Search

Kazania

Temat 3: Ewangelia Wody i Ducha

[3-8] Chrzest Jezusa Jest Niezbędnym Procesem Dla Odkupienia (Ewangelia Mateusza 3:13-17)

Chrzest Jezusa Jest Niezbędnym Procesem Dla Odkupienia
(Ewangelia Mateusza 3:13-17)
„Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. Ale Jan powstrzymywał Go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. I rozległ się głos z nieba: To jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.” 
 
 

Chrzest Jana Chrzciciela

 
Co to jest pokuta?
Odwrócenie się od grzesznego życia i uwierzenie w Jezusa dla uświęcenia

Tak wielu ludzi na świecie nie wie, dlaczego Jezus przyszedł na ten świat i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Porozmawiajmy zatem o celu chrztu Jezusa i o Janie Chrzcicielu, który Go o chrzcił.
Po pierwsze, powinniśmy pomyśleć o tym, co poprowadziło Jana Chrzciciela do chrzczenia ludzi w Jordanie. W Ewangelii Mateusza 3:1-12 wyjaśniono, że Jan Chrzciciel chrzcił ludzi, aby zawrócić ich od grzechów z powrotem do Boga poprzez wyznawanie ich grzechów.
„Ja was chrzczę wodą ku pokucie” (werset 11) i „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, prostujcie Jego ścieżki” (werset 3). Jan Chrzciciel, który miał odzienie z wielbłądziej sierści i nosił wiązkę szarańczy, wołał na pustyni, głosząc chrzest pokuty ku przebaczeniu grzechów.
Wołał do ludzi: „Pokutujcie, nadchodzi Zbawiciel ludzkości; przygotujcie Mu drogę, prostujcie Jego ścieżkę zbawienia. Przestańcie wielbić bogów pogan i przyjmijcie Pana do swojego serca.” 
Wrócić od czego? Od czczenia bożków i innych złych czynów grzesznego życia. Więc co musimy zrobić? Musimy zostać ochrzczeni w Jezusie, abyśmy zostali uświęceni. Jan Chrzciciel wołał na pustyni: „Przyjmijcie chrzest ode mnie. Obmyjcie się ze swoich grzechów. Zbawiciel, wasz Mesjasz, przychodzi na ten świat. On zabierze wszystkie wasze grzechy jako baranek ofiarny Starego Testamentu i zmyje wszystkie wasze grzechy.” 
W Starym Testamencie grzechy codzienne były przekazywane ofierze za grzech przez nałożenie rąk. Roczne grzechy całego Izraela były również przekazywane kozłowi przez Najwyższego kapłana w Dniu Przebłagania, który przypada na dziesiąty dzień, siódmego miesiąca każdego roku (Księga Kapłańska 16:29-31).
W ten sam sposób grzechy ludzkości musiały zostać przekazane Jezusowi poprzez Jego chrzest raz na zawsze, aby mogły zostać wymazane przez Niego. Dlatego Jan wezwał ludzi, aby wrócili do Jezusa i zostali przez niego ochrzczeni.
Najważniejszym celem chrztu dokonanego przez Jana Chrzciciela była pokuta, która przywróciła lud Izraela do Jezusa, który miał przyjść później. Pokuta oznacza odwrócenie się od grzesznego życia i uwierzenie w Mesjasza, aby otrzymać przebaczenie wszystkich grzechów.
Lud Izraela mógł zostać odkupiony poprzez nadzieję na Mesjasza, który miał przyjść później, aby zmyć wszystkie ich grzechy. Podobnie, my zostajemy odkupieni przez wiarę w Jezusa, który zstąpił z nieba 2000 lat temu i zmył wszystkie grzechy świata. Ale Izraelici w Starym Testamencie porzucili prawo Boże, składali złe ofiary i zapomnieli o Mesjaszu.
Ponieważ Jan Chrzciciel musiał przypomnieć im o prawie Bożym i Mesjaszu, który miał przyjść później, zaczął chrzcić ludzi i w końcu ochrzcił Jezusa nad Jordanem.
Wielu ludzi przychodziło do Jana i zostało ochrzczonych, pokutowało z powodu oddawania czci bożkom i odrzucenia prawa Bożego. W prawowitej ofierze są trzy niezbędne elementy – żywe zwierzę, nałożenie rąk i jego krew. Wszyscy ludzie świata są zbawieni przez wiarę w Jezusa.
Kiedy faryzeusze i saduceusze przyszli, aby się ochrzcić, Jan zawołał do nich: „Plemię żmijowe, któż was ostrzegł, żebyście uciekali przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc owoce godne pokuty; A nie myślcie, że możecie sobie mówić: Naszym ojcem jest Abraham. Mówię wam bowiem, że Bóg może i z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi” (Ewangelia Mateusza 3:7-9).
Ci faryzeusze i saduceusze, grupa polityków i czcicieli bożków, uważali, że są ludem Bożym, mimo że nie wierzyli w słowo Boże. Wierzyli w innych bogów i we własne myśli.
Kiedy przyszli do Jana Chrzciciela, aby się ochrzcić, powiedział im: „Nie składajcie złych ofiar, ale odwróćcie się od grzechu i naprawdę wierzcie, że Mesjasz przyjdzie i zmyje wasze grzechy. Powinniście w to wierzyć w waszych sercach.” 
Pokuta oznacza zawrócić z niewłaściwej drogi. Prawdziwa pokuta polega na odwróceniu się od grzechu i fałszywych wierzeń oraz na powrocie do Jezusa. Oznacza to wierzyć w odkupienie Jego chrztu i potępienia na Krzyżu.
W ten sposób, Jan Chrzciciel wołał do ludzi Izraela, którzy porzucili prawo Boże i system ofiar, aby przekonać ich do powrotu do Boga. Rolą Jana Chrzciciela było sprowadzenie ludzi do Jezusa, aby uwierzyli w Niego i zostali zbawieni ze wszystkich grzechów.
 
 

Czy Wierzycie w Odkupienie Poprzez Chrzest Jezusa?

 
Co muszą zrobić wszyscy ludzie przed Jezusem?
Muszą uwierzyć w Niego, aby się zbawić od wszystkich grzechów.

Pierwszą rzeczą, jaką Jezus zrobił w Swojej służbie publicznej, był chrzest od Jana Chrzciciela. Wszystkie grzechy świata zostały Mu przekazane w ten sposób.
Tak więc chrzest Jezusa był początkiem Bożego zbawienia ludzkości, jak również sprawiedliwym dziełem Jezusa, które zmyło wszystkie grzechy świata. Bóg zbawia wszystkich, którzy wierzą w prawdę, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest.
Kiedy Jezus przyszedł na ten świat i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, rozpoczęła się ewangelia królestwa Bożego. Niebiosa zostały otwarte gdy Jezus został ochrzczony i jak opisano w Ewangelii Mateusza 3:15, było to dokładnie jak ofiara przebłagania opisana w Księdze Kapłańskiej 1:1-5, 4:27-31, w Starym Testamencie.
Wszystko w Starym Testamencie ma odpowiednika w Nowym Testamencie i odwrotnie. „Szukajcie w księdze PANA i czytajcie. Ani jedno z nich nie przepadnie, żadne z nich nie będzie bez drugiego” (Księga Izajasza 34:16).
 
 

Zarówno Stary, Jak i Nowy Testament Mówią o Przebłaganiu za Grzechy Wszystkich Ludzi

 
Czy musimy co dzień pokutować za nasze codzienne grzechy?
Nie. Prawdziwa pokuta polega na przyznaniu się do wszystkich grzechów i zwróceniu myśli z powrotem ku chrztu Jezusa, aby uzyskać odkupienie.

W Starym Testamencie, codzienne grzechy były przekazywane ofierze za grzech przez nałożenie rąk. Ofiara następnie przelewała krew i była osądzona zamiast grzesznika. A grzechy nagromadzone przez cały rok również były przekazywane na ofiarę za grzech przez nałożenie rąk, aby wszyscy ludzie mogli otrzymać przebaczenie grzechu całorocznego.
W Nowym Testamencie, dokładnie w ten sam sposób, Jezus Chrystus przyszedł i został ochrzczony nad Jordanem, aby usunąć wszystkie grzechy ludzkości. W ten sposób wypełniło się słowo Boże prorokowane w Starym Testamencie.
Jan Chrzciciel, który ochrzcił Jezusa, był sługą Bożym, który został wysłany 6 miesięcy przed Jezusem. Świadczył, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata, mówiąc w Ewangelii Jana 1:29; „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata”.
Jan Chrzciciel przekazał grzechy ludzkości Jezusowi, ochrzciwszy Go nad Jordanem. W ten sposób Pan dokonał przebłagania za wszystkie grzechy ludzkości. Teraz musimy tylko uwierzyć.
Wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi. Uczniowie Jezusa powiedzieli w Dziejach Apostolskich 3:19: „Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody.” 
Nakłaniali nas do zrozumienia tego, dlaczego Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, dlaczego powiedział ludziom, aby poszli za Nim. Powiedział: „Pokutujcie i nawróćcie się. Uwierzcie w odkupienie chrztu Jezusa. Obmyjcie się ze swoich grzechów.” 
Mesjasz przyszedł i zmył wszystkie nasze grzechy za jednym razem, kiedy został ochrzczony. W ten sposób wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi. W ten sposób Przymierze Boże wypełniło się wraz z chrztem Jezusa, jak to zapisano w Ewangelii Mateusza 3:13-17.
„Wtedy Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, aby być przez niego ochrzczonym. Ale Jan powstrzymywał Go, mówiąc: Ja potrzebuję być ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. I rozległ się głos z nieba: To jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.”  
Aby wypełnić zbawienie Boże, Jezus przyszedł do Jana, żeby się ochrzcić. Jan Chrzciciel był specjalnym sługą Bożym. Rozdział 1 Ewangelii Łukasza mówi, że Jan był potomkiem Aarona, pierwszego najwyższego kapłana. Bóg wybrał Jana, potomka Aarona, ponieważ chciał, aby przedstawiciel całej ludzkości wypełnił całą sprawiedliwość.
Tak więc Bóg sprawił, że Jan urodził się w domu najwyższego kapłana 6 miesięcy przed narodzeniem Jezusa. Jan Chrzciciel przygotował drogę dla Jezusa, wołając na pustyni: „Pokutujcie, rodzaju żmijowy! Pokutujcie i nawróćcie się. Mesjasz przyjdzie. Nawróćcie się do Niego, albo On was odetnie i wrzuci do ognia. Uwierzcie w Jego chrzest i Jego krew na Krzyżu. Pokutujcie i ochrzcijcie się, a wtedy zostaniecie odkupieni.” 
Ewangelia odkupienia jest opisana wyraźnie w Dziejach Apostolskich 3:19. Kiedy Jan Chrzciciel mówił o grzechach ludzkości, wielu się nawróciło.
Ponieważ Jan przekazał grzechy świata Jezusowi, wszystkie grzechy ludzkości zostały wymazane za jednym razem. Ponieważ Jan Chrzciciel świadczył, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy, wiemy, że możemy zostać zbawieni przez wiarę w ewangelię odkupienia, ewangelię wody i krwi.
 
 

Powód, Dla Którego Jan Chrzciciel Musiał Przyjść Przed Jezusem

 
Jakie są znaczenia zwrotu „bo godzi się?”
① najbardziej odpowiedni
② najbardziej pasujący
③ koniecznie tylko w ten sposób 
(nie ma innego sposobu)

Ci, których grzechy zostały zmyte przez wiarę w Jezusa, Zbawiciela, mogą potwierdzić swoje zbawienie przez świadectwo Mateusza o ewangelii chrztu Jezusa. W Ewangelii Mateusza 3:15-16 Jezus przyszedł do Jana i powiedział: „Ochrzcij mnie.” A Jan odpowiedział: „Ja potrzebuję być ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”
To Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa, rozpoznając, kim jest. Jan był sługą Bożym, który został posłany, aby przekazać Jezusowi wszystkie grzechy ludzkości. Ponieważ Jezus przyszedł jako Zbawiciel, aby wykonać proroctwo Starego Testamentu, nakazał Janowi Chrzcicielowi, żeby Go ochrzcił, po to, aby mógł wziąć wszystkie grzechy świata na Swoją głowę.
Dlaczego? Ponieważ Jezus jest Synem Boga Wszechmogącego, Stwórcą i Zbawicielem. Przyszedł do nas, aby zmyć wszystkie nasze grzechy. Więc, aby zbawić wszystkich ludzi, musiał zostać ochrzczony.
„Bo godzi się” Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i zmył wszystkie nasze grzechy. Został osądzony zamiast nas na Krzyżu. Chrzest Jezusa był świadectwem naszego zbawienia. Tak jak Bóg obiecał w Starym Testamencie, że wszystkie grzechy zostaną przekazane Barankowi ofiarnemu, Syn Boży stał się Barankiem i wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy.
Tak więc zarówno nałożenie rąk w Starym Testamencie, jak i chrzest Jezusa w Nowym Testamencie są przekazywaniem grzechów, a zbawienie i życie wieczne dane są tym, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.
 
 

Chrzest Jezusa Zmył Wszystkie Nasze Grzechy

 
Jak możemy przyodziać się w Chrystusa?
Chrzcząc się w Chrystusie

Kiedy Jezus chciał przyjąć chrzest, Jan Chrzciciel powstrzymywał Go, mówiąc: „Ja potrzebuję być ochrzczonym przez Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?” 
Lecz Jezus odpowiedział i rzekł: „Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.” Ustąp teraz. Ustąp. Powiedział Janowi: „Musisz Mi przekazać grzechy wszystkich ludzi, abym mógł przyprowadzić do Mnie wszystkich wierzących w ewangelię wody odkupienia. Zostanę wtedy osądzony za wszystkie ich grzechy, aby wszyscy, którzy wierzą w Mój chrzest, zostali odkupieni ze wszystkich swoich grzechów. Przekaż Mi grzechy świata przez chrzest, aby wszyscy, którzy przyjdą później, zostali odkupieni ze wszystkich grzechów za jednym razem. Więc ustąp teraz.” 
Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, a chrzest Jezusa był zgodny ze sprawiedliwym prawem odkupienia Bożego. Ponieważ wszystkie grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy został ochrzczony, możemy zostać odkupieni za jednym razem, gdy wierzymy w Jezusa i przyjmujemy chrzest. Ponieważ wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy przez nałożenie rąk, umarł na Krzyżu zamiast nas i teraz siedzi po prawicy Boga, możemy zostać zbawieni przez wiarę w odkupienie wody i Ducha. 
To Jezus, który nas zbawił od wszystkich grzechów świata. Możemy zostać zbawieni, wierząc, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy i zapłacił cenę wszystkich naszych grzechów na Krzyżu. Chrzest Jezusa był początkiem ewangelii odkupienia.
Chrzest odkupienia jest często wspomniany w Biblii, a apostoł Paweł mówi również w Liście do Galacjan, że został ukrzyżowany z Chrystusem, ponieważ został ochrzczony w Chrystusie i przyodział się w Chrystusa. Apostoł Paweł mówi o swojej wierze w odkupienie przez chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu.
 
 
„Ustąp Teraz”
 
Jaka była rola Jana Chrzciciela?
Jego rolą jako najwyższego kapłana całej ludzkości, było przekazanie wszystkich grzechów świata Jezusowi 

Jezus powiedział: „Bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.” Wszelka sprawiedliwość oznacza wymazać wszystkie grzechy przez Jego chrzest i uczynić wszystkich ludzi bezgrzesznymi w ich sercach. „Wtedy mu ustąpił.” Jezus został ochrzczony nad Jordanem.
Tak jak najwyższy kapłan kładł ręce na głowie kozła, tak Jan Chrzciciel położył ręce na głowie Jezusa i przekazał Mu wszystkie grzechy świata. Jan Chrzciciel był najwyższym kapłanem, którego zadaniem, jako przedstawiciel ludzkości, było przekazanie wszystkich grzechów świata Jezusowi. „Boże, przekazuję wszystkie grzechy świata Twemu Barankowi, Jezusowi.” W ten sposób wszystkie grzechy ludzkości zostały przekazane Jezusowi.
Jan Chrzciciel położył ręce na głowie Jezusa, zanurzył Go w wodzie i zabrał ręce, gdy Jezus wyszedł z wody. Chrzest Jezusa spełnił sprawiedliwe zbawienie. W ten sposób Jezus zbawił wszystkich ludzi, którzy wierzą w Jego chrzest.
 
 
Niebiosa Zostały Otworzone a Głos Przemówił z Nieba
 
Od kiedy otworzyło siękrólestwo niebieskie?
Od dni Jana Chrzciciela (Ewangelia Mateusza 11:12)

„A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego. I rozległ się głos z nieba: To jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie.” (Ewangelia św. Mateusza 3:16-17).
Kiedy Jezus zabrał wszystkie grzechy świata poprzez Swój chrzest, niebiosa zostały Mu otworzone. Tak więc Przymierze Boże, które zostało zawarte kilka tysięcy lat temu, wypełniło się przez chrzest Jezusa nad Jordanem.
W ten sposób Jezus, jako Baranek Boży, zbawił wszystkich ludzi świata od ich grzechów. Wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi, a On wypełnił wolę Bożą.
Świadczy o tym Ewangelia Jana 1:29: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” Ponieważ wszystkie grzechy zostały przekazane Jezusowi, Barankowi Bożemu, po trzech latach z tym ciężarem na ramionach, otrzymał On sąd na Krzyżu, na Golgocie. Po przyjęciu wszystkich grzechów poprzez Swój chrzest, gdziekolwiek Jezus chodził, mówił tym, którzy Go z wiarą przyjmowali, że wszystkie ich grzechy zostały odpuszczone.
W Ewangelii Jana 8:11 powiedział kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie: „I Ja ciebie nie potępiam.” Nie mógł jej potępić, ponieważ Tym, który teraz musiał być potępiony, był sam Jezus, który wziął na Siebie wszystkie grzechy świata. W ten sposób, powiedział wszystkim ludziom, że jest Zbawicielem grzeszników.
Ponieważ Syn Boży zabrał wszystkie nasze grzechy, każdy wierzący na świecie może zostać uświęcony. Niebiosa zostały otwarte, kiedy przyjął chrzest. Bramy królestwa niebieskiego zostały otwarte i każdy, kto wierzy w chrzest Jezusa, może swobodnie wejść.
 
 

Jezus Został Ukrzyżowany po Tym, Jak Przez Chrzest Zabrał Wszystkie Grzechy Świata

 
Jak Jezus zranił głowę Szatana?
Przez zmartwychwstanie po przyjęciu potępienia za wszystkie nasze grzechy

Ponieważ wszystkie grzechy zostały złożone na Jego głowę, Jezus musiał zostać osądzony na Krzyżu. Był głęboko zasmucony i zmartwiony, gdy myślał o agonii, którą miał cierpieć na Krzyżu. Modlił się, aż Jego pot stał się jak wielkie krople krwi. Kiedy poszedł ze Swoimi uczniami do miejsca zwanego Getsemani, zawołał: „Mój Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich” (Ewangelia Mateusza 26:39). „Zostałem ochrzczony i wziąłem na Siebie wszystkie grzechy świata, ale nie pozwól mi za nie umrzeć.” Ale Bóg nie odpowiedział.
W Starym Testamencie, w Dniu Przebłagania, ofiara za grzech musiała zostać zabita, aby jej krwią najwyższy kapłan mógł pokropić przed Przebłagalnią. W ten sam sposób Jezus musiał zostać ukrzyżowany, a Bóg zdecydował, że nie będzie można zrobić tego inaczej.
Ołtarz jest sądem Bożym, a krew ofiary za grzech jest życiem. Kropienie krwią Przebłagalni i przed nią siedem razy, oznacza, że cały sąd został przekazany (Księga Kapłańska 16:1-22).
Jezus modlił się do Boga, aby ominął Go kielich. Ale Ojciec na to nie pozwolił i Jezus w końcu powiedział: „Jednak niech się stanie nie jak Ja chcę, ale jak Ty” (Ewangelia Mateusza 26:39). Modlił się do Boga, aby zrobił to, co chciał. Zakończył modlitwę i podążył za wolą Swojego Ojca.
Jezus porzucił Swoją własną wolę i był posłuszny Ojcu. Dlaczego? Ponieważ, gdyby nie został osądzony po wzięciu wszystkich grzechów świata, zbawienie nie byłoby zakończone. Został ukrzyżowany, ponieważ przez chrzest zabrał wszystkie grzechy ludzkości. „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu.” (List do Rzymian 6:23).
Bóg wypełnił przymierze, które mówi, że pośle Zbawiciela i zbawi ludzkość przez nałożenie rąk, chrzest Jezusa. Jezus był posłuszny woli Bożej i przyjął potępienie zamiast nas.
Było to również spełnienie proroctwa z Księgi Rodzaju 3:15: „I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zrani ci głowę, a ty zranisz Mu piętę.” Bóg obiecał Adamowi, że pośle Mesjasza, potomka Ewy, i że zwycięży moc Szatana, który uczynił człowieka grzesznikiem i posłał go do piekła.
Kiedy wiemy i wierzymy w chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu, wszystkie nasze grzechy są zmyte i jesteśmy zbawieni od potępienia.
Musimy mieć głęboką wiarę w naszych sercach, kiedy rozważamy chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Uwierzcie w swoich sercach, a zostaniecie zbawieni.
 
 

Chrzest Jezusa Jest Początkiem Boskiej Ewangelii 

 
Jakie było ostatnie przykazanie Pana, zanim wstąpił do nieba?
Nakazał swoim uczniom, aby nauczali wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Chrzest Jezusa był początkiem ewangelii, zbawił On wszystkich grzeszników przez Swój chrzest i krew. W Ewangelii Mateusza 28:19 zapisano: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” Jezus kazał Swoim uczniom, aby świadczyli, że Ojciec i Syn, i Duch Święty zbawili całą ludzkość od ich grzechów i, że wybaczyli wszystkie grzechy poprzez Jego chrzest i krew.
Jezus dał im moc czynienia uczniami wszystkie narody, uczenia ich o chrzcie Jezusa, chrzcie odkupienia, chrzcie, który zmył wszystkie grzechy świata.
Około 2000 lat temu Jezus przyszedł na ziemię w ciele i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Wraz z chrztem Jezusa, wszystkie grzechy świata, w tym wszystkie nasze grzechy, zostały Mu przekazane.
Ile grzechu zostało mu przekazane? A co z grzechami jutrzejszymi? Mówi nam, że nawet grzechy jutrzejsze zostały Mu przekazane. Grzechy naszych dzieci, grzechy wszystkich pokoleń, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, nawet grzechy Adama, zostały przekazane Jezusowi.
Jak może nie być grzechu? Jak możemy być bez grzechu? Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy i wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, aby wszyscy wierzący mogli uwolnić się z grzechu i uzyskać dostęp do Królestwa Niebieskiego.
„Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane” (Ewangelia Jana 3:21).
Jezus zmył wszystkie nasze grzechy chrztem, krwią na Krzyżu, śmiercią i zmartwychwstaniem. Dlatego wierzyć w Jego chrzest i śmierć na Krzyżu oznacza otrzymać zbawienia od wszelkiego grzechu. Jest to wiara odkupienia.
Kiedy wierzymy w chrzest i krew Chrystusa, jesteśmy zbawieni. Kiedy wierzymy prawidłowo w Jezusa, czy stajemy się sprawiedliwi czy pozostajemy grzesznikami? Stajemy się sprawiedliwi. Czy jesteśmy bez grzechu, nawet jeśli jesteśmy niedoskonałymi istotami? Tak, jesteśmy bez grzechu. Wierzyć w chrzest Jezusa i Jego potępienie na Krzyżu oznacza mieć całkowitą i właściwą wiarę.
 
 
Chrzcić i Być Ochrzczonym w Imię Jezusa
 
Co jest początkiem Boskiej ewangelii?
Chrzest Jezusa

Ponieważ człowiek jest istotą niedoskonałą, kapłani chrzczą tych, którzy wierzą w chrzest Jezusa i Jego krew, aby mogli potwierdzić swoją wiarę. Narodzeni ponownie upewniają się, że są zbawieni, chrzcząc się w ten sam sposób jak Jezus został ochrzczony, jako dowód wiary.
Pastor najpierw modli się z rękami na głowie narodzonego ponownie człowieka, prosząc o błogosławieństwo Boże, aby człowiek ten mógł dobrze czcić Boga, do końca swoich dni. Następnie chrzci go w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Jesteśmy ochrzczeni na podstawie naszej wiary w chrzest Jezusa i Jego krew. Ten chrzest ma pokazać, że wszelki grzech został przekazany Jezusowi, że ochrzczony umarł wraz z Jezusem i zmartwychwstał z Nim.
Ochrzcić się oznacza wyznać swoją wiarę w to, że przekazaliśmy grzechy Jezusowi poprzez Jego chrzest, że zostaliśmy osądzeni za własne grzechy u boku Jezusa i że zmartwychwstaliśmy razem z Nim. Oznacza to ogłosić naszą wiarę przed Ojcem, Synem, Duchem Świętym, Szatanem oraz braćmi i siostrami. Oznacza to wyznać, że narodziliśmy się ponownie z wody i Ducha.
Ci, którzy wierzą w Jezusa, znając prawdziwe znaczenie chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu, są zbawieni od wszystkich grzechów świata. Dlatego zostają ochrzczeni w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
„To, co stare, przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (List do Koryntian 5:17). Nasze stare rzeczy przeminęły, a my narodziliśmy się ponownie jako ludzie wiary. Aby upewnić się w naszych sercach, chrzcimy się. Chrzcimy się w Jezusie, poprzez wiarę w chrzest Jezusa.
 
 
Życie po Ponownych Narodzinach z Chrztu Jezusa i Jego Krwi na Krzyżu
 
Po co żyją narodzeni ponownie?
Żyją dla królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, głosząc ewangelię na całym świecie.

Życie po odkupieniu i ponownym narodzeniu, musi wiązać się z wiarą w słowo Boże. To nie powinno być życie emocjonalne, w którym trzeba codziennie żałować za grzechy codzienne. Raczej musi to być wierne życie, w którym każdego dnia jesteśmy pewni, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem.
Wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy został ochrzczony. Przez trzy lata żył z tym ciężarem, aż przyjął sąd za wszystkie nasze grzechy i został ukrzyżowany.
Dlatego my wierzący, powinniśmy wierzyć w zapisane słowo, a nie w zwykłe emocje. Jeśli tego nie zrobimy, to po odkupieniu i ponownych narodzinach, będziemy się martwić o nasze codzienne grzechy.
Musimy odrzucić subiektywny punkt widzenia na grzech i wierzyć tylko w ewangelię wody i krwi. Jest to życie, które powinien prowadzić człowiek odkupiony.
Co Jan Chrzciciel powiedział o Jezusie? Powiedział: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29). Świadczył, że Jezus zabrał grzechy dzisiejsze, jutrzejsze i wczorajsze, aż do grzechu pierworodnego.
Czy nie zabrał On wszystkich tych grzechów? Czy wszystkie te grzechy nie zostały przekazane Jezusowi? Grzech świata to wszystkie nasze grzechy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Musimy potwierdzić ewangelię odkupienia przez chrzest Jezusa.
Kto wierzy w prawdę chrztu Jezusa i Jego krew, będzie zbawiony. Kto wierzy w chrzest Jezusa, nie ma grzechu w swoim sercu.
Jednak wielu ludzi myśli, że nadal mają grzech, ponieważ nie są świadomi, że wszystkie ich grzechy zostały już przekazane Jezusowi przez Jego chrzest. Zostali oszukani przez Szatana. Szatan szepcze do nich poprzez ich cielesne myśli. „Grzeszycie każdego dnia. Jak możecie być bez grzechu?”
Muszą tylko wierzyć w Boga, aby być bez grzechu. Ale Szatan oszukuje ich, aby myśleli, że są grzesznikami, ponieważ wciąż grzeszą. Nikt nie jest z grzechem, jeśli wierzy w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.
Ponieważ żyjemy w tym świecie jako istoty niedoskonale i słabe, nigdy nie możemy powiedzieć, że staniemy się sprawiedliwymi poprzez nasze dzieła. Ale możemy powiedzieć z wiarą, że jesteśmy zbawieni dzięki prawdzie chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu. Kiedy zrozumiemy, że nasze serca się uświęcają przez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew, to wiemy na pewno, że nie mamy grzechu.
„♬Zostałem odkupiony. Ty zostałeś odkupiony. Wszyscy zostaliśmy odkupieni♬” To radosne i szczęśliwe uczucie, żyć pragnąc głosić wszystkim ewangelię i wiedzieć, że jesteśmy prowadzeni przez Ducha.
Oczywiście, my wierzący grzeszymy każdego dnia, ale nie mamy grzechu. Mamy chrzest Jezusa i Jego krew w naszych sercach. Nasze serca były wypełnione grzechem, ale teraz, kiedy wierzymy w chrzest Jezusa, jak możemy być grzeszni?
„Takie jest przymierze, które zawrę z nimi po tych dniach, mówi Pan: Włożę Moje prawa w ich serca i wypiszę je na ich umysłach” (List do Hebrajczyków 10:16).
Nasze serca są wolne od grzechu. Jezus umożliwił nam całkowite odkupienie przez Jego chrzest i śmierć na Krzyżu. Zbawienie od grzechu wynika z wiary w słowo Boże. 
 
 
Kto Wierzy w Chrzest Jezusa i Jego Krew na Krzyżu, Już Nigdy Mie może Stać Się Grzesznikiem
 
Czy znowu stajemy się grzesznikami, gdy grzeszymy?
Nie, już nigdy nie staniemy się grzesznikami.

Kiedy nie wierzyliśmy w chrzest Jezusa i Jego krew, bez względu na to, jak często modliliśmy się o przebaczenie, w naszych sercach był grzech. Ale kiedy uwierzyliśmy w prawdziwą ewangelię, wszystkie nasze grzechy zostały zmyte.
„Hej, dlaczego jesteś ostatnio taki radosny i wesoły?”
„Już nie mam grzechu w sercu.” 
„Naprawdę? Więc teraz chyba możesz grzeszyć tyle, ile chcesz?”
„Wiesz, człowiek nie może uniknąć grzechu. Taki właśnie jest człowiek. Lecz Jezus zabrał wszystkie grzechy przez Swój chrzest i przyjął potępienie za nie na Krzyżu. Z tego powodu poświęcam się teraz służeniu ewangelii w kościele. Rozdział 6 Listu do Rzymian mówi, że wszyscy powinniśmy tak żyć. Ponieważ nie mam już grzechu w sercu, chcę czynić dzieła sprawiedliwe. Musimy wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu i głosić ewangelię na całym świecie! Kiedy wierzymy w Jezusa, naszego Mistrza odkupienia, nigdy już nie możemy stać się grzesznikami. Musimy wierzyć w wieczne zbawienie chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu. Jestem pełen wdzięczności!”
 
 

Kto Otrzymuje Ducha?

 
Co świadczył Jan Chrzciciel o Jezusie?
Świadczył, że Jezus był Barankiem Bożym, który zabrał wszystkie grzechy świata, a mianowicie grzechy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, a nawet grzech pierworodny.

Kto wierzy w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, otrzymuje zbawienie. Jak otrzymujemy Ducha? W Dziejach Apostolskich 2:38-39 jest odpowiedź. „Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.”
Ochrzcić się w imię Jezusa Chrystusa oznacza wierzyć w chrzest Jezusa i zostać odkupionym. Wtedy Duch będzie dany jako dar od Boga.
Ochrzcić się w imię Jezusa Chrystusa oznacza także uświęcić się przez wiarę w chrzest i krew Chrystusa. Kiedy przyjmujemy to przekonanie, jesteśmy odkupieni i stajemy się sprawiedliwymi. Wierzący stają się biali jak śnieg przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.
„A otrzymacie dar Ducha Świętego.” Kiedy silnie wierzymy, że wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest i że On został za nie potępiony przez Swoją śmierć na Krzyżu, nasze serca są umyte do czysta. Nasze nowe życie zaczyna się, gdy wierzymy w chrzest Jezusa, Jego krew i otrzymujemy dar Ducha Świętego, i stajemy się dziećmi Bożymi.
„I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia Jana 8:32). Powinniśmy znać prawdziwe znaczenie potępienia Pana na Krzyżu. Prawda jest taka, że Jezus wymazał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu. Odkupienie jest nam dane, gdy wierzymy w prawdę.
 
 

Chrzest Jezusa Zbawia Nas 

 
Kto otrzymuje Ducha?
Ten, kto jest zbawiony ze wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu

Przebłaganie za grzech przez system ofiarny Starego Testamentu, reprezentuje chrzest Jezusa w Nowym Testamencie. Chrzest Jezusa jest rdzeniem wszystkich proroctw Starego Testamentu. Odpowiednik nałożenia rąk w Starym Testamencie, można znaleźć w chrzcie Jezusa w Nowym Testamencie.
Wszystkie grzechy świata zostały przekazane Jezusowi, przez Jego chrzest, podobnie jak grzechy Izraela były przekazywane kozłom ofiarnym, przez nałożenie rąk.
Czy musimy wierzyć w chrzest Jezusa, aby dostąpić zbawienia od wszystkich naszych grzechów? Tak! Musimy! Musimy przyjąć prawdę o tym, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest. Jeśli nie wierzymy w chrzest Jezusa, nasze grzechy nie mogą być Mu przekazane. Musimy wierzyć, aby nasze zbawienie się spełniło. W przeciwnym razie nie możemy stać się sprawiedliwymi.
Jezus zbawił wszystkich grzeszników świata w sposób najbardziej odpowiedni i sprawiedliwy przez Swój chrzest. Nie może być inaczej. Ponieważ chrzest Jezusa był procesem, w którym wszystkie grzechy zostały Mu przekazane, musimy w to uwierzyć, aby nasze serca zostały na zawsze oczyszczone z grzechu.
Powinniśmy również wierzyć, że krew Jezusa była potępieniem za wszystkie nasze grzechy. W ten sposób wszyscy, którzy wierzą w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, są zbawieni od grzechu.
Musimy uwierzyć w chrzest Jezusa, aby wejść do królestwa Niebieskiego. Tylko w ten sposób możemy uwolnić się od wszelkiego grzechu i uniknąć sprawiedliwej kary.
Chrzest Jezusa w Nowym Testamencie i nałożenie rąk w Starym Testamencie są swoim odbiciem. Są haczykiem i pętelką pomiędzy Starym a Nowym Testamentem.
W Nowym Testamencie Jan Chrzciciel przyszedł 6 miesięcy przed Jezusem. Kiedy Jezus został ochrzczony, był to „Początek ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego” (Ewangelia Marka 1:1). Ewangelia rozpoczyna się w czasie, gdy Jezus zabrał wszystkie grzechy świata poprzez Swój chrzest.
Służba zbawienia ludzkości została spełniona poprzez łańcuch wydarzeń: narodziny Jezusa, Jego chrzest, śmierć na Krzyżu, Jego zmartwychwstanie i Jego wstąpienie do nieba. Kiedy wiemy, rozumiemy i wierzymy w proces zbawienia w tym łańcuchu wydarzeń, jesteśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów. Chrzest Jezusa był początkiem ewangelii, podczas gdy krew na Krzyżu była jego zakończeniem.
„Początek ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego” (Ewangelia św. Marka 1:1). Nie możemy pominąć żadnego z Jego sprawiedliwych czynów – Jego chrztu, Jego krwi na Krzyżu, Jego zmartwychwstania, Wniebowstąpienia i Drugiego Przyjścia – z ewangelii Syna Bożego.
Jezus przyszedł na ten świat w ciele i zmył wszystkie grzechy ludzkości Swoim chrztem, to był początek ewangelii niebiańskiej. Gdyby nawet brakowało jednego z nich, ewangelia niebiańska nie byłaby pełna.
Dlatego, jeśli człowiek ma się narodzić ponownie, musi uwierzyć w chrzest Chrystusa i Jego krew. W dzisiejszych czasach wielu ludzi nie wierzy w prawdę o chrzcie Jezusa i Jego krwi. Uważają, że chrzest Jezusa był jedynie rytuałem. To poważne niezrozumienie. Każdy, kto wierzy w Jezusa, musi także wierzyć w Jego chrzest i krew.
Jak nasze grzechy mogą zostać zmyte po prostu przez modlitwy o przebaczenie? Wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Nie było innego sposobu, aby mógł wziąć na Siebie grzechy ludzkości.
Człowiek musi narodzić się ponownie z wody i Ducha, aby wejść do królestwa niebieskiego. Nie może być odkupienia bez wody chrztu, krwi na Krzyżu i Ducha. Tylko ktoś, kto narodził się ponownie, może zobaczyć Boga, jak powiedział Jezus do Nikodema w Ewangelii Jana 3:5. Prawdziwe zbawienie przychodzi do nas tylko wtedy, gdy wierzymy w chrzest Jezusa i Jego krew.
 
 

Czy Możemy Zostać Zbawieni Bez Chrztu Jezusa?

 
Jak Jezus stał się naszym Zbawicielem?
Wziąwszy wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest

Gdybyśmy pominęli w służeniu publicznym Pana to, że Jezus przyszedł na ten świat i zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest, lub przeoczyli świętość Jezusa, który narodził się Dziewicy Marii, lub zaniedbali wiarę w Krzyż Jezusa, chrześcijaństwo stałoby się jedynie przesądną religią prowadzącą wierzących do intonowania „przebacz mi, przebacz mi, przebacz mi”, jak buddyści robią w swoich świątyniach.
Pominięcie chrztu Jezusa oznaczałoby, że nasze grzechy nie zostały Mu przekazane. Nasza wiara byłaby bezwartościowa, przez co nie różnilibyśmy się od dłużnika, który twierdzi, że spłacił swoje długi w całości, gdy w rzeczywistości nic nie spłacił. To uczyniłoby nas wszystkich kłamcami. Gdyby dłużnik powiedział, że spłacił wszystkie swoje długi, podczas gdy w rzeczywistości nic takiego nie zrobił, nadal byłby dłużnikiem w rzeczywistości i w sumieniu.
Jezus obmył wierzących wodą Swojego chrztu i uczynił ich dziećmi Bożymi. Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez Jana Chrzciciela, aby wszyscy wierzący mogli zostać uświęceni. Kiedy to wiemy i wierzymy, nasze serca na zawsze stają się czyste.
Dziękuję Bogu za Jego łaskę. Ewangelia Łukasza 2:14 mówi: „Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój, wobec ludzi dobra wola.” Nasza wiara w wodę i krew Jezusa przynosi nam całkowite zbawienie i czyni nas dziećmi Bożymi. Chrzest Jezusa i Jego krew zbawiły nas i każdy, kto wierzy w te dwie rzeczy, jest zbawiony.
Nic w Jego dziełach nie może być pominięte. Niektórzy wierzą tylko w krew, mówiąc, że apostoł Paweł chwalił się niczym innym jak tylko Krzyżem. Ale chrzest Jezusa został uwzględniony w Jego Krzyżu.
W rozdziale 6 Listu do Rzymian widzimy, że Paweł został ochrzczony w Chrystusie i umarł wraz z Chrystusem. A także w Liście do Galacjan 2:20: „Z Chrystusem jestem ukrzyżowany: żyję, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyję w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego Siebie.” 
A w Liście do Galacjan 3:27-29: „Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą – dziedzicami.” 
Ochrzcić się w Chrystusie oznacza wierzyć we wszystkie rzeczy, które uczynił na tym świecie, w Jego chrzest i Jego krew na Krzyżu. Wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew oznacza wierzyć w prawdę, że Jezus już wymazał wszystkie nasze grzechy prawie 2000 lat temu. Nie ma innej drogi, która przynosi nam zbawienie.
 
 
Jesteśmy Zbawieni Przez Boga, Gdy Wierzymy w Chrzest Jezusa i Jego Krew na Krzyżu
 
Czy nasze grzechy można zmyć tylko modląc się o przebaczenie?
Nie. Przebaczenie grzechu jest możliwe tylko poprzez naszą wiarę, że wszystkie grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy został ochrzczony przez Jana Chrzciciela.

„Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu” (List do Rzymian 10:10).
„Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa.” (List do Galacjan 3:27). Nasza wiara prowadzi nas do chrztu w Chrystusie, do przyodziania się w Chrystusa i zostania dziećmi Bożymi. Kiedy Jezus przyszedł na ten świat i został ochrzczony, wszystkie nasze grzechy i grzechy świata zostały Mu przekazane.
Nasza wiara doprowadziła nas do zjednoczenia się z Chrystusem. Umarliśmy, gdy On umarł. Zmartwychwstaliśmy, gdy On zmartwychwstał. Teraz, ponieważ wierzymy w chrzest Jezusa, Jego krew i Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie i Jego przyjście, możemy wejść do królestwa Niebieskiego i żyć wiecznie. 
Kiedy ludzie wierzą w samą krew Jezusa, cierpią z powodu grzechu, który pozostaje w ich sercach. Dlaczego? Ponieważ nie znają, ani nie akceptują znaczenia chrztu Jezusa, który zabrał wszystkie ich grzechy i oczyścił ich grzeszne serca, tak, że stały się białe jak śnieg, na wieki. 
Czy wierzycie w chrzest Jezusa i Jego krew, która was zbawia od wszystkich grzechów? Proszę, uwierzcie w tą niezmienną prawdę. Bez wiary w chrzest Jezusa, wasza wiara jest daremna. Bez wiary w chrzest Jezusa, nie możecie zostać odkupieni z waszych grzechów; macie nieodwzajemnioną miłość.
Ci, którzy wierzą tylko w Krzyż, mówią: „Jezus jest moim Panem, moim Zbawicielem, który umarł za mnie na Krzyżu. Wstał z martwych i świadczył o Swoim zmartwychwstaniu przez 40 dni, zanim wstąpił do nieba, a teraz siedzi po prawicy Boga. Wierzę, że przyjdzie po raz drugi, aby nas sądzić, i modlę się, aby Jezus mnie całkowicie odmienił, abym mógł Go spotkać. Och, mój umiłowany Jezu, mój Panie.” 
Proszą o przebaczenie grzechów i mają nadzieję, że będą bez grzechu, ale w ich sercach jest grzech. „Wierzę w Jezusa, ale mam grzech w sercu. Kocham Jezusa, ale mam grzech w sercu. Nie mogę powiedzieć: „Proszę, przyjdź do mnie, mój Oblubieńcu”, ponieważ mam grzech i nie mogę być pewny mojego zbawienia. Mam więc nadzieję, że Jezus przyjdzie, kiedy będę dobrze przygotowany i dopiero po tym, jak będę bardziej się modlił i pokutował. Kocham Jezusa całym sercem, ale nie mogę odważyć się Go spotkać, z powodu grzechów w moim sercu.” 
Gdyby Jezus zapytał takich ludzi: „Dlaczego uważasz, że nie jesteś kompletny? 
Odpowiedzieliby: „Panie, wiem, że nie jestem kompletny, ponieważ codziennie grzeszę. Tak więc powołaj mnie, gdy będziesz wołał grzeszników.” 
Nie wiedzą, że Bóg, Stwórca i Sędzia, nie przyjmie grzeszników, ani nie uczyni ich Swoimi dziećmi.
Oblubieniec przyszedł i rozwiązał wszystkie problemy grzechu oblubienicy, ale ponieważ oblubienica o tym nie wiedziała, zadręczała się. Kiedy myślimy, że jesteśmy grzesznikami, ponieważ zgrzeszyliśmy w ciele, to nie mamy wiary w Boga. Kiedy ani nie znamy, ani nie rozumiemy prawdy słowa Bożego, grzech w naszych sercach ciągle się powiększa.
 
Dlaczego niektórzy ludzie cierpią z powodu grzechu, który pozostaje w ich sercach?
Ponieważ nie znają ani nie przyjmują do swoich serc znaczenia chrztu Jezusa, który zabrał wszystkie ich grzechy.

Oblubieniec zabrał grzechy świata. Gdzie? W Jordanie, kiedy został ochrzczony. Ci, którzy w to nie wierzą, są nadal grzesznikami. Pozostają zanieczyszczonymi oblubienicami.
Oblubieniec pyta oblubienicę: „Jak możesz mnie kochać, kiedy nie jesteś Moją oblubienicą? Zanim nazwiesz Mnie swoim Oblubieńcem, wszystkie twoje grzechy muszą zostać obmyte.” 
Czy możemy zostać odkupieni bez chrztu Jezusa? Nie! Jesteśmy stworzeni na obraz Boga, dlatego szukamy sprawiedliwości w naszych sercach, a nasze sumienie stara się być sprawiedliwe. Ale nie możemy myśleć, że jesteśmy bezgrzeszni, jeśli nasze serca, nie zostały zmyte z grzechu. Tylko wtedy, gdy przyjmiemy i uwierzymy w chrzest Jezusa, możemy naprawdę powiedzieć, że nie mamy grzechu i jesteśmy sprawiedliwi.
Nasze sumienie nigdy nie może zostać uświęcone, jeśli uważamy się za bezgrzesznych, gdy w rzeczywistości mamy grzech w naszych sercach. Bóg nie może nas przyjąć w takich okolicznościach. Bóg nigdy nie kłamie.
Bóg kazał Mojżeszowi, aby przeprowadził spis Izraelitów, aby ich policzył i zapłacił Mu okup, za ich życie. Bogaci nie mogli dawać, więcej niż pół szekla, a biedni nie mogli dawać, mniej niż pół. Każdy musiał zapłacić okup.
Jak więc człowiek może zostać uświęcony, jeśli nie wierzy w Jezusa, który zapłacił okup za jego życie? Taki człowiek ma grzech.
Kiedy wierzymy tylko w krew Jezusa, mamy grzech w naszych sercach i musimy wyznać, że jesteśmy grzesznikami. Ale kiedy wierzymy w ewangelię Jego chrztu i Krzyża, możemy prawdziwie stwierdzić, że nie mamy grzechu. Zbawienie i życie wieczne są nasze.
 
 

Bluźnierstwo Przeciwko Duchowi

 
Jaki grzech skazuje człowieka na piekło?
Grzesz przeciwko Duchowi Świętemu, innymi słowy, niewiara w chrzest Jezusa
 
List do Rzymian 1:17 mówi: „W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę.” Sprawiedliwość Boża objawia się w ewangelii. Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i zmył wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i śmiercią na Krzyżu. Chrzest Jezusa i Jego krew są mocą ewangelii. Jezus raz na zawsze zmył nasze grzechy.
Wierzyć oznacza zbawienie, a nie wierzyć oznacza wieczne piekło. Nasz Ojciec w niebie posłał Swojego Syna jednorodzonego Jezusa na ten świat i sprawił, że przyjął chrzest ku przebłaganiu za nasze grzechy. Zatem ten, kto w Niego wierzy, może zostać oczyszczony ze wszystkich swoich przewinień.
Jedynym grzechem pozostającym na tym świecie, jest grzech nie wiary w Jego chrzest i krew. Niewiara jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi i grzechem, który zostanie potępiony przez Boga, skazując niewiernych na piekło. To najcięższy grzech ze wszystkich. Każdy z was, który popełnia ten grzech, musi pokutować i zostać odkupionym przez wiarę w chrzest Jezusa. Jeśli nie, zostaniecie zrujnowani na zawsze.
Czy jesteście zbawieni świadectwem odkupienia przez Jego chrzest i krew? Czy otrzymaliście świadectwo Jana, jak jest napisane w Ewangelii Jana 1:29: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.” Czy wierzycie w chrzest Jezusa i Jego krew, jak jest napisane w Liście do Hebrajczyków 10:18: „Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech.” 
Bóg świadczy o wierzących w chrzest Jezusa i Jego krew w swoich sercach. Bóg czyni ich Swoimi dziećmi. Ci, którzy wierzą w chrzest Jezusa i Jego krew, są odkupieni przez sprawiedliwą miłość Jezusa.
Ten, którego posłał Bóg, mówi słowa Boże, ale ten, który jest z ziemi, który nie został posłany przez Boga, głosi zgodnie ze swoimi myślami. Jest wielu na tej ziemi głoszących słowo Boże, a ci, którzy zostali przez Boga posłani, mówią o chrzcie Jezusa i Jego krwi.
Ale ci, którzy głoszą własne słowa, wyrażają tylko własne myśli. Mówią: „Jesteśmy odkupieni z grzechu pierworodnego, ale każdy musi odpokutować za swoje grzechy codzienne.” Mówią, że musimy zostać uświęceni stopniowo.
Ale czy człowiek może sam się uświęcić? Czy możemy stać się uświęceni dzięki sile naszych własnych zasług i dzięki naszym własnym wysiłkom? Czy jesteśmy uświęceni, ponieważ Bóg zmył wszystkie nasze grzechy, czy dlatego, że samodzielnie usiłowaliśmy osiągnąć odkupienie?
Prawdziwa wiara jest tym, co nas uświęca. Czy możemy uczynić węgiel białym, myjąc go tysiąc razy? Czy możemy uczynić czarną skórę białą za pomocą saletry? Żadna ilość mydła, ani saletry, nie może zmyć naszych grzechów, a nasza własna sprawiedliwość jest jak splugawiona szata. Czy stajemy się sprawiedliwymi przez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew, czy przez wiarę tylko w krew na Krzyżu?
Prawdziwa wiara pochodzi z wody chrztu Jezusa i krwi na Krzyżu. Zbawienie nie jest wynikiem naszych własnych wysiłków. Tylko nasza wiara w chrzest Jezusa i Jego krew, uwalnia nas od grzechu i czyni nas sprawiedliwymi.
Ojciec dał wszystkich ludzi w ręce Syna Swego, a kto w Niego wierzy, będzie miał życie wieczne. Wierzyć w Syna oznacza wierzyć w odkupienie poprzez Jego chrzest i krew. Kto wierzy, będzie miał życie wieczne jako dziecko Boże. Kto jest zbawiony, żyje na wieki po prawicy Boga.
Wiara w chrzest Jezusa i Jego jedność z Bogiem, to także wiara w Ducha. Słowo prawdy pozwala nam narodzić się ponownie. Jesteśmy zbawieni przez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew.
Miejcie wiarę. Wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew, oznacza dostąpić odkupienia. Miejcie wiarę w prawdziwą ewangelię i uzyskajcie przebaczenie grzechów.