Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-1. Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem?

Stał się człowiekiem, aby zostać Zbawicielem i zbawić wszystkich grzeszników od grzechu i potępienia ognia piekielnego.