Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 2: Duch Święty

2-10. Spędziłem wiele smutnych dni po tym, jak lekarz zdiagnozował u mnie raka żołądka. Pewnego dnia odwiedził mnie mój przyjaciel-chrześcijanin i powiedział mi, że każdy, kto uczestniczy w spotkaniu odnowy w jego kościele, zostanie uzdrowiony z jakiejkolwiek choroby. Dla mnie, ateisty w tamtym czasie, uzdrowienie choroby przez moc Bożą wydawało się zbyt dobre, aby mogło być prawdą. Ostatniego dnia tego spotkania wszyscy podeszli do pastora, aby otrzymać nałożenie rąk. Kiedy położył na mnie ręce, powiedział mi, abym powtórzył kilka niezrozumiałych słów i zapytał mnie, czy wierzę w uzdrawiającą moc Jezusa Chrystusa. Chociaż nie wierzyłem naprawdę w moim sercu, byłem zmartwiony i odpowiedziałem “tak”. I właśnie w tym momencie poczułem, że przepływa przeze mnie coś żarliwego jak elektryczność. Czułem, jak drży mi całe ciało, i poczułem, że mój nowotwór został wyleczony. Z miejsca postanowiłem uwierzyć w Pana, a potem do mojego serca weszło wielkie szczęście i pokój, i zacząłem nowe życie. Poświęciłem się również szerzeniu ewangelii. Myślę, że Duch Święty spowodował te wszystkie rzeczy, i wierzę, że On mieszka we mnie. Czy nie myślicie o tym to samo?

Naprawdę miałeś niesamowite doświadczenie. Słyszałem wiele wyznań od ludzi, którzy poświęcili swoje życie Panu po doświadczeniu odpowiedzi Bożych na ich modlitwy. Chciałbym jednak zapytać, czy to niesamowite, nadprzyrodzone doświadczenie może być definitywnie dowodem na to, że otrzymałeś Ducha Świętego.
Prawdę powiedziawszy, wielu chrześcijan obecnie odpowiada “Tak” na powyższe pytanie. Kiedy chrześcijaństwo zachodnie podupadało w wyniku wzrostu materializmu, powstał tak zwany Ruch Zielonoświątkowo-Charyzmatyczny, a chrześcijaństwo ogromnie się odrodziło, zwłaszcza w krajach słabo rozwiniętych lub rozwijających się.
W rezultacie wielu chrześcijan znalazło się pod wpływem Ruchu Zielonoświątkowo-Charyzmatycznego, który podkreśla znaczenie doświadczenia nadprzyrodzonego. Ci, którzy prowadzą spotkania odnowy, czasami zyskują światową sławę jako ewangeliczni głosiciele odnowy religijnej. Ponadto, ponieważ mają swoje zaskakujące świadectwa i wyrażają swoją wiarę poprzez swoje doświadczenia, ich wyznawcy podobnie jak oni, dążą do wiary opartej na doświadczeniach.
Jednakże Biblia mówi “Nie” na powyższe pytanie. Oczywiście, Duch Święty ma zdolność dania nam nadprzyrodzonych doświadczeń. Jednakowoż, ponieważ jest On Duchem prawdy (Ewangelia Jana 15:26), możemy otrzymać Ducha Świętego tylko poprzez słowo prawdy.
Piotr otrzymał Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy i z ufnością głosił ewangelię, mówiąc: “, Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście, Bóg uczynił i Panem, i Chrystusem.’ A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: “, Co mamy robić, mężowie bracia?’” (Dzieje Apostolskie 2:36-37). Odpowiedział im: “Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.” (Dzieje Apostolskie 2:38-39). 
Innymi słowy, Bóg wyraźnie powiedział, że da Ducha Świętego jako dar sprawiedliwym, którzy otrzymali przebaczenie grzechów przez wiarę w ewangelię Jezusa Chrystusa. Jedynym dowodem otrzymania daru zamieszkania Ducha Świętego w sercu, jest słowo prawdy.
Czy otrzymałeś przebaczenie grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha? Jeśli tak, możesz być pewien, że Duch Święty już w tobie zamieszkał.
Jednak bez względu na to, jak zdumiewające doznania mógłbyś mieć lub bez względu na to, ile cudów dokonałeś, zdecydowanie nie otrzymałeś Ducha Świętego, jeśli nadal masz grzech w swoim sercu. Powodem jest to, że nie masz świadectwa przebaczenia grzechów opartego na słowie prawdy. Tak jak w świetle nie można znaleźć ciemności, tak Duch Święty nie może przyjść na grzesznika ani mieszkać z grzechem.
Dlatego prawdziwy dar otrzymania Ducha Świętego zdarza się tylko ludziom, których grzechy zostały całkowicie zmyte poprzez ewangelię wody i Ducha. Bóg chce, aby wszyscy ludzie usłyszeli prawdę i otrzymali dar zamieszkania Ducha Świętego. Teraz możesz otrzymać Ducha Świętego, wierząc w ewangelię wody i Ducha.
Oprócz tych otrzymałem wiele innych pytań, na które można znaleźć wszystkie odpowiedzi, mając wiarę w chrzest Jezusa dokonany przez Jana i w Jego krew na Krzyżu. Teraz każdy, kto wierzy w Jezusa, może otrzymać Ducha Świętego, którego Bóg obiecał zesłać wszystkim w dniach ostatecznych. Dziękujemy Panu. Alleluja!
Książka ta zawiera wiele informacji na temat Ducha Świętego. Ta książka pomoże ci odpowiedzieć na twoje pytania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ewangelii wody i Ducha, zapoznaj się z dwiema pierwszymi książkami autora z jego chrześcijańskiej serii książek.
Czy prawdziwie narodziłeś się ponownie z wody i Ducha? Seul: Hephzibah, 1999.
Wróćcie do ewangelii wody i Ducha.
Seul: Hephzibah, 1999.
Bóg chce, abyś otrzymał Ducha Świętego i czekał na przyjście Pana. Jeśli wierzysz w słowa Boże razem z autorem, otrzymasz dar Ducha Świętego i oddasz chwałę Panu.