Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-8. Czy wyznawanie się z naszych grzechów może sprawić, że znikną?

Nie. Grzechy nie znikają poprzez wyznanie, ale poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Nasze grzechy mogą zniknąć tylko wtedy, gdy wierzymy w chrzest i krew Jezusa, który oczyścił nas ze wszystkich grzechów. To jest ewangelia duchowego zbawienia Jezusa, który zmył wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest w Jordanie.
Wyznanie grzechów jest jedynym dowodem tego, że ktoś uznaje Prawo Boga, ale odkupienie jest nam dane tylko wtedy, gdy wierzymy w chrzest i Krzyż Jezusa.
Woda Jego chrztu i krew Chrystusa są prawdą Nieba, która zbawiła wszystkich ludzi od grzechu, a nasze zbawienie nie zależy od wyznania grzechów, lecz od wiary, że Jezus wziął grzechy od wszystkich ludzi poprzez Swój chrzest. Ukrzyżowanie Jezusa było karą za wszystkie grzechy, które On wziął od nas, grzeszników.
Dlatego naszym prawdziwym zbawieniem jest chrzest w Jordanie i krew na Krzyżu. Powodem, dla którego zostaliśmy oczyszczeni ze wszystkich naszych grzechów, jest to, że wierzymy w Jezusa, który zmył wszystkie nasze grzechy.
Ci, którzy głoszą, że możemy zostać odkupieni, wyznając nasze grzechy, ignorują prawdziwe zbawienie Boże.
Dlatego musimy wierzyć w chrzest i krew Jezusa, zbawienie Boże. Nigdy nie mówcie, że grzechy ludzkości mogą być wybaczone poprzez wyznanie przed Bogiem.
Wiedzcie, że nasze grzechy zaprowadzą nas do piekła, ale wiara w Jezusa, Jego chrzest i krew, która nas odkupiła i pozwala nam stać się sprawiedliwymi przed Bogiem, może zmyć nasze grzechy. Jest to jedyny sposób, w jaki możemy zostać zbawieni od wszystkich naszych grzechów. Uświadommy sobie wszyscy, że zostaliśmy obmyci z naszych grzechów raz na zawsze poprzez wiarę w słowa prawdy, wody i krwi Jezusa (I List Jana 5:4-8).
Grzechy nie są wymazywane za każdym razem, gdy się spowiadamy. Jeśli polegacie na wyznawaniu, skończycie w piekle. Wierzmy w prawdziwą ewangelię, aby grzechy w naszych sercach zostały zmyte. Wierzcie swoim sercem, nie tylko swoją głową, i na zawsze uwolnijcie się od swoich grzechów.