Search

Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-20] Ci, Którzy Doświadczyli Zamieszkiwanie Ducha Świętego, Prowadzą Innych, Aby Również Otrzymali Ducha Świętego (Ewangelia Jana 20:21-23)

Ci, Którzy Doświadczyli Zamieszkiwanie Ducha Świętego, Prowadzą Innych, Aby Również Otrzymali Ducha Świętego
(Ewangelia Jana 20:21-23)
„Jezus znowu powiedział do nich: Pokój wam. Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: Weźcie Ducha Świętego. Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane”. 
 
Jaką władzę Pan dał sprawiedliwym?
Dał im władzę przebaczać grzechy ludzi przez ewangelię wody i Ducha.

Rozdział 20 Jana zawiera zapis zmartwychwstania Jezusa. Nasz Pan zmartwychwstał i powiedział Swoim uczniom: „Weźcie Ducha Świętego”. Uczniowie Jezusa otrzymali od Niego zamieszkiwanie Ducha Świętego jako dar. Jezus dał Ducha Świętego i życie wieczne tym, którzy wierzyli, że Jego chrzest i krew zmyły wszystkie ich grzechy. Biblia mówi, że chrzest Jezusa jest odbiciem zbawienia, co oznacza, że Jego chrzest zbawił całą ludzkość od grzechów (I List Piotra 3:21).
 
 

Dlaczego Jezus został ochrzczony?

 
Dlaczego Jezus przyjął chrzest od Jana? Odpowiedź na to pytanie można wyraźnie zobaczyć z tego, co Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 3:15: “Bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” Jakie jest znaczenie “wszelkiej sprawiedliwości”? Co oznacza “godzi się”? “Cała sprawiedliwość” oznacza, że tak godziło się, żeby Jezus zabrał grzechy świata poprzez Swój chrzest. A “godzi się” oznacza, że wszystko to było najbardziej odpowiednie i prawe w oczach Boga. Tak więc: “Bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość”, oznacza, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata, kiedy został ochrzczony. Jego chrzest został przeprowadzony w taki sam sposób, jak nałożenie rąk w czasach Starego Testamentu. Celem Jego chrztu było przekazanie grzechów świata Jezusowi.
Jezus zabrał wszystkie grzechy ludzkości przez Swój chrzest i oczyścił je wszystkim, którzy w Niego uwierzyli. Jezus został ochrzczony i ukrzyżowany jako potępienie za ich grzechy. To jest ewangelia odpuszczenia grzechów. Sprawiedliwość Boża jest przebaczeniem grzechów, które zmyło wszystkie grzechy grzeszników.
Jeśli ludzie zrozumieją tajemnicę chrztu Jezusa, jak jest napisane w Ewangelii Mateusza 3:13-17, będą mogli otrzymać przebaczenie grzechów, a także Ducha Świętego. To, czego Jezus dokonał w swojej publicznej służbie — chrzest, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie — miało zapewnić nam prawą drogę do zbawienia, zgodnie z przeznaczeniem Bożym. W ten sposób Jezus stał się prawdziwym Zbawicielem wszystkich grzeszników. Ewangelia Jego chrztu i krwi jest ewangelią zbawienia, która zmyła wszystkie nasze grzechy. 
Ludzie mogą otrzymać Ducha Świętego tylko wtedy, gdy znają i wierzą w ewangelię chrztu i krwi Jezusa. Ponieważ chrzest Jezusa zgładził wszystkie grzechy świata, nasze grzechy zostały Mu przekazane. Jego śmierć na Krzyżu w imieniu ludzkości była naszą własną śmiercią, a Jego zmartwychwstanie naszym własnym zmartwychwstaniem. W ten sposób, chrzest i krew Jezusa na Krzyżu są ewangelią odpuszczenia grzechów i otrzymania Ducha Świętego.
Mam nadzieję, że poznasz powód chrztu Jezusa i uwierzysz w ewangelię. Wtedy twoje grzechy zostaną zmyte i otrzymasz Ducha Świętego. Dlaczego Jezus został ochrzczony? Miało to na celu usunięcie wszystkich grzechów świata. “Bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 3:15). Amen, Alleluja!
Obecnie niektórzy uważają, że mówienie językami jest dowodem otrzymania Ducha Świętego. Jednak prawdziwym dowodem na to jest cenna wiara w cudowną ewangelię wyrytą w sercach tych, którzy naprawdę otrzymali Ducha Świętego.
 
 

Pan dał władzę odpuszczania grzechów wszystkim sprawiedliwym ludziom

 
Pan dał Swoim uczniom władzę odpuszczania grzechów, mówiąc: „Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane” (Ewangelia Jana 20:23). Oznacza to, że kiedy uczniowie głosili ewangelię wody i Ducha, grzechy wszystkich, którzy słuchali i wierzyli, zostały przebaczone. Nie oznacza to jednak, że mogą przebaczyć grzechy każdego, nie zależnie od jego wiary w Ewangelię wody i Ducha.
Uczniowie Jezusa mają prawo przebaczać grzechy komukolwiek poprzez ewangelię wody i Ducha. Dlatego, jeśli nauczają tego, co jest napisane, musimy w to uwierzyć. Musisz uwierzyć, że Jezus Chrystus dał ci ewangelię wody i Ducha, aby oczyścić wszystkie twoje grzechy. Tylko wtedy możesz uzyskać przebaczenie grzechów i otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego. Jezus dał nam także moc zbawiać wszystkich ludzi od grzechów, głosząc ewangelię wody i Ducha.
 
 
Moc władcy świata
 
W miejscu, gdzie mieszkałem w przeszłości, musieliśmy jeździć autobusem po nieutwardzonej drodze. Któregoś dnia ludzie musieli wysiąść z autobusu i pchać go pod górę. Pewnego razu prezydent Korei przybył na uroczystość otwarcia elektrowni cieplnej przy tej drodze. Na wieść o przybyciu, ludzie chcieli powitać prezydenta, zamietli drogę i posadzili drzewa wzdłuż jej boków. Kiedy nadszedł ten dzień, motocykle poprowadziły drogę, a za nimi jechał samochód prezydenta. Tłumy ludzi wyszły, aby powitać go z flagami narodowymi w dłoniach. Mówiono, że prezydent stwierdził: „Ta droga jest zbyt wyboista, trzeba ją wybrukować”. Kilka dni później droga została wylana asfaltem.
Co tu się stało? Jedna przelotna uwaga prezydenta wystarczyła, aby spowodować tak drastyczną zmianę stanu drogi. Władza prezydenta ma tak wielką moc. Jednak dobrze wiemy, że ewangelia wody i Ducha udzielona nam przez Chrystusa jest o wiele potężniejsza. Musimy wierzyć, że ta ewangelia ma moc uwolnienia nas od wszystkich naszych grzechów całego naszego życia.
 
 

Prawdziwa władza odpuszczania grzechów

 
„Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane”. Uczniowie Jezusa głosili ewangelię, że wszystkie ich grzechy zostały przebaczone. Powiedzieli ludziom: „Jezus zmył wszystkie grzechy świata Swoim chrztem i krwią. Nie ma się czym martwić. Chociaż waszym przeznaczeniem jest grzeszyć w przyszłości, Jezus już zabrał wszystkie wasze codzienne grzechy i wykrwawił się za was na Krzyżu po tym, jak został ochrzczony przez Jana. Jezus was uratował! Musicie w to uwierzyć!”.
Grzesznicy otrzymali odkupienie poprzez słuchanie i wiarę w ewangelię wody i Ducha przekazaną przez uczniów Jezusa. Jezus dał Swoim uczniom władzę przebaczania grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha. Ponieważ uczniowie Jezusa głosili ewangelię wody i Ducha wszystkim ludziom na świecie, wierzący mogli otrzymać przebaczenie grzechów. Jezus dał im ten dar wraz z upoważnieniem do przebaczania grzechów.
Wiele osób przeczytało książki, które wcześniej opublikowałem i po ich przeczytaniu zostali zbawieni od grzechów. Niektórzy przyznali, że zdali sobie sprawę, że powodem śmierci Jezusa na Krzyżu był chrzest, który zgładził wszystkie grzechy świata, cytując: “Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości” (Księga Izajasza 53:5).
Po zmartwychwstaniu, Jezus powiedział do Swoich uczniów: „Weźcie Ducha Świętego. Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane” (Ewangelia Jana 20:22-23). Jezus dał im władzę odpuszczania grzechów ludzi.
Zanim uwierzyliśmy w tę prawdę, byliśmy związani zamieszaniem, pustką i grzechem. Jednak, teraz gdy wierzymy w chrzest i krew Jezusa, i jesteśmy wolni od grzechu, jesteśmy tymi, którzy głoszą tę ewangelię innym. Ponadto nasz Pan dał Swoim uczniom pokój. Nasz Pan również dał nam pokój i błogosławieństwo Ducha Świętego. Aby otrzymać pokój i Ducha Świętego od Boga, musimy otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę w chrzest i krew Jezusa na Krzyżu.
Tym, co uwalnia nas od grzechu, jest wiara w ewangelię wody i Ducha. To jest duchowa wiara, która przynosi nam niebiańskie błogosławieństwa. Jednak arbitralna wiara oparta na własnych myślach prowadzi nas do zniszczenia. Musimy uzyskać odkupienie, wierząc w ewangelię wody i Ducha, a tym samym otrzymać Ducha Świętego. Aby mieć taką wiarę, musimy porzucić nasze ziemskie myśli i zwrócić się w stronę ewangelii wody i Ducha.
Aby mieć wiarę potrzebną do otrzymania Ducha Świętego, należy przyjąć ewangelię, że Jezus został za nas ochrzczony i ukrzyżowany. Pan zapewnił nam przebaczenie grzechów, pokój i zamieszkiwanie Ducha Świętego, ponieważ wierzymy w ewangelię wody i Ducha. Dał Swoim uczniom zamieszkiwanie Ducha Świętego i upoważnienie do przebaczania grzechów każdemu, kto wierzył w ewangelię wody i Ducha.
Otrzymaliśmy również Ducha Świętego, wierząc w tę ewangelię. Ewangelia wody i Ducha pomogła wielu innym zrobić to samo. Kiedy głosimy ewangelię naszym sąsiadom i światu, tym, którzy biorą ją do serca, zostaje przyznany Duch Święty. Gdyby ewangelia, którą głosimy, nie mogła dać ludziom Ducha Świętego, nie byłaby to prawdziwa ewangelia. Lecz ewangelia, którą głosimy, może doprowadzić ich do przyjęcia Ducha Świętego, ta ewangelia jest autentyczna.
Jakże błogosławieni i wdzięczni powinniśmy być, że mamy taką ewangelię. Ewangelia, która jest głoszona przez nas, jest tak doskonała i wzniosła. Niestety, obecnie trudno jest znaleźć osobę, która naprawdę zna tę ewangelię i w nią wierzy. Dlatego musimy głosić ewangelię na całym świecie. Musimy pomóc ludziom otrzymać Ducha Świętego.
 
 
Ci, którzy są zwiedzeni przez Szatana tak, że zaprzeczają ewangelii wody i Ducha
 
Pomagamy nawet tym, którzy już wierzą w Jezusa. Wielu z nich nadal nie otrzymało Ducha Świętego, mimo że wierzą w Jezusa. Dlatego pomagamy im, głosząc im ewangelię i tym samym pomagamy im w otrzymaniu Ducha Świętego. 
Jeśli człowiek nie otrzymał Ducha Świętego, chociaż wierzy w Jezusa, to oznacza, że ma problemy z wiarą. Tylko ci, którzy otrzymali Ducha Świętego przez wiarę w Jezusa, mogą być uważani za ludzi posiadających prawdziwą wiarę. Dlatego wszyscy musimy mieć wiarę, która prowadzi nas do otrzymania Ducha Świętego. Musimy znać ewangelię wody i Ducha, ponieważ tylko prawda tej ewangelii pozwala nam otrzymać Ducha Świętego.
Głosimy ewangelię wody i Ducha, aby inni mogli otrzymać Ducha Świętego. Jednakże ci, którzy głoszą ewangelię, napotykają wiele trudności. Niektórzy chrześcijanie myślą, że mogą otrzymać Ducha Świętego, jeśli przez długi okres czasu praktykują dobre uczynki. Mają wiele mylnych doświadczeń, które nie mają związku z otrzymaniem Ducha Świętego. Potrzeba więc dużo czasu i poświęceń, aby oświecić ich ewangelią wody i Ducha.
Któż nie uwierzyłby w ewangelię wody i Ducha, gdyby wszyscy wiedzieli, że człowiek może otrzymać Ducha Świętego przez wiarę w tę ewangelię? Szatan oszukał ludzi inną ewangelią, zanim nadeszła prawdziwa ewangelia. Tacy ludzie zastanawiają się, w co jeszcze mają wierzyć, skoro już uważają się za wierzących w ewangelię Jezusa. Dlatego zaprzeczają ewangelii wody i Ducha i odrzucają ją. 
Wielu ludzi w dzisiejszych czasach nie akceptuje w pełni prawdziwej ewangelii wody i Ducha, ponieważ Szatan już ich zaślepił. W rezultacie myślą, że wiara w Jezusa to proste zadanie. Jednak pełne zrozumienie prawdy ewangelii nie jest wcale łatwe. Prawdziwa ewangelia wody i Ducha jest przesłonięta fałszywą ewangelią.
Ludzie myślą, że każdy może wejść do Królestwa Niebieskiego, jeśli chodzi do kościoła i wyznaje, że wierzy w Jezusa. Wielu wierzy, że zamieszkiwanie Ducha Świętego jest możliwe dzięki ich własnym wysiłkom, takim jak modlitwa i post. Jednak takie przekonania są dalekie od prawdy o otrzymaniu Ducha Świętego. Myślą, że mówienie językami i inne cuda są znakami otrzymania Ducha Świętego.
Dlatego wcale nie rozumieją, że aby otrzymać Ducha Świętego, trzeba wierzyć w prawdziwą ewangelię wody i Ducha. Jednak Biblia mówi, że Ducha Świętego można otrzymać tylko poprzez wiarę w słowo Boże. Bóg w Swoich słowach ukrył tajemnicę przyjęcia Ducha Świętego.
 
 
Ci, którzy chcą zamieszkiwanie Ducha Świętego
 
Kiedyś pojechałem na Tajwan z niektórymi z naszych pracowników. Ludzie tam prosili nas o książki o Duchu Świętym. To samo stało się w Japonii i Rosji. Powodem, dla którego tak wielu ludzi chce książek o zamieszkiwaniu Ducha Świętego, jest to, że ludzie w dzisiejszych czasach bardzo chcą otrzymać Ducha Świętego. Wielu ludzi wierzy w Jezusa i czasami nie ma pewności, czy naprawdę otrzymali Ducha Świętego, ponieważ nie mają w sobie Ducha Świętego.
Jest wielu ludzi, którzy wierzą w Jezusa i twierdzą, że otrzymali Ducha Świętego. Tymczasem ludzie, którzy otrzymali Ducha Świętego na stałe i na wieczność, są rzadkością. Wielu ludzi nie jest w stanie tego zrobić pomimo, że wierzą w Jezusa i dlatego pragną Go oni teraz otrzymać. 
Wśród chrześcijan na całym świecie jest wielu ludzi, którzy myślą, że doświadczyli Ducha Świętego. Niektórzy mówią, że spotkali Jezusa w swoich snach, a niektórzy twierdzą, że mają w sobie Ducha Świętego, ponieważ doświadczyli wypędzania demonów. W związku z tym jest wielu ludzi, których wiara opiera się na osobistych doświadczeniach. Jednak rzadkością jest aby tacy ludzie naprawdę otrzymali Ducha Świętego poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. 
Kiedyś myślałem, że to dziwne, że na tym świecie nie ma książek o otrzymaniu Ducha Świętego przez wiarę w czystą ewangelię wody i Ducha. Wiele osób opowiada o swoich doświadczeniach z Duchem Świętym, ale dlaczego nie ma książek na temat zamieszkiwania Ducha Świętego? Nawet jeśli rozejrzysz się po całym świecie, takie książki są trudne do znalezienia.
Ci, którzy błędnie twierdzą, że otrzymali Ducha Świętego, twierdzą, że nawet osobiście spotkali Jezusa i odwiedzili Królestwo Niebieskie i piekło. Twierdzą, że Jezus powiedział: „Przybyłeś przed czasem. Masz jeszcze wiele do zrobienia w swoim świecie, więc pośpiesz się z powrotem do miejsca, do którego należysz”. Takie przeżycie jest niemożliwe. Czy Jezus, którego spotkali, był prawdziwym Jezusem? Czy Jezus spotkałby ich, gdy wciąż mieli grzech w sercach? Czy Jezus przebywa w grzeszniku?
Prawdą jest, że większość dzisiejszych chrześcijan nie ma zamieszkiwania Ducha Świętego, mimo że utrzymują pewien stopień wiary w Jezusa. Dlatego my, którzy mamy w sobie Ducha Świętego, musimy głosić ewangelię, która poprowadzi innych do otrzymania tego daru. Każdy musi otrzymać Ducha Świętego, a aby to osiągnąć, niezbędna jest wiara w ewangelię wody i Ducha. Tylko wierząc w ewangelię można otrzymać Ducha Świętego. Poprzez ewangelię prawdy, którą wszyscy znamy, możemy otrzymać od Boga dar Ducha Świętego.
Wszyscy musimy dziękować i chwalić Pana za to, że dał nam ewangelię wody i Ducha. Doświadczyłem radości Ducha Świętego, kiedy zachęcał mnie do napisania tej książki. Kiedy ta książka zostanie opublikowana, wielu ludzi otrzyma zamieszkiwanie Ducha Świętego poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. „Czy otrzymałeś Ducha Świętego, kiedy uwierzyłeś?” (Dzieje Apostolskie 19: 2), powiedział Paweł do potencjalnych uczniów w Efezie.
Wszyscy musimy otrzymać Ducha Świętego. Chrześcijanie na całym świecie są bardzo zainteresowani otrzymaniem Ducha Świętego w tym burzliwym okresie historii świata. Ja głoszę biblijny sposób otrzymania Ducha Świętego, tak jak prowadzi mnie Duch Święty. Aby wieść satysfakcjonujące życie, musisz wierzyć w prawdę o zamieszkiwaniu Ducha Świętego. Jest to bowiem twoja ostatnia szansa, abyś w głębi serca otrzymał Ducha Świętego. 
Czuję się zmuszony do głoszenia ewangelii, która pomaga każdemu otrzymać Ducha Świętego, ponieważ Jezus Chrystus dał mi ewangelię wody i Ducha i przekazał mi dar Ducha Świętego.
 
 
Poganie muszą także mieć wiarę w ewangelię wody i Ducha
 
Biblia opisuje, jak uczniowie Jezusa pozwolili innym otrzymać Ducha Świętego. Nawet poganie musieli mieć tę samą wiarę, co uczniowie, aby otrzymać Ducha Świętego. Co więcej, szczególnie poganie potrzebowali wiary w ewangelię wody i Ducha, którą mieli uczniowie, aby wejść do świata Bożego. Dlatego my, którzy jesteśmy poganami, musimy również wierzyć w prawdziwą ewangelię, aby otrzymać Ducha Świętego. Bóg posłał Piotra do Korneliusza, który był poganinem, aby został oświecony ewangelią wody i Ducha, która jest konieczna do przyjęcia Ducha Świętego.
Żydowscy wierzący byli zdumieni, słysząc, że dar Ducha Świętego został wylany również na pogan. Kiedy Piotr wrócił do kościoła w Jerozolimie po głoszeniu ewangelii wody i Ducha, ci, którzy byli obrzezani, krytykowali go. „Wszedłeś do ludzi nieobrzezanych i jadłeś z nimi” (Dzieje Apostolskie 11:3). Ale Piotr wyjaśnił im wszystko od początku.
Jego wyjaśnienie jest dobrze zawarte w Dziejach Apostolskich 11:5-17. „Będąc w mieście Jafie, modliłem się i w zachwyceniu miałem widzenie – jakiś przedmiot zstępujący, jakby wielkie płótno, za cztery rogi uwiązane i spuszczone z nieba, i dotarło aż do mnie. Wpatrzywszy się w nie uważnie, przyjrzałem się i zobaczyłem czworonożne zwierzęta ziemskie, bestie, gady i ptaki nieba. I usłyszałem głos mówiący do mnie: Wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. I odpowiedziałem: Żadną miarą, Panie, bo nigdy niczego pospolitego lub nieczystego nie wziąłem do ust. Wtedy głos z nieba odezwał się po raz drugi: Tego, co Bóg oczyścił, nie uważaj za nieczyste. A to się stało trzy razy, po czym to wszystko zostało wciągnięte z powrotem do nieba. I zaraz trzej mężczyźni posłani do mnie z Cezarei stanęli przed domem, w którym byłem. I powiedział mi Duch, abym z nimi poszedł bez wahania. Szło też ze mną tych sześciu braci i weszliśmy do domu tego człowieka. On nam opowiedział, jak ujrzał w swoim domu anioła, który stanął i powiedział do niego: Poślij ludzi do Jafy i przywołaj Szymona, zwanego Piotrem. On ci powie słowa, przez które będziesz zbawiony, ty i cały twój dom. A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, tak jak na nas na początku. I przypomniałem słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar co nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, kim ja jestem, abym mógł zabronić Bogu?”.
Piotr powiedział, że nie tylko poszedł do nieobrzezanych mężczyzn i jadł z nimi, ale także dzięki przewodnictwu Ducha Świętego głosił im ewangelię. Gdy to usłyszeli, umilkli i wielbili Boga, który dał im wszystkim pokutę i życie — Korneliuszowi, jego krewnym i bliskim przyjaciołom.
 
 
Ewangelia apostolska dla otrzymania Ducha Świętego
 
Jaka jest kluczowa misja apostołów?
Głoszenie ewangelii wody i Ducha innym, aby otrzymali Ducha Świętego.

Czy apostołowie naprawdę głosili ewangelię wody i Ducha? Najpierw musimy sprawdzić, czy apostoł Piotr wierzył w ewangelię wody i Ducha. W Biblii Piotr powiedział: „Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas” (I List Piotra 3:21). Apostoł Piotr naprawdę wierzył, że Jezus zbawił wszystkich grzeszników od ich grzechów, kiedy został ochrzczony i umarł na Krzyżu. Wierzył również, że kiedy Jezus został ochrzczony (Ewangelia Mateusza 3:15), wszystkie grzechy zostały Mu przekazane, że został ukrzyżowany, a później zmartwychwstał, aby nas wszystkich zbawić.
W dzisiejszych czasach są ludzie, którzy mają taką samą wiarę jak Piotr. Ci, którzy głoszą ewangelię wody i Ducha, głoszą tę samą ewangelię, co Piotr. Ta prawda wystarcza, aby słuchacze otrzymali zamieszkiwanie Ducha Świętego.
Tak jak wiele osób otrzymało Ducha Świętego, kiedy Piotr głosił ewangelię wody i Ducha, tak samo widzimy, jak ludzie wierzą w ewangelię i otrzymują Ducha Świętego, kiedy głosimy tę samą prawdę. Człowiek nie otrzymuje Ducha Świętego poprzez mglistą wiarę, że pójdzie do Nieba, jeśli tylko wierzy w Jezusa jako swego Pana, ale raczej poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.
Piotr uważał kiedyś pogan za niewiele więcej niż robaki, które pełzają po ziemi. Zanim Jezus został ochrzczony, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, zgodnie z prawem byli oni jak nieczyste zwierzęta. Jednakże nawet poganie mogli otrzymać błogosławieństwo Ducha Świętego, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Tak więc głos przemówił do Piotra, mówiąc: „Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za nieczyste” (Dzieje Apostolskie 10:15).
My jako poganie, nigdy nie bylibyśmy w stanie otrzymać Ducha Świętego, ale możemy otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Kiedy cierpliwie głosimy ewangelię ludziom pełnym własnych myśli, często widzimy, jak zaczynają wierzyć w ewangelię i ostatecznie otrzymują Ducha Świętego. Możemy również zobaczyć, jak wyznają, że nie mają grzechu w swoich sercach po tym, jak uwierzyli w chrzest i krew Jezusa. Tylko wtedy Duch Święty zamieszkuje w nich.
Naszym celem w głoszeniu tej ewangelii jest nie tylko sprawienie, by inni ją zrozumieli, ale także poprowadzenie ich do otrzymania Ducha Świętego. Fakt, że ci, którzy wierzą w ewangelię, którą głosimy, otrzymują przebaczenie za wszystkie swoje grzechy, jest bardzo znaczący. A fakt, że ci, którzy w tym samym czasie otrzymują zamieszkiwanie Ducha Świętego, jest jeszcze ważniejszy. Nie tylko głosimy ewangelię ludziom na całym świecie, ale także idziemy o krok dalej i prowadzimy ich do równoczesnego przyjęcia Ducha Świętego. 
W tym kontekście musimy głosić ewangelię wody i Ducha tym, którzy jej potrzebują. Gdybyśmy zaprzestali głosić ewangelię, całe znaczenie naszej pracy poszłoby na marne. Musimy być świadomi, że ta ewangelia prowadzi ludzi do otrzymania Ducha Świętego. Kiedy głosimy ewangelię mając to na uwadze, płomienie Ducha Świętego rozprzestrzenią się jak ogień po całym świecie.
Kiedy ewangelista wierzy, że ta ewangelia może poprowadzić ludzi na całym świecie do otrzymania Ducha Świętego, zaczyna mieć pełną świadomość, że jego posługa nie polega tylko na przekonywaniu ludzi, by uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ale na pomaganiu im w przyjęciu Ducha Świętego. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy w tym czasie głosili ewangelię wody i Ducha.
Wystarczy słuchać uszami i całym sercem wierzyć w ewangelię, którą głosimy, aby otrzymać Ducha Świętego. Najwyraźniej ewangelia, którą głosimy, ma wielki wpływ na życie ludzi. Moc ewangelii to władza i błogosławieństwo dane przez Boga.
Piotr był ewangelistą Żydów, a Paweł pogan. Kiedy Piotr modlił się na dachu, ujrzał otwarte Niebo i zstąpił na niego przedmiot podobny do wielkiego prześcieradła zawiązanego w czterech rogach. Znajdowały się w nim wszelkiego rodzaju nieczyste zwierzęta, o których Biblia mówi, że nie można było ich jeść.
Piotr nigdy nie jadł niczego pospolitego ani nieczystego. Jednakże Bóg nakazał mu je zabić i zjeść. Piotr odmówił, mówiąc: „Żadną miarą, Panie, bo nigdy nie jadłem niczego pospolitego lub nieczystego”. A głos przemówił do niego: „Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za nieczyste” Co to sugeruje? Bóg mówi, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata, nawet pogan, kiedy został ochrzczony i umarł na Krzyżu.
Duchowe znaczenie Bożego nakazu zabicia i zjedzenia nieczystych zwierząt polegało na nauczeniu Piotra, że nawet poganie mogą stać się dziećmi Bożymi, wierząc, że Jezus został posłany na ten świat, ochrzczony, aby zgładził wszystkie nasze grzechy i ukrzyżowany, aby zostać osądzonym za nie.
Piotr nadal przestrzegał przepisów prawa, zamiast je widzieć duchowymi oczami wiary, nawet po tym jak otrzymał Ducha. Ale Piotr pokutował i uwierzył, że Bóg już zmył grzechy pogan. Piotr głębiej zrozumiał bogactwo wspaniałej ewangelii. Widział, jak Duch Święty zstępuje na słuchaczy, gdy głosił słowa Boże.
Jak moglibyśmy rozpoznać, czy dzisiejsi ewangeliści otrzymali Ducha Świętego, czy nie? Zależy to od tego, czy przyjmują ewangelię wody i Ducha. Osoba, która wierzy w cudowną ewangelię taką, jaka jest, gdy ewangelista głosi mu słowa Boga, otrzyma zamieszkiwanie Ducha Świętego. Duch Święty, który mieszka w sercu ewangelisty, również zacznie mieszkać w tej osobie. Ewangelista i słuchacz będą mieć ze sobą społeczność niczym przyjaciele z dzieciństwa. Zobaczą, jak miłość Boża będzie w nich nawzajem. Ewangelista zobaczy, że słuchacz staje się jednym z ludzi Bożych poprzez zaakceptowanie ewangelii wody i Ducha.
Kiedy głosimy ewangelię, możemy zobaczyć, jak Duch Święty zstępuje na wierzących, gdy tylko uwierzą w ewangelię wody i Ducha. To nie jest doświadczenie oddzielne od zbawienia. To jest główny powód, dla którego musimy głosić ewangelię wody i Ducha. Ewangelia, którą głosimy, prowadzi innych do otrzymania Ducha Świętego.
Ci, którzy otrzymują zamieszkiwanie Ducha Świętego, są dziećmi Bożymi. Ewangelia wody i Ducha nie jest teoretyczną doktryną jakiegoś wyznania, dlatego kiedy głosimy to innym, zaczynają mieć wiarę, przyjmują Ducha Świętego i stają się dziećmi Bożymi. Jakie to wielkie błogosławieństwo! Cóż za niesamowita ewangelia! I jak wspaniałe jest Jego dzieło! Ci, którzy głoszą ewangelię wody i Ducha, pomagają budować Królestwo Boże. My tylko głosimy ewangelię, ale oni otrzymują Ducha Świętego.
Niektórzy myślą, że wiara w Jezusa to jedno, a otrzymanie Ducha Świętego to co innego. Dlatego chrześcijanie wciąż modlą się o Ducha Świętego. Jednak Biblia mówi, że Duch Święty zstępuje na tych, którzy słuchają ewangelii głoszonej przez Jego sługi i wierzą w nią. Ludzie na całym świecie pragną Ducha Świętego. Ewangelia, którą głosimy, prowadzi ich do zaspokojenia ich pragnień. Dlatego mamy obowiązek szerzyć ewangelię na całym świecie. Jesteśmy dziećmi Ojca i Jego spadkobiercami, którzy są wierni Jego Wielkiemu Nakazowi.
Musimy głosić ewangelię z wiarą, pamiętając, że naszą misją jest umożliwienie ludziom otrzymania Ducha Świętego. Ewangelia wody i Ducha jest czymś, w co ewangeliści muszą naprawdę wierzyć, zanim będą głosić ją innym. Wtedy ich słuchacze otrzymają Ducha Świętego poprzez wiarę w ewangelię. W ten sposób możemy tchnąć życie wieczne we wszystkich wierzących w ewangelię. Naszym celem jest uwolnienie ich od mocy ciemności i przeniesienie do Królestwa Bożego. Ewangeliści przenoszą grzeszników, których przeznaczeniem jest śmierć w mocy ciemności, do Królestwa Syna Bożego. Przemiana grzeszników w dzieci Boże jest bardzo ważną pracą.
Wiele osób nie zna klucza do otrzymania Ducha Świętego i próbuje Go przyjąć poprzez własne wysiłki. Jednak okaże się to daremne. Potrzebna jest tylko wiara w ewangelię, ponieważ wiara uwalnia nas od wszystkich grzechów.
Jak otrzymałeś Ducha Świętego? Poprzez modlitwę? A może poprzez nałożenie rąk? Nie, to nie jest droga. Ducha Świętego otrzymujemy tylko wtedy, gdy wierzymy w ewangelię wody i Ducha. Musimy się modlić i głosić ewangelię, aby wszyscy ludzie na świecie mogli otrzymać Ducha Świętego.
Słowo „apostoł” oznacza „ten, który jest posłany przez Boga”. Co robią apostołowie? Głoszą ewangelię wody i Ducha, aby ludzie mogli otrzymać Ducha Świętego. Czy nie chciałbyś podjąć tej pracy razem z nami? Wszyscy musimy mieć zamieszkiwanie Ducha Świętego i głosić to wszystkim ludziom. Alleluja! Chwalcie absolutną prawdę ewangelii, którą dał nam Pan, abyśmy otrzymali Ducha Świętego!