Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 9-2] Miejcie Odważną Wiarę w Dniach Ostatecznych (Księga Objawienia 9:1-21)

Miejcie Odważną Wiarę w Dniach Ostatecznych

(Księga Objawienia 9:1-21)

Spośród plag siedmiu trąb omówiliśmy właśnie plagi piątej i szóstej trąby w powyższym fragmencie. Piąta trąba zatrąbi plagę szarańczy, a szósta trąba zapowiada plagę wojny nad rzeką Eufrat.
Pierwszą rzeczą, jaką musimy się dowiedzieć, jest to, czy święci przejdą przez plagi siedmiu trąb. To jest pierwsza rzecz, którą musimy usłyszeć, poznać i w którą musimy wierzyć.
Czy święci znajdą się pośrodku plag siedmiu trąb? Święci również z całą pewnością znajdą się pośrodku tych plag. Jedna trzecia lasów świata zostanie wypalona, trzecia część morza i rzek zamieni się w krew, a słońce, księżyc i gwiazdy zostaną rażone, i stracą jedną trzecią swojego światła. Chociaż jedna trzecia natury całego świata albo zamieni się w krew, albo straci światło, oznacza to również, że pozostałe dwie trzecie części zachowają się. 
Słowo mówi nam, że my, święci, którzy zostaliśmy zbawieni, znajdziemy się pośród pierwszych sześciu plag, które zniszczą jedną trzecią świata. Jednak nie boimy się tych plag, ponieważ tak jak Bóg przykazał szarańczy, aby krzywdziła „tylko tych ludzi, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach” w swojej piątej pladze, On ochroni świętych zapieczętowanych przez Niego pośród tych plag siedmiu trąb. 
Ale to nadal oznacza, że święci będą przechodzić przez wszystkie te plagi. Ty i ja, jako ci, którzy zostali odkupieni przez wiarę w ewangelię wody i Ducha, znajdziemy się w środku pierwszej plagi, która spali trzecią część świata ogniem zrzuconym przez Boga , a także drugą plagę, zamieniającą trzecią część morza w krew wraz z upadkiem płonącej góry, a także trzecią, która zamieni trzecią część rzek i źródeł w piołun wraz z upadkiem wielkiej gwiazdy z nieba.
Przeżyjemy również czwartą plagę, sprowadzającą ciemność, spowodowaną rażeniem trzeciej części słońca, księżyca i gwiazd; przejdziemy również przez piątą plagę, kiedy szarańcza będzie szkodzić ludziom mocą podobną do skorpiona; a kiedy szósta plaga przyniesie wojnę światową nad Eufratem, nadal będziemy żyć podczas trwania tej plagi. Nikt nie może nic z tym zrobić, ponieważ jest to Boża opatrzność czekająca na urzeczywistnienie. To, że będziemy żyć przez te sześć przerażających plag, jest zapisanym faktem Słowa Bożego.
Nasz Pan odkupił was od wszystkich waszych grzechów. Zabrał On wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, krew na Krzyżu i zmartwychwstanie. Otrzymaliśmy odkupienie, wierząc w to, co zrobił dla nas Jezus Chrystus. Ci, którzy otrzymali przebaczenie wszystkich grzechów przez wiarę w ewangelię wody i Ducha, nawet gdy będą przechodzić przez sześć strasznych plag, będzie z nimi szczególna ochrona Boga. Inaczej mówiąc, Słowo mówi nam, że szczególna łaska Boża pozwoli nam żyć dalej. Musimy zdać sobie sprawę, że nasz Bóg jest godzien, aby przyjąć wszystkie nasze podziękowania za udzielenie tych specjalnych przywilejów i ochrony pośród plag tym z nas, którzy są zbawieni.
Kiedy piąty anioł zadął w swoją trąbę, Jan ujrzał „gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię”, której „dano klucz do studni otchłani”. Gwiazda odnosi się tutaj do anioła; duchowe znaczenie gwiazd Boga jest takie, że wszystkie są Jego sługami i świętymi. Kiedy ten anioł, który upadł na ziemię, wziął klucz do studni otchłani i otworzył ją, wzbił się dym ze studni, jakby dym wielkiego pieca
 „Studnia otchłani” odnosi się do miejsca, które dosłownie nie ma dna ani końca. Znana również jako Czeluść, jest to przepaść o nieskończonej głębi. Kiedy piąty anioł zatrąbił w swoją trąbę, otrzymawszy klucz do tej studni otchłani, otworzył ją tym kluczem. Ze studni wydobył się wielki dym, jakby z wielkiego pieca. Ten dym z czeluści zakrył słońce i niebo, zaciemniając cały świat. 
Dym nie był jedyną rzeczą, która wydobyła się, gdy otwarto studnię otchłani; wraz z dymem wyszła stamtąd szarańcza. Te „szarańcze”, które weszły na ziemię, otrzymały moc podobną do ziemskich skorpionów, które kłują ludzi ogonami. Biblia opisuje je jako mające kształt jak konie przygotowane do boju, mające twarze, które wyglądały jak ludzkie, zęby jak zęby lwa, a włosy jak włosy kobiece. 
Używając słowa „szarańcza” określając liczbę mnogą zamiast liczby pojedynczej, Biblia mówi nam, że nie mówimy o jednej, a nawet kilku szarańczy, ale o ogromnej chmurze szarańczy, która od czasu do czasu nawiedza regiony tropikalne, pochłaniając wszystkie rośliny na swojej drodze zniszczenia i pozostawiając po sobie tylko korzenie. Taka szarańcza wyjdzie ze studni otchłani i będzie dręczyć ludzi przez pięć miesięcy. 
Ci, którzy zostaną dotknięci piątą plagą siedmiu trąb, to jedynie ci, którzy nie narodzili się ponownie. Ta plaga szarańczy pominie narodzonych ponownie. Nasz Pan nie sprowadzi na nas plagi szarańczy, ponieważ On wie, że narodzeni na nowo, gdyby zostali ukąszeni przez szarańczę, wypluliby ewangelię zbawienia, zastanawiając się, „dlaczego w ogóle zostałem zbawiony?” Możemy się o tym przekonać w wersecie 4: „I powiedziano jej, żeby nie wyrządzała szkody trawie na ziemi ani niczemu zielonemu, ani żadnemu drzewu, lecz tylko samym ludziom, którzy nie mają pieczęci Boga na czołach”.
Wiemy, że 144,000 ludzi z Izraela zostanie opieczętowanych pieczęcią Bożą, ale Biblia nie wspomina o poganach. Czy to oznacza, że będziemy dręczeni szarańczą, tak jak grzesznicy? Ani trochę! Tak jak 144,000 Izraelitów jest opieczętowanych, tak samo my—to znaczy serca tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, są opieczętowane przed Bogiem przez Ducha Świętego. Czy nie macie Ducha Świętego w swoim sercu? Ponieważ ci, których serca zamieszkuje Duch Święty, zostali opieczętowani jako dzieci Boże, my, wraz ze 144,000 Izraelitów, unikniemy plagi szarańczy jako Jego lud.
Ponieważ plaga szarańczy zaszkodzi tylko tym, którzy nie narodzili się na nowo, ludzie prawdopodobnie będą nas nienawidzić i prześladować jeszcze bardziej. Podczas pięciomiesięcznego okresu plagi tylko ci, którzy nie narodzą się na nowo, będą kąsani przez szarańczę, dręczeni w wielkim bólu, ale nie będą mogli umrzeć. Twarze tych szarańczy wyglądają jak twarze ludzkie, ich włosy są jak włosy kobiet, ich zęby są jak zęby lwów, a kształt szarańczy przypomina konie z ogonami skorpionów przygotowane do boju. Głowy szarańczy będą grozić każdemu na swojej drodze, gryźć wszędzie swoimi zębami i żądlić jadowitymi ogonami, przynosząc ofiarom nieopisany rozdzierający ból.
Jedno użądlenie wystarczy, by wywołać niesamowity ból, być może podobny do porażenia prądem elektrycznym o wysokim napięciu, który będzie trwał przez pięć miesięcy. I ludzie nie będą mogli umrzeć, bez względu na to, jak bardzo będą dręczeni przez szarańczę, i jak bardzo będą woleli umrzeć, niż żyć z takim cierpieniem. Ponieważ plaga nieumierania jest częścią tej plagi szarańczy, na ziemi nie będzie śmierci przez pięć miesięcy. Ta plaga będzie dręczyć świat przez pięć miesięcy.
Nie widzieliśmy na własne oczy takich plag, ale mimo to wszystkie zostały zaplanowane przez Boga. Bóg mówi nam, że przyniesie te plagi na tę ziemię, na ludzi tego świata—to znaczy na tych, którzy nie wierzą w Boga, ani w Jego miłość i zbawienie, ani w Jego ewangelię odkupienia. Wszystko to zostało zaplanowane przez Boga. Ponieważ Bóg zaplanował uczynienie wszystkich tych rzeczy, musimy wierzyć, że Bóg naprawdę sprawi, że wszystkie z nich się spełnią.
Jedyne, co możemy zrobić, to wierzyć w Boga, ponieważ żaden człowiek nie może nigdy dyskutować z tym, co Bóg planuje i co robi. Nawet w tej sytuacji, gdy ludzie cierpią z powodu szarańczy, Bóg nie pozwoli szarańczy gryźć nas lub żądlić i ochroni nas przed tą plagą, ponieważ powiedział im, aby nie krzywdzili tych, którzy mają pieczęć Boga na czołach.
 


Dlaczego Bóg Sprowadzi Plagi Siedmiu Trąb?


Celem Boga, który sprowadzi plagi siedmiu trąb, jest otrzymanie chwały od narodzonych na nowo, a celem dla tych, którzy mają się jeszcze narodzić na nowo jest to, aby dać im kolejną szansę na ponowne narodziny; z kolei cel dla każdego z osobna na tym świecie, który Bóg stworzył, jest pokazanie im, że Pan jest Bogiem, Stworzycielem tego świata, Zbawicielem i Sędzią wszystkiego.
Po pierwsze, przynosząc cierpienie grzesznikom poprzez plagi i pozwalając sprawiedliwym na uniknięcie ich, Bóg sprawia, że sprawiedliwi wychwalają wielkość Pana, Jego łaskę, błogosławieństwa i chwałę. 
Po drugie, Bóg dopuszcza plagi, aby zebrać ostatni plon. Przynosi plagi siedmiu trąb, aby po raz ostatni zbawić tych, którzy poznali ewangelię wody i Ducha, ale w nią nie uwierzyli. Zarówno poganom, jak i Izraelitom, Ucisk ma dać im wszystkim, których Bóg stworzył, ostatnią szansę powrotu do Pana i swojego zbawienia.
Po trzecie, tak jak nic na tym świecie nie powstało bez Pana, Jezus Chrystus, który przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął na Siebie grzechy świata Swoim chrztem i zmył wszystkie grzechy Swoją śmiercią na Krzyżu, poprzez te przerażające plagi ukaże Swoją majestatyczną moc tym, którzy nie przyjęli Jego miłości i miłości Jego Ojca, i nie uwierzyli w ewangelię zbawienia. Tym, którzy nie narodzili się na nowo, przyniesie zarówno cierpienie na tym świecie, jak i wieczne potępienie w piekle.
Bóg sprowadza plagi na ten świat z takich powodów i mając takie plany. Musimy wiedzieć i wierzyć, że te plagi rzeczywiście nadejdą. Choć będziemy szczególnie wolni od plagi szarańczy, musimy zdać sobie sprawę, że mimo wszystko będziemy żyć przez wszystkie te plagi. Plaga ognia, która spali jedną trzecią przyrody i lasów całego świata, plaga wody, która zamieni jedną trzecią morza w krew i jedną trzecią rzek i źródeł w piołun, plaga ciemności, która zaćmi słońce, księżyc i gwiazdy oraz plaga wojny, która zniszczy świat—my wszyscy będziemy w samym środku tych wszystkich plag. Ale musimy też zdać sobie sprawę, że nawet jak przechodzimy przez takie plagi, wciąż będziemy napełnieni coraz większą radością.
Wraz z plagami siedmiu trąb stracimy wszelkie zainteresowanie ziemskim życiem. Załóżmy na chwilę, że wulkany wybuchają wszędzie, trzęsienia ziemi wyrywają ziemię, góry płoną dymem, a jedna trzecia mórz, rzek i źródeł zamieniła się w krew i piołun. Kurz, dym i popiół pokrywają cały świat; słońce wschodzi około 10 rano i zachodzi około 4 po południu; a księżyc i gwiazdy straciły swoje światło, że nie możemy ich już nawet zobaczyć. Czy byłbyś podekscytowany swoim ziemskim życiem w takim świecie? Oczywiście, że nie!
Dlatego święci w tym czasie będą patrzeć tylko w stronę Boga i pokładać nadzieję tylko w Jego Królestwie. Cała nasza nadzieja, w 100 procentach, znajduje się tylko w Bogu. Ani też nie mielibyśmy już żadnego zainteresowania życiem na tej ziemi, ani nigdy nie moglibyśmy tego zrobić, nawet gdybyśmy otrzymali wszystkie bogactwa świata, aby żyć przez tysiąc lat. Ponieważ wszystkie te plagi zostały zaplanowane i dozwolone przez Boga, nikt nie może ich powstrzymać. Tak jak Bóg zaplanował te plagi, tak też na nie zezwoli.
Dlaczego w Biblii opisano plagi zaplanowane przez Boga? Dlaczego Bóg uniósł Jana do Nieba, pozwolił mu usłyszeć i zobaczyć wszystkie plagi, które mają się wydarzyć wraz z brzmieniem siedmiu trąb, i sprawił, że spisał to co widział i słyszał? Pokazując, co stanie się z tym światem, chodziło o to, aby święci pokładali nadzieję jedynie w Królestwie Bożym, aby głosili ewangelię na tej ziemi i aby wszyscy uwierzyli w Jezusa Chrystusa.
Bóg zaplanował i pozwolił na to wszystko, aby dzięki tym plagom ludzie pomyśleli dwa razy i nie cierpieli w jeziorze ognia i siarki płonącej w piekle. Innymi słowy, Bóg dał im schronienie, aby mogli uniknąć plag. Ponieważ Bóg nie chce, aby ktokolwiek z nas skończył w piekle, chce, aby serca grzeszników powróciły do Niego poprzez te plagi. Wierzę, że Słowo zostało napisane i pokazane nam, aby wszyscy zostali poprowadzeni do Nieba.
Innymi słowy, plagi, które Bóg na nas sprowadza, nie są jedynie po to, abyśmy cierpieli. Bóg sprowadza te plagi na świat i na nas, abyśmy pokładali nadzieję nie w tej ziemi, ale w Jego Królestwie. Musimy również zdać sobie sprawę, że On pozwala na wszystkie te rzeczy, abyśmy głosili Jego miłość zbawienia niezliczonym zagubionym duszom, które są skazane na wieczne płomienie piekła, aby one także uwierzyły w Słowo zbawienia, zostały zbawione, i uciekły od tego Ucisku. 
Niektóre rodzaje sumów są znane między innymi z powodu bólu, jaki mogą wywołać swoimi kolcami. Jeśli nie będziesz ostrożny w obchodzeniu się z tymi rybami, twoja ręka może zostać ukuta przez ich trujące płetwy, co wywoła potworny ból, jakbyś był porażony prądem. Ten ból jest niczym w porównaniu z bólem ukąszenia przez szarańczę.
Teraz wyobraź sobie taki ból przez pięć miesięcy. Będzie to najgorszy możliwy ból, bo nawet jeśli ludzie woleliby umrzeć, niż żyć w agonii, nie będą w stanie tego zrobić. Nie będą nawet mogli się zabić, jak mówi nam Słowo: „będą chcieli umrzeć, ale śmierć od nich ucieknie”. Ale ponieważ staliśmy się dziećmi Bożymi poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha i ponieważ w ten sposób mamy w sobie Ducha Świętego, Bóg ochroni nas przed tą plagą, abyśmy nie cierpieli bólu sprowadzanego przez szarańczę. Będziemy chronieni nawet pośród takiej plagi, ponieważ otrzymaliśmy przebaczenie grzechów przez wiarę w ewangelię wody i Ducha.
Nie powinniśmy traktować Księgi Apokalipsy jedynie z bojaźnią, ale poprzez jej Słowo musimy uświadomić sobie, jak Bóg da nam Swoją szczególną ochronę przed plagami, jak zostanie przez nas uwielbiony i jak my również będziemy odziani w chwałę przez Boga. Wiedząc o tych rzeczach, możemy być odważniejsi, szerzej głosić ewangelię i oddawać jeszcze więcej chwały Bogu, gdy nadejdzie czas Ucisku. W związku z tym musimy żyć w tej epoce bez strachu w naszych sercach ani chciwości dla naszego ziemskiego życia. Bóg uczy nas tego wszystkiego z góry, abyśmy mieli odwagę. Dlatego musimy mieć odważną wiarę.
Bóg klasyfikuje siedem plag na dwie kategorie, pierwsze cztery katastrofy i ostatnie trzy nieszczęścia, i wyjaśnia, że te ostatnie będą znacznie straszniejsze i przerażające pod względem skali i intensywności. Tak więc, Bóg w szczególności oznajmia, kiedy minie piąta plaga: „Jedno „biada” minęło, a oto jeszcze dwa „biada” potem nadchodzą”.
Drugie nieszczęście to plaga szóstej trąby: „Mówiący do szóstego anioła, który miał trąbę: Uwolnij czterech aniołów związanych nad wielką rzeką Eufrat. I zostali uwolnieni czterej aniołowie, przygotowani na godzinę, na dzień, na miesiąc i na rok, aby zabić trzecią część ludzi”. W wersecie 16 jest powiedziane, że „liczba wojsk konnych wynosiła dwieście milionów, bo usłyszałem ich liczbę”. Oznajmia to, że wybuchnie ogromna wojna, a jedna trzecia całej ludzkości zostanie zabita w tej wojnie. Innymi słowy, Bóg sprowadzi straszliwą plagę wojny na tę ziemię.
Wersety 17-18 mówią: „I tak zobaczyłem w widzeniu konie i tych, którzy na nich siedzieli, mających pancerze barwy ognia, hiacyntu i siarki. A głowy koni były jak głowy lwów, a z ich pysków wychodził ogień, dym i siarka. A od tych trzech plag została zabita trzecia część ludzi, od ognia, dymu i siarki, które wychodziły z ich pysków”. Bóg pozwoli, by ogromna armia jeźdźców rzeczywiście zabiła niezliczoną liczbę ludzi. To jest plaga, która nadejdzie wraz z dźwiękiem trąby szóstego anioła.
Co się stanie, gdy zatrąbi siódma trąba? Nadejdzie zmartwychwstanie i pochwycenie. Do szóstej trąby, wszystkie poprzednie plagi będą sprowadzone albo jako klęski żywiołowe, albo jako wojna, która bezpośrednio sprowadzi śmierć na ludzi. Ponieważ wszystko to jest zawarte w plagach siedmiu trąb i zapisane w Biblii, wierzę w to Słowo. Ale co z tobą? Czy też wierzysz w tę prawdę? 
Czy otrzymałeś przebaczenie grzechów przez wiarę w ewangelię wody i Ducha? Chociaż będziesz objęty tymi plagami, to abyś mógł uciec od cierpienia wiecznej plagi i nigdy nie wejść do piekła, musisz teraz uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, którą dał ci Bóg, aby zniknęły wszystkie twoje grzechy i abyś został uwolniony od Wielkiego Ucisku, i otrzymał Jego Królestwo, Nowe Niebo i Ziemię. Musisz mieć wiarę, która wierzy w tę ewangelię. Musisz znać tę ewangelię i wierzyć w nią. Nie ma innej drogi do Nieba, jak tylko przez wiarę w tę ewangelię wody i Ducha.
Jezus powiedział Piotrowi: „I tobie dam klucze królestwa niebieskiego”. Klucze Królestwa Niebieskiego są nam dane, kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela—że przyszedł na tę ziemię, że wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości i świata przez Swój chrzest otrzymany od Jana Chrzciciela nad rzeką Jordan, że poniósł wszystkie te grzechy i umarł na Krzyżu, i że zmartwychwstał. Możemy wejść do Nieba i być chronieni przed tymi plagami tylko wtedy, gdy mamy tę wiarę—wiarę, która wierzy, że wszystkie nasze grzechy zostały zgładzone.
Wraz z dźwiękiem siódmej trąby nadchodzi pochwycenie razem z męczeństwem opisanym w Księdze Objawienia 13. Kiedy pojawi się Antychryst, staniemy twarzą w twarz z naszą sprawiedliwą śmiercią męczeńską za ewangelię.
Musisz zdać sobie sprawę, jak cenna i ważna jest ta ewangelia, którą znasz i w którą wierzysz. Wierz w tę ewangelię wody i Ducha. Będziesz wtedy mógł odważnie przezwyciężyć czasy ostateczne i zamieszkać w Tysiącletnim Królestwie oraz obiecanym przez Pana Nowym Niebie i Ziemi. Aby wielbić Pana jako jeden z 24 starszych stojących wokół Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem, nie ma innego wyjścia, jak tylko śmiało przezwyciężyć Ucisk poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.
Mam nadzieję i modlę się, abyście wszyscy jako święci narodzeni na nowo, dzięki wierze całym sercem w tę ewangelię, przezwyciężyli czasy ostateczne i odziedziczyli Tysiącletnie Królestwo Boże i Jego wieczne Niebo.