Search

Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-6] Uwierz, że Duch Święty Mieszka w Tobie (Ewangelia Mateusza 25:1-12)

Uwierz, że Duch Święty Mieszka w Tobie
(Ewangelia Mateusza 25:1-12)
„Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły. O północy zaś rozległ się krzyk: Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie! Wtedy wstały wszystkie te dziewice i przygotowały swoje lampy. A głupie powiedziały do mądrych: Dajcie nam ze swej oliwy, bo nasze lampy gasną. I odpowiedziały mądre: Nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy odeszły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Potem przyszły też pozostałe dziewice i powiedziały: Panie, Panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was.
 
 

Kogo reprezentują dziewice, które mają zamieszkiwanie Ducha Świętego?

 
Do kogo przychodzi Duch Święty?
Przychodzi do tych, których grzechy zostały odpuszczone poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew.
 
W powyższych fragmentach jest pięć mądrych dziewic i pięć głupich dziewic. Pięć głupich dziewic prosi pięć mądrych dziewic, aby podzieliły się swoją oliwą. Ale mądre powiedziały do głupich: „Nie damy, bo mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie”. Tak więc, podczas gdy głupie wyszły kupić oliwę, pięć mądrych dziewic, które miały oliwę w swoich lampach, weszło na ceremonię wesela. Jak więc możemy przygotować olej dla Pana? Jedyne, co musimy zrobić, to czekać na Niego z przebaczeniem grzechów w naszych sercach.
Wśród ludzi można znaleźć dwa rodzaje wiary. Pierwsza to wiara w ewangelię odpuszczenia grzechów. Ta wiara prowadzi do otrzymania Ducha Świętego. Drugim jest po prostu wierność własnemu wyznaniu wiary - obojętność na to, czy Pan przebaczył czyjeś grzechy, czy nie. 
Dla tych, którzy są wierni własnym wyznaniom wiary, cudowna ewangelia pozostaje uciążliwa. Podobnie jak głupie panny, które wyszły kupić oliwę, gdy oblubieniec przychodził, tak ci, którzy przechodzą z jednego domu modlitwy do drugiego w nadziei otrzymania Ducha Świętego, nie zwodzą nikogo poza sobą. Tacy ludzie nie wiedzą, że przed Dniem Sądu muszą mieć w swoich sercach wiarę w piękną ewangelię. Chcą otrzymać Ducha Świętego, imponując Bogu swoją gorliwością. Przyjrzymy się spowiedzi diakona, który dołożył wszelkich starań, aby otrzymać Ducha Świętego. Ta spowiedź będzie wam pomocna.
 „Robiłem wszystko, aby otrzymać Ducha Świętego. Pomyślałem, że jeśli żarliwie poświęcę się własnej wierze, będę mógł otrzymać Ducha Świętego, więc przenosiłem się z jednego domu modlitwy do drugiego. Ludzie w jednym z tych domów modlitwy, w ramach nabożeństwa, grali na perkusji i pianinie elektrycznym. Pastor, który prowadził spotkanie, przywoływał po kolei tych, którzy chcieli otrzymać Ducha Świętego, a gdy uderzył w czoło człowieka, on zaczynał mówić językami. Pastor biegał z mikrofonem i krzyczał „Przyjmij ogień, ogień, ogień” i kładł ręce na głowach ludzi, powodując u niektórych z nich drgawki i utratę przytomności. Miałem wątpliwości, czy ta praktyka dotyczyła otrzymywanie Ducha Świętego, ale byłem już uzależniony od tych spotkań. Mimo wszystko nigdy nie udało mi się otrzymać Ducha Świętego.
Po tym doświadczeniu poszedłem w góry i przez całą noc, trzymając się sosny, próbowałem płakać i modlić się. Próbowałem nawet modlić się w jaskini, ale to też nie zadziałało. Potem próbowałem modlić się cały czas przez 40 nocy, ale nigdy nie udało mi się otrzymać Ducha Świętego. Pewnego dnia zostałem zaproszony na seminarium o Duchu Świętym. Seminarium odbywało się raz w tygodniu i trwało siedem tygodni. 
Seminarium dotyczyło miłości Boga, Krzyża, zmartwychwstania Jezusa, nałożenia rąk, owocu Ducha i duchowego wzrostu. W tym czasie, gdy program seminarium dobiegał końca, kaznodzieja w seminarium położył mi ręce na głowie i modlił się o Ducha Świętego, a ja zrobiłem, co mi kazał. Zrelaksowałem się i uniosłem dłonie, aby spojrzeć w niebo i w kółko krzyczałem „la-la-la-la”. Nagle, gdy krzyczałem „la-la-la-la”, zacząłem płynnie mówić w obcym języku. Wiele osób gratulowało mi otrzymania Ducha Świętego. Ale kiedy byłem sam w domu, bałem się. Więc zacząłem pracować w seminarium jako wolontariusz. Pomyślałem, że powinienem zgłosić się na ochotnika do jak największej ilości zadań, więc podróżowałem po całym kraju, aby świadczyć swoje usługi. Kiedy kładłem ręce na niektórych pacjentach, wydawało się, że ich choroba została wyleczona, ale wkrótce nawracała się. A potem miałem wizje przed oczami i stwierdziłem, że mogę prorokować. O dziwo, moje przepowiednie zawsze się spełniały. Od tamtego czasu byłem zapraszany w przeróżne miejsca i traktowany jak celebryta. Ale nadal się bałem. Pewnego dnia usłyszałem głos mówiący: „Nie wędruj z miejsca na miejsce w ten sposób, zamiast tego idź i pomóż swojej rodzinie otrzymać zbawienie”. Jednak nie wiedziałem, czym jest zbawienie. Wiedziałem tylko, co powiedzieli mi inni – że jeśli nie będę używał tego daru Ducha Świętego, to On mi go odbierze. Z jednej strony bałem się korzystać ze swoich umiejętności, a mimo to nie mogłam przestać. 
Pewnego dnia usłyszałem, że pewna szamanka pragnie wierzyć w Jezusa, więc odwiedziłem ją wraz z przyjaciółmi. Nie poinformowaliśmy jej wcześniej, że ją odwiedzimy. Ale szamanka już czekała na nas przed swoją bramą i powiedziała: „Wiedziałem, że przyjdziecie”. Nagle zaczęła nas oblewać wodą i powiedziała: „Nie ma różnicy między wschodnim szamanizmem a zachodnim szamanizmem!”. Nazwała nas „Jezusowymi szamanami”, wskazała na nas i powiedziała: „Ten facet jest bojaźliwy, a ten nie jest”. To, co powiedziała szamanka, dotarło do mnie jak uderzenie obuchem w głowę. Zacząłem myśleć, że wszystko, co robiłem, nie różniło się od tego, co robią szamani. Nic, co kiedykolwiek robiłem, nie przyniosło mi Ducha Świętego, ponieważ wciąż miałem grzech w sercu”.
Z tego wyznania dowiadujemy się, że otrzymanie Ducha Świętego przekracza nasze możliwości. Ponieważ taka wiara nie jest oparta na Bożej ewangelii, ci, którzy prowadzą tego rodzaju życie religijne, nie mają oleju w swojej lampie.
Lampa w Biblii odnosi się do kościoła, a olej do Ducha Świętego. Biblia sugeruje, że ci, którzy chodzą do kościoła, bez względu na to, czy jest to kościół Boży, czy nie, bez otrzymania Ducha Świętego, są głupcami.
Głupcy są skłonni, dzień po dniu, palić swoje religijne namiętności i gorliwość. Innymi słowy, głupcy palą swoje uczucia razem ze ślepą gorliwością do Boga. Gdybyśmy powiedzieli, że nasze emocje są wysokości 20cm, a spalenie 1cm zajmuje jeden dzień, to pochłonięcie w ogniu wszystkich emocji zajęłoby tylko 20 dni. Emocje kryjące się za ich wiarą, zyskują nową siłę dzięki modlitwom wczesnym rankiem, modlitwom całonocnym, modlitwom postnym i spotkaniom przebudzeniowym, ale ich emocje również płoną przez całe życie. Są uzależnieni od tego niekończącego się procesu palenia własnych emocji.
Ich emocje płoną w imię Jezusa. Chodzą do kościoła i palą swoje emocje, ale ich serca wciąż są zdezorientowane i szukają czegoś innego. Powodem tego jest to, że ich wiara pochodzi z doświadczeń cielesnych; dlatego mają ciągłą potrzebę wzmacniania tych uczuć, aby płomień nie zgasł. Jednak z taką wiarą nie mogą otrzymać Ducha Świętego. Palenie emocji nie doprowadzi do otrzymania Ducha Świętego.
Wszyscy powinniśmy przygotować odpowiednią wiarę, aby otrzymać Ducha Świętego w obliczu pełni obecności Boga. Wtedy i tylko wtedy będziemy godni, aby otrzymać Ducha Świętego. Jak uzyskać wiarę, która czyni nas godnymi przyjęcia Ducha Świętego? Prawda leży w pięknej ewangelii, która została spełniona poprzez chrzest Jezusa w Jordanie i przelanie Jego krwi na Krzyżu. 
Bóg nazwał nas „potomstwem złoczyńców” (Księga Izajasza 1:4). Musimy to przyznać przed sobą. Ludzie rodzą się z 12 rodzajami grzechów (Ewangelia Marka 7:21-23). Istoty ludzkie nie mogą powstrzymać się od grzechu, od dnia urodzenia aż do dnia śmierci. 
W Ewangelii Jana 1:6-7 jest napisane: „Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli”. Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa i przekazał Mu wszystkie grzechy świata, mówiąc: „Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29). Zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów dzięki temu, że Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa Chrystusa. Gdyby Jan nie ochrzcił Jezusa i nie głosił, że Jezus jest Barankiem Bożym, który zgładził grzech świata, nie moglibyśmy wiedzieć, że Jezus poniósł na Sobie wszystkie nasze grzechy na Krzyż. Nie mogliśmy też poznać sposobu otrzymania Ducha Świętego. Ale dzięki świadectwu Jana zrozumieliśmy, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy i mogliśmy otrzymać Ducha Świętego.
Dzięki tej wierze zostaliśmy pannami młodymi, które są kompletnie przygotowane na przyjęcie Jezusa, Oblubieńca. Jesteśmy dziewicami, które wierzą w Jezusa i są w pełni przygotowane na otrzymanie Ducha Świętego.
Czy wierzycie w ewangelię wody i Ducha z całego waszego serca? Czy wierzycie, że Jezus Chrystus zabrał wszystkie wasze grzechy poprzez Swój chrzest od Jana? Biblia mówi: „Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże” (List do Rzymian 10:17). Aby otrzymać Ducha Świętego, musimy wierzyć, że Jezus przyjął chrzest od Jana i umarł na Krzyżu. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że otrzymanie Ducha Świętego może pochodzić tylko z wiary, że Jezus przyszedł na ziemię jako człowiek i przyjął chrzest od Jana, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał.
Nawet dzisiaj istnieją dwie grupy wierzących, podobnie jak w powyższej opowieści istniało dziesięć dziewic dwojakiego rodzaju. Po której jesteś stronie? Musisz otrzymać Ducha Świętego, wierząc w wodę i Ducha. Czy chodzisz do kościoła, ale wciąż czujesz, że czekasz na przyjście Ducha Świętego? Musisz znać prawdziwy sposób otrzymania Ducha Świętego.
Mając jaką wiarę możemy otrzymać Ducha Świętego? Czy możesz otrzymać Ducha Świętego poprzez ekstatyczny entuzjazm szamanizmu? Czy możesz otrzymać Ducha Świętego w stanie śpiączki? Czy możesz otrzymać Ducha Świętego, wierząc w fanatyczne religie? Czy musisz systematycznie modlić się do Boga o przebaczenie swoich grzechów? Biblia mówi, że kiedy Jezus przyjął chrzest i wyszedł z wody, Duch Boży zstąpił jak gołębica. Został ochrzczony, aby zabrać wszystkie nasze grzechy i powiedzieć nam, że zostanie ukrzyżowany, aby zapłacić cenę za wszystkie nasze występki.
Jezus został ochrzczony przez Jana, aby zabrać grzech świata i poszedł na Krzyż, abyśmy mogli zostać zbawieni i otrzymać Ducha Świętego. Taka jest prawda. Jezus przyjął chrzest od Jana, został osądzony za wszystkie nasze grzechy na Krzyżu i zmartwychwstał. Musimy wierzyć w chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na Krzyżu, aby otrzymać przebaczenie za nasze grzechy. Na podstawie chrztu Jezusa (Ewangelia Mateusza 3:13-15) widzimy, że Duch Święty przychodzi spokojnie jak gołębica na tych z nas, którzy są oczyszczeni przez wiarę w Jego chrzest.
Aby otrzymać Ducha Świętego, trzeba wierzyć w chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na Krzyżu. Duch Święty przychodzi na osobę tak spokojnie jak gołębica, kiedy wierzy ona w przebaczenie grzechów. Ci, którzy już otrzymali Ducha Świętego, powinni wiedzieć, że stało się to możliwe dzięki przebaczeniu grzechów poprzez wiarę. Duch Święty zstępuje na tych, którzy całym sercem wierzą w odpuszczenie grzechów.
Jezus Chrystus przyszedł przez chleb i wino życia wiecznego (Ewangelia Mateusza 26:26-28, Ewangelia Jana 6:53-56). Kiedy Jezus wyszedł z wody po Swym chrzcie, głos z nieba powiedział: „Ten jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie” (Ewangelia Mateusza 3:17).
Łatwo jest uwierzyć w Boga jako w Trójcę. Bóg jest Ojcem Jezusa, a Jezus jest Synem Boga. Duch Święty jest również Bogiem. Trójca jest dla nas Jednym Bogiem.
Musicie wiedzieć, że nigdy nie otrzymacie Ducha Świętego, wierząc tylko w Krzyż lub próbując uświęcić się prawymi uczynkami. Ducha Świętego możecie otrzymać tylko wtedy, gdy wierzycie, że Jan ochrzcił Jezusa, aby złożyć na Niego wszystkie nasze grzechy i że został ukrzyżowany, aby odpokutować za wszystkie nasze grzechy. Jak prosta i jasna jest prawda! Otrzymanie przebaczenia grzechów i Ducha Świętego nie jest trudne.
Bóg przemówił do nas prostymi słowami. IQ zwykłego człowieka wynosi od 110 do 120. Jego ewangelia jest dość łatwa do zrozumienia dla zwykłych ludzi. Nawet dzieciom w wieku 4 lub 5 lat nie jest trudno zrozumieć piękną ewangelię. Ale gdyby Bóg mówił do nas o zamieszkiwaniu Ducha Świętego w bardziej skomplikowany sposób, czy moglibyśmy Go kiedykolwiek zrozumieć? Bóg sprawiedliwie przebaczył wszystkie nasze grzechy i dał Ducha Świętego jako dar tym, którzy w to uwierzyli.
Bóg mówi nam, że nie możemy otrzymać Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk lub modlitwę pokuty. Duch Święty nie przychodzi z powodu postu, pobożności czy nawet całonocnej modlitwy w górach. Jaka wiara prowadzi nas do przyjęcia w nas Ducha Świętego? Wiara w to, że Jezus przyszedł na ten świat, został ochrzczony, aby wziąć wszystkie nasze grzechy, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał.
 
 

Czy naprawdę musimy w to wierzyć?

 
Dlaczego musimy otrzymać przebaczenie grzechów, a tym samym otrzymać Ducha Świętego? Aby zostać obywatelami Królestwa Bożego, potrzebujemy Jego Ducha. Dlatego, aby otrzymać Ducha Świętego, musimy wierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela, w Jego chrzest i krew, i wreszcie musimy otrzymać przebaczenie za nasze grzechy.
Dlaczego Bóg udziela Ducha Świętego tym, których grzechy zostały odpuszczone? Powodem jest to, aby naznaczyć ich jako Swoich ludzi. Aby zapieczętować tych, którzy wierzą w Jezusa w oparciu o słowo Boże, daje im Ducha Świętego jako gwarancję.
Tak wielu ludzi utrzymuje niewłaściwy rodzaj wiary. Tak łatwo jest uwierzyć w chrzest Jezusa i otrzymać Ducha Świętego. Jest to łatwe dla tych z nas, którzy już otrzymali Ducha Świętego, ale jest to niemożliwe dla tych, którzy nie otrzymali przebaczenia grzechów. Nie znają prawdy i zamiast tego szukają innych sposobów na otrzymanie Ducha Świętego, takich jak pogrążenie się w religijnej śpiączce poprzez fanatyczne działania. Są tak nieświadomi, że są zdezorientowani ziarnami, które zasiał Szatan i ulegają wpływom przesądnych religii. 
Duch Święty mieszka w tych, którzy wierzą w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu i którzy otrzymują przebaczenie grzechów. Tylko ci, którzy wierzą w Boże zbawienie, mogą wyznać: „Nie mam grzechu”. Jeśli ktoś nie wierzy w ewangelię wody i Ducha, nie może powiedzieć, że nie ma grzechu. Podobnie Bóg dał Ducha Świętego jako rękojmię Swoim dzieciom, które wierzą w chrzest i krew Jezusa na Krzyżu i otrzymały przebaczenie grzechów.
Kto świadczył, że chrzest i krew Jezusa zmyły wszystkie nasze grzechy? Świadczył o tym Jezus, Jego uczniowie i Duch Święty. Kto zaplanował zbawić wszystkich ludzi od grzechów? Ojciec Święty to zrobił. Kto zrealizował ten plan? Jezus Chrystus to zrobił. Kto w końcu zagwarantował, że ten plan został wykonany? Duch Święty to zrobił.
Bóg chciał uczynić nas Swoim ludem i dlatego postanowił zbawić nas od wszystkich naszych grzechów przez chrzest i krew Jezusa. Dlatego Boska Trójca gwarantuje nam ostateczne zbawienie i aprobuje przebaczenie naszych grzechów.
W Ewangelii Mateusza 3:17 jest napisane: „To jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie”. Ci, którzy mają Świętego Ducha Bożego, są ludem Bożym. Są Jego dziećmi. „To jest Mój umiłowany Syn, w którym mam upodobanie”. Jezus jest pierwotnie Bogiem. Bóg Ojciec mówi nam: „Jeśli chcecie otrzymać przebaczenie swoich grzechów, wierzcie, że grzechy całej ludzkości zostały zabrane na zawsze przez Jezusa, Mojego Jednorodzonego Syna, przyjmijcie Ducha Świętego i stańcie się Moimi dziećmi”. Ci, którzy w to wierzą, otrzymają przebaczenie swoich grzechów i stają się synami i córkami Boga. Bóg daje im dar Ducha Świętego, aby zapieczętował ich jako Swoje dzieci. Otrzymujemy przebaczenie za nasze grzechy tylko wtedy, gdy wierzymy w chrzest Jezusa razem z Jego krwią.
Kiedy ludzie nie opróżniają swoich serc i nie wierzą w ewangelię przebaczenia, mają skłonność wierzyć, że grzech pierworodny już zniknął, ale mimo to muszą nieustannie odmawiać modlitwy pokuty, aby otrzymać przebaczenie swoich osobistych grzechów. Jeśli padną ofiarą takich myśli, Biblia staje się niezrozumiała i zagmatwana. Dlatego zaczynają mieć inne wierzenia niż Jego uczniowie.
Niektórzy mówią, że Duch Święty zstępuje na nich „poprzez modlitwy”. Ale z biblijnego punktu widzenia, nie jest to całkowitą prawdą. Może to brzmieć wiarygodnie, ale Biblia mówi, że kiedy Jezus wyszedł z wody po chrzcie od Jana, Duch Święty zstąpił na Niego jak gołębica. Dowodzi to, że jeśli chcemy otrzymać Ducha Świętego, wystarczy wierzyć, że Jezus przyszedł na ten świat, został ochrzczony przez Jana, aby zgładzić wszystkie grzechy świata, został za nich osądzony na Krzyżu i zmartwychwstał, aby stać się naszym Zbawicielem.
Co mówi nam Bóg, kiedy wierzymy w tę prawdę i otrzymujemy Ducha Świętego? Mówi: „Jesteś Moim synem. To jest Mój ukochany syn, w którym mam upodobanie”. Bóg powie to samo tym, którzy w przyszłości uwierzą w Jezusa i otrzymają przebaczenie grzechów. Ta prawda jest Bożą obietnicą, że uczyni nas Swoimi dziećmi.
Ale ludzie wciąż myślą, że są inne sposoby na otrzymanie Ducha Świętego. Czy myślicie, że Duch Święty zstąpi na was poprzez wasze płacze i ziemskie wysiłki? Dzieła Boga są dyktowane tylko poprzez Jego wolę, a On daje Ducha Świętego tylko tym, którzy otrzymują przebaczenie za swoje grzechy. Mówi: „Ochrzciłem Mojego Syna, aby mógł zabrać wszystkie wasze grzechy i nakazałem Go ukrzyżować, aby był za nie sądzony. Wyznaczyłem Mojego Syna na waszego Zbawiciela. Jeśli przyjmiesz przebaczenie grzechów, które dokonał Mój Syn, ześlę ci Ducha Świętego”.
Nasz Ojciec robi, co Sobie zażyczy. Nawet jeśli człowiek klęczy na kolanach przez całą noc i płacze za Nim, aż do rozdęcia płuc, Bóg niekoniecznie ześle mu Ducha Świętego. Zgani go tylko, mówiąc: „Jeszcze nie przyjąłeś prawdziwej wiedzy i nadal trzymasz się błędnych przekonań. Dopóki będziesz odrzucać prawdziwą wiarę, Duch Święty będzie dla ciebie wstrzymany”.
Na tym świecie, decyzje ludzi mogą zmieniać się w zależności od ich okoliczności, ale prawo ustanowione przez Boga w celu odpuszczania grzechów i udzielania Ducha Świętego, pozostaje niezmienne. Jeśli ulegniesz urokowi błędnych przekonań, trudno będzie ci ponownie znaleźć właściwą drogę. Biblia mówi, że Jezus jest kamieniem potknięcia dla nieposłusznych (I List Piotra 2:8).
Ludzie, którzy wierzą w Jezusa, ale nie wiedzą, dlaczego został ochrzczony, wierzą tylko w połowę ewangelii odkupienia i na pewno pójdą do piekła. Dlatego też, kiedy po raz pierwszy wierzymy w Jezusa, powinniśmy wiedzieć o chrzcie Jezusa i Jego krwi, z których składa się ewangelia przebaczenia grzechów. A jeśli otrzymasz przebaczenie grzechów, otrzymasz także Ducha Świętego.
Pomyślmy o życiu Jezusa na ziemi. Jezus stał się człowiekiem i zabrał wszystkie grzechy tego świata przez Swój chrzest. On również umarł na Krzyżu i został osądzony za nasze grzechy, aby zbawić nas od ognia piekielnego. Ci, którzy w Niego wierzą, otrzymują Ducha Świętego jako dar.
Dlatego wszyscy musimy podążać prawdziwą ścieżką, aby otrzymać Ducha Świętego. Musimy myśleć zgodnie ze słowami prawdy. Gdy to robimy, Jezus będzie nas strzegł i będzie nas błogosławił. Ci, którzy opróżniają swoje serca i wierzą w Jego słowa, mogą żyć w prawdzie, otrzymując przebaczenie grzechów i mogą być prowadzeni przez Ducha Świętego. Co więcej, z pomocą Ducha Świętego mogą prowadzić innych na właściwą drogę.
Wierzcie w odkupienie dokonane przez chrzest Jezusa i Jego krew. Tylko wtedy możemy z wiarą za Nim podążać i otrzymać błogosławieństwo odpuszczenia grzechów, życia wiecznego i zamieszkiwania Ducha Świętego. Jezus jest Panem przebaczenia, który poprzez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu zgładził wszystkie grzechy świata. Jezus oczyścił wszystkie nasze grzechy i dał Ducha Świętego tym, którzy wierzą w ewangelię prawdy. Możecie otrzymać Ducha Świętego, przyjmując prawdziwą wiarę.