Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-19. Dlaczego musimy wierzyć w Jezusa?

Musimy wierzyć w Jezusa:
① aby spełniać wolę Bożą
② aby dostąpić zbawienia od wszystkich naszych grzechów
③ aby wejść do Królestwa Niebieskiego, abyśmy mogli żyć wiecznie z Panem. 
Wszyscy jesteśmy grzesznikami, którzy bez wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, wpadliby do piekła. Tylko Jezus jest naszym Zbawicielem, który może nas zbawić od piekła. Musimy wierzyć w Jezusa, ponieważ tylko On jest prawdziwym Zbawicielem.
• Gdzie kończą ludzie, którzy wierzą w Jezusa i są odkupieni ze wszystkich swoich grzechów? – W Niebie. –
• Gdzie kończą ci, którzy nie wierzą w Jezusa i nie dostąpili odkupienia? – W piekle za wszystkie ich grzechy; w jeziorze płonącym ogniem i siarką (Księga Objawienia 21:8).
• Kim są owieczki Boże? – To ci, którzy otrzymują odpuszczenie grzechów przez wiarę w chrzest i krew Jezusa. –
A “inne owce, które nie są z tej owczarni” (Ewangelia Jana 10:16) to kozły, ponieważ w sposób dowolny wierzą w to, co rozumieją instynktownie, ponieważ nadal są grzesznikami, podczas gdy ci, którzy wierzą w chrzest i krew Jezusa, są zbawieni od razu i stają się owieczkami Bożymi.