Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

List Apostoła Pawła do Galacjan

Kazania o Liście do Galacjan  - Od Cielesnego Obrzezania Do Doktryny Pokutnej (I)
  • ISBN898314646X
  • Strony408

Polski 16

Kazania o Liście do Galacjan - Od Cielesnego Obrzezania Do Doktryny Pokutnej (I)

Rev. Paul C. Jong

Spis Treści

Przedmowa 
 
ROZDZIAŁ 1
1. Pan Wyrwał Nas z Tego Złego Świata (List do Galacjan 1:1-5)
2. Czy Wasza Wiara Nie Jest Podobna do Wiary Obrzezańców? (List do Galacjan 1:1-5)
3. Pan Wyrwał Nas Doskonale i Raz na Zawsze (List do Galacjan 1:3-5)
4. Nie Może Być Innej Ewangelii Poza Ewangelią Wody i Ducha (List do Galacjan 1:6-10)
5. Ci, Którzy Nastawili Swoje Serca Jako Słudzy Boży (List do Galacjan 1:10-12)
6. Wiara Apostoła Pawła i Jego Napomnienie Dla Obrzezańców (List do Galacjan 1:1-17)
7. Legalistyczne Życie Wiary Sprowadza Jedynie Przekleństwa (List do Galacjan 1:1-24)
 
ROZDZIAŁ 2
1. Dlaczego Apostoł Paweł Lekceważył Legalistów? (List do Galacjan 2:1-10)
2. Istota Wiary Pawła (List do Galacjan 2:20)
3. Czy Poprzez Wiarę w Syna Bożego Umarliśmy i Razem z Nim Zmartwychwstaliśmy? (List do Galacjan 2:20)
4. Człowiek Nie Jest Usprawiedliwiony Poprzez Uczynki Prawa, Ale Poprzez Wiarę w Ewangelię Wody i Ducha (List do Galacjan 2:11-21)
5. Jesteśmy Usprawiedliwieni Wyłącznie Poprzez Czystą Wiarę (List do Galacjan 2:11-21)

ROZDZIAŁ 3
1. Zawsze Żyjcie Swoim Życiem Poprzez Wiarę w Ewangelię Wody i Ducha (List do Galacjan 3:1-11)
2. Kiedy Znika Pustka Naszych Serc? (List do Galacjan 3:23-29)
3. Teraz Nie Musimy Już Dłużej Być Pod Przekleństwami Prawa (List do Galacjan 3:1-29)
 
Ludzie na całym świecie boją się wirusów, takich jak SARS, ponieważ prawdopodobnie umarliby w wyniku kontaktu z takimi niewidzialnymi wirusami. W podobny sposób, chrześcijanie w dzisiejszych czasach na całym świecie, umierają w swoich ciałach i duchach, ponieważ zarazili się doktryną pokuty. Kto by wiedział, że nauka o pokucie jest aż tak błędna? Czy wiesz, kto sprawił, że chrześcijanie wpadli w otchłań duchowego zamętu? To chrześcijańscy grzesznicy, którzy codziennie ofiarowują modlitwy pokuty, aby oczyścić się z osobistych grzechów, jednocześnie twierdząc, że wierzą w Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Dlatego musicie otrzymać przebaczenie grzechów, wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha, które Bóg dał nam pierwotnie. Nie możecie stracić błogosławionej szansy na ponowne narodziny. Wszyscy musimy uciec z ciemnego tunelu duchowego zamętu, wierząc w Prawdę ewangelii wody i Ducha. Następnie możemy spojrzeć na jasne światło Prawdy, które przyszło przez ewangelię wody i Ducha.
Pobierz eBook
PDF EPUB

Książki związane z tym tematem