Search

Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-15] Możecie Otrzymać Ducha Świętego i Jego Zamieszkiwanie Tylko Kiedy Poznacie Prawdę (Ewangelia Jana 8:31-36)

Możecie Otrzymać Ducha Świętego i Jego Zamieszkiwanie Tylko Kiedy Poznacie Prawdę
(Ewangelia Jana 8:31-36)
„Wtedy Jezus mówił do tych Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeśli będziecie trwać w Moim słowie, będziecie prawdziwie Moimi uczniami. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: My jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie służyliśmy nikomu. Jakże możesz mówić: Będziecie wolni? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest sługą grzechu. A sługa nie mieszka w domu na wieki, lecz Syn mieszka na wieki. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie prawdziwie wolni”. 
 
 
Co musimy zrobić, aby otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego?
Musimy uwierzyć we wspaniałą ewangelię wody i Ducha i żyć wiarą.

Czy wiesz co jest prawdą? Jezus powiedział: „Ja jestem prawdą” (Ewangelia Jana 14:6). Zatem poznanie Jezusa to poznanie prawdy. Czy Duch Święty mieszka w was dzięki wierze w cudowną ewangelię? Powinniście rozpoznać, że chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu są uosobieniem pięknej ewangelii i uwierzyć w nią.
Obecnie ludzie często używają wyrażenia „narodzić się na nowo”. „Ludzie powinni narodzić się na nowo. Polityka powinna się narodzić na nowo. Religia powinna narodzić się na nowo”. Używają tego wyrażenia jako synonimu „poprawy”. Jednak narodziny na nowo nie oznaczają poprawy natury ciała. Narodzić się na nowo oznacza otrzymać Ducha Świętego, który zamieszkuje, poprzez słuchanie i wiarę w cudowną ewangelię wody i Ducha.
 
 

Jakie są słowa prawdy pozwalające nam narodzić się na nowo?

 
Dlaczego człowiek miałby narodzić się na nowo? Człowiek jest niekompletny, więc musi otrzymać Ducha Świętego, aby narodzić się na nowo jako dziecko Boże. Widzimy wielu ludzi, którzy wierzą w Jezusa, ale nie mają w sobie Ducha Świętego. Nikodem był dostojnikiem Żydowskim. Nikodem, który pojawia się w 3 rozdziale Jana, był przywódcą judaizmu, który próbował przestrzegać prawa przykazanego przez Boga. Jednak działał jako przywódca religii ludu, nieświadomy zamieszkiwania Ducha Świętego.
Aby otrzymać Ducha Świętego, musimy wierzyć w cudowną ewangelię wody i Ducha Świętego oraz żyć wiarą. Człowiek może otrzymać Ducha Świętego, tylko wtedy, gdy uwierzy w słowa prawdy cudownej ewangelii wody i Ducha Świętego. Jezus powiedział: „Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, jeśli będę wam mówił o niebieskich?” (Ewangelia Jana 3:12)
Oto piękna ewangelia wody i Ducha. Nasz Pan narodził się na tym świecie, został ochrzczony przez Jana w wieku 30 lat, umarł na Krzyżu trzy lata później, zmartwychwstał i w ten sposób uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. Stał się Zbawicielem dla tych, którzy wierzą, że Jezus przyjął chrzest od Jana i zmartwychwstał. Zapewnił przebaczenie grzechów i zamieszkiwanie Ducha Świętego tym, którzy uwierzyli w tę wspaniałą ewangelię.
Ci, którzy nadal mają grzech w swoich sercach, muszą otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew. Człowiek nie może się powstrzymać przed popełnianiem grzechów przed Bogiem, dlatego musi zostać zbawiony, przyjmując Jezusa jako swojego Zbawiciela. Jezus zmył wszystkie grzechy świata cudowną ewangelią wody i Ducha. Wszyscy grzesznicy mogą zostać zbawieni, słuchając i wierząc w piękną ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy wierzą w tę wspaniałą ewangelię, są błogosławieni zamieszkiwaniem Ducha Świętego.
„A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy” (Ewangelia Jana 3:14). W Starym Testamencie, pomimo tego, że lud Izraelski popełnił grzechy, został pokąsany przez jadowite węże na pustyni i rozpaczliwie umierał, wielu zdołało przeżyć, patrząc na węża z brązu umieszczonego na drzewcu.
W podobny sposób, my mamy zamieszkiwanie Ducha Świętego. Jezus udziela Ducha Świętego tym, którzy wierzą w cudowną ewangelię. Szatan przeszkadza nam w poznaniu wspaniałej ewangelii wody i Ducha i próbuje powstrzymać nas od przyjęcia Ducha prawdy. Jednak Bóg pobłogosławił nas przebaczeniem grzechów i zamieszkiwaniem Ducha Świętego poprzez naszą wiarę w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi.
Możesz także otrzymać Ducha Świętego, jeśli wierzysz w tę piękną ewangelię. Czy uznajesz tę cudowną ewangelię za prawdziwą przed Bogiem? Czy wierzysz, że jesteś w stanie otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego poprzez wiarę w tę prawdziwą ewangelię?
Pan powiedział nam, abyśmy poznali prawdę, która zbawia nas od wszystkich naszych grzechów. „I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Ewangelia Jana 8:32). Czy znasz prawdę o wspaniałej ewangelii, która nas zbawia i błogosławi nas zamieszkiwaniem Ducha Świętego? Jeśli przyjmiesz tę ewangelię, na pewno otrzymasz zamieszkiwanie Ducha Świętego.