Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Duch Święty

Duch Święty, który Mieszka we Mnie - Niezawodny Sposób na Otrzymanie Ducha Świętego
  • ISBN8983140674
  • Strony377

Polski 3

Duch Święty, który Mieszka we Mnie - Niezawodny Sposób na Otrzymanie Ducha Świętego

Rev. Paul C. Jong

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Część Pierwsza ─ Kazania
1. Duch Święty Działa w Ramach Bożego Słowa Obietnicy (Dzieje Apostolskie 1:4-8) 
2. Czy Ktokolwiek Naprawdę Może Nabyć Ducha Świętego Własnymi Wysiłkami? (Dzieje Apostolskie 8:14-24) 
3. Czy Otrzymaliście Ducha Świętego po Uwierzeniu w Jezusa? (Dzieje Apostolskie 19:1-3) 
4. Ci, Którzy Mają Taką Samą Wiarę Jak Uczniowie Jezusa (Dzieje Apostolskie 3:19) 
5. Czy Chcecie Mieć Wspólnotę z Duchem Świętym? (I List Jana 1:1-10) 
6. Uwierz, że Duch Święty Mieszka w Tobie (Ewangelia Mateusza 25:1-12) 
7. Piękna Ewangelia, Która Pozwala, Aby Duch Święty Mieszkał w Waszym Sercu (Księga Izajasza 9:6-7) 
8. Z Kogo Popłynie Żywa Woda Ducha Świętego? (Ewangelia Jana 7:37-38) 
9. Ewangelia Chrztu Jezusa, Która Nas Oczyściła (List do Efezjan 2:14-22) 
10. Postępujcie w Duchu! (List do Galicjan 5:16-26, 6:6-18) 
11. Aby Utrzymać Życie Pełne Ducha Świętego (List do Efezjan 5:6-18) 
12. Aby Prowadzić Życie Pełne Ducha Świętego (List do Tytusa 3:1-8) 
13. Dzieła i Dary Ducha Świętego (Ewangelia Jana 16:5-11) 
14. Jaka Jest Prawdziwa Pokuta, Która Prowadzi Nas do Otrzymania Ducha Świętego? (Dzieje Apostolskie 2:38) 
15. Możecie Otrzymać Ducha Świętego i Jego Zamieszkiwanie Tylko Kiedy Poznacie Prawdę (Ewangelia Jana 8:31-36) 
16. Misja Wszystkich Tych, Którzy Otrzymali Ducha Świętego (Księga Izajasza 61:1-11) 
17. Musimy Mieć Wiarę i Nadzieję w Duchu Świętym (List do Rzymian 8:16-25) 
18. Prawda, Która Prowadzi Was do Otrzymania Ducha Świętego (Księga Jozuego 4:23) 
19. Piękna Ewangelia, Która Rozerwała Zasłonę Świątyni (Ewangelia Mateusza 27:45-54) 
20. Ci, Którzy Doświadczyli Zamieszkiwanie Ducha Świętego, Prowadzą Innych, Aby Również Otrzymali Ducha Świętego (Ewangelia Jana 20:21-23) 

Część Druga ─ Aneks
1. Świadectwa zbawienia 
2. Pytania i Odpowiedzi 
 
W dzisiejszym chrześcijaństwie najczęściej poruszane kwestie to „zbawienie od grzechu” i „dar zamieszkiwania Ducha Świętego”. Jednakże niewiele osób ma dokładną wiedzę na temat tych dwóch kwestii, mimo że są to dwie najważniejsze koncepcje w chrześcijaństwie. Co gorsza, nie możemy znaleźć żadnego biblijnego tekstu, który jasno by nas pouczył o powyższych zagadnieniach. Jest wielu autorów chrześcijańskich gloryfikujących dary Ducha Świętego lub opisujących życie pełne Ducha. Ale żaden z nich nie odważył się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: „Jak może wierzący z pewnością otrzymać Ducha Świętego?” Czemu? Zaskakującą prawdą jest to, że nie mogli o tym pisać na pełną skalę, ponieważ nie mieli dokładnej wiedzy na ten temat. Jak powiedział Prorok Ozeasz: „Mój lud ginie z braku poznania”, w dzisiejszych czasach wielu chrześcijan jest wciągniętych w religijny fanatyzm w nadziei na otrzymanie Ducha Świętego. Wierzą, że otrzymają Ducha Świętego, osiągając stan ekstazy i histerii. Ale nie jest przesadą stwierdzenie, że ich tak zwana wiara redukuje chrześcijaństwo do zwykłego płytkiego szamanizmu i że taki fanatyzm wywodzi się od Szatana. Autor, pastor Paul C. Jong, ośmiela się głosić prawdę. Zajmuje się podstawowymi tematami na pełną skalę, od których większość pisarzy duchowych uchylało się przez długi czas. Najpierw definiuje znaczenie „narodzenia się na nowo” i „daru zamieszkiwania Ducha Świętego” i wyjaśnia nieunikniony związek między tymi dwoma kluczowymi koncepcjami. Następnie przechodzi przez całą gamę opisów dotyczących Ducha Świętego, począwszy od „jak rozpoznać duchy” kończąc na „drodze do życia pełnego Ducha”. Aby uzyskać więcej informacji, autor radzi zapoznać się z treścią tej książki zamieszczonej na tej stronie internetowej.
Pobierz eBook
PDF EPUB
Bezpłatna Książka Drukowana
Dodaj tą książkę do Koszyka
AudioBook
AudioBook

Książki związane z tym tematem