Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-2. Kim jest Jezus?

Jak napisano w Księdze Rodzaju 1:3, jest Stwórcą, prawdziwym Bogiem, Bogiem całego wszechświata, który zbawił wszystkich grzeszników od grzechów świata (List do Filipian 2:6: “który będąc w postaci Boga”, Ewangelia Jana 1:2-3: “Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało”). Jezus jest Bogiem stworzenia, Panem wszechświata.
Ale wielu ludziom nie udało się dostąpić zbawienia, ponieważ nie uwierzyli w miłość i zbawienie Jezusa, kiedy przyszedł na ten świat w ciele człowieka. Ale wielu innych dostąpiło zbawienia, stało się ludem Bożym i zyskało życie wieczne, wierząc w Niego. Stali się sprawiedliwymi.