Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 3-3] List do Kościoła w Filadelfii (Księga Objawienia 3:7-13)

List do Kościoła w Filadelfii

(Księga Objawienia 3:7-13)
„A do anioła kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy. Znam twoje uczynki. Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś Moje słowo i nie wyparłeś się Mego imienia. Oto dam ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed twoimi nogami, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś słowo Mojej cierpliwości, Ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Oto przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony. Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni Mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię Mego Boga i nazwę miasta Mego Boga, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Mego Boga, i Moje nowe imię. Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”.
 


Wyjaśnienie


Werset 7: „A do anioła kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera i nikt nie zamknie, zamyka i nikt nie otworzy”
Pan panuje nad Królestwem Niebieskim jako Król wszystkich. Jest Bogiem z absolutnym autorytetem i mocą—tego, co On otwiera, nikt nie może zamknąć, a tego co zamyka, nikt nie może otworzyć. Pan jest doskonałym Bogiem, który przyszedł na tę ziemię i uwolnił grzeszników od wszystkich ich grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha. Bramę Nieba można otworzyć tylko za pomocą klucza ewangelii wody i Ducha, danej przez Pana. Nic innego nie może jej otworzyć, bo wszystko, co należy do tego Królestwa, zależy od naszego Pana Boga.

Werset 8: „Znam twoje uczynki. Oto postawiłem przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć masz niewielką moc, jednak zachowałeś Moje słowo i nie wyparłeś się Mego imienia”.
Pan otworzył drzwi ewangelizacji przez Kościół Boży. W związku z tym nikt nie może zamknąć drzwi bez pozwolenia Pana. Dlatego święci muszą mocno trzymać się swojej pierwszej wiary aż do samego końca, kiedy Pan powróci. Taka jest wiara, jaką muszą mieć słudzy Boży i Jego święci. Ich wiara nie może być taką, której początek jest wielki, ale ostateczny koniec jest martwy. Muszą trzymać się swojej pierwszej, niezmiennej wiary, którą dał im Pan.
Wiara świętych jest wiarą w ewangelię wody i Ducha, wiarą, która wierzy w to, że Królestwo naszego Pana przyjdzie zarówno na tę ziemię, jak i na Nowe Niebo i Ziemię, i że wszyscy będziemy żyć w tym Królestwie na zawsze. Święci muszą mocno trzymać się tej wiary aż do dnia, w którym spotkają nadchodzącego Pana.
Słudzy i święci kościoła w Filadelfii mieli niewielką moc. Mieli też wiele słabości. Jednak co najważniejsze, zachowali Słowo Boga i nie wyparli się imienia Pana.

Werset 9: „Oto dam ci ludzi z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i pokłonią się przed twoimi nogami, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem”.
Bóg powiedział, że powali na kolana niektórych fałszywych wierzących, aby wiedzieli, jak bardzo Bóg naprawdę kochał Kościół w Filadelfii, Jego Kościół.
Ludzie „z synagogi szatana, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są” tu oznaczają Żydów, którzy swoją wiarą uważali się za wysławiających Boga. Ale w rzeczywistości wielu z nich takich nie było. Wręcz przeciwnie, stali się sługami Szatana i przeszkadzali Kościołowi Boga i Jego świętym.
Musimy zdać sobie sprawę, że dzisiaj, tak jak poprzednio, wielu z tych, którzy wzywają imienia Jezusa i oddają Mu cześć, również zamieniło się w sługi Szatana, których używa diabeł jako swego narzędzia. Bóg okazał szczególną miłość słudze kościoła w Filadelfii, którego kochał i którym posługiwał się jako Swoim zaszczytnym naczyniem.

Werset 10: „Ponieważ zachowałeś słowo Mojej cierpliwości, Ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi”.
Pan w szczególności pochwalił sługę kościoła w Filadelfii za zachowanie słowa Jego cierpliwości. W rzeczywistości bez tego rodzaju szczególnej cierpliwości nie możemy czekać na wypełnienie się wszystkich obietnic Słowa Bożego. Aby zachować słowa Jego cierpliwości, musimy mieć absolutną wiarę w Słowo Boże. Za jego cierpliwość, Pan dał Kościołowi w Filadelfii specjalną nagrodę. Ta specjalna nagroda przyszła w postaci zachowania kościoła w Filadelfii od godziny próby. Godzina próby odnosi się tutaj do przeszkód Antychrysta.

Werset 11: „Oto przyjdę wkrótce, trzymaj to, co masz, aby nikt nie wziął twojej korony”.
Ponieważ powrót Pana jest bliski, święci muszą zachować i bronić swojej wiary w ewangelię wody i Ducha. Muszą także wierzyć i czekać w nadziei na obiecane przez Pana Nowe Niebo i Ziemię. Słudzy Boży muszą być ze świętymi i powstrzymać ich od utraty wiary, aby ich nagroda od Boga nie została skradziona.

Werset 12: „Tego, kto zwycięży, uczynię filarem w świątyni Mojego Boga i już nie wyjdzie na zewnątrz. Napiszę też na nim imię Mego Boga i nazwę miasta Mego Boga, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Mego Boga, i Moje nowe imię”.
Ci, którzy pokonają Szatana, dołączą do kolumny męczenników. Ich imiona zostaną również zapisane w Świętej Świątyni Królestwa Bożego. Nawet teraz są oni wykorzystywani jako wspaniali pracownicy kościoła Bożego i nadal będą używani jako takie narzędzia przez Pana.

Werset 13: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”
Ci, którzy mają uszy do słuchania Słowa Bożego, są sługami Boga i Jego świętymi. Słyszą, co mówi do nich Duch poprzez kościół Boży. W związku z tym, słudzy Boży i Jego święci muszą pozostać w kościele, na który Bóg im pozwolił, i muszą chronić i bronić tego kościoła.