Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[3-3] Czy Dziękujecie Bogu  za Jezusa? (List do Rzymian 3:10-31)

(List do Rzymian 3:10-31)
„Jak jest napisane: 
Nie ma sprawiedliwego, ani jednego;
Nie ma rozumnego 
i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.
Wszyscy zboczyli z drogi, 
razem stali się nieużyteczni, 
nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego.
Grobem otwartym jest ich gardło, 
zdradzają swymi językami, 
jad żmij pod ich wargami.
Ich usta pełne są przeklinania i goryczy;
Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi;
Zniszczenie i nędza na ich drogach;
A drogi pokoju nie poznali.
Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.
A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w Jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; A zostają usprawiedliwieni darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać Swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; Aby okazać Swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie, i pogan; Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże! Przeciwnie, utwierdzamy prawo.
 


Istoty ludzkie nie mają się czym chwalić w ciele

 
W Liście do Rzymian 3:10-12 napisano: „Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego”. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy pełni grzechów z powodu ciała. Czy człowiek może sam stać się sprawiedliwy swoim ciałem? Czy z natury istnieją sprawiedliwe ciała przed Bogiem? Istota ludzka swoim ciałem nigdy nie może stać się sprawiedliwa. Bez zbawienia od grzechów poprzez Jezusa Chrystusa, ciało nigdy nie może być sprawiedliwe.
Ci, których grzechy zostały zgładzone, nie mają się czym chwalić swoim ciałem. My, których grzechy zostały zmyte, również możemy zboczyć z drogi swoim ciałem i nie mamy zdolności czynienia dobra. Nie możemy powiedzieć, że prowadzimy dobre życie, za wyjątkiem gdy służymy Panu i wykonujemy pracę duchową. Tak jak Jezus powiedział: „Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem” (Ewangelia Jana 3:6), ciało pragnie jedynie zaspokoić swoją żądzę, podczas gdy duch pragnie postępować według Ducha. Ciało nigdy nie może zostać przemienione w ducha.
Wszyscy ludzie rodzą się jako grzesznicy, żyją w grzechu, umierają na próżno i ostatecznie zostają wrzuceni do jeziora ognia w piekle. Nie mieliby nadziei, gdyby Bóg nie posłał Swojego jednorodzonego Syna na świat, aby zbawił ich od wszystkich grzechów. Jeśli jest dla nas jakaś nadzieja, to tylko dlatego, że Bóg dał nam prawdziwą nadzieję. Gdyby nie Bóg, nie mielibyśmy ani sprawiedliwości, ani nadziei. To prawda, gdy badamy losy każdego człowieka na świecie, w tym i was i mnie.
Chociaż jesteśmy nazywani „panami wszelkiego stworzenia”, naszym przeznaczeniem jest narodzenie się grzesznikami, i niezależnie od naszej woli, żyć na próżno i pójść do piekła. Jak ulotne jest nasze życie! Zwykle utożsamiamy ulotne życie człowieka z życiem jętki, która rodzi się i przeżywa całe swoje życie w jeden dzień, a potem umiera i na próżno obraca się w proch. Nie mamy nadziei bez Jezusa. Jedynymi koniecznymi rzeczami, jakie ludzie robią w życiu, to narodziny, jedzenie, picie, śmierć i pójście do piekła, bez względu na to, jak bardzo byli sławni i jak wielkie mogły być ich dokonania. Żyjemy na próżno i na próżno znikamy, a naszym przeznaczeniem jest otrzymanie wiecznego sądu.
Jednakże Bóg dał nam prawo, abyśmy poznali grzech, a następnie dobrowolnie uczynił nas sprawiedliwymi dzięki Swojej łasce poprzez odpuszczenie grzechów w Jezusie Chrystusie. Posłał Swego jednorodzonego Syna Jezusa, który wziął wszystkie nasze grzechy i został ukrzyżowany, aby był przebłaganiem dla tych, którzy wierzą w chrzest i krew Jezusa. Bóg ustanowił Jezusa, aby był dla nas przebłaganiem i uczynił nas sprawiedliwymi.
W jaki sposób ci, którzy otrzymali odpuszczenie grzechów, mogą stać się sprawiedliwymi? Czy my, którzy mamy odpuszczenie grzechów, mamy sprawiedliwość ciała? Czy mamy się czym chwalić przed Bogiem? Nie mamy się czym chlubić ciałem. Dzięki Panu Bogu, cieszymy się i dziękujemy Mu za odpuszczenie grzechów, potwierdzenie zbawienia i życie wieczne.
My, którzy mamy odpuszczenie grzechów, jesteśmy niczym bez Boga. Czy ciało człowieka ma się czym chwalić? Czy ciało jest choć trochę sprawiedliwe? Czy mamy się czym chwalić przez 70-80 lat naszego życia? Człowiek nie ma nic sprawiedliwego. Czym mamy się chlubić przed Bogiem? Ciało naprawdę nie ma się czym chwalić. Ciało nie ma się czym chwalić przed Bogiem, nawet w 0,1%. 
 


Jedyną rzeczą jaką możemy się chlubić to sprawiedliwość Boża

 
Chlubimy się tym, że Pan zbawił nas od naszych grzechów, tak jak jest napisane: „Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków”. Pan jest naszym życiem wiecznym i Zbawicielem. Uczynił nas sprawiedliwymi. Jesteśmy sprawiedliwi, ponieważ Jezus doskonale nas zbawił. Nie mamy się czym chlubić ciałem ani uczynkami prawa. Jesteśmy wdzięczni i chwalimy Pana za chrzest i zgładzenie wszystkich grzechów świata, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość.
Zaczęliśmy posiadać sprawiedliwość wiary. Pan zbawił wszystkich ludzi na świecie od ich grzechów, nie pomijając nikogo. Zbawienie Boże uszczęśliwia nas i daje nam nadzieję. Daje nam nową moc. Oprócz Pana nie mamy się czym chlubić. Jesteśmy niegodziwi i dalecy od chlubienia się naszą sprawiedliwością przed Bogiem. Wielu ludzi stara się ofiarować Bogu swoje wysiłki z dumą ze swoich uczynków i własną prawością, ale ich zadufane ego jest jak splugawione szaty. Może mają się czym chwalić sami sobie lub przed innymi, ale nie mają nic, czym mogą się chwalić przed Bogiem.  
Pan jest dla nas doskonałym Zbawicielem. „Jezus” znaczy „Zbawiciel” i jest powiedziane, że jest także Chrystusem. Oznacza to, że Zbawicielem, który przyszedł na podobieństwo ludzi, był Bóg. Nazywamy Go „Jezusem Chrystusem”. Jezus jest naszym Zbawicielem i Bogiem. Składamy Panu dzięki, wielbimy Go, wykonujemy przed Nim dobre uczynki i żyjemy wiernie, ponieważ Bóg całkowicie nas zbawił. Tylko wierzący w Boga mogą czynić sprawiedliwe uczynki. 
Możemy pracować sprawiedliwie bez grzechu, ponieważ Pan zabrał wszystkie grzechy świata i stał się naszym Zbawicielem, który zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. Sami nie możemy rozwiązać problemu grzechu. Człowiek nie może ani wyeliminować swoich grzechów, ani zachować sprawiedliwości Bożej, czyniąc dobre uczynki ciałem.
Bóg zmył wszystkie nasze grzechy i otrzymaliśmy od Boga sprawiedliwość. Jesteśmy sprawiedliwi. Czy możemy zachować naszą sprawiedliwość, sami uświęcając nasze ciało cnotliwymi uczynkami? Gdyby ktoś mógł to zrobić, byłby starszym bratem lub siostrą Jezusa. Jezus nigdy nie mógłby być Zbawicielem takiej osoby. Mamy instynkt zachowania własnej sprawiedliwości dzięki zdolnością naszego ciała i emocjom, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Ciało działa instynktownie. Instynktownie walczymy, aby nie być w niebezpieczeństwie, gdy napotykamy niebezpieczeństwo, chcemy dużo zjeść, gdy widzimy pyszne jedzenie, i chcemy się bawić, gdy widzimy coś interesującego.
Instynktownie chcemy zachować sprawiedliwość Boga w ciele, ponieważ ciało działa instynktownie. Jednakże nie możemy tego zrobić. Nasze zbawienie nie jest wynikiem naszej własnej sprawiedliwości. Nigdy nie możemy zostać zbawieni, jeśli dobrze przestrzegamy prawa, robimy dobre uczynki w ciele lub oddajemy się Bogu. Nasze czyny nie wchodzą w skład sprawiedliwości Bożej, nawet w 0,1%. Zostaliśmy usprawiedliwieni, wierząc, że Bóg przyszedł na świat na podobieństwo człowieka i przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, zanim został ukrzyżowany, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość, która doskonale zbawiła nas od naszych grzechów.
 

Pan, który nas wybawił, jest doskonałym Zbawicielem
 
Pan wypełnił wszelką sprawiedliwość, usuwając wszystkie grzechy popełniane przez ludzi zanim umrą, stał się dla nich doskonałym Zbawicielem i uczynił nas sprawiedliwymi. Bóg uczynił nas doskonałymi, wypełniając wszelką sprawiedliwość. Bóg umożliwił nam pracę duchową. Zostaliśmy uprawnieni, aby pracować duchowo przed Bogiem, ponieważ otrzymaliśmy Jego sprawiedliwość, stając się bezgrzesznymi, mimo że nasze ciało nadal działa cieleśnie. Jednak ci, których grzechy nie zostały wymazane, nie mogą wykonywać duchowych prac. Nie mają do tego kwalifikacji.
My mamy kwalifikacje od Boga do robienia duchowych rzeczy. Teraz możemy czynić rzeczy Ducha. Możemy wykonywać sprawiedliwe dzieło Boga niezależnie od rzeczy cielesnych. Jakże to doskonałe, że Bóg stał się naszym Zbawicielem! Bóg, który stworzył wszystko, a także ludzi, objawił się nam jako Pan zbawienia, ponieważ przyszedł na świat i wypełnił wszelką sprawiedliwość. W swoich relacjach z nami Bóg stał się naszym Panem i Zbawicielem, który nas zbawił.
Zbawienie byłoby niedoskonałe, gdyby ocalił nas ktoś słaby i pozbawiony zdolności. Któregoś dnia mogłoby wystąpić prawdopodobieństwo niepowodzenia. Ale wręcz przeciwnie, Ten, który nas zbawił, nie jest taką osobą. On jest Bogiem i Stwórcą, który stworzył wszystko. Ewangelia Jana 1:3 mówi: „Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało”. Kim jest Jezus? Zbawicielem. Kim jest Zbawiciel? Jest Bogiem, Stwórcą. Bóg doskonale nas zbawił. Nasze zbawienie jest doskonałe, ponieważ On nas zbawił. To trwa wiecznie. Jednak nasze zbawienie byłoby nieważne, gdyby Jezus nie był Stwórcą, ale raczej jedną z osób pośród stworzeń. Nie trwałoby to długo, a jego sprawiedliwość byłaby jak splugawiona szata. Jeśli ktoś nosi idealne skórzane ubrania, to one nigdy się nie zużyją, nawet jeśli ktoś gra w piłkę nożną lub zjeżdża na zjeżdżalni. Lecz gdyby nie były to idealne ubrania, od razu by się zużyły.
Pan, który zbawił nas od naszych grzechów, nie jest niedoskonały. Pan, który nas zbawił, jest Bogiem, który jest doskonały. Zbawienie Jezusa, który został ochrzczony, aby zgładzić wszystkie nasze grzechy, został ukrzyżowany, powstał z martwych i siedzi po prawicy Boga, nigdy nie traci ważności, bez względu na to, jak słabe może być ciało wierzących. To jest zbawienie, które dał nam Bóg.
 

Nasza własna sprawiedliwość powinna zostać złamana, abyśmy mogli żyć z wiary 
 
W Biblii ci, którzy byli pełni własnej sprawiedliwości, przeżywali różne trudności, ponieważ Bóg chciał złamać ich sprawiedliwość poprzez te trudności. W zapisach o królach jest wiele fragmentów, takich jak „Chociaż wyżyny nie zostały zniszczone”. Oznacza to, że sam człowiek nie jest doskonały w ciele, ale zostaje usprawiedliwiony przez wiarę w Pana.
Moi umiłowani święci, nasz Bóg doskonale nas zbawił, bez względu na to, jak słabi możemy być. Umrzemy, jeśli będziemy żyć tylko dla własnej sprawiedliwości. Ale Pan Bóg całkowicie zbawił nas od grzechów. Będzie się nami radował, jeśli będziemy żyć dla sprawiedliwości Pańskiej, bez względu na to, jak słabi będziemy. W Księdze Izajasza 53:5 czytamy: „Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości”. Bóg raz na zawsze usunął nasze winy. Nie musimy obawiać się, że nasza sprawiedliwość zostanie złamana.
Niektórzy ludzie mają osobowość podobną do szklanych naczyń. Znam siostrę, która wyjechała do Ameryki. Była taka szlachetna; ilekroć ją spotkałem, mówiła ostrożnie i nigdy nie przeklinała. Mawiała: „Och! Ten pan to zły człowiek”, do uderzająco złego człowieka, mimo że otrzymała przebaczenie grzechów. Otrzymała przebaczenie grzechów, wierząc w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, mimo że była pełna własnej sprawiedliwości. Jednak po otrzymaniu przebaczenia grzechów nadal była pełna własnej sprawiedliwości, więc była niezwykle ostrożna, starając się nie wyrażać siebie w obawie, że jej sprawiedliwość zostanie złamana. Jest wielu takich jak ona. Czy ich sprawiedliwość wytrwa długo? Wkrótce się złamie.
Czy twoje ciało ma słabości, mimo że jesteś zbawiony? Tak. Czy żyjesz doskonale? Po odpuszczeniu grzechów możemy żyć doskonale tylko wtedy, gdy postępujemy w Duchu. Tylko sprawiedliwe prace kwalifikują się być dobre przed Bogiem. Jesteśmy godni pochwały, kiedy pracujemy i postępujemy w Duchu. Nie mamy nic, w naszym ciele co mogłoby być podziwiane. Niektórzy spośród świętych, którzy mają przebaczenie grzechów, starają się zachować swoją sprawiedliwość w obawie, że zostanie ona złamana.
Jednak Pan nie jest z nich zadowolony. I tak ludzka sprawiedliwość zostanie złamana. Lepiej byłoby ją złamać szybciej. I tak by się złamała po 10 czy 20 latach. Dlatego lepiej byłoby gdyby człowiek zewnętrzny został złamany teraz, po to, aby człowiek wewnętrzny mógł żyć z wiary. Ludzie starają się nie złamać swojej sprawiedliwości, pomimo tego, że i tak się złamie.
Pan stał się naszym Zbawicielem. Jak doskonały jest nasz Zbawiciel! Pan Bóg stał się naszym Zbawicielem. Uratował mnie i ciebie. Czy znowu stajecie się grzesznikami z powodu słabości waszego ciała? Nie. Bóg spełnił wszelką sprawiedliwość. Nasza sprawiedliwość zostaje złamana wiele razy po tym jak narodzimy się na nowo narodzimy z wody i Ducha. Nasze zło objawia się wiele razy, gdy podążamy za Panem. Próbuje ukryć się ale objawia w przypadku osób skrytych i objawia się od razu innym osobom które nie są skryte. Kiedy nasza sprawiedliwość zostaje objawiona, tylko ona zostaje złamana, podczas gdy sprawiedliwość Pana trwa.
 

Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem
 
Chcę, żebyście wierzyli, że Pan Bóg stał się naszym doskonałym Zbawicielem. Dlatego musimy żyć z wiary. Bóg chce, aby nasza własna sprawiedliwość została złamana i jest z tego zadowolony. Ewangelia Jana 3:6 stwierdza: „Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem”. Ciało nie może stać się duchem. W buddyzmie istnieje „doktryna wyzwolenia się od ziemskiej egzystencji”. Utrzymuje ona, że ciało może stać się duchem. Ciało nigdy nie może stać się duchem. Nie, nie może. Któż może to zrobić? Daj spokój. Nikt nie może tego zrobić.
Sung-chul, bardzo znany koreański mnich we współczesnym buddyzmie, zmarł kilka lat temu. Szukał prawdy, medytując twarzą do ściany przez prawie dwie dekady. Przez dziesięć lat nawet nie położył się spać, aby osiągnąć duchowe oświecenie. Nawet spał na siedząco przez te dziesięć lat i starał się mieć tylko dobry umysł, pokonując złe myśli, cudzołóstwo, rozpustę, morderstwo, kradzież, niegodziwość, dumę i głupotę, które wyszły z jego wnętrza. Wiele osób myślało, że był on żywym Buddą. Jednakże on sam wiedział, że w ogóle nie mógł ugasić pożądliwości swojego ciała. Więc zaraz przed swoją śmiercią pozostawił kawałek wiersza Nirwany, po kultywowaniu swojego umysłu przez prawie dwie dekady w sercu gór: 
„Albowiem w ciągu mojego życia oszukałem wielu mężczyzn i kobiet, moje grzechy są większe niż najwyższa góra. Wpadnę do niekończącego się piekła. A lament mój będzie podzielony na dziesięć tysięcy dróg. Za błękitnymi górami zachodzi kawałek czerwonego słońca”.
Wszyscy religijni ludzie świata podziwiali jego wzniosłą osobowość i pozornie głębokie nauki. Jednak on sam faktycznie powiedział, że pójdzie do piekła.
Ciało nigdy nie może być duchem, ale nasze dusze stają się dziećmi Bożymi, kiedy rodzimy się na nowo, wierząc w Jego zbawienie. Staliśmy się nowymi stworzeniami dzięki łasce Boga, który wskrzesił nas w Swojej sprawiedliwości. Istota ludzka nie może odnowić się poprze własne wysiłki. 
Pastorzy, mnisi i ojcowie katoliccy, którzy uczestniczą w posłudze więziennej, radzą więźniom, aby prowadzili cnotliwe życie do końca swych dni. Jednakże ciało nigdy się nie zmienia. Bóg chce, abyśmy porzucili własną sprawiedliwość i mocno wierzyli, że Pan jest naszym Zbawicielem. Wierz w chrzest i Krzyż Jezusa. Wtedy będziesz miał wielką wiarę w zbawienie.
 

Bóg teraz szuka wierzących
 
Pan stał się dla nas przebłaganiem. Został ochrzczony, aby zabrać wszystko, co oddzielało Boga Ojca od ludzi. Został ukrzyżowany, aby zapłacić za nasze grzechy, został osądzony za nas i zbawił nas od wszystkich grzechów. Bóg stał się dla nas przebłaganiem.
List do Rzymian 3:25-26 mówi: „Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać Swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; Aby okazać Swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa”.
Bóg przyszedł na świat i wypełnił wszelką sprawiedliwość. Wszyscy na świecie są bezgrzeszni. Nikt nie idzie do piekła, jeśli tylko wierzy w doskonałe zbawienie Boże. Człowiek idzie do piekła z powodu swojej niewiary. Jednakże człowiek może zostać zbawiony, jeśli porzuci swoją własną sprawiedliwość i obłudę i zaakceptuje Boga jako swojego Zbawiciela, wierząc w chrzest Jezusa i śmierć na Krzyżu. Z Bożego punktu widzenia żyjemy w stanie bezgrzesznym, ponieważ On wziął na Siebie wszystkie grzechy świata i wyeliminował je. 
Wierzę w Boga. Ty też. On jest Zbawicielem. Nie mamy grzechu. Pan Bóg doskonale nas zbawił. Jedynym problemem, jaki pozostał, to jak spędzimy resztę naszego życia. Jak powinniśmy żyć? Powinniśmy postępować w Duchu. Nie mamy powodu, aby martwić się o wyeliminowanie naszych grzechów. Słowa: „przedtem popełnionych grzechów” oznaczają, że Bóg nie potępia nas za nasze grzechy. Nie mamy żadnego grzechu ani nic co mogłoby być sądzone, ponieważ Bóg już zbawił nas od naszych grzechów, zabierając je przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, i będąc ukrzyżowanym. Dlatego Bóg nie potępia nas za nasze grzechy. Szuka tych, którzy sercem wierzą w tę prawdę.
Biblia mówi, że nie ma sprawiedliwego, ale wiara w Boga czyni nas sprawiedliwymi. Bóg mówi: „Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego; Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy; Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi; Zniszczenie i nędza na ich drogach; A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami” (List do Rzymian 3:10-18).
Bóg przyszedł na świat i zabrał w rzece Jordan wszystkie grzechy, tych, którzy żyjąc na tym świecie popełniają wszelkiego rodzaju zło, którzy nie mają sprawiedliwości i stali się nieużyteczni. Czy w to wierzycie?
Teraz Bóg szuka ludzi, którzy wierzą, że zbawił ich od wszystkich grzechów. Oczy Pana zwrócone są ku sprawiedliwym. Zachęca nas, sprawiedliwych. Dba o nas, jest zawsze z nami, podtrzymuje nas i pracuje z nami. Bóg powierzył nam prawe uczynki. Jezus będzie smucił się bardziej niż my, jeśli będziemy smucić się z powodu zła naszego ciała. „Dlaczego opłakujesz swoje grzechy, skoro już cię zbawiłem od wszystkich grzechów?”
To, co musimy teraz zrobić, to wierzyć w Boga, postępować w Duchu i głosić ewangelię, aby zbawiać dusze. To są rzeczy, które musimy teraz robić. Czy w to wierzycie? Nie popisuj się też własną sprawiedliwością, ani też nie próbuj jej ustanowić, porównując swoją sprawiedliwość ze sprawiedliwością innych, aby się nią chwalić. Nie obmawiaj osoby, która sama nie jest sprawiedliwa. W rzeczywistości z natury nie ma sprawiedliwych ludzi. 
 

Dziękujemy Panu, który zbawił nas przez Swój chrzest i ukrzyżowanie
 
Nie mamy się czym chlubić przed Bogiem oprócz Jego miłości, która nas doskonale zbawiła. Wszystko, co musimy zrobić, to chlubić się zbawieniem Bożym, chwalić je, wychwalać Go i głosić ewangelię wody i Ducha. Nie musimy martwić się o grzech i pójście do piekła. „Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie” (List do Rzymian 8:1). Już nigdy. Czy rozumiecie to? Człowiek idzie do piekła, jeśli nie zjednoczy się z faktem, że Pan go ocalił Swoim sprawiedliwym uczynkiem. Jednakże nie musi się martwić pójściem do piekła, jeśli w to wierzy.
Pan Bóg zbawił nas od wszystkich grzechów przez chrzest i krew Jezusa. Jakże jesteśmy wdzięczni! „Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie, i pogan” (Rzymian 3: 28-29).
Bóg jest nie tylko Bogiem Żydów, ale także Bogiem pogan. Jest Bogiem dla wszystkich ludzi. Pan Bóg zbawił nas od naszych grzechów. W tym celu przyszedł na świat, został ochrzczony, aby zabrać wszystkie nasze grzechy i został ukrzyżowany, aby być sądzonym za wszystkie grzechy. Dlatego stał się Bogiem i Zbawicielem wszystkich ludzi. Taka jest konkluzja trzeciego rozdziału Listu do Rzymian. Apostoł Paweł w to wierzył. My też w to wierzymy.
Apostoł Paweł mówi nie tylko o słabości ciała, ale także o sprawiedliwości Bożej bez prawa. Nie możemy być zbawieni przez uczynki prawa. Jak więc możemy być zbawieni? Poprzez wiarę w zbawienie Boże. Pan Bóg stał się dla nas przebłaganiem i odpuścił nam przedtem popełnione grzechy. Tak więc niewierzący będą sądzeni za grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Bóg nie sądzi grzechów, które zostały popełnione poprzez słabość ciała, ponieważ na świecie nie ma grzechu.
Z tego względu musimy wierzyć w Pana Boga. Nie ma potępienia ani sądu dla wierzących. Bóg jest Bogiem wierzących, więc resztę życia musimy spędzić na postępowaniu w Duchu. Zawsze możemy czynić rzeczy Ducha, ponieważ wszystkie nasze grzechy zostały już przebaczone, nawet jeśli nasze ciało chce żyć w pożądliwości. Pan Bóg jest Bogiem zarówno Żydów, jak i pogan. On jest także Bogiem zarówno wierzących, jak i niewierzących. Oznacza to, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni od grzechów. Może stać się Zbawicielem niewierzących. Stał się już Bogiem wierzących.
Dziękuję Panu Bogu z głębi serca. Jakże byłbym nieszczęśliwy, gdyby nie było Pana Boga, gdyby nie przyszedł na ten świat na podobieństwo ludzkiego ciała i gdyby nie został ochrzczony w rzece Jordan, aby zgładzić wszystkie nasze grzechy. Gdyby nie stał się naszym doskonałym Zbawicielem, bylibyśmy ponownie grzesznikami po otrzymaniu przebaczenia grzechów, ponieważ jesteśmy słabi aż do dnia śmierci. Dziękuję Panu Bogu.