Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[2-2] Ci, Którzy Ignorują  Łaskę Bożą (List do Rzymian 2:1–16)

(List do Rzymian 2:1–16)
„Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy. Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego? Czy gardzisz bogactwem jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty? Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga; Który odda każdemu według jego uczynków: Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne; Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew. Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem i Greka; A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi. U Boga bowiem nie ma względu na osobę. Bo ci, którzy bez prawa zgrzeszyli, bez prawa też zginą, a ci, którzy w prawie zgrzeszyli, przez prawo będą sądzeni; (Gdyż nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni. Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających); W dniu, w którym Bóg przez Jezusa Chrystusa będzie sądził skryte sprawy ludzkie według mojej ewangelii”.
 


Legaliści zawsze osądzają innych ludzi, podczas gdy sami nie są w stanie przestrzegać prawa

 
Porozmawiajmy o prawie. Apostoł Paweł powiedział do Żydów, którzy spoczęli w prawie: „Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo. Lecz wiemy, że sąd Boży jest według prawdy przeciwko tym, którzy robią takie rzeczy. Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego?” (List do Rzymian 2:1-3). Legaliści uważają, że właściwie oddają cześć Bogu. Tacy ludzie nie wierzą w Boga sercem, ale w swoją fałszywą dumę opartą na ich własnych czynach. Ci ludzie lubią oceniać innych i są w tym dobrzy. Jednakże, podczas gdy oceniają innych słowami Boga, nie zdają sobie sprawy, że są dokładnie tacy sami jak ci, których krytykują i popełniają te same błędy.
Na przykład nie przestrzegają dnia szabatu, chociaż mówią innym, aby przestrzegali go zgodnie z przykazaniami Boga. Mówią innym, aby słuchali i przestrzegali prawa, lecz sami go nie przestrzegają. Apostoł Paweł powiedział do takich ludzi: „Czy myślisz, człowieku, który osądzasz tych, którzy robią takie rzeczy, a sam je robisz, że ty unikniesz sądu Bożego?” (List do Rzymian 2:3).
Legaliści nie mogą zostać zbawieni przed Bogiem. Prawo nigdy nas nie wybawi, więc Bóg będzie nas sądził, jeśli nasze życie religijne będzie oparte na prawie. Legalistyczne życie wywołuje gniew Boży. Ci, którzy nie zostali zbawieni, mają legalistyczne wierzenia. Mówią innym, aby żyli w określony sposób, zgodnie z prawem, choć nie powinni w tych czasach mówić takich rzeczy.
Dawno temu większość chrześcijan w Korei właśnie taka była. Legalistyczni duchowni ganili kobiety, które miały trwałą ondulacje włosów, mówiąc, że zostaną wysłane do piekła. Gdybyśmy podlegali instrukcjom duchownych, którzy w ten sposób uczyli członków kościoła czynów prawa, z pewnością uwierzylibyśmy, że osoby z trwałą ondulacją włosów automatycznie pójdą do piekła. To wydarzyło się zaledwie 15-20 lat temu. Jeśli kobieta użyła szminki, oznaczało to zgodnie z instrukcjami duchownych, że zostanie wysłana do czyśćca.
Ci ludzie byli legalistami. Fizycznie wydawali się być święci przed Bogiem; ucząc ludzi, aby nie używali szminki lub trwałej ondulacji, zawsze chodzili ostrożnie i nie kupowali ani nie sprzedawali żadnych towarów. Ci legaliści mówili wierzącym, jakie rzeczy są dobre, a jakie złe mając pogląd na słowa Boga, podczas gdy sami byli hipokrytami.
 


Żydzi właśnie tacy byli

 
Żydzi właśnie tacy byli. Sądzili pogan zgodnie z prawem, mówiąc: „Oni nie znają Boga i służą bożkom. Są skazani na piekło i są brutalnymi ludźmi”. Jednakże to oni sami kochali materialne rzeczy tego świata oraz obcych bogów bardziej niż Boga.
„Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo”. Żydzi osądzali innych zgodnie z prawem, ale nigdy nie postępowali zgodnie z własnymi naukami. Co więcej, ci, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą lub nie mają w swoich sercach zbawienia Jezusa, ale myślą, że żyją dokładnie według Słowa Bożego, są jak Żydzi.
 


Legaliści będą sądzeni

 
Ludzie z młodszych pokoleń prawdopodobnie nigdy nie prowadzili życia religijnego w ten sposób. Jednak starsze pokolenia prawdopodobnie słyszały kazania oparte na prawie. Duszpasterze zwykli karcić tych, którzy mieli trwałą ondulację tylko dlatego, że wyglądało to lubieżnie. Duszpasterze nie mogą obecnie zrobić czegoś takiego. Już dawno temu krytykowano takie słowa, jak „sprawiedliwy” lub „całkowicie uświęcony”. Jednak obecnie wielu ludzi na ogół używa wyrażenia „sprawiedliwi”. Oznacza to, że chrześcijaństwo się zmieniło. Fałszywi nauczyciele nie mogą opowiadać przypadkowych kłamstw, ponieważ nawet ich kongregacje otrzymały prawdziwą ewangelię za pośrednictwem książek i audio. Dlatego nie mogą przemawiać do swoich słuchaczy bez powodu.
Najważniejsze rzeczą jest, aby wiedzieć, że legaliści, którzy ignorują doskonałe zbawienie Jezusa Chrystusa i prowadzą życie religijne zgodnie z prawem, zostaną osądzeni przed Bogiem.
Werset 4 mówi o Bożym sądzie. Przeczytajmy to: „Czy gardzisz bogactwem Jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty?”. Bóg osądzi legalistów. Bracia, wiara legalistyczna sprzeciwia się Bogu. Legaliści przeciwstawiają się miłości Bożej za pomocą kryteriów opartych na ich własnych czynach. Legaliści ignorują ewangelię zbawienia, która głosi, że Bóg przebaczył wszystkie ich grzechy i nieprawości dzięki bogactwu Swojej dobroci, nieskwapliwości i cierpliwości.
Ci, którzy prowadzą życie religijne zgodnie z prawem będą sądzeni przed Bogiem. Jednak wielu ludzi prowadzi swoje życie religijne zgodnie z prawem przed Bożą obecnością. Nie wolno nam myśleć: „Jesteśmy zwolnieni od Jego wyroku, ponieważ zostaliśmy zbawieni”. Apostoł Paweł powiedział, że legaliści nie mogą zostać zbawieni i zamiast tego zostaną zgładzeni i osądzeni. Musimy wiedzieć, jacy ludzie prowadzą życie religijne zgodnie z prawem, abyśmy mogli wymyślić plan dostarczenia im ewangelii.
 

Na świecie jest wielu legalistów, w tym i Żydów
 
Apostoł Paweł nie tylko mówił o tym, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata. Mówił także o tym, jak ludzie prowadzący życie religijne w ramach prawa, na przykład Żydzi, sprzeciwiają się Bogu i będą sądzeni. Ignorują miłość Boga, przez którą okazał nam współczucie. Ignorują ewangelię odpuszczenia grzechów, która mówi, że Bóg zmył wszystkie grzechy świata, ponieważ byliśmy godni politowania w Jego oczach.
Czy nie ma wokół ciebie wielu legalistów, którzy prowadzą takie życie religijne? Jest wielu legalistów, którzy wierzą, że Bóg nie ma litości dla świata i nie zmył wszystkich naszych grzechów. Niemniej jednak są tacy, którzy przyjmują miłość Boga i są powołani, by być „sprawiedliwymi” przed Nim. Są też tacy legaliści, którzy własnymi myślami ignorują Jego sprawiedliwość i gardzą zbawieniem Boga nawet w tej chwili. Ci drudzy stanowią absolutną większość i patrzą chłodno na tych pierwszych.
Chcę, żebyś wiedział, że wokół ciebie jest wielu ludzi, którzy ignorują bogactwo Bożej dobroci, nieskwapliwości i cierpliwości, tak jak zrobili to Żydzi. Czy to prawda czy fałsz? ─Tak, to prawda, jest wielu takich ludzi─. Legalista gardzi innymi w obliczu Boga. Czym gardzą legaliści? Doskonałym Bożym zbawieniem.
Tak wielu ludzi, którzy żyją na tym świecie, gardzi faktem, że Jezus jest Synem Bożym, łącznie z Żydami. Żydzi to lud Izraela. Mówią: „Jakże On jest Synem Bożym? Jest tylko jednym z proroków”. Uznają Jezusa tylko do tego punktu. Izraelici gardzili Synem Bożym i policzkowali Jezusa, mówiąc: „Zbluźnił” (Ewangelia Mateusza 26:65). Teraz też Nim gardzą. Żydzi gardzą Bogiem, ponieważ nie wierzą w Jego Syna. Zrozumiałe jest, że Izraelici zlekceważyli Jezusa, ponieważ w Niego nie wierzyli. Czym jednak gardzą legaliści wśród pogan? Gardzą bogactwem Bożej miłości i sprawiedliwości. 
 

Legaliści żyją w oparciu o własne czyny
 
W swoim wyznaniu legaliści uczą swoich wyznawców, aby nadstawiali lewy policzek po tym jak ktoś uderzy ich w prawy policzek. Nigdy nie powinni się złościć. Instruują także, jak głosić tę doktrynę, jak ostrożnie chodzić, jak się uśmiechać i tak dalej. Myślą, że wiedzą wszystko o Piśmie Świętym i twierdzą, że ich grzech pierworodny został przebaczony, a przebaczenie codziennych grzechów otrzymują poprzez codzienne modlitwy pokutne.
Coś takiego to także wiara oparta na prawie. Te rzeczy również sprawiają, że ludzie gardzą bogactwem Bożej miłości i zbawienia. Mówią oni: „Jesteś dumny mówiąc, że nie masz grzechu, że jesteś sprawiedliwy i że otrzymałeś przebaczenie wszystkich grzechów, wierząc, że Jezus je zmył!” Myślą, że Bóg powołuje ich, aby byli sprawiedliwi, nawet jeśli w rzeczywistości nie są sprawiedliwi. Wszyscy legaliści wierzą w te fałszywe doktryny chrześcijańskie. Dlatego musimy trzymać się z dala od takich legalistów.
Czy po uwierzeniu w Jezusa, otrzymanie przebaczenia codziennych grzechów poprzez modlitwy pokutne jest legalistyczne? Czy nie jest? ─Tak, jest─ Czy wynika to z uczynków prawa, czy też nie? ─Tak, wynika─ To nie jest wiarą. Osoby, które deklarują, że żyją zgodnie z prawem, są legalistami. Wokół nas jest niezliczona liczba takich ludzi.
Apostoł Paweł otrzymał całkowite odpuszczenie grzechów dzięki samej wierze w Jezusa Chrystusa. Jednak Izraelici, którzy zgodnie z prawem wierzyli w Stary Testament, wierzyli w judaizm. Wszyscy ci, którzy stali się jednymi z tych ludzi, byli legalistami, czy też nie? To oni byli tymi, którzy przestrzegali prawa; uczyli czynów zewnętrznych, na przykład tego, jak chodzić, co robić, a czego nie robić.
Dlatego apostoł Paweł obwiniał tych ludzi w cierpkich słowach, ale zrobił to w grzeczny sposób. Dzisiejsi chrześcijanie również prowadzą legalistyczne życie zgodnie z prawem. Wierzą, że chociaż są uświęceni przez wiarę, ich grzechy są codziennie odpuszczane, kiedy ofiarują modlitwy pokutne za grzechy. Są legalistami, a ich wiara jest zgodna z prawem.
Wielu pastorów dobrze głosi, mówiąc: „Jesteśmy zbawieni przez wiarę”. Jednakże na końcu mówią: „Ale musimy wyznać, co zgrzeszyliśmy i pokutować”. Ci pastorzy są legalistami. W kwestii zbawienia polegają na własnych uczynkach, nie wierząc ani nie polegając na Jezusie Chrystusie.
Czy byliśmy legalistami, zanim zostaliśmy zbawieni? „Tak, byliśmy”. Zanim narodziliśmy się na nowo, myśleliśmy, że dobre uczynki mogą nas uratować. Na świecie jest wielu ludzi, którzy myślą w ten sposób. Bóg każe im pokutować. „Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą sprzed oblicza Pana czasy ochłody” (Dzieje Apostolskie 3:19). Jednakże ci ludzie nie nawracają się. Jakże są uparci! Tak więc apostoł Paweł ponownie rozmawia z upartymi.
 

Legaliści deklarują, że są grzesznikami, dopóki nie umrą
 
Spójrzmy na Rzymian 2:5. „Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga”. Gniew Boży będzie gromadzony aż do dnia, kiedy sprawiedliwy sąd Boży zostanie w końcu objawiony legalistom.
Jednak legaliści są tak uparci, że wyznaliby, że są grzesznikami przed Bogiem, nawet gdyby mieli nóż na gardle. W obliczu niebezpieczeństwa nadal wyznawaliby, że są grzesznikami przed Bogiem. Niektórzy ludzie twierdzą, że są wiecznymi grzesznikami przed Bogiem aż do dnia śmierci. Jakże oni są uparci! Mówią, że są grzesznikami, ponieważ nie mogą żyć zgodnie ze Słowem Bożym, nawet jeśli wierzą w Jezusa Chrystusa.
Co mówi Bóg? Mówi: „Ponieważ nie możesz żyć według słów, uratowałem cię. Zmyłem wszystkie twoje grzechy i całkowicie cię uratowałem”. Nie posiadają wiary w Jezusa Chrystusa ani nie próbują przyjąć Bożej sprawiedliwości, aby zostać uwolnionym od ich grzechów. Zamiast tego upierają się, że są grzesznikami aż do dnia śmierci, ponieważ próbują zostać zbawieni zarówno przez uczynki prawa, jak i wiarę w Jezusa Chrystusa. Muszą wiedzieć, że nadejdzie czas, kiedy zostaną osądzeni za ich wiarę i czyny.
„Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga” (List do Rzymian 2:5). Apostoł Paweł miał na myśli: „Jak bardzo jesteś uparty. Masz zostać osądzony za swoje twarde i niepokutujące serce. Gromadzisz sobie Jego gniew”. Jezus Chrystus zmył wszystkie nasze grzechy, niezależnie od tego, czy ktoś w to wierzy, czy nie. W ten sposób każdy może zostać zbawiony od wszystkich swoich grzechów przez Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy zbawieni przez naszą prawdziwą wiarę w to, że Jezus Chrystus zmył wszystkie nasze grzechy. Nie mogliśmy żyć zgodnie z prawem, gdy pokutowaliśmy za nasze codzienne grzechy, aby otrzymać Jego przebaczenie, więc powróciliśmy z religii pogan do Jezusa Chrystusa. Jesteśmy skazani na grzech aż do dnia śmierci, więc nie możemy stać się sprawiedliwymi przez uczynki prawa, ale przez wiarę w Pana.
Czy oświadczasz przed Bogiem, że jesteś sprawiedliwy, dopóki nie umrzesz? Czy też może oświadczasz, że pozostaniesz grzesznikiem, dopóki nie umrzesz? ─Oświadczamy, że jesteśmy sprawiedliwi─. Czy jest to możliwe jedynie poprzez pranie mózgu? Niektórzy ludzie mogą powiedzieć, że to jest jak pranie mózgu. Któż potencjalnie dałby się nabrać na tego rodzaju indoktrynację? Nikt.
 
Załóżmy, że ktoś was indoktrynuje każdego dnia. Opieralibyście się zdecydowanie, pytając: „Dlaczego tak jest? Więc? Więc co?” Czy większość ludzi nie zareagowałaby w ten sposób? Wierzymy w coś tylko wtedy, gdy z całego serca potwierdzamy, że to prawda. Jeśli ktoś próbuje nas oszukać, abyśmy uwierzyli w coś, co nie jest biblijne, używając pięknych słów, to nigdy nie zadziała. Ani odrobinę. Wiemy, że ludzie są bardzo uparci, ale stajemy się potulni i wierzymy w prawdę, jeśli pochodzi ona ze Słowa Bożego.
 

Jakże uparci są legaliści
 
Jacy oni są uparci. Oświadczają, że są grzesznikami do ostatnich minut swojego życia. Jest wielu ludzi wierzących w judaizm. Czy wśród dzisiejszych chrześcijan jest wielu ludzi wierzących w judaizm? Czy może nie ma ich tak wielu? ─ Jest ich wielu─ „Panie, jestem grzesznik. Proszę, wybacz mi moje grzechy”. Jest wielu, którzy oświadczają, że są grzesznikami przed Bogiem, ponieważ własnymi myślami patrzą na swoje słabości i codzienne grzechy. Nawet jeśli na świecie jest ponad miliard chrześcijan i dziesięć milionów chrześcijan tutaj, w Korei, są to ludzie, którzy przestrzegają prawa.
 

Legaliści są podobni do faryzeuszów
 
Też byłem legalistą, zanim uwierzyłem w ewangelię wody i Ducha. Kiedyś myślałem: „Jakże mogę stać się sprawiedliwy, jeśli grzeszę codziennie?”. Obecnie tak nie jest. Wiele osób, które znasz, zachowuje się uparcie. Dokąd według Biblii idą tacy ludzie? Skończą w piekle, ponieważ zgromadzili gniew Boży z powodu ich zatwardziałych i niepokutujących serc. Legaliści muszą również raz odpokutować, aby nawrócić się żyjąc na tym świecie, dziękując i prawdziwie wierzyć, że Jezus Chrystus zmył wszystkie ich grzechy.
Jednak są zbyt uparci, aby odpokutować. Ci ludzie zasługują na litość. Nie odpokutowali, chociaż powinni. Jest tak wielu ludzi, którzy zachowują się tak jak faryzeusze. Grzecznie witają ludzi przed kościołem, mówiąc: „Jak się masz? Co u ciebie?”, trzymając Biblię pod pachą. Zmrużonymi oczami patrzą na ludzi w arogancki sposób, kiedy spotykają ich w niedziele. Starają się wyglądać bardziej bosko niż Jezus. Jak dobrze by było, gdyby byli tak naprawdę boscy każdego dnia?
Czy wiesz, co mówią żony legalistycznych pastorów? Mówią, że są szczęśliwe, gdy ich mężowie wygłaszają kazania na ambonie, ponieważ ich mężowie używają wtedy miłych słów, mówiąc rzeczy w taki „święty i miłosierny” sposób. Jednak zmieniają się, gdy tylko wrócą do domu. Pewnego razu żona legalistycznego pastora urządziła sobie dom na zapleczu ambony, zabierając ze sobą piekarnik, koce i ryż, ponieważ jej mąż był niczym kryminalista w domu, lecz z za ambony był delikatny. Pastor zapytał ją, co tam robi. Jego żona odpowiedziała mu, że podoba jej się tam, ponieważ w tym miejscu staje się delikatny, a jego głos brzmi cicho z za ambony, lecz w domu się zmienia i ją nęka.
 

Musimy głosić ewangelię
 
Szczerze mówiąc, straciłem wiele w oczach żony. Stało się tak, ponieważ moja żona mówi: „Jedyną rzeczą, na której ci zależy, jest ewangelia”. Nie mogę zrobić wszystkiego dobrze, ponieważ nie jestem idealnym mężczyzną. Pierwszą rzeczą, którą muszę dobrze wykonać, jest dzieło Boga. Po drugie, muszę dbać o swój dom. Po trzecie, muszę załatwiać inne sprawy. Taki jest mój porządek wartości. Nie tylko dlatego, że jestem pastorem. Robię to, ponieważ biorę odpowiedzialność w służbie ewangelii. Nie mogę służyć ewangelii po załatwieniu wszystkich moich spraw. Dlatego kładę duży nacisk na głoszenie ewangelii i zajmuję się wszystkimi innymi moimi sprawami po tym jak skończę głosić. W każdym razie, nie sądzę, że mógłbym głosić ewangelię, podczas zajmowania się innymi sprawami.
Legaliści zachowują się jak anioły, gdy stoją na ambonie. Uczą wierzących użalania się nad swoimi grzechami. Każdy legalista powinien otrzymać przebaczenie grzechów po uwierzeniu w Jezusa, ponieważ tylko wtedy może być naprawdę szczęśliwym z faktu, że stał się bezgrzeszny. Tylko w ten sposób dusza może być szczęśliwa. Ludzie grzeszą i robią niemoralne rzeczy podczas życia a zatem jeśli ktoś ma grzech w sercu, jest to dla niego nawet gorsze niż piekło. Bóg osądza tego rodzaju ludzi.
Nie mogę nie powiedzieć, że wielu ludzi gromadzi gniew przed Bogiem. Ci, którzy nie odpokutują, nie nawrócą się ani nie wierzą w Jezusa Chrystusa, udając, że naprawdę wierzą, będą sądzeni przez gniew Boży. Nie mogą oszukać Boga. Nie możemy oszukiwać, bez względu czy mamy przed Nim prawdziwą wiarę, czy nie. Zostaniemy osądzeni, jeśli nie uwierzymy. Gniew Boży objawia się tym, którzy nie mają wiary. Zostaną spaleni w skwierczącym ogniu piekielnym. Jest wielu ludzi, którzy zostaną spaleni w piekle z powodu swojej niewiary.
Dlatego musimy głosić ewangelię. Powinniśmy także nieustannie głosić Słowo Boże. Za każdym razem, gdy się spotykamy, powinniśmy myśleć o ewangelii i nie tylko myśleć o sobie, ale także poświęcić czas, aby troszczyć się o innych. Powodem, dla którego musimy głosić ewangelię, jest pomaganie ludziom w uwolnieniu się od Bożego gniewu, nawet jeśli nas prześladują i gardzą miłością Boga.
Musimy wiedzieć, co następujące. Wokół nas jest wielu ludzi, którzy otrzymają ten gniew. Musimy uważnie przemyśleć, czy naprawdę musimy o tym świadczyć, czy też nie, dlaczego musimy robić wszystko, co w naszej mocy, by głosić ewangelię i składać ofiary za innych ludzi. Czy Bóg będzie zadowolony, jeśli pozwolimy, aby zostali osądzeni przez Jego gniew? Nie możemy po prostu zostawić ich takimi, jakimi są. Wiedząc o tym bardzo dobrze, musimy głosić ewangelię na całym świecie.
Jeśli w twojej rodzinie jest legalista, cała rodzina zostanie osądzona przez Jego gniew. Czym jest gniew? Mówimy: „Jeśli nie będziesz posłuszny, uderzę cię”, w momencie, gdy dzieci nie są posłuszne swoim rodzicom. Rodzice biją swoje dzieci, gdy nie  mogą już ich wytrzymać. Dzieci przyznają się do swoich wykroczeń i błagają o przebaczenie. Rodzice wybaczają swoim dzieciom, ponieważ te są ich potomstwem. W wersecie 4 jest napisane: „Czy gardzisz bogactwem Jego dobroci, cierpliwości i nieskwapliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do pokuty?”. Jednakże do kiedy Bóg jest cierpliwy? Bóg znosi nas na tej ziemi 70-80 lat, lecz ludzie biją swoje dzieci rózgami za drugim bądź trzecim razem, na tyle im starcza cierpliwości. Bóg ma cierpliwość, dopóki nasze życie się nie skończy.
 

Pan przygotował dla legalistów ogień piekielny
 
To będzie koniec, kiedy Pan weźmie rózgę w swoje ręce. Bóg przygotował dla legalistów piec hutniczy, który zawiera gotujące się stopione skały i siarkę. Bóg wskrzesza umarłych w nieśmiertelne ciała swoim gniewem. Bóg czyni ich ciała nieśmiertelnymi, tak że będą wiecznie odczuwać ból, i umieszcza ich w piecu, który nigdy nie gaśnie. Gniew Boży wskrzesza ich w wieczne ciała i sprawia, że cierpią wiecznie. Nigdy nie umrą od płomieni, nawet jeśli jest im za gorąco mówiąc: „Proszę umocz koniec swego palca w wodzie i ochłódź mi język, bo cierpię męki w tym płomieniu” (Ewangelia Łukasza 16:24).
Musimy głosić im ewangelię, ponieważ jest oczywiste, że zostaną osądzeni. Powodem, dla którego musimy głosić ewangelię legalistom wokół nas, pomimo że możemy być pogardzani i prześladowani, jest ocalenie ich od gniewu i zniszczenia. Czy rozumiesz, dlaczego robimy wszystko, co w naszej mocy, dlaczego interesuje nas ratowanie innych i dlaczego większość finansów kościoła wydajemy na posługę literacką? Moglibyśmy być bogaci, gdybyśmy wydali te pieniądze tylko na nasz kościół. Mogliśmy dobrze zjeść i dobrze żyć.
Jednak potrzeba wielu materialnych dóbr, aby głosić ewangelię na całym świecie. Czy wiesz, dlaczego? Ponieważ w ten sposób można uratować innych ludzi. Dlatego poświęcamy się głoszeniu ewangelii na całym świecie. Gdybyśmy tego nie robili, czy inni mogliby otrzymać przebaczenie grzechów?
Gdybyśmy nie głosili wam ewangelii, czy moglibyście zostać zbawieni, nawet gdyby Bóg już was zbawił? Nie, nie moglibyście. Wszyscy byliśmy legalistami, zanim się na nowo narodziliśmy. Mieliśmy grzech, chociaż myśleliśmy, że wierzymy w Jezusa. W tym świecie zginęlibyśmy, gdybyśmy nie słyszeli o tej dobrej nowinie.
Czy możemy więc po prostu pozwolić innym pójść do piekła i zginąć? Nie, nie możemy. Nie możemy pozwolić im pójść do piekła, ponieważ znamy ewangelię Pana i zbawienie. Wiemy, kto pójdzie do piekła, a kto wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Dlatego martwimy się o innych, modlimy się i głosimy dobrą nowinę. Powód, dla którego zabezpieczamy finanse i wydajemy tak dużo pieniędzy na tę posługę, jest następujący: lepiej zbawić duszę niż zdobyć wszystko na tym świecie.
Powodem, dla którego głosimy ewangelię z wyrozumiałością i wytrwałością, pomimo pogardy i prześladowań ze strony legalistów, jest ratowanie dusz, które zostaną osądzone przez Boży gniew.
Możesz pomyśleć: „Lepiej byłoby napisać czytelne książki o prawdziwej ewangelii i rozrzucić je po całym świecie jak ulotki”. Uczynilibyśmy to, gdyby był to dobry sposób głoszenia prawdziwej ewangelii. Ponieważ jednak to nie działa, często próbujemy wszelkich możliwych środków i ciągle się modlimy.
My, głosiciele ewangelii, nie próbujemy głosić ewangelii, aby na cokolwiek zarobić. Głosimy ewangelię, aby zbawić dusze, ponieważ wiemy, że wszyscy grzesznicy z pewnością pójdą do piekła. Jednak wielu legalistów na tym świecie faktycznie kieruje się swoimi ziemskimi żądzami, jednocześnie będąc dumnymi ze swojego oddania chrześcijaństwu. Powinniśmy zrozumieć cel głoszenia ewangelii legalistom.
Musimy także wiedzieć, dlaczego w Dziesięciu Przykazaniach Pan nakazał nam, abyśmy przestrzegali dnia szabatu i dlaczego ci, którzy nie przestrzegali dnia szabatu, zostali ukamienowani. Dzień szabatu oznacza ewangelię, że Jezus zmył wszystkie nasze grzechy. Musimy pamiętać, że Jezus zmył wszystkie nasze grzechy. Musimy ją również głosić przez wiarę w Pana, która obejmuje fakt, że Pan zmył wszystkie grzechy świata.
Wygląda na to, że tym kazaniem zaspokoiłem moją złość do legalistów. Lecz musimy im wybaczyć i mieć otwarty umysł. Będą skazani na piekło, jeśli będziemy trzymać gębę na kłódkę. My, głosiciele ewangelii, nie możemy pozwolić, aby legaliści swoimi pieniędzmi pogardzali nami lub okazywali nam swój cielesny wpływ.
 

Musimy głosić ewangelię naszym rodzinom i innym duszom
 
Musimy głosić ewangelię wszystkim. Wiemy, że wszystkie dusze są tak samo cenne, jak członkowie naszej rodziny. Powinniśmy uważać innych ludzi za cennych, ponieważ wszyscy jesteśmy tacy sami przed Bogiem.
Nie mogę nie mówić o prawdzie zbawienia, kiedy głoszę, ponieważ dusze są wysyłane do piekła. Musimy ich uratować przed pójściem do piekła. Musimy głosić ewangelię naszym rodzinom i przyjaciołom, głosić ją za pomocą literatury, i modlić się o to, czego potrzebujemy. Musimy głosić ją różnymi metodami. Przygotowujemy ucztę, gdy dusza się nawraca. Zdobywamy dusze za każdym razem, gdy mamy spotkanie przebudzenia w celu głoszenia ewangelii. Czasami ludzie wracają do świata poza kościołem, pomimo że ledwo udało nam się głosić im ewangelię. Wtedy stajemy się pełni żalu. Jednak finalnie głosimy ewangelię bez żadnych rozczarowań.
Chcę, żebyście dzisiaj nauczyli się jednej rzeczy. Pamiętajcie, że wokół nas jest wielu legalistów, chrześcijan, i że musimy głosić im ewangelię. Udają, że przestrzegają prawa, pomimo tego, że codziennie grzeszą, i myślą, że mogą otrzymać przebaczenie swoich codziennych grzechów, ofiarowując codziennie modlitwy pokutne.
Odrzucają ewangelię, która mówi, że Jezus już zmył wszystkie nasze grzechy. Myślą, że Jezus zabrał tylko ich grzech pierworodny, z wyłączeniem ich grzechów codziennych, ponieważ nie znają prawdziwego odpuszczenia grzechów. Ci, którzy nie znają zbawienia prawdy, nazywani są legalistami. Musimy ich zbawić od grzechów, głosząc im ewangelię Bożej sprawiedliwości..