Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-7. List do Rzymian 8:30 mówi: “Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił” Czy zatem ten fragment popiera doktrynę stopniowego uświęcenia?

Ten fragment nie uczy o stopniowym uświęceniu. Wielu teologów i fałszywych głosicieli naucza: “Ci, którzy wierzą w Jezusa, stopniowo się zmienią i staną się całkowicie uświęceni w ciele i duchu,” i wielu w to uwierzyło.
Ale w rzeczywistości chrześcijanie, którzy jeszcze się nie narodzili ponownie, stają się coraz bardziej uparci. Grzech w ich sercach wzrasta wraz z wiekiem. Jak nasze uświęcenie może zależeć od czasu? Bóg nienawidzi najbardziej słowa “stopniowe uświęcenie”, a diabeł je uwielbia.
Możemy stać się sprawiedliwymi, gdy sami nie mamy wyjścia z grzechu. Ponieważ Jezus zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i złożył Siebie w ofierze, aby zapłacić Sobą za nie, naszą sprawiedliwość zawdzięczamy wyłącznie chrztu i krwi Jezusa. Stajemy się sprawiedliwymi przez wiarę w to, że Jezus wziął na Siebie wszystkie nasze grzechy.
Słowo “uświęcenie” oznacza “stać się świętym”. Próba uświęcenia się przez siebie to nie wierzenie w prawdę, ale zostanie do tego nakłonionym przez własne słabe ciało.
Nadzieja na stopniowe uświęcenie pochodzi również od naszych duchowych pragnień. Każda religia ma swoje własne słowo uświęcenia, ale my, którzy wierzymy w Jezusa, nigdy nie powinniśmy przywiązywać wagi do samego słowa.
Nie uświęcamy się stopniowo, wierząc w Jezusa; stajemy się sprawiedliwymi raz na zawsze, wierząc w chrzest i krew Jezusa, w ewangelię duchowego obrzezania. Prawdziwie sprawiedliwi są ci, którzy narodzili się z wiary w ewangelię chrztu i krwi Jezusa.