Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-9. Jaka jest prawdziwa ewangelia?

Prawdziwa ewangelia to ta, która pozwala nam całkowicie uwolnić się od naszych grzechów, raz na zawsze, gdy w nią wierzymy. Moc ewangelii Bożej jest mocą dynamitu.
Ewangelia Boga mówi: “Jezus Chrystus spłacił dług dłużnika (grzesznika), który nie może spłacić własnego długu”. Nazywamy tę ewangelię “dynamitem”, ponieważ kiedy musieliśmy umrzeć za nasze grzechy i pójść do piekła, aby zostać osądzeni, Syn Boży stał się ofiarą dla nas, aby zmyć wszystkie nasze grzechy.
Przyszedł na ten świat i wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest w Jordanie i zmył wszystkie nasze grzechy na zawsze.
Zapłacił za nasze grzechy, biorąc je wszystkie poprzez Swój chrzest w Jordanie i umierając na Krzyżu. Jezus wysadził wszystkie grzechy świata jak dynamitem za pomocą chrztu i krwi. Jest to prawdziwa ewangelia.
Prawdziwa ewangelia polega na tym, że Jezus przyszedł na ten świat i zbawił wszystkich, którzy w Niego wierzą, przyjmując chrzest i poprzez krew na Krzyżu.
Jak napisano w I Liście Jana 5:6 “To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą.”