Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-4. Czy musimy wierzyć w Jezusa?

Tak, musimy, ponieważ On jest naszym Panem, najsprawiedliwszym, i ponieważ jest to Jego wola. “I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4:12). Nie ma innego Zbawiciela. Jezus jest naszym jedynym Zbawicielem. Możemy zostać odkupieni i narodzić się ponownie tylko poprzez wiarę w Niego. Ponieważ możemy wejść do Nieba i żyć wiecznie tylko poprzez wiarę w Niego, musimy wierzyć w Niego.