Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[8-11] Wieczna Miłość (List do Rzymian 8:31-34)

(List do Rzymian 8:31-34)
Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami”.

Gdyby Bóg już przed stworzeniem postanowił okryć nas Swoją sprawiedliwością w Jezusie Chrystusie, to nikt nie byłby w stanie tego zakłócić. Wierząc w sprawiedliwość Bożą, a nie przez doktrynę o usprawiedliwieniu, ci którzy stali się prawdziwie bezgrzeszni są prawdziwymi dziećmi Bożymi.
W związku z tym nie wszyscy religijni ludzie mają rację. W tych czasach niewielu ludzi jest prześladowanych dlatego, że wierzy w Jezusa. Ale wielu z tych, którzy znają prawdziwą sprawiedliwość Bożą, było prześladowanych. Jednak ludzie, którzy stali się dziećmi Boga, wierząc w Jego sprawiedliwość, nigdy nie mogą zostać oddzieleni od Boga. Skoro Bóg dał nam ewangelię Swojej sprawiedliwości, kto może być przeciwko nam?
 


Bóg dał nam wszystko jako dar

 
„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego?” (List do Rzymian 8:32) 
Tym, którzy otrzymali sprawiedliwość Bożą, wierząc w Jego Syna, Bóg dał wszystko jako dar—Królestwo Niebieskie, przywilej stania się dziećmi Bożymi, łaskę zrozumienia Jego Słowa, błogosławieństwo możliwości życia jako słudzy sprawiedliwości i błogosławieństwo życia wiecznego.
Bóg dał nam Swojego Syna, aby uczynić nas Swoimi dziećmi. Czegoś innego by nam nie dał? Bóg dał tym, którzy otrzymują prawdziwą wiarę przez Jego sprawiedliwość, wszystkie błogosławieństwa Nieba i ziemi. Wierzący i słudzy Boga chwalą Go na wieki za Jego sprawiedliwość.
 


Któż będzie oskarżał wybranych Bożych?

 
„Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest Tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest Tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami” (List do Rzymian 8:33-34). 
Nikt nie może oskarżać ludzi, których Bóg wybrał poprzez Swoją sprawiedliwość w Jezusie Chrystusie, ponieważ Jezus przez sprawiedliwość Bożą uwolnił ich od grzechu. Ludzie, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą poprzez Jezusa Chrystusa, nie mają grzechu w swoich sercach. Dzieje się tak, ponieważ nikt inny jak Bóg, uczynił bezgrzesznymi tych, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość.
Syn Boży, Jezus Chrystus, przyszedł na ziemię w ciele człowieka, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, wziął na Siebie ciężar wszystkich grzechów świata, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał w trzy dni, i stał się Panem wierzących.
Dlatego nie możemy powiedzieć, że ci, którzy stali się sprawiedliwi, wierząc w sprawiedliwość Bożą, są grzesznikami i złoczyńcami. Nawet teraz Bóg uznaje tych, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość. Jako dowód tego, Duch Święty mieszka w ich sercach. Dlatego nikt nie może zniesławiać Bożej sprawiedliwości ani tych, których grzechy zostały odpuszczone przez wiarę w Jego sprawiedliwość.
Sprawiedliwość Boża pojawiła się poprzez chrzest Jezusa Chrystusa, przelanie Jego krwi na Krzyżu oraz Jego śmierć i zmartwychwstanie. Jezus Chrystus, wypełniwszy całą sprawiedliwość Bożą, zasiada po prawicy Boga jako nasz Zbawiciel i orędownik.