Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-13. Jaka była ofiara przebłagania za całoroczne grzechy w Starym Testamencie?

Była to jedna ofiara przebłagania za całoroczne grzechy Izraela. Arcykapłan kładł ręce na głowie kozła i od razu przekazywał grzechy wszystkich ludzi Izraela (Księga Kapłańska 16:1-34).
Jezus Chrystus zakończył składanie ofiar za grzechy jednego dnia i grzechy całoroczne, kiedy stał się Barankiem Bożym, aby wziąć cały grzech na Swoją głowę poprzez Swój chrzest.