Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-12. Jaka była ofiara przebłagania za powszednie grzechy w Starym Testamencie?

Była to ofiara przebłagania za grzech powszedni. Aby zadośćuczynić za grzechy jednego dnia, człowiek musiał przynieść jagnię, owcę, byka lub gołębia do przybytku i położyć ręce na ofierze, aby przekazać swoje grzechy na ofiarę. Była to ofiara przebłagania za grzechy jednego dnia, jak mówi Prawo Boże (Księga Kapłańska 3:1-11).