Search

Kazania

Temat 11: Przybytek

[11-15] Dwie Srebrne Podstawki i Dwa Czopy Dla Każdej Deski Przybytku (Księga Wyjścia 26:15-37)

Dwie Srebrne Podstawki i Dwa Czopy Dla Każdej Deski Przybytku
(Księga Wyjścia 26:15-37)
„Uczynisz też do przybytku prosto stojące deski z drewna akacjowego. Długość jednej deski ma wynosić dziesięć łokci, a szerokość jednej deski – półtora łokcia. Jedna deska będzie miała dwa czopy, ułożone jeden naprzeciw drugiego. Tak uczynisz przy wszystkich deskach przybytku. Uczynisz więc deski do przybytku: dwadzieścia desek na stronę południową, ku południu. Uczynisz też czterdzieści srebrnych podstawek pod tych dwadzieścia desek; dwie podstawki pod jedną deskę do dwóch jej czopów, także do drugiej deski dwie podstawki do dwóch jej czopów. Na drugim boku przybytku od strony północnej uczynisz dwadzieścia desek. A do nich czterdzieści srebrnych podstawek: dwie podstawki pod jedną deskę i dwie podstawki pod drugą deskę. A na zachodnią stronę przybytku uczynisz sześć desek. Uczynisz dwie deski jako narożniki przybytku po obydwu stronach. Będą one złączone od spodu, będą także złączone u góry do jednego pierścienia. Tak będzie przy tych obu, będą dla dwóch narożników. I tak będzie osiem desek, a ich srebrnych podstawek szesnaście, dwie podstawki pod jedną deską i dwie podstawki pod drugą deską. Uczynisz też drążki z drewna akacjowego: będzie ich pięć do desek jednej strony przybytku; Pięć także drążków do desek drugiej strony przybytku, a także pięć drążków do desek zachodniej strony przybytku. Środkowy drążek w połowie wysokości desek będzie przechodzić od jednego końca do drugiego. Deski pokryjesz złotem i uczynisz do nich złote pierścienie, przez które mają przechodzić drążki. Drążki też pokryjesz złotem. Wystawisz więc przybytek według wzoru, który ci ukazano na górze. Uczynisz też zasłonę z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru; na niej wyhaftujesz cherubiny. I zawiesisz ją na czterech słupach z drewna akacjowego pokrytych złotem – ich haki też będą złote – stojących na czterech srebrnych podstawkach. A zasłonę zawiesisz na haczykach i wniesiesz za zasłonę arkę świadectwa, a ta zasłona będzie oddzielać wam Miejsce Święte od Najświętszego. Położysz też przebłagalnię na arce świadectwa w Miejscu Najświętszym. A przed zasłoną postawisz stół, a naprzeciw stołu, po południowej stronie przybytku – świecznik, a stół postawisz po stronie północnej. Uczynisz też do wejścia namiotu zasłonę z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru, haftowaną. A do tej zasłony uczynisz pięć słupów z drewna akacjowego, które pokryjesz złotem, i ich haki będą złote. I ulejesz do nich pięć miedzianych podstawek."
 
 
Słupy Dziedzinca Przybytku
Sam Przybytek był zbudowany z 48 desek; po dwadzieścia desek z południowej i z północnej strony, sześć desek ze strony zachodniej i dwie deski dla narożników tylnej ściany. Każda deska miała 4,5 m (15 stóp) długości i około 67,5 cm (2,2 stopy) szerokości. Aby każda deska mogła stać pionowo, potrzebne były dwie srebrne podstawki i dwa czopy, które były prawidłowo dopasowane do siebie. To znowu pokazuje nam, że zbawienie Boże dane jest jedynie dzięki Jego łasce poprzez wiarę w Chrystusa.
 
 

Zbawienie Łaski Poprzez Wiarę w Chrystusa

 
Większość chrześcijan zna, a nawet recytuje słynny fragment z Listu do Efezjan 2:8-9: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił”. Ale niestety nie wiedzą oni, czym dokładnie jest Jego łaska i jaką wiarą powinni być zbawieni. Jednak tajemnica dwóch srebrnych podstawek i dwóch czopów, które są prawidłowo dopasowane do siebie, ukazuje nam wyraźnie tajemnicę zbawienia Bożego. 
Abyśmy mogli zrozumieć prawdę o „dwóch czopach i dwóch srebrnych podstawkach” umieszczonych u dołu desek, musimy najpierw poznać podstawową prawdę ewangelii. Wszystkie wejścia przybytku były utkane z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Te cztery kolory pokazują nam, to że abyśmy zostali zbawieni od naszych grzechów i zniszczenia, potrzebny był chrzest i krew Jezusa. I pozwalają nam bez żadnych wątpliwości uwierzyć w prawdę o zbawieniu Jezusa. Musimy mieć wyraźne poznanie prawdy, która nas zbawiła, objawionej w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz w skręconym bisiorze, i uwierzyć w nią.
Jezus powiedział: "I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (Ewangelia Jana 8:32). W związku z tym wszyscy musimy otrzymać doskonałe przebaczenie naszych grzechów, znając duchową prawdę, która jest ukryta w czterech kolorach objawionych w zasłonie wejścia Przybytku i zasłonie Miejsca Najświętszego. Błękitna, purpurowa i karmazynowa nić oraz skręcony bisior to materiały wejścia Przybytku.
Innymi słowy, Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem i Królem tych, którzy wierzą, zbawił nas od wszystkich grzechów świata, zabierając wszystkie nasze grzechy raz na zawsze poprzez chrzest od Jana i niosąc je i przelewając Swoją krew na Krzyżu. Jezus Chrystus, który jest Królem, zbawił nas od naszych grzechów, ponieważ został ochrzczony i ukrzyżowany. Stąd też, błękitna i karmazynowa nić mówi nam o pewnej i wyraźnej prawdzie, której nie można pominąć, aby dostąpić zbawienia. Aby wziąć na Siebie nasze grzechy, Jezus przyjął chrzest od Jana, a niosąc grzechy świata i przelewając Swoją krew na Krzyżu, raz na zawsze zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, dopełniając w ten sposób Swoje dzieła zbawienia. 
Musimy wierzyć, że te cztery punkty tj. błękitna nić (chrzest Jezusa), karmazynowa nić (przelana krew), purpurowa nić (Jezus jest naszym Królem) i skręcony bisior (On jest Bogiem misternego Słowa i uczynił nas sprawiedliwymi) są materiałami użytymi do naszego zbawienia. Musimy zdać sobie tutaj sprawę, że jeśli pomimo tego, spróbujemy zostać zbawieni od naszych grzechów, wierząc tylko w jeden z tych materiałów, to te zbawienie nie będzie całkowite. Dlaczego? Ponieważ u dołu każdej deski Przybytku, znajdowały się dwa wychodzące czopy, które łączyły się ze srebrnymi podstawkami po aby, podtrzymywać deskę.
Srebro w Biblii oznacza łaskę Bożą, dar Boży. W Liście do Rzymian 5:1-2 napisano: „Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga”. Nasze zbawienie zostaje nam przyznane tylko wtedy, gdy nasza wiara w prawidłowy sposób spotyka się z łaską Bożą. Tak jak u dołu każdej deski Przybytku znajdowały się dwa czopy, które były wpasowane w srebrne podstawki, aby podtrzymywać deskę, tak Bóg mówi nam, że nasze zbawienie jest zrealizowane tylko wtedy, gdy wierzymy w chrzest Jezusa i w Jego krew na Krzyżu. 
Musieliśmy wszyscy uwierzyć w przyczynę i faktyczną istotę tego, dlaczego każda deska miała dwa wystające czopy. 
Te dwie podstawki i dwa czopy deski są cieniem ewangelii wody i Ducha, tego że w wieku Nowego Testamentu Jezus Chrystus przyjdzie, zostanie ochrzczony przez Jana Chrzciciela, zostanie ukrzyżowany, przeleje Swoją krew i umrze na Krzyżu i w ten sposób całkowicie dopełni nasze zbawienie.
Innymi słowy, łaska odpuszczenia grzechów obdarza serca tylko tych ludzi, którzy rzeczywiście wierzą w swoje sprawiedliwe zbawienie, które Jezus spełnił, przyjmując chrzest od Jana i przelewając Swoją krew na Krzyżu, aby zmyć nasze grzechy. W związku z tym, abyśmy zostali zbawieni od naszych grzechów, potrzebujemy wiary, która wierzy w te dwa dzieła Jezusa. W rzeczywistości wszystko w Przybytku zawiera szczegółowy portret Jezusa, który zbawił nas od naszych grzechów. Nie bez powodu Pan sprawił, że Izraelici użyli dwóch czopów i dwóch srebrnych podstawek do każdej deski Przybytku.
Zostaliśmy zbawieni i całkowicie uwolnieni od wszystkich naszych grzechów i wszelkiej kary za grzech przez misję chrztu i krwi, którą dał nam Bóg. Innymi słowy, właśnie za pomocą wiary w ewangelię wody i Ducha otrzymaliśmy prawo stania się dziećmi Bożymi. Nasza wiara, podobna do szczerego złota, została zbudowana za pomocą tego daru Bożego.
 
 
Czy Nadał Nie Wiecie Kim Naprawdę Jesteście Pomimo Tego, że Wierzycie w Jezusa? 
 
Czy uważacie się za dobrych? Czy myślicie, że macie prawy charakter, który nie może tolerować żadnej niesprawiedliwości, w żadnych okolicznościach i pod żadną postacią? Czy myślicie, że jesteście w jakiś sposób sprawiedliwi przed Bogiem, tylko dlatego, że codziennie w swoich sercach przestrzegacie przykazań Bożych i staracie się przestrzegać i spełniać je w swoim życiu? Wszystko, co robimy, to po prostu udawanie prawych, podczas, gdy prywatnie dopuszczamy się cudzołóstwa i nierządu. 
Obecnie setki kanałów jest dostępnych do oglądania w telewizji kablowej lub satelitarnej. Kanały te, działające 24 godziny na dobę, mają własne programy tematyczne i stale powiększają ich ofertę. Wśród tych kanałów tematycznych, te które odniosły największy sukces komercyjny, to przede wszystkim kanały dla dorosłych. Jest wiele takich kanałów dla dorosłych, na których można oglądać wszelkiego rodzaju materiały pornograficzne, tylko po prostu zmieniając kanały. A co ze stronami pornograficznymi? Nie trzeba dodawać, że obecnie świat zalewa fala spamu z pornografią. Wszyscy potępiają zło tych nieprzyzwoitych witryn internetowych, ale kiedy myślimy o „prawie podaży i popytu”, ich sukces może oznaczać tylko, to że niezliczone osoby faktycznie korzystają z takich witryn w swoim życiu prywatnym. 
Zjawisko to pokazuje nam, że my, ludzie, jesteśmy zasadniczo zepsuci i obsceniczni. Biblia zwraca uwagę na grzeszne serca ludzkości, nawiązując do nierządu, cudzołóstwa i lubieżności. Bóg powiedział, że te rzeczy wychodzą z serc ludzi i kalają ich, i że wyraźnie są one grzechem. Czyż zatem nie jesteśmy wszyscy wypełnieni grzechem? Bóg wielokrotnie powtarzał, że wrodzone cechy są grzeszne. 
Ale czy naprawdę to przyznajemy? Jak jest z tym? Czy możemy uciec od grzesznych cech, które są nam nieodłączne, zamykając oczy i zasłaniając uszy? Nie możemy się powstrzymać od popełnienia wszelkiego rodzaju grzechów w naszej wyobraźni i myślach. Bez względu na to, jak bardzo wmawiamy sobie, że musimy odsunąć się od takich grzechów i bez względu na to, jak bardzo się staramy, wszystko to na próżno. W rzeczywistości nasze ciało sprawia, że nie tylko nigdy nie będziemy mogli stać się doskonałymi świętymi, którzy nie popełniają żadnego grzechu cielesnego, i w rzeczywistości mamy upodobanie do grzechu, bez pragnienia oddalenia się od niego. Ciało i serca ludzkości są zawsze daleko od tego, co święte, a ponadto faktem jest, że nie tylko chcą być bliżej grzechu, ale chcą popełniać jeszcze większe grzechy. 
Na Wschodzie, wielu ludzi od urodzenia uczy się nauk Konfucjusza i próbuje wprowadzić te nauki w życie. Na Zachodzie, z drugiej strony, katolicyzm i legalistyczne kościoły chrześcijańskie zdominowały krajobraz religijny, gdzie wielu ludzi usilnie starało się przestrzegać Prawa Bożego, myśląc, że mogą być coraz bardziej święci, o ile będą się bardziej starać. Ale bez względu na to, jakie jest ich pochodzenie religijne, kiedy stają przed Bogiem i ukazane jest ich prawdziwe oblicze, to wszyscy okazują się po prostu masą grzechu i potomstwem złoczyńców. 
Istoty ludzkie są masą grzechu, są niesprawiedliwi, pełni wad i zrobieni są z kurzu i brudu. Nawet pozornie dobrzy ludzie, którzy wykonują dobre uczynki, nie na pokaz, ale ze szczerego serca, którzy rzeczywiście czują się niewygodnie, gdy otrzymują pochwały za swoje dobre czyny, nie mogą uciec od faktu, że kiedy ich fundamentalna istota ujawnia się przed Bogiem, są oni masą grzechu i potomstwem złoczyńców. Ponieważ opowiadanie się za ludzką sprawiedliwością jest wielkim złem przed Bogiem, ludzie nie mogą uciec przed potępieniem za grzech, jeżeli nie uznają swojej kary i nie przyjmą ewangelii wody i Ducha, miłości Boga. W obliczu Boga ludzkie wysiłki nie mogą zostać zamienione na żadne dobro, nawet tak małe jak proch, a wola ludzkości jest jedynie nieczysta przed Nim. 
W Biblii ludzie są często opisywani jako drewno. Sama kłoda drzewa akacjowego nie może być podniesiona jako słup przy wejściu do Świątyni Boga, chyba że Bóg najpierw pokryje ją złotem. A bez łaski zbawienia udzielonej przez Boga, ludzie są niczym innym jak prochem, który musi stawić czoła sądowi ognia.
Jednakże, gdy byliśmy grzesznikami, Bóg usunął wszystkie nasze grzechy i występki, pozwalając, że Jezus Chrystus Mesjasz otrzymał chrzest i wykrwawił się na śmierć. O takim zbawieniu szczegółowo prorokował król Dawid około tysiąc lat przed przyjściem Mesjasza: „Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki. Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak PAN ma litość nad tymi, którzy się Go boją. On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni; pamięta, że jesteśmy prochem” (Księga Psalmów 103:12-14).
Zanim poznaliśmy sprawiedliwość Bożą, ludzka sprawiedliwość była naszym standardem życia. Ja też byłem taki, kiedy nie znałem Bożego daru zbawienia i nie wierzyłem w Jego Słowo. W rzeczywistości nie miałem własnej sprawiedliwości i nadal uważałem się za przyzwoitego. Tak więc od dzieciństwa wielokrotnie nie tolerowałem niesprawiedliwości i wdawałem się w bójkę nawet z ludźmi, z którymi nie mogłem się równać. Moim mottem było „Żyj prawym życiem”. W ten sposób, ponieważ nie udało mi się ujrzeć samego siebie przed Bogiem, byłem pełen własnej sprawiedliwości. Uważałem siebie za lepszego od innych i bardzo starałem się żyć sprawiedliwie.
Ale przed sprawiedliwością Boga, istota taka jak ja, nie była niczym więcej niż zwykłą masą grzechu. Nie potrafiłem zachować nawet jednego z dziesięciu przykazań lub 613 praw, które Bóg nam nakazał przestrzegać. Sam fakt, że chciałem ich przestrzegać, był sam w sobie aktem nieprawości, którym buntowałem się przeciwko Słowu Bożemu, które mówi, że przeciwstawialiśmy się Bogu i że jesteśmy jedynie zdolni do popełniania grzechu. Cała ludzka sprawiedliwość jest jedynie niesprawiedliwością przed Bogiem.
To pokolenie, które straciło Boga i Jego Prawo wśród potopu lubieżności i zepsucia, utraciło również poczucie winy. Musimy jednak przyznać, że my, ludzie, grzeszymy każdego dnia i dlatego jesteśmy skazani na piekło.
 
 
Byliśmy Niesprawiedliwi i Pełni Grzechu, ale Pan Już Uczynił Nas Swoim Własnym Ludem, Zbawiwszy Nas od Naszych Grzechów za Pomocą Ewangelii Wody i Ducha
 
Wszyscy byliśmy niesprawiedliwi, ale poprzez dar zbawienia Pan zbawił takie stworzenia, jak my, od wszystkich naszych grzechów. Każda deska Miejsca Świętego, o wysokości 4,5 m (15 stóp) i szerokości 67,5 cm (2,2 stopy), była wykonana z drewna akacjowego i była pokryta złotem, i tworzyła ścianę Miejsca Świętego. Pod każdą deską były dwie srebrne podstawki, które podtrzymywały deskę. Srebrne podstawki pokazują tutaj, że Bóg zbawił nas samodzielnie. 
Prawda, że Bóg zbawił nas od grzechu, jest Jego miłością, i mówi nam, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został ochrzczony, aby wziąć na Siebie nasze grzechy, poniósł potępienie za nasze grzechy umierając na Krzyżu, w ten sposób zbawił nas od wszystkich grzechów świata, i wszelkiego potępienia. Wierząc w ten dar zbawienia, który nam dał, narodziliśmy się na nowo. Ten dar zbawienia, który dał nam Pan, jest niezniszczalny jak złoto, a więc na zawsze niezmienny.
Zbawienie, które dał nam Pan, składa się z chrztu i krwi Jezusa, i całkowicie, i czysto zmyło wszystkie nasze grzechy. To dlatego, że Pan zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, mogliśmy zostać całkowicie uwolnieni od wszystkich grzechów, które popełniamy naszymi umysłami, naszymi myślami i naszymi rzeczywistymi czynami. Wierząc w dar zbawienia, który Bóg dał nam w naszych sercach, staliśmy się Jego drogocennymi świętymi. Przez dwie podstawki, które podtrzymywały każdą deskę Przybytku, Bóg mówi nam o zbawieniu wody i Ducha. Bóg mówi nam, że to w 100 procentach poprzez Jego łaskę i dar, staliśmy się Jego dziećmi.
Jeśli usuniemy z nas wiarę w chrzest i krew Jezusa, nic w nas nie pozostanie. Wszyscy byliśmy takimi istotami, które musiały zostać potępione za grzech. Byliśmy zwykłymi śmiertelnikami, którzy drżeli ze strachu przed naszą pewną śmiercią, zgodnie z prawem Bożym ogłaszającym, że zapłatą za grzech jest śmierć, i musieliśmy uświadomić sobie i opłakiwać sprawiedliwą karę ognia, która czekała na nas. Oto, dlaczego jesteśmy nic nie warci bez wiary w ewangelię wody i Ducha. 
Żyjąc w epoce, która jest teraz przesiąknięta grzechem, nigdy nie możemy zapominać, że naszym przeznaczeniem było jedynie czekanie na sąd ognia. Byliśmy takimi istotami śmiertelnymi. Jednakże zostaliśmy obdarzeni całkowitą łaską Bożą, ponieważ Bóg dał nam zbawienie wody i Ducha. Mesjasz przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest od Jana, przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i w ten sposób zbawił nas od wszystkich naszych grzechów, całej naszej nieprawości i wszelkiego potępienia. Wierząc w tę doskonałą ewangelię wody i krwi, zostaliśmy teraz zbawieni od wszystkich grzechów i możemy tylko dziękować Bogu swoją wiarą. 
Pomimo tego, że jesteśmy niedoskonali w ciele, nasi pracownicy, pastorzy i ja głosimy tę ewangelię wody i Ducha po całym świecie. Chociaż ten obecny wiek jest tak zepsuty, ale ponieważ wierzymy w ewangelię wody i Ducha, możemy służyć Panu w sposób czysty, wolny od wszelkiej niegodziwości. To zrozumienie przyszło do nas, nie dla tego, że mamy własną siłę, ale dlatego, że Pan dał nam świętość, ubierając nas w Swoją łaskę zbawienia.
To dlatego, że Pan doskonale zbawił nas od grzechu i potępienia, zostaliśmy ubrani w moc tego zbawienia, i to całkowicie dzięki temu mogliśmy służyć Panu w czystości. Ponieważ Pan zbawił nas od wszystkich naszych grzechów wodą i Duchem, wierzę, że możemy Mu służyć pomimo naszych niedoskonałości, nie będąc już związanymi naszymi grzechami, niedociągnięciami i potępieniem.
 
 
Jestem Tym, Kim Jestem, Jedynie Dzięki Łasce Bożej
 
Zaprawdę, wszystkie te rzeczy byłyby niemożliwe do zrobienia, gdyby nie łaska naszego Pana. Szerzenie ewangelii wody i Ducha na całym świecie i służenie tej ewangelii w czystej postaci nie byłoby w ogóle możliwe, gdyby nie łaska Pana. To w 100 procentach dzięki łasce zbawienia, którą Bóg nam dał, możemy żyć, broniąc ewangelii i służąc jej.
Poprzez wiarę staliśmy się filarami Świątyni Boga (Księga Objawienia 3:12), i ludem Jego Królestwa. Ponieważ Pan dał nam wiarę jak złoto, żyjemy teraz w Domu Bożym. W tym obecnym wieku, kiedy świat został zalany i tonie w grzechu, w erze, w której większość ludzi zapomina lub nawet bluźni Bogu, zostaliśmy obmyci czystą wodą i staliśmy się czyści, i możemy pić czystą wodę i służyć Panu w czystości - słowa nie mogą wyrazić, jak bardzo jestem wdzięczny za to błogosławieństwo. 
Taka jest rzeczywiście nasza wiara. Jak mogliśmy się stać sprawiedliwymi? Jak możemy nazwać się sprawiedliwymi, skoro nie ma w nas dobra? Jak takie grzeszne istoty jak my mogły stać się bezgrzeszne? Czy mógłbyś stać się bezgrzeszny i sprawiedliwy dzięki prawości swojego ciała? Myśli ciała, wasze własne wysiłki i wasze własne uczynki - czy którekolwiek z nich mogą zmienić was w bezgrzesznych i sprawiedliwych? Czy mógłbyś stać się sprawiedliwy, gdyby nie wiara w ewangelię wody i Ducha? Czy mógłbyś stać się sprawiedliwy, gdyby nie wiara w zbawienie Boże, które objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz w skręconym bisiorze? Czy mógłbyś stać się sprawiedliwy, nie wierząc w swoje zbawienie dzięki ewangelii wody i Ducha, wypełnionej przez Mesjasza i objawionej w Słowie Bożym? Nigdy! Nigdy nie możemy stać się sprawiedliwi wierząc tylko w karmazynową nić. 
Ponieważ Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i Mesjasz, wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, w tym wszystkie grzechy całego naszego życia, poprzez chrzest, który przyjął od Jana zmywając je wszystkie dla naszego dobra, staliśmy się sprawiedliwi przez wiarę. Tak jak ofiara Starego Testamentu zabierała grzech, kiedy grzesznicy lub Najwyższy Kapłan nakładali ręce na jej głowie, tak w czasach Nowego Testamentu Jezus przyjął wszystkie grzechy świata złożone na Niego przez chrzest od Jana. Jezus rzeczywiście wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy poprzez Swój chrzest (Mateusza 3:15). A Jan świadczył o Nim: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29).
Po przyjęciu chrztu, Jezus przeżył następne trzy lata Swojego życia dla naszego zbawienia, kładąc kres wszystkim naszym grzechom i potępieniu, idąc na Krzyż i oddając Swoje ciało Bogu, jak cicha owca przed tymi, którzy ją strzygą, i dał nam nowe życie.
To dlatego, że Jezus Chrystus wziął na Siebie nasze grzechy poprzez chrzest, który przyjął od Jana, po cichu oddał Siebie i został przybity rękami i nogami do Krzyża, kiedy został ukrzyżowany przez rzymskich żołnierzy. Zawieszony na Krzyżu Jezus przelał całą krew, która była w Jego ciele. A stawiając ostatnią kropkę naszego zbawienia, powiedział: „Wykonało się” (Jan 19:30).
W ten sposób Jezus umarł, w ciągu trzech dni powstał z martwych, wstąpił do Królestwa Niebieskiego i stał się naszym Zbawicielem, dając nam życie wieczne. Biorąc na Siebie grzechy świata poprzez chrzest, który przyjął od Jana Chrzciciela oraz poprzez Swój Krzyż, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, Jezus stał się naszym doskonałym Zbawicielem. Tak więc Biblia oświadcza: „Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie potrzeba już ofiary za grzech” (List do Hebrajczyków 10:18).
 
 

Wiara Jedynie w Krew na Krzyżu i w Doktrynę Stopniowego Uświęcenia Nigdy Nie Zbawiła Was Całkowicie od Waszych Grzechów

 
Chrześcijanie powinni wiedzieć, że nie mogą zostać doskonale zbawieni od swoich grzechów, wierząc jedynie tylko w krew Jezusa na Krzyżu. Ponieważ ludzie codziennie grzeszą oczami i czynami, nie mogą zmyć swoich grzechów tylko przez wiarę w samą krew na Krzyżu. Jedną z najbardziej powszechnych niegodziwości dziś popełnianych przez ludzi jest nierząd. Ponieważ kultura jawnej i obscenicznej seksualności przenika świat, ten grzech jest zakorzeniony w naszym ciele. Biblia nakazuje, aby nie popełniać cudzołóstwa, ale dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że z powodu okoliczności, które nas otaczają, wielu ludzi popełnia ten grzech, nawet jeśli nie chce. 
Bóg oświadcza, że każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już dopuścił się z nią cudzołóstwa w swoim sercu (Ewangelia Mateusza 5:28), a jednak to, co codziennie widzą nasze oczy, jest obsceniczne. Tak więc ludzie popełniają takie lubieżne grzechy w każdej minucie i każdej sekundzie. Kiedy tak się dzieje, jak mogą zostać uświęceni odmawiając modlitwy pokuty i wejść do Królestwa Bożego? Jak mogą stać się prawymi? Czy ich serca stają się prawe, kiedy przez długi czas się dyscyplinują i czy w jakiś sposób zostają uświęcone, gdy się zestarzeją? Czy ich charaktery stają się łagodniejsze? Czy stają się bardziej cierpliwi? Oczywiście, że nie! To, co się dzieje, jest wprost przeciwne.
Wśród przeważających chrześcijańskich doktryn jest „doktryna stopniowego uświęcenia”. Ta doktryna głosi, że jeśli chrześcijanie przez długi czas wierzą w śmierć Jezusa na Krzyżu, jeśli codziennie modlą się o pokutę i codziennie służą Panu, to stopniowo stają się święci i dobroduszni. Twierdzi, że im więcej czasu upływa, odkąd zaczęliśmy wierzyć w Jezusa, tym bardziej stajemy się kimś, kto nie ma nic wspólnego z grzechem i którego uczynki są cnotliwe, i że zanim umrzemy, staniemy się całkowicie uświęceni, a zatem całkowicie bezgrzeszni.
Uczy ona również, że ponieważ cały czas modlilibyśmy się o pokutę, to codziennie bylibyśmy obmywani z naszych grzechów, tak jak prane są nasze ubrania, stąd też, kiedy umarlibyśmy poszlibyśmy do Boga jako ktoś kto stał się doskonale sprawiedliwy. Wielu ludzi tak wierzy. Ale to tylko hipotetyczne przypuszczenie wywołane myślami stworzonymi przez człowieka.
W Liście do Rzymian 5:19 napisano: „Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wielu stało się sprawiedliwymi”. Ten fragment mówi nam, że wszyscy jesteśmy bezgrzeszni dzięki posłuszeństwu jednego Człowieka. To, czego nie mogliśmy zrobić, Jezus Chrystus osiągnął, kiedy osobiście przyszedł na tę ziemię. Wiedząc dobrze, że nie mogliśmy się uwolnić od grzechu, Jezus odpuścił nam grzechy w naszym imieniu, coś czego ani ty, ani ja nigdy nie bylibyśmy wstanie zrobić. Przychodząc na ziemię, przyjmując chrzest, będąc ukrzyżowanym i zmartwychwstając, Jezus zbawił nas i raz na zawsze oczyścił nas ze wszystkich naszych grzechów. 
Jezus Chrystus dał nam zbawienie poprzez odpuszczenie grzechów, ponieważ był posłuszny woli Bożej. Ponieważ jako Mesjasz był posłuszny woli Bożej, Jezus Chrystus obdarzył nas łaską zbawienia poprzez Swój chrzest, Krzyż i zmartwychwstanie. Dając nam w ten sposób dar zbawienia, Jezus doskonale spełnił odpuszczenie grzechów. A teraz, przez wiarę, zostaliśmy przyodziani w łaskę tego zbawienia, gdyż Pan dokonał naszego zbawienia od grzechu, którego nigdy nie można było osiągnąć naszymi własnymi wysiłkami.
Jednakże większość chrześcijan nie wierzy w chrzest, który Jezus przyjął, ale zamiast tego wierzy tylko w krew, którą On przelał na Krzyżu i chce się uświęcić poprzez własne uczynki. Innymi słowy, pomimo tego, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, gdy przyjął chrzest od Jana, ludzie nadal nie wierzą w tę prawdę. Rozdział 3 Mateusza mówi nam, że pierwszą rzeczą, jaką Jezus zrobił w Swoim życiu publicznym, to ochrzczenie się poprzez Jana. Jest to prawda potwierdzona przez wszystkich czterech pisarzy ewangelii.
Jezus wziął na Siebie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości i największego ze wszystkich z narodzonych z kobiet, a jednak jest tak wielu ludzi, którzy ignorują ten fakt i nie wierzą w niego. Tacy ludzie wierzą w Jezusa, nie wierząc w Jego chrzest i żarliwie wychwalają tylko drogocenną krew na Krzyżu, którą przelał. Ubolewając nad śmiercią Jezusa na Krzyżu, wzbudzają swoje emocje i krzyczą wychwalając Boga: „♫W krwi jest cudowna moc. ♪W drogocennej krwi Baranka jest moc, cudowna moc! ♫ ”. Innymi słowy, starają się przyjść do Boga, przepełnieni własnymi emocjami, wigorem i siłą. Ale musicie zdać sobie sprawę, że im bardziej to robią, tym bardziej stają się obłudni, udając świętych, ale w rzeczywistości potajemnie gromadzą grzech w swoim sercu.
 
 

Nie Znając Ewangelii Wody i Ducha, Jak Moglibyśmy Wierzyć w Jezusa Jako w Naszego Zbawiciela

 
Kiedy słyszymy ludzi rozmawiających o Przybytku, często widzimy, że nie mają oni nawet najmniejszego pojęcia, o czym tak naprawdę mówią. Jeśli chodzi o wiarę w Przybytek, jak moglibyśmy po prostu wierzyć w taki sposób, jaki uznamy za wygodny i odpowiedni? Ponieważ zbawienie od grzechu, którego dokonał Pan, jest tak wyszukane, Bóg umożliwił nam uświadomienie sobie, jak kunsztownie i konkretnie dokonało się nasze zbawienie.
Poprzez Przybytek uświadomił nam również, że Pan zbawił nas błękitną i karmazynową nicią, wodą i krwią. Uświadamiamy sobie, że aby zmyć nasze grzechy, Pan przyszedł „nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi" (I List Jana 5:6). Woda, krew i Duch, w które wierzymy, stanowią jedno. To przychodząc jako człowiek, przyjmując chrzest od Jana Chrzciciela, umierając i zmartwychwstając, Bóg nas zbawił. 
Dzięki Przybytkowi mogliśmy odkryć i uwierzyć w ten szczegółowy portret zbawienia. Studiując dwa czopy i dwa srebrne podstawki każdej deski, zrozumieliśmy metodę, dzięki której Jezus zbawił nas od naszych grzechów. I w ten sposób znaleźliśmy prawdę, że z pewnością musimy wierzyć w posługę Jezusa objawiającą się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici.
Jedynie Biblia może być źródłem naszego zbawienia. Potrzebujemy daru zbawienia, który składa się z tych dwóch elementów chrztu i Krzyża. Ci, którzy wierzą w tę prawdę, mogą wtedy stać się tymi, którzy narodzili się z Boga. Wyzwalając nas wodą i Duchem od naszych grzechów, Bóg doskonale wypełnił nasze zbawienie. 
Innymi słowy, pod każdą deską wykonano dwa czopy i włożono je do dwóch srebrnych podstawek. Ta prawda jest absolutnie konieczna i niezwykle ważna dla nas, i dla naszego odpuszczenia grzechów. Przede wszystkim musimy wierzyć w nasze zbawienie, które Bóg dla nas dokonał, ponieważ jeśli nie uwierzymy w prawdę błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, to nigdy nie będziemy mogli zostać zbawieni.
Każda deska Świętego Przybytku, aby stać pionowo, potrzebowała dwóch srebrnych podstawek, jeśli chodzi o wiarę w Jezusa Chrystusa, dwie prawdy o Jego łasce są absolutnie konieczne. Czym są te prawdy? Chodzi o to, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy przyjąwszy chrzest, i że poniósł wszelkie potępienie i przekleństwo naszych grzechów, niosąc je na Krzyż i będąc ukrzyżowanym. Ktokolwiek stanie się sprawiedliwym, może zostać takim uczyniony tylko wtedy, gdy w pełni wierzy w te dwie łaski doskonałego zbawienia. Nasza wiara zarówno w chrzest Jezusa, jak i krew na Krzyżu, dwie osie Jego daru zbawienia, sprawia, że stoimy mocno w Domu Bożym. Gdy dwa czopy zostały umieszczone w dwóch srebrnych podstawkach, każda deska mogła stać pionowo.
W ten sposób, dzięki naszej właściwej wierze, która wierzy w dwie osie Jego zbawienia, stajemy się Jego prawdziwie nieskazitelnym ludem. Wierząc w ewangelię wody i krwi daną przez Jezusa, otrzymujemy wiarę jak złoto, które jest na zawsze niezmienne. Wierząc w tę ewangelię wody i Ducha, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz w skręconym bisiorze, stajemy się świętymi, którzy otrzymali zbawienie w postaci doskonałego odpuszczenia grzechów.
 
 
Teologia do Teraz i Wiek Ewangelii Wody i Ducha
 
Z wyjątkiem okresu wczesnego kościoła, od Edyktu Mediolańskiego w 313 roku Pańskiego, Chrześcijaństwo, w tym dzisiejsze chrześcijaństwo, szerzy ewangelię Krzyża, która wyklucza chrzest Jezusa. Od okresu wczesnego kościoła do 313 roku Pańskiego, w którym zalegalizowano chrześcijaństwo jako nową religię rzymską, chrześcijaństwo głosiło ewangelię wody i Ducha, ale później Kościół rzymskokatolicki zdominował scenę religijną. Następnie od początku XIV wieku zaczęła się wyłaniać kultura, która koncentrowała się na myślach stworzonych przez człowieka i wzywała do odbudowy ludzkości, najpierw w niektórych dobrze prosperujących miastach-państwach północnych Włoch. Ten czas to renesans.
W XVI wieku podłoże tej kultury, która rozpoczęła się we Włoszech, zaczęło rozprzestrzeniać się na cały świat zachodni, a uczeni studiujący humanistyczną filozofię stworzoną przez człowieka zaczęli studiować teologię. Interpretując Biblię własnymi głowami, zaczęli budować chrześcijańskie doktryny. Ale ponieważ nie znali prawdy, nie mogli zrozumieć Biblii głęboko i całkowicie. Więc to, czego nie mogli zrozumieć swoimi głowami, przezwyciężyli, włączając swoją świecką wiedzę i myśli, tworząc w ten sposób własne chrześcijańskie doktryny.
W rezultacie w historii chrześcijaństwa powstało wiele doktryn i teologii chrześcijańskich: luteranizm, kalwinizm, arminianizm, nowa teologia, konserwatyzm, racjonalizm, teologia krytyczna, teologia mistyczna, teologia wyzwolenia, teologia feministyczna, teologia czarna, a nawet teologia ateistyczna itd.
Historia chrześcijaństwa może wydawać się bardzo długa, ale w rzeczywistości nie jest tak długa. Przez 300 lat od czasów wczesnego kościoła ludzie mogli się uczyć o Biblii, ale wkrótce potem nastąpił wiek średniowiecza, mroczny wiek chrześcijaństwa. W tamtych czasach dla laików samo czytanie Biblii było przestępstwem zagrożonym karą śmierci przez ścięcie. Dopiero w latach 1700-nych zaczął wiać wiatr teologii, a chrześcijaństwo wydawało się kwitnąć w latach 1800-nych i 1900-nych, kiedy jego teologie stawały się żywe i aktywne, jednak teraz wielu ludzi popadło w mistyczne doktryny, wierząc w Boga w oparciu o własne osobiste doświadczenia. Ale pomimo swoich teologicznych różnic, wszystkie gałęzie chrześcijaństwa mają jeden wspólny mianownik wiary, to znaczy wiarę tylko w krew Jezusa.
Ale czy to prawda? Kiedy uwierzyliście w ten sposób, czy wasze grzechy rzeczywiście zniknęły? Grzeszycie codziennie. Grzeszycie każdego dnia sercem, myślami, uczynkami i wadami. Czy więc możecie otrzymać odpuszczenie grzechów tylko poprzez wiarę w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu? To, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy, przyjąwszy chrzest i umierając na Krzyżu, jest prawdą biblijną. A jednak jest tak wielu ludzi, którzy mówią, że ich grzechy zostały odpuszczone dzięki wierze jedynie w krew na Krzyżu i codzienne modlitwy pokuty. Czy grzechy waszych serc i sumień zostały oczyszczone dzięki takim modlitwom i pokucie? Jest to niemożliwe.
Jeśli jesteście chrześcijanami, to musicie teraz wiedzieć i wierzyć w zbawienie tej prawdy, że Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i wziął na Siebie nasze grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana. Czy mimo to ignorujecie tę prawdę, nawet nie próbując jej poznać ani w nią uwierzyć? Jeśli tak, to popełniacie grzech kpiny z Jezusa, lekceważenia Jego imienia i pogardzania Nim, i nie możecie powiedzieć, że naprawdę wierzycie w Jezusa jako w Swojego Zbawiciela. Odejmując chrzest Jezusa od zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa i wierząc w Niego w dowolny sposób, nigdy nie będziecie mogli być przyodziany w łaskę zbawienia.
Jednak wielu chrześcijan nie wierzy w prawdę taką, jaka jest, że Jezus zmył nasze grzechy, ale zamiast tego podąża za własnymi myślami i wierzy we wszelkie wypaczone prawdy, w które chce wierzyć. W dzisiejszych czasach ich serca stają się coraz bardziej zatwardziałe z powodu błędnej wiary doktrynalnej, wierząc, że ich grzechy mogą zostać zmyte tylko przez wiarę w krew na Krzyżu.
Ale odpowiedź zbawienia zaplanowanego przez Boga jest następująca: możemy otrzymać wieczne przebaczenie grzechów, wierząc w chrzest Jezusa, Jego śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie. Jednak powstała niezliczona liczba ludzi, którzy wierzą w Jezusa pomijając Jego chrzest w tej prawdzie o zbawieniu, źle rozumiejąc i mając błędne przekonanie, że następujące równanie jest niezmiennym prawem: „Jezus (Krzyż i Jego zmartwychwstanie) + modlitwy pokuty + cnotliwe uczynki = zbawienie otrzymane przez stopniowe uświęcenie”. Ci, którzy wierzą w ten sposób, mówią tylko swoimi ustami, że otrzymali przebaczenie grzechów. Jednak prawda jest taka, że ich serca są w rzeczywistości wypełnione stosami grzechów, które wciąż pozostają nierozwiązane.
Czy nadal macie grzech w swoich sercach? Jeśli wierzycie w Jezusa a posiadacie grzech w swoich sercach, to z pewnością macie poważny problem z waszą wiarą. Ponieważ wierzycie w Jezusa jedynie jako w kwestie religijną, wasze sumienie jest nieczyste i macie grzech. Jednak sam fakt, że zdajecie sobie sprawę, że nadal macie grzech w swoich sercach, jest sam w sobie niezwykle szczęśliwy. Czemu? Ponieważ ci, którzy naprawdę zdają sobie sprawę z tego, że mają grzech, rozpoznają, że nie mogą uniknąć grzechu, ale są skazani na piekło za ten grzech, a kiedy to zrobią, mogą w końcu stać się ubogimi w duchu i dzięki temu będą mogli usłyszeć Słowo prawdziwego zbawienia.
Jeśli chcecie otrzymać przebaczenie grzechów od Boga, wasze serca muszą być przygotowane. Ci, których serca są gotowe przed Bogiem, przyznają: „Boże, chcę otrzymać przebaczenie grzechów. Wierzę w Jezusa od dawna, ale nadal mam grzech. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, nie pozostaje mi nic innego jak zostać wrzuconym do piekła”. W ten sposób uznają siebie za całkowicie grzesznych przed Bogiem. Ci, którzy uznają Słowo Boże, ci, którzy wierzą, że Słowo Boże z pewnością spełni się dokładnie tak jak jest napisane - nikt inny jak tylko oni, to ci, których serca są gotowe.
Bóg spotyka takie dusze bez wyjątku. Tacy ludzie słyszą Jego Słowo, widzą Słowo na własne oczy i potwierdzają je, a robiąc to, zdają sobie sprawę: „Ach, błędnie wierzyłem. A teraz niezliczona liczba ludzi wierzy błędnie”. A wierząc w ewangelię wody i Ducha, niezależnie od tego, co powiedzieliby inni, otrzymują przebaczenie grzechów.
 
 

Zbawieni od Wszystkich Grzechów Powinni Bronić Swej Wiary, Wierząc w Ewangelię Wody i Ducha

 
Jednakże ten świat jest pełen niezliczonych złych doktryn, które mogą zaniepokoić i splugawić nawet serca narodzonych na nowo. Pan Jezus ostrzegł nas: „Uważajcie i strzeżcie się zakwasu faryzeuszy i zakwasu Heroda” (Ew. Marka 8:15). Ale nie możemy nawet zliczyć, ile jest takich zakwaszonych nauk, które kalają ludzkie serca, jeśli słyszymy je tylko raz. Musimy zdać sobie sprawę, jak ten świat faluje w niemoralności seksualnej.
My, którzy wierzymy, musimy dokładnie wiedzieć, w jakim wieku teraz żyjemy i bronić naszej wiary. Jednak nawet jeśli żyjemy w tak grzesznym świecie, w naszych sercach jest niepodważalna prawda, że Pan uwolnił nas od grzechu. Słowem świadectwa, które świadczy o naszym niezmiennym zbawieniu, jest ewangelia wody i Ducha. Musimy mieć wiarę w prawdę, której świat nie może ani potrząsnąć, nie zmienić. 
Wszystko, co pochodzi od tego świata, jest nieprawdą. Bóg powiedział nam, że sprawiedliwi zwyciężą świat. To dzięki wierze w ewangelię niezmiennej prawdy sprawiedliwi pokonują Diabła i triumfują nad światem. Chociaż jesteśmy niewystarczający, nasze serca, nasze myśli i nasze ciała są nadal w Domu Bożym i z wiarą trwają mocno na ewangelii zbawienia. Stoimy niezachwianie w ewangelii wody i krwi, którymi Pan nas zbawił.
Z tego powodu jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu. Bez względu na to, jak wiele jest grzechu na tym świecie, przynajmniej my, sprawiedliwi, naprawdę mamy nieskazitelne sumienia i wiarę, które błyszczą jak złoto w naszych sercach. My sprawiedliwi będziemy żyć życiem, które zwycięży świat dzięki tej wierze. Aż do dnia powrotu Pana i nawet gdy jesteśmy w Jego Królestwie, wszyscy będziemy chwalić tę wiarę. Zawsze będziemy chwalić Pana, który nas zbawił, i chwalić naszego Boga, który dał nam tę wiarę. 
Ponieważ ta prawdziwa wiara, którą mamy ze sobą przed Bogiem, jest zbudowana na skale, nie zostaje zachwiana w żadnych okolicznościach. Jako tacy, bez względu na to, co się z nami stanie, kiedy żyjemy na tej ziemi, aż do dnia, w którym staniemy przed Panem, będziemy bronić naszych serc wiarą. Nawet jeśli wszystko na tym świecie zostanie zniszczone, nawet jeśli ten świat utonie w grzechu, i nawet jeśli ten świat stanie się gorszy niż stara Sodoma i Gomora, nie będziemy podążać za tym światem, ale będziemy czysto wierzyć w Boga, będziemy dążyć do Jego sprawiedliwości i nadal będziemy czynić dzieła, które szerzą te dwie łaski (chrzest Jezusa i śmierć na Krzyżu) zbawienia, prawdziwe łaski Boże.
 
 
Ci, Którzy Udają, że Wierzą w Prawdziwą Ewangelię
 
Niektórzy ludzie, w rzeczywistości nie wierząc w ewangelię wody i Ducha, wciąż udają, że wierzą w prawdę błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Ale widzimy, że tacy ludzie mają grzech w swoich sercach, ponieważ nie wierzą szczerze w ewangelię wody i Ducha. Są jak ten człowiek, który zgubił w wodzie żelazną głowicę siekiery, którą pożyczył od swojego sąsiada (2 Księga Królewska 6:5).
W podobny sposób, w miarę potrzeb, niektórzy ludzie mogą przez krótki czas korzystać z ewangelii wody i Ducha. Ale nie wierząc, że ta ewangelia wody i Ducha jest prawdą, nie są w stanie mówić z prawdziwą wiarą, gdy nauczają lub mają społeczność. A ci, którzy nie wierzą w prawdę, tragicznie porzucają życie wiary w połowie drogi. Jednak prawda ewangelii wody i Ducha nie zmienia się i dlatego muszą wierzyć w tę ewangelię wody i Ducha.
Ale cytując List do Hebrajczyków 7:12: „A skoro zmienia się kapłaństwo, musi też nastąpić zmiana prawa”, niektórzy ludzie twierdzą: „Prawo również się zmieniło. Tak więc zbawienie, którego dokonał Jezus, nie zostało w rzeczywistości wypełnione według tej samej metody w Starym Testamencie. Jezus Chrystus przyszedł i zbawił nas po prostu umierając na Krzyżu, metoda zmodyfikowana”. Inni twierdzą: „Wydaje się bardziej prawdopodobne, że to właśnie wtedy, gdy Jezus umarł na Krzyżu, Bóg złożył nasze grzechy na Niego”.
Ale takie twierdzenia są błędne i bezpodstawne. Możemy łatwo obalić ich twierdzenia, pytając: „Czy to oznacza, że Bóg ukrzyżował Jezusa, który był bezgrzeszny i dopiero wtedy zesłał na Niego grzechy świata?”. Kiedy wierzymy w Słowo Boże, musimy wierzyć w takie, jakim jest, a nie polegać na własnych myślach. Nawet jeśli posiadamy własne twierdzenia, jeśli Biblia mówi nam, że są one błędne, to musimy złamać naszą własną sprawiedliwość i wierzyć w Słowo Boże. 
Im więcej czasu mija, tym bardziej wdzięczny i cenniejszy jest fakt, że Pan zbawił nas ewangelią wody i Ducha. Kiedy wierzyliśmy zgodnie z naszymi własnymi myślami, mieliśmy chwile, kiedy nasze życie w wierze było zagrożone i prawie rozstaliśmy się z Kościołem. Ale tak jak dwa czopy podtrzymywały każdą deskę Przybytku, umieszczając ją w dwóch srebrnych podstawkach, nasza wiara w prawdę Jezusa, że wziął na Siebie nasze grzechy, przyjmując chrzest i przelewając Swoją krew, trzyma nas niezachwianie. Przyjmując chrzest od Jana i znosząc nasze potępienie przez ukrzyżowanie i przelanie Swojej krwi, nasz Pan zbawił nas od wszystkich naszych grzechów. W związku z tym nasza wiara nie zachwieje się do końca życia. 
Księga Przysłów 25:4 mówi: „Usuń żużel ze srebra, a wyjdzie naczynie dla złotnika.” Podobnie jak w tym fragmencie, tak jak wiele podłych, złych i zepsutych rzeczy pojawia się w naszych myślach ciała, przez Swój chrzest i krew, Jezus oczyścił nas z tych plugawych rzeczy, z grzechów ludzkości i uczynił nas pracownikami sprawiedliwości Bożej. Pan oczyścił nas z grzechów świata. Przyjmując chrzest od Jana i tym samym raz na zawsze przyjmując wszystkie nasze grzechy, będąc ukrzyżowanym i przelewając Swoją krew, ponosząc w ten sposób całe potępienie naszych grzechów, Jezus w ten sposób zbawił nas od grzechów świata.
Dlatego ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mają zagwarantowane wieczne zbawienie. Nasze czyny mogą czasami wydawać się niepokojące, ale ewangelia wody i Ducha niezachwianie utrzymuje naszą wiarę, tak jak srebrne podstawki podtrzymywały każdą deskę, chwytając jej dwa czopy.
 
 
Wieczna Łaska Zbawienia, Która Nas Podtrzymuje
 
A teraz popatrzmy na drążki, które łączyły deski Przybytku. W Księdze Wyjścia 26:26-27 napisano: „Uczynisz też drążki z drewna akacjowego: będzie ich pięć do desek jednej strony przybytku; Pięć także drążków do desek drugiej strony przybytku, a także pięć drążków do desek zachodniej strony przybytku”. Ogólny kształt Przybytku był prostokątny. Wejście Przybytku i zasłona Miejsca Najświętszego miały słupy, a wszystko inne było wykonane z desek. Te deski były owinięte pięcioma drążkami. 
Aby podtrzymać te drążki, na każdej desce umieszczono pięć złotych pierścieni, a same drążki, wykonane z drewna akacjowego, również zostały pokryte złotem. Pięć drążków zostało umieszczonych na deskach ze wszystkich trzech stron Przybytku, z północy, południa i zachodu. Ponieważ deski były trzymane przez te drążki przechodzące przez pierścienie ze złota, pozostawały stałe. Tak podparte u dołu srebrnymi podstawkami i spięte po bokach pięcioma drążkami, deski stały mocno i trwale. 
A ponieważ 48 desek zostało owiniętych pięcioma drążkami i podtrzymywały się nawzajem, lud Boży jest również związany z Bogiem w ewangelii wody i Ducha. Kościół Boży to miejsce, w którym ci, którzy otrzymali dar zbawienia wody i Ducha, gromadzą się i prowadzą życie w wierze. Jezus powiedział Piotrowi, że zbuduje Swój Kościół na skale (Ewangelia Mateusza 16:18-19). W związku z tym Kościół Boży jest miejscem, w którym Królestwo Boże jest tworzone przez zgromadzenie tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów. Bóg pokazuje nam, że zbawił nas całkowicie od grzechów świata poprzez uczynki Jezusa objawiające się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici.
W Księdze Wyjścia 26:28 napisano: „Środkowy drążek w połowie wysokości desek będzie przechodzić od jednego końca do drugiego”. Ten środkowy drążek był wystarczająco długi, aby związać wszystkie deski z jednej strony jednocześnie. Jakie jest zatem znaczenie tego środkowego drążka przechodzącego przez środek desek od jednego końca do drugiego końca? Oznacza to, że sprawiedliwi jednoczą się ze sobą i mają współuczestnictwo w wierze. Innymi słowy, poprzez wiarę w zbawienie, spełnione w danej przez Pana ewangelii wody i Ducha, mogą oni mieć współuczestnictwo w wierze. Sprawiedliwi przez wiarę spotykają się oko w oko. Właśnie dlatego, kiedy spotykamy naszych współbraci świętych lub duchownych i mamy z nimi społeczność, naprawdę możemy poczuć tę wspólnotę serc. 
 
 
"Jedna Wiara, Jeden Chrzest, Jeden Bóg"
 
Powróćmy do Listu do Efezjan 4:3-7: „Starając się zachować jedność Ducha w więzi pokoju. Jedno jest ciało i jeden Duch, jak też zostaliście powołani w jednej nadziei waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i w was wszystkich. A każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa”. Apostoł Paweł powiedział nam, abyśmy starali się zachować jedność Ducha w więzi pokoju. Kiedy otrzymamy dar zbawienia złożony z chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu, to wtedy pokój zapanuje w naszych sercach. Kiedy otrzymamy przebaczenie grzechów w naszych sercach, staniemy się jedną rodziną w Chrystusie. Krótko mówiąc, stajemy się jednym ciałem.
„Jeden Pan”. Jezus Chrystus, który nas zbawił, jest tylko jeden. „Jedna wiara”. W co wierzysz? Wierzysz w zbawienie wody, krwi Jezusa i Ducha, które objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz w skręconym bisiorze. „Jeden chrzest”. Apostoł Paweł ponownie podkreślił chrzest Jezusa. Nie odniósł się tutaj do Krzyża, ale raczej podkreślił chrzest Jezusa, który bezwarunkowo oczyścił wszystkich wierzących. Wiara w Jego chrzest oznacza, że zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusie i tym samym przyodzialiśmy się w Chrystusa (List do Galacjan 3:27). "Jeden Bóg." Bóg jest jeden. Ten Bóg zbawił nas, posyłając własnego Syna. 
Wszystkie te rzeczy odnoszą się do jednej wiary w wodę, krew i Ducha (1 List Jana 5:8). Właśnie wtedy, gdy wierzymy w ewangelię wody i Ducha, nasze serca mogą się ze sobą łączyć. Ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, są ze sobą zgodni. Może się czasem zdarzyć, że nie będą mogli się w pełni zrozumieć. Ale tak jak środkowy drążek przechodził przez środek desek od końca do końca, to jeśli naprawdę otrzymali przebaczenie grzechów w środku swego serca, to wtedy wszyscy będą mogli komunikować się ze sobą. „Ten brat również został zbawiony od grzechu, ale jego ciało jest słabe, a w jego sercu jest wiele cielesnych resztek. Jak wszyscy inni, on także jest potomstwem złoczyńców, ale Pan odpuścił mu grzech w ewangelii wody i Ducha”. W ten sposób zaczynają się rozumieć i chwalić Pana.
Bez względu na to, jak niedoskonali mogą być ludzie, jeśli otrzymają odpuszczenie grzechów i pozostaną w Kościele, wtedy ich twarze się rozjaśniają, ich myśli się rozjaśniają, ich serca też się rozjaśniają i będą mogli mieć wspólnotę ze sobą. Sprawiedliwi zgadzają się ze sobą. Jak jest to możliwe? Wiara to umożliwia. Zgadzają się ze sobą nie z powodu uwarunkowań, ale z powodu wiary. Co zatem tłumaczy naszą niezdolność do wspólnoty z innymi? Nie możemy dzielić naszych serc z tymi, którzy nie są w Chrystusie, ponieważ w swoich sercach nie wierzą w prawdę, w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy nie wierzą w tę ewangelię wody i Ducha, nie mogą mieć współuczestnictwa z nami.
Bracia i siostry, czym właściwie jest Kościół Boży? Jest to zgromadzenie tych, którzy zostali uświęceni w Chrystusie Jezusie, a którzy są powołani do bycia świętymi (1 List do Koryntian 1:2). Jest to zgromadzenie tych, którzy wierzą w prawdę, że Jezus Chrystus zmył ich grzechy przez przyjęcie chrztu, że zbawił ich, biorąc na Siebie te grzechy i ponosząc całe ich potępienie na Krzyżu, i że zmartwychwstał i stał się ich własnym Zbawicielem. Kościół Boży to nic innego jak zgromadzenie tych, którzy stali się jednością dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha.
To dlatego, że ta wiara jest zarówno w moim sercu, jak i w waszych sercach, możemy nawzajem się zrozumieć, kiedy jesteśmy w Jego Kościele. Tak jak Bóg nie patrzy na nasz zewnętrzny wygląd, kiedy nas widzi, ale patrzy w środek naszych serc, my, którzy otrzymaliśmy przebaczenie grzechów, również nie patrzymy na to co jest przed naszymi oczami, ale mamy wspólnotę, patrząc nawzajem w centrum naszej wiary. „Czy ta osoba naprawdę wierzy w prawdę w sercu?” —tego szukamy. Bez względu na to, jaka może być różnica w jego lub jej osobowości, nie ma to żadnego znaczenia, o ile wierzy w: „Jednego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest. Jednego Boga i Ojca wszystkich”. 
Ponieważ wierzymy, staliśmy się deskami i słupami Przybytku, ponieważ wierzymy, staliśmy się rodziną Bożą. Czy wierzysz w ewangelię wody i Ducha? Ponieważ wierzymy, szerzymy światło zbawienia po całym świecie, tak jak czyste złoto (wiara) świeci w Domu Bożym. Możemy dzielić nasze serca z tymi, którzy dopiero niedawno otrzymali przebaczenie grzechów, ponieważ Duch Święty mieszka również w ich sercach. Jeśli tylko otrzymaliśmy odpuszczenie grzechów, to wszyscy możemy ze sobą mieć współuczestnictwo, ale jeśli nie otrzymaliśmy odpuszczenia grzechów, to nie możemy tego zrobić. Grzesznicy, którzy dyskryminują ludzi na podstawie wyglądu zewnętrznego, traktują się inaczej na podstawie tak powierzchownych aspektów, jak wygląd, bogactwo czy sława, ale my, sprawiedliwi, po prostu nie robimy tego w naszych sercach. Dla sprawiedliwych nie ma żadnej dyskryminacji. 
Kiedy ludzie po raz pierwszy otrzymują przebaczenie grzechów, często ich pytam: „Czy naprawdę otrzymaliście przebaczenie grzechów? Czy nadal macie grzech, czy też wszystkie wasze grzechy zniknęły? A tak przy okazji, musicie mieć wiele pytań dotyczących Biblii, prawda? Zadajcie je w odpowiednim czasie, postępując zgodnie ze swoim życiem wiary. Ponadto ujawnione zostaną wasze wady i prawdopodobnie popełnicie po drodze kilka błędów. Ale przywódcy i ci, którzy byli przed wami w Kościele, pomogą wam, aby wszystko potoczyło się dobrze”.
Bracia i siostry, my, sprawiedliwi, potrzebujemy Kościoła. Przybytek oznacza także Kościół Boży. Ci, którzy nie wierzą w wodę i krew, nie mogą wejść do Kościoła Bożego i zamieszkać w nim. Ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha objawiającą się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, nie mogą wejść do Jego Kościoła i mieszkać w nim. Tylko ci, którzy wierzą w prawdę, mogą mieszkać w Kościele, stać się ludem Bożym i Jego pracownikami, a także ujrzeć chwałę Bożą. Ludzie nie mogą stać się dziećmi Bożymi, przez krew lub jakiekolwiek cielesne kwalifikację. Bez względu na to, jak autorytatywni mogą być niektórzy pastorzy, jeśli nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, to nie są dziećmi Bożymi.
 
 

Jezus, Który Przyszedł Przez Wodę i Krew, Doskonale Nas Zbawił

 
To, co Pan uczynił, kiedy przyszedł na tę ziemię, można podsumować poprzez Jego narodziny, chrzest, przelanie krwi i zmartwychwstanie. Wszystko to są Jego posługi odpuszczenia grzechów. Jezus wypełnił Swoją misję, posługując się błękitną, purpurową i karmazynową nicią. Błękitna, purpurowa i karmazynowa nić, które ukazały się w Przybytku, miały na celu nasze własne zbawienie od grzechu. Zbawienie Boga jest tak wyszukane, że nie powinniśmy wierzyć w Niego na nasz własny sposób. Musimy wierzyć w Jego zbawienie takim, jakie jest.
Nasza wiara powinna być zgodna z dwiema prawdami o Jego zbawieniu: Jego chrztem i Jego krwią na Krzyżu. Dlatego oba czopy były prawidłowo dopasowane do otworów w dwóch srebrnych podstawkach. Nie możemy uważać prawdy, którą dał nam Jezus, tylko jako wiedzy o świecie i wierzyć w nią tylko jako taką. Ty i ja jesteśmy tymi, którzy zostali zbawieni od grzechu przed Bogiem przez wiarę w dzieła zbawienia Jezusa objawione w dwóch srebrnych podstawkach. 
Przybytek mówi nam o szczegółowej metodzie zbawienia Jezusa, a to zbawienie już się dla nas wypełniło. Uwierzcie w dwa dary zbawienia, które dał wam Bóg. Złoto użyte w Przybytku oznacza wiarę. Jeśli wierzycie w prawdę taką, jaka jest, to zbawienie i chwała Pana mogą stać się wasze, ale nie staną się wasze, jeśli nie uwierzycie. Czy chcecie żyć w Przybytku poprzez wiarę, ubrani w chwałę Bożą i chronieni przez Niego, czy też chcecie zostać przeklęci na zawsze, nie wierząc? Jeśli wierzycie tylko w krew na Krzyżu, nie możecie zostać zbawieni. Musicie wierzyć, że krew Krzyża i chrzest są jednym. Dar Pana składa się z tych dwóch.
Duch Boży mieszka w naszych sercach tylko wtedy, gdy wierzymy w oba te dwa elementy (chrzest Jezusa i przelanie krwi). Duch Święty nigdy nie mieszka w sercach tych, którzy w to nie wierzą. Jeśli wyznajecie swoją wiarę tylko ustami, ale nie wierzycie w swoich sercach, i jeśli wasza wiedza jest jedynie zwykłym ćwiczeniem intelektualnym, to nigdy nie możecie zostać zbawieni. Aby być zbawionym, musicie najpierw nakreślić wyraźną linię demarkacyjną, wyznaczającą granice twojego zbawienia: „Do tej pory nie byłem zbawiony. Zbawienie, w które wierzyłem, nie było prawdziwym zbawieniem. Ale dzięki wierze w Jezusa, który przyszedł przez wodę i krew, jestem teraz zbawiony”. Ludzie mogą stać się prawymi tylko wtedy, gdy przynajmniej raz staną się grzesznikami. Muszą przyznać, że jako nie będący zbawionymi są skazani na potępienie za swoje grzechy, a następnie mogą stać się doskonale zbawionymi, wierząc w ewangelię wody i Ducha.
Z błękitną i karmazynową nicią, chrztem i krwią Jezusa, musimy otrzymać nasze doskonałe zbawienie. Swoim chrztem i krwią Pan dał nam dar doskonałego zbawienia. Aby powstrzymać nas od wiary opartej na naszych własnych myślach, Pan objawił szczegółowo to zbawienie również przez Przybytek. Ponieważ to zbawienie jest tak cenne i doskonałe, wszyscy powinni w to uwierzyć. Nie wierzcie tylko w jeden aspekt Jego zbawienia, krew na Krzyżu, ale wierzcie jednocześnie w chrzest i krew Jezusa! Jeśli jest wśród nas ktoś, kto jeszcze nie został zbawiony, to mam szczerą nadzieję, że zostanie zbawiony, wierząc, nawet teraz, w tę prawdę.
Czy jest ktoś, kto nadal wierzy tylko w krew Jezusa? Jest tak wielu chrześcijan, którzy wciąż wierzą w taką na wpół upieczoną ewangelię. Mam jednak nadzieję, że taka zła wiara już nigdy nie zaatakuje żadnego z naszych serc. Nieważne, co się stanie, nie mogę należeć do tłumu niezbawionych. Jesteśmy tymi, którzy zostali doskonale zbawieni, wierząc w te dwie rzeczy (błękitna i karmazynowa nić) - to znaczy w chrzest i krew Jezusa. Dziękuję Bogu za te dwa dary zbawienia, przez które Pan mnie zbawił. Ponieważ Bóg doskonale wypełnił moje zbawienie, zostałem już uwolniony od przekleństw i sądu.
Zaprawdę, nasze zbawienie, które przyszło poprzez błękitną i karmazynową nić, jest cenne poza słowami. Pamiętajcie i wierzcie, że wasze zbawienie staje się doskonałe nie tylko przez krew na Krzyżu, czy tylko przez chrzest Jezusa, ale zarówno przez chrzest, jak i krew na Krzyżu, i że to tylko przez tą wiarę, możecie stać się dziećmi Bożymi. Otrzymaliśmy życie wieczne, wierząc w Słowo ewangelii wody i Ducha, tajemnicę ukrytą w dwóch czopach i dwóch srebrnych podstawkach desek Przybytku.
Wszystkie moje podziękowania kieruję do naszego Pana, który zbawił nas od grzechów świata. Alleluja!