheid.
Deze vraag of u dus wel of niet in het evangelie van het water en de Geest gelooft, is niet het probleem van iemand anders, maar het is een probleem van uw eigen ziel. De dienaren van God in de Bijbel, pakken allemaal het probleem van de zonden aan. Omdat dit een uiterst belangrijk probleem is voor ons allen, moeten het zelf oplossen door geloof. Wanneer wij geloven in het evangelie van het water en de Geest en daarbij het probleem van de zonden van de kern van ons hart oplossen, is God erg blij. Wilt u God verheugen? Alles wat we dan moeten doen is onze zondigheid erkennen en dit probleem oplossen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Indien u deze hele tijd nog niet gered bent, dan moet u belijden “GOd, ik ben nog niet gered.”
Jezus zei, “en zo watgij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo watgij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn” (Mattheus 16:19). Van onze kant moeten we eerst toegeven “God heeft me met het water en de Geest gered. Op het moment geloof ik in de kern van mijn hart in de waarheid van het evangelie van het water en de Geest. Er bestaat geen twijfel dat de Heer me gered heeft door het evangelie van het water en de Geest.” 
We moeten allen het evangelie van het water en de Geest in ons hart accepteren. “Ik vertrouw in dit evangelie. Omdat het de waarheid is, omdat de Heer mijn zonden meer dan genoeg heeft uitgewist, geloof ik nu in dit evangelie. Ik ben niet gered door geloof.” Als we aldus het evangelie dat de Heer ons gegeven heeft, erkennen en erin geloven, dan zegt God ons “Ik keur je geloof goed.”
God heeft ons reeds de waarheid van het water en de Geest gegeven dat ons volmaakt kan redden. Als wij echter niet van ons uit de lijn van de zaligheid trekken en deze zaligheid accepteren door in deze waarheid te geloven, dan kan God ons van zijn kant niet erkennen als de verlosten.Omdat God ons met karakter behandelt en niet dwingend, kan Hij ons niet de verlossing van de zonden geven als u niet met de kern van uw hart in het evangelie van het water en de Geest gelooft.Indien u het evangelie van het water en de Geest niet erkent in uw hart, kan de Heilige Geest dus niet in uw hart aanwezig zijn.
Verwerpen we alle andere evangelies behalve het evangelie van het water en de Geest als vals? Of denken we dat zelfs valse evangelies nog steeds bruikbaar zijn en dat er geen noodzaak is om ze te verwerpen? We moeten onszelf onderzoeken en zien hoe we precies geloven. Laat ons een moment aannemen dat we een hoop gebruikte toestellen en elektronica tegenkwamen. Laat ons verder aannemen dat we dingen ervan mee naar huis namen, denkend dat we het nog zouden kunnen gebruiken terwijl we er later achter komen dat geen enkel toestel het doet en dat ze allen nutteloos zijn. Zouden we ze dan nog steeds bewaren of zouden we ze weggooien? Op het moment dat we vaststellen dat ze allemaal nutteloos zijn, gooien we ze natuurlijk allemaal weg. Als u tot een beslissing komt dat iets nooit nuttig voor u is en het helemaal niet echt is, dan moet u ook weten hoe u het zeker moet weggooien.
Als we zo moeten handelen met aardse zaken, hoe zouden we dan moeten handelen als het op geestelijke zaken aankomt? We moeten zelfs nog beslissender zijn in onze verwerping van leugens bij onze geestelijke zaken. We moeten een duidelijke lijn trekken die ons geloof in het evangelie van het water en de Geest duidelijk onderscheidt van het valse geloof dat slechts gelooft in het bloed aan het Kruis; we moeten erkennen dat het geloof in slechts het bloed aan het Kruis ons nooit de zaligheid kan brengen en we moeten beslist deze verkeerde leer verwerpen. Welke is het bijbels correcte evangelie? Is dat het evangelie dat slechts in het bloed aan het Kruis gelooft? Of het evangelie van het water en de Geest? Uw geloof in het evangelie van het water en de Geest en het feit dat u gered bent van de zonden, verheugt God.
Kortom, er zijn twee soorten Christenen: Degenen die het evangelie van het water en de Geest kennen en erin geloven en degenen die dat niet doen. Het lijkt misschien of beiden een gelijksoortig geloofsleven leiden, maar de waarheid is dat de twee totaal verschillend zijn. Denkt u misschien dat het onvolmaakte evangelie waarin u voorheen geloofde, nog enig nut hebben? Heeft u het nog steeds de hele tijd bewaard terwijl u dacht dat u het later misschien nog eens kon gebruiken? 
Zulk geloof is een vals geloof, iets dat uit menselijke gedachten is ontstaan en dus moet u alle oude bagage van uw verleden weggooien. Omdat u nog steeds niet de onwaarheid en leugens heeft weggegooit, heeft u problemen in de kern van uw hart.Ik raad u aan Zijn Woord te herinneren: “Gij zult Mijn inzettingen houden; gij zult geen tweeerlei aard uwerbeesten laten samen te doen hebben; uwen akker zult gij niet met tweeerleizaad bezaaien, en een kleed van tweeerlei stof, dooreen vermengd, zalaan u niet komen” (Leviticus 19:19).
 
 
Om het Heiligdom binnen te kunnen, moeten we slechts door de deur gaan
 
Met welk materiaal was de deur van de Tabernakel gemaakt? Het was geweefd van blauwe, purperen en scharlakenrode wol en fijn getwijnd linnen. Degenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest moeten deze deur van de Tabernakel openen en het Heiligdom binnengaan. Onder de pilaren van de deur van de Tabernakel, waren bronzen voetstukken geplaatst. Deze bronzen voetstukken laten ons erkennen dat het evangelie van het water en de Geest de waarheid van de zaligheid is. 
Ze leren ons dat alhoewel we gaan andere keuze hadden dan door God veroordeeld te worden, en te sterven voor de zonden, zijn we God’s eigen volk geworden door de zegen van de wedergeboorte uit het water te ontvangen door het evangelie van het water en de Geest. We kunnen de Tabernakel slechts binnengaan als we het verkeerde idee verwerpen dat we gered kunnen worden door slechts in de dienst van Jezus te geloven die getoond wordt in de scharlakenrode wol alleen uit de vier kleuren wol die gebruikt worden voor de deur van de Tabernakel.
Tenzij we onze egocentrische gedachten en geloof verwerpen, kunnen we nooit geloven in de zaligheid die getoond wordt in de blauwe, de purpuren en de scharlakenrode wol.We moeten erkennen dat de waarheid die getoond wordt in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en het fijn getwijnde linnen, het evangelie van het water en de Geest is en we moeten de fout van ons egocentrische denken erkennen als we eerst alleen in het bloed aan het Kruis geloofden. 
Als God bereid is, dan zal Hij u naar de waarheid van het evangelie van het water en de Geest leiden. Slechts degenen die in deze waarheid van het evangelie van het water en de Geest geloven, kunnen van al hun zonden verlost worden en het eeuwige leven ontvangen. Slechts dan kunnen we de deur van de zaligheid openen door vanuit de grond van ons hart in deze waarheid te geloven en het Heiligdom binnen te gaan.
Als u de denkfout van uw oude geloof niet verwerpt, wat u eerst geloofde voordat u het evangelie van het water en de Geest leerde kennen, dan zult u de straf van de zonden lijden, want u zult niet in staat zijn gered te worden. Als dit gebeurt, kunt u zelfs niet het Heiligdom binnen en het levensbrood eten. Alleen als u het Heiligdom binnengaat door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, kunt u het stomende brood des levens hebben. 
U moet zich realiseren dat de Heer u God’s kinderen heeft gemaakt door uw zonden weg te wassen met Zijn doopsel, de blauwe wol, en dat Hij daarmee de veroordeling van uw zonden heeft gedragen met het bloedvergieten aan het Kruis, de scharlakenrode wol. En u moet zich duidelijk realiseren en geloven dat het evangelie van het water en de Geest de waarheid is die absoluut nodig is voor u. Je kunt slechts in God’s Kerk komen en het levensbrood delen met de rechtvaardigen als u weet dat God de Ene is die u het evangelie van het water en de Geest heeft gegeven en slechts wanneer u in dit evangelie gelooft. 
 
 

Het lichaam van de Heer is het brood van het leven en van de verlossing van de zonden

 
Laat ons naar Johannes 6:49-53 kijken: “Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven. Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvanete, en niet sterve. Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, datIk geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven derwereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende: Hoe kan ons deze Zijnvlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebtgij geen leven in uzelven.” Jezus zei dat degenen die Zijn lichaam eten en Zijn bloed drinken, het eeuwige leven. Dit gedeelte betekent dat we allen het lichaam van Jezus moeten eten en Zijn bloed moeten drinken.
Hoe kunnen we dan het lichaam van Jezus nuttigen en Zijn bloed drinken? Door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, kunnen we het lichaam van Jezus nuttigen en Zijn bloed drinken. We kunnen Zijn lichaam nuttigen door te geloven dat Jezus al onze zonden door Zijn doopsel op Zich nam, en we kunnen Zijn bloed drinken door te geloven dat Jezus onze zonden droeg en ervoor veroordeeld werd aan het Kruis. 
We moeten ook geloven dat Jezus onze zonden heeft uitgewist en ons God’s eigen kinderen heeft gemaakt door de werken van de zaligheid die getoond worden in de blauwe, purpuren en scharlakenrode wol en het fijn getwijnde linnen. Het doet er niet toe hoe u heeft geloofd voordat u in het evangelie van het water en de Geest ging geloven, u moet erkennen dat dit oude geloof van u verkeerd was en u moet nu het kader van geloof door het lichaam en het bloed van Jezus en we moeten het brood van het Woord eten.
Johannes 6:53 zegt: “Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Tenzij dat gij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelven.” Zelfs nu gebruiken sommige mensen deze passage om te pleiten voor de doctrine van de wezensverandering. Deze doctrine beweert dat het brood en de wijn die tijdens de Heilige Communie gebruikt worden, in het werkelijke lichaam en bloed van Jezus keren als zij het ritueel volgens geloof uitvoeren. Maar we moeten ons realiseren en geloven dat deze passage van Johannes 6:53 in feite spreekt over het evangelie van het water en de Geest en bij lange na niet over de wezensverandering. 
Tijdens de Heilige Communie stopt de priester terwijl u in de rij wacht, een stukje brood in uw mond. Zal dit brood zich dan in het lichaam van Jezus veranderen? Nee! We kunnen het lichaam van Jezus eten en Zijn bloed drinken door te geloven dat Jezus naar deze aarde kwam, de zonden van de wereld op Zich nam door gedoopt te worden, deze zonden aan het Kruis droeg en eraan stierf en Hij heeft ons daarmee gered van de dood. 
Degenen die het lichaam van Jezus eten en Zijn bloed drinken door geloof, zijn degenen die geloven in de waarheid dat Jezus, met de blauwe en de scharlakenrode wol, ons van de zonden heeft gered door onze zonden op Zich te nemen en door de veroordeling van de zonden op Zijn eigen lichaam te dragen. We moeten het lichaam van Jezus eten en Zijn bloed drinken met ons geloof in het doopsel en het bloed van Jezus Christus.
Jezus werd gedoopt van Johannes de Doper in de Jordaan om onze zonden op Zich te accepteren. Laten we Mattheus 3:15-17 eens bekijken: “Maar Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af. En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!”
Omdat Jezus alle zonden op Zich nam toen Hij gedoopt werd door Johannes en aan het Kruis stierf, dat Hij alle gerechtigheid van God heeft vervuld. Ons geloof in de waarheid van het evangelie, dat alle zonden van de wereld aan Jezus Christus waren doorgegeven toen Hij gedoopt werd door Johannes, is het ware geloof waarmee we het lichaam van Jezus kunnen eten en Zijn bloed kunnen drinken.
Als u deze waarheid erkent, dan heeft u reeds het lichaam van Jezus gegeten volgens geloof. Dat uw zonden van de wereld aan Jezus Christus zijn doorgegeven voor eens en voor altijd, is de waarheid en daarom is het van uiterst belang voor u dat u in de grond van uw hart erin gelooft. Dit geloof is het geloof dat u in staat stelt het lichaam van Jezus te eten. Zijn uw zonden aan Jezus doorgegeven door Zijn doopsel? Slechts wanneer u hierin gelooft, kunt u het lichaam van Jezus eten. Na Jezus gedoopt te hebben, riep Johannes uit, “Ziet! Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt!” (Johannes 1:29) 
En omdat Jezus de zonden van de wereld door Zijn doopsel geaccepteerd had, droeg Hij ze allen op Zijn eigen lichaam, werd gekruisigd en vergoot Zijn bloed en stierf. Door aldus gekruisigd te zijn, Zijn voeten en handen vastgenageld, en door Zijn bloed te vergieten, riep Jezus uit toen Hij stierf “Het is volbracht!” Hij stond op van de dood na drie dagen, droeg getuigenis voor 40 dage, steeg op naar de Hemel precies zoals Hij eruit zag en Hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader. En Hij beloofde ook dat Hij zou terugkeren net zoals Hij naar de Hemel opsteeg. Gelooft u hier met de kern van uw hart in? Door in deze waarheid te geloven, kunt u het lichaam van Jezus eten en Zijn bloed drinken. Als we werkelijk met de grond van ons hart geloven, kunnen we het lichaam van Jezus eten en Zijn bloed drinken. Met dit geloof kunnen we het brood van het Heiligdom eten.
Onze Heer gebood ons Zijn lichaam en bloed altijd te herinneren als we bijeenkomen (1 Korinthiërs 11:26). Als dusdanig moeten we het lichaam en bloed van Jezus iedere keer als we bijeenkomen herinneren. Als het door het geloof is dat we het lichaam van Jezus zouden eten en Zijn bloed zouden drinken als we bijeenkomen, hoe zouden we dan de Heilige Communie slechts als een formeel ritueel kunnen houden? 
Omdat we in het doopsel geloven waarmee Jezus onze zonden op Zijn eigen lichaam nam en in Zijn opofferingsbloed van het Kruis, kunnen we Zijn vlees en bloed iedere dag herinneren door geloof. Omdat we geloven in de waarheid van het water en de Geest, eten we het lichaam van Jezus en drinken Zijn bloed. Zoals Jezus zei: “Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage” (Johannes 6:54).
We moeten toegeven dat als ons geloof ons niet in staat stelt het lichaam van Jezus te eten en Zijn bloed te drinken, dan is het een gebrekkig geloof. Onze Heer zei: “Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drank. Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem” (Johannes 6:54-57). 
Degenen die het lichaam van de Heer eten en Zijn bloed drinken door geloof, zullen leven vanwege Hem. Degenen die daarentegen niet het lichaam van de Heer eten en Zijn bloed drinken, zullen sterven omdat zij niet geloofden. Maar het is niet moeilijk voor ons om het lichaam van Jezus te eten en Zijn bloed te drinken door geloof.
Laat ons voor een moment aannemen dat er een examen van de zaligheid is dat we moeten afleggen om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Een vraag is: “welk geloof stelt ons in staat het lichaam van Jezus te eten en Zijn bloed te drinken? Hoe zouden we deze vraag moeten beantwoorden? Als zowel het lichaam en bloed van Jezus de waarheid vormen, kunnen we dan zeggen dat we Zijn vlees aten als we in feite slechts Zijn bloed dronken? We moeten zowel het doopsel en het Kruis van Jezus als ons antwoord neerschrijven. We kunnen het Koninkrijk van de Hemel slechts binnengaan als we het lichaam van Jezus eten en Zijn bloed drinken. Zelfs als we voorheen niet geloofden en het verkeerd begrepen, dan kunnen we deze test halen als we ons hart omdraaien en het lichaam van Jezus eten en Zijn bloed drinken. Als we nu in het lichaam en bloed van Jezus geloven, dan kunnen we nu het examen halen.
Mensen kijken naar de uiterlijke verschijning, maar God kijkt naar de kern van ons hart en als we dus zowel in het doopsel van Jezus als in het bloed aan het Kruis geloven, dan eten we het lichaam van Jezus en drinken Zijn bloed. God kijkt naar de kern van ons hart om te zien of we werkelijk het geloof hebben in het lichaam en bloed van Jezus in ons hart. Als we daarom niet in het lichaam en bloed van Jezus geloven met de kern van ons hart, dan zijn we niet gered van de zonden. Het doet er niet toe hoe u voorheen geloofde, als u nu het geloof heeft in zowel het lichaam als het bloed van Jezus, dan kunt u het Koninkrijk van de Hemel binnengaan.
Veel religieuzen van deze wereld hebben eindeloos gediscussiëerd over de geloofwaardigheid van de doctrine van de wezensverandering. Wat we feitelijk nodig hebben is het geloof dat ons in staat stelt om het lichaam van Jezus te nuttigen en Zijn bloed te drinken. Maar het is slechts mogelijk als we in het evangelie van het water en de Geest geloven in ons hart. Als we in de grond van ons hart in Jezus geloven door het evangelie van het water en de Geest, dan eten we het ware brood en drinken we het ware drankje.
 
 
We moeten geloven in het Doopsel en Bloed van Jezus als onze verlossing van de zonden
 
Onze Heer zei, “Mijn bloed is waarlijk Drank” (Johannes 6:55). Onze Heer droeg de veroordeling van de zonden aan het Kruis. Het geloof dat gelooft dat Jezus onze zonden wegnam door gedoopt te worden en Zijn bloed aan het Kruis te vergieten, is het geloof dat ons het bloed van Jezus laat drinken. Door het doopsel dat Hij ontving van Johannes, nam Jezus al onze zonden, inclusief die van uw kinderen, uw ouders en iedereen van ons en door Zijn bloed aan het Kruis te vergieten, droeg Hij de veroordeling van al deze zonden. Met Zijn doopsel en bloed, heeft Jezus al onze problemen van de zonden absoluut voor iedereen in deze hele wereld opgelost. Het geloof dat Jezus dus onze zonden met Zijn doopsel op Zich nam en dat Hij veroordeeld werd voor onze zonden met Zijn bloed aan het Kruis, is het drinken van Jezus’ bloed door geloof.
In de huidige wereld zijn er velen die zeggen dat zij in het evangelie van het water en de Geest geloven, maar ze zeggen het alleen maar. Ze geloven niet volledig in het lichaam en bloed van Jezus. Iedereen die niet het hele geloof heeft dat gelooft in het lichaam en bloed van Jezus kan niet verlost zijn van de zonden. U heeft misschien voorheen geloofd dat het bloed aan het Kruis de enige waarheid was, maar nu dat u de echte waarheid heeft gevonden, moet u het geloof hebben dat duidelijk gelooft in het lichaam en bloed van Jezus. Slechts dan zal God u erkennen als verlost. Maar als u daarentegen niet de duidelijke lijn trekt van de zaligheid over dit thema, d.w.z. over de verlossing van de zonden die ontvangen werd door het geloof in de grond van uw hart in het lichaam en het bloed van Jezus, dan kunt u niet het geloof hebben dat door God goedgekeurd wordt.
Onze Heer zei, “Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik inhem” (Johannes 6:56). Maar tenzij we het lichaam van Jezus eten en Zijn bloed door geloof drinken, kunnen we niet de aanwezigheid van God binnengaan. En iedereen die niet het geloof heeft dat gelooft in het lichaam en bloed van Jezus kan de Heer niet gehoorzamen. Het is mijn oprechte hoop dat niemand onder de heiligen, de werkers en dienaren van God in onze Kerk tragisch weg zal vallen van dit geloof in het lichaam en bloed van Jezus.
Toen Sodom en Gomorrah vernietigd werden door het vuur, beschouwden Lot’s schoonzonen God’s Woord van leven dat Lot hen slechts bij wijze van grap verteld had. Degenen die het Woord van God neit serieus nemen, zullen het oordeel van God ontvangen zoals het geschreven staat. Ongelovigen zullen voor hun zonde van ongeloof veroordeeld worden. Zij zullen voor hun zonden vernietigd worden. Dit is niet iets grappigs waarmee men wat gegniffel kan veroorzaken. 
Het evangelie van het water en de Geest verwijst naar het geloof in het lichaam en bloed van Jezus. Door in deze waarheid te geloven, zijn we verlost van onze zonden en hebben we het eeuwige leven ontvangen. Omdat het geloof van het lichaam en bloed van Jezus waarin we geloven, het ware evangelie en de enige waarheid is, moeten we dit geloof in ons hart houden. Door eerst het kader van geloof hoog in ons hart te verheffen, moeten we allen stevig het Woord van God vasthouden en nooit toestaan het van ons weg te laten glijden. Door met ons hart te geloven, moeten we de waarheid dat God alle ongerechtigheden van de zondaars heeft uitgewist met het lichaam en het bloed van Jezus, accepteren. 
Ik hoop en bid dat u allen in het evangelie van het water en de Geest geloofd dat vervuld werd door de Heer, het brood van de zaligheid zult eten dat u van uw zonden heeft gered en daarbij het eeuwige leven ontvangt.