Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 2-3] List do Kościoła w Smyrnie (Księga Objawienia 2:8-11)

List do Kościoła w Smyrnie

(Księga Objawienia 2:8-11)
„A do anioła kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był umarły, a ożył: Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo – lecz jesteś bogaty – i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą Szatana. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci”.
 


Wyjaśnienie


Werset 8: „A do anioła kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był umarły, a ożył:”
Kościół w Smyrnie został założony, gdy Paweł służył Kościołowi w Efezie. Według powyższego fragmentu, członkowie tego kościoła byli raczej biednymi, którzy z powodu swojej wiary byli antagonizowani przez Żydów w swojej społeczności. Jak prześladowany był ten kościół przez Żydów, można zobaczyć po męczeństwie Polikarpa, nadzorcy w czasach Ojców Kościoła. Święci wczesnego Kościoła byli nieustannie prześladowani przez wierzących Żydów, którzy odrzucali Chrystusa jako ich Mesjasza.
Kościół w Smyrnie został założony przez apostoła Pawła. „Pierwszy i Ostatni, który był umarły, a ożył”, przez to Jan odnosi się do Boga, który stworzył wszechświat. Nasz Pan, narodzony z Maryi Dziewicy, wziął na Siebie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana i został osądzony za te grzechy poprzez wykrwawienie na Krzyżu. Następnie zmartwychwstał w ciągu trzech dni i siedzi po prawicy Boga. Jezus przemawia do anioła kościoła Bożego nie tylko jako nasz Zbawiciel, ale także jako Bóg Wszechmogący.

Werset 9: „Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo – lecz jesteś bogaty – i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą Szatana”
Pan wiedział o wszystkich trudnościach i udrękach, przed którymi stanął Kościół w Smyrnie. Chociaż był to kościół ubogi pod względem materialnym, kościół w Smyrnie był bogaty duchowo. W Smyrnie mieszkało wielu Żydów, których Bóg opisał jako „tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą Szatana”. Ci Żydzi oddali siebie jako narzędzia Szatana, których miał użyć do realizacji swych celów, i w ten sposób stali się przeszkodami w głoszeniu ewangelii wody i Ducha, prześladując kościół Boży. Wierzyli, że jedynie oni są ortodoksyjnymi Żydami i jedynie oni są dziećmi Abrahama. Ale w rzeczywistości nie tylko nie postępowali zgodnie z wiarą Abrahama, ale co gorsza, w końcu odrzucili samego Boga swoich przodków. Ciężko prześladowany przez tych Żydów, kościół w Smyrnie był biedny, lecz nadal był to kościół bogaty w swojej duchowości.

Werset 10: „Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia”.
Bóg powiedział Kościołowi w Smyrnie: „Nic się nie bój tego, co masz cierpieć”. Powiedział mu także, aby był „wierny aż do śmierci” i obiecał, że da im „koronę życia”. Pan wiedział z góry, że Szatan zagrozi niektórym świętym Kościoła Smyrny i spróbuje złamać ich wiarę. Dlatego obiecał, że jeśli pozostaną Mu wierni aż do śmierci, da im koronę życia.
W tym fragmencie Pan mówi nam, że słudzy Boga i Jego święci, którzy żyją w czasach ostatecznych, również będą prześladowani przez Szatana i jego naśladowców. Ale będziemy mieli siłę, aby pozostać wiernymi Bogu aż do śmierci, ponieważ ta siła przychodzi do nas obficie z naszej wiary w ewangelię wody i Ducha oraz z naszej nadziei na Nowe Niebo i Ziemię, którą Bóg nam obiecał.

Werset 11: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów: Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci”.
Wierzący w czasach ostatecznych będą walczyć z Antychrystem i z tymi którzy są przeciwko Bogu. Bóg mówi nam, że ci, którzy mają nadzieję na prawdziwą ewangelię i Niebo, odniosą triumf dzięki swojej wierze. Dając nam Swoje Słowo prawdy i wiarę, Bóg umożliwił każdemu wierzącemu pokonanie swoich wrogów. Pozostaje tylko pytanie, czy staniemy po stronie Boga i Jego sług czy też nie?
List do Rzymian 8:18 mówi nam, „cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić”. Nasze prześladowania ze strony Antychrysta i jego wyznawców będą trwały przez krótki czas, być może nawet tylko 10 dni. Ufając Bogu, możesz wytrzymać ten krótki okres cierpienia, pokonać Antychrysta, uwielbić Boga i otrzymać Jego Wieczne Królestwo jako swoją nagrodę. Bóg dał świętym siłę do zwycięstwa w walce z Antychrystem.
Zwyciężmy wszyscy nad Antychrystem z naszą wiarą w ewangelię wody i Ducha i spotkajmy się wszyscy ponownie w Tysiącletnim Królestwie oraz w Nowym Niebie i Ziemi, aby żyć razem na zawsze. Pierwsza śmierć odnosi się tutaj do naszej śmierci fizycznej, podczas gdy druga śmierć odnosi się do śmierci duchowej poprzez wieczną karę piekielną. Dla świętych istnieje męczeństwo, śmierć fizyczna, ale nie ma śmierci duchowej.
Dziękuję Bogu za to, że dał nam, wierzącym w tych ostatnich czasach, chwałę i cześć męczeństwa, jaką dał męczennikom wczesnego Kościoła.